Najważniejsza jest profilaktyka onkologiczna i edukacja

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 20.10.2021

W profilaktyce onkologicznej musimy postawić na edukację, czyli przekonywanie do badań. Dobrze byłoby do tych działań włączyć lekarzy medycyny pracy, którzy mogliby zachęcać do profilaktyki przy okazji badań wstępnych i okresowych – mówił Marcin Faflik, prezes zarządu Lux Med Onkologia podczas panelu dyskusyjnego „Profilaktyka chorób nowotworowych w Polsce – wciąż mamy wiele do zrobienia”, który odbył się podczas XVII Forum Rynku Zdrowia.

Jednym ze sposobów na upowszechnienie badań profilaktycznych może być także wykorzystanie do tego celu szkoleń BHP.

Lux Med Onkologia realizuje wszystkie program profilaktyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli program w kierunku wykrywania raka piersi i program w kierunku wykrywania raka szyjki macicy oraz finansowany przez Ministerstwo Zdrowia program w kierunku wczesnego wykrywania raka jelita grubego.

Czytaj także: Potrzebny jest silny regulator i konkurencja płatników>>>

-Realizowanie tych programów wymaga dużego wysiłku, także organizacyjnego. Epidemia i zamknięcie placówek na początku roku 2020 zmniejszyło zgłaszalność na badania. Badania w kierunku wykrywania raka jelita grubego realizujemy w dwóch systemach – oportunistycznym, który kierowany jest do wszystkich, oraz zapraszanym, polegającym na wysyłaniu zaproszeń, jednak trudno w takich systemach osiągnąć poziom 20-procentowej zgłaszalności. To także zależy od regionu, gdyż są takie, w których nie przekracza on nawet 10 procent – mówił Faflik, dodając, że wiele działań, takich jak chociażby wysyłanie imiennych zaproszeń, zostało zahamowanych z powodu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Niska zgłaszalność na badania profilaktyczne

Zgłaszalność na badania w kierunku raka szyki macicy wynosi obecnie poniżej 20 procent, ale ta wartość jest niedoszacowana, gdyż cytologia jest wykonywana także komercyjnie oraz podczas zwykłych wizyt ginekologicznych. Zgłaszalność na badania w kierunku raka piersi wynosi 39 procent, a na badania w kierunku jelita grubego – 18 procent.

-W innych krajach poziom zgłaszalności na te badania jest dużo wyższy – przypomniał Marcin Faflik dodając także, że narodowa strategia onkologiczna zakłada osiągnięcie do końca 2024 roku 60-procentowej, a do końca 2027 roku – 75-procentowej zgłaszalności na badania w kierunku raka piersi. W przypadku badań w kierunku raka jelita grubego do 2024 roku jest planowane osiągnięcie zgłaszalności na poziomie 30 procent, a do roku 2027 – 45 procent.

-Jednak te liczby są nieosiągalne bez rewizji obecnej strategii onkologicznej. Ważna jest także w tym zakresie rola lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – dodał Faflik.

Lux Med Onkologia przeprowadził badania dotyczące tego, skąd pacjenci, którzy zgłosili się na badania profilaktyczne, dowiedzieli się o tych badaniach. Okazało się, że 47 procent z nich wiedziało o badaniach od lekarza POZ, pozostali – dowiedzieli się z informacji w mediach.

Dr hab. Joanna Didkowska przypomniała, że już w roku 2016 zaobserwowano na świecie malejące wskaźniki umieralności na nowotwory złośliwe i nasz kraj wpisuje się również w ten trend.

-W Polsce także mamy postęp w leczeniu chorób nowotworowych, ale nie dotyczy to każdego rodzaju nowotworu, ponieważ od kilku lat widoczny jest wzrost umieralności na raka piersi a także na raka trzonu macicy i na raka prostaty w starszych grupach wiekowych (u osób po 65. roku życia) – wyjaśniała.

Onkologia w czasie pandemii 

Magdalena Rosińska podała kilka danych dotyczących wpływu pandemii Coid-19 na pacjentów onkologicznych, z których wynikało, że nieznacznie wyższe wskaźniki zachorowań na Covid-19 wśród pacjentów onkologicznych wynikały z częstszego wykonywania u nich diagnostyki w kierunku koronawirusa. Natomiast nadmiarowe zgony wśród pacjentów onkologicznych związane były głównie z zachorowaniami na Covid-19, a nie z chorobą onkologiczną.

Z badań wynika, że pacjenci onkologiczni faktycznie są bardziej narażeni na zachorowanie na Covid-19, ale to ryzyko jest u nich zaledwie o kilkanaście procent wyższe niż u innych pacjentów.

Jako najbardziej dotknięte pandemią dr Didkowska wskazała takie obszary opieki onkologicznej jak badania przesiewowe i rehabilitacja. W rezultacie w roku 2020 wykryto o 10-20 procent mniej nowotworów niż rok wcześniej. Jednocześnie jednak w przypadku rozpoznania nowotworu pacjenci od razu mieli wdrażaną diagnostykę i leczenie i terminy te nie były wydłużane. Nie zmniejszyła się liczba przyjęć do programów lekowych.

Sławomir Gadomski, wiceminister zdrowia, wyjaśnił, że dane dotyczące umieralności na raka piersi mogły się zmienić w ciągu ostatnich trzech lat, w tym okresie umieralność ta mogła się zmniejszyć. Z danych nie wynika także, że pacjenci trafiają do lekarza z bardziej zaawansowanymi nowotworami niż przed pandemią. Wyraźnie jest to widoczne jedynie w przypadku raka płuca.

– Wszystkie postulaty dotyczące profilaktyki onkologicznej zawarte zostały w krajowej strategii onkologicznej, której efekty będą widoczne za kilka lat. W celu dotarcia do jak największej liczby osób z informacjami o badaniach profilaktycznych można wykorzystać nowe technologie, na przykład Internetowe Konto Pacjenta, które posiada już 10 milionów użytkowników (przed pandemią używało go 400 tysięcy osób) -mówił Gadomski. Dodał też, że krajowa strategia onkologiczna przewiduje wprowadzenie edukacji prozdrowotnej do szkół. Lekcje edukacyjne o zdrowiu mają się odbywać jeszcze w tym roku szkolnym.

Cancer unity i opieka koordynowana

Pytany o cancer unity, minister Gadomski odpowiedział, że modernizacji zostaną poddane breast unity, które będą wzorcem dla placówek z innych zakresów.

Profesor Adam Maciejczyk przedstawił wnioski płynące z pilotażu dotyczącego opieki onkologicznej.
– Pilotaż pokazał między innymi, jak istotna jest poprawna komunikacji z pacjentami i ciągłe monitorowanie sieci oraz indywidualne podchodzenie do leczenia poszczególnych nowotworów. W pilotażu udało się wystandaryzować pewne postępowania, na przykład dotyczące ścieżki pacjenta. Ustaliliśmy między innymi, że koordynator powinien się włączać w opiekę nad pacjentem już od pierwszego dnia, gdy zachodzi podejrzenie nowotworu. Udowodniliśmy też, że możliwy jest system monitorowania jakości w onkologii – mówił.

Odnosząc się do tych uwag, minister Gadomski stwierdził, że koordynator ma być bardziej opiekunem pacjenta onkologicznego niż osobą zajmującą się sprawami organizacyjnymi. Dodał też, że niska zgłaszalność na badania profilaktyczne wynika z faktu, że startowaliśmy z niższego poziomu niż inne kraje.

Według Janusza Medera na niską zgłaszalność na badania wpłynęły między innymi niewykorzystane możliwości pielęgniarek i położnych w zakresie pobierania materiału do badań w kierunku raka szyjki macicy. Ten program profilaktyczny jest realizowany od 10-ciu lat, ale ostatnio zmniejszył tempo, ponieważ zaprzestano wysyłania zaproszeń na badanie. Poza tym programy były niedopasowane do możliwości finansowych.

-Obecnie mamy narodową strategię onkologiczną, która jest dobrym programem i pod tym względem jesteśmy w czołówce Europy – mówił. Dodał też, że 40 procent osób nie zgłasza się na badania z różnych powodów, głównie dlatego, iż nie widzi takiej potrzeby.

Czytaj także: Prywatne firmy umożliwiają dostęp do najnowszych technologii medycznych >>>

-Mamy olbrzymi dług zdrowotny do nadrobienia, ale mamy dobre tło symulacyjne, wiele miejsc dobrze działających w zakresie screeningu, mamy środki na ten cel, także na edukację i prewencję. Mając takie możliwości, od nas zależy jak będzie wygadał system opieki onkologicznej- mówił.

W panelu „Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację pacjentów onkologicznych w Polsce” wzięli udział: Ewelina Bień-Szewczyk, dyrektor zarządzający GE Healthcare Pharmaceutical Diagnostics w Polsce dr hab. Joanna Didkowska, kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów i Krajowego Rejestru Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Marcin Faflik, prezes zarządu Lux Med Onkologia, Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, prof. Adam Maciejczyk, dyrektor naczelny Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, dr Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii, przewodniczący Komisji Bioetyki, kierownik Redakcji Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Magdalena Rosińska z Zakładu Matematyki Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

XVII Forum Rynku Zdrowia odbyło się 18 i 19 października 2021 roku w warszawskim hotelu Sheraton.

Wydarzenie jest organizowane przez Grupę PTWP. Pracodawcy Medycyny Prywatnej byli jego partnerem.

Przeczytaj teraz

Odpowiednie zarządzanie pozwoliło przetrwać wyzwania pandemii

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 20.10.2021

Największym wyzwaniem dla szpitali w okresie pandemii był wzrost cen a także problemy kadrowe, natomiast z punktu widzenia zarówno menedżerów jak i pacjentów była to kwestia odraczania świadczeń – mówił Krzysztof Bury, członek zarządu, dyrektor medyczny Grupy Scanmed podczas panelu dyskusyjnego „Szpitale w Polsce – cz. II. Katalog problemów do rozwiązania”, który odbył się w ramach XVII Forum Rynku Zdrowia.

Ludzie najważniejszym czynnikiem

– Najważniejszym czynnikiem w szpitalu są ludzie i aspekt związany z kadrami był bardzo ważny, tym bardziej, że w okresie największego nasilenia pandemii oddaliśmy na rzecz pacjentów covidowych 200 łóżek w naszych szpitalach, w różnych lokalizacjach. I fala pandemii była okresem, kiedy niezwykle ważna była mobilizacja pracowników przez dyrektora, natomiast największe braki pracowników były odczuwalne podczas II fali, ponieważ część personelu oddelegowano do szpitali tymczasowym i wiele osób także chorowało. Natomiast podczas III fali pojawiły się przepisy na temat dodatków covidowych oraz minimalnego wynagrodzenia, co spowodowało ogromna presję płacową w każdej grupie zawodowej – mówił Krzysztof Bury.

Wyzwania te udało się przetrwać dzięki odpowiedniemu zarządzaniu, w tym okresie potrzebne były szybkie decyzje i dobry zespół. Przydały się także wieloletnie kontrakty z dostawcami, co pozwoliło zapobiec brakowi środków ochrony osobistej. Ważne było także zaangażowanie całego personelu.

Odraczanie świadczeń

Kwestia odraczania świadczeń była problemem zarówno z perspektywy menedżera, ponieważ szpital tracił przychody, jak i pacjentów, którzy musieli dłużej czekać na zaplonowane zabiegi. Generowało to także więcej obowiązków dla pracowników, którzy musieli zawiadamiać pacjentów o odwołanych zabiegach.

-Problemem podczas pandemii była także mnogość i brak spójności komunikatów, w rezultacie nie było wiadomo na przykład, czy wykonywać testy w kierunku wirusa Sars-CoV-2 u pacjentów przyjmowanych na planowe zabiegi oraz jak rozwiązać sprawę odwiedzin w szpitalach. Dopiero niedawno pojawił się jasny komunikat w tej sprawie – dodał Krzysztof Bury.

Piotr Grzebalski, dyrektor Biura Relacji z Sektorem Publicznym Banku Gospodarstwa Krajowego dodał, że podczas pandemii szpitale musiały ponosić dodatkowe koszty  dotyczące zabezpieczeń i środków ochrony oraz wyższych płac.
– Z obawą patrzymy na programy restrukturyzacji, skupiamy się na szacowaniu prognoz finansowych – dodał.

Wiele z wprowadzonych podczas pandemii rozwiązań zostanie w szpitalach już na stałe.

– Na pewno będzie to triage pacjentów stosowany w izbie przyjść i na szpitalnym oddziale ratunkowym, praca zdalna części personelu, skracanie pobytu pacjentów w szpitalu oraz ograniczenie ruchu w szpitalu. Z pewnością przydatne  będą także teleporady i narzędzia telemedyczne oraz komunikacja elektroniczna i spotkanie online. Pozytywnym skutkiem pandemii jest większa dyscyplina pacjentów, którzy przychodzą na wizyty na konkretną godzinę. Wzrosła także świadomość personelu dotycząca stosowania środków ochrony osobistej, co zredukowało zakażenia wewnątrzszpitalne – mówił dr Tomasz Maciejewski, dyrektor Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Pandemiczne zmiany organizacyjne

– Rozwiązaniem, które zostanie z nami na stałe, będzie konsolidacja personelu, która pozwala przesuwać pracowników do różnych zadań, organizacja przyjęć do szpitali oraz wprowadzenie tele- i wideokonferencji do codziennego zarządzania. Jest to szczególnie przydatne w przypadku tak rozproszonej struktury, jaka jest u nas. Rozwiązania te ułatwiają także organizację szkoleń dla personelu. Kiedyś trudno było zorganizować szkolenie dla całego oddziału, gdy odbywa się zdalnie, jest to łatwiejsze – mówił Krzysztof Bury.

Dariusz Madera, dyrektor generalny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, mówił o zmianie modelu pracy i wprowadzeniu obowiązkowych testów u pacjentów przyjmowanych do szpitala.
-Praca zdalna, szczególnie w dziale księgowości, została z nami do dzisiaj – mówił.

