Grupa Lux Med, SGH i Fundacja GAP inaugurują projekt Healthy Cities

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.04.2022

Z inicjatywy Grupy Lux Med powstanie Indeks Zdrowych Miast, który oceni warunki życia w miastach pod kątem między innymi zdrowia (w tym zdrowia psychicznego), zielonych terenów, edukacji, jakości powietrza czy kultury.

Partnerzy projektu – eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej – wskażą co i w jaki sposób wpływa na jakość życia i zdrowie mieszkańców 66 miast w Polsce.

Indeks Zdrowych Miast to autorskie i długofalowe przedsięwzięcie, które jest częścią inicjatywy Healthy Cities, wielowymiarowego projektu z obszaru zrównoważonego rozwoju, realizowanego przez Grupę Lux Med od 2021 roku.

Grupa Lux Med wyróżniona za akcję Healthy Cities

– Rozpoczynamy nowy projekt, sprawdzamy jak zdrowe są polskie miasta. Do współpracy zaprosiliśmy dwie organizacje naukowo-badawcze: Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej. Przy ich merytorycznym wsparciu przeanalizujemy różne aspekty życia w miastach i ocenimy, które tworzą zdrowe miejsce do życia, pracy i nauki dla swoich mieszkańców. Wierzę, że nasza wspólna inicjatywa pozwoli nie tylko zebrać w jednym miejscu wiele istotnych z punktu widzenia meritum informacji, ale też stanie się źródłem wiedzy i inspiracji dla tych, którzy chcą zmieniać swoje najbliższe otoczenie na lepsze – podkreśla Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

Analizie poddane zostaną wszystkie polskie miasta na prawach powiatu (66 miast). Będą one oceniane na podstawie między innymi demografii, zdrowia, edukacji, mieszkalnictwa, warunków społeczno-ekonomicznych, kultury, środowiska oraz programów publicznych. Wyniki tegorocznej edycji zaprezentowane zostaną w październiku 2022.

Według danych World Economic Forum (VI 2021) ponad 50 procent światowej populacji mieszka w miastach, w Polsce – 60 procent (dane GUS, X 2021). Mimo licznych korzyści, jakie swoim mieszkańcom oferują obszary zurbanizowane, to właśnie w miastach znacznie szybciej rośnie odsetek osób chorujących przewlekle.

Idea instytucjonalnego tworzenia korzystnych warunków do zamieszkania, które poprawiają stan zdrowia i ogólną jakość życia, szczególnie mieszkańców miast, znajduje odzwierciedlenie w wytycznych między innymi Światowej Organizacji Zdrowia oraz Światowego Forum Ekonomicznego (WEF). Projekt Healthy Cities idealnie się w nie wpisuje, stąd pomysł na stworzenie Indeksu Zdrowych Miasta, czyli sprawdzenie jak o dobrostan mieszkańców dbają poszczególne jednostki administracyjne w Polsce.

– Z ogromną radością, w imieniu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przyjąłem zaproszenie do projektu Healthy Cities. Ignorowanie kryzysu klimatycznego, zanieczyszczenie środowiska oraz wyczerpujące się zasoby to wyzwania przed którymi stoją wszyscy, a włodarze miast szczególnie. To człowiek eksploatuje planetę w sposób nieodpowiedzialny i jest najważniejszym czynnikiem oddziałującym na przyrodę i klimat. Jeśli nie wyhamujemy procesu zmian klimatycznych, szybko zmierzając w kierunku neutralności klimatycznej, nie będziemy w stanie powstrzymać fatalnych skutków tego zjawiska. Dlatego tak ważne jest, aby nasze miasta były czyste, zdrowe i przyjazne aktywnie żyjącym w nich mieszkańcom. Jestem przekonany, że rola uczelni w tym zakresie jest o tyle istotna, że powinny one uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów związanych z obecnym kryzysem klimatycznym w ramach szeroko rozumianego ekosystemu, a także kształtować liderów, którzy podejmą taką działalność. Jestem głęboko przekonany, że projekt Healthy Cities jest doskonałą odpowiedzią na wyzwania przed jakimi stoją miasta w kontekście tworzenia korzystnych warunków do zamieszkania, które poprawiają stan zdrowia i ogólną jakość życia – powiedział dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

– Dla ekonomii wartości, a tym zajmujemy się w ramach ruchu Open Eyes Economy, dwa odniesienia są najbardziej istotne: pierwsze to produktywność wykorzystania własnego potencjału, własnych zasobów (w tym pracy), a drugie to jakość życia. Zdrowie musi być postrzegane jako kluczowa składowa obydwu tych odniesień, bo decyduje i o tym co nam daje siłę gospodarczą, i o tym czemu ta siła ma faktycznie służyć – wskazuje prof. dr hab. Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP.

W 2021 roku w ramach akcji Grupy Lux Med posadzono 50 ha lasów, czyli 375 tys. drzew w całej Polsce oraz zachęcano mieszkańców polskich miast do aktywności fizycznej z pomocą aplikacji Healthy Cites. W tym roku oprócz aplikacji, elementem projektu będzie stworzenie i zaprezentowanie Indeksu Zdrowych Miast oraz udział partnerów tego przedsięwzięcia w różnych wydarzeniach podejmujących tematykę miejską.

Anna Rulkiewicz: przedsiębiorcy muszą zadbać o środowisko, nikt za nas tego nie zrobi

Przeczytaj teraz

Lux Med zorganizował punkt dla uchodźców w Katowicach

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.04.2022

Lux Med, przy współpracy z miastem Katowice, zorganizował kolejny punkt pomocy medycznej dla uchodźców z Ukrainy. Lekarze, ratownicy i pielęgniarki Grupy Lux Med są do dyspozycji potrzebujących w budynku akademików Uniwersytetu Ekonomicznego w przy ulicy Franciszkańskiej.

Pod tym adresem schronienie znalazło około 400 osób uciekających przed wojną. Na miejscu organizowana jest pomoc lekarska, udzielane są świadczenia ambulatoryjne, rozpoznawane potrzeby zdrowotne, wykonywane testy i koordynowany jest proces szczepień. W razie potrzeby pacjenci mają także zapewniony doraźny dostęp do niezbędnych lekarstw.

– Robimy to co potrafimy najlepiej, czyli niesiemy pomoc medyczną. Odwiedzają nas tu przede wszystkim matki z dziećmi, ale też osoby starsze. Nasz zespół jest przygotowany, by zapewnić im odpowiednią opiekę. Nie mogło nas tu zabraknąć – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

Powstanie punktu było możliwe dzięki specjalnemu Programowi Wsparcia Medycznego i Zawodowego dla uchodźców z Ukrainy Grupy Lux Med. Program oparty jest na trzech filarach – pomocy doraźnej, leczeniu szpitalnym i rozwoju zawodowym. Jest finansowany przez Bupa, a działania są realizowane głównie przez Fundację Lux Med im. Dr. Joanny Perkowicz.

Lux Med i Bupa pomagają uchodźcom

Grupa Lux Med udziela pomocy uchodźcom w swoich 13-tu szpitalach, w ponad 270 centrach medycznych oraz w specjalnie tworzonych punktach dla uchodźców. Działają one między innymi w Warszawie – na dworcu Centralnym czy w Ptak Warsaw Expo.

29 marca 2022 zostało otwarte centrum medyczne dla uchodźców w hotelu Marriott w Warszawie.

Przeczytaj teraz

Lux Med i Bupa pomagają uchodźcom

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.03.2022

Bupa, międzynarodowa firma z obszaru ochrony zdrowia, przeznaczyła 6 mln funtów na pomoc dla uchodźców. Pomoc tę realizuje Grupa Lux Med, będąca częścią BUPA, która  zainaugurowała  specjalny Program Wsparcia Medycznego i Zawodowego dla uchodźców z Ukrainy. Program oparty jest na trzech filarach – pomocy doraźnej, leczeniu szpitalnym i rozwoju zawodowym.

Natychmiastowa pomoc

– Już w niespełna po 24 godzinach od ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę podjęliśmy decyzję, że nasze placówki będą dostępne bezpłatnie dla uchodźców potrzebujących pomocy medycznej. Oferujemy usługi wynikające z pilnej potrzeby medycznej, ale także w zakresie niezbędnej kontynuacji leczenia. Nasz zespół jest też w miejscach, w których skupia się większa liczba osób uciekających przed wojną, jak na przykład w Ptak Warsaw Expo, gdzie przy współpracy z innymi organizacjami i wolontariuszami koordynujemy duży punkt medyczny. Jesteśmy też na Dworcu Centralnym i wielu podobnych miejscach na terenie kraju. Codziennie z naszej pomocy korzysta ponad 1 000 pacjentów, którzy uciekli z Ukrainy – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux  Med.

– Jesteśmy wstrząśnięci wojną, która ma obecnie miejsce w Ukrainie i robimy co w naszej mocy, aby pomóc uchodźcom w każdy możliwy sposób. Zespół Grupy Lux Med  i Bupa od samego początku był gotowy zapewnić osobom uciekającym przed wojną niezbędną pomoc medyczną i włączył się też w inne działania humanitarne. Otworzyliśmy między innymi w ważnym punkcie na mapie Warszawy Centrum Medyczne dla Uchodźców, które jest dowodem naszego stałego zaangażowania w pomoc uchodźcom. Zapewnimy potrzebującym długofalowe wsparcie  – mówi Iñaki Ereño, Bupa CEO.

