Program „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent – certyfikat bezpieczeństwa i jakości” przedłużony

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.04.2023

Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali podjęła decyzję o przedłużeniu programu certyfikacji bezpieczeństwa i jakości szpitali z 31 marca 2023 na 14 kwietnia 2023. Dzięki temu placówki medyczne mają więcej czasu wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Szacuje się, że w polskich szpitalach co roku dochodzi do 37 tysięcy zranień związanych z używaniem sprzętu medycznego przez pracowników ochrony zdrowia. Takie wypadki niosą za sobą poważne konsekwencje, takie jak między innymi choroby zakaźne, wysoka absencja w pracy i dłuższy powrót do zdrowia chorych.

W trosce o bezpieczeństwo polskiego personelu medycznego w 2021 roku powołana została Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, w ramach której prowadzony jest program certyfikacyjny „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”. II edycja programu właśnie trwa i   eksperci zdecydowali o wydłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń o 2 tygodnie.

– Wsłuchując się w głosy środowiska medycznego postanowiliśmy przedłużyć termin przyjmowania zgłoszeń do piątku, 14 kwietnia 2023. Chcemy dać placówkom medycznym jeszcze więcej czasu na zapoznanie się z formularzem certyfikacji oraz odpowiedzieć na wszystkie pytania, które pojawiają się w trakcie jego wypełniania. Pragniemy także przekonać instytucje, że warto ubiegać się o certyfikat – to wyjątkowe wyróżnienie potwierdzające przestrzeganie najwyższych standardów bezpieczeństwa – mówi dr Paweł Witt, przewodniczący Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.

O przyznaniu certyfikatu „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent” decyduje Rada Ekspertów Programu, czyli zespół praktyków, naukowców oraz przedstawicieli towarzystw medycznych.

Prywatne szpitale z certyfikatami „Bezpieczny szpital”

Ocena obejmuje sprawdzenie wskazanych warunków formalnych do spełnienia oraz kompletność formularza przesłanego przez uczestnika zgłoszenia. Certyfikat zostanie wydany na 2 lata z możliwością recertyfikacji po podanym terminie. Uczestnictwo w certyfikacji jest dobrowolne i nieodpłatne.

Aby wziąć udział w programie należy wypełnić deklarację ,,Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent” dostępną na stronie: https://deklaracja-bezpiecznyszpital.pl/, a także wypełnić formularz certyfikacji.

Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali została zawiązana w 2021 roku, a głównym jej celem jest zwiększanie bezpieczeństwa pracowników ochrony zdrowia w miejscu pracy, między innymi poprzez promowanie i zachęcanie szpitali do korzystania z bezpiecznego sprzętu medycznego.

Głównym projektem koalicji jest program Deklaracji „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”, do którego przyłączają się polskie placówki medyczne, przestrzegające zaleceń zawartych w Deklaracji. Patronat nad projektem objęły: Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Polska Federacja Szpitali, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Polski Klub Dostępu Naczyniowego, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych.

Przeczytaj teraz

Będą zmiany w zakresie ryczałtu dla szpitali w sieci

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.03.2023

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia wprowadza zmiany w przepisach dotyczących ustalania ryczałtu dla szpitali w sieci. Zmiany mają na celu umożliwienie zastosowania współczynników korygujących wartość ryczałtu ze względu na posiadanie przez placówkę certyfikatu akredytacyjnego.

Będzie to także dotyczyło szpitali, w przypadku których ważność certyfikatu wygasła, jednak nie wcześniej niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu planowania, a jednocześnie nie została zakończona procedura oceniająca prowadzona w związku z wnioskiem o odnowienie akredytacji.

Z odpowiednich współczynników korygujących będą mogły skorzystać podmioty, które z odpowiednim wyprzedzeniem dopełniły wszelkich formalności w celu odnowienia akredytacji, natomiast nie uzyskały nowych certyfikatów akredytacyjnych przed rozpoczęciem okresu planowania, ze względu na przewlekłość procedury oceniającej.

Warunkiem skorzystania z tej możliwości będzie przekazanie dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia do 30 kwietnia 2023 roku certyfikatu akredytacyjnego dotyczącego posiadanych profili systemu zabezpieczenia, którego ważność wygasła nie wcześniej niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu planowania, wraz z oświadczeniem kierownika podmiotu leczniczego, że mimo złożenia wniosku o udzielenie akredytacji na kolejny okres, nie później niż 6 miesięcy przed upływem ważności certyfikatu akredytacyjnego, nie została zakończona procedura oceniająca.

Rozporządzenie spowoduje także wydłużenie do 30 kwietnia 2023 roku terminu  przekazywania dyrektorowi oddziału wojewódzkiego NFZ certyfikatu akredytacyjnego ważnego w okresie planowania, co umożliwi skorzystanie z odpowiedniego współczynnika korygującego także placówkom, które uzyskają taki certyfikat do tej daty.

Coraz więcej Polaków kupuje prywatne ubezpieczenie medyczne

Projekt wprowadza również zmianę polegającą na wykreśleniu wyrazów „w danym oddziale wojewódzkim Funduszu”, co dostosowuje  treść przepisu do wprowadzonych od 2021 roku zmian w konstrukcji planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia, w wyniku których środki na finansowanie ryczałtu systemu zabezpieczenia zostały przeniesione do części planu finansowego będącej w dyspozycji Centrali Funduszu. Dodatkowym uzasadnieniem są znaczne rozbieżności w zakresie wykonania ryczałtu systemu zabezpieczenia, odnotowywane pomiędzy oddziałami wojewódzkimi NFZ.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowie zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 13 marca 2023 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 7 dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

CenterMed Warszawa z akredytacją CMJ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.12.2022

Centrum Medyczne CenterMed Warszawa otrzymało akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, przyznawaną przez ministra zdrowia. Akredytacja dotyczy podstawowej opieki zdrowotnej.

Akredytacje CMJ posiada obecnie 189 placówek podstawowej opieki zdrowotnej, 163 szpitale oraz 6 jednostek diagnostyki patomorfologicznej (JDP).

CenterMed prowadzi w Warszawie placówki przy ulicach – Waryńskiego 10a, Krakowskie Przedmieście 24/26, Mochnackiego 10, Narbutta 85 oraz Żwirki i Wigura 95/97.

