Certyfikat akredytacyjny dla badań prowadzonych przez genXone

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.04.2023

Spółka genXone otrzymała certyfikat potwierdzający pomyślne zakończenie kontroli zewnątrzlaboratoryjnej (EQA) dotyczącej badań mikrobioty jelitowej Nanobiome. Kontrola miała miejsce w lipcu 2022 roku. Certyfikat stanowi potwierdzenie, że identyfikacja bakterii w analizie odpowiada standardom diagnostycznym.

Kontrola zewnątrzlaboratoryjna jest standardowym i obligatoryjnym procesem realizowanym przez laboratoria medyczne dla wszystkich badań diagnostycznych stanowiących ofertę danego laboratorium.

W przypadku Nanobiome kontrola miała charakter dobrowolny. Polegała na tym, że po otrzymaniu od organizatora materiału kontrolnego dokonana została identyfikacja gatunków bakterii. W określonym czasie uzyskane wyniki zostały wysłane do organizatora – Instand e.V. z siedzibą w Niemczech. Z uwagi na innowacyjne podejście do analizowania mikrobioty przez genXone, czas weryfikacji był niestandardowo wydłużony, ale ostateczny wynik pozytywny.

Wyniki kontroli zewnątrzlaboratoryjnych są obiektywnym wskaźnikiem opisującym jakość badań laboratoryjnych.

Spółka genXone rozwija bazę laboratoryjną

Spółka genXone specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej. Jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych dziesięciu na świecie laboratoriów wykorzystujących technologię sekwencjonowania nanoporowego w wielu obszarach nauki, biznesu i medycyny.

Współpracuje jako partner komercyjny z firmą Oxford Nanopore Technologies – światowym liderem innowacji biotechnologicznych.

Największym akcjonariuszem genXone S.A. jest Diagnostyka S.A., która posiada obecnie 40,43 procent akcji spółki oraz tyle samo procent głosów na WZA.

Od 25 sierpnia 2020 roku akcje spółki notowane są na rynku NewConnect. Laboratorium genXone jako pierwsze w Polsce wykryło obecność brytyjskiej odmiany koronawirusa.

Przeczytaj teraz

Nowa siedziba laboratorium Warsaw Genomics

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.03.2023

Pod koniec lutego 2023 laboratorium Warsaw Genomics zmieniło siedzibę i obecnie mieści się przy ulicy Łowickiej 35 w Warszawie (Stary Mokotów). Dotychczasowa siedziba spółka znajdowała się przy ulicy Kiwerskiej 33A.

W związku z tym zmianie uległo również miejsce przyjmowania materiału biologicznego do badań.

Zespół Warsaw Genomics tworzą lekarze i naukowcy, których celem jest stworzenie testów genetycznych, dzięki którym można znaleźć w genomie człowieka błędy odpowiedzialne za powstawanie chorób.

Laboratorium oferuje analizy całogenomowe i sekwencjonowanie nowej generacji.

Diagnostyka: 600 tysięcy osób wykonało badania w ramach programu Profilaktyka 40 Plus

Podczas pandemii Covid-19 laboratorium wykonywało diagnostykę w kierunku wirusa Sars-CoV-2, finansowana przez Ministerstwo Zdrowia. Orzymało w tym zakresie certyfikaty potwierdzające jakość badań.

Firmę prowadzi Warsaw Genomics sp. z o.o. sp. k., zarząd spółki z o.o. tworzą – dr hab. med. Anna Wójcicka, genetyk, prezes zarządu, oraz prof. dr hab. med. Krystian Jażdżewski, lekarz chorób wewnętrznych, endokrynolog, onkogenetyk, członek zarządu, współzałożyciele i właściciele.

Przeczytaj teraz

15-lecie działalności Genomed S.A.

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.02.2023

Firma Genomed SA obchodzi 15-lecie działalności. Z tej okazji ogłosiła wdrożenie usługi profilaktycznego badania genomu człowieka. Jest to najbardziej kompleksowe badanie genetyczne, którego powstanie było możliwe dzięki wielu latom działalności badawczo-rozwojowej firmy.

Genomed SA oferuje usługi sekwencjonowania i analizy DNA, RNA, syntezy DNA oraz diagnostyki genetycznej, w tym badań prenatalnych. Z usług firmy korzysta ponad tysiąc jednostek badawczych, uczelni, firm i klinik w Polsce i w Unii Europejskiej.

Firma realizuje projekty badawcze, dofinansowywane ze środków unijnych, dotyczące między innymi rozwoju diagnostyki spersonalizowanej. Planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych.

Genomed rozwija także sprzedaż badań genetycznych, głównie klientom zainteresowanym szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną.

Udziałowcem Genomed S.A. jest spółka Diagnostyka S.A., która posiada 45 procent udziałów w kapitale zakładowym (30,82  procent głosów na WZA).

Genomed: kolejny rok wzrostu przychodów

Przeczytaj teraz

genXone rozszerza ofertę badań

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.10.2022

Biotechnologiczna spółka genXone, specjalizująca się w sekwencjonowaniu NGS oraz diagnostyce medycznej, wprowadza test molekularny wykrywający bakterię Helicobacter pylori i jednocześnie oceniający oporność bakterii na klarytromycynę. To pierwsze tego typu badanie na polskim rynku, a zarazem jedyny test pozwalający oszacować powodzenie antybiotykoterapii. Spółka otworzyła też nowy, stacjonarny punkt, w którym pacjenci (przede wszystkim z Wielkopolski) mogą przebadać się pod kątem celiakii oraz alergii.

W ofercie Laboratorium Diagnostyki Molekularnej prowadzonego przez genXone znajduje się oferta badań dotyczących szeregu chorób, począwszy od układu pokarmowego, na układzie nerwowym kończąc.

Najnowszy produkt, dotychczas nieobecny na polskim rynku, to test molekularny w kierunku wykrywania bakterii Helicobacter pylori. Ocenia się, że bakterią tą może być zakażonych nawet 84 procent dorosłych Polaków oraz 32 procent osób do 18 roku życia.

Kluczową zaletą tego nowego testu jest dodatkowo ocena oporności tego patogenu na klarytromycynę, czyli antybiotyk, który ma za zadanie wyleczenie wielu groźnych infekcji wywoływanych między innymi przez paciorkowce, chlamydie i gronkowce. Nowy test wykazuje, czy Helicobacter pyroli wykryty w organizmie pacjenta jest na nią odporny, czyli dostarcza niezwykle istotną informację lekarzowi na temat doboru właściwej terapii antybiotykowej i jej powodzenia.

Nowy punkt geXone powstał na początku października 2022 w Przeźmierowie koło Poznania (przy ulicy Rynkowej 18). Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z pacjentami możliwe jest wykonanie takich badań, których ze względu na ich specyfikę (między innymi pobranie krwi) pacjenci nie mogą przeprowadzać samodzielnie w domach. Dbałość o holistyczne podejście do diagnostyki i zdrowia pacjentów umożliwi stworzenie precyzyjnej diagnozy lekarskiej, pozwalającej na opracowanie metod leczenia dobranych pod indywidualne potrzeby każdej osoby.

Spółka genXone zakończyła projekt z wykorzystaniem NGS

Jednym z najciekawszych testów przeprowadzanych w punkcie genXone będzie rzadko wykonywane w przychodniach badanie genetyczne na obecność celiakii. Choroba ta występuje nawet u 1 na 100 osób, a jej objawy mogą pojawić się w każdym wieku. Celiakia jest autoimmunologiczną chorobą o podłożu genetycznym, charakteryzującą się trwającą całe życie nietolerancją glutenu przez organizm człowieka.

Wśród badań obecnych w stacjonarnej ofercie Laboratorium Diagnostyki Molekularnej genXone znajdują się również cztery panele alergologiczne, w tym wziewny, atopowy, pokarmowy oraz pediatryczny. W punkcie będzie istniała możliwość przeprowadzenia diagnostyki molekularnej alergii, na którą składa się aż 295 komponentów alergenowych. Punkt będzie również miejscem dalszego wdrażania oraz rozwijania projektu Nanobiome, dzięki czemu integralną częścią badania będzie w późniejszym czasie konsultacja z dietetykiem.

genXone to spółka z branży biotechnologicznej, która specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej. Jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych dziesięciu na świecie laboratoriów wykorzystujących technologię sekwencjonowania nanoporowego w wielu obszarach nauki, biznesu i medycyny.

Współpracuje jako partner komercyjny z firmą Oxford Nanopore Technologies – światowym liderem innowacji biotechnologicznych.

Największym akcjonariuszem genXone S.A. jest Diagnostyka S.A., która posiada obecnie 38,61 procent akcji spółki oraz tyle samo procent głosów na WZA.

genXone rozszerza współpracę ze spółką gMendel

Przeczytaj teraz

genXone rozszerza współpracę ze spółką gMendel

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.09.2022

Biotechnologiczna spółka genXone podpisała list intencyjny dotyczący rozszerzenia współpracy z duńską spółką gMendel. Wspólne działania obu firm rozpoczęły się na początku 2022 roku, wraz z projektem pilotażowym w zakresie diagnostyki zaburzeń genetycznych. Obecny etap, który rozpoczyna się od negocjacji na temat umowy inwestycyjnej, ma przynieść w efekcie innowacyjne narzędzie do diagnozowania nosicielstwa chorób rzadkich, o globalnym potencjale sprzedaży.

gMendel Aps to innowacyjny duński startup zajmujący się unowocześnianiem diagnostyki zaburzeń genetycznych. Celem badań prowadzonych prze gMendel® jest dostarczenie końcowemu obiorcy maksymalnie precyzyjnego wyniku diagnozy w jak najkrótszym czasie.