Centrum mieści się w budynku Hotelu Marriott. Mieszczą się w nim między innymi gabinety pediatrii, internistyczne, ginekologiczne, zabiegowe czy opieki psychologicznej. Zatrudnienie znajdzie tutaj również personel medyczny z Ukrainy.

Lux Med w ramach pomocy doraźnej świadczy pomoc w swoich ponad 270 centrach medycznych na terenie całego kraju.

W ramach drugiego filaru Grupa Lux Med udziela pomocy w swoich szpitalach. Obecnie jest to 13 placówek, zlokalizowanych między innymi w Warszawie, Gdańsku czy Toruniu. To właśnie tam pacjenci z Ukrainy mogą kontynuować na przykład leczenie onkologiczne czy skorzystać ze specjalistycznej pomocy okulistycznej czy ortopedycznej. Przy Szpitalu Lux Med Onkologia w Warszawie przy ulicy Szamockiej powstał wiodący oddział pomocy doraźnej obsługujący uchodźców.

Pomoc dla pracowników

Grupa zapewnia też wsparcie zawodowe pracownikom z Ukrainy. Pomaga im w przygotowaniu się do pełnienia roli w polskim systemie ochrony zdrowia zgodnej z kwalifikacjami, kiedy uwarunkowania prawne na to pozwolą. Firma zapewnia dodatkowe szkolenia medyczne, organizuje naukę języka polskiego i pomaga w kwestiach administracyjno-prawnych.

Zatrudnienie mogą znaleźć między innymi lekarze, pielęgniarki i pozostały personel medyczny, a także pracownicy administracyjni. Grupa zebrała już kilkaset zgłoszeń rekrutacyjnych, a pierwsi pracownicy znaleźli już zatrudnienie w strukturach firmy.

Działania realizowane będą głównie przez Fundację Lux Med im. dr Joanny Perkowicz.

Lux Med tuż po wybuchu wojny na Ukrainie wprowadził na rynek pakiet „Pomoc dla Ukrainy”. Do tej pory skorzystało z niego ponad 21 000 osób, zrealizowanych zostało 37 000 usług.  Lekarze i ratownicy medyczni Lux Med wspierają działania Polskiej Akcji Humanitarnej na rzecz osób potrzebujących przebywających w bezpośredniej bliskości granicy. Lux Med zapewnia także wsparcie przy relokacji rodzin pracowników z terenu Ukrainy do Polski, zapewniając pomoc finansową i prawną.

Dzięki kontaktom ukraińskich lekarzy pracujących dotychczas w Grupie Lux Med, przy pomocy wyspecjalizowanych instytucji, firma podejmuje starania by przekazywać niezbędne wsparcie materiałowe i sprzętowe dla szpitali prowadzących działania na terenie konfliktu. Grupa przekazała między innymi karetkę z pełnym wyposażeniem od szpitala Swissmed Grupy Lux Med dla Kliniki Uniwersyteckiej we Lwowie.

Karetka od Grupy Lux Med dla kliniki we Lwowie

Grupa Lux Med jest częścią międzynarodowej grupy Bupa od 2013 roku. W Polsce świadczy usługi już od 30-tu lat. Podczas pandemii Covid – 19 Grupa włączyła się aktywnie do walki o zdrowie i życie Polaków, wspierając sektor publiczny.

Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 13 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich.

Grupa Lux Med zatrudnia ponad 19 000 osób, w tym około 8000 lekarzy i 5000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska.

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Przeczytaj teraz

Nowe wyposażenie pracowni Lux Med Diagnostyka w Krakowie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.03.2022

Lux Med Diagnostyka zmodernizowała pracownię rezonansu magnetycznego, działającą w Krakowie przy ulicy Pilotów 2. Placówka została wyposażona w nowoczesny 1,5 teslowy aparat Siemens altea.

Urządzenie posiada zwiększoną do 70 cm średnicę tunelu oraz technologię redukcji hałasu, które poprawiają komfort podczas badania.

Innowacyjne rozwiązania

Innowacyjne rozwiązania zastosowane w aparacie, takie jak między innymi technologie GO, sztuczna inteligencja oraz unikalna technologia BioMatrix, znacznie zwiększają efektywność pracy.

Aparat pozwala na  zwiększenie prędkości badania przy jednoczesnym utrzymaniu znakomitej jakości diagnostycznej.

Nowy rezonans umożliwia badanie stawów w częściowym zgięciu, a także badań kończyn o dużym obwodzie przy zachowaniu doskonałej wartości diagnostycznej.

Pracownia przy ulicy Pilotów 2 w Krakowie oferuje także badania tomografii komputerowej, wykonywane przy pomocy 64-rzędowego tomografu komputerowego GE Optima CT 660.

Czytaj także: Carint rozbuduje centrum kardiologii w Oświęcimiu >>>

Lux Med Diagnostyka to największy usługodawca diagnostyki obrazowej w Polsce, który oferuje świadczenia dla pacjentów, lekarzy oraz partnerów prywatnych i publicznych. Wykonuje badania z zakresu rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, mammografii, USG i RTG.

Pracownie Lux Med Diagnostyka działają na terenie publicznych szpitali oraz jako samodzielne ośrodki w całej Polsce. Własne i współzarządzane placówki znajdują się także w Warszawie, Bielsku Podlaskim, Gdańsku, Inowrocławiu, Katowicach, Kłobucku, Koninie, Krakowie, Lublinie, Lublińcu, Łomży, Łodzi, Mielcu, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu oraz Wrocławiu.

W marcu 2022 Lux Med Diagnostyka wyposażyła w nowy sprzęt pracownię diagnostyki obrazowej działającą w Częstochowie przy ulicy PCK 7, na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Placówka została wyposażona w nowy sprzęt.

Pacjenci mogą tutaj korzystać z dwóch nowych aparatów – rezonansu magnetycznego GE Signa Explorer oraz aparatu do badania tomografii komputerowej GE Revolution Evo.

Przeczytaj teraz

Nowa placówka Lux Med Stomatologia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.03.2022

23 marca 2022 roku w Poznaniu otwarte zostało nowe centrum stomatologiczne Lux Med. Placówka zlokalizowana jest w dzielnicy Wilda, przy ulicy Wierzbięcice 1, w biurowcu Dwór Hamburski.

Centrum oferuje kompleksową opiekę stomatologiczną, od leczenia podstawowego dla dorosłych i dzieci, przez leczenie kanałowe (także pod mikroskopem), aż po specjalistyczne zabiegi z zakresu ortodoncji (również nakładki Invisalign), implantologii, protetyki i chirurgii stomatologicznej.

Znajduje się tutaj 7 nowocześnie wyposażonych gabinetów, kącik dla dzieci, sprzęt niezbędny do przeprowadzenia na miejscu pełnej diagnostyki przed leczeniem (RTG punktowe, cefalometria, pantomogram oraz CBCT), mikroskop oraz skaner cyfrowy.

Centrum Lux Med Stomatologia Dwór Hamburski czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 20.00.

Dwór Hamburski to obiekt o powierzchni ponad 5 tys. metrów kwadratowych, z czego największą część – ponad 3 tys. metrów kwadratowych zajmują biura.

Lux Med Stomatologia posiada sieć około 200 własnych gabinetów i prawie 70 centrów medycznych.

Czytaj także: Warszawa: przychodnia Lux Med w nowej lokalizacji >>>

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Firma świadczy swoje usługi w Polsce już od 30 lat.

Zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów.

Do ich dyspozycji jest ponad 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 13 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich.

Grupa Lux Med zatrudnia ponad 19 000 osób, w tym około 8000 lekarzy i 5000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska.

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

W marcu 2022 Grupa Lux Med wprowadziła do swojej oferty ubezpieczenie szpitalne Pełna Opieka.

Czytaj na ten temat: Lux Med wprowadza ubezpieczenie szpitalne Pełna Opieka>>>

Przeczytaj teraz

Lux Med koordynuje nowy punkt medyczny w Ptak Warsaw Expo

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 20.03.2022

Lux Med, który wcześniej prowadził w Ptak Warsaw Expo punkt pomocy doraźnej, teraz przy współpracy z innymi organizacjami i wolontariuszami pod auspicjami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego organizuje w tym miejscu pomoc medyczną dla uchodźców w większym wymiarze.

W Park Warsaw Expo powstało miasteczko dla uchodźców, w którym schronienie znalazło około 8 tysięcy osób uciekających przed wojną na Ukrainie. Punkt medyczny zapewnia im niezbędną pomoc, działając 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu.

