Wadowice: nowe świadczenia w Han-Medica

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.06.2020

Centrum Medyczne Han-Medica z Wadowic rozszerzyło zakres oferowanych usług o kompleksowe rozwiązania z zakresu ginekologii estetycznej z wykorzystaniem lasera frakcyjnego.

Doposażenie gabinetu ginekologicznego w sprzęt zostało sfinansowane między innymi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania pod nazwą „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, objętego programem w zakresie rozwijania działalności gospodarczej”.

W projekcie realizowanym przez placówkę jako cel podano rozwój działalności poprzez zakup nowoczesnego sprzętu ginekologicznego umożliwiającego rozszerzenie zakresu usług oraz wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie dwóch etatów.

Czytaj także: Ostatnia prosta wdrażania e-zdrowia – co nas czeka>>>

Zabiegi przy użyciu lasera służą między innymi do leczenia nietrzymania moczu oraz do rewitalizacji zewnętrznych narządów płciowych kobiety.

Centrum Medyczne Han-Medica powstało w roku 2019.

Oferuje konsultacje specjalistyczne – ginekologa, dermatologa, chirurga, pulmonologa, alergologa, neurologa, ortopedy, urologa, dietetyka. Można tutaj wykonać badania USG piersi oraz skorzystać z usług gabinetu rehabilitacji i masażu. W placówce działa też bezpłatna szkoła rodzenia i gabinet położnej środowiskowej oraz punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych. Oferowane są usługi w zakresie medycyny estetycznej.

Świadczenia centrum są komercyjne.

Placówka zlokalizowana jest przy alei Matki Bożej Fatimskiej 94. Prowadzona jest przez spółkę jawną utworzoną przez lekarzy – Iwonę Hankus, ginekologa, oraz Mirosława Hankus, pulmonologa, alergologa.

Przeczytaj teraz

250 mln zł ze środków unijnych na domy opieki

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.06.2020

Prawie 250 mln zł z unijnego programu Wiedza Edukacja Rozwój przeznaczonych zostanie na projekt, który ma zapewnić większe bezpieczeństwo pacjentom i personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas epidemii COVID-19.

Środki te przeznaczone zostaną na dodatki do wynagrodzeń, zakup środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji. Dodatki będą rekompensatą dla personelu bezpośrednio zaangażowanego w opiekę nad pacjentami po to, aby mogli oni wykonywać pracę w jednym miejscu. Pozwoli to zapobiegać transmisji wirusa SARS-CoV-2 i ograniczyć możliwość zakażenia się pacjentów przebywających w tych podmiotach.

Czytaj także: Odmrażanie systemu ochrony zdrowia – bezpiecznie i z procedurami>>>

Do projektu mogą przystąpić wszystkie podmioty świadczące usługi w trybie stacjonarnym. W przypadku hospicjów, zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych pracownicy muszą zobowiązać się do pracy w jednym podmiocie. W przypadku domów pomocy społecznej takie deklaracje będą musieli złożyć jedynie ratownicy i pielęgniarki.

Projekt przewiduje też możliwość wdrożenia modeli systemów pracy. Decyzja o ich zastosowaniu należeć będzie do kierowników podmiotów, które przystąpią do projektu.

Realizacja projektu potrwa do końca 2020 roku. Jego realizatorem będzie Narodowy Fundusz Zdrowia.

Źródło: zdrowie.gov.pl

Przeczytaj teraz

GNS: szpital w Olkuszu ma nowy SOR

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.08.2019

Od 5 sierpnia 2019 szpitalny oddział ratunkowy w Olkuszu przyjmuje pacjentów w nowej lokalizacji. Oddział posiada nową, większą przestrzeń i nowoczesną aparaturę ratującą życie.

Modernizacja oddziału była konieczna przede wszystkim ze względu na potrzeby pacjentów. Dotychczas olkuski SOR funkcjonował w zaadaptowanych pomieszczeniach po dawnej izbie przyjęć. Analizy architektoniczne wykazały, że nie ma możliwości dostosowania oddziału do oczekiwań pacjentów czy wymogów prawnych w tamtej lokalizacji. Dlatego zdecydowano się na budowę całkiem nowego budynku na wolnej działce na terenie szpitala.

