Ponad 4 miliony Polaków korzysta z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.04.2023

Liczba prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce pod koniec roku 2022 wyniosła prawie 4,23 miliona, czyli o 9,2 procent więcej niż rok wcześniej. Na ten cel Polacy przeznaczyli 1,3 mld zł, czyli o 17 procent więcej  niż w roku 2021 – podaje Polska Izba Ubezpieczeń.

Główne obawy Polaków dotyczą braku pieniędzy na leczenie poważnej choroby (tak stwierdziło 80 procent zapytanych o to), natomiast 70 procent obawia się braku dostępu do opieki medycznej.

Wynika z tego, że prywatne ubezpieczenia zdrowotne włączone do systemu ochrony zdrowia przyniosłyby wszystkim – czyli zarówno chorym jak i systemowi opieki zdrowotnej i państwu jeszcze więcej korzyści.

– Na łatwiejszym dostępie do dobrej profilaktyki, opieki medycznej oraz lekarzy specjalistów, które oferują ubezpieczyciele, zyskują nie tylko ubezpieczeni, ale też państwo i pracodawcy. To zatrudniający są dominującym płatnikiem prywatnych składek zdrowotnych. Zależy im na zdrowiu pracowników, ponieważ absencja lub prezenteizm, czyli nieefektywność w pracy związana ze złym samopoczuciem, generują dodatkowe koszty i przekładają się na niższą wydajność pracy – mówi Dorota M. Fal, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Jak pokazują analizy podstawowymi przyczynami absenteizmu i prezenteizmu są choroby przewlekłe – układu kostno-stawowego, oddechowego i krążenia, a także rosnące w zastraszającym tempie choroby psychiczne. Wiele z nich ma związek z otyłością, nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, nieprawidłowymi nawykami zdrowotnymi i zaniedbywaniem leczenia. Okazuje się, że koszty tych chorób są zdecydowanie wyższe w części populacji, która nie posiada prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Ubezpieczenie szpitalne Lux Med z nagrodą Produkt Roku

Utrzymują się nasze obawy dotyczące tych chorób: 47 procent Polaków obawia się cukrzycy, tyle samo uważa tę chorobę za prawdopodobną w swoim życiu, 38 procent obawia się otyłości (34 procent uważa otyłość za prawdopodobne zagrożenie). Ponad jedna trzecia Polaków uważa, że w ich życiu prawdopodobna jest choroba psychiczna, obawia się jej 59 procent respondentów.

Ubezpieczenie to dbałość o zdrowie

Ubezpieczyciele inwestują w profilaktykę, promocję zasad well-being i medycynę stylu życia. Wspierają klientów w nabywaniu zdrowych nawyków, takich jak aktywność fizyczna. Badania pokazują, że obecnie około 60 procent Polaków ma nadwagę, a co czwarty jest otyły. Ubezpieczyciele umożliwiają dostęp do klubów fitness czy rehabilitacji, ale także porady dietetyczne. Edukują i oferują wsparcie psychologiczne.

– Około 70 procent stanu zdrowia zależy od naszych nawyków, czyli właściwego odżywiania i aktywności fizycznej czy unikania nałogów. Główną przyczyną przedwczesnych zgonów są choroby przewlekłe. Ponad 66 procent nadmiarowych zgonów byłoby do uniknięcia dzięki profilaktyce. Pozostałe – dzięki leczeniu chorób przewlekłych, zwłaszcza dobrze zorganizowanej opiece ambulatoryjnej i stałemu dbaniu o pacjenta. Z raportu PIU wynika, że ponad dwie trzecie respondentów obawia się braku dostępu do opieki zdrowotnej – komentuje Dorota M. Fal.