– Nie mogło nas tu zabraknąć. Zawiązała się koalicja ludzi dobrej woli – wolontariuszy, organizacji i firm, z udziałem służb wojewody warszawskiego. Robimy to co potrafimy najlepiej, czyli niesiemy pomoc medyczną – mówi Michał Rybak, wiceprezes Grupy Lux Med

– Oferujemy pomoc doraźną chirurgiczną, bardzo potrzebną z uwagi na urazy i rany, które dotyczą wielu uchodźców. Poza tym do dyspozycji jest pediatra, ponieważ Ukrainę opuszczają głównie rodziny z dziećmi, internista, który udziela pomocy osobom chorym przewlekle, także starszym, cierpiącym na nadciśnienie i inne choroby, lekarze medycyny rodzinnej czy lekarz ginekolog. Są ratownicy medyczni, pielęgniarki i położne oraz farmaceuci. Możemy zapewnić pomoc w takim wymiarze, jaki w takim modelu jest możliwy – informuje Monika Tomaszewska, z Pionu Medycznego Grupy Lux Med.

Lux Med pomaga osobom uciekającym przed wojną na różne sposoby. Osoby przyjeżdżające z Ukrainy, także innych narodowości, które przybyły do Polski po rozpoczęciu działań wojennych, otrzymują bezpłatną pomoc medyczną w centrach medycznych i szpitalach Grupy.

– Oferujemy usługi, wynikające z pilnej potrzeby medycznej, takie jak wsparcie w stanach nagłych lub w przypadku ostrych chorób infekcyjnych, ale także – w zakresie niezbędnej kontynuacji leczenia przewlekłego, w tym między innymi w chorobach onkologicznych. Pilna pomoc medyczna zapewniona jest we wszystkich  centrach medycznych Lux Med oraz w 13-tu szpitalach należących do naszej Grupy. Obsługujemy około 1 000 pacjentów dziennie. Nasz zespół świadczy też pomoc doraźną między innymi na ternie Dworca Centralnego w Warszawie. Zapewniamy też wsparcie przy relokacji rodzin pracowników z granicy ukraińsko-polskiej – organizujemy pomoc prawną, logistyczną, a także finansową – dodaje Michał Rybak.

 

Przeczytaj teraz

Lux Med wprowadza ubezpieczenie szpitalne Pełna Opieka

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.03.2022

Lux Med Ubezpieczenia, spółka z Grupy Lux Med, wprowadziła własną ofertę opieki szpitalnej, która jest odpowiedzią na wyzwania, z jakim obecnie mierzy się system ochrony zdrowia. Ubezpieczenie szpitalne Lux Med Pełna Opieka to produkt bazujący na infrastrukturze szpitalnej Grupy oraz na umowach podpisanych z podwykonawcami.

Oferta stworzona została z myślą o firmach oraz o pacjentach indywidualnych, dla których przeznaczone są pakiety partnerskie i rodzinne.

Produkt jest dostępny na rynku od 1 marca 2022 i obejmuje ogromną liczę procedur. Jest to pierwsze ubezpieczenie, które nie zawiera listy wykonywanych procedur, a jedynie listę wykluczeń.

Ubezpieczenie Szpitalne Lux Med Pełna Opieka to pierwsza na rynku polisa „All risk”. To realna pomoc medyczna wtedy, gdy pacjent tego najbardziej potrzebuje. Obejmuje całość leczenia: od diagnostyki szpitalnej, przez zabiegi planowe, pomoc w nagłych przypadkach, aż po rehabilitację poszpitalną i przegląd zdrowia. Produkt obejmuje swoim zakresem także porody i neonatologię.

Pacjent nigdy nie jest pozostawiony bez pomocy. Od momentu zgłoszenia, przez cały proces, wspiera go i prowadzi Koordynator Opieki Szpitalnej. Ma zapewnioną wysokospecjalistyczną opiekę – zarówno w szpitalach Grupy Lux Med, jak i w starannie dobranych szpitalach partnerskich.

Czytaj także: Lux Med otworzył oddział pomocy doraźnej>>>

-Analizując obecną infrastrukturę, zaczynamy od miejsc, w których czujemy się silni i bezpieczni, a więc od Mazowsza i Pomorza. Natomiast jeśli pojawią się pacjenci z innych miast, to także otrzymają opiekę. W tej chwili tworzymy dużą bazę świadczeniodawców na terenie całego kraju. To, co jest istotne w tej strategii, to fakt, że posiadając 13 własnych szpitali, Lux Med chce dziś budować kolejne lub przejmować już istniejące obiekty. Tak jak jesteśmy dziś mocni w Warszawie czy Trójmieście, chcemy też być silni w Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu czy Krakowie – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

-W Polsce od lat stawia się pytanie, dlaczego nie rozwinęły się w naszym kraju dodatkowe ubezpieczenia szpitalne. I jednocześnie odpowiada, że nie ma infrastruktury szpitalnej. Budujemy ją więc i duża jest w tym odwaga Lux Med. Bierzemy to ryzyko na siebie, wydajemy ogromne pieniądze, by ta infrastruktura powstała, bo bez niej ubezpieczenia dodatkowe nie będą się miały gdzie rozwijać. Oczywiście rację mają ci, którzy mówią, że gdyby pojawiły się ulgi, to rynek sam zacząłby się napędzać. Problem w tym, że takiego rozwiązania od lat nie możemy się doczekać. Jeśli chcemy zmieniać ten rynek, a uda się to zrobić tylko oddolnie, to ktoś musi zacząć. Lux Med zawsze cechuje odwaga więc także tutaj postanowiliśmy być pierwsi – mówi prezes Rulkiewicz.

-Do dodatkowych ubezpieczeń szpitalnych przymierzaliśmy się w Polsce już kilkakrotnie i za każdym razem brakowało woli politycznej. Obserwując pandemię, która spowodowała ogromny „dług zdrowotny”, postanowiliśmy przestać oglądać się na kogokolwiek – dodaje prezes Grupy Lux Med.

W Polsce już od wielu lat pacjenci płacą za określone procedury, konsultacje i badania. Dużo wydają też na leki. Dobrze byłoby więc usystematyzować ten sposób płacenia na przykład przez system dopłat lub dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które mogą być dobrowolne.

-W tym celu należałoby zweryfikować koszyk świadczeń gwarantowanych, pozostawić procedury ważne dla ratowania życia i bezpieczeństwa pacjentów, a pozostałe, o podwyższonym standardzie, zawrzeć w ubezpieczeniach dodatkowych. To pozwoliłoby również uwolnić dodatkowe środki na finansowanie tych świadczeń, które bierze na siebie system publiczny. Można też rozważyć opcję hiszpańską czy brytyjską, gdzie mamy ubezpieczenia współistniejące z systemem, a pacjent płaci zarówno do systemu publicznego, jak i prywatnego. Jednak, aby ten model się rozwijał, pacjent, który zasila system prywatny, musi mieć określone ulgi. Tylko wtedy będzie miał wybór i będzie mógł podążać za jakością – dodaje Anna Rulkiewicz.

Czytaj także: Ubezpieczenia zdrowotne ma ponad 3,5 miliona Polaków >>>

Przeczytaj teraz

Warszawa: przychodnia Lux Med w nowej lokalizacji

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.03.2022

Od 15 marca 2022 centrum medyczne Lux Med, dotychczas działające w Warszawie przy ulicy Chmielnej 85/87, zmieniło lokalizację i zajmuje nową siedzibę w budynku Wola Center, przy ulicy Przyokopowej 33.

W placówce, którą charakteryzuje nowy, pastelowy design, działa 19 gabinetów lekarskich i 5 gabinetów zabiegowych.

W nowej lokalizacji pacjenci mogą korzystać z konsultacji specjalistów w zakresie pediatrii, alergologii, ginekologii, kardiologii, dermatologii, nefrologii, laryngologii, ortopedii, reumatologii.

Placówka oferuje świadczenia od poniedziałku do piątku od 7.00 do 20.00, a także w soboty – od 8.00 do 16.00.

Dla pacjentów przygotowano 20 bezpłatnych miejsc parkingowych w garażu podziemnym.

Czytaj także: Centrum Medyczne Damiana otwiera nową placówkę >>>

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Firma świadczy swoje usługi w Polsce już od 30 lat.

Zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów.

Do ich dyspozycji jest ponad 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 13 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich.

Grupa Lux Med zatrudnia ponad 19 000 osób, w tym około 8000 lekarzy i 5000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska.

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

W marcu 2022 Grupa Lux Med wprowadziła do swojej oferty ubezpieczenie szpitalne Pełna Opieka.

Czytaj na ten temat: Lux Med wprowadza ubezpieczenie szpitalne Pełna Opieka>>>

Przeczytaj teraz

Nowe wyposażenie pracowni Lux Med Diagnostyka

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.03.2022

Lux Med Diagnostyka zmodernizowała pracownię diagnostyki obrazowej, działającą w Częstochowie przy ulicy PCK 7, na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Placówka została wyposażona w nowy sprzęt.

Pacjenci mogą tutaj korzystać z dwóch nowych aparatów – rezonansu magnetycznego GE Signa Explorer oraz aparatu do badania tomografii komputerowej GE Revolution Evo.