Podczas panelu rozmawiano także na temat współpracy szpitali z podmiotami zewnętrznymi i wymagań, jakie powinna spełniać taka współpraca, aby wszystkie trzy strony  umowy, czyli szpital, firma zewnętrzna i pacjenci odnosili z niej pożytek.

– Mamy duże doświadczenie, jeśli chodzi o outsourcing usług, wiele usług zlecamy firmom zewnętrznym, w tym pranie odzieży roboczej i pościeli, które też dostarcza firma zewnętrzna. Ustaliliśmy właściwe wskaźniki mierzenia jakości tej usługi i poziomy jej oceny. Usługi takie muszą być opłacalne dla obu stron. Tworząc szpital tymczasowy, zdecydowaliśmy się na outsourcing posiłków i to się sprawdziło, teraz podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu go w całym szpitalu, a pomieszczenia uzyskane dzięki likwidacji kuchni przeznaczymy na inne cele, między innymi wygospodarujemy dzięki temu salę dla studentów – mówił dyrektor Madera.

Czytaj także: Potrzebny jest silny regulator i konkurencja płatników>>>

Także placówki Grupy Scanmed korzystają z outsourcingu, zarówno w przypadku usług niemedycznych jak i medycznych.

– Aby wszystkie strony takich umów były zadowolone, muszą one zawierać jasne zapisy i sprecyzowane oczekiwania. Ważne jest wyznaczenie koordynatora po stronie podwykonawcy, ponieważ ułatwia to współpracę z personelem, a także możliwość kontroli wykonawcy w miejscu wytwarzania, co pozwala weryfikować jakość dostarczanej usługi, oraz umożliwia monitorowanie jej jakości przez naszych pracowników. Kuchnie zajmowały w naszych szpitalach dużo miejsca, dzięki cateringowi mamy możliwość zagospodarowania tych pomieszczeń, jest to dobre rozwiązanie na czas pandemii i nie tylko – mówił Krzysztof Bury.

W panelu „Szpitale w Polsce – cz. II. Katalog problemów do rozwiązania” udział wzięli Krzysztof Bury, członek zarządu, dyrektor medyczny Grupy Scanmed, Wiesław Cygańczuk, prezes zarządu Ars Medica i Hospital Service, dyrektor Grupy Produktowej Health Care Grupy Impel, Marcin Foryś, prezes zarządu Supra Brokers, Piotr Grzebalski, dyrektor Biura Relacji z Sektorem Publicznym Banku Gospodarstwa Krajowego, dr Tomasz Maciejewski, dyrektor Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie oraz Dariusz Madera, dyrektor generalny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

XVII Forum Rynku Zdrowia odbyło się 18 i 19 października 2021 roku w warszawskim hotelu Sheraton. Organizatorem przedsięwzięcia jest Grupa PTWP. Pracodawcy Medycyny Prywatnej byli jego partnerem.

Przeczytaj teraz

Cyfrowe narzędzia trzeba wprowadzać do praktyki klinicznej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 20.10.2021

Cyfrowe narzędzia wspierają pracę lekarzy, pomagają także podejmować dobre decyzje zarządcze. Najlepsze i najbardziej przydatne z tych narzędzi powinny być wprowadzane do praktyki klinicznej w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ – takie wnioski wysunęli uczestnicy panelu dyskusyjnego na temat cyfrowej transformacji medycyny, który odbył się w ramach XVII Forum Rynku Zdrowia. W panelu uczestniczył Tomasz Prystacki, prezes zarządu Fresenius Nephrocare Polska, Frescenius Medical Care Polska, członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej. 

 -Celem cyfrowych narzędzi jest wspomaganie lekarzy w uzyskanie dobrych wyników, które łączą płatnika, pacjenta i świadczeniodawcę, a ich ostatecznym celem jest osiągnięcie adekwatnej odpowiedzi odnośnie stanu zdrowia pacjenta – mówił Tomasz Prystacki. -Narzędzia cyfrowe pozwalają ograniczyć działania, które nie przynoszą wartości dla pacjenta i dla płatnika. Dobrze, aby uwzględnił to także regulator rynku – dodał. 

Czytaj także: Potrzebny jest silny regulator i konkurencja płatników>>>

Firma Fresenius prowadzi sieć stacji dializ, leczy 60 tysięcy pacjentów i wykonuje 10 milionów zabiegów rocznie. Stosuje przy tym także nowoczesne narzędzia wspierające opiekę nad pacjentami z chorobą nerek. 

Aplikacja wspiera leczenie pacjentów

-Jest to między innymi aplikacja, która wspiera leczenie pacjentów z niedokrwistością i pomaga lekarzom poprzez wbudowane algorytmy nie zapomnieć o potrzebnych badaniach czy interwencji. Może na przykład wskazać, na podstawie zebranych danych, kiedy należy podać pacjentowi odpowiednie środki – mówił Prystacki. 

Jest to system, który podpowiada lekarzowi, jaką najlepszą decyzję podjąć w przypadku konkretnego pacjenta.  

-Tego typu rozwiązania są szczególnie przydatne w opiece nad pacjentami przewlekle chorymi, którzy mają wiele współistniejących chorób. Jeżeli taki pacjent trafi do lekarza, który nie ma dostępu do jego całej historii choroby lub nie ma doświadczenia dotyczącego leczenia tego typu chorób, z pewnością takie nowoczesne narzędzie może być dla niego wsparciem – mówił Prystacki. 

Aplikacja przeznaczona dla pacjentów dializowanych pozwala utrzymać kontakt z lekarzem i pielęgniarką, otrzymać na bieżąco wsparcie dietetyka. Jest to szczególnie istotne w przypadku pacjentów poddawanych dializie otrzewnowej, którzy zjawiają się na kontrole co 6 tygodni. Świadomość, że mają możliwość w każdej chwili otrzymać pomoc, dobrze wpływa na ich samopoczucie.  

System monitorujący parametry

Uczestnicy panelu mówili o wielu innowacyjnych rozwiązaniach, które wprowadzają w swoich placówkach, wspierających zarówno opiekę nad pacjentami jak i decyzje zarządcze. 

Czytaj także: Odpowiednie zarządzanie pozwoliło przetrwać wyzwania pandemii>>>

-Wdrażamy system, który monitoruje parametry pacjentów, a także rozwiązania dotyczące próbek w laboratorium, które pozwalają unikać ich ręcznego kodowania. Jest to system bezdotykowy. Automatyzujemy pracę apteki. Uczestniczyliśmy w eksperymencie dotyczącego opieki nad chorymi na POChP. Program ten spowodował trzykrotnie mniejsze zgłaszanie się pacjentów do szpitali, ponieważ na podstawie dokonywanych pomiarów odpowiednie interwencje były podejmowane jeszcze zanim pacjent musiałby trafić do szpitala – mówił Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. 

Jako przykład nowej technologii prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie podał wdrożony właśnie w WIM system wspomagający pracę anestezjologa na sali operacyjnej, który śledzi trendy na podstawie danych biologicznych pacjenta i sygnalizuje, gdy coś się dzieje niepokojącego. 

-Jest sporo takich rozwiązań, na przykład aplikacja analizuje obraz TK u pacjentów z udarem mózgu, której zalecania są podstawą do leczenia interwencyjnego czy cyfrowa analiza planowanego zabiegu ortopedycznego. Bardzo przydatne są programy dotyczące sprawowania opieki nad pacjentami z niewydolnością serca prowadzonej w domu. Pozwalają one uniknąć niepotrzebnej hospitalizacji, a warto pamiętać, że czynnikiem stanowiącym największe ryzyko zgonu dla pacjenta często bywa właśnie hospitalizacja – dodał Gielerak. 

Sztuczna inteligencja w badaniach TK

Systemy sztucznej inteligencji mogą także analizować zmiany w płucach widoczne w obrazie TK. Specjalista robi to przez kilkanaście minut, AI zajmuje to 60 sekund. Powstały systemy rozpoznające zmiany pojawiające się przy chorobie Covid-19. Powstaje system do diagnozowania stwardnienia rozsianego. Wszystkie one ułatwiają pracę lekarzom i pozwalają uniknąć pomyłek w diagnozie. Mówił o tym przedstawiciel Pixel Technology. 

Paweł Kuśnierski z Deloitte wspomniał o aplikacjach, które stosowane są w wielu krajach i służą bezpośrednio pacjentom, takie jak gry na smartfonie badające wzrok i jednocześnie pomagające w jego poprawie czy służące do badania słuchu (analizuje się wtedy utwory muzyczne). Takie rozwiązania wdrażają firmy medyczne a także firmy ubezpieczeniowe. 

Czytaj także: Czy możemy skutecznie leczyć na odległość? >>>

Istnieją jednak bariery dotyczące stosowania nowoczesnych rozwiązań. 

-Systemy mają w pewnym zakresie zastąpić personel, którego brakuje – dodał profesor Grzegorz Gielerak, który mówił także o pewnej ostrożności, jeśli chodzi o pomoc takich systemów w diagnozowaniu. 

Dostęp do danych pacjenta

-Fundamentem w pracy badawczej i analizie stanu klinicznego jest dostęp do czystych danych biologicznych pacjenta, a obecnie ten dostęp jest bardzo ograniczony, a większość systemów medycznych nie daje dostępu do tych danych. Często nie jesteśmy w stanie nawet pacjenta odpowiednio “otagować”. Mentalnie jesteśmy w XXI wieku, ale zdarza się, że sprzęt, którym dysponujemy, pochodzi z wieku XX – dodał. 

Postulował też, aby Ministerstwo Zdrowia śledziło nowinki technologiczne i wprowadzało te najlepsze i najbardziej przydatne do praktyki klinicznej i świadczeń finansowanych przez NFZ. 

-Cyfryzacja to długa droga, jej wdrażanie wiąże się z dodatkową pracą do wykonania. Trzeba wprowadzać zmiany zarządcze i odzwierciedlać je w cyfryzacji. Nie da się tego zrobić rewolucyjnie, musi to być ewolucja – mówił Jakub Kraszewski. 

-Narzędzia informatyczne mogą uprościć pewne czynności administracyjne, a czas dzięki temu uzyskany można efektywnie wykorzystać – dodał. 

W panelu” Cyfrowa transformacja medycyny w praktyce” wzięli udział: Jan Butkiewicz, prezes Chmury dla zdrowia, gen. dyw. prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku,  Paweł Kuśmierowski, partner associete, Life Sciences & Health Care Deloitte, Jakub Musiałek, prezes Pixel Technology, Tomasz Prystacki, prezes zarządu Fresenius Nephrocare Polska, Frescenius Medical Care Polska, członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej oraz Marek Witulski, dyrektor branż Diagnostic Imaging i Advanced Therapies Siemens Healthineers. 

Forum Rynku Zdrowia odbyło się 18 i 19 października 2021. Jest organizowane przez Grupę PTWP. Pracodawcy Medycyny Prywatnej byli partnerami przedsięwzięcia. 

Przeczytaj teraz

Czy możemy skutecznie leczyć na odległość? 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 20.10.2021

Nowoczesne rozwiązania technologiczne w medycynie nie zastąpią lekarza, ale pewne czynności, które on wykonuje. Podczas ich wprowadzania ważne jest profesjonalne zarządzanie bezpieczeństwem – mówił Andrzej Osuch, dyrektor ds. transformacji biznesowej Grupy Lux Med, podczas panelu dotyczącego bezpiecznego i skutecznego leczenia na odległość, który odbył się podczas XVII Forum Rynku Zdrowia. 

Doświadczenia półtora roku pandemii przyniosły przełamanie pewnej bariery psychologicznej dotyczącej korzystania z nowoczesnych narzędzi w opiece zdrowotnej.  

-Zostaliśmy niejako “przymuszeni” do wprowadzenia rozwiązań telemedycznych. Zdały egzamin te, które zostały mocno wystandaryzowane, co oznacza, że lekarz, stosując je, otrzymywał środowisko pracy podobne do standardów wizyty stacjonarnej, zapewniające także ciągłość postępowania i narzędzia do kontynuacji leczenia – mówił Andrzej Osuch. 

Zdalne porady oceniane pozytywnie 

-Narzędzia technologiczne i nowe kanały komunikacji trzeba wkomponować w proces leczenia, a opiekę zdalną warto rozważyć tam, gdzie jest ona skuteczniejsza -dodał. Podkreślił także rolę profesjonalnego zarządzania bezpieczeństwem. 

-Jest to ważne, aby nie zmarnować osiągniętego dorobku rozwiązań telemedycznych. Dlatego uczestniczymy w tworzeniu standardów telemedycznych, nad którymi pracuje Telemedyczna Grupa Robocza. Przygotowaliśmy pierwszą wersję takiego standardu, który został przesłany do Ministerstwa Zdrowia – mówił Osuch. 

Przytoczył też dane, z których wynika, że pacjenci, którzy w “ostrej” fazie pandemii korzystali w większości ze zdalnej opieki medycznej, także po jej złagodzeniu dalej chętnie pozostali w przestrzeni wirtualnej. Latem tego roku, gdy liczba zachorowań na Covid-19 znacznie się zmniejszyła, ciągle około 45-50 procent pacjentów Lux Med korzystało ze świadczeń medycznych za pomocą narzędzi zdalnych. Jednocześnie badania satysfakcji pacjentów pokazały wzrost zadowolenia z usług sieci o 35 procent, co oznacza, że ten sposób kontaktu z lekarzem jest oceniany pozytywnie.  

Czytaj także: Cyfrowe narzędzia trzeba wprowadzać do praktyki klinicznej>>>

-Można powiedzieć, że rozwiązania telemedyczne zostały “oswojone” i doceniliśmy korzyści, jakie przynoszą. Pojawiające się obawy mogą dotyczyć wykorzystania danych medycznych, które pacjenci przekazują zdalnie, na przykład wyników badań, dlatego tak ważne jest opracowanie standardów w tym zakresie – dodał Andrzej Osuch. 

