4 tys. krakowskich uczniów objętych programem ochrony zdrowia psychicznego. Pierwsza współpraca Grupy LUX MED i Urzędu Miasta Krakowa

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.09.2023

Program pt.: „Ochrona zdrowia psychicznego dzieci w szkołach podstawowych na terenie miasta Krakowa powstał, by wzmocnić zdrowie psychiczne uczniów, a także pomóc w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi, psychoedukacją oraz wesprzeć relację między nauczycielami, rodzicami i dziećmi. Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Krakowa i Grupę LUX MED wraz z Poradnią Zdrowia Psychicznego HARMONIA.

Wzrost zachorowań na zaburzenia psychiczne obserwowany jest nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Wśród dzieci i młodzieży sytuacja jest szczególnie trudna – zwłaszcza, że w całym kraju istnieje deficyt specjalistów z zakresu psychiatrii, psychologii, psychoterapii dziecięcej. Najczęstsze problemy to m.in. trudności w radzeniu sobie ze stresem i lękiem, zaburzenia depresyjne, brak samoakceptacji, zaburzenia kompulsyjne czy związane z odżywianiem. Wsparcie psychologiczne dostępne w placówkach oświatowych to sposób, by dzieci i młodzież zmagająca się z problemami, mogła uzyskać tak potrzebną pomoc.

– Zaburzenia psychiczne występujące u dzieci i młodzieży mogą negatywnie wpływać na ich zdrowie, relacje z rówieśnikami czy powodować trudności w nauce. Brak troski o dobrostan psychiczny w wieku dziecięcym może także prowadzić do nasilenia objawów w życiu dorosłym. Umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami jest więc niezwykle ważna, jednak wsparcie i czujność rodziców, opiekunów czy nauczycieli są w tej kwestii niezbędne i kluczowe – tłumaczy Małgorzata Czyżewska-Kleczkowska, psycholog z Poradni Zdrowia Psychicznego HARMONIA, LUX MED.

Działania realizowane w ramach wspólnego projektu Miasta Kraków i Grupy LUX MED mają nieść realną pomoc, której potrzebują zwłaszcza dzieci znajdujące się w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla ich zdrowia psychicznego. Projekt objął wprowadzenie stosowania zasad ochrony zdrowia psychicznego w funkcjonowanie szkół, a jego celem będzie wpisanie tych zagadnień do programu placówek. Wsparcie otrzymają nie tylko dzieci, ale także ich rodzice, opiekunowie i nauczyciele. Poradnictwo dotyczy m.in. wczesnego rozpoznawania potrzeb i sygnałów ostrzegawczych.

Dodatkowo została uruchomiona telefoniczna linia wsparcia psychologicznego, gdzie udzielane są porady dla rodziców, opiekunów i nauczycieli. Ponadto dzięki realizacji projektu powstanie 10 filmów edukacyjnych pod nazwą „Godzina wychowawcza z psychologiem” skierowanych do dzieci i młodzieży. Wśród głównych poruszanych zagadnień znajdą się materiały na temat efektywnego snu, agresji słownej, sposobów radzenia sobie ze stresem, strachem i lękiem, a także dotyczące tego kiedy oraz gdzie zgłosić się po pomoc, jak rozmawiać z rodzicami, aż po poruszenie tematów związanych z niską samooceną i poczuciem pustki. Materiały będą omawiane z uczniami podczas godziny wychowawczej. Mogą również zostać wykorzystane jako podstawa do pracy z uczniami po zakończeniu programu.

Jest to pierwszy wspólny projekt realizowany przez Miasto Kraków i LUX MED. Działania potrwają do końca 2023 r.

Przeczytaj teraz

Polscy pracownicy oczekują wparcia od pracodawcy, gdy spotka ich trudna sytuacja życiowa

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.06.2023

Chociaż work-life balans, którego podstawą jest rozdzielenie życia prywatnego od zawodowego, jest niezwykle popularny, w sytuacjach stresujących polscy pracownicy oczekują adekwatnej reakcji od swoich pracodawców. Wsparcia w kwestii zdrowia psychicznego ze strony przełożonych oczekuje blisko 97 proc. z nas[1]. W nagłych sytuacjach kryzysowych niezbędne jest umożliwienie skorzystania z dostępnych w miejscu pracy zasobów wsparcia. W jaki sposób pomóc pracownikom?

Wysoki poziom stresu na co dzień odczuwa co piąty Polak[2], jednak niejednokrotnie zdarza się, że w wyniku losowych zdarzeń – problemu zdrowotnego, nieszczęśliwego wypadku, choroby w rodzinie czy innej trudnej sytuacji prywatnej – pracownik z dnia na dzień zaczyna zmagać się z dużym obciążeniem psychicznym. To moment, w którym pracodawca powinien wykazać się szczególną empatią.

„Pracodawco, pomocy” – czemu tak trudno to powiedzieć?

Doświadczając trudnych emocji wywołanych nagłą przykrą sytuacją, pracownicy mają tendencję do ukrywania tej kwestii przed swoim przełożonym. Czasem jest to naturalna reakcja, która wynika z potrzeby przepracowania problemu samodzielnie, jednak zdarza się, że jest to podyktowane obawą przed negatywnym zachowaniem pracodawcy. 

– Na to, żeby pracownicy mogli czuć się komfortowo, składa się wiele czynników, zwłaszcza że rzeczywistość stawia przed nami coraz większe wymagania. Przede wszystkim jest to troska o zdrowie psychiczne poprzez intensyfikację działań w obszarze wellbeingu w długofalowej perspektywie, ale także psychoedukacja oraz szeroko rozumiana kultura organizacyjna miejsca pracy. Budowanie świadomości na temat istotności zdrowia psychicznego jest ogromnym wyzwaniem naszych czasów, ale także jednym z najtrudniejszych zadań, które stoi przed pracodawcami – wyjaśnia dr Marzena Sekuła, psycholog, Poradnia Zdrowia Psychicznego Harmonia Grupy LUX MED.

Apteczka pierwszej pomocy, czyli jakimi narzędziami dysponuje pracodawca?

W momencie gdy pracownik poinformuje swojego przełożonego o zaistnieniu niespodziewanej sytuacji, kluczowa jest pierwsza reakcja. Podstawowym krokiem jest aktywne wysłuchanie oraz empatyczna postawa. Warto okazać zrozumienie dla pracownika, zapewnić o dyskrecji, a zarazem nie naciskając, zadeklarować udzielenie wsparcia. Dostępne zasoby mogą się różnić, ale najczęściej oferowany jest pakiet tzw. interwencji kryzysowej, w ramach którego pracownik może skorzystać z pomocy psychiatrów i psychoterapeutów. Interwencja kryzysowa to forma profesjonalnej i celowanej pomocy w czasie kryzysu, który dotknął jednostkę. W konsekwencji ma doprowadzić do odzyskania równowagi emocjonalnej i poczucia sprawstwa. W dobie powszechnej technologii dostępne są rozwiązania online – m.in. czaty z ekspertem zdrowia psychicznego. Wśród stosowanych rozwiązań pojawia się również pula dodatkowych dni wolnych – „Mental Health Days”.

Podstawą w sytuacjach kryzysowych jest zrozumienie, że każdy pracownik jest innym człowiekiem i inaczej reaguje na nagłe sytuacje. Wybierając odpowiednią ofertę pomocy, trzeba indywidualnie rozważyć, które rozwiązanie może nieść najlepsze korzyści.

Jak pracodawca może pomóc pracownikowi?

Pracodawca posiada wiele narzędzi, które pomogą pracownikowi w trudnych sytuacjach życiowych. Narzędzia, które warto stosować to przede wszystkim szeroko pojęte budowanie świadomości na temat wagi zdrowia psychicznego. Poprawna psychoedukacja to nie tylko promowanie zdrowych nawyków żywieniowych i zachęcanie do aktywności fizycznej, ale także zapewnienie dostępu do szkoleń prowadzonych przez wyspecjalizowanych psychologów i coachów. Natomiast menadżerom pracodawca może zaoferować warsztaty z zakresu psychologicznych podstaw zarządzania zespołem. W obszarach zasobów wsparcia mogą się znaleźć także pakiety medyczne obejmujące wsparcie psychiatryczne, a także dofinansowanie psychoterapii. W trudnych sytuacjach oferowana może być także pomoc career coacha. Obecnie dla podniesienia komfortu pracy często zwraca się uwagę na:

  1. warsztaty i seminaria – to regularne spotkania, podczas których poruszane są kwestie związane z zarządzaniem stresem, motywacją czy uzależnieniami. Dzięki takiej przestrzenia wspólnie można wypracować rozwiązania problemów.
  2. Rozwój osobisty i zawodowy – pomoc pracodawcy przy zdobywaniu kolejnych szczebli na ścieżce rozwoju daje poczucie wsparcia pracownikowi, który może zrobić to w odpowiednim tempie.
  3. Interwencje kryzysowe – celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego poradzenia sobie w trudnej sytuacji. W nagłych zdarzeniach (mobbing, wypadek, itp.) pracownik może liczyć na wsparcie psychiatrów i psychoterapeutów, dzięki czemu zapobiega przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Kultura organizacji możliwości rozwoju

Pakiet wsparcia oferowany przez pracodawców jest szczególnie ważny w przypadku losowych sytuacji, jednak podstawą jest świadome budowanie kultury organizacyjnej opartej na współdziałaniu, a nie współzawodnictwie. Przełożeni nie tylko powinni na co dzień zachowywać się empatycznie, ale także przeciwdziałać mobbingowi i wszelkiego rodzaju nadużyciom.


