Centrum Badań DNA zwiększa liczbę testów na koronawirusa

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 26.08.2020

Centrum Badań DNA z Poznania zainstalowało nową linię technologiczną do automatycznej detekcji wirusa SARS-CoV-2, która dzięki zautomatyzowaniu procesów izolacji wirusowego RNA oraz przygotowania reakcji qPCR pozwoli zwiększyć dzienną liczbę wykonywanych testów.

Spółka podjęła decyzje o instalacji nowej linii technologicznej (w formie dzierżawy) z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na diagnostykę w kierunku koronawirusa. Uruchomienie linii nastąpiło 25 sierpnia 2020.

Stacja pipetująca Bravo (Agilent Technologies, USA) w połączeniu ze zoptymalizowanymi do pracy na niej odczynnikami do izolacji RNA i detekcji SARS-CoV-2 (DIANA Biotechnologies, Czechy) umożliwia wykonanie około tysiąca testów dziennie przy założeniu pracy laboratorium w godzinach od 8:00 do 18:00 lub około 2 500 testów przy pracy trzyzmianowej.

W razie potrzeby stacja może zostać przystosowana do pracy z płytkami 384-dołkowymi, co dodatkowo zwiększy przepustowość laboratorium do maksymalnie około 10 000 testów na dobę.

Czytaj także: Kolejne laboratorium Alab na liście uprawnionych do testów na koronawirusa>>>

Centrum Badań DNA to ośrodek badawczo-diagnostyczny, którego celem jest wdrażanie i oferowanie nowych technologii w zakresie analiz DNA. Firma prowadzi własne prace badawcze i współpracuje z wieloma ośrodkami i instytucjami naukowymi i diagnostycznymi.

Centrum oferuje testy medyczne, w tym między innymi panele nowotworowe, diagnostykę chorób i predyspozycji genetycznych. Wykonuje także badania z zakresu identyfikacji osobniczej – ustalenie pokrewieństwa (ojcostwa). W placówce działa także poradnia dla chorych na boreliozę.

Centrum wykonuje też testy wykrywające obecność SARS- COV – 2 (COVID – 19) oraz testy serologiczne. Placówka znajduje się na liście podmiotów uprawnionych przez Ministerstwo Zdrowia do wykonywania badań na obecność wirusa SARS CoV-2.

Centrum Badań DNA Sp. z o.o. zlokalizowane jest w Poznaniu przy ulicy Inflanckiej. Jest to spółka zależna Inno-Gene S.A.

Przeczytaj teraz

Genomed: umowa z Narodowym Instytutem Leków

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.06.2020

Spółka Genomed podpisała z Narodowym Instytutem Leków umowę, której przedmiotem jest sukcesywne świadczenie usług sekwencjonowania metodą nowej generacji (NGS) prawie dwu tysięcy genomów bakteryjnych.

Umowa zawarta została na 12 miesięcy, czyli do 27 maja 2021 roku, a jej wartość wynosi 1.107.369 zł (brutto).

Genomed zajmuje się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Realizuje projekty badawcze, dofinansowywane ze środków unijnych, dotyczące między innymi rozwoju diagnostyki spersonalizowanej. Spółka planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych.

Genomed rozwija także sprzedaż badań genetycznych, głównie klientom zainteresowanym szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną.

Udziałowcem Genomed S.A. jest spółka Diagnostyka, która posiada 42,6 procenta udziałów w kapitale zakładowym (28,81 procenta głosów na WZA).

Czytaj także: Diagnostyka przebadała prawie 6,5 tysiąca medyków>>>

Przeczytaj teraz

Innowacje w zakresie badań genetycznych umożliwiają precyzyjną diagnostykę i leczenie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.09.2019

Jakub Swadźba,  prezes spółki Diagnostyka Sp. z o.o., członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej

Innowacje w medycynie laboratoryjnej są najbardziej widoczne w obszarze badań genetycznych. Umożliwiły one między innymi szybką diagnostykę infekcji czy precyzyjną diagnostykę i monitorowanie leczenia chorób nowotworowych. Przyszłością jest diagnostyka prewencyjna w oparcie o badanie całego genomu.

Na naszych oczach dokonuje się swoisty przełom w medycynie, którego częścią jest diagnostyka laboratoryjna. Już dziś badania DNA efektywnie wykorzystujemy w terapii spersonalizowanej nowotworów, jutro badania całego genomu pozwolą spersonalizować wiele innych dziedzin medycyny.