Lux Med Diagnostyka prowadzi także w Częstochowie pracownię diagnostyki obrazowej przy ulicy Mirowskiej 15 (na terenie Miejskiego Szpitala Zespolonego), która oferuje również badania w zakresie rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej.

Czytaj także: Lux Med Diagnostyka kupuje nowe mammografy >>>

Lux Med Diagnostyka to największy usługodawca diagnostyki obrazowej w Polsce, który oferuje świadczenia dla pacjentów, lekarzy oraz partnerów prywatnych i publicznych. Wykonuje badania z zakresu rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, mammografii, USG i RTG.

Pracownie Lux Med Diagnostyka działają na terenie publicznych szpitali oraz jako samodzielne ośrodki w całej Polsce. Własne i współzarządzane placówki znajdują się także w Warszawie, Bielsku Podlaskim, Gdańsku, Inowrocławiu, Katowicach, Kłobucku, Koninie, Krakowie, Lublinie, Lublińcu, Łomży, Łodzi, Mielcu, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu oraz Wrocławiu.

W roku 2021 Lux Med Diagnostyka otworzyła nową pracownię mammograficzną w Warszawie, nową pracownię tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w Katowicach, a także wyposażyła pracownię tomografii komputerowej działającą w Szpitalu Bielańskim w nowy aparat.

Przeczytaj teraz

Pandemia nauczyła nas bycia w gotowości

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.03.2022

Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med

Pandemia choroby Covid-19, z którą zmagaliśmy się dwa lata, nauczyła nas bycia w gotowości i szybkiego reagowania. Pomogło nam to zorganizować szybką pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Robimy wszystko, co jesteśmy w stanie, ale istotne jest, abyśmy otrzymywali sygnały z instytucji nadzorujących, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna, aby nie powielać pewnych działań.

Ponieważ jesteśmy wprawieni w boju, gdy wybuchła wojna na Ukrainie, pomoc zorganizowaliśmy bardzo szybko, stosując zasadę „wszystkie ręce na pokład”. Od razu powstał sztab kryzysowy i rozdzielone zostały zadania.

Jako pierwsi poprosili nas o pomoc nasi klienci-pracodawcy, chodziło o pomoc psychologiczną dla pracowników i ich rodzin. Ważnym zagadnieniem było także to, jak rozmawiać z dziećmi na temat wojny. Zaczęliśmy organizować wiele webinariów z pracodawcami poruszających te tematy, podczas których dzieliliśmy się swoją wiedzą i staraliśmy się pomagać.

Wszystkie oddziały i placówki Lux Med zaoferowały udzielanie bezpłatnej pomocy wszystkim potrzebujących uchodźcom z Ukrainy. Uruchomiona została infolinia po polsku i po ukraińsku, a także webinary prowadzone w tych językach. Z takiej pomocy skorzystały już bardzo wiele osób.

Wysłaliśmy także karetkę z potrzebnymi produktami leczniczymi do szpitala we Lwowie, który nas o to poprosił. Mamy pod opieka sporo dzieci trafiających do nas z Ukrainy.

Czytaj także: Karetka od Grupy Lux Med dla kliniki we Lwowie >>>

Nasi pracownicy zaoferowali spontanicznie chęć pomocy i staramy się to dobrze wykorzystywać, kierując ten zapał tam, gdzie jest najbardziej potrzebny, tak, aby wszystkie działania były prowadzone w sposób zorganizowany.

Obecne robimy to, co umiemy najlepiej, czyli leczymy, przyjmujemy pacjentów. Robimy to spontanicznie. Jednak oczekiwalibyśmy także sygnałów ze strony instytucji rządowych dotyczących tego, gdzie najlepiej wykorzystać potencjał sektora prywatnego. Jest to bardzo istotne po to, aby nie powielać pewnych działań i abyśmy mogli być kierowani w te miejsca, gdzie państwo widzi braki.

Sami także pytamy o to. Zwróciliśmy się między innymi do Narodowego Funduszu Zdrowia z pytaniem, czy jest potrzeba zaoferowania szpitalnej pomocy doraźnej, Odpowiedziano nam, że na razie jeszcze nie, co jest dla nas istotną informacją, bo wiemy, w jakim kierunku działać.

Dotychczas pomoc dla uchodźców z Ukrainy finansowaliśmy z własnych zasobów, ale wsparcie zaoferowała nam międzynarodowa grupa BUPA, której jesteśmy częścią, dlatego środków na ten cel będzie więcej.

 

Anna Rulkiewicz mówiła na temat pomocy Grupy Lux Med. dla Ukrainy podczas debaty inauguracyjnej VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (HCC Health Challenges Congress), który odbył się 3 i 4 marca 2022 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Przeczytaj teraz

Karetka od Grupy Lux Med dla kliniki we Lwowie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.03.2022

Szpital Swissmed z Gdańska zorganizował zbiórkę środków finansowych, a następnie kupił i wyposażył w niezbędny sprzęt oraz leki karetkę, którą przekazał Klinice Uniwersyteckiej we Lwowie (dawnej Klinika prof. Rydygiera), współpracującej ze szpitalem od wielu lat.

Dzięki inicjatywie, przyjętej z ogromnym z entuzjazmem przez pracowników, w którą włączyła się też Grupa Lux Med – właściciel Swissmed, w ciągu kilku godzin udało się zebrać środki i zakupić potrzebne produkty, zgodnie ze specyfikacją przesłaną przez profesora Oresta Lerchuka, szefa Kliniki Uniwersyteckiej we Lwowie.

– Ogrom tragedii na Ukrainie przytłacza nas wszystkich. Kiedy dowiedzieliśmy się, że nasz partnerski szpital we Lwowie wysłał cały swój sprzęt na front i nie może świadczyć usług medycznych dla mieszkańców swojego miasta postanowiliśmy działać. W pomoc zaangażowali się wszyscy ze szpitala Swissmed Grupy Lux Med – personel medyczny i pracownicy administracyjni. Dzięki wspólnej akcji, przy zaangażowaniu miasta Gdańsk, wysłaliśmy na Ukrainę w pełni operacyjną karetkę wypełnioną po brzegi sprzętem medycznym i lekami. Na granicy odebrał ją szef kliniki uniwersyteckiej szpitala lwowskiego. Mocno wierzymy, że nasz dar uratuje wiele osób. Jesteśmy z Ukrainą! – mówi Roman Walasiński, prezes zarządu, dyrektor generalny Swissmed, Grupa Lux Med.

4 marca 2022 po południu ambulans wyruszył w drogę na granicę polsko-ukraińską, gdzie został przekazany profesorowi Lerchukowi i pojechał służyć mieszkańcom Lwowa w tych bardzo trudnych czasach.

Czytaj także: Pandemia nauczyła nas bycia w gotowości>>>

Patronat nad akcją objęło Miasto Gdańsk.

Grupa Lux Med jest częścią międzynarodowej Grupy Bupa, która działa jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów w Polsce.

Grupa Lux Med to ponad 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 13 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich. Zatrudnia ponad 19 000 osób, w tym około 8000 lekarzy i 5000 wspierającego personelu medycznego. W codziennej działalności kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska. Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Przeczytaj teraz

Mamy dużo do zrobienia w zakresie profilaktyki

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.03.2022

Pandemia zastopowała promocję zdrowia, co zwiększyło ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, otyłości czy cukrzycy. W rezultacie mamy bardzo dużą lukę w zakresie profilaktyki i duży dług zdrowotny do nadrobienia – mówiła Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med, podczas sesji inauguracyjnej Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

– Pandemia jeszcze się nie skończyła, ale gdy to nastąpi, zajmie nam bardzo dużo czasu, aby zdrowie społeczeństwa wróciło do stanu sprzed tego okresu. Dlatego potrzebujmy dobrej koordynacji programów profilaktycznych – mówiła prezes Rulkiewicz i dodała także, że negatywnym zjawiskiem było rozwinięcie się w Polsce ruchów antyszczepionkowych.

Podczas debaty inauguracyjnej HCC mówiono na temat kluczowych wyzwań stojących przed polityką zdrowotną państwa, takich jak zarządzanie ochroną zdrowia, dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej, efektywna opieka nad pacjentami, przygotowanie systemu ochrony zdrowia do sytuacji nadzwyczajnych, kadry, wyzwania związane z demografią czy zdrowie publiczne.

Dużą część dyskusji poświęcono wyzwaniom, jakie stoją przed polską ochroną zdrowia wobec przybywających do naszego kraju uchodźców z Ukrainy, często wymagających pomocy medycznej.

Profesor Tomasz Szczepański, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,  przytoczył przykład dzieci chorych onkologicznie, które trafiają do Szpitala Klinicznego nr 1 SUM w Katowicach oraz innych podobnych placówek.

Czytaj także: Telemedycyna narzędziem monitorowania chorób przewlekłych >>>

Uczestnicy debaty skrytykowali między innymi koncepcję dotycząca przeznaczenia 120 polskich szpitali na rzecz ukraińskich uchodźców.

Generał Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego, stwierdził, że lepszym rozwiązaniem byłoby skierowane osób potrzebujących pomocy do placówek podlegający MON lub utworzenie sieci szpitali, wybranych spośród placówek położonych bliżej wschodniej granicy. Takich szpitali mogłoby być na początek 20-30.

