Telemedycyna Polska: umowa z PZU

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.04.2023

Spółka Telemedycyna Polska S.A. zawarta umowę z PZU Zdrowie, dotyczącą realizacji pilotażowego programu usług telemedycznych. Obejmie on dwa rodzaje pakietów – pakiet Teleopieki oraz Telediagnostyki.

Usługa teleopieki obejmie świadczenie zdalnej opieki kardiologicznej, w ramach której pacjent będzie miał możliwość wykonania badań EKG, telekonsultacji i nawiązaniu kontaktu z Centrum Telemedycznym, działającym przez 24 godziny na dobę.

Natomiast usługa telediagnostyki polega na zdalnej diagnostyce kardiologicznej typu event-holter trwającej do 30 dni kalendarzowych.

Telemedycyna Polska na czas trwania pilotażu udostępni pacjentom PZU Zdrowie aparaty EKG – certyfikowane wyroby medyczne produkcji spółki AliveCor, Inc., będącej partnerem biznesowym spółki.

Synlab: współpraca z Home Lab

PZU Zdrowie posiada 130 placówek własnych i 2200 partnerskich w 600 miastach w Polsce oraz z własną sieć pracowni diagnostyki obrazowej i centrum telemedyczne. Oferuje opiekę medyczną w formie pakietów dla pracowników firm, a także w postaci indywidualnych abonamentów medycznych i pakietów profilaktycznych, w tym pakiet badań układu sercowo-naczyniowego „Zdrowe serce”.

AliveCor to firma zajmująca się urządzeniami medycznymi i sztuczną inteligencją, produkująca sprzęt i oprogramowanie EKG dla urządzeń mobilnych. Jednym z produktów firmy jest AliveCor KardiaMobile, przenośne urządzenie EKG, które może być wykorzystywane do wykrywania migotania przedsionków _AFib_ i innych zaburzeń rytmu serca.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Przeczytaj teraz

NIK: Małopolski System Informacji Medycznej – kosztowny i zbędny

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.03.2023

NIK zbadała tworzony od lat przez władze województwa Małopolski System Informacji Medycznej, z którego będzie korzystać zaledwie 2 procent placówek medycznych i stwierdziła, że sieć ta będzie częściowo dublować już dostępną centralną platformę P1 i związane z nią Internetowe Konto Pacjenta.

Zdaniem Izby może to doprowadzić do niegospodarnego wydania publicznych pieniędzy, dlatego NIK skierowała do marszałka województwa wniosek o weryfikację dotychczasowych efektów projektu i aktualizację jego założeń.

Pomysł budowy platformy, który pojawił się w 2009 roku, zakładał innowacyjne, jak na tamten czas, rozwiązania. Miał zwiększyć dostępność e-usług medycznych w regionie i poprawić ich jakość. Pilotaż uruchomiono w 2015 roku, a ostateczna decyzja o budowie MSIM zapadła w 2019 roku, choć już wtedy było wiadomo, że system będzie powielał rozwiązania dostępne w ramach ogólnopolskiej platformy P1.

Mimo że Ministerstwo Zdrowia wielokrotnie zwracało uwagę na niedopuszczalne, bo związane z ponoszeniem niepotrzebnych kosztów, dublowanie usług, władze województwa nie zrezygnowały z ich uruchomienia.

W ramach MSIM ma być możliwa wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), choć od 1 lipca 2021 roku placówki lecznicze mają obowiązek korzystać przede wszystkim z platformy P1, udostępniony zostanie także regionalny portal pacjenta, choć funkcjonuje już ogólnopolskie Internetowe Konto Pacjenta. Zrezygnowano jedynie z uruchomienia lokalnej e-rejestracji.

Coraz więcej Polaków kupuje prywatne ubezpieczenie medyczne

Założony koszt budowy i uruchomienia Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej to około 209,5 mln zł, z czego większość tych wydatków ma zostać pokryta ze środków unijnych. Do czerwca 2022 roku władze województwa wydały niecałe 83 mln zł (39,5 procent), z czego niemal 79 mln zł zostało przeznaczonych na doposażenie placówek biorących udział w projekcie.

Mimo to w lutym 2022 roku 16 z 38 szpitali partnerskich wciąż nie było gotowych na integrację z mającą powstać platformą regionalną. I choć termin uruchomienia MSIM został przesunięty po raz kolejny – do 31 października 2023 roku – istnieje poważne ryzyko  niedotrzymania i tego terminu. Stan realizacji wskaźników, które miały zostać osiągnięte do końca 2021 roku w czerwcu 2022 roku, wynosił 0 procent, a dofinansowanie projektu uzyskane w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 należy rozliczyć do końca tego roku. Jeśli wskaźniki nie zostaną zrealizowane, dofinansowanie trzeba będzie zwrócić – w całości lub w części.

Małopolski System Informacji Medycznej zaplanowano w taki sposób, aby można go było rozbudowywać. O ile jednak obecnie udział w projekcie przynosi szpitalom wymierne korzyści, to dla potencjalnych nowych placówek będzie się wiązał z dodatkowymi kosztami bez żadnych realnych korzyści. Teraz 90 procent kosztów doposażania uczestników projektu w niezbędny sprzęt i oprogramowanie pokrywają władze wojewódzkie, kolejne placówki będą musiały same zapłacić za integrację z systemem. Założono też, że to właśnie placówki uczestniczące w MSIM będą pokrywać 75 procent kosztów jego funkcjonowania.

Tymczasem w przeciwieństwie do małopolskiego systemu, który wciąż nie powstał, już działająca ogólnopolska platforma P1 umożliwia placówkom zdrowotnym w całym kraju bezpłatną wymianę dokumentów, a pacjentom dostęp do swoich danych medycznych.

Małopolskim projektem objęto jedynie 38 szpitali spośród 1875 wszystkich placówek leczniczych, czyli 2 procent funkcjonujących w Małopolskiem. Od samego początku regionalna platforma nie była więc rozwiązaniem kompleksowym, nawet w skali regionu. Co więcej, w okresie objętym kontrolą w szpitalach wybranych do udziału w projekcie leczyła się mniej niż połowa pacjentów z Małopolski.

Spośród trzech kontrolowanych przez NIK szpitali dwa były gotowe do integracji z MSIM w zakładanym terminie, czyli do końca 2021 roku. W przypadku trzeciej placówki – Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie – istnieje poważne ryzyko, że do listopada tego roku takiej gotowości nie uda się osiągnąć, a jest to termin wskazywany obecnie jako data uruchomienia platformy.

Artykuł ekspertów ze Scanmed w European Spine Journal

NIK stwierdziła także, że sprzęt informatyczny zakupiony w ramach MSIM był wykorzystywany w sposób niepełny lub niezgodny z wnioskiem o dofinansowanie. W badanym okresie w Szpitalu Specjalistycznym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu dotyczyło to urządzeń wartych prawie 65 tys. zł (9,9 procent środków na zakup tego rodzaju urządzeń), a w przypadku Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sprzętu wartego około 138 tys. zł (4,4 procent wartości sprzętu informatycznego zakupionego do zakończenia kontroli).

Jednym z kluczowych elementów projektu MSIM jest wytwarzanie i wymiana dokumentacji medycznej. NIK stwierdziła, że w dwóch spośród trzech szpitali partnerskich objętych kontrolą realizacja MSIM wpłynęła na ujednolicenie i poprawę procesu gromadzenia danych oraz informacji medycznych, zapewniła uprawnionym placówkom szybki dostęp do tych danych oraz poprawiła system obsługi pacjenta, a to oznacza, że zrealizowano cele szczegółowe projektu. Należy jednak zaznaczyć, że stało się tak dzięki wykorzystaniu możliwości ogólnopolskiej platformy P1, bez udziału MSIM, która wciąż nie powstała.

Jednocześnie stwierdzono, że w żadnym z kontrolowanych szpitali dokumentacja nie była w pełni zabezpieczona. Zdarzały się przypadki, w których dostęp do systemu nie wymagał użycia hasła, system nie miał oprogramowania antywirusowego, a w jednej z placówek nie prowadzono rejestru wejść do pomieszczeń, w których znajdowały się serwery z danymi medycznymi pacjentów.

Przeczytaj teraz

PZU Zdrowie rozszerza zakres świadczeń telemedycznych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 20.03.2023

PZU Zdrowie rozszerza portfolio usług telemedycznych o dwa nowe pakiety w zakresie rozpoznania i monitorowania zaburzeń rytmu serca. Jako pierwsi skorzystają z nich pacjenci Centrum Medycznego PZU Zdrowie Warszawa Stawki. Rozwiązania zapewni Telemedycyna Polska S.A.

– Rozpoczęliśmy pilotaż usług oferowanych przez Telemedycynę Polską, ponieważ chcemy dostarczać pacjentom innowacyjne rozwiązania opieki medycznej, jednocześnie zapewniając najwyższe standardy diagnostyki oraz leczenia. To usprawnienie zarówno dla lekarzy kardiologów, ale przede wszystkim naszych pacjentów, zapewniające komfort i poczucie bezpieczeństwa, gdyż badanie można wykonać kiedy tylko pojawi się taka potrzeba – mówi Andrzej Jaworski, prezes zarządu PZU Zdrowie.

– Telemedycyna Polska wspiera PZU Zdrowie w implementacji nowoczesnych rozwiązań cyfrowych dostępnych w praktyce klinicznej w świetle najnowszych rekomendacji. Przyjęty model pilotażu pozwala szybko i efektywnie wdrożyć do placówek medycznych PZU Zdrowie telediagnostykę i telemonitoring zaburzeń rytmu serca z wykorzystaniem mobilnych urządzeń firmy AliveCor opartych na sztucznej inteligencji. Pilotaż zakłada dostarczenie przez Telemedycynę Polską zarówno mobilnych urządzeń EKG, logistyki w modelu door to door, teleedukację pacjentów PZU Zdrowie z zasad użytkowania nowoczesnych rozwiązań, ale przede wszystkim zapewnienie lekarzom PZU Zdrowie wsparcia w procesie leczenia pacjenta przez 24-godzinne Centrum Telemedyczne – wyjaśnia Marzena Krawiec, wiceprezes zarządu Telemedycyna Polska S.A.