[1] „Zdrowie psychiczne na polskim rynku pracy”. Raport z badania Poradni Zdrowia Psychicznego HARMONIA Grupy LUX MED” https://harmonia.luxmed.pl/wp-content/uploads/2023/03/Raport-Zdrowie-psychiczne-na-polskim-rynku-pracy-Poradnie-Zdrowia-Psychicznego-HARMONIA.pdf

[2] Jw.

Przeczytaj teraz

Niepokój i stres. Zdrowie psychiczne na rynku pracy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.05.2023

Co drugi Polak czuje się zestresowany w pracy i ma problemy z utrzymaniem motywacji, a ponad jedna trzecia deklaruje znaczące problemy z wydajnością – wynika z najnowszego badania „Zdrowie psychiczne na rynku pracy” Poradni Zdrowia Psychicznego HARMONIA Grupy LUX MED. Jakiego wsparcia potrzebujemy od pracodawcy?

Na polskim rynku pracy obserwuje się niepokojące problemy ze stanem zdrowia psychicznego osób zatrudnionych. W ubiegłym roku co 10. pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu problemów psychicznych[1].

– Coraz częściej spotykamy pacjentów cierpiących na bezsenność, w stanie permanentnego stresu i lęku, czy wręcz prezentujących obniżony nastrój z depresją włącznie, co z oczywistych względów wpływa na ich motywację i wydajność w pracy. Dlatego zdecydowaliśmy się przyjrzeć zdrowiu psychicznemu pracowników i zaproponować pracodawcom drogę do poprawy ich dobrostanu psychofizycznego – mówi Anna Rulkiewicz, Prezeska Grupy LUX MED.

Zestresowani i pełni obaw

Eksperci Poradni Zdrowia Psychicznego HARMONIA, tworząc badanie na temat stanu zdrowia psychicznego na polskim rynku pracy, oparli się o model dobrostanu psychicznego, który obejmuje trzy różne aspekty: zdrowie psychiczne, życie zawodowe i zasoby osobiste. Na tej podstawie przeprowadzili badania wśród wybranej grupy zatrudnionych. Jak wynika z raportu „Zdrowie psychiczne na rynku pracy” – na co dzień pracownicy zmagają się z trudnymi emocjami, poczuciem niepokoju, stresem oraz obniżonym nastrojem.

– Około 65% zbadanych przez nas osób często martwi się o swoją przyszłość, odczuwa dużo niepokoju mimo braku stresujących sytuacji, obawia się utraty pracy i zdrowia oraz tego, że coś złego może przytrafić się ich bliskim. Natomiast połowa z nich intensywnie odczuwa stres, objawiający się częstym zdenerwowaniem i rozdrażnieniem. Wysoki poziom stresu może powodować wypalenie zawodowe, niechęć do pracy, wszelkiej aktywności i kontaktów z ludźmi – wskazuje Mariola Pilas-Kołodziej, Dyrektorka Centrów Medycznych HARMONIA Grupy LUX MED.

Zgodnie z wynikami badań, obecny stan życia zawodowego pracowników mierzony poziomem motywacji, wydajności i równowagi między pracą a życiem osobistym wskazuje na potrzebę wdrażania programów pomocowych przez pracodawców.

Blisko 60% pracowników deklaruje, że ma znaczący problem z rozpoczęciem wykonywania zadań i z dotrzymywaniem terminów, a także odkłada pracę na inny dzień. Ponad jedna trzecia mierzy się ze znacznym spadkiem koncentracji i poczuciem braku możliwości rozwoju zawodowego. Jedynie 15% badanych zachowuje równowagę między pracą a życiem osobistym. Natomiast 45% regularnie pracuje „po godzinach”, zaniedbując swoje obowiązki domowe, co jest odczuwalne dla ich bliskich.

Pomoc ze strony firmy

Około 97% osób zatrudnionych na pytanie „czy pracodawca powinien wspierać zdrowie psychiczne pracowników?” odpowiedziało „tak”. Główne potrzeby tej grupy badanych dotyczą pomocy psychologicznej, psychoedukacji oraz kultury organizacyjnej.

– Model organizacji dbających o dobrostan psychofizyczny pracowników opiera się o wsparcie z zakresu zdrowia psychicznego i wzmacnianie dobrostanu poprzez projekty profilaktyczno-wellbeingowe. Wszystko po to, by zapewnić dobre samopoczucie w pracy, ale także poza nią – podkreśla Mariola Pilas-Kołodziej, Dyrektorka Centrów Medycznych HARMONIA Grupy LUX MED.

Jak dodaje, Poradnie Zdrowia Psychicznego HARMONIA otaczają opieką psychologiczną pracowników firm, oferując całe spektrum działań, wpływających pozytywnie na stan zdrowia psychicznego. Są to m.in. interwencje kryzysowe w sytuacjach takich jak: wypadek w czasie pracy, mobbing czy nagła śmierć współpracownika, warsztaty i seminaria oraz terapie dotyczące, np. radzenia sobie ze stresem czy rozwoju osobistego.

[1] Dane z ZUS 2021.

Cały raport dostępny jest na stronie: https://HARMONIA.luxmed.pl/wp-content/uploads/2023/03/Raport-Zdrowie-psychiczne-na-polskim-rynku-pracy-Poradnie-Zdrowia-Psychicznego-HARMONIA.pdf.
Przeczytaj teraz

Grupa Lux Med otworzyła Akademię Zdrowia Psychicznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.02.2023

Grupa Lux Med otworzyła Akademię Zdrowia Psychicznego Harmonii, która stanowi ważny krok w rozwoju i doskonaleniu umiejętności pracowników w ujęciu leczenia zaburzeń psychicznych oraz rozwiązywania problemów emocjonalnych. Nowa inicjatywa jest dedykowana przede wszystkim lekarzom psychiatrom oraz psychologom i psychoterapeutom. Pozwala na zapoznanie się z najnowszymi publikacjami, ale także dzielenie się doświadczeniami i praktyką w celu prowadzenia osób, które zgłaszają się po pomoc do placówek Grupy.

Według Światowej Organizacji Zdrowia, depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą cywilizacyjną na świecie, a tylko w Polsce choruje na nią 4 miliony osób . Jednak jednostek chorobowych, które zakwalifikowane są jako choroby o podłożu psychicznym, jest o wiele więcej, dlatego Grupa Lux Med zainicjowała powstanie Akademii Zdrowia Psychicznego.

Scanmed otwiera poradnię zdrowia psychicznego Scanmed Psyche

Akademia Zdrowia Psychicznego Harmonii jest przestrzenią edukacyjno-rozwojową dedykowaną przede wszystkim lekarzom psychiatrom oraz psychologom i psychoterapeutom, ale także lekarzom innych specjalizacji, zajmujących się zdrowiem psychicznym, jak i profilaktyką w tym obszarze. W Akademii lekarze mogą zapoznać się z najnowszymi publikacjami i informacjami oraz trendami diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych.

– W ostatnich latach zarówno w Polsce, jak i na całym świecie możemy zaobserwować wzrost zachorowań na zaburzenia psychiczne. Pogarszają one jakość życia naszych pacjentów, ale także ich najbliższych. Dlatego dbanie o rozwój i stałe podnoszenie umiejętności wszystkich specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego jest naszym obowiązkiem. Nasza Akademia  to przede wszystkim przestrzeń do pogłębiania wiedzy i dzielenia się doświadczeniami praktycznymi – podkreśla Mariola Pilas-Kołodziej, dyrektor Centrów Medycznych Harmonia.

Poradnia Zdrowia Psychicznego Harmonia przygotowała cykl szkoleń, webinarów i sympozjów pod przewodnictwem lekarzy specjalistów – dr hab. n. med. Sławomira Murawca, Głównego Eksperta ds. Psychiatrii w Akademii Zdrowia Psychicznego oraz mgr Małgorzaty Czyżewskiej – Kleczkowskiej, Koordynatora Zespołu Psychologów i Psychoterapeutów w Poradni Zdrowia Psychicznego Harmonia Grupa Lux Med.

– Wiedza dotycząca zagadnień zdrowia psychicznego, w tym psychiatrii i psychoterapii, zmienia się bardzo dynamicznie. Praktycznie stale dowiadujemy się czegoś nowego. Z drugiej strony warunki środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i kulturowe, z jakimi mierzą się osoby zgłaszające się po pomoc profesjonalną, także ulegają ciągłym zmianom. Dlatego tak cenne i ważne jest zdobywanie nowej wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych przez specjalistów ochrony zdrowia psychicznego. Akademia Zdrowia Psychicznego to miejsce wymiany doświadczeń i zdobywania przydatnej wiedzy, co przekłada się na skuteczność leczenia i różnych form terapii oferowanej przez specjalistów – wskazuje dr hab. n. med. Sławomir Murawiec.

Do udziału w Akademii zaproszono również lekarzy innych specjalizacji, którzy w ramach swojej praktyki poszerzają diagnostykę o zakres konsultacji czy badań z zakresu zdrowia psychicznego.

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa (od 2013 roku), która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Firma świadczy swoje usługi w Polsce już od 30 lat.

Lux Med: trzecia poradnia Harmonia w Warszawie oficjalnie otwarta

Podczas pandemii Covid – 19 Grupa włączyła się aktywnie do walki o zdrowie i życie Polaków, wspierając sektor publiczny. Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 14 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich.