Technologia wykorzystywana przez duńską firmę łączy genomikę ze sztuczną inteligencją i technologią block chain i zapewnia krótszą, bezpieczniejszą i bardziej ekonomiczną ścieżkę do dokładnej diagnozy i potencjalnego leczenia, zapewniając najwyższe bezpieczeństwo i szyfrowanie danych pacjenta. Metoda ta bazuje między innymi na wielopoziomowym sekwencjonowaniu DNA, w efekcie którego przeprowadza się klasyfikację zaburzeń genetycznych oraz poddaje analizie dużą ilości próbek.

Bazując na bardzo dobrych wynikach współpracy rozpoczętej jeszcze w styczniu 2022 roku, genXone oraz gMendel zdecydowały się na rozszerzenie zakresu swoich badań. Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym firmy zobowiązują się kontynuować współpracę w zakresie rozwoju i wprowadzenia na międzynarodowy rynek nowatorskiego narzędzia opartego o technologię nanoporową i platformę Phivea, służącego do przesiewowej diagnostyki nosicielstwa rzadkich chorób genetycznych takich jak m.in. zespół DiGeorge’a, rdzeniowy zanik mięśni czy mukowiscydoza.

Projekt zostanie poprzedzony zawarciem umowy inwestycyjnej, której szczegóły będą negocjowane przez obie strony. Umowa ma regulować warunki finansowania działań związanych z projektem. Dostrzegając globalny i długofalowy wymiar współpracy, spółki rozmawiają o nowych emisjach akcji oraz o ewentualnej pożyczce udzielonej przez genXone na rzecz gMendel. Takie rozwiązanie zagwarantuje odpowiednie środki dla projektu oraz wzmocni współpracę naukowo-badawczą pomiędzy firmami.

-To porozumienie oznacza konkretne korzyści dla obu partnerów. Dzięki synergii i wspólnym wysiłkom opracujemy innowację na skalę globalną – test do diagnozowania nosicielstwa chorób rzadkich opartego o platformę Phivea® oraz o sekwencjonowanie w technologii nanoporowej. Posiadanie potencjału operacyjnego, zaawansowanych kompetencji bioinformatycznych oraz doświadczenia we wdrażaniu tego typu rozwiązań poza laboratorium pozwoli na opracowanie uniwersalnego i dostępnego narzędzia do badań przesiewowych, gotowego do wdrożenia w dowolnym miejscu na świecie. Rozwijana przez nas systematycznie współpraca z zagranicznymi partnerami, to realizacja jednego z kluczowych celów naszej strategii globalnego upowszechniania zaawansowanych metod badań genetycznych i wymierny dowód biznesowy, że na biotechnologii i genetyce molekularnej można – i zarabiać, i tworzyć nową jakość – podkreśla Michał Kaszuba, prezes zarządu genXone.

Planowana współpraca obejmuje co najmniej trzy etapy. Rozpoczynająca się aktualnie faza negocjacyjna ma stworzyć ramy finansowe wspólnego przedsięwzięcia. Pomyślne zakończenie rozmów otworzy pierwszy etap badawczo-rozwojowy, którego celem jest opracowanie testu diagnostycznego na nosicielstwo chorób rzadkich (tzw. BCT). Satysfakcjonujące wyniki opracowanego testu mają w przyszłości doprowadzić do opracowania testu do szerokiej diagnostyki chorób rzadkich u noworodków.

-Ta inwestycja to wyraz docenienia przez genXone posiadanej przez gMendel technologii oraz potwierdzenie wspólnej wizji badań. Razem chcemy zrewolucjonizować diagnostykę zaburzeń genetycznych poprzez wykorzystanie gMendel®Test jako technologii szczegółowej, przystępnej oraz błyskawicznie dostarczającej wyniki analizy. Nasza współpraca dojrzewała na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, a ta inwestycja jest idealną okazją do ekspansji naszej metody gMendel®Test na inne obszary diagnostyki zaburzeń genetycznych. Co ważne, ta umowa w pierwszej kolejności rozszerza dostępność naszej technologii w Polsce dzięki dostępowi genXone do szerokiej sieci laboratoriów diagnostycznych. Ta innowacja stwarza sytuację „win-win” na wszystkich poziomach: dla pacjentów, dla laboratoriów diagnostycznych, dla ekspertów medycznych oraz narodowych systemów zdrowia – komentuje Chris Kyriakidis, prezes i założyciel firmy gMendel®.

Rozszerzenie współpracy z gMendel® to kolejny projekt rozpoczęty w ostatnim czasie przez genXone.  Także we wrześniu 2022  firma podpisała list intencyjny z duńską firmą Metaceutics Aps. Do partnerów spółki dołączył także Human Biome Institute spółka biotechnologiczna, która odpowiada za uruchomienie profesjonalnego banku mikrobioty jelitowej, a także produkcję preparatów służących do wykonania transplantacji mikroorganizmów jelitowych.

genXone będzie współpracować z duńską firmą

Na mocy umowy genXone wykona dla instytutu sekwencjonowanie próbek mikrobiomu jelitowego z wykorzystaniem unikatowej technologii nanoporowej. Za te badania spółka otrzyma maksymalnie 480 tys. zł netto. Zawarcie umowy ma również wartość prestiżową, ponieważ oznacza współpracę z cenionym w środowisku naukowym lekarzem i ekspertem dr. n. med. Jarosławem Bilińskim.

genXone to spółka z branży biotechnologicznej, która specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej. Jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych dziesięciu na świecie laboratoriów wykorzystujących technologię sekwencjonowania nanoporowego w wielu obszarach nauki, biznesu i medycyny.

Współpracuje jako partner komercyjny z firmą Oxford Nanopore Technologies – światowym liderem innowacji biotechnologicznych.

Największym akcjonariuszem genXone S.A. jest Diagnostyka S.A., która posiada obecnie 38,61 procent akcji spółki oraz tyle samo procent głosów na WZA.

Przeczytaj teraz

CGM Genesis: jedyne w Polsce konsultacje w zakresie genetyki klinicznej i okulistyki

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.09.2022

Centrum Genetyki Medycznej Genesis z Poznania oferuje konsultacje genetyczne z jednym w Polsce specjalistą genetyki klinicznej, będącym jednocześnie specjalistą w zakresie okulistyki.

Okulistyka jest, obok neurologii dziedziną medycyny, w której diagnozuje się najwięcej chorób uwarunkowanych genetycznie. Obecnie opisanych jest ponad 1500 genetycznych chorób oczu. W większości są to choroby rzadkie, najczęstsza z nich – zwyrodnienie barwnikowe siatkówki występuje raz na 3500 urodzeń.

Każdy pacjent z rozpoznaniem czy podejrzeniem genetycznej choroby oczu powinien trafić do poradni genetycznej w celu weryfikacji rozpoznania i doboru testu genetycznego. Wynik takiego testu powinien być zinterpretowany przez lekarza genetyka. Badania genetyczne to jedyny sposób na wskazanie przyczyny choroby i określenie wadliwego genu i na potwierdzenie rozpoznania.

Centrum Genesis umożliwia konsultacje dotyczące chorób okulistycznych uwarunkowanych genetycznie. Prowadzi je jedyny w Polsce specjalista genetyki klinicznej i okulistyki – prof. dr hab. med. Maciej Krawczyński.

Centrum Medyczne Mavit liderem w zakresie operacji zaćmy

Centrum Genesis oferuje szeroki zakres analiz genetycznych obejmujących zarówno pojedyncze mutacje jak i duże badania panelowe NGS (Next Generation Sequencing).

Laboratorium specjalizuje się szczególnie w diagnostyce chorób genetycznych, wad wrodzonych oraz niepowodzeń rozrodu. W ofercie Genesis znajdują się również liczne badania genetyczne z zakresu między innymi neonatologii, pediatrii, neurologii,  ginekologii, andrologii, a także okulistyki.  Centrum udziela też konsultacji z zakresu poradnictwa genetycznego. Realizuje świadczenia w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Centrum Genetyki Medycznej Genesis działa od 1999 roku (początkowo działało jako Centrum Genetyki Medycznej, od 2009 roku pod obecną nazwą).

Poradnie Genetyczne Genesis działają w Poznaniu (przy ulicy Dąbrowskiego 77) oraz w Zielonej Górze (przy ulicy Towarowej 20).

Od 2017 roku Centrum należy do Grupy Diagnostyka, największej w Polsce sieci laboratoriów medycznych.