Wszystkie oferują świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, a część z nich – konsultacje specjalistyczne, badania diagnostyczne, świadczenia w zakresie medycyny pracy oraz leczenie stomatologiczne.

Akredytacja ministra zdrowia z najwyższym wynikiem dla Szpitala Medicover

W całej Polsce Grupa CenterMed posiada 23 placówki i jeden szpital. Centra medyczne CenterMed działają także w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Tarnowie, Nowym Sączu, Bochni i Brzesku.

Placówki oferują opiekę medyczną od badań diagnostycznych, poprzez medycynę pracy, konsultacje lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy specjalistów, zabiegi ambulatoryjne, rehabilitację, badania profilaktyczne i usługi stomatologiczne, aż po opiekę szpitalną. CenterMed współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz firmami ubezpieczeniowymi.

Przeczytaj teraz

Certyfikat „Szpital bez bólu” dla Szpitala Swissmed

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.09.2022

Szpital Swissmed otrzymał certyfikat „Szpital bez bólu”, przyznany na kolejne trzy lata po audycie potwierdzającym stosowanie najwyższych standardów w zakresie uśmierzania bólu pooperacyjnego.

Certyfikat „Szpital bez bólu” przyznawany jest przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu wraz z kilkoma innymi towarzystwami skupiającymi  specjalistów z zakresu medycyny.

Certyfikat początkowo funkcjonował w odniesieniu do leczenia bólu pooperacyjnego dla oddziałów zabiegowych, a od 2017 roku decyzją Zarządu Polskiego Towarzystwa Badania Bólu obejmuje także oddziały niezabiegowe w odniesieniu do leczenia bólu przewlekłego.

Akredytacja ministra zdrowia z najwyższym wynikiem dla Szpitala Medicover

Certyfikat „Szpital bez bólu” posiada obecnie 239 szpitali oraz 52 oddziały szpitalne.

Szpital Swissmed zlokalizowany jest w Gdańsku, przy ulicy Wileńskiej 44. Oferuje świadczenia w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii, ortopedii, okulistyki, chirurgii ogólnej, proktologii, laryngologii, chirurgii plastycznej, gastroenterologii, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, neurochirurgii, urologii i andrologii. Prowadzi kilkadziesiąt poradni specjalistycznych.

65,99 procent akcji spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A. oraz tyle samo głosów na WZA posiada Lux Med. sp. z o.o.

Przeczytaj teraz

Certyfikaty zarządzania jakością dla Salve Medica

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 26.07.2022

Salve Medica z Łodzi po audycie przeprowadzonym w czerwcu 2022 przez jednostkę certyfikującą DAS otrzymała certyfikaty w zakresie norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 27001:2013.

Otrzymanie certyfikatów potwierdza spełnianie przez placówkę standardów dotyczących zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji w zakresie leczenia szpitalnego, poradni i pracowni specjalistycznych, diagnostyki obrazowej, programów profilaktycznych oraz leczenia niepłodności.

Salve Medica działa od ponad 27 lat. Oferuje opiekę medyczną ponad 200 lekarzy specjalistów i lekarzy rodzinnych, a także badania w zakresie diagnostyki obrazowej, badania laboratoryjne, świadczenia w zakresie leczenia płodności oraz leczenie onkologiczne.

Szpital Medicover z certyfikatami „Eksperta da Vinci”

W Szpitalu Specjalistycznym Salve Medica wykonywane są zabiegi urologiczne, ginekologiczne, onkologiczne i laryngologiczne, zarówno finansowane w ramach kontraktu z NFZ jak i  komercyjne.

Salve Medica zajmuje się także realizacją badań klinicznych.

Salve Medica prowadzi w Łodzi szpital przy ulicy Szparagowej oraz przychodnie przy ulicach: Struga, Wujaka, Rzgowskiej, Pomorskiej i Łagiewnickiej oraz w Warszawie przy ulicy Wilanowskiej.

InviMed Wrocław realizuje program dla pacjentów onkologicznych

Przeczytaj teraz

Rusza certyfikacja w ramach programu „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.07.2022

Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali ogłosiła pierwszą w Polsce certyfikację bezpieczeństwa i jakości szpitali. Placówka medyczna, która spełni wymogi, otrzyma certyfikat, poświadczający najwyższe, europejskie standardy w dziedzinie bezpieczeństwa i jakości.

O dokument certyfikacyjny może ubiegać się 48 placówek, które podpisały deklarację ,,Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent” oraz wypełnią formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie Koalicji do 31 lipca 2022 roku.

Certyfikat sygnowany przez członków Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali to świadectwo wysokich standardów bezpieczeństwa w placówkach i potwierdzenie podjęcia działań na rzecz popularyzacji praktyk zapewniających możliwie najbezpieczniejsze środowisko pracy personelu medycznego.

Jakość wykonywanych w placówce usług zależy między innymi od wykorzystywanego sprzętu oraz od zapewnienia bezpieczeństwa personelowi medycznemu oraz pacjentom przy wykonywaniu procedur medycznych.

enel-med po raz kolejny wśród liderów jakości w Polsce

– Certyfikacja szpitali to pierwszy krok ku rzeczywistej zmianie systemowej. Od wielu lat skala zdarzeń niepożądanych nie ulega zmniejszeniu. Bezpieczeństwo pracowników ochrony zdrowia jest dla nas priorytetem, ponieważ jest to jednoznaczne z bezpieczeństwem pacjentów. Certyfikacja jest dobrym krokiem, aby wprowadzić do polskiej służby zdrowia najwyższe, europejskie standardy. – mówi dr Paweł Witt, przewodniczący Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.

Za przyznanie certyfikatów szpitalom odpowiada Rada Ekspertów. Podmiot ten działa w ramach Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali jako grono specjalistów ze środowiska medycznego.

Proces certyfikacyjny został podzielony na dwa etapy. Pierwszy to formalna ocena zgłoszeń dokonanych za pomocą formularza na stronie internetowej, natomiast drugi to merytoryczna ocena ekspercka, weryfikująca prawidłowość zgłoszeń.