Grupa Lux Med zatrudnia ponad 20 000 osób, w tym około 8000 lekarzy i 5000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska. Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Grupa Lux Med Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego przez kolejne lata

Przeczytaj teraz

Scanmed otwiera poradnię zdrowia psychicznego Scanmed Psyche

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.01.2023

W odpowiedzi na wzrastające zapotrzebowanie w obszarze wsparcia funkcjonowania psychicznego Scanmed otwiera nowe Centrum Scanmed Psyche, które zapewni dostęp do specjalistów oraz kompleksową pomoc w tym zakresie. Placówka będzie się mieścić przy ulicy Podgórskiej 36 w Krakowie, jej otwarcie będzie miało miejsce 13 lutego 2023.

Poradnia zdrowia psychicznego Scnmed Psyche to centrum wspierania odporności psychicznej, przeciwdziałania zaburzeniom oraz dbałości o stabilny i satysfakcjonujący rozwój. To miejsce zorientowane na pacjenta, stworzone przez doświadczonych specjalistów z obszaru psychologii i psychiatrii, po to, aby pomagać i towarzyszyć.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2018 roku, przed pandemią ze wsparcia psychologicznego oraz psychiatrycznego korzystało 1,6 miliona osób – liczba ta jednak nie uwzględnia danych ze wszystkich gabinetów i ośrodków zdrowia psychicznego.

Problemy psychiczne zaczęły się nasilać wraz z wybuchem pandemii w 2020 roku – załamania poszczególnych sektorów na rynku pracy, sytuacja finansowa, brak jakiejkolwiek stabilności, poczucie zagrożenia życia i zdrowia czy znaczne ograniczenia w wielu dziedzinach życia (izolacja społeczna, zdalna komunikacja i system kształcenia) sprawiły, że czas ten był, i nadal jest, szczególnie trudny. Eskalacja zachorowań w obszarze zdrowia psychicznego była zauważana nie tylko przez specjalistów, lecz także przez zwykłych ludzi w codziennych sytuacjach.

Współczesne tempo życia, a także wymagania i przeszkody jakie pokonujemy w różnych aspektach naszej codzienności stanowią coraz większe wyzwania.

Program ochrony zdrowia psychicznego trafił do konsultacji

Obciążenia emocjonalne oraz nadmiar obowiązków, którym poddawani jesteśmy w naszej pracy i relacjach społecznych – wpływają na pogorszenie funkcjonowania.

Pandemia koronawirusa (Covid–19) miała wpływ na pogorszenie zdrowia psychicznego wielu osób, co doprowadziło do zwiększenia zapotrzebowania w obszarze wsparcia funkcjonowania psychicznego. Jednocześnie nastąpił wzrost świadomości troski o zdrowie psychiczne, nie tylko w zakresie przeciwdziałania jego zaburzeniom, lecz także w aspekcie rozwoju jego odporności oraz potencjału osobowościowego, dzięki czemu Polacy chętniej korzystają ze wsparcia psychologicznego i terapeutycznego.

Jakie są powody zgłaszania się na konsultację psychologiczną? Psycholog dr Mikołaj Böhm, wyjaśnia, że „do głównych powodów zgłaszania się na konsultację psychologiczną należą zaburzenia osobowości, uzależnienia, zaburzenia lękowe (nerwice) czy też depresja (EZOP, 2020). Dodając do tego wzrastające tempo życia oraz obciążenia związane z wymogami współczesności (takimi jak efektywność pracy, wielozadaniowość czy konkurencyjność), troska o zdrowie psychiczne nabrała szczególnej wartości. Także w kontekście ograniczeń czasowych obniżających jakość naszych relacji oraz podejmowanych aktywności”.

Mikołaj Böhm to psycholog z kilkunastoletnim stażem pracy. Wykładowca Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent UJ. Jego działalność zawodowa skoncentrowana jest wokół zagadnień psychologii rozwojowej, psychologii pracy oraz psychologii transportu. Wykładowca przedmiotów z zakresu między innymi metod autoprezentacji, psychologii ogólnej, psychologii biegu życia z elementami psychologii zdrowia, psychologii osobowości i psychologii różnic indywidualnych (PK). Z Grupą Scanmed związany jest od 2012 roku. Dr Mikołaj Böhm to także jeden z pomysłodawców utworzenia Scanmed Psyche.

Grupa Scanmed przejmuje wielkopolski Ars Medical

Przeczytaj teraz

Psychiatria dziecięca w szpitalu Vratislavia Medica

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.01.2023

Wrocławski szpital Vratislavia Medica otworzył nową poradnię, która oferuje konsultacje psychiatryczne dla dzieci. Od grudnia 2022 roku w placówce działa poradnia psychiatryczna dla dorosłych. Dostępne są także konsultacje psychologa.

Psychiatra dziecięcy zajmuje się diagnostyką i leczeniem problemów oraz zaburzeń psychicznych u dzieci oraz młodzieży w wieku od 0 do 20 lat. Zakres problemów, którymi zajmuje się psychiatra dziecięcy, jest bardzo szeroki, niektóre są typowe dla wieku dziecięcego, inne mogą dotyczyć zarówno osób dorosłych, jak i dzieci, są to między innymi depresja, zaburzenia lękowe oraz schizofrenia.

Pomoc psychologiczna oferowana w placówce obejmuje konsultacje psychologiczne, diagnozę, psychoedukację, interwencje kryzysowe czy mindfulness. Dostępna jest psychoterapia, prowadzona za pomocą różnych metod, a także konsultacje w zakresie psychodietetyki. Świadczenia są komercyjne.

Będą zmiany w centrach zdrowia psychicznego

Vratislavia Medica Szpital im. św. Jana Pawła II wcześniej funkcjonował jako Wrocławskie Centrum Medycyny Sportowej i Rehabilitacji. Od 2017 roku siedziba placówki mieści się w nowo wybudowanym obiekcie przy ulicy Lekarskiej 1. Przy ulicy Wiśniowej we Wrocławiu funkcjonuje Dolnośląskie Centrum Dziecięce.

W szpitalu Vratislavia Medica przeprowadzane są zarówno zbiegi metodami małoinwazyjnymi (laparoskopia i histeroskopia) jak i metodami tradycyjnymi.

Na początku roku 2022 w szpitalu otwarte zostało centrum ginekologii małoinwazyjnej i uroginekologii.

Przy szpitalu funkcjonuje zespół poradni specjalistycznych, pracownie diagnostyczne i dział fizjoterapii.

Vratislavia Medica jest częścią Grupy Hasco.

Allenort dołącza do MindHealth

Przeczytaj teraz

Program ochrony zdrowia psychicznego trafił do konsultacji

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.01.2023

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030. Jest on kontynuacją programu realizowanego w latach 2017-2022.

Program zakłada upowszechnienie zintegrowanego i kompleksowego systemu ochrony zdrowia psychicznego. Priorytetowe zadania programu skupione są na rozwoju środowiskowej opieki psychiatrycznej dla osób dorosłych poprzez centra zdrowia psychicznego oraz na tworzeniu nowych ośrodków opartych na trzech poziomach referencyjnych na rzecz rozwoju psychiatrii dzieci i młodzieży.

Zgodnie z dokumentem upowszechnione mają być zróżnicowane formy pomocy i wsparcia społecznego, aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi, skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy, a także udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Allenort dołącza do MindHealth

Planowane działania mają także zapobiegać stygmatyzacji i wykluczeniu dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, na przykład w jednostkach systemu oświaty.

Za realizację programu będzie odpowiedzialny minister zdrowia, który będzie także koordynował wykonanie zadań określonych w jego ramach.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030 został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 13 stycznia 2023 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 21 dni.

Link do projektu>>>

Będą zmiany w centrach zdrowia psychicznego

Przeczytaj teraz

Wzrost przychodów Grupy Centrum CBT

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.01.2023

Grupa Centrum CBT, prowadząca sieć 16 placówek medycznych o profilu psychologiczno-psychoterapeutycznym, psychiatrycznym oraz szkołę psychoterapii zanotowała w 2022 roku ponad 40-procentowy wzrost przychodów i pozyskała inwestora.

Centrum CBT powstało w 2000 roku i tworzy sieć ośrodków działających w sześciu  miastach w Polsce – w Gdyni, Gdańsku, Łodzi, Warszawie, Legionowie i Otwocku, ukierunkowanych na kompleksowe wsparcie w obszarze zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wzrost skali działalności Grupy jest wynikiem rosnących potrzeb w zakresie zdrowia psychicznego. W Polsce pod 6 mln osób w wieku produkcyjnym doświadcza zaburzeń psychicznych. Do tego dochodzą rosnące potrzeby w zakresie opieki psychicznej wśród dzieci, młodzieży i seniorów.

– Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania są jedną z najważniejszych przyczyn utraconych lat życia w zdrowiu. Z powodu słabej dostępności świadczeń duża część osób z zaburzeniami psychicznymi nie otrzymuje pożądanego leczenia, albo jest ono zbyt późno rozpoczęte. Przyszłość opieki w obszarze zdrowia psychicznego będzie nieuchronnie kształtowana przez stałe zwiększanie wydatków, wynikające z rosnącej skali potrzeb pacjentów. Grupa Centrum CBT obecnie odpowiada za opiekę nad grupą około 100 tysięcy pacjentów i ich rodzin – mówi Joanna Szyman, prezeska zarządu Grupy Centrum CBT.

Pod koniec 2022 roku Grupa Centrum CBT pozyskała inwestora. To inwestor prywatny, wspierający zaangażowane społecznie projekty. Funkcję prezesa Grupy Centrum CBT objęła Joanna Szyman.

