Projekt IMP – Ukraiński pracownik na polskim rynku pracy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.04.2023

Partner Pracodawców RP – Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera w Łodzi, przy wsparciu WHO, przygotował projekt pod nazwą „Ukraiński pracownik na polskim rynku pracy. Badania profilaktyczne/ Український працівник на польському ринку праці. Профілактичні огляди”.

W myśl obowiązujących w Polsce przepisów każdy pracownik (również ten pochodzący z innego kraju) ma obowiązek poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom profilaktycznym, a pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Z obserwacji lekarzy prowadzących profilaktyczne badania lekarskie pracowników z Ukrainy wynika, że często doświadczają oni problemów zdrowotnych, które można skutecznie leczyć. Jest to prawdopodobnie spowodowane niewystarczającą opieką medyczną w kraju, z którego pochodzą, oraz trwającą na Ukrainie wojną, która znacznie pogorszyła dostęp do usług medycznych.

Poważnym problemem związanym z przeprowadzaniem badań profilaktycznych pracowników jest bariera językowa. Często nowo przybyli obywatele Ukrainy nie znają języka polskiego, a personel medyczny, w tym lekarze, nie komunikuje się po ukraińsku. Utrudnia to nie tylko proces diagnostyczny, ale także wydawanie odpowiednich zaleceń lekarskich. Ukraińscy pacjenci nie rozumieją, co powinni robić, aby poprawić swój stan zdrowia, często nie są świadomi, że niektóre choroby można leczyć, aby zapobiec ich progresji. Często też nie wiedzą, jaki jest cel badań profilaktycznych pracowników i z czego wynika ich zakres. Warto zauważyć, że specjaliści medycyny pracy są nierzadko jedynymi lekarzami, z którymi mają kontakt osoby pochodzące z Ukrainy.

Pracodawcy RP: porozumienie z Instytutem Medycyny Pracy

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera w Łodzi, na prośbę Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), podjął się wsparcia pracowników z Ukrainy na polskim rynku pracy. Efektem wspólnych działań jest projekt: „Ukraiński pracownik na polskim rynku pracy. Badania profilaktyczne/ Український працівник на польському ринку праці. Профілактичні огляди”.

W ramach projektu przygotowano podstawowe informacje w języku ukraińskim na temat opieki profilaktycznej nad pracownikami w Polsce. Pakiet materiałów obejmuje krótkie filmy oraz broszurę opisujące zasady obowiązkowych badań profilaktycznych pracowników na polskim rynku pracy. Przygotowano także materiały na temat profilaktyki najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych (nadciśnienia tętniczego i cukrzycy) oraz szczepień ochronnych rekomendowanych osobom pracującym. Poza tym dla lekarzy i ich ukraińskim pacjentów stworzono kwestionariusze w języku ukraińskim, mające na celu możliwość zebrania wiarygodnego wywiadu, a także pakiet najczęściej wydawanych pacjentom zaleceń medycznych.

Wszystkie opracowane w ramach projektu materiały zostały umieszczone na stronie internetowej IMP w Łodzi.

Przeczytaj teraz

Raport Pracodawców RP na temat profilaktyki zdrowotnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.02.2023

Pracodawcy RP we współpracy z ekspertami i profesjonalistami medycznymi, rozpoczęli dyskusję na temat konieczności i opłacalności inwestowania w profilaktykę zdrowotną.

W odpowiedzi na potrzebę budowania społecznej odpowiedzialności za zdrowie stworzony został raport „Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia”, który zawiera przegląd aktualnie realizowanej profilaktyki oraz rekomendacje dotyczące poprawy jej wykorzystania a także wczesnej diagnostyki w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

Autorzy dokumentu starali się znaleźć odpowiedź na pytanie, co zrobić, abyśmy jako społeczeństwo żyli jak najdłużej i w dobrym zdrowiu, w jaki sposób państwo powinno pomagać w dbaniu o nasze zdrowie oraz jak najlepiej realizować działania profilaktyczne i wczesną diagnostykę.

Raport wykorzystuje wiedzę specjalistyczną i nie mógłby powstać bez merytorycznego wkładu i wsparcia uznanych ekspertów.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej utworzyli fora sektorowe

Treść raportu skupia się na analizie dotychczasowych doświadczeń i wyzwań oraz wskazaniu rekomendacji w zakresie wprowadzenia efektywnej profilaktyki i wczesnej diagnostyki. Porusza tematy dotyczące zakresu i roli profilaktyki chorób cywilizacyjnych, zasad funkcjonowania oraz przybliżenie roli, a także sposobu jej realizacji i wczesnej diagnostyki w systemie opieki zdrowotnej. Przedstawia obszary systemu ochrony zdrowia, które należy zmienić a także propozycje programów (wnioski i rekomendacje).

Dotyczą one między innymi rozszerzenia zakresu profilaktyki zdrowotnej o nowe obszary terapeutyczne, w tym przygotowanie programów profilaktycznych w zakresie pneumokokowego zapalenia płuc u osób dorosłych, raka płuca, zachorowań na nowotwory wątroby poprzez wprowadzenie narodowego planu eliminacji HCV, profilaktyki zakażeń wirusem HPV oraz profilaktyki pierwotnej i wtórnej choroby miażdżycowej układu sercowo-naczyniowego.

Raport „Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia” został oficjalnie zaprezentowany podczas panelu Pracodawców RP: „Profilaktyka – świadome zarządzanie zdrowiem”, który odbył się w ramach konferencji „Post Scriptum – Priorytety w Ochronie Zdrowia 2022”.

Pełna treść raportu dostępna jest tutaj

Przeczytaj teraz

Jak pozostać aktywnym zawodowo jak najdłużej – materiał edukacyjny dla pracowników

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.12.2022

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, partner Pracodawców RP, przygotował materiały edukacyjne dla pracowników pt. Zachowania prozdrowotne związane ze stylem życia w kontekście ekspozycji zawodowej – Jak pozostać aktywnym zawodowo mimo upływu czasu i pogarszania się zdrowia? Dlaczego warto pracować jak najdłużej?”

Opracowanie pomaga zrozumieć jak istotne jest – zarówno w aspekcie zdrowotnym, ekonomicznym, jak i społecz­nym – kontynuowanie aktywności zawodowej jak najdłużej. Dostarczy także wiedzy na temat zmian zachodzących wraz z wiekiem w organizmie człowieka, co pozwoli pracownikom poznać przyczyny malejącej zdolności do pracy.

Ułatwi również wspólne – wraz z pracodawcą – planowa­nie obowiązków zawodowych, tak aby w pełni wykorzystać doświadczenie i poten­cjał starszych pracowników, uwzględniając jednocześnie ich ograniczenia.

Eksperci Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi w przygotowanym opracowaniu wskazują także, które obszary i w jaki sposób należy wspierać, aby skutecznie i długofalowo utrzymywać zdrowie i aktywność zawodową.

Opracowanie dostępne jest tutaj>>>>

Przeczytaj teraz

Wektor Serca dla Grupy Lux Med

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 10.12.2022

Grupa Lux Med otrzymała nagrodę Wektor Serca, przyznawaną przez Pracodawców RP za osiągnięcia wykraczające poza standardowe działania w przestrzeni społeczno-gospodarczej w wyjątkowych i okazjonalnych sytuacjach. Grupa Lux Med została wyróżniona za zaangażowanie w pomoc Ukrainie.

Za stworzenie przestrzeni, w której ponad podziałami zwyciężyło serce oddane naszym przyjaciołom z  Ukrainy. Za urzeczywistnianie tego, co z pozoru wydaje się niemożliwe i wskazanie kierunku dla innych w sytuacji, w jakiej po raz pierwszy znalazła się współczesna Europa – tak uzasadniono wyróżnienie Grupy Lux Med.

– Serdecznie dziękuje Pracodawcom RP za Wektor Serca, który otrzymał Lux Med za pomoc obywatelom Ukrainy. Do dzisiaj otworzyliśmy nasze serca i gabinety lekarskie dla ponad 155 tysięcy uchodźców. Dziękuje wszystkim pracownikom, Wektor Serca przekazuję z dumą na ich ręce, bo to ich ogromna praca i otwarte serca. To także nagroda dla naszych pacjentów, bo to dzięki ich wsparciu i wyrozumiałości możemy pomagać – mówiła Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med, odbierając nagrodę 8 grudnia 2022 podczas świątecznego spotkania Pracodawców RP.

Nagrodą tą doceniono także takie firmy jak Adamed S.A., Oshee Polska sp. z o.o., Smyk Holding, Provident oraz Fibrain.

Nagrodzeni przedsiębiorcy w wyjątkowy sposób wyróżnili się pomagając obywatelom Ukrainy.

Lux Med wraz z International Medical Relief: pomoc nadal potrzebna

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej od 20 lat przyznają nagrodę Wektora osobom oraz podmiotom, które swą działalnością i postawą wyznaczają kierunki godne naśladowania dla innych. Laureaci Wektorów przecierają szlaki dla przedsiębiorców i pracodawców, wskazując nowatorskie rozwiązania i koncepcje szczególnie istotne dla polskiej gospodarki oraz przyczyniając się do rozwoju społecznego.

Wektory Serca to Wektory Specjalne.

Grupa Lux Med (część Bupa) jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce wspierającą w ogromnej skali uchodźców z Ukrainy. W lutym 2022 Lux Med wprowadził specjalny program wsparcia dla osób uciekających przed wojną, który został opary na trzech filarach: pomocy doraźnej, leczeniu szpitalnym i rozwoju zawodowym. Projekt jest finansowany kwotą 6 milionów funtów brytyjskich przez Bupa, a działania realizowane są głównie przez Fundację Lux Med im. dr. Joanny Perkowicz.

Grupa Lux Med prowadzi i finansuje również centrum wsparcia medycznego w centrum pomocy Ukrainie Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie oraz centrum medyczne w  Warszawie przeznaczone wyłącznie dla obywateli Ukrainy.

Lux Med udziela bezpłatnej pomocy obywatelom Ukrainy w swoich 270 placówkach i 14 szpitalach na terenie całego kraju.

Przeczytaj teraz

Zdrowie powinno być priorytetem rządu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.10.2022

Zdrowie powinno się znaleźć wśród priorytetów rządu – mówiła Beata Małecka -Libera, przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia,  podczas panelu pod tytułem – Po pierwsze zdrowie, odbywającego się w ramach VI Kongresu Wizja Zdrowia.

