Pracodawcy odegrają istotną rolę w kształtowaniu prywatnego rynku medycznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.01.2023

Według Jacka Rozwadowskiego, prezesa enel-med, zmienna dynamika gospodarki, szalejąca inflacja wzrost świadomości zdrowotnej Polaków napędzany pandemiami  Covid-19 i grypy oraz zła kondycja publicznej służby zdrowia  będą kształtować rynek usług medycznych w roku 2023. Rozdźwięk między potrzebami zdrowotnymi, a możliwością ich realizacji może być jednym z największych w historii po transformacji ustrojowej.

W opinii Polskiego Instytutu Ekonomicznego rosnące koszty usług medycznych w Polsce to efekt wybuchu pandemii oraz wynikających z niej rygorów sanitarnych, które zmusiły podmioty medyczne do wdrożenia szeregu nowych rozwiązań takich jak między innymi informatyzacja pracy i obsługi klienta, nowe procedury bezpieczeństwa oraz przeszkolenie personelu. Zmiany cenników spowodowała również utrzymująca się przez wiele miesięcy na najwyższym od lat poziomie inflacja i wiążące się z nią zwyżki cen usług, towarów, a także energii i paliw. Średnio o kilkanaście procent wzrosły również pensje wykwalifikowanego personelu medycznego oraz lekarzy.

– Zmieniające się z miesiąca na miesiąc ceny usług medycznych to jedna z podstawowych niedogodności, z którą w minionym roku musieli zmierzyć się pacjenci. W okresie hossy dzięki preferencyjnym pakietom Polacy mieli dostęp do szerokiego wachlarza usług medycznych w wyjątkowo korzystnych cenach. Obecnie konieczność zaciskania pasa przy równoczesnym wzroście świadomości zdrowotnej rodzi powszechną frustrację – wszyscy chcemy mieć dostęp do najlepszych usług i specjalistów, a rzeczywistość zmusza nas do coraz większej dyscypliny finansowej. Niestety podmioty medyczne nie są w stanie wziąć na siebie wszystkich podwyżek. Cenniki usług i badań powinny wzrosnąć w 2023 roku co najmniej o 30 procent, żeby zachować rentowność  – podkreśla Jacek Rozwadowski.

Zdrowie priorytetem

W drugiej połowie 2022 roku sieć placówek medycznych enel-med zleciła IR Center kompleksowe badanie rynku, aby zrozumieć potrzeby i oczekiwania osób zatrudnionych w istotnych dla gospodarki branżach. Analiza wykonana na próbie prawie 900 osób dowodzi, że po doświadczeniu Covid-19 Polacy faktycznie stawiają na zdrowie – swoje i swoich najbliższych.

97 procent uczestników badania podkreślała znaczenie troski o zdrowie innych członków swojej rodziny, 94 procent zaznaczało, że ważne dla nich jest dbanie o własne zdrowie psychiczne i fizyczne. Niekorzystne przemiany gospodarcze, które zwłaszcza w drugiej połowie 2022 roku dotknęły polskie rodziny, sprawiają, że Polacy zmuszeni są do szukania oszczędności. Według badania Krajowego Rejestru Długów w pierwszym kwartale tego roku 60 procent osób zamierza ograniczyć wydatki, co piaty Polak jeszcze nie wie, czy ograniczy wydatki, a zaledwie 16 procent nie ma w planach ograniczeń. Co piąty badany planuje oszczędzać na lekach, badaniach diagnostycznych lub wizytach lekarskich.

– Potrzeby medyczne polskiego rynku są ogromne i wciąż rosną. Znaczącą rolę w utrzymaniu obecnego tempa rozwoju cywilizacyjnego, w tym powszechnego dostępu do nowoczesnych metod leczenia, badań diagnostycznych i specjalistycznych konsultacji, mogą odegrać pracodawcy. I jak dowodzą nasze badania – pracownicy oczekują od firm aktywności w tym obszarze – mówi prezes Centrum Medycznego Enel-Med.