Szpital pozyskał na ten cel środki z funduszy europejskich przeznaczonych na wsparcie medycyny ratunkowej.

Inwestycja została częściowo sfinansowana ze środków unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość całkowita projektu wyniosła 3 532 502,97 zł z czego 2 853 691,09 zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a 678 811,88 zł to wkład własny szpitala.

SOR został zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowiązującymi normami. Nowy budynek jest wykonany w nowoczesnej technologii i jest wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje, również w klimatyzację.

Na oddziale wydzielone zostały obszary: rejestracji, segregacji medycznej, obszar resuscytacyjno-zabiegowy, wstępnej intensywnej terapii, terapii natychmiastowej oraz obserwacji i konsultacji.

Czytaj także: Lux Med: nowa oferta dla firm i pracowników>>>

Na potrzeby oddziału zakupiono nowy sprzęt medyczny, między innymi respiratory stacjonarne, pompy infuzyjne aparaty do znieczulania, aparat USG, video- laryngoskop, aparaty EKG czy urządzenie do ogrzewania pacjenta. Razem z lądowiskiem, które zostało oddane do użytku w 2015 roku olkuski SOR jest ważną częścią systemu ratownictwa medycznego.

SOR w Olkuszu przyjmuje średnio w miesiącu 1600 pacjentów. W 2018 roku z pomocy olkuskiego oddziału ratunkowego skorzystało prawie 20 tysięcy osób.

– Bardzo się cieszę, że pacjenci będą mogli korzystać z nowego oddziału ratunkowego. To kolejny etap zmian w szpitalu w Olkuszu, dzięki którym mieszkańcy Olkusza i całego powiatu mogą czuć się bezpieczniej – mówi Marcin Szulwiński, prezes Grupy Nowy Szpital Holding SA.

Przeczytaj teraz

Szpitale Polskie: w Sztumie powstaje lądowisko dla śmigłowców

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.08.2019

Szpital Polski w Sztumie realizuje inwestycję związaną ze szpitalnym oddziałem ratunkowym. Powstaje tutaj lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz obiekt wielofunkcyjny, który będzie miejscem stacjonowania członków zespołów karetek pogotowia.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu współfinansowanego jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Szpital w Sztumie otrzymał ponad 5 milionów złotych dotacji, co stanowi 85 procent wartości projektu. Projekt, oprócz budowy lądowiska i wielofunkcyjnego obiektu obejmuje także zakup specjalistycznego sprzętu do ratowania zdrowia i życia pacjentów SOR-u. Będą to między innymi: aparaty do znieczulania, respiratory, łóżka, defibrylatory, aparat USG, kardiomonitory, aparat przyłóżkowy RTG.

Szpital dokonał już zakupu większości specjalistycznej aparatury i jest na zaawansowanym etapie realizacji prac budowlanych.

Czytaj także: Środki publiczne nie mogą być głównym źródłem finansowania opieki zdrowotnej>>>

Dzięki inwestycji sztumski szpitalny oddział ratunkowy będzie mógł jeszcze lepiej świadczyć usługi polegające na ratowaniu zdrowia i życia pacjentów, w szczególności w najtrudniejszych stanach, czyli w trakcie zawałów, udarów czy po wypadkach.

Sztumski SOR dysponuje pełną obsadą personalną, w niektórych grupach personelu nawet powyżej standardów wymaganych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Szpital w Sztumie prowadzi 14 oddziałów i zespół poradni specjalistycznych, oferuje rehabilitację. Posiada także Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oraz pracownie diagnostyczne (RTG, EEG, EKG, endoskopii, laboratorium).

Spółka Szpitale Polskie S.A. prowadzi także Szpital Polski w Drawsku Pomorskim. Oba działają w sieci.

Przeczytaj teraz

Siedlce: Centrum Medyczno-Diagnostyczne realizuje program profilaktyczny

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.05.2019

Centrum Medyczno-Diagnostyczne z Siedlec podpisało umowę na realizację projektu pod nazwą „Uśmiech Mamy”, dotyczącego edukacji i profilaktyki depresji poporodowej. Projekt jest dofinansowany ze środków unijnych. Dofinansowanie projektu wynosi 984 016, 25 zł.