Mówił także o potrzebie szkolenia personelu medycznego w zakresie medycyny pola walki, ponieważ takich zagadnień nie zawiera obowiązkowy program studiów na polskich uczelniach kształcących lekarzy.

Podkreśli także rolę niezbędnej rejestracji i identyfikacji osób, które wjeżdżają do Polski, między innymi pod kątem obowiązkowych w naszym kraju szczepień. Na Ukrainie poziom wyszczepialności jest bowiem niski, jest tam wiele przypadków zachorowań na odrę, polio czy gruźlicę lekooporną. Napływ do naszego kraju dużej liczby osób, wśród których są nieszczepieni, może spowodować rozpowszechnienie się tych chorób zakaźnych także w Polsce.

Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, mówiła o pielęgniarkach z Ukrainy, które zwracają się do samorządu o przyznanie prawa wykonywania zawodu, korzystając z przyspieszonej procedury (stworzonej w okresie pandemii), której jednym z elementów jest konieczność władania językiem polskim.

Rzecznik Praw Pacjenta wspomniał o podejmowanych działaniach dotyczących zapewnienia opieki zdrowotnej pacjentom z Ukrainy, szczególnie dzieciom czy kobietom w ciąży. Dodał też, że uchodźcy jako pacjenci mają takie same prawa jako Polacy.

Czytaj także: Właściwe zarządzanie szpitalem pomaga niwelować skutki pandemii>>>

Dyskutowano także na temat koniecznych rozwiązań legislacyjnych dotyczących między innymi oferowania uchodźcom wyrobów medycznych finansowanych przez NFZ.

Jednym z tematów była konieczność dostarczenia większej ilości produktów leczniczych dla osób potrzebujących leczenia. Zobowiązanie do zwiększenia produkcji leków złożył Krzysztof Kopeć, prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.

W debacie wzięli udział: Bartłomiej Łukasz Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta, prof. Wojciech Czakon, kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego, Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. gen. dyw. prof. Grzegorz Gielerak dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, Arkadiusz Grądkowski, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych Polmed, Krzysztof Kopeć, prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków, Zofia Małas prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Klaudia Rogowska, dyrektor  Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Anna Rulkiewicz, prezes zarządu Lux Med. Sp. z o.o., prof. Tomasz Szczepański, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, ordynator Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 SUM w Katowicach, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

VII Kongres Wyzwań Zdrowotnych (HCC Health Challenges Congress) odbywał się 3 i 4 marca 2022 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Organizatorem przedsięwzięcia była Grupa PTWP.

Przeczytaj teraz

Właściwe zarządzanie szpitalem pomaga niwelować skutki pandemii

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.03.2022

Jedna z debat, które odbywały się podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach, dotyczyła wyzwań związanych z zarządzaniem szpitali, szczególnie w kontekście zagrożenia pandemicznego.

Prelegentem podczas debaty był między innymi Maciej Mądrala, dyrektor szpitali Grupy Lux Med, który mówił o tym, że pandemia spowodowała trudności w funkcjonowaniu szpitali wynikające z absencji personelu (dotkniętego zakażeniem wirusem Sars-CoV-2) oraz w z konieczności przekładania zabiegów. Z powodu choroby Covid-19 mniej pacjentów zgłaszało się także na planowane operacje.

– Szukaliśmy w tym zakresie optymalnych rozwiązań, które pomogłyby nam w niwelowaniu powstałych trudności – mówił Maciej Mądrala i wskazał kilka istotnych elementów funkcjonowania szpitali, które pomagały w optymalnym zarządzaniu placówkami w tym zakresie.

Była to funkcja koordynatora pacjenta szpitalnego, funkcjonująca w każdym z 13-tu szpitali Grupy Lux Med. Koordynator prowadzi pacjenta przez cały okres leczenia – od kwalifikacji do kontroli.

– Pandemia pokazała, że taka osoba jest ważna, gdyż pozwala lepiej zarządzać oferowanymi świadczeniami – mówił dyrektor Mądrala.

Optymalizacji czasu pobytu pacjenta w ośrodku służy natomiast wypełnianie przez pacjenta części dokumentacji przed przyjściem do szpitala, a także zdalne konsultacje anestezjologiczne, konieczne przed zabiegami operacyjnymi (na przykład przed operacjami zaćmy).

Kolejnym narzędziem, które zostało przeniesione z ambulatoriów Lux Med do szpitali jest tzw. mapowanie ścieżek pacjenta. Na razie działa ono w kilku szpitalach, docelowo zostanie wdrożone we wszystkich.

Czytaj także: Telemedycyna narzędziem monitorowania chorób przewlekłych >>>

Polega ono na tym, że każda procedura jest rozpisana na poszczególne etapy, uwzględniające tzw. punkty bólu, czyli miejsce, które u pacjentów powodują jakieś niedogodności. Rolą szpitala jest koncentrowanie się na tych punktach, optymalizowanie ich i niwelowanie pojawiających się tam trudności.

Wśród poruszanych podczas debaty tematów były także kadry i płace w szpitalach, wpływ pandemii Covid-19 na sytuację finansową szpitali, wyceny świadczeń a wzrost wynagrodzeń i kosztów funkcjonowania szpitali (m.in. energii elektrycznej i gazu), inwestycje, modernizacja i budowanie szpitali z uwzględnieniem nowych zagrożeń epidemicznych, przystosowanie szpitali do wymagań związanych z obecnością czynnika zakaźnego oraz do sytuacji nadzwyczajnych w kontekście wojny na Ukrainie.

W debacie wzięli także udział: Jerzy Friediger, członek Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, dr hab. Grzegorz Głód, pracownik Katedry Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Błażej Górczyński, prezes Pleszewskiego Centrum Medycznego, Piotr Grazda, dyrektor SP ZOZ MSWIA w Katowicach, Władysław Perchaluk, dyrektor Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu, prezes zarządu Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego, Klaudia Rogowska, dyrektor Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca ŚUM w Katowicach, Krystyna Walendowicz. dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, Łukasz Zoń, dyrektor Departamentu Prawnego EIB SA.

Przeczytaj teraz

Kolejny dział pomocy doraźnej Lux Med

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.03.2022

Lux Med Onkologia otworzyła dział pomocy doraźnej, zlokalizowany w Szpitalu Szamocka, przy ulicy Szamockiej 6 w Warszawie.  Jest to miejsce pierwszego kontaktu w nagłych sytuacjach pogorszenia zdrowia.

Pacjenci uzyskają tutaj pomoc w zakresie medycyny ratunkowej i chorób wewnętrznych. W punkcie pomocy doraźnej oferowane są konsultacje lekarskie, można wykonać badania (laboratoryjne, badania RTG, EKG, USG, tomografii komputerowej oraz wymazy). Dostępne jest także leczenie farmakologiczne (w tym przetaczanie płynów, podawanie leków dożylnych i domięśniowych).

Na oddziale pomocy doraźnej pacjenci mogą również otrzymać potrzebne zaświadczenia, recepty i zwolnienia.

Od 21 lutego 2022 funkcjonuje dział pomocy doraźne w Gdańsku, w szpitalu Swissmed, należącym do Grupy Lux Med.

Czytaj także: Spółka Lux Med Ubezpieczenia z nowym dyrektorem zarządzającym>>>

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Firma świadczy swoje usługi w Polsce już od 30 lat.

Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 13 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich.

Grupa Lux Med zatrudnia ponad 19 000 osób, w tym około 8000 lekarzy i 5000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska.

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

W związku z agresją Federacji Rosyjskiej na wolną i niepodległą Ukrainę, Grupa Lux Med  przygotowała pakiet POMOC dla Ukrainy, który ma być realnym wsparciem po obu stronach granicy.

Czytaj na ten temat: Grupa Lux Med z pakietem POMOC dla Ukrainy>>>

Przeczytaj teraz

Spółka Lux Med Ubezpieczenia z nowym dyrektorem zarządzającym

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.03.2022

Sławomir Łopalewski został dyrektorem zarządzającym spółki Lux Med Ubezpieczenia/LMG Försäkrings AB. W nowym miejscu pracy odpowiadać będzie za rozwój oferty ubezpieczeniowej, w tym za wprowadzenie na rynek Ubezpieczenia Szpitalnego Lux Med „Pełna Opieka”. Obowiązki objął 1 marca 2022 roku.

Sławomir Łopalewski przez ponad dekadę był CEO PKO Ubezpieczenia, wcześniej CEO oraz członkiem zarządu odpowiedzialnym za sprzedaż i marketing Nordea Życie. To także długoletni członek Komisji Rewizyjnej PIU, lider zmian w obszarze wizerunku branży ubezpieczeniowej. Pracował także w firmach doradczych, głównie Deloitte Consulting.