Trwa rewolucja w zakresie e-zdrowia

Dla pacjentów warszawskiej placówki medycznej dostępne są już dwa pakiety usługi telemedycznej. O kwalifikacji pacjenta do programu decyduje lekarz kardiolog PZU Zdrowie, który wystawia elektroniczne skierowanie na usługę telemedyczną. W placówce medycznej pacjent otrzymuje certyfikowane medycznie mobilne urządzenie EKG (Kardia) oraz instaluje bezpłatną aplikację mobilną (Kardia – dostępną dla systemów operacyjnych iOS oraz Android) umożliwiającą wykonanie badań EKG oraz zapoznanie się w czasie rzeczywistym z wstępną interpretacją badania EKG wykonaną przez algorytm sztucznej inteligencji, a w razie potrzeby i występowania objawów klinicznych pacjent może skonsultować badanie EKG z Centrum Telemedycznym Po zakończeniu usługi telemedycznej pacjent zwraca bezpłatnie urządzenie za pomocą kuriera do firmy Telemedycyna Polska.

W sieci medycznej PZU Zdrowie jest 130 placówek własnych, w tym pracownie diagnostyki obrazowej, 2400 placówek partnerskich w 600 miastach w Polsce, infolinia medyczna, portal pacjenta mojePZU oraz Centrum Telemedyczne. PZU Zdrowie zapewnia opiekę zdrowotną w formie ubezpieczeń i abonamentów dla firm oraz klientów indywidualnych.

Telemedycyna Polska S.A. od 17 lat prowadzi całodobowe centrum diagnostyczno-monitorujące w kardiologii, które jest wsparciem dla lekarzy, placówek medycznych czy zespołu badawczego. Spółka opisuje rocznie 40.000 badań spoczynkowych EKG, holterów i event-holter. Pod swoją opieką ma 3500 pacjentów, którym dostarcza teleopiekę kardiologiczną wspartą certyfikowanymi mobilnymi urządzeniami medycznymi EKG wykorzystywanymi przez pacjentów w warunkach domowych  oraz przeprowadza rocznie 20.000 telekonsultacji kardiologicznych.

Telemedycyna Polska zapewni opiekę mieszkańcom Wrocławia

Źródło: www.zdrowie.pzu.pl

Przeczytaj teraz

Telekonsultacje po angielsku w CM Medyk

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.03.2023

Centrum Medyczne Medyk z Rzeszowa zaoferowało zdalne konsultacje z lekarzem rodzinnym, prowadzone w języku angielskim. Konsultacje odbywają się w formie rozmowy telefonicznej.

W ramach takiej usługi lekarz pomoże rozwiązać problemy dotyczące układu oddechowego, układu krążenia, układu trawiennego, hormonalnego czy moczowego.

Konsultacje odbywają się z wykorzystaniem platformy telemedycznej MedykOnline. Są to konsultacje komercyjne.

Prywatna opieka medyczna to istotny filar systemu ochrony zdrowia w Polsce

Centrum Medyczne Medyk działa od ponad 30-tu lat, prowadzi sieć przychodni, 13 z nich działa w Rzeszowie, pozostałe w Mielcu, w Boguchwale, w Leżajsku, w Jasionce, w Łączkach Kucharskich, w Sędziszowie Małopolskim, a także dwie stacje dializ – w Leżajsku oraz w Rzeszowie.

Placówki Centrum oferują świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne, usługi stomatologiczne, medycynę pracy, badania diagnostyczne oraz zabiegi rehabilitacyjne.

Od stycznia 2022 roku Centrum prowadzi szpital w miejscowości Zimna Woda, który oferuje świadczenia w zakresie chirurgii, ortopedii i traumatologii oraz laryngologii dorosłych i dzieci.

Właścicielem Centrum Medycznego Medyk jest lekarz Stanisław Mazur.

Przeczytaj teraz

Wydłużenie pilotażu w zakresie monitorowania dzieci z problemami odporności

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.02.2023

Projekt rozporządzenie ministra zdrowia zakłada wprowadzenie zmian w dotychczasowych zasadach realizacji programu pilotażowego w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności.

Zmiany mają na celu doprecyzowanie przepisów rozporządzenia w związku z koniecznością rozstrzygnięcia wątpliwości interpretacyjnych wysuniętych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wydłużają także czas realizacji programu.

W projekcie rozporządzenia dodano termin „wyposażenie dodatkowe”, obejmujące słuchawki nauszne i karty dźwiękowe przeznaczone dla lekarzy, obsługujących innowacyjne urządzenia wielofunkcyjne.

Wyposażenie to będzie wykorzystywane przez lekarzy do precyzyjnej oceny danych medycznych zapisywanych podczas cyfrowej rejestracji obrazów jamy ustnej, przewodu słuchowego oraz powierzchni skóry a także nagrań audio pochodzących z klatki piersiowej, serca, jamy brzusznej oraz rejestracji kaszlu. Zmiana ma na celu doprecyzowanie zakresu przedmiotów objętych finansowaniem w ramach programu pilotażowego.

Dodano zakres danych, jaki ma zostać przekazany do NFZ w wyniku naboru realizatorów przeprowadzonego przez ministra zdrowia. Określono środki na zakup innowacyjnych urządzeń wielofunkcyjnych w kwocie nieprzekraczającej 53 650 zł brutto oraz wyposażenia dodatkowego w kwocie nieprzekraczającej 1 613,76 zł brutto.

Będą zmiany w programie pilotażowym leczenia gruźlicy

Doprecyzowana została także podstawa rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach programu oraz sposób obliczenia kwoty przeznaczonej w ramach programu pilotażowego na rozliczenie tych świadczeń.

Projekt zakłada również wydłużenie etapu organizacji programu pilotażowego do 31  marca 2023 roku. Etap ten obejmuje przeprowadzenie przez ministra akcji promocyjnej dotyczącej wykorzystania innowacyjnych urządzeń wielofunkcyjnych w ramach udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, ogłoszenie przez ministra naboru i wybór realizatorów, zawarcie umów przez NFZ, nabycie przez realizatorów innowacyjnych urządzeń wielofunkcyjnych oraz wdrożenie przez ministra funkcjonalności platformy DOM umożliwiającej realizację programu.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 16 lutego 2023.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Synevo współpracuje z Med24

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.12.2022

Zaufaj lekarzowi, nie przeglądarce – to główny komunikat towarzyszący wprowadzeniu nowej usługi dla pacjentów Sieci Laboratoriów Medycznych Synevo. Polega ona na udostępnieniu wszystkim chętnym możliwości bezpłatnej konsultacji wyników badań z lekarzem.

Realizacja nowej usługi jest możliwa dzięki współpracy z polsko-szwedzką platformą telemedyczną Med24, która oferuje swoim pacjentom kody rabatowe na badania laboratoryjne w Synevo.

Jak wynika z sondażu „Zdrowie Polaków-telemedycyna w 2021”, przeprowadzonego przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat, aż 55,8 procent badanych Polaków, oprócz informacji o lekarzach i usługach medycznych, szuka w internecie także wskazówek na temat symptomów konkretnej choroby. Ponad jedna trzecia pacjentów, w trakcie wizyty, otrzymuje od lekarza skierowania na badania, w celu postawienia odpowiedniej diagnozy.

Aby umożliwić pacjentom profesjonalną i szybką analizę wyników badań diagnostycznych i usprawnić proces komunikacji pacjent – lekarz, w listopadzie 2022 roku Synevo uruchomiło usługę bezpłatnych konsultacji wyników badań na platformie telemedycznej Med24. Natomiast pacjenci partnera sieci, po każdej wizycie lekarskiej, otrzymają 10-procentowe kody rabatowe na badania laboratoryjne w store.synevo.pl.

Bezpłatne e-konsultacje wyników badań są możliwe przy zakupie jednego z 10 pakietów badań Synevo w sklepie internetowym store.synevo.pl. Ceny pakietów są korzystniejsze niż pojedyncze badania, obejmują między innymi pakiet tarczycowy, 60 Plus, wątrobowy, czy popularne przeglądy stanu zdrowia dla kobiet i mężczyzn.

Synevo partnerem kampanii Przyszłość opieki medycznej

Po wykonaniu badania w dowolnym punkcie pobrań Synevo, wraz z wynikami badań pacjent otrzyma kod umożliwiający zamówienie bezpłatnej konsultacji wyników badań online na platformie Med24. Platforma zapewnia możliwość załączania wyników badań i bezpiecznego udostępniania ich lekarzowi, wybór formy konsultacji – wideo, telefon lub czat, a także dostępność usługi 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Laboratoria i punkty pobrań Synevo działają w 14-tu województwach, zlokalizowane są między innymi w Warszawie, Lublinie, Łodzi, Zielonej Górze, Krakowie, Poznaniu, Włocławku, Bydgoszczy, Toruniu, Sosnowcu czy Gorzowie Wielkopolskim.

Synevo jest częścią Grupy Medicover.

Przeczytaj teraz

Telemedycyna Polska zapewni opiekę mieszkańcom Wrocławia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.12.2022

Spółka Telemedycyna Polska S.A. zawarła umowę z gminą Wrocław dotyczącą przygotowania, wdrożenia i świadczenia usługi dostępu do systemu teleopieki dla mieszkańców Wrocławiu.

Oferta spółki została wybrana w wyniku przetargu ogłoszonego przez gminę Wrocław. Telemedycyna Polska S.A. złożyła ofertę jako lider konsorcjum, składającego się z dwóch podmiotów.

Wartość umowy wynosi 1.771.500 zł brutto, a łączne wynagrodzenie dla konsorcjum – 1.008.000 złotych.

Termin realizacji umowy wyniesie 36 miesięcy, zostanie ona przeprowadzona w czterech etapach.

Trwa rewolucja w zakresie e-zdrowia

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

W III kwartale 2022 Telemedycyna Polska S.A. uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 1.697 tys. zł, co oznacza wzrost o 51 procent (rok do roku). W tym czasie odnotowano także stratę w wysokości 348 tys. zł (rok wcześniej miała ona wartość 209 tys. zł).

Przeczytaj teraz

PZU oferuje analizę EKG z wykorzystaniem AI

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.11.2022

PZU Zdrowie współpracuje z polskim startupem Cardiomatics i oferuje szybką analizę badania EKG z użyciem sztucznej inteligencji i chmury Amazon Web Services. Rozwiązanie, z którego korzystają placówki medyczne na całym świecie, zostało wdrożone w warszawskich placówkach sieci PZU Zdrowie.