 – W ciągu kilku najbliższych lat zamierzamy istotnie rozwinąć sieć o około 10 placówek. Będziemy koncentrować się na największych miastach. Przede wszystkim chcemy otwierać własne placówki, ale nie wykluczamy innej formy rozwoju, w tym na drodze fuzji i przejęć. Będziemy również rozwijać oddziały szkoły psychoterapii – dodaje Joanna Szyman.

Wydatki na psychiatrię i leczenie uzależnień w Polsce stanowią dziś zaledwie 3 procent wydatków NFZ na świadczenia opieki zdrowotnej. Jednym z kluczowych obszarów wymagających wsparcia jest kształcenie kadr. W Polsce jest zaledwie około 4,3 tys. psychiatrów wykonujących zawód. Jeszcze mniej, bo zaledwie 455 wykonujących zawód specjalistów mamy w dziedzinie psychiatrii dziecięcej. W systemie brakuje nie tylko lekarzy, ale również psychoterapeutów i psychologów. Grupa Centrum CBT zatrudnia ponad 300 ekspertów w dziedzinie zdrowia psychicznego.

Allenort dołącza do MindHealth

W placówkach Grupy Centrum CBT leczenie oraz wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne znajdują pacjenci zmagający się z chorobami psychicznymi oraz zaburzeniami neurorozwojowymi takimi, jak ADHD i zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzeniami nastroju, lękowymi, odżywiania, tikami, uzależnieniami, w tym behawioralnymi, oraz  innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego, wymagającymi profesjonalnej opieki.

Świadczenia w poradniach Centrum CBT są dostępne zarówno prywatnie, jak i w ramach NFZ.

W ramach kontraktu NFZ, Grupa Centrum CBT zapewnia wsparcie  dzieciom i młodzieży doświadczającym zaburzeń psychicznych, a także ich rodzinom, w systematycznie otwieranych od kwietnia 2020 roku Ośrodkach Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej Centrum CBT, finansowanych ze środków NFZ. Grupa prowadzi ich 14.

Poza tym na terenie województwa mazowieckiego działa Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, gdzie małoletni pacjenci mają dostęp również do lekarzy psychiatrów w ramach NFZ.

Grupa Centrum CBT prowadzi także Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, która szkoli obecnie ponad 536 studentów.

Przeczytaj teraz

Nowelizacja ustawy o zdrowiu psychicznym definiuje psychoterapię i zawód psychoterapeuty

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.12.2022

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, w którym zdefiniowane zostały między innymi pojęcia – psychoterapia i zawód psychoterapeuty. Projekt reguluje także przepisy związane ze stosowaniem przymusu bezpośredniego.

Psychoterapeuta został zdefiniowany jako osoba, która spełnia łącznie warunki określone dla osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty, o których mowa w przepisach w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) lub osoba, która jest specjalistą psychoterapii dzieci i młodzieży.

Wymaganie dotyczące kompetencji

Mając na uwadze konieczność zapewnienia wysokiego poziomu świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, z uwzględnieniem podmiotów działających na rynku w charakterze komercyjnym, proponuje się uzupełnienie przepisu art. 5 ustawy o ust. 2 i 3, w których określone zostaną:

-zasada, że psychoterapię w ramach opieki, o której mowa w ust. 1, prowadzą wyłącznie psychoterapeuci

– definicja psychoterapii, zgodnie z którą stanowi ona metodę leczenia zaburzeń́ psychicznych i somatycznych, wymagającą od pacjenta współpracy i zaangażowania oraz chęci i umiejętności nawiązania szczególnej relacji interpersonalnej z psychoterapeutą, mającą na celu usunięcie zaburzeń́ zdrowia przez zmianę̨ sposobów przeżywania, poznawania i zachowania.

Psychoterapia – nowa specjalizacja mająca zastosowanie w ochronie zdrowia

Dbałość o wysoki poziom świadczonych usług zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego wymaga określenia kto może udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w postaci psychoterapii i wskazania minimalnych kompetencji oraz poziomu wykształcenia osób realizujących te usługi na rynku prywatnym – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Nie będzie osób chorych psychicznie

Projekt proponuje wprowadzenie nowych pojęć – „osoba z zaburzeniami psychotycznymi” zamiast „osoby chorej psychiczne”, „osoba z niepełnosprawnością intelektualną” zamiast „osoby upośledzonej umysłowo” oraz „osoba wykazująca inne zakłócenia czynności psychicznych, które zaliczane są do zaburzeń psychicznych i wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia tej osoby w środowisku społecznym” zamiast „osoby wykazującej inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym”.

Dokument proponuje także nadanie nowego brzmienia art. 18 ust. 10 w celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych związanych z rozpoczęciem biegu 3-dniowego terminu na dokonanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego. Zgodnie z  zaproponowanym brzmieniem ocena nastąpi w terminie 3 dni od zakończenia stosowania przymusu.

Po dwukrotnym przedłużeniu przez lekarza stosowania przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji dalsze przedłużenie jego stosowania na kolejne okresy, z których każdy nie może być dłuższy niż 6 godzin. dopuszczalne będzie wyłącznie po każdorazowym osobistym badaniu osoby z zaburzeniami psychicznymi przez lekarza oraz uzyskaniu opinii innego lekarza (dotychczasowe przepisy zakładają badanie przez lekarza psychiatrę i uzyskanie opinii innego lekarza psychiatry).

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 15 grudnia 2022 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 21 dni.

Link do projektu

Przeczytaj teraz

Świadczenia w zakresie psychologii w szpitalu Vratislavia Medica

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.12.2022

Wrocławski szpital Vratislavia Medica zaoferował nowe świadczenia w zakresie zdrowia psychicznego. Od 1 grudnia 2022 działa tutaj poradnia psychiatryczna. Dostępne są także konsultacje psychologa.

Pomoc psychologiczna oferowana w placówce obejmuje konsultacje psychologiczne, diagnozę, psychoedukację, interwencje kryzysowe czy mindfulness. Dostępna jest psychoterapia, prowadzona za pomocą różnych metod, a także konsultacje w zakresie psychodietetyki. Świadczenia są komercyjne.

Psychoterapia – nowa specjalizacja mająca zastosowanie w ochronie zdrowia

Vratislavia Medica Szpital im. św. Jana Pawła II wcześniej funkcjonował jako Wrocławskie Centrum Medycyny Sportowej i Rehabilitacji. Od 2017 roku siedziba placówki mieści się w nowo wybudowanym obiekcie przy ulicy Lekarskiej 1. Przy ulicy Wiśniowej we Wrocławiu funkcjonuje Dolnośląskie Centrum Dziecięce.

W szpitalu Vratislavia Medica przeprowadzane są zarówno zbiegi metodami małoinwazyjnymi (laparoskopia i histeroskopia) jak i metodami tradycyjnymi.

Na początku roku 2022 w szpitalu otwarte zostało centrum ginekologii małoinwazyjnej i uroginekologii.

Przy szpitalu funkcjonuje zespół poradni specjalistycznych, pracownie diagnostyczne i dział fizjoterapii.

Vratislavia Medica jest częścią Grupy Hasco.

Przeczytaj teraz

Nowa placówka Centrum Medycznego Magwise

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.12.2022

Centrum Medyczne Magwise z Warszawy otworzyło nową placówkę, która mieści się przy ulicy Siedmiogrodzkiej 9, na parterze budynku Wola Retro. Przychodnia zajmuje prawie 400 mkw powierzchni.

Magwise oferuje leczenie schorzeń psychicznych, takich jak depresja, spektrum OCD, zaburzenia lękowe, uzależniania czy zaburzenia typu borderline, między innymi za pomocą przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS).

W placówce przyjmują specjaliście w zakresie psychiatrii i psychologii, oferowana jest psychoterapia (działa tutaj grupa DDA).

Jednocześnie z otwarciem nowej placówki zamknięty został gabinet Magwise, który funkcjonował przy ulicy Smolnej.

Do Centrum Medyczne Magwise należy także przychodnia przy ulicy Rakowickiej 15 w Krakowie.

Placówki prowadzi Egostim sp. z o.o. , zarejestrowana w roku 2021, której prezesem jest Piotr Sulik (specjalista psychiatra).

Enel-Med otworzył Centrum Zdrowej Wagi

Przeczytaj teraz

Poradnia psychiatryczna w szpitalu Vratislavia Medica

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.11.2022

Wrocławski szpital Vratislavia Medica otworzył nową poradnię, która oferuje świadczenia w zakresie psychiatrii. Świadczenia poradni są komercyjne.

Koszt konsultacji lekarza psychiatry wynosi 300 zł.

Vratislavia Medica Szpital im. św. Jana Pawła II wcześniej funkcjonował jako Wrocławskie Centrum Medycyny Sportowej i Rehabilitacji. Od 2017 roku siedziba placówki mieści się w nowo wybudowanym obiekcie przy ulicy Lekarskiej 1. Przy ulicy Wiśniowej we Wrocławiu funkcjonuje Dolnośląskie Centrum Dziecięce.

Nowa placówka Mind Health w Gdyni

W szpitalu Vratislavia Medica przeprowadzane są zarówno zbiegi metodami małoinwazyjnymi (laparoskopia i histeroskopia) jak i metodami tradycyjnymi.

Na początku roku 2022 w szpitalu otwarte zostało centrum ginekologii małoinwazyjnej i uroginekologii.

Przy szpitalu funkcjonuje zespół poradni specjalistycznych, pracownie diagnostyczne i dział fizjoterapii.

Vratislavia Medica jest częścią Grupy Hasco.

Przeczytaj teraz

Nowa placówka Mind Health w Gdyni

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.11.2022

W Gdyni powstała nowa placówka Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health, należącego do Centrum Medycznego Damiana. Oferuje konsultacje między innymi psychiatry, psychologa, neuropsychologa czy seksuologa. Otwarcie ośrodka miało miejsce 7 listopada 2022.