Poza tym w dobie pandemii ubezpieczenia zdrowotne obejmują ryzyka wielu powikłań po zarażeniu się wirusem SarsS-CoV-2 i pomagają w powrocie normalnego funkcjonowania. Naukowcy zauważają, że łagodnie przebiegający omikron pozostawia jeszcze więcej negatywnych długotrwałych zaburzeń, takich jak na przykład choroby płuc, problemy kardiologiczne, przewlekłe zmęczenie, kaszel, problemy z pamięcią i koncentracją (tzw. mgła covidowa), problemy neurologiczne. To tylko część schorzeń, a wciąż pojawiają się nowe. W czasie powrotu do pełnego zdrowia fizycznego i psychicznego niezbędne jest dodatkowe wsparcie. Są tym zainteresowani zarówno ubezpieczeni, jak i pracodawcy.

Prywatne ubezpieczenia to wsparcie systemu

Co dziesiąty Polak jest objęty dodatkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, które zapewnia głównie opiekę ambulatoryjną. To dzięki temu ubezpieczona część społeczeństwa, korzystająca z dodatkowej opieki, ma mniejszą szansę trafić do szpitala. Koszty leczenia tych osób przenoszone są na opiekę ambulatoryjną, finansowaną przez ubezpieczycieli, a ich składka odprowadzana do NFZ może być przeznaczona na potrzeby innych osób.

– PIU nieustannie podkreśla, że ubezpieczenia zdrowotne mogą przynosić coraz więcej korzyści dla wszystkich pacjentów. By tak się stało, muszą stać się elementem systemu, na przykład jako ubezpieczenia związane ze współpłaceniem za konkretne świadczenia, uzupełnianie koszyka świadczeń gwarantowanych. Ubezpieczenia zdrowotne mogą też funkcjonować jako suplementarne rozwiązania, równoległe do systemu, ze wsparciem w systemie fiskalnym. Nasze badania wskazują, że ponad 80 procent Polaków jest gotowych ponosić dodatkowe miesięczne opłaty w tym obszarze – dodaje Dorota M. Fal.

Przeczytaj teraz

Zdrowie Polaków jest jedno

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.12.2022

Dr Rafał Krajewski, wiceprezes zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej

Tytułowe zdanie wydaje się oczywistością, ocierającą się o banał. Ale w świetle narzucanej przez polską klasę polityczną narracji oraz – co gorsza – praktyki, takim banałem już nie jest. Rządzący z coraz większym animuszem narzucają perspektywę przeciwstawiania, stawiania w opozycji tzw. medycyny publicznej i medycyny prywatnej.

Znajduje to wyraz nie tylko w wypowiedziach prominentnych polityków ale przede wszystkim w uchwalanych aktach normatywnych. Weźmy choćby ustawę z dnia 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku – wsparcie otrzymają podmioty lecznicze tylko w tym zakresie, który dotyczy świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

W przeciwieństwie do powyższej perspektywy, zbudowanej na opozycji publicznej ochrony zdrowia i „prywaciarzy” uważam, iż częścią misją Pracodawców Medycyny Prywatnej jest zaproponowanie oraz nawet wymuszenie na klasie politycznej podejścia opartego na rzeczywistej, a nie tylko deklaratywnej perspektywie pacjenta, jego potrzeb i oczekiwań. Na konstatacji tego banalnego faktu, że zdrowie Polaków jest jedno i nie dzieli się na publiczne i prywatne.

Dla pacjenta bowiem jest rzeczą wtórną, czy uzyska świadczenie opieki zdrowotnej w placówce z logo NFZ czy bez niego; czy będą to świadczenia, za które płaci ze swej kieszeni pośrednio – odprowadzając część swoich dochodów w postaci składki zdrowotnej – czy opłaci bezpośrednio ze swej kieszeni w kasie przychodni. Pacjent zwraca się do lekarza w związku ze swoimi potrzebami zdrowotnymi i tylko część (choć jest to większa część) tych potrzeb jest zaspokajana w ramach systemu świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Mamy bowiem i takie rodzaje świadczeń zdrowotnych, w których znaczna ilość lub nawet większość jest realizowana na zasadach komercyjnych, takie jak przykład stomatologia i protetyka (dorosły pacjent u stomatologa, potrzebujący mostka lub protezy jak widać wsparcia państwa już nie wymaga).