Nowe placówki sieci Diagnostyka

Przeczytaj teraz

Spółka genXone zakończyła projekt z wykorzystaniem NGS

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.09.2022

Spółka biotechnologiczna genXone zakończyła realizację projektu dotyczącego opracowania innowacyjnego testu do diagnostyki ran pooperacyjnych z wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nowej generacji NGS.

W ramach projektu spółka w oparciu o technologię nanoporową opracowywała narzędzie do diagnostyki ran pooperacyjnych możliwej do przeprowadzenia przy łóżku pacjenta, Usprawnia to proces leczenia zakażeń ran poprzez szybkie identyfikowanie mikroorganizmów.

GenXone to spółka z branży biotechnologicznej, która specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej. Jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych dziesięciu na świecie laboratoriów wykorzystujących technologię sekwencjonowania nanoporowego w wielu obszarach nauki, biznesu i medycyny.

Spółka genXone inwestuje w nowe badania

Współpracuje jako partner komercyjny z firmą Oxford Nanopore Technologies – światowym liderem innowacji biotechnologicznych.

Największym akcjonariuszem genXone S.A. jest Diagnostyka S.A., która posiada obecnie 38,61 procent akcji spółki oraz tyle samo procent głosów na WZA.

Przeczytaj teraz

Spółka genXone inwestuje w nowe badania

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.08.2022

Biotechnologiczna spółka genXone koncentruje się na rozszerzaniu swojej unikatowej oferty badań różnych schorzeń organizmu człowieka oraz na rozwoju projektu badań ludzkiej mikrobioty – Nanobiome. Spółka wprowadza na rynek nowe badania dotyczące alergii i diagnostyki układu pokarmowego.

W lipcu 2022 genXone wypłacił akcjonariuszom ponad 3,29 mln zł dywidendy, czyli 1 zł za jedną akcję. Jest to już druga wypłata dywidendy w ciągu dwóch lat obecności spółki na GPW. Zarząd podsumował pierwsze półrocze 2022, w którym osiągnięto ponad 9,3 mln zł przychodów.

W pierwszym półroczu 2022 spółka koncentrowała się na rozwoju swojej bazy laboratoryjnej pod kątem wprowadzania w najbliższym okresie nowych produktów do oferty badań,  rozbudowie badania mikrobioty jelitowej Nanobiome  oraz wykonywania zaawansowanych usług dla podmiotów zewnętrznych. genXone wypracował pozycję eksperta na krajowym rynku w obszarze walidacji testów antygenowych, co daje nowe możliwości współpracy. W ramach tej działalności od początku tego roku zawarto 12 umów z Pure Clinical sp. z.o.o., których wartość wyniosła 885 tys. zł netto.

Spółka podpisała też list intencyjny z duńską firmą gMendel ApS dotyczący rozpoczęcia współpracy w zakresie unowocześniania diagnostyki zaburzeń genetycznych. Współpraca ma na celu zwiększenie dostępności takich badań. Laboratorium spółki prowadzi obecnie prace nad wprowadzeniem do oferty w drugiej połowie roku nowych badań dotyczących diagnostyki alergii i diagnostyki układu pokarmowego. Rozszerzą one dodatkowo obecną ofertę specjalistycznych badań infekcji rożnych układów w organizmie człowieka. Spółka dopasowuje do potrzeb instytucji naukowych i uczelni swoją ofertę badań bazujących na analizie genetycznej. Nowa usługa, która weszła do oferty, to tzw. sekwencjonowanie plazmidowe DNA (ang. whole plasmid sequencing) z wykorzystaniem technologii nanoporowej. Plazmidy to cząsteczki pozachromosomowego DNA, które kodują geny, nadające np. bakteriom oporność na antybiotyki. Znaczenie tych usług jest  istotne nie tylko w analizach medycznych, ale i w wielu innych obszarach nauki.

Produkt genXone w raporcie „Top Disruptors in Healthcare”

W zakończonym półroczu w trzecią fazę rozwoju wszedł kluczowym projekt – Nanobiome, polegający na badaniu mikrobioty jelitowej. Balans w środowisku bakteryjnym jelit jest kluczem do lepszego zdrowia fizycznego i psychicznego. Założeniem projektu Nanobiome jest dostarczenie kompleksowej wiedzy o mikrobiomie jelitowym oraz holistycznych rozwiązań mających na celu wspieranie mikrobioty w codziennym działaniu.

Spółka rozszerza aktywność na rynku B2B ze środowiskiem profesjonalistów – dietetyków, specjalistów żywienia, lekarzy – gastroenterologów oraz rozbudowuje sieć sprzedaży. Koncentracja działań spółki w obszarze inwestycji w nowe projekty i budowę szerszej oferty usług zewnętrznych znalazła swoje przełożenie na wyniki pierwszego półrocza. Od stycznia do końca czerwca osiągnięto ponad 9,3 mln zł przychodów. Wynik z działalności operacyjnej wyniósł w pierwszym półroczu ponad 2,12 mln zł, natomiast zysk netto w tym okresie wyniósł ponad 1,7 mln zł.

– genXone rozwija się stabilnie, dzięki posiadanym środkom zabezpieczającym realizację projektów zapisanych w strategii. Mamy bardzo zdrowe fundamenty finansowe i realne perspektywy rozwoju naszej oferty badań, zwłaszcza bazujących na technologii nanoporowej. Skorzystaliśmy z dużej premii w 2021 roku wykorzystując nasz potencjał laboratoryjny do przeprowadzania testów na obecność koronawirusa, co widać było po ówczesnych rekordowych wynikach. Zwracam uwagę, że tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, wracamy w tym roku do sfery aktywnych badań, czyli naszego podstawowego biznesu. Mamy świadomość, że przychody nie będą przez pewien czas tak spektakularne, jak w 2021 roku, ponieważ wzrastają nam nakłady na badania i wprowadzanie nowych produktów do oferty. Tak już się dzieje. Niższe w drugim kwartale przychody spółki w relacji do drugiego kwartału 2021 roku wynikają zarówno z bardzo wysokiej bazy uzyskanej rok wcześniej, oraz z faktu, wejścia obecnie w fazę rozwojową naszych projektów i nakładów z tym związanych. Z drugiej strony w sposób znaczący rosną koszty działalności biznesu, na które mamy ograniczony wpływ. Odnotowaliśmy prawie 30-tokrotny wzrost kosztów zużycia materiałów i energii w stosunku do II kwartału 2021 roku, co w sposób bezpośredni wpływa na wynik z działalności operacyjnej. Konsekwentnie optymalizujemy politykę kosztową. Dlatego zakładamy, że nawet jeśli otoczenie makroekonomiczne będzie spowalniało tempo rozwoju w tym półroczu, to zbudowany przez nas bufor finansowy pozwoli na planową realizację rozpoczętych projektów – podkreśla dr Michał Kaszuba, prezes zarządu genXone.

Spółka w połowie roku z sukcesem przeszła audit certyfikacyjny obejmujący zgodność z normą ISO 9001:2015. Został on przeprowadzony przez jednostkę certyfikującą TÜV SÜD Management Service GmbH. System zarządzania jakością w genXone potwierdza najwyższy standard świadczonych usług, co jest jednym z kluczowych warunków, zwłaszcza w odniesieniu do planów współpracy z zagranicznymi partnerami. Spółka zakłada kolejne certyfikacje, co ma przyczynić się do zwiększenia jej konkurencyjności w branży biotechnologicznej, zwłaszcza w sektorze badań ewaluacyjnych.

Ze względu na poważne zagrożenie kolejną falą pandemii w Polsce spółka kontynuuje działalność diagnostyczną w zakresie identyfikacji Sars-CoV-2. Działa także jej punkt pobrań wymazów w Tarnowie Podgórnym.

Przeczytaj teraz

Produkt genXone w raporcie „Top Disruptors in Healthcare”

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.07.2022

Produkt firmy geXone znalazł się w tegorocznym raporcie „Top Disruptors in Healthcare”, opisującym polski sektor medtech. Jest to autorski, unikatowy projekt Nanobiome, polskie badanie mikrobiomu jelitowego z wykorzystaniem całogenomowego sekwencjonowania w technologii nanoporowej.

Ma to być narzędzie wspierające przede wszystkim dietetyków lub gastroenterologów.

Projekt ten został także nagrodzony w konkursie „i – Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”.

Projekt Nanobiome nagrodzony w konkursie Innowacyjni dla Wielkopolski

Raport „Top Disruptors in Healthcare” stanowi przegląd startupów, które proponują nowe ciekawe rozwiązania dla lekarzy i ich pacjentów oraz jednocześnie wywierają wpływ na rozwój sektora medycznego. Celem publikacji było zebranie informacji o innowacyjnych rozwiązaniach dostępnych na rynku oraz pomoc w zawieraniu efektywnych partnerstw między startupami i firmami medycznymi a inwestorami, placówkami medycznymi i końcowymi klientami.

W tegorocznej edycji raportu „Top Disruptors in Healthcare” zaprezentowano 144 startupów polskich oraz 14 startupów zagranicznych, z rejonu Europy Środkowo-Wschodniej.  Raport został zaprezentowany podczas międzynarodowej konferencji „AI w Zdrowiu”, która odbyła się 14 czerwca 2022 roku w Warszawie.

