CM Damiana: nowe e-rozwiązania dla pacjentów

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 23.09.2020

Centrum Medyczne Damiana rozszerzyło pulę e-rozwiązań dostępnych na portalu dla pacjenta o możliwość pobierania dokumentacji medycznej online. Rozwiązanie to jest dostępne od 23 września 2020 roku.

Dzięki tej funkcji pacjenci nie muszą już zamawiać swojej dokumentacji w placówkach Centrum Medycznego Damiana i mogą w dowolnej porze pobrać ją w wersji elektronicznej.

Dokumentacja medyczna pobrana w wersji elektronicznej i przekazywana na nośnikach elektronicznych stanowi oryginalny dokument, natomiast samodzielny wydruk tej dokumentacji pozbawia ją waloru zgodności z oryginałem.

Pacjenci mogą w ten sposób pobrać dokumentację medyczną, która powstała w wyniku wizyty w Centrum Medycznym Damiana.

Czytaj także: CM Damiana: opis badania EKG w 20 minut>>>

Taka dokumentacja pobrana w wersji elektronicznej i przekazywana na bezpiecznym nośniku elektronicznym powinna być uznawana przez placówki medyczne.

Centrum Medyczne Damiana prowadzi przychodnie w Warszawie przy ulicach: Wałbrzyskiej 46,  Foksal 3/5, Alei Zjednoczenia 36, Przy Bażantarni 8B,  Racławickiej 27, Nowolipie 18, Cybernetyki 7B oraz przy placu Konesera 10A. Przy ulicy Wałbrzyskiej 46 działa też Szpital Damiana.

Centrum Medyczne Damiana działa od 1994 roku i jest częścią Grupy Medicover.

Przeczytaj teraz

CM Damiana: nowy punkt pobrań w Warszawie

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 13.08.2020

Centrum Medyczne Damiana otworzyło nowy punkt pobrań, dedykowany badaniom w kierunku koronawirusa, przeprowadzanym metodą Real Time RT PCR. Placówka powstała w Warszawie, przy ulicy Nowolipie 18.

Badania są realizowane na miejscu z zachowaniem wszelkich procedur epidemiologicznych oraz procedur bezpieczeństwa. Punkt pobrań znajduje się w specjalnej części budynku z osobnym wejściem, tak aby osoby korzystające nie miały kontaktu z innymi pacjentami.

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:30. Cena badania RT PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2 wynosi 480 zł.

Czytaj także: Diagnostyka: nowe punkty pobrań w kierunku koronawirusa>>>

Centrum Medyczne Damiana prowadzi przychodnie w Warszawie przy ulicach: Wałbrzyskiej 46,  Foksal 3/5, Alei Zjednoczenia 36, Przy Bażantarni 8B,  Racławickiej 27, Nowolipie 18, Cybernetyki 7B oraz przy placu Konesera 10A. Przy ulicy Wałbrzyskiej 46 działa też Szpital Damiana.

Centrum Medyczne Damiana działa od 1994 roku i jest częścią Grupy Medicover.

Przeczytaj teraz

CM Damiana: innowacyjna metoda ochrony przed koronawirusem

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 29.05.2020

W Centrum Medycznym Damiana, działającym przy ulicy Wałbrzyskiej 46 w Warszawie, wdrożone zostało innowacyjne rozwiązanie mające na celu zapewnić bezpieczeństwo pacjentom – bezdotykowy pomiar temperatury ciała w czasie rzeczywistym przy pomocy kamery termowizyjnej.

Kamera umożliwia termowizyjny, bezpieczny, bezdotykowy pomiar temperatury ciała w czasie rzeczywistym nawet pięciu osób jednocześnie.

Zastosowanie modułu blackbody czyli tak zwanego ciała czarnego, umożliwia ciągłą kalibrację kamery, co gwarantuje dokładność pomiaru +/- 0,1°C w zakresie 30-45°C.

System uruchamia alarm i powiadomienie o każdej wchodzącej osobie z podwyższoną temperaturą, jak również o tych osobach, które nie maja założonych maseczek ochronnych na twarzy.

Dzięki temu rozwiązaniu osoby, które mogłyby stanowić potencjalne źródło zakażenia SARS-CoV-2 są szybko identyfikowane.

Czytaj także: Centrum Medyczne Damiana: badania przeciwciał przeciw koronawirusowi>>>

Zastosowanie kamer termowizyjnych jest uzupełnieniem wcześniej wdrożonych procedur bezpieczeństwa, stosowanych w placówkach Centrum Medycznego Damiana.