Abonamenty medyczne coraz ważniejsze

Jak pokazuje raport „Rola pracodawcy w czasach nieustannych zmian – jak personalizować ofertę dla pracowników i wyjść naprzeciw ich potrzebom?” abonament zdrowotny w miejscu pracy jest ważny dla 73 procent zapytanych, a bardzo ważny dla 28 procent osób. Obecnie do posiadania benefitu w tej formule przyznaje się zaledwie 43 procent osób. Pakiety są szczególnie powszechne w dużych firmach zatrudniających powyżej 250 osób, tu posiada je 63 procent badanych. W małych przedsiębiorstwach opiekę medyczną zapewnioną ma mniej niż jedna trzecia pracowników.

W 2023 roku odpowiednio dopasowany do potrzeb pakiet zdrowotny może być istotną składową zrównoważonej polityki personalnej i narastającej na rynku walki o talenty. Analiza IR Center potwierdza, że firmy oferujące pracownikom rozwiązania medyczne są postrzegane jako organizacje lepiej dbające o zatrudnionych (77 procent) oraz chętniej polecane jako pracodawcy (69 procent). Respondenci podkreślają, że lepiej czują się w takich miejscach pracy, są bardziej zmotywowani i zaangażowani.

Pacjenci gotowi na współfinansowanie usług

Zauważalnym trendem, który będzie kształtował rynek opieki zdrowotnej w 2023 roku jest fakt, że coraz więcej osób potwierdza gotowość współfinansowania rozwiązań medycznych oferowanych w miejscu pracy. Wg badania IR Center aż 60 procent badanych rozważa możliwość dopłacania do spersonalizowanego pakietu zdrowotnego. Ta liczba wzrasta do 67 procent, jeśli pakiet zawierałby dodatkowo rozszerzoną ofertę stomatologii zachowawczej i estetycznej.

– Jak pokazują przeprowadzone przez nas analizy, szansą na wyjście z impasu w 2023 roku jest współfinansowanie opieki medycznej. Zarówno firmy, jak i pacjenci są już gotowi na wdrożenie partycypacyjnego modelu w ochronie zdrowia. Branże, które zdecydują się na taką zmianę w myśleniu o benefitach pracowniczych, zyskają znaczącą przewagę konkurencyjną. Prywatni świadczeniodawcy usług medycznych optymalizują i nadal muszą optymalizować koszty, choćby  dygitalizując jak najwięcej procesów na linii lekarz-pacjent. Ale działania tylko po stronie placówek medycznych nie wystarczą. Dopiero dopłata rzędu kilkudziesięciu złotych umożliwia skonstruowanie atrakcyjnej i spersonalizowanej oferty zdrowotnej. Bez tego ani pracodawca, ani placówki nie będą w stanie zapewnić pracownikom satysfakcjonującej dostępności i zakresu usług w ramach ich pakietów.– podsumowuje Jacek Rozwadowski, prezes zarządu Centrum Medycznego Enel-Med.

Cały raport pt. „Rola pracodawcy w czasach nieustannych zmian – jak personalizować ofertę dla pracowników i wyjść naprzeciw ich potrzebom?” zrealizowany przez IR Center we współpracy z Centrum Medycznym Enel-Med dostępny jest na stronie:

https://ebook.enel.pl/badanie-pracownikow

 

Źródło: infoWire.pl

Przeczytaj teraz

Opieka zdrowotna przynosi ponad tysiąc złotych oszczędności rocznie na pracownika

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.09.2020

Opieka zdrowotna to benefit zarówno z punktu widzenia pracownika jak i pracodawcy – pokazuje raport Medicover pt. „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2020”. Pracownicy pod opieką Medicover mniej odczuwają skutki chorób i o połowę krócej przebywają na zwolnieniu, co niesie za sobą oszczędności dla firmy w postaci 1.005 zł na pracownika w skali roku.

Medicover opublikował właśnie wyniki raportu, na którego potrzeby przeanalizowano przypadki chorobowe 347 000 pacjentów – pracowników firm. Analizy oparte są na danych z lat 2018-2019.

