Rehasport partnerem medycznym Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.08.2022

Klinika Rehasport została Oficjalnym Partnerem Medycznym Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. Umowa będzie obowiązywała do 30 czerwca 2024 roku z możliwością przedłużenia.

Umowę w siedzibie PZŁS podpisali prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Rafał Tataruch oraz prezes zarządu Rehasport dr n. med. Witold Dudziński.

Rafał Tataruch: Liczymy na wymianę doświadczenia i wiadomości

– Cieszymy się z rozpoczęcia współpracy z Rehasport. To klinika, która współpracuje z wieloma sportowcami i związkami sportowymi. Ma wielkie doświadczenie, z którego skorzystają teraz łyżwiarze. W pierwszym etapie naszej współpracy planujemy przeprowadzenie testów wśród najbardziej utalentowanej młodzieży podczas zgrupowania w Tomaszowie Mazowieckim. W dalszym etapie odbędą się testy wśród najlepszych zawodników toru krótkiego. Wraz z Rehasport chcemy zebrać dane i opracować protokoły, które pozwolą nam wyłonić przyszłych mistrzów. Poszukiwanie następców naszych medalistów olimpijskich to priorytet. Liczymy na wzajemną wymianę doświadczenia i wiadomości, które dostarczą istotnych informacji trenerom i zawodnikom w procesie treningowym, a Rehasport pomogą otworzyć się na sporty zimowe – mówi prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Rafał Tataruch.

Dr Witold Dudziński: Zapewnimy właściwe wsparcie medyczne

– Ostatnia dekada to czas wielkiego rozwoju naszej kliniki, a co z tym związane, także większą opieką nad najlepszymi polskimi sportowcami. Pracujemy z kadrami narodowymi w grach zespołowych, reprezentantami Polski w sportach wodnych, czyniącymi ogromne postępy tenisistkami i tenisistami, a teraz do tego grona dołączają przedstawiciele sportów zimowych – mówi prezes zarządu Rehasport dr n. med. Witold Dudziński. – Panczeniści, ale także specjaliści od short tracku, wielokrotnie udowadniali, że potrafią dostarczyć ogromnych emocji, a także wielu powodów do radości. Jestem przekonany, że dzięki naszej współpracy i fachowemu wsparciu, dołożymy cegiełkę do kolejnych sukcesów, z medalami mistrzostw świata oraz igrzysk olimpijskich włącznie. Właściwe wsparcie medyczne i to nie tylko w przypadku leczenia urazów, ale także przekazywania nowych zdobyczy medycyny, jest dziś podstawą funkcjonowania profesjonalnego sportu. I tego zadania się podejmujemy we współpracy z Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego – przyznaje prezes Rehasport.

Rehasport zapewni i zorganizuje opiekę medyczną we współpracy ze sztabem medycznym PZŁS. Poza tym najmłodsi członkowie kadr narodowych czterokrotnie w roku mogą liczyć na zaawansowane badania, między innymi na testy antropometryczne, testy skocznościowe, testy równowagi i strategii posturalnej, a także testy szybkościowe na lodzie. Reprezentanci Polski, wskazani przez PZŁS, będą mieli też możliwość skorzystania z szerokiego pakietu badań biomechanicznych: oceny izokinetycznej kończyn dolnych i górnych (system Biodex), oceny podstawowych wzorców ruchowych (FMS) oraz oceny fizjoterapeutycznej.

Rehasport opiekuje się najlepszymi sportowcami

Zespół kliniki Rehasport składa się z ortopedów, radiologów, lekarzy medycyny sportowej, chirurgów, internistów, fizjoterapeutów, ale również trenerów przygotowania fizycznego, biomechaników, psychologów, dietetyków i menedżerów sportowych. Klinika jako pierwsza w Polsce otrzymała najwyższy certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej – FIFA Medical Centre of Excellence. Jest Oficjalnym Partnerem Medycznym kilku związków sportowych (m. in. Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Polskiego Związku Tenisowego, Polskiego Związku Żeglarskiego, Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich), wielu klubów w sportach zespołowych, a także opiekuje się medalistami mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich.