Centrum Medyczne Damiana prowadzi przychodnie w Warszawie przy ulicach: Wałbrzyskiej 46,  Foksal 3/5, Alei Zjednoczenia 36, Przy Bażantarni 8B,  Racławickiej 27, Nowolipie 18, Cybernetyki 7B oraz przy placu Konesera 10A. Przy ulicy Wałbrzyskiej 46 działa też Szpital Damiana.

Centrum Medyczne Damiana działa od 1994 roku i jest częścią Grupy Medicover.

Przeczytaj teraz

CM Damiana: nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 13.05.2020

Centrum Medyczne Damiana nawiązało współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczącą nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W ramach programu w dwóch poradniach psychologicznych CMD  w Warszawie uruchomione zostały Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

Ośrodki działają w poradniach Centrum Medycznego Damiana, zlokalizowanych przy ulicy Nowolipie 18, w dzielnicy Wola, oraz przy ulicy Racławickiej 27, w dzielnicy Mokotów.

W ramach projektu placówki zapewniają między innymi konsultacje diagnostyczne, porady psychologiczne, psychoterapię indywidualną, rodzinną i grupową, sesje wsparcia psychospołecznego oraz wizyty domowe i środowiskowe.

Czytaj także: Prywatne podmioty uzupełniają ofertę świadczeń w zakresie zdrowia psychicznego>>>

Dzięki temu dzieci i młodzież mają zapewnioną w najbliższym, lokalnym środowisku profesjonalną pomoc z zakresu leczenia depresji młodzieńczej, rozwiązywania trudności szkolnych, wychowawczych i okresu dojrzewania, budowania samooceny i samoakceptacji, pokonywania problemów adaptacyjnych czy lękowych, budowania relacji i kontaktów rówieśniczych oraz radzenia sobie z nieśmiałością czy stresem.

Aby zapewnić pełne wsparcie, psychologowie i terapeuci środowiskowi współpracują z lokalnymi instytucjami – szkołami, poradniami czy szpitalami.

Bezpłatny dostęp do wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego w pobliżu miejsca zamieszkania bez konieczności posiadania skierowania obejmuje dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzież objęte obowiązkiem szkolnym oraz osoby do 21 roku życia kształcące się w szkołach ponadpodstawowych, jak również ich rodziny i opiekunów prawnych.

Centrum Medyczne Damiana działa od 1994 roku i jest częścią Grupy Medicover.

Prowadzi przychodnie w Warszawie przy ulicach: Wałbrzyskiej 46,  Foksal 3/5, Alei Zjednoczenia 36, Przy Bażantarni 8B,  Racławickiej 27, Nowolipie 18, Cybernetyki 7B oraz przy placu Konesera 10A. Przy ulicy Wałbrzyskiej 46 działa też Szpital Damiana.

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne Damiana wprowadziło usługi pielęgniarskie w domu

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 29.04.2020

Centrum Medyczne Damiana zaoferowało nowe świadczenia – usługi pielęgniarskie z dojazdem do domu pacjenta, które dostępne są na terenie Warszawy. Usługi te zostały wprowadzone zgodnie z oczekiwaniami pacjentów i w trosce o ich komfort.

Oferta jest skierowana przede wszystkim do osób chorych, ograniczonych ruchowo, ale także do osób, które chcą uniknąć dojazdów do przychodni, czekania w kolejce czy też ryzykowanego towarzystwa innych chorych i związanego z tym stresu, na przykład do kobiet w ciąży, a nawet do osób aktywnych zawodowo, które z uwagi na brak czasu dotychczas odkładały konieczne badania laboratoryjne i zlecone procedury pielęgniarskie.

Podczas udzielania tych świadczeń Centrum stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa – samochód, którym pielęgniarka przyjeżdża do pacjenta, jest ozonowany po każdej wizycie, a pielęgniarka ma do dyspozycji wszelkie środki ochrony – maseczkę higieniczną, przyłbice, rękawiczki jednorazowe oraz fartuch.

Czytaj także: 60 procent Polaków będzie korzystać z prywatnej opieki medycznej po epidemii>>>

W ramach wizyty pielęgniarskiej może być pobrana krew do badania, może być wykonana iniekcja, inhalacja, zmiana lub założenie opatrunku założenie i zdjęcie holtera EKG lub holtera ciśnieniowego a także wykonana pielęgnacja odleżyn.

Centrum Medyczne Damiana działa od 1994 roku i jest częścią Grupy Medicover.

Prowadzi przychodnie w Warszawie przy ulicach: Wałbrzyskiej 46,  Foksal 3/5, Alei Zjednoczenia 36, Przy Bażantarni 8B,  Racławickiej 27, Nowolipie 18, Cybernetyki 7B oraz przy placu Konesera 10A. Przy ulicy Wałbrzyskiej 46 działa też Szpital Damiana.