Według senator Małeckiej-Libery minister zdrowia powinien być zajmować się zagadnieniami zdrowia publicznego oraz zajmować stanowisku wicepremiera.

– Wówczas byłby partnerem dla ministra finansów i miałby wsparcie w premierze – mówiła.

Senator wspomniała także o roli profilaktyki, o której dyskutuje się od wielu lat, i o położeniu większego nacisku na finansowanie świadczeń z tego zakresu. Postulowała także zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia i poruszyła problem nierównego dostępu szpitali do finansowania publicznego.

Ważny jest dialog i współpraca z całym sektorem ochrony zdrowia

W panelu brał także udział Artur Białkowski, dyrektor zarządzający Medicover Polska, który mówił o holistycznej opiece zdrowotnej, obejmującej świadczenia zdrowotne, profilaktykę, a także usługi związane z dietetyką i sportem.

– Mamy ogromny dług zdrowotny, pandemia sprawiła, że zapotrzebowanie na usługi medyczne jest większe niż było wcześniej – mówił. Poruszył też problem nieodwoływania wizyt przez pacjentów, którzy rezerwują konsultacje „na zapas” oraz braku kadry medycznej i dużego zapotrzebowania na lekarzy – mówił Artur Białkowski.

Roman Pałac prezes Gemini Polska mówił o uprawnieniach dla farmaceutów, dotyczących szczepień i wystawiania recept.

Natomiast Andrzej Sokołowski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, stwierdził, że brakuje jasno zdiagnozowanej ścieżki pacjenta w systemie ochrony zdrowia. Podkreślił także, że prywatne szpitale oferują wysoką jakość obsługi i charakteryzuje je lepsze wykorzystanie środków finansowych. Szpitale publiczne mogą brać z nich przykład.

– Czy nie lepiej byłoby tworzyć mniejsze szpitala, które są bardziej ekonomiczne niż otwierać duże placówki, które mają 30 procent obłożenia? Zamiast budować szpitale, które nie są potrzebne, lepiej przeznaczać środki wydawane na ten cel, na świadczenia dla pacjentów – mówił prezes OSSP.

W panelu „Po pierwsze, zdrowie” brali udział: Andrzej Mądrala – członek Rady Pracodawców RP, przewodniczący Platformy „Zdrowe Zdrowie” Pracodawców RP, Artur Białkowski – wiceprezes Pracodawców Medycyny Prywatnej, Jarosław J. Fedorowski – prezes Polskiej Federacji Szpitali, Agnieszka Gołąbek – manager ds. komunikacji i public affairs Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma, Jacek Krajewski – prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, Beata Małecka-Libera – senator, przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia, Roman Pałac – prezes Gemini Polska, Sylwia Piekarska – przewodnicząca sekcji szpitalnej Izby Polmed oraz Andrzej Sokołowski – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych.

Kongres Wizja Zdrowia odbywał się 11 i 12 października 2022 w formule hybrydowej. Organizowany był przez wydawnictwo Termedia.

Przeczytaj teraz

Po pierwsze – zdrowie, panel dyskusyjny w ramach Forum Ekonomicznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.09.2022

Po pierwsze zdrowie – to temat panelu dyskusyjnego, który odbył się 7 września 2022,  w ramach XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Jego uczestnicy dyskutowali na temat priorytetów w ochronie zdrowia oraz sposobów na modyfikację opieki zdrowotnej w celu uzyskania większej efektywności. Mówiono także o sposobach finansowania sektora ochrony zdrowia, zarządzania zdrowiem obywateli oraz profilaktyce zdrowotnej.

Moderatorem panelu był dziennikarz Bartosz Kwiatek z Grupy Polsat Plus, prowadzącym  – Andrzej Mądrala, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej, członek Rady Pracodawców RP.

Koordynacja i ocena efektów leczenia

Jednym z uczestników panelu była Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med, która podkreśliła rolę kilku istotnych elementów, które mogą mieć wpływ na uzyskanie większej efektywności w ochronie zdrowia. Mówiła o wysokich wymaganiach Narodowego Funduszu Zdrowia wobec placówek, oferujących świadczenia ze środków publicznych, które często nie biorą pod uwagę wszystkich czynników, takich jak na przykład brak personelu. Istotna jest także relokacją środków i przeznaczenie większej ich ilości na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, a mniej na szpitale, które ciągle stanowią główne źródło kosztów w ochronie zdrowia. Wspomniała o inflacji medycznej oraz inflacji ogólnej, które powodują, że wzrost wydatków na zdrowie jest pozorny, stąd potrzeba racjonalnej dystrybucji środków.

Pozorny wzrost nakładów nie wpływa na poprawę sytuacji w ochronie zdrowia

– Potrzebne jest przyspieszenie koordynacji opieki i oceny świadczeniodawców ze względu na uzyskiwane efekty leczenia. Dobrze że są programy pilotażowe, ale powinny one także być przekształcane w  programy realizowane regularnie. Sektor prywatny się rozwija, ale można go w większym zakresie wykorzystać w systemie publicznym, szczególnie w koordynacji opieki nad pacjentem – dodała Anna Rulkiewicz.

Podkreśliła także rolę dobrego zarządzania szpitalami i konieczność skupienia się na pacjencie i efekcie leczenia.

– Popieram opinię dotyczącą konieczności dbałości o jakość. Wzrost nakładów na ochronę zdrowia powinien być powiązany z jakością. Jeżeli jedyną miarą priorytetyzacji ochrony zdrowia są finanse i wysokość wydatków, to nie jest to system propacjencki, pieniądze to tylko środek do celu-  mówił Bernard Waśko, wiceprezes ds. medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia.

Według wiceprezesa NFZ system ochrony zdrowia  jest przeregulowany. Mówił także o zmianie ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia i o tym, że strumień pieniędzy płynący z tego tytułu do placówek medycznych nie przekłada się na dobro pacjentów.

Medycyna pracy to także profilaktyka

Pracodawcy Medycyny Prywatnej od wielu lat postulują, by wykorzystać system opieki nad pracownikami funkcjonujący w ramach medycyny pracy dla celów profilaktyki chorób. Na ten temat mówiła podczas panelu  Jolanta Walusiak-Skorupa, dyrektor
Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera.

-Medycyna pracy to nie tylko badania okresowe czy wstępne, ale także szczepienia i programy profilaktyczne, ten system nie jest jednak w pełni wykorzystywany, i to nie przepisy regulujące te kwestie są niedoskonałe, ale ich realizacja. Za badania pracowników płaci pracodawca, trudno obarczać go jeszcze programami profilaktycznymi, które finansuje NFZ. Mogłyby one być realizowane przez lekarzy medycyny pracy, ale systemy finansujące różne badania nie są spójne – mówiła dyrektor Walusiak-Skorupa.

Zwróciła przy tym uwagę na tzw. czynnik ludzki i na to, że wiele zamierzeń można realizować bez dodatkowych kosztów. Mówiła o współpracy z pracodawcami i prowadzonymi z NFZ rozmowami na temat roli medycyny pracy, a także o długu zdrowotnym, który powstał w wyniku zaniedbań badań okresowych w ciągu ostatnich dwóch lat.

Trwa rewolucja w zakresie e-zdrowia

-Zdrowiem trzeba się zając w sposób celowany, nie tylko zdrowiem pracowników, ale wszystkich obywateli, uświadamiając im, że ich stan zdrowia  zależy od nich samych – dodała.

Edukacja w zakresie medycyny stylu życia

Nawiązując do tej wypowiedzi Jarosław Pinkas, dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego mówił o konieczności propagowania wiedzy i autorytetów medycznych i edukowaniu społeczeństwa na temat tego, czym jest nauka.

– Bazując na wiedzy każdy powinien dokonywać takich wyborów, aby dbać o zdrowie. Tymczasem mamy coraz więcej osób wątpiących w sens szczepień, co wynika z braku wiedzy. Medycyna stylu życia powinna się zakorzenić w głowach wszystkich Polaków – mówił Jarosław Pinkas.

Agnieszka Mastalerz-Migas z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w celu zwiększenia świadomości na temat szczepień wśród osób dorosłych postulowała wzmocnienie podstawowej opieki zdrowotnej oraz edukację pacjentów i personelu medycznego.

-Wiemy, że należy szczepić dzieci ale tematyka szczepień u dorosłych trudno się przebija do świadomości, pomogła w tym pandemia, która pokazała wartość szczepień. Wprowadzone w ubiegłym roku rozwiązania, takie jak darmowe szczepienia przeciwko grypie i wykonywanie ich w aptekach, zwiększyło dostępność do tych szczepień, ale w tym roku cofnęliśmy się w tych rozwiązaniach. Szczepienia finansowane ze środków publicznych dostępne są tylko dla pewnej grupy osób – mówiła Agnieszka Mastalerz-Migas.

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia mówił między innymi o tym, że ustawa o jakości umożliwia inne podejście do kosztów ochrony zdrowia.

-Są to nasze środki finansowe i muszą wystarczyć na wszystko, a dbanie o efektywne wydatkowanie to dbanie o pacjenta. Dysponujemy olbrzymim budżetem i wiele rzeczy można dzięki temu osiągnąć, ale jeszcze wiele pracy w tym zakresie jest przed nami –  mówił wiceminister zdrowia.

W panelu uczestniczyli także – Grzegorz Cessak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, który mówił o nowych lekach i procesie legislacyjnym związanym z ich wprowadzaniem, oraz poseł Tomasz Latos, przewodniczący sejmowej komisji zdrowia.

Poseł Latos podkreślił rolę mądrego zarządzania środkami publicznymi, gdyż nawet 9 procent PKB nie wystarczy, gdy środki te będą źle ulokowane. Stwierdził, że prywatny sektor może spełnić ważną rolę w koordynowaniu opieki zdrowotnej.

Postulaty Pracodawców RP

Andrzej Mądrala, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej i członek Rady Pracodawców RP, zapowiedział edukację pracodawców, między inny w kierunku takiej organizacji pracy zdalnej, aby zapewnić dobre zdrowie pracownikom, oraz pokazywanie dobrych przykładów w tym zakresie.

Przedstawił także rekomendacje Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia, pod którymi wszyscy popierający te działania mogli złożyć podpisy.

