Fundacja Hospicjum Onkologiczne otwiera nowe hospicjum stacjonarne w Bramkach

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.05.2023

Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa z siedzibą w Warszawie już w czerwcu 2023 r. uruchamia hospicjum stacjonarne w miejscowości Bramki koło Błonia. Nowa placówka medyczna ma odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne w opiece paliatywnej.

Rosnąca potrzeba

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na opiekę paliatywną w Polsce, Fundacja Hospicjum Onkologiczne (FHO) poszerza swoją działalność o nowe hospicjum stacjonarne, które mieści się w miejscowości Bramki k. Błonia. Swoje usługi kieruje przede wszystkim do mieszkańców powiatów: warszawskiego zachodniego, pruszkowskiego, grodziskiego, sochaczewskiego, nowodworskiego. Hospicjum w Bramkach oferuje opiekę w oparciu o ponad 30-letnie doświadczenie, dobre praktyki i standardy, jakie Fundacja stworzyła w hospicjum w Warszawie.

Dla pacjenta

Nowe hospicjum w Bramkach mieści się przy ul. Północnej 18A (naprzeciwko Domu Pomocy Społecznej). Budynek dysponuje 32 miejscami. Swoim pacjentom placówka oferuje całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską w 1- i 2-osobowych salach o przyjemnych dla oka, wyciszających wnętrzach. Każdy pokój posiada oddzielny węzeł sanitarny. Pacjenci mogą korzystać z przestronnej świetlicy, a także pięknie zaprojektowanej kaplicy. Ustronna lokalizacja placówki daje pacjentom możliwość spędzania czasu w ciszy i spokoju także na zewnątrz budynku.

Gwarancja jakości opieki

Hospicjum w Bramkach gwarantuje opiekę na najwyższym poziomie, którą może zapewnić dzięki 33-letniemu doświadczeniu i standardom [LINK] wypracowanym w ramach usług świadczonych w hospicjum Warszawie. Opiekę tę będzie realizować wykwalifikowany zespół lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów i opiekunów medycznych. Mieszkańcy placówki oraz ich bliscy będą mogli korzystać ze wsparcia psychologa oraz osób duchownych.

Więcej niż hospicjum

Celem FHO jest zapewnienie swoim podopiecznym warunków, w których będą mogli dokończyć swoje życie godnie i na własnych warunkach. Właśnie dlatego pracownicy hospicjum podchodzą do pacjentów indywidualnie, wsłuchując się w ich potrzeby nie tylko fizyczne, ale i psychiczne. Aby było to możliwe, FHO zapewnia ponad standardową liczebność personelu, który wyróżnia się empatią, zrozumieniem i rzetelnym podejściem do pracy.

– Lubimy to, co robimy, a w swojej pracy chcemy zapewniać naszym pacjentom nie tylko dobrą opiekę medyczną, ale także poczucie bezpieczeństwa, bliskości i zrozumienia. Dlatego zespół FHO tworzą ludzie otwarci na potrzeby drugiego człowieka. Każda z tych osób posiada ogromne pokłady empatii i wrażliwości, i właśnie takimi ludźmi chcemy otaczać naszych pacjentów i siebie w każdej z naszych placówek – wyjaśnia Dorota Jasińska, Prezes Fundacji Onkologicznej św. Krzysztofa.

Jak zgłosić pacjenta do hospicjum

Hospicjum będzie przyjmować pacjentów z początkiem czerwca 2023 r. Wnioski o opiekę stacjonarną będzie można składać już od 15 maja 2023 r. Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie: fho.org.pl/bramki lub pod nr tel. 22 245 08 30.

Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa od 33 lat niesie bezpłatną pomoc pacjentom zmagającym się z trudami choroby onkologicznej. W skali roku 120-osobowy zespół otacza opieką ponad 2 500 pacjentów (w ramach hospicjum stacjonarnego i domowego). Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu i wsparciu wolontariuszy i darczyńców. Więcej informacji o Fundacji dostępne na fho.org.pl.

Przeczytaj teraz

Hospicjum Bonifratrów rozwija działalność

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.10.2022

Prawie 700 pacjentów z Dolnego Śląska oraz 200 ze Śląska znajduje się obecnie pod opieką Hospicjum Bonifratrów. Bonifratrzy w ciągu 4 lat aż dziesięciokrotnie zwiększyli liczbę chorych objętych opieką w hospicjach domowych, pacjentami zajmuje się zespół składający się z ponad 100 osób.

Opieka w hospicjach domowych prowadzonych przez Bonifratrów jest organizowana „od ręki”, z dnia na dzień, podczas gdy w większości polskich miast oczekuje się na nią tygodniami i miesiącami. Jednak początki domowej opieki hospicyjnej nie były łatwe, bo pacjenci z terenów położonych z dala od wielkich miast byli do niej sceptycznie nastawieni. Z czasem zmienili zdanie, gdy okazało się, że pracownicy hospicjum mają wiedzę, doświadczenie, otwarte serca i że przede wszystkim docierają z pomocą do domu chorego.

– I jak na początku dosłownie bano się otworzyć nam drzwi, to w pewnym momencie pacjenci, ich rodziny, zaczęli do nas sami pukać i prosić o wsparcie w chorobie – mówi Anna Żebranowicz, dyrektor Bonifraterskiego Centrum Medycznego we Wrocławiu. – A naszą dewizą było i wciąż jest nieodmawianie potrzebującym, a zwłaszcza pacjentom hospicyjnym, którzy nie mogą czekać miesiącami na lekarza, na opiekę. Bo oni umierają, ich dni są policzone i trzeba z opieką paliatywną przyjść do nich szybko, w porę. Zminimalizować ból, objawy choroby, wesprzeć psychicznie.

Lokalnie, w poszczególnych powiatach, utworzono zespoły terapeutyczne, w których skład wchodzą lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci i psycholodzy. Ich zadaniem jest dotarcie do pacjentów wymagających opieki hospicjum domowego z pomocą medyczną, nauczenie domowników opieki nad chorym, poinformowanie o tym, jakie są możliwości pomocy, uzyskania sprzętu potrzebnego do opieki nad chorym w domu.

Milion złotych dla Fundacji Hospicjum Onkologiczne

Oprócz hospicjów domowych Bonifratrzy prowadzą jedyne we Wrocławiu hospicjum, zlokalizowane stacjonarne przy ulicy Poświęckiej oraz dwa oddziały medycyny paliatywnej –  w Łodzi i w Katowicach, gdzie obecnie przebywa w sumie prawie 100 pacjentów. To miejsca, w których wykształcony zespół z troską i czułością opiekuje się ciężko chorymi, będącymi u kresu życia pacjentami. Lekarze, pielęgniarki, opiekunowie medyczni, fizjoterapeuci, psychologowie, terapeuci zajęciowi, muzykoterapeuci, kapelani i wolontariusze dbają o jak najwyższą jakość życia chorych.