Jednym z wniosków jest to, że dostęp do dobrej opieki zdrowotnej przynosi mierzalne oszczędności dla firm. Raport jest elementem programu Zdrowa Firma, którego celem jest wsparcie firm we wszystkich obszarach zdrowia pracowników – fizycznego, psychicznego i społecznego.

Dobra opieka zdrowotna =  lepsza produktywność

Pracownik, objęty opieką zdrowotną w Medicover, przebywa na zwolnieniu średnio 5,5 dnia w ciągu roku – czyli o połowę krócej niż w przypadku ogółu pracowników, gdzie wskaźnik ten wynosi blisko 11 dni. Najczęstszą przyczyną zwolnień z pracy, nie licząc absencji związanych z opieką położniczą w ciąży, są ostre zakażenia dróg oddechowych, a także bóle pleców, urazy oraz reakcja na ciężki stres. Poza tym pracownicy pod opieką Medicover mniej odczuwają skutki choroby i wiążący się z tym spadek produktywności, czyli tzw. prezenteizm.

Interesujące są także dane pokazujące, że najczęstszym powodem konsultacji lekarskich w Medicover, z których korzystają pracownicy firm, jest profilaktyka – z jakiejś formy wizyty profilaktycznej (wliczając medycynę pracy) skorzystało w ciągu roku ponad 70 procent analizowanej populacji. To dwukrotnie więcej niż w ogólnej populacji.

Czytaj także: Medycyna pracy i edukacja pacjentów – kluczowe w profilaktyce>>>

– Profilaktyka, dostęp do opieki zdrowotnej – w tym rozwiązania z zakresu e-zdrowia i telemedycyny, które systematycznie rozwijamy – oraz właściwe postępowanie przekładają się na krótszą nieobecność pacjentów Medicover w porównaniu z ogólną populacją w Polsce – mówi koordynator raportu, dr n. med. Piotr Soszyński, dyrektor ds. strategicznego doradztwa medycznego w Medicover Polska.

 Zdrowie pracownika = zysk dla pracodawcy

– Zdrowie to lepsza jakość życia, a w perspektywie rynku pracy – wyższa produktywność. Każdy pracodawca ponosi koszty, związane z nieobecnością pracowników lub ich mniejszą wydajnością, w tym tzw. prezenteizmem – czyli pracą podczas choroby. Wybór modelu opieki zdrowotnej ma istotny wpływ na biznes i może być benefitem nie tylko dla pracownika, ale i pracodawcy –  mówi Artur Białkowski, dyrektor zarządzający ds. usług biznesowych Medicover Polska

Eksperci Medicover oszacowali, że opieka firmy nad pracownikiem przynosi pracodawcy 1.005 zł oszczędności rocznie w porównaniu z pracownikami korzystającymi z innego modelu opieki.

Przy wyliczeniu wzięto pod uwagę fakt, że koszty choroby są uwarunkowane czynnikami zewnętrznymi, takimi jak częstość wystąpienia choroby czy struktura populacji. Istnieje też wiele czynników związanych z organizacją i jakością opieki, które mogą mieć wpływ na wymiar absencji i prezenteizmu. Należą do nich między innymi: współpraca na linii pacjent-lekarz, dostęp do koordynowanej opieki zdrowotnej, czas uzyskania adekwatnej pomocy, skuteczność leczenia i przestrzeganie zaleceń przez pacjenta.

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej działają na rzecz systemu opieki zdrowotnej>>>

Do analizy ekonomicznej wybrano najczęstsze problemy zdrowotne występujące wśród pracowników. Należą do nich choroby przewlekłe: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, bóle pleców, bóle głowy, astma i alergia oraz choroby układu pokarmowego, a także grupa chorób ostrych – infekcje układu oddechowego. Następnie przeprowadzono standaryzację populacji według wieku, co pozwoliło na porównanie populacji Medicover do populacji ubezpieczonych w ZUS. Wówczas obliczono koszty absencji i nieefektywnej obecności w pracy dla pracowników pod opieką Medicover oraz ogólnej populacji ubezpieczonych w ZUS. Uzyskane wyniki przedstawiają koszty danej choroby, ponoszone przez pracodawcę na jednego statystycznego – a nie tylko chorego – pracownika.

