Przedłużenie terminu na dostosowanie SOR-ów do wymagań

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.06.2022

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia podmioty lecznicze prowadzące szpitalne oddziały ratunkowe (SORy) będą miały więcej czasu na dostosowanie swojej działalności do obowiązujących wymagań.

Chodzi o wymaganie w zakresie organizacji w szpitalu miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zapewnienia specjalisty medycyny ratunkowej na stanowisku ordynatora lub kierownika szpitalnego oddziału ratunkowego oraz posiadania lotniska lub lądowiska.

Lux Med: dział pomocy doraźnej w Szpitalu Św. Elżbiety

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami spełnienie tych wymagań miało nastąpić do 1 lipca 2022 roku. Proponuje się, aby SOR-y spełniły wymagania dotyczące obsady i udzielania nocnej i świątecznej pomocy do 30 czerwca 2023 roku, a wymaganie dotyczące lądowiska – do 31 grudnia 2024 roku.

Obecnie 44 podmioty lecznicze w kraju nie spełniają co najmniej jednego z podanych warunków i są w trakcie realizacji inwestycji związanych z budową lądowisk oraz organizacji miejsc udzielania świadczeń NIŚOZ. Planuje się ich finansowanie między innymi z Funduszu Medycznego.

Czynnikiem opóźniającym inwestycje był stan epidemii, wpływa na nie także wzrost cen materiałów budowalnych i usług. Szpitale sygnalizują też problemy z zapewnieniem specjalistów medycyny ratunkowej w SOR, nie tylko na stanowisku kierownika tego oddziału, ale również jako bieżącej obsady.

Dlatego zdecydowano o przedłużeniu dotychczas obowiązujących regulacji, aby SOR-em mógł kierować lekarz systemu, co pozwoli na kontynuowanie realizacji umowy z NFZ.

Zmianie ulega wartość parametru maksymalnej masy startowej (MTOM) w zakresie nośności lądowiska z 6000 kg na 5700 kg, co wynika ze stosowanej  powszechnie klasyfikacji lądowisk i statków powietrznych.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 22 czerwca 2022 (poz. 1305).

Wejdzie w życie 30 czerwca 2022.

Link do rozporządzenia

Przeczytaj teraz

Lądowisko Szpitala Gajda-Med w systemie ASAR

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.06.2020

Lądowisko przy Szpitalu Powiatowym Gajda – Med w Pułtusku zostało włączone do krajowego systemu ASAR (Aeronautical Search and Rescue), którego zadaniem jest między innymi zapewnienie koordynacji działań poszukiwawczo-ratowniczych, mających na celu niesienie pomocy załogom i pasażerom statków powietrznych poszkodowanych w wyniku zdarzeń lotniczych.

Informację w tej sprawie szpital otrzymał z Cywilno-Wojskowego Ośrodka Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

ARCC (Aeronautical Rescue Coordination Centre) obejmuje działaniem obszar lądowy i morski w granicach Warszawa FIR, czyli polskim rejonie informacji powietrznej, i organizuje niezbędne środki ratunkowe dla wszystkich potrzebujących, bez względu na ich narodowość i przynależność państwową statków powietrznych, biorących udział w danym incydencie.

Instrumentem wykonawczym służb ASAR w zakresie poszukiwania i ratowania lotniczego są Lotnicze Zespoły Poszukiwawczo-Ratownicze (LZPR). Śmigłowce stacjonujące w bazach LZPR pozostają na co dzień w stanie gotowości „2”. W chwili, gdy zachodzi ewentualność ich wykorzystania, ich stan gotowości podnoszony jest praktycznie w kilkanaście minut na „1”- załogi zajmują wtedy miejsca na pokładach i oczekują na komendę do startu.

Jest to służba, która zaczyna działać w sytuacji wystąpienia zdarzenia mającego związek z działalnością lotniczą człowieka. W chwili gdy załoga i pasażerowie jakiegokolwiek statku powietrznego są w niebezpieczeństwie i wymagają pomocy (od samolotu komunikacyjnego począwszy, przez balony, szybowce po inne aparaty latające). Jeżeli ktokolwiek z nich jest w niebezpieczeństwie swoją pracę zaczyna Służba Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego. Są to także siły i środki naziemne w postaci na przykład naziemnych grup poszukiwania i ratownictwa, jeżeli tylko są w zasobach ASAR.

Lądowisko przy szpitalu Gajda-Med zostało oficjalnie zarejestrowane w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w kwietniu 2018 roku. Powstało po to, by poprawić dostęp do szpitala w krytycznych sytuacjach, kiedy liczy się czas. Nie jest ono wymogiem dla szpitali bez SOR-u, ale znacznie podnosi  bezpieczeństwo i jakość świadczonych usług.

Czytaj także: Pułtusk: punt pobrań Drive Thru w Szpitalu Gajda-Med>>>

Pod koniec 2019 roku lądowisko zostało dopuszczone do wykonywania operacji lotniczych przez załogi HEMS (śmigłowce) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Szpital w Pułtusku prowadzi osiem oddziałów, między innymi geriatrii, chorób wewnętrznych o profilu kardiologicznym, pediatrii oraz chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii urazowo-ortopedycznej. Posiada blok operacyjny, poradnie POZ, poradnie specjalistyczne, laboratorium diagnostyczne i pracownię badań obrazowych.