Cardiomatics to certyfikowana platforma internetowa, tworzona przez ekspertów doświadczonych w rozwijaniu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Bazując na algorytmach szkolonych w oparciu o miliardy rzeczywistych uderzeń serca pacjentów, łatwe w użyciu oprogramowanie umożliwia dokładne i szybkie wykrywanie i analizę wielu elementów sygnału EKG.

Z Cardiomatics korzysta między innymi Uniwersytet w Bazylei, Uniwersytet Kopenhaski czy Warszawski Uniwersytet Medyczny, a także setki kardiologów i praktyków z ponad 15 krajów świata, w tym z Niemiec, Szwajcarii i Anglii.

– W procesie wdrażania innowacji kluczowa jest otwartość lekarzy na jego adaptację do swojej rutyny pracy. Obalamy mit, że sztuczna inteligencja jest konkurencją dla personelu medycznego., Uważamy, że nie ma go docelowo zastąpić, a jedynie wesprzeć. Efektywność zależy w dużej mierze nie od czynników technologicznych, tylko ludzkich – na ile zdołamy przekonać lekarza do korzyści, jakie płyną ze stosowania rozwiązania. Dlatego musi być ono maksymalnie proste i intuicyjne, aby nie generowało dodatkowego obciążenia, wśród i tak długiej listy czynności i procedur, które lekarz musi wykonać – mówi Andrzej Browarski, dyrektor biura analiz i innowacji PZU Zdrowie. – Jedną z zasad, którymi się kierujemy jest, że pilotowane przez nas rozwiązania mają pomóc naszym lekarzom pomagać naszym pacjentom. Jednym z takich rozwiązań jest właśnie Cardiomatics.

Cardiomatics może analizować sygnały EKG zarejestrowane w różnych formatach danych, jest kompatybilny z ponad 25 popularnymi urządzeniami, od klasycznych po nowoczesne. Generuje raporty dostępne w dowolnym miejscu i czasie na komputerze stacjonarnym, laptopie lub smartfonie.

Sztuczna inteligencja w diagnostyce kardiologicznej PZU Zdrowie

-Dzięki Cardiomatics, lekarz może podłączyć urządzenie diagnostyczne do dowolnego komputera i przesłać sygnały z badania EKG do chmury – mówi Rafał Samborski, CEO i współzałożyciel Cardiomatics. – Tam sygnały analizowane są przez algorytmy sztucznej inteligencji, finalnie skracając czas analizy nawet o 80 procent w stosunku do standardowej procedury. W ten sposób za pomocą zaledwie kilku kliknięć powstaje rzetelny, przejrzysty raport, na podstawie którego lekarz może wyciągnąć wnioski na temat aktualnego stanu pacjenta, diagnozy i ewentualnego planu leczenia.

Przeczytaj teraz

Raport: wzrasta poparcie dla cyfrowych rozwiązań w ochronie zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.10.2022

Z najnowszego raportu STADA Health Report wynika, że ponownie wzrasta poparcie dla cyfrowych rozwiązań w zakresie opieki medycznej. W 2021 roku 57 procent Europejczyków deklarowało chęć skorzystania z konsultacji online z lekarzem, obecnie jest to 64 procent.

Raport pokazuje, że opinie na temat dbania o zdrowie za pomocą cyfrowych narzędzi różnią się w zależności od kraju. Największymi zwolennikami e-wizyt są mieszkańcy Portugalii (86 procent), Rumunii (79 procent) oraz Hiszpanii (78 procent).

W Polsce ponad połowa osób (58 procent) jest skłonna skorzystać z konsultacji online, natomiast znacznie mniej do nich przekonani są Austriacy i Niemcy (po 55 procent) oraz Czesi (54 procent). Listę 15 krajów biorących udział w badaniu zamyka Belgia jako jedyne państwo, w którym mniej niż połowa populacji (47 procent) jest przychylnie nastawiona do cyfrowych rozwiązań w kwestii dbania o zdrowie.

Jako najczęstszy argument przeciwko e-wizytom podawany jest brak bezpośredniego kontaktu z lekarzem. Dla 20 procent Europejczyków jest to powód do całkowitej rezygnacji z tej formy leczenia. Oszczędność czasu i większa dostępność nie jest przekonująca dla 40 procent Polaków – podczas wizyty online 20 procent czułoby się niezręcznie, natomiast 21 procent jest im zupełnie przeciwne z powodu braku osobistej obecności w gabinecie.

Trwa rewolucja w zakresie e-zdrowia

Rozmowę z lekarzem bez używania cyfrowych narzędzi bardzo cenią sobie mieszkańcy terenów wiejskich, dla których kontakt ze specjalistą jest szczególnie utrudniony. Z powodu potrzeby bezpośredniej interakcji z konsultacji internetowych zrezygnowała ponad jedna czwarta osób z obszarów wiejskich (26 procent), co przewyższa odsetek Polaków (21 procent) oraz wszystkich Europejczyków (20 procent) wskazujących ten powód.

W Polsce ogólnie z konsultacji internetowych zrezygnowało 50 procent osób z terenów wiejskich i 40 procent mieszkańców miast. Ilość wszystkich osób zamieszkujących obszary pozamiejskie, którzy nie chcą korzystać z wizyt online (44 procent) jest również znacznie wyższa niż odsetek mieszkańców regionów zurbanizowanych (32 procent) oraz ogólnej grupy badanych Europejczyków (36 procent).

Badanie przeprowadzone zostało przez InSites Consulting na zlecenie STADA, realizowane było od marca do kwietnia 2022 roku, na próbie około 200 respondentów z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Niemiec, Włoch, Kazachstanu, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Hiszpanii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Przeczytaj teraz

Teleporady w Domu Lekarskim

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.09.2022

Dom Lekarski od września 2022 roku wprowadził teleporady w zakresie konsultacji lekarskich oraz psychologicznych. Celem rozwiązanie jest umożliwienie pacjentom szybkiego i wygodnego dostępu do specjalistów.

Teleporady są szczególnie atrakcyjne dla osób, które potrzebują nagłej porady lekarskiej, a na przykład są przewlekle chore, mieszkają daleko od placówki medycznej, mają trudności z poruszaniem się, opiekują się małymi dziećmi albo po prostu potrzebują recepty na stale przyjmowane leki. Korzyścią dla tego typu rozwiązania jest również fakt, że nie naraża na kontakt z innymi pacjentami, co jest istotne w przypadku osłabionego układu odpornościowego.

W trakcie teleporady lekarz przeprowadza wywiad, wydaje zalecenia, a także może wystawić e-Receptę, e-Zwolnienie lekarskie lub e-Skierowanie. Podczas zdalnej konsultacji lekarze mają wgląd do dokumentacji medycznej pacjenta, a w razie potrzeby pacjent może przesłać również wyniki badań drogą mailową. Wizyta jest odnotowywana w dokumentacji pacjenta.

Trwa rewolucja w zakresie e-zdrowia

Dom Lekarski współpracuje z portalem LekarzeBezKolejki.pl, za pośrednictwem którego pacjenci mogą umawiać terminy teleporady. Lekarze i inni specjaliści kontaktują się z pacjentami telefonicznie, przez wideorozmowę lub czat.

Dom Lekarski prowadzi w Szczecinie przychodnie – przy ulicy Rydla 37,  w Outlet Park przy ulicy Struga 42, w Galerii Handlowej Turzyn przy alei Bohaterów Warszawy 42, w Piastów Office Cente, przy alei Piastów 30 oraz oddział szpitalny przy ulicy Gombrowicza 23.

We wrześniu 2021 w przychodni przy ulicy Rydla 37 otwarte zostało Centrum Zdrowia Mentalnego.

Na mocy przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji z 2 lutego 2021 roku właścicielem pakietu kontrolnego (73 procent) spółki Dom Lekarski S.A. stał się Medicover.

Medicover z dekadą rozwoju telemedycyny

Przeczytaj teraz

Trwa rewolucja w zakresie e-zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.09.2022

Rozwiązania w zakresie e-zdrowia powinny przede wszystkim przynosić korzyści pacjentom i ułatwiać pracę personelowi medycznemu. W ostatnich latach w naszym kraju obserwujemy rewolucję w tym zakresie. Mówili o tym uczestnicy pierwszego panelu, który odbył się w ramach Forum Ochrony Zdrowia, będącego częścią XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Uczestniczący w panelu Marcin Łukasiewicz z Medicover podkreśli, że prywatny sektor ochrony zdrowia włącza się chętnie w działania w tym zakresie i dzieli się swoim doświadczeniem.

Według ministra zdrowia Adama Niedzielskiego mamy do czynienia z pewnego rodzaju „wybuchem technologicznym”.

-Okres stagnacji trwał długo, dopiero 3-4 lata temu zaczęły się fundamentalne zmiany. Zaczęliśmy od bazy, którą stanowią – e-recepta, e-skierowania itd.,  utworzyliśmy program domowej opieki medycznej, który sprawdził się szczególnie podczas pandemii – mówił minister Niedzielski.

Inne wprowadzane rozwiązania, oprócz DOM, to także szereg  pilotaży dotyczących nowoczesnych innowacyjnych urządzeń. Zajmował się tym utworzony w resorcie zdrowia dział innowacji a także Agencja Badań Medycznych.

Szef resortu zdrowia mówił także o konieczności sprawdzania szczelności systemu e-zdrowia oraz o wdrażaniu rozwiązań bezpośrednio przekładających się na opiekę nad pacjentem.

-Musimy ssprawić, aby system-e-usług był bardziej przyjazny dla pacjentów, jednym z rozwiązań, które chcemy wprowadzać, będzie powszechna e-rejestracja, czyli elektroniczne umownie się do każdego specjalisty – dodał.

Od zbierania danych do interwencji zdrowotnych

Były minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreślił, że niewiele krajów wprowadziło  powszechną usługę elektroniczną w zakresie opieki zdrowotnej, dostępną dla wszystkich obywateli.

-Obecnie zaczynamy wchodzić w zupełnie nowy obszar – interwencji e-zdrowia, który może stać się początkiem nowej ery – mówił Szumowski, który podał przykład grupy chorych  z migotaniem przedsionków, którzy dzięki rozwiązaniom w zakresie e-zdrowia otrzymują szansę na właściwą opiekę i tym samym – na uratowanie życia.

