sexemodelankara escortataşehir escortanadolu yakası escortcanlı bahis siteleriAnadolu Yakası Ucuz Escortescort bayan izmirdeneme bonusu veren sitelerescorthttps://www.ertecongress.org/casino sitelerisweet bonanzacanlı casino sitelerislot sitelericasinoslot oynakuşadası escortmalatya escortip stresserdeneme bonusu veren sitelerbuy twitter followersHidden Wikibodrum escortlol scriptAlanya TransferAntalya transferhttp://www.wcph2020.com/izmir escortortam dinleme cihazlarıhttp://umraniyetip.orgKongre Standıanadolu yakası escortşerifali escort bayanlarescort bayan maltepeescort bayan antalyahalkalı escortbahis sitelerionline casino india real moneyhttps://www.populerhoca.com/hizli-okuma-kursu/casino siteleriEscort Londonizmir escort bayanip stresserdeneme bonusu veren sitelerSahabet girişmobil ödeme bozdurmakepenk tamiri

Będą zmiany w przepisach dotyczących kierowania do ośrodków opiekuńczych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.12.2022

Do konsultacji przekazano dwa projekty rozporządzeń ministra zdrowia dotyczących świadczeń opiekuńczych. Zakładają one rezygnację ze stosowania skali Barthel przy kwalifikacji pacjentów chorych na AIDS do przyjęcia do zakładu opiekuńczo-leczniczego albo zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego.

W przypadku pacjentów chorych na AIDS wynik oceny w skali Barthel nie powinien być także brany pod uwagę jako kryterium decydujące o zakończeniu udzielania świadczeń w ramach opieki długoterminowej.

Skala Barthel, stosowana jako podstawowy wymóg kwalifikacyjny do zakładów opiekuńczych, jest skalą oceniającą zdolność pacjenta do wykonywania codziennych czynności, która w wielu sytuacjach nie weryfikuje pewnych istotnych aspektów stanu zdrowia osób chorych na AIDS.

Projekty zostały opublikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji 30 listopada 2022 roku.

Uwagi do projektów można przekazywać w ciągu 30 dni.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia w sprawie kwalifikacji szpitali do sieci

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.09.2022

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmienia przepisy dotyczące szczegółowych kryteriów kwalifikacji placówek do poszczególnych poziomów sieci szpitali.

Proponowane zmiany dotyczą zastąpienia nieaktualnego obecnie odniesienia do pierwszego wykazu placówek zakwalifikowanych do systemu zabezpieczenia (sieci szpitali), odniesieniem do wykazu wydanego na podstawie art. 95n ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Służą one dostosowaniu przepisów rozporządzenia do aktualnego stanu prawnego.

Wykazy wydane na podstawie ustawy z 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844) dotyczyły wyłącznie pierwszej kwalifikacji do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt rozporządzenia opublikowany został na stronie Rządowego Centrum Legislacji 2 września 2022 i skierowany do publikacji.

Szpital Medicover z akredytacją CMJ

Przeczytaj teraz

Wydłużenie czasu realizacji pilotażu dotyczącego leczenia udaru

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.06.2022

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia czas realizacji programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych został wydłużony o rok, do 31 grudnia 2023 roku.

Zmianie uległ też wykaz podmiotów realizujących program o podmioty działające na terenie województw – dolnośląskiego, lubelskiego i śląskiego. Obecnie program realizują 24 szpitale, wszystkie to placówki publiczne.

Carint rozbuduje centrum kardiologii w Oświęcimiu

Zmieniono także przepis dotyczący konieczności spełniania wymogu wykonania co najmniej 150 procedur leczenia endowaskularnego naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych w okresie ostatnich 2 lat kalendarzowych poprzedzających przystąpienie do programu pilotażowego (dotychczasowy zapis mówił o dwóch latach od wejścia w życie rozporządzenia z 2018 roku dotyczącego programu pilotażowego).

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych (MZ 1364) został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 24 czerwca 2022 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciąg 14 dni.

Link do projektu

Przeczytaj teraz

Doprecyzowany został termin realizacji recepty elektronicznej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.10.2019

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept doprecyzowuje kwestię terminu realizacji recept w postaci elektronicznej. Według projektu osoba uprawniona może oznaczyć na recepcie w postaci elektronicznej termin jej realizacji nie dłuższy niż 365 dn.

Natomiast w przypadku braku takiego oznaczenia termin realizacji recepty w postaci elektronicznej wynosić będzie 30 dni od daty jej wystawienia.

