Bezpłatny e-learning dla profesjonalistów służby medycyny pracy organizowany przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.11.2023

Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi (partner Pracodawców Medycyny Prywatnej) zaprasza profesjonalistów służby medycyny pracy do udziału w bezpłatnym szkoleniu w formie e-learningu nt. rozwiązań w zakresie wsparcia zdrowia i jak najdłuższej aktywności zawodowej pracowników.

—> ZAREJESTRUJ SIĘ <—

➡️ Szkolenie obejmuje 9 modułów:

 • Kompleksowy model przeciwdziałania wczesnemu wykluczeniu z rynku pracy – rola służby medycyny pracy.
 • Możliwość wykonywania pracy wymagającej określonej sprawności psychofizycznej wraz z wiekiem.
 • Badania w kierunku chorób układu oddechowego u osób starszych.
 • Praca zdalna – szansa i wyzwanie dla starzejących się pracowników.
 • Narząd wzroku – zmiany związane z wiekiem – schorzenia, kryteria zdrowotne.
 • Zmiany w obrębie układu ruchu związane z wiekiem – profilaktyka i zasady ergonomii.
 • Narażenie na czynniki szkodliwe dla układu oddechowego u starzejących się pracowników.
 • Medycyna stylu życia. Jak zdrowo i aktywnie się starzeć?
 • Zdrowie psychiczne u starzejącego się pracownika.

➡️ W czasie trwania szkolenia do Państwa dyspozycji dostępni będą eksperci Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi:

 • Problemy orzecznicze wśród osób starszych, opieka profilaktyczna nad pracownikiem: Marta Wiszniewska, Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska, Marcin Rybacki, Jolanta Walusiak-Skorupa.
 • Ergonomia, promocja zdrowia wśród osób starszych: Kinga Polańska, Magdalena Janc, Krzysztof Puchalski, Eliza Goszczyńska.
 • Zdrowie psychiczne osób starszych, wsparcie psychologiczne pracowników: Kaja Staszewska, Edyta Klimczak.

➡️ Po ukończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają imienny certyfikat uczestnictwa (10 punktów edukacyjnych*).

*Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

—> DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ <—

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowane przez Ministra Zdrowia.

Przeczytaj teraz

Szpital Bonifratrów współpracuje z łódzkim liceum

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.03.2023

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana bożego w Łodzi podpisał umowę o współpracy z I LO im. M. Kopernika. W ramach tej współpracy uczniowie szkoły będą uczestniczyć w serii zajęć dydaktyczno-praktycznych organizowanych przez szpital. To pierwszy taki program w Łodzi i jeden z nielicznych w kraju.

Uczniowie profilu biologiczno – chemicznego liceum już w pierwszej klasie poznają pracę szpitala „na żywo i od środka”.  Zdecydowana większość uczniów decydujących się na naukę w klasie biologiczno – chemicznej robi to, aby w przyszłości dostać się na studia medyczne i zostać lekarzami. Statystycznie dokonuje tego połowa.

– Młodym ludziom wydaje się, że bycie lekarzem to jest wyłącznie fantastyczna sprawa, że życie lekarza oznacza tylko czysty kitel, wysoką pensję i grono zadowolonych pacjentów – mówi Marcin Chrabelski, dyrektor I LO w Łodzi – Tymczasem to tylko jedna strona tego zawodu. Umowa ze szpitalem Bonifratrów to dla uczniów doskonała okazja, ponieważ będą mogli osobiście poznać i tę drugą, równie realną stronę zawodu lekarza. Zobaczą prawdziwą pracę szpitala oraz wejdą na oddziały, na które w normalnych warunkach wejść by nie mogli.

Uczniowie „jedynki” przyjrzą się pracy lekarzy i personelu na oddziałach: chorób wewnętrznych, ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz chirurgii ogólnej i okulistyki. Poznają profile pacjentów leczonych na poszczególnych oddziałach. Przygotowano dla nich spotkania z lekarzami, podczas których dowiedzą się między innymi dlaczego warto być lekarzem danej specjalności, poznają także ogólne zasady funkcjonowania placówek medycznych. Przewidziano dla nich wykład o prawnych uwarunkowaniach pracy lekarza i szpitala. Uczniowie podzieleni zostaną na małe grupy sześcioosobowe, spędzą w szpitalu dwie godziny tygodniowo.