Technologia przyszłości w Rehasport

 

Źródło: www.rehasport.pl

Przeczytaj teraz

Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy wydających orzeczenia sportowcom

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.05.2020

W Dzienniku Ustaw RP opublikowane zostało obwieszczenie ministra zdrowia zawierające jednolity tekst rozporządzenia w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń.

Z rozporządzenia wynika, że orzeczenia takie wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, a w odniesieniu do zawodników niepełnosprawnych –  także lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

W przypadku dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia orzeczenie może wydać lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej.

Natomiast w odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia orzeczenie może wydać również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia), chyba że stwierdzi, że niezbędne jest skierowanie do lekarza medycyny sportowej.

Czytaj także: Od 1 września– zmiany w badaniach uczniów>>>

Badanie wstępne przeprowadzane są u osób ubiegających się po raz pierwszy o wydanie orzeczenia, badanie okresowe przeprowadza się co 6, 12 lub 24 miesiące (zależy od rodzaju badań).

Obwieszczenie ministra zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 7 maja 2020 roku (poz. 812).

Przeczytaj teraz

Jest jednolity tekst rozporządzenia w sprawie orzekania o zdolności do uprawnia sportu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.05.2020

Opublikowany został jednolity tekst rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia.

Tekst uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem ministra zdrowia z 27 lutego 2019 roku, zmieniającym rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (Dz. U. poz. 396).

Orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania sportu wydaje lekarz specjalista w zakresie medycyny sportowej, a w odniesieniu do osób niepełnosprawnych – również lekarz w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

Czytaj także: Telemedycyna to lepszy dostęp do specjalistów, szansa dla pacjentów i lekarzy>>>

W przypadku dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia orzeczenie dotyczące uprawiania sportu może wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia).

Natomiast gdy lekarz POZ stwierdzi, że zakres badań koniecznych do przeprowadzenia w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i zdolności do uprawiania danego sportu wykracza poza zakres profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia) oraz posiadanej dokumentacji medycznej lub jest to niezbędne w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i zdolności do uprawiania danego sportu, może wydać skierowanie do lekarza medycyny sportowej.

Obwieszczenie ministra zdrowia zawierające jednolity tekst rozporządzenia w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 7 maja 2020 roku (poz. 817).

Przeczytaj teraz

Nowy partner Kliniki Rehasport

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.02.2020

Rehasport Clinik, podpisała umowę partnerską z Polskim Związkiem Golfa, w ramach której kadra narodowa oraz reprezentacja olimpijska tej dziedziny sportu będą objęte opieką medyczną placówki.

To już szósty związek sportowy, którego oficjalnym partnerem medycznym jest Rehasport. W tym gronie są także: Polski Związek Żeglarski, Związek Piłki Ręcznej w Polsce, Polski Związek Tenisowy, Polski Związek Triathlonu oraz Polski Związek Hokeja na Trawie. Poza tym klinika sprawuje opiekę nad reprezentacją Polski w AMP Futbolu.

W ramach współpracy Rehasport oferuje Polskiemu Związkowi Golfa świadczenia medyczne w zakresie związanym z funkcjonalną oceną biomechaniczną zawodniczek i zawodników, analizą strukturalną składu ciała, a także instruktażem ćwiczeń wykonywanych podczas oceny biomechanicznej. Na taką pomoc mogą liczyć członkowie kadry narodowej oraz olimpijskiej Polskiego Związku Golfa.

PZGolf jest od dziewięciu lat członkiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a sama dyscyplina po ponad 100-letniej przerwie w 2016 roku w Rio de Janeiro znów znalazła się w programie igrzysk olimpijskich.

– To sport już nie tylko dla elit i biznesmenów, jak go kiedyś postrzegano, ale coraz częściej dla pasjonatów oraz tych, którzy lubią spędzać czas na świeżym powietrzu. W golfa można z powodzeniem grać w każdym wieku i to na najwyższym poziomie. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszej współpracy i przekazanemu przez nas wsparciu medycznemu, reprezentanci Polski zrobią następny ważny krok w kierunku europejskiej i światowej elity – przyznaje menedżer sportu w Rehasport Jakub Puchalski.