               

Rekomendacje dotyczą między innymi traktowania przez rząd ochrony zdrowia jako priorytetu, wzrostu nakładów i odpowiedzialnej alokacji środków przeznaczonych na ochronę zdrowia, koordynowanej opieki zdrowotnej, koncepcji ochrony zdrowia opartej na wartości, odpowiedniego zarządzania inwestycjami a także wykorzystania potencjału prywatnego sektora opieki zdrowotnej. Rekomendacje mówią także o dostępie do innowacyjnych terapii lekowych oraz o profilaktyce i wczesnej diagnostyce wielu chorób, o efektywności systemu ochrony zdrowia, zwiększeniu dostępu do świadczeń oraz o rozwoju informatyzacji.

Przeczytaj teraz

Trzecia edycja Raportu Zdrowa Legislacja – Prawo w ochronie zdrowia w obliczu pandemii

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.07.2022

Ukazała się trzecia edycja raportu Zdrowa Legislacja, wydanego przez Amerykańską Izbę Handlową w Polsce oraz Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Celem raportu jest wskazanie mankamentów sposobu tworzenia prawa w obszarze ochrony zdrowia, ale także docenienie dobrych praktyk, których wykorzystanie może poprawić jakość wprowadzanych przepisów.

Raport przedstawia przedsięwzięcia legislacyjne podejmowane w czasie pandemii oraz przepisy uchwalane z myślą o pomocy pracodawcom, świadczeniodawcom, pracownikom i obywatelom, czyli tarcze antykryzysowe 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 (działające od czerwca 2020 do czerwca 2021). Zawiera analizy prac nad przepisami oraz pozostałymi projektowanymi rozwiązaniami systemowymi.

-To już trzecia edycja cyklicznego raportu „Zdrowa Legislacja”. Jest ona na tyle szczególna, że dokładnie omawia proces legislacji prowadzonej w czasie pandemii oraz rozwiązania jakie zostały przyjęte w tzw. tarczach antykryzysowych. To kolejny raz, kiedy twórcy raportu zwracają uwagę Ministerstwa Zdrowia i parlamentarzystów na potrzebę zapewnienia transparentnego i przewidywalnego procesu legislacyjnego, który jest kluczem do zwiększenia inwestycji w Polsce – podkreśla Jacek Graliński, przewodniczący Komitetu Farmaceutycznego AmCham.

Pośpiech wrogiem jakości

Od czerwca 2020 do czerwca 2021 rząd zainicjował w systemie opieki zdrowotnej 14 projektów ustaw i tylko dwa z nich były poddane konsultacjom społecznym. Według twórców raportu brak zaangażowania strony społecznej to najpoważniejszy problem tworzenia przepisów prawa w Polsce. Jak wynika z raportu, regulacje tarcz antykryzysowych były wprowadzane szybko oraz bez dyskusji środowiskowych i konsultacji społecznych. Liczba nowelizacji, krótki czas wprowadzania przepisów, wielość regulacji odnoszących się do podobnych zakresów i częstotliwość zmian tychże przepisów nie przyczynia się do poczucia stabilności i przejrzystości prawa.

Pojawiły się rozwiązania prawne zaostrzające odpowiedzialność karną personelu medycznego. Z perspektywy pacjentów proces tworzenia prawa był odbierany jako niespójny, chaotyczny i potęgujący poczucie zagubienia. Zdaniem pacjentów system ochrony zdrowia w Polsce od lat znajduje się w fazie ciągłych zmian legislacyjnych, których oni nie rozumieją.

Brak konsultacji, nadregulacja

Proces legislacyjny prowadzony w taki sposób wprost przekłada się na pogarszającą się jakość przepisów. Nierzetelne konsultacje, pośpiech, tajność projektów, brak koncepcji oraz nadregulacja to najpoważniejsze problemy stanowienia prawa, które w Polsce coraz częściej nie spełnia oczekiwanych standardów.

-Brak konsultacji to brak dogłębnego zrozumienia potrzeb pracodawców, świadczeniodawców, personelu medycznego, pacjentów i obywateli. Wielu z powyższych błędów można było uniknąć, gdyby poważnie potraktowano dialog społeczny oraz przeprowadzono rzetelne i konstruktywne konsultacje – mówi Beata Rorant, ekspert ds. ochrony zdrowia Pracodawców RP, jeden z autorów raportu.

Uwagi środowisk pacjenckich

Raport uwzględnia także stanowiska organizacji i stowarzyszeń pacjenckich. Zdaniem Fundacji MY PACJENCI udział strony społecznej w procesie podejmowania decyzji o kształcie i finansowaniu ochrony zdrowia w Polsce miał bardzo ograniczony zasięg i miał jedynie charakter pro forma, a uwagi środowisk pacjentów były ignorowane przez decydentów.

-Brak udziału obywateli w konsultacjach społecznych jest niesprawiedliwością społeczną. Fundacja stoi na stanowisku, że zdrowa legislacja powinna być pacjocentryczna: czyli nadrzędnym celem zmian prawnych powinno być wzmacnianie pozycji pacjenta w systemie, traktowanie go jako podmiotu wszelkich zmian – mówi Magdalena Kołodziej, prezes zarządu Fundacji MY PACJENCI.

Z kolei przedstawiciele Federacji Pacjentów Polskich zwrócili uwagę na brak publikacji szczegółowej listy projektów planowanych w danym roku kalendarzowym, nadmierną liczbę tworzonych aktów normatywnych, zbyt krótkie terminy konsultacji i zbyt rzadkie konsultowanie z pacjentami projektów ustaw i rozporządzeń w procedurze prekonsultacji.

Najważniejsze wnioski z raportu „Zdrowa Legislacja 3”

▪system tworzenia prawa w Polsce wymaga wiele poprawek,
▪potrzebna jest stabilność i przewidywalność prawa,
▪brak tworzenia konsultacji to najpoważniejszy problem tworzenia przepisów prawa w Polsce,
▪projektodawcy ignorują głosy, opinie i postulaty strony społecznej,
▪tworzone prawo nie odpowiada potrzebom pacjentów, podmiotów leczniczych czy firm farmaceutycznych,
▪brak konsultacji uniemożliwia wyeliminowanie poważnych błędów przygotowanych regulacji prawnych,
▪dbanie o jakość przepisów prawa powinno być zasadą, a nie wyjątkiem,
▪proces powinien być przejrzysty i umożliwiać obywatelom uczestniczenie w nim,
▪faza przygotowywania rządowych projektów aktów prawnych i ich procedowanie wymaga istotnych zmian,
▪proces konsultacji powinien być prowadzony w ramach dialogu obywatelskiego,
▪akty prawne z zakresu ochrony zdrowia wymagają poprawy (należy uwzględnić stronę społeczną przy tworzeniu prawa),
▪zmiany powinny być dokonywane w sposób przewidywalny z poszanowaniem wszystkich stron,
▪powinno być odpowiednio długie vacatio legis.

III edycja raportu
Raport „Zdrowa Legislacja 3” nawiązuje do dwóch poprzednich edycji. Pierwsza z nich została wydana w 2020 roku i zawierała analizę projektów aktów prawnych z obszaru ochrony zdrowia procedowanych od 1 maja 2018 roku do 31 maja 2019 roku. Z kolei druga edycja raportu dotyczyła analizy sposobu prowadzania procesów legislacyjnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce oraz rekomendacji mających na celu stworzenie stabilnego prawa. Raport prezentował między innymi perspektywę Izb Lekarskich i Pielęgniarskich.
Najnowsza III EDYCJA raportu dostępna jest tutaj.
Przeczytaj teraz

Pracodawcy RP wspierają inicjatywy dotyczące szczepień ochronnych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.05.2022

Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego – MedFake, to projekt realizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (Lider), SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny i Akademię Leona Koźmińskiego.

Głównym celem projektu jest podniesienie zaufania do szczepień ochronnych w Polsce poprzez opracowanie narzędzi skłaniających pacjentów i młodzież do odrzucenia nieprawdziwych twierdzeń medycznych w zakresie szczepień, czyli medycznych fake newsów.

Badania przeprowadzone w ramach projektu dadzą odpowiedź na pytanie, jak kształtują się mechanizmy podejmowania decyzji. Do tych odpowiedzi zostanie dopasowany ostateczny kształt narzędzi trafiających do grup docelowych, tak aby były one dostosowane  do potrzeb tych grup i osiągnęły zakładany rezultat, jakim jest spadek liczby odmów szczepień.

Spójne strategie dla grup odbiorców

W ramach projektu zostaną opracowane, oparte o mechanizmy psychospołeczne bazujące na technikach perswazji i wpływu społecznego, spójne strategie dla personelu medycznego, nauczycieli, rodziców oraz młodzieży.

Przygotowany zostanie model organizacji podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie realizacji programu szczepień ochronnych oraz gotowe modele współpracy z samorządem, organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi, a także propozycje zmian legislacyjnych i aktów prawnych.

Ze względu na fakt, że rozprzestrzenianie fake newsów w zakresie szczepień może doprowadzić do przyjmowania nieprawidłowych postaw i zachowań zdrowotnych poprzez odrzucanie wiedzy medycznej, jednym z rezultatów projektu będzie opracowanie innowacyjnego narzędzia pozwalającego na identyfikację i zahamowanie rozprzestrzeniania się medycznych fake newsów na wczesnym etapie ich powstawania i wyjście z pułapki reagowania post factum.

Działania edukacyjne online

Działania edukacyjne i promocyjne zakładać będą wykorzystanie dostosowanych do odbiorców narzędzi i kanałów komunikacji takich jak: media społecznościowe, webinaria, Q&A, podcasty, spotkania w formule stacjonarnej i on-line, live chaty.

Projekt będzie realizowany do końca grudnia 2023 roku.

Łączny budżet projektu wynosi 14 452 346,25 zł.

Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Społeczny i Gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków Gospostrateg II.

Więcej informacji dotyczących  projektu MedFake znajduje się na stronie: https://www.medfake.pl/

Przeczytaj teraz

Pracodawcy RP: nie ma obowiązku przekazywania danych dotyczących wynagrodzeń

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.04.2022

Według Pracodawców RP nie ma podstawy prawnej do żądania danych dotyczących wynagrodzeń osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Danych takich żąda Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Agencja rozpoczęła proces cyklicznego gromadzenia informacji o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych posiadających podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Z instrukcji dotyczącej sposobu wypełnienia tego obowiązku nałożonego przez Agencję wynika, iż konieczne jest podanie kosztów wynagrodzeń wszystkich pracowników – zarówno medycznych, jak i niemedycznych zatrudnionych we wszystkich komórkach organizacyjnych podmiotów leczniczych we wszystkich formach zatrudnienia, takich jak umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa cywilno-prawna, podwykonawstwo medyczne, niezależnie od zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Pracodawcy RP zwracają  uwagę, że nie ma podstawy prawnej do żądania tego rodzaju danych i podmioty lecznicze nie mają obowiązku przekazywania tych danych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami – art. 31lc ust. 2-4 oraz ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) – tylko podmiot wykonujący działalność leczniczą, który ma zawartą umowę z NFZ, jest zobowiązany przekazywać dane do AOTMiT, i to w zakresie tej umowy, oraz określonym w ust. 2 wyżej wymienionego art. 31lc oraz standardem rachunku kosztów określonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców.