Prywatny rynek nieodzownym elementem systemu ochrony zdrowia

Jesteśmy przeciwni dyskryminowaniu i dyskredytowaniu prywatnego sektora ochrony zdrowia, bo w istocie dyskryminuje się pacjentów, którzy nie mogąc (z różnych zresztą powodów) uzyskać świadczeń w ramach sytemu publicznego zwracają się po kwalifikowaną pomoc świadczoną na zasadach komercyjnych.  Nie wspomnę już o tym trywialnym fakcie, że przytłaczająca większość podmiotów leczniczych w ogóle są to podmioty prywatne (w tym także z grupy tych, które mają umowy z NFZ).

W obecnej dobie – i wydaje się, że nie jest to horyzont tylko kilku najbliższych miesięcy – szereg obszarów naszego życia będzie wymagało wsparcia ze strony państwa. To wsparcie nie może być jednakowoż wybiórcze, selektywne i dyskryminujące.

Szanowna Klaso Polityczna – jeśli w sposób rzeczywisty a nie tylko deklaratywny chcesz wspierać pacjenta to wspieraj wszelkie działania i wszelkie formy działalności, które są związane z zaspokojeniem jego potrzeb zdrowotnych a nie tylko te, które objęte są umowami z NFZ.

Przeczytaj teraz

Projekt „Bezpieczna Przystań” w Centrum Medycznym Ameds

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.07.2022

Centrum Medyczne Ameds z Grodziska Mazowieckiego 7 lipca 2022 roku uruchomiło zapisy na bezpłatne wizyty lekarskie dla pacjentów z Ukrainy. Placówka jest realizatorem medycznej części projektu „Bezpieczna Przystań”.

Projekt ten realizowany jest z Fundacją Polki Mogą Wszystko oraz w partnerstwie z Buddhist Tzu Chi Charity Fundation.

Świadczenia medyczne w poradniach Centrum w Grodzisku Mazowieckim i Warszawie oferowane są we współpracy z lekarzami z Ukrainy, co zapewnia swobodę komunikacji z pacjentami.

Grupa Lux Med pomogła już ponad 100 tysiącom uchodźców z Ukrainy

Pacjenci z Ukrainy mogą korzystać w placówkach Centrum z konsultacji lekarza medycyny rodzinnej, pediatry oraz ginekologa.

Placówki Centrum Medyczne Ameds oferują świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje ponad 20 specjalistów, badania diagnostyczne, fizjoterapię, a także zabiegi w zakresie urologii, leczenie nadwagi i otyłości, wazektomię i zabiegi w zakresie skleroterapii

Placówki Ameds zlokalizowane są w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Kilińskiego 11 oraz w Warszawie przy ulicy Brackiej 11/13.

Placówki prowadzi Biogene sp. z o.o. , które prezesem jest Maciej Zarębiński, lekarz kardiolog.

Ameds: innowacyjne badanie w zakresie urologii onkologicznej

Źródło: www.ameds.pl

Przeczytaj teraz

Neuca rozwija usługi ubezpieczniowe

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.06.2022

Neuca, która w roku 2021 kupiła większościowy pakiet akcji TU Zdrowie, rozwija usługi ubezpieczeniowe. Od 1 czerwca 2022 roku TU Zdrowie realizuje umawianie usług zdrowotnych poprzez nowego operatora medycznego – Unimedi, spółkę powołaną przez Grupę Neuca.

Celem działania spółki Unimedi jest zapewnienie pacjentom sprawnej organizacji świadczeń poprzez infolinię medyczną oraz wspierającą procesy obsługowe, platformę informatyczną.

– Rozwiązania telemedyczne i informatyczne odgrywają bardzo ważną rolę w działaniu naszego biznesu. Do tej pory, korzystając z rozwiązań operatora zewnętrznego, mieliśmy ograniczony wpływ na możliwości kształtowania usługi i nie mogliśmy w pełni wykorzystać jej potencjału. Dlatego rozpoczęliśmy pracę nad własnym systemem obsługi pacjenta, który zapewniłby nam pełną kontrolę nad procesem, a jakość obsługi – czynnik bezpośrednio kształtujący nie tylko wizerunek firmy, ale mający bezpośredni wpływ na nasz biznes – byłaby uzależniona wyłącznie od nas – mówi Sławomir Koszewski, członek zarządu TU Zdrowie.