– Odpowiedzią Medicover na potrzeby pracowników i pracodawców, wyrażone w raporcie, jest koncept Zdrowej Firmy. To rozwiązania wspierające zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne pracowników, poprawiające odporność i kondycję, zaangażowanie, a także bezpieczeństwo w pracy – dodaje Artur Białkowski.

Palenie papierosów, nadwaga, cholesterol, nadciśnienie

Z raportu wynika, że przeciętny pracownik boryka się z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka, prowadzącym do problemów zdrowotnych w przyszłości. Wśród zatrudnionych powszechna jest nadwaga, wysoki poziom cholesterolu, nadciśnienie. Ważnym czynnikiem ryzyka jest palenie papierosów.

Ponad połowa zatrudnionych ma nadwagę, a co piąty mężczyzna i co dziesiąta kobieta to osoby otyłe. Tylko 34 procent pracowników i niemal dwukrotnie więcej pracownic (61 procent) ma prawidłową masę ciała. Waga wzrasta wraz z wiekiem – największe problemy mają pracownicy obojga płci po 65. roku życia, ale problem narasta zdecydowanie wcześniej, już po 40. roku życia.

U prawie połowy pracowników stwierdzono nieprawidłowe stężenie cholesterolu całkowitego. Najgorsze wyniki mają osoby w wieku 50 – 59 lat. Jednocześnie co trzeci zatrudniony cierpi z powodu nieprawidłowego ciśnienia tętniczego, tu w najgorszej sytuacji są pracownicy w wieku 60 – 64 lat.

14,5 procent pali papierosy – to przyczyna zwiększonego ryzyka chorób układu krążenia, takich jak zawał serca, udar mózgu, nowotworów złośliwych, takich jak rak płuc i inne, czy też choroby zakrzepowo-zatorowej, chorób płuc, takich jak przewlekła obturacyjna choroba płuc POChP (rozedma) i przewlekle zapalenie oskrzeli.

Raport „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2020” to kompleksowa analiza stanu zdrowia populacji pracowników znajdujących się pod opieką Medicover Sp. z o.o., opisująca główne problemy zdrowotne i czynniki wpływające na absencję chorobową. Istotną częścią raportu jest uaktualniana kalkulacja kosztów, jakie ponoszą pracodawcy z powodu wybranych chorób pracowników.

W 2020 roku ukazała się szósta edycja raportu. Eksperci Medicover przeanalizowali dane za okres 2018-2019 dotyczące 347 311 osób w wieku 18-67 lat. Raport obejmuje wyniki pracowników produkcyjnych, w tym pracujących zmianowo, biurowych, pracujących mobilnie oraz osób na stanowiskach decyzyjnych. W przygotowaniu raportu wykorzystano również ogólnodostępne analizy ZUS i GUS.

Materiał do pobrania: https://zdrowafirma.medicover.pl/

Przeczytaj teraz

Medicover partnerem raportu na temat absencji chorobowej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.02.2020

Medicover był partnerem raportu przygotowanego przez Human Power, który dotyczył tego, jaki wpływ na życie zawodowe Polaków ma stres, problemy emocjonalne i psychiczne oraz jak można im zaradzić

Z raportu wynika, że nieobecność w pracy wśród pacjentów Medicover związana z problemami ze zdrowiem psychicznym w największym stopniu była wynikiem reakcji na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne, tak było w 46 procentach przypadków.

W 26 procentach przypadków powodem był epizod depresyjny, a w 17 procentach – zaburzenia lękowe. Dotyczy to danych dostępnych w ramach usług zdrowotnych świadczonych przez Medicover.

Dane ZUS pokazują, że liczba dni absencji chorobowej, związanych z zaburzeniami psychicznymi, wzrosła z 14 milionów w 2012 roku do 19,5 miliona w 2018 roku, jest to wzrost o prawie 40 procent.

