sexemodelankara escortataşehir escortanadolu yakası escortAnadolu Yakası Ucuz Escortescort bayan izmirescortkuşadası escortmalatya escortip stresserdeneme bonusu veren sitelerbuy twitter followersHidden Wikibodrum escortlol scriptAlanya TransferAntalya transferizmir escortortam dinleme cihazlarıhttp://umraniyetip.orgKongre Standıanadolu yakası escortşerifali escort bayanlarescort bayan maltepeescort bayan antalyahalkalı escortbahis sitelerihttps://www.populerhoca.com/hizli-okuma-kursu/casino siteleriEscort Londonip stresserdeneme bonusu veren sitelerSahabet girişmobil ödeme bozdurmakepenk tamirihttps://www.turkcasino.net/casino sitelerihttp://www.milano2018.com/ http://www.elculturalsanmartin.org/canlı casinoslot sitelerideneme bonusu veren sitelerkumar sitelerihttp://www.robinchase.org/online casino india real moneyMarsbahis girişSekabet girişBahisnow yeni girişCasinoslot güncel giriş

Rozszerzenie kompetencji pielęgniarek i położnych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.02.2023

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia rozszerza wykaz substancji czynnych zawartych w lekach i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykaz badań diagnostycznych, na które będą mogły wystawiać skierowania.

Celem przepisów jest poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki i położne, bez konieczności odbycia wizyty u lekarza.

Rozszerzeniu ulega wykaz substancji czynnych w grupie leków przeciwzakaźnych stosowanych w chorobach dróg moczowych, dodano do niego – Furazidinum oraz Fosfomycinum trometamolum. Do wykazu substancji czynnych zawartych w lekach stosowanych do leczenia trudno gojących się ran i oparzeń, dodane substancje czynne – Sulfathiazolum argentum oraz Octenidinum dihydrochloridum + Phenoxyethanolum.

Wykaz wyrobów medycznych poszerzony zostanie o cewniki urologiczne oraz opatrunki hydrożelowe.

Zwiększenie obowiązków pielęgniarki to krok w kierunku usprawnienia opieki zdrowotnej

Natomiast wykaz badań diagnostycznych, na które pielęgniarki i położne będą mogły wystawiać skierowania, rozszerzono o badanie stężenia cholesterolu (wraz z frakcjami) oraz test antygenowy w kierunku wirusa Sars-CoV-2, uzyskiwany za pomocą Systemu Dystrybucji Szczepionek.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 21 lutego 2023 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30 dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

NIK: monitorowanie niepożądanych działań leków nie funkcjonuje

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.11.2020

Według Najwyższej Izby Kontroli system monitorowania niepożądanych działań leków nie funkcjonuje prawidłowo. Działania rozpoznawane są w szpitalach, jednak nie zawsze są zgłaszane przez pracowników medycznych do odpowiednich organów. W rezultacie nie pozwala to na dokładne poznanie zagrożeń towarzyszących farmakoterapii i na ograniczanie niektórych niekorzystnych następstw stosowania leków.

Podobne zastrzeżenia NIK miała także po wcześniejszych kontrolach prowadzonych w latach 2016-2019,

W trakcie obecnej kontroli stwierdzono, że żaden ze skontrolowanych szpitali nie zadbał o prawidłowe funkcjonowanie systemu wychwytywania, zgłaszania i analizowania niepożądanych działań leków. Aż w 30 procentach placówek personel medyczny nie stwierdził żadnego działania, a w 20 procentach szpitali liczba stwierdzonych działań przez personel medyczny w ciągu trzech lat wahała się od dwóch do ośmiu przypadków.

Zgłoszenia niepożądanych działań leków, w tym niepożądanych odczynów poszczepiennych, powinny trafiać do właściwego urzędu lub podmiotu odpowiedzialnego. Zarówno Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, jak i podmioty odpowiedzialne zobowiązane są do dokonania analiz przyczynowo-skutkowych otrzymanych zgłoszeń i przekazania ich do zewnętrznych baz danych.

Zgłoszenia niepożądanych działań leków pochodzą najczęściej od lekarzy, a personel pielęgniarski i ratowniczy nie jest aktywny w tym zakresie. Ustalenia kontroli oraz wyniki badań ankietowych 840 respondentów pokazały także, iż zdarzają się sytuacje, w których osoby wykonujące zawody medyczne błędnie interpretują definicję działań niepożądanych leków, nie znają jej lub nie stosują.

Czytaj także: Pracodawcy RP postulują niepodnoszenie podatków>>>

Prawie połowa niepożądanych działań leków stwierdzonych przez pracowników medycznych w kontrolowanych szpitalach nie została w ogóle zgłoszona do urzędu lub podmiotu odpowiedzialnego lub została zgłoszona z opóźnieniem przekraczającym ustawowe 15 dni.