Certyfikat zostanie wydany na 3 lata, z możliwością recertyfikacji po podanym terminie. Regulamin całego procesu dostępny jest na stronie https://deklaracja-bezpiecznyszpital.pl/

Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali została zawiązana w 2021 roku, a głównym jej celem jest zwiększanie bezpieczeństwa pracowników ochrony zdrowia w miejscu pracy, między innymi poprzez promowanie i zachęcanie szpitali do korzystania z bezpiecznego sprzętu medycznego. Głównym projektem koalicji jest program „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”, do którego przyłączają się placówki medyczne, przestrzegające zaleceń zawartych w deklaracji.

Patronat nad projektem objęli: Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Polska Federacja Szpitali, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Polski Klub Dostępu Naczyniowego, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych.

Przeczytaj teraz

Centrum Kardiologii w Józefowie z certyfikatem CMJ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.07.2022

Oddział kardiologii działający w ramach Centrum Kardiologii w Józefowie otrzymał certyfikat Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przyznawany przez ministra zdrowia.

Przyznanie certyfikatu jest efektem przeprowadzonego w placówce audytu akredytacyjnego i dowodem na spełnianie wymagań dotyczących jakości usług.

Certyfikat CMJ posiada obecnie 171 szpitali oraz 197 placówek podstawowej opieki zdrowotnej.

Oddział w Józefowie należy do Grupy American Heart of Poland i działa od roku 2009. Oferuje usługi medyczne w trybie całodobowym, zarówno dla przypadków nagłych (takich jak np. zawał serca), jak i planowych, przede wszystkim w oparciu o realizację kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Prywatne placówki z certyfikatem CMJ

Oddział składa się z części zachowawczej (17 łóżek, z czego 11 monitorowanych) i oddziału intensywnego nadzoru kardiologicznego (8 stanowisk).

W skład części kardiologicznej Centrum wchodzi również pracowania radiologii zabiegowej z salą hemodynamiki i salą elektroterapii, wyposażona w dwa kardioangiografy oraz poradnia kardiologiczna.

Działalność oddziału ukierunkowana jest na diagnostykę i leczenie zabiegowe. Wśród zabiegów dominują interwencje wieńcowe: koronarografie (z ewentualną oceną IVUS, FFR) i angioplastyki wieńcowe z implantacją stentów, wykonywane u pacjentów z zawałem serca, niestabilną i stabilną chorobą wieńcową.  Ośrodek zajmuje się również inwazyjną diagnostyką (badanie elektrofizjologiczne) i leczeniem (ablacja) zaburzeń rytmu serca. ważną pozycję wśród świadczonych usług zajmuje implantacja urządzeń wszczepialnych, takich jak stymulatory serca, automatyczne kardiowertery-defibrylatory, w tym z funkcją resynchronizacji.

Źródło: cmj.org.pl

Przeczytaj teraz

Szpital Medikor z certyfikatem CMJ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.05.2022

Szpital Położniczo-Ginekologiczny Medikor z Nowego Sącza, po raz kolejny otrzymał certyfikat Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, przyznawany przez ministra zdrowia.

Szpital po raz pierwszy otrzymał certyfikat akredytacyjny w roku 2017. Jest on dowodem działania w oparciu o najwyższe standardy jakości.

Placówka zlokalizowana jest przy ulicy Rzemieślniczej 5. Działa od grudnia 2014 roku. Prowadzi oddział położniczo-ginekologiczny oraz neonatologiczny.

Medicover wdraża samodzielne usługi świadczone przez pielęgniarki i położne

Szpital Medikor  należy do Grupy Neomedic, która prowadzi także szpital ginekologiczno-położniczy Ujastek z Krakowa oraz szpital wielospecjalistycznych zabiegów krótkoterminowych Topmed z Krakowa.

Udziały w Grupie Neomedic na początku 2019 roku zostały kupione od funduszu kapitałowego Innova Capital przez Medicover.

Przeczytaj teraz

Centrum Badawczo – Rozwojowe AHP z certyfikatem

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.01.2022

Centrum Badawczo – Rozwojowe, należące do American Heart of Poland S.A., uzyskało Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. Otrzymał go ośrodek badań przedklinicznych nowych wyrobów medycznych. Dotychczas  certyfikat taki otrzymały nieliczne działające w Europie jednostki naukowe.

Dobra Praktyka Laboratoryjna (DPL, ang. Good Laboratory Practice ) to system jakości zgodny z przepisami prawa zawartymi w rozporządzeniu ministra zdrowia z 3 sierpnia 2021 roku oraz zgodny z dyrektywą 2004/9/EC Parlamentu Europejskiego i Rady oraz właściwymi dokumentami OECD.

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej potwierdza, że placówka dba o wysoką rzetelność swojej działalności na każdym jej etapie – od planowania, przez prowadzenie i monitorowanie badań przedklinicznych, aż po ich ocenę pod kątem bezpieczeństwa zarówno dla człowieka, jak i dla środowiska.

Czytaj także: Certyfikat dla platformy Medicover Benefits >>>

DPL wyznacza także standard w zakresie prowadzenia dokumentacji, jej archiwizacji oraz późniejszej prezentacji i interpretacji otrzymanych wyników.

Centrum Badawczo Rozwojowe AHP działa od 2004 roku, prowadzi badania translacyjne, których celem jest wprowadzenie do codziennej praktyki klinicznej nowych technologii.

Grupa American Heart of Poland prowadzi ośrodki, w których działają oddziały kardiologii interwencyjnej, chirurgii naczyniowej oraz kardiochirurgii, pełniące 24-godzinne dyżury między innymi dla chorych z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, w tym ostrego zawału serca.

W ramach Grupy działają marki: Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, Nafis, Centrum Kardiologii Józefów, Med Pro, Intercard, Podlaskie Centrum Sercowo-Naczyniowe, Centrum Zdrowego Serca Telcor, I-Kar oraz Uzdrowisko Ustroń.

Przeczytaj teraz

Certyfikat dla platformy Medicover Benefits

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.12.2021

Medicover Benefits przeszedł pomyślnie proces certyfikacji, który udowodnił, że  platforma ta spełnia najwyższe międzynarodowe standardy.  W jej wyniku otrzymała certyfikat ISO/IEC 27001:2013 Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Potwierdza on, że systemy Medicover Benefits, procedury oraz wewnętrzne polityki spełniają najwyższe rynkowe standardy i podlegają ciągłemu doskonaleniu.

Medicover Benefits to platforma benefitowa, która wspiera klientów, dostarczając im nowoczesne narzędzie, budujące zaangażowanie pracowników i optymalizujące procesy HR.