– Bo hospicjum to ogrom dobra, życzliwości, dobrych słów i czynów, ale z drugiej strony to też po prostu bardzo trudne miejsce – mówi Agata Wołk, koordynator wolontariatu w bonifraterskim hospicjum. – Pamiętam swoją pierwszą odprawę, na której dowiedziałam się, że w ostatnim tygodniu zmarło osiem osób, a trzy z nich nie przeżyły pierwszej doby. Tym bardziej więc cenię pracę każdego naszego wolontariusza, który zostawił cząstkę siebie w tej placówce. To oni dzielą się z pacjentami największym darem, czyli czasem: rozmawiają z nimi, żartują, zabierają ich na spacery, zrobią herbatę, poczytają, robią porządki w szafie. A czasem po prostu potrzymają za rękę.

W katowickim Szpitalu Bonifratrów działa wyjątkowe na mapie Polski hospicjum perinatalne, ściśle połączone z działalnością oddziału ginekologiczno-położniczego. Udziela się tu medycznego, psychologicznego i duchowego wsparcia rodzicom spodziewającym się dzieci ze zdiagnozowanymi prenatalnie określonymi wadami lub zespołami wad wrodzonych, które według obowiązującej wiedzy medycznej prowadzą do śmierci podczas porodu lub w niedługim czasie po nim. Uzupełniło to znacząco ofertę świadczeń ginekologicznych i pozwoliło otworzyć się na pary, dla których okres ciąży był wielką traumą.

Oprócz hospicjum we Wrocławiu zakon Bonifratrów prowadzi w Polsce cztery szpitale, które działają w Krakowie, Katowicach, Łodzi oraz w Piaskach-Marysinie, Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie, a także apteki, sklepy zielarskie i domy opieki.

Rezydencja Święta Jadwiga – najnowszy Dom opieki Orpea Polska we Wrocławiu

Przeczytaj teraz

Milion złotych dla Fundacji Hospicjum Onkologiczne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.10.2022

Fundacja Hospicjum Onkologiczne Św. Krzysztofa z Warszawy otrzymała w tym roku w ramach przekazanego 1 procenta podatku dochodowego – aż 1 021 323 zł.

Fundacja przeznacza otrzymane środki na bieżącą działalność oraz niezbędne inwestycje.

W ramach hospicjum stacjonarnego FHO otacza opieką pacjentów z całej Polski, natomiast opieka domowa oferowana przez fundację obejmuje południowe dzielnice Warszawy.

Każdego roku fundacja obejmuje opieką paliatywną około 2000 chorych i ich rodzin w opiece domowej oraz 1000 pacjentów w hospicjum stacjonarnym.

Fundacja Hospicjum Onkologiczne zmodernizowała siedzi

Pod opieką Fundacji przebywają osoby dorosłe, które zakończyły leczenie onkologiczne. Fundacja oferuje także konsultacje specjalistyczne w zakresie medycyny paliatywnej. Świadczy zarówno usługi komercyjne jak i świadczenia zdrowotne finansowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Fundacja organizuje także szkolenia i kursy z zakresu medycyny paliatywnej dla przedstawicieli różnych grup zawodowych. Mają one zarówno charakter komercyjny jak i nieodpłatny.

Fundacja działa od roku 1990. W roku 1996 ukończono budowę hospicjum stacjonarnego dla 23 pacjentów, w 2009 roku je rozbudowano. Dziś może przyjąć jednocześnie 36 chorych. Siedziba fundacji i hospicjum stacjonarne mieści się przy ulicy Pileckiego 5 w Warszawie.

Działają tutaj także poradnie specjalistyczne prowadzone przez założone przez Fundację w roku 2016 przedsiębiorstwo społeczne – spółkę InspiroMed. Poprzez świadczenie usług komercyjnych InspiroMed realizuje cele dobroczynne i misję społeczną przekazując wypracowany zysk na cele statutowe hospicjum – ochronę zdrowia.

InspiroMed rozszerza zakres usług

Przeczytaj teraz

Centrum Zdrowia Tuchów otworzyło hospicjum

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.08.2022

Centrum Zdrowia Tuchów otworzyło nowe hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej. Placówka zlokalizowana jest przy kompleksie szpitalnym i oferuje świadczenia finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

To jeden z największych ośrodków tego typu zlokalizowany w subregionie małopolskim. Pacjenci hospicjum objęcie zostali opieką pielęgniarską i medyczną przez 7 dni w tygodniu, a celem placówki jest zapewnienie im jak najlepszych warunków w ostatnim cyklu życia. Placówka gwarantuje również opiekę rehabilitanta oraz psychologa, który udziela wsparcia zarówno choremu jak i jego rodzinie.

Rehabilitacja wspierana robotycznie w Klinice Międzylesie Grupy Orpea

Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi działalność leczniczą w 12 lokalizacjach. Głównym miejscem udzielenia świadczeń jest Tuchów, gdzie zlokalizowane są między innymi 4 oddziały szpitalne czyli oddział chorób wewnętrznych, oddział ginekologiczno-położniczy, oddział neonatologiczny i oddział chirurgii jednego dnia.

W Dąbrowie Tarnowskiej spółka prowadzi oddział ginekologiczno – położniczy, oddział neonatologiczny oraz Zakład Opiekuńczo – Leczniczy. CZT prowadzi także kilkanaście poradni specjalistycznych oraz zespół pracowni analitycznych i diagnostycznych.

Centrum Zdrowia Tuchów jest spółką, która została utworzona w 2007 roku i od 1 lutego 2008 roku rozpoczęła udzielanie świadczeń po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tuchowie.

Przeczytaj teraz

Kolejna kampania Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.04.2022

Agencja reklamowa Grey Group Poland kontynuuje działania pro bono dla Fundacji Hospicjum Onkologiczne im. św. Krzysztofa z Warszawy. Tematem tegorocznej kampanii jest wartość, jaką niesie za sobą „spokojne umieranie”, szczególnie w dzisiejszych czasach.

Przełamywanie tabu

Niezmiennym celem współpracy jest pozyskanie dla fundacji finansowania z 1 procenta podatku oraz dalsze przełamywanie tabu, jakim jest umieranie. Tego dotyczy spot przygotowany przez agencję Grey, odpowiadający na trudne pytanie – czy umieranie może być dobre?

– W tegorocznej kampanii 1% zadajemy kontrowersyjne pytanie dotyczące śmierci. Czy umieranie może być dobre? Wiele osób słysząc je, może nie zgodzić się z tą tezą. My wierzymy jednak, że gdy umieranie jest spodziewane, spokojne, z kimś obok, kto trzyma za rękę to może być dobre. Spokojne umieranie jest bardzo dużą wartością. Szczególnie w dzisiejszych czasach – mówi Maciej Krawczyk z Grey Group Poland.

W tegorocznej odsłonie spotu narratorem został Przemysław Bluszcz, aktor współpracuje z fundacją od wielu lat, który dotychczas zrealizował już cztery kampanie w 2017 i 2020 roku. Po raz kolejny odbiorcy mogą słuchać utworu muzycznego skomponowanego specjalnie na potrzebę projektu FHO 1% przez Aleksandra Dębicza, pianistę i kompozytora.

Prośba o 1% podatku

Kampania społeczna nie tylko zachęca do przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz FHO, ale także przybliża temat śmierci, który nadal jest zbyt rzadko poruszany.

Fundacja Hospicjum Onkologiczne od 32 lat wspiera pacjentów onkologicznych w ostatnich chwilach ich życia, zarówno w ramach hospicjum stacjonarnego jak i domowego. Głównym priorytetem FHO jest wspieranie pacjentów paliatywnych, nie zapominając jednocześnie o ich rodzinach.