Rok do roku przybywa ubezpieczonych w TU Zdrowie, a wraz z nimi rośnie ilość usług umawianych przez infolinię i narzędzia informatyczne wspierające pracę konsultantów.

Przekazanie organizacji i realizacji usług zdrowotnych do Unimedi było naturalnym krokiem, pozwalającym TU Zdrowie bezpiecznie rozwijać nowoczesną usługę, która, dzięki osadzeniu jej wewnątrz Grupy, pozwala dopasować ją do obecnych i przyszłych potrzeb ubezpieczyciela.

O sztucznej inteligencji w zdrowiu w gronie ekspertów

Unimedi w pełni adaptuje rozwiązania, które są już wykorzystywane w TU Zdrowie takie jak: Panel Ubezpieczającego i Ubezpieczonego, Platforma Medycyny Pracy, czy voicebot IGA. Trwają także zaawansowane prace nad rozwiązaniem integrującym grafiki lekarskie w kluczowych placówkach medycznych.

– Docelowo chcemy, aby ubezpieczeni mogli samodzielnie umawiać wizyty korzystając z grafików lekarzy online lub pomocy asystenta głosowego. Technologia przejmie na siebie także zadania o charakterze standardowym czy powtarzalnym, zapewniając szybki odbiór połączenia i wsparcie dla ubezpieczonego, zapewniające jego sprawną obsługę. W przypadku bardziej skomplikowanych sytuacji, ubezpieczony zawsze będzie mógł skorzystać z pomocy zespołu infolinii medycznej i omówić swój przypadek z wyspecjalizowanym konsultantem – podsumowuje Sławomir Koszewski.

Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowie SA działa na polskim rynku zdrowia od ponad 11 lat, oferuje opiekę zdrowotna dla pracowników. Firma ubezpiecza już ponad 170 tysięcy osób, które mogą korzystać z placówek medycznych w 650 miejscowościach w całym kraju.

Ubezpieczenie Pełna Opieka i Koordynator Opieki Szpitalnej w Grupie Lux Med

Grupa Neuca działa na kilku obszarach ochrony zdrowia. Zajmuje się hurtową dystrybucją farmaceutyków do aptek oraz prowadzi działalność w zakresie zarządzania markami własnymi.

Neuca Med, spółka z Grupy Neuca, jest operatorem Przychodni Lekarskich Świat Zdrowia, sieć obejmuje ponad 70 placówek w siedmiu województwach.

Przeczytaj teraz

PZU zapowiada rozwój na rynku prywatnej opieki medycznej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.05.2021

Strategia PZU Zdrowie zakłada rozwój w kierunku ekosystemu zdrowia i profilaktyki. Spółka   zapowiada prawie dwukrotne zwiększenie przychodów w ciągu czterech lat. Obszar zdrowia to jeden z głównych filarów strategii Grupy PZU na lata 2021-2024.

– Zamierzamy w pełni wykorzystać fakt, że PZU Zdrowie jest częścią Grupy PZU. Posiadamy bazę ponad 20 milionów klientów, co sprawia, że jesteśmy w stanie realnie wpłynąć na długoterminową poprawę stanu zdrowia społeczeństwa, co wiąże się z koniecznością wzięcia przez nas jeszcze większej odpowiedzialności, również w wymiarze społecznym  – mówi Aleksandra Agatowska, prezes zarządu PZU Życie, odpowiedzialna za obszar Zdrowia w Grupie PZU.

– Pandemia, mimo nieustannego poczucia strachu i niepewności, przypomniała nam, że nasze zdrowie jest unikalną wartością. Mimo, że każdy z nas jest inny, dbanie o zdrowie powinno być najwyższym priorytetem. Właśnie dlatego, w naszej strategii połączyliśmy kwestię potrzeb zdrowotnych naszych pacjentów z modelem biznesowym spółki – wyjaśnia Anna Janiczek, prezes zarządu PZU Zdrowie.