Przeczytaj teraz

Centrum Damiana wznawia świadczenia rehabilitacyjne

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 22.04.2020

Centrum Medyczne Damiana zdecydowało o ponownym otwarciu 23 kwietnia 2020 placówki rehabilitacyjnej, działającej w Warszawie przy ulicy Nowolipie 18. Decyzja została podjęta zgodnie z rekomendacją Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

O otwarciu placówki zdecydowano ze względu na pacjentów, w przypadku których zaprzestanie rehabilitacji groziłoby poważnym pogorszeniem stanu zdrowia i w przypadku których wizyty on-line nie oferują pełnych możliwości.

Wizyty w placówce będą przeprowadzane z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia. Z pacjentami będzie przeprowadzana ankieta na temat stanu zdrowia, mierzenie temperatury oraz dezynfekcja rąk. Po każdym pacjencie będzie następowała dezynfekcja pomieszczenia i sprzętu, a pracownicy będą używali środków ochrony osobistej takich jak maseczki, przyłbice czy rękawiczki.

Czytaj także: Niepubliczne laboratoria medyczne aktywnie wspierają walkę z pandemią COVID-19>>>

Centrum Medyczne Damiana działa od 1994 roku i jest częścią Grupy Medicover.

Prowadzi przychodnie w Warszawie przy ulicach: Wałbrzyskiej 46,  Foksal 3/5, Alei Zjednoczenia 36, Przy Bażantarni 8B,  Racławickiej 27, Nowolipie 18, Cybernetyki 7B oraz przy placu Konesera 10A.

Przy ulicy Wałbrzyskiej 46 działa Szpital Damiana. Usługi rehabilitacyjne Centrum Damiana oferuje także w placówce przy ulicy Cybernetyki 7B.

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne Damiana w akcji UNICEF

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 8.01.2020

Po raz kolejny pacjenci i pracownicy Centrum Medycznego Damiana włączają się w zbiórkę środków na rzecz UNICEF. Fundusze zebrane podczas tegorocznej odsłony akcji „5 złotych na zdrowie dziecka” zostaną przeznaczone na zakup ratującej życie pasty terapeutycznej.

W ramach akcji przez najbliższe 2 miesiące we wszystkich placówkach Centrum Medycznego Damiana w Warszawie pacjenci będą mogli przyłączyć się do akcji, przekazując darowiznę przy realizacji płatności za wizytę.

Symboliczne 5 zł lub jego wielokrotność zostaną przeznaczone na zakup pasty terapeutycznej dostarczanej przez UNICEF do potrzebujących dzieci.

Centrum Medyczne Damiana od dziewięciu lat wspiera UNICEF Polska, angażując się w działania organizacji.

Czytaj także: Rozwijamy usługi w zakresie psychologii i psychiatrii>>>

Akcję wspierają Magdalena Różczka i Łukasz Nowicki, Ambasadorzy Dobrej Woli UNICEF.

UNICEF w terapii leczenia niedożywienia dzieci stosuje pastę terapeutyczną złożoną ze zmielonych orzeszków ziemnych. Jedna saszetka pasty dostarcza aż 500 kcal. Wystarczą 3 saszetki dziennie, aby niedożywione dziecko w ciągu tygodnia przybrało na wadze kilogram. Koszt miesięcznej terapii leczenia niedożywienia to zaledwie 122 zł.

Centrum Medyczne Damiana prowadzi w Warszawie osiem przychodni oraz szpital. Oferuje kompleksowy zakres konsultacji lekarskich, badań diagnostycznych, obrazowych i laboratoryjnych, rehabilitację i profilaktykę zdrowotną.

Centrum Damiana, które działa od 1994 roku, należy do Grupy Medicover.

Przeczytaj teraz

Rozwijamy usługi w zakresie psychologii i psychiatrii

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 21.12.2019

Marek Kubicki, członek zarządu Centrum Medyczne Damiana

Centrum Medyczne Damiana sukcesywnie rozwija ofertę świadczeń medycznych dotyczących psychologii i psychiatrii. Dziedziny te są przedmiotem naszego zainteresowania z wielu względów. Jeden z nich to fakt, że tym tematem interesują się pacjenci.

Obserwujemy, że rośnie zarówno świadomość, jak i potrzeby pacjentów w zakresie zdrowia psychicznego. Po drugie – jest to jeden z nielicznych segmentów rynku, który wciąż pozostaje rozdrobniony i w niewielkim stopniu zagospodarowane przez duże podmioty medyczne.

