Skierowanie do sanatorium będzie w formie elektronicznej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.03.2023

Opublikowane zostały rozporządzenia ministra zdrowia, które wprowadzają skierowanie w formie elektronicznej na leczenie uzdrowiskowe oraz na rehabilitację uzdrowiskową. Są to świadczenia finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe oraz na rehabilitację uzdrowiskową, wystawione w postaci elektronicznej, będzie przekazywane przez lekarza za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej (SIM) do oddziału wojewódzkiego NFZ, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta.

Pacjent będzie informowany o dalszych etapach przetwarzania skierowania, czyli o jego rejestracji, ocenie i potwierdzeniu za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.

Anna Rulkiewicz na liście 100 najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia

Z przepisów rozporządzeń wynika, że skierowania takie mogą być wystawiane w postaci papierowej w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego, albo gdy dotyczy to świadczenia, które ma być zrealizowane przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego poza granicami kraju.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 2 marca 2023 roku (poz. 398).

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową także zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 2 marca 2023 roku (poz. 399).

Zawarte w nich przepisy wejdą w życie 17 marca 2023 roku.

Przeczytaj teraz

Uzdrowisko Ustroń Partnerem reprezentacji Polski w AMP Futbolu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.09.2022

Uzdrowisko Ustroń z Grupy American Heart of Poland zostało Oficjalnym Partnerem Reprezentacji Polski w AMP Futbolu, drużyny, która przygotowuje się do walki o medale w październikowych Mistrzostwach Świata w Turcji.

Zawodnicy korzystali z usług Uzdrowiska Ustroń podczas kluczowego zgrupowania kadry przed Mistrzostwami Świata. Piłkarze po amputacjach korzystali nie tylko z boisk, ale również z odnowy biologicznej dostępnej w ośrodku, między innymi z kriokomory ogólnoustrojowej, krioterapii miejscowej, siłowni czy basenów solankowych.

– Cieszymy się, że Uzdrowisko Ustroń stało się oficjalnym partnerem Reprezentacji Polski w AMP Futbolu. Uzdrowisko Ustroń, specjalizujące się w profilaktyce pierwotnej, wtórnej, rehabilitacji oraz leczeniu i zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym jest dobrym miejscem również dla sportowców.– powiedział Wojciech Budzowski, prezes Uzdrowiska Ustroń.

Kampania enel-sport w Cinema City

Ampfutbol to jedna z najbardziej widowiskowych i najdynamiczniej rozwijających się dyscyplin sportu osób niepełnosprawnych na świecie. Na wszystkich kontynentach w ampfutbol gra już ponad 70 krajów. W Polsce ampfutbol obecny jest już od 11 lat, z roku na rok zyskuje coraz szersze rzesze kibiców, a nasza reprezentacja należy do czołowych zespołów świata. Mistrzostwa Świata odbędą się od 30 września do 9 października 2022 w Stambule.

Uzdrowisko Ustroń jest jednym z największych uzdrowiskowych kompleksów w Europie, należącym do Grupy American Heart of Poland. Specjalizuje się w leczeniu schorzeń kardiologicznych, pulmonologicznych, neurologicznych, onkologicznych oraz narządu ruchu. Kadra Uzdrowiska Ustroń współpracuje z Polsko-Amerykańskimi Klinikami Serca.

Rehasport partnerem medycznym Enea Energetyk Poznań

Źródło: www.ahop.pl

Przeczytaj teraz

Uzdrowisko Konstancin zamknęło oddział psychiatryczny

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.08.2022

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój poinformowało o wstrzymaniu działalności izby przyjęć oraz stacjonarnego oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży. Decyzja ta uzasadniona została brakiem lekarzy specjalistów w zakresie psychiatrii dziecięcej.

Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży w Konstancinie-Jeziornie rozpoczął działalność w sierpniu 2018 roku i dedykowany był osobom w wieku 15-18 lat, wymagającym profesjonalnej opieki psychiatrycznej – w tym diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji w zakresie zaburzeń psychicznych. Oferował także działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin pacjentów.

Działając jako szpitalny oddział ratunkowy, stanowił punkt pierwszego i docelowego wsparcia pacjentów w nagłych wypadkach, takich jak próby samobójcze.

