sexemodelankara escortataşehir escortanadolu yakası escortAnadolu Yakası Ucuz Escortescort bayan izmirescortkuşadası escortmalatya escortip stresserdeneme bonusu veren sitelerbuy twitter followersHidden Wikibodrum escortlol scriptAlanya TransferAntalya transferizmir escortortam dinleme cihazlarıhttp://umraniyetip.orgKongre Standıanadolu yakası escortşerifali escort bayanlarescort bayan maltepeescort bayan antalyahalkalı escortbahis sitelerihttps://www.populerhoca.com/hizli-okuma-kursu/casino siteleriEscort Londonip stresserdeneme bonusu veren sitelerSahabet girişmobil ödeme bozdurmakepenk tamirihttps://www.turkcasino.net/casino sitelerihttp://www.milano2018.com/ http://www.elculturalsanmartin.org/canlı casinoslot sitelerideneme bonusu veren sitelerkumar sitelerihttp://www.robinchase.org/online casino india real moneyMarsbahis girişSekabet girişBahisnow yeni girişCasinoslot güncel giriş

Jest projekt ustawy zmieniającej kilkanaście ustaw w związku z epidemią

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 26.03.2020

Powstał projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  Wprowadzane zmiany dotyczą kilkunastu ustaw.

Zmiany będą dotyczyły między innymi możliwości wystawiania recept przez farmaceutów w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta, kierowania lekarzy stażystów i lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne do pracy  innym podmiocie niż odbywają staż i do innych zadań niż dotychczas wykonywanych.

Ustawa reguluje sprawę niezrealizowania programu stażu podyplomowego przez lekarza, w sytuacji, gdy realizował on zadania wynikające z ustawy oraz przesunięcia terminów egzaminów specjalizacyjnych. Mówi o tym, że w przypadku ogłoszenia epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego lub w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej pobieranie krwi lub jej składników może być wykonywane przez pielęgniarkę.

Projekt mówi także o izolacji pacjentów w warunkach domowych w przypadku osób chorych z przebiegiem choroby zakaźnej niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji, o zgłaszaniu do podstawowej oraz specjalistycznej sieci nadzoru Unii Europejskiej danych o przypadkach zakażeń, zachorowań lub zgonów z powodu chorób zakaźnych.

Wprowadza także możliwość wykonywania dodatkowej pracy przez pracowników wykonujących zawody medyczne, zatrudniania osób wykonujących te zawody w okresie objęcia ich kwarantanną w ramach pracy zdalnej, a także niezwłoczne odwoływanie dyrektorów placówek medycznych  i ustanawianie na ich miejsce pełnomocników.

Reguluje także sprawę rezerw strategicznych wyrobów medycznych czy produktów leczniczych.

Czytaj także: Bierzemy odpowiedzialność za zdrowie pacjentów>>>

Z projektu wynika także, że w nadzwyczajnych okoliczności zagrażających zdrowiu i życiu wielu osób, pielęgniarka lub położna, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie  ostatnich 6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywanie, może rozpocząć wykonywanie zawodu w podmiocie leczniczym, po uprzednim zawiadomieniu o tym okręgowej rady pielęgniarek i położnych.

Natomiast konkursy ofert i rokowania dotyczące udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wszczęte i niezakończone przed dniem ogłoszenia stanu zagrożenia  epidemicznego lub stanu epidemii, zostały od tego dnia zawieszone i zostaną wznowione po odwołaniu danego stanu,.

Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wygasające w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii mogą zostać przedłużone, w celu zapewnienia ciągłości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej  na okres niezbędny do przeprowadzenia, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, konkursu ofert lub rokowań.

W okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do 60 dni od dnia odwołania tego stanu ratownikiem medycznym może być osoba, która posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika i której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Ustawa wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

Projekt ustawy dostępny jest tutaj>>>

Przeczytaj teraz

Projekt zmian wynagrodzeń dla ratowników medycznych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.11.2019

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zapewnia średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia dla ratowników medycznych.

Chodzi o wzrost wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i  Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 1600 zł brutto w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu.