-Nieuprawnione jest również pisanie przez Agencję, że „niezwykle istotne jest zaangażowanie w ten proces wszystkich świadczeniodawców”, gdyż wskazane powyżej przepisy dotyczą tylko i wyłącznie tych świadczeniodawców, którzy mają zawartą umowę z NFZ. Poza tym regulacje te nie dają Agencji podstaw do pozyskiwania wybiórczych danych o samych wynagrodzeniach u świadczeniodawców posiadających umowy z NFZ – czytamy w piśmie Pracodawców RP.

Pracodawcy RP: prywatne podmioty nie powinny być objęte ustawą o wynagrodzeniach

Zgodnie z art. 31lc ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w celu realizacji zadań Agencji określonych w art. 31n tej ustawy, minister właściwy do spraw zdrowia oraz Agencja przetwarzają następujące dane:

1 numer PESEL świadczeniobiorcy, a w przypadku jego braku – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) adres miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy;

3) dotyczące udzielania oraz finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Poza tym żadne zadanie Agencji nie uzasadnia zbierania danych o wynagrodzeniach, a nawet gdyby uznać, że dane dotyczące finansowania świadczeń opieki zdrowotnej obejmują także pośrednio wynagrodzenia (bo mają pewien wpływ na koszt świadczenia), to zgodnie ze standardem rachunku kosztów oraz brzmieniem ww. pkt 3 – chodzi o dane dotyczące finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Zatem w przypadku danego, konkretnego świadczeniodawcy należy wykazać związek i udział danego wynagrodzenia w finansowaniu danego świadczenia opieki zdrowotnej.

Pracodawcy RP przypominają, że do ustalenia taryfy świadczeń jest konieczne wskazanie przez świadczeniodawców (szczególnie tych, gdzie część ich przychodów ma swoje źródło w umowach z NFZ) w jakim zakresie/procencie  tzw. koszty np. zarządu (które obejmują także wynagrodzenia) mają wpływ na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Pracodawcy RP: placówki medyczne powinny otrzymywać dodatek covidowy

Podkreślają także, że dane  o wynagrodzeniach w danym podmiocie nie są danymi dotyczącymi finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Nawet bez powiązania z nr PESEL konkretne wynagrodzenie może wskazywać na to czyje to wynagrodzenie – a przez to żądane dane stają się daną osobową.

Agencja nie ma prawa zbierania takich danych osobowych. Jedyne dane osobowe, które Agencja  może gromadzić to dane określone w pkt 1 i 2 art. 31lc ust. 2 ww. ustawy dotyczące świadczeniobiorcy.

Dlatego też Pracodawcy RP apelują o zaprzestanie bezpodstawnego zbierania danych dotyczących wynagrodzeń.

 

Przeczytaj teraz

Pracodawcy RP: prywatne podmioty nie powinny być objęte ustawą o wynagrodzeniach

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.04.2022

Według Pracodawców RP zmiany zawarte w projekcie ustawy dotyczącym ustalania najniższego wynagrodzenia w podmiotach leczniczych nie wystarczą do rozwiązania problemów dotyczących całego systemu ochrony zdrowia. Postulują także wyłączenie prywatnych podmiotów, działających na zasadach komercyjnych, z obowiązku stosowania regulacji ustawy.

Potrzebna aktualizacja wycen

Pracodawcy RP zwracają między innymi uwagę na nieaktualizowane od wielu lat wyceny taryf, co jest przyczyną zwiększających się problemów z zadłużeniem i płynnością polskich szpitali.

Pracodawcy RP wielokrotnie apelowali o zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych, będących w dyspozycji NFZ, poprzez urealnienie nakładów przeznaczanych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o zmianę modelu finansowania świadczeń.

– Sytuacja polskiego pacjenta z roku na rok uległa pogorszeniu. Pogorszeniu uległa również kondycja finansowa podmiotów leczniczych. Spadek realizacji procedur i liczby pacjentów, którym udzielono świadczeń zdrowotnych, to wciąż narastający problem tzw. długu zdrowotnego. Do tego dochodzi jeszcze niezwykle dynamiczny wzrost kosztów działalności podmiotów leczniczych oraz nierówne ich traktowanie – czytamy w piśmie Pracodawców RP skierowanym do Piotra Brombera,  podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia.

W ocenie Pracodawców RP oprócz niewystarczającego finansowania i nieadekwatnej wyceny świadczeń opieki zdrowotnej problemem w systemie ochrony zdrowia jest także  niewykorzystanie potencjału prywatnego sektora medycznego w Polsce.

Pracodawcy RP: placówki medyczne powinny otrzymywać dodatek covidowy

Opiniowany projekt zmian przepisów ustawy z 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych nie określa, kto będzie finansował podwyżki wynagrodzeń, w szczególności dotyczy to podmiotów nieposiadających kontraktów z NFZ.

„Być może minister zdrowia ma w planach zabezpieczenie finansowe, ale nie ma na ten temat żadnej wzmianki ani w treści projektowanej ustawy, ani w uzasadnieniu. W ocenie Pracodawców RP – w projektowanej ustawie powinno być wskazane, że w ramach świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (w ramach umów NFZ), podwyżki zostaną sfinansowane ze środków publicznych (NFZ)” – czytamy w stanowisku organizacji.

Prywatne podmioty należy wyłączyć z ustawy

Zdaniem Pracodawców RP konieczne jest przygotowanie konkretnych regulacji, które zagwarantują bezpieczeństwo finansowe podmiotów leczniczych już na obecnym etapie projektowania. Warto wskazać także, iż skutki finansowe projektowanych zmian legislacyjnych dotkną w równym stopniu sektor usług medycznych, oferowanych na zasadach rynkowych, bez szans na dodatkowe środki z NFZ. Zasadne wydaje się zatem wyłączenie podmiotów prywatnych z proponowanego schematu podwyżkowego, skoro sektor ten od wielu lat,  zapewnia pacjentom dostęp do świadczeń medycznych, samodzielnie troszcząc się o zapewnienie zarówno doskonałości klinicznej, jak i efektywności kosztowej.

Pracodawcy RP: przepisy dotyczące modernizacji szpitalnictwa to zachęta do likwidacji placówek

Kontrowersje, według Pracodawców RP, budzi również art. 5 projektu omawianej ustawy, w którym określono zasady podwyższania wynagrodzenia osoby zatrudnionej w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, niewykonującej zawodu medycznego, tak aby „wynagrodzenie to uwzględniało wysokość wynagrodzenia odpowiadającą adekwatnemu średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie w ustalonym okresie czasu”.  Również w tym przypadku nie wskazano źródła finasowania niezbędnego dla pokrycia podwyżek wynagrodzeń pracowników otrzymujących już minimalne wynagrodzenia, tak aby zrealizować ustawowy postulat adekwatności wzrostu wynagrodzeń.

Konieczne wskazanie źródła finansowania 

Pracodawcy RP zauważają, że łatwo jest administracyjnie uregulować siatkę płac, jednak trudno ją zrealizować w praktyce, ponieważ powstają napięcia między grupami zawodowymi i są to problemy, które nie wynikają z nieumiejętności zarządzających szpitalami, tylko z wadliwej dyslokacji środków 
i braku desygnowania specjalnych funduszy na wynagrodzenia.

–  Prywatne podmioty lecznicze, które nie są finansowane w ramach NFZ, powinny być wyłączone z tej regulacji. Natomiast w przypadku podmiotów realizujących kontrakty z NFZ – konieczne jest wskazanie źródła i zasad finansowania dla pokrycia podwyżek wynagrodzeń, a także zwiększenie wyceny świadczeń opieki zdrowotnej. Konieczne jest również uwzględnienie w mechanizmie zabezpieczenia środków finansowych podwyżek wynagrodzeń personelu zatrudnionego na umowę o pracę u podwykonawców – czytamy w podsumowaniu.

List Pracodawców RP do wiceministra zdrowia

Przeczytaj teraz

Pracodawcy RP: placówki medyczne powinny otrzymywać dodatek covidowy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.04.2022

Pracodawcy RP protestują przeciwko zaprzestaniu wypłacania placówkom medycznym dodatku w wysokości 3 procent wartości wystawianych NFZ faktur. Pieniądze z tego tytułu były przeznaczone na środki ochrony, czyli maseczki, rękawiczki jednorazowe, fartuchy oraz płyny do dezynfekcji.

Szpitale i przychodnie otrzymywały ten dodatek od lipca 202 roku. W sumie przeznaczono na ten cel 3,5 mld złotych. Od 1 kwietnia 2022 dodatek nie będzie już wypłacany. Według Pracodawców RP decyzja ta jest niezrozumiała. Przypominają oni w piśmie do ministra zdrowia, że zgodnie z przepisami na terytorium Polski dalej obowiązuje stan epidemii i ciągle istnieje ryzyko wybuchu kolejnej fali. W związku z tym zarządzający placówkami medycznymi muszą w dalszym ciągu utrzymywać podwyższony rygor sanitarny.

Autorzy listu podkreślają także fakt, że mamy do czynienia z galopującą inflacją oraz ogromnym wzrostem kosztów funkcjonowania podmiotów leczniczych, związanym nie tylko z pandemią, ale również ze wzrostem cen mediów i presją płacową.

NFZ zwiększa budżet na refundację

Pracodawcy RP zaapelowali do ministra zdrowia o utrzymanie formuły finansowania dodatku 3 procent i zaproponowali niewypłacanie go z tzw. funduszu covidowego, ale włączenie tej kwoty w powszechną podwyżkę wycen lub ceny za punkt. Wówczas wyceny świadczeń nie zwiększyłyby się, jak to ma miejsce od 1 kwietnia 2022 roku – o 4,5 procent, a o 7,5 procent.

Zwracają również uwagę na powstałe nierówności w finansowaniu szpitali. Wyższe finansowanie dotyczy placówek działających w sieci.