Testowanie nowych rozwiązań 

Wiele rozwiązań w zakresie telemedycyny i sztucznej inteligencji wprowadza i testuje także Medicover. 

-Współpracujemy z wieloma start-upami, wykorzystującymi anonimizowane dane, którymi dysponujemy, ich analiza pozwala opracować odpowiednie algorytmy. Wiele z takich rozwiązań sprawdza się, na przykład analiza zdjęć RTG i wskazywanie obszarów, które lekarz musi przeanalizować. Okazuje się, że “maszyna” wskazuje te obszary skuteczniej niż lekarz – mówił Artur Białkowski, członek zarządu Medicover, członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej. 

Medicover testuje między innymi narzędzie – symptom checker, pomagające pacjentowi wybrać najlepszą ścieżkę terapeutyczną, którą może być zarówno wizyta u internisty czy u specjalisty jak i podjęcie kroków w celu samodzielnego zadbania o zdrowia. Pozwoli ono zmniejszyć liczbę wizyt u lekarzy specjalistów, które nie są konieczne (Medicover szacuje, że takich wizyt jest około 40 procent). 

-Istnieje wiele obszarów, na których można kontynuować i monitorować leczenie zdalnie, zaczynając od teleporady, podczas której lekarz wystawia zlecenie na badania (lekarz nie musi w tym celu przyjmować pacjenta osobiście), a po ich wykonaniu decyduje o dalszej formule leczenia. Testujemy rozwiązania, które analizując parametry pobierane od pacjentów, informują lekarza, że pojawia się wynik odbiegający od normy, wówczas lekarz interweniuje. Analizując dane, ciągle szukamy nowych metod leczenia – mówił Białkowski. 

Medicover od wielu lat prowadzi elektroniczną dokumentację pacjentów, która jest dostępna w każdej placówce sieci.  

-To powoduje, że teleporada jest skuteczne i nie funkcjonuje “w oderwaniu” od fizycznej wizyty pacjenta w placówce. Dane pacjenta powinny niejako “iść za nim”, gdziekolwiek on zwróci się o pomoc. Z pewnością jest to wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia, ale bez tego trudno stosować rozwiązania telemedyczne w skali całego kraju (obecnie funkcjonuje wiele systemów wprowadzanych przez różne sieci, które nie są synchronizowane na jednej platformie) – dodał i podkreślił rolę rozwiązań prawnych, których brak utrudniał stosowanie narzędzi telemedycznych. Istotne było między innymi wprowadzenie e-recepty, e-skierowania czy e-zwolnienia. 

Brak ogólnopolskiej bazy 

Tomasz Zieliński, wiceprezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, wiceprezes zarządu Polskiej Izby Informatyki Medycznej, podkreślił, że pandemia zmieniła mentalność lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w kwestii korzystania z narzędzie telemedycznych. 

Przypomniał, że teleporada weszła do zakresu świadczeń gwarantowanych w listopadzie 2019 roku, a w styczniu 2020 roku do umów w POZ i już w marcu 2020 roku udzielanych było bardzo dużo teleporad. 

-Wprawdzie od lipca 2021 do września 2021 nagradzane były te podmioty, które nie korzystały z teleporad i wiemy, co stało u podstaw takich decyzji, ale można powiedzieć, że zarówno lekarze jak i pacjenci nauczyli się korzystać z teleporady jako legalnego sposobu udzielenia świadczenia. Brakuje natomiast kolejnego kroku, aby dać lekarzom dostęp do danych medycznych pacjenta zbieranych przez różne podmioty – mówił Zieliński. 

-Te wszystkie dane mają zostać zintegrowane na platformie P1, na której znajdą się wszystkie informacje o pacjencie. Teoretycznie dane te powinny trafiać tam od lipca 2021 roku, jednak na razie niewiele podmiotów to realizuje – dodał. 

Czytaj także: Potrzebny jest silny regulator i konkurencja płatników>>>

Powstanie takiej platformy z danymi pacjentów dotyczących całej jego historii choroby umożliwi między innymi koordynację leczenia przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 

W panelu “Bezpieczne i skuteczne leczenie na odległość, czyli jakie?” wzięli także udział: prof. Maciej Banach, sekretarz generalny Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego, prezes, Think-Tank „Innowacje dla Zdrowia“ MedIT Innovations, Kazimierz Cięciak, dyrektor konsultingu i product managementu, Comarch Healthcare SA, dr hab. Oskar Kowalski, prof. SUM badawczo-dydaktyczny, prorektor ds. kształcenia podyplomowego i promocji uczelni, Zakładu Żywienia Człowieka, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, kierownik, Pracowni Elektrofizjologii i Stymulacji Serca, Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Piotr Piasecki z Comarch Healthcare SA oraz Robert Rejdak,  kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej, prorektor ds. umiędzynarodowienia i cyfryzacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prezes Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich. 

XVII Forum Rynku Zdrowia odbywało się 18 i 19 października 2021 roku w warszawskim hotelu Sheraton. Organizatorem przedsięwzięcia jest Grupa PTWP. Pracodawcy Medycyny Prywatnej byli jego partnerem.

Przeczytaj teraz

Jak zwiększyć dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej?

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 20.10.2021

Kolejki do lekarzy specjalistów to główny problem systemu ochrony zdrowia. Ma go rozwiązać między innymi zniesienie limitów wizyt, które nastąpiło 1 lipca 2021. Jednak, jak wskazywali uczestnicy panelu dyskusyjnego, odbywającego się w ramach XVII Forum Rynku Zdrowia, nie jest to wcale skuteczny sposób na lepszą dostępność. 

W panelu uczestniczył Robert Zawadzki, pełnomocnik zarządu, dyrektor ds. NFZ Lux Med, który przypomniał, że system ochrony zdrowia w Polsce odchodzi od limitowania świadczeń już od 2015 roku, kiedy to wszedł w życie tzw. pakiet onkologiczny. W roku 2019 nastąpiło uwolnienie limitu świadczeń w wybranych kategoriach świadczeń ambulatoryjnych, dotyczyło to okulistyki, endokrynologii, kardiologii, jednak decyzje te nie spowodowały poprawy dostępności. 

-Zniesienie limitu dotyczyło finansowania tzw. świadczeń pierwszorazowych, tymczasem problem z kolejkami dotyczy także pacjentów umawiających się do danego lekarza na kolejne wizyty – mówił Zawadzki. 

Od początku roku 2021 zniesiony został limit dotyczący leczenia pacjentów do 18. roku życia, a od 1 lipca 2021 – podjęto kolejny krok – uwolnienie limitów dotyczących wszystkich świadczeń w ramach AOS. 

-Trudno powiedzieć, czy te zmiany przełożą się na lepszy dostęp do specjalistów, skoro wcześniejsze nie przyniosły takiego efektu. Tym bardziej, że zmiana była wprowadzona podczas wakacji, kiedy zwykle jest problem z dostępnością do lekarzy, poza tym istnieją także inne bariery w tym zakresie – dodał. Stwierdził także, że uwolnienie limitów w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej stawia pod znakiem zapytania sensowność pilotażu i programu POZ plus, który polega na tym, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej dysponuje budżetem na konsultacje specjalistyczne, zleca je i finansuje. 

Wycena świadczeń do zmiany 

Na temat barier powodujących ograniczony dostęp do lekarzy specjalistów mówiła między innymi Magdalena Kołodziej, prezes zarządu Fundacji MY Pacjenci. 

-Zniesienie limitów wizyt do specjalisty niewiele zmieniło w kwestii dostępności do tych wizyt, ponieważ mamy braki kadrowe. Aby to zmienić, trzeba podjąć wiele dodatkowych działań i poprawić funkcjonowanie całego systemu ochrony zdrowia. Oprócz zniesienia limitów potrzebna jest poprawa wyceny świadczeń i wzmocnienie rozwiązań cyfrowych, takich jak rejestracja on line czy przypominanie o wizycie – mówiła Magdalena Kołodziej. 

-Z badań, które prowadzimy, wynika, że 90 procent pacjentów oczekuje, aby wizyta u specjalisty odbyła się w ciągu miesiąca, a gdy ten czas się wydłuża, na przykład wynosi 3 miesiące, pacjenci decydują się na wizyty komercyjne. W związku z tym ponad 80 procent pacjentów jako główny problem podaje wysokie wydatki ponoszone na prywatne konsultacje – dodała. 

Czytaj także: Czy możemy skutecznie leczyć na odległość? >>>

-Rynek prywatnych świadczeniodawców zapełnia niszę potrzeb, ale nie dysponuje on nieograniczonymi zasobami i możliwościami. My także, zarówno oferując świadczenia fee-for service, jak i w ramach abonamentów czy ubezpieczeń medycznych, odczuwamy problem z zasobami kadrowymi, jednocześnie przy rosnących oczekiwaniach pacjentów odnoście częstotliwości wizyt, dlatego trudno powiedzieć, że beneficjentem wprowadzanych zmian są podmioty prywatne – mówił Robert Zawadzki. 

Zwrócił także uwagę na to, że uwolnienie limitów nie ma sensu, jeśli nie zostanie zmieniona wycena świadczeń. Obecnie wiele wycen nie pokrywa kosztów, które trzeba ponieść, aby dane świadczenie zaoferować, dotyczących na przykład zakupu sprzętu czy zatrudnienia specjalistów. Nieadekwatne są między innymi wyceny zabiegów gastroskopii wykonywanych ambulatoryjnie czy wyceny świadczeń w onkologii. 

-Lepszym rozwiązaniem niż zniesienie limitów jest wprowadzenie programu POZ plus – dodał Zawadzki.  

Kolejki to nie kwestia pieniędzy 

O tym, że brakuje lekarzy specjalistów, mówił także Jacek Krajewski, prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie i podkreślił, że kolejki nie są tylko kwestią pieniędzy.  

-Być może zniesienie limitów doprowadzi do lepszego dostępu do specjalistów w przyszłości, ale nie jest to narzędzie uzyskania natychmiastowej poprawy w tym zakresie.  Pewnym rozwiązaniem może być natomiast zwiększenie kompetencji lekarzy rodzinnych i zapewnienie im możliwości zlecania badań, po które obecnie trzeba pacjenta skierować do specjalisty. Często pacjenci wywierają nacisk na lekarzy POZ, co wynika z powszechnego przekonania, że tylko specjalista może udzielić efektywnej porady. Kolejną kwestią jest komunikacja między specjalistą a lekarzem POZ – mówił Krajewski. 

Obecnie taką komunikację zapewniają pacjenci, przynosząc wyniki badań, gdyż brak jest narzędzi informatycznych, które powinny to zapewnić i tym samym gwarantować zachowanie ciągłości leczenia.  

-Dostępność do specjalistów się nie zmieniła, pacjenci tzw. pilni czekają dwa lata na przyjęcie do instytutu, którym kieruję, natomiast tzw. stabilni – 3 lata – mówiła prof. Brygida Kwiatkowska, konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii, kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, zastępca dyrektora ds. klinicznych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

Czytaj także: Potrzebny jest silny regulator i konkurencja płatników>>>

Zwróciła także uwagę na dwa ważne aspekty, takie jak właściwe kierowanie na konsultacje specjalistyczne tych pacjentów, którzy tego rzeczywiście wymagają, oraz wycena świadczeń. Obecne przepisy powodują, że nie opłaca się wykonywanie pewnych świadczeń w trybie ambulatoryjnym, dlatego przyjmuje się pacjentów do szpitala, co generuje jeszcze większe kolejki. 

Według płk. profesora Marka Rękasa, zastępcy dyrektora ds. naukowych, kierownika Kliniki Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, zniesienie limitów dotyczących zabiegów usunięcia zaćmy, które nastąpiło w kwietniu 2019 roku, przyniosło dobre efekty, ale potrzebne są następne kroki.  

-Jest to określenie minimalnych standardów działania najmniejszego oddziału okulistycznego oraz zagwarantowanie kolejki oczekujących pacjentów. Obecnie są oddziały, do których pacjenci w ogóle nie czekają, a inne tworzą tzw. sztuczne kolejki – dodał. 

-Oceniam zmianę dotyczącą uwolnienia limitów do specjalistów pozytywnie, ale potrzebne są następne reformy, w ich opracowaniu powinni brać udział specjaliści – stwierdził Rękas.  

Kompleksowość i koordynacja 

Tematem dyskusji była także kompleksowość i koordynacja leczenia.  

-Jest to ogromnie wyzwanie, zwłaszcza dla tak dużego podmiotu leczniczego jak Lux Med, który jest największym prywatnym podmiotem leczniczym w Polsce i zapewnia opiekę ponad 2 milionom pacjentów. Koordynacja opieki oznacza optymalizację kosztów, gdyż eliminuje niepotrzebne zdarzenia na ścieżce leczenia pacjenta, a także jest dobra dla pacjenta, gdyż sprawia, że jego problem zdrowotny zostanie rozwiązany szybciej. Mamy wiele narzędzi przydatnych w takiej opiece, takich onkonawigator, w ramach którego pacjentami z podejrzeniem choroby nowotworowej zajmują się wyznaczone osoby w Grupie Lux Med. Dobierają one odpowiednią diagnostykę i wspomagają pacjenta w skierowaniu go do wyznaczonych ośrodków. Kładziemy duży nacisk na profilaktykę, która jest niezwykle istotna. Angażujemy do tego różne grupy personelu medycznego, nie tylko lekarzy, ale także pielęgniarki, położne, opiekunów, koordynatorów czy psychologów – mówił Robert Zawadzki. 

Podkreślił także, że w Grupie Lux Med są podmioty, które zapewniają opiekę koordynowaną w ramach publicznego finansowania.  

