Nowe placówki sieci Synlab 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 9.09.2021

Sieć placówek diagnostyki laboratoryjnej Synlab otworzyła nowe punkty pobrań, które zlokalizowane są w Warszawie, w dzielnicach – Targówek oraz Ursynów. 

Punkt pobrań na Targówku działa przy ulicy Młodzieńczej 32 (w Mobile Medic Clinic). 

Punkt pobrań na Ursynowie zlokalizowany jest przy ulicy Nugat 3, w siedzibie Fundacji Terapeutycznej, oferującej świadczenia w zakresie zdrowia psychicznego. 

Punkty pobrań sieci Synlab działają także w Warszawie przy ulicy Mochnackiego 10 (w przychodni Ochota Medical Center), przy ulicy Rolnej (w przychodni Duomed), w Centrum Medycyny Zintegrowanej, przy ulicy Braci Załuskich, przy ulicy Powstańców Śląskich 10, przy ulicy Brackiej (w Centrum Medycznym Ameds), w Wilanowie przy ulicy Branickiego, oraz przy ulicy Krzyżówki, przy placówce Drips (jest to punkt partnerski). 

Czytaj także: Diagnostyka prowadzi laboratorium w szpitalu w Skierniewicach >>>

Punkty pobrań sieci działają także w Sochaczewie, w Konstancinie-Jeziornej oraz w Józefowie pod Warszawą. 

Przy ulicy Kartezjusza 2 w Warszawie działa laboratorium Synlab. 

Synlab oferuje szeroki zakres badań laboratoryjnych dostępnych bez skierowania. Wykonuje także badanie w kierunku przeciwciał anty-SARS-Cov2 w klasach IgM, IgA, IgG. 

Synlab posiada laboratoria w 35 krajach. 

Czytaj także: Aktywnie uczestniczyliśmy w XXX Forum Ekonomicznym >>>

Przeczytaj teraz

Air Liquide planuje przejęcie spółki Betamed 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 9.09.2021

Air Liquide, lider w dziedzinie gazów medycznych, opieki domowej, produktów higieny szpitalnej i specjalistycznych substancji wykorzystywanych przez przemysł farmaceutyczny, chce przejąć spółę Betamed. Warunkową zgodę na to przejęcie wydał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

BetaMed S.A. świadczy usługi w zakresie opieki długoterminowej i wentylacji mechanicznej, zarówno w domu pacjenta, jak i w placówce stacjonarnej w Chorzowie. Opieka domowa świadczona jest na terenie jedenastu województw. 

Placówka stacjonarna BetaMed Medical Active Care oferuje natomiast podstawową opiekę zdrowotną, konsultacje specjalistyczne, rehabilitację, diagnostykę obrazową, świadczenia w zakresie medycyny pracy oraz kompleksowe rozwiązania dla seniorów – pobyty całodobowe oraz dzienne i opiekę nad osobami wymagającymi wspomagania oddechu.

Placówka zlokalizowana jest przy ulicy Racławickiej 20a w Chorzowie.  

Air Liquide Healthcare jest światowym liderem w dziedzinie gazów medycznych, opieki domowej, produktów higieny szpitalnej oraz specjalistycznych substancji, które wykorzystywane są w przemyśle farmaceutycznym.  

Zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie wynika z faktu, że obaj przedsiębiorcy działają na rynkach świadczeń medycznych finansowanych przez NFZ. Ich działalność pokrywa się na regionalnych rynkach usług wentylacji mechanicznej realizowanych w warunkach domowych, finansowanych ze środków publicznych. 

Takie świadczenia są kontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i przysługują pacjentom wymagającym wspomagania respiratorem, którzy mogą przebywać pod opieką w domu. Usługi polegają na regularnych wizytach lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów u pacjenta, a także na dostarczaniu, obsłudze i serwisie sprzętu oraz przeprowadzeniu szkolenia pacjentów oraz ich bliskich. 

Po przeprowadzeniu postępowania prezes UOKiK stwierdził, że transakcja doprowadzi do ograniczenia konkurencji na regionalnych rynkach w województwach – dolnośląskim i małopolskim. Chorzy z tych obszarów mogliby zostać pozbawieni wyboru podmiotu, z którego usług chcą korzystać.  

W związku z tym prezes UOKIK nałożył na Air Liquide określone warunki, których spełnienie wyeliminuje zagrożenia dla konkurencji i zdrowia pacjentów. 

Czytaj także: Help VitalAire – nowa marka Air Liquide Healthcare w Polsce >>>

 – Nałożone warunki spowodują, że transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji. To oznacza, że nie pogorszy się również sytuacja pacjentów, którzy nadal będą objęci specjalistyczną opieką wynikającą z dotychczasowych umów podpisanych przez Betamed z NFZ. Nie zmniejszy się również liczba podmiotów ubiegających się o kontrakt  z Narodowym Funduszem Zdrowia – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny. 

Warunki polegają na tym, że Air Liquide będzie prowadził działalność wynikającą z obowiązujących Betamed kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w województwie dolnośląskim i małopolskim, które obowiązują do 30 czerwca 2022 roku. 

Betamed weźmie udział w postępowaniach konkursowych NFZ na świadczenie tych usług po 30 czerwca 2022 roku. Złoży ofertę w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie, w zakresie nie węższym niż oferowany we wcześniejszych latach. Jeśli NFZ wybierze tę ofertę, wówczas spółka zawrze umowę z Narodowym Funduszem. 

Air Liquide stworzy spółkę lub spółki, do której (których) przeniesie część mienia Betamed związaną ze świadczeniem usług wentylacji mechanicznej w warunkach domowych przez pacjentów w województwach – dolnośląskim i małopolskim. Mienie to obejmie w szczególności kontrakty z NFZ, umowy z pracownikami, dokumentację księgową, techniczną i handlową, bazy pacjentów oraz urządzenia i środki trwałe niezbędne do realizacji kontraktu z NFZ. Te podmioty zostaną sprzedane niezależnemu inwestorowi, który nie jest powiązany z Air Liquide. Nabywca będzie musiał zostać zaakceptowany przez prezesa UOKiK. 

Zgodnie z przepisami, transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Oceniając koncentrację, prezes UOKiK może zakazać transakcji, wydać zgodę na jej dokonanie bądź uzależnić zgodę od spełnienia przez przedsiębiorcę dodatkowych warunków. Wydane decyzje są ważne przez dwa lata. 

Czytaj także: Aktywnie uczestniczyliśmy w XXX Forum Ekonomicznym >>>

Przeczytaj teraz

Zapraszamy na konferencję na temat standardu opieki telemedycznej 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 9.09.2021

Pracodawcy RP i Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza zapraszają na konferencję prasową dotyczącą rozpoczęcia prac nad nowym standardem opieki telemedycznej. 

Konferencja odbędzie się w poniedziałek, 13 września 2021 roku w siedzibie Pracodawców RP, w Warszawie, przy ulicy Berneńskiej 8. Początek o godzinie 10:00.  

Przewidziano również streaming konferencji na kanale Pracodawców RP na YouTube. 

W konferencji udział wezmą: prof. Marcin Grabowski, rzecznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Magdalena Kołodziej, prezes Fundacji My Pacjenci, Andrzej Osuch, wiceprezes Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza, Jan Pachocki, prezes Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza, prof. Ryszard Piotrowicz, przewodniczący Komisji Informatyki i Telemedycyny PTK, prof. Agnieszka Szadkowska, sekretarz Polskiego Towarzystwa Diabetologów oraz Agnieszka Wołczenko, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń „EcoSerce”. 

Organizatorzy przedstawią pełną treść deklaracji oraz wszystkich jej sygnatariuszy. 

Do tej pory kilkanaście organizacji zadeklarowało wolę podjęcia działań na rzecz wypracowania systemowej propozycji rozwiązań podnoszących jakość udzielania świadczeń telemedycznych. 

Telemedyczna Grupa Robocza, przygotowała, we współpracy z ekspertami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, raport pod tytułem „Jak wykorzystać potencjał telemedycyny w diabetologii?”. Dokonano w nim przekrojowej oceny poszczególnych aspektów stosowania telemedycyny, oscylującej wokół 5 zasadniczych filarów, takich jak świadomość, jakość, dane medyczne, finansowanie oraz aspekty prawno-systemowe. 

Czytaj więcej na ten temat: Telemedycyna może wspierać opiekę nad pacjentami z cukrzycą>>> 

Przeczytaj teraz

Warto wykorzystać doświadczenia pandemii do zadbania o pracowników i promocję szczepień

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 8.09.2021

Pandemia zmieniła styl pracy wielu firm, ale także podejście do zdrowia. Nabrało ono rzeczywistej wartości, zarówno dla systemu, jak i dla pracodawców i pracowników. Warto wykorzystać te doświadczenia i to nowe podejście i stworzyć jak najwięcej możliwości opieki zdrowotnej nad pracownikami w miejscu pracy – mówiła Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej, podczas panelu dyskusyjnego Zdrowo zaszczepieni, który odbył się w ramach Forum Ochrony Zdrowia, będącego częścią XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Prezes Rulkiewicz wspomniała o wprowadzeniu takich rozwiązań, jak rozszerzenie uprawnień do szczepień, co pomaga w zarządzaniu personelem. Mówiła także o tym, że system ochrony zdrowia został bardzo dotknięty pandemią, ponieważ pracownicy  placówek medycznych także chorowali.

– Można wyciągnąć stąd wniosek, że ochrona kadry medycznej jest bardzo istotna, bo wpływa na wydolność całego systemu i także wpływa na to, jak czują się pracownicy. Kolejny wniosek może dotyczyć ewentualnego utrzymania pewnych sposobów profilaktyki chorób zakaźnych, takich jak chociażby noszenie maseczek w okresie grypowym – dodała.

W okresie pandemii zanotowano bowiem bardzo mało przypadków grypy, na co wpływ miał właśnie lockdown, dystans i obowiązkowe noszenie maseczek.

Czytaj także: Anna Rulkiewicz: sektor publiczny i prywatny dba o tego samego pacjenta >>>

Z doświadczeń placówek ochrony zdrowia wynika, że gdy ich pracownicy zostali zaszczepieni przeciw Covid-19, absencja z powodu tej choroby zdecydowanie spadła. Postulaty, jakie przedstawiła prezes Rulkiewicz, dotyczyły w związku z tym obowiązkowych bezpłatnych szczepień dla pracowników ochrony zdrowia, a także organizacji opieki nad pracownikami w miejscu pracy.

– Covid-19 zmienił świadomość, sposób myślenia i postępowania, pracodawcy coraz częściej myślą o zdrowiu pracowników, realizują dla nich  programy zdrowotne. Możemy wykorzystać ten trend i wykorzystać system medycyny pracy do promowania i przeprowadzania szczepień wśród pracowników, a także tworzyć jak najwięcej możliwość opieki zdrowotnej w zakładach pracy. Jest to powrót do rozwiązań, które kiedyś były stosowane i sprawdzały się – dodała Anna Rulkiewicz.