Czytaj także: Podziękowanie dla Grupy Lux Med za wspieranie sportu olimpijskiego>>>

Rehasport opiekuje się reprezentantami Polski z wielu dyscyplin, między innymi lekkoatletyki, żużla, piłki nożnej, piłki ręcznej, kajakarstwa, tenisa, żeglarstwa czy saneczkarstwa.

Rehasport Clinic prowadzi sieć placówek zlokalizowanych w Poznaniu – w biurowcu Galerii Handlowej Panorama przy ulicy Góreckiej oraz przy ulicy Jasielskiej 14, gdzie działa szpital, w Koninie oraz w Trójmieście (na terenie Ergo Areny). W 2016 roku Rehasport  otworzył oddział w Warszawie, działający w Szpitalu Medicover na Wilanowie.

Placówka jako pierwsza w kraju uzyskała najważniejszy certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej – FIFA Medical Centre of Excellence.

Przeczytaj teraz

Synevo rozpoczęło współpracę  z mobileholter.pl

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.02.2020

Sieć laboratoriów diagnostycznych Synevo rozpoczęła współpracę z mobileholter.pl i oferuje pakiet badań Scanactive Premium oraz wielodobowy monitoring serca w standardzie holterowskim z 10-procentowym rabatem.

Badania zawarte w Pakiecie Scanactive Premium pomagają ocenić ogólny stan zdrowia osób utrzymujących wysoką aktywność fizyczną. Zakres parametrów włączonych do poszczególnych pakietów został wybrany na podstawie wyników autorskiego projektu badawczego, wieloletniego doświadczenia grona lekarzy i diagnostów laboratoryjnych oraz aktualnych doniesień z zakresu medycyny sportowej. Badania można wykonać w laboratoriach Synevo.

Natomiast mobileholter.pl to usługa pozwalająca bez skierowania korzystać z wielodniowego monitoringu pracy serca. Badanie wykorzystuje urządzenie PocketECG posiadające wbudowany akcelerometr, dzięki czemu występowanie zaburzeń pracy serca można połączyć z aktywnością fizyczną. Dzięki temu osoby mające problemy z sercem mogą dostosować wysiłek fizyczny do swojego stanu zdrowia. Sprawia to, że jest to optymalne rozwiązanie dla osób prowadzących aktywny tryb życia.

Mobileholter to usługa oferowana przez firmę Medicalgorithmics Polska, która działa na polskim rynku medycznym od 2012 roku.

Czytaj także: Rok w branży medycznej pod znakiem cyfryzacji>>>

Laboratoria i punkty pobrań Synevo działają w 14-tu województwach, zlokalizowane są między innymi w Warszawie, Lublinie, Łodzi, Zielonej Górze, Krakowie, Poznaniu, Włocławku, Bydgoszczy, Toruniu, Sosnowcu czy Gorzowie Wielkopolskim.

Synevo wchodzi w skład międzynarodowej sieci laboratoriów medycznych,  działających w Niemczech, Turcji, Rumunii, na Ukrainie, w Gruzji, Białorusi, Mołdawii, Bułgarii, Serbii i Rosji. Synevo należy do Grupy Medicover.

Przeczytaj teraz

Śląskie Laboratoria Analityczne wprowadzają badania dla sportowców

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.03.2019

Sieć Śląskich Laboratoriów Analitycznych wprowadziła do swojej oferty pakiet badań przeznaczonych dla sportowców i osób aktywnych. Pakiet, którego koszt wynosi 172 zł, zawiera badania wskazane dla osób uprawiających sport.

Wśród badań zawartych w pakiecie jest 25 parametrów morfologii krwi, a także między innymi poziom mikroelementów, poziom glukozy oraz badania moczu.

Badania w ramach pakietu można wykonać w każdym punkcie pobrań sieci, których Śląskie Laboratoria Analityczne prowadzą ponad 50. Zlokalizowane one są między innymi w Katowicach, w Bielsku-Białej, Chorzowie, Częstochowie, Jastrzębiu Zdroju, Kędzierzynie Koźlu, Kielcach, Opolu, Rudzie Śląskiej, Siemianowicach Śląskich, Trzebini i Żywcu.