– Nadrzędnym celem działań FHO jest zapewnienie pacjentom hospicjum możliwie najlepszych warunków na resztę życia. Czasem mowa o kilku miesiącach, a czasem kilku dniach czy nawet godzinach. Niezależnie od tego, ile czasu zostało naszym podopiecznym, każda z tych chwil powinna być przeżyta w jakości. Na tę jakość składa się profesjonalna opieka medyczna, ale przede wszystkim bliskość drugiego człowieka, poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia. I to staramy się zapewniać naszym pacjentom bez względu na okoliczności. – mówi Dorota Jasińska, prezes zarządu Fundacji.

Fundacja Hospicjum Onkologiczne zmodernizowała siedzibę

To już kolejna odsłona współpracy Grey Group Poland i FHO. W 2021 roku ukazała się pierwsza kampania „Umieranie to podróż w nieznane”, która zdobyła spore uznanie. Za działania komunikacyjne dla Fundacji, także na zasadach pro bono, odpowiada agencja Ogilvy PR Polska (dawniej Cohn&Wolfe). Koordynacją przygotowania oprawy muzycznej zajęło się MassiveMusic Warsaw, udźwiękowieniem zaś Efektura. Przy montażu obrazu współpracował Sławomir Mocur. Wsparcia w zakresie planowania mediów udzieliła agencja Mindshare Poland.

Działania fundacji można wesprzeć przekazując 1% podatku.

Przeczytaj teraz

Fundacja Hospicjum Onkologiczne zmodernizowała siedzibę

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.04.2022

Fundacja Hospicjum Onkologiczne Św. Krzysztofa z Warszawy zakończyła inwestycję związaną z modernizacją swojej siedziby. Dzięki temu polepszyły się warunki pracy personelu placówki.

Zmodernizowane pokoje biurowe, a także dyżurkę i sąsiadujące z nią pomieszczenia. Wielodyscyplinarne zespoły pracowników mogą teraz w wydzielonej do tego celu przestrzeni odbywać spotkania, podczas których wymieniają informacje na temat sytuacji na oddziale i w hospicjum domowym.

Udało się także stworzyć lepsze, bardziej intymne warunki do prowadzenia rozmów z osobami zgłaszającymi się do placówki w sprawie pomocy hospicjum domowego.

Fundacja Hospicjum Onkologiczne opublikowała raport społeczny

Inwestycję udało się zrealizować dzięki wsparciu darczyńców. Latem 2021 roku Fundacja zorganizowała na jednej z platform crowdfundingowych – zrzutka.pl zbiórkę finansową na ten cel. Środki pozyskano także w wyniku zbiórki, która odbywała się podczas zorganizowanego przez Fundację pikniku rodzinnego „Odczarowanie hospicjum”. W sumie uzyskano ponad 13 tys. zł.

W prace remontowe, oprócz profesjonalnej firmy, włączyli się  wolontariusze. Udało się pozyskać nieodpłatnie drzwi do jednego z pomieszczeń oraz wykładzinę z atestem.

Fundacja organizowała także zbiórkę na zabudowę meblową na potrzeby hospicjum stacjonarnego. Udało się w ciągu dwóch dni uzyskać prawie 24 tys. zł (celem było 15 300 zł). Nowe szafy zostały kupione i zamontowane w lutym 2022. Nadwyżka środków została przeznaczona za zakup i wymianę drzwi zewnętrznych w pokoju pożegnań, ta inwestycja zostanie zrealizowana pod koniec kwietnia 2022.

Fundacja Hospicjum Onkologiczne zbiera na nowe wyposażenie

Fundacja Hospicjum Onkologiczne oferuje nieodpłatną pomocą pacjentom paliatywnym oraz ich najbliższym (również w okresie żałoby). W miesiącu musi pozyskać ponad 100 000 zł, aby funkcjonować bez straty.

Fundację można wesprzeć, między innymi przekazując 1 % podatku.

Fundacja otacza opieką, w ramach hospicjum stacjonarnego, pacjentów z całej Polski. Opieka domowa oferowana przez Fundację obejmuje natomiast południowe dzielnice Warszawy.

Każdego roku fundacja obejmuje opieką paliatywną około 2000 chorych i ich rodzin w opiece domowej oraz 1000 pacjentów w hospicjum stacjonarnym.

Pod opieką Fundacji przebywają osoby dorosłe, które zakończyły leczenie onkologiczne. Fundacja oferuje także konsultacje specjalistyczne w zakresie medycyny paliatywnej. Świadczy zarówno usługi komercyjne jak i świadczenia zdrowotne finansowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Fundacja organizuje także szkolenia i kursy z zakresu medycyny paliatywnej dla przedstawicieli różnych grup zawodowych. Mają one zarówno charakter komercyjny jak i nieodpłatny.

Fundacja Hospicjum Onkologiczne szkoli lekarzy

Fundacja działa od roku 1990. W roku 1996 ukończono budowę hospicjum stacjonarnego dla 23 pacjentów, w 2009 roku je rozbudowano. Dziś może przyjąć jednocześnie 36 chorych.

W związku z dużym zapotrzebowaniem na swoje świadczenia Fundacja poszukuje nowych pracowników. Obecnie w FHO zatrudnionych jest prawie 100 osób, ale potrzebnych jest 4 opiekunów medycznych do hospicjum stacjonarnego, 4 pielęgniarki do opieki domowej oraz 3 lekarzy do opieki domowej.

Przeczytaj teraz

Fundacja Hospicjum Onkologiczne zbiera na nowe wyposażenie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.01.2022

Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa w Warszawie, ze względu na najnowsze wymogi farmaceutyczne, musi zainwestować w nową zabudowę meblową, służąca do przechowywania materiałów, środków medycznych, higienicznych i pomocniczych dla pacjentów.

Nowe przepisy zobowiązują placówkę medyczną do odpowiedniego przechowywania i zabezpieczenia takich materiałów.

Obecnie fundacja nie jest w stanie pomieścić nadwyżki zapasów w pomieszczeniach, które spełniają najnowsze wymogi farmaceutyczne. W związku z tym musi powstać nowa zabudowa meblowa, w której będą przechowywane materiały i środki medyczne, takie jak pościel czy podkłady.

Wymaga to zakupu i montażu sześciu zamykanych szaf, których koszt zakupu oraz montażu wynosi 15300 zł brutto.

W związku z tym Fundacja prowadzi zbiórkę na ten cel na portalu zrzutka.pl>>>

Fundacja otacza opieką, w ramach hospicjum stacjonarnego, pacjentów z całej Polski. Opieka domowa oferowana przez Fundację obejmuje natomiast południowe dzielnice Warszawy.

Każdego roku fundacja obejmuje opieką paliatywną około 2000 chorych i ich rodzin w opiece domowej oraz 1000 pacjentów w hospicjum stacjonarnym.

