Szkolenia pielęgniarek i położnych w formie zdalnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.05.2021

15 maja 2021 roku weszło życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników. Zgodnie z rozporządzeniem szkolenie takie będzie mogło odbywać się w formie zdalnej.

Szkolenie obejmuje część teoretyczną i część praktyczną w formie instruktażu, w którym przedstawia się szczegółową procedurę przetoczenia krwi lub jej składników, z podaniem dokładnego przebiegu zabiegu.

Rozporządzenie określa, że w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia szkoleń w formie zdalnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej pozwalających na przesyłanie obrazu i dźwięku oraz umożliwiających dwukie- runkową łączność w czasie rzeczywistym między uczestnikami szkolenia i wykładowcą.
W rozporządzeniu ustalono, co obejmuje część teoretyczna i część praktyczna szkolenia.
Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 14 maja 2021 roku (poz. 902).
Przeczytaj teraz

Carolina Medical Center szkoli personel medyczny 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.04.2021

Lekarze szpitala Carolina Medical Center podnoszą swoje kwalifikacje i dzielą się wiedzą z innymi podczas specjalistycznych kursów i szkoleń.  Publikują także opracowania w naukowych czasopismach. 

W lutym i w marcu 2021 odbyło się szereg szkoleń, w których uczestniczyli przedstawiciele tej placówki. 

27 lutego 2021 odbył się praktyczny kurs dla lekarzy z oceny badań rezonansu magnetycznego stawu kolanowego, którego kierownikiem naukowym był dr n. med. Marcin Paśnik – kierownik Centrum Diagnostyki Obrazowej Carolina Medical Center. W trakcie kursu uczestnicy zapoznali się z aspektami technicznymi, anatomią prawidłową, typowymi uszkodzeniami struktur stawu kolanowego oraz z interpretacją obrazu pooperacyjnego. 

11 marca 2021 w Centrum Edukacji Medycznej odbył się praktyczny kurs w warunkach odzwierciedlających salę operacyjną z osteotomii piszczelowej i udowej (HTO i DFO). Kierownikiem naukowym kursu był dr Łukasz Luboiński, a wśród uczestników byli między innymi – dr Mateusz Janik oraz dr Bartłomiej Gałecki – specjalista ortopedii i traumatologii w Carolina Medical Center w Gdańsku. 

13 marca 2021 w Centrum Edukacji Medycznej w Warszawie odbył się kurs dotyczący artroskopii kolana. W trakcie szkolenia uczestnicy poznali między innymi anatomię i biomechanikę stawu kolanowego, zasady artroskopii tego stawu oraz techniki szycia łąkotek. Uczestnicy mieli także możliwość odbycia ćwiczeń praktycznych. Kierownikiem naukowym kursu była dr Urszula Zdanowicz, a wśród wykładowców znaleźli się między innymi – dr Mateusz Janik, dr Karol Ratajczak, dr Adrian Rymarczyk oraz dr n. med. Marcin Paśnik. 

Natomiast w połowie marca 2021 roku odbyło się także spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Ortopedii i Medycyny Sportowej Carolina  Medical Center. Podczas  webinaru wykłady wygłosili: dr Maciej Pasieczny, dr Piotr Zaorski oraz dr Krzesimir Sieczych 

25 marca 2021 odbył się kolejny już webinar z cyklu “Ortopedia w czasach COVID”, organizowany przez Centrum Edukacji Medycznej. Wśród ekspertów znalazł się dr Łukasz Luboiński, ordynator Oddziału Ortopedii, Traumatologii i Medycyny Sportowej w Carolina Medical Center.  26 marca 2021 odbył się Ogólnopolski Kurs Praktyczny dla Ortopedów z chirurgii przodostopia. Kierownikiem naukowym kursu był dr Andrzej Komor, a wśród wykładowców m.in.:dr Urszula Zdanowicz i dr Karol Kosterna. 

Czytaj także: “Pracodawcy przeciw Covid-19″ – zwalczanie skutków pandemii w miejscu pracy>>>

W marcu 2021 ukazały się również dwie publikacje lekarzy Carolina Medical Center. Pierwsza z nich to publikacja Ogólnopolskiego Studenckiego Towarzystwa Ortopedycznego – „O barku od podstaw”, w której autorem rozdziału o uszkodzeniach stawu barkowo-obojczykowego jest dr Jakub Sobczyk, rezydent Carolina Medical Center. Publikacja jest zbiorem materiałów edukacyjnych z drugiej edycji konferencji „Co w stawie trzeszczy?” zorganizowanej w 2018 roku przez Studenckie Koło Naukowe Carolina Medical Center, którego ówczesnym przewodniczącym był dr Sobczyk. Nadzór merytoryczny nad rozdziałem objęli dr Krzesimir Sieczych oraz dr Bartosz Dominik. 