Osobą uprawnioną do wystawienia recepty jest, zgodnie z w § 2 pkt 5 rozporządzenia ministra zdrowia z 13 kwietnia 2018 roku w sprawie recept, osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu medycznego, która na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu, jest uprawniona do wystawiania recept .

Taka osoba będzie mogła podjąć decyzję o wydłużeniu terminu realizacji recepty w postaci elektronicznej w oparciu o aktualną wiedzę medyczną oraz dostępną dokumentację medyczną pacjenta.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 4 października 2019.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 10 dni.

Czytaj także: Medicover Polska liderem e-zdrowia>>>

Przeczytaj teraz

Będą zmiany w leczeniu uzależnień

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.10.2019

Do konsultacji przekazany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu dotyczącym zawarcia umów o świadczenia opieki zdrowotnej. Wprowadza on zmiany w świadczeniach w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

W związku z wyodrębnieniem warunków realizacji świadczeń dla świadczenia gwarantowanego realizowanego w warunkach stacjonarnych: „Świadczenia terapii dla uzależnionych od alkoholu ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi (podwójna diagnoza)” dodano produkt kontraktowy – świadczenia terapii dla uzależnionych od alkoholu ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi (podwójna diagnoza).

Natomiast w związku z nowo definiowanym świadczeniem gwarantowanym „Świadczenia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży uzależnionych od substancji psychoaktywnych” dodano warunki dodatkowo oceniane dla tego świadczenia.

Rozszerzono także definicję osoby prowadzącej psychoterapię w zakresie świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych, umożliwiając prowadzenie psychoterapii również przez magistrów socjologii.

Czytaj także: Innowacje służą polepszaniu opieki nad pacjentem>>>

W celu zapewnienia wysokiej jakości opieki oraz kompleksowego procesu leczenia w świadczeniach psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego i wzmocnionego zabezpieczenia oraz wzmocnionego zabezpieczenia dla nieletnich dodano warunek premiujący specjalistę psychoterapii uzależnień w wymiarze równoważnika co najmniej 1 etatu.

Projekt został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 1 października 2019.

Uwagi do projektu można przekazywać do 9 października 2019.

Przeczytaj teraz

Gromadzenie informacji o kosztach świadczeń będzie prostsze

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.09.2019

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców wprowadza uregulowania, które zapewnią porównywalność danych przekazywanych do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Dzięki temu Agencja będzie mogła szybciej prowadzić proces taryfikacji, a  świadczeniodawcy będą w stanie porównać siebie z innymi.

Projekt zawiera jednolity układ kont zespołu 4 i zespołu 5, zalecenia odnośnie do stosowanych kluczy podziałowych wskazania kosztów, które powinny być kwalifikowane jako koszty zarządu, sposób alokowania kosztów z ośrodków działalności pomocniczej na ośrodki działalności podstawowej oraz dochodzenia do sumy kosztów na finalnych ośrodkach działalności i możliwych podejść do kalkulacji kosztów procedur.

Do amortyzacji przyjmuje się środki trwałe o wartości większej lub równej niż 3 500 zł.

Wynika to z wieloletniej praktyki świadczeniodawców zainteresowanych wykorzystywaniem narzędzi rachunkowości zarządczej oraz konieczności uchwycenia kosztów tych środków trwałych, których użytkowanie jest dłuższe niż jeden okres rozliczeniowy, a koszt ten wpływa na wycenę świadczeń medycznych.

Prace nad projektem rozporządzenia zostały poprzedzone pilotażem, który przeprowadzono od stycznia do kwietnia 2019. Wzięło w nim udział 32 świadczeniodawców, wśród których przeprowadzono również badanie ankietowe mające na celu zebranie informacji o rodzaju prowadzonej księgowości, przyjętych metod kalkulacji kosztów czy stopnia zinformatyzowania i nakładów,

Z uzasadnienia do projektu wynika, że planowane jest przygotowanie nowego rozporządzenia, już po wejściu w życie tego projektu, który będzie zawierać docelowy model standardu rachunku kosztów rozbudowany między innymi o ewidencję kosztów osobowych w podziale na kategorie personelu oraz pełną kalkulację kosztów świadczenia.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach do zadań  Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji należy między innymi opracowywanie propozycji zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów.

Na potrzeby ustalania taryf świadczeń opieki zdrowotnej Agencja gromadzi dane  finansowo-księgowe, służące do oszacowania kosztów stałych świadczeń takich jak koszt osobodnia czy koszty osobowe. Dane te są przekazywane przez świadczeniodawców w układzie ustalonym przez Agencję, a ich źródłem są systemy księgowe świadczeniodawców.

