10 tysięcy konsultacji w Centrum Radioterapii  Amethyst

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.09.2022

W ciągu 18 miesięcy, od stycznia 2021 roku do czerwca 2022 roku w Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie wykonano 5111 terapii, a napromienianiu radioterapeutycznemu poddanych zostało w tym czasie prawie 4 tysiące  (3997) chorych.

W samym 2021 roku w Centrum udzielonych zostało 10437 konsultacji radioterapeutycznych, kilkaset porad z zakresu psychologii onkologicznej, czy spotkań dotyczących właściwego odżywiania w trakcie leczenia choroby nowotworowej.

Liczby te w porównaniu do dwóch innych krakowskich ośrodków, wykonujących podobne zabiegi,  stawiają Centrum Radioterapii Amethyst na pierwszym miejscu jeśli chodzi o ilość wykonywanych procedur medycznych i okołomedycznych w całym regionie.

Amethyst od kilkunastu lat specjalizuje się w leczeniu pacjentów onkologicznych. Terapie odbywają się przy zastosowaniu szerokiego spektrum zabiegów wykorzystujących promieniowanie jonizujące.

Do najczęściej wykonywanych technik radioterapeutycznych w ośrodku Amethyst należą:  VMAT – (Volumetric Modulated Arc Therapy) czyli wielołukowa dynamiczna technika radioterapii, IMRT – (Intensity Modulated Radiation Therapy) czyli radioterapia konformalna z modulacją intensywności wiązki, brachyterapia – (BTH) to metoda radioterapii wykorzystująca źródła promieniowania umieszczane bezpośrednio w guzie lub w najbliższym jego sąsiedztwie oraz stereotaksja – czyli forma radioterapii konformalnej stosowanej w leczeniu niewielkich guzów, których z powodu lokalizacji nie można usunąć operacyjnie.

Istotnym elementem różnicującym metodykę leczenia radioterapeutycznego jest podział na dwie podstawowe grupy. Pierwsza to radioterapia radykalna, stosowana z intencją wyleczenia, która zwykle prowadzona jest przez 4 do 7 tygodni. Druga to radioterapia objawowa (nazywana też paliatywną, mająca na celu spowolnienie przebiegu choroby i/lub złagodzenie jej objawów) realizowana jest w bardziej zintensyfikowany sposób w ciągu od jednego do kilkunastu dni.

Laboratorium Diagnostyki z tytułem „Budowa Roku 2021”

We wspominanym okresie  w Centrum Radioterapii Amethyst wykonano 581 zabiegów paliacji 1-frakcyjnej oraz 628 paliacji wielofrakcyjnej.

W Centrum Amethyst w Krakowie pracuje około 100 osób. Krakowska placówka jest w tej chwili jedynym niepublicznym ośrodkiem z możliwością kształcenia podyplomowego lekarzy. W 2021 roku w Centrum specjalizację wykonywało 5 lekarzy oraz 1 fizyk medyczny.

– Zważywszy, że nasz zespół od wielu lat pracuje w bardzo podobnym, jeśli chodzi o ilość zatrudnionych osób składzie, a mówimy tu o lekarzach (13 osób), fizykach medycznych (10 osób), technikach radioterapii (19 osób) wyniki ilości przeprowadzonych zabiegów w 2021 roku  należy uważać za co najmniej bardzo dobre. Również pierwsze półrocze 2022 roku wskazuje na utrzymanie wysokiej pozycji jeżeli chodzi o ilość wykonywanych zabiegów i przeprowadzanych konsultacji medycznych. – mówi Sylwia Kmak, szef działu HR i pełnomocnik ds. pacjenta w Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie.

W całej Polsce w 2021 roku leczono promieniami 92.507 pacjentów – w tym 80.550 z użyciem teleterapii i 11.957 brachyterapii. Ogólnie w 2021 roku w ośrodkach radioterapii całego kraju zanotowano o 1.223 więcej pacjentów niż w roku 2020 i wzrost ten dotyczył tylko pacjentów poddanych teleterapii – 1.696.

Dane wskazują, że Polska nadal odbiega pod względem wyposażenia w technologie radioterapii i radiochirurgii od wielu krajów europejskich, między innymi Francji, Niemiec, Włoch, Belgii, Wielkiej Brytanii czy Holandii i Szwecji. Wskaźnik wykorzystania radioterapii w leczeniu chorób nowotworowych jest niższy o około 10 procent od tych krajów. Cały czas w kraju występują obszary o trudnym dostępie do tego typu leczenia. Większość pełnoprofilowych ośrodków radioterapii pracuje na dwie zmiany, dzięki czemu lepiej wykorzystuje posiadane zasoby niż podobne ośrodki w Unii Europejskiej.

Lux Med z nagrodą „Debiut Roku” dla ubezpieczenia szpitalnego Pełna Opieka

Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie działa od 2013 roku, Współpracuje ściśle ze Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Chorzy mogą tutaj w jednym miejscu przejść wszystkie etapy diagnostyki i terapii onkologicznej, od chirurgii onkologicznej, chemioterapii po radioterapię.

Wszystkie świadczenia medyczne w Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie są finansowane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Centrum Radioterapii w Krakowie jest częścią europejskiej sieci Amethyst  Radiotherapy, której ośrodki działają także we Francji, Rumuni, Włoszech, Austrii i Wielkiej Brytanii.

Przeczytaj teraz

Affidea zakończyła współpracę ze szpitalem w Wałbrzychu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.07.2022

Międzynarodowe Centrum Onkologii, działające w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, prowadzone przez firmę Affidea, zostało włączone w struktury szpitala.

Zmiana ta związana jest z wygaśnięciem z dniem 1 lipca 2022 roku umowy zawartej 15 lat temu z Affidea. Wynika z niej, że ośrodek radioterapii wraz z jego wyposażeniem przeszedł na własność szpitala. W związku z tym wprowadzane będą zmiany w zakresie organizacji leczenia onkologicznego i radioterapii.

Szpital zapewnia, że dotychczasowa działalność lecznicza w zakresie zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej nad pacjentami onkologicznymi, realizowana przy wsparciu Międzynarodowego Centrum Onkologii, będzie kontynuowana i rozwijana w ramach struktury organizacyjnej szpitala. Kompleksowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia onkologicznego nadal będą udzielane wszystkim osobom zmagającym się z problemem choroby nowotworowej, zarówno w ramach zespołu poradni specjalistycznych, jak i zakładu radioterapii.

Nowa metoda terapii w Centrum Onkologii Affidea

Wszystkie usługi będą świadczone w tym samym co do tej pory miejscu. Ośrodek jest kompleksowo wyposażony w niezbędny sprzęt, a w pomieszczeniach przeprowadzone zostały prace remontowo-modernizacyjne. Pacjentami będzie się zajmować ten sam personel.