Pod opieką Fundacji przebywają osoby dorosłe, które zakończyły leczenie onkologiczne. Fundacja oferuje także konsultacje specjalistyczne w zakresie medycyny paliatywnej. Świadczy zarówno usługi komercyjne jak i świadczenia zdrowotne finansowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Czytaj także: Fundacja Hospicjum Onkologiczne szkoli lekarzy>>>

Fundacja organizuje także szkolenia i kursy z zakresu medycyny paliatywnej dla przedstawicieli różnych grup zawodowych. Mają one zarówno charakter komercyjny jak i nieodpłatny.

Fundacja działa od roku 1990. W roku 1996 ukończono budowę hospicjum stacjonarnego dla 23 pacjentów, w 2009 roku je rozbudowano. Dziś może przyjąć jednocześnie 36 chorych.

Przeczytaj teraz

Fundacja Hospicjum Onkologiczne szkoli lekarzy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.12.2021

Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa z Warszawy zakończyła kolejny kurs podstawowy z zakresu medycyny paliatywnej, przeznaczony dla lekarzy. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i uwagą kursantów.

-Daje nam to poczucie dobrze wykonanej pracy i napawa optymizmem na następne edycje szkolenia. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy dzielić się z lekarzami swoją wiedzą oraz dobrymi praktykami. Wierzymy, że nasza działalność dydaktyczna to krok w kierunku rozwoju medycyny paliatywnej oraz poprawy sytuacji pacjentów hospicjów w Polsce – informuje Fundacja.

W organizacji kursu pomagała Naczelna Izba Lekarska oraz Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie.

Fundacja prowadzi specjalistyczne kursy i szkolenia skierowane do różnych grup zawodowych: lekarzy, pielęgniarek, opiekunów medycznych. Prowadzone działania edukacyjne mają charakter komercyjny, ale również nieodpłatny.

Czytaj także: Fundacja Hospicjum Onkologiczne opublikowała raport społeczny>>>

FHO otacza opieką, w ramach hospicjum stacjonarnego, pacjentów z całej Polski. Opieka domowa oferowana przez Fundację obejmuje natomiast południowe dzielnice Warszawy, takie jak Mokotów, Stegny, Sadyba, Służewiec, Wilanów, Ursynów oraz Kabaty.

Każdego roku fundacja obejmuje opieką paliatywną około 2000 chorych i ich rodzin w opiece domowej oraz 1000 pacjentów w hospicjum stacjonarnym.

Pod opieką Fundacji przebywają osoby dorosłe, które zakończyły leczenie onkologiczne. Fundacja oferuje także konsultacje specjalistyczne w zakresie medycyny paliatywnej. Świadczy zarówno usługi komercyjne jak i świadczenia zdrowotne finansowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Fundacja działa od roku 1990. W roku 1996 ukończono budowę hospicjum stacjonarnego dla 23 pacjentów, w 2009 roku je rozbudowano. Dziś może przyjąć jednocześnie 36 chorych.

Na temat inwestycji prowadzonych obecnie w hospicjum czytaj tutaj: Inwestujemy w dobrostan pracowników>>>

Przeczytaj teraz

Inwestujemy w dobrostan pracowników

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.09.2021

Karolina Chojka-Bartoszko, dyrektor ds. strategii i rozwoju
Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa

Inwestycja, którą właśnie rozpoczynamy w hospicjum, jest ważna, ponieważ dotyczy pracowników, a od pracowników zależy przede wszystkim dobre samopoczucie naszych podopiecznych. Zawód, który wykonują pracownicy naszej placówki, jest obciążający psychicznie, dlatego szczególnie ważne jest zapewnienie im możliwości wytchnienia i odpoczynku, na przykład podczas przerwy w pracy.

Nasze hospicjum posiada 36 miejsc i otacza opieką pacjentów z całej Polski. Rocznie korzysta z niego około 1000 osób. Posiadamy 2-, 3- i 4-osobowe pokoje, zapewniamy opiekę pielęgniarską, lekarską oraz opiekunów medycznych przez 24 godziny na dobę, a także obecność wolontariuszy.

Obiektu, w którym funkcjonuje hospicjum, nie możemy rozbudować, z wielu przyczyn. W związku z tym konieczna jest modernizacja istniejących pomieszczeń, tak, aby w bezpiecznych i komfortowych warunkach mogły być realizowane cele jego działalności.

W tym celu musimy przebudować pomieszczenia administracyjne hospicjum stacjonarnego, tak aby zapewnić pracownikom poszczególnych grup zawodowych przestrzeń i warunki do realizacji codziennych obowiązków oraz przestrzeń umożliwiającą odpoczynek po trudnej emocjonalnie pracy z pacjentami. Zatrudniamy 35 osób, w tym 5 lekarzy, 24 pielęgniarki i 6 opiekunów medycznych.

Zapewniamy także opiekę hospicjum domowego, z którego co roku korzysta 2000 chorych i ich rodzin, z południowych dzielnic Warszawy. Pod naszą opieką przebywają osoby dorosłe, które zakończyły leczenie onkologiczne.

W biurze hospicjum domowego brakuje wyodrębnionego pomieszczenia przeznaczonego na rozmowy z rodzinami pacjentów. Takie pomieszczenie musi zapewniać intymność, są to często długie i trudne rozmowy, gdyż decyzje dotyczące powierzenia bliskiej osoby pod opiekę hospicjum nie są łatwe. Obecnie te rozmowy odbywają się w pomieszczeniach, gdzie inni pracownicy zajmują się między innymi pracami administracyjnymi.

Chcemy to zmienić, dlatego inwestycja, którą rozpoczynamy, dotyczy także modernizacji pomieszczeń administracyjnych i wyodrębnienia takiego pomieszczenia.

Świadczenia, których udzielamy, są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ale są one są niedoszacowane. Miesięcznie jest to ponad 100 tysięcy złotych.

Czytaj także: Pracodawcy RP apelują o zwiększenie wyceny świadczeń>>>

Środki te uzyskujemy od darczyńców, z “jednego procenta” podatkowego oraz z innych źródeł, takich jak zbiórki internetowe, podczas organizacji charytatywnego Pikniku Rodzinnego „Odczarowanie hospicjum”, którego 10-ta edycja odbyła się w sobotę 25 września 2021.

Darczyńcy zwykle chętniej wspierają inwestycje dotyczące bezpośrednio pacjentów. Jednak dla działalności placówki ważna jest także poprawa warunków pracy zatrudnionych tutaj osób.

Całkowity, szacowany koszt remontu, który planujemy, wyniesie 31 tys. zł., 28 tys. zł. będą kosztować prace w hospicjum stacjonarnym, natomiast 3 tys. zł. – w biurze hospicjum domowego.

W celu pokrycie kosztów tej inwestycji prowadzimy zbiórkę internetową na portalu zrzutka.pl.

Finansom hospicjum nie sprzyjała pandemia. Przez wiele miesięcy zajęta była tylko część łóżek (od 15 do 20 na 36 wszystkich, którymi dysponujemy). Ponieważ jednak koszty utrzymania placówki są niezależne od ilości podopiecznych, a Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za tzw. osobodzień, to ponieśliśmy większe straty.

Wsparcie, jakie otrzymaliśmy z urzędu marszałkowskiego województwa mazowieckiego, było przeznaczone jedynie na środki ochrony osobistej.

Niskie obłożenie hospicjum podczas pandemii wynikało z faktu, że wiele osób obawiało się powierzać bliską osobę opiece takiej placówki jak nasza.