-Rozwiązania takie mają służyć nie urzędnikom i systemowi, ale pacjentom. Przy pełnym wprowadzeniu tego systemu można uzyskać redukcję śmiertelności nawet w wysokości 50 procent w tej grupie pacjentów – mówił

-Jest to gigantyczna zmiana i rewolucja przebiegająca  od zbierania danych do interwencji zdrowotnych – dodał Szumowski.

Mówił także o konieczności wprowadzania przez podmioty medyczne danych do rejestru. Rejestry bedą spełniały swoją rolę, gdy będą wypełniane rzetelnie. Podmioty medyczne powinny być nagradzane za wypełnianie tego obowiązku. Podkreślił także rolę ochrony danych zawartych w rejestrach.

Dyrektor Centrum e-Zdrowia Paweł Kikosicki mówił o pracach dotyczących infolinii dla pacjentów, która była szczególnie przydatna podczas pandemii oraz o opracowywaniu nowych usług.

-Chcemy zaangażować organizacje pacjentów w ich projektowanie – mówił.

Przytoczył też dane, z których wynika, że  już 16 milionów kont zostało utworzonych w ramach IKP, zanotowano także 2,3 miliona pobrań aplikacji.

Inne projekty, które są w trakcie opracowywania to – e-krew, e-transplant oraz system monitorowania kształcenia – wersja 2.

Krzysztof Sączka, Główny Inspektor Sanitarny, przypomniał ważną rolę inspekcji sanitarnej podczas pandemii oraz o zmianach organizacyjnych, jakie przeszła ta instytucja w ostatnich kilku latach. Umożliwiają one prowadzenie działań inspekcyjnych w ramach systemu SEPIS, który pozwala między innymi  na monitorowanie ognisk zakażeń.

Medicover: korzyści dla pacjentów, pracowników i systemu

Medicover ma ponad 10 lat doświadczeń w zakresie e-zdrowia, co maa duży wpływ na opiekę nad pacjentami tej sieci medycznej.

-Obecnie wykonujemy kilka tysięcy telekonsultacji dziennie. Pandemia bardzo pomogła w wyrobieniu dobrych nawyków u pacjentów, a cały nasz ekosystem wspierający pacjentów, przygotowany już wcześniej, umożliwił szybki rozwój e-usług właśnie w tym okresie. Z naszych doświadczeń wynika, że  najlepszy jest model hybrydowy.  Natomiast źrodłem sukcesu wprowadzanych rozwiązań jest postawienie na takie korzyści jak wartość dla pacjenta, poprawa efektywności systemu oraz zadowolenie personelu i ułatwienie mu pracy – mówił Marcin Łukasiewicz z Medicover.

Wspomniał także o inicjatywie realizowanej w ramach fundacji Medicover, która polega na wdrażaniu elektronicznej dokumentacji w medycynie szkolnej.

– System ten pomoże w dostępie do informacji o zdrowiu młodych pacjentów – podkreślił.

Prywatny sektor deklaruje pomoc

Prywatny sektor ochrony zdrowia deklaruje pomoc we wdrażaniu e-usług, włączając się chętnie w prace legislacyjne i opracowywanie nowych rozwiązań.

-Trzeba kontynuować prace, także w takim  kierunku, aby pacjenci sami mogli podejmować decyzje w zakresie opieki nad zdrowiem – mówił Łukasiewicz.

Moderatorem panelu był Michał Czarnuch z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, a udział w nim brali – Paweł Kikosicki, dyrektor Centrum e-Zdrowia, Michał Kępowicz z Philips Polska, Przemysław Mitkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Adam Niedzielski, minister zdrowia, Łukasz Szumowski, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii, Krzysztof Saczka, Główny Inspektor Sanitarny, oraz Marcin Łukasiewicz, członek zarządu Medicover. Do panelu dołączył także poseł Tomasz Latos.

Panel odbył się 6 września 2022 od godziny 12.00 do 13.00.

13 Forum Ochrony Zdrowia prowadzi Andrzej Mądrala, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej, a otworzył je Adam Niedzielski, minister zdrowia, który podkreślił, że jego uczestnikom przyświeca jeden cel, – aby pacjentom polskim było jak najlepiej.

W tym roku w Forum Ekonomicznym, które trwa od 6 do 8 września 2022, bierze udział 5300 gości, a Forum Ochrony Zdrowia liczy 720 uczestników.

Przeczytaj teraz

Medicover z dekadą rozwoju telemedycyny

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 20.08.2022

W tym roku minęło dziesięć lat od uruchomienia przez Medicover przełomowego narzędzia z zakresu telemedycyny, jakim jest czat online z lekarzem. Dziś  świadczeń z zakresu telemedycyny udziela kilka tysięcy lekarzy Medicover, diagnozowanie i leczenie „na odległość” to kluczowy element modelu opieki nad pacjentem, a firma nie ustaje w testowaniu coraz to nowych zdobyczy „medycyny przyszłości”.

Dokładnie dziesięć lat temu przełomowym narzędziem telemedycznym, zastosowanym przez Medicover na większą skalę, był czat online z lekarzem POZ (w 2012 roku). Jednak firma rozpoczęła eksplorację potencjału zdalnej opieki medycznej jeszcze wcześniej, począwszy od 2006 roku, wdrażając Elektroniczną Historię Choroby (EMR), a następnie rozwiązania pozwalające na kontakt na odległość: przesyłanie zapytań bezpośrednio do lekarza, czy umożliwiające udzielanie komentarzy do badań online. Innym rozwiązaniem z zakresu e-Zdrowia było wprowadzenie zdalnego opisu badań radiologicznych.

Inauguracja przełomowego, jak na owe czasy i uwarunkowania rynkowe, narzędzia, jakim był czat z lekarzem pierwszego kontaktu online, doprowadziło Medicover do opracowania i wdrożenia między innymi czatów z lekarzami innych specjalizacji (w 2013 roku) oraz wideokonsultacji i  teleporad (2014-2015 rok). Popularność e-rozwiązań była katalizatorem rozwoju profesjonalnych platform obsługi pacjenta – portalu i aplikacji mobilnej Medicover OnLine (2016-2017). Rok 2018 zapoczątkował dla Medicover integrację własnych systemów z infrastrukturą usług cyfrowych e-Zdrowia systemu publicznego, tak przełomowych jak e-Zwolnienie Lekarskie czy e-Recepta.

Medicover rozszerza funkcje aplikacji mobilnej

Pandemia koronawirusa (2020 rok) była impulsem do dynamicznego rozwoju oferty usług telemedycznych w Medicover i całym sektorze ochrony zdrowia w związku z obowiązującymi w tym czasie obostrzeniami sanitarnymi.

W tym czasie Medicover wyposażył w urządzenia telemedyczne  ponad trzy tysiące lekarzy, co pozwoliło na uruchomienie bezpiecznych porad telefonicznych z lekarzami internistami, rodzinnymi czy specjalistami.

Dzięki konsultacjom zdalnym pacjent mógł nie tylko otrzymać od lekarza poradę i zalecenia medyczne, ale również e-Receptę, e-Zwolnienie, czy e-Skierowanie. jeśli wskazane były dodatkowe badania lub bezpośrednia wizyta w centrum medycznym.

Pacjenci szybko docenili możliwości, jakie niesie ze sobą telemedycyna, co odzwierciedlały wyniki badań satysfakcji. W okresie pandemii Medicover odnotował 20-krotny wzrost liczby porad telefonicznych, a zainteresowanie i wysoka satysfakcja z opieki zdalnej nadal utrzymuje na wysokim poziomie.

10 lat telemedycyny w Medicover

-W tym roku mija symboliczne dziesięć lat od naszych pierwszych poważnych kroków w obszarze rozwiązań telemedycznych i e-zdrowia. W sektorze ochrony zdrowia, jak i w technologii, taki czas to niemal cała epoka. Dlatego patrząc na naszą historię, odczuwam dużą satysfakcję wynikającą z faktu, że wdrażane przez Medicover rozwiązania były nie tylko po częstokroć pionierskie, ale i definiowały  kształt modelu opieki nad pacjentem z uwzględnieniem e-rozwiązań, które dziś są kluczowym elementem całego systemu – komentuje dr n. med. Piotr Soszyński, dyrektor Departamentu Strategicznego Doradztwa Medycznego w Medicover w Polsce.
– Mamy świadomość, że cyfrowa transformacja w ochronie zdrowia to długi, wieloetapowy proces. Dlatego w Medicover od lat niezmiennie stawiamy na samorozwój, innowacyjne rozwiązania i  rozwijamy naszą ofertę w zakresie telemedycyny. Mając ponad dekadę doświadczeń w tym obszarze, jesteśmy rzetelnie przygotowani do reagowania na nowe uwarunkowania i chcemy nadal aktywnie kształtować przyszłość telemedycyny. Obecnie pracujemy nad obszarem zdalnego monitorowania pacjentów z chorobami przewlekłymi, czy rozwiązaniami dla poszczególnych specjalności, jak na przykład teledermatologia – dodaje.

Równolegle do testów i wdrożeń nowych narzędzi, firma dąży do doskonalenia przyjętego modelu opieki nad pacjentem, który łączy telediagnostykę z wizytami stacjonarnymi. Jak twierdzi dr n. med. Piotr Soszyński, taki „hybrydowy” model to przyszłość opieki zdrowotnej w obszarze usług ambulatoryjnych.

Przeczytaj teraz

Telemedycyna Polska rozwija świadczenia teleopieki

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.06.2022

Spółka Telemedycyna Polska S.A. w roku 2021 rozwijała Centrum Ratownictwa Telemedycznego, które jest między innymi elementem usług z zakresu teleopieki senioralnej.

Według spółki jest to perspektywiczny kierunek rozwoju w warunkach starzejącego się społeczeństwa oraz nieefektywnego systemu opieki długoterminowej.

Usługi teleopiekuńcze stają się coraz bardziej popularne wśród lokalnych samorządów, dlatego realizowane przez spółkę projekty z zakresu teleopieki stanowią wsparcie dla mieszkańców wielu gmin i miast w Polsce. Centrum Ratownictwa Telemedycznego oraz lekarze Centrum Telemedycznego zapewniają bezpieczeństwo seniorom, osobom samotnym, niesamodzielnym i schorowanym.

W segmencie senioralnym spółka widzie duży potencjał i zapowiada realizacje kolejnych projektów w nowej perspektywie unijnej przewidzianej na lata 2021-27.