– Cieszę się, mogąc przywitać w Grupie Lux Med tak uznanego w branży managera, jakim jest Sławomir Łopalewski. Zdecydowaliśmy się powierzyć mu kierownictwo nad naszą spółką ubezpieczeniową, bo doceniamy jego ogromne doświadczenie i doskonałe zrozumienie potrzeb rynku. Wierzę, że dzięki wsparciu nowego kierownictwa spółka Lux Med Ubezpieczenia szybko wzmocni swoje znaczenie na rynku ubezpieczeń medycznych. Mamy nowy produkt, który ma potencjał do zrewolucjonizowania myślenia polskich pacjentów o opiece szpitalnej – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

Czytaj także: Grupa Lux Med z pakietem POMOC dla Ukrainy>>>

Sławomir Łopalewski to praktyk biznesu i wizjoner z wieloletnim doświadczeniem w kompleksowym budowaniu i rozwijaniu biznesu ubezpieczeniowego w zmieniających się warunkach rynkowych, głównie w obszarze bancassurance, a także w modelach wielokanałowych. Aktywnie bierze udział w rozwoju innowacji i rozwiązań z obszaru digital. Realizował projekty w ramach współpracy ze start-upami nie tylko z branży ubezpieczeniowej. Współpracował w ramach międzynarodowych struktur. Skoncentrowany na efektywności biznesu i sile potencjału ludzi. Współpraca zespołowa jest dla niego najważniejsza w odniesienia sukcesu.

Jest absolwentem IESE Business School/AMP oraz kursów menadżerskich na Harvard Business School i Kellogg School of Management a także Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
– Chciałbym podziękować Annie Rulkiewicz i zarządowi Grupy Lux Med za zaufanie i powierzenie mi nowej funkcji. To dla mnie zaszczyt, że będę mógł pokierować zespołem wyjątkowym ludzi tworzących Lux Med Ubezpieczenia. Cieszę się, że znalazłem się wśród osób, które o rynku ubezpieczeń potrafią myśleć odważnie i nieszablonowo. Będę chciał wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie by pomóc zrealizować cele, jakie stawia przed sobą Grupa Lux Med. Przed nami ciekawy czas i wiele wyzwań – mówi Sławomir Łopalewski, nowy dyrektor zarządzający spółki Lux Med Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie Szpitalne Lux Med „Pełna Opieka” to pierwsza na rynku polisa „All risk” , obejmująca wszystkie procedury poza wyraźnie wskazanymi wyjątkami. Zapewnia pacjentom wysokospecjalistyczną opiekę – zarówno w szpitalach Grupy Lux Med jak i w starannie dobranych szpitalach partnerskich.

Oferuje dobrze zorganizowane, komfortowe i kompleksowe leczenie szpitalne obejmujące całość opieki – od diagnostyki, przez leczenie planowe, pomoc doraźną, operacje i zabiegi, aż po rehabilitację poszpitalną i przegląd zdrowia. Od momentu zgłoszenia, przez cały czas, pacjenta wspiera i prowadzi Koordynator Opieki Szpitalnej. Pacjent nigdy nie jest pozostawiony sam sobie.

Ubezpieczenie Szpitalne Lux Med „Pełna Opieka” to realna pomoc medyczna, wtedy, gdy pacjent tego najbardziej potrzebuje.

Grupa Lux Med jest częścią międzynarodowej Grupy Bupa, która działa jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów w Polsce.

Grupa Lux Med to ponad 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 13 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich. Zatrudnia ponad 19 000 osób, w tym około 8000 lekarzy i 5000 wspierającego personelu medycznego. W codziennej działalności kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska.

Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Przeczytaj teraz

Grupa Lux Med uruchomiła nową stronę internetową

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.03.2022

Grupa Lux Med 1 marca 2022 roku uruchomiła całkowicie nowy serwis internetowy luxmed.pl. Nowa strona ma lepiej wspierać pacjenta w codziennym korzystaniu z opieki zdrowotnej w Lux Med.

Strona jest przejrzysta – ma mniej treści, ale są one bardziej użyteczne. Jest intuicyjna, gdyż łatwo prowadzi do informacji, których szuka użytkownik, a także nowoczesna – jej wygląd i funkcjonalność są zgodne z aktualnymi trendami komunikacji online.

Nowa strona umożliwia użytkownikom łatwy dostęp do szerokiej, kompleksowej oferty Lux Med – od pojedynczych usług, poprzez abonamenty, ubezpieczenia, w tym specjalistyczną opiekę szpitalną, do świadczeń w ramach NFZ.

Czytaj także: Grupa Lux Med z pakietem POMOC dla Ukrainy >>>

Twórcy strony dużą uwagę przyłożyli do łatwego korzystania z opieki zdrowotnej, czyli szybkiego dotarcia do najważniejszych informacji, takich jak na przykład adres najbliższej placówki (z możliwością geolokalizacji pacjenta i wyznaczenia trasy do centrum medycznego), czy wygodnego uzyskania odpowiedzi na najczęstsze pytania.

Przygotowano także materiały poradnikowe, dotyczące między innymi tego, jak żyć zdrowo, jak postępować w pierwszych objawach choroby i kiedy należy zgłosić się do specjalisty. Artykuły są dostępne kontekstowo, ich tematy są powiązane z usługami i konkretnymi rozwiązaniami potrzeb zdrowotnych.

Nowa strona jest w pełni responsywna – jej układ automatycznie dostosowuje się do rozdzielczości telefonu, tabletu czy komputera. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać ze strony wygodnie na każdym urządzeniu, gdziekolwiek są.

Strona ma nowoczesny, prosty design i jest spójna z istniejącymi kanałami online Lux Med – Portalem Pacjenta i aplikacją mobilną.

Przeczytaj teraz

Grupa Lux Med z pakietem POMOC dla Ukrainy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 26.02.2022

W związku z agresją Federacji Rosyjskiej na wolną i niepodległą Ukrainę, Grupa Lux Med zapewnia o swojej solidarności z narodem ukraińskim. Pracownicy Grupy Lux Med są myślami i sercem z obywatelami Ukrainy, a swoimi działaniami będą wspierać potrzebujących. Grupa przygotowała pakiet POMOC dla Ukrainy, który ma być realnym wsparciem po obu stronach granicy.

– To bardzo mroczna chwila. Ten akt przemocy wstrząsnął nami wszystkimi. Naszą rolą jest okazanie solidarności i troski narodowi ukraińskiemu, a przede wszystkim naszym koleżankom i kolegom z Ukrainy, w tym pracującym w naszej Grupie. Przygotowaliśmy pakiet POMOC dla Ukrainy, składający się z realnych działań, które już podejmujemy. Cały czas rozmawiamy i poszukujemy kolejnych metod wsparcia. Troska, odpowiedzialność i odwaga  to wartości, którymi kierujemy się w naszej codziennej pracy i dziś chcemy to szczególnie podkreślić, jednocząc się z narodem ukraińskim – powiedziała Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

Pakiet POMOC dla Ukrainy: 

Pilna pomoc medyczna dla osób przyjeżdżających z Ukrainy – pomoc będzie realizowana we wszystkich placówkach Lux Med w całej Polsce oraz w 13-tu szpitalach Grupy Lux Med Aby kierować potrzebujących do najbliższej placówki powstała specjalna, polsko – ukraińska infolinia pod nr tel. 22 45 87 007 oraz adres mailowy ua.kontakt@luxmed.pl.

Ratownictwo medyczne na granicy – ratownicy medyczni i lekarze Grupy Lux Med znajdują się wraz z niezbędnym sprzętem w bezpośredniej bliskości granicy.

Wsparcie przy relokacji rodzin pracowników z terenu Ukrainy do Polski – Grupa Lux Med zapewni pomoc prawną, logistyczną, a także finansową.

Bezpośrednie wsparcie szpitali na Ukrainie – dzięki relacjom ukraińskich lekarzy, pracujących w Grupie Lux Med z kolegami z Ukrainy, Grupa będzie zapewniać realne, niezbędne dla ratowania życia i zdrowia, wsparcie materiałowe i sprzętowe dla szpitali prowadzących działania na terenie konfliktu.

Partnerstwo z Polską Akcją Humanitarną – Grupa Lux Med przystąpiła do współpracy z jedną z najstarszych i cieszących się największym zaufaniem organizacji charytatywnych, by trafiać z pomocą do najbardziej potrzebujących.

Praca dla obywateli Ukrainy – Grupa Lux Med tworzy miejsca pracy zarówno dla lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego, jak i pracowników administracyjnych w swoich placówkach.

Seria webinarów – realizowane są cykliczne spotkania z psychologami i prawnikami, zarówno w języku ukraińskim, jak i polskim.

Czytaj także: Centrum Medyczne Damiana uruchamia bezpłatną pomoc medyczną dla mieszkańców Ukrainy>>>

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Firma świadczy swoje usługi w Polsce już od 30 lat.

Podczas pandemii Covid–19 Grupa włączyła się aktywnie do walki o zdrowie i życie Polaków, wspierając sektor publiczny.

Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 13 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich.

Grupa Lux Med zatrudnia ponad 19 000 osób, w tym około 8000 lekarzy i 5000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska.

