Centrum Medyczne Goldenmed z nowymi usługami

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.07.2022

Centrum Medyczne Goldenmed z Warszawy rozszerzyło zakres oferowanych usług o nowe badania i zabiegi. Oferowane świadczenia są komercyjne.

Nowości w placówce to tlenoterapia, czyli zabieg wykonywany w komorze hiperbarycznej, iniekcja kwasu hialuronowego, stosowana w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów oraz badanie okulistyczne – badanie pola widzenia (perymetria).

Przychodnia Goldenmed działa w warszawskiej dzielnicy Białołęka, w Galerii Odkryta, w rejonie ulic Odkrytej i Światowida.

Nowoczesne punkty enel-med i Estell w Domu Mody Klif

Oferuje podstawową opiekę zdrowotną, konsultacje specjalistyczne w kilkunastu zakresach, leczenie stomatologiczne oraz rehabilitację. Działa tutaj poradnia medycyny pracy i medycyny transportu. Można wykonać badania diagnostyczne, takie jak USG, RTG, EKG oraz laboratoryjne.

Usługi Centrum, poza podstawową opieką zdrowotną, są komercyjne. Centrum współpracuje z firmami ubezpieczeniowymi, takimi jak Allianz, Signal Iduna, SKOK Ubezpieczenia, Compensa, PZU, ICR, Inter Polska, Saltus Zdrowie, Medica Assistance oraz TU Zdrowie, a także z siecią Lux Med.

Właścicielem Centrum Medycznego Goldenmed jest spółka Inwest Med z siedzibą w Legionowie.

Źródło: www.goldenmed.pl

Przeczytaj teraz

Air Liquide planuje przejęcie spółki Betamed 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.09.2021

Air Liquide, lider w dziedzinie gazów medycznych, opieki domowej, produktów higieny szpitalnej i specjalistycznych substancji wykorzystywanych przez przemysł farmaceutyczny, chce przejąć spółę Betamed. Warunkową zgodę na to przejęcie wydał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

BetaMed S.A. świadczy usługi w zakresie opieki długoterminowej i wentylacji mechanicznej, zarówno w domu pacjenta, jak i w placówce stacjonarnej w Chorzowie. Opieka domowa świadczona jest na terenie jedenastu województw. 

Placówka stacjonarna BetaMed Medical Active Care oferuje natomiast podstawową opiekę zdrowotną, konsultacje specjalistyczne, rehabilitację, diagnostykę obrazową, świadczenia w zakresie medycyny pracy oraz kompleksowe rozwiązania dla seniorów – pobyty całodobowe oraz dzienne i opiekę nad osobami wymagającymi wspomagania oddechu.

Placówka zlokalizowana jest przy ulicy Racławickiej 20a w Chorzowie.  

Air Liquide Healthcare jest światowym liderem w dziedzinie gazów medycznych, opieki domowej, produktów higieny szpitalnej oraz specjalistycznych substancji, które wykorzystywane są w przemyśle farmaceutycznym.  

Zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie wynika z faktu, że obaj przedsiębiorcy działają na rynkach świadczeń medycznych finansowanych przez NFZ. Ich działalność pokrywa się na regionalnych rynkach usług wentylacji mechanicznej realizowanych w warunkach domowych, finansowanych ze środków publicznych. 

Takie świadczenia są kontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i przysługują pacjentom wymagającym wspomagania respiratorem, którzy mogą przebywać pod opieką w domu. Usługi polegają na regularnych wizytach lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów u pacjenta, a także na dostarczaniu, obsłudze i serwisie sprzętu oraz przeprowadzeniu szkolenia pacjentów oraz ich bliskich. 

Po przeprowadzeniu postępowania prezes UOKiK stwierdził, że transakcja doprowadzi do ograniczenia konkurencji na regionalnych rynkach w województwach – dolnośląskim i małopolskim. Chorzy z tych obszarów mogliby zostać pozbawieni wyboru podmiotu, z którego usług chcą korzystać.  

W związku z tym prezes UOKIK nałożył na Air Liquide określone warunki, których spełnienie wyeliminuje zagrożenia dla konkurencji i zdrowia pacjentów. 

Czytaj także: Help VitalAire – nowa marka Air Liquide Healthcare w Polsce >>>

 – Nałożone warunki spowodują, że transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji. To oznacza, że nie pogorszy się również sytuacja pacjentów, którzy nadal będą objęci specjalistyczną opieką wynikającą z dotychczasowych umów podpisanych przez Betamed z NFZ. Nie zmniejszy się również liczba podmiotów ubiegających się o kontrakt  z Narodowym Funduszem Zdrowia – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny. 

Warunki polegają na tym, że Air Liquide będzie prowadził działalność wynikającą z obowiązujących Betamed kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w województwie dolnośląskim i małopolskim, które obowiązują do 30 czerwca 2022 roku. 