Przez 4 lata prowadzenia działalności oddziału zainwestowano około 3 mln zł w jego organizację i infrastrukturę. Na początku lipca 2022 otwarto tutaj poradnię zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, w lipcu i sierpniu 2022 prowadzone były bezpłatne turnusy psychoedukacyjne dla młodzieży oraz ich rodziców, a na jesieni odbywać się będą bezpłatne warsztaty dla rodziców, dofinansowane ze środków z budżetu województwa mazowieckiego.

Centrum Medyczne Damiana: nowe Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health w Toruniu

Mimo dobrze wycenionego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, „Uzdrowisko Konstancin-Zdrój” SA nie jest w stanie rozwiązać problemu dostępności kadry medycznej. Oddział wymaga zespołu lekarskiego, który nie tylko zapewni realizację warunków kontraktu z NFZ, ale przede wszystkim zagwarantuje odpowiedni poziom opieki i bezpieczeństwo pacjentom, których liczba w ostatnich miesiącach, a nawet latach często przewyższała liczbę dostępnych w placówce miejsc.

Uzdrowisko poinformowało, że wstrzymanie działalności oddziału jest planowane do czasu uzupełnienia zespołu lekarskiego.

W placówce funkcjonuje natomiast oddział dzienny oraz zespół szkół specjalnych w ramach I i II stopnia referencyjności oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży. Pacjenci są pod opieką psychologów, psychoterapeutów i zespołu pielęgniarskiego oraz mają zapewnioną opiekę pedagogiczną i naukę w szkole przyszpitalnej.

Mazowiecki Szpital Allenort zmienia się w Mazowiecki Szpital Mind Health

Szpital Rehabilitacyjny Uzdrowiska Konstancin-Zdrój S.A., działający  przy ulicy Sue Ryder 1 w Konstancinie- Jeziorna, to specjalistyczna placówka, które oferuje między innymi rehabilitację kardiologiczną oraz neurologiczną.

Uzdrowisko obejmuje także Hotel Uzdrowiskowy Konstancja, Eva Park Life& SPA oraz Centrum Terapii Narządu Ruchu Biały Dom i Zakład Przyrodoleczniczy.

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. oferuje diagnostykę, leczenie i rehabilitację chorób układu krążenia, układu nerwowego, układu oddechowego i narządu ruchu, wiele zabiegów leczniczych, m.in. kinezyterapię, magnetoterapię, kąpiele solankowe i perełkowe, krioterapię i wiele innych, a także leczenie ambulatoryjne prowadzone przez lekarzy specjalistów z wykorzystaniem badań diagnostycznych (echo serca, Holter, badania laboratoryjne itp.).

Świadczenia są zarówno komercyjne jak i oferowane w ramach NFZ.

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój zostało sprywatyzowane w roku 2011. Jego właścicielem jest fundusz Uzdrowiska Polskie.

Przeczytaj teraz

American Heart of Poland pomaga Ukrainie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.02.2022

American Heart of Poland S.A., prowadząca sieć szpitali kardiologicznych oraz uzdrowisk, przygotowała w swoich ośrodkach kilkaset miejsc dla uchodźców z Ukrainy. Uchodźcy mogą liczyć na wyżywienie i transport. AHP uruchomiło także infolinię w języku ukraińskim i polskim.

Ponad 100 rodzin znajdzie schronienie w Uzdrowisku Ustroń, w województwie śląskim. 28 lutego 2022 przyjechały tutaj dzieci z domów dziecka na Ukrainie.

Kolejne miejsca udostępniane są w innych ośrodkach sieci, znajdujących się w województwie łódzkim i świętokrzyskim. AHP swoje działania koordynuje z przedstawicielami władz wojewódzkich i samorządowych.

– Zdajemy sobie sprawę z tragicznej sytuacji, w jakiej znajduje się wiele ukraińskich rodzin. Solidaryzujemy się z nimi i oferujemy im pomoc. Podejmowane przez nas działania mają charakter wielowymiarowy. Na bieżąco monitorujemy sytuację i się do niej dostosowujemy – mówi prezes zarządu AHP Adam Szlachta.

Czytaj także: Grupa Lux Med z pakietem POMOC dla Ukrainy>>>

Podejmowane działania mają charakter wielowymiarowy. American Heart of Poland S.A.   oferuje pomoc w załatwieniu niezbędnych formalności i pokonaniu barier językowych. Dodatkowo spółka chce pomóc Ukraińcom w asymilacji i znalezieniu pracy. AHP oferuje także niezbędne zaopatrzenie medyczne oraz rehabilitację.