-Jednak przepisy dotyczące koordynowanej opieki w ramach finansowania publicznego znacznie ograniczają liczbę podmiotów, które w takiej opiece mogą uczestniczyć, często tylko do podmiotów publicznych. Stawiane wymagania są bowiem tak skonstruowane, że eliminują podmioty, które nie oferują wszystkich świadczeń w jednej lokalizacji. Tymczasem koordynacja nie oznacza, że wszystko musi się odbywać w jednym miejscu. W rezultacie ośrodków koordynowanej opieki w onkologii jest mało, co powoduje, że pacjenci muszą pokonywać setki kilometrów, aby do nich dotrzeć – dodał. 

W panelu “Dostępność świadczeń opieki zdrowotnej – czy chodzi tylko o finansowanie?” wzięli udział: Jakub Adamski, dyrektor Departamentu Strategii i Działań Systemowych Biura Rzecznika Praw Pacjenta, Magdalena Kołodziej, prezes zarządu Fundacji MY Pacjenci, Jacek Krajewski, prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, prof. Brygida Kwiatkowska, konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii, kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, zastępca dyrektora ds. klinicznych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, płk prof. Marek Rękas, zastępca dyrektora ds. naukowych, kierownik Kliniki Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki oraz Robert Zawadzki, pełnomocnik zarządu, dyrektor ds. NFZ Lux Med. 

XVII Forum Rynku Zdrowia odbyło się 18 i 19 października 2021 roku w warszawskim hotelu Sheraton. Organizatorem przedsięwzięcia jest Grupa PTWP. Pracodawcy Medycyny Prywatnej byli jego partnerem.

Przeczytaj teraz

Enel-med wyróżniony tytułem Najlepszy Partner w Biznesie 2021

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 17.10.2021

Centrum medyczne Enel-Med S.A. znalazło się wśród firm wyróżnionych tytułem „Najlepszy Partner w Biznesie” przyznawanym przez magazyn @Home & Market. 

Marka enel-med okazała się zwycięzcą w kategorii “opieka medyczna” i została doceniona za umiejętność szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby klientów, swobodę leczenia i nowoczesne rozwiązania online do samodzielnego zarządzania zdrowiem. 

Pandemia zmieniła podejście wielu firm do zdrowia. Świadomi pracodawcy oczekują dzisiaj całościowego objęcia pracowników opieką medyczną, profilaktyką i edukacją dotyczącą zdrowego stylu życia. Wzrosło znaczenie wsparcia psychologicznego i budowania zdrowego środowiska pracy. 

Czytaj także: Enel-Med otworzył centrum stomatologii na warszawskim Zaciszu >>>

W odpowiedzi na nowe potrzeby klientów enel-med wprowadził prozdrowotne benefity, które wykraczają poza tradycyjną opiekę medyczną, w tym warsztaty radzenia sobie ze stresem, na temat budowania odporności czy znaczenia profilaktyki. Stawia także na indywidualne podejście i swobodę leczenia. 

W enel-med pracownicy firm, korzystający z oferty medycznej, mają łatwy dostęp do lekarzy bez skierowań, możliwość skorzystania z usług stacjonarnych i e-wizyt, a także nowoczesne rozwiązania online takie jak aplikacja mobilna, za której pośrednictwem pacjent ma dostęp do zaleceń lekarskich, wyników badań, e-recept, czy skierowań. 

Centrum Medyczne Enel-Med. S.A. działa od 1993 roku, jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych i oferuje pełną obsługę medyczną na terenie całego kraju.    

W skład grupy wchodzi 30 przychodni wieloprofilowych, Szpital Centrum w Warszawie oraz specjalistyczne kliniki: medycyny sportowej enel-sport, medycyny estetycznej Estell, a także stomatologii. Razem z placówkami partnerskimi enel-med tworzy sieć ponad 1600 placówek medycznych w całej Polsce.   

Czytaj także: Enel-Med: wzrost przychodów z usług komercyjnych w I półroczu 2021>>>

Przeczytaj teraz

Nowe punkty pobrań Grupy Alab  

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 17.10.2021

Grupa Alab otworzyła nowe punkty pobrań. W Piotrkowie Trybunalskim powstał punkt pobrań Alab Laboratoria, natomiast w Gdańsku – punk pobrań sieci Laboratoria Medyczne Bruss.  

Punk pobrań Alab Laboratoria w Piotrkowie Trybunalskim lokalizowany jest przy ulicy Sulejowskiej 40a. Placówka realizuje akcje profilaktyczne i oferuje promocje na badania. 

Punkt pobrań Laboratoriów Medycznych Bruss, który powstał w Gdańsku, zlokalizowany jest przy ulicy Angielska Grobla 35/48.  

Sieć Laboratoria Bruss prowadzi ponad 40 punktów pobrań, które działają na terenie Polski północnej, zlokalizowane są w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Lęborku, Redzie, Rumii, Prabutach, Pruszczu Gdańskim, Tczewie i Wejherowie. Część z nich działa przy laboratoriach.   

Czytaj także: Pandemia nie pomogła małym laboratoriom>>>

Laboratoria Medyczne Bruss należą do Grupy Alab, w skład której wchodzą także Alab laboratoria, Bio-Diagnostyka, Laboratorium Świętokrzyskie, Białostockie Centrum Analiz Medycznych i Zespół Przychodni Specjalistycznych Prima. 

Grupa Alab  jest częścią europejskiej sieci placówek skoncentrowanych wokół laboratorium Limbach z główną siedzibą w Heidelbergu.  

Alab oferuje ponad 3500 badań diagnostycznych, od podstawowych po wysokospecjalistyczne testy w kierunku wykrycia zakażenia Sars-CoV-2, testy na nietolerancje pokarmowe, markery nowotworowe, badania genetyczne, badania prenatalne, diagnostykę autyzmu, boreliozy czy alergii.  

Oferta firmy zawiera również kilkadziesiąt specjalistycznych pakietów badań stworzonych pod kątem konkretnych schorzeń, dolegliwości i narządów a także profilaktyki zdrowotnej.  

Alab posiada 80 laboratoriów oraz ponad 400 punktów pobrań na terenie całego kraju. 

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne Mavit ośrodkiem referencyjnym Alcon

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 13.10.2021

Centrum Medyczne Mavit zostało pierwszym w Polsce ośrodkiem referencyjnym Alcon z zakresu przeprowadzania zabiegów leczenia zaćmy. Dzięki uzyskaniu statusu ośrodka referencyjnego stało się międzynarodową placówką szkoleniową dla lekarzy.  

Jako ośrodek referencyjny Centrum będzie organizować specjalistyczne sesje przedoperacyjne (spotkania i dyskusje z obszaru techniki chirurgicznej, wymianę doświadczeń), operacyjne (udział w operacjach) a także pooperacyjne (omówienie przypadku, pytania i odpowiedzi, podsumowanie). 

Zapewniając wsparcie merytoryczne specjalistów na każdym etapie leczenia zaćmy oraz dając możliwość fizycznego uczestnictwa w zabiegach fakoemulsyfikacji, będzie się dzielić się z kadrą lekarską spoza swojego szpitala wiedzą i doświadczeniem.  

To kolejny etap realizowania misji, którą Centrum przyjęło od początku działalności, a której głównym celem jest dobro i zadowolenie pacjenta. 

Przystąpienie Centrum Medyczne Mavit do programu referencyjnego było możliwe po spełnieniu szeregu kryteriów, takich jak uznanie za eksperta w dziedzinie leczenia zaćmy, wysoko wykwalifikowani i wyszkoleni chirurdzy, korzystanie z produktów i urządzeń firmy Alcon, wykonywanie dużej liczby procedur oraz monitorowanie efektów refrakcyjnych po zabiegu usunięcia zaćmy. 

Czytaj także: Nowa prezes Centrum Medycznego Mavit >>>

Centrum Medyczne Mavit na pozycję eksperta w leczeniu zaćmy pracuje od ponad 21 lat. Przez ten czas specjaliści Centrum przeprowadzili ponad 66,5 tysiąca zabiegów usunięcia zaćmy.  

Z firmą Alcon, światowym liderem w obszarze okulistyki, Centrum Medyczne Mavit  współpracuje od wielu lat. Innowacyjne produkty tej marki pomagają specjalistom Centrum uzyskać najlepsze efekty leczenia.  

W Szpitalu Specjalistycznym Centrum Medycznego Mavit w Warszawie podczas diagnostyki i chirurgii zaćmy stosowane są nowoczesne systemy Alcon: Verion® – sprzęt wspierający kwalifikację pacjenta i proces wszczepiania soczewki wewnątrzgałkowej oraz Centurion® – sprzęt do fakoemulsyfikacji. Pozwalają one zautomatyzować te elementy procedury, które wykonywane ręcznie mogą być obarczone potencjalnym błędem. 

W codziennej praktyce leczenia zaćmy wykorzystywane są również zaawansowane soczewki wewnątrzgałkowe, które dodatkowo korygują wady refrakcji i jednorazowe zestawy chirurgiczne Custom-Pak® zapewniające najwyższą ochronę przed zakażeniami okołooperacyjnymi. 

Uzyskanie przez Centrum Medyczne Mavit statusu pierwszego w Polsce ośrodka referencyjnego w zakresie leczenia zaćmy to dowód prestiżu i zaufania.  

Dzięki podpisaniu umowy Centrum Medyczne Mavit będzie mogło dzielić się z Alcon informacjami na temat najlepszych praktyk, wsparcia badawczego i szkoleń w określonych obszarach, takich jak refrakcja, zaawansowane technologie, zaćma. Tym samym będzie mieć wpływ na działalność badawczo-rozwojową firmy i tworzenie rozwiązań jeszcze lepiej dopasowanych do potrzeb pacjentów. 

Centrum Medyczne Mavit działa od ponad 21 lat i obejmuje sieć czterech wysokospecjalistycznych ośrodków mieszczących się w Warszawie i Katowicach, które oferują świadczenia w zakresie okulistyki, laryngologii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej.   

W 2019 roku Centrum Medyczne Mavit dołączyło do Grupy Lux Med. 

Czytaj także: Pracownicy Centrum Medycznego Mavit wyróżnieni przez Lux Med>>>

Przeczytaj teraz

Lublin: Nowa przychodnia Żagiel Med

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 13.10.2021

We wrześniu 2021 Żagiel Med otworzył nową przychodnię. Placówka zlokalizowana jest w Lublinie przy ulicy Onyksowej 2. Oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz konsultacje specjalistyczne.

Nowa placówka zajmuje pomieszczenia o powierzchni 600 mkw. Przeniosły się tutaj poradnie dotychczas funkcjonujące w przychodniach Żagiel Med przy ulicy Zana i Onyksowej 12 i zajmują obecnie lepiej wyposażone i nowocześniejsze gabinety.

Dzięki  nowej placówce pacjenci zyskali możliwość skorzystania z usług wielu specjalistów w jednym miejscu, wygodny dostęp do gabinetów (winda) oraz łatwy dojazd.

Rozszerzony został także zakres dostępnych świadczeń o konsultacje chirurga dziecięcego, otolaryngologa dziecięcego oraz chirurga onkologa.

Działają tutaj także poradnie – chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej, diabetologii, endokrynologii, ginekologii, hematologii, kardiologii, laryngologii, neurologii, okulistyki, ortopedii, urologii a także poradnie dla dzieci – okulistyczna i ortopedyczna. Konsultacje specjalistyczne są komercyjne.

W placówce można wykonać badanie USG oraz skorzystać z szerokiego zakresu świadczeń stomatologicznych, zarówno w ramach NFZ jak i komercyjnie. Dostępne są zabiegi w zakresie stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej, implantologii, protetyki czy periodontologii.

Otwarcie nowej przychodni Żagiel Med we wrześniu 2021

Żagiel Med prowadzi w Lublinie także szpital przy ulicy Tetmajera 21, który działa we własnym 5-kondygnacyjnym budynku o łącznej powierzchni 3,3 tys. mkw. Szpital posiada 36 łóżek dla pacjentów i dwie sale operacyjne, funkcjonuje w formule otwartej, bez wyodrębnionych fizycznie oddziałów. Wykonywane są tutaj zabiegi w zakresie chirurgii bariatrycznej, chirurgii naczyniowej, chirurgii plastycznej, ortopedii, ginekologii, otolaryngologii, urologii, neurologii, neurochirurgii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej.

W budynku zlokalizowana jest również WSPR z trzema karetkami wyjazdowymi oraz własna centralna sterylizacja świadcząca usługi na rzecz szpitala oraz dla około 20 zewnętrznych jednostek medycznych, w tym dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, Straży Pożarnej czy Policji. Przy szpitalu działa przychodnia.

Spółka Żagiel Med należy do Lubelskiej Grupy Kapitałowej Żagiel.

Czytaj także: Żagiel Med: największa prywatna inwestycja w zdrowie na Lubelszczyźnie >>>

Przeczytaj teraz

Prawie 300 dentystów na konferencji Medicover Stomatologia w Warszawie 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 13.10.2021

O tym, jak będzie wyglądała przyszłość dentystyki w Polsce i jaką rolę odegra w niej wielowymiarowa współpraca, dyskutowano na sobotniej (9 października 2021) konferencji stomatologicznej, którą zorganizował Medicover Stomatologia. Sieć zgromadziła prawie 300 gości z całego kraju. 

W spotkaniu wzięło udział 7 prelegentów, wśród których znaleźli się między innymi dr Jacek Santorski, lek. dent. Łukasz Lassmann i dr Paulo Malo. Konferencje dostarczyła ponad 8 ponad praktycznej wiedzy, jej finałem była gala, podczas której nagrodzono najlepszych specjalistów.  