Od czerwca 2021 liczba chętnych się zwiększyła i obecnie obłożenie wynosi 95-98 procent.

Aktualna inflacja spowodowała znaczący, prawie 20-procentowy wzrost kosztu wywozu na przykład odpadów komunalnych czy też wzrost kosztu cateringu.

Rosnące koszty działalności nie przekładają się na wzrost finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Czytaj także: Fundacja Hospicjum Onkologiczne opublikowała raport społeczny>>>

Przeczytaj teraz

Fundacja Hospicjum Onkologiczne opublikowała raport społeczny

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.09.2021

Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa z Warszawy zaprezentowała swój drugi raport społeczny. Dokument ma być odzwierciedleniem konsekwentnego dążenia do wyznaczania standardów w opiece paliatywnej i pokazuje, że w centrum zainteresowania fundacji jest człowiek, niezależnie, czy jest to pacjent, rodzina, przyjaciel, pracownik czy wolontariusz, darczyńca hospicjum czy mieszkaniec Warszawy. 

Fundacja przyjęła dwuletni cykl raportowania, więc najnowszy dokument dotyczy działalności w latach 2018–2019, ale jego publikacja przeciągnęła się w czasie ze względu na pandemię.  

-Publikacja zbiega się z jubileuszem 30-lecia istnienia naszej placówki. Jest więc dobrą okazją do szerszego spojrzenia na naszą działalność, analizy tego, co za nami i wyznaczenia sobie celów na przyszłość. Dla tych, którzy spotykają się z naszym hospicjum po raz pierwszy, będzie wizytówką miejsca, które tworzymy z empatią i wrażliwością na drugiego człowieka, gdzie świadczymy profesjonalne usługi ze wsparciem najlepszej wiedzy medycznej i dobrych praktyk, a także wykorzystując nasze kilkudziesięcioletnie doświadczenie. Pokazuje nas także jako ważny ośrodek referencyjny w opiece paliatywnej w Polsce, prowadzący własne badania i rozwijający działalność szkoleniową – informuje Dorota Jasińska-Wiśniewska, prezes zarządu Fundacji w słowie wstępnym do raportu. 

Czytaj także: Fundacja Hospicjum Onkologiczne planuje modernizację placówki>>>

Raport przedstawia szczegółową działalność FHO oraz sprawozdanie finansowe. Można w nim znaleźć informacje na temat działań na rzecz hospicjum, ale też poznać wnętrze organizacji. Znalazły się tam także informacje na temat, jak fundacja pochodzi do kwestii środowiskowych, między innymi do bioróżnorodności. 

Raport dotyczy okresu, w którym porządkowane były pewne procesy wewnątrz organizacji, a do tworzenia misji i wizji zaproszeni zostali pracownicy i wolontariusze.  Rok 2019 był też początkiem procesu tworzenia standardów opieki nad pacjentem, o których fundacja poinformuje szczegółowo w kolejnym raporcie. 

Autorzy raportu chcieli także przybliżyć czytelnikom, jakimi mechanizmami rządzi się taka instytucja jak hospicjum i pokazać, że nie musi się ona kojarzyć się tylko ze śmiercią i cierpieniem i że jest tu miejsce na rozwój i opiekę paliatywną na najwyższym poziomie. 

Raport dostępny jest tutaj>>> 

Przeczytaj teraz

Fundacja Hospicjum Onkologiczne planuje modernizację placówki

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.09.2021

Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa z Warszawy planuje inwestycję z wiązaną z modernizacją placówki. Remont będzie dotyczył między innymi pomieszczeń hospicjum stacjonarnego. 

Hospicjum otacza opieką pacjentów z całej Polski. Rocznie korzysta z niego około 1000 pacjentów.  

Placówka posiada 2-,-3 i 4-osobowe pokoje, zapewnia opiekę pielęgniarską i lekarską przez 24 godziny na dobę. Może przyjąć jednocześnie 34 pacjentów. Działa przy ulicy Pileckiego 105 w Warszawie. 

Obiektu, w których funkcjonuje hospicjum, nie można rozbudować. W związku z tym konieczna jest modernizacja pomieszczeń administracyjnych, tak, aby w bezpiecznych i komfortowych warunkach mogły być realizowane cele związane z pracą oddziału. 

W biurze hospicjum domowego odbywają się między innymi rozmowy z rodzinami pacjentów, zgłaszającymi się po pomoc. Wymagają one zapewniania odpowiednich warunków, dających poczucie bezpieczeństwa i intymności. W związku z tym potrzebne jest wydzielenie odrębnego pomieszczeniach, przeznaczonego na takie rozmowy.  

Całkowity, szacowany koszt remontu wyniesie 31 tys. zł., 28 tys. zł. będą kosztować prace w hospicjum stacjonarnym oraz 3 tys. zł. – w biurze hospicjum domowego.  

W celu pokrycie kosztów inwestycji hospicjum prowadzi zbiórkę internetową na portalu zrzutka.pl. 

Fundacja Hospicjum Onkologiczne zapewnia także opiekę hospicjum domowego, która obejmuje południowe dzielnice Warszawy, takie jak Mokotów, Stegny, Sadyba, Służewiec, Wilanów, Ursynów oraz Kabaty. Co roku obejmuje opieką domową 2300 chorych i ich rodzin. 

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej ekspertami podczas XXX Forum Ekonomicznego>>>

Pod opieką Fundacji przebywają osoby dorosłe, które zakończyły leczenie onkologiczne. Fundacja oferuje także konsultacje specjalistyczne w zakresie medycyny paliatywnej. Świadczy zarówno usługi komercyjne jak i świadczenia finansowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

FHO prowadzi również specjalistyczne kursy i szkolenia skierowane do różnych grup zawodowych: lekarzy, pielęgniarek, opiekunów medycznych. Prowadzone działania edukacyjne mają charakter komercyjny, ale również nieodpłatny. 

Fundacja działa od roku 1990. W roku 1996 ukończono budowę hospicjum stacjonarnego dla 23 pacjentów, w 2009 roku je rozbudowano.  

Fundacji od lutego 2021 uczestniczy w Narodowym Programie Szczepień, oferuje także szczepienie dla zakładów pracy. 

Czytaj także: Wyróżnienie dla Fundacji Hospicjum Onkologiczne >>>

Przeczytaj teraz

Fundacja Hospicjum Onkologiczne organizuje szczepienia dla firm

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.05.2021

Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa z Warszawy prowadzi punkt szczepień przeciw Covid-19 i zaprasza zakłady pracy do realizacji szczepień.

Zakład pracy może zgłosić na szczepienia pracowników i współpracowników, członków samorządów zawodowych i stowarzyszeń branżowych, a także studentów i członków rodzin tych osób. Zgłoszenie odbywa się przez formularz na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zakład pracy podaje dane podmiotu leczniczego, z którym zawiera umowę. Warunki współpracy ustalane są indywidualnie.

Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa od lutego 2021 uczestniczy w Narodowym Programie Szczepień.

Szczepienia realizowane są w punkcie funkcjonującym przy ulicy Pileckiego 105 w Warszawie, w wybrane dni tygodnia: w soboty, niedziele i poniedziałki.