Obserwujemy też gwałtowny rozwój telemedycyny, będący odpowiedzią na potrzeby zarówno pacjentów, jak i lekarzy. Konsultacje wyników badań laboratoryjnych on-line przez diagnostów wspomagają pracę lekarzy, i pomagają w zrozumieniu przez pacjentów znaczenia klinicznego wyników badań. Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji pomagają ogarnąć skomplikowaną materię wzajemnych zależności pomiędzy różnymi badaniami i pomagają w ich interpretacji.

Takie wyzwania i oczekiwania stawiają sami pacjenci, chętnie korzystający z możliwości, jakie daje nam współczesna technologia. Rynek usług medycznych ciągle rośnie i jest bardzo wymagający, co determinuje nasze inwestycje ukierunkowane na innowacyjne rozwiązania i umożliwienie pacjentom dostępu do nich. Innowacje to również większa dostępność usług. Dzięki zastosowaniu rozwiązań teleinformatycznych zlecanie badań,  uzyskanie wyniku i jego konsultacja ze specjalistą mogą odbywać się na odległość. Pobranie materiału natomiast może odbywać się w domu pacjenta po zamówieniu usługi przez internet.

Jesteśmy na ukończeniu budowy dużych laboratoriów w kilku miastach w Polsce. Oddaliśmy już do użytku nowoczesne kompleksy laboratoryjne w Katowicach, Radomiu i Zielonej Górze. Centralne Laboratorium w Warszawie zajmie powierzchnię kilku tysięcy metrów i będzie wizytówką naszej firmy, która za pięć lat znowu ma być dwa razy większa niż dzisiaj.

Czytaj także: Diagnostyka: nowe laboratorium w Zielonej Górze>>>

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku możemy elastycznie reagować na zmiany, których na szczęście w 2019 roku nie jest za wiele. W ramach związku Pracodawców Medycyny Prywatnej podejmujemy równocześnie dialog o przyszłości sektora prywatnego na rynku usług medycznych na polskim gruncie.

Mamy nadzieję na dalszy stabilny rozwój usług w kolejnych latach, by umożliwić pacjentom szanse na dostęp do najnowocześniejszej diagnostyki i szybkiego rozpoznania schorzeń cywilizacyjnych.

Diagnostyka Sp. z o.o. tworzy największą sieć laboratoriów medycznych w Polsce oferujących pacjentom najbogatszy wybór badań. Specjalizuje się w realizacji profesjonalnych usług od pobrania i transportu materiału biologicznego, poprzez wykonanie badania, aż do dostarczenia wyniku analiz medycznych w możliwie najkrótszym czasie. Jako Grupa Kapitałowa obsługuje miliony pacjentów rocznie oraz współpracuje z kilkoma tysiącami placówek ochrony zdrowia.

Komentarz udzielony po debacie o innowacjach w medycynie podczas Forum Ochrony Zdrowia, które było częścią tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy. Oprócz prezesa Diagnostyki brał w niej udział także Artur Białkowski – dyrektor zarządzający usług biznesowych Medicover.

Czytaj na ten temat: Innowacje w opiece nad pacjentem – ważny głos Medicover Polska podczas Forum Ochrony Zdrowia>>>

Przeczytaj teraz

Genomed: zmiany w zarządzie spółki

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.11.2018

Genomed S.A. wprowadził zmianę w składzie zarządu. Na wniosek spółki Diagnostyka na członka zarządu powołany został Krzysztof Kostyra. Diagnostyka posiada 39,55 procenta akcji Genomed S.A.

Akcje posiadane przez Diagnostykę dają prawo do 25,74 procenta ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Genomed.

Pozostałymi udziałowcami Genomed są: Marek Zagulski, który posiada 20,49 procenta akcji uprawniających do 26,76 procenta głosów na WZ, Anna Boguszewska – Chachulska, która posiada odpowiednio – 8,9 i 11,44 procenta udziałów, Andrzej Pałucha, który posiada – 5,6 i 7,44 procenta udziałów, Iwona Wach – 5,6 i 7,44 procenta udziałów, Andrzej Migdalski – 4,96 i 6,51 procenta udziałów. Pozostałą część udziałów tworzą akcje serii A1, A2 i B.

Czytaj także: Diagnostyka zwiększyła udziały w spółce Genomed>>>

Prezesem zarządu Genomed S.A. jest Anna Boguszewska-Chachulska, a członkami zarządu oprócz Krzysztofa Kostyry także Marek Zagulski i Andrzej Pałucha.

Genomed zajmuje się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Realizuje projekty badawcze, dofinansowywane ze środków unijnych, dotyczące między innymi rozwoju diagnostyki spersonalizowanej. Spółka planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych.