Affidea prowadzi w Polsce 35 centrów medycznych i 28 pracowni diagnostycznych, zlokalizowanych na terenie 9 województw. Pracownie oferują badania USG, RTG, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, PET-CT oraz badania wykonywane za pomocą gamma kamery (scyntygrafia).

Affidea oferuje także radioterapię, która obecnie dostępna jest w dwóch placówkach – w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Koszalinie oraz w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Poznaniu.

Przeczytaj teraz

Nowa metoda terapii w Centrum Onkologii Affidea

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.06.2022

W Międzynarodowym Centrum Onkologii Affidea w Poznaniu dostępna jest metoda terapii dla pacjentów onkologicznych – brachyterapia z zastosowaniem stałych implantów. Metoda ta jest finansowana  przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Stosowana jest szczególnie w przypadku leczenia nowotworu prostaty.

Metoda ta, stosowana w Stanach Zjednoczonych, skraca czas leczenia oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia związanych z terapią powikłań, takich jak problemy z potencją czy nietrzymanie moczu.

Diagnoza to nie wyrok

Statystyki zachorowalności na nowotwór prostaty rosną, jednak diagnoza potwierdzająca tę chorobę nie jest wyrokiem.

– Warto podkreślić, że pacjenci we wczesnym stadium raka gruczołu krokowego mają duże, bo według badań aż 90-, a nawet blisko 100-procentowe szanse na całkowite wyleczenie. Pomóc w tym może brachyterapia z użyciem źródeł o niskiej mocy dawki (LDR-BT) z zastosowaniem stałych implantów, rozpowszechniona szczególnie w Stanach Zjednoczonych i w niektórych państwach Europy Zachodniej – mówi dr n. med. Marek Kanikowski z Międzynarodowego Centrum Onkologii Affidea Poznań, drugiego w Polsce ośrodka, który od kwietnia 2022 roku daje pacjentom możliwość skorzystania z tej skutecznej metody z całkowitą refundacją przez NFZ.

– Sama brachyterapia, która ma za zadanie leczenie miejscowe guza, to rodzaj radioterapii – czyli jednej z najskuteczniejszych metod walki z nowotworami. W przeciwieństwie do teleradioterapii, w przypadku brachyterapii źródło leczniczego promieniowania wprowadzane jest w bezpośrednie sąsiedztwo guza lub wręcz bezpośrednio w guz nowotworowy. Pozwala to na dostarczenie leczniczej dawki prosto w objętość tkanki nowotworowej przy jednoczesnej ochronie tkanek sąsiadujących. Rodzaj brachyterapii, który stosujemy od kwietnia, polega na  implantacji na stałe niewielkich izotopów promieniotwórczych, tzw. ziaren (seeds) bezpośrednio do gruczołu krokowego – wyjaśnia ekspert.

Wskaźniki wyleczalności LDR-BT

Zaletą tej metody jest mniejszy w porównaniu z innymi technikami odsetek powikłań oraz większa dawka leczniczego promieniowania dostarczana bezpośrednio w miejsce zmian chorobowych. Krótszy jest także czas terapii. Zastosowanie LDR-BT wymaga od pacjenta spędzenia tylko jednego lub dwóch dni w szpitalu w celu implantacji ziaren, podczas gdy operacja – kilku tygodni rekonwalescencji, a codzienne leczenie napromienianiem – kilku tygodni regularnych sesji. Mężczyźni, którym zaaplikowano stałe implanty o niskiej mocy dawki, podlegają badaniom kontrolnym powtarzanym co trzy miesiące.

LDR-BT stosuje się przede wszystkim jako samodzielną terapię u pacjentów z grupy niskiego ryzyka, a także czasami w skojarzeniu z napromieniowaniem wiązkami zewnętrznymi w celu miejscowego podwyższenia dawki u osób z grup wyższego ryzyka.

Affidea prowadzi w Polsce 35 centrów medycznych i 28 pracowni diagnostycznych, zlokalizowanych na terenie 9 województw. Pracownie oferują badania USG, RTG, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, PET-CT oraz badania wykonywane za pomocą gamma kamery (scyntygrafia).

Affidea oferuje także radioterapię, która dostępna jest w trzech placówkach – w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Wałbrzychu, w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Koszalinie oraz w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Poznaniu.

Affidea z tytułem „Dostawcy Usług Diagnostycznych Roku”

Przeczytaj teraz

10 tysięcy pacjentów Grupy Nu-Med

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.02.2022

Prawie 10 tysięcy pacjentów było leczonych w czterech ośrodkach onkologicznych Grupy Nu-Med w Tomaszowie Mazowieckim, Katowicach, Elblągu oraz Zamościu w 2021 roku. To o prawie 650 osób więcej niż rok wcześniej. Dwie trzecie z nich to osoby, które zostały poddane radioterapii.

– 2021 był dla Grupy Onkologicznej Nu-Med kolejnym rokiem, w którym nieprzerwanie pracowaliśmy dla naszych pacjentów, udzielając im kompleksowych świadczeń onkologicznych. Osiągnięcie tego celu było możliwe dzięki pełnemu zaangażowaniu i zrozumieniu trudnej sytuacji epidemicznej przez wszystkich naszych pracowników. Od początku pandemii wypracowaliśmy bardzo wysokie standardy postępowania epidemicznego, które połączone z wytycznymi ogólnopolskimi stworzyły czytelny i bezpieczny system postępowania – mówi Paweł Paczkowski, prezes zarządu Grupy Nu-Med.

Czytaj także: Szpital Mazovia jako jedyny w Polsce ma dwie konsole do operacji w asyście robota da Vinci>>>

W 2021 roku w ośrodkach Nu-Med w Tomaszowie Mazowieckim, Elblągu, Zamościu i Katowicach leczono ponad 9,7 tysięcy pacjentów, czyli o prawie 650 osób więcej niż rok wcześniej. Ze względu na specjalizację, największą grupę wśród nich stanowili pacjenci poddawani radioterapii. Było to prawie 6,7 tysiąca osób (o 5 procent więcej niż rok wcześniej). Drugą pod względem liczebności stanowiły osoby wymagające chemioterapii – 2 737 (o 9 procent więcej).

Co istotne aż o 44 procent wzrosła liczba pacjentów poddawanych brachyterapii, która polega na umieszczeniu materiału promieniotwórczego w zmianie nowotworowej lub w bliskim sąsiedztwie guza. Jest to jedna z wiodących terapii w przypadku raka prostaty. W ośrodkach Grupy NuMed w 2021 roku takiemu leczeniu poddano 362 osoby.

Pod względem liczby pacjentów przodował Specjalistyczny Szpital Onkologiczny w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie przyjęto prawie 5 tysięcy osób. Z kolei największy ich przyrost odnotowano w Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Katowicach (wzrost o 13 procent).

