Medicover z najlepszym produktem dla MŚP 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 11.06.2021

Do katalogu nagród i wyróżnień Medicover przyznanych w 2021 roku dołączył tytuł „Najlepszy produkt dla MŚP”, przyznany w raporcie „Turbiny Polskiej Gospodarki” Gazety Finansowej. Otrzymała go oferta „Zdrowa Firma”.  

Oferta ta obejmuje rozwiązania dla firm z każdego obszaru zdrowia: fizycznego, psychicznego aż po społeczne, które wspierają firmy w realizacji celów biznesowych, podnosząc odporność i zaangażowanie pracowników. Wśród propozycji jest między innymi opieka medyczna dla małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniających od 2 do 99 pracowników. Mając na uwadze specyficzne potrzeby klientów tego sektora, Medicover oferuje rozwiązania zróżnicowane, zarówno pod kątem zakresu jak i ceny. 

Oferta obejmuje siedem programów opieki medycznej do wyboru, zapewniając kompleksowość – od medycyny pracy i profilaktyki, poprzez podstawową opiekę zdrowotną, konsultacje specjalistyczne, po rehabilitację i opiekę szpitalną. Ważne w zakresie usług dla firm są także pakiety Medicover Sport, zapewniające dostęp do ponad 4500 obiektów sportowych, a także zdrowa diety czy dostęp do Platformy Benefitowej. 

Czytaj także: Pracownicy oczekują wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego>>>

-Aby budować odporność w firmie, warto wyjść poza standardową opiekę medyczną. Takie obszary jak zdrowie psychiczne, zdrowe odżywianie, sport i rekreacja są kluczowymi elementami, które budują zdrową organizację. Stanowią one fundament naszego autorskiego projektu “Zdrowa Firma”, który kierujemy również do małych i średnich przedsiębiorstw – wyjaśnia Artur Białkowski, dyrektor zarządzający usług biznesowych, Medicover w komentarzu dla Gazety Finansowej. 

Opieka zdrowotna to benefit zarówno z punktu widzenia pracownika jak i pracodawcy. Z raportu Medicover pt. „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2020” wynika, że pracownicy pod opieką Medicover mniej odczuwają skutki chorób i o połowę krócej przebywają na zwolnieniu, co niesie za sobą oszczędności dla firmy w postaci 1.005 zł na pracownika w skali roku. 

Więcej na temat raportu “Praca. Zdrowie. Ekonomia” czytaj tutaj>>>

Przeczytaj teraz

Cyberbezpieczeństwo wyzwaniem dla ochrony zdrowia

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 11.06.2021

Rozwój cyfryzacji i telemedycyny, który przyspieszył znacznie w okresie epidemii, spowodował także konieczność stosowania w szerszym zakresie zasad cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia. Podczas konferencji “RODO w sektorze medycznym” mówiła na ten temat Katarzyna Pisarzewska, kierownik Działu Prawa Ochrony Danych Osobowych w Lux Med.

Prelegentka przypomniała, że epidemia wpłynęła w znacznym stopniu na rozwój cyfryzacji i telemedycyny, wymuszając konieczność sprawnego i skutecznego przejścia na model obsługi pacjentów w formie zdalnej, jednocześnie zwiększając zapotrzebowanie na rozwiązania chmurowe oraz zasoby sieciowe i dostosowanie aplikacji elektronicznej dokumentacji medycznej, aplikacji klinicznych oraz używanych w ramach obsługi pacjenta do aktualnego środowiska sieciowego. 

W związku z tym pojawiły się nowe wyzwania dotyczące ochrony danych w sektorze zdrowia. Wynika to z faktu, że sektor medyczny jest najbardziej atrakcyjnym sektorem dla cyberprzestępców. Informacje zawarte w bazach danych medycznych mogą być warte nawet 10 razy więcej niż informacje z kart kredytowych. 