W żadnym szpitalu natomiast nie stworzono warunków do prawidłowej realizacji obowiązków w zakresie zgłaszania takich działań przez osoby wykonujące zawody medyczne.

NIK zaznacza także, że obowiązek zgłaszania działań niepożądanych spoczywa tylko na pracownikach medycznych, a same placówki nie mają obowiązku przekazywać tych zgłoszeń dalej, co stanowi istotną barierę w egzekwowaniu realizacji tego obowiązku w szpitalach.

Według Izby Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych rzetelnie realizował część zadań w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, kierował stosowne komunikaty na temat. bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego, działał na rzecz aktywizacji osób zobowiązanych lub uprawnionych do informowania o wystąpieniu zdarzeń. Niedomagał natomiast monitoring niepożądanych działań leków, czego przejawem były przede wszystkim wieloletnie zaległości Urzędu w prowadzeniu analiz przyczynowo-skutkowych zgłoszeń i przekazywanie zgłoszeń do zewnętrznych baz danych.

Czytaj także: Ekonomia najważniejsza w ochronie zdrowia>>>

Zaległości w przekazywaniu zgłoszeń do zewnętrznych baz danych zwiększyły się w badanym okresie z prawie 7 tysięcy zgłoszeń do prawie 19 tysięcy.

W rezultacie ważne dane o szkodliwości stosowania pewnych leków nie docierały lub docierały z opóźnieniem do instytucji odpowiedzialnych za monitorowanie bezpieczeństwa leków w skali europejskiej i światowej, a w konsekwencji do producentów leków i personelu medycznego.

NIK wskazuje, że zaległości w przekazywaniu danych związane były między innymi z brakami kadrowymi w URPL.

 

Cały raport NIK na temat systemu monitorowania niepożądanych działań leków dostępny jest tutaj www.nik.gov.pl>>>

Przeczytaj teraz

Jest lista bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.08.2020

Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę leków refundowanych dla kobiet w ciąży. Lista będzie obowiązywała od 1 września 2020 roku. W wykazie znalazło się 114 pozycji dostępnych na receptę, najczęściej stosowanych przez ciężarne.

Resort zdrowia podkreśla, że lista ta będzie uzupełniana.

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej przygotowują raport na temat prywatnej opieki zdrowotnej>>>

Wykaz zapewnia dostęp do bezpłatnych leków dla wszystkich kobiet w ciąży – od momentu stwierdzenia ciąży przez lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub lekarza w trakcie odbywania specjalizacji w tej dziedzinie, lub położną podstawowej opieki zdrowotnej, lub położną wykonującą świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni położniczo-ginekologicznej, jednak nie dłużej niż 15 dni po planowanej dacie porodu.

Receptę na leki refundowane (oznaczone jako leki „C”) będzie mógł wystawić lekarz lub położna posiadający kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz inny lekarz – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub położną, którzy stwierdzili ciążę.

Lista bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży dostępna jest tutaj>>>

Przeczytaj teraz

Rozporządzenie w sprawie wzrostu środków na refundację

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.05.2019

Opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia, który przewiduje zmianę w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2019 roku, stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację . Wynika to ze zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wzrost całkowitego budżetu NFZ na refundację osiągnie ostatecznie 1.243.303.000 zł więcej względem roku poprzedniego.

Zwiększone zostaną środki na  finansowanie dotychczas nieobjętych refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które nie mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu, do kwoty 437.251.000 zł (było przeznaczone na ten cel 190 785 000 zł), na finansowanie przewidywanego wzrostu refundacji w wybranych grupach limitowych wynikającego ze zmian w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub ze zmian praktyki klinicznej do kwoty 46.650.000 zł (było 34 480 000 zł) oraz na refundację, w części dotyczącej finansowania świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14 ustawy o świadczeniach (chodzi o leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dostępne w aptece na receptę) do kwoty 763.402.000 zł (było 597 885 000 zł).

Czytaj także: Będzie segregacja i system TOPSOR na szpitalnych oddziałach ratunkowych>>>

Przewidziane zwiększenie  całkowitego budżetu na refundację w roku 2019 nie będzie powodować przekroczenia 17 procent sumy środków publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń gwarantowanych w planie finansowym Funduszu.

Środki finansowe na zwiększenie całkowitego budżetu na refundację w roku 2019 pochodzić będą ze środków funduszu zapasowego NFZ oraz ze zmian planu finansowego Funduszu związanego ze wzrostem przychodów NFZ ze składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronie RCL 28 maja 2019 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu siedmiu dni.