Pracodawcy RP przypominają ponownie o wyrównaniu finansowania szpitali, tak aby każda placówka (niezależnie od tego czy jest w tzw. „sieci szpitali” czy nie) otrzymała tyle samo pieniędzy za same procedury.

Pismo Pracodawców RP do ministra zdrowia

Przeczytaj teraz

Pracodawcy RP: przepisy dotyczące modernizacji szpitalnictwa to zachęta do likwidacji placówek

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.03.2022

Według Pracodawców RP  przepisy zawarte w projekcie ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, dotyczące restrukturyzacji zadłużenia, mogą stanowić swego rodzaju zachętę do likwidacji szpitali, celem pozbycia się wszystkich wierzytelności.

Rozwiązania zawarte w projektowanej ustawie dotyczące oddłużenia szpitali częściowo kosztem prywatnych przedsiębiorstw, które dostarczają usługi, produkty, wyposażenie, leki do szpitali, poprzez redukcję czy też umorzenie zadłużenia w procesie restrukturyzacji albo w skrajnych przypadkach – poprzez pośrednio wymuszoną likwidację – są nie do przyjęcia, a ponadto wydają się być niekonstytucyjne.

W ocenie Pracodawców RP nieuzasadnione prawnie oraz społecznie jest, aby koszty niewystarczającego finansowania szpitali z powodu nieadekwatnej wyceny wycen świadczeń zdrowotnych przerzucać na przedsiębiorstwa współpracujące ze szpitalami.

Czytaj także: Właściwe zarządzanie szpitalem pomaga niwelować skutki pandemii>>>

Wyceny tych świadczeń i poziom finansowania szpitali są pośrednio zależne od decyzji rządu, dlatego nie występuje w tym zakresie „rynkowe ryzyko gospodarcze”. Nie uwzględniają one aktualnej inflacji, skokowego wzrostu wynagrodzeń i dalszej presji płacowej, wzrostu cen gazu, energii, wywozu śmieci i wielu innych usług, co powoduje pogłębianie się strat szpitali.

Poza tym od wielu lat wyceny taryf są nieaktualizowane, co w ocenie Pracodawców RP jest przyczyną zwiększających się problemów z zadłużeniem i płynnością finansową polskich szpitali.

Tymczasem projekt ustawy zakłada umorzenie, w procesie restrukturyzacji, części zobowiązań kosztem wierzycieli szpitali – czyli dostawców usług, mediów, leków i wyrobów medycznych, wykonawców remontów, inwestorów itp. Zatem zadłużenie podmiotów leczniczych zostanie w procesie restrukturyzacji umorzone okresowo lub częściowo, kosztem wierzycieli.

– Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, mimo głośnych zapewnień, nie przewiduje „uzdrowienia” szpitali – zauważa Piotr Warczyński, ekspert Pracodawców RP.

Andrzej Mądrala, członek Rady Pracodawców RP wyjaśnia, że Pracodawcy RP przedstawiali resortowi zdrowia na początku 2021 roku rekomendacje w zakresie restrukturyzacji i sanacji finansowej szpitali, podkreślając, że te rozwiązania powinny być oparte na zasadzie dobrowolności.

Według tych rekomendacji placówki ochrony zdrowia powinny przystępować do projektu po spełnieniu określonych przez organizatora restrukturyzacji warunków. W celu zapewnienia skuteczności procesu sanacji i restrukturyzacji organizator restrukturyzacji powinien mieć możliwość przejmowania czasowego zarządu nad szpitalem, który nie powinien pozbawiać organu tworzącego jego majątku (majątek powinien być zwrócony w stanie niepogorszonym) oraz docelowej odpowiedzialności za prowadzenie placówki.

Czytaj także: Pracodawcy RP apelują o urealnienie cen jednostek rozliczeniowych i wyrównanie finansowania dla szpitali>>>

Według Pracodawców RP restrukturyzacja podmiotów leczniczych powinna być prowadzona w sposób pozwalający na dostosowanie do istniejących i przewidywanych potrzeb zdrowotnych lokalnej populacji, co oznacza konieczność ich wszechstronnego określenia (mapy potrzeb) oraz zsynchronizowania z działalnością innych placówek działających na określonym obszarze.

Może się ona wiązać z redukcją działalności podmiotów leczniczych w danym obszarze i z rozwojem działalności w innym obszarze (pożądanym w wieloletniej perspektywie). Poza tym rozwiązania dotyczące procesu restrukturyzacji powinny być kształtowane stopniowo, w miarę nabywania doświadczeń. W szczególności w pierwszym okresie działalności powinny mieć charakter pilotażu, a po co najmniej wstępnym potwierdzeniu wykonalności i efektywności – stopniowo rozszerzane.

– Zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązania kategoryzują szpitale i obligują do udziału w procesie restrukturyzacji, co skutkować będzie umorzeniem lub częściowym umorzeniem – niestety kosztem wierzycieli – zadłużenia podmiotów leczniczych – zauważa Piotr Warczyński.

W rezultacie dostawcy usług wiedząc, że restrukturyzacja zacznie się w drugiej połowie 2023 roku, zrezygnują z dostaw i świadczenia usług na rzecz zadłużonych szpitali, gdyż nie chcą powiększać swoich zobowiązań, które mogą zostać w całości lub częściowo umorzone, a dodatkowo zamrożone – zgodnie z art. 70, 71 i 72 projektu ustawy – na czas trwania postępowania naprawczo-rozwojowego.

Przeczytaj teraz

Pracodawcy RP: porozumienie z Instytutem Medycyny Pracy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.03.2022

Pracodawcy RP i Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera podpisali porozumienie o współpracy w zakresie działalności edukacyjnej, promocyjnej i upowszechniającej wiedzę w celu wspierania zdrowia pracowników.

W ramach wspólnych działań organizacje zobowiązały się do wymiany doświadczeń i informacji mających na celu wsparcie zdrowia pracowników w miejscu pracy, a także promocję zdrowia zróżnicowanych pokoleń pracowników w kontekście wzmacniania i wydłużania ich zdolności do wykonywania pracy.

-Realizacja skutecznej profilaktyki wśród pracowników jest ważna także w aspekcie makroekonomicznym, szczególnie w kontekście starzenia się społeczeństwa i potrzeby utrzymywania dłuższej aktywności zawodowej. Osoby aktywne zawodowo to istotny kapitał ludzki, który ma olbrzymi udział w tworzeniu PKB i wzroście gospodarczym – mówi Rafał Baniak, prezes zarządu Pracodawców RP.

Działania Pracodawców RP i Instytutu Medycyny Pracy mają koncentrować się na wyzwaniach demograficznych, między innymi na edukacji w zakresie zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników oraz opracowaniu i upowszechnieniu instrumentów promujących zdrowie i zachowania prozdrowotne w środowisku pracy.

Czytaj także: Pracodawcy RP apelują o urealnienie cen jednostek rozliczeniowych i wyrównanie finansowania dla szpitali >>>

-Badania profilaktyczne, orzecznictwo do celów Kodeksu pracy i pozostałe zadania przynależne służbie medycyny pracy powinny być ukierunkowane zarówno na zawodowe czynniki ryzyka, jak i pozazawodowe aspekty zdrowia, które mogą wpływać na możliwość wykonywania pracy. Ponieważ na obligatoryjne badania lekarskie zgłaszają się osoby często niekorzystające na co dzień z opieki zdrowotnej, lekarz medycyny pracy ma unikalną możliwość wykrycia zaburzeń w stanie zdrowia pracownika na ich wczesnym etapie, dzięki czemu może zapobiegać rozwojowi powikłań – podkreśla prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa, dyrektor Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera.

Kluczowe jest zatem przeciwdziałanie wczesnemu wykluczeniu z rynku pracy poprzez poradnictwo oraz interwencje w przypadku związanych z wiekiem problemów zdrowotnych stanowiących przeciwwskazanie do kontynuowania pracy na dotychczasowym stanowisku lub w wyuczonym zawodzie.

Przeczytaj teraz

Pomoc Pracodawców RP dla Ukrainy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.02.2022

W ciągu niespełna 3 dni wpłynęło już ponad 1 milion zł w ramach zbiórki na rzecz Ukrainy organizowanej  przez Pracodawców RP, Corporate Connections, BNI oraz Polską Radę Biznesu

-Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci tym, co dzieje się aktualnie na Wschodzie. Ludzkie cierpienie i lęk docierają do nas z każdej strony. Wobec tego bezprzykładnego aktu nie można się zgodzić, by Ukraina pozostała bez wsparcia. Jedną z inicjatyw w ramach organizacji Pracodawcy RP jest uruchomienie specjalnego rachunku bankowego, na który można przelać środki finansowe – mówi Rafał Baniak, prezes zarządu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

Zebrane środki przeznaczone zostaną na zakup niezbędnych artykułów, które będą w danej chwili najbardziej potrzebne i uzgadniane ze stroną rządową. Zbieranie środków prowadzone jest w trybie ciągłym. Zakupy będą realizowane na bieżąco i prowadzone do czasu stabilizacji sytuacji w Ukrainie. Im więcej środków uda się zgromadzić, tym więcej artykułów będzie można zakupić i przekazać poszkodowanym w Ukrainie. Liczy się każda kwota.

Oficjalne rachunki bankowe zbiórki prowadzonej przez Pracodawców RP:

•w PLN 👉PL 71 1240 5963 1111 0010 2485 5177 z dopiskiem „UKRAINA”
•w EURO 👉 IBAN: PL97 1240 5963 1978 0000 4796 3935; SWIFT:  PKOPPLPW z dopiskiem „UKRAINA”
-Działania przedsiębiorców w ramach naszej akcji nie ograniczają się do przekazywania wpłat. Firmy wykorzystują wszystkie swoje zasoby, by nieść wymierną pomoc w takich obszarach jak transport, zakwaterowanie czy wsparcie w szukaniu pracy. Teraz najważniejsza jest pełna solidarność  z Ukraińcami. Ich walka jest naszą wspólną sprawą jako obywateli europejskich społeczeństw demokratycznych – mówi Wojciech Kostrzewa, prezes zarządu Polskiej Rady Biznesu.

Czytaj także: Grupa Lux Med z pakietem POMOC dla Ukrainy>>>

Dodatkowo Pracodawcy RP wraz z partnerami działają w zakresie:

Zapewnienia miejsc pracy oraz zakwaterowania szczególnie dla osób przybywających z Ukrainy. Pracodawcy RP pomogą we wszelkich kwestiach technicznych związanych z połączeniem konkretnego pracodawcy z pracownikiem.