Grzegorz Juszczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny podkreślił, że szczepienia pracowników to element zarządzania ryzykiem zawodowym, ponieważ chory pracownik generuje koszty, szczególnie gdy występują powikłania i jego absencja jest długa. W perspektywie pracownika to także wybór związany z jego aktywnością zawodową.

Według Adama Antczaka z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy moment pandemii trzeba wykorzystać do promocji także innych szczepień, takich jak szczepienia przeciw grypie, przeciw krztuścowi, który zagraża także osobom dorosłym, również tym zaszczepionym w dzieciństwie (szczepionki dają ochronę do 25 roku życia) czy przeciw pneumokokom.

Czytaj także: Sektor prywatny ważną częścią systemu ochrony zdrowia >>>

Wyszczepialność na grypę wzrosła w okresie pandemii o 50 procent, ale ciągle szczepieniom przeciw tej chorobie poddaje się zaledwie 6 procent polskiego społeczeństwa, czyli bardzo niewiele.

– Teraz jest idealny moment na wdrożenie i profilaktykę innych szczepień. Warto też rozszerzyć uprawnienia do szczepień dla farmaceutów, którzy obecnie mogą wykonywać tylko szczepienie przeciw Covid-19. Dobrze byłby, aby mieli możliwość wykonywania także innych szczepień – mówił  Adam Antczak, który jako jedną z barier dla powszechnego wykonywania szczepień wymienił brak świadomości. Zwrócił także uwagę na kryzys zaufania do ekspertów.

Rolę edukacji w zakresie szczepień podkreśliła natomiast Anna Rulkiewicz.

Prezes Rulkiewicz wspomniała także o braku szczepionek przeciw grypie, który miał miejscu w rok 2020. Mimo chęci zaszczepienia się, nie wszyscy mogli wówczas z tej możliwości skorzystać.

Uczestnicy panelu zgodni byli co do tego, że pracownicy sektora ochrony zdrowia powinni być obowiązkowo szczepieni na wiele chorób zakaźnych, z którymi mogą mieć kontakt i którymi mogą zarażać pacjentów. Natomiast wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zapewnił, że oprócz  obowiązkowej bezpłatnej szczepionki przeciw Covid, także inne szczepionki nieobowiązkowe będą bezpłatne.

Profesor Jolanta Walisiak-Skorupa  przypomniała, że inicjatywa dotycząca szczepień pracowników powstała jeszcze w erze „przedcovidowej”.
-Od wielu lat mówimy że system opieki nad pracownikiem to dobry sposób na działania profilaktyczne. System szczepień pracowników przewiduje szczepienia obowiązkowe i szczepienia dodatkowe. Gdy pojawił się covid, stało się to kolejnym dowodem na to, jak niebezpieczny może być czynnik biologiczny – mówiła.

Inicjatywa Zdrowo zaszczepieni wywodzi się z idei, która zakłada, aby w ramach opieki profilaktycznej nad pracownikami, wykonywać jeszcze dodatkowe działania, takie jak między innymi szczepienia.

Część szczepień to szczepienia obowiązkowe, które dotyczą poszczególnych grup zatrudnionych i zależą od rodzaju wykonywanej przez nich pracy. Każdy pracownik musi takie szczepienia wykonać na koszt pracodawcy.

W przypadku rekomendowanych szczepień pracodawca nie musi za nie płacić, jednak dobrze byłoby, aby wszyscy pracownicy korzystali także z takich szczepień.

W panelu – Zawodowo zaszczepieni, brali udział: Adam Antczak z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, Jolanta Walusiak-Skorupa, dyrektor Instytutu Medycyny Pracy, Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med, Krzysztof Saczka, Główny Inspektor Sanitarny, Grzegorz Cessak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia oraz Grzegorz Juszczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu trwa od 7 do 9 września 2021. Pracodawcy Medycyny Prywatnej są partnerem przedsięwzięcia.

Przeczytaj teraz

Nowe technologie to bardziej efektywne leczenie

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 7.09.2021

Celem innowacji w ochronie zdrowia powinna być możliwość lepszego zaopiekowania się pacjentem, zaoferowania mu szybszego i bardziej efektywnego leczenia. Nowe technologie pozwalają także na ograniczenie kosztów – mówił Artur Białkowski, dyrektor zarządzający pionu usług medycznych Medicover podczas panelu na temat innowacji w ochronie zdrowia, będącego częścią Forum Ochrony Zdrowia, odbywającego się podczas XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Według informacji GUS tzw. inflacja medyczna wzrosła w ostatnim kwartale o 21,5 procent. Oznacza to między innymi wzrost kosztów świadczeń medycznych. Koszty te można ograniczyć, wprowadzając innowacyjne rozwiązania, na przykład w zakresie telemedycyny. Mogą one być także sposobem na problemy z kadrą medyczną. Dotyczy to takich rozwiązań jak między innymi systemy sztucznej inteligencji analizujące wyniki badań obrazowych i wychwytujące zmiany nowotworowe.

Rozwiązania telemedyczne stosowane przez Medicover dały także możliwość zapewnienia opieki medycznej pacjentom w trudnym czasie pandemii.
-Telemedycyna rozwinęła się u nas w tym czasie 20-krotnie – mówił Artur Białkowski. Dodał także, że dla rozwoju innowacji niezbędne są rozwiązania prawne. – Byliśmy już dużo wcześniej gotowi do wprowadzania wielu nowoczesnych rozwiązań, ale wówczas brakowało przepisów dotyczących e-recepty, e-skierowania czy e-zwolnienia. W momencie, gdy rozwiązania te się pojawiły, można było doskonalić te nowoczesne produkty. Rozwiązania prawne, które będą wspierały nowoczesne rozwiązania medyczne, będą nam służby i będą nam pomagały wprowadzać te innowacje – dodał Białkowski.

Czytaj także: Współpraca prywatnych i publicznych podmiotów ważna dla innowacji>>>

-Innowacje to przyszłość medycyny – mówiła Alicja Chybicka, senator RP, kierownik Kliniki Transplantologii Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei”, i przytoczyła dane, z których wynika, że wyleczalność nowotworów u dzieci zwiększyła się z 15 procent do 85 procent, właśnie dzięki innowacyjnym terapiom.

Postulowała także, że powinna być dostępna krótka ścieżka priorytetowa, dopuszczająca w szybkim czasie do użytku nowe terapie dla dzieci chorych onkologicznie, ponieważ w tych przypadkach walczy się o ich życie.

-Innowacjom musi towarzyszyć także dobra informacja i dobra komunikacja z pacjentami, tak, aby wiedzieli oni, że mogą mieć dostęp do nowych technologii, i że nie muszą na przykład zbierać na własną rękę środków na nowe możliwości leczenia – dodała.

Dyskusja podczas panelu dotyczyła także tego, co można nazwać innowacją.

-Innowacyjny może być proces, lek, metoda leczenia, często innowacje to nowe wskazania i nowe wdrożenia – mówił Henryk Skarżyński, który dzięki innowacyjnym metodom leczenia przywrócił słuch wielu niesłyszącym dzieciom.

Joanna Szyman, prezes zarządu spółki Neo Hospital, prowadzącej Szpital na Klinach w Krakowie, zwróciła uwagę na fakt, że technologia jest tańsza, gdy jest dostępna dla dużej grupy pacjentów, dlatego warto rozpowszechniać nowe rozwiązania, tak, aby były powszechnie wykorzystywane i aby służyły wielu potrzebującym. Wspomniała także o wykorzystaniu nowych technologii do nowoczesnego szkolenia lekarzy.

W panelu – Innowacje w medycynie- czy możemy zbudować specjalizację w tej dziedzinie?, wzięli udział: Maciej Banach z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Artur Białkowski z Medicover, Alicja Chybicka, senator RP, Piotr Ponikowski z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Henryk Skarżyński z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Tomasz Kaczmarek z firm  Dr Max, Joanna Szyman z Neo Hospital Szpital na Klinach oraz Roman Topór Mądry z Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Czytaj także: Anna Rulkiewicz: sektor publiczny i prywatny dba o tego samego pacjenta>>>

XXX Forum Ekonomiczne trwa od 7 do 9 września 2021. Pracodawcy Medycyny Prywatnej są partnerem wydarzenia.

Przeczytaj teraz

Anna Rulkiewicz: sektor publiczny i prywatny dba o tego samego pacjenta

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 7.09.2021

Pandemia była bardzo trudnym okresem dla całego systemu ochrony zdrowia. Cieszę się, że sektorowi prywatnemu udało się w tym czasie włączyć w działania pomagające pacjentom.  Włączyliśmy się nie tylko jako szpitale, przeznaczając swoje łóżka dla pacjentów covidowych, ale uczestniczymy także w innych programach, takich jak programy szczepień. Sektor prywatny jest zawsze do dyspozycji, ponieważ mamy pod opieką tego samego pacjenta – mówiła Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej, prezes Grupy Lux Med, podczas panelu dyskusyjnego dotyczącego wpływu pandemii na sektor ochrony zdrowia, będącego częścią Forum Ochrony Zdrowia, w ramach XXX Forum Ekonomicznego.

-Staliśmy się częścią tych działań, była to wspólna walka. Dziękuję sektorowi prywatnemu za całe zaangażowanie w tym okresie. Szkoda, że współpraca  z sektorem publicznym pojawiła się w tak trudnym okresie, ale dobrze, że tak się stało. Pokazała ona, że sektor prywatny można jeszcze lepiej wykorzystać do działania na rzecz pacjentów.  dodała prezes Rulkiewicz.

Czytaj także: Warto wykorzystać doświadczenia pandemii do zadbania o pracowników i promocję szczepień >>>

-Miałem poczucie, że do walki z pandemią włączyli się wszyscy, i to na 110 procent, że zostało w pełni zrealizowane hasło  „wszystkie ręce na pokład” -dodał Adam Niedzielski, minister zdrowia. – Był to czas, gdy nierozwiązywalne problemy rozwiązywaliśmy bardzo szybko i szybko podejmowaliśmy decyzje, często kontrowersyjne  i trudne.

Minister Niedzielski dodał także, że w okresie pandemii  dużą rolę odegrały nowe technologie. Rozwiązania telemedyczne, takie jak e-skierowania, e-recepty czy e-zwolnienia zostały bardzo szybko spopularyzowane.

-Te rozwiązania należy doceniać także teraz. Mogą one zaspokoić popyt na usługi medyczne z małą podażą, dlatego trzeba inwestować w nowe technologie- mówił minister Niedzielski i dodał także, że cały budżet Agencji Badań Medycznych i nakłady w KPO przeznaczone są właśnie na rozwój nowych technologii.