Przeczytaj teraz

Będą kary dla podmiotów leczniczych za nabywanie produktów leczniczych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.05.2019

Nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne z 26 kwietnia 2019 wprowadza między innymi kary za nielegalną sprzedaż produktów leczniczych przez podmioty prowadzące działalność leczniczą, a także za nabycie produktów leczniczych niezgodnie z ich ustawowym przeznaczeniem.

Zgodnie z nowymi regulacjami zakazane będzie nabywanie przez podmiot wykonujący działalność leczniczą produktu leczniczego albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego objętych refundacją, w innym celu niż udzielanie przez ten podmiot świadczenia opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto ustawa wprowadza zakaz zaopatrywania się przez hurtownie farmaceutyczne w produkty lecznicze od podmiotów prowadzących obrót detaliczny,

Ustawa doprecyzowuje także przepisy, wskazując jako cel funkcjonowania aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych – bezpośrednie zaopatrywanie ludności w produkty lecznicze.

Ustawa, jak wskazano w uzasadnieniu, ma na celu przeciwdziałanie nieprawidłowościom i niedoborom w zaopatrzeniu na farmaceutycznym rynku detalicznym, które są powodowane działającym na szeroką skalę nielegalnym obrotem produktami leczniczymi funkcjonującym w ramach tzw. „odwróconego łańcucha dystrybucji produktów leczniczych”. Mechanizm ten polega na pozyskiwaniu leków z rynku detalicznego w celu ich odsprzedaży za granicę za cenę wielokrotnie wyższą aniżeli dopuszczalna cena krajowa (w przypadku leków refundowanych).

Czytaj także: Powstanie Narodowa Strategia Onkologiczna>>>

Zakres ustawy obejmuje odpowiedzialność osób biorących udział w obrocie produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia, jak również wykorzystujących produkty lecznicze, pozyskane przez uczestnictwo w ”odwróconym łańcuchu dystrybucji produktów leczniczych”.

Ustawa penalizuje działania godzące w ten obrót, uzupełnia oraz zaostrza przepisy karne za przestępstwa związane z wytwarzaniem, importem lub dystrybucją produktów leczniczych.

W celu ograniczenia nielegalnego wywozu z Polski produktów leczniczych, ustawa wprowadza także przepisy służące usprawnieniu nadzoru i skuteczności przeprowadzania inspekcji podmiotów zajmujących się dystrybucją tych produktów, wzmacniając uprawnienia dotyczące przeprowadzania kontroli i inspekcji działalności gospodarczej objętej zezwoleniami i przewiduje większą współpracę organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej z Policją i Strażą Graniczną oraz wszystkimi instytucjami państwowymi i samorządowymi.

Dotyczy to między innymi korzystania z pomocy Policji lub Straży Granicznej w zapewnieniu niezakłóconego dokonania inspekcji, a także przyznania osobom uprawnionym do dokonywania inspekcji lub kontroli uprawnień do zarządzenia otwarcia obiektu, lokalu lub ich części oraz znajdujących się w nich schowków, a także ich oględzin.

Zgodnie z ustawą, w przypadku nabycia lub zbycia przez podmiot wykonujący działalność leczniczą produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego wbrew zakazowi nakładana będzie na taki podmiot kara pieniężna w wysokości dwukrotnej wartości nabytych lub zbytych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych.

Ustawa wejdzie w życie 6 czerwca 2019 roku, z wyjątkiem przepisów dotyczących współpracy z Policją lub Strażą Graniczną przy przeprowadzeniu kontroli albo inspekcji, które wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, a wejście w życie przepisów ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw jest skorelowane z jej wcześniejszą cząstkową nowelizacją w zakresie sprzedaży wysyłkowej oraz z dostarczaniem leków dla osób z niepełnosprawnością  i wejdą w życie 1 lipca 2019 roku.

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP 22 maja 2019.

 

Przeczytaj teraz

Nowe opłaty za wnioski na wydanie zgody na wytwarzanie leku

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.12.2018

22 grudnia 2018 wejdą w życie przepisy w sprawie wysokości opłat za złożenie wniosku o wydanie lub zmianę zgody na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia opłata za złożenie wniosku o wydanie zgody na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego wynosi 6000 zł.

Dotychczas opłata ta wynosiła 5 800 zł.

Natomiast opłata za złożenie wniosku o zmianę zgody na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego wynosi 3000 zł. Dotychczas nie było ustalonej takiej opłaty, gdyż nie było możliwości zmiany zgody na wytwarzanie produktu leczniczego.