Centrum zdrowia psychicznego w Gdyni, to kolejna placówka sieci Mind Health, po oddziale w Gdańsku, która powstała w województwie pomorskim. Zlokalizowana jest w prestiżowej kamienicy w samym centrum miasta, przy ulicy 3 Maja 22/24.

– Konsekwentnie realizujemy strategię rozwoju marki Mind Health. Do naszych dotychczasowych lokalizacji w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu dołącza Gdynia. Decyzja ta wynika z analizy potrzeb pacjentów. Obserwujemy wzrost świadomości pacjentów połączony z poszukiwaniem wysoko wykwalifikowanego wsparcia, zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej – mówi Agnieszka Dziedzic–Pasik, dyrektor zarządzająca w Centrum Medycznym Damiana.

– Nasza oferta powstała w oparciu o cykle życia, tak, aby móc wesprzeć ludzi na każdym jego etapie. Usługi są skierowane aż do pięciu głównych grup pacjentów indywidualnych: dzieci, młodzieży, młodych dorosłych, dorosłych oraz seniorów. Oferujemy również profesjonalne wsparcie organizacjom, które obserwują u swoich pracowników stres, wypalenie zawodowe, potrzebę rozwoju kompetencji miękkich czy komunikacyjnych – dodaje dyrektor zarządzająca.

W nowej placówce Mind Health w Gdyni specjaliści przyjmować będą od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 20:00. Do dyspozycji pacjentów są tutaj cztery przestronne gabinety o łącznej powierzchni 106 mkw.

Mind Health współpracuje z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Centrum Medyczne Damiana (należące do grupy Medicover) istnieje od 1994 roku. Przez prawie 30 lat jego działalności stworzyło sieć kilkunastu placówek medycznych wraz ze Szpitalem Damiana. Od dwóch lat CMD rozwija także projekt Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health.

Oprócz przychodni do sieci należy także Mazowiecki Szpital Mind Health (wcześniej – Allenort) im. prof. Antoniego Kępińskiego, pierwszy w Polsce prywatny szpital psychiatryczny.

Mazowiecki Szpital Allenort zmienia się w Mazowiecki Szpital Mind Health

Przeczytaj teraz

Psychoterapia – nowa specjalizacja mająca zastosowanie w ochronie zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.11.2022

Projekt zmiany rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia wprowadza nową specjalizację – psychoterapię. Osoby z taką specjalizacją będą mogły prowadzić psychoterapię dla osób dorosłych.

Wprowadzenie nowej specjalizacji umożliwi podniesienie, w ramach kształcenia podyplomowego, kwalifikacji zawodowych osób posiadających tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub osób, które uzyskały tytuł magistra po ukończeniu studiów na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwa, psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji.

Osoba posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii będzie przygotowana do prowadzenia psychoterapii zaburzeń psychicznych i związanych z nimi zaburzeń somatycznych poprzez nawiązywanie szczególnej relacji interpersonalnej nazywanej relacją psychoterapeutyczną, która umożliwia zaistnienie procesu psychoterapeutycznego.

Mind Health współpracuje z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Celem oddziaływań psychospołecznych, stosowanych przez specjalistę w dziedzinie psychoterapii dorosłych, będzie usunięcie zaburzeń psychicznych przez zmianę̨ sposobów przeżywania, poznawania i zachowania.  W wyniku tych oddziaływań pacjent może zdobywać nową wiedzę i uczyć się̨ nowych wzorców reagowania emocjonalnego i zachowania.

Umiejscowienie systemu szkolenia w dziedzinie psychoterapii w funkcjonującym systemie prowadzenia szkoleń wynikającym z przepisów ustawy z 24 lutego 2017 roku o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia przyczyni się do uzyskania transparentnych i wystandaryzowanych warunków i trybu uzyskiwania akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w zakresie psychoterapii – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Projekt rozporządzenie ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 7 listopada 2022 roku.

Uwagi do projektu można przesyłać w ciągu 30 dni.

Link do projektu rozporządzenia

Przeczytaj teraz

Mind Health współpracuje z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.11.2022

Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego, należące do Centrum Medycznego Damiana, rozpoczęło współpracę z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W ramach tej współprayc specjaliści Centrum będą prowadzić bezpłatne poradnictwo psychologiczne  i rodzinne dla dzieci i młodzieży doświadczających zróżnicowanych trudności w zakresie funkcjonowania psychospołecznego.

Poradnictwo obejmie takie tematy jak radzenie sobie z emocjami i stresem, pełnienie ról społecznych, budowanie relacji rodzinnych, funkcjonowanie w grupie rówieśniczej czy relacjach rodzinnych.

Za organizację i system zapisów odpowiada Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, natomiast konsultacje prowadzone są przez specjalistów Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego. Spotkania będą odbywały się online do 27 listopada  w każdą niedzielę w godzinach 11:00-14:00. Zapisy odbywają się poprzez formularz zamieszczony na stronie: https://pwpp.uksw.edu.pl. Po wypełnieniu formularza wiadomość trafia do pracownika UKSW, który umawia spotkania informując specjalistę mailowo i wysyłając link do spotkania zarówno do specjalisty, jak i pacjenta.

W trakcie dyżuru psycholog prowadzi konsultacje oraz dyżur na czacie, odpowiadając na bieżąco  na pytania. Do ekspertów Mind Health można zapisać się jako uczeń lub rodzic/opiekun prawny.

– Niestety obserwujemy wzrost dolegliwości związanych ze zdrowiem psychicznym wśród młodych ludzi, którzy coraz częściej mają problem z własną akceptują, a także zaniżone poczucie wartości.  W efekcie czego może pojawić się depresja, stany lękowe, zaburzenia odżywiania czy nawet samookaleczanie – komentuje Sylwia Rozbicka, psycholog Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego. – Warto pamiętać, że dobrostan emocjonalny u dzieci jest tak samo ważny jak ich zdrowie fizyczne. Kiedy widzimy, że nasze dziecko jest przygnębione przez dłuższy czas, nadpobudliwe, zamknięte w sobie, reagujące agresją lub dostrzegamy nagłą zmianę zachowania, warto zwrócić się o pomoc do specjalisty – dodaje psycholog.

Coraz więcej młodych ludzi cierpi na dolegliwości natury psychicznej. Według analizy UNICEF, w 2021 roku w Polsce częstotliwość występowania zaburzeń psychicznych u dzieci w wieku 10-19 lat wyniosła aż 10,8 procent. Wyniki zeszłorocznego badania przeprowadzonego na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka pokazały, że aż 15 procent dzieci 2   klasy szkoły podstawowej jest niezadowolonych ze swojego życia i jest to stan zagrażający ich zdrowiu psychicznemu, a także 13 procent nastolatków (uczniów 6. klasy) oraz 13 procent młodzieży (uczniów 2. klas szkół ponadgimnazjalnych). Według danych Najwyżej Izby Kontroli, aż 630 tysięcy dzieci w naszym kraju wymaga specjalistycznej pomocy psychologicznej, a aż w 44 procentach szkół brakuje psychologów, którzy specjalizowaliby się w pracy z dziećmi i młodzieżą.

– Misją Centrum Medycznego Damiana, które zarządza również marką Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego, jest dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów. Stan zdrowia psychicznego Polaków, w szczególności młodych, jest coraz bardziej alarmujący. Każda inicjatywa w tym obszarze spełnia więc interes społeczny. Wsparcie poważnego partnera instytucjonalnego, jakim jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, daje nam gwarancję, że pomoc ta będzie odpowiednio zorganizowana i trafi do osób, które jej potrzebują – mówi Agnieszka Dziedzic–Pasik, dyrektor zarządzająca w Centrum Medycznym Damiana.

Centrum Medyczne Damiana (należące do grupy Medicover) istnieje od 1994 roku. Przez prawie 30 lat jego działalności stworzyło sieć kilkunastu placówek medycznych wraz ze Szpitalem Damiana. Od dwóch lat CMD rozwija także projekt Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health.

Mazowiecki Szpital Allenort zmienia się w Mazowiecki Szpital Mind Health

Przeczytaj teraz

Zmiany w programie pilotażowym dotyczącym centrów zdrowia psychicznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.10.2022

12 października 2022 roku weszło w życie rozporządzenie, które zmienia przepisy dotyczące programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego. Między innymi wydłuża ono okres realizacji pilotażu do 31 grudnia 2023 roku.

Wprowadzone zmiany mają na celu zagwarantowanie podmiotom znajdującym się na obszarze włączanym do programu pilotażowego możliwość realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach wskazanych w rozporządzeniu pilotażowym w ramach podwykonawstwa z danym centrum zdrowia psychicznego.

Mazowiecki Szpital Allenort zmienia się w Mazowiecki Szpital Mind Health

Musi się to odbywać na warunkach odpowiadających realizacji świadczeń określonych w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej przez dany podmiot z NFZ. Dotychczas obowiązek przedstawienia warunków podwykonawstwa nie był określony w przepisach rozporządzenia.

Zawarte w rozporządzeniu przepisy dotyczą także personelu zatrudnionego w centrum zdrowia psychicznego. Ich skutkiem jest sytuacja, w której gdy do momentu wygaśnięcia umów na obszarze objętym pilotażem funkcjonują inne podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach które realizuje centrum zdrowia psychicznego dochodzi do dublowania się pracowników i faktyczna liczba personelu udzielającego świadczenia jest wyższa niż wskaźnik dla minimalnych norm zatrudnienia.