– Z jednej strony chodzi o to, że praca w małych grupach jest wydajniejsza dla uczestników, z drugiej małe grupy nie zdezorganizują normalnej pracy szpitala – tłumaczy dr Mateusz Kuzdak, dyrektor Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi. – Dzięki programowi chcemy przybliżyć codzienność zawodową lekarzy, a przede wszystkim uświadomić, że nadrzędnym celem naszej pracy jest dobro pacjenta. Życzę młodym ludziom, aby jednak złapali u nas „bakcyla” i by te lekcje pomogły im świadomie zdecydować o wyborze zawodu lekarza.

Zajęcia zaplanowano na drugi semestr obecnego roku szkolnego.

Lux Med współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim

Szpital Bonifratrów w Łodzi posiada 166 łóżek na oddziałach: wewnętrznym, chirurgii ogólnej, ortopedycznym, okulistycznym, medycyny paliatywnej oraz anestezjologii i intensywnej terapii.

Przy szpitalu działa poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, poradnie specjalistyczne, zespół rehabilitacji leczniczej oraz pracownie diagnostyczne.

Placówka jest jednym z 4 bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe zlokalizowane są w Krakowie, Katowicach oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie oraz hospicjum i poradnię medycyny paliatywnej we Wrocławiu. W całej Europie Zakon Bonifratrów prowadzi kilkadziesiąt placówek medycznych.

Przeczytaj teraz

Enel-Med szkoli pracowników w zakresie innowacji

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.05.2022

23 kwietnia 2022 w Jachrance z  inicjatywy enel-med stomatologia i Eestell odbyła się konferencja „Innowacje to zmiany 2022”, zorganizowana dla pracowników spółki. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz pogłębienia wiedzy niezbędnej w codziennej praktyce lekarskiej.

Wydarzenie zgromadziło kilkuset pracowników Grupy Enel-Med z całej Polski. W gronie prelegentów znaleźli się eksperci z wielu branż, między innymi stomatologicznej, medycyny estetycznej oraz fizjoterapii.

Dla lekarzy  i dentystów

Podczas konferencji odbyły się równolegle trzy bloki sesji i wykładów. Pierwszy przeznaczony był dla lekarzy dentystów. Uczestników oraz przemawiających powitały dyrektor medyczna stomatologii – dr n. med. Marta Markunina i dyrektor ds. stomatologii i medycyny estetycznej – Beata Krakowska.

Enel-Med notuje wzrost przychodów ze świadczeń komercyjnych

Tematyka wykładów obejmowała między innymi zagadnienia związane ze stomatologią cyfrową (system CAD/CAM, skanery wewnątrzustne, szablony chirurgiczne), nowoczesne rozwiązania w ortodoncji, współczesne terapie kompleksowe czy diagnostykę CBCT.

Prelekcje wygłosili tacy eksperci z branży stomatologicznej jak lek. dent. Michał Fidecki, lek. dent. Maja Chmielewska, lek. dent. Bartosz Matejkowski, dr n. med. Agnieszka Pacyk, dr n. med. Marcin Wojdyło, dr n. med. Katarzyna Mocny-Pachońska. Blok zakończył się wykładem na temat fizjoterapii w stomatologii, który wygłosił mgr Łukasz Mroczek.

Dla higienistek i asystentek

Drugi blok skierowany do higienistek oraz asystentek stomatologicznych został otwarty przez kierownik ds. rozwoju stomatologii – Dorotę Uchimowicz. Pierwsza sesja dotyczyła pacjentów periodontologicznych w gabinecie higieny, gdzie głos zabrała dypl. hig. stom. Magdalena Suszyńska. Zasadność odpowiedniego komunikowania z pacjentem w gabinecie higieny omówiła dypl. hig. stom. Magdalena Michałowska, która poprowadziła również warsztaty z zastosowania master EMS, nowatorskiego urządzenia służącego do kompleksowej profilaktyki.

Dla kosmetologów

Wykłady i warsztaty w trzecim bloku, adresowane do lekarzy medycyny estetycznej i kosmetologów, otwarte zostały przez dyrektor ds. stomatologii i medycyny estetycznej – Beatę Krakowską oraz kierownika medycznego – dr n. med. Krzysztofa Jakubowskiego.

Enel-Med przedłuża umowę najmu pomieszczeń kliniki Estell

Uczestnicy wzięli udział w wykładzie dotyczącym wykorzystania technologii laserowej w leczeniu blizn, trądziku oraz przebarwień, który wygłosił lek. med. Bartosz Pawlikowski. Następnie wraz z mgr kosmetologii Karoliną Koszelą wspólnie omówił techniki łączone w porozumieniu miedzy lekarzem a kosmetologiem na przykładzie zabiegu NLift, poprawiającego napięcie owalu twarzy i wygładzającego zmarszczki.