Prezes NFZ Flip Nowak nazwał okres pandemii poligonem doświadczalnym i czasem wprowadzania zmian legislacyjnych oraz  nowych rozwiązań w szybkim tempie.

Najważniejsze cele na przyszłość według prezes Rulkiewicz, a także według innych uczestników panelu, to minimalizacja długu zdrowotnego, który pojawił się w wyniku pandemii. Prezes Rulkiewicz dodała do tego także zagadnienia dotyczące określenia roli szpitali zakaźnych, ich liczby i funkcjonowania w przyszłości, oraz rozwój nowych technologii, w tym telemedycyny.

Czytaj także: Sektor prywatny ważną częścią systemu ochrony zdrowia >>>

-Musimy nauczyć się żyć z pandemią i funkcjonować w podwyższonym stanie gotowości. Mamy gotowe pewne procedury, nauczyliśmy się działać w stanie zagrożenia – mówił Adam Niedzielski – Umiejętność życia z covidem to to, czego musimy się nauczyć i co będzie niezbędne.

Dodał też, że ważna będzie zmiana dotycząca systemu ochrony zdrowia.

-Trzeba skończyć z rozdrobnieniem w opiece zdrowotnej, minister zdrowia musi mieć możliwość koordynowania tej opieki, ważna jest także kwestia kultury organizacyjnej, kultura mierzenia efektów i rozliczalności – dodał minister Niedzielski.

W panelu – Konsekwencje Covid-19- jakie zmiany w systemie ochrony zdrowia?, uczestniczyli: Adam Niedzielski, minister zdrowia, Filip Nowak, prezes NFZ, Beata Małecka-Libera, senator RP,  Tomasz Latos, poseł na Sejm, Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej, Nienke Feenstra z firmy Takenda, Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta, Paweł Ptaszyński z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Michał Kępowicz z firmy Philips.

XXX Forum Ekonomiczne trwa od 7 do 9 września 2021. Pracodawcy Medycyny Prywatnej są partnerem wydarzenia.

Przeczytaj teraz

Sektor prywatny ważną częścią systemu ochrony zdrowia

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 7.09.2021

Wartość rynku prywatnych usług medycznych to 56 mld zł, podczas gdy budżet NFZ na rok 2021 ma wartość 105 mld zł. Sektor prywatny nie jest więc tylko uzupełnieniem systemu, ochrony zdrowia ale ważną jego częścią – mówił Adam Rozwadowski, wiceprezes Pracodawców Medycyny Prywatnej, założyciel Centrum Medycznego Enel-Med, podczas panelu dyskusyjnego, będącego częścią Forum Ochrony Zdrowia, odbywającego się w ramach XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Według Adama Rozwadowskiego system wydatków prywatnych na zdrowie można uporządkować. Istotny jest system polityki państwa, decydujący o tym, na co państwo przeznaczy środki, którym dysponuje.

System prywatny to nie tylko dopłaty do leków, ale także komercyjne świadczenia w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a także leczenie szpitalne, które rozwija się po okresie trudności po wprowadzeniu sieci szpitali, w roku 2017.

-Z badań wynika, że 48 procent osób szukających pomocy medycznej korzysta zarówno z systemu prywatnego jak i publicznego, a tylko 9 procent korzysta tylko z systemu prywatnego. Pacjenci wybierają placówki prywatne z uwagi na szybkość uzyskania pomocy, jakość obsługi i kadrę – mówił prezes Rozwadowski.

Czytaj także: Współpraca prywatnych i publicznych podmiotów ważna dla innowacji >>>

Wzrost publicznych nakładów na ochronę  oznacza między innym coraz więcej środków przeznaczonych na szpitale publiczne, ale mimo to ich długi ciągle rosną. Obecnie mają one wartość 15,6 mld zł.

Adam Rozwadowski mówił o ekonomii zdrowia i optymalizacji wykorzystania zasobów, które istnieją w ochronie zdrowia. Takie podejście mogłoby zracjonalizować wydatki w sektorze zdrowotnym.

Według ministra zdrowia, Adama Niedzielskiego, finansowanie ochrony zdrowia powinno być zdywersyfikowane czyli powinno pochodzić z różnych źródeł, ale powinno być oparte na składce zdrowotnej. Inne źródła to między innymi tzw. opłaty zdrowotne, takie jak między innymi opłata cukrowa.

Minister Niedzielski podkreślił sprawę wzmocnienia kadr medycznych, wzmocnienia finansowego ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, zracjonalizowanie szpitalnictwa i zmianę modelu funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej, a także przesunięcie akcentu w kierunku profilaktyki.

Czytaj także: Warto wykorzystać doświadczenia pandemii do zadbania o pracowników i promocję szczepień>>>

– Pandemia pokazała jak istotna jest gwarancja finansowania – dodał Filip Nowak, prezes NFZ, który także podkreślił sprawę zwiększenia roli ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Obecnie 50 procent środków przeznaczonych na ochronę zdrowia trafia na realizację świadczeń szpitalnych, mimo że wiele z tych świadczeń mogłoby być realizowanych w warunkach ambulatoryjnych.

Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, stwierdził, że wyzwaniem w zakresie poziomu finansowania ochrony zdrowia jest sprostanie oczekiwaniom, zarówno pacjentów jak i pracowników.

-W szpitalach funkcjonują zarówno oddziały szpitalne ja i poradnie specjalistyczne oraz poradnie POZ. Kluczowa jest koordynacja alokacji środków. Powinno się je alokować tam, gdzie jest najlepszy wynik leczenia, czyli najlepiej w koordynowanej opiece, zawierającej elementy zarówno leczenia szpitalnego jak i ambulatoryjnego, stosowanych w zależności od potrzeb – mówił.

-Warto więc inwestować w konsorcja współpracujące, które pozwolą osiągnąć optymalne efekty lecznicze oraz ekonomiczne. Szpitale są w stanie to realizować, jeśli będą za to finansowo odpowiednio nagradzane – dodał Fedorowski.

Jerzy Gryglewicz z Uczelni Łazarskiego wspomniał o tzw. długu zdrowotnym, który został spowodowany przez pandemię. Mówił też o kryzysie kadrowym w ochronie zdrowia, który będzie narastał.

W panelu pt. Źródła i sposoby finansowania ochrony zdrowia, brali udział – Adam Niedzielski, minister zdrowia, Filip Nowak, prezes NFZ, Adam Rozwadowski, założyciel Enel-Med, Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, Jerzy Gryglewicz z Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego oraz Radosław Moks z BFF Banking Group.

XXX Forum Ekonomiczne trwa od 7 do 9 września 2021. Pracodawcy Medycyny Prywatnej są partnerem wydarzenia.

Przeczytaj teraz

Współpraca prywatnych i publicznych podmiotów ważna dla innowacji

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 7.09.2021

Najważniejsza dla innowacji w ochronie zdrowia jest współpraca między podmiotami prywatnymi i publicznymi. Na wielu polach ta współpraca się rozwija, między innymi w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. Chęć współpracy ze strony podmiotów prywatnych na pewno jest – mówił Jakub Swadźba, prezes spółki Diagnostyka i członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej podczas panelu dyskusyjnego na temat innowacji w medycynie, odbywającego się w ramach Forum Ochrony Zdrowia, będącego częścią XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Pandemia w niektórych gałęziach gospodarki przyspieszyła wprowadzanie innowacji, w innych zahamowała. Diagnostyka laboratoryjna w okresie pandemii musiała sprostać olbrzymiemu zadaniu i jak najszybciej dostosować się do wymagań, które przed nią stawiano.

-W pierwszych miesiącach pandemii gdy lekarze nie pracowali, a wiele punktów pobrań było zamkniętych, generowaliśmy straty, jednak później musieliśmy wykonywać bardzo dużo testów. Wymusiło to wprowadzanie innowacji, począwszy od najprostszych rozwiązań. Gdy  nie było do czego pobierać próbek, to zaczęliśmy produkować bufor, który stabilizuje wirusa. Stworzyliśmy między innymi pierwszy punkt pobrań w formule drive-thru -mówił prezes Swadźba.

Czytaj także: Nowe technologie to bardziej efektywne leczenie>>>

Spółka z Grupy Diagnostyka GenXone zastosowała sekwencjonowanie nanoporowe czwartej generacji w badaniach w kierunku wirusa Sars-CoV-2 (na świecie tą metodą robione jest 30-40 procent badań). Metoda ta została udostępniona stacjom Sanepid, które wykonują badania, a Diagnostyka je analizuje.

Rozwijają się rozwiązania telemedyczne – pobranie można zamówić do domu pacjenta, skonsultować wyniki online z chat botem itd.

-W innowacje inwestujemy także środki, które uzyskaliśmy dzięki wykonywaniu testów podczas pandemii. Bardzo dużo tych środków przekazujemy na opracowanie. nowoczesnych rozwiązań w zakresie telemedycyny – dodał prezes Swadźba.

Czytaj także: Jakość w ochronie zdrowia ma się stać standardem>>>

Według Radosława Sierpińskiego z Agencji Badań Medycznych innowacje w systemie ochrony zdrowia to szeroko pojęta biotechnologia, obejmująca zarówno farmację jak i rozwiązania technologiczne.

W roku 2020 sektor biotechnologiczny zatrudniał 300 milionów ludzi w Europie, ten dział gospodarki przynosi olbrzymie zyski.

-Biotechnologia powinna być częścią inwestycji państwowych, dlatego Agencja stara się wypracować wspólnie z rządem plan rozwoju biotechnologii – mówił Sierpiński. – Wsparcie będzie dotyczyło między innymi leków generycznych.

-W ciągu miesiąca zostaną ogłoszone konkursy dla start-upów działających zakresie biotechnologii. Będziemy proponować konkretne ścieżki dotyczące wejścia w życie tych rozwiązań – mówił Sierpiński.

Przemysław Kułach z izby Polmed podkreślił rolę wyrobów medycznych jako elementu innowacji medycznych. Aspekt ten nie zawsze jest doceniany i zauważany. Tymczasem nowoczesne wyroby medyczne mogą się przyczynić do bardziej efektywnego leczenia, do lepszego samopoczucia pacjentów, a producenci tych wyrobów generują wysokie przychody.

Marcin Bruszewski, przedstawiciel firmy Philips, stwierdził, że polski system ochrony zdrowia potrzebuje jeszcze wielu produktów medycznych i technologii, które w wielu innych krajach stały się już standardem. Nowoczesny szpital to obiekt, w którym działa wiele systemów, takich jak systemy informatyczne, nowoczesne technologie i wyroby medyczne, których elementem spajającym jest pacjent, włączony w system leczenia i podejmujący decyzji w tej sprawie.