Telemedycyna narzędziem monitorowania chorób przewlekłych

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska wygenerowała w 2021 roku skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży na poziomie 5.097,7 tys. zł, co oznacza wzrost o 1,7 procent w ujęciu rocznym.

Poprawa poziomu osiągniętych przychodów w 2021 roku mimo pandemii oraz ograniczonej ilości ogłaszanych nowych programów społecznych wspieranych środkami UE, wynikała głównie z wdrażania nowych projektów z zakresu eZdrowia.

Uzyskany zysk netto miał wartość 285,2 tys. zł, rok wcześniej było to 282,5 tys. zł.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Przeczytaj teraz

CenterMed współpracuje z UMCS

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 10.06.2022

CenterMed, prowadzący sieć placówek ambulatoryjnych oraz szpital, podpisał porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina.  Wspólne działania realizowane przez CenterMed oraz UMCS obejmować będą sferę dydaktyczną i badawczo-rozwojową.

Współpraca będzie dotyczyć szczególnie wykorzystania umiejętności i kompetencji pracowników uczelni we wsparciu rozwoju procesów e-medycyny, telemedycyny i wykorzystania technologii informacyjnych w analizie danych związanych z procedurami medycznymi.

Podpisanie porozumienia miało miejsce 7 czerwca 2022. Wzięli w nim udział – rektor uczelni prof. Radosław Dobrowolski i prezes zarządu CenterMed Andrzej Witek. W spotkaniu uczestniczył także dziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS dr hab. Mariusz Kicia.

Medicover rozszerzył współpracę z Uczelnią Łazarskiego

Grupa CenterMed posiada 23 placówki i jeden szpital. Centra medyczne działają w największych miastach w kraju: w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, a także w Tarnowie, Nowym Sączu, Bochni i Brzesku.

W Lublinie CenterMed prowadzi dwie przychodnie – przy ulicy Nadbystrzyckie 42A (na terenie Politechniki Lubelskiej) oraz przy ulicy Weteranów 46. Oferują świadczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, finansowane zarówno w ramach środków z NFZ jak i komercyjnie.

Przeczytaj teraz

Neuca rozwija usługi ubezpieczniowe

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.06.2022

Neuca, która w roku 2021 kupiła większościowy pakiet akcji TU Zdrowie, rozwija usługi ubezpieczeniowe. Od 1 czerwca 2022 roku TU Zdrowie realizuje umawianie usług zdrowotnych poprzez nowego operatora medycznego – Unimedi, spółkę powołaną przez Grupę Neuca.

Celem działania spółki Unimedi jest zapewnienie pacjentom sprawnej organizacji świadczeń poprzez infolinię medyczną oraz wspierającą procesy obsługowe, platformę informatyczną.

– Rozwiązania telemedyczne i informatyczne odgrywają bardzo ważną rolę w działaniu naszego biznesu. Do tej pory, korzystając z rozwiązań operatora zewnętrznego, mieliśmy ograniczony wpływ na możliwości kształtowania usługi i nie mogliśmy w pełni wykorzystać jej potencjału. Dlatego rozpoczęliśmy pracę nad własnym systemem obsługi pacjenta, który zapewniłby nam pełną kontrolę nad procesem, a jakość obsługi – czynnik bezpośrednio kształtujący nie tylko wizerunek firmy, ale mający bezpośredni wpływ na nasz biznes – byłaby uzależniona wyłącznie od nas – mówi Sławomir Koszewski, członek zarządu TU Zdrowie.

Rok do roku przybywa ubezpieczonych w TU Zdrowie, a wraz z nimi rośnie ilość usług umawianych przez infolinię i narzędzia informatyczne wspierające pracę konsultantów.

Przekazanie organizacji i realizacji usług zdrowotnych do Unimedi było naturalnym krokiem, pozwalającym TU Zdrowie bezpiecznie rozwijać nowoczesną usługę, która, dzięki osadzeniu jej wewnątrz Grupy, pozwala dopasować ją do obecnych i przyszłych potrzeb ubezpieczyciela.

O sztucznej inteligencji w zdrowiu w gronie ekspertów

Unimedi w pełni adaptuje rozwiązania, które są już wykorzystywane w TU Zdrowie takie jak: Panel Ubezpieczającego i Ubezpieczonego, Platforma Medycyny Pracy, czy voicebot IGA. Trwają także zaawansowane prace nad rozwiązaniem integrującym grafiki lekarskie w kluczowych placówkach medycznych.

– Docelowo chcemy, aby ubezpieczeni mogli samodzielnie umawiać wizyty korzystając z grafików lekarzy online lub pomocy asystenta głosowego. Technologia przejmie na siebie także zadania o charakterze standardowym czy powtarzalnym, zapewniając szybki odbiór połączenia i wsparcie dla ubezpieczonego, zapewniające jego sprawną obsługę. W przypadku bardziej skomplikowanych sytuacji, ubezpieczony zawsze będzie mógł skorzystać z pomocy zespołu infolinii medycznej i omówić swój przypadek z wyspecjalizowanym konsultantem – podsumowuje Sławomir Koszewski.

Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowie SA działa na polskim rynku zdrowia od ponad 11 lat, oferuje opiekę zdrowotna dla pracowników. Firma ubezpiecza już ponad 170 tysięcy osób, które mogą korzystać z placówek medycznych w 650 miejscowościach w całym kraju.

Ubezpieczenie Pełna Opieka i Koordynator Opieki Szpitalnej w Grupie Lux Med

Grupa Neuca działa na kilku obszarach ochrony zdrowia. Zajmuje się hurtową dystrybucją farmaceutyków do aptek oraz prowadzi działalność w zakresie zarządzania markami własnymi.

Neuca Med, spółka z Grupy Neuca, jest operatorem Przychodni Lekarskich Świat Zdrowia, sieć obejmuje ponad 70 placówek w siedmiu województwach.

Przeczytaj teraz

Centrum e-Zdrowia sprawdza poziom cyfryzacji placówek medycznych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.05.2022

Centrum e-Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia przygotowało kolejną, VI edycję „Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą”. Będzie ono prowadzone od 25 maja do 15 czerwca 2022 roku.

Głównym celem badania jest pozyskanie informacji o przygotowaniu podmiotów leczniczych do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), a tym samym do wypełnienia obowiązków określonych w ustawie z 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2021 r., poz. 666, z późn.zm.) oraz w rozporządzeniu ministra zdrowia z 8 maja 2018 roku w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1153, z późn. zm.).

Badania ma także pozwolić na zebranie danych dotyczących wykorzystania przez podmioty lecznicze nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja i telemedycyna, a także planów rozwojowych z tym związanych. Badanie posłuży także poznaniu oczekiwań związanych z rozwojem cyfryzacji ochrony zdrowia i wdrażaniem kolejnych rozwiązań w tym obszarze.

O sztucznej inteligencji w zdrowiu w gronie ekspertów

-Wyniki badania będą źródłem informacji nie tylko na temat obecnego stanu informatyzacji podmiotów leczniczych, ale również pozwolą na zwiększenie efektywności planowania i wdrażania nowych rozwiązań związanych z e-zdrowiem – mówi Paweł Kikosicki, dyrektor Centrum e-Zdrowia.

Badanie jest realizowane w formie kwestionariusza online. Każdy podmiot leczniczy zarejestrowany w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i prowadzący dokumentację medyczną otrzymał od CeZ e-mailem  indywidualny link do ankiety, którą należy wypełnić.

Priorytet branży medycznej to doświadczenia pacjentów

Przeczytaj teraz

Szpital Medicover: większy komfort i bezpieczeństwo ciężarnej dzięki innowacjom

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.05.2022

Od 16 maja 2022 Szpital Medicover we współpracy z firmą Carebits umożliwia pacjentkom w ciąży wypożyczenie zestawu do wykonania zdalnego KTG klinicznej jakości. Innowacyjna usługa umożliwi kobietom samodzielne wykonywanie badań dobrostanu płodu w  komfortowych dla nich warunkach, na przykład w domu wraz z nielimitowaną liczbą badań.

-W trzecim trymestrze ciąży niezbędne jest zapewnienie stałej opieki medycznej wszystkim pacjentkom, a szczególnie tym z grupy wysokiego ryzyka. Dlatego urządzenie do samodzielnego KTG dla ciężarnej jest wygodne i bezpieczne – kobieta zyskuje możliwość monitorowania uderzeń serca swego dziecka. Dane trafiają do systemu, gdzie są analizowane i oceniane przez  profesjonalną kadrę medyczną, w tym lekarza prowadzącego. Matka ma także całodobowy dostęp do specjalistów i możliwość kontaktu z położnymi o każdej porze  – mówi dr n. med. Ewa Kurowska, kierownik Kliniki Położnictwa w Szpitalu Medicover.

Usługa dedykowana  jest dla kobiet po 30. tygodniu ciąży, z wyjątkiem wskazań do wcześniejszego nadzoru KTG.

Telemedycyna, rewolucja technologiczna i start-upy – Medicover na VII Kongresie Wyzwań Zdrowotnych

Wypożyczenie zestawu do mobilnego wykonania KTG jest dostępne wyłącznie przy wyborze pakietu „Poród Prestige” w Szpitalu Medicover na podstawie dedykowanego vouchera. W ramach tego najszerszego pakietu porodowego Medicover, pacjentką  opiekują się wybrani przez nią lekarz i położna. Ponadto matka z noworodkiem może  przebywać w szpitalu do pięciu dni i korzystać z indywidualnego apartamentu. Wszystko to ma budować kameralną i komfortową atmosferę i wyjątkowe patient experience.

Zdalne KTG wpisuje się w badanie i wykorzystywanie potencjału telemedycyny, co Medicover robi od dłuższego czasu.

Ze zdalnego KTG Carebits skorzystało już 3000 pacjentek w Polsce, a w Szpitalu Medicover do tej pory na świat przyszło 10 884  dzieci.

Wirtualna asystentka na infolinii Medicovera

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne Damiana wykorzystuje telemedycynę do badania pacjentów w centrach dla uchodźców

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.05.2022

Centrum Medyczne Damiana rozpoczęło badania pacjentów w punktach recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy z wykorzystaniem innowacyjnego urządzenia medycznego Higo®. Zostało ono zaprojektowane z myślą o wprowadzeniu nowej jakości zdalnych wizyt medycznych, dzięki zebraniu i dostarczeniu lekarzowi wyników podstawowych badań fizykalnych.