Czytaj także: Jak zarządzać ryzykiem zgodnie z RODO w laboratorium medycznym?>>>

Szacuje się, że aż 23 procent podmiotów z branży opieki zdrowotnej dokonało jakiejś formy płatności na rzecz okupu z powodu ataku typu ransomware. Chodzi o złośliwe oprogramowanie, powodujące utratę danych osobowych, które jest instalowane zdalnie na komputerze, a którego odblokowanie jest dokonywane po opłaceniu określonej sumy pieniędzy. 

Niebezpieczeństwo utraty takich danych w podmiotach medycznych może być także wynikiem stosowania przestarzałego oprogramowania oraz błędu ludzkiego, czyli nieprawidłowego przesyłania i udostępniania danych dokonywanego przez personel podmiotu medycznego. 

Dyrektywa NIS, czyli pierwsze europejskie prawo w zakresie cyberbezpieczeństwa, przyjęta w 2018 roku (w Polsce implementuje ją Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z 28 sierpnia 2018 roku) zakłada poszerzenie współpracy państw członkowskich w tym zakresie. Jednym z sektorów objętych dyrektywą jest sektor e-zdrowia, obejmujący zagadnienia przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej. 

Główne wyzwania dotyczące cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia dotyczą analizy ryzyka i zapewnienia odpowiedniego sprzętu oraz zasad poufności, przy użyciu dowolnego kanału komunikacji, zarówno w przypadku rozmowy prowadzonej za pośrednictwem call center czy też zdalnego dostępu do aplikacji, na przykład do portalu pacjenta, czy podczas udzielania świadczeń na odległość.  

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej partnerem Kongresu Wyzwań Zdrowotnych>>>

Ważna jest prawidłowa weryfikacja danych osobowych pacjenta lub osoby uprawnionej (na przykład osoby bliskiej, wskazanej przez pacjenta), podwójne uwierzytelnienie podczas nadawaniu pacjentowi dostępu do aplikacji mobilnych oraz zapewnienie obsługi cyfrowej dla osób starszych i nieporadnych.  

W celu odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych w cyfrowym świecie potrzebna jest jako punkt wyjścia – analiza ryzyka oraz identyfikacja zagrożeń oraz adekwatnych środków technicznych, fizycznych i organizacyjnych. Ważne jest regularne podnoszenie świadomości pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa.  

Zalecane jest dokonywanie regularnych pen-testów oraz ciągle doskonalenie stosowanych zabezpieczeń dotyczących zagrożeń związanych z cyberprzestępczością. Pomaga w tym weryfikacja i stosowanie podwójnego uwierzytelnienia przy udzielaniu zdalnego dostępu do danych osobowych oraz wykonywanie regularnych kopii danych i szyfrowanie baz danych. 

Konferencja pt. “RODO w sektorze medycznym – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?” odbyła się 25 maja 2021 roku.  

Organizatorem Konferencji byli: Medexpert Ligia Kornowska oraz Polska Federacja Szpitali. Partnerem prawnym była Kancelaria DZP sp. k. Pracodawcy Medycyny Prywatnej objęli wydarzenie swoim patronatem.  

Więcej informacji na temat kodeksu RODO w ochronie zdrowia znajduje się na stronie www.rodowzdrowiu.pl. 

Przeczytaj teraz

Centrum Damiana otworzyło nowe punkty testowania 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 11.06.2021

9 czerwca 2021 roku Centrum Medyczne Damiana otworzyło dwa nowe punkty testowania w kierunku Covid-19, które zlokalizowane są w Poznaniu oraz we Wrocławiu. 

Jeden z punktów mieści się na Lotnisku Poznań-Ławica, a drugi we Wrocławiu na Parkingu Żyrafa, w bezpośrednim sąsiedztwie Lotniska Wrocław-Strachowice.  

To kolejne dwa miasta, które Centrum Medyczne Damiana włączyło do swojej ogólnopolskiej sieci punktów testowania na Covid-19. 

Centrum Medyczne Damiana prowadzi także punkty testowe w kierunku Covid-19 na Lotnisku Chopina w Warszawie, na terenie Portu Lotniczego Warszawa-Modlin oraz przy lotniskach w Katowicach i Gdańsku. 