Koszty zatrudnienia nadmiarowego personelu ponosi realizator pilotażu, a jego stawka ryczałtowa jest pomniejszana o zrealizowane świadczenia przez ten dodatkowy personel, dlatego należy odliczyć personel zatrudniony we wskazanych podmiotach od wskaźnika.

Biuro do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przy współpracy z towarzystwami naukowymi wypracowało dokument zawierający rekomendowany minimalny zespół specjalistów dla centrum, rekomendacje te zostały włączone do programu pilotażowego.

Zdrowie psychiczne Polaków – przed jakimi wyzwaniami stoimy?

Wprowadzone zmiany mają także na celu wdrożenie i przetestowanie założeń programu na terenie miast, które nie posiadają podziału wyszczególnionych kodów podziału terytorialnego kraju TERYT dla poszczególnych dzielnic. Zastosowanie opisanego wzoru pozwoli uniknąć problemu rozliczania migracji pacjentów z centrum i do centrum, która była realizowana w oparciu o TERYT miejsca zamieszkania.

Do programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego dołączyło sześć nowych placówek takich jak Klinika Psychiatrii – w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego (Lublin), Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, REVIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Białystok), Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku oraz Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

W sumie program realizuje 85 placówek.

Rozporządzenie zawiera załącznik określający minimalny skład personelu dla centrum zdrowia psychicznego, obejmującego opieką 100 tysięcy populacji.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 11 października 2022 roku.

Weszło w życie następnego dnia, z wyjątkiem przepisów dotyczących oddziałów dziennych oraz przepisów dotyczących podwykonawstwa.

Link do rozporządzenia>>>

Przeczytaj teraz

Zdrowie psychiczne Polaków – przed jakimi wyzwaniami stoimy?

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.09.2022

Zdrowie psychiczne Polaków oraz związane z tym wyzwania i perspektywy były tematem panelu, który odbył się podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Jest to ważna tematyka, ponieważ choroby psychiczne to narastający problem. Z badań wynika, że jedna czwarta polskiego społeczeństwa ma obecnie lub będzie miała problemy psychiczne.

Europejskie dane mówią, że 40 mln ludzi choruje na depresję, ale 50 procent jest nieleczonych lub złe leczonych.Szacuje się, że tylko na depresję cierpi w Polsce około 1,5 mln osób, z czego ponad 80 procent przypadków dotyczy populacji w wieku 30-59 lat. Depresja jest główną przyczyną niesprawności i niezdolności do pracy na świecie. W roku 2017 w naszym kraju chorowało na depresję 3 procent populacji i następuje w tym zakresie systematyczny wzrost. Koszty społeczne zaburzeń depresyjnych w Polsce, związane z utraconą produktywnością, szacowane są na 1,2-2,6 mld złotych rocznie.

Po pierwsze – zdrowie, panel dyskusyjny w ramach Forum Ekonomicznego

Pomimo szerokiej debaty publicznej na temat opieki psychiatrycznej i wprowadzenia Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego, dostęp do kompleksowej i powszechnie dostępnej opieki psychiatrycznej w Polsce nie uległ znaczącej poprawie.

Depresja – jedna z najczęstszych chorób psychicznych

Depresja oprócz zaburzeń lękowych i demencji to jedna z najczęstszych chorób psychicznych. Podczas panelu poruszono między innymi problem depresji lekoopornej, która jest diagnozowana u 25 procent pacjentów cierpiących na tę chorobę, oznacza to, że stosowane zwykle w przypadku tej choroby leki nie przynoszą u nich efektów. Badania nad depresją lekooporną podjęło Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

W Polsce dostępne są nowoczesne leki przeciwdepresyjne, jednak trwają poszukiwania innych metod leczenia, właśnie  pod kątem pacjentów z depresją lekooporną. Opracowywane są inne metody leczenia – łączenie leków lub poszukiwanie leków działających inaczej. Brak jest jednak obecnie zdefiniowanego modelu depresji lekoopornej i niezbędne są nowe algorytmy postępowania z pacjentami z tym typem depresji. W marcu 2022 w Polsce powstała koalicja na rzecz leczenia depresji lekoopornej.

Agata Szulc, kierownik Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przypomniała, że mechanizmy depresji są skomplikowane i zachorowalność na tę chorobę nie zależy jedynie od poziomu serotoniny. Wspomniała także o nowych lekach stosowanych w leczeniu depresji.

Pozorny wzrost nakładów nie wpływa na poprawę sytuacji w ochronie zdrowia

Jarosław Pinkas, krajowy konsultant ds. zdrowia publicznego podkreślił, że zapadalność na choroby psychiczne to problem, z którym będziemy się coraz częściej spotykać i że w celu jego rozwiązania potrzebne jest tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Mówił też o reformie psychiatrii i o tworzonych centrach zdrowia psychicznego, które powinny funkcjonować w całej Polsce do końca 2027 roku. Oferują one pomoc środowiskową i ambulatoryjną, natomiast pacjentami, u których diagnozowane są cięższe schorzenia, zajmują się placówki II i III stopnia.

Jedna czwarta Polaków ma problemy psychiczne

Michał Feldman, prezes Centrum Terapii Dialog, przytoczył wyniki badań populacyjnych, z których wynika, że 25 procent Polaków na jakimś etapie życia ma lub będzie miało problemy psychiczne.

-Zauważamy dużą ilość pacjentów trafiających do naszych placówek, cierpiących z powodu zaburzeń snu, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania i z powodu uzależnień. W Polsce jest  6 tysięcy psychiatrów, jest to zbyt mało w stosunku do 10 milionów osób potrzebujących w tym zakresie pomocy. Często pierwsze interwencje psychiatrycznej są to interwencje, które mógłby podjąć każdy lekarz. Postulujemy więc, aby w programie stażu podyplomowego lekarza znalazły się ponownie staże na oddziałach psychiatrii. Skoro problemy te dotyczą  co czwartego Polaka, to każdy lekarz powinien móc rozpoznać takiego pacjenta i odpowiednio zainterweniować – mówił Michał Feldman.

Zwrócił także uwagę na problem nieuregulowania zawodu psychologa i psychoterapeuty. Członkostwo w towarzystwach psychologicznych jest dobrowolne, a opracowywane przez te organizacje rekomendacje i zasady dotyczą tylko jej członków.

-Co miesiąc przyjmujemy w placówkach Centrum Terapii Dialog 15 tysięcy pacjentów psychiatrycznych, często szukamy nowych pracowników. Zatrudniając psychoterapeutów, przeprowadzamy rekrutację, której nie przechodzi 97 procent kandydatów. Nie spełniają oni wymagań, które są potrzebne, aby mogli pracować z pacjentami, jednak bardzo wielu z nich znajduje potem zatrudnienie w innych placówkach – mówił.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Kraska wspomniał o trwającej reformie psychiatrii, o konieczności kształcenia także lekarzy innych specjalności pod kątem chorób psychicznych oraz o zachęcania lekarzy do wybierania specjalizacji w zakresie psychiatrii.

Opieka psychiatryczna w prywatnych placówkach

Polscy pacjenci, którzy szukają pomocy psychiatrycznej, trafiają do placówek publicznych lub decydują się na korzystanie z usług prywatnego sektora. Sieć centrów zdrowia psychicznego pod marką Mind Health prowadzi Medicover. Sieć ta liczy 15 placówek funkcjonujących w  8 miastach. Niedawno dołączył do nich szpital.

-Widzimy coraz większy popyt na świadczenia psychiatryczne, dlatego podjęliśmy decyzje, aby ten obszar poszerzyć i wzmocnić naszą pozycję w tym zakresie. Szpital psychiatryczny, który prowadzimy, to unikalne miejsce, w którym pomagamy pacjentom z różnymi schorzeniami. Zasady, jakimi się kierujemy, to szybka i sprawna diagnostyka, dobrze przemyślany proces terapeutyczny, optymalne dobrana liczba personelu oraz dyskrecja i spokój dla pacjentów. Daje to skuteczny model opieki zarówno pod względem medycznym jak i finansowym. Warto podkreślić, że w psychiatrii ważna jest praca zespołowa, czyli zarówno lekarzy jak i terapeutów.- mówił Marcin Łukasiewicz, członek zarządu Medicover.

Koncentracja na efektywności terapeutycznej

Według Marcina Łukasiewicza w leczeniu istotna jest koncentracja na efektywności terapeutycznej,  przyczynia się do tego kilka czynników.  Po pierwsze przy obecnym poziomie niedoboru kadr medycznych (w szczególności w psychiatrii) nie można pozwolić sobie na przedłużające się pobyty szpitalu, zwłaszcza w sytuacjach, gdy danym problemem zdrowotnym, także przewlekłym, można z powodzeniem zająć się w warunkach ambulatoryjnych i środowiskowych. Pacjent średnio przebywa w szpitalu 14 dni, następnie leczenie odbywa się w trybie ambulatoryjnym.

-W Mind Health wychodzimy z założenia, że zarówno placówce medycznej, jak i pacjentowi powinno zależeć, by terapia jak najmniej zaburzała codzienny rytm życia pacjenta – mówił Marcin Łukasiewicz.

Panel „Zdrowie psychiczne Polaków, wyzwania i perspektywy” prowadził Mariusz Gujski, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W panelu wzięli udział: Michał Feldman, prezes Centrum Terapii Dialog, Piotr Gałecki, kierownik Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,  Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Tomasz Latos, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia,  Jarosław Pinkas,  dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Agata Szulc, kierownik Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz  Marcin Łukasiewicz dyrektor Zarządzający, członek zarządu Medicover sp. z o.o.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu odbywa się od 6 do 8 września 2022. Jego częścią są bloki tematyczne – Forum Ochrony Zdrowia oraz Biznes i zdrowie.