Raport dostępny jest tutaj

GenXone to spółka z branży biotechnologicznej, która specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej. Jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych dziesięciu na świecie laboratoriów wykorzystujących technologię sekwencjonowania nanoporowego w wielu obszarach nauki, biznesu i medycyny.

Współpracuje jako partner komercyjny z firmą Oxford Nanopore Technologies – światowym liderem innowacji biotechnologicznych.

Największym akcjonariuszem genXone S.A. jest Diagnostyka S.A., która posiada obecnie 38,61 procent akcji spółki oraz tyle samo procent głosów na WZA.

Przeczytaj teraz

Nowe świadczenia kontraktowane odrębnie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.07.2022

23 lipca 2022 roku weszły w życie przepisy wprowadzające nowe świadczenia gwarantowane w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Są to świadczenia kontraktowane odrębnie, dotyczące opieki nad rodzinami z wysokim, dziedzicznie uwarunkowanym ryzykiem zachorowania na choroby nowotworowe.

Chodzi o opiekę nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika, opiekę nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego lub raka błony śluzowej trzonu macicy oraz opiekę nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na siatkówczaka lub chorobę von Hippel-Lindau.

Dokument wprowadzający te świadczenia to rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, które opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw RP 22 lipca 2022 roku (poz. 1542), które weszło w życie 23 lipca 2022.

Rozporządzenie dotyczące zmian w kryteriach wyboru ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie tych świadczeń także weszło w życie 23 lipca 2022 roku.

W warunkach dotyczących wykonywania tych świadczeń wymieniono zatrudnienie lekarzy specjalistów w dziedzinie genetyki kliniczne – w wymiarze 50 procent czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. W przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie genetyki klinicznej – do 25 procent czasu pracy lekarzy w dziedzinie genetyki klinicznej w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.

Lux Med Onkologia: umowy z NFZ na kompleksowe leczenie nowotworów

Wśród personelu wymieniony jest także diagnosta laboratoryjny posiadający co najmniej dwuletnie doświadczenie pracy w medycznym laboratorium diagnostycznym wykonującym badania genetyczne.

Wymagana jest realizacja nieprzerwanie w latach 2019-2022 umowy dotyczącej programu opieki nad rodzinami wysokiego dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe, finansowanego przez ministra zdrowia.

Warunkiem jest także posiadania w lokalizacja medycznego laboratorium diagnostycznego z pracownią genetyczną, poradni genetycznej i gabinetu diagnostyczno-zabiegowego.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 22 lipca 2022 roku (1545).

Przeczytaj teraz

Diagnostyka częścią projektu monitorowania zmienności genetycznej wirusa Sars-CoV-2

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 20.07.2022

Laboratoria Diagnostyki, we współpracy z GIS, brały czynny udział w projekcie projektu monitorowania zmienności genetycznej wirusa Sars-CoV-2 i odpowiedzialne były za gromadzenie i analizę próbek spełniających określone kryteria.

W zakresie usług sekwencjonowania, projekt wspierało między innymi stowarzyszone w Grupie Diagnostyka laboratorium genXone S.A.

Projekt realizował zespół naukowców z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ, koordynowany przez profesora Krzysztofa Pyrcia. Uzyskane informacje posłużyły do lepszego zrozumienia wydarzeń w kraju, ale również do rozszerzenia analiz prowadzonych na całym świecie i uwzględnienia w nich Polski.

Wszystkie dane były przekazywane bezpośrednio do stron: Agencji Badań Medycznych, Ministerstwa Zdrowia oraz udostępniane dla wszystkich zainteresowanych poprzez bazę danych GisAid oraz wizualizacje na stronie sarswpolsce.pl.

W krakowskim ośrodku, jako jednym z pierwszych, prace nad sekwencjonowaniem i monitorowaniem zmienności wirusa podjęto już na początku 2020 roku. Dotyczyły one analizy zmienności genetycznej wirusa oraz analiz pozwalających na ocenę powiązań pomiędzy genotypem i fenotypem.

W ramach projektu zebrano w sumie 9558 próbek zawierających wirusa SarsS-CoV-2, które po wstępnej ocenie posłużyły do uzyskania 8337 sekwencji wirusa. Dzięki sprawnej organizacji oraz optymalizacji kosztów udało się zrealizować założone cele, a liczba przeanalizowanych próbek przekroczyła zakładaną.

Diament Forbesa dla spółki Diagnostyka

W okresie monitoringu zaobserwowano obecność 132 odrębnych wariantów wirusa Sars-CoV-2, spośród których 97,5 procent stanowiły warianty niebezpieczne. Największy odsetek, czyli 38,3 procent wszystkich próbek stanowił wariant Delta. Było to bezpośrednio związane z okresem realizacji projektu, który obejmował głównie jesienną falę zakażeń. Dwa pozostałe najczęściej wykrywane warianty Alfa oraz Omikron stanowiły kolejno 37,7 procent oraz 21,2 procent.

Projekt był realizowany od 1 lutego 2021 roku do 30 kwietnia 2022, dzięki dofinansowaniu Agencji Badań Medycznych.

Diagnostyka to największa w Polsce sieć laboratoriów medycznych, specjalizująca się w realizacji profesjonalnych usług – od pobrania i transportu materiału biologicznego, poprzez wykonanie badania, aż do dostarczenia wyniku analiz medycznych w możliwie najkrótszym czasie. Posiada ponad 1000 punktów pobrań w całej Polsce, wykonując rocznie 120 milionów badań dla ponad 18 milionów pacjentów.

Przeczytaj teraz

W Warszawie powstało laboratorium całogenomowe

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.07.2022

Konsorcjum Central Europe Genomics Center, realizatora projektu Genomiczna Mapa Polski, oraz Centrum Badań DNA, które jest częścią Grupy Kapitałowej Inno-Gene S.A. otworzyło w Warszawie laboratorium całogenomowe.

Umożliwi ono prowadzenie najbardziej zaawansowanych badań genetycznych bez konieczności wysyłania próbek za granicę. Pozwoli to na istotne obniżenie kosztów całej procedury oraz skrócenie czasu realizacji analizy o kilka tygodni. Wrażliwe dane będą przechowywane wyłącznie na krajowych serwerach.

Szybsza diagnostyka genetyczna

Laboratorium umożliwi odczyt całej informacji genetycznej zakodowanej w DNA szybciej i taniej, niż ma to miejsce w przypadku analizy zlecanej podmiotom zagranicznym. Usprawni to wykonywanie badań w kierunku predyspozycji do chorób warunkowanych genetycznie i nowotworowych oraz pozwoli na personalizację leczenia w oparciu o precyzyjne dane o metabolizmie leków. To również szansa na błyskawiczną diagnostykę chorób wrodzonych u noworodków cierpiących na zaburzenia metaboliczne, gdzie kluczowe jest natychmiastowe rozpoczęcie właściwie dobranej terapii.

Automatyzacja to przyszłość diagnostyki medycznej

Uruchomiona jednostka to również odpowiedź na postulaty środowiska genetyków klinicznych. Jego przedstawiciele od wielu lat zabiegali o to, by wysoko zaawansowane badania były wykonane w kraju, z uwagi na potrzebę zapewnienia maksymalnej ochrony danych wrażliwych oraz usprawnienie całej procedury.

– Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia pierwszych badań komercyjnych w oparciu o szerokie zainteresowanie ze strony podmiotów publicznych i prywatnych, z którymi pozostajemy  w stałym kontakcie. Chcemy skupić się na szybkiej komercjalizacji naszej oferty tak, aby optymalnie wykorzystać moce laboratorium i potencjał ekspercki stworzonego przez nas zespołu. Nowa jednostka badawcza pozwoli nam wejść na kolejne rynki, poszerzyć bazę przychodową i konsekwentnie zwiększać wartość spółki. Zakładamy, że nasi akcjonariusze odczują pozytywny wpływ tej działalności już w wynikach za drugie półrocze tego roku – podkreśla Jacek Wojciechowicz, prezes zarządu Inno-Gene S.A.

Dotychczas analizy genetyczne – zlecane przez szpitale w oparciu o finansowanie z NFZ, ale także przez policję czy prokuraturę – były wykonywane przede wszystkim w Azji i USA. Wyniki trafiały do Polski po około dwóch miesiącach. Po uruchomieniu jednostki  w Warszawie czas oczekiwania na nie skróci się nawet o sześć tygodni, a koszt realizacji całej procedury zostanie obniżony kilkakrotnie.

Niższe koszty badań

– Otwarcie pierwszego w Polsce laboratorium całegenomowego to przełomowy moment dla nauki i biznesu w tej części Europy oraz możliwość rozwoju sektora life science na światowym poziomie. To również ważna data dla lekarzy i pacjentów. Obniżenie kosztów realizacji badań to potencjał zwiększenia ich dostępności. Nie bez znaczenia będzie również krótszy czas analizy. Specjalistyczny sprzęt w postaci sekwenatorów DNBSEQ-T7 pozwoli generować aż 1~6 TB danych wysokiej jakości w ciągu jednego dnia – wyjaśnia Jacek Wojciechowicz.