Czytaj także: Jak zarządzać ryzykiem zgodnie z RODO w laboratorium medycznym? >>>

W punktach test wykonać mogą wszyscy podróżni, a także osoby, które chcą potwierdzić lub wykluczyć zakażenie koronawirusem. 

Centrum Medyczne Damiana prowadzi w Warszawie przychodnie zlokalizowane przy ulicach: Wałbrzyskiej 46, Foksal 3/5, Alei Zjednoczenia 36, Przy Bażantarni 8B, Racławickiej 27, Nowolipie 18, Cybernetyki 7B oraz przy placu Konesera 10A. Przy ulicy Wałbrzyskiej 46 działa też Szpital Damiana.  

 Centrum Medyczne Damiana działa od 1994 roku i jest częścią Grupy Medicover. 

Przeczytaj teraz

Jak zarządzać ryzykiem zgodnie z RODO w laboratorium medycznym? 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 9.06.2021

Na czym polega ocena ryzyka w laboratorium medycznym, jaki jest cel tych działań i jakie korzyści zyskują podmioty wdrażające taką ocenę – o tym mówił podczas konferencji “RODO w sektorze medycznym” – Dawid Bochenek, inspektor ochrony danych w spółce Diagnostyka. 

Szacowanie ryzyka to działanie wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, które mówi o tym, że administrator danych osobowych wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu przetwarzania tych danych, uwzględniając ich charakter i zakres oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których te dane dotyczą. 

Działanie zgodne z RODO wymaga podejścia opartego na ryzyku – bez właściwej oceny ryzyka podejmowane decyzje w zakresie zabezpieczeń czy skutków naruszeń mogą być niewłaściwe. 

Ocena ryzyka w laboratorium medycznym uwzględnia wszelkie zarejestrowane czynności przetwarzania danych niezależnie od tego, czy czynności te związane są z udzielaniem świadczeń o charakterze zdrowotnym czy administracyjnym i technicznym. 

Przy doborze metody dla szacowania ryzyka można wykorzystać sprawdzone wzorce, które są powszechnie dostępne i uznane. Przepisy RODO nie wskazują wprawdzie wprost na wybór określonej metodologii dla oceny ryzyka, jednak wskazówki dotyczące właściwego podejścia opartego na ryzyku zostały udostępnione między innymi przez Grupę Roboczą art. 29, UODO oraz Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia wydany na podstawie art. 40 RODO. 

Czytaj także: Kodeks RODO dla ochrony zdrowia – jaki jest stan obecny?>>>

Jedną z proponowanych metod podejścia do szacowania ryzyka określa załącznik nr 4 do projektu Kodeksu postepowania dla sektora ochrony zdrowia, którego projekt został zatwierdzony przez UODO. Mówi on o identyfikacji czynności i podstaw przetwarzania danych osobowych, katalogu zagrożeń i skutków naruszenia praw i wolności osób, a także o wykorzystaniu normy ISO/IEC 29151:2017 i ISO/IEC 27001:2013 do wprowadzenia zabezpieczeń. 

Kolejną metodą, którą można zastosować w celu oceny skutków naruszenia ochrony danych osobowych i jego wpływu na prawa i wolności osób, jest na przykład metodologia opracowana przez Agencję UE ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) we współpracy z europejskimi organami ochrony danych osobowych w Niemczech i Grecji. 

Do szacowania ryzyka można wykorzystać metodę ilościowo-jakościową, w której dla poszczególnych czynności wykorzystanych do przetwarzania danych osobowych określane są zagrożenia, skutki oraz prawdopodobieństwo materializacji zagrożenia. Na tej podstawie ustalany jest poziom ryzyka i podejmowane są decyzje o dalszym postępowaniu. 