Czytaj także: Fundacja Hospicjum Onkologiczne zbiera na nowe wyposażenie>>>

– Naszą podstawową działalność, czyli radioterapię, chemioterapię, onkologię kliniczną, programy lekowe i diagnostykę obrazową wspieraliśmy aktywnością w obszarach programów profilaktycznych w zakresie nowotworów piersi, jelita grubego czy głowy i szyi, a także szkoleń i działań edukacyjnych, promocji zdrowia i współpracy z samorządami. Wznowienie tej działalności, po blisko roku przerwy, stało się naszym celem wspierającym powrót pacjentów onkologicznych do pełnego i terminowego leczenia nowotworowego – wyjaśnia Paweł Paczkowski.

Również Fundacja Nu-Med w 2021 roku podjęła szereg aktywności i sprawnie działała na rzecz budowania świadomości onkologicznej poprzez akcje: „Tniesz bo wiesz”, „Aktywność popłaca”, „Pomoc seniorom”. Wraz ze Śląską Izbą Lekarską Fundacja wydała kolejną edycję kalendarza „SILni Mężczyźni” na 2022 r.

2021 rok to także dynamiczny rozwój technologiczny Grupy Nu-Med, który będzie kontynuowany w 2022 roku poprzez wymianę akceleratorów oraz instalacje nowego sprzętu diagnostycznego.

Czytaj także: Mammografia – dobry sprzęt to dopiero połowa sukcesu>>>

Grupa Nu-Med to cztery specjalistyczne placówki medyczne, w których diagnozowani są i leczeni pacjenci z chorobą nowotworową. Wiodącym leczeniem ośrodków w Elblągu, Katowicach i Zamościu jest radioterapia, a w Tomaszowie Mazowieckim – radioterapia i chemioterapia. Leczenie jest kompleksowe, ponieważ każdy z ośrodków połączony jest ze szpitalem publicznym. W jednym miejscu pacjent ma dostęp do poradni onkologicznej, diagnostyki, zabiegów chirurgii onkologicznej, chemioterapii i radioterapii.

Przeczytaj teraz

Przepisy dotyczące wymagań dla placówek oferujących radioterapię

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.10.2021

20 października 2021 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia określające minimalne wymagania dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność w zakresie radioterapii i leczenia za pomocą radiofarmaceutyków.  

Rozporządzenie określa minimalne wymagana dotyczące wyposażenia w urządzenia radiologiczne i urządzenia pomocnicze oraz liczebności i kwalifikacji personelu biorącego udział w wykonywaniu poszczególnych rodzajów medycznych procedur radiologicznych. 

W przypadku świadczeń w zakresie teleradioterapii wymagania dotyczą zatrudnienia trzech lekarzy, w tym dwóch lekarzy specjalistów w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej, którzy, po uzyskaniu tytułu specjalisty nabyli umiejętności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych związanych z realizacją takich procedur, na każdych 500 pacjentów leczonych promieniowaniem w danym roku kalendarzowym, a powyżej tej liczby pacjentów – dodatkowo jednego lekarza na każdych kolejnych 200 pacjentów leczonych promieniowaniem w danym roku kalendarzowym. 

Czytaj także: Weszło w życie rozporządzenie w sprawie inspektora ochrony radiologicznej >>>

Wymogi dotyczą także zatrudnienia dwóch osób posiadających tytuł zawodowy technika elektroradiologii lub dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunkach kształcących w zakresie elektroradiologii i tytuł zawodowy licencjata lub magistra. do obsługi jednego aparatu terapeutycznego, dwóch techników elektroradiologii do obsługi systemu symulacji oraz trzech fizyków, w tym dwóch specjalistów w dziedzinie fizyki medycznej, na 1000 pacjentów leczonych promieniowaniem w danym roku kalendarzowym. 

Rozporządzenie mówi także o minimalnym wyposażeniu jednostki ochrony zdrowia w urządzenia radiologiczne i urządzenia pomocnicze.  

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii i leczenia za pomocą produktów radiofarmaceutycznych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 19 października 2021 roku (poz. 1890). 

Link do rozporządzenia>>> 

Przeczytaj teraz

Centrum Amethyst: nowy system do monitorowania podczas radioterapii

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.10.2021

W Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie zainstalowany został nowy system do pozycjonowania i monitorowania położenia pacjenta w czasie radioterapii. Jego zastosowanie zwiększa precyzję i powtarzalność ułożenia pacjenta oraz umożliwia maksymalnie bezpieczne podawanie wysokich dawek promieniowania.  

Radioterapia jest ważnym elementem leczenia onkologicznego. Jej skuteczność zależy od precyzji podania wiązki promieniowania w miejsce zmiany nowotworowej przy maksymalnym ograniczeniu napromieniania w zdrowych tkankach i organach krytycznych. Najnowsza technologia medyczna, która pozwala na uzyskanie najwyższej precyzji to radioterapia sterowana obrazem powierzchni ciała pacjenta (SGRT – Surface Guided Radiation Therapy).   

Rozwiązaniem realizującym technikę SGRT jest nowoczesny system AlignRT® (VisionRT). Dzięki zastosowaniu specjalnego systemu kamer zintegrowanych komputerowo, sprzęgających obraz bezpośrednio z akceleratorem, możliwe jest śledzenie pozycji pacjenta w wielu wymiarach. Monitoring ułożenia prowadzony jest zarówno w trakcie przygotowania do radioterapii, jak i w czasie samego dostarczania wiązki terapeutycznej.  

System wykorzystuje światło bliskie podczerwonemu, które jest bezpieczne dla pacjenta i personelu medycznego. AlignRT®  rzutuje na ciało pacjenta plamisty wzór, który kamery HD odczytują w 3D, potem następuje optyczne skanowanie ciała i jego komputerowa wizualizacja. Obraz ten w czasie rzeczywistym jest porównywany z obrazem referencyjnym z tomografii komputerowej z procesu planowania terapii.   

Technologia jest bezinwazyjna i bezdotykowa. Na monitorze technik widzi natychmiast każde odchylenie od założonych granic tolerancji. W trakcie radioterapii w przypadku, gdy pozycja pacjenta ulegnie zmianie, AlignRT® automatycznie wysyła sygnał przerywający napromienianie.   

Radioterapia sterowana obrazem umożliwia rezygnację ze stosowania punktowych tatuaży, znaczników.   

– Zastosowania AlignRT® są szczególnie użyteczne w prowadzeniu zaawansowanych technik radioterapii takich jak radioterapia stereotaktyczna i napromienianie na głębokim wdechu (DIBH – Deep Inspiration Breath Hold radiotherapy), gdy obszar napromieniany znajduje się w pobliżu narządów krytycznych (głowa i szyja, rdzeń kręgowy) – mówi dr n. med. Marcin Hetnał, dyrektor medyczny Centrum Radioterapii Amethyst. 