Chodzi o takie dane jak temperatura, heart rate, osłuch płuc, serca, brzucha, badania obrazowe gardła, ucha czy skóry.

Urządzenie to jest po raz pierwszy w Polsce wykorzystywane komercyjnie do masowego badania pacjentów przez zespół medyczny. Dzięki poznaniu w pełni funkcjonalności Higo® przez medyków możliwe będzie stosowanie go w przyszłości na szerszą skalę w przychodniach, szczególnie w okresach przeziębień i infekcji.

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Od początku wojny w Ukrainie Centrum Medyczne Damiana angażuje się w udzielanie pomocy jej ofiarom. Teraz, w porozumieniu z Miastem Stołecznym Warszawą, które koordynuje pomoc dla uchodźców, medycy dla usprawnienia pracy z dużymi grupami pacjentów czekających na diagnozę, sięgnęli po nowatorskie narzędzie telemedycyny.

Urządzenie Higo® jest wykorzystywane do badania pacjentów w nowej placówce CMD przy ulicy Kolejowej 1 w Warszawie, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Zachodniego oraz w kilku punktach stałego pobytu dla osób przybywających z Ukrainy.

– Nawiązaliśmy kontakt z Centrum Medycznym Damiana poprzez Warszawskie Centrum Integracji. Ustalone zostały dyżury raz w tygodniu dwuosobowego zespołu medycznego, który każdorazowo spędza w ośrodku po kilka godzin. Nie mamy sztywnego terminu zakończenia tej współpracy, bo potrzeby pacjentów są wciąż ogromne – mówi Daniel Loda, konsultant ds. koordynacji Centrum Pobytu dla Uchodźców – Duże znaczenie ma fakt, że osoby oddelegowane do ośrodka przez Centrum Medyczne Damiana mówią po ukraińsku. To bardzo ułatwia kontakt z pacjentami. Zwykle do zespołu medycznego ustawiają się duże kolejki. Ludzie na nich faktycznie czekają. Zdarzają się też pacjenci niepełnosprawni czy niewidomi. Co ważne, nikt nie zostaje bez pomocy – zespół medyczny pracuje do ostatniego pacjenta.

Jak wygląda badanie przy użyciu Higo®?

Urządzenie medyczne Higo® dzięki niewielkim rozmiarom i wymiennym modułom zastępuje kilka innych narzędzi używanych przez personel medyczny przychodni – termometr, stetoskop, otoskop, nasadkę do badania skóry i szpatułkę do badania gardła.

Badania prowadzone przez Centrum Medyczne Damiana mają zaznajomić zespół z urządzeniem, poznać jego możliwości i wypracować optymalny sposób badania pacjentów.

Urządzenie obsługuje ratownik przeprowadzając typowe badanie pacjenta – mierzy temperaturę, osłuchuje klatkę piersiową, może też wykonać zdjęcie ucha, gardła i  skóry.  Rejestrowane dane są automatycznie oceniane, w czasie rzeczywistym, pod kątem ich medycznej jakości i przesyłane od razu do lekarza. Następnie są analizowane online przez lekarza pełniącego dyżur zdalnie.  Wystawione przez niego rozpoznanie, zalecenia dotyczące leczenia, a także recepta, wracają do punktu recepcyjnego i są przekazywane pacjentowi. Umożliwia to sprawniejszą obsługę medyczną, co sprawdza się zwłaszcza w przypadkach dużych grup pacjentów czekających na badanie.

–  Pierwsze testy wypadły pomyślnie i możemy już powiedzieć, że Higo® jest przydatne tam, gdzie mamy do czynienia z dużym nagromadzeniem pacjentów. W kwietniu przebadaliśmy z jego użyciem już  92 pacjentów i na tym oczywiście nie kończymy. Najczęściej diagnozowaliśmy z pomocą tego urządzenia infekcje górnych dróg oddechowych, choć w jednym przypadku pacjent został skierowany na dalsze badania, dzięki czemu wykryto u niego początki astmy – mówi Marek Kubicki, członek zarządu Centrum Medycznego Damiana. – Dlatego już po kilkunastu dniach jesteśmy optymistyczni i uważamy, że Higo® wkrótce może być wykorzystywane na szerszą skalę. Należy też podkreślić, że pacjenci mają bardzo pozytywny odbiór tego urządzenia. Nie bez znaczenia jest również fakt, że ukraińscy pacjenci czują się zaopiekowani – nie dość, że po trudnych przeżyciach, będąc w obcym miejscu mają dostęp do badania medycznego, to jeszcze przy użyciu innowacyjnego sprzętu.

Higo® zostanie z nami na dłużej?

Higo® może zostać wprowadzone do regularnego użytku w przychodniach Centrum Medycznego Damiana już jesienią 2022 – przed kolejnym sezonem grypowym. Stosowanie go pozwala przebadać więcej pacjentów w tym samym czasie i odciąża lekarza, którego rola ogranicza się do postawienia diagnozy i wydania zaleceń.

Dzięki temu możliwe będzie szybsze rozładowanie kolejek w przychodniach w okresach zwiększonej zachorowalności na infekcje sezonowe. Higo® może być przydatne również np. w domach opieki czy domach dziecka – wszędzie tam, gdzie obecne są duże grupy potencjalnych pacjentów, ale nie ma stałej obecności lekarza. Kolejnym krokiem może być posiadanie Higo w domu i rozwój zdalnego kontaktu z lekarzem.

Centrum Medyczne Damiana (CMD) istnieje od 1994 roku. Zapewnia pacjentom szeroki zakres opieki medycznej w ośmiu przychodniach w Warszawie oraz w szpitalu.

Centrum Medyczne Damiana oferuje kompleksowy zakres konsultacji lekarzy, badań diagnostycznych; obrazowych i laboratoryjnych, rehabilitację i profilaktykę zdrowotna. W Szpitalu Damiana wykonywane są operacje w zakresie chirurgii ogólnej, ortopedii, okulistyki, laryngologii i ginekologii.

Wysoka jakość świadczeń znalazła odzwierciedlenie w zdobytych przez CMD certyfikatach i nagrodach, takich jak: „Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości”, Certyfikat ISO, „Szpital bez bólu”, „Bezpieczny Pacjent”, „Godło Quality International 2017” oraz „Miejsce przyjazne przyszłej Mamie”.

Centrum Medyczne Damiana angażuje się także w działania charytatywne i współpracuje z między innymi z takimi organizacjami jak: UNICEF Polska, WOŚP oraz Fundacja Spełniamy Marzenia.

Centrum Medyczne Damiana należy do Grupy Medicover.

Centrum Medyczne Damiana i Medicover współpracują z Booksy

Przeczytaj teraz

Polskie startupy medyczne – raport “Top Disruptors in Healthcare”

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.05.2022

Polskie startupy medyczne realizują projekty dotycząc rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji. Działają w takich obszarach jak między innymi onkologia, kardiologia czy medycyna rodzinna. Tak wynika z raportu “Top Disruptors in Healthcare” przygotowywanego przez Polską Federację Szpitali we współpracy z zespołem Młodych Menedżerów Medycyny, a w tym roku również z zespołem ekspertów wZdrowiu.

Jednym z głównych celów raportu jest zebranie informacji o innowacyjnych rozwiązaniach dostępnych na rynku, a także pomoc w zawieraniu efektywnych partnerstw między startupami i firmami medycznymi a inwestorami, placówkami medycznymi i końcowymi klientami.

Wśród korzyści, które startupy biorące udział w raporcie odnoszą i deklarują, są: PR i marketing (32 procent), poszerzenie wiedzy o rynku startupów (36 procent), a także nawiązywanie kontaktów z partnerami biznesowymi (11 procent).

Startupy dla psychiatrii

Do najczęstszych obszarów działania polskich startupów należą onkologia (24 procent), kardiologia (22 procent) i medycyna rodzinna (20 procent). Równie znaczącym i rosnącym w ostatnich latach obszarem jest psychiatria (19 procent), jako że zwiększa się zainteresowanie tym rynkiem i potrzeba Polaków w kwestii dbania o swoje zdrowie psychiczne. Wpływ na to mogła mieć między innymi pandemia COVID-19, która wzmagała poczucie odosobnienia w trakcie lockdownu.

W zeszłorocznej edycji raportu 55 procent badanych wskazywało telemedycynę jako główny obszar działań, a sztuczną inteligencję (45 procent) jako kolejny. Był to istotny przyrost w stosunku do roku 2020, kiedy to tylko 30 procent startupów deklarowało rozwijanie rozwiązania opartego na AI.

Dane te prezentują się interesująco w zestawieniu z tegoroczną edycją raportu, w której najwięcej startupów (47 procent) zadeklarowało, że ich rozwiązanie działa w sektorze AI/machine learning. W następnej kolejności wskazywały medical devices (39 procent), telemedycynę (37 procent) oraz samodzielną aplikację IT (35 procent). Wskazuje to na rosnącą popularność oferowania usług i produktów wspomaganych przez sztuczną inteligencję, co nie dziwi w obliczu gwałtownego zwiększania się dostępnych algorytmów AI na świecie – w ciągu ostatnich 5 lat liczba ta podniosła się aż 10 razy.

Promocja i poszukiwanie inwestora

Rozwój rozwiązania nie jest jednak pozbawiony problemów, a za największy z nich startupy uważają jego promocję i sprzedaż (41 procent) oraz znalezienie inwestora i finansowanie (35 procent). Ponad 20 procent spośród badanych wskazywało także na trudności w nawiązaniu współpracy zarówno ze stroną publiczną, jak i z organizacjami branżowymi, uczelniami i podmiotami leczniczymi.

Opracowany model biznesowy ma 96 procent startupów – nieco więcej niż w zeszłorocznej edycji (92 procent). Startupy, które opracowały już także swój model płatności, wskazują, że zamierzają oferować swój produkt bądź usługę w modelu subskrypcyjnym (41 procent) lub przy uwzględnieniu płatności jednorazowej (26 procent).

Wirtualna asystentka na infolinii Medicovera

Od zeszłego roku nie zmieniło się znacząco zainteresowanie placówek medycznych współpracą ze startupami – choć trend ten spadł z 70 procent do 63 procent, to wciąż jest to najczęściej udzielana odpowiedź. W przyszłości może to przełożyć się na szybkość adaptowania nowych rozwiązań medycznych przez szpitale. Co więcej, świadczy to o otwartości placówek medycznych na wdrażanie innowacji.