W zależności od wyników analizy ryzyka, zwłaszcza kiedy pozostaje ono na poziomie nieakceptowanym, podejmowane są działania w celu jego ograniczenia. Przeprowadza się ocenę skutków dla ochronnych danych osobowych w przypadku, kiedy analiza wykazuje na wysokie ryzyko materializacji zagrożenia. 

Czytaj także: Diagnostyka wprowadziła dodatkowe zabezpieczenia wyników badań>>>

Działanie na rzecz minimalizacji ryzyka polegają na zastosowaniu dodatkowych środków technicznych i organizacyjnych, a unikanie ryzyka – na całkowitej rezygnacji z danej czynności. 

Można także zdecydować o przeniesieniu ryzyka poprzez jego dzielenie lub przeniesienie na inny wyspecjalizowany podmiot albo o ubezpieczeniu od ryzyka, na przykład na wypadek roszczeń. 

Gdy trudno o minimalizację ryzyka z wykorzystaniem zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, stosowane są sprawdzone metody jego ograniczenia poprzez poszukiwanie sposobów na dalszą minimalizację danych. Trzeba przy tym pamiętać, że zgodnie z zasadą dotycząca domyślnej ochrony danych osobowych (art. 25 ust. 2 RODO) dane powinny być zbierane w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania oraz przez stosowanie technik szyfrowania i pseudonimizacji danych. 

Po wprowadzeniu dodatkowych zabezpieczeń lub wykorzystaniu metod mających ograniczyć ryzyko, przeprowadza się ponowne szacowanie ryzyka i ponownie ocenia się skutki lub prawdopodobieństwo zmaterializowania zagrożenia. 

Dla oceny skutków naruszenia przyjęto zestaw kryteriów, które pozwalają ustalić zagrożenia a także podjąć decyzję o powiadomieniu organu nadzorczego ochrony danych (UODO). Należą do nich: ocena charakteru naruszenia, możliwe negatywne skutki naruszenia oraz ocena czynników minimalizujących naruszenie. 

Przy pierwszym kryterium sprawdzamy, czy naruszenie dotyczy danych ujawniających pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, czy dotyczy przynależności do związków zawodowych lub danych biometrycznych, danych genetycznych, dotyczących zdrowia lub życia seksualnego, albo czy dotyczy danych z wykorzystaniem których oceniane są czynniki osobowe, w szczególności analizowane lub prognozowane aspekty dotyczące efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się – w celu tworzenia lub wykorzystywania profili osobistych, albo danych o wyrokach skazujących i naruszeń prawa czy danych osób wymagających szczególnej ochrony, w tym dzieci. 

Sprawdzane jest także, czy naruszenie dotyczy dużej ilości danych osobowych, danych osobowych prawnie chronionych, na przykład tajemnicą ustawową lub zawodową, a także danych, które ulegały nieuprawionemu odwróceniu pseudonimizacji lub zostały odszyfrowane. 

Możliwe negatywne skutki naruszenia danych osobowych to naruszenie dobrego imienia, dyskryminacja, utrata kontroli nad danymi, kradzież tożsamości i możliwe wynikające z tego oszustwa, straty finansowe, ograniczenie praw i wolności. 

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej partnerem Kongresu Wyzwań Zdrowotnych>>>

Czynniki minimalizujące ryzyko to zobowiązanie do zachowania poufności lub tajemnicy, szyfrowanie danych, a także minimalizacja lub pseudonimizacja danych. 

W przypadku chociażby jednej twierdzącej odpowiedzi przy ocenie charakteru naruszenia, ryzyko uznaje się za wysokie, na przykład jeśli dotyczy szczególnych kategorii danych osobowych o stanie zdrowia. 

Na podstawie oceny możliwych negatywnych skutków naruszenia dokonywana jest analiza oraz ocena prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnego zdarzenia.  Iloczyn wartości zdarzenia i prawdopodobieństwa wskazuje na poziom ryzyka. 

Jeśli przeprowadzona ocena wskazuje na wysokie ryzyko niezależnie czy wynika to z oceny charakteru naruszenia czy oceny możliwych negatywnych skutków naruszenia dokonywane jest zawiadomienie organu nadzorczego ochrony danych osobowych (UODO) i podmiotów danych. 