 – Takiego spotkania w historii naszej marki jeszcze nie było. W czasie 8 intensywnych godzin trwania konferencji zaprezentowaliśmy wszystkie najważniejsze kierunki rozwoju polskiej dentystyki, zapewniając nie tylko naszym stomatologom i stomatolożkom, ale także menedżerom unikalne kompendium praktycznej wiedzy – mówi Wioletta Januszczyk, dyrektor zarządzająca Medicover Stomatologia. – Skupiliśmy się zarówno na tym, jak budować pozytywne doświadczenia pacjenta, czerpiąc między innymi z praktyk pięciogwiazdkowych hoteli, jak również na tym, jaką rolę w umacnianiu patient experience i jakości leczenia odgrywa nowa technologia. Sporo uwagi poświęciliśmy też transparentności leczenia i wizualizacji efektów, czyli elementom, które dziś budują zaufanie na linii pacjent–lekarz. Tematem przewodnim stała się natomiast współpraca zarówno wewnątrz zespołu lekarskiego, jak i z pacjentem. Wszystkie te komponenty, omówione na konferencji, są podstawą nowego standardu opieki, który wyznacza na rynku Medicover Stomatologia – dodała.  

Sporo uwagi organizatorzy poświęcili też Rytuałowi uśmiechu, pionierskiemu konceptowi, w którym otwierane są centra Medicover Stomatologia. 

– Poprzez ten koncept, który z sukcesem wdrażamy i rozwijamy na rynku od blisko roku, byliśmy w stanie pokazać naszym stomatologom oraz menedżerom, jak od praktycznej strony wygląda nowy standard opieki, w którym ogromną rolę odgrywa kompleksowa oferta leczenia „pod jednym dachem”, pozytywne doświadczenia, technologia, design czy zrozumienie potrzeb pacjenta. Tym bardziej, że wiedzę na ten temat przekazały osoby bezpośrednio zaangażowane w rozwój Rytuału, zarówno od teoretycznej, jak i praktycznej strony – dodaje Wioletta Januszczyk. 

Pomogło w tym siedmiu prelegentów, ekspertów w swoich dziedzinach. Psycholog, dr Jacek Santorski poruszył temat zaangażowania pacjenta i zespołu stomatologicznego w procesie leczenia.

Z kolei duet: lek. dent. Anna Dermanowska i Joanna Zienkiewicz (ekspertka w zakresie budowania doświadczeń pacjenta) pokazał, jaką rolę w codziennej praktyce lekarza odgrywa customer care i patient experience oraz jak umiejętnie wykorzystywać te elementy na przykład w pokonywaniu lęku pacjenta przed leczeniem.  

Sporo miejsca poświęcono jednak nie tylko aspektom psychologicznym, ale także nowym technologiom. Dr n. med. Bartosz Cerkaski opowiedział o roli Digital Smile Design w osiąganiu najlepszych efektów leczenia, z kolei lek. dent. Łukasz Lassmann pojawił się z prelekcją zatytułowaną „Od kompleksowych rekonstrukcji zgryzu po zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego – jak planować, aby uniknąć niepowodzeń”. Lek. dent. Marta Siewert-Gutowska poświęciła swoje wystąpienie zabiegowi artrocentezy stawu skroniowo-żuchwowego. Dużym wydarzeniem podczas tej imprezy była prelekcja dra Paulo Malo, która zamykała konferencję. Wybitny dentysta-innowator opowiedział o stworzonej przez siebie metodzie All–on–4™. 

Nie tylko wiedza zdominowała tegoroczną konferencję. Podczas wieczornej gali zamykającej wydarzenie Medicover Stomatologia nagrodził lekarzy, lekarki, a także centra stomatologiczne, przyznając statuetki aż w 21 kategoriach. Ortodontą Roku został dr n. med. Nedal Aidi, Chirurgiem Roku natomiast lek. dent. Michał Wójcik, tytuł Implantologa Roku powędrował do dra n. med. Tomasza Nowaka, a Endodonty Roku – do lek. dent. Tomasza Pieróga. Statuetkę Periodontologa Roku zdobyła lek. dent. Anna Kapica, Pedodonty Roku – lek. dent. Kinga Pałac, a Zachowawcy Roku – lek. dent. Dagmara Trojanowska. Na tytuł Fizjoterapeuty Roku zasłużyła natomiast mgr Justyna Walczewska. W kategorii Lekarz z największą powracalnością pacjentów wyróżniono z kolei lek. dent. Mateusza Ganszera, w kategorii Najbardziej zdigitalizowany lekarz nagrodzono lek. dent. Katarzynę Calik.  

Nagrodę Najczęściej wybieranego lekarza zdobyła z kolei dr n. med. Agata Gawrychowska, a Lekarzem promującym innowacje w leczeniu została lek. dent. Marta Siewert-Gutowska. Liderem medycznym roku ogłoszono lek. dent. Małgorzatę Potoczny-Skarzyńską. 

W kategorii Klinika Roku nagrodzono ORTO-AIDI z Poznania, a Kliniką Najlepiej Budującą Doświadczenia Pacjenta został Dentim Clinic Medicover z Katowic. Za Kierownika Roku uznano Karolinę Stawarczyk-Iwankiewicz, a za Kierownika Debiutanta Roku – Katarzynę Szpunar. Kierownikiem Regionalnym Roku uznano Sandrę Zuziak-Lubarską. Regionem Roku został z kolei region południowy, który doceniono między innymi za skuteczne zmiany, które przyniosły wymierne efekty i wysokie oceny pacjentów.  

Grand Prix w kategorii Multidyscyplinarny Zespół zdobyło centrum Dental Sense. Galę wręczenia nagród, razem z Wiolettą Januszczyk, poprowadził Marcin Prokop. Dzięki temu wydarzenie obfitowało w humor i dobrą atmosferę. Sami nagradzani natomiast z ogromnym entuzjazmem odbierali swoje statuetki, nieraz przy gromkich brawach. 

Czytaj także: Wspólna inwestycja Medicover Stomatologia i Dental Sense>>>

– Rozwój Medicover Stomatologia nie byłby możliwy bez ludzi z wizją i ich pasji do stomatologii oraz medycyny. To właśnie lekarze i menedżerowie budują naszą markę, sprawiają, że wyróżniamy się na rynku i z odwagą realizujemy kolejne przedsięwzięcia. Tą nagrodą doceniamy ogrom pracy i wysiłku, dzięki którym możliwy jest sukces rynkowy Medicover Stomatologia. Tak szerokie i zróżnicowane grono dentystów i dentystek, a także klinik i menedżerów pokazuje, że pod skrzydłami naszej marki znajdują się dziś najlepsi eksperci będący prekursorami postępu polskiej dentystyki i tego, jak postrzegane jest dziś samo leczenie. To dzięki temu zaangażowaniu kończymy rok z ponad 300 fotelami, czekającymi na naszych pacjentów – mówi Wioletta Januszczyk. 

Wydarzenie „Rytuał uśmiechu. Konferencja stomatologiczna 2021. Współpraca standardem nowoczesnej stomatologii” odbyło się w Arche Hotel Krakowska w Warszawie.  

Czytaj także: Medicover Stomatologia przejmuje klinikę Impladent>>>

Przeczytaj teraz

Kampanie Grupy Lux Med: Umiem Pomóc, Healthy Cities

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 13.10.2021

Grupa Lux Med zainaugurowała 12 października 2021 dwie inicjatywy: kampanię „Umiem Pomóc”, czyli warsztaty dla młodzieży z udzielania pierwszej pomocy, oraz akcję „Healthy Cities”, w ramach której zachęcenie do ruchu i aktywności fizycznej łączy się z troską o środowisko naturalne. 

Inauguracja kampanii odbyła się w Białymstoku. 

Głównym celem kampanii „Umiem Pomóc” jest zapoznanie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz praktyczna nauka ratowania zdrowia i życia. W trakcie zajęć lekarze i ratownicy medyczni z wieloletnim doświadczeniem ćwiczą z nastolatkami zasady przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej, uczą obsługi defibrylatora AED oraz pokazują prawidłowy schemat postępowania w sytuacji zagrożenia czyjegoś zdrowia lub życia. 

-Ten rok jest dla nas wyjątkowy, bowiem realizujemy już 10. edycję akcji „Umiem Pomóc”, która każdego roku odbywa się w innym regionie Polski. Bardzo się cieszymy, że dziś jesteśmy w Białymstoku, gdzie eksperci Akademii Ratownictwa Lux Med przeprowadzają w szkołach zajęcia, dzięki którym młodzież ma okazję nie tylko poznać, ale co ważniejsze przećwiczyć zasady udzielania pierwszej pomocy – mówiła Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med podczas inauguracji kampanii.  

-Ideą całego przedsięwzięcia jest nie tylko przekazanie nastolatkom wiedzy, ale także zbudowanie w nich świadomości na temat konieczności reakcji, gdy są świadkami sytuacji nagłego zagrożenia czyjegoś zdrowia lub życia. Próba podjęcia akcji ratunkowej powinna stać się naturalnym odruchem każdego z nas. Im więcej osób zostanie przeszkolonych – właśnie już w wieku szkolnym – tym większe jest prawdopodobieństwo, że nie przejdą obojętnie, obok poszkodowanego tylko udzielą pomocy– dodaje Mariusz Pacałowski, dyrektor merytoryczny Akademii Ratownictwa Lux Med. 

„Umiem Pomóc” to nie jedyna inicjatywa realizowana obecnie przez Grupę Lux Med na Podlasiu. W ramach Healthy Cities, czyli wyzwania, które miało na celu zmotywować Polaków do zwiększenia aktywności fizycznej, dzięki krokom wykonanym przez mieszkańców województwa podlaskiego w Nadleśnictwie Dojlidy zostaną nasadzone 2 ha lasu.  

Zadanie uczestników wyzwania było proste – jak najwięcej się ruszać. Kroki wykonane w trakcie chodzenia, biegania, tańczenia były zliczane za pomocą specjalnej aplikacji. W zamian za aktywność fizyczną, Grupa Lux Med. zadeklarowała nasadzenie aż 300 tysięcy drzew, czyli około 50 ha lasów w całej Polsce. W ciągu miesiąca uczestnicy ze wszystkich województw „wychodzili” aż 375 milionów kroków. To równowartość 280 tysięcy kilometrów, czyli siedmiu okrążeń Ziemi. 

-Wyzwanie Healthy Cities to pierwsza, tak szeroko zakrojona inicjatywa ekologiczna Grupy Lux Med. Jak dobrze wiemy, jakość środowiska ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. W projekcie Healthy Cities chcieliśmy pokazać, że każdy może działać – to my jesteśmy odpowiedzialni za nasze zdrowie i za to,  w jakim stanie przekażemy planetę przyszłym pokoleniom – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med, która posadziła pierwsze drzewo z puli przeznaczonej dla Nadleśnictwa Dojlidy.  

Sadzenie zadeklarowanych 50 hektarów lasów we wszystkich województwach zaplanowane jest na październik i listopad 2021. W ramach akcji posadzonych zostanie aż 12 gatunków drzew: sosna, buk, dąb, brzoza, olsza, świerk, modrzew, grab, jodła, wiąz, lipa i jawor. W zależności od lokalizacji nasadzeń i typu siedliska, wybrane zostały gatunki, które będą miały najlepsze warunki wzrostu na danym obszarze.  

Obydwie inicjatywy – choć na pierwszy rzut oka różne – łączy troska o młodych – o to, w jakie umiejętności zostaną wyposażeni i jakie będzie ich otaczało środowisko naturalne. Niezależnie od zmieniających się trendów zdrowie (swoje i innych) zawsze będzie ważne, dlatego warto o nie dbać na wszystkie możliwe sposoby. 

Przeczytaj teraz

Synlab otworzył nowe punkty pobrań

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 13.10.2021

Sieć placówek diagnostyki laboratoryjnej Synlab otworzyła nowe punkty pobrań zlokalizowane w Warszawie i w miejscowości Grudusk, w powiecie ciechanowskim.  

Nowy punkt pobrań w Warszawie, działa przy ulicy Waliców 20, w warszawskiej dzielnicy Wola. W lokalizacji tej działa Lekarska Spółdzielnia Profesorsko-Ordynatorska. 

Punkt pobrań w miejscowości Grudusk mieści się przy Placu Grunwaldu 2, w Centrum Medycznym Grudusk. 

To kolejne nowe placówki sieci. We wrześniu 2021 powstały 2 nowe punkty pobrań w Warszawie – przy ulicy Młodzieńczej 32 oraz przy ulicy Nugat 3. 

Punkty pobrań sieci Synlab działają także w Warszawie przy ulicy Mochnackiego 10 (w przychodni Ochota Medical Center), przy ulicy Rolnej (w przychodni Duomed), w Centrum Medycyny Zintegrowanej, przy ulicy Braci Załuskich, przy ulicy Powstańców Śląskich 10, przy ulicy Brackiej (w Centrum Medycznym Ameds), w Wilanowie przy ulicy Branickiego, oraz przy ulicy Krzyżówki, przy placówce Drips (jest to punkt partnerski).  

Czytaj także: Pandemia nie pomogła małym laboratoriom >>>

Punkty pobrań sieci działają także w Sochaczewie, w Konstancinie-Jeziornej oraz w Józefowie pod Warszawą.  

Przy ulicy Kartezjusza 2 w Warszawie działa laboratorium Synlab.  

Synlab oferuje szeroki zakres badań laboratoryjnych dostępnych bez skierowania. Wykonuje także badanie w kierunku przeciwciał anty-SARS-Cov2 w klasach IgM, IgA, IgG.   

Synlab posiada laboratoria w 35 krajach. 

Czytaj także: Centrum Medyczne Mavit ośrodkiem referencyjnym Alcon>>>

Przeczytaj teraz

Szpital Medicover nawiązuje współpracę z Uczelnią Łazarskiego

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 10.10.2021

Wielospecjalistyczny Szpital Medicover z Warszawy wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2021/22 nawiązał współpracę z niepubliczną Uczelnią Łazarskiego. W ramach tej współpracy studenci kierunku lekarskiego będą mogli zdobywać wiedzę w oddziałach klinicznych szpitala pod okiem specjalistów.  