Czytaj: Zapraszamy na konferencję “RODO w zdrowiu“>>>

Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa otacza opieką, w ramach hospicjum stacjonarnego, pacjentów z całej Polski. Opieka domowa oferowana przez Fundację obejmuje natomiast południowe dzielnice Warszawy, takie jak Mokotów, Stegny, Sadyba, Służewiec, Wilanów, Ursynów oraz Kabaty. Pod opieką Fundacji przebywają osoby dorosłe, które zakończyły leczenie onkologiczne. Fundacja oferuje także konsultacje specjalistyczne w zakresie medycyny paliatywnej. Świadczy zarówno usługi komercyjne jak i świadczenia zdrowotne finansowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

FHO prowadzi specjalistyczne kursy i szkolenia skierowane do różnych grup zawodowych: lekarzy, pielęgniarek, opiekunów medycznych. Prowadzone działania edukacyjne mają charakter komercyjny, ale również nieodpłatny.

Fundacja działa od roku 1990. W roku 1996 ukończono budowę hospicjum stacjonarnego dla 23 pacjentów, w 2009 roku je rozbudowano. Dziś może przyjąć jednocześnie 34 chorych.

Każdego roku fundacja obejmuje opieką paliatywną około 2300 chorych i ich rodzin w opiece domowej oraz 1000 pacjentów w hospicjum stacjonarnym.

Przeczytaj teraz

Epidemia to trudne doświadczenie dla hospicjum

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.03.2021

dr Rafał Krajewski, dyrektor NZOZ Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa w Warszawie, członek zarządu FHO

Okres epidemii, który trwa u nas już od ponad roku, był trudnym okresem dla naszej działalności. Musieliśmy radzić sobie z sytuacją zamknięcia hospicjum dla osób odwiedzających, a także z zakażeniem prawie wszystkich naszych pacjentów koronawirusem.

Już na początku epidemii, zgodnie z zaleceniami władz, wprowadzony został całkowity zakaz odwiedzin w hospicjum. Oczywiście jako osoby pracujące w opiece paliatywnej mamy świadomość zagrożeń, jakie dotyczą pacjentów z odpornością osłabioną na przykład na skutek zaawansowanej choroby nowotworowej. Z drugiej jednak strony stajemy w obliczu dramatu chorych, a także ich bliskich, którzy mogą już nigdy się nie zobaczyć. Kwestią fundamentalną jest też negatywny wpływ takiej sytuacji na przebieg choroby u naszych pacjentów. Jednak na szczęście udało nam się wypracować takie metody, aby przy odpowiednich zabezpieczeniach kontakt z bliskimi chorym jednak zapewnić.

Wobec braku przez ponad pół roku epidemii możliwości przeprowadzania testów PCR ze środków publicznych u osób mających skierowania do hospicjum, na własny koszt realizowaliśmy te procedury, stosując zarazem czasową izolacje nowo przyjętych pacjentów. Nie pozostało to bez wpływu na „przepustowość” kanału przyjęć do hospicjum. Konieczne w tym wypadku wydzielenie dodatkowych izolatek ograniczało w efekcie liczbę dostępnych miejsc na oddziale.

Dopiero pod koniec października 2020 roku umożliwiono nam wykonywanie testów PCR w kierunku wirusa Sars-CoV-2 ze środków publicznych. Do ponoszonych przez nas wydatków doszedł także koszt środków zabezpieczających przed Covid-19, który spowodował wzrost kosztów bezpośrednich działalności medycznej o ponad 10 procent, co jest dużo w sytuacji, gdy poziom finansowania opieki hospicyjnej przez NFZ jest zdecydowanie poniżej kosztów tych świadczeń.

Czytaj także: „Pracodawcy przeciw Covid-19” – program w celu zwalczania skutków epidemii>>>

Jednak to nie finanse były największym problemem, ale dramatyczna sytuacja pacjentów paliatywnych. Nasi lekarze zwrócili uwagę na niepokojące zjawisko – pacjenci przyjmowani do naszego hospicjum stacjonarnego trafiali na oddział w bardzo ciężkim stanie zdrowia. Dotyczyło to zarówno pacjentów kierowanych ze szpitali jak i z domów. Znacznie zwiększył się odsetek pacjentów o bardzo krótkiej przeżywalności po przyjęciu do hospicjum. Po raz pierwszy spotkaliśmy się także z sytuacją, gdy całymi tygodniami nie mieliśmy osób kwalifikujących się do objęcia opieką paliatywną. Z drugiej strony obserwowaliśmy u wielu chorych objętych opieką domową i u ich bliskich paniczny lęk przed jakimkolwiek kontaktem z personelem medycznym.

W efekcie nastąpił spadek liczby wykonywanych przez nas świadczeń o niemal jedną piątą. Przyczyn tego stanu jest wiele i będą one w przyszłości zapewne wymagały dogłębnych analiz. Jednak już dziś nie ulega wątpliwości, że jedną z nich – i to bodaj kluczową – jest brutalne rozerwanie ogniw w skomplikowanym łańcuchu diagnostyczno-terapeutycznym – łańcuchu, w którym uczestniczyło zawsze wiele współdziałających podmiotów leczniczych, dziesiątki pracowników medycznych, zajmujących się pacjentami – głownie  onkologicznymi – z zakończonym leczeniem przyczynowym.

W ciągu ostatniego roku doświadczyliśmy również takiego momentu, gdy prawie 90 procent naszych pacjentów i ponad połowa całego personelu była zakażona koronawirusem. Mimo to personel medyczny – lekarze, pielęgniarki, opiekunowie medyczni, fizjoterapeuci i psychologowie – ceną ogromnego wysiłku i pracy w trybie 24-godzinnym, przy odpowiednim wsparciu organizacyjnym i logistycznym sprostali temu wyzwaniu.

W dalszym ciągu prowadzimy działalność, staramy się sprostać zagrożeniu związanemu z epidemią, bierzemy udział w narodowym programie szczepień populacyjnych i uruchomiliśmy własny punkt szczepień, choć podobnie jak inne punkty, pracujemy z ilościami szczepionek, które są kilkukrotnie niższe niż deklarowane przez nas możliwości. Staramy się myśleć o rozwoju jednak wyzwaniem na dzisiaj jest walka o to, aby najzwyczajniej i całkiem po prostu przetrwać.

Przeczytaj teraz

Płock: Grupa Zdrowie buduje ZOL przy szpitalu wojewódzkim

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.09.2019

Centrum Medyczne Grupa Zdrowie realizuje inwestycję dotyczącą budowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. Centrum dzierżawi teren, na którym powstanie placówka.

Oferta Centrum została wybrana w wyniku przetargu.

20 września 2019 miało miejsce wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę obiektu. Rozpoczęły się już prace rozbiórkowe budynku starej pralni, stojącym na dzierżawionym terenie.

Grupa Zdrowie będzie także prowadzić wybudowany przez siebie ZOL. W jednokondygnacyjnym budynku oprócz pokoi dla pacjentów znajdą się także pomieszczenia do pracy zbiorowej i indywidualnej lekarzy i rehabilitantów z pacjentami. W sumie, w pokojach będzie od 45 do 60 łóżek, zaplanowano sale jedno- dwu- i trzyosobowe, gabinety zabiegowe, lekarskie i salę dziennego pobytu.