Czytaj także: Centrum Medyczne Mavit ośrodkiem referencyjnym Alcon >>> 

Napromienianie na głębokim wdechu dotyczy pacjentek z nowotworami piersi. Dzięki prowadzeniu napromieniania tylko w trakcie wdechu, oszczędzane jest serce i lewe płuco. Zmniejsza się w ten sposób ryzyko wystąpienia powikłań mogących pojawić się za 10 albo nawet więcej lat po przeprowadzeniu terapii. Jednak nauka oddychania koniecznego do zastosowania tej metody radioterapii, bywa dla pacjentek trudna. Dzięki AlignRT® pacjentka jest wyposażona w specjalny monitor, który wizualizuje jej oddech i sygnalizuje odchylenia od poprawnego rytmu.  

Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie działa od 2013 roku i rocznie przyjmuje około 3 000 pacjentów. Współpracuje ściśle ze Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Chorzy mogą tutaj w jednym miejscu przejść wszystkie etapy diagnostyki i terapii onkologicznej, od chirurgii onkologicznej, chemioterapii po radioterapię.  

Załoga krakowskiego centrum liczy ponad 100 osób, wśród których znajdują się lekarze, fizycy medyczni, technicy i pielęgniarki. Pacjenci są też objęci opieką dietetyka i psychoonkologa.  

Centrum Radioterapii w Krakowie jest częścią europejskiej sieci Amethyst  Radiotherapy, której ośrodki działają także we Francji, Rumuni, Włoszech, Austrii i Wielkiej Brytanii.   

Czytaj także: Lublin: Nowa przychodnia Żagiel Med >>>

Przeczytaj teraz

Rozporządzenie w sprawie wymagań dla placówek oferujących radioterapię

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.02.2021

Przekazany do konsultacji projekt rozporządzenia ministra zdrowia wyodrębnia wśród wymagań dla placówek oferujących radioterapią minimalne wymagania dla teleradioterapii stereotaktycznej promieniami gamma z wielu mikroźródeł oraz mikroradioterapii stereotaktycznej i cybernetycznej.

Poza tym projekt określa minimalne wymagania dla radioterapii powierzchniowej (tak jak w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu) oraz dla  teleradioterapii (w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu radykalne i paliatywne leczenie onkologiczne) oraz dla brachyterapii, w tym brachyterapii okulistycznej i brachyterapii z implantacją źródeł izotopowych.

Zgodnie z ustawową definicją radioterapii zagadnienie teleradioterapii ujęte w rozporządzeniu odnosi się do działalności terapeutycznej przeprowadzanej promieniowaniem jonizującym, poza metodami medycyny nuklearnej, w tym terapii powierzchniowej dla leczenia nowotworów położonych w skórze człowieka oraz terapii głębokiej dla leczenia nowotworów i niektórych innych zmian chorobowych położonych w narządach i tkankach o innej lokalizacji.

Czytaj także: Opieka zdrowotna nakierowana na wartość lepiej zaspokaja potrzeby pacjentów>>>

W projekcie rozporządzenia, tak jak w dotychczas obowiązujących przepisach, uwzględniono wymagania dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń z zakresu leczenia za pomocą produktów radiofarmaceutycznych, wyodrębniając, z uwagi na swoją specyfikę, leczenie za pomocą produktów radiofarmaceutycznych w przypadku leczenia chorób nowotworowych oraz chorób nienowotworowych i paliatywnego leczenia chorób nowotworowych.

W zakresie wymagań dotyczących personelu projekt uwzględnia personel wskazany w dotychczasowym rozporządzeniu, z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy do wykonywania procedur medycznych niezbędne było zapewnienie specjalistów w dziedzinie radioterapii onkologicznej, uwzględniono alternatywną możliwość zapewnienia specjalistów w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej. Natomiast w przypadku świadczeń z zakresu leczenia za pomocą produktów radiofarmaceutycznych wskazano, iż do wykonywania procedur medycznych niezbędne jest zapewnienie również jednej pielęgniarki.

Projekt doprecyzowuje także, że przez technika elektroradiologii należy rozumieć osobę posiadającą tytuł technika elektroradiologii lub dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunkach kształcących w zakresie elektroradiologii i tytuł zawodowy licencjata lub magistra.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii i leczenia za pomocą produktów radiofarmaceutycznych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 17 lutego 2021 roku.

Link do projektu>>>

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30 dni.

Przeczytaj teraz

Konkursy w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.02.2021

Minister zdrowia ogłosił 4 lutego 2021 roku nowe konkursy dotyczące realizacji zadań w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej. Konkursy dotyczą dofinansowania zakupów sprzętu – akceleratorów oraz mammografów.

Pierwszy z konkursów dotyczy wymiany wyeksploatowanych ponad 10-letnich akceleratorów, urządzeń wykorzystywanych w radioterapii.

Nastąpiło zwiększenie poziomu dofinansowania zakupu akceleratorów z 8 mln zł w 2020 roku do 8,5 mln zł w 2021 roku, na 1 aparat. Tak jak w roku ubiegłym nie będzie wymagany finansowy wkład własny szpitala w zakup sprzętu.

Informacja o konkursie znajduje się tutaj>>>

Drugi konkurs dotyczy zakupu mammografów i przewiduje  wymianę wyeksploatowanych mammografów analogowych i ucyfrowionych na nowe aparaty cyfrowe przeznaczone dla pracowni stacjonarnych lub mobilnych.

Dofinansowanie do zakupu tego sprzętu jest związane z planowanym wprowadzeniem do końca roku 2023 obowiązku stosowania mammografów cyfrowych. Maksymalna kwota dofinansowania to 600 tys. zł. Także tutaj nie wymagany jest  wkład własny szpitala.

Informacja o konkursie dostępna jest tutaj>>>

Termin składania ofert w konkursach upływa 19 lutego 2021 roku.

Czytaj także: Raport „Zdrowie Polaków po pandemii” – postulaty dla systemu ochrony zdrowia>>>

Przeczytaj teraz

Affidea: nowoczesna radioterapia w Wałbrzychu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.10.2020

Od 1 lipca 2020 roku Affidea oferuje w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Wałbrzychu nowoczesną metodę radioterapii sterowanej obrazem powierzchni SGRT (Surface Guided Radiation Therapy). Metoda ta jest dostępna w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ.

Metoda pozwala na większą precyzję leczenia dzięki śledzeniu pozycji pacjenta, zarówno w czasie ustalania jego wstępnego ułożenia, jak i podczas samego naświetlania.

Zwiększa to bezpieczeństwo, szczególnie w przypadku naświetlania obszarów, których ruch spowodowany oddychaniem może zaburzać rozmieszczenie dostarczanej dawki promieniowania, a także zapobiega dodatkowej ekspozycji na promieniowanie jonizujące.

Międzynarodowe Centrum Onkologii w Wałbrzychu zlokalizowane jest na teranie Specjalistycznego Szpitala im. dr Alfreda Sokołowskiego.

Czytaj także: Affidea: nowa pracownia diagnostyki w Kielcach>>>

Radioterapia jest oferowana przez Affidea również w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Koszalinie oraz w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Poznaniu.