Studenci będą odbywać praktyki i uczestniczyć w zajęciach z zakresu kardiologii, kardiochirurgii, chirurgii ogólnej, ginekologii i położnictwa oraz anestezjologii i intensywnej terapii w oddziałach klinicznych Szpitala Medicover.  

Przyszli lekarze będą mogli zdobywać wiedzę pod kierunkiem wybitnych specjalistów szpitala, a także zapoznawać się z najnowocześniejszymi metodami leczniczymi. 

-Jesteśmy dumni ze współpracy z Uczelnią Łazarskiego i z radością oddajemy przyszłych adeptów sztuki medycznej w ręce naszych najlepszych ekspertów, takich jak dr hab. Paweł Derejko, dr hab. Maciej Kielar, dr hab. Krzysztof Wróbel, dr n. med. Ewa Kurowska, lek. med. Ewelina Pirsztuk i dr n. med. Paweł Siekierski oraz ich zespołom – zapowiada Anna Nipanicz-Szałkowska, dyrektor Szpitala Medicover. 

-Czujemy się wyróżnieni, wiedząc, że będziemy mieli istotny wpływ na kształcenie przyszłych kadr medycznych. To duża odpowiedzialność, ale i zaszczyt. Może się tak oczywiście zdarzyć, że z niektórymi z dzisiejszych studentów rozpoczniemy kiedyś współpracę w naszym szpitalu. Z dużą ciekawością podchodzimy do tego projektu – dodaje. 

 -Jesteśmy niezwykle zadowoleni, że kolejny tak znakomity szpital dołącza do grona partnerów Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego. Zależy nam, aby jak najwięcej wiedzy przekazać przez praktykę, dlatego nasi studenci mają zapewniony dostęp do nauki w najlepszych placówkach. Stawiamy na pracę w małych grupach pod okiem wykwalifikowanej kadry, korzystając z najnowszych materiałów edukacyjnych i rozwiązań technologicznych – mówi dr hab. Paweł Olszewski, Dziekan Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego. 

W roku 2021/22 na kierunku lekarskim na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego studiować będzie łącznie 360 studentów. 

Uczelnia jest jedną z czterech niepublicznych uczelni w Polsce, które kształcą lekarzy. Pozostałe to: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie oraz Wyższa Szkła Techniczna w Katowicach.

Czytaj: Ogłoszono limity przyjęć na studia lekarskie >>>

Tym, co wyróżnia studia lekarskie na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego, jest indywidualizacja procesu nauczania. Na Wydziale znajduje się nowoczesne Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych, składające się z pracowni naukowych podstaw medycyny i pracowni nauk morfologicznych.  

Zajęcia prowadzone są również w Centrum Symulacji Medycznych, które powstało w ramach projektu „Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence. Doskonałość w kształceniu” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Niewielka liczba studentów na wydziale pozwala na przywrócenie relacji mistrz – uczeń, która w standardowym systemie kształcenia powoli zanika. Pozwala również na integrację samych studentów i możliwość maksymalnego wykorzystania ich unikatowych, osobistych umiejętności. 

Szpital Medicover to działający od 2009 roku prywatny, wielospecjalistyczny szpital zlokalizowany w warszawskiej dzielnicy Wilanów. W ramach placówki działa 9 specjalistycznych oddziałów zapewniających 175 łóżek (w tym w ramach Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej).  

Zatrudnionych jest tutaj około 350 lekarzy i 290 pielęgniarek. Dzięki ich doświadczeniu i wiedzy pacjenci Szpitala Medicover otrzymują pomoc medyczną na najwyższym światowym poziomie. Kompetencje placówki potwierdzają liczne certyfikaty i akredytacje, w tym ISO 9001:2015 oraz akredytacja Ministerstwa Zdrowia. Szpital oferuje najnowocześniejsze metody leczenia, w tym operacje z wykorzystaniem robota da Vinci (najwięcej wykonywanych zabiegów w Polsce). 

Czytaj także: Szpitale: Medicover i Mazovia wykonują zabiegi z robotem da Vinci >>>

Przeczytaj teraz

Lux Med: nowe mammografy w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 10.10.2021

Dwie mobilne pracownie mammograficzne Lux Med zostały wyposażone w nowy sprzęt. Nowoczesne cyfrowe mammografy Fusion firmy Siemens to pierwsze z dziewięciu urządzeń, których zakup został dofinansowany ze środków Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej. 

Lux Med uczestniczył w konkursie ofert na wybór realizatorów zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pod nazwą – Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy na lata 2021 – 2022, ogłoszonym przez ministra zdrowia.  

W wyniku konkursu Ministerstwo Zdrowia przyznało firmie na realizację tego zadania 5,4 mln zł, w tym 1,2 mln z w roku 2021 i 4,2 mln zł w roku 2022.  

Dofinansowanie to przeznaczone zostanie na zakup dziewięciu najwyższej jakości cyfrowych aparatów mammograficznych, które trafią do mobilnych pracowni mammograficznych. 

W rozstrzygnięciu zapytania ofertowego dostawcą mammografów został Siemens Healthcare. Dwa pierwsze mammografy Siemens Fusion zostały już zamontowane i rozpoczęły pracę we wrześniu 2021 roku. Zakupy do kolejnych siedmiu pracowni odbędą się w roku 2022. 

Czytaj także: Nowa pracownia Lux Med Diagnostyka >>>

Mammografy będą wykorzystywane w Programie Profilaktyki Raka Piersi do wykonywania bezpłatnych badań mammograficznych dla pań w wieku 50 – 69 lat. 

Nowe wyposażenie pracowni mammograficznych umożliwi zapewnienie lepszego standardu opieki poprzez poprawienie komfortu badania, klasę oprogramowania i doskonałą jakość obrazu. 

Lux Med Diagnostyka to największy usługodawca świadczeń w zakresie diagnostyki obrazowej w Polsce, który oferuje badania dla pacjentów, lekarzy oraz partnerów prywatnych i publicznych. Wykonuje badania rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, mammografii, USG i RTG. 

Pracownie Lux Med Diagnostyka działają na terenie publicznych szpitali oraz jako samodzielne ośrodki w całej Polsce. Własne i współzarządzane placówki znajdują się w Warszawie, Bielsku Podlaskim, Częstochowie, Gdańsku, Inowrocławiu, Katowicach, Kłobucku, Koninie, Krakowie, Lublinie, Lublińcu, Łomży, Łodzi, Mielcu, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu oraz Wrocławiu. 

Mobile pracownie diagnostyczne – mammobusy Lux Med działają na terenie 15-tu województw. 

Lux Med systematycznie inwestuje w pracownie diagnostyczne. W roku 2021 w nowy sprzęt wyposażono pracownie tomografii komputerowej w Łodzi, w Gdańsku i w Warszawie.  W styczniu 2021 otwarta została nowa pracownia mammograficzna w Warszawie.

Czytaj także: Lux Med Diagnostyka inwestuje w nowy sprzęt i technologię >>>

Przeczytaj teraz

Orpea otworzy dom opieki w Łodzi 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 10.10.2021

Orpea Polska planuje otwarcie domu opieki w Łodzi. Powstanie tutaj Rezydencja Helena, która będzie liczyła 131 pokoi w standardzie premium. Firma właśnie otrzymała pozwolenie na budowę tego obiektu. 

Placówka powstanie w centrum miasta, przy ulicy Dowborczyków 6. Poza 1- i 2-osobowymi pokojami dla podopiecznych zaplanowano tutaj restaurację, połączoną z miejscem spotkań dla rodzin, w której będą się odbywały spotkania świąteczne czy przyjęcia urodzinowe oraz sale pobytu dziennego. 

W placówce będą także funkcjonować sale rehabilitacyjne, biblioteka, ogród zimowy oraz kaplica, zaplanowano także zaplecze pielęgniarsko-opiekuńcze. 

Pierwsi seniorzy zamieszkają w Rezydencji pod koniec 2023 roku.

Orpea Polska działa od 2001 roku. Oferuje ponad 1250 miejsc w nowoczesnych domach opieki dla seniorów i klinikach specjalizujących się w rehabilitacji neurologicznej, ogólnoustrojowej i kardiologicznej. 

Domy i kliniki zlokalizowane są na Mazowszu, w Chorzowie i we Wrocławiu, gdzie poza domem opieki funkcjonują Mieszkania dla Seniorów (formuła assisted living). 

W sierpniu 2021 została oddana do użytku klinika rehabilitacyjna zlokalizowana w Międzylesiu pod Warszawą, pierwsza placówka pod marką Clinea w Polsce, należąca do Grupy Orpea. 

Czytaj: Orpea otworzyła klinikę rehabilitacyjną w Warszawie >>>

W Domach mieszkają seniorzy, którzy ze względu na wiek i stan zdrowia wymagają codziennego wsparcia i całodobowej opieki, oraz osoby, które zakończyły pobyt w szpitalu po przebytej chorobie lub operacji, ale nie są jeszcze gotowe, by funkcjonować samodzielnie.  

Wśród podopiecznych są także osoby dotknięte chorobami otępiennymi (demencja) w przebiegu głównie choroby Alzheimera i Parkinsona.   

Orpea Polska oferuje opiekę na oddziałach rehabilitacyjnych oraz w ośrodkach opiekuńczo-leczniczych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia lub w formie komercyjnej.    

Od 2016 roku firma jest częścią Grupy Orpea, obecnej w branży od 1989 roku z potencjałem ponad 110 000 miejsc w domach opieki, klinikach rehabilitacyjnych i psychiatrycznych (ponad 1000 placówek) w 25 krajach.

Czytaj także: Orpea Polska członkiem Pracodawców Medycyny Prywatnej >>>

Przeczytaj teraz

Orpea Polska członkiem Pracodawców Medycyny Prywatnej 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 6.10.2021

Członkiem Pracodawców Medycyny Prywatnej od października 2021 roku jest Orpea Polska, firma będąca liderem stacjonarnej opieki długoterminowej, która oferuje ponad 1250 miejsc w nowoczesnych domach opieki dla seniorów i klinikach specjalizujących się w rehabilitacji neurologicznej, ogólnoustrojowej i kardiologicznej. 

Orpea Polska działa od 2001 roku. Prowadzi Domy opieki na Mazowszu (Dąbrówka, Antonina, Ostoya, Marianna, Ostrowia, Konstancja), w Chorzowie (Honorata) i we Wrocławiu (Rezydencja Na Dyrekcyjnej).

Kliniki rehabilitacyjne działają w Warszawie  (Mazowia), w Wólce Ostrożeńskiej koło Garwolina (Ostrowia) i otwarta w 2021 roku w Warszawie pierwsza placówka pod marką Clinea w Polsce – nowoczesna klinika Międzylesie.

Czytaj na ten temat: Orpea otworzyła klinikę rehabilitacyjną w Warszawie>>>

Domy opieki pod marką Orpea Rezydencje znajdują się na Mazowszu (Dąbrówka, Ostoya, Antonina, Marianna, Ostrowia oraz Ośrodek Wentylacji Respiratorem Konstancja) a także na Śląsku i na Dolnym Śląsku.  

W chorzowskiej Rezydencji Honorata i we wrocławskiej Rezydencji Na Dyrekcyjnej działa również Centrum Alzheimera, a we Wrocławiu dodatkowo Mieszkania dla Seniorów (formuła assisted living), dedykowane osobom samodzielnym i aktywnym.  

W Domach mieszkają seniorzy, którzy ze względu na wiek i stan zdrowia wymagają codziennego wsparcia i całodobowej opieki, oraz osoby, które zakończyły pobyt w szpitalu po przebytej chorobie lub operacji, ale nie są jeszcze gotowe, by funkcjonować samodzielnie. 

Wśród podopiecznych są także osoby dotknięte chorobami otępiennymi (demencja) w przebiegu głównie choroby Alzheimera i Parkinsona.  

O zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców i pacjentów dba ponad 1000-osobowy zespół: personel pielęgniarsko-opiekuńczy, fizjoterapeuci, lekarze, terapeuci zajęciowi, logopedzi i psycholodzy, animatorzy, personel pomocniczy i administracyjny.  

Czytaj także: Orpea rozpoczyna inwestycję w Krakowie >>>

Orpea Polska oferuje opiekę na oddziałach rehabilitacyjnych oraz w ośrodkach opiekuńczo-leczniczych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia lub w formie komercyjnej.   

Od 2016 roku firma jest częścią Grupy Orpea, obecnej w branży od 1989 roku z potencjałem ponad 110 000 miejsc w domach opieki, klinikach rehabilitacyjnych i psychiatrycznych (ponad 1000 placówek) w 25 krajach. 

 Więcej informacji: www.orpea.pl 

Przeczytaj teraz

Nagroda “Bezpieczny Szpital Przyszłości” dla Szpitala św. Rafała

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 6.10.2021

Szpital św. Rafała z Krakowa, będący częścią Grupy Scanmed, otrzymał nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczny Szpital Przyszłości Inspiracje 2020”. Jury uhonorowało projekt prowadzony przez prof. dr. hab. n. med. Ryszarda Czepko: „Zabiegi biopsji guzów mózgu przy użyciu zrobotyzowanego systemu Stealth Autoguide (Medtronic) na oddziale klinicznym neurochirurgii”. 

Oddział kliniczny neurochirurgii w Szpitalu św. Rafała jest jednym z pierwszych ośrodków neurochirurgicznych w Polsce, który wykonał biopsję z użyciem robota. Wykorzystana metoda zapewnia precyzję, dokładność i powtarzalne wyniki, a poza tym skraca i w istotny sposób ułatwia neurochirurgowi wykonanie zabiegu. 

System Stealth Autoguide (Medtronic) oferuje łatwą regulację dzięki niewielkim rozmiarom i ramieniu pozycjonującemu. Zapewnia wizualizację podczas całej procedury, nawet podczas nawiercania otworu trepanacyjnego. Jest bardzo intuicyjny, umożliwia szybką i łatwą konfigurację.  