Wynika, z tego, że kondycja psychiczna pracowników, która ma wpływ na ich efektywność, realizację celów biznesowych, również odbija się na funkcjonowaniu polskich firm i stanowi coraz większe wyzwanie dla pracodawców.

Raport pokazuje, że polskich pracowników cechuje wyjątkowo wysoki poziom codziennego stresu. Ten z kolei wpływa na szereg niekorzystnych zjawisk, których konsekwencje dotykają również pracodawców, czyli spadek efektywności i kreatywności pracownika, niższa jakość obsługi klienta, spadek tempa uczenia się czy gotowości do podejmowania nowych zadań.

– Problemy, związane ze zdrowiem psychicznym, to coraz ważniejsze wyzwanie dla samych pacjentów i ich rodzin, ale również otoczenia – w tym środowiska pracy. Ambicją Medicover jest dostarczanie kompleksowej opieki – zarówno w zakresie zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Dlatego z myślą o pacjentach, ale również ich pracodawcach, zapewniamy pomoc w postaci wizyt i konsultacji u psychologów i psychiatrów, a nawet interwencji kryzysowych – na przykład aranżowanych w trybie pilnym wizyt specjalistów w firmach – mówi prof. dr hab. n. med. Bożena Walewska-Zielecka, dyrektor medyczny Medicover.

Czytaj także: Prywatne podmioty uzupełniają ofertę świadczeń w zakresie zdrowia psychicznego>>>

– Chcemy pokazać, jak pracownicy działają pod wpływem silnych, negatywnych emocji, jakie są skutki stresu oraz jakie działania w miejscu pracy mają negatywny wpływ na zdrowie psychiczne pracowników. Temat jest palący, bo obecnie szacuje się, że ponad połowa absencji w pracy jest pochodną problemów związanych ze stresem  – mówi Małgorzata Czernecka, prezes zarządu Human Power.

Na pogłębiający się stan, związany z problemami psychicznymi pracowników, reagują instytucje międzynarodowe. W 2022 roku zacznie obowiązywać nowa klasyfikacja chorób Światowej Organizacji Zdrowia. Znajdą się w niej zapisy pozwalające lekarzom diagnozować wypalenie zawodowe (rozumiane jako poczucie obniżenia energii lub wyczerpania, zmniejszenie skuteczności zawodowej czy odczuwanie negatywnych emocji związanych z  pracą), a cierpiącym na nie osobom wystawiać zwolnienia lekarskie.

Raport „Mental Health. Odporność psychiczna pracowników. Emocje i biznes” powstał w oparciu o analizę rynku, analizy dobrych praktyk oraz statystyk w zakresie zdrowia psychicznego w Polsce i na świecie. Raport przygotowała firma Human Power (specjalizująca się zarządzaniem energią pracowników), zaś jej partnerem został Medicover.

Raport podpowiada między innym, na co zwracać uwagę budując systemy zarządzania mental health, jakie kompetencje przywódcze wspierają zdrowie psychiczne pracowników, a jakie działają destrukcyjnie oraz z czym wiąże się odporność psychiczna i jak ją wzmacniać na poziomie człowieka i zespołu.

Zawarto tutaj także wskazówki na temat – jak emocje i stres wpływają na efektywność pracowników, jaki wpływ na zdrowie psychofizyczne pracowników ma kultura nadgodzin, jakie są dobre praktyki w budowaniu systemu zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem psychologicznym oraz jakie zachowania każdy z nas może podejmować dla swojego zdrowia psychicznego i budowania odporności psychicznej.

Raport do pobrania

Przeczytaj teraz

II edycja programu PracoDawca Zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.06.2019

Startuje II edycja programu PracoDawca Zdrowia, skierowanego do przedsiębiorstw, instytucji i urzędów, które wykazują się dbałością o zdrowie swoich pracowników i skutecznością we wdrażaniu programów promocji zdrowia w firmie.

Szczepienia profilaktyczne, badania pod kątem wykrywania chorób nowotworowych, warsztaty żywieniowe z dietetykiem czy konsultacje z fizjoterapeutą – to przykłady działań służące budowaniu postaw prozdrowotnych, które swoim pracownikom zaoferowali laureaci I edycji konkursu PracoDawca Zdrowia. Teraz Ministerstwo Zdrowia zaprasza do II edycji tego programu.