Wzorzec DNA

W laboratorium zostanie stworzony referencyjny genom Polski, czyli wzorzec DNA, który będzie wspierał rozwój wielu projektów naukowych, medycznych i komercyjnych, między innymi w obszarze medycyny spersonalizowanej. Warto jednocześnie podkreślić, że badania całego genomu dla danej osoby wykonuje się tylko raz w życiu, bo materiał zawarty  w komórce nie ulega zmianie w czasie.

Działamy na rzecz środowiska diagnostów laboratoryjnych

Inno-Gene S.A. zarządza grupą spółek działających w sektorach biotechnologii, bioinformatyki, medycyny spersonalizowanej oraz farmakogenetyki. Grupa posiada ponad 14-letnie doświadczenie w diagnostyce mikrobiologicznej i wirusologicznej oraz w badaniach genetycznych. Należące do grupy Centrum Badań DNA ma aktualnie w ofercie ponad 250 badań i testów diagnostycznych wykonywanych metodami genetycznymi i immunologicznymi.

 

Przeczytaj teraz

Nowe badanie genetyczne w InviMed w Gdyni

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.06.2022

Klinika InfiMed w Gdyni wprowadziła do swojej oferty nowe nieinwazyjne badanie genetyczne zarodków Embrace. To pierwsza w Polsce metoda dająca możliwość zbadania zarodka bez jego nakłuwania.

Do ceny potencjału rozwojowego zarodków najczęściej stosuje się metodę oceniającą morfologię (budowę) oraz kinetykę rozwoju zarodka. A ponieważ liczby chromosomów świeżego zarodka nie da się zbadać za pomocą mikroskopu, do tego celu niezbędne jest bardziej zaawansowane badanie, np. PGT-A – czyli inwazyjne genetyczne badanie zarodka.

Natomiast nieinwazyjna ocena uwolnionej z DNA informacji do podłoża hodowlanego metodą Embrace, dostarcza wiedzę o liczbie chromosomów w zarodku bez ingerencji w jego strukturę.

InviMed inwestuje w nowoczesne metody diagnostyczne

Badanie pozwala na wykrycie takich chorób genetycznych jak zespół Downa, zespół Edwardsa, zespół Pataua, zespół Turnera, zespół Klinefeltera, trisomia chromosomu X czy zespół Jacobsa.

– W ten sposób możemy zwiększyć skuteczność leczenia in vitro oraz zmaksymalizować szansę na prawidłową ciążę i urodzenie zdrowego dziecka. A to jest najważniejsze w klinikach leczenia niepłodności InviMed – podsumowuje dr Ricardo Faundez, dyrektor ds. embriologii w klinikach InviMed odpowiedzialny za wdrożenie Embrace.

InviMed działa od 2001 roku, wówczas powstała w Warszawie pierwsza placówka – specjalistyczne centrum diagnozowania i leczenia niepłodności. W 2006 roku zaczęły działać kliniki w Poznaniu i we Wrocławiu, od lipca 2010 roku także w Gdyni, a od 2013 roku – w Katowicach.

InviMed należy do Grupy Medicover.

Medicover powołuje nową regionalną funkcję ds. IT

Przeczytaj teraz

geXone zwycięzcą #CEBioForumAwards

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.06.2022

Spółka genXone została wyróżniona na rozdaniu #CEBioForumAwards, najważniejszych nagród przyznawanych w Centralnej Europie podmiotom z branży biotechnologicznej. Firma otrzymała nagrodę w kategorii antiCOVID19 solutions.

Nagrodę przyznano za projekt wykorzystywania sekwencjonowania nanoporowego do monitorowania zmienności genetycznej wirusa SarsS-CoV-2.

Według danych Związku Firm Biotechnologicznych BioForum, spółki biotechnologiczne notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych są warte już 8 miliardów złotych.

#CEBioForumAwards to nagrody środowiska biotechnologicznego wręczane podczas Central European BioForum, najstarszej konferencji branżowej w Polsce. Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, tegoroczne wyróżnienia, nazywane również biotechnologicznymi Oscarami, miały szczególne znaczenie – były wręczane podczas dwudziestej, jubileuszowej edycji wydarzenia.

Spółka genXone nagrodzona przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Uhonorowały również najlepsze firmy z najlepszego w historii branży okresu rozwoju. Jak podkreślają organizatorzy #CEBioForum2022 dokonania specjalistów ze środowiska biotechnologicznego istotnie przyczyniają się do poszerzania wiedzy naukowej ekspertów, którzy wykorzystują zebrane informacje do dalszego rozwijania usług medycznych dostępnych dla pacjentów z całego świata.

genXone jest spółką z branży biotechnologicznej, która jako pierwsza w Polsce wykorzystuje technologię sekwencjonowania nanoporowego (NGS) do badania mikroorganizmów. W oparciu o licencję Oxford Nanopore Technologies (ONT) spółka tworzy własne, autorskie rozwiązania. genXone oferuje także szeroką gamę testów molekularnych dotyczących wykrywania różnych rodzajów infekcji w organizmie człowieka oraz prowadzi badania laboratoryjne w kierunku wykrywania koronawirusa SARS-CoV-2.

– Badania nad mikroorganizmami to szczególny obszar działalności genXone. Podczas pandemii koncentrowaliśmy wysiłki na poznawaniu wirusa Sars-CoV-2, ale przecież nasz sztandarowy projekt Nanobiome dostarcza kompleksowej wiedzy o bakteriach zamieszkujących jelita. Coraz większa fachowa wiedza na temat mikrobiomu może zapewnić poprawę stanu zdrowia całych populacji. Tym bardziej zdobyta przez genXone nagroda napawa nas ogromną dumą – przede wszystkim dlatego, że dokonania naszych wybitnych specjalistów zostały dostrzeżone i docenione na forum całej polskiej branży biotechnologicznej. Cieszymy się tym bardziej, ponieważ zostaliśmy wyróżnieni na jubileuszowym rozdaniu nagród #CEBioForumAwards, we wspaniałym gronie ekspertów z innych, polskich przedsiębiorstw. Wiemy jak ważne jest wsparcie środowiska branżowego, dlatego dziękujemy za przyznanie nagrody i gratulujemy wszystkim pozostałym nagrodzonym naukowcom – powiedział Michał Kaszuba, prezes genXone.

W składzie kapituły konkursowej znaleźli się prof. Jacek Jemielity (ExploRNA Therapeutics), prof. Krzysztof Pyrć (Jagiellońskie Centrum Biotechnologii UJ), Jakub Jasiczak (Porozumienie Spółek Celowych), Włodzimierz Kuc (NCBiR), Aleksander Kłósek (YouNick Mint) oraz Robert Mikulski (Związek Firm Biotechnologicznych).

Będzie nowa specjalizacja – medyczna genetyka molekularna

Spółka genXone obecna niecałe dwa lata na Giełdzie Papierów Wartościowych rozwija się w szybkim tempie. W samym pierwszym kwartale tego roku odnotowała ponad 37-procentowy wzrost przychodów. Rozszerza swoją współpracę związaną z badaniem zmienności koronawirusa ze stacjami państwowego Sanepidu. Natomiast w ramach współpracy z innymi firmami z sektora prowadzi między innymi walidację testów antygenowych. genXone podpisała też list intencyjny z duńską firmą gMendel ApS dotyczący rozpoczęcia współpracy w zakresie unowocześniania diagnostyki zaburzeń genetycznych w organizmie człowieka.

Spółka ma siedzibę w Złotnikach koło Poznania. Największym akcjonariuszem genXone S.A. jest Diagnostyka S.A., która posiada obecnie 38,61 procent akcji spółki oraz tyle samo procent głosów na WZA.

Spółka biotechnologiczna genXone rozwija działalność

Przeczytaj teraz

Genomed: kolejny rok wzrostu przychodów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.05.2022

Rok 2021 był dla spółki Genomed SA kolejnym rokiem wzrostu przychodów, choć na jego dynamikę wpłynęła pandemia wirusa Sars-CoV-2. Wzrost ten w stosunku do roku 2020 wyniósł 6,1 procent. W roku 2021 przychody spółki osiągnęły 19 894,4 tys. zł, rok wcześniej – 18 754,3 tys. zł.

Wzrost kosztów działalności operacyjnej w roku 2021 wyniósł 2,7 procent. Spółka uzyskała w tym okresie zysk netto w wysokości 1 238 tys. zł. Rok wcześniej wyniósł 412 265 zł.

Dobre wyniki roku 2021, mimo pandemii, częściowego zamrożenia gospodarki i ograniczenia działania instytucji finansowych, to konsekwencja wzrostu sprzedaży szerokiego zestawu usług, opartych na technologii sekwencjonowania genomowego (ang. NextGeneration Sequencing, NGS), w tym badań diagnostycznych dla klientów indywidualnych.

O sztucznej inteligencji w zdrowiu w gronie ekspertów

Oferta badań opartych na panelach wielogenowych i sekwencjonowaniu eksomu (odcinka genu kodującego sekwencję aminokwasów w cząsteczce białka), między innym w zakresie chorób oczu, spotyka się z dużym zainteresowaniem pacjentów.