W przypadku wskazania średniego ryzyka zawiadamiany jest organ nadzorczy ochrony danych osobowych (UODO) – nie wymagane jest powiadomienie podmiotów danych, jednak nie jest to zabronione i może być traktowane jako dobra praktyka.  

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych należy dokonać przeglądu analizy ryzyka, która pozwoli ponownie ocenić, czy zastosowane środki techniczne i organizacyjne są adekwatne do zagrożenia. 

W przypadku kolejnego szacowania po naruszeniu ochrony danych osobowych należy zwracać szczególną uwagę nie tylko na zastosowane zabezpieczenia ale również na to, czy wartość prawdopodobieństwa jest na właściwym poziomie i nie wymaga zwiększenia w związku ze zdarzeniem. 

Konferencja pt. “RODO w sektorze medycznym – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?” odbyła się 25 maja 2021 roku. 

Organizatorem Konferencji byli: Medexpert Ligia Kornowska oraz Polska Federacja Szpitali. Partnerem prawnym była Kancelaria DZP sp. k. Pracodawcy Medycyny Prywatnej objęli wydarzenie swoim patronatem. 

Więcej informacji na temat kodeksu RODO w ochronie zdrowia znajduje się na stronie www.rodowzdrowiu.pl. 

Przeczytaj teraz

Pracodawcy Medycyny Prywatnej partnerem Kongresu Wyzwań Zdrowotnych 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 9.06.2021

Od 14 do 16 czerwca 2021 roku odbędzie się VI Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress ‒ HCC). Pracodawcy Medycyny Prywatnej są partnerem tego wydarzenia, które będzie mieć formułę hybrydową – stacjonarną i online.  

Prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej, prezes Grupy Lux Med, Anna Rulkiewicz weźmie udział w sesji inauguracyjnej wydarzenia, przebiegającej pod hasłem “System ochrony zdrowia w Polsce – czy zdał najtrudniejszy egzamin? Co przyniesie przyszłość?”, która odbędzie się 14 czerwca 2021 od 9.30 do 12.00. 

Jakub Swadźba, prezes zarządu spółki Diagnostyka, członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej, będzie uczestnikiem panelu pt. “Krajowy Plan Odbudowy – jak dobrze wydać unijne pieniądze na zdrowie”, który będzie miał miejsce 14 czerwca 2021 od 12.30 do 14.00, a dr Piotr Soszyński, dyrektor ds. strategicznego doradztwa medycznego Medicover weźmie udział w panelu pt. “Wyzwania e-Zdrowia 2021”, który odbędzie się 15 czerwca 2021, w godzinach od 9.30 do 11.00. 

Czytaj także: Jak zarządzać ryzykiem zgodnie z RODO w laboratorium medycznym? >>>

Wiceprezydent Pracodawców RP Andrzej Mądrala będzie natomiast uczestnikiem debat na temat kadr medycznych oraz ich wynagrodzeń (15 czerwca 2021, od 15.30 do 17.00). 

Na program VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych złoży się kilkadziesiąt sesji w sześciu głównych blokach tematycznych, takich jak polityka zdrowotna, finanse i zarządzanie, terapie, nowe technologie, e-Zdrowie oraz edukacja. 

Do udziału w programie zaproszeni zostali specjaliści reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych, przedstawiciele świata nauki, polityki, administracji samorządowej, organizacji pozarządowych – w tym zrzeszających pacjentów – oraz gospodarki, biznesu, przemysłu farmaceutycznego, finansów i rynku ubezpieczeniowego. 

Podczas Kongresu odbędą się także wydarzenia towarzyszące. Zaprezentowani zostaną laureaci czwartej edycji konkursu Zdrowy Samorząd, III Konkursu Start-Up-Med, a także czwartej edycji Nagrody Animus Fortis (Mężny Duch). Po raz czwarty Kongresowi będzie towarzyszyć Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych. 