W działaniach tych bezpieczeństwo i zaufanie użytkowników są bardzo ważne. Właściwe zarządzanie bezpieczeństwem informacji związane jest nie tylko z ochroną systemów informatycznych. Zapewnia także bezpieczeństwo danych osobowych, informacji handlowych oraz innych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Czytaj także: Rozwijamy się we wszystkich obszarach zdrowia i wellbeingu >>>

Dzięki certyfikatowi ISO 27001 klienci platformy mogą być pewni, że wszelkie powierzone jej dane są chronione i poufne oraz że udostępniane są tylko uprawnionym osobom.

Medicover Benefits dba także o integralność informacji, gwarantując dokładność i kompletność danych oraz metod ich przetwarzania a także ciągle doskonali procesy systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i stosuje najlepsze praktyki w tej dziedzinie.

Platforma Medicover Benefits, która oferuje benefity od prawie 300 partnerów, daje możliwość integracji z systemem kadrowo-płacowym i obsługi benefitów online.

Audyt i certyfikację platformy przeprowadziła niezależna firma DNV Polska, należąca do Grupy DNV. Grupa ta to jedna z najbardziej doświadczonych jednostek certyfikujących na świecie: skupia 13500 specjalistów i działa w ponad 100 krajach.

Przeczytaj teraz

Certyfikaty dla szpitala Bonifratrów w Krakowie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.12.2021

Szpital Zakonu Bonifratrów w Krakowie otrzymał akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz certyfikat dotyczący spełnienia wymogów według Normy ISO 9001:2015.

Wizyta akredytacyjna przedstawicieli CMJ odbyła się w szpitalu w czerwcu i lipcu 2021. Wizytatorzy w ciągu trzech dni pobytu podczas rozmów z pracownikami, obserwacji i przeglądu dokumentacji placówki oraz weryfikacji dokumentacji medycznej gromadzili potrzebne informację. Efektem kompleksowej analizy była ocena 221 standardów, a utrzymywany od ponad 20 lat certyfikat jakościowy Ministra Zdrowia został przedłużony na kolejne 3 lata.

Natomiast we wrześniu 2021 szpital przeszedł kolejny zewnętrzny proces oceny w zakresie recertyfikacji spełnienia wymogów według Normy ISO 9001:2015, która zwraca szczególną uwagę na rozwój w obszarach bezpieczeństwa informacji, zarządzania ryzykiem, a także odpowiedzialności za świadczone usługi.

Certyfikat jest gwarancją dobrego rozwoju, wysokich kwalifikacji zespołu i skutecznego zarządzania. Samoocena będąca efektem tego procesu pozwala wychodzić naprzeciw oczekiwaniom pacjentów poprzez rozszerzanie oferty i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

Czytaj także: Złote Godło dla Centrum Medycznego Mavit w Programie Najwyższa Jakość Quality International>>>

Szpital Bonifratrów w Krakowie prowadzi pięć oddziałów szpitalnych: diagnostyczno-leczniczy, chorób wewnętrznych, angiologii i geriatrii, chirurgii ogólnej i onkologicznej, wojewódzki oddział chirurgii naczyń i angiologii z pododdziałem terapii wewnątrznaczyniowej oraz anestezjologii i intensywnej terapii.

Szpital prowadzi także poradnię podstawowej opieki zdrowotnej, zespół poradni specjalistycznych oraz pracownie diagnostyczne.

W lutym 2021 placówka otworzyła nową przychodnię, zlokalizowaną w Zakopanem.

Usługi szpitala oferowane są zarówno w ramach kontraktu z NFZ, jak i komercyjnie.

Placówka jest jednym z czterech bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe działają w Katowicach, Łodzi oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie, hospicjum we Wrocławiu oraz apteki, sklepy zielarskie i domy opieki.

Czytaj także: Jakość, reforma sieci szpitali i pacjent w centrum uwagi >>>

Przeczytaj teraz

Szpital Matopat z certyfikatem “Szpital bez bólu”  

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.10.2021

Szpital Specjalistyczny Matopat z Torunia otrzymał certyfikat “Szpital bez bólu”. Certyfikat taki otrzymują placówki, które spełnią określone kryteria, dzięki którym przyczynią się do podniesienia jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego. 

Szpital Matopat wprowadził wszystkie rekomendacje i wymagania programu do standardowego postępowania. Pacjenci są znieczulani w sposób możliwie najlepszy dla nich, dobrany do stanu zdrowia i zaplanowanego zabiegu operacyjnego. W trakcie operacji i zaraz po jej zakończeniu oraz podczas całego pobytu w szpitalu monitorowany jest poziom odczuwanego bólu i dostosowywane są do niego sposoby leczenia przeciwbólowego. 

Organizatorzy projektu zweryfikowali to postępowanie i potwierdzili prawidłowość prowadzenia leczenia przeciwbólowego.  Certyfikat „Szpital bez bólu” dla placówki w Toruniu został przyznany na 3 lata, czyli do września 2024 roku.  

Program “Szpital bez bólu” został zainicjowany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne. 

Czytaj także: Nagroda “Bezpieczny Szpital Przyszłości” dla Szpitala św. Rafała >>>

Szpital Specjalistyczny Matopat należy do Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. Posiada 29 łóżek dla pacjentów w osiemnastu pokojach (jedno- i dwuosobowych), dwie sale operacyjne oraz dwie sale wybudzeń (6 łóżek).  

Placówka wykonuje zabiegi w zakresie chirurgii, ortopedii, ginekologii, neurochirurgii, urologii oraz okulistyki.  

Przy szpitalu działa przychodnia, w której funkcjonuje ponad 20 poradni i pracowni diagnostycznych. 

Szpital Matopat oferuje zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Przeczytaj teraz

Placówka Scanmed z akredytacją CMJ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.01.2021

Centrum Medyczne Poznań, należące do Grupy Scanmed, otrzymało akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, przyznawaną przez ministra zdrowia. Akredytacja dotyczy podstawowej opieki zdrowotnej.

Wymogi akredytacyjne w formie standardów dotyczą kluczowych obszarów udzielania świadczeń i dotyczą między innymi bezpieczeństwa, wszechstronności opieki, zapewnienia ciągłości świadczeń pomiędzy różnymi podmiotami sprawującymi opiekę nad pacjentem, promocji i edukacji zdrowotnej oraz jakości dokumentacji medycznej.