Współpraca z placówkami medycznymi

Jak wynika z Przeglądu „AI to nie Sci-Fi”, opublikowanego przez Polską Federację Szpitali we współpracy z Koalicją AI w zdrowiu i zespołem ekspertów wZdrowiu, rozwiązania medyczne, w tym startupów medycznych z raportu, już teraz są wdrożone w niektórych szpitalach i świetnie działają w praktyce. Co ciekawe, startupy znacznie częściej wskazywały na chęć nawiązania współpracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy właśnie z placówkami medycznymi (70 procent), a dopiero na drugim miejscu z inwestorami (64 procent).

Największe różnice względem poprzednich edycji raportu pojawiły się w poziomie finansowania. W 2020 i 2021 roku najczęściej pozyskiwane przez startupy finansowanie było na poziomie 1-2 mln zł. Mogła mieć na to wpływ popularność programów grantowych, takich jak 01.01.02 POPW, czy też funduszy inwestycyjnych BRIdge Alfa. W tegorocznej edycji Raportu, startupy najczęściej wskazywały, że ich finansowanie wynosiło od 2-5 mln zł. To może wskazywać na rozwój ich poziomu zaawansowania.

Ekspansja zagraniczna

Polskie startupy dostrzegają istotę ekspansji zagranicznej i prezentowania swojego rozwiązania również poza rodzimym rynkiem ochrony zdrowia – mimo że na trudność w nacjonalizacji produktu wskazywało aż 37 procent badanych. Choć ponad 50 procent startupów z raportu jeszcze nie jest obecna na rynkach zagranicznych, wskazują one, że mają to swoich planach. Zwracają też uwagę na największe bariery w rozwijaniu swojego produkty za granicą. Są nimi regulacje prawne (48 procent) oraz problemy z nawiązaniem kontaktów biznesowych (48 procent). Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że niemal 20 procent startupów z raportu z sukcesem oferuje swoje produkty za granicą i posiada już zarejestrowany przychód.

Sztuczna inteligencja w punktach recepcyjnych Centrum Medycznego Damiana

Podane dane oparte są na wynikach cząstkowych raportu. Z pozostałą częścią statystyk oraz końcowymi wynikami będzie można zapoznać się po oficjalnej publikacji raportu w czerwcu 2022 podczas międzynarodowej konferencji „AI w zdrowiu”.

Źródło: Polska Federacja Szpitali

Przeczytaj teraz

Nowoczesne technologie wspierają pacjentów, lekarzy i zarządzanie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.04.2022

Nowoczesne rozwiązania technologiczne wspierają zarówno lekarzy jak i pacjentów. Pozwalają optymalizować koszty działania placówek i jednocześnie zapewniać najlepszą opiekę zdrowotną. Na temat wykorzystania nowych technologii w medycynie rozmawiali uczestnicy jednej z sesji odbywającej się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2022.

– Na technologie medyczne trzeba patrzeć wielowymiarowo, a przede wszystkim z perspektywy pacjenta -użytkownika – podkreślił  Artur Białkowski, członek zarządu Medicover, członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej, którzy brał udział w tej sesji. Jako przykład nowoczesnego rozwiązania podał system „symptom checker”, który ułatwia pacjentowi wybór odpowiedniego specjalisty na podstawie wskazanych przez niego objawów, a także przygotowuje pacjenta do wizyty. Pozwala to szczędzić pacjentowi czas oraz optymalnie wykorzystać także czas pracy lekarza.

Pacjentów Medicover wspierają także takie rozwiązania jak portal pacjenta i aplikacja mobilna. Lekarze natomiast mogą korzystać z rozwiązań, które wspierają ich w podejmowaniu decyzji, na przykład dotyczących diagnostyki. Nowoczesne systemy potrafią na przykład na obrazie badania rezonansu magnetycznego wskazać niepokojące miejsca, wymagające interwencji.

– Cały segment rozwiązań informatycznych wspiera zarządzanie biznesem. Z punktu widzenia pacjenta ważna jest efektywność świadczenia opieki medycznej oraz krótki czas oczekiwania na wizytę, co wymaga ogromnej pracy analitycznej oraz operacyjnej, gdyż dostępność kadr medycznych nie jest nieograniczona – mówił Artur Białkowski

Jest to tym bardziej istotne, że z badań Medicover wynika, iż 40 procent wizyt u specjalistów bywa niepotrzebnych. Wcześniejszy wywiad przeprowadzony z pacjentem za pomocą nowoczesnych narzędzi pozwala tego uniknąć. Poza tym, gdy pacjent udzieli pewnych informacji, z którymi lekarz zapozna się wcześniej, wizyta będzie bardziej efektywna.

Nowe technologie to lepsza efektywność

Nowoczesne technologie wprowadzane w prywatnych placówkach sprawiają, że leczenie w nich jest bardziej efektywne, co jest także korzystne dla pracodawców. Z raportu Medicovera  „Praca, zdrowie, ekonomia” wynika, że redukcja absencji i prezenteizmu daje rocznie na jednego pracownika 1408 zł oszczędności.

Artur Białkowski podkreślił także konieczność współpracy sektorów – prywatnego i publicznego, między innymi w zakresie wprowadzania rozwiązań legislacyjnych, ułatwiających stosowanie nowoczesnych technologii, takich jak e-recepta czy e-zwolnienie.

-Współpraca ta jest bardzo istotna, ponieważ wiele  technologii wymaga dużych inwestycji. Na przykład dotyczących robota da Vinci, za pomocą którego wykonujemy kilkaset procedur rocznie. Dobrze byłoby jednak, gdyby mogło z nich korzystać więcej pacjentów. W tym celu jednostki prywatne powinny być traktowane na równi z podmiotami publicznymi – dodał.

Ważna rola profilaktyki

Wsparcie systemu publicznego powinny otrzymać także podmioty stawiające na profilaktykę. Jest ona niezwykle ważna z uwagi na rosnące koszty opieki medycznej. Bez skutecznej profilaktyki trudno będzie w przyszłości zapewnić wszystkim opiekę medyczną.

– Z tego powodu inwestujemy na przykład w sport, gdyż z badań wynika, że osoby aktywne są zdrowsze, rzadziej chorują, a jeśli tak się zdarza, szybciej wracają do zdrowia. Aktywność wydłuża także życie i obniża ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych – dodał Białkowski.

W sesji na temat nowych technologii wziął także udział prezes Agencji Badań Medycznych, dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, który zapowiedział, że rok 2022 będzie przełomowy, jeśli chodzi o wspieranie przedsiębiorczości medtech, a konkretne efekty takich działań będą widoczne w kolejnych trzech latach.

Andrzej Browarski, dyrektor Biura Analiz i Innowacji w PZU Zdrowie, wyjaśnił, co decyduje o wyborze konkretnych rozwiązań do dalszej implementacji, podkreślając, że priorytetem jest tutaj bezpieczeństwo pacjenta.

Joanna Szyman, prezes zarządu Szpitala na Klinach, Grupa Neo Hospital, wskazywała na postępującą cyfryzację chirurgii, która będzie mogła wyprzedzająco informować lekarza o możliwych skutkach wykonania danej czynności w trakcie operacji. Kierunki rozwoju chirurgii to także miniaturyzacja urządzeń oraz coraz lepsza wizualizacja.

W dyskusji brali także udział: prof. dr hab. inż. Marek Gzik, kierownik Katedry Biomechatroniki na Wydziale Inżynierii Biomedycznej na Politechnice Śląskiej, Ewa Kawiak-Jawor, kierownik Grupy Badawczej Zdrowie, Sieć Badawcza Łukasiewicz-Centrum Oceny Technologii, a także Andres Mellik, prezes Cognuse.

Przeczytaj teraz

Mobilna wersja Damian Online

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.04.2022

Centrum Medyczne Damiana oddało do użytku pacjentów aplikację mobilną Damian Mobile. Umożliwia ona między innymi umawianie oraz odwoływanie wizyt a także przeglądanie wizyt zaplanowanych i zrealizowanych. Inne funkcje aplikacji to informacje o przygotowaniu do badań, możliwość przeglądania szczegółów z wizyty zrealizowanej, przeglądania i pobierania e-recept oraz wyników badań.

Logowanie biometryczne

Nowością jest możliwość logowania biometrycznego, funkcja dark mode oraz angielska wersja językowa. Za pomocą aplikacji można także akceptować zgody operacyjne.

Aplikację charakteryzuje nowoczesny wygląd, intuicyjna obsługa i proste logowanie.

Centrum Medyczne Damiana i Medicover współpracują z Booksy

Centrum Medyczne Damiana prowadzi w Warszawie przychodnie przy ulicach: Wałbrzyskiej 46, Foksal 3/5, Alei Zjednoczenia 36, Racławickiej 27, Nowolipie 18, Cybernetyki 7B, przy Bażantarni 8B oraz przy placu Konesera 10A. Przy ulicy Wałbrzyskiej 46 działa też Szpital Damiana.

Od lipca 2021 roku działa przychodnia Centrum Medycznego Damiana w Piasecznie przy ulicy Puławskiej, a od kwietnia 2022 – placówka przy ulicy Lazurowej, na I piętrze centrum handlowego City Park, w warszawskiej dzielnicy Bemowo.

Centrum Medyczne Damiana prowadzi także centra zdrowia psychicznego Mind Health działające w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Gdańsku oraz Toruniu.

Centrum Medyczne Damiana działa od 1994 roku i jest częścią Grupy Medicover.

Centrum Medyczne Damiana: nowe Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health w Toruniu

Przeczytaj teraz

Sieć CMP współpracuje z MedTransfer

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.04.2022

Centrum Medyczne CMP rozpoczęło współpracę z platformą MedTransfer, która oferuje rozwiązanie, umożliwiające przesyłanie przez internet zaszyfrowanych wyników badań RTG wraz z pełnym ich obrazem.

Po wykonaniu zdjęcia pacjent otrzymuje link, przesyłany na adres mailowy, aktywny przez 90 dni. Wyniki badania są szyfrowane również jednorazowym hasłem przesyłanym SMS-em.

Wynik można pobrać lub udostępnić podczas badania lekarzowi prowadzącemu. Platforma MedTransfer, oprócz dostępu do obrazu badania pozwala na pobranie opisu badania w formie pliku PDF.