PZU stawia na rozwój profilaktyki i ma ambicje zrewolucjonizować podejście do myślenia o zdrowiu przez społeczeństwo. Chce także łączyć wiedzę ekspercką z rozwiązaniami technologicznymi, które pozwolą spersonalizować podejście do pacjenta.

Czytaj: Zapraszamy na konferencję “RODO w zdrowiu“>>>

‒ Podstawą naszego dotychczasowego modelu działania była koncentracja na zapewnieniu pacjentowi szybkiego dostępu do opieki medycznej. Teraz chcemy pełnić jednak rolę aktywnego doradcy zdrowotnego, którego celem nie jest samo leczenie, ale utrzymanie pacjenta w dobrym zdrowiu  ‒ mówi Anna Janiczek, prezes zarządu PZU Zdrowie.

PZU chce także wykorzystać doświadczenie wynikające ze współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Grupą PZU przy projektach związanych z walką z pandemią, czyli między innymi z Domową Opieką Medyczną oraz Narodowym Programie Szczepień.

PZU Zdrowie prowadzi w całej Polsce 130 własne placówki i 2200 placówek partnerskich w 600 miastach w Polsce. Dysponuje także własną siecią pracowni diagnostyki obrazowej i centrum telemedycznym. Planowane są kolejne przejęcia a także rozwój organiczny. Inwestycje będą dotyczyć także nowych technologii, między innymi telemedycyny.

PZU Zdrowie zatrudnia 6000 pracowników medycznych i niemedycznych.

Przeczytaj teraz

Dom Lekarski wprowadził nowy sposób płatności za usługi

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.09.2020

Placówki spółki Dom Lekarski wprowadziły od września 2020 roku nowy sposób płatności za usługi medyczne – za pomocą systemu PayPlus. Umożliwia on odroczenie płatności za wizytę nawet na 30 dni.

Taka możliwość dotyczy różnego rodzaju usług medycznych do wartości 1000 zł, czyli na przykład świadczeń w zakresie medycyny ogólnej, medycyny estetycznej, stomatologii, okulistyki czy rehabilitacji.

System ten umożliwia płatność w ratach, za pomocą szybkich płatności online lub tradycyjnym przelewem bankowym.

Czytaj także: Przepisy dotyczące medycyny laboratoryjnej wymagają zmian>>>

Elementem nowej strategii działania spółki od roku 2019 jest ograniczenie współpracy z jednostkami publicznymi i zwiększenie sprzedaży usług dla pacjentów prywatnych. Sprzedaż ta w roku 2019 wyniosła 18 270 651,57 zł, rok wcześniej było to 15 285 173,11 zł.

Dom Lekarski S.A. uzyskał za rok 2019 przychody ze sprzedaży w wysokości 24 262,7 tys. zł oraz stratę netto w wysokości 2 364,7 tys. zł.

Dom Lekarski SA prowadzi w Szczecinie przychodnie, które działają przy ulicach – Rydla 37, w Centrum Handlowym Turzyn przy alei Bohaterów Warszawy 42, w Outlet Park przy ulicy Struga 42 oraz w Piastów Office Center, przy ulicy Piastów 30, gdzie działa także oddział szpitalny. Przy ulicy Gombrowicza 23 spółka prowadzi centrum zabiegowe.

Przeczytaj teraz

NFZ skontroluje placówki medyczne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.07.2020

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował o wznowieniu postępowań kontrolnych w placówkach medycznych i aptekach. Kontrole mają ruszyć w ostatnim tygodniu lipca 2020. Wcześniej zostały one wstrzymane w marcu 2020.

Kontrole wznowiono z powodu sygnałów kierowanych przez pacjentów do NFZ i Rzecznika Praw Pacjenta, które dotyczyły ograniczonej dostępności do świadczeń.

Pacjenci najczęściej zwracali uwagę na ograniczenie dostępności do leczenia, a zdecydowana większość zgłoszeń dotyczyła problemów z dodzwonieniem się do placówki medycznej.