Realizacja takich wymogów jest możliwa przy zaangażowaniu całej kadry medycznej zatrudnionej w placówce.

Obecnie certyfikat akredytacyjny posiadają 233 placówki POZ oraz 220 szpitali.

Aktualna lista akredytowanych jednostek POZ dostępna jest tutaj>>>

Aktualna lista akredytowanych szpitali dostępna jest tutaj>>>

Centrum Medyczne Poznań zlokalizowane jest przy ulicy Przemysłowej 46a w Poznaniu. Oprócz świadczeń POZ oferuje także konsultacje specjalistyczne, między innymi w zakresie ginekologii, ortopedii, urologii, kardiologii, neurologii, okulistyki, psychologii i psychiatrii. Dostępne są tutaj także zabiegi w zakresie fizjoterapii.

Czytaj także: Szczepienia i dług zdrowotny priorytetami na rok 2021>>>

Przeczytaj teraz

Akredytacja CMJ dla placówki PAKS

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.11.2020

Placówka sieci Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca – Centrum Sercowo Naczyniowe w Mielcu otrzymała certyfikat akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, przyznawany przez ministra zdrowia.

Jest to obecnie jeden z pięciu  szpitali w Polsce, który spełnia bardzo rygorystyczne warunki standardów akredytacyjnych wydanych przez ministra zdrowia w 2015 roku dla szpitali wąskospecjalistycznych, posiadających do 50 łóżek, wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne.

Wizytatorzy odwiedzili placówkę PAKS w Mielcu 10 i 11 września 2020 roku, przeprowadzając wizytę akredytacyjną w pełnym rygorze epidemiologicznym.

Placówka PAKS w Mielcu została utworzona w 2006 roku w należącym do miasta Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego. Wykonywane są tutaj zabiegi planowe oparte na jednodniowej hospitalizacji oraz kompleksowe leczenie miażdżycy naczyń wieńcowych.

Czytaj także: Szpital Św. Rafała pomaga w walce z epidemią>>>

W szpitalu realizowany jest program leczenia świeżego zawału i niestabilnej choroby wieńcowej.  Wykorzystywane są również urządzenia do obrazowania tętnic wieńcowych techniką ultrasonografii wewnątrznaczyniowej. Placówka dysponuje sprzętem do wykonywania zabiegów ablacji. Oprócz oddziału szpitalnego działa tutaj poradnia.

Ośrodki PAKS należą do Grupy AHP. Działają w nich oddziały kardiologii interwencyjnej, chirurgii naczyniowej oraz kardiochirurgii, pełniące 24-godzinne dyżury między innymi dla chorych z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, w tym ostrego zawału serca.

Na początku roku 2020 certyfikat CMJ otrzymało także Rzeszowskie Centrum Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej, należące do Grupy AHP.

American Heart of Poland (AHP) prowadzi Centrum Badawczo-Rozwojowe. W ramach Grupy działają także marki: Nafis, Med Pro, Intercard, Centrum Zdrowego Serca Telcor, I-Kar oraz Uzdrowisko Ustroń.

Przeczytaj teraz

Słupsk: Centrum Medyczne Salus z akredytacją CMJ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.09.2020

Centrum Medyczne Salus ze Słupska dołączyło do grona szpitali, które otrzymały akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, przyznawaną przez ministra zdrowia. Akredytację CMJ posiada obecnie 215 szpitali.

Placówki, które uzyskały akredytację CMJ, muszą spełnić wymogi określone w standardach. Dotyczą one szeregu zagadnień, wśród których znajduje się właściwa diagnostyka, ocena stanu pacjenta, skuteczność opieki nad nim, kontrola zakażeń,  zabiegi i znieczulenia, farmakoterapia, prawa pacjenta, a także różne obszary zarządzania.

Wykaz placówek posiadających akredytację dostępny jest na stronie cmj.org.pl>>>

Szpital Salus zajmuje pomieszczenia o powierzchni ponad 3000 m kw., a blok operacyjny – prawie 640 m kw. Dysponuje trzema salami operacyjnymi, na których rocznie wykonywanych jest ponad 3000 zabiegów w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, ginekologii, ortopedii, okulistyki, otolaryngologii, a także w zakresie chirurgicznego leczenia otyłości.

Oddział szpitalny zajmuje ponad 1900 mkw, posiada 68 łóżek w 17-stu pokojach, w tym 7 łóżek intensywnego nadzoru medycznego.

Czytaj także: Nowe prognozy dla rynku prywatnej opieki zdrowotnej>>>

Salus prowadzi także poradnie podstawowej opieki zdrowotnej, poradnie specjalistyczne oraz zespół pracowni diagnostycznych, w których można wykonać badania USG, RTG, mammografię, badania tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, laboratoryjne oraz endoskopowe.

Salus oferuje także świadczenia w zakresie stomatologii i rehabilitację

Oferowane świadczenia są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

Główna siedziba Centrum, w której działa zespół poradni specjalistycznych i szpital, znajduje się przy ulicy Zielonej 8 w Słupsku. Przychodnie oferujące podstawową opiekę zdrowotną działają także przy ulicach – Piłsudskiego 2, Mochnackiego 1,Szafranka 10 oraz w Siemianicach przy ulicy Rzemieślniczej 10.

Centrum prowadzi Salus sp. z o.o., której zarząd tworzą: Jerzy Turas oraz Tomasz Kuźmiński. Spółka działa od 2003 roku.

Czytaj także: Szpital Św. Elżbiety dołącza do Grupy Lux Med>>>

Przeczytaj teraz

Akredytacja ministra zdrowia dla szpitala w Blachowni

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.03.2020

Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni, należący do Grupy Scanmed, otrzymał pozytywną ocenę w procesie akredytacji Ministerstwa Zdrowia. Otrzymanie akredytacji jest potwierdzeniem wysokiej jakości świadczeń udzielanych przez placówkę.

Akredytację przyznaje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Rola akredytacji polega głównie na wyszukiwaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. W tych obszarach tworzone są  standardy akredytacyjne, które mają charakter dynamiczny i podlegają okresowej modyfikacji, zależnie od szybkości wywoływania pożądanych efektów. Dzięki temu spełnione jest założenie akredytacji polegające na stałym stymulowaniu do osiągania poziomu, jaki wyznaczają standardy akredytacyjne.