Przeczytaj teraz

Mazowiecki Szpital Allenort zmienia się w Mazowiecki Szpital Mind Health

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.06.2022

Dawny Mazowiecki Szpital Allenort dołączył do sieci Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health, zarządzanej przez Centrum Medyczne Damiana. W wyniku zmiany właściciela placówka zaczęła funkcjonować pod nazwą Mazowiecki Szpital Mind Health.

Pierwszy pełnoprofilowy prywatny szpital psychiatryczny w Polsce zasili grono kilkunastu placówek medycznych, którymi Centrum Medyczne Damiana zarządza na terenie całej Polski. Modyfikacja nazwy szpitala stanowić ma wzmocnienie jego identyfikacji z Mind Health.

– Fuzja, w ramach której Centrum Medyczne Damiana przejęło w zarządzanie szpital i placówki terapeutyczne Allenort, jest bardzo ważnym momentem w historii całej polskiej psychiatrii. Pierwszy tego typu prywatny szpital w kraju dołączył do grupy placówek zarządzanych przez podmiot będący częścią Medicoveru, jednej z największych spółek funkcjonujących na polskim rynku zdrowia. Działając wspólnie jesteśmy w stanie skutecznie zwiększać nasze możliwości w świadczeniu profesjonalnych usług psychiatrycznych i psychoterapeutycznych, oferując pomoc jeszcze szerszej grupie pacjentów – podkreśla Marek Kubicki, członek zarządu Centrum Medycznego Damiana.

Jak dodaje:  – Zmiany zachodzące w naszym szpitalu psychiatrycznym skupiają się wyłącznie wokół jego nazwy oraz podmiotu zarządzającego. Wszyscy zatrudnieni przez nas pracownicy zachowali swoje posady oraz dotychczasowe stanowiska bez względu na dokonaną fuzję. Modyfikacjom nie ulega także zakres działań szpitala, świadczonych w nim usług oraz najwyższych standardów opieki medycznej, na które od samego początku kładziemy największy nacisk.

Centrum Medyczne Damiana (obecnie należące do grupy Medicover) istnieje od 1994 roku. Przez prawie 30 lat jego działalności stworzyło sieć kilkunastu placówek medycznych wraz ze Szpitalem Damiana. Od dwóch lat CMD rozwija także projekt Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health.

Mazowiecki Szpital Mind Health (wcześniej Allenort) im. prof. Antoniego Kępińskiego to pierwszy w Polsce prywatny szpital psychiatryczny, który swoim zakresem obejmuje wszystkie aspekty związane z opieką nad zdrowiem psychicznym. Pacjenci mogą zgłaszać się do niego 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Placówkę przygotowano z myślą o zachowaniu pełnej dyskrecji i intymności przez osoby korzystające z dostępnego w niej wsparcia.

Centrum Medyczne Damiana: nowe Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health w Toruniu

Przeczytaj teraz

Będzie pilotaż terapii dla osób z doświadczeniem traumy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.06.2022

Do konsultacji skierowano projekt rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych dla osób z doświadczeniem traumy oraz ich rodzin. Realizacja pilotażu potrwa od 1 sierpnia 2022 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Realizatorzy programu będą udzielać pomocy długoterminowej (powyżej 4 tygodni), krótkoterminowej (do 4 tygodni) oraz konsultacji. Korzystanie ze świadczeń w ramach pilotażu nie będzie wymagało skierowania.

Medikar w programie pilotażowym centrów zdrowia psychicznego

Projekt rozporządzenia określa stawki NFZ za poszczególne rodzaje świadczeń. Na przykład porada psychologiczna została wyceniona na 45,85 zł, osobodzień na oddziale dziennym – na 256,37 zł, a sesja psychoterapii grupowej (dla od 4 do 12 osób) trwająca minimum 90 minut – na 330,17 zł. Określa także warunki, jakie muszą spełnić placówki, aby wziąć udział w pilotażu.

W ramach programu będą realizowane oddziaływania terapeutyczne, w związku z co najmniej jednym z rodzajów doświadczeń traumatycznych, takich jak uczestnictwo w działaniach wojennych lub doświadczenie uchodźcze w związku z konfliktem zbrojnym, doświadczenie lub bycie świadkiem przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej, uczestnictwo pośrednie lub bezpośrednie w wypadku komunikacyjnym a także doświadczenie skutków kataklizmu naturalnego lub pożaru.

Centrum Medyczne Damiana: nowe Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health w Toruniu

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy oraz ich rodzin został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 7 czerwca 2022.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 21 dni.

Link do projektu

Przeczytaj teraz

Medikar w programie pilotażowym centrów zdrowia psychicznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.05.2022

Przychodnia Medikar z Warszawy znalazła się na liście placówek realizujących program pilotażowy centrów zdrowia psychicznego. Lista ta została rozszerzona o 34 placówki i liczy obecnie 75 ośrodków.

Większość ośrodków biorących udział w pilotażu to placówki publiczne, ale są wśród nich także prywatne, takie jak Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego Egomedica Przemysław Klimas i Wspólnicy Spółka Jawna z Częstochowy, NZOZ „Nowe Życie” – I. Ogonek, Z. Ogonek Spółka Jawna z Włoszczowy, a także Centrum Medyczne HCP z Poznania, Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo z Krakowa oraz Medison sp.  z o.o. z Koszalina.

Centrum Medyczne Damiana rozwija Centra Zdrowia Psychicznego

Centra zdrowia psychicznego to ośrodki, w których pacjenci mogą otrzymać natychmiastowe, bezpłatne wsparcie przez całą dobę.

Warunek – kontrakt z NFZ

Placówki wybierane do realizacji pilotażu musiały spełnić między innymi warunek w postaci zawarcia umowy z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczące na przykład rehabilitacji psychiatrycznej czy świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych psychiatrycznych dla dorosłych.

5 maja 2022 opublikowane zostało rozporządzenie ministra zdrowia rozszerzające listę placówek biorących udział w pilotażu.

Za przeprowadzenie pilotażu odpowiedzialne jest Biuro do Spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego utworzone przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Pilotaż przedłużony do końca 2022 roku

Pilotaż centrów zdrowia psychicznego trwa od 18 lipca 2018 roku. Pierwotnie miał się zakończyć w czerwcu 2021 roku, jednak został przedłużony do końca 2022 roku.

Przychodnia Medikar zapewnia kompleksową, specjalistyczną opiekę medyczną w zakresie diagnozy i rehabilitacji przy leczeniu schorzeń narządu ruchu i układu nerwowego zarówno u dzieci jak i dorosłych. Prowadzi poradnie: ortopedyczną, neurologiczną, kardiologiczną oraz poradnię osteoporozy z pracownią densytometryczną.

Medikar to również Centrum Terapeutyczne, w którym wielozakresową pomoc oferuje wykwalifikowany zespół psychologów i psychoterapeutów.

Medikar funkcjonuje od 2005 roku. Oferuje zarówno świadczenia komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

Placówka działa pod patronatem Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie. Przychodnia znajduje się przy ulicy Sieleckiej 22 w Warszawie. Jest prowadzona przez Medikar, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

Lux Med: trzecia poradnia Harmonia w Warszawie oficjalnie otwarta

Przeczytaj teraz

Centrum Konsylium oferuje terapię uzależnień

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.05.2022

Centrum Medyczne Konsylium z Sanoka (województwo podkarpackie) rozszerzyło zakres oferowanych usług o terapię uzależnień. Nowe świadczenia są komercyjne.

Nowo zatrudniony w placówce specjalista oferuje terapię uzależnień, terapię osób współuzależnionych oraz z syndromem Dorosłego Dziecka Alkoholika. Organizuje również spotkania w ramach programu ograniczania picia, konsultacje o charakterze psychoedukacyjnym dla rodziców a także konsultacje dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami w funkcjonowaniu psychospołecznym.

Medikar w programie pilotażowym centrów zdrowia psychicznego

Centrum Medyczne Konsylium oferuje konsultacje w ponad dwudziestu specjalnościach, świadczenia w zakresie psychiatrii i psychologii, badania medycyny pracy, diagnostykę (endoskopia, badania USG, laboratoryjne), a także zabiegi chirurgii jednego dnia w zakresie flebologii, medycyny estetycznej oraz ginekologii i laryngologii.

Centrum Medyczne Konsylium zlokalizowane jest w Sanoku przy ulicy Witkiewicza 5, zajmuje wybudowany w tym celu obiekt. Działa od roku 2009. Prowadzone jest przez Konsylium sp. z o.o., której prezesem jest dr n. med. Artur Gładysz, specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej.

Centrum Medyczne Damiana: nowe Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health w Toruniu

Przeczytaj teraz

Medicover przejmuje kliniki i szpital psychiatryczny Allenort

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.04.2022

Medicover, kontynuuje rozwój w obszarze zdrowia psychicznego oraz psychiatrii poprzez akwizycję sieci specjalistycznych placówek zdrowia psychicznego Allenort. Do portfolio Medicover dołączy między innymi pięć nowoczesnych centrów terapii wraz z pierwszym w Polsce kompleksowym prywatnym szpitalem psychiatrycznym.

Allenort zapewnia opiekę pacjentom w pięciu centrach terapii i w szpitalu. Cztery centra działają w Warszawie, są to: Centrum Terapii Myśliborska, Centrum Terapii ProPsyche, Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin oraz Centrum Terapii Psychomedica im. doktora Dariusza Wasilewskiego. W Białymstoku działa Centrum Terapii Białystok. W Warszawie działa także Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin Allenort” nr 58P oraz  Mazowiecki Szpital i Centrum Diagnostyczne Allenort im. prof. Antoniego Kępińskiego.