Kolejny powodem jest to,  że Centrum Medyczne Damiana specjalizuje się w usługach dla klientów indywidualnych, a psychologia i psychiatra pomimo niewielkiego elementu abonamentowego jest typową usługą pełnopłatną, gdzie pacjent szuka opieki u wysokiej klasy specjalisty i w większości wypadków płaci za to z własnej kieszeni.

To wszystko sprawia, że rozwijamy usługi w zakresie psychologii i psychiatrii. W roku 2019 otworzyliśmy dwie nowe poradnie zdrowia psychicznego w Warszawie – przy ulicy Nowolipie oraz przy ulicy Racławickiej. Uruchomiliśmy także infolinię, za pomocą której  pacjenci mogą otrzymać pomoc z zakresu psychologii i psychiatrii.

Mamy plany dotyczące otwierania kolejnych poradni oferujących usługi w zakresie zdrowia psychicznego, także poprzez akwizycję, prowadzimy w tej sprawie rozmowy. Z pewnością nie zakończyliśmy jeszcze naszych planów rozwoju w tym zakresie.

Czytaj także: Centrum Medyczne Damiana: nowa poradnia zdrowia psychicznego w Warszawie>>>

 

Przeczytaj teraz

CM Damiana: nowa poradnia zdrowia psychicznego

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 5.06.2019

1 czerwca 2019 roku Centrum Medyczne Damiana uruchomiło wysokospecjalistyczną poradnię zdrowia psychicznego, zlokalizowaną w Warszawie przy ulicy Nowolipie 18. Placówka oferuje szeroki zakres usług dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży – konsultacje lekarzy psychiatrów i psychologów, psychoterapię indywidulaną, par i grupową, diagnostykę oraz warsztaty rozwojowe.

To odpowiedź Centrum Damiana na potrzeby pacjentów borykających się z problemami natury psychicznej – szacuje się, że mogą one dotyczyć nawet 8 milionów dorosłych Polaków.

Polska psychiatria przeżywa w ostatnich latach głęboki kryzys. Obecnie w naszym kraju pracuje około 416 specjalistów w tej dziedzinie, a przewidywane, aktualne zapotrzebowanie wynosi niemal 1200.

Brak wykwalifikowanej kadry jest głównym powodem zamykania oddziałów psychiatrycznych, a to przyczynia się do zmniejszenia możliwości skorzystania z pomocy przez dużą część polskiego społeczeństwa.

Czytaj: Lux Med otwiera poradnię zdrowia psychicznego i wprowadza nową linię usług Harmonia>>>

Powyższe dane są tym bardziej niepokojące, że systematycznie powiększa się grupa dorosłych oraz dzieci i młodzieży, która nie radzi sobie z otaczającą rzeczywistością (depresja, lęki, zaburzenia afektywne dwubiegunowe).

Nowa placówka CM Damiana umożliwia szybki dostęp do kompleksowej opieki psychologicznej, psychiatrycznej i psychoterapeutycznej w kameralnym miejscu i przyjaznej atmosferze.

– Korzystanie z pomocy lekarza psychiatry czy psychoterapeuty – nie jest w Polsce problemem marginalnym i nie możemy bać się o tym rozmawiać. Troska o zdrowie psychiczne to jeden z kluczowych aspektów rozwoju społeczeństwa, dlatego należy poświęcić mu szczególną uwagę– Sylwia Rozbicka, kierownik ds. psychologii i psychiatrii Centrum Medycznego Damiana.

Zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe, poza pomocą indywidualną będą mogli również skorzystać z szerokiej oferty zajęć grupowych, wśród których znajdują się między innymi warsztaty, treningi czy psychoterapia grupowa. Nad zdrowiem pacjentów będą czuwali dotychczasowi specjaliści Centrum Medycznego Damiana oraz nowi eksperci. Dla większego komfortu pacjentów przygotowano w pełni wyposażone w akcesoria i meble służące odprężeniu i zrelaksowaniu oraz przestronne gabinety.

Nowa placówka Centrum Medycznego Damiana oferuje pełen zakres pomocy ze strony lekarzy psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, neuropsychologów, seksuologów. Osoby dorosłe mogą skorzystać z konsultacji, diagnozy i terapii między innymi w następujących obszarach: wypalenia zawodowego, zaburzeń lękowych, uzależnień, depresji, chorób wieku podeszłego, problemów ze snem czy choroby afektywnej dwubiegunowej.

