Lux Med partnerem Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.12.2022

Grupa Lux Med została partnerem strategicznym kierunku pielęgniarstwo Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Zajęcia praktyczne (kliniczne) i praktyki zawodowe studentów tego kierunku będą realizowane w placówkach Lux Med.

-Zdecydowaliśmy się na tę współpracę, ponieważ budowanie kadr medycznych to jeden z kluczowych obowiązków odpowiedzialnego lidera opieki zdrowotnej. Posiadając dużą infrastrukturą i innowacyjne modele opieki nad pacjentami chcemy te zasoby, wiedzę i doświadczenie włączyć w system opieki zdrowotnej w obszarze budowania kadr medycznych – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

– Jesteśmy od dawna aktywni w obszarze kształcenia  podyplomowego lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych zawodów medycznych, a model kształcenia Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia jest nam szczególnie bliski – dodaje prezes Rulkiewicz.

Kierunek pielęgniarstwo jest realizowany w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia jako studia I stopnia. W ofercie uczelni są także studia I stopnia między innymi na kierunkach – dietetyka, kosmetologia oraz inżynieria ochrony zdrowia i promocja, oraz II stopnia na kierunkach – dietetyka, kosmetologia i technologia kosmetyku.

Lux Med współpracuje także z innymi uczelniami warszawskimi – z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz z Wyższą Szkołą Handlową.

Strategiczne partnerstwo Grupy Lux Med i SGH

Przeczytaj teraz

CenterMed współpracuje z UMCS

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 10.06.2022

CenterMed, prowadzący sieć placówek ambulatoryjnych oraz szpital, podpisał porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina.  Wspólne działania realizowane przez CenterMed oraz UMCS obejmować będą sferę dydaktyczną i badawczo-rozwojową.

Współpraca będzie dotyczyć szczególnie wykorzystania umiejętności i kompetencji pracowników uczelni we wsparciu rozwoju procesów e-medycyny, telemedycyny i wykorzystania technologii informacyjnych w analizie danych związanych z procedurami medycznymi.

Podpisanie porozumienia miało miejsce 7 czerwca 2022. Wzięli w nim udział – rektor uczelni prof. Radosław Dobrowolski i prezes zarządu CenterMed Andrzej Witek. W spotkaniu uczestniczył także dziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS dr hab. Mariusz Kicia.

Medicover rozszerzył współpracę z Uczelnią Łazarskiego

Grupa CenterMed posiada 23 placówki i jeden szpital. Centra medyczne działają w największych miastach w kraju: w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, a także w Tarnowie, Nowym Sączu, Bochni i Brzesku.

W Lublinie CenterMed prowadzi dwie przychodnie – przy ulicy Nadbystrzyckie 42A (na terenie Politechniki Lubelskiej) oraz przy ulicy Weteranów 46. Oferują świadczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, finansowane zarówno w ramach środków z NFZ jak i komercyjnie.

Przeczytaj teraz

Szpital w Brzezinach współpracuje z łódzką uczelnią 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.04.2022

Szpital Specjalistyczny w Brzezinach, w województwie łódzkim na mocy podpisanego porozumienia został nowym partnerem technologicznym Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Dzięki nawiązanej współpracy studenci kierunku pielęgniarstwo AHE będą mogli korzystać z wiedzy i doświadczeń zawodowych specjalistów związanych na co dzień ze szpitalem.

Praktyki pielęgniarskie w szpitalu

Specjaliści ci będą także brać udział w opracowywaniu programów kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i będą prowadzić zajęcia praktyczne w AHE w Łodzi.

Medicover rozszerzył współpracę z Uczelnią Łazarskiego

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi to jedna z największych i najstarszych niepublicznych szkół wyższych w Polsce. Jej mury opuściło już ponad 87 000 absolwentów. Oferuje 24 kierunki studiów I i II stopnia oraz jednolite magisterskie, oferujące ponad 80 specjalności. Uczelnia prowadzi 6 filii, które działają w Warszawie, Wodzisławiu Śląskim, Jaśle, Sieradzu, Świdnicy, Trzciance.