Affidea prowadzi także w Polsce 30 pracowni diagnostycznych, które działają na terenie 9 województw – lubuskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, pomorskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.

Pracownie oferują badania USG, RTG, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, badania PET-CT oraz badania wykonywane za pomocą gamma kamery.

Czytaj także: Dental Sense dołącza do Medicover Stomatologia>>>

Przeczytaj teraz

Grupa Amethyst rozwija działalność w Europie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.06.2020

Grupa Amethyst rozszerza swoją działalność w Wielkiej Brytanii, Austrii i Rumunii.  Obecnie prowadzi dwanaście centrów radioterapii w sześciu krajach, a kolejnych dwadzieścia jest planowanych lub w trakcie rozwoju.

W maju 2020 roku otwarte zostało Centrum Amethyst Vienna, które jest pierwszym prywatnym centrum radioterapii w Austrii. Klinika znajduje się na terenie największego prywatnego szpitala, Wiener PrivatKlinik. Ośrodek w Wiedniu może leczyć 1200 pacjentów rocznie. Został zaprojektowany w taki sposób, aby można go było rozszerzyć o kolejny liniowy akcelerator w celu dalszego zwiększenia możliwości leczenia.

W kwietniu 2020 roku w klinice w Bukareszcie został zainstalowany trzeci akcelerator liniowy. Dzięki temu rumuńska placówka każdego dnia może przyjmować 240 pacjentów wymagających leczenia radioterapeutycznego.

Również w kwietniu 2020 roku nastąpiło rozszerzenie działalności Amethystu o ośrodki w Wielkiej Brytanii. Brytyjskie centra w Londynie i Sheffield oferują pacjentom nieinwazyjną metodę leczenia w ramach radioterapii wewnątrzczaszkowej z wykorzystaniem urządzenia GammaKnife.

Czytaj także: Przedstawiciel Pracodawców Medycyny Prywatnej będzie mówił o efektywności leczenia>>>

GammaKnife to platforma radiochirurgiczna, dzięki której zabiegi realizowane są bez ingerencji skalpela. GammaKnife wykorzystuje do 201 precyzyjnie ukierunkowanych wiązek promieniowania do kontrolowania złośliwych i niezłośliwych nowotworów, a także zaburzeń naczyniowych i funkcjonalnych w mózgu, bez szkody dla otaczającej zdrowej tkanki. Pacjenci zazwyczaj wychodzą ze szpitala w ciągu jednego dnia, a wkrótce po leczeniu wracają do normalnego funkcjonowania. Radiochirurgia GammaKnife może być stosowana zamiast tradycyjnej operacji lub naświetlania całego mózgu, w zależności od diagnozy.

W Polsce od 2013 roku funkcjonuje Centrum Radioterapii Amethyst, działające w ścisłej współpracy ze Szpitalem Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie. Rocznie leczy się tam ponad 2,5 tysiąca pacjentów onkologicznych.

Podobny ośrodek powstał w województwie dolnośląskim, przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Zgorzelcu, jednak z powodu braku kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia nie rozpoczął działalności.

Rocznie w placówkach Grupy Amethyst leczy się 17 000 pacjentów onkologicznych. W 11 europejskich ośrodkach zatrudnionych jest ponad 400 osób, w tym 65 lekarzy. W klinikach wykorzystuje się do radioterapii 23 liniowe akceleratory.

Przeczytaj teraz

Centrum Radioterapii Amethyst współpracuje z uczelniami

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.05.2019

W Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie praktyki odbywają studencki elektroradiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 17 osób będzie pracować w 5 kilkuosobowych grupach. Ich program obejmuje 15 godzin praktyk.

– Naszą zasadą dla praktykantów jest praca w niewielkich grupach, ponieważ tylko wtedy możemy osiągnąć satysfakcjonujące efekty edukacyjne. Chcemy pokazać studentom realną praktykę kliniczną, proces przygotowania pacjenta do terapii i jej realizację, umożliwić zapoznanie się ze sprzętem. To wszystko musi odbywać się pod okiem doświadczonego pracownika. Takie podejście pozwala studentom zrozumieć ideę radioterapii, a nie tylko poznać układ klawiszy akceleratora, który i tak może się zmienić, zanim oni rozpoczną pracę w zawodzie – mówi Krzysztof Czaja, główny fizyk Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie.

Współpraca z UJ to część działalności edukacyjnej Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie, które współpracuje już od kilku lat z Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Czytaj także: Potrzebne jest partnerstwo sektora publicznego i prywatnego>>>

Podczas tegorocznych wakacji trzech studentów z tej uczelni odbędzie praktyki trwające 4 tygodnie, a kolejne trzy osoby będą uczestniczyć w 120-godzinnych stażach realizowanych w ramach programu Power 3.5.

Studentka AGH, współpracując z Centrum Radioterapii Amethyst, będzie przygotowywać pracę magisterską dotyczącą napromieniania pacjentek z nowotworami piersi. Podejmowana jest również współpraca  w zakresie napromieniania materiałów wykorzystywanych w dozymetrii promieniowania jonizującego.

Praktyki w Centrum w Krakowie odbywali również w ubiegłym roku studenci elektroradiologii Wyższej Szkoły Humanitas  w Sosnowcu.

Amethyst  Radiotherapy to międzynarodowa sieć ośrodków medycznych, specjalizujących się w radioterapii, które działają we Francji, Rumunii, Austrii i Włoszech.

W Polsce od 2013 roku funkcjonuje Centrum Radioterapii Amethyst, ośrodek działający w ścisłej współpracy ze Szpitalem Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie. Rocznie leczy się tam ponad 2,5 tysiąca pacjentów onkologicznych.

Czytaj także: Zagrożona działalność Centrum Radioterapii Amethyst w Zgorzelcu>>>

Przeczytaj teraz

Zagrożona działalność Centrum Radioterapii Amethyst w Zgorzelcu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.03.2019

Radiology Therapeutic Center Poland, właściciel Centrum Radioterapii Amethyst  w Zgorzelcu, zapowiedział, że 30 kwietnia 2019 roku jednostka ta zakończy działalność, o ile Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ nie ogłosi do tego czasu konkursu na udzielanie świadczeń z zakresu radioterapii.

Wystosowano także pismo do dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala w Zgorzelcu, w którym zapowiadane jest przeniesienie sprzętu oraz zaprzestanie działalności w podanym terminie.

Czytaj także: Potrzebne jest partnerstwo sektora publicznego i prywatnego>>>

Barbara Werchowiecka-Rusinek, prezes zarządu Radiology Therapeutic Center Poland podkreśla w liście, że decyzja w sprawie zakończenia działalności Centrum przychodzi z trudem.