Czytaj także: NIK: potrzebne są standardy opieki paliatywnej i hospicyjnej>>>

W skład Grupy Zdrowie wchodzi największy w Polsce zespół opieki długoterminowej i rehabilitacji Centrum Medyczne Grupa Zdrowie w Kraszewie Czubakach z prawie 600 łóżkami w zakładach opiekuńczo-leczniczych dla dorosłych i dzieci, dla osób psychicznie chorych, całodobową i dzienną rehabilitacją oraz hospicjum.

Grupa prowadzi też szpital w Głownie, w którym od sierpnia 2019 roku działa pierwsze w województwie łódzkim hospicjum stacjonarne, oraz przychodnie w Raciążu, Płońsku, Warszawie, Płocku, Baboszewie, Sypniewie, Czerwińsku, Czerwonce Włościańskiej, Dzierżążnie, Uniecku. Do Grupy należą także: Jagiellońskie Centrum Medyczne z Krakowa oraz NZOZ Medicus w Lipcach Reymontowskich.

Świadczenia medyczne udzielane w placówkach Grupy Zdrowie  są finansowane głównie przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ale działalność jest dopełniana usługami odpłatnymi.

Przeczytaj teraz

Głowno: powstało pierwszej hospicjum stacjonarne w województwie łódzkim

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.09.2019

Grupa Zdrowie Arkadiusz Chmieliński otworzyła w sierpniu 2019 pierwsze w województwie łódzkim hospicjum stacjonarne. Placówka powstała w szpitalu w Głownie, który jest prowadzony przez Grupę.

Ze świadczeń hospicjum mogą korzystać pacjenci cierpiący na nieuleczalne, postępujące schorzenia takie jak nowotwory, następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego, układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy, kardiomiopatie, niewydolność oddechową, owrzodzenia odleżynowe czy stwardnienie rozsiane.

W hospicjum stacjonarnym pacjenci mają zapewnioną całodobową opiekę pielęgniarską oraz stały dostęp do opieki lekarskiej. Wsparciem w opiece nad pacjentem służą fizjoterapeuci, a psychologowie obejmują opieką zarówno pacjenta jak i jego rodzinę.

Koszt leczenia w hospicjum w całości pokrywany jest ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Centrum Medyczne Grupa Zdrowie prowadzi także największy w Polsce zespół opieki długoterminowej i rehabilitacji w Kraszewie Czubkach, który posiada prawie 600 łóżek w zakładach opiekuńczo-leczniczych dla dorosłych i dzieci, dla osób psychicznie chorych, oferuje całodobową i dzienną rehabilitację i prowadzi hospicjum.

Czytaj także: NIK: potrzebne są standardy opieki paliatywnej i hospicyjnej>>>

Grupa prowadzi także przychodnie w Raciążu, Płońsku, Warszawie, Płocku, Baboszewie, Sypniewie, Czerwińsku, Czerwonce Włościańskiej, Dzierżążnie, Uniecku. Do Grupy należą także: Jagiellońskie Centrum Medyczne z Krakowa oraz NZOZ Medicus w Lipcach Reymontowskich.

Świadczenia medyczne udzielane w placówkach Grupy Zdrowie  są finansowane głównie przez NFZ.

Założycielem i właścicielem Grupy Zdrowie jest Arkadiusz Chmieliński, lekarz z wieloletnią praktyką i specjalizacjami w zakresie chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej i kardiologii.

Grupa pierwotnie nosiła nazwę Poradnia Rodzinna Zdrowie i zaczęła działalność w 1998 od świadczeń w zakresie POZ i AOS. W miarę poszerzania oferty świadczeń w roku 2016 zmieniła nazwę na Grupa Zdrowie.

Przeczytaj teraz

Katowice:  hospicjum perinatalne w szpitalu Bonifratrów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.07.2019

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach od 1 lipca 2019 roku prowadzi hospicjum perinatalne, którego działalność finansowana jest w ramach środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Szpital od wielu lat udziela świadczeń o charakterze perinatalnym i współpracuje ze Stowarzyszeniem „Śląskie Hospicjum Perinatalne”. Pomaga rodzicom, u których w trakcie ciąży, wykryto wadę letalną płodu, zapewnia opiekę specjalistów i odpowiednie warunki podczas porodu, tak aby rodzice mieli zapewnione poczucie bezpieczeństwa i wsparcie w tym okresie.

Także od 1 lipca 2019 roku Ośrodek Rehabilitacji Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach realizuje finansowane w ramach NFZ świadczenia rehabilitacji leczniczej w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej, fizjoterapii domowej oraz lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej.

Szpital Bonifratrów w Katowicach prowadzi oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział chirurgii ogólnej, oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej z pododdziałem ortopedii dla dzieci, oddział ginekologiczno-położniczy z pododdziałem ginekologii onkologicznej, oddział noworodkowy, oddział gastroenterologiczny, oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem diagnostyki kardiologicznej oraz diabetologii, a także poradnie specjalistyczne i dział diagnostyki obrazowej. Szpital oferuje świadczenia finansowane przez NFZ oraz komercyjne.

Obecnie realizowana jest inwestycja związana z rozbudową Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia w celu stworzenia gabinetów udzielających świadczeń ambulatoryjnych. Przebudowana zostanie poradnia nocnej i świątecznej pomocy, nowe pomieszczenia zyska natomiast poradnia podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradnie działające w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dobudowane zostanie nowe piętro oraz klatka schodowa. Powierzchnia budynku zwiększy się o około 700 mkw.

Czytaj także: Katowice: 5,5 mln zł na sprzęt dla Szpitala Bonifratrów>>>

Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych będzie realizowana do końca 2019 roku.

Placówka jest jednym z 4 bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe zlokalizowane są w Krakowie, Łodzi oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie oraz hospicjum i poradnię medycyny paliatywnej we Wrocławiu. W całej Europie Zakon Bonifratrów prowadzi kilkadziesiąt placówek medycznych.

Przeczytaj teraz

Pracownicy Fundacji Hospicjum Onkologiczne nagrodzeni

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.11.2018

Pracownicy Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa z Warszawy uhonorowani zostali nagrodami za opracowanie i wdrożenie programu nauczania medycyny paliatywnej dla studentów medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dyplomy pracownikom Fundacji wręczono podczas uroczystego posiedzenia Senatu WUM pod koniec października 2018 roku. Opracowany program nauczania medycyny paliatywnej przeznaczony jest dla studentów V roku II Wydziału Lekarskiego tej uczelni.

W gronie pracowników Fundacji uhonorowanych nagrodą dydaktyczną pierwszego stopnia byli: lek. med. Jerzy Jarosz, lek. med. Ewa Jarosz, lek. med. Ewa Bochner, mgr Dorota Han-Malicka, mgr Ewa Kalińska, mgr Katarzyna Proć, mgr Dorota Han-Malicka, mgr Barbara Smolik-Majewska.