Genomed rozwija także sprzedaż badań genetycznych, głównie klientom zainteresowanym szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną.

Diagnostyka to największa sieć placówek diagnostyki laboratoryjnej w Polsce. Posiada ponad 700 punktów pobrań w całej Polsce. Diagnostyka oferuje największy wybór badań laboratoryjnych (2500 rodzajów testów) dostępnych również bez skierowania od lekarza. Firma obsługuje miliony pacjentów rocznie oraz współpracuje z kilkoma tysiącami placówek ochrony zdrowia.

Przeczytaj teraz

Genomed: umowa z Narodowym Instytutem Leków

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.10.2018

Genomed S.A. podpisał 23 października 2018 umowę z Narodowym Instytutem Leków dotyczącą sukcesywnego świadczenia przez spółkę usług sekwencjonowania metodą nowej generacji (ang. NGS) prawie dwu tysięcy genomów bakteryjnych.

Umowa zawarta została na okres 15 miesięcy, czyli do 23 stycznia 2020 roku, a jej wartość wynosi 1.140.431,40 zł brutto.

Genomed zajmuje się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Realizuje projekty badawcze, dofinansowywane ze środków unijnych, dotyczące między innymi rozwoju diagnostyki spersonalizowanej. Spółka planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych.

Genomed rozwija także sprzedaż badań genetycznych, głównie klientom zainteresowanym szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną.

39,55 procenta akcji spółki Genomed S.A. posiada Diagnostyka spółka z o.o., co daje prawo do 25,74 procenta ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Genomed.

Czytaj: Diagnostyka zwiększyła udziały w spółce Genomed>>>

Przeczytaj teraz

Central Europe Genomics Center: umowa z PAN

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.10.2018

Central Europe Genomics Center sp. z o.o. podpisała umowę z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN dotyczącą wykonania tzw. Genomicznej Mapy Polski. Oferta spółki została wybrana w wyniku przetargu. Wartość umowy to 63 338 850 zł brutto.

Genomiczna Mapa Polski powstanie w wyniku wykonania 5000 sekwencjonowań całogenomowych mieszkańców Polski oraz utworzenia na ich podstawie kilku innowacyjnych na skalę światową narzędzi bioinformatycznych do analizy danych.

Należy do nich genom referencyjny czyli zestaw prototypów narzędzi bioinformatycznych służących do wytworzenia i analizy sekwencji genomowego DNA. W przyszłości ma on służyć jako standard wykorzystywany w badaniach medycznych, genomicznych lub genetycznych prowadzonych na populacji polskiej oraz zawierać opis genomicznych zasobów tej populacji, możliwy do wykorzystania w badaniach ogólnoeuropejskich oraz ogólnoświatowych;

Drugim produktem jest baza danych, czyli odpowiednie zabezpieczenie danych heterogenicznych o różnym stopniu przetworzenia, powiązanych z informacjami pochodzącymi z 5000 genomów. W przyszłości architektura ta będzie mogła być wykorzystana przez NFZ lub Ministerstwo Zdrowia do gromadzenia i udostępniania lekarzom wybranych danych genetycznych kluczowych do personalizacji leczenia. Dane genetyczne i informacja o mutacjach danego pacjenta ma wpływ na personalizacje leczenia, między innymi na dobór skutecznego leku który u pacjenta jest najefektywniejszy, czy na indywidualny dobór dawki leku.

Pozostałe produkty to mapa zmienności genetycznej, czyli zestaw prototypów narzędzi bioinformatycznych służących badaniu zmienności genetycznej populacji, prototyp narzędzia bioinformatycznego do analizy powiązań pomiędzy fenotypem a genotypem oraz prototyp narzędzia bioinformatycznego do analizy zmienności genetycznej mniejszości etnicznych.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (Lider Konsorcjum), Politechnika Poznańska oraz Centrum Badań DNA Sp. z o.o. (spółka zależna Inno-Gene S.A.) jako Partner Biznesowy. Całkowita wartość projektu wynosi 104.867.454,23 zł, a kwota dofinansowania to 68 mln zł.

Dzięki udziałowi w konsorcjum i projekcie Centrum Badań DNA uzyska dostęp do powstałej infrastruktury i narządzi informatycznych również w celu ich komercyjnego wykorzystania oraz współudział we wszystkich komercyjnych przedsięwzięciach powstałych na bazie infrastruktury wytworzonej w ramach projektu.

Inno-Gene posiada także 26,5 procenta udziałów w kapitale zakładowym spółki Central Europe Genomics Center.