Projekt rozporządzenia opublikowany został na stronie Rządowego Centrum Legislacji 16 września 2019.

Uwagi do projektu można przekazywać do 4 października 2019 roku.

Czytaj także: Świadczenia w zakresie POZ także na odległość>>>

Przeczytaj teraz

Porady pielęgniarskie w czterech specjalnościach

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.06.2019

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zawiera rozwiązania dotyczące wyodrębnienia szczegółowych warunków realizacji świadczeń gwarantowanych realizowanych przez pielęgniarki, czyli porady pielęgniarskiej.

Rozwiązania te stanowią realizację postulatów ujętych w porozumieniu z 9 lipca 2018 roku zawartym pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a ministrem zdrowia i pezesem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zakres czynności udzielanych w ramach porady pielęgniarskiej wynika z posiadanych przez pielęgniarki i położne uprawnień zawodowych, dotyczących samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych.

Pielęgniarka lub położna posiadająca dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarka lub położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa ma prawo samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiać na nie recepty. Ma także prawo ordynować określone wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie zlecenia albo recepty, jeżeli ukończy kurs specjalistyczny w tym zakresie.

Czytaj także: Projekt rozporządzenia w sprawie porady pielęgniarskiej wymaga analizy>>>

W projekcie rozporządzenia zaproponowano, aby poza tymi czynnościami w ramach samodzielnego udzielania świadczeń przez pielęgniarkę lub położną, porada pielęgniarska obejmowała dobór sposobu leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych przez pielęgniarkę lub położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego lub wykonanie badania profilaktycznego ukierunkowanego na wczesne wykrywanie zaburzeń funkcjonowania u osoby dorosłej po 65 roku z częstością raz w roku.

Wskazano, iż w pierwszej kolejności zasadne jest wyodrębnienie porady pielęgniarskiej w dziedzinie: chirurgia ogólna, diabetologia, kardiologia oraz położnictwo i ginekologia.

Uwagi do projektu można przekazywać do 30 czerwca 2019.

Projekt dostał opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji>>>

Przeczytaj teraz

Projekty rozporządzeń w sprawie pacjentów z nowotworem płuc

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.05.2019

Projekty rozporządzeń ministra zdrowia z 23 maja 2019 dotyczące świadczeń gwarantowanych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz z zakresu leczenia szpitalnego wyodrębniają warunki realizacji diagnostyki i monitorowania stanu zdrowia pacjentów z nowotworem płuca.

Przepisy rozporządzeń dotyczą kryteriów kwalifikacji do tych świadczeń, a także warunków charakteryzujących strukturę organizacyjną unitu, który tę opiekę miałby sprawować oraz zasad sprawowania opieki, które pozwolą utrzymać należytą jakość.

Świadczenia w zakresie kompleksowej opieki onkologicznej realizowane będą w ramach trzech modułów obejmujących: diagnostykę – wstępną i pogłębioną realizowaną, w tym diagnostykę patomorfologiczną i molekularną, leczenie – chirurgiczne, systemowe (chemioterapia, immunoterapia, w tym leczenie ukierunkowane molekularnie), radioterapię i brachyterapię oraz monitorowanie – ocenę skuteczności leczenia i bezpieczeństwa terapii.

Proponowany proces kompleksowej opieki onkologicznej w nowotworach płuca zakłada, że ośrodki „kompetencji” czy „doskonałości” zapewnią niezbędne wymagania organizacyjne, czyli infrastrukturę i potencjał wykonawczy do realizacji świadczeń w zakresie kompleksowej diagnostyki nowotworu płuca, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego (chirurgicznego, systemowego), programów zdrowotnych (lekowych), radioterapii / brachyterapii, opieki hospicyjnej oraz możliwość wykonania wszystkich badań diagnostycznych koniecznych w diagnostyce nowotworów płuca (w przypadku badań genetycznych / molekularnych na podstawie umowy podwykonawczej z placówką o wystarczającej kompetencji).

Ośrodki te mają także zapewnić koordynację procesu diagnostycznego i terapeutycznego danego pacjenta – na potrzeby realizacji skoordynowanych działań związanych z kompleksową opieką ośrodek wyznaczy koordynatora nadzorującego cały plan diagnostyki i leczenia pacjenta, do którego zadań należeć będzie w szczególności: ustalanie terminów spotkań, nadzorowanie prowadzenia dokumentacji oraz czuwanie nad jakością całego procesu.