W panelu – Innowacje w ochronie zdrowia – korzyści ekonomiczne, społeczne i naukowe, brali udział: Anna Goławska, wiceminister zdrowia, Jakub Swadźba, prezes spółki Diagnostyka, członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej, Przemysław Kułach z Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych Polmed, Phil Krzyżek z firmy Merck, Radosław Sierpiński z Agencji Badań Medycznych, Marcin Bruszewski z firmy Philips oraz Dimitri Citas z MSD Polska.

Czytaj także: Anna Rulkiewicz: sektor publiczny i prywatny dba o tego samego pacjenta>>>

XXX Forum Ekonomiczne trwa od 7 do 9 września 2021. Pracodawcy Medycyny Prywatnej są partnerem wydarzenia.

Przeczytaj teraz

Lux Med: nowa placówka medyczna w Łodzi

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 7.09.2021
Grupa Lux Med powiększyła sieć placówek o nowoczesne centrum medyczne zlokalizowane w Łodzi przy Alei Piłsudskiego 79/87 w budynku Imagine Offices. W przychodni działa 14 gabinetów konsultacyjnych.

Placówka zlokalizowana jest w wygodnym punkcie komunikacyjnym. Posiada również parking dla pacjentów. Pacjenci mogą tutaj korzystać z opieki specjalistów, między innymi internisty, chirurga, kardiologa, alergologa, urologa czy okulisty, a także mogą wykonać badania laboratoryjne, USG, EKG, spirometrię czy audiometrię. CM jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-20.00.

– Bardzo się cieszę, że możemy zapewniać pacjentom z województwa łódzkiego coraz lepszy dostęp do usług, specjalistów i badań. Do działających już placówek dołącza nowoczesne centrum medyczne stworzone z troską o najmniejsze szczegóły – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.
Na badania i konsultacje w placówkach Lux Med można umawiać się przez Portal Pacjenta lub telefonicznie. Świadczenia oferowane są zarówno w ramach abonamentu, jak i w ramach opłat za poszczególne świadczenia.
Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnej opieki medycznej w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług zdrowotnych na całym świecie. Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 260 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, w tym placówki ambulatoryjne, diagnostyczne, 13 szpitali, a także ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny oraz blisko 3000 poradni partnerskich.

Grupa Lux Med zatrudnia ponad 17 500 osób, w tym około 7500 lekarzy i 4000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska.

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Przeczytaj teraz

Nowa poradnia w Szpitalu Gajda-Med

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 6.09.2021

W Szpitalu Gajda-Med w Pułtusku otwarta została nowa poradnia logopedyczna, która oferuje świadczenia finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Poradnia działa w Przychodni Szpitala Powiatowego Gajda-Med w Pułtusku przy ulicy 3 Maja 5.

Spółka Gajda-Med jest operatorem szpitala w Pułtusku od 1 sierpnia 2015 roku. W ciągu tych lat szpital rozwinął się, zwiększył wartość kontraktów z NFZ, otworzył nowe oddziały, zaoferował nowe usługi, zainwestował w lądowisko dla helikopterów.

Niedawno do pracowni diagnostyki obrazowej szpitala trafił nowy tomograf komputerowy.

Czytaj na ten temat: Szpital Gajda-Med ma nowy tomograf komputerowy>>>

Obecnie Szpital Gajda-Med prowadzi 9 oddziałów, poradnię podstawowej opieki zdrowotnej, poradnie specjalistyczne oraz pracownie diagnostyczne.

Grupa Gajda-Med w sumie prowadzi ponad 20 placówek, zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Centrum Medyczne Gajda-Med powstało w 1998 roku. Założycielem i dyrektorem Centrum jest dr n. med. Robert Gajda.

Przeczytaj teraz

Pracodawcy Medycyny Prywatnej ekspertami podczas XXX Forum Ekonomicznego

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 5.09.2021

Podczas XXX Forum Ekonomicznego, które odbędzie się od 7 do 9 września 2021 roku, ekspertami będą przedstawiciele Pracodawców Medycyny Prywatnej.  Wezmą udział w panelach dyskusyjnych w ramach Forum Ochrony Zdrowia, będącego częścią przedsięwzięcia. 

Uczestnikami panelu będą także przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, w tym Adam Niedzielski, minister zdrowia, Anna Goławska, podsekretarz stanu i Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu, a także między innymi prezes NFZ Filip Nowak, Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych, Roman Topór-Mądry, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta oraz parlamentarzyści, przedstawiciele organizacji samorządowych, pacjenckich oraz wiodących placówek medycznych. 

Podczas Forum Ochrony Zdrowia poruszane będą aktualne, ważne tematy, takie jak między innymi inwestycje w innowacje w ochronie zdrowia, czyli w badania kliniczne, epidemiologiczne czy innowacyjne leki oraz nowe metody diagnostyczne i lecznicze.  

Inwestycje takie są niezbędne, ponieważ dostęp do innowacyjnego leczenia ma bezpośredni wpływ na poprawę stanu zdrowia społeczeństwa i tym samym przynosi korzyści gospodarcze. Zdrowa i konkurencyjna gospodarka potrzebuje zdrowego społeczeństwa. 

Tą tematyką zajmą się uczestnicy panelu, który odbędzie się pierwszego dnia Forum– Innowacje w ochronie zdrowia – korzyści ekonomiczne, społeczne, naukowe. Weźmie w nim udział Jakub Swadźba, prezes spółki Diagnostyka i członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej. 

Innowacje będą także tematem odbywającego się również pierwszego dnia Forum panelu – Innowacje w medycynie – czy możemy budować specjalizację w tej dziedzinie? Jednym uczestników dyskusji będzie tutaj Artur Białkowski, członek zarządu, dyrektor zarządzający ds. usług biznesowych Medicover, członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej. 

Tego samego dnia uczestnicy panelu pt. Źródła i sposoby finansowania ochrony zdrowia, będą dyskutowali na temat wyzwań, z którymi mierzy się obecnie system ochrony zdrowia w Polsce, z których wiele uwypukliła pandemia Covid-19.  

Będą się starali odpowiedzieć na pytania – Ile pieniędzy na ochronę zdrowia faktycznie znajduje się obecnie w systemie lecznictwa w Polsce? Jak ten system uporządkować, jakie wykorzystać instrumenty? Skąd możemy czerpać wzorce i jak efektywnie wdrażać zmiany? Czy „Nowy Ład” i zaproponowane w nim rozwiązania, w tym między innymi podniesienie składki zdrowotnej przełożą się na realne korzyści dla pacjentów? 

W panelu tym udział weźmie Adam Rozwadowski, założyciel Centrum Medycznego Enel-Med, wiceprezes zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej. 

Drugiego dnia wydarzenia jednym z tematów Forum Ochrony Zdrowia będzie kwestia szczepień dorosłych aktywnych zawodowo osób. Podczas panelu na ten temat przedstawione zostaną rekomendacje w zakresie szczepień dorosłych oraz zmian dotyczących organizacji szczepień.  

Uczestnicy spotkania będą chcieli zwrócić uwagę, jak niezwykle istotną kwestią jest wzmocnienie świadomości i odpowiedzialności w obszarze wyzwań zdrowotnych pracodawców i pracowników. Szczepienia prowadzone w populacji dorosłych aktywnych zawodowo są interwencją nie tylko efektywną kosztowo, ale przynoszącą wymierne korzyści związane z oszczędnościami, zarówno dla pracodawców, jak i społeczeństwa. 

Jednym z uczestników panelu – Zawodowo zaszczepieni będzie Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej. 

Prezes Rulkiewicz weźmie również udział w panelu – Szpitale w nowej rzeczywistości, który będzie miał miejsce trzeciego dnia Forum Ekonomicznego. 

Czytaj także: Potrzebujemy przywództwa>>>

Jest to ważny temat, ponieważ w perspektywie długoterminowej finansowanie sytuacja szpitali w nowej rzeczywistości nie wygląda zbyt optymistycznie. Mimo przyjętej przez NFZ zasady wypłacania szpitalom pieniędzy z ryczałtu co miesiąc oraz dodatkowych 6 miesięcy na nadrobienie braków w kontrakcie, wiele z nich może mieć problemy.  

Eksperci biorący udział w panelu będą się starali odpowiedzieć na pytanie- W jaki sposób kilkutygodniowy przestój w funkcjonowaniu ochrony zdrowia spowodowany COVID-19 wpłynie na kondycję finansową szpitali i przychodni specjalistycznych? 

Jeden z paneli, który odbędzie się trzeciego dnia Forum, będzie dotyczył postrzegania systemu ochrony zdrowia przez pacjentów. Pomimo wysiłków podejmowanych w celu przeprowadzenia kolejnych reform, jest on często negatywnie oceniany. Krytykowana jest dostępność (czas oczekiwania na leczenie), wyniki leczenia, zakres usług, profilaktyka, dostępność leków, a także przestrzeganie praw pacjentów i udzielanie im informacji.  

Gdzie jest obecnie pacjent w systemie ochrony zdrowia, a gdzie powinien być? – na to pytanie będą się starali odpowiedzieć uczestnicy panelu – Pacjent w systemie ochrony zdrowia – aktualne problemy i wyzwania. Jednym z ekspertów podczas tego spotkania będzie Tomasz Prystacki, prezes zarządu Fresenius Medical Care Polska, członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej. 

Czytaj także: Opieka koordynowana i opieka oparta na wartości to przyszłość ochrony zdrowia>>>

Tematy poruszane podczas trzydniowego Forum Ochrony Zdrowia będą także dotyczyły stworzenia skutecznego systemu monitorowania jakości w ochronie zdrowia, źródeł i sposobów finansowania ochrony zdrowia, zasobów strategicznych, między innymi osocza, zmian w działalności aptek i rozszerzenia kompetencji farmaceutów, cukrzycy, chorób onkologicznych, chorób rzadkich oraz chorób zakaźnych. Jednym z istotnych tematów będą kadry medyczne, a także wyzwania zdrowotne, stojące przed samorządami. 

Forum Ekonomiczne jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań, podczas których dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, a także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee.   

W ramach Forum odbędą się wydarzenia tematyczne, dotyczące takich zagadnień jak między innymi biznes i zarządzanie, bezpieczeństwo, innowacje, energetyka, media i komunikacja, polityka międzynarodowa, nowa gospodarka i zrównoważony rozwój.   

XXX Forum Ekonomiczne odbędzie się w Karpaczu. W tym roku będzie przebiegać pod hasłem „Europa w poszukiwaniu przywództwa”.  

Podobnie jak w latach poprzednich zostaną wręczone nagrody Forum Ekonomicznego w kategoriach: Człowiek Roku, Firma Roku oraz Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej.  

Częścią Forum jest także program kulturalny, obejmujący spotkania autorskie, koncerty i pokazy filmów.  

Forum Ekonomiczne jest wydarzeniem międzynarodowym. W tym roku weźmie w nim udział ponad 3 tysiące gości z Europy, Azji Centralnej i USA.  

Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.  

Pracodawcy Medycyny Prywatnej są partnerem wydarzenia. Partnerem Forum jest także Grupa Lux Med. 

Przeczytaj teraz

Fresenius Nephrocare Polska partnerem Krakowskich Dni Dializoterapii

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 5.09.2021

Specjaliści Fresenius Nephrocare Polska uczestniczyli jako eksperci w XIV Krakowskich Dniach Dializoterapii, które odbywały się 2 i 3 września 2021. Jest to jedna z najważniejszych w Polsce konferencji dla przedstawicieli środowiska medycznego, dotycząca opieki nad pacjentami z niewydolnością nerek.

Konferencja organizowana jest cyklicznie przez fundację Amicus Renis. W tym roku po raz pierwszy uczestnicy obejrzeli wykłady w formie online.

Fresenius Nephrocare Polska po raz kolejny potwierdził pozycję krajowego lidera w zakresie leczenie dializami i partnera ośrodków ochrony zdrowia. Aktywy udział w konferencji specjalistów firmy z różnych dziecin pokazał zaangażowanie spółki w rozwój polskiej dializoterapii.

Już w pierwszym dniu konferencji, w otwierającym spotkanie panelu dyskusyjnym, dotyczącym opieki koordynowanej nad pacjentem nefrologicznym i jej perspektyw udział wziął dr Tomasz Prystacki, prezes zarządu Fresenius Nephrocare Polska.

-Chorzy potrzebują koordynowanej opieki nefrologicznej. Chcemy, by jak najszybciej, nefrolog z poradni nefrologicznej przy stacji dializ opiekującej się pacjentem, zajął się pacjentem tak jak lekarz rodzinny – holistycznie. Celem jest doprowadzić do tego, by koordynacja diagnostyki i przygotowania do leczenia nerkozastępczego, łącznie z poradami dietetycznymi, psychologicznymi i fizjoterapią, odbywały się w jednym miejscu – mówił dr Prystacki.

Czytaj także: Opieka koordynowana i opieka oparta na wartości w placówkach Fresenius >>>

Krakowskie Dni Dializoterapii to wydarzenie skierowane przede wszystkich do personelu medycznego, ale znaczący wkład mają tu także eksperci z dziedziny technologii medycznych. W części poświęconej ekologicznym aspektom leczenia pacjentów z niewydolnością nerek, zatytułowanej „Medycyna odpowiedzialna za środowisko – czas na „zieloną” dializoterapię” z wykładem wystąpił dr inż. Marcin Filipowicz, dyrektor Działu Technicznego i Jakości firmy Fresenius, który przedstawi możliwości poprawy wyników i minimalizacji wpływu na środowisko zgodnie z doświadczeniami ośrodków.

Natomiast dr n. med. Wojciech Marcinkowski, dyrektor Medyczny Fresenius Nephrocare Polska, wygłosił wykład zatytułowany „Wyniki leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc”. Kolejni pracownicy firmy, którzy wzmocnili wartość merytoryczną konferencji to między innymi prof. dr hab. med. Leszek Domański, ordynator Centrum Dializ Fresenius w Drawsku Pomorskim oraz prof. dr hab. med. Marek Myślak, ordynator ośrodka w Świnoujściu, którzy współprzewodniczyli sesji o dostępie naczyniowym. Dr n. med. Ewa Benedyk-Lorens, Ordynator Centrum Nefrologicznego Fresenius w Krakowie przewodniczyła piątkowej sesji o dylematach współczesnej dializoterapii.

Wirtualna forma wydarzenia nie pozwala na spotkania w szerokim gronie, a więc wystawcy konferencji również przenieśli się do internetu. Na wirtualnym stoisku firmy Fresenius premierowo został zaprezentowany „Raport wartości 2021”, pokazujący na czym polega opieka nefrologiczna oparta na wartości w faktach i liczbach. Raport dostępny jest także na stronie internetowej firmy www.nephrocare.pl

Krakowskie Dni Dializoterapii po raz pierwszy odbyły się w 1993 roku z inicjatywy niezwykle zaangażowanego w sprawy osób dializowanych, krakowskiego nefrologa, profesor Olgierda Smoleńskiego. Od tego czasu odbywają się regularnie co dwa lata i cieszą się niesłabnącą popularnością wśród uczestników i wystawców.

Złotym partnerem XIV Krakowskich Dni Dializoterapii jest Fresenius Medical Care Polska.

Fresenius Medical Care jest największym na świecie dostawcą produktów i usług dla osób z chorobami nerek, z których około 3,7 miliona pacjentów na całym świecie regularnie poddawanych jest leczeniu dializami. Dzięki sieci 4.125 stacji dializ Fresenius Medical Care zapewnia leczenie dializami 345 tys. pacjentów na całym świecie. Fresenius Medical Care jest również wiodącym dostawcą produktów do dializy, takich jak aparaty do dializ lub dializatory. Oprócz podstawowej działalności firma świadczy powiązane usługi medyczne w zakresie koordynowanej opieki medycznej.

W Polsce Fresenius Medical Care Polska S.A. jest obecny od prawie 30-tu lat. Produkty firmy do hemodializy i dializy otrzewnowej wykorzystywane są w większości stacji dializ na terenie całej Polski, zarówno w ośrodkach publicznych, jak i niepublicznych. Obecnie Fresenius Medical Care świadczy usługi dializacyjne poprzez spółkę Fresenius Nephrocare Polska, która tworzy największą w Polsce sieć placówek dializacyjnych – Centrum Dializ Fresenius. Wszystkie zabiegi wykonuje na podstawie kontraktu z NFZ.

Czytaj także: Fresenius: nowy budynek stacji dializ w Oświęcimiu >>>

Przeczytaj teraz

Opieka koordynowana i opieka oparta na wartości to przyszłość ochrony zdrowia

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 5.09.2021

Opieka koordynowana to opieka, która uwzględnia wszystkie potrzeby zdrowotne pacjentów, ale jednocześnie bierze pod uwagę takie elementy systemu ochrony zdrowia jak świadczeniodawcy oraz płatnicy. Opieka oparta na wartości uwzględnia efektywność. Takie podejście to przyszłość ochrony zdrowia, której istotnym elementem powinno być holistyczne traktowanie pacjenta.

Opieka koordynowana jest szczególnie przydatna w przypadku pacjentów z dwoma lub więcej przewlekłymi schorzeniami, którzy wymagają multidyscyplinarnego planu opieki. Skuteczność specjalistycznego leczenia wszystkich schorzeń przewlekłych zależy od dostępu do świadczeń, edukacji, komunikacji oraz wymiany informacji z innymi świadczeniodawcami.  

Koncepcja ta obejmuje kompleksowe podejście do koordynowania oraz organizowania ścieżek dostępu pacjenta do świadczeń w sposób bardziej wydajny i skuteczny.  

Elementem takiej opieki jest między innymi koordynator, który pełni rolę organizacyjną w kierowaniu pacjenta do odpowiednich placówek i specjalistów. Jeżeli pacjent jest hospitalizowany, to wypis dociera do koordynatora, który monitoruje także dalszą opiekę poszpitalną.   

Takie podejście zastosowała między innymi niemiecka klinika Fresenius Medical Care w Hagen. Pacjentami zajmują się tam nie tylko nefrolodzy, ale także lekarze innych specjalizacji, takich jak kardiologia i diabetologia. 

Diabetolodzy i kardiolodzy to przykłady specjalistów, którzy mogą być włączani do opieki nad pacjentami dializowanymi. Pacjenci tacy wymagają także konsultacji specjalistów w zakresie fizjoterapii lub dietetyki. 

Jeżeli mówimy o opiece koordynowanej nad pacjentami z cukrzycą, wówczas może to dotyczyć specjalistów w zakresie okulistyki czy neurologii, z uwagi na możliwe powikłania tej choroby (retinopatia cukrzycowa lub neuropatia cukrzycowa). 

Edukacja żywieniowa pacjentów może być prowadzona przez specjalistę, ale również pielęgniarki dializacyjne mają możliwość pogłębiania swojej wiedzy poprzez szkolenia w tym zakresie.  

Opieka koordynowana nie musi odnosić się do opieki świadczonej w jednej placówce. Pacjent może korzystać z usług różnych podmiotów i różnych specjalistów, którzy w tym zakresie współpracują ze sobą, zapewniając taką samą zintegrowaną opiekę lub koordynację opieki. 

Zagadnienia związane z opieką koordynowaną są między innymi tematem publikacji – Fresenius Nephrocare Polska. Opieka nad pacjentami z chorobami nerek oparta na wartości. Raport wartości 2021. 

Opieka zdrowotna oparta na wartości (ang. Value Based Healthcare; VBHC), będąca także tematem tego opracowania, to system, którego zasadnicze elementy zostały zdefiniowane przez Międzynarodowe Konsorcjum Mierzenia Wyników w Ochronie Zdrowia (ICHOM). 

Opieka taka obejmuje organizację zespołów multidyscyplinarnych wokół pełnego profilu medycznego pacjenta, przekazywanie danych medycznych, monitorowanie kosztów, identyfikację obszarów wymagających poprawy oraz trwałą poprawa procesów świadczenia opieki. 

Zastosowanie opieki nad pacjentami z chorobami nerek (w tym dializowanymi) opartej na wartości wiąże się przede wszystkim z holistycznym podejściem. Ważne jest nie tylko leczenie danej choroby, ale także działania prewencyjne.  

Świadczeniodawca jest w takim przypadku odpowiedzialny za pełny cykl opieki nad pacjentami, rozszerza także swoją odpowiedzialność na różne etapy leczenia oraz skupia się na chorobach współistniejących, takich jak zdarzenia sercowo-naczyniowe, cukrzyca itp.  

NephroCare działa jako dostawca usług opieki w chorobach nerek firmy Fresenius Medical Care.  

Posiadając własną sieć stacji dializ, może funkcjonować jako partner dla pacjentów placówek opieki zdrowotnej, wykorzystując swoją wiedzę oraz doświadczenie. 

Tomasz Prystacki, prezes zarządu Fresenius Medical Care Polska, będzie jednym z ekspertów biorących udział w panelu pod tytułem – Gdzie jest obecnie pacjent w systemie ochrony zdrowia, a gdzie powinien być?, będącego częścią Forum Ochrony Zdrowia, odbywającego się w ramach tegorocznego XXX Forum Ekonomicznego (od 7 do 9 września 2021). 

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej ekspertami podczas XXX Forum Ekonomicznego >>>

W dyskusji wezmą także udział: Grzegorz Rychwalski, wiceprezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Tomasz Połeć, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, Arkadiusz Gradkowski, dyrektor generalny Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED, Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta, Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia oraz Halina Sienkiewicz-Jarosz, dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. 