Oprócz spółki Centrum Badań DNA Grupę Inno-Gene tworzą także: spółki Medgenetix i Medgenetics, zajmujące się komercjalizacją wyników prac badawczo-rozwojowych, spółka bioinformatyczna Vita in Silica oraz spółki: Med4One i Genomix, które realizują projekty związane z opracowaniem innowacyjnych testów genetycznych do diagnostyki prenatalnej.

Przeczytaj teraz

Centrum Badan DNA: współpraca z Politechniką Poznańską

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.09.2018

Centrum Badań DNA Sp. z o.o. z Poznania podpisało 31 sierpnia 2018 roku porozumienie z Instytutem Informatyki Politechniki Poznańskiej. W ramach umowy będą prowadzone prace nad rozwijaniem narzędzi bioinformatycznych i genomicznych, które posłużą do analizowania, przetwarzania, składowania i interpretacji danych genetycznych.

Prace będą prowadzone przy udziale pracowników i studentów Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. Porozumienie będzie realizowane w ramach wspólnych projektów badawczo-rozwojowych i naukowych, a także realizacji prac inżynierskich lub zleceń komercyjnych na rzecz Centrum Badań DNA.

Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej jest współrealizatorem największych w Polsce projektów z zakresu genomiki, między innymi projektu „Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i genomicznych” czy projektu dotyczącego stworzenia Genomicznej Mapy Polski, realizowanych w ramach konsorcjum European Centre for Bioinformatics and Genomics (ECBIG), które otrzymało dofinansowanie o wartości prawie 105 mln zł.

Centrum Badań DNA to ośrodek badawczo-diagnostyczny, którego celem jest wdrażanie i oferowanie nowych technologii w zakresie analiz DNA, a tym samym wprowadzenie na rynek nowoczesnej diagnostyki medycznej. Firma prowadzi własne prace badawcze i współpracuje z wieloma ośrodkami i instytucjami naukowymi i diagnostycznymi z całego świata.

Efektem działalności spółki jest między innymi opracowanie innowacyjnych na skalę światową testów wykrywających predyspozycje genetyczne do raka jelita grubego oraz nowotworu prostaty.

Centrum oferuje testy medyczne, w tym między innymi panele nowotworowe, diagnostykę chorób i predyspozycji genetycznych. Wykonuje także badania z zakresu identyfikacji osobniczej – ustalenie pokrewieństwa (ojcostwa). W placówce działa także poradnia dla chorych na boreliozę.

Centrum Badań DNA Sp. z o.o. zlokalizowane jest w Poznaniu przy ulicy Inflanckiej. Jest to spółka zależna Inno-Gene S.A., do której należy także spółka NewLab Systems.

Przeczytaj teraz

Centrum Genesis zgodne z normą ISO od 14 lat

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.09.2018

Centrum Genetyki Medycznej z Poznania w wyniku przeprowadzonej recertyfikacji przedłużyło certyfikat jakości zgodny z normą ISO 9001: 2015. Centrum posiada certyfikat ISO od 14 lat.  Certyfikat obejmuje konsultacje, diagnostykę i poradnictwo w zakresie genetyki medycznej.

Centrum Genesis oferuje szeroki zakres analiz genetycznych obejmujących zarówno pojedyncze mutacje jak i duże badania panelowe NGS (Next Generation Sequencing). Laboratorium specjalizuje się szczególnie w diagnostyce chorób genetycznych, wad wrodzonych oraz niepowodzeń rozrodu. W ofercie Genesis znajdują się również liczne badania genetyczne z zakresu między innymi neonatologii, pediatrii, neurologii,  ginekologii, andrologii, a także okulistyki.

Centrum udziela też konsultacji z zakresu poradnictwa genetycznego. Realizuje świadczenia w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Centrum Genetyki Medycznej Genesis działa od 1999 roku (początkowo działało jako Centrum Genetyki Medycznej, od 2009 roku pod obecną nazwą).

Poradnie Genetyczne Genesis działają w Poznaniu (przy ulicy Grudzieniec 4) oraz w Zielonej Górze (przy ulicy Towarowej 20). Poza tym Centrum posiada ponad 40 jednostek partnerskich na terenie całej Polski.

Od kilku miesięcy Centrum należy do Grupy Diagnostyka, największej w Polsce sieci laboratoriów medycznych.

Przeczytaj teraz

Genomed: współpraca z firmą Illumina

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.08.2018

Spółka Genomed S.A. poinformowała o zawarciu umowy z amerykańską firmą Illumina Inc. i rozpoczęciu wykonywania testu prenatalnego Sanco we współpracy z tym światowym liderem technologii sekwencjonowania nowej generacji (ang. Next Generation Sequencing, NGS).