Szpital w Brzezinach posiada 10 oddziałów, w tym między innymi SOR, oddział chemioterapii dziennej, urazowo-ortopedyczny, pododdział zabiegowy oraz ośrodek endoskopii zabiegowej i bariatrycznej.

W 2013 roku szpital w Brzezinach pozyskał prywatnego inwestora – spółkę założoną przez profesora Adama Dzikiego, znanego chirurga, która kupiła od samorządu powiatowego większościowe udziały w spółce prowadzącej placówkę.

Centrum Medyczne Damiana: nowe Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health w Toruniu

Przeczytaj teraz

Radomskie Centrum Onkologii będzie kształcić lekarzy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 26.10.2021

Radomskie Centrum Onkologii podpisało z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu umowę dotycząca kształcenia studentów medycyny. W tym celu w szpitalu powstaną trzy kliniki onkologiczne: radioterapii, chemioterapii i chirurgii onkologicznej. 

W zajęciach klinicznych prowadzonych w RCO będą uczestniczyli studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, głównie lekarze, ale także pielęgniarki i fizjoterapeuci.  

-Będziemy kształcić studentów w zakresie radioterapii, chirurgii onkologicznej oraz chemioterapii. Doświadczenie naszych lekarzy, naszych profesorów jest ogromne, a przede wszystkim ogromne są chęci i zaangażowanie. Bardzo się cieszę, że możemy uczestniczyć w kształceniu polskich lekarzy. Głęboko wierzę, że profesjonalizm naszych lekarzy oraz duża życzliwość nas wszystkich sprawi, że chociaż część z tych studentów pozostanie u nas w Radomiu – mówiła Dorota Ząbek, dyrektor Radomskiego Centrum Onkologii. 

Umowa między uczelnią a lecznicą została podpisana bezterminowo. Studenci medycyny rozpoczęli już praktyki w poradni onkologicznej szpitala, na oddziałach radioterapii, onkologii oraz chirurgii onkologicznej, a także na bloku operacyjnym. 

Czytaj także: Szpital Medicover nawiązuje współpracę z Uczelnią Łazarskiego>>>

Radomskie Centrum Onkologii działa od 2015 roku, od 2017 jest w sieci szpitali. Leczone są tutaj między innymi nowotwory piersi, przewodu pokarmowego, głowy i szyi, układu moczowego i prostaty, narządów rodnych, nowotwory płuc oraz nowotwory mózgu. 

Placówka dysponuje bazą 150 łóżek, posiada dwie sale operacyjne i bazę diagnostyczną w postaci aparatów PET/CT (TK 64 rzędowy), USG, RTG, mammografu, aparatu do biopsji stereotaktycznej piersi, jak również endoskopii przewodu pokarmowego i dróg oddechowych. 

Radomskie Centrum Onkologii jest połączone z Centrum Gamma Knife w Warszawie. 

Zarówno Radomskie Centrum Onkologii, jak i Centrum Gamma Knife w Warszawie działają w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Czytaj także: Lux Med Onkologia ma zgodę na transplantologię>>>

Przeczytaj teraz

Nowy Sącz: NZOZ Kelles współpracuje z uczelnią

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.12.2020

NZOZ Kelles podpisał z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową z Nowego Sącza umowę o współpracy dotyczącą kształcenia studentów tej uczelni. Studenci będą odbywali praktyki oraz ćwiczenia kliniczne w placówce.

Studenci będą mogli także współpracować z przychodnią podczas przygotowywania prac dyplomowych. Współpraca obu jednostek będzie także dotyczyć realizacji prac rozwojowych i badań naukowych, wymiany doświadczeń, know-how oraz informacji naukowych

Ze specjalistami z placówki przeprowadzane będą konsultacje dotyczące dostosowywania programów kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Umowa została podpisana 30 grudnia 2020 roku.

Czytaj także: Codziennie toczymy walkę o zdrowie i życie pacjentów>>>

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu kształci na kierunku fizjoterapia, są to jednolite studia magisterskie.