Opłata będzie ponoszona jednorazowo, niezależnie od liczby produktów leczniczych, które mają być wytwarzane w danym miejscu.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 27 listopada 2018 roku w sprawie wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie lub zmianę zgody na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP – 7 grudnia 2018 roku (poz. 2291).

Przeczytaj teraz

Więcej pieniędzy na leki dla seniorów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.11.2018

Prezydent RP podpisał ustawę z 23 października 2018 roku, która dokonuje zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmienia ona limit środków na finansowanie leków dla seniorów.

Nowelizacja zwiększa o 50 mln zł w roku 2018 limit wydatków przeznaczonych na realizację programu leki 75+ , który będzie wynosił 693,3 mln zł, oraz limit dziesięcioletni wydatków przeznaczonych na realizację programu leki 75+, który będzie wynosił 8 324,6 mln zł.

Ustawa podwyższa także limit kwartalny z poziomu 25 procent do poziomu 35 procent, który powoduje uruchamianie mechanizmu korygującego przewidzianego w ustawie z dnia 18 marca 2016 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 652).

Do stosowania mechanizmu korygującego jest zobowiązany minister zdrowia w przypadku ryzyka przekroczenia limitów ustalonych na kolejne lata realizacji programu leki 75+.

Mechanizm korygujący polega na zmianie dotychczasowego wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego orz wyrobów medycznych, wydawanych bezpłatnie pacjentom po ukończeniu 75. roku życia.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od
1 września 2018 roku.

Przeczytaj teraz

Pracodawcy RP: szpitale stracą niezależność

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.09.2018

Według Pracodawców RP groźbę straty  niezależności przez szpitale niesie projekt zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, które określa warunki zawierania i realizacji umów dotyczących programów lekowych. Zakończyły się właśnie konsultacje społeczne dotyczące tego projektu.

Wnioski są niepokojące, ponieważ projekt ten to kolejny krok na drodze osłabiania roli szpitali w procesie leczenia. Obecnie o tym, czym leczeni są pacjenci (jakie wyroby medyczne i leki są używane w terapii) decydował szpital korzystając z katalogu produktów refundowanych przez Ministra Zdrowia – czyli szpitalny dział zamówień publicznych współpracujący z lekarzami. Natomiast przygotowane przez NFZ zarządzenie (wprowadza ono zapisy ustawy z 20 lipca 2017 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia) to zmieni. Według projektu Fundusz zyska możliwość wpływania na proces zakupu wyrobów medycznych i leków – alarmują Pracodawcy RP.

W opinii Pracodawców RP taka zmiana zmusza do zadania pytania czy szpital w Polsce jeszcze leczy i zajmuje się pacjentem, czy też jest jedynie wykonawcą poleceń Narodowego Funduszu Zdrowia. Uprawnienie, jakie zyska NFZ, przy arbitralnych decyzjach może istotnie wpłynąć na proces zakupów wyrobów medycznych i leków dla szpitali, a tym samym uniemożliwić optymalne i efektywne leczenie. Jeśli Narodowy Fundusz Zdrowia narzuci lekarzom konkretne opcje terapeutyczne lub konkretne wyroby medyczne, to czy weźmie także odpowiedzialność za wynik leczenia chorego? – czytamy w komentarzu.

W projekcie zarządzenia rozszerzono stosowanie wskaźników korygujących o nowe jednostki chorobowe. Wskaźnik korygujący to dodatkowe i zupełnie uznaniowe podwyższenie finansowania diagnostyki przed podaniem leku oraz wzrost finansowania samego podania leku – dla wybranych arbitralnie przez NFZ leków. Fundusz planuje na to przeznaczyć nie mniej niż 10 mln zł (tak wynika z Oceny Skutków Regulacji do projektu z lipca 2018, bo w projekcie z 5 września 2018 żadne wyliczenia się nie pojawiły). Oznacza to, że szpitale zachęcone premią będą kupowały produkty wskazane przez NFZ, a potrzeby terapeutyczne pacjenta zejdą na drugi plan.

W opinii Pracodawców RP wskaźniki korygujące, które coraz częściej i śmielej stosuje Narodowy Fundusz Zdrowia, są niezgodne z prawem, gdyż ich zastosowanie nie jest zgodne z delegacją ustawową upoważniającą Fundusz do ich zastosowania.

Pracodawcy RP zawnioskowali o odrzucenie wszystkich zmian zawartych w nowelizacji zarządzenia oprócz tych, które dotyczą uregulowania wypłaty wyższych wynagrodzeń dla pracowników medycznych oraz uelastycznienia wymogów kadrowych w programach lekowych.

Czytaj także: Pracodawcy RP: zarządzenie w sprawie programów lekowych łamie prawo>>>

Przeczytaj teraz