Przepis ten ma obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku i będzie dotyczyć  ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ratownictwa medycznego, ratowników medycznych zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy, ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów dotyczących leczenia szpitalnego,  zatrudnionych w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz  w izbach przyjęć szpitali.

Projekt dotyczy także utrzymania średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wraz z składkami w wysokości 1200 zł brutto w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu do 31 grudnia 2020 roku dla ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów dotyczących leczenia szpitalnego.

Czytaj także: Sektor prywatny, inwestując własne środki w szpitale, obniża koszty świadczeń>>>

Projekt stanowi realizację postanowień porozumień zawartych 24 września 2018 roku oraz 9 października 2019 roku w Warszawie pomiędzy ministrem zdrowia a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”.

W  załączniku do rozporządzenia zaproponowano także wprowadzenie obowiązku podłączenia się świadczeniodawców do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (system P1), co jest warunkiem możliwości wystawiania przez świadczeniodawców recept i skierowań w postaci elektronicznej.

Projekt zakłada kary dla świadczeniodawców za niepodłączenie się do systemu P1 w wysokości 5 000 zł dla podmiotów leczniczych oferujących leczenie szpitalne oraz 1 000 zł dla pozostałych podmiotów.

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 5 listopada 2019 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać do 25 listopada 2019 roku.

Przeczytaj teraz

Kurs samoobrony – formą samokształcenia ratowników

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.10.2019

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych dodaje do dotychczasowych form samokształcenia udział w kursie samoobrony, w kursie doskonalącym umiejętności w zakresie prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym oraz pracę w charakterze nauczyciela akademickiego.

Formą samokształcenia będzie także wolontariat odbywany w jednostce systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Samokształcenie będzie mogło być realizowane, podobnie jak to ma miejsce obecnie w formie seminarium, udziału w kongresie, zjeździe, konferencji, sympozjum naukowym, w posiedzeniu szkoleniowym stowarzyszenia, w formie przygotowania i wygłoszenia referatu na kongresie, zjeździe, konferencji, sympozjum naukowym, posiedzeniu szkoleniowym lub stowarzyszenia zawodowego lub przedstawienia prezentacji naukowej w formie plakatu lub doniesienia zjazdowego.

Będzie to mógł być udział w warsztatach szkoleniowych, udział w kursach realizowanych za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem zakończonych testem, opublikowanie jako autor lub współautor książki naukowej, książki popularnonaukowej, artykułu naukowego oryginalnego, artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej, artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych, tłumaczenia książki lub artykułu naukowego lub popularnonaukowego, programu multimedialnego, a także udział w mistrzostwach lub zawodach ratownictwa medycznego, uzyskanie tytułu zawodowego magistra, stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego lub tytułu profesora.

Czytaj: Finansowanie powiązane z efektywnością najważniejsze dla systemu ochrony zdrowia>>>

Za zrealizowanie podanej formy kształcenia przysługują punkty edukacyjne. Zaliczenie doskonalenia zawodowego polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 200 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach doskonalenia  zawodowego, przy czym 120 punktów edukacyjnych musi być uzyskane za udział w kursie doskonalącym zakończonym egzaminem.

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 18 października 2019.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 21 dni.

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń ratowników medycznych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.11.2018

Do konsultacji został przekazany projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia ratowników medycznych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 1200 zł w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu.

Wzrost ten będzie obowiązywał od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Dotyczy ratowników medycznych w ramach umów dotyczących leczenia szpitalnego, ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych w ramach umów dotyczących ratownictwa medycznego oraz ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu państwowego ratownictwa medycznego w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy.

Konieczność zmiany przepisów dotyczących wynagrodzeń tych grup pracowników wynika z zawarcia 24 września 2018 roku w Warszawie porozumienia pomiędzy ministrem adrowia a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie ministra zdrowia z 12 lipca 2018 rokuzmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej okresowe rozwiązanie dotyczące przyznania dodatku dla ratowników medycznych w wysokości 400 zł miesięcznie, za okres od  lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz 800 zł miesięcznie, za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Dodatek jest uwzględniony w kwocie zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wynikającej z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Ratownicy medyczni otrzymują ten dodatek udzielając świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w zakresie leczenia szpitalnego, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień realizowanych w warunkach stacjonarnych lub dziennych, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej realizowanych w warunkach stacjonarnych, opieki paliatywnej i hospicyjnej realizowanych w warunkach stacjonarnych oraz świadczeń wysokospecjalistycznych.