Centrum Medyczne Enel-Med S.A. działa od 1993 roku, oferuje pełną obsługę medyczną na terenie całego kraju.

W skład grupy wchodzi 30 przychodni wieloprofilowych, Szpital Centrum w Warszawie oraz specjalistyczne kliniki: medycyny sportowej enel-sport, medycyny estetycznej Estell, a także stomatologii. Razem z placówkami partnerskimi enel-med tworzy sieć ponad 1600 placówek medycznych w całej Polsce.

 

Przeczytaj teraz

Medicover organizuje konferencję edukacyjną dla pracowników

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.09.2021

9 października 2021 w Warszawie odbędzie się konferencja edukacyjna dla dentystów i dentystek Medicover Stomatologia. Hasło wydarzenia brzmi: „Rytuał uśmiechu. Konferencja stomatologiczna 2021. Współpraca standardem nowoczesnej stomatologii”.

Udział w konferencji weźmie prawie 300 stomatologów i stomatolożek, a także osoby blisko związane z rozwojem branży dentystycznej w Polsce.

Wśród prelegentów znajdą się: dr Jacek Santorski – psycholog, dr n. med. Bartosz Cerkaski, dr Paulo Malo, lek. dent. Łukasz Lassmann, lek. dent. Marta Siewert-Gutowska, lek. dent. Anna Dermanowska, a także Joanna Zienkiewicz – ekspert ds. doświadczeń pacjenta.

Konferencja podzielona została na sześć bloków tematycznych, które mają pokazać nowoczesne podejście Medicover Stomatologia nie tylko do rozwoju sieci, ale także do świadczonych usług, standardu opieki, patient experience czy roli współpracy między dentystami różnych specjalizacji.

-Medicover Stomatologia buduje swoją sieć, opierając się na nowych filarach. W wielu obszarach, związanych chociażby z doświadczeniami pacjenta, holistycznym podejściem do leczenia, jakością opieki czy dostępem do technologii cyfrowych jesteśmy pionierami, realizując odważną wizję stomatologii XXI wieku. Tę wizję, w pełni i w różnych aspektach, zaprezentujemy już 9 października– zapowiada Wioletta Januszczyk, dyrektor zarządzająca Medicover Stomatologia.

Czytaj także: Medicover Stomatologia przejmuje klinikę Impladent>>>

Konferencja została podzielona na kilka bloków tematycznych, które przeprowadzają uczestników przez ścieżkę, jaką przechodzi każdy pacjent w Medicover Stomatologia. Wydarzenie otworzy prelekcja psychologa dra Jacka Santorskiego, która poświęcona będzie anatomii zaangażowania pacjenta i zespołu stomatologicznego w proces leczenia.

Drugą część konferencji poprowadzi duet: lek. dent. Anna Dermanowska oraz Joanna Zienkiewicz – ekspertka z zakresu budowania doświadczeń pacjenta, a dedykowana będzie customer care i patient experience oraz rosnącej roli obu tych zjawisk w nowym standardzie obsługi. W segmencie tym poruszony zostanie na przykład temat przepływu doświadczeń i praktyk z branży między innymi hotelarskiej do stomatologii.

Podczas trzeciej odsłony posłuchać będzie można dra n. med. Bartosza Cerkaskiego, twórcę programu „The Smile Journey”. Ta część poświęcona zostanie Digital Smile Design oraz rosnącemu znaczeniu technologii cyfrowych w osiąganiu najlepszych efektów estetycznych leczenia.

W kolejnym segmencie lek. dent. Łukasz Lassmann z należącego do Medicover Stomatologia centrum Dental Sense przedstawi temat: „Od kompleksowych rekonstrukcji zgryzu po zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego – jak planować, aby uniknąć niepowodzeń”. Natomiast lek. dent. Marta Siewert-Gutowska z Medicover Stomatologia Plac Konstytucji w Warszawie poświęci swoją część problemowi artrocentezy stawu skroniowo-żuchwowego.

Czytaj także: Wspólna inwestycja Medicover Stomatologia i Dental Sense>>>

Dużym wydarzeniem zbliżającej się konferencji będzie zamykające spotkanie wystąpienie dra Paulo Malo. Portugalczyk pojawi się na konferencji ze specjalną prelekcją, poświęconą stworzonej przez niego metodzie All-on-4, czyli odbudowie uzębienia w jeden dzień na implantach i bez przeszczepów.