Czytaj także: Będą dodatkowe środki na zwiększenie wyceny świadczeń>>>

Pacjentem będzie się opiekował wielodyscyplinarny zespół diagnostyczno – terapeutyczny z udziałem specjalistów w dziedzinie: chorób płuc, chirurgii klatki piersiowej lub chirurgii onkologicznej, radioterapii onkologicznej, onkologii klinicznej, radiologii, patologii.

Ośrodek zapewni też systematyczne monitorowanie jakości wyników leczenia oraz stanu pacjenta po ukończeniu leczenia.

Proponowany nowy model organizacyjny jest wprowadzany z myślą o pacjentach z nowotworem płuca, zapewniając możliwie najpełniejszą opiekę, uwzględniając kompleksowość oraz koordynację całego procesu diagnostyczno-leczniczego w celu poprawy jakości leczenia, zwiększenia przeżywalności, podniesieniu komfortu życia oraz zagwarantowania możliwie szybkiego powrotu do aktywności zawodowej.

Model zakłada zapewnienie możliwości bezpośredniego dostępu do ośrodka wiodącego przez skierowanie celem przeprowadzenia diagnostyki w kierunku choroby nowotworowej płuca oraz określenie chorób przebytych i współistniejących, uzyskania informacji na temat. przyjmowanych leków, innych czynników (np. wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo-oddechowego lub metal w ciele pacjenta) oraz innych ograniczeń wynikających ze stanu zdrowia pacjenta istotnych w procesie diagnostyki wraz z kodami jednostek chorobowych według klasyfikacji ICD-10.

Dla całościowego ujęcia kwestii opieki nad pacjentem z nowotworem płuca istotne jest wprowadzenie zmian w dwóch rozporządzeniach, czyli ambulatoryjnej opiece specjalistycznej oraz leczeniu szpitalnym. Celem skutecznego wprowadzenia zmian, propozycje rozwiązań odnoszące się do poszczególnych zakresów świadczeń gwarantowanych są procedowane jednoczasowo.

Uwagi do obu projektów można przekazywać do 13 czerwca 2019 roku.

Link do projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej?>>>

 

Link do projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego>>>

 

Przeczytaj teraz

Będzie więcej realizatorów pilotażowego programu leczenia udaru

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.05.2019

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia wprowadza zmianę do realizacji programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych. Poszerzeniu ulegnie wykaz realizatorów programu.

W wyniku wprowadzenie zmian program będzie realizowało 17 placówek (dotąd było 7). Będą to: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Wojewódzkie Specjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach oraz Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.

Celem zmiany było wprowadzenie programu  pilotażowego w co najmniej jednym ośrodku w każdym województwie, o ile jest w nim ośrodek mający przygotowanie do realizacji tego programu. Nadal takiej placówki nie ma w województwie lubuskim.

Na świecie szacuje się, że rocznie na 1 mln populacji 100 pacjentów kwalifikuje się do trombektomii. Przyjmując, że 5 procent chorych z udarem niedokrwiennym będzie leczona metodą trombektomii mechanicznej, w Polsce będzie to 4 tysiące pacjentów w skali roku.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca 2019 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać do 21 maja 2019 roku.

Projekt opublikowano na stronie legislcja.rcl.gov.pl

Czytaj także: Będzie pilotaż opieki nad pacjentami z niewydolnością serca>>>

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia w sprawie porady pielęgniarskiej wymaga analizy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.04.2019

Według opinii Pracodawców RP dalsze procedowanie projektu rozporządzenia ministra zdrowia dotyczącego przepisów w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie jest możliwe.

Zakres świadczeń gwarantowanych we wszystkich proponowanych rodzajach porad jest identyczny i nie dotyczy świadczeń opieki zdrowotnej, a kompetencji pielęgniarek, takich jak na przykład ordynacja i kontynuacja leczenia czyli wypisywanie recept i zleceń na zaopatrzenie medyczne lub kierowanie na wybrane badania diagnostyczne – czytamy w opinii Pracodawców RP na temat projektu.

Na temat projektu rozporządzenia czytaj: Projekt rozporządzenia w sprawie porad pielęgniarskich>>>

Komentarz podkreśla, że w warunkach realizacji świadczeń określono ich standard, dla którego podstawę prawną stanowi ustawa o działalności leczniczej, a nie ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej. Według Pracodawców RP projekt wykracza poza zakres regulacji ustawowej.

W projekcie zaproponowano, aby porada pielęgniarska odbywała się na podstawie zlecenia lekarza lub na podstawie ustaleń dotyczących organizacji i realizacji świadczeń przyjętych w komórce organizacyjnej placówki. Takie rozwiązanie w żaden sposób nie poprawi dostępności do lekarza specjalisty – podkreślają komentujący.