27 lutego 2022 została uruchomiona specjalna infolinia (+48 885 805 073) w języku ukraińskim, pod którą będzie koordynowana pomoc dla sąsiadów uciekających przed wojną. Infolinia będzie działać w godz. 8.00-20.00, a w razie potrzeby całą dobę.

Grupa American Heart of Poland działa na rynku usług sercowo – naczyniowych. Należące do Grupy szpitale oraz uzdrowiska specjalizują się w leczeniu oraz rehabilitacji pacjentów z chorobami układu sercowo – naczyniowego. Sieć powstała 20 lat temu.  Aktualnie zapewnia wsparcie w zakresie kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii oraz chirurgii naczyniowej w ponad 20-tu miejscach w całym kraju.

Przeczytaj teraz

Jest jednolity tekst rozporządzenia w sprawie skierowań na leczenie uzdrowiskowe

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.01.2021

W Dzienniku Ustaw RP opublikowany został jednolity tekst rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie skierowania na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą. Określa ono sposób wystawiania, tryb potwierdzania oraz wzór takiego skierowania.

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub na rehabilitację leczniczą wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę wskazania i przeciwwskazania do takiego leczenia zawarte w ustawie z 28 lipca 2005  roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o  gminach uzdrowiskowych (Dz.  U. z  2020  r. poz.  1662 oraz z  2021  r. poz. 36 i 97).

Czytaj także: Przed nami rok pełen wyzwań>>>

W przypadku osób dorosłych skierowanie można wystawić, jeśli od ostatniego leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej upłynęło 12 miesięcy.

Z leczenia uzdrowiskowego można korzystać nie częściej niż raz na 18 miesięcy.

Skierowanie przesyła się w terminie 30-tu dni od wystawienia do oddziału wojewódzkiego NFZ w formie papierowej (w zamkniętej kopercie), gdzie jest ono rejestrowane.

Obwieszczenie ministra zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 18 stycznia 2021 roku.

Przeczytaj teraz

Interferie rozbudowuje uzdrowisko  w Dąbkach

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.06.2020

Spółka Interferie S.A. poinformowała o podpisaniu aneksu do umowy na prace związane z rozbudową, przebudową i nadbudową zespołu sanatoryjno-uzdrowiskowego Interferie Argentyt wraz z elementami zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą.

Obiekt znajduje się w Dąbkach, w województwie zachodniopomorskim.

Z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych za kompleksową realizację inwestycji ustalono wynagrodzenie ryczałtowe wynoszące 47.042.531,39 zł netto.

Umowa z wykonawcą prac – firmą Adamietz sp. z o.o. ze Strzelc Opolskich została podpisana 17 lipca 20019 roku. Jej wartość określono wówczas na 45 400 tys. zł. Zgodnie z umową realizacja inwestycji ma nastąpić do 31 stycznia 2021 roku.

Celem inwestycji jest stworzenie możliwości łączenia kuracji leczniczych z zabawą i rozwojem dzieci, możliwości poprawy zdrowia i wypoczynku dla dorosłych opiekunów, oferowanie możliwości zagospodarowania czasu wolnego oraz uatrakcyjnienia pobytu turystyczno-wypoczynkowego dla rodzin z dziećmi oraz kuracjuszy, zarówno w czasie sezonu letniego jak i poza sezonem.

Argentyt prowadzi specjalny program kuracji prozdrowotnych, w tym program zabiegów leczniczych dla dzieci, które zmagają się z otyłością, astmą oskrzelową, alergią czy atopowym zapaleniem skóry.

Program jest finansowany przez NFZ. Argentyt posiada kontrakt z Funduszem na te świadczenia, który obowiązuje od 1 marca 2019 do 31 grudnia 2023 roku. Jego wartość w roku 2020 wynosi około 4,7 mln zł.

Czytaj także: Value Based Healthcare czyli racjonalizowanie opieki zdrowotnej>>>

Interferie to działająca od 30 lat sieć ośrodków wypoczynkowych i hoteli, które zlokalizowane są nad Morzem Bałtyckim i w Sudetach. W zasobach Grupy znajduje się ponad 2000 miejsc noclegowych. Obiekty oferują wypoczynek połączony z profilaktyką zdrowia.