Jak podkreśla Wioletta Januszczyk, wszystkie poruszane na konferencji tematy są esencją „Rytuału Uśmiechu”, czyli wizji stomatologii, jaką poprzez nowe otwarcia i akwizycje realizuje Medicover Stomatologia.
-„Rytuał uśmiechu” to coś więcej niż świeży koncept, w którym od niedawna powstają nasze centra. To zupełnie nowe podejście do biznesu stomatologicznego, w którym kluczową rolę odgrywa budowanie pozytywnych doświadczeń pacjenta, transparentność i kompleksowość leczenia, wysoki standard opieki, a także dostęp do nowych technologii i specjalistów różnych dziedzin. Zbliżającą się konferencją chcemy pokazać, jak duży drzemie w tym potencjał i jak bardzo przełomowe jest to podejście do leczenia i samej stomatologii – mówi.

-W Medicover Stomatologia dbamy nie tylko o rozwój sieci, ale przede wszystkim lekarzy pracujących w naszych centrach. Takimi wydarzeniami, jak to planowane w Warszawie, dajemy naszym dentystom i dentystkom dostęp do wiedzy z pierwszej ręki od najlepszych ekspertów w swoich dziedzinach. Co więcej, nagradzamy tych, którzy wspólnie z nami się rozwijają. Tegoroczną konferencje zakończy bowiem gala, na której wręczymy naszym pracownikom nagrody w ponad dwudziestu kategoriach, doceniając tym samym ich wkład w rozwój marki i nowego standardu opieki– podsumowuje Wioletta Januszczyk.

Przeczytaj teraz

Centrum Bonifratrów jednostką akredytowaną przez MZ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.05.2021

Bonifraterskie Centrum Zdrowia, oddział w Piaskach-Marysinie zostało wpisane przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia specjalizacji w zakresie fizjoterapii.

Jest to jedna z 53 w kraju i druga w województwie wielkopolskim jednostka przyjmująca fizjoterapeutów, którzy chcą podjąć się specjalizacji.

Centrum specjalizuje się w rehabilitacji neurologicznej. Oferuje także rehabilitację w schorzeniach narządu ruchu, w reumatologii, rehabilitację wieku podeszłego oraz rehabilitację w pediatrii.

Czytaj także: Sport-Klinika szkoli lekarzy>>>

W placówce prowadzona jest rehabilitacja w warunkach oddziału szpitalnego, dzienna oraz ambulatoryjna. Działa tutaj poradnia rehabilitacyjna. Usługi placówki są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

Zakon Bonifratrów prowadzi także szpitale – w Łodzi, Krakowie i Katowicach, hospicjum we Wrocławiu oraz Centrum Medyczne i Dom Geriatryczno-Rehabilitacyjny w Warszawie. Bonifratrzy prowadzą też na terenie całego kraju apteki, sklepy zielarsko-medyczne, domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia i domy wypoczynkowo-rekolekcyjne.

Przeczytaj teraz

Szpital Medicover: szkolenie z leczenia endometriozy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.10.2020

28 i 29 września 2020 roku lekarze Szpitala Medicover z Warszawy – dr n. med. B. Paweł Siekierski, kierownik Oddziału Ginekologii oraz lek. Maciej Pliszkiewicz, przeprowadzili kolejny etap międzynarodowego szkolenia w zakresie laparoskopowego chirurgicznego leczenia zaawansowanej endometriozy.

Szpital Medicover jest jedynym w Polsce Centre of Excellence Leczenia Endometriozy w ramach międzynarodowego programu szkoleniowego realizowanego przez MIS Academy by Arnaud Wattiez wspólnie z firmą Medtronic Poland.

Każdego roku specjaliści ze Szpitala Medicover wykonują prawie 200 operacji laparoskopowych endometriozy, w tym przypadki skrajnie zaawansowane, z zaangażowaniem jelita czy ogniskami na przeponie.

– Endometrioza jest poważnym schorzeniem, które dotyka wielu kobiet. Częstotliwość jej występowania szacuje się na około 10-15 procent wśród kobiet w wieku reprodukcyjnym. Z drugiej strony warto podkreślić, że endometrioza rozpoznawana jest nawet u 6 procent kobiet w wieku pomenopauzalnym – mówi dr n. med. B. Paweł Siekierski, kierownik Kliniki Ginekologii w Szpitalu Medicover.