Sygnalizowane były także trudności z uzyskaniem zlecenia na badania, problemy z kontynuacją farmakoterapii, odmowy udzielenia świadczenia, a także brak możliwości osobistego kontaktu z lekarzem.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta przekazało do NFZ łącznie 973 skargi pacjentów, które dotyczyły funkcjonowania podmiotów leczniczych w marcu i kwietniu 2020 roku. Wszystkie sprawy były na bieżąco wyjaśniane.

Czytaj także: Trzeba zmienić dotychczasowy model opieki zdrowotnej>>>

Największą część zgłoszeń, czyli 804 przypadki, stanowiły skargi na działanie placówek realizujących świadczenia w lecznictwie otwartym w ramach umów na świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Według NFZ zjawiskiem wymagającym wyjaśnienia jest również dwukrotny wzrost udzielania podstawowych świadczeń takich jak porada lekarska, podstawowe badania diagnostyczne oraz opieka pielęgniarska w szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć w czerwcu 2020 w stosunku do marca i kwietnia 2020.

Takiego wzrostu nie odnotowano natomiast w przypadku przyjęć pacjentów w stanie ciężkim, dla których SOR i izba przyjęć są miejscem, w którym przede wszystkim mogą uzyskać pomoc.

Źródło: NFZ

Przeczytaj teraz

CM Gamma: ułatwienia w płatności dla pacjentów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 10.06.2020

Centrum Medyczne Gamma z Warszawy wprowadziło dla pacjentów możliwość płacenia za usługi za pomocą narzędzia PayPlus, które dostępne jest dla osób, które ukończyły 25 lat.

Narzędzie to daje możliwość spłacenia kosztów wizyty ciągu 30 dni od momentu potwierdzenia transakcji SMS-em, bez dodatkowych kosztów. Dotyczy to każdej usługi w cenie od 100 do 5000 zł. Daje także możliwość rozłożenia kosztów na raty.

Czytaj także: Odmrażanie systemu ochrony zdrowia – bezpiecznie i z procedurami>>>

Centrum Gamma działa od 2013 roku. Prowadzi w Warszawie szpital ortopedyczno-neurochirurgiczny, zlokalizowany na Żoliborzu, przy ulicy Broniewskiego. W placówce działa przychodnia, a także blok operacyjny z oddziałem szpitalnym, gabinety wysokospecjalistycznej diagnostyki obrazowej (RTG, USG, RM, TK) oraz sala fizjoterapeutyczna.

Centrum współpracuje także z klubami sportowymi, zapewniając kompleksową opiekę zawodnikom. Od 2018 roku prowadzi też placówkę przy ulicy Bobrowieckiej 8, na warszawskim Mokotowie.

Od 2015 roku większościowym udziałowcem Centrum Medycznego Gamma jest PZU.

Przeczytaj teraz

Otwieramy się na nowe rynki

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.01.2020

Prof. dr n. med. Jakub Swadźba, prezes spółki Diagnostyka sp. z o.o.

Możemy mówić o kilku płaszczyznach, na których Diagnostyka zamknęła rok 2019 z sukcesem. Krokiem milowym było otwarcie się na rynki zagraniczne, co pozwoliło na umocnienie naszej marki, rozwój potencjału naukowego i technologicznego, ale i nawiązanie nowych relacji z partnerami biznesowymi.

Na gruncie krajowym intensyfikujemy prace związane z budową warszawskiego obiektu z usługami laboratoryjnymi, biurowymi i medycznymi o powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych. Będzie to wizytówka naszej spółki, która za parę lat znowu ma być dwa razy większa niż dzisiaj.

Nie bez znaczenia dla profilaktyki zdrowia naszych pacjentów było przede wszystkim otwarcie kilku nowoczesnych laboratoriów w dużych aglomeracjach miejskich, takich jak Katowice, Radom czy Zielona Góra. Są to kompleksy budynków, w których realizujemy szerokie spektrum badań zlecanych przez naszych klientów z prawie 3-tysięcznej puli możliwych oznaczeń.