Projekt będzie realizowany do końca 2021 roku.

Umowę podpisano w Ministerstwie Zdrowia 24 kwietnia 2019. W sumie zostało tego dnia zawartych 15 umów, które dotyczą tworzenie nowych centrów symulacji medycznej oraz wybranych projektów profilaktycznych.

Ministerstwo Zdrowia przeznaczy na realizację tych zadań 93 mln zł ze środków unijnych w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

W 2018 roku Centrum Medyczno-Diagnostyczne z Siedlec podpisało umowę na realizację projektu pn. „POZnaj wartość opieki” w ramach konkursu dotyczącego jakości w podstawowej opiece zdrowotnej.

Czytaj na ten temat: Centrum z Siedlec realizuje program jakości w POZ>>>

Centrum prowadzi w Siedlcach 5 placówek– przy ulicy Ks. Niedziałka 14,  Czerwonego Krzyża 41, Kleeberga 2, Terespolskiej 12 oraz Romanówka 19.

Poza tym Centrum prowadzi przychodnie w miejscowościach: Dębe Wielkie, Latowicz, Wielgolas, Nur, Ceranów, Hołubla, Domanice, Aleksandrów (województwo lubelskie), Seroczyn, Oleśnica, Bielany, Rozbity Kamień, Strachówka, Garwolin, Stanisławów, Pustelnik, a także dwie przychodnie w Mińsku Mazowieckim i Łukowie (województwo lubelskie).

Placówki Centrum oferują świadczenia POZ, świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, medycyny pracy, diagnostyki (RTG, USG, laboratoryjna), rehabilitacji, stomatologii. Usługi placówek są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

Centrum prowadzi też Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Wodynie, koło Oleśnicy, oraz w Krynce (gmina Łuków).

 

Przeczytaj teraz

Wrocław: Dolmed powiększył poradnię POZ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 20.02.2019

Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolmed we Wrocławiu zakończyło modernizacje I i II piętra budynku. Dzięki inwestycji centrum zyskało więcej gabinetów i mogło wydzielić strefy  na poszczególne usługi.

Dotychczas poradnia poradni podstawowej opieki zdrowotnej dzieliła się gabinetami z lekarzami różnych specjalności, którzy obecnie zostali przeniesieni na II kondygnację budynku. Tym samym na parterze uzyskano więcej gabinetów, co pozwoliło zwiększyć kadrę lekarską w POZ.

Dzięki temu placówka może objąć opieką podstawowej opieki zdrowotnej 3000 nowych pacjentów.

Obecnie I piętro przeznaczone jest dla medycyny pracy i na pomieszczenia administracyjne, II piętro zajmuje laboratorium i gabinety 27 poradni specjalistycznych wraz z pracowniami diagnostycznymi. Na poziomie -1 znajduje się diagnostyka obrazowa RTG i USG oraz mammografia.

Czytaj także: Wrocław: nowe badania w ofercie Dolmed>>>

To już kolejna z modernizacji budynku Centrum Dolmed.

Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 10 mln złotych. Inwestycja była realizowana przy wsparciu funduszy unijnych. Wartość projektu termomodernizacyjnego wyniosła 5 555 010,53 zł, a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznano na kwotę 1 317 191,83 zł.

Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolmed oferuje  usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, medycyny pracy oraz diagnostyki laboratoryjnej.

Posiada własne pracownie diagnostyki obrazowej, w tym: nowoczesną pracownię RTG, USG, EKG, wideorektoskopię, spirometrię, audiometrię. W centrum jest możliwość wykonania wielu badań oraz drobnych zabiegów ambulatoryjnych W nowocześnie wyposażonej poradni okulistycznej wykonuje się zabiegi usuwania zaćmy.

Usługi Centrum są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

Siedziba firmy mieści się ulicy Legnickiej 40 we Wrocławiu. Dolmed posiada także dwie filie świadczące usługi medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w Miękini oraz w Lutyni.

Dolmed działa od 1977 roku, obecnie jako spółka akcyjna, której udziałowcem jest samorząd województwa dolnośląskiego.