Zbierania zgłoszeń dotyczących potrzeb w sprawie pomocy dla obywateli ukraińskich i na rzecz Ukrainy. Utworzono specjalny adres: pomocdlaukrainy@pracodawcyrp.pl, na który można: a) przesyłać konkretne deklaracje pomocy, jaką można zapewnić za pośrednictwem Pracodawców RP  – tj. środki opatrunkowe, opaski uciskowe, antyseptyki na rany, środki na zatrzymanie krwawienia, bielizna medyczna, duże pieluchy, apteczki, artykuły higieniczne, witaminy dla dzieci i – w miarę możliwości – leki przeciwbólowe, antybiotyki, substytuty krwi, etc. b) kierować informacje o osobach potrzebujących pomocy, jak również o innym zapotrzebowaniu w zakresie organizacji pobytu i zatrudnienia dla obywateli Ukrainy.

Obsługi dedykowanej infolinii dla obywateli z Ukrainy dostępnej dla potrzebujących 24/7. Wystarczy zadzwonić na numer +48 730 250 670, aby otrzymać pomoc i niezbędne informacje (w języku polskim i ukraińskim).

Obsługi prawnej wspólnie z Naczelną Radą Adwokacką – pomoc prawna dotyczy  legalizacji dokumentów i zatrudnienia oraz organizacji pobytu obywateli Ukrainy w naszym kraju.

Aktywnego poszukiwania tłumaczy polsko-ukraińskich. Wszyscy chętni mogą zgłaszać się pod adres e-mail: pomocdlaukrainy@pracodawcyrp.pl.

Patronat medialny nad działaniami pomocowymi organizowanymi przez Pracodawców RP, Corporate Connections, BNI oraz Polską Radę Biznesu objął Puls Biznesu, który jest współorganizatorem.

Akcję wspierają również Wprost, Do Rzeczy oraz PMPG Polskie Media.

Przeczytaj teraz

Pracodawcy RP apelują o urealnienie cen jednostek rozliczeniowych i wyrównanie finansowania dla szpitali

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.02.2022

Pracodawcy RP zaapelowali o wyrównanie finansowania dla wszystkich zakresów świadczeń udzielanych przez szpitale poprzez urealnienie cen jednostek rozliczeniowych oraz objęcie nimi również placówek spoza „sieci”,

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej procedowany aktualnie w Sejmie i Senacie zakłada między innymi przedłużenie obwiązywania umów dotyczących placówek w sieci szpitali do końca 2022 roku oraz wprowadzenie zasady, że rok 2019 będzie przyjmowany jako podstawa do wyliczenia ryczałtu dla szpitali na rok 2022.

Mimo zaproponowanych w projekcie rozwiązań i zapewnień resortu zdrowia oraz NFZ, że podstawową do rozliczenia świadczeń będzie najkorzystniejsza liczba jednostek rozliczeniowych za rok 2019, ustawa wprowadza to jako obowiązek, a nie możliwość.

Poza tym brak jest prawnych gwarancji, że przelicznik jednostki rozliczeniowej zostanie zastosowany w tej samej wysokości co w roku 2021 (tj. średnio 1,0925 w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2021 r., przy czym od 1.07.2021 r. wynosi on 1,16). Według zapowiedzi, jakie padły podczas debaty w Senacie, ma zostać zachowany przelicznik na poziomie 1,16 (choć jest to uznaniowa decyzja NFZ, a nie gwarancja prawna), co spowoduje dla nowego okresu wzrost ryczałtu o około 1 mld 320 mln zł.

Nadal jednak aktualne pozostają pytania, czy te działania są wystarczające i czy zapewnią bezpieczeństwo finansowe szpitalom, które zmagają się ze wzrastającym zadłużeniem, galopującą inflacją oraz presją wynagrodzeń, czy cena jednostki rozliczeniowej z 2021 roku, która została ustalona od 1.07.2021 r. nie powinna ulec kolejnemu zwiększeniu, aby zrekompensować galopującą inflację oraz wzrost wszelkich kosztów funkcjonowania szpitali?

Czytaj także: Klinika Kardiochirurgii Szpitala Medicover z rekordem operacji w 2021 roku >>>

Poza tym – dlaczego cena jednostki rozliczeniowej dla oddziałów szpitalnych i szpitali nieznajdujących się w sieci szpitali oraz dla pozostałych zakresów świadczeń, pozostała na niezmienionym poziomie? Czy koszty ponoszone przez te podmioty są niższe w stosunku do kosztów ponoszonych przez podmioty w sieci szpitali?- pytają Pracodawcy RP.

Według Pracodawców RP na uwagę zasługuje również fakt, że obecnie rozliczeniu ryczałtowemu podlega znacznie mniej zakresów świadczeń, niż miało to miejsce w roku 2019. Poza ryczałtem rozliczana jest specjalistyka, a przede wszystkim pediatria.

W ocenie Pracodawców RP konieczne jest urealnienie ceny jednostki rozliczeniowej poprzez jej zwiększenie dla wszystkich placówek, we wszystkich zakresach świadczeń (nie ma żadnej różnicy pomiędzy świadczeniami udzielanymi na przykład na oddziale wewnętrznym w sieci szpitali, a oddziale wewnętrznym finansowanym w oparciu o rzeczywiste wykonanie w ramach kontraktu z NFZ, poza siecią szpitali).

Ta zwiększona wycena jednostki rozliczeniowej powinna obejmować również pozostałe zakresy świadczeń – lecznictwo szpitalne spoza sieci, rehabilitację, opiekę długoterminową, opiekę paliatywno-hospicyjną, itd. Wykluczenie tych świadczeń z mechanizmu wzrostu ceny jednostki rozliczeniowej spowodowało niczym nieuzasadnione dysproporcje w zakresie wyceny poszczególnych świadczeń.

-Całość systemu opieki zdrowotnej w Polsce tworzą nie tylko podmioty zakwalifikowane do „sieci szpitali”, ale również szpitale, które nie zostały zakwalifikowane do tego systemu oraz inne podmioty realizujące pozostałe zakresy świadczeń, uczestniczące w procesie udzielania świadczeń na podstawie umów zawieranych z oddziałami wojewódzkimi NFZ w drodze konkursu. Tym samym zarówno podmioty zakwalifikowane do „sieci szpitali”, jak i funkcjonujące poza „siecią” zabezpieczają pacjentom w całej Polsce dostęp do świadczeń gwarantowanych finansowanych ze środków publicznych oraz realizują te same świadczenia, w oparciu o te same wymagania wskazane w „koszyku świadczeń gwarantowanych” – podsumowuje Andrzej Mądrala, członek Rady Pracodawców RP.

Czytaj także: Szpital Mazovia otworzy nowe placówki >>>

Przykładowo obecnie zdarza się, że w sąsiednich powiatach funkcjonują takie same oddziały szpitalne realizujące taki sam zakres świadczeń w oparciu o te same wymagania w zakresie wymaganego sprzętu, personelu, dostępu do badań. Oddziały te różni to, że jeden z nich dostaje 16 procent więcej środków finansowych, tylko dlatego, że znajduje się w sieci szpitali, a oddział w sąsiednim powiecie otrzymuje środki w dalszym ciągu w tej samej wysokości, niezmienionej od wielu lat, tylko dlatego, że jest poza siecią szpitali i posiada umowę z NFZ z konkursu (tzw. kontrakty).

Często również w ramach jednego szpitala funkcjonują oddziały w ramach sieci szpitali i oddziały poza siecią szpitali (z konkursów NFZ). I ten sam szpital w oddziałach w sieci szpitali rozlicza świadczenia według ceny jednostkowej 1,16 zł/pkt, a w oddziałach poza siecią – według ceny jednostkowej 1,00 zł/pkt. Ponadto w ramach samej sieci szpitali funkcjonują świadczenia wymagające ustalenia odrębnego sposobu finansowania, które są wyciągnięte z „ryczałtu szpitalnego”, przez co są rozliczane według ceny jednostkowej 1,00 zł/pkt. Nikt dotychczas nie potrafił wyjaśnić, skąd takie rozróżnienie w finansowaniu świadczeń, ani nikt nie wskazał żadnego uzasadnienia takich decyzji.

Kluczowe jest zatem urealnienie cen jednostek rozliczeniowych poprzez ich podwyższenie i objęcie nimi również podmiotów spoza tzw. „sieci szpitali”, które zmagają się z dokładnie tymi samymi problemami galopujących podwyżek wynagrodzeń oraz innych kosztów funkcjonowania podmiotów leczniczych (m.in. energia elektryczna, gaz, utylizacja odpadów, środki ochrony osobistej itp.).

Czytaj także: Od 1 kwietnia 2022 – leczenie z zastosowaniem robota w ramach NFZ >>>

W innej sytuacji mamy do czynienia z nierównym traktowaniem świadczeniobiorców realizujących te same świadczenia, a tego rodzaju postępowanie nie znajduje uzasadnienia. Działania takie są szkodliwe dla pacjentów, którzy mogą mieć ograniczony dostęp do niektórych świadczeń albo otrzymać je w gorszej jakości.

-Dobro pacjentów powinno stać na pierwszym miejscu – podkreśla Andrzej Mądrala – dlatego Pracodawcy RP apelują o natychmiastowe wyrównanie finansowania dla wszystkich zakresów świadczeń poprzez zwiększenie ceny jednostki sprawozdawczej dla wszystkich do tego samego poziomu oraz skorygowanie zasad i jasne określenie, że środki wpłacone szpitalom nie będą objęte obowiązkiem zwrotu, ponieważ dla wielu szpitali ten narastający dług jest niemożliwy do spłacenia.

Przeczytaj teraz

Raport Pracodawców RP: Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.02.2022

Pracodawcy RP, we współpracy z ekspertami i profesjonalistami medycznymi, opracowali raport „Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia”. Dokument stanowi wstęp do dyskusji na temat konieczności i opłacalności inwestowania w profilaktykę zdrowotną.

Raport zawiera przegląd aktualnie realizowanych działań profilaktycznych oraz rekomendacje dotyczące poprawy wykorzystania profilaktyki i wczesnej diagnostyki w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.

Czytaj także: Na zdrowie patrzymy holistycznie >>>

Autorzy dokumentu starali się znaleźć odpowiedź na pytania – co zrobić, abyśmy jako społeczeństwo żyli jak najdłużej i w dobrym zdrowiu, w jaki sposób państwo powinno pomagać w dbaniu o nasze zdrowie oraz jak najlepiej realizować działania profilaktyczne i wczesną diagnostykę.