Grupa Gajda-Med w sumie prowadzi ponad 20 placówek, zlokalizowanych w Warszawie oraz na terenie województwa mazowieckiego.

Przeczytaj teraz

Pułtusk: lądowisko przy Szpitalu Gajda-Med dostępne dla LPR

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.12.2019

Kierownik Działu Operacji Lotniczych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego dopuścił lądowisko przy Szpitalu Powiatowym Gajda – Med sp. z o.o. do wykonywania operacji lotniczych przez załogi HEMS (śmigłowce) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Szpital Powiatowy Gajda – Med nie posiada jeszcze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, czyli specjalistycznej komórki, której personel medyczny udziela świadczeń zdrowotnych osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub życia, mimo to jako jeden z nielicznych w Polsce posiada lądowisko, na którym lądować mogą śmigłowce LPR.

Stało się to między innymi dzięki determinacji dr Roberta Gajdy – współwłaściciela spółki a zarazem dyrektora generalnego Szpitala Powiatowego Gajda – Med.

Wartość całej inwestycji w lądowisko jest wyceniona na około 1 mln zł.

Lądowisko przy szpitalu Gajda-Med zostało oficjalnie zarejestrowane w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w kwietniu 2018 roku. Powstało ono po to, by poprawić dostęp do szpitala w krytycznych sytuacjach, kiedy liczy się czas. Nie jest ono wymogiem dla szpitali bez SOR-u, ale znacznie podnosi  bezpieczeństwo i jakość świadczonych usług.

Czytaj także: Rynek usług medycznych jest wymagający>>>

Aby lądowisko zostało dopuszczone do użytkowania szpital musiał wykonać inwestycję związaną z usunięciem linii średniego napięcia, która pozostawała w kolizji z płaszczyzną podejścia do lądowania i startu śmigłowców.

Szpital w Pułtusku prowadzi osiem oddziałów, między innymi geriatrii, chorób wewnętrznych o profilu kardiologicznym, pediatrii oraz chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii urazowo-ortopedycznej. Posiada blok operacyjny, poradnie POZ, poradnie specjalistyczne, laboratorium diagnostyczne i pracownię badań obrazowych.

Grupa Gajda-Med w sumie prowadzi ponad 20 placówek, zlokalizowanych w Warszawie oraz na terenie województwa mazowieckiego.

Przeczytaj teraz

Nowa inwestycja szpitala Gajda-Med

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.09.2019

Szpital Powiatowy Gajda – Med z Pułtuska rozpoczął inwestycję dotyczącą lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, działającego przy placówce. Polega ona na usunięciu linii średniego napięcia, która pozostaje w kolizji z płaszczyzną podejścia do lądowania i startu śmigłowców.

Inwestycja jest wykonywana przez szpital i przez zakład energetyczny i będzie kosztowała szpital dodatkowe kilkaset tysięcy złotych. Wartość całej inwestycji w lądowisko jest wyceniona na około 1 mln zł.

W wyniku inwestycji zakopany zostanie prawie trzystu metrowy odcinek linii średniego napięcia  i postawione zostaną dwa nowe słupy. Prace naprawią błąd, popełniony jeszcze na etapie powstawania szpitala.

Szpital w Pułtusku działa w sieci szpitali i prowadzi osiem oddziałów, między innymi geriatrii, chorób wewnętrznych o profilu kardiologicznym, pediatrii oraz chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii urazowo-ortopedycznej. Posiada blok operacyjny, poradnie POZ, poradnie specjalistyczne, laboratorium diagnostyczne i pracownię badań obrazowych.

Lądowisko przy szpitalu Gajda-Med zostało oficjalnie zarejestrowane w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w kwietniu 2018 roku. Powstało ono po to, by poprawić dostęp do szpitala w krytycznych sytuacjach, kiedy liczy się czas. Nie jest ono wymogiem dla szpitali bez SOR-u, ale znacznie podnosi  bezpieczeństwo i jakość świadczonych usług.

Czytaj także: Pułtusk: szpital Gajda-Med wygrywa kolejne konkursy NFZ>>>

Grupa Gajda-Med w sumie prowadzi ponad 20 placówek, zlokalizowanych w Warszawie oraz na terenie województwa mazowieckiego.

Przeczytaj teraz

Szpitale Polskie: w Sztumie powstaje lądowisko dla śmigłowców

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.08.2019

Szpital Polski w Sztumie realizuje inwestycję związaną ze szpitalnym oddziałem ratunkowym. Powstaje tutaj lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz obiekt wielofunkcyjny, który będzie miejscem stacjonowania członków zespołów karetek pogotowia.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu współfinansowanego jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Szpital w Sztumie otrzymał ponad 5 milionów złotych dotacji, co stanowi 85 procent wartości projektu. Projekt, oprócz budowy lądowiska i wielofunkcyjnego obiektu obejmuje także zakup specjalistycznego sprzętu do ratowania zdrowia i życia pacjentów SOR-u. Będą to między innymi: aparaty do znieczulania, respiratory, łóżka, defibrylatory, aparat USG, kardiomonitory, aparat przyłóżkowy RTG.