Ponadto w czasopiśmie naukowym Foot and Ankle Surgery ukazała się publikacja dr Tomasza Szymańskiego i dr Urszuli Zdanowicz dotycząca leczenia złamań trójkostkowych w obrębie stawu skokowego: „Comparison of routine computed tomography and plain X-ray imaging for malleolar fractures—How much do we miss?”. 

13 kwietnia 2021 dr hab. n. med. Ireneusz Babiak, specjalista ortopedii i traumatologii w Carolina Medical Center, otrzymał wyróżnienie od Forum Klinicznego pod przewodnictwem dyrektora medycznego Grupy Lux Med Krzysztofa Kurka. W trakcie Forum wyróżnione zostały cztery Historie Kliniczne 2020 roku, które spełniały kryteria jakości zdefiniowane przez Światową Organizację Zdrowia oraz były przykładami kompleksowej, skoordynowanej opieki. Wyróżniona została operacja – wieloetapowa rekonstrukcja kończyny dolnej, którą przeprowadził dr Babiak wraz z zespołem Carolina Medical Center.  

Carolina Medical Center zlokalizowana jest przy ulicy Pory 78 w Warszawie. Działa od ponad 20-tu lat. Specjalizuje się w leczeniu i prewencji urazów układu mięśniowo-szkieletowego. Zatrudnia między innymi specjalistów w zakresie ortopedii, neurochirurgii, chirurgii dziecięcej, reumatologii, neurologii i rehabilitacji.  

Placówka zapewnia kompleksową opiekę medyczną – całodobowe ambulatorium urazowe, konsultacje specjalistyczne, diagnostykę obrazową i funkcjonalną, leczenie operacyjne i nieinwazyjne, rehabilitację, badania biomechaniczne, trening motoryczny.  

Filia CMC zlokalizowana jest w Szpitalu Swissmed przy ulicy Wileńskiej 44 w Gdańsku. Działa od 2019 roku i oferuje usługi w zakresie ortopedii, chirurgii kręgosłupa, diagnostyki i rehabilitacji.

Czytaj także: Nowa pracownia RTG w Carolina Medical Center >>>

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia w sprawie szkoleń radiologów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.10.2019

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta. Dotyczy ono osób wykonujących badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osób je nadzorujących.

Przepisy ustawy Prawo atomowe nakładają na te osoby obowiązek ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta. Są one obowiązane uzyskać co najmniej 20 punktów szkoleniowych w okresie kolejnych 5 lat.

Rozporządzenie określa dwie formy szkolenia: stacjonarne oraz na odległość, odbywające się z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej i określonego oprogramowania.

Projekt rozporządzenia zawiera załączniki określające zakres tematyczny szkolenia oraz wzory certyfikatu i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 11 października 2019 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać do 25 października 2019 roku.

Czytaj także: Opieka zdrowotna oparta na wartości to większa efektywność leczenia>>>

Przeczytaj teraz

Akademia Lux Med szkoli personel medyczny

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.10.2019

Ponad 750 osób wzięło udział w XXI Akademii Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej, organizowanej przez Lux Med. Głównymi tematami sesji była transformacja biznesowa polskiego systemu ochrony zdrowia, e-rozwiązania, robotyka i nowoczesne techniki komputerowe stosowane w leczeniu oraz Lux Med -owe AED.

Zaproszeni goście uczestniczyli w równoległych sesjach. Ogólna, składała się z panelu onkologicznego, psychiatrycznego i ogólnomedycznego. Ciekawe były sesje pediatryczna, ortopedyczno-rehabilitacyjna, urologiczna i stomatologiczna. Część merytoryczną uwieńczyło przemówienie prezes Grupy Lux Med – Anny Rulkiewicz.