Rekomendacje ekspertów dotyczą między innymi rozszerzenia dostępu do nieodpłatnych i podstawowych badań profilaktycznych, usprawnienia systemowych rozwiązań dotyczących opieki profilaktycznej, w tym zbierania danych o realizacji świadczeń i kontynuacji leczenia pacjentów z rozpoznanymi podczas tych badań chorobami przewlekłymi, poprawy realizacji obowiązujących procedur w zakresie profilaktyki zdrowotnej, zwłaszcza w odniesieniu do chorób układu krążenia oraz chorób nowotworowych, zwiększenia odsetka pacjentów uczestniczących w programach profilaktyki zdrowotnej oraz dokonywania analiz efektywności realizowanych programów.

Postulowane jest także określenie spójnej, kompleksowej i wieloletniej koncepcji działań profilaktycznych poprzez zbudowanie modelu powszechnego systemu opieki profilaktycznej.

Raport dostępny jest tutaj>>>

Przeczytaj teraz

Pracodawcy RP interweniowali w sprawie testów w kierunku Sars-CoV-2

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.02.2022

Testy antygenowe w kierunku Sars-CoV-2, wygenerowane przez pacjentów, finansowane przez NFZ, od 28 stycznia 2022 wykonują także laboratoria diagnostyczne oraz mobilne punkty pobrań. W sprawie tej interweniowali Pracodawcy RP.

Apel do ministra zdrowia Pracodawcy RP wystosowali po zapowiedzi, że bezpłatne testy antygenowe w kierunku wirusa Sars-CoV-2 będą wykonywane w wybranych aptekach. Zwrócili się o wówczas do ministra zdrowia o umożliwienie na tych samych zasadach bezpłatne testowanie pacjentów z wykorzystaniem testów antygenowych w punktach pobrań i laboratoriach.

Chodziło o placówki, które już wcześniej wykonywały takie testy. Argumentem było to, że dobrze byłoby wykorzystać bazę w postaci kilku tysięcy punktów pobrań, w tym punktów drive-thru, które od prawie dwóch lat z powodzeniem pobierają materiał do badań z zachowaniem reżimu sanitarnego, a także pozostałych podmiotów, które również realizują testy w kierunku Covid-19.

– Jesteśmy pewni, że do tych punktów pobrań i podmiotów leczniczych będą się zgłaszać pacjenci w celu wykonania bezpłatnych testów antygenowych i powinni mieć możliwość ich wykonania na tych samych zasadach co w aptekach – uzasadniali Pracodawcy RP.

Czytaj także: Testy antygenowe, wygenerowane przez pacjenta, także w prywatnych laboratoriach>>>

Po tej interwencji Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat, w którym poinformowało, że od 28 stycznia 2022 wszyscy zainteresowani mogą wykonać bezpłatny test antygenowy w kierunku wirusa Sars-CoV-2 przeprowadzony przez pracownika laboratorium lub mobilnego punktu pobrań.

Badania nie wymagają skierowania, są finansowane przez NFZ, który wycenił wykonanie jednego testu na 35,83 zł oraz na 23,24 z, gdy test antygenowy został dostarczony do laboratorium z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych lub jego koszt został pokryty przez podmiot sektora finansów publicznych.

Pacjent otrzymuje wynik badania za pośrednictwem sms-a lub przez konto IKP.

Przeczytaj teraz

Pracodawcy RP: nowe przepisy skomplikują funkcjonowanie szpitali

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.01.2022

Pracodawcy RP alarmują, że system opieki zdrowotnej wymaga nadzwyczajnego potraktowania i celem wprowadzanych przepisów powinna być poprawa sytuacji ekonomicznej i zarządczej szpitali. Tymczasem projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa całkowicie rozminął się z wcześniejszymi założeniami i oczekiwaniami.

-Mamy wrażenie, że to niestety kolejne przepisy, które ograniczają i nakazują. Zabrakło dobrowolności i pilotażu, co wielokrotnie postulowaliśmy. Nie do przyjęcia są propozycje wprowadzające nowe wymogi dla kierujących szpitalami – to działanie niezwykle demotywujące aktualne kierownictwo każdego szpitala i niesprawiedliwie trakujące uczelnie realizujące studia MBA – czytamy w stanowisku Pracodawców RP w sprawie projektu ustawy z 29 grudnia 2021 o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa.

Projekt ten był tematem dyskusji podczas posiedzeniu doraźnego zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia, funkcjonującego w ramach Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 24 stycznia 2022.

Czytaj także: Pionierskie na skalę światową operacje arytmii w Szpitalu Medicover >>>

Stanowisko w imieniu Pracodawców RP przedstawił Andrzej Mądrala, członek Rady Pracodawców RP. Podkreślił, że polski system ochrony zdrowia przechodzi jedną z najtrudniejszych prób ostatnich lat i że jest problem z taką organizacją opieki zdrowotnej, aby była ona dostępna na każdym poziomie i nakierowana na utrzymanie społeczeństwa w zdrowiu a nie w chorobie oraz gwarantowała jakość i innowacyjność.

Według Pracodawców RP najtrudniej zaakceptować jest pomysł oddłużenia szpitali, częściowo kosztem prywatnych przedsiębiorstw, które dostarczają usługi, produkty, sprzęty, leki itp. do szpitali, poprzez redukcję lub umorzenie zadłużenia w procesie restrukturyzacji albo w skrajnych przypadkach – poprzez likwidację. Zaproponowane przepisy nakazujące NFZ sfinansowanie działań naprawczych w danym podmiocie są nie do zrealizowania, ponieważ w projekcie nie zawarto żadnych mechanizmów łączących proces naprawczo-rozwojowy z finansowaniem przez NFZ świadczeń. Ponadto z żadnych przepisów nie wynika, by nakłady na szpitalnictwo miały wzrosnąć.

Czytaj także: Odpowiednie zarządzanie pozwoliło przetrwać wyzwania pandemii >>>

– Do tego projekt ustawy zakłada wprowadzenie do szpitali ministerialnego zarządcy, który miałby podejmować decyzje o losach danego podmiotu, niestety w projekcie nie ma przepisu, który w takiej sytuacji zdejmowałby z zarządu szpitala odpowiedzialność finansową – mówi Andrzej Mądrala.

W opinii Pracodawców RP autorzy projektu powinni rozważyć, czy nakłady finansowe przewidziane na stworzenie nowej Agencji Rozwoju Szpitalnictwa nie mogłyby zostać przeznaczone na oddłużanie szpitali.

Stanowisko Pracodawców RP w sprawie projektu ustawy dostępne jest tutaj >>>

Przeczytaj teraz

Pracodawcy RP postulują zmiany w opiece nefrologicznej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.01.2022

Pracodawcy RP, biorąc pod uwagę potrzebę wdrożenia kompleksowej koordynowanej, opartej na wartościach, nowoczesnej opieki nefrologicznej w Polsce, wystąpili do Ministerstwa Zdrowia z inicjatywą spotkania i przedyskutowania koniecznych do przygotowanie odpowiednich systemowych rozwiązań w tym zakresie świadczeń opieki zdrowotnej.

Pracodawcy RP wskazują, że nierównomierny populacyjnie rozkład poradni nefrologicznych, niewystarczająca i niedofinansowana opieka szpitalna w zakresie oddziałów nefrologicznych, nadmierne wymogi w zakresie zasobów ludzkich, fragmentyzacja opieki, a także niski poziom świadomości w zakresie prewencji powoduje, że Polska jest krajem, w którym liczba pacjentów nowo włączanych do dializoterapii jest na jednym z najniższych poziomów w Europie a liczba leczonych na milion dużo niższa od średniej europejskiej.

Czytaj także: Opieka koordynowana i opieka oparta na wartości to przyszłość ochrony zdrowia >>>

Trudna jest także sytuacja finansowa ambulatoryjnych stacji dializ. Dlatego też poza koniecznością przygotowania zmian organizacyjnych niezbędne jest podjęcie pilnych działań celem dostosowania wyceny produktów z zakresu dializoterapii tak aby możliwe było utrzymanie obecnego potencjału stanowisk dializacyjnych i liczby ośrodków dializacyjnych oraz utrzymanie personelu w ośrodkach.

-Problemy finansowe, z którymi przyszło się mierzyć, skutkują zamykaniem pierwszych ambulatoryjnych stacji dializ a problemy z utrzymaniem personelu dotykają wszystkich, w tym również sektor publiczny czego najlepszym przykładem są sytuacje obserwowane między innymi w Rybniku, Płocku czy też Suwałkach – czytamy w piśmie Pracodawców RP.

Czytaj także: Powinniśmy płacić za zdrowie, a nie za chorobę>>>

Wzrost kosztów utrzymania związany jest ze wzrostem płacy minimalnej, oczekiwaniami finansowymi personelu medycznego, a także wprowadzaniem przepisów związanych z Polskim Ładem czy wzrostem kosztów transportu, wywozu śmieci, energii elektrycznej i gazu.

Pismo Pracodawców RP dostępne jest tutaj>>>

Przeczytaj teraz

Pracodawcy RP wręczyli Jubileuszowe Wektory 2021

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.01.2022

15 stycznia 2022 po raz 20. wręczone zostały nagrody Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Medal Pro Masovia otrzymał z rąk marszałka województwa organizator wydarzenia. Partnerem medycznym uroczystości była Grupa Lux Med, a jednym z partnerów – Laboratoria Medyczne Diagnostyka.

Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawiciela rynku medycznego.

Wyróżnienie otrzymał Piotr Sójka, współwłaściciel firmy MIRAI Clinic sp. za stworzenie unikalnego, nowoczesnego centrum ortopedycznego przy zachowaniu najwyższej troski o zabytkową wartość budowli i potrzeby lokalnej społeczności.

MIRAI Clinic prowadzi placówki w Otwocku oraz w Warszawie – w dzielnicach Wola i Mokotów.

Czytaj także: Sport-Klinika organizatorem sympozjum ortopedycznego>>>

Pozostali wyróżnieni Wektorami 2021 to: Andrzej Wasilewski, akcjonariusz MAK Investments S.A.,  Elżbieta Zajezierska, prezes zarządu Nowel Sp. z o.o., Michael Schulz, regional manager H&M Hennes & Mauritz logistics sp z o.o., Jan Rejs, właściciel i założyciel Rejs Sp. z o.o. w Rypinie oraz spółka Polenergia S.A.

Nagrodę Super Wektora otrzymał Rafał Brzoska, prezes InPost Sp. z o.o.