Pracodawcy, którzy wezmą udział w konkursie, będą ubiegali się o honorowy certyfikat „PracoDawca Zdrowia”.

Aby go otrzymać, konieczne jest spełnienie przynajmniej ośmiu spośród dziesięciu kryteriów regulaminu takich jak promowanie aktywnego stylu życia pracowników, zwalczanie wśród pracowników palenia tytoniu, wspieranie pracowników w badaniach profilaktycznych, udzielanie pracownikom raz w roku minimum pół dnia wolnego w godzinach pracy w celu przeprowadzenia takich badań, działanie na rzecz ograniczenia stresu pracowników oraz chronienie pracowników przed działaniem substancji rakotwórczych i innych czynników kancerogennych w miejscu pracy.

Czytaj także: Lux Med Pracodawcą Godnym Zaufania>>>

Udział w programie jest bezpłatny. Certyfikat będzie przyznawany przez kapitułę, w skład której wchodzą eksperci z dziedziny zdrowia, pracodawcy oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Program przynosi korzyści nie tylko pracownikom, ale i pracodawcom. Tytuł PracoDawca Zdrowia” pozwala zbudować markę firmy, która dba o zatrudnione w niej osoby poprzez profilaktykę, promocję zdrowego i racjonalnego stylu życia oraz aktywności fizycznej.

Do I edycji konkursu zgłosiło się 17 pracodawców. Decyzją Kapituły nagrodzonych zostało 13 firm, które wykazały się ponadprzeciętną troską o zdrowie swoich pracowników. Wśród laureatów znaleźli się między innymi: Ministerstwo Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Główny Urząd Statystyczny, Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka Szpital Miejski w Zabrzu, Baltic Clinic Sp. z o.o., Sitech Sp. z o.o.

Więcej informacji o programie:

www.planujedlugiezycie.pl

www.gov.pl/zdrowie/pracodawcazdrowia

 

 

 

Przeczytaj teraz

Dbanie o dobrostan pracowników opłaca się

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.03.2019

Pracodawcy inwestujący w przedsięwzięcia zdrowotne adresowane do pracowników mogą liczyć na 2,5 krotny zwrot z inwestycji – tak wynika z badań Uniwersytetu Harvarda, które przytaczają autorzy raportu pt. „Na zdrowie! Jak dbać o kondycję zdrowotną pracowników”.

Raport, który przygotowali eksperci Well.hr, a którego partnerem jest firma PWC, dotyczy programów wellbeing i wspierania zdrowia pracowników.

Wynika z niego, że najlepszym sposobem na utrzymanie pracowników w firmie jest przyjazna kultura organizacyjna, na którą składa się między innymi dbałość o ich dobrostan.

Raport przytacza dane CBOS, z którego wynika, że o 27 procent wzrósł w Polsce w ciągu 23 lat odsetek osób deklarujących dbanie o właśnie zdrowie i 80 procent kandydatów wybierając pracodawcę za 10 lat, jako decydujący czynnik poda posiadanie przez niego strategii wellbeing.

Gdy dodamy  do tego, fakt, że w roku 2025 można na polskim rynku brakować 1,5 miliona osób, zagadnienia te nabierają dużego znaczenia.

Także w związku ze starzeniem się społeczeństwa, aby utrzymać w organizacji starszych pracowników i optymalnie wykorzystać ich potencjał, firmy coraz częściej sięgać będą po narzędzia, które pozwolą zadbać o dobre zdrowie pracowników do późnego wieku

Z badań firmy Willis Towers Watson, przytaczanych w raporcie, wynika, że pracownicy, którzy mają kłopoty ze zdrowiem ponad dwa razy częściej korzystają ze zwolnień lekarskich oraz częściej niż pozostali przychodzą do pracy pomimo choroby.