W trakcie Akademii odbyły się także II Mistrzostwa Lekarzy w Ratownictwie Medycznym. Lekarze Lux Med w 2-osobowych zespołach zmierzyli się z zadaniami przygotowanymi przez ekspertów Akademii Ratownictwa. Scenariusze zadań były oparte na prawdziwych zdarzeniach, które miały miejsce w placówkach Lux Med. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale oraz nagrody.

Drugą część XXI Akademii rozpoczęła uroczysta gala, podczas której wręczono wyróżnienia – statuetki w dwóch kategoriach: „Za wyjątkowe łączenie najwyższej jakości medycznej i nadzwyczajnej obsługi Pacjenta” oraz „Za szczególne zaangażowanie w  innowacyjne e-projekty medyczne”. Wyróżnionych zostało osiemnastu lekarzy i jeden fizjoterapeuta. Galę, która odbyła się 28 września 2019 roku, poprowadził Marcin Prokop.

Czytaj także: Innowacje służą polepszaniu opieki nad pacjentem>>>

Przeczytaj teraz

Od 1 stycznia 2019 – więcej dni na samokształcenie lekarzy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.12.2018

Od 1 stycznia 2019 roku lekarzom odbywającym kształcenie specjalizacyjne przysługuje dodatkowych 6 dni na samokształcenie. Mogą one być wykorzystane na udział w konferencjach, kursach naukowych, kursach doskonalących i innych szkoleniach.

Szkolenia te muszą być związane bezpośrednio z realizowaną przez lekarza dziedziną szkolenia specjalizacyjnego, zgodnie z wyborem i potrzebami edukacyjnymi.

Termin i sposób wykorzystania dodatkowych dni na samokształcenie wskazuje w uzgodnieniu z lekarzem kierownik specjalizacji poprzez odpowiednie skrócenie innych obowiązkowych elementów szkolenia specjalizacyjnego. Skrócenie to nie może dotyczyć kursów specjalizacyjnych a jedynie stażu podstawowego lub staży kierunkowych, przy czym wszystkie elementy szkolenia specjalizacyjnego (staże) muszą być zrealizowane i zaliczone – wyjaśnia Naczelna Izba Lekarska.

Według informacji NIL kierownik specjalizacji w pierwszej kolejności decyduje o odpowiednim skróceniu czasu trwania stażu podstawowego, a jedynie w przypadku braku takiej możliwości odpowiednio skraca czas trwania staży kierunkowych, przy czym staż kierunkowy nie może ulec skróceniu o więcej niż połowę czasu trwania przewidzianą programem specjalizacji. Dodatkowe dni na samokształcenie nie wykorzystane w danym roku specjalizacji nie przechodzą na kolejne lata szkolenia specjalizacyjnego.

Przepisy te są częścią zmian dotyczących programów specjalizacyjnych we wszystkich dziedzinach medycyny lekarzy i lekarzy dentystów, które zostały zatwierdzone przez ministra zdrowia 13 listopada 2018 roku i były częścią porozumienia zawartego 8 lutego 2018 roku z Porozumieniem Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

Pozostałe regulacje będące częścią tego porozumienia weszły w życie wcześniej. Dotyczą one prawa lekarza do co najmniej 11-godzinnego dobowego nieprzerwanego wypoczynku w przypadku pełnienia dyżuru objętego programem szkolenia specjalizacyjnego, a w programach specjalizacyjnych w dziedzinie chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych i pediatrii pełnienia przez lekarza dyżuru w oddziale, w którym odbywa specjalizację lub staż.

Od 13 listopada 2018 lekarz może pełnić dyżury w zakresie odbywanego szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chorób wewnętrznych/chirurgii ogólnej/pediatrii w SOR lub izbie przyjęć w podmiocie, w którym odbywany jest staż lub specjalizacja.

6-dniowy urlop szkoleniowy dla pielęgniarek i położnych przewiduje natomiast projekt nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarek i położnych.

Czytaj na ten temat: Projekt ustawy: 6 dni urlopu szkoleniowego dla pielęgniarek>>>

Przeczytaj teraz

Fundacja Hospicjum Onkologiczne organizatorem konferencji i kursu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.12.2018

Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa z Warszawy organizuje konferencję dla lekarzy dotyczącą medycznego zastosowania marihuany oraz kurs z podstaw opieki paliatywnej dla pielęgniarek.

Konferencja dla lekarzy organizowana jest we współpracy z Canadian Cannabis Clinics. Jej temat to „Etyczne, psychologiczne i praktyczne aspekty medycznych zastosowań marihuany”.