Allenort wesprze markę Mind Health

Nadzór operacyjny nad Allenort będzie sprawował zespół zarządzający Centrum Medycznego Damiana, należącego do portfolio Medicover.

Akwizycja wspiera strategiczny rozwój sieci klinik funkcjonujących pod marką Mind Health Centra Zdrowia Psychicznego, utworzonej w grudniu 2021 roku. W jej ramach działa osiem klinik – w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Katowicach, we Wrocławiu i w Toruniu.

Centrum Medyczne Damiana: nowe Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health w Toruniu

Kliniki Allenort to zespół placówek psychiatrycznych, obejmujących pomocą dorosłych, młodzież i dzieci z szerokim spektrum zaburzeń psychicznych i problemów psychologicznych. Leczone są w nich między innymi: anoreksja, bulimia, zaburzenia rozwojowe, zaburzenia psychosomatyczne, fobie, traumy i uzależnienia. Zajęcia odbywają się w formie indywidualnych terapii, terapii zespołowych, a także w ramach telekonsultacji.

Pierwszy prywatny szpital psychiatryczny

Mazowiecki Szpital i Centrum Diagnostyczne Allenort to pierwszy prywatny szpital psychiatryczny w Polsce, oferujący kompleksowe świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie psychiatrii ogólnej, diagnostyki psychologicznej oraz psychoterapii uzależnień. Na oddziale ogólnopsychiatrycznym szpitala pacjenci mogą skorzystać z 14-dniowych pakietów leczniczych i diagnostycznych, z możliwością przedłużenia pobytu, a na oddziale psychoterapii uzależnień odbywają się 30-dniowe programy opieki terapeutycznej dla osób po detoksie oraz z uzależnieniami behawioralnymi (między innymi od hazardu, seksu, internetu).

Mazowiecki Szpital i Centrum Diagnostyczne Allenort to również jeden z pierwszych ośrodków w Polsce, w którym możliwe jest skorzystanie z nowatorskiej metody leczenia depresji lekoopornej.

Dostęp w różnych lokalizacjach do licznych specjalistów, między innymi psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, dietetyków to mocna strona oferty Allenort. Jest to szczególnie ważne, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że psychologowie i psychoterapeuci stają się w Polsce zawodami deficytowymi. W samym Mazowieckim Szpitalu i Centrum Diagnostycznym załoga (włączając w to pracowników administracyjnych, sanitariuszy oraz techników) liczy ponad 80 osób.

-Od dłuższego czasu strategicznie poszerzamy naszą ofertę usług ochrony zdrowia o obszar zdrowia psychicznego, które jest jednym z fundamentów zdrowego trybu życia. W 2021 roku pod szyldem Mind Health rozszerzyliśmy działalność i rozpoczęliśmy proces uruchamiania centrów zdrowia psychicznego w wielu miastach Polski, a teraz włączamy do naszej rodziny lidera o ugruntowanej renomie, licząc na efekt synergii i na wzmocnienie naszej pozycji w tym obszarze – komentuje John Stubbington, COO Healthcare Services, Medicover.

-Obserwując rosnące potrzeby naszych pacjentów w ramach opieki psychologiczno-psychiatrycznej, sytuację na rynku świadczeń zdrowotnych z zakresu psychologii i psychiatrii oraz rosnącą liczbę osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, chcemy być przygotowani do tego, by odpowiedzialnie i kompleksowo móc leczyć pacjentów w każdym wieku i poprawiać stan zdrowia psychicznego pacjentów w Polsce – dodaje.

– Cieszę się, że kolejny projekt  Allenortu w branży medycznej odniósł sukces. Zbudowaliśmy sieć klinik psychiatrycznych wraz ze szpitalem, tworząc nowy element zintegrowanego systemu opieki zdrowotnej, systemu w którym jesteśmy w stanie świadczyć usługi w pełnym zakresie zarówno dla osób dorosłych, jak i dla dzieci. Zdrowie psychiczne, jako jeden z fundamentów zdrowego i nowoczesnego stylu życia, jest niezbędnym elementem zdrowia społeczeństwa – podkreśla dr Grzegorz Goryszewski, prezes zarządu Allenort.

-Allenort to jednostka jednocześnie badawczo-rozwojowa i biznesowa, o ugruntowanej pozycji rynkowej, kreująca nowe standardy postępowania w ochronie zdrowia. Dlatego z przyjemnością przekazuję ten projekt operatorowi medycznemu, z ogromnymi perspektywami na intensywny jego rozwój w przyszłości. Zmienia się jedynie właściciel, a sieć Klinik Terapii Allenort, jako projekt, będzie kontynuowany i systematycznie rozbudowywany. Jak dotąd wszystkie stworzone ośrodki medyczne Allenortu, zarówno kardiologiczne, kardiochirurgiczne,  jak i neuroradiochirurgii funkcjonują z powodzeniem na rynku medycznym, skutecznie uzupełniając publiczną ofertę medyczną w Polsce – dodaje.

Przejęcie zespołu centrów psychiatrycznych Allenort to kolejna tegoroczna inwestycja Medicover w ramach Pionu Usług Szpitalnych. Wcześniej firma sfinalizowała przejęcie Grupy CDT Medicus, czołowego prywatnego dostawcy usług medycznych na terenie legnicko-głogowskim, a także podpisała umowę nabycia działalności Nasz Lekarz w Toruniu.

Medicover przejmuje jeden z największych podmiotów oferujących badania kliniczne

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne Damiana: nowe Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health w Toruniu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.04.2022

Centrum Medyczne Damiana, odpowiadając na coraz większe zapotrzebowanie na specjalistyczne wsparcie psychologiczne i psychiatryczne, uruchomiło kolejne Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health. Placówka zlokalizowana jest w Toruniu.

Dotychczas Centrum Medyczne Damiana zapewniało pomoc psychologiczną i psychiatryczną w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie oraz Gdańsku.

Nowa toruńska placówka Mind Health zlokalizowana jest przy ulicy  Jana Matejki 42, na parterze kamienicy. Na powierzchni 110 mkw zlokalizowanych jest 5 przestronnych, przytulnych gabinetów.

Nowa placówka Centrum Medycznego Damiana

Oferuje pełen zakres pomocy specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego: psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, lopepedów i neurologopedów. Świadczenia przeznaczone są dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Sieć wysokospecjalistycznych zespołów

Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego to marka, która obejmuje sieć wysokospecjalistycznych zespołów lekarzy psychiatrów, neurologów oraz dyplomowanych psychologów i psychoterapeutów.

Marka powstała z inicjatywy Centrum Medycznego Damiana, które od ponad 27 lat dostarcza usługi medyczne na terenie całego kraju.

Centrum Medyczne Damiana prowadzi także w Warszawie przychodnie przy ulicach: Wałbrzyskiej 46, Foksal 3/5, Alei Zjednoczenia 36, Racławickiej 27, Nowolipie 18, Cybernetyki 7B, przy Bażantarni 8B oraz przy placu Konesera 10A. Przy ulicy Wałbrzyskiej 46 działa też Szpital Damiana. Od lipca 2021 roku działa przychodnia w Piasecznie przy ulicy Puławskiej 42 B, a od kwietnia 2022 – placówka przy ulicy Lazurowej, na I piętrze centrum handlowego City Park, w warszawskiej dzielnicy Bemowo.

Centrum Medyczne Damiana działa od 1994 roku i jest częścią Grupy Medicover.

MediDieta.pl – nowa marka Centrum Medycznego Damiana

Przeczytaj teraz

Nowa specjalizacja w ochronie zdrowia – psychoterapia uzależnień

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.01.2022

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia wprowadza nową dziedzinę specjalizacji w ochronie zdrowia, jaką jest psychoterapia uzależnień. Umożliwi to podniesienie w ramach kształcenia podyplomowego kwalifikacji osób posiadających tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa.

Specjalizację taką będą także mogły uzyskać osoby z tytułami magistra uzyskanymi po studiach w zakresie: praca socjalna, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia.

Osoba posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień będzie przygotowana do prowadzenia psychoterapii osób z zaburzeniami związanymi z używaniem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, a także osób z zaburzeniami nawyków i popędów oraz bliskich tych osób.

Osoby takie będą mogły przeprowadzać diagnozę problemową oraz prowadzić psychoterapię indywidualną oraz grupową.

Czytaj także: Centrum Medyczne Damiana: nowe Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health w Gdańsku >>>

Nowelizacja ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw z 17 listopada 2021 roku (Dz. U. poz. 2469) uwzględnia zmiany dotyczące systemu szkolenia w dziedzinie uzależnienia, które od 1 stycznia 2022 roku prowadzone jest przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Powstało ono z połączenia Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zmiany te wpisują się w funkcjonujący system prowadzenia szkoleń i uzyskiwania tytułu specjalisty w określonych dziedzinach ochrony zdrowia.

Zmiany przyczynią się także do skoordynowania systemu szkoleń w dziedzinie uzależnienia, obecnie funkcjonują trzy ścieżki dochodzenia do certyfikatu, od 1 stycznia 2022 roku prowadzone przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Dwie z nich obsługiwane były do 31 grudnia 2021 roku przez KBPN, a jedna przez PARPA.

Projekt rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 28 stycznia 2022.

Uwagi do projektu można przesyłać w ciągu 7 dni.

Przeczytaj teraz
Page 1 of 3
1 2 3