Centrum Kelles działa od 1999 roku. Na początku działalności specjalnością placówki była rehabilitacja. W procesie dalszego rozwoju Centrum rozszerzyło zakres usług o nowe specjalizacje. Obecnie działa tutaj 9 poradni – internistyczna, reumatologiczna, chorób metabolicznych, endokrynologiczna, psychiatryczna, psychologiczna, leczenia nerwic, onkologiczna oraz fizjoterapii. Oferowane są badania USG  oraz zabiegi rehabilitacyjne.

Większość usług Centrum stanowią świadczenia komercyjne. W ramach środków z NFZ finansowane są świadczenia w zakresie fizjoterapii.

Przychodnia Kelles działa w Nowym Sączu, przy ulicy Kochanowskiego 2. Jest prowadzona przez spółkę cywilną.

Czytaj także: Rok 2020 pokazał potencjał prywatnego sektora opieki zdrowotnej>>>

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne Medyk otworzy przychodnię na uczelni

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.11.2020

Centrum Medyczne Medyk z Rzeszowa podpisało z Politechniką Rzeszowską umowę o współpracy, w ramach której od 1 grudnia 2020 roku na terenie miasteczka akademickiego uczelni będzie działać przychodnia dla studentów, doktorantów i pracowników uczelni.

Przychodnia  będzie oferowała świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Podczas podpisywania umowy z uczelnią właściciel Centrum Medycznego Medyk Stanisław Mazur przypomniał, że współpraca między Politechniką Rzeszowską a Medykiem trwa od 2000 roku.

–  Politechnika Rzeszowska jest uczelnią prestiżową. Jest to miejsce, w którym elitarna grupa naukowców prowadzi badania na wysokim poziomie. Tutaj kształcą się przyszli inżynierowie, tutaj jest nauka i wysoka jakość – mówi i podkreślił, jak bardzo ważna jest profilaktyka, edukacja i zapobieganie oraz wykrywanie wielu schorzeń.

–  Zawsze mieliśmy dużą przychylność ze strony władz uczelni, kadry i studentów. Zrobiliśmy wiele wspólnych inicjatyw, spotkań, akcji czy szkoleń i bardzo byśmy chcieli, aby to było kontynuowane. W dobie pandemii chcielibyśmy zabezpieczyć studentów, pracowników i emerytów, pomagając zdiagnozować nie tylko COVID-19, ale także inne choroby cywilizacyjne. I po to właśnie powstaje placówka na terenie uczelni – mówił Stanisław Mazur.

Czytaj także: Nowoczesny laser w leczeniu urologicznym w Szpitalu Mazovia>>>

Zgodnie z umową Politechnika Rzeszowska udostępni pomieszczenia Centrum Medycznemu Medyk na potrzeby prowadzenia przychodni, którą będzie kierował specjalista medycyny rodzinnej.

Poza tym w ramach współpracy pracownicy Medyka będą przeprowadzać szkolenia dla studentów, między innymi dotyczące szkodliwości palenia papierosów, nadużywania alkoholu czy narkotyków. W planach są także badania profilaktyczne dotyczące na przykład chorób układu krążenia w ramach medycyny pracy, a także wprowadzenie wideoporad dla pacjentów.

Centrum Medyczne Medyk działa od ponad 30 lat, prowadzi sieć przychodni, 13 z nich działa w Rzeszowie, pozostałe w Mielcu, w Boguchwale, w Leżajsku, w Jasionce, w Łączkach Kucharskich, w Sędziszowie Małopolskim, a także dwie stacje dializ – w Leżajsku oraz w Rzeszowie.

Placówki Centrum oferują świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne, usługi stomatologiczne, medycynę pracy, badania diagnostyczne oraz zabiegi rehabilitacyjne.

Przeczytaj teraz

Szpital na Klinach: umowa z Akademią Krakowską

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.06.2019

Szpital na Klinach z Krakowa zawarł umowę z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, która dotyczy działalności dydaktycznej oraz naukowej związanej z wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

Umowa o współpracy z Wydziałem Lekarskim i Nauk o Zdrowie uczelni dotyczy także odbywania przez studentów kierunku lekarskiego zajęć klinicznych oraz praktyk, tworzenia oddziałów klinicznych i prowadzenia badań naukowych na bazie działalności leczniczej prowadzonej przez szpital z wykorzystaniem sprzętu, aparatury i zaplecza będącego w dyspozycji obu jednostek.