W 2021 roku Genomed podpisał szereg umów, związanych z usługami dla sektora naukowego, pozyskując nowych klientów instytucjonalnych. Były to między innymi umowy z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach na usługi sekwencjonowania metodą NGS, z uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach na  sekwencjonowanie próbek RNA, z Uniwersytetem Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie na usługi NGS, z Politechniką Poznańską na dostawę oligonukleotydów.

Spółka podpisała też szereg długoterminowych umów, między innymi dotyczących analizy metagenomicznej, syntezę oligonukleotydów i sekwencjonowania Sangera i NGS.

Genomed planuje rozszerzenie zakresu działalności

W roku 2021 Genomed startował także w konkursach ofert i przetargach, docierając do klientów z sektorów diagnostyki medycznej, nauki oraz biotechnologiczno-farmaceutycznego a także zacieśniając współpracę ze spółkami z grupy Diagnostyka.

Genomed zajmuje się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Realizuje projekty badawcze, dofinansowywane ze środków unijnych, dotyczące między innymi rozwoju diagnostyki spersonalizowanej. Spółka planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych.

Genomed rozwija także sprzedaż badań genetycznych, głównie klientom zainteresowanym szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną.

Udziałowcem Genomed S.A. jest spółka Diagnostyka, która posiada 45 procent udziałów w kapitale zakładowym (30,82  procent głosów na WZA).

Przeczytaj teraz

Spółka biotechnologiczna genXone rozwija działalność

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.05.2022

Biotechnologiczna spółka genXone osiągnęła w pierwszym kwartale 2022 roku ponad 37-procentowy wzrost przychodów. Od stycznia do końca 2022 miały one wartość ponad 7,3 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to około 5,3 mln zł.

Zysk netto w pierwszym kwartale 2022 roku wyniósł prawie 2 mln zł i był na podobnym poziomie jak rok wcześniej.

Spółka, dzięki prowadzonej od dawna dywersyfikacji obszarów swoich aktywności biznesowych, wypełniła w pierwszym kwartale lukę w przychodach wynikającą z obniżenia przez NFZ stawek za wykonywanie testów na obecność koronawirusa. Rozszerzyła też współpracę związaną z walidacją testów antygenowych, która kontynuowana jest też w drugim kwartale.

Spółka wykorzystuje aktywnie swoją bazę laboratoryjną do świadczenia zaawansowanych usług dla podmiotów zewnętrznych. Laboratorium Diagnostyki Molekularnej rozwija od początku roku współpracę z Pure Clinical sp. z.o.o. w zakresie walidacji testów antygenowych. Od grudnia 2021 roku zawartych zostało z tą spółką 12 umów o wartości 925 tys. zł netto.

Spółka genXone nagrodzona przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Spółka podpisała też list intencyjny z duńską firmą gMendel ApS dotyczący rozpoczęcia współpracy w zakresie unowocześniania diagnostyki zaburzeń genetycznych. Rozwiązania dostępne obecnie mają wiele ograniczeń, między innymi ze względu na złożoność, czasochłonność i kosztochłonność wykonywanych analiz.

Kooperacja ma na celu zwiększenie dostępności takich badań i możliwie wczesnej diagnostyki. W ostatnich dniach pojawiły się pierwsze efekty – firma GMendel ApS uzyskała certyfikat CE-IVD dla platformy Phivea® v1.0.0 opartej na nowatorskiej technologii do przesiewowego wykrywania zespołu Klinefertera u noworodków. genXone brała czynny udział w procesie walidacji tego nowatorskiego narzędzia.

Kluczowy projekt Nanobiome

W pierwszym kwartale 2022 w trzecią fazę rozwoju wszedł kluczowym projekt Nanobiome, polegający na badaniu mikrobioty jelitowej. Jego założeniem jest dostarczenie kompleksowej wiedzy o mikrobiomie jelitowym oraz docelowo holistycznych rozwiązań mających na celu wspieranie mikrobioty w codziennym działaniu.

– Wyniki pierwszego kwartału potwierdzają skuteczność procesów zarządczych w spółce i stabilność strumieni przychodowych budowanych od początku tego roku. Obok nowych partnerów, dla których wykonujemy prace badawcze, kontynuowana jest współpraca z państwowymi placówkami Sanepidu dotycząca badań nad wirusami, zapoczątkowana jeszcze w ubiegłym roku. Bardzo dobre wyniki w pierwszym kwartale to nie tylko gwarancja kontynuacji rozwoju spółki, ale i dodatkowy argument, uzasadniający naszą decyzję o przeznaczeniu części zysku za 2021 rok na dywidendę. Co bardzo ważne, bez zagrożenia dla potrzeb inwestycyjnych założonych na ten rok. Szukamy szerszej możliwości współpracy z innymi podmiotami i kolejnych aktywności wykorzystujących naszą bazę badawczą, bo to przynosi nam wymierne korzyści finansowe. Warto podkreślić, że skutecznie potrafiliśmy uzupełnić w całościowych przychodach spółki w pierwszym kwartale, wyraźny spadek przychodów z testowania na obecność koronawirusa wynikający z obniżenia stawek przez NFZ. Uprzedzaliśmy już w momencie debiutu na giełdzie, że przychody z wykonywania testów traktujemy wyraźnie jako dodatkowe źródło zysków, a nie jeden ze strategicznych obszarów. Dlatego dzięki konsekwentnej dywersyfikacji sektorów naszej aktywności biznesowej dziś nie mamy z tego powodu istotnych problemów – podkreśla dr Michał Kaszuba, prezes zarządu genXone.

Obecnie działalność diagnostyczna w zakresie identyfikacji Sars-CoV-2 prowadzona jest jeszcze w punkcie pobrań wymazów w Tarnowie Podgórnym.

GenXone to spółka z branży biotechnologicznej, która specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej. Jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych dziesięciu na świecie laboratoriów wykorzystujących technologię sekwencjonowania nanoporowego w wielu obszarach nauki, biznesu i medycyny.

Współpracuje jako partner komercyjny z firmą Oxford Nanopore Technologies – światowym liderem innowacji biotechnologicznych.

Spółka ma siedzibę w Złotnikach koło Poznania. Największym akcjonariuszem genXone S.A. jest Diagnostyka S.A., która posiada obecnie 38,61 procent akcji spółki oraz tyle samo procent głosów na WZA.

Diagnostyka wyróżniona przez Roche

Przeczytaj teraz

Spółka genXone nagrodzona przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.05.2022

Spółka biotechnologiczna genXone otrzymała nagrodę w kategorii „Inteligentne specjalizacje dla Wielkopolski”, przyznawaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Do II etapu konkursu „i-Wielkopolska-Innowacyjni dla Wielkopolski” zakwalifikowano 11 kandydatów. Z dziedziny ochrony zdrowia oprócz firmy geXone znalazła się w tym gronie także firma NGK Pharma sp. z o.o.

Wyróżniony program Nanobiome

Spółka genXone została wyróżniona za program Nanobiome, czyli badanie mikrobioty jelitowej oparte o nowatorską technologię sekwencjonowania nanoporowego.

Nadrzędnym celem projektu jest przygotowanie obszernych baz danych, których analiza pozwoli spojrzeć na problematykę mikrobiomu jelitowego w szerokiej perspektywie, tworząc tym samym narzędzie ułatwiające pracę branży medycznej – gastroenterologom czy też specjalistom z zakresu żywienia.

Takie informacje zebrane w jednym miejscu pomogą określić związek między konkretnymi jednostkami chorobowymi a zmianami w ludzkim mikrobiomie jelitowym. Nanobiome to pierwsze autorskie rozwiązanie opracowane przez specjalistów firmy, które jest dostępne komercyjnie, przez co zwiększa dostęp do badań genetycznych.

GenXone poprawia wyniki finansowe

GenXone to spółka z branży biotechnologicznej, która specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej. Jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych dziesięciu na świecie laboratoriów wykorzystujących technologię sekwencjonowania nanoporowego w wielu obszarach nauki, biznesu i medycyny.

Współpracuje jako partner komercyjny z firmą Oxford Nanopore Technologies – światowym liderem innowacji biotechnologicznych.

Spółka ma siedzibę w Złotnikach koło Poznania. Jej prezesem jest Michał Kaszuba.

Największym akcjonariuszem genXone S.A. jest Diagnostyka S.A., która posiada obecnie 38,61 procent akcji spółki oraz tyle samo procent głosów na WZA.

Diagnostyka wyróżniona przez Roche

Przeczytaj teraz

GenXone poprawia wyniki finansowe

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.05.2022

Spółka genXone uzyskała w roku 2021 przychody netto ze sprzedaży w wysokości 23 195 421 zł, rok wcześniej było to 20 474 101,55 zł. Zwiększył się także zysk netto, który za rok 2021 wyniósł 8 772 581,48 zł. W roku 2020 odnotowano zysk w wysokości 7 157 084,55 zł.

Rok 2021 był okresem wielu sukcesów dla spółki genXone. Głównymi obszarami działalności poza testowaniem w kierunku Covid-19 był projekt sekwencjonowania genomu koronawirusa SARS-CoV-2 oraz rozpoczęcie komercjalizacji projektu Nanobiome.

