Działalność lecznicza jest szczególna

Grzegorz Kubalski, Związek Powiatów Polskich Działalność lecznicza jest traktowana jako działalność gospodarcza, jednakże jest to działalność o szczególnym charakterze. Jest ona bowiem ukierunkowania na...

Obniżona wycena zabiegu zaćmy nie do zaakceptowania

Krzysztof Macha, dyrektor Kliniki Okulus Uważam, że obniżona przez Narodowy Fundusz wycena zabiegu usunięcia zaćmy zmusza zarządzających szpitalami do głębokiej refleksji, a według mnie...

Zmiany, ale czy na pewno na lepsze? Istotne zmiany w roku 2016

Anna Rulkiewicz, prezes Lux Med, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej Rok 2016 przyniósł zapowiedzi istotnych zmian na rynku opieki medycznej, takich jak utworzenie sieci szpitali, przeniesienie finansowania...

Wykonaliśmy wiele milowych kroków

Barbara Kopeć, wiceprezes spółki Diagnostyka Wykonaliśmy wiele milowych kroków. Te minione dwadzieścia lat to praca zespołowa ludzi, której efektem jest stały wzrost jakości badań,...

Wydatki na zdrowie to najlepsza inwestycja

Adam Rozwadowski, prezes zarządu Centrum Medycznego Enel-Med Ostatnio stało się modne hasło, że wydatki na opiekę medyczną to jest najlepiej zrealizowana inwestycja. W skali...

Projekty kreują projakościowy kierunek zmian

Joanna Szyman, prezes Scanmed Multimedis Projekty wdrożone przez Scanmed Multimedis, które zostały nagrodzone podczas konkursu  Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia, organizowanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer...

Porada pielęgniarska powinna w pełni wykorzystywać nasze kompetencje

Monika Tomaszewska, przewodnicząca Forum Pielęgniarek i Położnych Pracodawców Medycyny Prywatnej Forum Pielęgniarek i Położnych Pracodawców Medycyny Prywatnej od zawsze propaguje ideę rozwoju zawodowego i samodzielności...

Wydatki na zdrowie to inwestycje, nie koszty

Organizatorzy kampanii „Choroba? Pracuję z nią”, organizacje pacjentów i Pracodawcy RP wystosowali list otwarty do premiera, ministra zdrowia i prezesa NFZ z apelem o...

Falck: musimy zniknąć z systemu ratownictwa medycznego

Dokonane wykluczenie podmiotów niepublicznych z systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oceniamy jednoznacznie negatywnie. Nawet nasi krytycy podkreślają wkład Falcka w podniesienie poziomu ratownictwa medycznego w...

Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy dobrym miejscem do dialogu

Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej Forum Ochrony Zdrowia, będące częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, to od lat ważne miejsce dyskusji o polskim systemie...