Bardzo niebezpieczne i kosztowne dla organizacji jest zwłaszcza to drugie zjawisko zwane prezentyzmem. Pociąga ono za sobą szereg negatywnych konsekwencji – wydłużenie się okresu choroby pracownika, spadek wydajności pracy, ryzyko rozszerzenia się choroby na innych członków zespołu. Jeden chory pracownik może zarazić nawet kilka osób.

Czytaj także: 15,6 mld zł można zaoszczędzić dzięki inwestycji w zdrowie pracowników>>>

Kłopoty ze zdrowiem, to także najważniejszy czynnik wypychający ludzi z rynku pracy. Niska ocena własnego stanu zdrowia ponad 3,5-krotnie, a choroby przewlekłe – ponad 2-krotnie zwiększają ryzyko przejścia pracownika na rentę.

Promocja zdrowia w miejscu pracy wpływa pozytywnie na ograniczenie tych zjawisk. Z badań wynika, że powoduje ona spadek poziomu absencji przeciętnie o 25 procent. W rezultacie pracodawcy mogą liczyć na 2,5-krotny zwrot z inwestycji w przedsięwzięcia zdrowotne.

Firmy, które dbają o dobrostan pracowników są uważane za bardzo dobrych pracodawców i nie mają większych problemów z przyciąganiem kandydatów. Dzięki temu ponoszą niższe koszty rekrutacji. Nie są też narażone na utratę wartościowych osób – programy promujące zdrowie wpływają pozytywnie na stabilizację zespołu.

Niższy poziom rotacji po wdrożeniu programu wellbeing odnotowało aż 33 procent firm w Wielkiej Brytanii.

Programy prozdrowotne nie pozostają też bez wpływu na satysfakcję i zaangażowanie pracowników, relacje w zespole, a w końcu także na produktywność. Dbając o dobrą kondycję pracownika, wpływamy na wyniki firmy.

Ogólny wzrost produktywności po wdrożeniu programu wellbeing odnotowało 13 procent brytyjskich pracodawców. W Polsce wyniki badań  przeprowadzonych na próbie 1000 firm przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera są jeszcze bardziej optymistyczne. Połowa firm po wdrożeniu programów prozdrowotnych odnotowała wyższą wydajność pracy, 49 procent – poprawę stanu zdrowia pracowników, 47 procent – wzrost identyfikacji pracowników z firmą, 43 procent – ograniczenie absencji chorobowej, 42 procent – zmianę stylu życia pracowników na zdrowszy, a 40 procent pracodawców zauważyło, że łatwiej jest im pozyskać nowych pracowników.

Przez pracodawców wellbeing został uznany za jeden z najważniejszych trendów HR w 2018 roku w Polsce, a programy wspierające dobrostan pracowników – za najlepszą inwestycję.

W ciągu najbliższych 3 lat wdrożenie elementów programu wellbeing rozważa 54 procent firm w naszym kraju.

Raport „Na zdrowie! Jak dbać o kondycję zdrowotną pracowników” zawiera ponad 60 stron informacji i inspiracji dotyczących zdrowia i dobrostanu pracowników, opis zagrożeń zdrowotnych doświadczanych przez pracowników należących do 10 grup, w tym między innymi pracowników na stanowiskach decyzyjnych, pracowników biurowych, pracowników produkcyjnych i pracowników mobilnych, ale także kobiet w ciąży, millenialsów i pracowników starszych.

Opisuje także 8 studiów przypadku – PwC, Medicover, Grupa Żywiec, Provident, Sii, Volkswagen Poznań, Nest Bank, Spark & Mortar, prawie 50 dobrych praktyk oraz zawiera komentarze ekspertów z Polski, Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii.

Czytaj na temat działań Medicover: Kampanie wellbeingowe Medicover>>>

Znajdziemy w nim także analizę trendów w obszarze wellbeing w krajach Unii Europejskiej.

Raport „Na zdrowie! Jak zadbać o dobrostan pracowników?” otwiera cykl opracowań eksperckich portalu Well.hr poświęconych różnym sposobom dbania o pracowników.