Wykłady poprowadzą specjaliści medycznego zastosowania marihuany z Izraela, Kanady, Niemiec i Polski. Kierownictwo naukowe konferencji objął dr Jerzy Jarosz.

Konferencja odbędzie się 30 stycznia 2019 roku w Hotelu InterContinental w Warszawie.

Natomiast kurs specjalistyczny „Podstawy opieki paliatywnej dla pielęgniarek” odbędzie się 19 stycznia 2019 w siedzibie Fundacji przy ulicy Pileckiego 105 w Warszawie.

Szczegółowe informacje na temat konferencji i kursu dostępne są na stronie Fundacji – www.fho.org.pl.

Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa otacza opieką, w ramach hospicjum stacjonarnego, pacjentów z całej Polski. Opieka domowa oferowana przez Fundację obejmuje natomiast południowe dzielnice Warszawy, takie jak Mokotów, Stegny, Sadyba, Służewiec, Wilanów, Ursynów oraz Kabaty. Pod opieką Fundacji przebywają osoby dorosłe, które zakończyły leczenie onkologiczne. Fundacja oferuje także konsultacje specjalistyczne w zakresie medycyny paliatywnej. Świadczy zarówno usługi komercyjne jak i świadczenia zdrowotne finansowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

FHO prowadzi specjalistyczne kursy i szkolenia skierowane do różnych grup zawodowych: lekarzy, pielęgniarek, opiekunów medycznych. Prowadzone działania edukacyjne mają charakter komercyjny, ale również nieodpłatny.

Fundacja działa od roku 1990. Każdego roku obejmuje opieką paliatywną około 2000 chorych i ich rodzin w opiece domowej oraz 1000 pacjentów w hospicjum stacjonarnym.

Czytaj także: Fundacja Hospicjum Onkologiczne wydała raport społeczny>>>

Przeczytaj teraz

Carolina Medical Center inwestuje w szkolenie kadry

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.10.2018

Carolina Medical Center zorganizowała wewnętrzne szkolenie praktycznie z leczenia operacyjnego stawu kolanowego dla lekarzy rezydentów z tej kliniki. Szkolenie było  współfinansowane przez Dział Nauki Carolina Medical Center.

Szkolenie odbyło się dzięki wsparciu Centrum Edukacji Medycznej, firmy Arthrex oraz zaangażowaniu dr. Bartosza Dominika, dr. Łuksza Luboińskiego, dr. Michała Drwięgi i dr Urszuli Zdanowicz. Dotyczyło artroskopii stawu kolanowego, szycia łąkotek, rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego oraz osteotomia kości piszczelowej.

– W naszej klinice stawiamy szczególny nacisk na ustawiczne szkolenie. Tylko w tym roku każdy z rezydentów dostał możliwość bezpłatnego uczestniczenia w wybranym przez siebie kursie praktycznym leczenia operacyjnego, a to szkolenie było  dodatkową okazją, aby jeszcze lepszego przygotowania się do leczenia pacjentów – podkreśla dr Urszula Zdanowicz, kierownik naukowy CMC.

Carolina Medical Center jest jedną z największych i najnowocześniejszych prywatnych klinik ortopedii i medycyny sportowej, rozpoznawaną w Europie i na świecie. Przez 20 lat działalności stała się prekursorem w stosowaniu innowacyjnych technik i procedur medycznych.

Specjalizuje się w leczeniu i prewencji urazów układu mięśniowo-szkieletowego. Zatrudnia między innymi specjalistów ortopedii, neurochirurgii, chirurgii dziecięcej, reumatologii, neurologii i rehabilitacji. Zapewnia kompleksową opiekę medyczną – całodobowe ambulatorium urazowe, konsultacje specjalistyczne, diagnostykę obrazową i funkcjonalną, leczenie operacyjne i nieinwazyjne, rehabilitację, badania biomechaniczne, trening motoryczny.

Placówka jako pierwsza w Polsce wykonała przeszczepy łąkotek, wydłużenia kończyn, korekcję osi kończyn u dzieci, wszczepienia protez wykonanych „na miarę” i wiele innych. Już w 1998 roku w klinice przeprowadzono pierwsze operacje artroskopowe.