Z kolei dzieci i młodzież mają do dyspozycji profesjonalną pomoc z zakresu leczenia depresji młodzieńczej, zaburzeń rozwojowych, lękowych i adaptacyjnych, rozwiązywania trudności szkolnych, wychowawczych i okresu dojrzewania, w tym również kontrolowania emocji, czy radzenia sobie z nieśmiałością.

– Decyzja o powołaniu do życia nowej placówki to odpowiedź na współczesne potrzeby Polaków, a przede wszystkim naszych pacjentów, którzy coraz częściej decydują się na skorzystanie z pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej. Oczywiście, poradnie zdrowia psychicznego i nasi specjaliści we wszystkich innych placówkach Centrum Medycznego Damiana będą pracować bez zmian – Agnieszka Dziedzic-Pasik, dyrektor zarządzająca Centrum Medycznym Damiana.

Centrum Medyczne Damiana prowadzi w Warszawie osiem przychodni oraz szpital. Oferuje kompleksowy zakres konsultacji lekarskich, badań diagnostycznych, obrazowych  i laboratoryjnych, rehabilitację i profilaktykę zdrowotną.

Centrum Damiana, które działa od 1994 roku, należy do Grupy Medicover.

Przeczytaj teraz

Usługi psychologiczne i psychiatryczne w Centrum Damiana

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 6.04.2019

Od marca 2019 roku pacjenci Medicover mogą korzystać z usług psychiatryczno-psychologiczno-logopedycznych dla dzieci i dorosłych dostępnych w placówkach Centrum Medycznego Damiana.

Pacjenci dorośli mogą korzystać z konsultacji z psychiatrą, psychologiem, neuropsychologiem, logopedą, surdologopedą oraz neurologopedą, a najmłodsi – z konsultacji psychologa, neuropsychologa, logopedy, surdologopedy oraz neurologopedy.

Centrum Medyczne Damiana prowadzi w Warszawie w osiem placówek, działają one przy ulicach – Wałbrzyskiej 46 i 44 (Mokotów), Foksal 3/5 (Śródmieście), Zjednoczenia 36 (Bielany), Przy Bażantarni 8b (Ursynów) oraz przy Placu Konesera 10a (Praga Północ).

Centrum Damiana oferuje kompleksowy zakres konsultacji lekarskich, badań diagnostycznych – obrazowych  i laboratoryjnych, rehabilitację i profilaktykę zdrowotną.

W Szpitalu Damiana przy ulicy Wałbrzyskiej wykonywane są operacje w zakresie chirurgii ogólnej, ortopedii, okulistyki, laryngologii i ginekologii.

Centrum Damiana, które działa od 1994 roku, należy do Grupy Medicover.

Czytaj także: Warszawa: nowa placówka rehabilitacyjna Centrum Damiana>>>

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne Damiana: zajęcia rozwojowe dla dzieci

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 10.02.2019

Centrum Medyczne Damiana wprowadziło nowe zajęcia rozwojowe dla dzieci, których program został stworzony w oparciu o teorię integracji sensorycznej. Program wspiera rozwój dzieci i edukuje w tym zakresie rodziców.

Zajęcia o nazwie Smyko-Multisensorykao to zajęcia komercyjne.  Koszt pakietu 8 spotkań to 320 zł.

Zajęcia odbywają się w Centrum Medycznym Damiana przy ulicy Cybernetyki w Warszawie.

Centrum Medyczne Damiana prowadzi w Warszawie szpital przy ulicy Wałbrzyskiej oraz sześć przychodni specjalistycznych, zlokalizowanych przy ulicach: Wałbrzyskiej (dwie placówki), Cybernetyki, Foksal oraz przy alei Zjednoczenia.

W lutym 2018 otwarta została nowa placówka Centrum Medycznego Damiana, zlokalizowana na warszawskim Ursynowie – Przy Bażantarii 8B, w pobliżu stacji metra Natolin, a we wrześniu 2018- przychodnia w warszawskim Centrum Praskim Koneser.

Centrum Medyczne Damiana powstało w 1994 roku. Należy do Grupy Medicover.

Czytaj także: Indywidualny model rehabilitacji w Centrum Damiana>>>

 

 

Przeczytaj teraz
Porno Gratuit Porno Français Adulte XXX Brazzers Porn College Girls Film érotique Hard Porn Inceste Famille Porno Japonais Asiatique Jeunes Filles Porno Latin Brown Femmes Porn Mobile Porn Russe Porn Stars Porno Arabe Turc Porno caché Porno de qualité HD Porno Gratuit Porno Mature de Milf Porno Noir Regarder Porn Relations Lesbiennes Secrétaire de Bureau Porn Sexe en Groupe Sexe Gay Sexe Oral Vidéo Amateur Vidéo Anal