Test Sanco, oparty na najnowszej dostępnej technologii NGS, posiada certyfkat CE-IVD na cały proces i wykonywany będzie w nowym laboratorium Genomed SA w Warszawie.

Genomed jednocześnie wypowiedział umowę o współpracy, dotycząca badania Nifty, zawartą z firmą BGI Europe A/S, Kopenhaga, Dania (europejskim działem diagnostycznym Beijing Genomics Institute).

Umowa ta, o zrealizowanej wartości ponad 20 mln zł, umożliwiła spółce Geomed, jako jedynemu podmiotowi w Polsce, wykonywanie we własnym laboratorium nieinwazyjnego, genetycznego testu prenatalnego (ang. NIPT).

Umowa została wypowiedziana w związku z koniecznością znaczącego zwiększenia przepustowości laboratorium i pełnej automatyzacji procesu.

Genomed zajmuje się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Realizuje projekty badawcze, dofinansowywane ze środków unijnych, dotyczące między innymi rozwoju diagnostyki spersonalizowanej. Spółka planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych.

Genomed rozwija także sprzedaż badań genetycznych, głównie klientom zainteresowanym szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną.

Przychody Genomed S.A. w 2017 roku wyniosły 16.361,1 tys. zł i były o 14 procent wyższe od przychodów poprzedniego roku. Spółka osiągnęła za rok 2017 wynik brutto 2 210,8 tys. zł i EBITDA w wysokości 3 051,6 tys. zł.

Od czerwca 2018 roku 34,88 procent akcji spółki Genomed, po zakupie od dotychczasowego inwestora venture capital, MCI.CreditVentures 2.0 FIZ, posiada spółka Diagnostyka.

 

Przeczytaj teraz

Genomed: 4,2 mln zł przychodów w II kwartale 2018

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.08.2018

Spółka Genomed poinformowała o osiągnięciu w II kwartale 2018 roku przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 4,2 mln zł. Spółka zamknęła ten okres zyskiem brutto w wysokości 0,4 mln zł (zysk netto –  0,35 mln zł).

W II kwartale 2018 roku, w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego, przychody wzrosły o 10 procent.

Spółka zapewnia, że wzrost przychodów oraz dodatni wynik finansowy wynikają ze stałego rozwoju sprzedaży innowacyjnych usług opartych na sekwencjonowaniu nowej generacji, w tym szczególnie nieinwazyjnego testu genetycznego NIFTY.  Natomiast wzrost kosztów operacyjnych w II kwartale 2018 roku to wynik ponoszonych kosztów końcowych etapów uruchamiania laboratorium sekwencjonowania nowej generacji.

8 czerwca 2018 roku nastąpiła sprzedaż całego pakietu akcji Genomed S.A., będącego w posiadaniu dotychczasowego inwestora venture capital, MCI.CreditVentures 2.0 FIZ, na rzecz spółki Diagnostyka. Pakiet ten obejmował 460.889 akcji czyli 34,88 procenta ogólnej liczby akcji za 12.001.549,56 zł.

W II kwartale 2018 roku spółka podpisała szereg umów związanych z usługami dla sektora naukowego, pozyskując także nowych klientów instytucjonalnych, między innymi podpisano bezterminową umowę na wykonywanie badań genetycznych z Uzdrowiskiem Konstancin S.A. Podpisano umowy na  usługi sekwencjonowania i syntezy oligonukleotydów z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Podpisano także umowę z Uniwersytetem Warszawskim na wysokoprzepustowe sekwencjonowanie (NGS).

Od 16 do 19 czerwca 2018 roku Genomed S.A., jako jedyna polska firma, zaprezentowała swoją ofertę badań i wyniki prowadzonych prac badawczo-rozwojowych w ramach 52 konferencji European Society of Human Genetics w Mediolanie (ESHG 2018). Zespół Genomedu zaprezentował wyniki projektu realizowanego w ramach programu Strategmed pt. „Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyki, aduwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej”.

W ramach prezentacji najnowszej oferty badań diagnostycznych i usług NGS przedstawione zostały nowe panele diagnostyczne, opracowane przez zespół Genomed S.A., w tym panel okulistyczny w kierunku chorób degeneracyjnych siatkówki i panele nowotworowe w kierunku mutacji somatycznych, a także założenia, cele i pierwsze wyniki projektu, którego celem jest opracowanie metodyki nieinwazyjnej diagnostyki genetycznej chorób nowotworowych – płynnej biopsji. Zespół Genomedu zaprezentował także ofertę sekwencjonowania całogenomowego (WGS), w zastosowaniu klinicznym i profilaktycznym.