Czytaj także: Droga do sukcesu to droga przez innowacje>>>

Najcenniejszym elementem systemu akredytacji jest to, iż pojedyncza placówka, taka jak nasz szpital, ma możliwość dokonania samooceny poprzez porównanie się z wzorcami dobrego postępowania jakimi są przyjęte standardy akredytacyjne. Określenie w ten sposób własnych słabych stron pozwala osobom zajmującym się jakością na poszukiwania sposobów poprawy funkcjonujących wewnątrz jednostki procesów – czytamy w informacji szpitala w Blachowni.

Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni prowadzi oddziały: chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, anestezjologii i intensywnej terapii,  chorób wewnętrznych, ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny oraz pediatryczny. Działa tutaj także zespół poradni specjalistycznych, pracownie diagnostyczne oraz nocna i świąteczna pomoc lekarska.

Pod koniec 2019 roku placówka po raz kolejny otrzymała certyfikat „Szpital bez bólu”.

Przeczytaj teraz

CenterMed: akredytacja dla przychodni w Katowicach

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.01.2020

CenterMed Katowice otrzymał akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia  w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Placówka uczestniczyła w projekcie unijnym dotyczącym wsparcia podmiotów POZ we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przyznanie certyfikatu poprzedził kilkudniowy przegląd akredytacyjny, który miał na celu ocenę realizacji standardów i stopnia ich spełniania w procesie leczenia pacjentów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Certyfikat dotyczy przychodni CenterMed działających w Katowicach przy ulicy Bocheńskiego 38. Działają tutaj oprócz poradni podstawowej opieki zdrowotnej także poradnie specjalistyczne oraz pracownie diagnostyczne, między innymi RTG czy psychologii transportu.

Czytaj także: Medicover otworzył centrum przyzakładowe w Zawierciu>>>

Certyfikat CMJ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej posiadają także przychodnie CenterMed działające w Tarnowie.

Placówki CenterMed działają także w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Lublinie, Nowym Sączu i Bochni. W Krakowie działa Szpital CenterMed.

Placówki sieci oferują opiekę medyczną od badań diagnostycznych, poprzez medycynę pracy, konsultacje lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy specjalistów, zabiegi ambulatoryjne, rehabilitację, badania profilaktyczne i usługi stomatologiczne, aż po opiekę szpitalną. CenterMed współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz firmami ubezpieczeniowymi.

Przeczytaj teraz

Szpital w Blachowni z certyfikatem „Szpitala bez bólu”

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.11.2019

Należący do Grupy Scanmed Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni po raz kolejny otrzymał certyfikat „Szpital bez bólu”. Uzyskanie takiego certyfikatu potwierdza wprowadzenie najwyższych standardów leczenia bólu w placówce.

Standardy te dotyczą uśmierzania bólu pooperacyjnego na oddziałach pooperacyjnych i zabiegowych.

Projekt „Szpital bez bólu” został zainicjowany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu, które do jego realizacji zaprosiło związane z tematem programu towarzystwa naukowe – Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne.

Kryteria, które szpital lub oddział muszą spełnić, by otrzymać certyfikat to: monitoring natężenia bólu oraz leczenia bólu u wszystkich pacjentów na oddziale, informowanie pacjentów o możliwości i metodach uśmierzania i leczenia bólu, monitorowanie ewentualnych działań niepożądanych.

Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni prowadzi oddziały: chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, anestezjologii i intensywnej terapii,  chorób wewnętrznych, ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny oraz pediatryczny. Działa tutaj także zespół poradni specjalistycznych, pracownie diagnostyczne oraz nocna i świąteczna pomoc lekarska.

Czytaj także: Lean Management sposobem na niedobór lekarzy i pielęgniarek>>>

Przeczytaj teraz

Oddział Enel-Med Arkadia wyróżniony za leczenie otyłości

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.10.2019

Centrum Medyczne Enel-Med S.A. dołączyło do trzech warszawskich placówek, uhonorowanych akredytacją Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Wyróżnienie, przyznane zostało oddziałowi Enel-Med Arkadia i poświadcza wysokie standardy prowadzonego w nim leczenia nadwagi, otyłości oraz ich powikłań.

Wyróżnienie, którym uhonorowano oddział, przyznawane jest w ramach Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji i Akredytacji Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. W zamyśle PTBO, program ten stanowi zalążek przyszłego ogólnopolskiego systemu kompleksowej opieki nad chorymi na otyłość – niezbędnego tym bardziej, że przewlekłej otyłości towarzyszą liczne powikłania zdrowotne.

O akredytację i certyfikat PTBO ubiegać się mogą placówki medyczne oraz lekarze specjalizujący się w leczeniu otyłości. Medyk zgłaszający się do programu przechodzi specjalne szkolenie, a następnie potwierdza swoją wiedzę i umiejętności w teście egzaminacyjnym. Z kolei placówki, które występują o przyznanie certyfikatu, muszą udowodnić, że dysponują możliwością prowadzenia leczenia otyłości w sposób profesjonalny, bezpieczny, z poszanowaniem godności pacjenta.

Wśród wymogów stawianych przez PTBO akredytowanym placówkom medycznym znajduje się między innymi konieczność zatrudnienia lekarzy specjalistów, certyfikowanych przez PTBO.

Czytaj także: Enel-Med: Szpital Centrum z certyfikatem „Szpitala bez bólu”>>>

W zespole prowadzącym leczenie powinien się też znaleźć chirurg wykonujący operacje bariatryczne, dietetyk, fizjoterapeuta i psycholog. Dodatkowo każdy oddział oceniany jest pod kątem wdrożonych procedur leczenia, możliwości diagnostycznych oraz posiadanego sprzętu: od podstawowego, typu EKG, po aparaty do pomiarów wagi i składu ciała u osób otyłych.

– Jesteśmy dumni z przyznanego nam przez PTBO wyróżnienia, zwłaszcza że staraliśmy się o nie przez prawie rok – mówi dr n. med. Katarzyna Skórzewska, zastępca dyrektora medycznego ds. przychodni specjalistycznych Enel-Med. – Musieliśmy w tym celu spełnić szereg wytycznych, zarówno w zakresie umiejętności naszych pracowników, jak też infrastruktury – dodaje.