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Przeczytaj teraz

Lux Med otworzy centrum medyczne w gdańskim biurowcu Wave

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 26.02.2022

Grupa Lux Med, która w 2021 roku wynajęła 400 mkw. na parterze gdańskiego biurowca Wave, otwierając swoją pierwszą placówkę stomatologiczną w mieście, poszerzy ofertę. Na pierwszym piętrze budynku, na powierzchni 1 500 mkw. powstaje Centrum Medyczne Lux Med. Planowane otwarcie nastąpi na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2022. W procesie najmu uczestniczyła firma JLL.

W nowym centrum medycznym znajdzie się 12 gabinetów konsultacyjnych i 3 gabinety diagnostyczno-zabiegowe, 2 gabinety pobrań i pracownia endoskopii.

Pacjenci będą mogli skorzystać tutaj z szerokiego zakresu konsultacji lekarskich: alergologa, chirurga ogólnego, chirurga naczyniowego, urologa, endokrynologa, ginekologa, położnej,  specjalisty chorób wewnętrznych, kardiologa, nefrologa, neurologa, otolaryngologa, okulisty,  psychiatry, dermatologa ,radiologa, reumatologa, gastroenterologa oraz lekarza medycyny sportowej.

Czytaj także: Lux Med otworzył oddział pomocy doraźnej >>>

-Chcemy być blisko naszych pacjentów i oferować im najlepsze na rynku, kompleksowe usługi. Nasze centrum stomatologiczne w Wave spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem mieszkańców Gdańska, dlatego tym śmielej podejmujemy decyzję o kolejnej inwestycji. Jestem przekonany, że zarówno nasi specjaliści, jak i przyjazna i nowoczesna infrastruktura sprawią, że to miejsce będzie chętnie wybierane przez osoby szukające opieki zdrowotnej dla siebie i swoich bliskich. Będzie to miejsce wyjątkowe pod wieloma względami: pacjenci skorzystają tu między innymi z nowoczesnej rehabilitacji czy świadczeń ginekologicznych w nowoczesnym standardzie obsługowym – mówi Michał Rybak, wiceprezes Lux Med ds. operacyjnych. – Wpływ na naszą decyzję o wyborze budynku Wave miały między innymi zastosowane tu rozwiązania, projektowane z myślą o bezpieczeństwie zdrowotnym i zrównoważonym rozwoju, czego dowodem jest przyznany tej inwestycji certyfikat WELL Health-Safety Rating – dodaje.

–Ekspansja Grupy Lux Med w budynku bardzo nas cieszy, ponieważ poszerzy to zakres usług oferowanych w kompleksie Wave.  Z oferty nowej placówki będą mogli korzystać nie tylko użytkownicy budynku, ale również okoliczni mieszkańcy– mówi Eliza Jamrozik, negocjator ds. wynajmu w spółce biurowej Skanska w regionie CEE.

W 2021 roku Grupa Lux Med otworzyła swoje pierwsze w Gdańsku centrum stomatologiczne. Placówka do tej pory dysponowała siedmioma specjalistycznymi gabinetami, oferując pacjentom kompleksowe usługi dentystyczne.. Centrum jest przyjazne najmłodszym – zapewnia specjalny gabinet pedodontyczny oraz kącik dla dzieci.

Czytaj na ten temat: Nowe Centrum Medyczne Lux Med w Gdańsku>>>

Centrum stomatologiczne Grupy Lux Med znajduje się w biurowcu Wave, który jako pierwszy w Trójmieście otrzymał prestiżowy certyfikat WELL Core & Shell na poziomie Gold. Budynek posiada również wyróżnienie WELL Health-Safety Rating. To standard International WELL Building Institute (IWBI) przyznawany wynajmowanym powierzchniom o najwyższych parametrach bezpieczeństwa, zmniejszających ryzyko przenoszenia chorób, a także umożliwiających tworzenie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

O zrównoważonych i prośrodowiskowych rozwiązaniach pomyślano nie tylko wewnątrz budynku, ale również w jego najbliższej okolicy. W ramach projektu, od strony alei Grunwaldzkiej położony został antysmogowy chodnik z zielonego betonu. Promienie słoneczne powodują, że na jego powierzchni dochodzi do redukcji szkodliwych związków, znajdujących się w zanieczyszczonym, miejskim powietrzu. To pierwszy taki chodnik w Trójmieście.

Przeczytaj teraz

Nowe centrum stomatologiczne Lux Med w Warszawie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.02.2022

Grupa Lux Med uruchomiła kolejne nowoczesne centrum stomatologiczne. Placówka zlokalizowana jest w Warszawie, przy ulicy Górczewskiej 124, w Centrum Handlowym Wola Park. 21 lutego 2022 roku przyjęła pierwszych pacjentów.

Nowe centrum Lux Med Stomatologia liczy 10 gabinetów, w których pod okiem doświadczonych specjalistów pacjenci mogą skorzystać z szerokiego zakresu usług dla dzieci i dorosłych.

Dostępne jest tutaj leczenie zachowawcze, ortodoncja (tradycyjna i leczenie Invisalign), usługi w zakresie chirurgii, implantologii i protetyki. W placówce oferowana jest pełna diagnostyka, w tym badania RTG oraz tomografia komputerowa CBCT.

– Pacjenci cenią sobie czas i wygodę, dlatego nasze centra medyczne otwieramy w pobliżu miejsc, w których spędzają wolne chwile, czy też blisko ich miejsc pracy. Oferujemy kompleksowe usługi w komfortowych warunkach nowocześnie wyposażonych centrów stomatologicznych. Sukcesywnie rozwijamy sieć naszych placówek w całej Polsce – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

Czytaj także: Lux Med otworzył oddział pomocy doraźnej>>>

Nowe centrum stomatologiczne Lux Med czynne jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 20:00. Dla pacjentów dostępny jest parking na terenie centrum handlowego. Lokalizacja umożliwia także dogodny dojazd komunikacją miejską.

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Firma świadczy swoje usługi w Polsce już od 30 lat.

Podczas pandemii Covid – 19 Grupa włączyła się aktywnie do walki o zdrowie i życie Polaków, wspierając sektor publiczny.

Czytaj także: Szpital św. Elżbiety ponownie placówką covidową >>>

Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów.

Do ich dyspozycji jest ponad 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 13 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich.

Grupa Lux Med zatrudnia ponad 19 000 osób, w tym około 8000 lekarzy i 5000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska.

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Przeczytaj teraz

Lux Med otworzył oddział pomocy doraźnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.02.2022

Lux Med otworzył oddział pomocy doraźnej, który funkcjonuje w Gdańsku, w szpitalu Swissmed, od 21 lutego 2022 roku. Oddział oferuje pomoc medyczną w sytuacjach nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Pacjenci mogą tutaj otrzymać pomoc w zakresie medycyny ratunkowej, chorób wewnętrznych oraz chirurgii.

W oddziale pomocy doraźnej oferowane są konsultacje lekarskie, można wykonać badania, zarówno laboratoryjne jak i obrazowe (RTG, USG, EKG, badanie tomografii komputerowej) oraz wymazy.

Oferowana pomoc dotyczy także opatrzenia ran i urazów, a także leczenia farmakologicznego, w tym przetaczania płynów, podawania leków dożylnych i domięśniowych.

Pacjenci mogą otrzymać tutaj potrzebne zaświadczenia, recepty i zwolnienia.

Czytaj także: Medicover wkracza na rynek suplementów diety z nową marką własną >>>

Świadczenia oferowane przez oddział są komercyjne (płatność fee-for-service).

Oddział zlokalizowany jest w szpitalu Swissmed, przy ulicy Wileńskiej 44 w Gdańsku.

Lux Med planuje otwarcie kolejnego oddziału pomocy doraźnej.

Grupa Lux Med zawarła w lipcu 2021 roku umowę nabycie pakietu 55,39 procent akcji Swissmed od dotychczasowego większościowego akcjonariusza – Bruno Hangartnera.

W całej Polsce Grupa Lux Med prowadzi 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 13 szpitali oraz prawie 3000 poradni partnerskich.

Przeczytaj teraz

Lux Med Głównym Partnerem Medycznym PKOl przez kolejne lata

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 20.02.2022

Grupa Lux Med będzie Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej do 2028 roku. Taką decyzję w Pekinie, podczas XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich ogłosili Anna Rulkiewicz – prezes Grupy Lux Med i Andrzej Kraśnicki – prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

– To dla nas bardzo ważny dzień. Z dumą i nieprzerwanie wspieramy Polski Komitet Olimpijski i polskich sportowców. Widzimy ogromny potencjał do dalszej współpracy, gdyż cele jakie sobie stawiamy jako Grupa są w wielu miejscach zbieżne z celami i wartościami PKOl. Naszym zadaniem, jako Głównego Partnera Medycznego, jest odpowiednio zadbać o zdrowie sportowców. Zapewnić im od strony medycznej wszystko to, co pomoże im osiągnąć dobry wynik lub szybko wrócić do najlepszej, sportowej formy. Cieszymy się, że możemy być częścią tej wyjątkowej drużyny i wspólnie tworzyć historię polskiego sportu – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym PKOl i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej od 2014 roku. Otacza pełną, specjalistyczną i profesjonalną opieką medyczną polskich sportowców – zarówno tych utytułowanych, osiągających najlepsze wyniki sportowe, jak i tych, którzy rozpoczynają swoje sportowe kariery. Dzięki opiece Lux Med wielu sportowców może realizować swoje sportowe cele i ambicje oraz reprezentować nasz kraj na zawodach najwyższej rangi – w tym Igrzyskach Olimpijskich – najważniejszej sportowej imprezie świata.