Raport Fresenius Nephrocare Polska – Opieka nad pacjentami z chorobami nerek oparta na wartości dostępny jest tutaj?>>> 

Fresenius Medical Care jest największym na świecie dostawcą produktów i usług dla osób z chorobami nerek, z których około 3,7 miliona pacjentów na całym świecie regularnie poddawanych jest leczeniu dializami. Dzięki sieci 4.125 stacji dializ Fresenius Medical Care zapewnia leczenie dializami 345 tys. pacjentów na całym świecie. Fresenius Medical Care jest również wiodącym dostawcą produktów do dializy, takich jak aparaty do dializ lub dializatory. Oprócz podstawowej działalności firma świadczy powiązane usługi medyczne w zakresie koordynowanej opieki medycznej. 

W Polsce Fresenius Medical Care Polska S.A. jest obecny od prawie 30 lat. Produkty firmy do hemodializy i dializy otrzewnowej wykorzystywane są w większości stacji dializ na terenie całej Polski, zarówno w ośrodkach publicznych, jak i niepublicznych. Obecnie Fresenius Medical Care świadczy usługi dializacyjne poprzez spółkę Fresenius Nephrocare Polska, która tworzy największą w Polsce sieć placówek dializacyjnych – Centrum Dializ Fresenius. Wszystkie zabiegi wykonuje na podstawie kontraktu z NFZ.

Przeczytaj teraz

Szpital Gajda-Med ma nowy tomograf komputerowy

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 5.09.2021

Pracownia diagnostyki obrazowej Szpitala Gajda-Med w Pułtusku została wyposażona w nowy tomograf komputerowy. Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu urzędu marszałkowskiego województwa mazowieckiego. 

Jest to nowoczesne, światowej klasy urządzenie firmy Canon, które gwarantuje krótki czas badania oraz wysoką jakość obrazu, przy zachowaniu minimalnej dawki promieniowania. 

Tomograf ten to 80-rzędowe urządzenie, które zapewnia uzyskanie 160 warstw 0,5 mm w ciągu jednego obrotu lampy.  

Koszt inwestycji związanej z modernizacją pracowni diagnostyki obrazowej w szpitalu Gajda-Med wyniósł prawie 3 mln zł.  

To drugi tomograf komputerowy w placówce. 

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej ekspertami podczas XXX Forum Ekonomicznego >>>

Pracownia diagnostyki obrazowej Szpitala Gajda-Med oferuje także badania USG, RTG, mammografię oraz badania endoskopowe.  

Pod koniec 2020 roku pracownię wyposażono w nowoczesny cyfrowy aparat RTG, którego zakup był dofinansowany przez samorząd województwa mazowieckiego w ramach działań związanych z walką z koronawirusem.  

Szpital rozpoczął także inwestycję związaną z rozbudową placówki.  

Szpital Gajda-Med prowadzi 9 oddziałów, poradnię podstawowej opieki zdrowotnej, poradnie specjalistyczne oraz pracownie diagnostyczne.  

Grupa Gajda-Med w sumie prowadzi ponad 20 placówek, zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.  

Centrum Medyczne Gajda-Med powstało w 998 roku. Założycielem i dyrektorem Centrum jest dr n. med. Robert Gajda.  

Przeczytaj teraz

Fundacja Hospicjum Onkologiczne planuje modernizację placówki

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 5.09.2021

Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa z Warszawy planuje inwestycję z wiązaną z modernizacją placówki. Remont będzie dotyczył między innymi pomieszczeń hospicjum stacjonarnego. 

Hospicjum otacza opieką pacjentów z całej Polski. Rocznie korzysta z niego około 1000 pacjentów.  

Placówka posiada 2-,-3 i 4-osobowe pokoje, zapewnia opiekę pielęgniarską i lekarską przez 24 godziny na dobę. Może przyjąć jednocześnie 34 pacjentów. Działa przy ulicy Pileckiego 105 w Warszawie. 

Obiektu, w których funkcjonuje hospicjum, nie można rozbudować. W związku z tym konieczna jest modernizacja pomieszczeń administracyjnych, tak, aby w bezpiecznych i komfortowych warunkach mogły być realizowane cele związane z pracą oddziału. 

W biurze hospicjum domowego odbywają się między innymi rozmowy z rodzinami pacjentów, zgłaszającymi się po pomoc. Wymagają one zapewniania odpowiednich warunków, dających poczucie bezpieczeństwa i intymności. W związku z tym potrzebne jest wydzielenie odrębnego pomieszczeniach, przeznaczonego na takie rozmowy.  

Całkowity, szacowany koszt remontu wyniesie 31 tys. zł., 28 tys. zł. będą kosztować prace w hospicjum stacjonarnym oraz 3 tys. zł. – w biurze hospicjum domowego.  

W celu pokrycie kosztów inwestycji hospicjum prowadzi zbiórkę internetową na portalu zrzutka.pl. 

Fundacja Hospicjum Onkologiczne zapewnia także opiekę hospicjum domowego, która obejmuje południowe dzielnice Warszawy, takie jak Mokotów, Stegny, Sadyba, Służewiec, Wilanów, Ursynów oraz Kabaty. Co roku obejmuje opieką domową 2300 chorych i ich rodzin. 

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej ekspertami podczas XXX Forum Ekonomicznego>>>

Pod opieką Fundacji przebywają osoby dorosłe, które zakończyły leczenie onkologiczne. Fundacja oferuje także konsultacje specjalistyczne w zakresie medycyny paliatywnej. Świadczy zarówno usługi komercyjne jak i świadczenia finansowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

FHO prowadzi również specjalistyczne kursy i szkolenia skierowane do różnych grup zawodowych: lekarzy, pielęgniarek, opiekunów medycznych. Prowadzone działania edukacyjne mają charakter komercyjny, ale również nieodpłatny. 

Fundacja działa od roku 1990. W roku 1996 ukończono budowę hospicjum stacjonarnego dla 23 pacjentów, w 2009 roku je rozbudowano.  

Fundacji od lutego 2021 uczestniczy w Narodowym Programie Szczepień, oferuje także szczepienie dla zakładów pracy. 

Czytaj także: Wyróżnienie dla Fundacji Hospicjum Onkologiczne >>>

Przeczytaj teraz

Medicover Stomatologia przejmuje klinikę Impladent

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 1.09.2021

1 września 2021 Medicover Stomatologia dokonał kolejnej akwizycji. Do sieci dołączył Impladent,  warszawski lider implantologii. Klinika od początku działalności specjalizuje się w kompleksowych, innowacyjnych usługach z zakresu chirurgii odtwórczej, w tym w przeszczepie tkanek miękkich i kości w obrębie jamy ustnej oraz implantologii.  

Dołączenie do Medicover Stomatologia kliniki Impladent to krok w kierunku pozyskania wysoko wyspecjalizowanego lidera w obszarze implantologii tradycyjnej, podokostnowej, a także zabiegów mających na celu odbudowę tkanek miękkich, regenerację kości w obszarze szczęki i żuchwy wszelkimi dostępnymi technikami z zastosowaniem materiałów auto-, kseno- i allogennych.  

– Myślę, że nasze postrzeganie stomatologii, zarówno w obszarze leczenia, podejścia do pacjenta, nowoczesnych technologii oraz całego dental experience, są spójne także z wizją Medicover Stomatologia – mówi Dariusz Niesiobędzki, implantolog, lekarz medycyny i stomatologii, właściciel kliniki Impladent. – Widzimy, że strategia rozwoju Medicover Stomatologia zakłada współpracę z doświadczonymi ekspertami medycznymi w kraju, którzy cieszą się renomą i zaufaniem pacjentów. Dlatego cieszymy się, że wspólnie będziemy poszerzać nasze kompetencje – dodaje. 

– Od wielu lat podkreślamy, że chcemy odczarować „tradycyjne gabinety dentystyczne”. Impladent to już piętnasta marka stomatologiczna, która zdecydowała się połączyć swoje doświadczenie i ekspercką wiedzę, by razem z nami budować spójną wizję dentystyki w Polsce. Tym samym wspólnie stajemy się innowatorem zmieniającym polski rynek stomatologiczny – komentuje Wioletta Januszczyk, dyrektor zarządzająca, Medicover Stomatologia.  

– Czasy pojedynczych gabinetów powoli się kończą. Dzisiaj pacjenci szukają miejsc kompleksowych, wysokospecjalistycznych, zaopatrzonych w technologię, najnowszy sprzęt medyczny i wyjątkową obsługę pacjenta. Decydujemy się na współpracę z tymi klinikami, które koncentrują się na potrzebach pacjenta, gwarantują bezpieczeństwo i komfort leczenia, których personel medyczny ma wysokie kompetencje i korzysta z zaawansowanych rozwiązań technologicznych – komentuje Wioletta Januszczyk.  

Czytaj także: W Łodzi powstało nowe centrum Medicover Stomatologia >>>

– Nie dążymy do unifikacji czy ujednolicenia wszystkich klinik. Wręcz przeciwnie – dbamy o zachowanie unikatowości i tożsamości naszych partnerów. Ufamy, że jako liderzy na swoich rynkach dobrze wiedzą, jak osiągać sukcesy. Dzięki temu właściciele i zespoły kliniki zostają z nami – uczymy się od siebie nawzajem, wymieniamy się wiedzą i doświadczeniami. Z naszej perspektywy kluczowe jest, aby wszyscy znali i rozumieli wspólny cel i wizję – dodaje Wioletta Januszczyk. 

Medicover Stomatologia konsekwentnie od kilku lat rozwija nie tylko własne centra stomatologiczne, ale również pozyskuje do współpracy wiodących graczy z lokalnych rynków.  Dokonał już akwizycji 15 liderów usług dentystycznych, w planach są kolejne transakcje i dalsza konsolidacja rynku usług stomatologicznych w Polsce. 

Akwizycje dokonane w ostatnich latach przez Medicover dotyczą placówek dentystycznych zlokalizowanych w największych miastach na terenie całej Polski, między innymi w Krakowie, Warszawie, Katowicach, Gdańsku i we Wrocławiu.  

W październiku 2020 roku do Medicover Stomatologia dołączyły gdańskie centra Dental Sense, w grudniu 2020 roku kliniki Centrum Uśmiechu w Mławie i Ostródzie oraz olsztyńskie kliniki działające pod marką Kraina Zdrowego Uśmiechu. Natomiast kolei wiosną 2021 roku Medicover pozyskał lidera leczenia ortodontycznego – podwarszawską klinikę Ortho Esthetica. 