Wzmocniliśmy też naszą ogólnopolską sieć nowymi lokalizacjami punktów pobrań, osiągając liczbę 1000 miejsc, w których pacjenci mogą zlecić badania genetyczne, histopatologiczne oraz mikrobiologiczne. W roku 2020 powstanie około 50 nowych, ale zweryfikujemy także te lokalizacje, w których utrzymywanie punktów pobrań byłoby nadal rentowne.

Jednocześnie prognozujemy wzrost liczby przeprowadzanych przez nas badań – o kilkanaście procent rocznie.

Cieszymy się również z wyróżnienia, jakie otrzymaliśmy na Gali Finałowej EY Przedsiębiorca roku 2019. Nagroda specjalna za stworzenie największej sieci laboratorium medycznych w Polsce, jest dla nas także motywacją, by działać jeszcze sprawniej i z pełną świadomością potencjału, jaki posiada nowoczesna diagnostyka laboratoryjna.

Czytaj na ten temat: Jakub Swadźba wyróżniony Nagrodą Specjalną w Konkursie EY Przedsiębiorca Roku 2019>>>

Nasza perspektywa na najbliższe lata to inwestycje w rozwój badań genetycznych, ale nie tylko. Diagnostyka jako współudziałowiec pięciu dużych spółek zajmujących się szerokim spectrum badań genetycznych i spersonalizowaną medycyną, już dziś umożliwia pacjentom dostęp do najwcześniejszej terapii, także tej onkologicznej czy badań DNA płodu na podstawie próbki krwi matki.

Innym obszarem naszego zainteresowania jest rozwój startupów w medycynie. Przykładem jest tu młoda spółka GenXone, która wykonuje badania najnowocześniejszą technologią nanoporów. Ogólnie tłumacząc ten proces, możemy powiedzieć, że w jego efekcie poznajemy skład wszystkich bakterii jelitowych pacjenta, które mogą mieć wpływ na wystąpienie wielu chorób, takich jak choroba  Alzheimera, czy zaburzeń zaliczanych do spectrum autyzmu.

Kolejną płaszczyzną, na której Diagnostyka rozwija się, jest cyfryzacja medycyny. Potencjał tego sektora polega na wykorzystaniu wszelkich zbiorów danych i powiązaniu ich ze zmechanizowanymi algorytmami uczenia się, aby opracować jak najbardziej precyzyjną diagnozę pacjenta.

Rozwiązania te oparte na sztucznej inteligencji pomagają zatem ogarnąć skomplikowaną materię wzajemnych zależności pomiędzy różnymi badaniami i służą ich interpretacji. Dopełnieniem tej technologii zautomatyzowanej diagnozy „stanu pacjenta” byłaby sieć tzw. chatboot’ów. Urządzenia pozwoliłyby pacjentom na konsultację wyników badań laboratoryjnych, dzięki czemu pacjenci łatwiej przyjęliby ich znaczenie kliniczne. Już dziś pacjenci mogą zdalnie – przez platformę internetową – umawiać się na pobranie materiału do badań w swoim domu lub biurze w 10. największych miastach w Polsce. A to dopiero początek rozwoju telemedycyny w służbie zdrowia naszych pacjentów.

Czytaj także: Rynek usług medycznych jest wymagający>>>

Przeczytaj teraz

Łódź: Blue Medica rozwija przychodnię przy Zgierskiej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.05.2019

Przychodnia prowadzona przez spółkę Blue Medica, zlokalizowana w Łodzi przy ulicy Zgierskiej 211, rozszerza działalność i zmienia nazwę na Centrum Medyczne Zgierska.

Do zespołu przychodni dołączą nowi specjaliści a placówka zostanie doposażona w nowy sprzęt medyczny.

Obecnie placówka oferuje konsultacje specjalistyczne w poradniach: neurologicznej, endokrynologicznej, ortopedycznej, immunologicznej oraz pediatrycznej. Można tutaj wykonać badania USG oraz badania laboratoryjne.