Czytaj także: Fundacja Hospicjum Onkologiczne w konkursie na najlepszy raport społeczny>>>

Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa zlokalizowana jest przy ulicy Pileckiego 105 w Warszawie. Otacza, w ramach hospicjum stacjonarnego, opieką pacjentów z całej Polski. Opieka domowa obejmuje natomiast południowe dzielnice Warszawy, takie jak Mokotów, Stegny, Sadyba, Służewiec, Wilanów, Ursynów oraz Kabaty. Pod opieką Fundacji przebywają osoby dorosłe, które zakończyły leczenie onkologiczne. Fundacja oferuje także konsultacje specjalistyczne w zakresie medycyny paliatywnej. Świadczy zarówno usługi komercyjne jak i świadczenia zdrowotne finansowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

FHO prowadzi także specjalistyczne kursy i szkolenia skierowane do różnych grup zawodowych: lekarzy, pielęgniarek, opiekunów medycznych. Prowadzone działania edukacyjne mają charakter komercyjny, ale również nieodpłatny.

Fundacja działa od roku 1990. Każdego roku obejmuje opieką paliatywną około 2000 chorych i ich rodzin w opiece domowej oraz 1000 pacjentów w hospicjum stacjonarnym.

 

Przeczytaj teraz

Fundacja Hospicjum Onkologiczne w konkursie na najlepszy raport społeczny

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.09.2018

Raport opracowany przez Fundację Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa z Warszawy startuje w konkursie na najlepiej sporządzony raport z zakresu społecznej odpowiedzialności. Głosowanie trwa do 17 września 2018.

W konkursie startuje 49 raportów. Konkurs Raporty Społeczne to inicjatywa mająca na celu upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu (CSR), zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego, skierowana do firm i organizacji publikujących raporty ze swojej aktywności w tych obszarach.

Pierwsza edycja konkursu miała miejsce w 2007 roku. Organizatorami projektu są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Deloitte. Do 2014 roku konkurs współorganizowały firmy PwC i CSR Consulting, a w 2015 roku – firma SGS.

Głównym celem konkursu jest zwrócenie uwagi na znaczenie raportowania pozafinansowego i wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Dzięki tej inicjatywie wyróżniane są przedsiębiorstwa, które nie tylko prowadzą działalność, biorąc pod uwagę interes społeczeństwa i środowiska, ale także potrafią w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny zaprezentować swoje dokonania w publikowanych raportach. Konkurs  przyczynia się do transparentności działań organizacji i podejmowania dialogu z interesariuszami.

Na raporty można głosować na stronie: www.raportyspołecznej.pl

Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa prezentując swój pierwszy raport społeczny, chciała wyjaśnić,  jakimi mechanizmami się rządzi i pokazać,  że hospicjum nie musi kojarzyć się tylko ze śmiercią i cierpieniem i że jest tu także miejsce na rozwój  i opiekę paliatywną na najwyższym poziomie.

Celem raportu jest także uświadomienie odbiorcom skalę działań Fundacji oraz przedstawienie obszarów, w których FHO chętnie podejmie współpracę.

Raport omawia szczegółowo działalność Fundacji, między innymi przedstawia jej wyniki finansowe. W roku 2017 fundacja uzyskała przychody o wartości 10 306 tys. zł, z czego ponad 775 tys. zł stanowiły odpisy z 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z raportu można się także dowiedzieć na temat sposobów zarządzania i komunikacji, przyjętych w Fundacji, oraz na temat realizowanych projektów unijnych. Jednym z nich jest projekt badawczy Klaster Leczenia Bólu.

Fundacja jako pierwsza w Polsce otworzyła punkt konsultacyjny dla lekarzy i pacjentów, którzy interesują się leczniczymi właściwościami marihuany.

Raport FHO jest dostępny na stronie www.fho.org.pl>>>

Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa zlokalizowana jest przy ulicy Pileckiego 105 w Warszawie. Otacza, w ramach hospicjum stacjonarnego, opieką pacjentów z całej Polski. Opieka domowa obejmuje natomiast południowe dzielnice Warszawy, takie jak Mokotów, Stegny, Sadyba, Służewiec, Wilanów, Ursynów oraz Kabaty. Pod opieką Fundacji przebywają osoby dorosłe, które zakończyły leczenie onkologiczne. Fundacja oferuje także konsultacje specjalistyczne w zakresie medycyny paliatywnej. Świadczy zarówno usługi komercyjne jak i świadczenia zdrowotne finansowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

FHO prowadzi także specjalistyczne kursy i szkolenia skierowane do różnych grup zawodowych: lekarzy, pielęgniarek, opiekunów medycznych. Prowadzone działania edukacyjne mają charakter komercyjny, ale również nieodpłatny.

Fundacja działa od roku 1990. Każdego roku obejmuje opieką paliatywną około 2000 chorych i ich rodzin w opiece domowej oraz 1000 pacjentów w hospicjum stacjonarnym.

Przeczytaj teraz

Kołobrzeg: hospicjum stacjonarne z kontraktem z NFZ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.05.2018

Od 1 maja 2018 roku Kołobrzeskie Hospicjum Stacjonarne posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia dla 10 pacjentów. Hospicjum działa od października 2017 roku, do tej pory utrzymywało się z datków i darowizn.

Wartość kontraktu z NFZ wynosi 872 987,44 zł, kontrakt obejmuje świadczenia w hospicjum domowym oraz w hospicjum stacjonarnym.

W sumie placówka posiada 24 miejsca dla pacjentów w 12-stu dwuosobowych pokojach z łazienkami.

Obiekt działa przy ulicy Radomskiej, jego budowa trwała 8 lat, a powstał głównie dzięki hojności mieszkańców miasta.

Placówka oferuje także domową opiekę hospicyjną lub paliatywną. Świadczenia obejmują opiekę lekarską, pielęgniarską, leczenie farmakologiczne, leczenie bólu, opiekę psychologiczną, rehabilitację, a także bezpłatne wypożyczanie sprzętu medycznego. Hospicjum Domowe Victoria działa przy ulicy Łopuskiego w Przychodni Intermedical.

Hospicja prowadzone są przez Stowarzyszenie „Victoria” dla osób z chorobą nowotworową, działające od 2006 roku.

 

Przeczytaj teraz

Fundacja lekarza chce zbudować hospicjum stacjonarne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.05.2018

Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza z Michałowa (województwo podlaskie) planuje zbudowanie stacjonarnego hospicjum w miejscowości Makówka. Środki na inwestycję przekazywane są przez darczyńców.

Placówka będzie miała kilkadziesiąt łóżek dla pacjentów. Planowane jest również organizowanie szkoleń dla studentów, lekarzy i pielęgniarek.

Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza prowadzi od sześciu lat hospicjum domowe, na wiejskich obszarach wschodniego Podlasia, ubogich w ośrodki hospicyjne, z dala od większych miast.

Obecnie ma pod opieką 15 chorych. Od lipca 2017 roku posiada kontrakt z NFZ na oferowane świadczenia. Tegoroczny kontrakt z NFZ ma wartość ponad 148 tys. zł. Część podopiecznych otrzymuje pomoc dzięki wsparciu darczyńców.

Fundacja prowadzi też nieodpłatną wypożyczalnię sprzętu medycznego.

Siedziba Fundacji mieści się w Michałowie przy ulicy Szkolnej 20, w budynku Przychodni Rodzinnej NZOZ. Założycielem i prezesem Fundacji jest lekarz Paweł Grabowski, specjalista medycyny paliatywnej.

 

Przeczytaj teraz