Betamed weźmie udział w postępowaniach konkursowych NFZ na świadczenie tych usług po 30 czerwca 2022 roku. Złoży ofertę w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie, w zakresie nie węższym niż oferowany we wcześniejszych latach. Jeśli NFZ wybierze tę ofertę, wówczas spółka zawrze umowę z Narodowym Funduszem. 

Air Liquide stworzy spółkę lub spółki, do której (których) przeniesie część mienia Betamed związaną ze świadczeniem usług wentylacji mechanicznej w warunkach domowych przez pacjentów w województwach – dolnośląskim i małopolskim. Mienie to obejmie w szczególności kontrakty z NFZ, umowy z pracownikami, dokumentację księgową, techniczną i handlową, bazy pacjentów oraz urządzenia i środki trwałe niezbędne do realizacji kontraktu z NFZ. Te podmioty zostaną sprzedane niezależnemu inwestorowi, który nie jest powiązany z Air Liquide. Nabywca będzie musiał zostać zaakceptowany przez prezesa UOKiK. 

Zgodnie z przepisami, transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Oceniając koncentrację, prezes UOKiK może zakazać transakcji, wydać zgodę na jej dokonanie bądź uzależnić zgodę od spełnienia przez przedsiębiorcę dodatkowych warunków. Wydane decyzje są ważne przez dwa lata. 

Czytaj także: Aktywnie uczestniczyliśmy w XXX Forum Ekonomicznym >>>

Przeczytaj teraz

Help VitalAire – nowa marka Air Liquide Healthcare w Polsce

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.01.2020

W styczniu 2020 roku Help Homecare sp. z o.o. oraz Ośrodek Terapii Oddechowej Ventamed sp. z o.o. zostały połączone i działają wspólnie pod nazwą Help VitalAire sp. z o.o. Obie spółki są częścią Air Liquide Healthcare od ponad 7 lat.

Help Vitalaire jako świadczeniodawca oferuje usługi związane z domową opieką nad pacjentami w zakresie wentylacji mechanicznej oraz tlenoterapii. Pacjenci będący pod opieką Help Vitalaire najczęściej chorują na POCHP, dystrofię mięśniową Duchenne’a, SLA, SMA i inne choroby nerwowo-mięśniowe oraz schorzenia układu oddechowego.

Dzięki regularnym wizytom lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów oraz zastosowaniu urządzeń wspomagających oddychanie, takich jak respiratory, standard życia pacjentów znacznie się poprawia i umożliwia im pobyt wśród bliskich w domu.

Dzięki połączeniu firm Help Homecare Sp. z o.o. z Poznania oraz Ośrodka Terapii Oddechowej Ventamed z Zielonej Góry powstała spółka, która może sprostać ciągle rosnącym standardom usług w zakresie opieki domowej, wymaganych zarówno przez NFZ, jak i pacjentów oraz ich opiekunów.

Czytaj także: Akwizycje, rozwój oferty i nowe technologie – rok 2019 na prywatnym rynku medycznym>>>

Nowo powstała spółka działa na terenie całego kraju, mając podpisane umowy na oferowane świadczenia z większością regionalnych oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia.

Siedziba Help Vitalaire znajduje się w Poznaniu.

Od stycznia 2020 nowo powstała spółka stała się częścią VitalAire, globalnej marki Air Liquide Healthcare, która działa w 35 krajach świata i realizuje usługi w obszarze tzw. Home Healthcare, czyli świadczeń związanych z domową opieką nad pacjentami.

 

Przeczytaj teraz

Air Liquide Healthcare rozwija zakres świadczeń na Mazowszu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.08.2018

Od lipca 2018 roku St. Vincent Medical Center Sp. z o.o., należący do Grupy Air Liquide,  rozszerzył swoją działalność na terenie województwa mazowieckiego o tlenoterapię domową. To obok zielonogórskiej spółki Ventamed Sp. z o.o., druga poradnia Domowego Leczenia Tlenem Air Liquide w Polsce.

St. Vincent Medical Center to zespół ponad 140 lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, psychologów i pracowników administracji opiekujących się z wielkim zaangażowaniem i oddaniem grupą około 350 chorych w ich domach.

St. Vincent Medical Center od lat troszczy się o pacjentów wentylowanych mechanicznie w warunkach domowych, opiekuje się chorymi w hospicjum domowym oraz osobami objętymi długoterminową domową opieką pielęgniarską na terenie Mazowsza.

Świadczeniodawca, który podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na tlenoterapię domową,  zobowiązany jest zapewnić pacjentowi nieodpłatnie koncentrator tlenu, jak również badania lekarskie, czy wizyty pielęgniarza/ki w domu pacjenta.

Air Liquide Healthcare jest światowym liderem w dziedzinie gazów medycznych, opieki domowej, produktów higieny szpitalnej oraz specjalistycznych substancji, które wykorzystywane są w przemyśle farmaceutycznym. Celem firmy jest zapewnienie chorym właściwej opieki począwszy od szpitala, aż do domu z wykorzystaniem produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz świadczonych usług, które wspierają ochronę zdrowia i życia pacjentów.

Przeczytaj teraz