Uczelnia kształci lekarzy już od trzech lat i była pierwszą niepubliczną uczelnią w Polsce, która otworzyła wydział lekarski.

W maju 2019 Klinika Ginekologii i Uroginekologii Krakowskiej Akademii mieszcząca się w Szpitalu na Klinach uzyskała grant ze środków statutowych uczelni, który pozwoli na prowadzenie badań w obszarze diagnostyki urodynamicznej w chorobach związanych z nietrzymaniem moczu.  Badania te dotyczą tzw. profilometrii przestrzennej. Ta nowa metoda pozwala na trójwymiarowe obrazowanie ciśnień panujących na całej długości cewki moczowej. Pozwala to na dokładniejszą niż dotychczas diagnostykę nietrzymania moczu, ale daje również lepszy wgląd w patofizjologię cewki moczowej.

– Cieszymy się, że poza aktywnością w obszarze udzielania świadczeń zdrowotnych możemy uczestniczyć w programach dydaktycznych i naukowych, a także rozwijać szkolenia podyplomowe lekarzy w zakresach dotychczas niedostępnych w Polsce, w tym w zakresie chirurgii z wykorzystaniem systemu da Vinci – mówi Józefa Job, dyrektor Szpitala na Klinach.

Czytaj także: Kraków: w Szpitalu na Klinach powstało Centrum Leczenia Żywieniowego>>>

Szpital na Klinach działa od listopada 2018 roku. Prowadzi oddział ginekologiczno-położniczy i zabiegowy oraz 16 poradni specjalistycznych, między innymi uroginekologiczną, pediatryczną, endokrynologiczną czy psychologiczną. Dysponuje 26 łóżkami, posiada dwie sale operacyjne, salę chirurgii jednego dnia, trakt porodowy, a także przychodnię przyszpitalną.

Szpital mieści się przy ulicy Kostrzewskiego 74m, w dzielnicy krakowskiej – Kliny Zacisze.

Przeczytaj teraz

Centrum Radioterapii Amethyst współpracuje z uczelniami

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.05.2019

W Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie praktyki odbywają studencki elektroradiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 17 osób będzie pracować w 5 kilkuosobowych grupach. Ich program obejmuje 15 godzin praktyk.

– Naszą zasadą dla praktykantów jest praca w niewielkich grupach, ponieważ tylko wtedy możemy osiągnąć satysfakcjonujące efekty edukacyjne. Chcemy pokazać studentom realną praktykę kliniczną, proces przygotowania pacjenta do terapii i jej realizację, umożliwić zapoznanie się ze sprzętem. To wszystko musi odbywać się pod okiem doświadczonego pracownika. Takie podejście pozwala studentom zrozumieć ideę radioterapii, a nie tylko poznać układ klawiszy akceleratora, który i tak może się zmienić, zanim oni rozpoczną pracę w zawodzie – mówi Krzysztof Czaja, główny fizyk Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie.

Współpraca z UJ to część działalności edukacyjnej Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie, które współpracuje już od kilku lat z Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Czytaj także: Potrzebne jest partnerstwo sektora publicznego i prywatnego>>>

Podczas tegorocznych wakacji trzech studentów z tej uczelni odbędzie praktyki trwające 4 tygodnie, a kolejne trzy osoby będą uczestniczyć w 120-godzinnych stażach realizowanych w ramach programu Power 3.5.

Studentka AGH, współpracując z Centrum Radioterapii Amethyst, będzie przygotowywać pracę magisterską dotyczącą napromieniania pacjentek z nowotworami piersi. Podejmowana jest również współpraca  w zakresie napromieniania materiałów wykorzystywanych w dozymetrii promieniowania jonizującego.