Czytaj także: Jakość, reforma sieci szpitali i pacjent w centrum uwagi>>>

Organizatorem konkursu Inspiracje jest firma Idea Trade, koordynator Koalicji Bezpieczny Szpital Przyszłości. Konkurs promuje osoby, instytucje, szpitale, organizacje pozarządowe i firmy działające w ochronie zdrowia, które szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zwiększanie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników szpitali. 

Przewodniczącym kapituły oraz patronem honorowym był dr Marek Tombarkiewicz, dyrektor Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. 

Patronat honorowy nad Inspiracjami 2020 objęli również p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak oraz dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH – Państwowego Instytutu Badawczego dr hab. n. o zdrowiu Grzegorz Juszczyk. 

Nagrody wręczono 30 września 2021 roku, podczas uroczystej gali w auli Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji Warszawie. 

Przeczytaj teraz

Pracownicy Centrum Medycznego Mavit wyróżnieni przez Lux Med

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 6.10.2021

Podczas dwóch wydarzeń organizowanych przez Grupę Lux Med wyróżnieni zostali pracownicy Centrum Medycznego Mavit. Były to – XXIII Akademia Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej oraz XII Akademia Pielęgniarstwa i Położnictwa. 

XXIII Akademia Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej odbyła się 18 września 2021 i objęła 13 sesji tematycznych, w których uczestniczyło aż 1000 specjalistów. W sesji okulistycznej wzięło udział dwoje prelegentów z Centrum Medycznego Mavit– lekarz Joanna Wojtyła wystąpiła z prezentacją na temat laserowej korekcji wad wzroku, a dr n. med. Marcin Śwituła mówił o najczęstszych chorobach siatkówki. 

Podczas Akademii zostały też wręczone nagrody dla pracowników. Lekarz Joanna Wojtyła otrzymała nagrodę w kategorii „Jakość Kliniczna” w podziękowaniu za wyjątkowe łączenie najwyższej jakości medycznej z nadzwyczajną obsługą pacjenta. 

Czytaj także: Nowa prezes Centrum Medycznego Mavit >>>

Natomiast 2 października 2021 odbyła się w formule online XIII Akademia Pielęgniarstwa i Położnictwa Grupy Lux Med. Organizowane co roku wydarzenie ma na celu nie tylko podnoszenie kompetencji zawodowych personelu medycznego, lecz także docenienie starań pielęgniarek i położnych, które wykazują szczególne zaangażowanie w pomoc pacjentom i działania poprawiające jakość opieki. 

Akademia rozpoczęła się wystąpieniem Anny Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med. Część merytoryczną stanowiły prelekcje lekarzy dotyczące między innymi diabetologii, nowych wariantów wirusa Sars-CoV-2 czy profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi. Mecenas Wojciech Wojtal opowiedział o prawnych aspektach wykonywania zawodu pielęgniarki, a Paulina Smaszcz wygłosiła wykład motywacyjny. 

Ostatnim punktem imprezy była gala wręczenia wyróżnień. W gronie laureatów znalazła się Magdalena Okraszewska – pielęgniarka Centrum Medycznego Mavit. 

Centrum Medyczne Mavit działa od ponad 20-tu lat i obejmuje sieć czterech wysokospecjalistycznych ośrodków mieszczących się w Warszawie i Katowicach, które oferują świadczenia w zakresie okulistyki, laryngologii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej.  

W 2019 roku Centrum Medyczne Mavit dołączyło do Grupy Lux Med. 

Przeczytaj teraz

Pracodawcy Medycyny Prywatnej partnerem Forum Rynku Zdrowia

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 6.10.2021

Pracodawcy Medycyny Prywatnej zostali partnerem XVII Forum Rynku Zdrowia, konferencji, która odbędzie się 18 i 19 października 2021 roku w Warszawie. Nasi przedstawiciele będą uczestnikami sesji inauguracyjnej oraz paneli dyskusyjnych, które będą miały miejsce w ramach tego wydarzenia. 

Sesja inauguracyjna Forum odbywająca się pod hasłem – Między falami epidemii – przegląd rządowych i ministerialnych strategii rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce, będzie miała miejsce 18 października 2021 roku w godzinach od 9.00 do 11.30. Weźmie w niej udział Anna Rulkiewicz, prezes zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej, prezes Grupy Lux Med. 

Do udziału w tej sesji zaproszeni zostali między innymi: Adam Niedzielski, minister zdrowia, Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta i dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, zastępca przewodniczącego Rady NFZ.  

Udział w sesji wezmą także: Arkadiusz Grądkowski, dyrektor generalny Ogólnopolskiej Izby Gospodarcza Wyrobów Medycznych Polmed, Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Tomasz Latos, poseł na Sejm RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Beata Małecka-Libera, senator RP, przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia oraz Prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.  

Czytaj także: Aktywnie uczestniczyliśmy w XXX Forum Ekonomicznym >>>

Tego samego dnia w sesji dotyczącej problemów związanych z onkologią, od godziny 12.00 do 13.30 udział weźmie Marcin Faflik, prezes zarządu Lux Med Onkologia.  

Uczestnikami tej sesji będą między innymi: Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. dr hab. Joanna Didkowska, kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów i Krajowego Rejestru Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, prof. Adam Maciejczyk dyrektor naczelny Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologiczne oraz dr Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii, przewodniczący Komisji Bioetyki, kierownik redakcji naukowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. 

Natomiast Krzysztof Bury, członek zarządu Grupy Scanmed będzie uczestniczył w panelu dyskusyjnym dotyczącym szpitali w Polsce. Odbędzie się ona 18 października od 16.00 do 17.15. 

Drugiego dnia Forum (19 października) na temat cyfrowej transformacji medycyny w praktyce będzie mówił Tomasz Prystacki, prezes zarządu, Fresenius Nephrocare Polska Fresenius Medical Care Polska, członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej (od 9.00 do 10.30), a na temat bezpiecznego i skutecznego leczenia na odległość – Artur Białkowski, dyrektor zarządzający ds. Usług biznesowych, członek zarządu Medicover sp. z o.o., członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej (od 11.00 do 12.30). 

W dyskusji dotyczącej dostępności świadczeń opieki zdrowotnej będzie uczestniczył Robert Zawadzki, pełnomocnik zarządu Lux Med, dyrektor ds. NFZ (od 13.00 do 14.30), a na temat miejsca Polski na mapie innowacyjnych technologii medycznych – Jakub Swadźba, prezes spółki Diagnostyka, członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej (od 13.00 do 14.30). 

XVII Forum Rynku Zdrowia odbędzie się w warszawskim hotelu Sheraton oraz w formule online. 

Więcej informacji na temat wydarzenia: www.forumrynkuzdrowia.pl 

Forum Rynku Zdrowia organizowane jest co roku przez Grupę PTWP, wydawcę kilkunastu branżowych magazynów i portali, między innymi magazynu Rynek Zdrowia i portalu rynekzdrowia.pl.  

Przeczytaj teraz

Enel-Med otworzył centrum stomatologii na warszawskim Zaciszu 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 1.10.2021

28 września 2021 Enel-Med uruchomił nowoczesne centrum stomatologii na warszawskim Zaciszu. To pierwsza placówka sieci, w której możliwe jest leczenie stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym i sedacji wziewnej pod pełną opieką anestezjologiczną. 

Odział Zacisze mieści się przy ulicy Gilarskiej 86c w Warszawie, u zbiegu ulic Gilarskiej i Rolanda. Powstał w 1993 roku i jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Centrum stomatologii zajmuje 503 mkw powierzchni, działa tutaj 9 gabinetów oraz sala obserwacji po leczeniu w narkozie ze sprzętem ratującym życie.  

Placówka została wyposażona w najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenia, takie jak na przykład wycinarka protetyczna CAD-CAM, który umożliwia pacjentom przejście metamorfozy uśmiechu już w ciągu jednego dnia. 

Można tutaj skorzystać z pełnego zakresu usług stomatologicznych – ze stomatologii zachowawczej i endodoncji dla dorosłych i dzieci, protetyki, implantologii, ortodoncji, chirurgii, periodontologii oraz stomatologii estetycznej. 

Nowa placówka daje szansę na leczenie bez bólu i stresu nie tylko pacjentom mierzącym się z problemem dentofobii. Powstała również z myślą o najmłodszych pacjentach, których potrzeby i oczekiwania w zakresie usług stomatologicznych są szczególne. Dzięki narkozie i sedacji wziewnej komfort leczenia dzieci, które nie chcą współpracować z lekarzem dentystą i mają specjalne potrzeby lecznicze, znacząco się poprawi. 

Czytaj także: Enel-Med: wzrost przychodów z usług komercyjnych w I półroczu 202>>>

Enel-Med planuje w ciągu najbliższych lat uruchomienie niezależnych specjalistycznych klinik stomatologicznych. Pierwsza ma zostać otwarta w roku 2022.  

Enel-Med planuje także rozwój przychodni oferujących usługi abonamentowe, placówek medycyny estetycznej, pracowni diagnostyki obrazowej oraz inwestycje w cyfryzację usług. 

Środki na ten cel będą pochodziły z emisji akcji, która miała miejsce w czerwcu 2021. 

Centrum Medyczne Enel-Med. S.A. działa od 1993 roku, jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych i oferuje pełną obsługę medyczną na terenie całego kraju.   

W skład grupy wchodzi 30 przychodni wieloprofilowych, Szpital Centrum w Warszawie oraz specjalistyczne kliniki: medycyny sportowej enel-sport, medycyny estetycznej Estell, a także stomatologii. Razem z placówkami partnerskimi enel-med tworzy sieć ponad 1600 placówek medycznych w całej Polsce.  

Czytaj także: Prywatne wydatki to jedna trzecia wszystkich wydatków na ochronę zdrowia>>>

Przeczytaj teraz

10-tysięczny noworodek powitany w Szpitalu Medicover

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 1.10.2021

Na oddziale położnictwa Szpitala Medicover w Warszawie we wrześniu 2021 roku na świat przyszedł 10-tysięczny noworodek. – Chcemy celebrować te wyjątkowe chwile, ale bynajmniej nie spoczywamy na laurach – komentuje dyrekcja szpitala.

Klinika Położnictwa warszawskiego Szpitala Medicover powstała w 2009 roku z inicjatywy prof. dra n. med. Tomasza Niemca, cenionego ginekologa-położnika. 12 lat później, we wrześniu 2021 w tym miejscu na świat przyszło 10-tysięczne niemowlę. Poród przyjęła położna Ewa Wiraszka.

-W Szpitalu Medicover przyjmowałam wiele wyjątkowych porodów, bo każdy poród jest inny, wyjątkowy. Ten jednak, z uwagi na to, że można go nazwać jubileuszowym, jest wyjątkowy podwójnie. To ważny moment dla mnie jako położnej, ale i kamień milowy dla całego szpitala – komentuje Jeannette Kalyta, koordynator zespołu położnych.

Kierownictwo szpitala traktuje 10-tysięczne narodziny jako spełnienie ambicji pokładanych w placówce przez założyciela. -Profesor Niemiec miał wizję, że będzie to miejsce wyjątkowe. Pragnął, aby młode mamy wspominały czas przygotowania do porodu oraz same narodziny dziecka jako wspaniałe przeżycie. Urodziny 10-tysięcznego maluszka to szczególny moment, z którego profesor byłby na pewno dumny. My też jesteśmy – mówi dr n. med. Ewa Kurowska, kierownik Oddziału Położnictwa.

Czytaj także: Szpital Medicover: pierwsze miejsce w rankingu Rodzić po ludzku>>>

-Chcemy celebrować te wyjątkowe chwile, ale bynajmniej nie spoczywamy na laurach. Cały czas rozwijamy oddział, zatrudniamy nowy personel, zwiększamy komfort i bezpieczeństwo pacjentek. Po prostu przygotowujemy się na kolejne tysiące narodzin – uzupełnia Anna Nipanicz-Szałkowska, dyrektor szpitala.

10-tysięcznym, urodzonym w Szpitalu Medicover dzieckiem jest Zoya. Imię to, jak podkreśla matka dziecka, w języku greckim oznacza „życie”. Rodzice dziewczynki na dwa tygodnie przed porodem zdecydowali się przyjechać z Gdyni do Warszawy i już w stolicy oczekiwać pomyślnego rozwiązania.

-Zwykle kobiety wybierają do porodu szpital najbliżej domu. U nas odległość nie miała znaczenia. Zdecydowaliśmy się na poród w Szpitalu Medicover ze względu na wieloletnią renomę tutejszej kliniki. W tej ważnej chwili pragnęliśmy być razem z partnerem i tu mieliśmy taką możliwość. Szpital spełnia kryteria II stopnia referencyjności, co zwiększyło poczucie naszego bezpieczeństwa. Na każdym etapie czuliśmy indywidualne podejście i duże pokłady ciepła dla nas. Myślę, że w tak szczególnym momencie nie ma miejsca na niedopowiedzenia, czy brak zaufania między rodzącą a położną – ocenia 27-letnia Marika, mama malutkiej Zoi.

Rodzice dziewczynki nie kryli wzruszenia faktem, że ich dziecko okazało się „jubileuszowym” dla Szpitala. Z tej okazji rodzina wzięła udział w pamiątkowej sesji zdjęciowej i otrzymała od zespołu szpitala pamiątkowy prezent.

Przeczytaj teraz

Medicover przejął sieci obiektów sportowych – Fitarena i Quanfit

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 29.09.2021

Medicover zainwestował w kluby fitness, dokonując akwizycji sieci –  Fitarena i Quanfit. To kolejna transakcja w tym zakresie zrealizowana we wrześniu 2021. W jej wyniku portfel Medicover dotyczący obiektów sportowych w ostatnim miesiącu podwoił się i osiągnął liczbę 70. 

Sieć Fitarena to 8 obiektów, a Quanfit – 3. Sieć Just GYM, której większościowe udziały Medicover przejął także we wrześniu 2021, to 22 kluby (i 2 będące w budowie). 