Wirtualna asystentka na infolinii Medicovera

-Dzięki platformie MedTransfer przesyłanie dużych plików jest wygodniejsze i mogą one być przechowywane na serwerze w chmurze, co zapewnia szybszy dostęp do wyników. Jednocześnie usługa usprawnia komunikację online z lekarzem prowadzącym. Ta nowoczesna technologia pozwala wdrożyć nowe, proekologiczne rozwiązanie, jakim jest rezygnacja z wypalania płyt CD, dzięki czemu chronimy środowisko – mówi Ryszard Paszkiewicz, kierownik ds. projektów i wdrożeń IT Centrum Medycznego CMP.

Centrum Medyczne CMP to sieć przychodni posiadających obecnie 19 oddziałów na terenie Warszawy, Piaseczna, Łomianek i Józefosławia. Jest polską, rodzinną firmą, która powstała w 2002 roku.

Oferuje komercyjną opiekę specjalistyczną, a także realizuje wizyty z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Na stałe współpracuje z około 400 podwykonawcami na terenie całej Polski i około 500 specjalistami.

Opieką lekarską w CMP objętych jest około 650 000 pacjentów, którzy realizują ponad 40 000 wizyt miesięcznie. Od 2019 roku firma prowadzi badania kliniczne między innymi w zakresie leczenia grypy czy chorób z obszaru pulmonologii, kardiologii i ginekologii, a obecnie również leków na Covid-19.

Centrum Medyczne Damiana i Medicover współpracują z Booksy

Przeczytaj teraz

Sztuczna inteligencja w punktach recepcyjnych Centrum Medycznego Damiana

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.03.2022

Centrum Medyczne Damiana sięga po narzędzia telemedycyny w celu usprawnienia badania pacjentów w punktach recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy. Pilotaż nowego systemu obsługi pacjentów zostanie przeprowadzony w jednym z takich punktów.

Jest to efekt współpracy Centrum Medycznygo Damiana z firma Higo®. Nowy system ma być odpowiedzią na rosnące potrzeby w zakresie opieki medycznej w punktach recepcyjnych.

– Analizując przypadki pacjentów, którzy trafili do nas na wizyty stacjonarne widzimy pewną powtarzalność chorób i objawów – mówi Jacek Walewski, dyrektor medyczny Centrum Medycznego Damiana – Pacjenci przemęczeni drogą, często pod wpływem silnego stresu mają niższą odporność, a skupiska ludzkie, w których przebywają, zwiększają ryzyka zachorowań.

Telemedycyna pomoże w badaniach

Dlatego lekarze z Centrum Medycznego Damiana sięgają po telemedycynę. Obsługa pacjentów  w punkcie recepcyjnym należy do ratownika medycznego, który w razie potrzeby korzysta też z pomocy tłumacza. Podczas dyżuru ratownik przeprowadza typowe badanie pacjenta – mierzy temperaturę, osłuchuje klatkę piersiową, wykonuje zdjęcie ucha, gardła i skóry. Wszystko to przy użyciu nowatorskiego urządzenia telemedycznego Higo®. Wyniki pacjenta są następnie analizowane online przez lekarza pełniącego dyżur zdalnie. Wystawione przez niego zalecenia dotyczące leczenia wracają następnie do punktu recepcyjnego i są przekazywane pacjentowi.

Centrum Medyczne Damiana i Medicover współpracują z Booksy

– To znaczne uproszczenie obsługi pacjentów z rutynowymi problemami zdrowotnymi, takimi jak infekcje dróg oddechowych czy zmiany skórne. Dzięki wykorzystaniu urządzeń z zakresu telemedycyny jakość usługi pozostaje bez zmian, ale zaangażowanie lekarza zostaje ograniczone do postawienia diagnozy  i zalecenia sposobu leczenia – wyjaśnia Marek Kubicki, członek zarządu Centrum Medycznego Damiana. – Jeśli ten system obsługi pacjentów się sprawdzi, zastosujemy go również w innych punktach recepcyjnych.

Higo® to nowe polskie urządzenie telemedyczne. Umożliwia zdalne diagnozowanie stanu zdrowia  i wysyłanie wyników poprzez aplikację do lekarza, który na tej podstawie może postawić diagnozę i wystawić e-receptę.

Za pomocą Higo® można między innymi zmierzyć temperaturę, osłuchać płuca i serce, wykonać zdjęcia gardła lub skóry. Urządzenie miało premierę rynkową rok temu, a jeszcze przed pojawieniem się na rynku znalazło się w gronie czterech nominowanych podczas Giant Health Event w Londynie oraz zakwalifikowało się do prestiżowego grona 12 finalistów Światowego Forum Medycyny w Düsseldorfie.

Centrum Medyczne Damiana otwiera nową placówkę

Przeczytaj teraz

W cyfrowej transformacji medycznej ważna jest interoperacyjność

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.03.2022

W cyfrowej transformacji medycznej konieczne jest współdziałanie i komunikacja całej branży w zakresie wdrażania interoperacyjności i standaryzacji. Jest to niezbędne do zwiększania możliwości wykorzystania zgromadzonych danych do realnych celów – mówił Andrzej Osuch, dyrektor ds. transformacji biznesowej Grupy Lux Med, podczas panelu będącego częścią Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

-Dzieje się też w tym obszarze bardzo dużo dobrego, ponieważ organizacje społeczne, branżowe, współpracują ze sobą, konkurenci, zarówno dostawcy oprogramowania jak i świadczeniodawcy wspólnie opiniują projekty aktów prawnych i proponują nowe rozwiązania, opracowują standardy i wytyczne, jest to ważnym czynnikiem i motorem napędowym transformacji cyfrowej – mówił Andrzej Osuch.

Podkreślił też szczególną rolę interoperacyjności czyli zdolności różnych podmiotów oraz używanych przez nie systemów informatycznych i rejestrów do współdziałania na rzecz osiągania wspólnych celów.

– Zapewnia ona możliwość rzeczywistego skorzystania z potencjału tkwiącego w danych w sposób, który może nawet dzisiaj nam nie przychodzi na myśl. Natomiast, jeśli dane te nie będą interoperacyjne, to po ten potencjał w przyszłości nie sięgniemy, a przynajmniej nie zrobimy tego w łatwy sposób – dodał Andrzej Osuch.

Uczestnicy debaty na temat cyfrowej transformacji w medycynie mówili o wyzwaniach dotyczących ról i relacji, zasad i regulacji, a także – na temat przykładów wdrożeń i praktyk.

Czytaj także: Telemedycyna narzędziem monitorowania chorób przewlekłych >>>

Profesor Maciej Banach, sekretarz generalny Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego, podkreślił, że dla lekarzy i osób zarządzających placówkami medycznymi kluczowe jest to, aby dane „szły za pacjentem”, czyli żeby były dostępne wszędzie tam, gdzie pacjent zwróci się o pomoc medyczną.

Tymczasem obecnie nie wszystkie dane trafiają natychmiast do Internetowego Konta Pacjenta, brak tam historii procedur i zabiegów, co pokazuje, że w tym zakresie jest jeszcze dużo do zrobienia.

– Wielu lekarzy funkcjonuje w ten sposób, że wpisują dane pacjenta do kart, tymczasem trzeba stwarzać narzędzia, które takie dane od razu przenosiłyby do systemu – mówił profesor Badach i dodał, że dane znajdujące się w poszczególnych systemach szpitalnych nie współpracują ze sobą, ponieważ są to systemy dostarczane przez różne firmy.

Jednym z wyzwań jest także standaryzacja tych danych, która jest trudna z wielu względów, zarówno semantycznych, jak z tego powodu, że trudno przekonać lekarzy, aby przeprowadzali wywiady z pacjentami w pewien narzucony, określony sposób.

Nawet jeżeli to się udaje, problemem staje się wykorzystanie i udostępnianie takich danych, gdyż często pojawiają się przeszkody prawne. Przepisy bowiem z trudem nadążają za rozwojem technologii, a jeżeli tak się dzieje, to brak jest w nich kompleksowości. Na przykład wdrażanie dokumentacji elektronicznej rozwija się szybko, natomiast jej udostępnianie – następuje powoli.

– Aby wykorzystywać zgromadzone dane medyczne pochodzące z różnych obszarów, trzeba stawiać sobie wspólne cele, mogą to być cele badawcze lub dotyczące zdrowia publicznego – mówił Andrzej Osuch.

Cyfrowa transformacja to przenoszenie procesu leczenia całościowo, czyli przebudowywanie i projektowanie procesu w taki sposób, aby zasilić go narzędziami cyfrowymi, w tym dokumentacją medyczną, i uruchomić od nowa.

Czytaj także: Mamy dużo do zrobienia w zakresie profilaktyki >>>

– Trzeba sobie także uświadomić, że cyfryzacja nie zmienia priorytetów obecnych w procesie leczenia, zgodnie z którymi najważniejszy jest pacjenta i ciągłość opieki. Cyfrowa transformacja powinna mieć na uwadze te same cele. Powinna mieć na uwadze trzy perspektywy – pacjenta, personel medyczny oraz płatnika usług– mówił Andrzej Osuch.

– Wszyscy jesteśmy użytkownikami danych, kluczowa jest architektura ekosystemu informatycznego, a role, jakie przyjmujemy  w systemie tradycyjnym niewiele różnią się w nowym podejściu – dodał.

W sesji na temat cyfrowej transformacji w medycynie wzięli udział: prof. Maciej Banach, sekretarz generalny Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego, prezes, Think-Tank „Innowacje dla Zdrowia“ MedIT Innovations, Artur Ciszewski, dyrektor Biura Zarządzania Siecią Własną, PZU Zdrowie SA, Jolanta Czernicka-Siwecka, prezes zarządu Fundacji Iskierka, Mikołaj Gurdała, Ecosystem Lead for Poland, EIT Health InnoStarsm Andrzej Osuch, dyrektor ds. transformacji biznesowej Grupy Lux Med, Marcin Węgrzyniak, ekspert ds. ochrony zdrowia, Pentacomp Systemy Informatyczne SA, prof. Lucjan Wyrwicz, zastępca dyrektora ds. lecznictwa otwartego, kierownik Kliniki Onkologii i Radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie oraz Marcin Zawisza, menadżer produktu, Sektor Public Sygnity SA.

Sesja była częścią VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (HCC Health Challenges Congress), który odbył się 3 i 4 marca 2022 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Organizatorem przedsięwzięcia była Grupa PTWP.

Przeczytaj teraz
Page 1 of 8
1 2 3 4 5 6 7 8