Praktyki w Centrum w Krakowie odbywali również w ubiegłym roku studenci elektroradiologii Wyższej Szkoły Humanitas  w Sosnowcu.

Amethyst  Radiotherapy to międzynarodowa sieć ośrodków medycznych, specjalizujących się w radioterapii, które działają we Francji, Rumunii, Austrii i Włoszech.

W Polsce od 2013 roku funkcjonuje Centrum Radioterapii Amethyst, ośrodek działający w ścisłej współpracy ze Szpitalem Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie. Rocznie leczy się tam ponad 2,5 tysiąca pacjentów onkologicznych.

Czytaj także: Zagrożona działalność Centrum Radioterapii Amethyst w Zgorzelcu>>>

Przeczytaj teraz

Więcej miejsc na studiach medycznych na prywatnej uczelni

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.09.2018

Minister zdrowia zwiększył limit miejsc na jednolitych studiach magisterskich na kierunku lekarskim na Niepublicznej Wyższej Uczelni Technicznej w Katowicach. Uczelnia będzie kształcić lekarzy od października 2018 roku. Limit wynosi 120 miejsc.

100 miejsce dotyczy jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim w formie stacjonarnej w języku polskim (dla obywateli polskich i obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej) oraz 20 miejsc na studiach w formie niestacjonarnej w języku polskim (dla obywateli krajów spoza Unii Europejskiej).

Uczelnia wnioskowała o 170 miejsc (150 i 20). Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia przyznano jej 90 miejsc (80 i 10), obecnie limit ten został zwiększony.

Wprowadzające tę zmianę rozporządzenie ministra zdrowia z 26 września 2018 roku zwiększa także limit przyjęć na kierunek lekarski w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – o 48 miejsc.

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach to trzecia uczelnia niepubliczna w Polsce, która będzie kształcić lekarzy. Pozostałe dwie to: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, która kształci na kierunku lekarskim od 3 lat, oraz Uczelnia Łazarskiego, która kształci lekarzy od 2016 roku.

W roku akademickim 2018/2019 limit przyjęć na studia medyczne (lekarskie i dentystyczne) wyniesie ponad 9300 miejsc.

Przeczytaj teraz

Katowice: niepubliczna uczelnia będzie kształcić lekarzy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.09.2018

Niepubliczna Wyższa Uczelnia Techniczna w Katowicach będzie kształcić studentów na jednolitych studiach magisterskich na kierunku lekarskim. Uczelnia uzyskała takie uprawnienia decyzją ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 27 lipca 2018 roku.

Minister zdrowia określił dla uczelni limit w wysokości 80 miejsc na jednolitych studiach magisterskich na kierunku lekarskim w formie stacjonarnej w języku polskim (dla obywateli polskich i obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej) oraz 10 miejsc na studiach w formie niestacjonarnej w języku polskim (dla obywateli krajów spoza Unii Europejskiej).

Uczelnia wnioskowała o 170 miejsc (150 i 20).

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach to trzecia uczelnia niepubliczna w Polsce, która będzie kształcić lekarzy. Pozostałe dwie to: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, która kształci na kierunku lekarskim od 3 lat, oraz Uczelnia Łazarskiego, która kształci lekarzy od 2016 roku.

Tegoroczny limit przyjęć na kierunki lekarskie został także zwiększony poprzez podwyższenie o 48 limitu przyjęć na kierunek lekarski w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Chodzi o studia realizowane w formie niestacjonarnej w języku polskim.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zwiększającego limity przyjęć został właśnie przekazany do konsultacji publicznych.

Resort zdrowia uzasadnia, że zwiększenie limitów przyjęć na kierunek lekarski na rok akademicki 2018/2019 ma na celu zwiększenie liczby lekarzy a tym samym zapewnienie społeczeństwu odpowiedniej opieki zdrowotnej.

W rezultacie w roku akademickim 2018/2019 limit przyjęć na studia medyczne (lekarskie i dentystyczne) wyniesie ponad 9300 miejsc.