 

 

 

 

Przeczytaj teraz

Miedziowe Centrum Zdrowia: nowa pracownia rezonansu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.01.2019

W Miedziowym Centrum Zdrowia w Lubinie otwartą drugą w tej placówce pracownię rezonansu magnetycznego. Jest ona częścią przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu dofinansowanego z funduszy unijnych.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Pracownia została wyposażona w najnowocześniejszy w Polsce aparat Magneton Sola z technologią BioMatrix.

Aparat umożliwia obrazowanie w onkologii, kardiologii, gastrologii, laryngologii oraz ortopedii.

Miedziowe Centrum Zdrowia prowadzi w Lubinie szpital z bazą diagnostyczną: zakładem diagnostyki laboratoryjnej i zakładem diagnostyki obrazowej. W Lubinie działa także przychodnia ogólna, przychodnia specjalistyczna oraz zakład rehabilitacji leczniczej. Miedziowe Centrum Zdrowia prowadzi także placówki w Legnicy, Głogowie, Rudnej i Chobieni.

Czytaj także: Miedziowe Centrum Zdrowia – drugie miejsce w rankingu szpitali>>>

W strukturach MCZ znajduje się też Miedziowe Centrum Medycyny Pracy oraz Miedziowe Centrum Badań Psychologicznych, które obsługują firmy na terenie Zagłębia Miedziowego. Centrum oferuje zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

Miedziowe Centrum Zdrowia  jest spółką akcyjną, której 100 procent udziałów należy do KGHM Polska Miedź S.A.

Przeczytaj teraz

Katowice: Szpital Bonifratrów rozbudowuje placówkę

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.10.2018

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach rozbuduje placówkę w celu oferowania świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w modelu koordynowanym. Inwestycja ma być zrealizowana do końca 2019 roku.

Szpital ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy i czeka na oferty do 24 października 2018. Wybrana firma będzie realizować ofertę w systemie „zaprojektuj i buduj”.

W wyniku inwestycji zostanie rozbudowany i doposażony budynek Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia w celu stworzenia tam gabinetów udzielających świadczeń ambulatoryjnych. Przebudowana zostanie poradnia nocnej i świątecznej pomocy, nowe pomieszczenia zyska natomiast poradnia podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradnie działające w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dobudowane zostanie nowe piętro oraz klatka schodowa. Powierzchnia budynku zwiększy się o około 700 mkw.

Inwestycja jest dofinansowana  ze środków unijnych.

Szpital Bonifratrów w Katowicach prowadzi oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział chirurgii ogólnej, oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej z pododdziałem ortopedii dla dzieci, oddział ginekologiczno-położniczy z pododdziałem ginekologii onkologicznej, oddział noworodkowy, oddział gastroenterologiczny, oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem diagnostyki kardiologicznej oraz diabetologii, a także poradnie specjalistyczne i dział diagnostyki obrazowej. Szpital oferuje świadczenia finansowane przez NFZ oraz komercyjne.

Placówka jest jednym z 4 bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe zlokalizowane są w Krakowie, Łodzi oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie. W całej Europie Zakon Bonifratrów prowadzi kilkadziesiąt placówek medycznych.

 

Przeczytaj teraz

Wielkopolska: prywatne placówki zrealizują projekty unijne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.10.2018

Dwie placówki prywatne: Centrum Medyczne HCP z Poznania oraz NZOZ Reha-Med z Turku będą realizatorami projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Wartość projektów wyniesie ponad 12,5 mln zł. Dofinansowanie unijne z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi 95 procent tej wartości.

Projekt poznański dotyczy zapewnienia zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi i jego celem jest wspieranie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, między innymi z powodu zaburzeń psychicznych.

Ponieważ Centrum Medyczne HCP proponuje świadczenia spersonalizowane, dofinansowanie projektu wyniosło maksymalną wielkość, czyli 95 procent wartości, wynoszącej blisko 10,5 mln złotych. To program pilotażowy, powstał między innymi jako reakcja na alarmujące dane, z których wynika, że wkrótce 20 procent Polaków będzie mieć problemy zdrowotne natury psychicznej.