W Laboratorium Diagnostyki Molekularnej wykonywane były testy Real Time PCR, identyfikujące 4 geny koronawirusa. Kiedy na znaczeniu zaczęło zyskiwać wykrywanie mutacji znaczących, spółka wprowadziła do oferty takie właśnie badania.

W całym roku 2021 roku Laboratorium Diagnostyki Molekularnej badało próbki pozyskiwane głównie we własnych strukturach, czyli w dwóch punktach wymazowych oraz w procedurze zamówień on-line w sklepie genXone.eu.

Certyfikat dla laboratorium genXone

Poznański punkt pobrań wymazów działał nieprzerwanie przez cały rok realizując zlecenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia oraz komercyjne. 7 kwietnia 2021 roku został uruchomiony drugi punkt pobrań mieszczący się w podpoznańskim Tarnowie Podgórnym i również obsługiwał pacjentów ze skierowaniem z NFZ oraz klientów prywatnych.

Inwestycje w wyposażenie

Wśród najważniejszych inwestycji realizowanych w roku 2021 można wymienić urządzenie do ekstrakcji kwasów nukleinowych oraz przygotowywania reakcji Real-Time PCR – STARlet (Hamilton/Seegene) oraz urządzenie do przeprowadzania reakcji Real-Time PCR – CFX96 DX, których koszt wyniósł 582 000 zł.

Bardzo dobre wyniki finansowe z działalności w latach 2020-2021, w tym wysoki zysk netto pozwolił spółce na realizację założonych planów i kontynuację dalszego rozwoju.

Rozpoczęto także komercjalizację pierwszych produktów w postaci gotowych rozwiązań dla laboratoriów (klientów B2B), otwierając nowe źródła przychodów. Sprzedaż tych produktów została uruchomiona już w pierwszym kwartale 2021 roku i osiągnęła znaczący udział w przychodach spółki za cały 2021 rok.

Rozwój innowacyjnych produktów

Strategia rozwoju genXone zakłada wdrażanie najnowszych technologii sekwencjonowania kwasów nukleinowych (DNA i RNA) oraz tworzenie i komercjalizacja własnych usług i produktów wytworzonych z ich wykorzystaniem, tworzenie innowacyjnych produktów i oprogramowania umożliwiających wykonywanie zaawansowanych badań genetycznych poza laboratorium, tworzenie kompleksowych baz danych genomowych i metagenomowych oraz tworzenie i rozwój grupy kapitałowej spółek odpowiedzialnych za komercjalizację wybranych produktów i usług na rynku polskim i międzynarodowym.

Synevo przejęło Dialab, dostawcę usług diagnostycznych we Wrocławiu

GenXone to spółka z branży biotechnologicznej, która specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej. Jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych dziesięciu na świecie laboratoriów wykorzystujących technologię sekwencjonowania nanoporowego w wielu obszarach nauki, biznesu i medycyny.

Współpracuje jako partner komercyjny z firmą Oxford Nanopore Technologies – światowym liderem innowacji biotechnologicznych.

Spółka ma siedzibę w Złotnikach koło Poznania. Jej prezesem jest Michał Kaszuba.

Największym akcjonariuszem genXone S.A. jest Diagnostyka S.A., która posiada obecnie 38,61 procent akcji spółki oraz tyle samo procent głosów na WZA.

Przeczytaj teraz

Nowe umowy spółki genXone

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.04.2022

Spółka genXone zawarła siedem kolejnych umów z Pure Clinical. Dotyczą one dokonania oceny skuteczności działania testów antygenowych. Ich wartość wynosi 525 tys. zł netto.

Od grudnia 2021 genXone  zawarła w ramach współpracy z Pure Clinical sp. z o.o. 12 umów, w samym tylko roku 2022 było ich 11. Ich wartość to 925 000 zł netto.

GenXone to spółka z branży biotechnologicznej, która specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej. Jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych dziesięciu na świecie laboratoriów wykorzystujących technologię sekwencjonowania nanoporowego w wielu obszarach nauki, biznesu i medycyny.

Automatyzacja to przyszłość diagnostyki medycznej

Współpracuje jako partner komercyjny z firmą Oxford Nanopore Technologies – światowym liderem innowacji biotechnologicznych.

Spółka ma siedzibę w Złotnikach koło Poznania. Jej prezesem jest Michał Kaszuba.

Największym akcjonariuszem genXone S.A. jest Diagnostyka S.A., która posiada obecnie 38,61 procent akcji spółki oraz tyle samo procent głosów na WZA.

Za trzy kwartały roku 2021 (od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku) spółka genXone osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 23 mln 367 tys. zł.

Wzrost przychodów spółki genXone

Przeczytaj teraz

Wzrost przychodów spółki genXone

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.02.2022

Spółka genXone osiągnęła w IV kwartale 2021 roku, czyli od 1 października do 31 grudnia 2021, przychody ze sprzedaży w wysokości 8 mln 930 tys. zł. W porównaniu do III kwartału 2021 przychody te były wyższe o ponad 200 procent, na co wpływ miała narastająca fala pandemii i duże zapotrzebowanie na testy w kierunku Sars-CoV-2 oraz odczynniki do sekwencjonowania.

W IV kwartale 2021 udział badań diagnostycznych w ogólnych przychodach spółki wyniósł około 53 procent. Pozostałą część przychodów stanowiła sprzedaż specjalistycznych usług w zakresie sekwencjonowania nanoporowego, w tym zlecane badania sekwencjonowania całogenomowego wirusa SARS-CoV-2 (około 10 procent przychodów ogółem) oraz sprzedaż produktów w postaci odczynników i licencji na opracowane przez spółkę produkty sekwencjonowania (około 38 procent przychodów ogółem).

Przychody osiągnięte w IV kwartale 2021 w zakresie diagnostyki molekularnej (biorąc pod uwagę całą ofertę Laboratorium Diagnostyki Molekularnej) były porównywalne z wynikami z I kwartału 2021, z tym że przychody z badań nie-covidowych były 10-krotnie wyższe niż w I kwartale 2021.

W IV kwartale 2022 spółka realizowała komercjalizację projektu Nanobiome, dotyczącego badań mikrobioty jelitowej. W ramach współpracy ze stacjami sanitarno-epidemiologicznymi. spółka wykonała usługę wdrożenia protokołu do sekwencjonowania nanoporowego Salmonella dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.

Nowy obszar rozwoju stworzyło Laboratorium Diagnostyki Molekularnej. Wypracowana przez oba laboratoria genXone (Laboratorium Diagnostyki Molekularnej oraz Laboratorium Badań i Rozwoju) baza koronawirusa Sars-CoV-2 stawia spółkę w pozycji autorytetu oraz partnera w procesach walidacji testów w kierunku Covid-19. Pierwsza umowa w tym zakresie została podpisana 2 grudnia 2021 roku z Pure Clinical sp. z o.o.

Czytaj na ten temat: GenXone – kolejna umowa dotycząca prac badawczych >>>

Za trzy kwartały roku 2021, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 23 mln 367 tys. zł, rok wcześniej miały one wartość – 20 mln 474 tys. zł, co oznacza wzrost o 14,13 procent.

Zysk netto w tym okresie wyniósł 8 mln 776 tys. zł, rok wcześniej – 7 mln 157 tys. zł, czyli więcej o 22,62 procent.

GenXone to spółka z branży biotechnologicznej, która specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej. Jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych dziesięciu na świecie laboratoriów wykorzystujących technologię sekwencjonowania nanoporowego w wielu obszarach nauki, biznesu i medycyny.

Współpracuje jako partner komercyjny z firmą Oxford Nanopore Technologies – światowym liderem innowacji biotechnologicznych.

Spółka ma siedzibę w Złotnikach koło Poznania. Jej prezesem jest Michał Kaszuba.

Największym akcjonariuszem genXone S.A. jest Diagnostyka S.A., która posiada obecnie 38,61 procent akcji spółki oraz tyle samo procent głosów na WZA.

Czytaj także: Certyfikat dla laboratorium genXone >>>

Przeczytaj teraz

Współpraca geXone z duńską firmą technologiczną

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.01.2022

Spółka genXone, działająca w branży biotechnologicznej, podpisała z duńską firmą gMendel ApS list intencyjny, w którym zadeklarowano chęć przyszłej współpracy w zakresie diagnostyki zaburzeń genetycznych. Kooperacja ma doprowadzić do unowocześnienia procesu przeprowadzania badań oraz zwiększenia ich dostępności.

Duńska firma biotechnologiczna gMendel zajmuje się usprawnianiem procesu leczenia zaburzeń genetycznych. Założeniem badań prowadzonych przez gMendel jest dostarczenie finalnemu odbiorcy maksymalnie precyzyjnego wyniku diagnozy w jak najkrótszym czasie.

W ramach współpracy z genXone, spółki będą wzajemnie korzystać z posiadanych technologii oraz know-how, a także wspólnie dostosowywać narzędzia diagnostyczne do potrzeb rynku. Działania te mają na celu optymalizację procesu diagnozowania zaburzeń genetycznych.