Szpital dokonał już zakupu większości specjalistycznej aparatury i jest na zaawansowanym etapie realizacji prac budowlanych.

Czytaj także: Środki publiczne nie mogą być głównym źródłem finansowania opieki zdrowotnej>>>

Dzięki inwestycji sztumski szpitalny oddział ratunkowy będzie mógł jeszcze lepiej świadczyć usługi polegające na ratowaniu zdrowia i życia pacjentów, w szczególności w najtrudniejszych stanach, czyli w trakcie zawałów, udarów czy po wypadkach.

Sztumski SOR dysponuje pełną obsadą personalną, w niektórych grupach personelu nawet powyżej standardów wymaganych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Szpital w Sztumie prowadzi 14 oddziałów i zespół poradni specjalistycznych, oferuje rehabilitację. Posiada także Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oraz pracownie diagnostyczne (RTG, EEG, EKG, endoskopii, laboratorium).

Spółka Szpitale Polskie S.A. prowadzi także Szpital Polski w Drawsku Pomorskim. Oba działają w sieci.

Przeczytaj teraz

Nowy tekst rozporządzenia w sprawie SOR-u

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.05.2018

W Dzienniku Ustaw RP opublikowany został jednolity tekst rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Rozporządzenie określa szczegółowe zadania szpitalnych oddziałów ratunkowych, wymagania dotyczące ich lokalizacji, wyposażenia, warunków technicznych oraz zasobów kadrowych.

Regulacja zawiera między innymi przepisy dotyczące lotniska i lądowiska przy szpitalnym oddziale ratunkowym, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku.

Wynika z nich, że szpitalny oddział ratunkowy ma posiadać całodobowe lotnisko, zlokalizowane w takiej odległości, aby było możliwe przyjęcie osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, bez pośrednictwa specjalistycznych środków transportu sanitarnego. W przypadku braku możliwości spełnienia tego wymagania, oddział ma posiadać całodobowe lądowisko, zlokalizowane w takiej odległości, aby było możliwe przyjęcie osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, bez pośrednictwa specjalistycznych środków transportu sanitarnego.

Jeżeli nie ma także możliwości utworzenia takiego lądowiska, dopuszcza się odległość oddziału od lotniska lub lądowiska większą niż określona wyżej, pod warunkiem że oddział zabezpieczy specjalistyczny środek transportu sanitarnego, a  czas trwania transportu osób, które znajdują się w  stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego do oddziału nie przekroczy 5 minut, licząc od momentu przekazania pacjenta przez lotniczy zespół ratownictwa medycznego do specjalistycznego środka transportu sanitarnego.

 

 

Przeczytaj teraz

Pułtusk: lądowisko przy szpitalu Gajda-Med oficjalnie zarejestrowane

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.05.2018

Pod koniec kwietnia 2018 roku lądowisko przy Szpitalu Powiatowym Gajda-Med w Pułtusku zostało oficjalnie zarejestrowane w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Oznacza to, że jest ono przystosowane do startów i lądowań śmigłowców o łącznej masie startowej do 5700 kg.

Lądowisko dla helikopterów zostało utworzone, aby poprawić dostęp do szpitala w krytycznych sytuacjach, kiedy liczy się czas. Nie jest ono wymogiem dla szpitali bez SOR-u, ale znacznie podnosi  bezpieczeństwo i jakość świadczonych usług.

– Pomimo kilku przeszkód, które pojawiły się w trakcie załatwiania spraw formalnych, cały czas szliśmy do przodu w naszych staraniach wierząc, że uda nam się przezwyciężyć wszystkie problemy – informuje placówka.

Jednak jak podkreśla szpital w komunikacie, fakt uznania lądowiska przez Urząd Lotnictwa Cywilnego nie oznacza ze mogą tu lądować helikoptery Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR). Placówka podjęła kolejne starania, aby stało się to możliwe.

 

 

Szpital Gajda Med stale realizuje inwestycje podnoszące jakość usług. W marcu 2018 oddano tutaj do użytku zmodernizowaną izbę przyjęć.  Od kwietnia 2018 w placówce funkcjonuje oddział rehabilitacji kardiologicznej, a w Przychodni Gajda-Med świadczone są usługi rehabilitacji kardiologicznej dziennej oraz rehabilitacji ogólnoustrojowej dziennej.

Szpital prowadzi osiem oddziałów: chorób wewnętrznych, geriatrii, ginekologiczno-położniczy, anestezjologii i intensywnej terapii, neonatologii, chorób wewnętrznych o profilu kardiologicznym, pediatrii oraz chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii urazowo-ortopedycznej. Placówka prowadzi także poradnie POZ, poradnie specjalistyczne, pracownie diagnostyczne oraz ZOL. Grupa Gajda-Med prowadzi oprócz szpitala ponad 20 placówek ambulatoryjnych.

Przeczytaj teraz