Wektory to coroczne nagrody przyznawane od 2002 roku przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Są prestiżowym wyróżnieniem dla tych, którzy wskazują nowatorskie rozwiązania dla polskiej gospodarki oraz przyczyniają się do rozwoju społecznego.

Przeczytaj teraz

Pracodawcy RP: dane dotyczące kosztów energii powinny pochodzić od wszystkich podmiotów leczniczych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.01.2022

Akcja zbierania informacji od szpitali na temat wzrostu cen nośników energii w 2022 roku, która ma być podstawą wprowadzenia systemu dopłat, może wskazywać na wyrywkowe podejście do problemu, który dotknął w istotny sposób wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą – apelują Pracodawcy RP w piśmie do ministra zdrowia.

Akcja została zainicjowana przez Departament Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia. Dane zbierane  są jedynie od podmiotów szpitalnych, których w Polsce jest około 1 600.

Pomijane są natomiast pozostałe podmioty lecznicze, takie jak chociażby placówki ambulatoryjne, których działa ponad 22 000, czy zakłady diagnostyki obrazowej, dla których udział kosztów energii w ogólnych kosztach jest znaczący. Pominięcie tych grup podmiotów może zaburzyć całościowy obraz dotyczący wzrostu kosztów energii elektrycznej, cieplnej i gazu dla podmiotów leczniczych.

Zwracamy uwagę, że wśród podmiotów wykonujących działalność leczniczą znajdują się również stacje ratownictwa medycznego, zakłady opiekuńczo-lecznicze, hospicja, indywidualne i grupowe praktyki lekarzy oraz pielęgniarek – czytamy w piśmie.

Czytaj także: Diagnostyka: 2 miliony badań w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS >>>

W ocenie Pracodawców RP uzyskanie pełnego obrazu skali podwyżek wymagałoby pozyskania informacji o skali wzrostu cen w oparciu o informacje uzyskane od wszystkich podmiotów działających na rynku opieki zdrowotnej, które są aktywne na dzień 1 stycznia 2022 roku w RPWDL, z uwzględnieniem własności budynków, w których wykonywana jest działalność lecznicza.

Jest to istotne, ponieważ wiele podmiotów, zwłaszcza placówek ambulatoryjnych, działa w oparciu o długoterminowy najem budynków i lokali. Oznacza to, że  stroną umowy dla dostawcy mediów (operatora energetycznego) nie zawsze jest podmiot  leczniczy, lecz właściciel nieruchomości, więc gestorzy mediów nie będą w stanie  zidentyfikować, kto jest końcowym płatnikiem umowy na dostawę energii lub gazu.

Całe pismo Pracodawców RP w tej sprawie dostępne jest tutaj>>>

Pracodawcy RP są najstarszą i największą organizacją pracodawców w Polsce. Działają od 1989 roku, reprezentują 19 000 firm, zatrudniających ponad 5 mln osób. Pracodawcy RP jako reprezentatywna organizacja pracodawców należą do Rady Dialogu Społecznego. Biorą aktywny udział w dialogu na rzecz zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. Są jedną z organizacji wchodzących w skład Rady Przedsiębiorczości.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej są częścią Pracodawców RP.

Przeczytaj teraz

Badania laboratoryjne powinny być raportowane razem z poradą lekarską lub hospitalizacją

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.12.2021

Pracodawcy RP postulują,  aby  badania  laboratoryjne  wykonywane  przez  laboratoria  zewnętrzne  na podstawie zlecenia były raportowane wraz ze zdarzeniem medycznym, jakim  jest między innymi porada lekarska czy  hospitalizacja.

Taka zasada raportowania jest przyjęta, gdy badania laboratoryjne są wykonywane przez  laboratorium własne (wewnętrzne) podmiotu leczniczego (szpitala czy przychodni).

Uwagi dotyczą projektu rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej.

Medyczne laboratoria  diagnostyczne (publiczne i niepubliczne) wykonują rocznie setki  milionów badań  laboratoryjnych, z których każde – zgodnie z przyjętą przez prawodawcę systematyką –  jest  osobnym  zdarzeniem  medycznym.

Medyczna  diagnostyka laboratoryjna nie była i  nie jest objęta osobnym finansowaniem przez  NFZ, zatem systemy informatyczne laboratoriów nie gromadzą i nie przetwarzają danych sprawozdawczych w zakresie, w jakim wykonują to podmioty korzystające wprost z finansowania publicznego.

Czytaj także: Zmiany w przekazywaniu danych na temat zdarzeń medycznych>>>

Rozległe i specjalistyczne laboratoryjne systemy informatyczne (LIS) są przystosowane do przeprowadzenia procesu laboratoryjnego i gromadzenia niezbędnych danych o zleceniodawcy i o pacjencie, w takim zakresie, jaki jest konieczny do wykonania badania i autoryzacji uzyskanego wyniku.

W ramach diagnostyki laboratoryjnej zakres tych danych wynika wprost z dedykowanych tej dziedzinie przepisów, czyli szczególnie z ustawy o diagnostyce laboratoryjnej i  z rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardów jakości dla  medycznych  laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych.

Według Pracodawców RP pierwszym krokiem do skutecznego  wdrożenia  elektronicznej  sprawozdawczości badań laboratoryjnych powinno być prawne ustanowienie obowiązków w zakresie zlecania badań, w tym przede wszystkim wymogu elektronicznego zlecania badań oraz określenia zakresu i standardu danych przekazywanych przy zleceniu od zlecającego – jeżeli katalog tych danych ma być poszerzony w stosunku do stanu obecnego i ma zawierać między innymi dane wynikające z umowy bądź umów zleceniodawcy z NFZ.

Konieczne jest także ustalenie jednego formatu przekazywanych danych  obowiązującego  wszystkich zleceniodawców (zlecające badania  poradnie POZ, poradnie specjalistyczne oraz  szpitale).

Czytaj także: Uwagi Pracodawców RP do projektu ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej>>>

Autorzy uwag podkreślają, że przy obecnej architekturze laboratoryjnych systemów  informatycznych (LIS) stosowanych w Polsce nie jest możliwe w ciągu trzech miesięcy (które projektodawca przewidział na wdrożenie komunikacji zgodnej z zawartymi w rozporządzeniu zmianami) rozbudowanie zakresu przetwarzanych danych (między innymi dotyczących numeru umowy, w ramach której zlecone badania są finansowane przez NFZ) wraz z mechanizmami walidacji ich poprawności.

Projektowana zmiana regulacyjna wymaga gruntownego przebudowania systemów informacyjnych, także po stronie zleceniodawców – w gabinetach lekarskich, przychodniach oraz w szpitalach w taki sposób, by było możliwe przekazywanie dodatkowych danych do  podwykonawców celem ich dalszego raportowania. Poza tym obejmie także świadczeniodawców –  podwykonawców wykonujących badania z  zakresu  diagnostyki  obrazowej

Pracodawcy RP zwracają się z prośbą do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, do którego skierowane jest pismo, o zorganizowanie konferencji uzgodnieniowej z udziałem przedstawicieli zleceniodawców, podwykonawców oraz firm, dostarczających systemy informatyczne dla ochrony zdrowia.

Całe pismo Pracodawców RP z uwagami dotyczącymi projektu rozporządzenia dostępne jest tutaj>>>

Przeczytaj teraz

Pracodawcy RP apelują o zwiększenie wyceny świadczeń

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.09.2021

Podwyżka wyceny powinna obejmować wszystkie zakresy i rodzaje świadczeń zdrowotnych i tym samym objąć wszystkie podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia – piszą Pracodawcy RP do ministra zdrowia i prezesa NFZ. 

Pracodawcy RP zaapelowali o to, żeby zapowiedziana podwyżka wyceny świadczeń została zrealizowana poprzez zwiększenie wyceny procedur we wszystkich zakresach i rodzajach świadczeń. 

Jest to najprostsze rozwiązanie, ponieważ obejmie wszystkich świadczeniodawców, niezależnie od tego, jaki rodzaj umowy z NFZ posiadają – argumentują Pracodawcy RP. 

Zgodnie z zapowiedziami planowane jest przeznaczenie dodatkowych środków w kwocie 1,2 mld zł (w skali półrocza) na zwiększenie wyceny świadczeń zdrowotnych od 1 lipca 2021 roku. Środki te mają między innymi pokryć drastyczny wzrost kosztów ponoszonych przez podmioty lecznicze, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń personelu medycznego i niemedycznego. 

Zgodnie z pojawiającymi się informacjami podwyżka ta (o około 7,4 procent) obejmie tylko zwiększenie kwoty tzw. „ryczałtu w sieci szpitali” i nie będzie obejmować pozostałych zakresów świadczeń realizowanych w oparciu o inne typy umów z NFZ.  

Pracodawcy RP zwracają uwagę, że drastyczny wzrost kosztów udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, jaki można obserwować w ostatnim czasie, dotyczy wszystkich zakresów świadczeń (nie tylko realizowanych w ramach tzw. „ryczałtu”) i wszystkich świadczeniodawców, a nie tylko podmiotów zakwalifikowanych do tzw. „sieci szpitali”.  

Na temat wzrostu kosztów działania hospicjum czytaj tutaj:

Przeczytaj teraz

Pracodawcy RP apelują o dialog i współpracę

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.09.2021

Pracodawcy RP oraz Polska Federacja Szpitali zaapelowali o udział pracodawców w rozmowach negocjacyjnych z protestującymi pracownikami medycznymi. Konsekwencje tych rozmów dotyczą sposobu zarządzania i działalności poszczególnych pracodawców.

Nie jest możliwe wypracowanie konsensu bez udziału strony pracodawców – przekonują autorzy apelu.

Pracodawcy RP od zawsze apelowali i nadal apelują o pogłębiony dialog i współpracę ze wszystkimi interesariuszami systemu ochrony zdrowia, o wspólne kreowanie rozwiązań propacjenckich poprawiających dostęp do leczenia, zapewniających jakość opieki zdrowotnej oraz optymalizację wykorzystania zasobów, w tym godziwe warunki pracy dla pracowników podmiotów leczniczych.

W związku z tym postulują umożliwienie pracodawcom uczestniczenia w trwających negocjacjach pomiędzy protestującymi a stroną rządową.

Postulat został zawarty w piśmie, pod którym podpisali się – Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP oraz Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali.

Czytaj także: Prywatne wydatki to jedna trzecia wszystkich wydatków na ochronę zdrowia>>>

Przeczytaj teraz
Page 1 of 5
1 2 3 4 5