Według Pracodawców RP projekt wymaga ponownego przemyślenia jak również ponownej analizy skutków finansowych, ponieważ wycena porady pielęgniarskiej na 8 zł również nie jest słuszna.

Czytaj także: Porada pielęgniarska powinna w pełni wykorzystywać nasze kompetencje>>>

Przeczytaj teraz

Osoby nie będące świadczeniodawcami nie będą zawierać umów w sprawie recept

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.04.2019

Projekt rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wprowadza zmianę dotyczącą zniesienia obowiązku zawarcia umowy upoważniającej do wystawiania recept przez osoby niebędące świadczeniodawcami.

Dla osób tych projekt wprowadza konieczność spełnienia warunków  – posiadania prawa wykonywania zawodu medycznego  oraz posiadania uprawnienia do wystawiania recept lub zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Konieczność nowelizacji rozporządzenia wynika ze zmiany definicji niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej przez ustawę z 9 października 2015 o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991).

W wyniku zmian zrezygnowano z konieczności zawierania przez takie osoby umowy upoważniającej do wystawienia recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne (umowy upoważniające zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy wygasły).

Czytaj także: E-recepta będzie ważna przez rok>>>

Poza tym rozszerzono grupę osób posiadających prawo wykonywania zawodu medycznego, które na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, są uprawnione do wystawiania zleceń na wyroby medyczne finansowane ze środków publicznych.

Prawo do wystawiania zleceń na wyroby medyczne uzyskały także osoby uprawnione wykonujące zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, niemających zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30 dni od jego otrzymania.

Projekt jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji>>>

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia reguluje harmonogram przyjęć

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.04.2019

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez  świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, reguluje między innymi sposób rejestrowania danych gromadzonych w harmonogramie przyjęć.

W celu ujednolicenia sposobu rejestrowania niektórych danych, wprowadzono okodowania dla kategorii świadczeniobiorców, jaka ma być nadana każdej osobie wykazywanej w harmonogramie, dla przyczyn zmian terminu w harmonogramie przyjęć i dla przyczyny skreślenia z harmonogramu przyjęć.

Zmiany dotyczą także rozszerzenie katalogu przyczyn skreślenia z list oczekujących, tak aby możliwe było jak najbardziej precyzyjne ich ustalenie. Dodano przyczyny pozwalające na identyfikację przypadków skreślenia z powodu omyłkowego wpisania na listę, braku kwalifikacji do leczenia ze względów medycznych czy zmiany kategorii w harmonogramie przyjęć  – tj. gdy osoba z listy oczekujących nadal jest wpisana w harmonogram przyjęć (listy oczekujących zgodnie z ustawą stanowią część harmonogramu przyjęć), ale oczekuje na świadczenie na przykład jako osoba posiadająca prawo do korzystania ze świadczeń poza kolejnością albo została przyjęta w trybie nagłym, ze względu na pogorszenie stanu zdrowia.

Projekt wprowadza katalog przyczyn zmian terminu dla list oczekujących, doprecyzowanie, że w przypadku osób bezdomnych nie jest konieczne dla dokonania wpisu na listę/harmonogram przyjęć wypełnianie adresu miejsca zamieszkania (takiej osobie należy nadać kod BD, co powoduje brak konieczności wypełniania w harmonogramie danych adresowych) oraz uregulowanie kwestii dotyczących zakresu danych sprawozdawanych przez świadczeniodawców, dotyczących harmonogramu przyjęć (w tym list oczekujących).

Zakres danych, jakie świadczeniodawcy mają przekazywać co miesiąc właściwemu oddziałowi Narodowego Funduszu Zdrowia,  to informacje o liczbie osób wpisanych w harmonogramie przyjęć według stanu na ostatni dzień miesiąca dla każdej kategorii świadczeniobiorcy. Są to dane zbiorcze, o poszczególnych kategoriach świadczeniobiorców, którzy mają przyznane w harmonogramie przyjęć terminy udzielenia świadczenia. Dane te pozwolą określić strukturę świadczeniobiorców, którzy w harmonogramie mają wyznaczony termin. Przekazywane są także dane o każdej osobie na liście oczekujących według stanu na ostatni dzień miesiąca. Osoby te mają być charakteryzowane przez dane o imieniu i nazwisku, numerze PESEL i  kryterium medycznym. Dane te przekazywane są także obecnie.

Czytaj także: W NFZ – departament obsługi pacjenta zamiast spraw świadczeniobiorców>>>

Przekazywane mają być także dane o przypadkach zmian, jakie zaszły na liście oczekujących w danym miesiącu (tj. wpis na listę lub skreślenie z listy oczekujących), jeżeli wynikały ze zmiany kategorii świadczeniobiorcy, a nie z innych przyczyn na przykład. wykonania świadczenia.