Ważnym wyróżnikiem w klinikach stomatologicznych Medicover jest holistyczne podejście do pacjenta. Dlatego, od 2021 roku, Medicover Stomatologia wszystkie nowe centra stomatologiczne otwiera pod szyldem autorskiego konceptu „Rytuał Uśmiechu”, którego celem jest połączenie wysokiej jakości leczenia i komfortu pacjenta. W ramach Rytuału pacjent może skorzystać z Complete Smile Check – kompleksowego planu leczenia uzębienia. Plan jest układany przez zespół lekarzy różnych specjalizacji, a w cały proces leczenia zaangażowany jest indywidualny opiekun pacjenta, który dba o komfort pacjenta i bieżące informowanie go o kolejnych procedurach i zabiegach. 

W portfolio Medicover Stomatologia jest już łącznie 56 centrów stomatologicznych, a do końca roku 2021 firma planuje przekroczyć liczbę 300 gabinetów dentystycznych. 

Medicover Stomatologia jest częścią Medicover – międzynarodowej firmy świadczącej usługi medyczne i diagnostyczne, założonej w 1995 roku. Medicover prowadzi centra medyczne, szerokoprofilowe szpitale, apteki, kliniki leczenia niepłodności, centra stomatologiczne i salony optyczne. Ponadto oferuje pakiety sportowo-rekreacyjne oraz programy kafeteryjne dla klientów korporacyjnych.  

Czytaj także: Wspólna inwestycja Medicover Stomatologia i Dental Sense >>>

Przeczytaj teraz

Well Fitness zastąpi Fitness World 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 1.09.2021

Od 1 września 2021 roku sieć klubów Fitness World będzie działać pod marką Well Fitness. Rebranding przejdzie 20 lokali, zlokalizowanych w południowo-zachodniej Polsce, między innymi we Wrocławiu, Katowicach, Jeleniej Górze czy Bytomiu. Właścicielem klubów od grudnia 2020 roku jest Medicover Polska. 

-Holistyczne podejście do zdrowia i aktywności fizycznej połączone z luźną, przyjazną atmosferą do ćwiczeń było wyróżnikiem Fitness World. W Well Fitness będziemy kontynuować tę filozofię. Chcemy, aby było to miejsce dla każdego – bez względu na poziom zaawansowania treningowego, wiek czy kondycję. Wykwalifikowany zespół sprawia, że osoby odwiedzające siłownie z całą pewnością będą czuć się pewnie i komfortowo, a dodatkowe wsparcie Medicover ułatwi naszym klientom łączyć budowanie formy z dbaniem o zdrowie – mówi Maciej Kupis, dyrektor sieci Well Fitness. 

Kluby Well Fitness, zajmujące lokale o powierzchni od 800 do 2500 mkw, zostały wyposażone w urządzenia wiodących producentów sprzętu fitness na świecie. Klimatyzowane obiekty podzielone zostały na kilka stref, takich jak między innymi cardio, stretchingu, funkcjonalną, obwodową oraz wolnych ciężarów.  

Czytaj także: Medicover rozwija ofertę sportową >>>

W cenę karnetu wliczona jest szeroka, nielimitowana oferta zajęć fitness oraz możliwość regularnego wykonywania analizy składu ciała. Siłownie otwarte są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.  

Posiadacze kart Medicover Sport będą mogli skorzystać z oferty abonamentowej sieci. 

Właścicielem Well Fitness jest Medicover Polska – międzynarodowa firma, świadczącą usługi medyczne i diagnostyczne, stale rozwijająca swoje portfolio w zakresie oferowania usług sportowych. Jak podkreśla Maciej Kupis współpraca z Medicover pomoże w jeszcze lepszym dopasowaniu oferty sieci do potrzeb klienta. 

-Nie od dziś wiadomo, że sport to zdrowie. Dlatego Medicover angażuje się w promocję aktywności fizycznej. W ramach naszej współpracy między innymi zostaną opracowane zajęcia rekomendowane przez Medicover, z których będzie mógł skorzystać każdy nasz klient – mówi dyrektor sieci Well Fitness. 

Przeczytaj teraz

Nowe badania genetyczne w Centrum Medycznym Damiana  

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 1.09.2021

Centrum Medyczne Damiana udostępniło pacjentom nową ofertę badań genetycznych, dotyczących nowotworów dziedzicznych. Badania są wykonywane przy współpracy partnerskiej z laboratorium Medicover Genetics w Niemczech.  

Próbki DNA badane są przy pomocy najnowszej technologii sekwencjonowania następnej generacji (NGS, Next Generation Sequencing).  

W ramach nowej oferty udostępniono pacjentom 15 różnych rodzajów testów, między innymi badania predyspozycji do rozwoju nowotworów gruczołu piersiowego, jajników, układu pokarmowego, nerki, gruczołu krokowego, skóry czy układu endokrynnego.  

Czytaj także: Bezpłatna rehabilitacja pocovidowa w Centrum Medycznym Damiana >>>

Centrum Medyczne Damiana prowadzi w Warszawie przychodnie przy ulicach: Wałbrzyskiej 46, Foksal 3/5, Alei Zjednoczenia 36, Racławickiej 27, Nowolipie 18, Cybernetyki 7B, przy Bażantarni 8B oraz przy placu Konesera 10A.  Przy ulicy Wałbrzyskiej 46 działa też Szpital Damiana.   

1 lipca 2021 otwarta została nowa przychodnia Centrum Medycznego Damiana, zlokalizowana w Piasecznie przy ulicy Puławskiej 42 B.   

W Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach Centrum Medyczne Damiana prowadzi poradnie zdrowia psychicznego.   

Centrum Medyczne Damiana działa od 1994 roku i jest częścią Grupy Medicover.  

Czytaj także: Potrzebujemy przywództwa >>>

Przeczytaj teraz

Akcja profilaktyczna Diagnostyki  

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 1.09.2021

Sieć laboratoriów medycznych Diagnostyka rozpoczyna kolejną akcję badań profilaktycznych w kierunku przewlekłej choroby nerek (PChN). W ramach akcji w placówkach sieci wykonywane są podstawowe badania przesiewowe dla pacjentów z grup ryzyka.  

Akcja ta zainaugurowana została w marcu 2021 roku z okazji Światowego Dnia Nerek. Jest prowadzona razem z siecią stacji dializ DaVita. 

Od 1 września 2021 odbywa się w wybranych miastach z województw: lubelskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. 

W ramach akcji osoby z grup ryzyka mogą wykonać nieodpłatne badania stężenia kreatyniny w placówkach sieci Diagnostyka. Celem akcji jest sprawdzenie stanu zdrowia nerek i wykrycie ewentualnych niepokojących parametrów.  

Czytaj także: Diagnostyka bada olimpijczyków >>>

– Obserwujemy, że Polacy zbyt rzadko wykonują badania profilaktyczne. Podstawowe testy z krwi, moczu oraz oznaczanie poziomu glukozy wykonuje w ciągu roku zaledwie połowa z nas. Wierzymy, że wczesna diagnostyka jest w stanie ochronić przed zachorowaniem. Nie bez przyczyny mówi się, że „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Warto umówić się na bezpłatne badania profilaktyczne w kierunku przewlekłej choroby nerek, bo jej wczesne wykrycie może ocalić życie – mówi Marta Rogalska-Kupiec, wiceprezes ogólnopolskiej sieci laboratoriów medycznych Diagnostyka. 

Do tej pory w akcji wzięło udział 5 000 osób. 300 z nich miało wyniki stężenia kreatyniny we krwi spoza zakresu referencyjnego. 

Akcję „Zbadaj nerki – ocal życie” objął honorowym patronatem profesor Ryszard Gellert, konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii. 

Diagnostyka posiada ponad 170 laboratoriów, ponad 800 punktów pobrań w całej Polsce oraz kilkanaście mobilnych punktów pobrań (Drive&GoThru). Oferuje największy wybór badań laboratoryjnych (2500 rodzajów testów). Obsługuje miliony pacjentów rocznie oraz współpracuje z kilkoma tysiącami placówek ochrony zdrowia.   

Diagnostyka zaangażowana jest także w Narodowy Program Szczepień przeciw Covid-19. Wykonuje szczepienia w swoich placówkach. Prowadzi powszechne punkty szczepień.  

buy office 2019 pro

Przeczytaj teraz

Telemedycyna może wspierać opiekę nad pacjentami z cukrzycą

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 29.08.2021

Według raportu Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza wdrożenie rozwiązań telemedycznych jako integralnego elementu opieki diabetologicznej przynosi szereg korzyści pacjentom, takich jak umożliwienie szybkiego kontaktu ze specjalistą bez konieczności wizyty w gabinecie, świadczeniodawcom – w postaci optymalizacji pracy personelu medycznego, oraz płatnikowi publicznemu – związanych z ograniczeniem wydatków na leczenie powikłań cukrzycy.

Autorzy raportu podkreślają, że pomimo szeregu korzyści związanych ze stosowaniem rozwiązań telemedycznych w diabetologii, ich udział w systemie opieki zdrowotnej wciąż nie jest wystarczający,

Tymczasem prognozy WHO wskazują, że liczba chorych na cukrzycę na świecie w 2040 roku może wzrosnąć nawet do około 640 mln osób. Przewlekły charakter choroby oraz możliwe ostre powikłania wymagają zapewnienia kompleksowej opieki. Odpowiedzią na to wyzwanie jest telemedycyna, której odpowiednie wykorzystanie może poprawić jakość życia cukrzyków.

W raporcie Telemedycznej Grupy Roboczej, przygotowanym we współpracy z ekspertami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego „Jak wykorzystać potencjał telemedycyny w diabetologii?” dokonana została przekrojowa ocena poszczególnych aspektów stosowania telemedycyny, oscylująca wokół 5 zasadniczych filarów, takich jak świadomość, jakość, dane medyczne, finansowanie oraz aspekty prawno-systemowe.

Wraz z analizą poszczególnych zagadnień, w raporcie wskazano propozycje zmian systemowych, których wdrożenie umożliwi szersze wykorzystanie telemedycyny w opiece diabetologicznej. Celem raportu jest popularyzacja tych rozwiązań.

Z raportu wynika, że interwencje telemedyczne mogą być przydatnym uzupełnieniem standardowej opieki klinicznej zarówno u pacjentów z cukrzycą typu 1 jak i z cukrzycą typu 2.

Jednym z proponowanym rozwiązań jest telekonsylium diabetologiczne, w ramach którego lekarz podstawowej opieki zdrowotnej łączyłby się w obecności pacjenta ze specjalistą diabetologiem w celu dokonania kompleksowej oceny stanu zdrowia pacjenta.

Zasadność stosowania telemedycyny potwierdzają między innymi badania przeprowadzone w okresie pandemii Covid-19, czyli w czasie, kiedy nastąpiło zdecydowane zintensyfikowanie wykorzystania technologii telemedycznych. Pozytywne aspekty teleporad dotyczyły obniżenia ryzyka zakażenia koronawirusem, brak konieczności ponoszenia kosztów związanych z dotarciem do placówki medycznej, ograniczenia absencji w pracy oraz krótszego czasu oczekiwania konsultację.