Czytaj także: enel-sport partnerem medycznym SuperLIGI Tenisa>>>

– Lux Med to silna i uznana marka oraz doskonały zespół specjalistów, również w dziedzinie medycyny sportowej. Polscy sportowcy mają najlepszą z możliwych opiekę, wsparcie i poczucie bezpieczeństwa. Profesjonalne wsparcie medyczne jest nieodłącznym elementem drogi i kariery sportowej każdego zawodnika. Dzięki opiece Lux Med polscy sportowcy mogą szybciej rehabilitować się po kontuzjach oraz osiągać wymarzone sukcesy. Ważnym elementem naszej współpracy jest także codzienna profilaktyka i diagnostyka zdrowotna. Dziękuję pani prezes Annie Rulkiewicz oraz całemu zarządowi Grupy Lux Med za konsekwentne i pełne wspieranie polskich sportowców i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej. Lux Med jest ważną częścią olimpijskiej wspólnoty wartości i ideałów. Jestem zaszczycony, że nasza współpraca będzie kontynuowana przez kolejne lata, aż do Igrzysk XXXIV Olimpiady Los Angeles 2028 – podkreślił Andrzej Kraśnicki, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Lux Med jest także Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Grupa Lux Med jest częścią międzynarodowej Grupy Bupa, która działa jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów w Polsce.

Grupa Lux Med to ponad 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 13 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich. Zatrudnia ponad 19 000 osób, w tym około 8000 lekarzy i 5000 wspierającego personelu medycznego. W codziennej działalności kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska.

Polski Komitet Olimpijski jest autonomicznym, ogólnopolskim stowarzyszeniem związków i organizacji sportowych z siedzibą w Warszawie. Zajmuje się pełną organizacją udziału reprezentacji Polski w Igrzyskach Olimpijskich, obejmującą powołanie, zgłaszanie i zapewnienie udziału.

Upowszechnia idee, zasady i wartości olimpijskie – szacunek, przyjaźń, dążenie do doskonałości, dba o rozwój sportu kwalifikowanego, promuje sport dla wszystkich, zwalcza doping, szerzy ideę fair play oraz prowadzi edukację olimpijską.

PKOl ma wyłączne prawo do używania i upoważnienia do wykorzystywania symboliki olimpijskiej określonej w Karcie Olimpijskiej oraz nazw „Igrzyska Olimpijskie” i „Komitet Olimpijski” na terytorium Polski.

Czytaj także: Diagnostyka wspiera olimpijczyków >>>

Przeczytaj teraz

Szpital Św. Elżbiety rozszerzy zakres zabiegów z robotem da Vinci

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 20.02.2022

W warszawskim Szpitalu Św. Elżbiety już wkrótce będą wykonywane operacje w asyście robota da Vinci w zakresie ginekologii, proktologii oraz innych specjalności. Obecnie dostępne są tutaj robotyczne zabiegi urologiczne.

Zabiegi przy użyciu robota da Vinci wykonywane są w Szpitalu św. Elżbiety przez zespół HIFU Clinic, który od sierpnia 2021 roku należy do Grupy Lux Med. Szpital św. Elżbiety należy do Grupy Lux Med od września 2020.

HIFU Clinic od ponad 10-ciu lat oferuje nowoczesną diagnostykę oraz leczenie raka stercza. Operacje raka prostaty wykonuje się w Szpitalu Św. Elżbiety z użyciem nowoczesnego sprzętu. Jest to procedura Robotic HIFU, w której wykorzystuje się działanie wysokoenergetycznej wiązki fal ultradźwiękowych ogniskowanych w punktowy obszar prostaty.

Czytaj także: Szpital Mazovia jako jedyny w Polsce ma dwie konsole do operacji w asyście robota da Vinci >>>

Inną, wykonywaną w tej placówce operacją jest prostatektomia radykalna w asyście robota da Vinci. Ta metoda polega na usunięciu prostaty wraz z pęcherzykami nasiennymi oraz, w niektórych przypadkach, okolicznych węzłów chłonnych. Zaletą tej metody jest wysoko skuteczność w leczeniu raka prostaty oraz niskie prawdopodobieństwo powikłań.

Szpital Św. Elżbiety to placówka z prawie 90-letnią historią, zlokalizowana na warszawskim Mokotowie.

W szpitalu może być hospitalizowanych do 120 pacjentów. Działa tutaj 11 oddziałów oraz kilkanaście poradni specjalistycznych.

Placówka posiada rozbudowaną i nowoczesną bazę diagnostyczno-zabiegową, która oferuje między innymi badania ultrasonograficzne, w tym Doppler, biopsje piersi i tarczycy, EKG, holter, testy wysiłkowe, gastroskopię, kolonoskopię, badania laboratoryjne, mammografię cyfrową i spektralną, badania rezonansu magnetycznego, RTG i tomografii komputerowej.

Czytaj także: Nowoczesny robot do dezynfekcji w Szpitalu św. Elżbiety >>>

Przeczytaj teraz

Lux Med Onkologia: umowy z NFZ na kompleksowe leczenie nowotworów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.02.2022

Lux Med Onkologia w styczniu 2022 roku podpisał z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy dotyczące kompleksowej opieki onkologicznej w zakresie  leczenia nowotworów jelita grubego oraz nowotworów piersi.

Prawo do posługiwania się określeniem „Kompleksowa opieka onkologiczna” uzyskały tylko nieliczne ośrodki onkologiczne w Polsce, wśród których są szpitale Lux Med Onkologia.

Nowy model  leczenia wprowadza obowiązkową koordynację  opieki nad pacjentem onkologicznym.

Cały proces podzielony został na trzy segmenty – diagnostyczny (od podejrzenia do wykluczenia lub rozpoznania choroby), terapeutyczny (czyli kompleksowe leczenie przeciwnowotworowe z zastosowaniem rożnych metod, takich jak leczenie chirurgiczne, leczenie systemowe/zachowawcze – immunoterapia, chemioterapia, hormonoterapia, radioterapia i brachyterapia, rehabilitacja) oraz monitorowanie, czyli obserwowanie  skuteczności  efektów leczenia.

Stworzenie takiego rozwiązania organizacyjnego zapewnia pacjentom możliwość korzystania z ośrodków, w których skuteczność zarówno diagnostyki  jak i leczenia będzie przekładała się na wyższą jakość ich życia.

Czytaj także: Lux Med Onkologia ma zgodę na transplantologię >>>

Lux Med Onkologia to wiodące centrum leczenia nowotworów. Prowadzi obecnie trzy szpitale specjalizujące się w diagnostyce i terapii onkologicznej, a także placówkę rehabilitacji dziennej i ambulatoryjnej, poradnie specjalistyczne i POZ.

W szpitalach i poradniach Lux Med Onkologia najważniejszym standardem jest indywidualne podejście do pacjenta. Oferują one procedury medyczne w ramach finansowania NFZ, jak i poza nim, zapewniają dostęp do nowoczesnych leków, na przykład udział w różnorodnych badaniach klinicznych oraz w programach lekowych.

Przeczytaj teraz

Ponad 120 tysięcy pacjentów Lux Med używa mojeID

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.02.2022

Już ponad 120 tysięcy pacjentów Grupy Lux Med potwierdziło swoją tożsamość online przy użyciu funkcji mojeID od KIR S.A. Usługa ta umożliwia zdalną rejestrację w Portalu Pacjenta, bez konieczności wizyty w placówce.

Mając pełen dostęp do Portalu Pacjenta można między innymi skorzystać z konsultacji online, uzyskać receptę czy skierowanie, umówić i odwołać wizyty, przeglądać wyniki badań czy wyszukać interesującą placówkę. Usługa umożliwia dostęp online do dokumentacji medycznej.

Weryfikacja tożsamości z wykorzystaniem mojeID odbywa się poprzez systemy bankowości elektronicznej, w oparciu o dane, które zostały wcześniej potwierdzone przez podmiot zaufany.

Z usługi mojeID korzystają także między innymi pacjenci Medicover (firma ta jako pierwszy podmiot z branży medycznej wprowadziła to rozwiązanie pod koniec 2019 roku) oraz Centrum Medycznego Enel-Med.

Lux Med udostępnia ją od maja 2021 roku.

Czytaj także: Telemedycyna to jakość, wybór i dostęp do świadczeń >>>

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Firma świadczy swoje usługi w Polsce już od 30 lat.

Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 13 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich.

Grupa Lux Med zatrudnia ponad 19 000 osób, w tym około 8000 lekarzy i 5000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska.

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Podczas pandemii Covid-19 Grupa włączyła się aktywnie do walki o zdrowie i życie Polaków, wspierając sektor publiczny.

Przeczytaj teraz
Page 4 of 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15