Grupa Interferie obejmuje obiekty należące do Interferie S.A., położone w Kołobrzegu, Ustroniu Morskim, Dąbkach, Świeradowie-Zdroju i Szklarskiej Porębie, a także czterogwiazdkowy, hotel w Świnoujściu, należący do Interferie Medical SPA Sp. z o.

Prawie 68 procent akcji spółki Interferie należy do spółki celowej Fundusz Hotele 01, utworzonej przez KGHM i FIZ. Od 2006 roku Interferie S.A. jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie.

Za rok 2019 Grupa Interferie uzyskała 46 301 tys. zł przychodów ze sprzedaży oraz 2 708 tys. zł zysku netto. Wyniki niewiele różniły się od ubiegłorocznych, kiedy uzyskano 45 829 tys. zł netto przychodów ze sprzedaży oraz 2 803 tys. zł. zysku netto.

W komunikacie opublikowanym w marcu 2020 spółka informowała o możliwym obniżeniu przychodów w roku 2020 z powodu rezygnacji z usług, co było spowodowane epidemią koronawirusa.

Przeczytaj teraz

Interferie: umowa z NFZ na świadczenia w Dąbkach

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.12.2019

Spółka Interferie S.A. poinformowała o zawarciu aneksu do umowy z zachodniopomorskim oddziałem NFZ na świadczenia w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, oferowane przez sanatorium Argentyt w Dąbkach.

Obiekt ten prowadzi specjalny program kuracji prozdrowotnych, w tym program zabiegów leczniczych dla dzieci, które zmagają się z otyłością, astmą oskrzelową, alergią czy atopowym zapaleniem skóry.

Umowa z NFZ na te świadczenia obowiązuje od 1 marca 2019 do 31 grudnia 2023 roku. Jej wartość na rok 2020, zgodnie z aneksem, wyniesie maksymalnie 4 719 960 zł.

Interferie to działająca od prawie 30 lat sieć ośrodków wypoczynkowych i hoteli, które zlokalizowane są nad Morzem Bałtyckim i w Sudetach. W zasobach Grupy znajduje się ponad 2.000 miejsc noclegowych. Obiekty oferują wypoczynek połączony z profilaktyką zdrowia.

Czytaj także: Medicover Stomatologia inwestuje w klinikę ortodontyczną>>>

Grupa Interferie obejmuje obiekty należące do Interferie S.A., położone w Kołobrzegu, Ustroniu Morskim, Dąbkach, Świeradowie-Zdroju i Szklarskiej Porębie, a także czterogwiazdkowy, hotel w Świnoujściu, należący do Interferie Medical SPA Sp. z o.

Prawie 68 procent akcji spółki Interferie należy do spółki celowej Fundusz Hotele 01, utworzonej przez KGHM i FIZ. Od 2006 roku Interferie S.A. jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie.

Przeczytaj teraz

Wymagania dla uzdrowisk obowiązkowe za 3 lata

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.09.2018

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmienia termin obowiązkowego dostosowania zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego do określonych wymogów z 31 grudnia 2018 na 31 grudnia 2021 roku. Z uzasadnienia do projektu wynika, że ma to umożliwić właścicielom tych obiektów zakończenie działań przystosowawczych  przy możliwości pozyskania środków z funduszy europejskich, dostępnych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Projekt dokonuje nowelizacji § 7 pkt 15 rozporządzenia w sprawie wymagań, regulującego wysokość dopuszczalnych strat składników gazowych wód leczniczych w układzie instalacji. Obecne brzmienie przepisu szczegółowo precyzuje graniczne wartości dopuszczalnych strat w podziale na wody siarczkowe, radoczynne, termalne i szczawy. Mając na uwadze, że wody lecznicze są również zdefiniowane w treści art. 5 ust. 2 ustawy z 9 czerwca 2011 roku – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.), gdzie przyjęto odmienne wartości stężeń dla wód, które w myśl ustawy są uznane za wody lecznicze, wprowadzono rozwiązanie, zgodnie z którym wysokość strat w instalacji nie powinna przekraczać wartości, powodujących zmianę właściwości fizykochemicznych, określonych w wydanym dla wody świadectwie potwierdzającym jej właściwości lecznicze.