W ramach programu jego autorzy zaproponowali działania, które pomogą pacjentom możliwie sprawnie funkcjonować we własnym środowisku. Zajmie się tym Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego (dysponujące całodobową linią telefoniczną), które będzie pełnić rolę przewodnika – przyjmie zgłoszenie pacjenta, poinformuje o możliwych formach leczenia, a potem przekaże tzw. menedżerowi pacjenta. Ten z kolei pokieruje go do Zintegrowanego Zespołu Opieki Środowiskowej  lub innego specjalisty, gdzie znajdzie wielowymiarową pomoc: medyczną, edukacyjną i społeczną.

– Takie integralne podejście do pacjenta ma wielką szansę zamknąć jego incydent choroby i pomóc mu powrócić do sprawnego funkcjonowania, na dodatek bez stygmatyzującej go w środowisku opinii osoby z problemami psychicznymi – tłumaczy prezes Centrum Medycznego HCP Lesław Lenartowicz.

Dla osób uczestniczących w programie przewidziane są też działania aktywizacyjne i psychoedukacyjne. Dzięki temu łatwiej im będzie przełamywać bariery wynikające z ograniczonej sprawności psychicznej, co często uniemożliwia wykonywanie pracy zgodnie z kwalifikacjami czy umiejętnościami zawodowymi. Pomoże w tym  współpraca z doradcą zawodowym, trenerem pracy oraz wolontariuszem, a specjalnie powołany Klub Umiejętności Społecznych umożliwi wsparcie psychologa, terapeuty, mediatora oraz pedagoga i logopedy. Działania psychoedukacyjne obejmują zajęcia grupowe realizowane przez zespoły interdyscyplinarne dla osób doświadczających zaburzeń psychicznych, ale także – co bardzo ważne – dla ich rodzin oraz środowisk pozarodzinnych, np. pracowników, pracodawców, wolontariuszy.

Autorzy projektu zapewnili, że na początek zaopiekują się 540 osobami z zaburzeniami psychicznymi, które ukończyły 18 lat oraz pracują lub mieszkają na obszarze Poznania.

Projekt realizowany przez Reha-Med z Turku skierowany jest do osób aktywnych zawodowo, ale potrzebujących kompleksowej rehabilitacji.

– Obejmiemy opieką osoby z ternu powiatów: tureckiego, konińskiego i kolskiegoi – informuje Zbigniew Ćwikliński, współwłaściciel poradni Reha-Med. – Wybraliśmy docelowo 690 osób: 300 kobiet w wieku 50–59 lat oraz 390 mężczyzn w wieku 50–64 roku, którym chcemy zaproponować kompleksowe, ale indywidualne podejście.

Dzięki realizacji programu uda się zahamować lub ograniczyć skutki chorób związanych ze schorzeniami układu kostno–stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej wśród osób aktywnych zawodowo. Będą one mieć zapewniony większy dostęp do świadczeń rehabilitacyjnych oraz specjalnych działań zdrowotnych i edukacyjnych. Dzięki pozyskanym dotacjom sfinansowane zostaną koszty zakupu sprzętu specjalistycznego i aparatury medycznej (między innymi aparat do leczenia falą radiową, diatermia krótkofalowa, laser wysokoenergetyczny, wanna do kąpieli elektrycznych kończyn, wanna do masażu podwodnego i hydromasażu). Projekt zakłada także sfinansowanie kosztów opieki nad osobą niesamodzielną. Będzie on realizowany od października 2018 do września 2021 roku.

 

Przeczytaj teraz

55 mln zł z funduszy europejskich na profilaktykę zdrowotną

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.04.2018

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o uruchomieniu czterech konkursów w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Pieniądze przeznaczone są na programy profilaktyczne dotyczące chorób, które pozbawiają szans na zachowanie aktywności zawodowej.

Chodzi o schorzenia związane szczególnie z tempem i stylem życia, brakiem świadomości zdrowotnej czy z koniecznością unikana czynników ryzyka. Projekty, oprócz badań diagnostycznych i przesiewowych wspierać będą edukację zdrowotną i potrzebę zmiany stylu życia.

Wsparciem unijnym objęte zostaną programy profilaktyczne dotyczące nowotworów skóry, osteoporozy, obturacyjnej choroby płuc i depresji poporodowej. Konkursy podzielone zostały na makroregiony: centralny, południowo-wschodni, wschodni, północny, zachodni i śląski.