Natomiast przedstawiony do konsultacji projekt w sposób kompleksowy reguluje kwestię wzrostu wynagrodzeń ratownikom medycznym w ramach umów dotyczących leczenia szpitalnego, ratownikom medycznym oraz dyspozytorom medycznym w ramach umów dotyczących ratownictwa medycznego, ratownikom medycznym oraz pielęgniarkom systemu państwowego ratownictwa medycznego w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy.

Część przepisów rozporządzenia wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku, część – 1 sierpnia 2019 roku, co wynika z konieczności uniknięcia wprowadzania w jednym czasie dwóch różnych mechanizmów przekazywania środków na średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia dla wskazanych osób.

Od 1 stycznia 2019 roku w życie wejdą przepisy, zgodnie z którymi placówki, które mają podpisane kontrakty na świadczenia w zakresie leczenia szpitalnego lub ratownictwa medycznego mają przekazać do NFZ informacje o liczbie etatów albo równoważników etatów pracujących u nich ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych oraz pielęgniarek systemu. Na ich podstawie NFZ określi współczynniki korygujące i przekaże środki na wzrost wynagrodzeń.

Natomiast od 1 stycznia 2019 do 31 sierpnia 2019 roku środki przeznaczone na średni wzrost wynagrodzenia osób, o których mowa w projekcie, będą przekazywane na podstawie kwartalnej informacji przekazanej przez placówki.

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 27 listopada 2018 roku. Uwagi do projektu można przekazywać do 7 grudnia 2018 roku.

Przeczytaj teraz

Podmioty lecznicze dadzą podwyżki ratownikom

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.03.2018

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeni zdrowotnych dotyczy podwyżek dla ratowników, którzy wykonują zadania podobne jak pielęgniarki. Takie podwyżki będą sfinansowane ze środków NFZ przekazanych podmiotom leczniczym, w wyniku zmiany umów.

Dotyczy to ratowników udzielających świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w warunkach stacjonarnych lub dziennych, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej realizowanych w warunkach stacjonarnych, opieki paliatywnej i hospicyjnej realizowanych w warunkach stacjonarnych oraz świadczeń wysokospecjalistycznych.

W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia świadczeniodawcy posiadający co najmnej jedną z umów na powyższe świadczenia przekażą do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  informację o liczbie ratowników medycznych udzielających takich świadczeń.

Dyrektor oddziału NFZ będzie obowiązany, również w terminie 14 dni, do zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmującej wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych w okresie od 1 lipca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku., w kwocie stanowiącej iloczyn liczby etatów i równoważników etatów ratownika medycznego.

Dodatki dla ratowników medycznych wyniosą 400 zł brutto miesięcznie, za okres od 1 lipca 2017 roku do  31 grudnia 2017 roku, oraz 800 zł brutto miesięcznie, za okres od 1 stycznia 2018 roku do  31 grudnia 2018 roku, co wynika z ustaleń poczynionych z przedstawicielami tej grupy zawodowej.

Projekt nawiązuje do przepisów rozporządzeń ministra zdrowia z 8 września 2015 roku i z 14 października 2015 roku, które dotyczyły podwyżek dla pielęgniarek i położnych.

Przepisy te mówiły o podwyższeniu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w latach 2016-2019 do wysokości 1600 zł. Nie mówiły one jednak o ratownikach medycznych, którzy wykonują podobne zadania, jak pielęgniarki, a często są to zadania tożsame.

Natomiast wzrost wynagrodzeń ratowników medycznych udzielających świadczeń w jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne będzie wprowadzony na podstawie odrębnych regulacji prawnych.

Uwagi do projektu można zgłaszać do 16 kwietnia 2018 roku.

Przeczytaj teraz