Raport można pobrać ze strony www.well.hr

 

Przeczytaj teraz

Prywatne placówki medyczne to najlepsi pracodawcy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.09.2018

Pięć prywatnych podmiotów, oferujących świadczenia medyczne, znalazło się w ścisłej czołówce najbardziej pożądanych pracodawców w kategorii: Zdrowie/Medycyna, trzy z nich to członkowie Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Wśród wyróżnionych znalazła się Grupa Lux Med, która zajęła trzecie miejsce i Centrum Medyczne Enel-Med, które było czwarte, na kolejnych miejscach znalazły się: Centrum Medycyny Sportowej oraz Medicover. 11. miejsce  zajął EMC Instytut Medyczny S.A.

Pierwsze miejsce w rankingu zajął Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, drugie – Ministerstwo Zdrowia.

Badanie Universum Talent Survey to największe na świecie tego rodzaju przedsięwzięcie, w którym bierze udział ponad 1,5 miliona studentów i młodych profesjonalistów z ponad 60 krajów.

W tegorocznej edycji badania udział wzięło ponad 17,5 tysiąca studentów z 71 polskich uczelni wyższych, studiujących na 112 kierunkach. Studenci wśród najważniejszych czynników decydujących o wyborze pracodawcy wskazali wysokie zarobki (74 procent wskazań), dobre perspektywy kariery (67 procent), szkolenia i możliwości rozwoju (60 procent), bezpieczeństwo zatrudnienia (57 procent) oraz szacunek dla pracowników (55 procent).

– Chcemy tworzyć wyjątkowe miejsce pracy, z którym pracownicy się identyfikują, są zaangażowani i mają wiele możliwości rozwoju– komentowała wyróżnienie Prezes Grupy Lux Med, Anna Rulkiewicz.

Czytaj także: Grupa Lux Med w gronie najbardziej pożądanych pracodawców>>>

Przeczytaj teraz

Ministerstwo Zdrowia promuje profilaktykę zdrowotną w miejscu pracy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.08.2018

Ministerstwo Zdrowia zaprezentowało założenia programu „PracoDawca Zdrowia”, którego celem ma być promocja profilaktyki zdrowotnej w miejscu pracy oraz zwiększenie zgłaszalności pracowników na badania profilaktyczne pod kątem wykrywania chorób cywilizacyjnych (w szczególności nowotworów).

– Mam nadzieję, że inicjatywa ta pomoże rozpowszechnić ideę troski o zdrowie pracowników. Powinniśmy promować i dzielić się najlepszymi praktykami w tym zakresie – stwierdziła Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej. Członkowie związku niejednokrotnie podkreślali niewykorzystane możliwości medycyny pracy, która opierając się na ustawie z roku 1997 nie bierze pod uwagę obecnych wyzwań cywilizacyjnych oraz realnych potrzeb zdrowotnych pracowników.

Zgodnie z postulatami Pracodawców Medycyny Prywatnej oraz Pracodawców RP system ochrony zdrowia pracowników nie powinien opierać się tylko na orzecznictwie, tak jak to jest obecnie, ale powinien obejmować także profilaktykę. Jest to ważne szczególnie w obliczu zmian demograficznych i wobec starzenia się społeczeństwa.

Program „PracoDawca Zdrowia” ma charakter konkursu. Firmy, które wezmą w nim udział, będą ubiegały się o honorowy certyfikat „PracoDawca Zdrowia”. Będzie on przyznawany przez kapitułę, w skład której wchodzą eksperci z dziedziny zdrowia, pracodawcy oraz przedstawiciele związków zawodowych. Aby otrzymać certyfikat, pracodawcy muszą spełnić warunki dotyczące promocji aktywnego stylu życia, zwalczania wśród pracowników palenia tytoniu, wspierania badań profilaktycznych, udzielania pracownikom raz w roku minimum pół dnia wolnego w godzinach pracy w celu przeprowadzenia takich badań, a także działalności na rzecz ograniczenia stresu pracowników i ich ochrony ich przed działaniem substancji rakotwórczych i innych czynników kancerogennych w miejscu pracy.

Więc informacji na temat programu znajduje się na stronie PracoDawca Zdrowia>>>

Przeczytaj teraz