– Od początku spotkaliśmy się z wielką otwartością na współpracę i wsparciem lokalnej społeczności – czytamy w liście – liczyliśmy, że wspólnie ze szpitalem będziemy mogli dostarczyć chorym wysoką jakość terapii blisko ich miejsca zamieszkania. Niestety wobec braku działań płatnika publicznego, jak również przesłanek pozwalających oczekiwać zmiany obecnej sytuacji, podjęcie innej decyzji niż wskazanej powyżej mogłoby zostać odebrane jako działanie wbrew interesowi spółki.

Wybudowanie i wyposażenie Centrum Radioterapii Amethyst kosztowało ponad 60 mln zł.

Starania na rzecz powstania ośrodka rozpoczęły się w 2014 roku od podpisania umowy dzierżawy gruntu, na którym miało powstać Centrum. Budowa rozpoczęta w 2016 roku, a skończyła się w styczniu 2018.

Po uzyskaniu pozwoleń na użytkowanie obiektu oraz wymaganych zgód od roku placówka mogłaby przyjmować pacjentów. Od tego czasu szpital w Zgorzelcu zabiegał o zawarcie umowy z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na realizację świadczeń z zakresu radioterapii. Dzięki temu mieszkańcy z powiatu zgorzeleckiego oraz regionu uzyskaliby możliwość kompleksowego leczenia onkologicznego.

W październiku 2018 roku stowarzyszenie „Amazonek” oraz pacjentów z chorobą nowotworową rozpoczęło akcję zbierania podpisów pod petycją w tej sprawie, uzyskując poparcie ponad ośmiu tysięcy mieszkańców Zgorzelca oraz pobliskich miast i miejscowości. W działanie zaangażowali się samorządowcy, przedsiębiorcy a nawet straż pożarna i policja. Prawie tysiąc kolejnych osób podpisało petycję dostępną w internecie.

W połowie listopada 2018 jednostka przyjęła pierwszych pacjentów, pomimo braku kontraktu. Środki na świadczenia zostały zabezpieczone przez zarząd powiatu.

Czytaj na ten temat: Zgorzelec: Centrum Radioterapii Amethyst przyjmuje pacjentów>>>

Amethyst  Radiotherapy to międzynarodowa sieć ośrodków medycznych, specjalizujących się w radioterapii, które działają we Francji, Rumunii, Austrii i Włoszech. W Polsce od grudnia 2013 roku funkcjonuje Centrum Radioterapii Amethyst – nowoczesny ośrodek działający w ścisłej współpracy ze Szpitalem Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie. Rocznie leczy się tam ponad 2,5 tysiąca pacjentów onkologicznych.

Przeczytaj teraz

Centrum Amethyst: ponad 11 tysięcy pacjentów w ciągu 5 lat

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.12.2018

Centrum Radioterapii Amethyst z Krakowa w ciągu 5 lat swojej działalności przyjęło ponad 11 tysięcy pacjentów z województwa małopolskiego i z całego kraju, udzieliło też ponad 50 tysięcy porad lekarskich.

Oficjalne otwarcie Centrum Radioterapii Amethyst, które działa przy Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie, nastąpiło 11 grudnia 2013 roku, a pierwsi pacjenci zaczęli być przyjmowani pięć dni później. Od tego czasu placówka rozwijała zakres specjalistycznych usług medycznych, liczebność zespołu oraz specjalistyczną wiedzę.

Od początku pacjenci mogli tutaj liczyć na wykorzystanie najnowszych metod napromieniania: radioterapii konformalnej 3D, modulacji intensywności dawki (IMRT) czy radioterapii stereotaktycznej i brachyterapii. Tę ostatnią metodę leczenia zastosowano wobec prawie 10 procent pacjentów (1200 chorych).

Krakowski ośrodek wdrażał systematycznie zabiegi brachyterapii – w czerwcu 2014 roku przeprowadzono pierwszy zabieg tego typu, w maju 2015 roku wprowadzono zabiegi brachyterapii nowotworów głowy i szyi, a w marcu 2016 roku – brachyterapię oskrzeli.

Zwiększył się zespół pracowników, przybyło fizyków medycznych i techników elektroradiologii, współpracujących z lekarzami przy planowaniu terapii i realizowaniu zabiegów. Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie jest w tej chwili jedynym niepublicznym ośrodkiem o tej specjalności z możliwością kształcenia podyplomowego lekarzy – obecnie kształci się tu pięciu lekarzy rezydentów.

Pacjenci krakowskiego ośrodka i ich rodziny mogą także korzystać z pomocy i porad psychoonkologa oraz dietetyka specjalizującego się w żywieniu wspomagającym terapie chorób onkologicznych. W ciągu minionych pięciu lat specjaliści ci udzielili 3 tysiące konsultacji dietetycznych oraz 4 tysiące porad psychologicznych. Stale prowadzony jest również program monitorowania odżywiania pacjentów ośrodka.

– Gdy pięć lat temu rozpoczynaliśmy naszą działalność, pacjenci onkologiczni w Małopolsce musieli czekać na leczenie nawet kilka miesięcy, w regionie było zbyt mało akceleratorów. Dzięki uruchomieniu Centrum Radioterapii Amethyst i ścisłej współpracy ze Szpitalem Specjalistycznym im. Rydygiera tę lukę i wielomiesięczne oczekiwanie udało się zlikwidować. A rosnąca z roku na rok liczba pacjentów pokazuje, jak bardzo ten ośrodek był i jest potrzebny – mówi Barbara Werchowiecka-Rusinek, prezes Amethyst Polska.

Od początku działalności Centrum z każdym rokiem przybywa pacjentów – w 2014 roku było ich 1050, podczas gdy w 2017 – już 2600. Według planów, w bieżącym roku leczenie w Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie przejdzie 3 tysiące pacjentów.

Od połowy listopada 2018 przyjmuje także pacjentów Centrum Radioterapii Amethyst, które powstało w Zgorzelcu.

Czytaj na ten temat: Zgorzelec: Centrum Radioterapii Amethyst przyjmuje pacjentów>>>

 

 

Przeczytaj teraz

Zgorzelec: Centrum Radioterapii Amethyst przyjmuje pacjentów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.11.2018

W połowie listopada 2018 pierwszy pacjent nowo powstałego Centrum Radioterapii Amethyst w Zgorzelcu rozpoczął zabiegi napromieniania. Placówka nie posiada kontraktu z NFZ, środki na świadczenia zostały zabezpieczone przez zarząd powiatu.

Nowoczesne centrum radioterapii zostało utworzone przez międzynarodową sieć Amethyst Radiotherapy przy Szpitalu Wielospecjalistycznym w Zgorzelcu. Koszt inwestycji wyniósł 60 mln zł. W jej ramach przygotowany i zainstalowany został sprzęt najnowszej generacji, w tym dwa supernowoczesne akceleratory. Zatrudniony i przeszkolony został personel medyczny. Całość gotowa była już w maju 2018 roku.