W oddziale Enel-Med Arkadia profesjonalne leczenie otyłości prowadzą dr Edyta Jabłońska-Wypustek oraz dr Joanna Grabska. Obie specjalistki posiadają indywidualnie przyznaną akredytację PTBO.

Przeczytaj teraz

PAKS: certyfikat CMJ dla Centrum Sercowo-Naczyniowego w Chrzanowie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.07.2019

Małopolskie Centrum Sercowo-Naczyniowe z Chrzanowa, należące do sieci Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, otrzymało akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przyznawaną przez ministra zdrowia.

Placówka otrzymała akredytację na początku lipca 2019, razem z ośmioma innymi szpitalami, pozostałe to jednostki publiczne. Wśród nich jest także szpital powiatowy w Chrzanowie, na terenie którego działa Centrum PAKS.

Oddział Polsko-Amerykańskich Klinik Serca Małopolskie Centrum Sercowo-Naczyniowe w Chrzanowie, działający od 2009 roku, to jeden z pierwszych ośrodków w Polsce, w obrębie którego umieszczono oddział kardiologii inwazyjnej, chirurgii naczyniowej oraz pracownię rezonansu magnetycznego.

Pozwala to na szeroko pojętą kompleksową ocenę pacjenta pod kątem występowania chorób serca i naczyń i jest szczególnie korzystne dla chorych dotkniętych miażdżycą, która zazwyczaj nie ogranicza się do jednego obszaru naczyniowego. Zabiegi ratujące ludzkie życie są wykonywane w klinice przez całą dobę (dyżury 24-godzinne).

Czytaj także: Jakość leczenia – kluczowa dla pacjentów i systemu>>>

Klinika posiada między innymi nowoczesny angiograf oraz wykorzystuje najnowocześniejszy sprzęt do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego. Świadczy usługi medyczne w ramach kontraktów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także na zasadzie prywatnej odpłatności.

Placówka dysponuje jedno- i wieloosobowymi salami chorych wyposażonymi w oddzielne węzły sanitarne, salą operacyjna, salą Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, pracownią badań nieinwazyjnych oraz poradnią kardiologiczna.

Certyfikat akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia jest obecnie w posiadaniu 208 szpitali oraz 139 placówek podstawowej opieki zdrowotnej.

Przeczytaj teraz

Robert Gajda z certyfikatem Harvard Medical School

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.06.2019

Doktor Robert Gajda, właściciel sieci placówek Gajda-Med, ukończył innowacyjny kurs na Harvard Medical School. Kurs skierowany był między innymi do lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy specjalistów i asystentów lekarzy.

Uczestnicy szkolenia mogli nauczyć się między innymi technik symulacji pokazującej interdyscyplinarne i kompleksowe podejmowanie decyzji klinicznych, wykorzystania sztuki do pomocy w diagnozie fizycznej.

Założyciel i dyrektor Grupy Gajda-Med dr n. med. Robert Gajda posiada specjalizacje – chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, kardiologii oraz medycyny sportowej.

Czytaj także: Robert Gajda prelegentem podczas międzynarodowej konferencji>>>

W roku 1998 założył NZOZ Centrum Medyczne Gajda-Med, w kolejnych latach otwierane były nowe placówki, które w roku 2013 zostały skonsolidowane w Grupę  Gajda-Med. Obecnie jest ich ponad 20 na terenie kilku województw. W roku 2015 do Grupy dołączył Szpital Powiatowy w Pułtusku.

W roku 2008 w Centrum Medycznym Gajda-Med w Pułtusku powstała poradnia kardiologii sportowej pełniąca funkcję poradni konsultacyjnej dla sportowców wyczynowych z całego świata i osób uprawiających sport amatorsko.

Poradnia ta została przekształcona w Centrum Kardiologii Sportowej, jednostkę naukowo-badawczą, w której prowadzone są badania nad wpływem wysiłku fizycznego na serce sportowców, w szczególności biegaczy długodystansowych i maratończyków.

Doktor Gajda również uprawie różne dyscypliny sportu, głównie biegi na średnich i długich dystansach, startując w zawodach rangi międzynarodowej jako reprezentant Polski w kategorii masters.

Przeczytaj teraz

Enel-Med: Szpital Centrum z certyfikatem „Szpitala bez bólu”

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.06.2019

Warszawski Szpital Centrum, prowadzony przez Enel-Med, dołączył do wąskiego grona placówek medycznych mogących pochwalić się certyfikatem „Szpital bez bólu”. Certyfikat świadczy o spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów, najwyższym poziomie dbałości w procesie leczenia bólu oraz zwiększeniu komfortu i satysfakcji pacjenta z całego procesu leczenia.

Wyróżnienie zostało przyznane przez ekspertów Polskiego Towarzystwa Badania Bólu wraz z Polskim Towarzystwem Anestezjologii i Intensywnej terapii, Polskim Towarzystwem Ginekologicznym, Towarzystwem Chirurgów Polskich, Polskim Towarzystwem Ortopedycznym i Traumatologicznym.

Program ma na celu wprowadzenie do placówek medycznych najwyższych standardów związanych z uśmierzeniem bólu pooperacyjnego i leczeniem bólu przewlekłego.

– Certyfikat „Szpital bez bólu” jest dla nas w pewnym sensie zwieńczeniem prac nad tym, by pacjenci czuli się maksymalnie komfortowo przychodząc do nas do szpitala, przebywając tu, czy wychodząc już do domów. Ten certyfikat jest przyznawany szpitalom, które spełniają odpowiednie kryteria, posiadają udokumentowane odpowiednie skale leczenia bólu, wprowadzone wysokie standardy i, co bardzo ważne, mają odpowiednio przeszkolony cały personel, lekarzy i pielęgniarki – informuje specjalista anestezjologii lek. Michał Jędrzejewski ze Szpitala Centrum.

Certyfikat w znacznej mierze dotyczy głównie czasu po zabiegach i operacjach, ale nie tylko.