Genomed zajmuje się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Realizuje projekty badawcze, dofinansowywane ze środków unijnych, dotyczące między innymi rozwoju diagnostyki spersonalizowanej. Spółka planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych.

Genomed rozwija także sprzedaż badań genetycznych, głównie klientom zainteresowanym szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną.

Przychody Genomed S.A. w 2017 roku wyniosły 16.361,1 tys. zł i były o 14 procent wyższe od przychodów poprzedniego roku. Spółka osiągnęła za rok 2017 wynik brutto 2 210,8 tys. zł i EBITDA w wysokości 3 051,6 tys. zł.

 

Przeczytaj teraz

Płatność ratalna w Centrum Badań DNA

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.07.2018

Centrum Badań DNA z Poznania nawiązało współpracę z firmą ratalnie.com i wprowadziło system MediRaty, który umożliwia pacjentom płacenie za oferowane świadczenia w ratach. Finansowane w ten sposób mogą być usługi w cenie od 500 zł do 50 tysięcy złotych.

Okres kredytowania może trwać do 5 lat, a wnioski składać można on-line.

Centrum Badań DNA Sp. z o.o. znajduje się w Poznaniu przy ulicy Inflanckiej. Jest to ośrodek badawczo-diagnostyczny, którego celem jest wdrażanie i oferowanie nowych technologii w zakresie analiz DNA, a tym samym wprowadzenie na rynek nowoczesnej diagnostyki medycznej. Firma prowadzi własne prace badawcze i współpracuje z wieloma ośrodkami i instytucjami naukowymi i diagnostycznymi z całego świata.

Efektem działalności spółki jest między innymi opracowanie innowacyjnych na skalę światową testów wykrywających predyspozycje genetyczne do raka jelita grubego oraz nowotworu prostaty.

Centrum oferuje testy medyczne, w tym między innymi panele nowotworowe, diagnostykę chorób i predyspozycji genetycznych. Wykonuje także badania z zakresu identyfikacji osobniczej – ustalenie pokrewieństwa (ojcostwa). W placówce działa także poradnia dla chorych na boreliozę.

Centrum Badań DNA to spółka zależna Inno-Gene S.A., do której należy także spółka NewLab Systems.

Przeczytaj teraz

Centrum Badań DNA realizatorem projektu dotyczącego płynnej biopsji

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.06.2018

Centrum Badań DNA z Poznania podpisało umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu pt. „Płynna biopsja – narzędzie do wykrywania odcisków raka we krwi obwodowej pacjentów z rakami głowy i szyi”. Centrum realizuje projekt jako część konsorcjum, którego liderem jest  Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

W skład Konsorcjum wchodzą także: Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Instytut Genetyki Człowieka PAN.

Centrum Badań DNA o wnioskowało na realizację o kwotę w wysokości 4.143.012,50 zł, z czego budżet spółki wynosi 1.629.375 zł. Realizacja badań klinicznych planowana jest w okresie 2018-2019, a wdrożenie w roku 2020.

Projekt dotyczy opracowania unikalnych na świecie narzędzi do diagnostyki, monitorowania postępu i personalizacji leczenia pacjentów z rakami głowy i szyi w oparciu o markery we krwi obwodowej (tzw. płynna biopsja).

Centrum jest konsorcjantem odpowiedzialnym za wykonywanie kluczowych badań w technologii NGS, walidację oraz wdrożenie efektów projektu.

Prognozy rozwoju globalnego segmentu rynku liquid biopsy (płynnej biopsji) sugerują iż osiągnie on wartość 1,66 mld USD do 2021 roku, z szacowanych 0,58 mld USD w roku 2016 (dane Markets and Markets).

Centrum Badań DNA Sp. z o.o. znajduje się w Poznaniu przy ulicy Inflanckiej. Jest to ośrodek badawczo-diagnostyczny, którego celem jest wdrażanie i oferowanie nowoczesnych technologii w zakresie analiz DNA, a tym samym wprowadzenie na rynek najnowocześniejszej diagnostyki medycznej. Firma prowadzi własne prace badawcze i współpracuje z wieloma ośrodkami i instytucjami naukowymi i diagnostycznymi z całego świata.

Efektem działalności spółki jest między innymi opracowanie innowacyjnych na skalę światową testów wykrywających predyspozycje genetyczne do raka jelita grubego oraz nowotworu prostaty.

Centrum Badań DNA to spółka zależna Inno-Gene S.A., do której należy także spółka NewLab Systems.