W Katowicach sieć prowadzi laboratoria: medyczne i mikrobiologiczne.

Śląskie Laboratoria Analityczne działają na rynku od 1991 roku. Od 2013 roku prowadzą także Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne.

Czytaj także: Od 1 marca 2019 nowe przepisy w zakresie medycyny sportowej>>>

 

Przeczytaj teraz

Porozumienie Zielonogórskie: zaświadczenia dla sportowców to obciążenie dla lekarzy POZ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.01.2019

Według Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie przerzucenie obowiązków medycyny sportowej na podstawową opiekę zdrowotną to nie tylko dodatkowa praca dla już obciążonych ponad miarę lekarzy rodzinnych, ale także odpowiedzialność, wykraczająca ponad kompetencje wielu z nich.

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji projekty nowelizacji dwóch rozporządzeń: w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia.

Zgodnie z tymi projektami poszerza się katalog lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań oraz wydawania orzeczenia o zdolności do uprawiania danego sportu między innymi o lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Czytaj na ten temat:  Lekarz POZ oraz specjalista wydadzą orzeczenie dla sportowca>>>

Proponowane jest także ograniczenie liczby obowiązkowych badan specjalistycznych i diagnostycznych niezbędnych do wydania orzeczenia o zdolności do uprawiania danego sport, jednak do decyzji lekarza orzekającego pozostawiono możliwość zlecenia wykonania innych badań, jeśli uzna on, że jest to niezbędne.

Więcej na ten temat: Będzie mniej obowiązkowych badań dla sportowców>>>

Wśród argumentów, które są przytaczane, jest również taki, że lekarz POZ i tak wykonuje już bilanse zdrowotne dzieci i młodzieży, więc badania sportowców nie będą dla niego dużym obciążeniem.

Innego zdania jest Marek Krupowczyk, z Porozumienia Podkarpackiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia,  lekarz rodzinny z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej – zatem znający z własnej praktyki niuanse związane zarówno z POZ, jak i medycyną sportową.

– Po pierwsze, lekarze POZ są przeciążeni. Średnia wieku lekarzy POZ jest coraz wyższa, a właśnie nadmiar obowiązków biurokratycznych jest jednym z powodów, dla których brakuje młodych lekarzy, chętnych do pracy w POZ. Badania młodych sportowców są zdecydowanie dodatkowym obciążeniem, bo ich zakres jest zupełnie inny niż w przypadku bilansów zdrowotnych. Ponadto taki obowiązek oznacza większą liczbę pacjentów – i to młodych, zdrowych ludzi, którzy na ogół rzadko bywają w naszych przychodniach. Lekarz będzie musiał poświęcić każdemu z nich więcej czasu niż podczas standardowej wizyty przeciętnemu pacjentowi POZ. Odbędzie się to więc kosztem czasu dla osób starszych i przewlekle chorych, którzy stanowią u nas większość. Osobna sprawa to odpowiedzialność, jaka spadnie na lekarzy POZ wraz z orzekaniem o zdolności do uprawiania sportu. Nie wszyscy są do tego przygotowani merytorycznie, bo przecież medycyna sportowa jest szczegółową specjalizacją, a uzyskanie certyfikatu w tej dziedzinie wymaga dodatkowych kursów i szkoleń. Pewne przeciwwskazania do uprawiania sportu można wykryć jedynie za pomocą specjalistycznych badań, z którymi często nawet lekarze z wieloletnim stażem nie mieli do czynienia w swojej praktyce. Przykładem może być groźne zaburzenia rytmu czy zaburzenia przewodnictwa, które można wykryć jedynie za pomocą elektrokardiogramu – wyjaśnia Marek Krupowczyk.

Dla Marka Krupowczyka nie jest także argumentem fakt, że w Polsce jest zbyt mało specjalistów medycyny sportowej w stosunku do potrzeb, a zatem pacjenci czekają na wizytę w długich kolejkach. Lekarz zwraca uwagę na to, że kolejki są także do większości innych specjalistów, ale to nie oznacza, że ma ich zastąpić podstawowa opieka zdrowotna.

 

Przeczytaj teraz