Przeczytaj teraz

Dwie prywatne uczelnie kształcą lekarzy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.07.2018

Dwie prywatne uczelnie mogą przyjąć 190 studentów na kierunek lekarski w roku akademickim 2018/2019. Są to – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie oraz Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.

Pierwsza z tych uczelni może przyjąć 90 osób na jednolite studia magisterskie prowadzone w formie stacjonarnej w języku polskim (miejsca dla obywateli polskich), druga – 100 osób na jednolite studia magisterskie prowadzone w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej w języku innymi niż język polski.

W sumie limit miejsc na kierunek lekarskich na wszystkich 19-tu uczelniach w roku akademickim 2018/2019 wynosi 7846.

Najwięcej miejsc – 1029 jest na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, 834 – na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (w tym 120- finansowanych przez MON) oraz na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym – 805.

Lekarzy kształcą także uczelnie w mniejszych ośrodkach – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (limit – 175 miejsc), Uniwersytet Zielonogórski (limit – 120 miejsc), Uniwersytet Rzeszowski (limit – 180 miejsc), Uniwersytet Opolski (limit – 120 miejsc) oraz Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (limit – 130 miejsc).

Zgodnie z rozporządzeniem, największy przyrost liczby miejsc nastąpi na studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim. W takim trybie będzie mogło studiować 4678 osób, w tym studenci na dwóch prywatnych uczelniach.

Natomiast limit miejsc na kierunek lekarsko-dentystyczny w roku akademickim 2018-12019 wynosi 1371 (na 10-ciu uczelniach).

Limity przyjęć na kierunek lekarski i lekarsko dentystyczny określa rozporządzenie ministra zdrowia z 16 lipca 2018 roku, które wchodzi w życie 19 lipca 2018.

 

Przeczytaj teraz

Lux Med nawiązał współpracę z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.03.2018

Grupa Lux Med 13 marca 2018 roku podpisała umowę z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Warszawy. Porozumienie ma na celu podjęcie wspólnych działań w zakresie badań naukowych, dydaktyki oraz  innych form kształcenia studentów.

W ramach umowy strony zobowiązały się do realizacji wspólnych inicjatyw, w tym organizacji konferencji naukowych, seminariów, warsztatów oraz publikacji naukowych. Umowa ułatwia studentom, doktorantom i pracownikom UKSW nawiązywanie współpracy z uznanymi specjalistami Grupy Lux Med oraz daje dostęp do nowoczesnej infrastruktury i technik badawczych. Stroną porozumienia jest należąca do Grupy Lux Med i wyspecjalizowana w onkologii spółka Magodent.

– Dla Lux Med, czyli największej prywatnej firmy medycznej, współpraca z renomowaną uczelnią jest naturalnym krokiem w realizacji strategii. Uważamy bowiem, że rozwój kompetencji pracowników medycznych jest naszym obowiązkiem i od wielu lat podejmujemy wiele działań edukacyjnych skierowanych do naszych lekarzy, pielęgniarek i innych zawodów medycznych. Dysponujemy nowoczesną infrastrukturą i pacjento-centrycznym modelem świadczenia usług. Jestem przekonana, że nasz dotychczasowy dorobek i doświadczenie, a także kompetencje naszych specjalistów pomogą młodym adeptom medycyny dobrze przygotować się do zawodu – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

UKSW planuje otwarcie wydziału medycznego. W tym celu w roku 2017 uczelnia podpisała umowę z Wojskowym Instytutem Medycznym z Warszawy. Niedawno uruchomiono tutaj nowe studia podyplomowe w kierunku – Menedżer Koordynowanej Ochrony Zdrowia.

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług medycznych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Grupa Lux MEd zapewnia swoim klientom pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową. Pod opieką Grupy znajduje się 1 900 000 pacjentów, do dyspozycji których są 204 ogólnodostępne i przyzakładowe ambulatoryjne centra medyczne, 7 szpitali, 33 placówki diagnostyczne, ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny i ponad 2600 poradni partnerskich. Firma zatrudnia 14 500 osób, w tym około 6400 lekarzy i 3800 wspierającego personelu medycznego.

 

Przeczytaj teraz