Dzięki transmisjom online, wszystkie kongresowe debaty, wykłady i prezentacje dostępne będą zarówno na stronie internetowej wydarzenia hccongress.pl, jak i portalach Grupy PTWP: rynekzdrowia.pl, rynekaptek.pl i infodent24.pl. 

Organizatorem Kongresu jest Grupa PTWP. 

Partnerem kongresu jest także między innymi Grupa Lux Med.. 

Szczegółowe informacje na temat programu Kongresu Wyzwań Zdrowotnych znajdują się na stronie www https://www.hccongress.pl/2021/pl. 

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne Enel-Med przeprowadzi emisję akcji

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 9.06.2021

Walne zgromadzenie Centrum Medycznego Enel-Med S.A. podjęło decyzję dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji do 4.713.379 akcji. Akcje te będą stanowić do 20 procent udziału w obecnym kapitale zakładowym. 

Emisja zostanie przeprowadzona z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze subskrypcji prywatnej, w ramach oferty publicznej zwolnionej z obowiązku publikowania prospektu. 

Enel-Med informuje, że pozyskany w drodze emisji akcji kapitał zostanie przeznaczony na rozwój sieci, między innymi przychodni oferujących usługi abonamentowe, placówek stomatologicznych, placówek medycyny estetycznej, pracowni oferujących świadczenia w zakresie diagnostyki obrazowej, a także na cyfryzację usług, ze szczególnym uwzględnieniem telemedycyny oraz e-commerce. 

Czytaj także: Enel-med: wzrost sprzedaży abonamentów oraz usług FFS>>> 

Cena emisyjna akcji będzie ustalona z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu. Punktem odniesienia będzie średnia cena arytmetyczna ze średnich dziennych cen akcji spółki ważonych wolumenem obrotu, z wyłączeniem transakcji pakietowych z miesiąca poprzedzającego podjęcie uchwały, czyli 19 zł za jedną akcję serii E.  

Centrum Medyczne Enel-Med oferuje pełną obsługę medyczną. W skład grupy wchodzą przychodnie wieloprofilowe, szpital, oddziały diagnostyki obrazowej, specjalistyczne kliniki: stomatologii, medycyny estetycznej i medycyny sportowej oraz dom seniora.  

Enel-med to 41 oddziałów oraz ponad 1600 placówek partnerskich na terenie całego kraju, obsługujących ponad 700 tysięcy pacjentów.

Czytaj także: Jak zarządzać ryzykiem zgodnie z RODO w laboratorium medycznym? >>>

Przeczytaj teraz

Nowe mammografy Lux Med w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 9.06.2021

Lux Med Diagnostyka wzbogaca zaplecze sprzętu do diagnostyki obrazowej o nowe, cyfrowe aparaty mammograficzne. Urządzenia zostaną kupione za środki przyznane w ramach konkursu ogłoszonego przez ministra zdrowia, stanowiącego część realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej. 

W wyniku konkursu Ministerstwo Zdrowia przyznało Lux Med na realizację tego zadania 5,4 mln zł, z tego 1,2 mln zł w roku 2021, a 4,2 mln zł w roku 2022.  

Pozwoli to na zakup dziewięciu najwyższej jakości cyfrowych aparatów mammograficznych do mobilnych pracowni mammograficznych, dwa urządzenia zostaną kupione w roku 2021, a siedem – w roku 2022. 

Nowe aparaty pozwolą na poprawę komfortu wykonywania badań, a także zagwarantują doskonałą jakość obrazu i nowoczesne wsparcie dla lekarzy radiologów opisujących badania. 

W roku 2021 Lux Med Diagnostyka wyposażyła także w nowy sprzęt pracownie tomografii komputerowej w Łodzi i w Gdańsku. 

Czytaj na ten temat: Lux Med Diagnostyka inwestuje w nowy sprzęt i technologię>>>

Lux Med Diagnostyka to największy usługodawca diagnostyki obrazowej w Polsce. Wykonuje badania rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, mammografię, badania USG i RTG. 