– Równie istotna jest rozmowa lekarza pacjentem jeszcze przed operacją. Kiedy mówimy ludziom, że to wcale nie musi boleć, że nie będzie bolało, niejednokrotnie spotykam się z niedowierzaniem. Wielu pacjentów mówi wręcz, że to niemożliwe, że mają już doświadczenia z przeszłości i spodziewają się bólu, u nas jednak jest inaczej. Zdarzają się pacjenci, którzy na przykład staw kolanowy mają operowany już po raz piąty czy szósty i dopiero u nas spotykają się z leczeniem bez bólu. Jednym z wymogów, które obowiązują w szpitalu z takim certyfikatem, jest właśnie rozmowa z pacjentem przed planowanym zabiegiem i pełna informacja dotycząca dotycząca właśnie operacji i czasu pooperacyjnego bez bólu – dodaje specjalista.

W Szpitalu Centrum wykonywane są głównie zabiegi ortopedyczne, ale także te z zakresu pogranicza neurochirurgii, takie jak choćby stabilizacje kręgosłupa. Wykonywane są także na przykład endoprotezy kolan, bioder i to także u osób starszych, oraz endoprotezy barku, które są bardzo rzadko wykonywane.

Szpital Centrum mieści się przy alei Solidarności 128. Enel-Med prowadzi także w Warszawie Szpital Zacisze, zlokalizowany przy ulicy Gilarskiej 86C.

W skład Grupy wchodzą także przychodnie wieloprofilowe, oddziały diagnostyki obrazowej oraz specjalistyczne kliniki: medycyny estetycznej Eetell, medycyny sportowej Enel-Sport, stomatologii oraz marka Enel-Senior.

Czytaj także: Czytaj także: Nowy oddział Enel-Med Galeria Młociny już otwarty>>>

Przeczytaj teraz

Pierwsza prywatna poradnia leczenia bólu we Wrocławiu z certyfikatem

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.03.2019

Polskie Towarzystwo Badania Bólu w lutym 2019. nadało certyfikat stwierdzający spełnianie standardów poradni Leczenia Bólu AnalgoMed sp. z o.o. we Wrocławiu. Certyfikat ma gwarantować wysoki poziom świadczonych usług w zakresie medycyny bólu.

Polskie Towarzystwo Badania Bólu podejmuje decyzję o wydaniu certyfikatu w oparciu o regulacje prawne oraz wytyczne Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu oraz Kartę Praw Pacjenta. Ważność Certyfikatu ustalono na okres 3 lat.

Poradnie leczenia bólu mogą funkcjonować w wielu różnych systemach – może to być poradnia ukierunkowana na jeden rodzaj chorób (na przykład poradnia leczenia chorób kręgosłupa), na jeden rodzaj leczenia lub też poradnia zapewniająca możliwość leczenia wielokierunkowego, integracyjnego z uwzględnieniem biopsychospołecznego modelu bólu przewlekłego.

Tych ostatnich działa w Polsce obecnie 23 i są to poradnie posiadające certyfikat Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.

Czytaj także: NZOZ Intermed z certyfikatem ISO>>>

Warunki uzyskania Certyfikatu PTBB to między innymi posiadanie personelu medycznego z określonym stażem w poradni leczenia bólu, stosowane metody oceny bólu: ilościowa, jakościowa, psychometrii bólu, stosowane integracyjne metody leczenia – co najmniej po jednej procedurze: anestezjologicznej, farmakologicznej, fizykalnej (neuromodulacyjna/rehabilitacyjna), psychologicznej oraz posiadanie sprzętu (z atestacją): do resuscytacji, do zabiegów fizykalnych rehabilitacyjnych) neuromodulacyjnych, do zabiegów anestezjologicznych wraz z należnymi lekami.

Poradnia Leczenia Bólu AnalgoMed zlokalizowana jest w centrum Wrocławia, w budynku SkyTower przy ulicy Powstańców Śląskich. Działają tutaj gabinety konsultacyjno-diagnostyczne, zabiegowe oraz część rehabilitacyjna.

Placówka zajmuje się leczenie różnego rodzaju bólu, zarówno ostrego, związanego na przykład z dyskopatią czy rwą kulszową, jak i przewlekłego (bólu nowotworowego, migreny, bólu fantomowego). Specjalizuje się w terapii dolegliwości, które nie poddają się prostym metodom leczenia i skrajnie obniżają komfort życia pacjenta.

– Cieszymy się, że na terenie Dolnego Śląska funkcjonuje drugi ośrodek z potwierdzonymi certyfikatem najwyższymi standardami leczenia bólu. Patrząc na skalę potrzeb jest to dopiero początek drogi, ale liczymy na współpracę ośrodka z wieloma podmiotami w regionie i nie tylko – powiedział prof. dr hab. Andrzej Kübler, założyciel AnalgoMedu.

Czytaj także: Potrzebne jest partnerstwo sektora publicznego i prywatnego>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj teraz

BaltiMed z certyfikatem akredytacyjnym CMJ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.02.2019

Przychodnia BaltiMed z Gdańska otrzymała akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, przyznawaną przez ministra zdrowia. Certyfikat dotyczy podstawowej opieki zdrowotnej.

Zakład Opieki Zdrowotnej BaltiMed został zarejestrowany w 1994 roku, jako jeden z pierwszych niepublicznych zakładów na terenie Gdańska. W obecnej siedzibie – przy ulicy Krzemowej 16 Przychodnia BaltiMed funkcjonuje od 1998 roku, kiedy to na podstawie umowy z miastem przejęła opiekę nad pacjentami Oruni Górnej, wcześniej leczących się w Przychodni przy ulicy Gościnnej.

Placówka oferuje głównie opiekę na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawową oraz ambulatoryjną specjalistyczną opiekę zdrowotną. Obejmuje opieką POZ ponad 9 tysięcy pacjentów.

Placówkę prowadzi Przychodnia BaltiMed sp. z o.o. sp.k. Prezesem zarządu spółki z o.o. jest Andrzej Zapaśnik, lekarz internista, który jest także prezesem zarządu Polskiej Fundacji Opieki Zintegrowanej.

Na początku lutego 2018 akredytację CMJ dotyczącą podstawowej opieki zdrowotnej otrzymało osiem podmiotów. Certyfikat obecnie posiada 75 placówek podstawowej opieki zdrowotnej oraz 196 szpitali.

Pełna lista placówek akredytowanych dostępna jest na stronie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia – www.cmj.org.pl (szpitale) oraz www.cmj.org.pl (placówki POZ).

Czytaj także: Łódź: certyfikat CMJ dla Szpitala Bonifratrów>>>

Przeczytaj teraz
Page 1 of 2
1 2