Przychodnia, zlokalizowana w Centrum Handlowym Vis a Vis, jest częścią Grupy Blue Medica, która prowadzi kilkanaście placówek. Są one zlokalizowane w Łodzi, w Warszawie, Krakowie, Radomsku, Bełchatowie, Toruniu, Elblągu, Lublinie, Zgierzu, Kielcach i Lubawce. Są to przychodnie studenckie lub placówki ambulatoryjne, oferujące badania w zakresie medycyny pracy, konsultacje specjalistyczne i diagnostykę.

Czytaj także: Blue Medica: nowe świadczenia specjalistyczne w Łodzi>>>

Przychodnię Blue Medica w Łodzi prowadzi Blue Medica s. z o.o. działająca od 2008 roku, której prezesem jest Paweł Jarosz. Pełni on również funkcję prezesa w Grupa Blue Medica sp. z o.o., która została zarejestrowana w roku 2015. Wiceprezesem tej spółki jest Maciej Hazubski.

Wiosną 2017 roku Blue Medica pozyskała udziałowca – fundusz WinVentures, który zainwestował w sieć prawie 30 mln zł.

Przeczytaj teraz

Działają już  nowe oddziały Enel-Med

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.01.2019

W styczniu 2019 rozpoczęły działalność dwie nowe placówki Centrum Medycznego Enel-Med zlokalizowane w Warszawie i Krakowie. 7 stycznia 2019 pierwszych pacjentów przyjął w stolicy oddział Enel-Med Homepark Targówek, a od 28 stycznia 2019 można korzystać z usług oddziału Enel-Med Wadowicka na krakowskim Podgórzu.

Nowy krakowski oddział powstał na terenie kompleksu biurowego Wadowicka 3, u zbiegu ulic Wadowickiej i Rydlówka (okolice ronda Matecznego). Swoją ofertę kieruje do pracowników okolicznych firm oraz mieszkańców Podgórza i sąsiednich dzielnic.

W Oddziale Wadowicka na powierzchni 600 mkw do dyspozycji pacjentów oddano gabinet zabiegowy i punkt pobrań oraz 9 gabinetów lekarskich, w których przyjmują lekarze takich specjalizacji jak interna, pediatria, medycyna rodzinna, okulistyka, ginekologia, laryngologia i lekarze medycyny pracy.

Działa tutaj także wysokospecjalistyczna klinika stomatologii, składająca się z trzech gabinetów, w której oprócz stomatologii zachowawczej dla dzieci i dorosłych dostępna jest endodoncja, stomatologia estetyczna i chirurgia stomatologiczna.

W oddziale można także wykonać szereg badań takich jak: USG, RTG stomatologiczne, a także ECHO serca, holter EKG i ciśnieniowy.

Czytaj także: Enel-Med: program rehabilitacyjny dla mieszkańców Wielkopolski>>>

Nowy warszawski oddział Enel-Med powstał na terenie kompleksu handlowego Homepark Targówek przy ulicy Malborskiej 47. Placówka o powierzchni 1000 mkw usytuowana jest od strony Trasy Toruńskiej, tuż przy wyjeździe w kierunku Marek.

Od 7 stycznia 2019 pierwsi pacjenci mogą w niej wykonać badanie rezonansu magnetycznego. Jest to pierwsza w Polsce komercyjna placówka medyczna wyposażona w sprzęt marki Philips Ingenia 1,5T z systemem In-Bore oraz Ambient Experience.

Od 1 lutego 2019 w oddziale dostępne będą kolejne specjalizacje, w tym gabinet zabiegowy i punkt pobrań. Do dyspozycji pacjentów oddano tutaj 15 gabinetów lekarskich, w których przyjmować będą lekarze takich specjalizacji jak interna, pediatria, ginekologia, ortopedia, dermatologia, neurologia, kardiologia, pulmonologia, laryngologia, gastrologia, okulistyka, endokrynologia, dietetyka oraz  lekarze medycyny pracy.

Także tutaj będzie działała wysokospecjalistyczna klinika stomatologii z pełnym zakresem świadczeń, a także będzie wykonywany szereg badań takich jak: USG, RTG kostne i stomatologiczne, a także ECHO serca, holter EKG i ciśnieniowy.

Przeczytaj teraz