Programy profilaktyczne przeznaczone są dla bardzo szerokiej grupy docelowej. W zależności do konkursu będę mogły skorzystać z nich na przykład osoby powyżej 15 roku życiu, aktywne zawodowo, nałogowo palący czy kobiety w okresie poporodowym.

Realizatorami projektów profilaktycznych mogą być między innymi uczelnie medyczne, instytuty badawcze lub podmioty lecznicze posiadające umowę z NFZ.  Beneficjenci nie będą musieli zapewniać wkładu własnego w realizację projektów.

Nabór wniosków we wszystkich konkursach potrwa od 21 maja 2018 roku.

Przeczytaj teraz

GNS: Szpitale w kujawsko-pomorskim ze wsparciem unijnym

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.03.2018

Placówki z Grupy Nowy Szpital, działające w Świeciu, Wąbrzeźnie oraz Nakle i Szubinie, znalazły się na liście szpitali powiatowych z województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały wsparcie na inwestycje z regionalnego programu operacyjnego. 3 172 134 zł zostanie przeznaczone na modernizacje oraz zakupy sprzętu medycznego.

Szpital w Wąbrzeźnie otrzyma 962 275,15 zł, dzięki tej kwocie sfinansowany zostanie między innymi remont oddziału wewnętrznego oraz nowy sprzęt do poradni specjalistycznych i na oddziały szpitalne. Na oddziale wewnętrznym zmodernizowane zostaną sale chorych, dwie z nich zostaną przystosowane do opieki nad pacjentami wymagającymi intensywnego nadzoru medycznego. Oddział zyska również nowoczesną instalację gazów medycznych. Wymienione zostanie również wyposażenie sal – łóżka i stoliki przyłóżkowe dla pacjentów.

Istotną część projektu stanowi zakup sprzętu medycznego. Zmodernizowane zostaną również pomieszczenia poradni chirurgiczno-ortopedycznej – gabinet lekarski, gabinet zabiegowy oraz toaleta dla pacjentów. Zgodnie z projektem za część dotacji szpital kupi sprzęt medyczny do poradni specjalistycznych i oddziałów chirurgicznego i ginekologicznego, na przykład kabinę ciszy do badania słuchu.

Zakończenie  inwestycji zaplanowane jest na październik 2019 roku, łączna wartość inwestycji planowanych w wąbrzeskim szpitalu wynosi 1 666 299 zł.

Natomiast Nowy Szpital w Nakle i Szubinie otrzyma 1 043 700,00 dotacji, z której sfinansowana zostanie między innymi budowa łącznika między oddziałem wewnętrznym a budynkiem  głównym szpitala w Szubinie. Dzięki temu pacjenci oddziału chorób wewnętrznych zlokalizowanego w pawilonie szpitalnym będą mieli dogodny dostęp do bloku operacyjnego i pracowni znajdujących się w budynku głównym bez konieczności wychodzenia na zewnątrz budynku.

Znaczna część środków zostanie przeznaczona na wymianę i zakup nowego sprzętu medycznego.  Na potrzeby bloku operacyjnego w Szubinie i Nakle szpital kupi zestaw laparoskopowy, zestaw artroskopowy, wiertarkę ortopedyczną, aparat do znieczuleń,  stół operacyjny, kardiomonitory, defibrylator ze stymulacją przezskórną.

Również Nowy Szpital w Świeciu znalazł się wśród placówek, które otrzymają dotację na inwestycje.  Z przyznanej kwoty, która wynosi 1 166 159 zł, znaczna część zostanie przeznaczona na remont oddziału ginekologiczno-położniczego. Na oddziale zostaną zmodernizowane sale dla pacjentek i sala do cięć cesarskich. Powstanie więcej łazienek dla pacjentek, a te obecnie funkcjonujące zostaną wyremontowane.

Łączna wartość inwestycji planowanych w szpitalach w Świeciu, Wąbrzeźnie, Nakle i Szubinie wyniesie 5 568 983 zł.

Grupa Nowy Szpital zarządza także szpitalami w województwie lubuskim: w Kostrzynie nad Odrą, Świebodzinie, Wschowie,  Szprotawie i Skwierzynie, a także szpitalem w Olkuszu (Małopolska).

Przeczytaj teraz