Niezmiernie ważnym problemem jest obecność endometriozy u kobiet leczących się z powodu niepłodności. Jak wskazuje dr Siekierski, w tej populacji choroba ta rozpoznawana jest w około 40-tu procent przypadków, a torbiele endometrialne występują u od 17 do 44 procent pacjentek.

Współcześnie złotym standardem leczenia operacyjnego endometriozy, nawet w jej zaawansowanych postaciach, pozostaje leczenie z użyciem technik ginekologii małoinwazyjnej: laparoskopii, a coraz częściej także z wykorzystaniem robota da Vinci. Ze względu na zróżnicowanie choroby, niezbędne są także dalsze badania, pozwalające na jeszcze skuteczniejsze leczenie endometriozy w jej mnogich postaciach.

Czytaj także: Jednoczasowa operacja z użyciem techniki laparoskopowej i robotycznej w Szpitalu Medicover>>>

Międzynarodowe szkolenie w zakresie laparoskopowego chirurgicznego leczenia zaawansowanej endometriozy w Szpitalu Medicover obejmowało zarówno wykłady, analizę przypadków, jak i operacje pokazowe. Uczestniczyli w nim lekarze z placówek z całej Polski.

Medicover w Polsce od 25 lat zapewnia swoim pacjentom pełną opiekę medyczną, obejmującą usługi ambulatoryjne, diagnostykę laboratoryjną i obrazową, stomatologię oraz kompleksową opiekę szpitalną.

Od 2009 roku Medicover Polska dysponuje prywatnym, wielospecjalistycznym szpitalem w warszawskiej dzielnicy Wilanów. W ramach placówki działa 9 specjalistycznych oddziałów zatrudniających około 350 lekarzy i 290 pielęgniarek.

Medicover Polska jest częścią Medicover – wiodącej międzynarodowej spółki świadczącej usługi z zakresu opieki zdrowotnej oraz diagnostycznej od 1995 roku. Medicover posiada centra medyczne, szpitale, specjalistyczne placówki opiekuńcze i laboratoria. Firma najszerszą działalność realizuje w Polsce i w Niemczech.

Przeczytaj teraz

Szkolenie z ochrony radiologicznej także na odległość

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.03.2020

11 marca 2020 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta. Rozporządzenie określa dwie formy szkolenia: stacjonarne oraz na odległość, odbywające się z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej i określonego oprogramowania.

Przepisy rozporządzenia dotyczą osób wykonujących badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osób je nadzorujących.

Czytaj także: Prywatne placówki to pionierzy innowacji w medycynie>>>

Przepisy ustawy z 29 listopada 2000 roku – Prawo atomowe nakładają na te osoby obowiązek ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta. Są one obowiązane uzyskać co najmniej 20 punktów szkoleniowych w okresie kolejnych 5 lat.

Rozporządzenie określa formy i zakres tematyczny szkolenia oraz wzór certyfikatu i wzór zaświadczenia.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 6 marca 2020 roku w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 10 marca 2020 roku (poz. 390).

Przeczytaj teraz

Centrum Zdrowia Tuchów szkoli studentów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.11.2019

Centrum Zdrowia Tuchów należy do Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących. Wysoką jakość świadczeń w tej placówce potwierdza piąte miejsce w kraju wśród szpitali, które pracują poza siecią świadczeń medycznych w rankingu Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Jak podkreślili twórcy tego zestawienia pokazuje to, że bardzo wysoką jakość leczenia można osiągnąć w placówce oddalonej od wielkich ośrodków klinicznych. Potwierdził to także ostatni konkurs Bezpieczny szpital pod patronatem Ministra Zdrowia. Wyróżniono w nim szeroki zakres świadczeń w Centrum Zdrowia Seniora w Wierzchosławicach oraz realizację programu badań profilaktycznych Szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski, prowadzonego przez Centrum Zdrowia Tuchów.

W ramach Sieci Szpitali Szkolących Centrum Zdrowia Tuchów oferuje możliwość odbywania praktyk obowiązkowych lub dodatkowych nie tylko studentów kierunku lekarskiego,  lekarsko-dentystycznego, pielęgniarstwa czy położnictwo, ale też elektroradiologii, dietetyki, analityki medycznej, farmacji, fizjoterapii, ratownictwa medycznego oraz zdrowia publicznego.

W przeciwieństwie do ośrodków akademickich – praktyka w szpitalu powiatowym daje możliwość zdobycia szerokiego zakresu kompetencji i umiejętności.