Placówka starała się o kontrakt z NFZ na świadczenia w zakresie radioterapii, jednak nie przyniosły one efektów. Decyzję o przyznaniu środków na ten cel do czasu uzyskania przez szpital kontraktu podjął zarząd powiatu zgorzeleckiego.

Czytaj: Zgorzelec: centrum radioterapii Amethyst bez kontraktu z NFZ>>>

Konsultacje chorych w nowej poradni radioterapii rozpoczęły się już na początku listopada 2018. Na ich podstawie oraz po ustaleniach konsylium lekarskiego możliwe było zaplanowanie zabiegów napromieniania, a pierwsza pacjentka rozpoczęła terapię w środę 14 listopada 2018.

Region zgorzelecki to obszar szczególnie zagrożony występowaniem nowotworów.  Jest to skutek wieloletniej wyniszczającej gospodarki w Polsce, Czechach i Niemczech, nie liczącej się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery, która doprowadziła do katastrofy ekologicznej, która swoim zasięgiem objęła całą południowo-zachodnią część województwa dolnośląskiego.

W regionie zgorzeleckim umieralność na raka piersi jest około 3-krotnie większa niż w całym województwie dolnośląskim, a umieralność na raka szyjki macicy – prawie 6-krotnie większa.

Tak duża zachorowalność na nowotwory spowodowała, że zgorzelecki szpital inwestował i wciąż inwestuje w rozwój diagnostyki i terapii onkologicznej. Placówka prowadzi oddziały chirurgii onkologicznej i onkologii klinicznej oraz dysponuje pełnym zapleczem diagnostycznym. Przyszpitalne  przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej realizują pakiet onkologiczny dla 400 tysięcy mieszkańców. Łącznie z radioterapią może teraz oferować pacjentom kompleksowe leczenie onkologiczne, a chorzy nie muszą jeździć na zabiegi napromieniania do Jeleniej Góry czy Legnicy.

Amethyst  Radiotherapy to międzynarodowa sieć ośrodków medycznych, specjalizujących się w radioterapii, które działają we Francji, Rumunii, Austrii i Włoszech. W Polsce od grudnia 2013 roku funkcjonuje Centrum Radioterapii Amethyst – nowoczesny ośrodek działający w ścisłej współpracy ze Szpitalem Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie. Rocznie leczy się tam ponad 2,5 tysiąca pacjentów onkologicznych.

Przeczytaj teraz

Zgorzelec: centrum radioterapii Amethyst bez kontraktu z NFZ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.10.2018

Przy Szpitalu Wielospecjalistycznym w Zgorzelcu powstało nowoczesne centrum radioterapii, które utworzyła międzynarodowa sieć Amethyst Radiotherapy. Jednak jednostka ta nie może udzielać świadczeń z powodu braku kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Inwestycja kosztowała 60 ml złotych. W jej ramach przygotowany i zainstalowany został sprzęt najnowszej generacji, w tym dwa supernowoczesne akceleratory światowej marki. Zatrudniony i przeszkolony został personel medyczny. Całość gotowa jest już od maja 2018 roku.

– Przed rozpoczęciem inwestycji szpital otrzymał wstępnie zapewnienia, że świadczenia z zakresu radioterapii będą kontraktowane, gdy tylko ośrodek będzie gotowy do przyjmowania pacjentów. Panowała pełna zgodność, że zgorzelecka radioterapia jest potrzebna. Dyrekcja Szpitala Wielospecjalistycznego w Zgorzelcu wystąpiła o możliwość zakontraktowania radioterapii. Bezskutecznie. Wielokrotne rozmowy z NFZ oraz Ministerstwem Zdrowia na temat włączenia zgorzeleckiego ośrodka do grupy dolnośląskich placówek realizujących radioterapię nie przyniosły efektów – informuje prezes zarządu Amethyst Polska, Barbara Werchowiecka-Rusinek.

O potrzebie stworzenia w regionie zgorzeleckim nowoczesnego ośrodka radioterapii mówiło się od wielu lat. Jak pokazują statystyki, mieszkańcy  tzw. worka turoszowskiego są szczególnie zagrożeni występowaniem nowotworów. Wieloletnia wyniszczająca gospodarka w Polsce, Czechach i Niemczech, nie licząca się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery, doprowadziła do katastrofy ekologicznej, która swoim zasięgiem objęła całą południowo-zachodnią część województwa dolnośląskiego. Dotyczy to też ogromnego, wieloletniego kancerogennego wpływu rozmaitych substancji na mieszkańców tego regionu. W regionie zgorzeleckim umieralność na raka piersi jest około 3-krotnie większa niż w całym województwie dolnośląskim, a umieralność na raka szyjki macicy – prawie 6-krotnie większa.

Tak duża zachorowalność na nowotwory spowodowała, że tamtejszy szpital inwestował i wciąż inwestuje w rozwój diagnostyki i terapii onkologicznej. Wielospecjalistyczny Szpital w Zgorzelcu prowadzi oddziały chirurgii onkologicznej i onkologii klinicznej oraz dysponuje pełnym zapleczem diagnostycznym. Przyszpitalne  przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej realizują pakiet onkologiczny dla 400 tysięcy mieszkańców. Aby móc oferować pacjentom kompleksowe leczenie onkologiczne, szpital potrzebował ostatniego ogniwa – radioterapii. Jest ona potrzebna także dlatego, że obecnie chorzy z całego regionu muszą jeździć na zabiegi napromieniania do Jeleniej Góry czy Legnicy (najbliżej funkcjonujących ośrodków), a czas dojazdu często przekracza 1,5 godziny. Tymczasem jak pokazują europejskie badania, dojazd na radioterapię dłuższy niż 45 minut jest częstą przyczyną rezygnacji pacjentów z podjęcia terapii.

Amethyst  Radiotherapy to międzynarodowa sieć ośrodków medycznych, specjalizujących się w radioterapii, które działają we Francji, Rumunii, Austrii i Włoszech. W Polsce od grudnia 2013 roku funkcjonuje Centrum Radioterapii Amethyst – nowoczesny ośrodek działający w ścisłej współpracy ze Szpitalem Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie. Rocznie leczy się tam ponad 2,5 tysiąca pacjentów onkologicznych.  Podobnie miało być z Zgorzelcu.

Czytaj: Centrum Amethyst wiodącym ośrodkiem radioterapii>>>

– Z punktu widzenia inwestora podejmującego się budowy ośrodka medycznego w Polsce ta sytuacja jest podwójnie trudna. Każda inwestycja, zwłaszcza tak kosztowna i realizowana we współpracy z publicznym podmiotem, bazuje na pewnych ustaleniach, wcześniejszych analizach i wspólnych decyzjach. Na wyliczeniach finansowych, ale i na zaufaniu. W momencie, w którym ośrodek jest gotowy, ale nie ma możliwości uzyskania kontraktu, to zaufanie do decydentów zostaje wystawione na ciężką próbę, a realizacja każdej następnej tego typu inwestycji staje pod znakiem zapytania – komentuje prezes Werchowiecka-Rusinek.