Ponadto jako dodatkowe dane w zakresie harmonogramów przyjęć (wymagane przez rozporządzenie o danych) będą przekazywane informacje o skreśleniach z harmonogramu przyjęć, jakie dokonały się w okresie sprawozdawczym.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30 dni od jego otrzymania.

Projekt jest dostępny na stronie www.legislacja.rcl.gov.pl>>>

Przeczytaj teraz

W NFZ – departament obsługi pacjenta zamiast spraw świadczeniobiorców

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.04.2019

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia zmienia strukturę organizacyjną NFZ.  Między innymi zarówno w centrali jak i w oddziałach wojewódzkich Funduszu likwiduje departamenty spraw świadczeniobiorców, w zamian tworząc departamenty obsługi pacjenta.

Poza tym w centrali NFZ ma powstać Biuro Profilaktyki Zdrowotnej, Biuro Audytu Wewnętrznego oraz Biuro Nadzoru Wewnętrznego, a w oddziałach wojewódzkich – wydziały kontroli. W strukturach NFZ zostaną także wyodrębnione stanowiska inspektora ochrony danych.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że utworzenie departamentu obsługi pacjenta jest konieczne w celu koncentracji w jednej komórce organizacyjnej zadań związanych z szeroko pojętym świadczeniem usług na rzecz osób posiadających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Komórka organizacyjna centrali NFZ realizować będzie dotychczasowe zadania likwidowanego departamentu spraw świadczeniobiorców, jak również zyska nowe kompetencje, w szczególności wynikające z prowadzenia infolinii dla pacjentów.

Natomiast utworzenie biura profilaktyki zdrowotnej zapewni możliwość efektywnej realizacji zadań związanych z wczesnym wykrywaniem chorób, ograniczaniem ich potencjalnego występowania oraz zapewnianiem dłuższego życia w zdrowiu w szczególności przez promowanie postaw prozdrowotnych.

Czytaj także: Projekt rozporządzenia o pomocy publicznej udzielanej przez ABM>>>

Projekt rozporządzenia statuuje ponadto możliwość tworzenia nowych rodzajów placówek terenowych oddziałów wojewódzkich, czyli punktów obsługi (kompetencja dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ) oraz centrów usług wspólnych (kompetencja prezesa NFZ).

Wynika to z konieczności zapewnienia większej dostępności ubezpieczonych do usług stanowiących realizację zadań NFZ, jak również optymalizacji wykonywania tych zadań.

Uwagi do projektu można przekazywać do 19 kwietna 2019.

Projekt jest dostępny na stronie legislacja.rcl.gov.pl>>>

 

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia w sprawie porad pielęgniarskich

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.03.2019

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zawiera wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych przez personel pielęgniarski i położne z wyodrębnieniem szczegółowych warunków ich realizacji.

Dotychczas szczegółowe warunki realizacji tych świadczeń, w tym zakres czynności i organizacja porad pielęgniarskich, nie były wyodrębnione w wykazie świadczeń gwarantowanych pomimo ich realizacji. Celem rozporządzenia jest ich usankcjonowanie – czytamy w uzasadnieniu.

Przedstawione w projekcie rozporządzenia rozwiązanie stanowi także realizację postulatów zawartych w Porozumieniu z 9 lipca 2018 roku zawartym pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a ministrem zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zakres czynności udzielanych w ramach porady pielęgniarskiej wynika z posiadanych przez pielęgniarki i położne uprawnień zawodowych. Pielęgniarka lub położna posiadająca dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarka lub położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa ma prawo samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiać na nie recepty. Mają także prawo ordynować określone wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie zlecenia albo recepty, jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie.

Czytaj także: Porady pielęgniarskie powinny się znaleźć w koszyku świadczeń gwarantowanych>>>

W ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pielęgniarka lub położna posiadająca dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarka lub położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ma prawo wystawiać recepty na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny w tym zakresie.

Natomiast pielęgniarka lub położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo ma prawo wystawić skierowanie na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym badań medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta.

Szkolenia z zakresu ordynacji leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych są realizowane od grudnia 2015 roku. Z informacji przekazanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (stan na dzień 31 grudnia 2017) wynika, że szkolenia ukończyły 11 582 pielęgniarki i położne. Część I kursu (ordynacja) ukończyło 7 620 pielęgniarek i położnych, natomiast część II kursu (kontynuacja) ukończyły 3 962 pielęgniarki i położne.