Czytaj na ten temat: Medicover inwestuje w kolejne kluby sportowe >>>

Medicover inwestuje w sektor sportu i rekreacji od roku 2018, wtedy akwizycja dotyczyła operatora pakietów sportowych OK System – dziś znanego jako Medicover Sport.  

Od tego czasu Medicover systematycznie inwestuje w rozwój oferty klubów sportowych. Do września 2021 portfolio firmy obejmowało sieć Well Fitness, wcześniej znaną jako Fitness World Polska (20 klubów) i centra fitness premium Holmes Place (3 kluby). Poza tym, w ramach współpracy z siecią Calypso Fitness Club, Medicover prowadzi 10 klubów Calypso na zasadach franczyzy (kolejne dwa są w trakcie budowy). 

-Nasz dynamiczny wzrost w obszarze sportu, w dodatku w tak krótkim czasie, to odzwierciedlenie wręcz sportowej ambicji Medicover, by rozwijać unikalną ofertę usług dla zdrowia i wellbeingu i efektywnie docierać z nią do coraz to nowych miejsc na mapie Polski – komentuje Artur Białkowski, dyrektor zarządzający ds. usług biznesowych Medicover. 

Czytaj komentarz Artura Białkowskiego: Na zdrowie patrzymy holistycznie>>>

Fitarena i Quanfit to marki od lat znane entuzjastom zdrowego trybu życia z województw: dolnośląskiego i lubuskiego. Kluby fitness i siłownie działające pod tymi markami to wielofunkcyjne obiekty sportowe, przystosowane do zróżnicowanych form aktywności ruchowej. Oferują między innymi treningi personalne, treningi na siłowni, basenie, zabiegi wellness, a także zajęcia relaksacyjne. Sieci kierują swoją ofertę do klubowiczów w różnym wieku, w tym do dzieci od 12. roku życia, a także seniorów. 

-Nasza strategia budowania sieci klubów fitness od początku zakładała możliwość ich sprzedaży do inwestora branżowego. Jesteśmy przekonani, że powierzenie naszych klubów w ręce Medicover to nie tylko szansa dla klientów na znaczne wzbogacenie oferty ale również szansa dla naszych pracowników w budowaniu ich ścieżek kariery i dalszym rozwoju – dodaje Damian Ozga, założyciel i dotychczasowy prezes zarządu Fitarena oraz Quanfit. 

-Nasze kluby fitness powstały z myślą o osobach chcących aktywnie spędzić czas, w miłej i przyjaznej atmosferze poprawić kondycję, zadbać o sylwetkę oraz poczuć się wyjątkowo. Wymogi stawiane w dzisiejszym świecie zawodowym oraz prywatnym, kontakty interpersonalne oraz obecny styl życia sprawiają, że chcemy wyglądać młodo i elegancko, czuć się świetnie oraz być pełnymi pozytywnej energii. Dlatego z myślą o klientach powstały nasze kluby, w którym podążamy ku lepszej jakości życia. Mamy nadzieję, że nasza współpraca z Medicover w praktyce już niebawem zaowocuje nową, poszerzoną ofertą sportową dla naszych obecnych, jak i przyszłych klientów – podsumowuje Przemysław Tadla, założyciel i dyrektor sieci klubów Fitarena i Quanfit. 

Obecnie Medicover Sport oferuje dostęp do około 4,5 tysiąca obiektów sportowych i rekreacyjnych, między innymi klubów fitness, sal gimnastycznych, basenów, kręgielni, sal bilardowych. 

Czytaj także: Rynek prywatnej opieki zdrowotnej notuje rekordowe wzrosty>>>

Przeczytaj teraz

Enel-Med: wzrost przychodów z usług komercyjnych w I półroczu 2021

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 29.09.2021

W I półroczu 2021 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Enel-Med wyniosły 215 mln zł, co oznacza wzrost o 9,8 procent w porównaniu do I półrocza 2020 roku. Wpływy z abonamentów (Enel-Care) oraz ubezpieczeń (Medi Care) wyniosły w analizowanym okresie 139,6 mln zł, co stanowi 64,8 procent łącznej sprzedaży w pierwszych sześciu miesiącach 2021 roku.  

W I półroczu 2021 roku zanotowano znaczący wzrost sprzedaży abonamentów indywidualnych w e-sklepie (+246 procent w stosunku do II półrocza 2020 roku). Chęć zapewnienia bieżącego dostępu do opieki medycznej powoduje, że klienci indywidualni są skłonni do samodzielnego finansowania wydatków w obszarze ochrony zdrowia. 

W I półroczu 2021 roku na terenie Polski obowiązywał nadal stan epidemii COVID-19, co skutkowało utrzymaniem stosowania wszystkich wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia w oddziałach enel-med. Miał on jednak mniejszy wpływ na uzyskany wynik finansowy niż w analogicznym okresie roku 2020. 

Pomimo panującego stanu epidemii, zauważalny był powrót pacjentów do oddziałów, w szczególności w obszarze usług Fee For Service (FFS). W tym obszarze spółka zanotowała wzrost przychodów o 43,7 procent (do 50,6 mln zł) w stosunku do I półrocza 2020 roku.  

Jest to efekt zwiększonej liczby realizowanych badań pod kątem SARS-CoV-2 (realizacja testów PCR, RT-PCR genetycznych oraz antygenowych), uczestnictwa w Narodowym Programie Szczepień przeciwko Covid-19, a także powrotu pacjentów na konsultacje, leczenie oraz badania (w szczególności w obszarze stomatologii, usług szpitalnych oraz diagnostyki obrazowej) odłożone lub niezrealizowane w roku 2020. 

Czytaj także: Prywatne wydatki to jedna trzecia wszystkich wydatków na ochronę zdrowia >>>

Wraz z powrotem do szerokiego korzystania z usług w placówkach, zaobserwowano także zmiany w zachowaniu pacjentów. Mając wybór, czy skorzystać z wizyty w oddziale, czy z e-wizyty, nadal duża część pacjentów – 40 procent wybiera konsultacje online.  

W okresie pandemii wielu pacjentów skorzystało z tej formy świadczenia usługi po raz pierwszy, doceniając możliwość uzyskania e-diagnozy, e-recepty czy e-zwolnienia. Na koniec I półrocza 2021 roku został osiągnięty poziom 230 tysięcy pobrań aplikacji mobilnej, 60 procent możliwych do umówienia wizyt i badań online umawianych jest poprzez aplikację oraz system online.  

W I półroczu 2021 roku enel-med rozpoczął świadczenie usług zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w warszawskich oddziałach: Wilanów, Galeria Młociny oraz w krakowskim oddziale Wadowicka. W zakresie współpracy z NFZ realizowane są konsultacje lekarzy internisty i pediatry oraz opieka pielęgniarki i położnej.  

Na początku roku 2021 spółka rozszerzyła także ofertę abonamentów medycznych dla klientów B2B, poprzez wprowadzenie nowego pakietu Premium Plus, zawierającego wysokospecjalistyczne zabiegi z zakresu chirurgii jednego dnia (wybrane 20 operacji). Skierowała także do klientów B2B Pakiet Badań POSTCOVID, jak również ofertę programów szkoleniowych z szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej w formie webinariów. 

Od stycznia 2021 roku enel-med aktywnie uczestniczy w Narodowym Programie Szczepień. Akcja szczepień realizowana jest w 15-stu wybranych oddziałach enel-med na terenie Warszawy, Gdańska, Gdyni, Łodzi, Krakowa, Katowic, Poznania oraz Wrocławia.  

W celu budowania świadomości w zakresie szczepień przeciw Covid-19 spółka realizowała cykliczne szkolenia edukacyjne w formie webinariów dla pracowników klientów korporacyjnych. Oferowała także szczepienia w zakładach pracy. 

Z uwagi na coraz częściej ujawniający się zespół pocovidowy enel-med wprowadził do swojej oferty pakiet badań POST-COVID obejmujący konsultacje z internistą, badanie RTG klatki piersiowej, echo serca oraz badania krwi. Natomiast w ośrodku rehabilitacyjno-opiekuńczym Willa Łucja oferowane są rehabilitacyjne turnusy post-covidowe. 

W marcu 2021 roku spółka brała udział w akcji profilaktycznej pod hasłem CAŁA POLSKA MÓWI AAA 2021, zapewniającej badania przesiewowe w ramach akcji PTS i Światowego Dnia Zdrowia Jamy ustnej. Akcja realizowana była w 21 oddziałach enel-med stomatologia na terenie całej Polski.  

W I półroczu 2021 roku prowadzona była również akcja profilaktyczna enel-med stomatologia oraz portalu Mamy Mamom „Bo uśmiech dziecka jest najważniejszy” pod Honorowym Patronatem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Dorośli i rodzice mogli skorzystać z bezpłatnych przeglądów stomatologicznych oraz zniżek na konsultacje ortodontyczne, badanie pantomogramem czy pierwsze dwa wypełnienia. 

Pomimo trudnej sytuacji pandemicznej enel-med utrzymuje wysoki poziom satysfakcji pacjentów i jest liderem jakości na rynku usług medycznych. W marcu 2021 roku został uhonorowany Gwiazdą Jakości Obsługi Klienta.

Czytaj więcej: Enel-med Gwiazdą Jakości Obsługi 2021 >>>

Dużym docenieniem dla enel-med jako pracodawcy było również otrzymanie wyróżnienia w rankingu Poland’s Best Employers 2021 roku (według rankingu Najlepszych Polskich Pracodawców magazynu Forbes enel-med znalazł się na podium w sektorze ochrony zdrowia i opieki społecznej).  

W I półroczu 2021 roku spółka została również nagrodzona w rankingu Najlepszy pracodawca Gazety Finansowej oraz otrzymała tytuł Friendly workplace.  

W wyniku największego w Polsce badania konsumenckiego oraz głosowania Rady Marek złożonej z najwybitniejszych ekspertów z dziedziny marketingu, reklamy i PR marka enel-med znalazła się wśród najsilniejszych marek na polskim rynku i została wyróżniona tytułem Superbrands 2021. 

7 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 23.566.900,00 zł do kwoty 28.280.279,00 zł poprzez emisję 4.713.379 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł. 

 Czytaj na ten temat: Lekarze udziałowcami Centrum Medycznego Enel-Med >>>

Przeczytaj teraz

Pogarsza się stan zdrowia psychicznego pracowników

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.09.2021

Ponad 50 procent więcej konsultacji z psychologiem i psychiatrą umawiali pracownicy firm w roku 2020, w stosunku do roku poprzedniego, a o 60 procent wzrosła liczba zwolnień lekarskich od psychiatry w tym okresie – wynika z danych Medicover, opartych na analizie obejmującej 400 000 pracowników.  

Jest to najprawdopodobniej skutkiem pandemii Covid-19. Podwyższenie poziomu stresu w połączeniu z pracą zdalną spowodowało pogorszenie stanu zdrowia psychicznego zatrudnionych.  

Z badania firmy Hays Poland pt. „Nowe oblicze normalności”, przeprowadzonego w 2020 roku, wynika, że co trzeci pracownik w wyniku pandemii doświadczył pogorszenia samopoczucia psychicznego. 

Obniżona kondycja psychiczna wielu osób przełożyła się na częstsze korzystanie z pomocy psychologicznej i psychiatrycznej.  

Według danych Medicover w porównaniu do roku 2019 liczba osób korzystających z usług psychologa lub psychiatry w roku 2020 wzrosła o około 45 procent, a liczba umawianych konsultacji – o 55 procent. Wzrost ten był wyraźniejszy u kobiet (60 procent) niż u mężczyzn (47 procent). 

Czytaj także: Pracownicy oczekują wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego>>>

-Niepewność, niepokój, strach o zdrowie i przyszłość oraz zmiany zachodzące w wyniku pandemii sprawiają, że pracownicy znajdują się pod dużą presją. To przekłada się na ich ogólne samopoczucie skutkujące często niezdolnością do pracy. Jest to szczególnie odczuwane przez osoby, które w czasie pandemii musiały przystosować się do nowej rzeczywistości – zmierzyć się z większym nakładem pracy, poszukać nowego miejsca zatrudnienia czy poświęcić się w większym stopniu opiece nad dziećmi, które dotychczas chodziły do szkół, żłobków czy przedszkoli – tłumaczy dr n. med. Piotr Soszyński, specjalista chorób wewnętrznych, dyrektor ds. strategicznego doradztwa medycznego w Medicover. 

Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Medicover, mimo nowych okoliczności główne przyczyny zwolnień lekarskich nie zmieniły się. W przeważającej części powodem jest stres i zaburzenia adaptacyjne, oraz zaburzenia lękowe i epizody depresyjne. 

-Pandemia tylko pogłębiła problem, który obserwujemy na rynku pracowniczym od lat. Osoby spędzające w pracy często więcej niż 8 godzin dziennie są nieustannie narażone na sytuacje trudne i stresogenne. Pracownik będący w słabszej kondycji psychicznej może mieć problemy z koncentracją, ze snem, a także zmniejszone zaangażowanie, wypalenie zawodowe, poczucie braku sensu wykonywanej pracy czy nawet depresję – tłumaczy dr Piotr Soszyński. 

Do przyczyn wywołujących stres w pracy można zaliczyć między innymi problemy na poziomie relacji, przeładowanie pracą, brak możliwości rozwoju, awansu, brak wsparcia przełożonych, redukcja zatrudnienia bądź cięcia finansowe, a także mobbing i zastraszanie. 

Jak wynika z badania Hays obawy związane z życiem zawodowym wyraziło aż 50 procent respondentów posiadających pracę oraz 86 procent badanych, którzy w początkowym okresie pandemii stracili zatrudnienie. Jeśli przed pandemią samopoczucie psychiczne pracowników nie plasowało się na wysokim poziomie, teraz sytuacja przedstawia się jeszcze gorzej. 

Czytaj także: Na zdrowie patrzymy holistycznie>>>

Przeczytaj teraz
Page 5 of 54
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 54