– Jesteśmy przekonani, że z obecnej sytuacji można znaleźć rozwiązanie, które uwzględni potrzeby pacjentów oraz pozwoli wykorzystać potencjał zgorzeleckiego ośrodka dla dobra mieszkańców i całego regionu. Jako inwestor zrealizowaliśmy swoje zadanie, oddaliśmy społeczności dolnośląskiej nowoczesną placówkę medyczną, która może być dumą każdego miasta. Wierzymy, że będzie pełniła swoją rolę i służyła chorym i potrzebującym, zamiast być jedynie przykładem źle rozumianej urzędniczej skrupulatności – dodaje prezes Amethyst Polska.

 

 

Przeczytaj teraz

Voxel: współpraca z Uniwersytetem Warszawskim

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.09.2018

Voxel S.A. podpisał umowę z UWRC sp. z o.o., spółką celową Uniwersytetu Warszawskiego, dotyczącą komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. W ramach umowy Voxel będzie korzystał z ośrodka zlokalizowanego w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów na Uniwersytecie Warszawskim.

Voxel będzie korzystał z ośrodka przeznaczonego do produkcji radiofarmaceutyków oraz prowadził badania nad radiofarmaceutykami, będzie się także zajmował produkcją w ośrodku radioizotopów oraz związków znakowanych radioizotopami z perspektywą wprowadzenia tych związków na rynek.

Zawarcie długoterminowej umowy obejmującej poddzierżawę OPBR umożliwi spółce Voxel korzystanie z cyklotronu oraz laboratoriów, a nadto na podstawie umowy spółka wraz z UWRC oraz Uniwersytetem Warszawskim podejmie współpracę w zakresie badawczo-rozwojowym, w szczególności działalność badawczą z wykorzystaniem Cyklotronu PETtrace, prace dotyczące rozwoju metod wytwarzania izotopów metalicznych, w tym Zr89, Cu64, Ga68, w zakresie wykorzystania radioznaczników w diagnostyce PET/MRI,  opracowywania technologii zmniejszania kosztów produkcji radiofarmaceutyków oraz  opracowywania metod diagnostycznych i terapeutycznych dotyczących nowotworów.

Umowa zobowiązuje spółkę Voxel do prowadzenia i rozwijania w OPBR produkcji komercyjnej 18F-fluorodeoksyglukozy (FDG) i 18F-choliny (FCH). Spółka zobowiązała się także względem UWRC do nieprodukowania bezpośrednio lub pośrednio radiofarmaceutyków w odległości mniejszej niż 200 km od OPBR zlokalizowanego w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów w Uniwersytecie Warszawskim, natomiast UWRC zobowiązało się, że działalność produkcyjna Uniwersytetu Warszawskiego lub UWRC prowadzona w ośrodku nie będzie konkurencyjna względem spółki Voxel.

Strony umowy postanowiły, że w trakcie współpracy zostanie powołana lub wskazana przez UWRC lub Uniwersytet Warszawski spółka badawczo-rozwojowa, która będzie opracowywać i uzyskiwać zezwolenia na wprowadzanie do obrotu radiofarmaceutyków.

Voxel uważa za korzyść tej mowy uzyskanie możliwości korzystania z cyklotronu zlokalizowanego w centralnej części Polski – w tej chwili spółka w bieżącej działalności korzysta z cyklotronu znajdującego się w Centrum Produkcji Radiofarmaceutyków Voxel S.A., które zostało uruchomione w grudniu 2011 roku przy 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie.

Zawarcie umowy z UW pozwoli na znaczące skrócenie czasu transportu radiofarmaceutyków do odbiorców prowadzących działalność na terenie północnej Polski oraz dalszy rozwój spółki w obszarze badań, rozwoju i produkcji znaczników i radiofarmaceutyków przeznaczonych dla badań PET.

 

Przeczytaj teraz

Centrum Amethyst wiodącym ośrodkiem radioterapii

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.04.2018

Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie jest największym – pod względem liczby leczonych pacjentów – ośrodkiem radioterapeutycznym w Małopolsce. Z raportu krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii onkologicznej wynika też, że w zestawieniu liczby mieszkańców przypadających na jeden akcelerator województwo małopolskie zajmuje 8. miejsce, a na jeden aparat do brachyterapii – 5. pozycję.

„Raport na temat stanu radioterapii w Polsce na dzień 31.12.2016 r.” zawiera szczegółowe dane dotyczące placówek radioterapii, personelu i wyposażenia w sprzęt w ujęciu ogólnokrajowym oraz w rozbiciu na województwa. Dzięki temu pozwala ocenić dotychczasowe działania prowadzone w tej dziedzinie medycyny oraz racjonalnie planować kolejne na najbliższe lata.

Opracowanie pokazuje, że o ponad jedną trzecią zmniejszyła się w Polsce liczba osób przypadających na jeden akcelerator do radioterapii: w 2009 roku było to ponad 385 tysięcy osób, w 2016 roku – około 245 tysięcy. W Małopolsce ten spadek wyniósł ponad 40 procent.

Obecnie w województwie małopolskim działa 14 akceleratorów, a w czołówce są Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie (cztery aparaty) oraz krakowskie Centrum Radioterapii Amethyst i Zakład Radioterapii w Tarnowie (po trzy aparaty). Natomiast pod względem liczby leczonych pierwszą lokatę zajmuje Centrum Radioterapii Amethyst.

W 2016 roku leczono w nim 2411 pacjentów, personel udzielił też ponad 9 tysięcy konsultacji radioterapeutycznych. Do końca listopada 2017 roku od chwili powstania placówki w grudniu 2013 roku przyjęto tutaj ponad 7,7 tysiąca osób. Z tej liczby 2373 osoby były przyjęte w roku 2017 (od stycznia do końca listopada 2017). Miesięcznie trafia tutaj około 220-230 chorych. W porównaniu do danych z pierwszego roku działalności krakowskiego ośrodka leczy się w nim prawie 2,5 raza więcej pacjentów.

Pacjenci placówki trafiają tutaj głównie z terenu Małopolski, między innymi z Bochni, Skawiny czy Myślenic, Oświęcimia, Tarnowa, Krynicy-Zdrój czy Zakopanego. Zgłaszają się tu także osoby z innych województw, krakowskie centrum świadczy także usługi medyczne dla Ukraińców.

Amethyst Radiotherapy to międzynarodowa sieć ośrodków medycznych, specjalizujących   się w najnowszych terapiach onkologicznych, szczególnie w radioterapii. Koncepcja sieci zakłada harmonijne połączenie kompetencji lekarzy, fizyków medycznych i techników z   najnowocześniejszym sprzętem i technologiami medycznymi.

Drugie w Polsce Centrum Radioterapii Amethyst powstaje przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Zgorzelcu.

Przeczytaj teraz