Osoby rozpoczynające kształcenie w zawodzie pielęgniarki lub położnej od roku akademickiego 2016/2017 kształcą się na podstawie nowych standardów, zawierających treści związane z nowymi uprawnieniami zawodowymi, co oznacza, że nie będą musiały kończyć kursów specjalistycznych w tym zakresie, a opuszczając uczelnie, będą posiadały kompetencje do ordynacji i kontynuacji leczenia jako naturalną umiejętność wynikającą z toku kształcenia na obydwu poziomach nauczania zawodowego, tj. na poziomie magistra lub licencjatu.

Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia, według stanu na  31 grudnia 2017 roku, liczba pielęgniarek i położnych, które mają nadane przez oddziały wojewódzkie NFZ uprawnienia do pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty wynosi 1 451, z czego 692 numery identyfikacyjne są przypisane do indywidualnych pielęgniarek i położnych, a 759 numery identyfikacyjne są przypisane do pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego, dla których świadczeniodawcy pobierają unikalne numery identyfikujące recepty.

Liczba zrealizowanych recept wystawionych przez uprawnione pielęgniarki i położne wynosi 176 205 (według stanu na dzień 31 grudnia 2017), z czego 1 865 recept zostało wystawionych w ramach samodzielnej ordynacji, a 174 340 recept zostało wystawionych w ramach realizacji zleceń lekarskich (kontynuacja).

Wyodrębniając szczegółowe warunki realizacji porady pielęgniarskiej w projekcie rozporządzenia, mając na względzie realizację porad specjalistycznych (na podstawie analizy danych zawartych w mapach potrzeb zdrowotnych oraz danych sprawozdawczo-rozliczeniowych NFZ) wskazano, iż w pierwszej kolejności zasadne jest wyodrębnienie porady pielęgniarskiej w dziedzinie chirurgii ogólnej, kardiologii oraz położnictwa i ginekologii, gdyż właśnie w tych dziedzinach najczęściej udzielano porad specjalistycznych.

W projekcie rozporządzenia, w zakresie świadczeń realizowanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej dookreślono możliwość realizowania świadczenia z wykorzystaniem systemów telefonicznych, telemedycznych lub teleinformatycznych.

Skutkiem teleporady lekarskiej mogłoby być wystawienie recepty elektronicznej lub elektronicznego skierowania na badania diagnostyczne, a w konsekwencji także zapisanie na poradę osobistą, wprowadzenie tej formy świadczenia przyczyniłoby się do rozwoju i upowszechnienia narzędzi informatycznych w podstawowej opiece zdrowotnej.

Każda porada lekarska zrealizowana za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności powinna zostać odnotowana w dokumentacji medycznej pacjenta. W chwili obecnej, ze względu na kapitacyjną formę finansowania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej nie przewiduje się dodatkowych skutków wprowadzenia teleporady lekarskiej, ani też odrębnego określania poziomu ich finansowania.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 25 marca 2019.

Uwagi do projektu można przekazywać do 21 kwietnia 2019.

Przeczytaj teraz

Opieka psychiatryczna na trzech poziomach referencyjnych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.01.2019

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień wyodrębnia warunki realizacji świadczeń dla dzieci i młodzieży na trzech poziomach referencyjnych.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że obecna sytuacja w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień u dzieci i młodzieży wskazuje na konieczność zmiany modelu opieki, wdrożenia koordynacji i określenia jakości tej opieki.

Zmiana polega na uproszczeniu i zwiększeniu dostępu do podstawowych świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży oraz na wprowadzeniu standardu wymagań jakościowych. Działania te mają na celu zwiększenie dostępu do opieki psychiatrycznej i zapewnienie blisko miejsca zamieszkania lub pobytu pacjenta właściwej opieki w sytuacjach wymagających szybkiej interwencji oraz zapewnienie specjalistycznej opieki w ośrodkach przygotowanym do realizacji świadczeń dla dzieci i młodzieży wymagających długotrwałego i specjalistycznego leczenia.

Koncepcja nowego modelu opieki nad dziećmi i młodzieżą, mającego na celu zadbanie o ich zdrowie psychiczne, a także wczesne wychwycenie przypadków występowania zaburzeń psychicznych uwzględnia skoordynowane zadania instytucji już obecnie realizujących zadania w tym zakresie, ale działających w poszczególnych resortach.

Czytaj także: 9 lutego wejdą w życie przepisy dotyczące tajemnicy lekarskiej>>>

Podstawą planowanego modelu powinny być skoordynowane działania nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych z działaniami specjalistów ochrony zdrowia.