Czytaj także: Carolina Medical Center: tysiąc operacji w roku 2018>>>

Opracowano tutaj także unikalną metodę rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego u dzieci rosnących. Carolina Medical Center jako pierwsza w kraju wprowadziła terapie ortopedyczne wykorzystujące autogenne komórki macierzyste pozyskiwane z tkanki tłuszczowej. Placówka prowadzi także innowacyjne projekty badawcze, między innymi program START.

Klinika ma także bardzo duże doświadczenie w medycynie sportowej jako wieloletni partner medyczny Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Baletu Narodowego.

Carolina Medical Center od 2014 roku jest częścią Grupy Lux Med – lidera rynku prywatnych usług medycznych w Polsce.

Przeczytaj teraz

Medicover szkoli w zakresie pierwszej pomocy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.09.2018

Ewakuacja z płonącego budynku, atak terrorystyczny, wypadek w warsztacie stolarskim, zatrzymanie akcji serca, krwotoki i rany, oparzenia, złamania, amputacje urazowe czy współpraca ze służbami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To tylko niektóre z zadań, z którymi zmierzyli się uczestnicy 11. edycji zawodów w zakresie udzielania pierwszej pomocy „Bezpieczna Firma”, organizowanych przez Akademię Ratownictwa Medicover.

Tylko w 2017 roku doszło w Polsce do 32,7 tysiąca wypadków komunikacyjnych, a statystycznie tylko w 15 na 100 przypadków poszkodowanym udzielana jest pierwsza pomoc. Ponad 40 procent z nas deklaruje, że było w przeszłości świadkiem wypadku drogowego, choć pod względem liczebności zdarzenia komunikacyjne znajdują się dopiero na czwartym miejscu – za wypadkami w domu, przy pracy i w miejscu nauki. Prawdopodobieństwo, że znajdziemy się w sytuacji, w której konieczne będzie udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej jest bardzo wysokie. Dlatego ogromne znaczenie mają wiedza i praktyczne umiejętności ratownicze. Wiedzą o tym organizatorzy Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym „Bezpieczna Firma”, których tegoroczna edycja zgromadziła blisko 40 zespołów z całej Polski.

– Prawdopodobieństwo, że jako uczestnicy lub obserwatorzy wypadku staniemy przed koniecznością udzielenia poszkodowanemu pierwszej pomocy jest bardzo wysokie (blisko co druga osoba deklaruje, że była w przeszłości świadkiem wypadku drogowego). Podczas mistrzostw „Bezpieczna Firma” odwzorowujemy realne sytuacje, z którymi każdy z nas może się spotkać w codziennym życiu czy pracy. Realizmu dodaje im charakteryzacja, scenografia, sprzęt ratowniczy oraz współpraca z profesjonalnymi służbami. To wszystko pozwala uczestnikom sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w warunkach kontrolowanego stresu, pod okiem instruktorów ratownictwa – mówi Ireneusz Urbanke, kierownik Pogotowia i Hotline Medicover.

– Jak pokazują statystyki, blisko 15,9 tysiąca osób zostało poszkodowanych tylko w wypadkach przy pracy w pierwszym kwartale 2018 roku. Dlatego szkolenia z pierwszej pomocy mogą być profilowane pod potrzeby konkretnych grup odbiorców – w tym pracowników z branż szczególnie narażonych na urazy, jak budownictwo, wytwórstwo przemysłowe czy logistyka. Zaangażowanie pracowników w profesjonalne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy jest kluczowym elementem budowania świadomości społecznej – dodaje ekspert Medicover Polska.

Realizowany od 2006 r przez Akademię Ratownictwa Medicover projekt „Bezpieczna Firma” jest elementem działań edukacyjnych, mających na celu propagowanie profilaktyki i edukacji zdrowotnej oraz inicjatyw zwiększających bezpieczeństwo życia i zdrowia wśród pracowników, klientów oraz społeczności lokalnych. Niezwykle ważne w szkoleniu są ćwiczenia i praktyka, które pozwalają uczestnikom odnaleźć się w realnych sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Dlatego organizatorzy mistrzostw szczególną uwagę uczestników skupiają na szybkim i efektywnym niesieniu pomocy.

W tym roku na podium „Bezpiecznej Firmy” stanęły zespoły z McKinsey EMEA Shered Services sp. z o.o. (I miejsce), TI Poland sp. Z o.o. Wieprz (II miejsce) oraz Gillette Poland International sp. Z o.o. (III miejsce).

Przeczytaj teraz