Praktyki dodatkowe można też odbywać w pracowni analitycznej, pracowni serologicznej z bankiem krwi, pracowniach diagnostycznych (USG, endoskopowej, badań prenatalnych), w Centrum Badań Klinicznych, w Centrum Zdrowia Seniora z Dziennym Domem Opieki Medycznej w Wierzchosławicach lub w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Dąbrowie Tarnowskiej.

Spółka posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji lekarskich w zakresie neonatologii oraz położnictwa i ginekologii zarówno w Tuchowie jak i w Dąbrowie Tarnowskiej. Poza tym w Tuchowie można się specjalizować w zakresie chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej. Kompetencje w zakresie tej ostatniej specjalności można też zdobywać w Ciężkowicach.

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej powołali Forum Szpitali>>>

Program Szpital Przyjazny Rezydentom prócz konkretnych korzyści finansowych w postaci dopłat do wynagrodzenia stwarza też możliwości pomocy w relokacji i dopłat do wynajęcia mieszkania. Dla młodych ludzi zainteresowanych poszerzaniem kompetencji ważna jest także możliwość współfinansowania szkoleń.

Uniwersytecka Sieć Szpitali Szkolących, do której należy Centrum Zdrowia Tuchów, została laureatem nagrody głównej Konkursu Lumen 2019 w kategorii Współpraca – kształtowanie relacji z interesariuszami.

Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zespół poradni specjalistycznych, szpital z czterema oddziałami: ginekologii i położnictwa, neonatologii, chorób wewnętrznych oraz chirurgii jednego dnia a także dział rehabilitacji oraz oddziały: neonatologiczny, położniczy i ZOL w szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Centrum prowadzi spółka pracownicza.

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia w sprawie kursu w zakresie medycyny rodzinnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.12.2018

Opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia  w sprawie kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej. Określa on ramowy program kursu, założenia organizacyjno-programowe, plan nauczania, wykaz umiejętności i treści nauczania oraz warunki ukończenia.

Zgodnie z założeniami ustawy z 27 października 2017 roku o podstawowej opiece zdrowotnej, lekarzem POZ będzie docelowo lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej albo lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, albo posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej.

Poza tym lekarzem POZ będzie  także lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii oraz lekarz posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, jednakże pod warunkiem ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej, z zastrzeżeniem zawartym w art. 14 ustawy z 24 sierpnia 2007 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Chodzi o lekarzy, którzy nieprzerwanie udzielali świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej przez okres dłuższy niż 10 lat przed dniem wejścia w życie tej ustawy.

Czytaj także: Weszło w życie rozporządzenie o priorytetowych dziedzinach medycyny>>>

Dla lekarzy tych specjalizacji obowiązek posiadania odbytego kursu będzie obowiązywał od 1 stycznia 2025 roku, a odbycie takiego kursu będzie dotyczyć lekarzy, którzy zostali zatrudnieni w POZ po 29 września 2007 roku oraz nie odbyli dotychczas takiego kursu.

Lekarze posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych zatrudnieni w POZ, utrzymają status lekarza POZ do 30 grudnia 2024 roku, bowiem ustawa nie przewiduje po tym terminie ich zatrudniania.

Rozporządzenie wejdzie życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Uwagi do projektu rozporządzenia można przekazywać do 4 stycznia 2019 roku.

Przeczytaj teraz

Projekt ustawy: 6 dni urlopu szkoleniowego dla pielęgniarek

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.12.2018

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej przedstawicielkom tych zawodów będzie od 1 stycznia 2019 roku przysługiwało 6 dni roboczych płatnego urlopu szkoleniowego rocznie.

Pielęgniarki i położne będą mogły wykorzystać te dni w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, na przykład przez udział w szkoleniach, konferencjach naukowych i kursach naukowych. Mogą to być szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne oraz kursy dokształcające.

Wolne dni będą mogły być udzielone pielęgniarce lub położnej na jej wniosek i za zgodą pracodawcy.

Płatność za dni wolne wykorzystywane na ten cel będzie obliczana według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Zmiana dotycząca płatnego urlopu szkoleniowego dla pielęgniarek i położnych jest realizacją ustaleń, wynikających z porozumienia zawartego 9 lipca 2018 roku pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Izbą  Pielęgniarek i Położnych a Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia,

Projekt nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 13 grudnia 2018 roku.

Uwagi do projektu można przesyłać do 21 grudnia 2018 roku.

 

Przeczytaj teraz