Pracownie Lux Med Diagnostyka działają na terenie publicznych szpitali oraz jako samodzielne ośrodki w całej Polsce.  

Lux Med Diagnostyka specjalizuje się w badaniach mammograficznych wykonywanych w mobilnych pracowniach diagnostycznych – mammobusach. 

Przeczytaj teraz

Szpital Mazovia rozszerza współpracę z Radomskim Centrum Onkologii  

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 9.06.2021

W ramach rozszerzenia współpracy z Radomskim Centrum Onkologii do zespołu warszawskiego Szpitala Mazovia dołączył specjalista radioterapii onkologicznej. Konsultacje u specjalisty dostępne są zarówno w Radomiu, jak i w Warszawie. 

Zespół Szpitala Mazovia wznowił konsultacje i zabiegi operacyjne w Radomskim Centrum Onkologii. Cztery razy w tygodniu odbywają się tam konsultacje urologiczne, a dwa razy w tygodniu zabiegi operacyjne, zarówno laparoskopowe, jak i otwarte. Zarówno konsultacje jak i zabiegi finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Pacjenci mają również możliwość konsultacji komercyjnych, dotyczących operacji w asyście robota da Vinci. Takie zabiegi odbywają się w Warszawie, w Szpitalu Mazovia. 

Czytaj także: Nowoczesne zabiegi przy udziale robota Da Vinci w Szpitalu Mazovia >>>

Kierownik Oddziału Radioterapii w Radomskim Centrum Onkologii raz w tygodniu konsultuje pacjentów przed i po zabiegach operacyjnych oraz kwalifikuje do leczenia metodami radioterapii, chemioterapii oraz hormonoterapii. Konsultacje takie odbywają się w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ.  

Szpital Mazovia działa od 2009 roku. Specjalizuje się w innowacyjnym leczeniu schorzeń urologicznych oraz onkourologicznych. Oferuje zarówno świadczenia komercyjne jak i finansowane przez NFZ. 

W szpitalu wykonywane są między innymi zabiegi z wykorzystaniem robota chirurgicznego da Vinci oraz przy użyciu ultranowoczesnego noża plazmowego J-Plazma.  

Placówka działa przy alei Komisji Edukacji Narodowej 47/U15 na warszawskim Ursynowie. 

Czytaj także: Unikatowe operacje w Szpitalu Mazovia>>>

Przeczytaj teraz

Lux Med podejmuje inicjatywę „Healthy Cities” 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 2.06.2021

Aktywność fizyczna może być dobra nie tylko dla naszego zdrowia, ale także dla środowiska. Grupa Lux Med ogłasza wyzwanie Healthy Cities, w ramach którego, we współpracy z Lasami Państwowymi, posadzi ponad 300 tysięcy drzew w całej Polsce. O tym, jak duży las powstanie w poszczególnych województwach zdecydują uczestnicy. 

Grupa Lux Med zachęca do regularnej aktywności fizycznej, ale także do zadbania o czyste powietrze. Każdy może się do tego przyczynić – wystarczy pobrać darmową aplikację Healthy Cities, dostępną w AppStore oraz Google Play. Podczas rejestracji należy wybrać województwo, w ramach którego dołącza się do akcji i zrobić jak najwięcej kroków do końca czerwca 2021 roku. 

Rywalizacja odbywa się między 16 województwami – w każdym z nich Grupa Lux Med we współpracy z Lasami Państwowymi posadzi las. Jego wielkość będzie zależna od finalnej pozycji drużyny w rankingu kroków (decyduje średnia liczba kroków w przeliczeniu na jednego uczestnika). Łącznie w całej Polsce firma posadzi 50 hektarów lasów. 