Docelowo zakłada się dookreślenie zadań i roli szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych w systemie oświaty oraz w systemie ochrony zdrowia w połączeniu ze stopniową zmianą systemu lecznictwa psychiatrycznego i psychologicznego.

Rozwiązanie takie będzie stanowić przeciwieństwo obecnych rozwiązań, w których często przyjęcie na oddział psychiatryczny (np. po podjętej próbie samobójczej) jest pierwszym kontaktem nieletniego z jakąkolwiek formą opieki.

Proponowane poziomy referencyjne to:

1) I poziom referencyjności – Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży;

2) II poziom referencyjności – Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży;

3) III poziom referencyjności – Ośrodek Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej.

Planuje się, aby nowy model opierał się na koordynacji działań pomiędzy podmiotami udzielającymi psychiatrycznych świadczeń opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży, działającymi w obszarze ochrony zdrowia, które współpracować będą z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, które posiadają ogromny potencjał we wczesnym reagowaniu na zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 30 stycznia 2019 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać do 19 lutego 2019 roku.

 

 

 

 

Przeczytaj teraz

Fizjoterapeuci będą opiniować wymagania dla podmiotów leczniczych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.01.2019

Krajowa Rada Fizjoterapeutów będzie obok samorządów – lekarskiego oraz pielęgniarek i położnych, upoważniona do przedstawiania swojej opinii w trakcie określenia wymagań obowiązujących podmioty lecznicze.

Chodzi o obowiązek spełnienia przez podmioty wykonujące działalność leczniczą wymagań dotyczących pomieszczeń i urządzeń, w szczególności warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych oraz instalacyjnych.

Projekt rozporządzenie ministra zdrowia jest efektem przepisów ustawy z 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. poz. 2218), która wprowadziła  możliwość wykonywania zawodu fizjoterapeuty w formie praktyk fizjoterapeutycznych.

Fizjoterapeuci wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej będą, co do zasady, wykonywali działalność leczniczą w formie świadczeń ambulatoryjnych, a zatem będą zobowiązani spełniać wymagania dla tego rodzaju działalności.

Czytaj także: Fizjoterapeuci będą mogli zakładać praktyki zawodowe>>>

Projektowana regulacja wprowadza nieznaczne zmiany w stosunku do aktualnie obowiązującego rozporządzenia ministra zdrowia z 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739), a potrzeba jej wydania wynika z nowego brzmienia upoważnienia ustawowego, zobowiązującego do wydania rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii – także Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

W § 8 zaproponowano doprecyzowano brzmienie przepisu (w stosunku do aktualnego brzmienia), w myśl którego pomieszczenia i urządzenia zakładu rehabilitacji leczniczej będącego podmiotem leczniczym odpowiadają, odpowiednio do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, szczegółowym wymaganiom określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

Celem tej propozycji jest wyraźne rozróżnienie wymagań dla zakładu rehabilitacji leczniczej prowadzonego przez podmiot leczniczy. Obecne brzmienie może wprowadzać w błąd, co do konieczności spełniania tych wymagań również przez fizjoterapeutę wykonującego zawód w ramach indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej, zwłaszcza w kontekście § 14 ust. 3 projektowanego (i obecnego) rozporządzenia. Konsekwencją tej propozycji jest rozszerzenie brzmienie tytułu załącznika nr 6 – „Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu rehabilitacji leczniczej będącego zakładem leczniczym”.

Dodatkowo zaproponowano, aby obowiązek wyposażenia zakładu rehabilitacji leczniczej w natrysk dotyczył podmiotów leczniczych, które udzielają stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych. Natomiast w fizjoterapii ambulatoryjnej chorzy nie korzystają z natrysku, nie jest on wymagany w ambulatorium.

Ponadto zaproponowano przepis, w myśl którego w pokojach łóżkowych dopuszczalna byłaby instalacja urządzeń umożliwiających obserwacją pacjentów (monitoring). Obserwacja pacjentów za pośrednictwem tych urządzeń byłaby możliwa wyłącznie w przypadkach, gdy jest to konieczne w procesie ich leczenia i dla zapewnienia im bezpieczeństwa.

Powyższy przepis jest spójny z procedowaną obecnie nowelizacją ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219) w zakresie monitoringu wizyjnego w ramach projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO.

Inna zmiana dotyczy zastąpienia określenia „przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego” określeniem „zakład leczniczy”, który bardziej odpowiada specyfice działalności leczniczej.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 28 stycznia 2019 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać do 23 lutego 2019 roku.

 

Przeczytaj teraz