Przeczytaj teraz

NIK: tylko prywatne laboratoria genetyczne stosowały procedury wymagane standardami jakości

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.05.2018

Najwyższa Izba Kontroli zajęła się podmiotami leczniczymi, których laboratoria wykonują badania genetyczne. Laboratoria tylko dwóch z sześciu kontrolowanych podmiotów leczniczych – Medgen i Invicta, opracowały, wdrożyły i stosowały kompletne procedury w zakresie czynności laboratoryjnej genetyki medycznej wymagane standardami jakości.

Chodzi o procedury zlecania badania, pobierania, transportu, przyjmowania próbek materiału genetycznego, metod diagnostycznych, jakości oraz przedstawiania i wydawania sprawozdań z badań.

NIK skontrolowała szczegółowo sześć podmiotów leczniczych – trzy instytuty badawcze, jeden samodzielny publiczny szpital oraz dwa podmioty gospodarcze prowadzące podmioty lecznicze w formie spółek prawa handlowego.

W okresie objętym kontrolą jednostki te wykonały łącznie ponad 87 tysięcy  badań genetycznych (w tym 39,9 tysiąca badań o wartości ogółem prawie 14,5 mln zł w ramach kontraktów z NFZ) oraz zleciły wykonanie ponad 8 tysięcy badań genetycznych podmiotom zewnętrznym, z powodu braku możliwości technicznych realizacji ich we własnym zakresie.

Podmioty te zapewniły określone w przepisach dla medycznych laboratoriów diagnostycznych warunki przeprowadzania badań genetycznych, a pięć z nich zapewniło również poradnictwo genetyczne dla pacjentów. Laboratoria dysponowały wykwalifikowaną kadrą oraz specjalistyczną aparaturą dostosowaną do rodzaju wykonywanych badań, z wyjątkiem jednego podmiotu leczniczego, którym był Instytut Hematologii i Transfuzjologii, w którym na stanowiskach kierowników i diagnostów laboratoryjnych zatrudniono osoby nieposiadające wymaganych kwalifikacji.

Każdy z kontrolowanych podmiotów leczniczych w odmienny sposób zorganizował  proces wykonywania badań genetycznych i ochronę danych genetycznych pacjentów na każdym etapie tego procesu.

Wszystkie kontrolowane podmioty lecznicze przechowywały materiał genetyczny i dane pacjentów po wykonaniu badania (od kilku do kilkunastu tysięcy próbek DNA pacjentów). Jeden z podmiotów przechowywał próbki DNA nawet z lat osiemdziesiątych XX wieku. Chociaż nie obowiązują przepisy regulujące funkcjonowanie biobanków, NIK podkreśliła, że cztery spośród sześciu kontrolowanych podmiotów leczniczych nie posiadało regulacji wewnętrznych określających strukturę i zasady funkcjonowania biobanku, a także w jakim celu i jak długo dane genetyczne pacjentów będą zbierane i przetwarzane.

W czterech podmiotach nie przyjęto odrębnych regulacji wewnętrznych określających szczegółowe zasady postępowania z danymi osobowymi pacjentów na każdym etapie procesu wykonywania badań genetycznych i zapewnienia ich bezpieczeństwa w zakresie zarządzania, przetwarzania i niszczenia danych genetycznych.

Kontrolerzy stwierdzili również naruszenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych poprzez niedopełnienie przez administratorów danych osobowych obowiązku informowania pacjentów o celu zbierania i przechowywania pobranych próbek i danych genetycznych pacjentów.

Kierownicy czterech kontrolowanych jednostek, jako administratorzy danych osobowych, nie zapewnili odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych gwarantujących ochronę danych osobowych pacjentów oraz wyników badań genetycznych. W efekcie istniało ryzyko nieuprawnionego ujawnienia danych osobowych. Przykładowo w jednym podmiocie leczniczym transportem próbek z materiałem do badania wraz z niezabezpieczoną dokumentacją pacjentów zajmowali się pracownicy serwisu sprzątającego firmy zewnętrznej, świadczącej na rzecz szpitala między innymi usługę transportu wewnątrzszpitalnego.

NIK po przeprowadzeniu kontroli skierowała do ministra wnioski o doprowadzenie do stworzenia, w ramach opieki zdrowotnej, systemu opieki genetycznej, który określałby zasady wykonywania badań genetycznych, poradnictwa genetycznego, ochrony danych genetycznych oraz bankowania i wykorzystania materiału genetycznego, a także przeprowadzanie kontroli podmiotów leczniczych działających w obszarze badań genetycznych pod kątem bezpieczeństwa tych badań oraz podejmowanie działań edukacyjnych mających na celu podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa badań genetycznych.