Czytaj także: Potrzebujemy przywództwa>>>

Raport zawiera także dane dotyczące badań klinicznych oraz metaanaliz przeprowadzonych w zakresie stosowania poszczególnych rozwiązań telemedycznych, których wyniki potwierdzają ich pozytywny wpływ na poprawę zdrowia pacjentów z cukrzycą.

Przedstawia także wyniki pilotaży przeprowadzonych w zakresie opieki telemedycznej nad pacjentami z cukrzycą. Taki pilotaże prowadziła Grupa Neuca we współpracy z miastem Wrocław. Wykazał on, że teleedukacja diabetologiczna wywiera pozytywny wpływ na uzyskiwane efekty zdrowotne a także pozwala budować świadomość pacjentów na temat choroby.

Doświadczenia Medicover w opiece nad pacjentami z cukrzycą, obejmującej także rozwiązania telemedyczne, pokazują pozytywne efekty terapeutyczne takich rozwiązań.

Czytaj także: Telemedycyna pomoże w nadrabianiu zaległości zdrowotnych >>>

Istotny udział telemedycyny w opiece diabetologicznej potwierdzają też przytoczone w raporcie statystyki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jeden z rozdziałów raportu poświecono aspektom jakościowym i wymogom technicznym jako niezbędnym elementom zdalnej opieki diabetologicznej, omówiono także zagadnienie finansowania takiej opieki.

Partnerami raportu są między innymi Pracodawcy RP i Polska Federacja Szpitali, a partnerami wspierającymi – Lux Med i Medicover.

Raport wraz z dodatkowymi materiałami dostępny jest na stronie: www.telediabetologia.info

buy office 2016 pro

Przeczytaj teraz

Swissmed: wzrost przychodów z komercyjnych usług medycznych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 29.08.2021

W I kwartale 2021 roku (od 1 kwietnia 2021 do 30 czerwca 2021) przychody Grupy Kapitałowej Swissmed wyniosły 9.997 tys. zł. i były wyższe o 62,6 procent od przychodów uzyskanych w I kwartale 2020 roku (wówczas wyniosły 6 148 tys.zł). Wzrost przychodów dotyczył komercyjnych usług medycznych, których wartość była wyższa o 72,2 procent.

Udział przychodów z procedur prywatnych wyniósł 88,5 procent wszystkich przychodów, natomiast udział przychodów z usług finansowanych przez NFZ – 7,4 procent.

Wzrost wykonanych procedur oraz przychodów (o 52,2 procent) dotyczył świadczeń ambulatoryjnych. W zakresie leczenie szpitalnego odnotowano wzrost procedur o 46,2 procent, natomiast dynamika przychodów z usług szpitalnych osiągnęła za I kwartał 2021 roku 67,6 procent i utrzymuje tendencję wzrostową.

Przychody ze świadczeń ambulatoryjnych stanowią 12,6 procent świadczeń, a przychody z procedur szpitalnych – 87,4 procent wszystkich przychodów Grupy.

Czytaj także: Lekarze udziałowcami Centrum Medycznego Enel-Med >>>

W I kwartale 2021 roku Grupa Kapitałowa Swissmed odnotowała także zysk netto w wysokości 587 tys. zł. Rok wcześniej odnotowano stratę w wysokości 1 129 tyś. zł.

W kolejnych kwartałach Swissmed kontynuuje rozwój usług w zakresie specjalistycznych porad lekarskich oraz rozwój rentownych usług szpitalnych.

Szpital Swissmed zlokalizowany jest w Gdańsku, przy ulicy Wileńskiej 44. Oferuje świadczenia w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii, ortopedii, okulistyki, chirurgii ogólnej,  proktologii, laryngologii, chirurgii plastycznej, gastroenterologii, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, neurochirurgii, urologii i andrologii. Prowadzi kilkadziesiąt poradni specjalistycznych.

W lipcu 2021 umowę przewidującą nabycie pakietu 55,39 procent akcji Swissmed od dotychczasowego większościowego akcjonariusza – Bruno Hangartnera zawarła ze Swissmed Grupa Lux Med.

Czytaj na ten temat: Grupa Lux Med inwestorem strategicznym Swissmed Centrum Zdrowia S.A. >>>

buy windows 10 education

Przeczytaj teraz

Pracodawcy RP pytają o środki na profilaktykę nowotworów

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 27.08.2021

Pracodawcy RP, w związku z publikacją informacji o przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na 2022 rok, przekazali do ministra finansów i do ministra zdrowia pytanie w sprawie środków przeznaczonych na sfinansowanie profilaktyki pierwotnej nowotworów.

Pytanie dotyczyło szczególnie środków na zapewnienie efektywnej profilaktyki zakażeń HPV. Przeznaczenie takich środków na profilaktykę nowotworową jest zgodne z zapisami Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030.

Pracodawcy RP podkreślają, że budowanie kapitału zdrowia jest niezbędne dla sprawnego funkcjonowania państwa i gospodarki. Rozwój możliwy jest tylko przy zapewnieniu efektywnej opieki zdrowotnej, gwarantującej wszystkim obywatelom możliwość jak najdłuższego życia w zdrowiu.

Czytaj także: Pracodawcy RP: ochrona zdrowia powinna być na pierwszym miejscu w KPO >>>

Jak wskazują dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH, głównym czynnikiem odpowiedzialnym za utracone lata życia (DALY) Polaków są właśnie choroby nowotworowe. Obszarem interwencji powinny być szczególnie obszary, w których istnieją dowody naukowe przemawiające za efektywnością kliniczną rozwiązań. Przykładem takiej technologii są właśnie szczepienia przeciw HPV, które potwierdziły swoją skuteczność w praktyce we wszystkich krajach, które je sfinansowały.

Pierwotna profilaktyka nowotworów uwzględniona została w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030. Przewidziano w niej nie tylko inwestycje w edukację zdrowotną i rozwiązania mające na celu eliminację czynników ryzyka, takich jak palenie tytoniu czy otyłość, lecz również bezpłatne szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt i chłopców.

Pismo Pracodawców RP dostępne jest tutaj >>>

instagram follower kaufen

Przeczytaj teraz

Medicover otworzy centrum stomatologiczne w Fabryce Norblina 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 24.08.2021

Medicover otworzy centrum stomatologiczne w przestrzeni Fabryki Norblina na warszawskiej Woli. Na powierzchni 617 mkw. na 1. piętrze budynku Plater znajdzie się kilkanaście nowocześnie wyposażonych gabinetów dentystycznych. 

Nowa klinika pod szyldem Medicover Stomatologia będzie już ósmym centrum stomatologicznym sieci w stolicy. Zakres oferowanych usług obejmie między innymi stomatologię dziecięcą i zachowawczą, higienizację jamy ustnej, leczenie ubytków, wybielanie zębów, implantologię i protetykę, zabiegi chirurgii stomatologicznej oraz leczenie chorób przyzębia.  

W centrach dentystycznych Medicover można korzystać także z porad i leczenia ortodontycznego, z diagnostyki radiologicznej, poprzedzającej rozpoczęcie leczenia, a także ze wsparcia lekarzy specjalizujących się w stomatologii estetycznej. 

Obecnie sieć Medicover to 56 nowoczesnych centrów dentystycznych, które oferują kompleksowy zakres usług i  stale wprowadzają innowacje. Opiekę nad pacjentami zapewnia profesjonalny zespół specjalistów – stomatologów, higienistek, asystentów stomatologicznych i recepcjonistów. Gabinety zlokalizowane są w największych miastach na terenie całej Polski. 

Czytaj także: W Łodzi powstało nowe centrum Medicover Stomatologia >>>

Od 2021 roku wszystkie nowe centra stomatologiczne pod tym szyldem, w tym również nowe centrum w Fabryce Norblina, otwierane są w trybie tzw. rytuału uśmiechu. Koncept ten uwzględnia między innymi niestandardowy dla gabinetów dentystycznych projekt wnętrz, który zakłada odejście od stricte medycznych aranżacji na rzecz wyciszających przestrzeni zapewniających komfort emocjonalny.  

W ramach “rytuału uśmiechu” sieć proponuje również holistyczne podejście do leczenia i udostępnianie pacjentom między innymi usług fizjoterapeuty żuchwy i szczęki, a także nowatorski standard obsługi. Każdy z pacjentów otrzymuje osobistego opiekuna, który wspiera go na każdym etapie realizacji planu leczenia. 

Rewitalizacja Fabryki Norblina na warszawskiej Woli trwa od listopada 2018 roku i obecnie dobiega końca. Na terenie pofabrycznego kompleksu o powierzchni ponad 65 tys. mkw. powierzchni 41 tys. mkw. zajmą nowoczesne powierzchnie biurowe klasy A+, a pozostałe 24 tys. mkw. wypełnią koncepty rozrywkowe, kulturalne, gastronomiczne, usługowe oraz handlowe.  

Inwestorem i pomysłodawcą rewitalizacji Fabryki Norblina jest Grupa Capital Park. Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia PRC Architekci. Głównym wykonawcą jest firma Warbud SA, z którą współpracują m.in. Soletanche Polska, Maat4 i TKT Engineering. Za działania związane z konserwacją zabytków odpowiada firma Monument Service. 

instagram likes kaufen

Przeczytaj teraz

Lux Med wspiera paraolimpijczyków 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 24.08.2021

24 września 2021 rozpoczęły się XVI Letnie Igrzyska Paraolimpijskie w Tokio, czyli najważniejsze sportowe święto osób z niepełnosprawnościami. Naszych zawodników wspiera Grupa Lux Med jako główny partner medyczny Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. 

Igrzyska potrwają do 5 września 2021, do tego czasu będzie można śledzić zmagania 90-ciu polskich reprezentantów. Nasi zawodnicy będą walczyć o medale w 12 różnych dyscyplinach, między innymi w lekkoatletyce, tenisie stołowym czy pływaniu. 

Od 23 lipca 2021 roku do 8 sierpnia 2021 trwały XXX Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio, polskich zawodników na tych igrzyskach także wspierała Grupa Lux Med., która od wielu lat jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 

W tym roku w ramach przygotowań do igrzysk Lux Med przeprowadził także program szczepień przeciw koronawirusowi Sars-CoV-2 wśród polskich sportowców.  

Badania w zakresie diagnostyki w kierunku Sars-CoV-2 dla Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej oraz dla reprezentacji Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio realizowała sieć laboratoriów Diagnostyka.  

Testy dotyczyły w większości zawodników, ale także kadry trenerskiej, lekarzy, menedżerów, działaczy itp. Wykonywane były zgodnie z terminarzem lotów w specjalnie dedykowanych do tego celu placówkach na terenie całej Polski.  

 Czytaj także: Lux Med zaszczepi olimpijczyków >>>

instagram auto likes kaufen

Przeczytaj teraz
Page 7 of 54
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 54