– Zespoły gMendel i genXone łączy nie tylko mocne zaplecze technologiczne i bogate doświadczenie, ale przede wszystkim – chęć zrewolucjonizowania podejścia do badań genetycznych. Rozpoczynana przez nas współpraca potwierdza nasze zapowiedzi o rozszerzaniu działalności spółki poza granice kraju, a także spełnia nasze marzenia o większej dostępności badań i możliwie wczesnej diagnostyce pacjentów. Widzimy zatem ogromny potencjał rozwoju tej współpracy – powiedział Michał Kaszuba, prezes genXone.

Czytaj także: Certyfikat dla laboratorium genXone>>>

Obecnie dostępne rozwiązania w zakresie badań zaburzeń genetycznych mają wiele ograniczeń, między innymi ze względu na ich złożoność, czasochłonność, a także duże koszty związane z wykonywaniem analiz.

Podpisany list intencyjny ma na celu rozwiązanie tych problemów, z którymi osobiście zetknęli się w przeszłości założyciele gMendel. To właśnie osobiste przeżycia związane z chorobami bliskich, w których diagnoza była możliwa jedynie dzięki sekwencjonowaniu DNA, zainspirowały ich do stworzenia spółki. W 2020 roku doszli do wniosku, że ten skomplikowany proces medyczny chcą zamienić w rutynową praktykę kliniczną.

– Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi mogąc współpracować z firmą genXone, największym dostawcą technologii sekwencjonowania NGS oraz sekwencjonowania nanoporowego w Polsce. Oczekujemy, że kooperacja pozwoli nam rozszerzyć dostępność naszej unikatowej technologii na Polskę oraz następne kraje. Mamy ambicje, aby zmieniać życie pacjentów poprzez oferowanie przełomowych rozwiązań dla systemu opieki zdrowotnej – powiedział Chris Kyriakidis, prezes założyciel firmy gMendel.

genXone jest spółką otwartą na nowoczesne technologie i innowacyjne podejście do specjalistycznych badań. Współpraca z liderami leczenia zaburzeń genetycznych świadczy o wysokich kompetencjach zespołu, które są wyraźnie zauważalne nawet na tle rosnącej konkurencji. Doświadczenie spółki przesądziło między innymi o wybraniu jej w ubiegłym roku do państwowego programu monitorowania zmienności genetycznej wirusa Sars-CoV-2.

Spółki genXone i gMendel nie wykluczają rozszerzenia prac w diagnostyce zaburzeń genetycznych. Rozważają również podjęcie w przyszłości współpracy w zakresie wdrażania duńskiej technologii na rynku polskim.

Czytaj także: Umowa genXone z WSSE w Olsztynie >>>

GenXone to spółka z branży biotechnologicznej, która specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej. Jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych dziesięciu na świecie laboratoriów wykorzystujących technologię sekwencjonowania nanoporowego w wielu obszarach nauki, biznesu i medycyny.

Współpracuje jako partner komercyjny z firmą Oxford Nanopore Technologies – światowym liderem innowacji biotechnologicznych.

Spółka ma siedzibę w Złotnikach koło Poznania.

Największym akcjonariuszem genXone S.A. jest Diagnostyka S.A., która posiada obecnie 38,61 procent akcji spółki oraz tyle samo procent głosów na WZA.

Czytaj także: Diagnostyka na drugim miejscu rankingu Forbesa>>>

Przeczytaj teraz

Certyfikat dla laboratorium genXone

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.01.2022

Pod koniec 2021 roku Laboratorium Diagnostyki Molekularnej spółki genXone uzyskało certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Programie Zewnętrznej Oceny Jakości EQA Labquality.

Labquality to międzynarodowy program oceny jakości w medycynie laboratoryjnej. Certyfikat dotyczy wszystkich paneli diagnostycznych wykonywanych w ramach pracy laboratorium. Został wydany na 12 miesięcy.

Jego otrzymanie jest dowodem na to, że dbałość o najwyższą jakość pracy jest jednym z priorytetów spółki genXone.

GenXone to spółka z branży biotechnologicznej, która specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej. Jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych dziesięciu na świecie laboratoriów wykorzystujących technologię sekwencjonowania nanoporowego w wielu obszarach nauki, biznesu i medycyny.

Czytaj także: Projekt Nanobiome nagrodzony w konkursie Innowacyjni dla Wielkopolski >>>

Współpracuje jako partner komercyjny z firmą Oxford Nanopore Technologies – światowym liderem innowacji biotechnologicznych.

Spółka ma siedzibę w Złotnikach koło Poznania. Jej prezesem jest Michał Kaszuba.

Największym akcjonariuszem genXone S.A. jest Diagnostyka S.A., która posiada obecnie 38,61 procent akcji spółki oraz tyle samo procent głosów na WZA.

Przeczytaj teraz

Umowa genXone z WSSE w Olsztynie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 26.12.2021

Spółka genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach podpisała umowę dotyczącą wdrożenia protokołu do sekwencjonowania nanoporowego salmonella dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. Oferta firmy została wybrana w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę.

Umowa obejmuje opracowanie i dostarczenie protokołu do sekwencjonowania nanoporowego salmonella, przeprowadzenie szkolenia dla pracowników laboratorium, dostarczenie przygotowanych odczynników, zapewnienie wsparcia w bieżącej realizacji  sekwencjonowania, analizę bioinformatyczną i deponowanie sekwencji w bazach danych, dostarczenie oprogramowania wraz z licencją oraz zapewnienie  właściwej dokumentacji w ramach projektu.

Wartość brutto całości zamówienia wynosi 214 635,00 zł. Termin jego wykonania określony został do 22 grudnia 2021 roku.

Zarząd spółki podkreśla, że zawarta umowa stanowi niezwykle istotny krok w rozwoju nowych produktów opartych o technologię sekwencjonowania nanoporowego, co pozwoli na wzmocnienie pozycji rynkowej firmy w obszarach niezwiązanych z diagnostyką i analizą wariantów wirusa Sars-CoV-2.

Czytaj także: Projekt Nanobiome nagrodzony w konkursie Innowacyjni dla Wielkopolski >>>

GenXone to spółka z branży biotechnologicznej, która specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej. Jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych dziesięciu na świecie laboratoriów wykorzystujących technologię sekwencjonowania nanoporowego w wielu obszarach nauki, biznesu i medycyny.

Współpracuje jako partner komercyjny z firmą Oxford Nanopore Technologies – światowym liderem innowacji biotechnologicznych.

Największym akcjonariuszem genXone S.A. jest Diagnostyka S.A., która posiada obecnie 38,61 procent akcji spółki oraz tyle samo procent głosów na WZA

Przeczytaj teraz

Projekt Nanobiome nagrodzony w konkursie Innowacyjni dla Wielkopolski

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.12.2021

Spółka genXone została nagrodzona w konkursie „i – Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” za autorski, unikatowy projekt „Nanobiome – polskie badania mikrobiomu jelitowego”, w kategorii „Inteligentne Specjalizacje dla Wielkopolski”.

Badanie Nanobiome to szczegółowa ocena stanu ludzkiej mikrobioty jelitowej z wykorzystaniem metody całogenomowego sekwencjonowania w technologii nanoporowej. Jest to narzędzie wspierające przede wszystkim dietetyków lub gastroenterologów.

– Jesteśmy dumni, że nasz flagowy projekt został wyróżniony tak prestiżową nagrodą, ale przede wszystkim czujemy ogromną satysfakcję z efektów pracy całego naszego zespołu. Wierzymy, że badania takie jak Nanobiome są kluczowe dla rozwoju nowych obszarów nauki i diagnostyki ludzkiej mikrobioty, od której jak wiadomo zależy prawidłowe funkcjonowanie każdego z nas. Oczywiście nie zaprzestajemy działać i zgodnie z założonym wcześniej celem będziemy dążyć do rozbudowy bazy wiedzy o mikrobiomie jelitowym i jego zależności z prawidłowym funkcjonowaniem organizmu, czy też konkretnymi jednostkami chorobowymi – powiedział Michał Kaszuba, prezes zarządu genXone.

Czytaj także: Inwestujemy w nowe technologie>>>

Konkurs był organizowany przez samorząd województwa wielkopolskiego. Jego głównym celem jest budowa marki Wielkopolska, której nowoczesność opiera się na silnych i aktywnych podmiotach gospodarczych.

Organizatorzy oferują pomoc w dalszym rozwoju i promocji najbardziej innowacyjnych projektów. Nagroda jest też motywacją dla organizacji, które dążą do ciągłego wykorzystywania badań naukowych w praktyce, tworząc nowe koncepcje i wynalazki.

GenXone to spółka z branży biotechnologicznej, która specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej. Jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych dziesięciu na świecie laboratoriów wykorzystujących technologię sekwencjonowania nanoporowego w wielu obszarach nauki, biznesu i medycyny.

Współpracuje jako partner komercyjny z firmą Oxford Nanopore Technologies – światowym liderem innowacji biotechnologicznych.

Największym akcjonariuszem genXone S.A. jest Diagnostyka S.A., która posiada obecnie 38,61 procent akcji spółki oraz tyle samo procent głosów na WZA.

Przeczytaj teraz
Page 1 of 3
1 2 3