Badania genetyczne stanowią integralną część współczesnej medycyny. Umożliwiają nie tylko precyzyjną diagnozę choroby, ale także dostosowanie terapii, dobór właściwych leków czy wgląd w przyszły stan zdrowia. Analiza informacji genetycznej umożliwia identyfikację osoby, a wynik badania dotyczy nie tylko samego pacjenta, lecz także osób spokrewnionych.

Od kilku lat obserwuje się wzrost liczby oferowanych i wykonywanych testów genetycznych. Wzrasta zainteresowanie DNA, nie tylko naukowców przeprowadzających  analizy materiału DNA, ale również przemysłu farmaceutycznego oferującego coraz bardziej popularne terapie spersonalizowane dostosowane do potrzeb genetycznych pacjenta, ubezpieczycieli i pracodawców. Dlatego, jak podkreśla NIK, istnieje konieczność ustanowienia ram prawnych stosowania biomedycyny i genetyki, w tym reguł przeprowadzania badań genetycznych z zachowaniem standardów bezpieczeństwa i poufności informacji genetycznych.

W ostatnich kilkunastu latach wiele państw europejskich wprowadziło regulacje prawne normujące wykonywanie badań genetycznych. W Austrii od kilkudziesięciu lat obowiązuje ustawa o technikach genetycznych, a ostatnio badania genetyczne zostały uregulowane w Czechach.

W naszym kraju ciągle nie ma przepisów regulujących kompleksowo obszar genetyki, w tym wykonywanie badań genetycznych. Obowiązujące regulacje w bardzo ograniczonym zakresie odnoszą się bezpośrednio do badań genetycznych, dodatkowo są rozsiane po różnych aktach prawnych (przynajmniej w siedmiu różnych ustawach). Dane genetyczne traktuje się jako dane osobowe podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, przy czym ustawa posługuje się sformułowaniem „kod genetyczny”, oznaczającym tak naprawdę zasadę kodowania informacji genetycznej, a nie samą informację. W związku z tym ochronie podlega nie informacja genetyczna, a kod genetyczny, który jest wspólny dla wszystkich.

Obowiązujące przepisy prawne nie określają grupy podmiotów, które mogą oferować i wykonywać badania genetyczne. W obecnym stanie prawnym badania genetyczne wykonywane są przez laboratoria genetyczne, w tym funkcjonujące w zakładach opieki zdrowotnej, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz podmioty prywatne oferujące/wykonujące badania poza systemem ochrony zdrowia. Podmioty prywatne mogą oferować dowolne testy genetyczne, w dowolnym zakresie i dotyczące dowolnie wybranych chorób genetycznych, tylko na zasadzie zgłoszenia działalności gospodarczej, bez konieczności posiadania własnego laboratorium, uzyskania opinii ekspertów genetyki medycznej, posiadania państwowego certyfikatu czy też poddawania się kontroli.

NIK podkreśla, że założenia regulacji prawnych ograniczają się do testów genetycznych wykonywanych dla celów zdrowotnych, wyłączona została z prac problematyka biobankowania czyli gromadzenia i przechowywania próbek pobranego materiału biologicznego oraz danych pacjenta. Zdaniem NIK, regulacje prawne powinny obejmować wszystkie aspekty związane z wykonywaniem badań genetycznych, w tym wykraczające poza sferę publicznej opieki zdrowotnej.

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które wprowadza do porządku prawnego pojęcie danych genetycznych (art. 4 ust. 13) definiując je, jako dane osobowe dotyczące odziedziczonych lub nabytych cech genetycznych osoby fizycznej, które ujawniają niepowtarzalne informacje o fizjologii lub zdrowiu tej osoby i które wynikają w szczególności z analizy próbki biologicznej pochodzącej od tej osoby fizycznej.

RODO określa między innymi podstawy prawne przetwarzania danych oraz nakłada na administratora danych osobowych szereg obowiązków, w tym obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w takim zakresie aby wykazać, że przetwarzanie odbywa się zgodnie z RODO uwzględniając charakter, zakres, kontekst przetwarzania, cele przetwarzania,  ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia (w razie potrzeby zastosowane środki są aktualizowane i poddawane przeglądom), dokumentowania naruszenia ochrony danych osobowych.

Obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych i regulacjami w tym zakresie w celu dookreślenia, w granicach dopuszczalnych przez RODO, krajowego systemu ochrony danych osobowych.

Przeczytaj teraz