Ma to na celu zapewnienie jednolitości funkcjonujących w systemie prawnym rozwiązań w omawianej kwestii. Ponadto treść przepisu nie definiuje wód leczniczych pod względem stopnia stężenia substancji gazowych, w związku z czym nie zachodzi konieczność uszczegóławiania w jego treści poziomu dopuszczalnych strat.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że jest to wystarczające dla zapewnienia prawidłowej realizacji świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego przy wykorzystaniu wód leczniczych i że nakłada na świadczeniodawcę obowiązek utrzymywania w surowcu leczniczym, wykorzystywanym do zabiegów, stężenia gazu, gwarantującego zachowanie parametrów wody wskazanych w świadectwie, świadczących o posiadaniu przez ten surowiec właściwości leczniczych.

Dokonane w treści § 14 i § 15 zmiany, korygują wymaganą głębokość basenu, przez wprowadzenie granicznych głębokości napełnienia wodą niecki, w zależności od wieku i wzrostu osób kwalifikowanych do korzystania z kąpieli. Zrezygnowano również ze szczegółowego, niepraktycznego w stosowaniu określania metrażu lustra wody w basenie, jaki powinien przypadać na jedną osobę, na rzecz ogólnego wskazania, że powierzchnia ta powinna umożliwiać właściwe wykonywanie zabiegów i prowadzenie rehabilitacji. W przepisie regulującym wymagania dla rehabilitacyjnego basenu uzdrowiskowego zniesiono obowiązek wypełniania  go wodą spełniającą wymagania jakościowe dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na rzecz wody, która spełnia wymagania sanitarne i jakościowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dotychczasowy wymóg w sposób nieuzasadniony zbyt rygorystycznie normował wymagania dla wody w rehabilitacyjnym basenie uzdrowiskowym, w związku z czym konieczna była jego korekta o proponowane brzmienie, zapewniające właściwą realizację świadczeń
w przedmiotowym urządzeniu lecznictwa uzdrowiskowego – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Uwagi do projektu rozporządzenia można przekazywać do 19  października 2018 roku.

Przeczytaj teraz

Nowy tekst rozporządzenia o lecznictwie uzdrowiskowym

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.03.2018

Opublikowane zostało obwieszczenie ministra zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Dokument ten uwzględnia zmiany zawarte w rozporządzeniu ministra zdrowia z grudnia 2016 roku.

Rozporządzenie określa wymagania, jakim powinny odpowiadać zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, oraz wymagania eksploatacyjne, funkcjonalne i techniczne, jakim powinny odpowiadać urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego.

Z rozporządzenia wynika między innymi, że szpitalem uzdrowiskowym powinien być samodzielny budynek, zespół budynków lub wydzielona część innego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, położony w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej.

Przychodnia uzdrowiskowa powinna stanowić samodzielny budynek, zespół budynków lub być urządzona w budynku o innym przeznaczeniu pod warunkiem całkowitej izolacji przychodni od użytkowników w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego i indywidualnego.

W skład zakładu przyrodoleczniczego powinny wchodzić gabinety lekarskie, punkty pielęgniarskie oraz pomieszczenia zabiegowe zaopatrzone w leki pierwszej pomocy i zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej. Poza tym powinna się w nim znaleźć sala kinezyterapii, sale do terapii indywidualnej,  gabinet masażu leczniczego, stanowiący odrębne pomieszczenie, a w zależności od kierunku leczniczego oraz dostępnych naturalnych surowców powinny się tam znajdować urządzenia wykorzystywane w balneoterapii, peloidoterapii, hydroterapii, termoterapii, fototerapii czy fizykoterapii.

Wymagania zawarte w dokumencie mówią także o sanatorium uzdrowiskowym urządzonym w podziemnym wyrobisku górniczym, o pijalni uzdrowiskowej oraz o tężniach, służących do wytwarzania aerozolu leczniczego. Przepisy w nim zawarte dotyczą także parków i ścieżek ruchowych oraz warunków, jakie powinien spełniać urządzony odcinek wybrzeża morskiego oraz basen uzdrowiskowy.

Rozporządzenie ukazało się w Dzienniku Ustaw 7 marca 2018, wejdzie w życie 7 kwietnia 2018 roku.

 

Przeczytaj teraz