-Jakość środowiska, w którym żyjemy ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. Obserwujemy to każdego dnia w naszych gabinetach. W projekcie Healthy Cities chcemy pokazać, że każdy może działać – to my jesteśmy odpowiedzialni za nasze zdrowie i za to, w jakim stanie przekażemy planetę przyszłym pokoleniom. Dwa drzewa średniej wielkości zaspokajają roczne zapotrzebowanie jednej osoby na tlen, więc jak posadzimy ich 300 tysięcy, będzie to miało realny efekt. Ale nasza aktywność na polu środowiskowym ma również charakter symboliczny – każdego dnia zastanawiamy się co jeszcze możemy zrobić, by czynić świat lepszym i takim podejściem chcemy zarażać nasze otoczenie – mówi o założeniach wyzwania Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med. 

Pandemia spowodowała, że wiele osób zostało zamkniętych w domach i zrezygnowało z codziennego ruchu. W tym projekcie każdy może zyskać podwójnie – po pierwsze, dzięki regularnej aktywności fizycznej, poprawić swoje zdrowie i samopoczucie, a po drugie przyczynić się do nasadzenia drzew w swojej okolicy. Wystarczy wybrać spacer zamiast samochodu lub komunikacji miejskiej w drodze do pracy. 

-Obserwując postępujące zmiany klimatu, zanieczyszczenie środowiska czy wyczerpujące się zasoby nie sposób pozostać obojętnym. Są to zjawiska, do których przyczynia się człowiek. Mając poczucie odpowiedzialności, nie zastanawiamy się czy jako firma powinniśmy podejmować działania prośrodowiskowe, tylko jak zrobić to najbardziej efektywnie – podkreśla prezes Grupy Lux Med. 

Czytaj także: Lux Med zaszczepi olimpijczyków >>>

Aplikacja wyposażona jest również w bibliotekę artykułów przygotowanych przez ekspertów Grupy Lux Med. Publikowane są tam informacje w trzech kategoriach: styl życia i sport; zdrowie psychiczne oraz pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, tak, aby uczestnikom zapewnić dostęp do pewnej wiedzy związanej z wyzwaniem. 

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie.  

Grupa Lux Med. zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 260 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, w tym placówki ambulatoryjne, diagnostyczne i szpitale, a także ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny oraz blisko 3000 poradni partnerskich. Firma zatrudnia ponad 17 500 osób, około 7500 lekarzy i 4000 wspierającego personelu medycznego.  

Grupa Lux Med. jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. 

Przeczytaj teraz

Medicover Polska wdraża zdalne KTG dla kobiet w ciąży 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 2.06.2021

Medicover we współpracy z Nestmedic wdraża pilotażowo innowacyjne rozwiązanie z obszaru telediagnostyki. Pregnabit to narzędzie, które pozwala na zdalną kardiotokografię (KTG), czyli badanie akcji serca płodu i czynności skurczowej mięśnia macicy – we własnym domu, w dogodnym czasie.  

Przyszłe mamy mogą poznać zalety tego rozwiązania, odwiedzając centrum medyczne Medicover przy Alejach Jerozolimskich od 1 czerwca 2021. Pacjentki, po otrzymaniu skierowania od lekarza prowadzącego, zyskują możliwość wygodnego i bezpiecznego monitorowania uderzeń serca swego dziecka.   

Medicover konsekwentnie rozszerza możliwości, jakie niesie ze sobą telediagnostyka i wprowadza do swojej oferty nowoczesne e-rozwiązania. Po serii testów rozwiązań służących do zdalnego diagnozowania i kontroli leczenia między innymi infekcji dróg oddechowych, ale także ukąszeń, alergii i typowych chorób skóry, firma pilotażowo wdraża rozwiązanie Pregnabit, które pozwala na zdalne wykonywanie badania KTG. 

Od 1 czerwca 2021 pacjentki od 32 tygodnia ciąży odbywające wizytę w warszawskim centrum medycznym Medicover przy Alejach Jerozolimskich 96, mają możliwość odpłatnego wypożyczenia zestawu do zdalnego KTG. W jego skład wchodzą między innymi: urządzenie KTG Pregnabit, sonda FHR pozwalająca wyznaczyć wartość akcji serca płodu, sonda TOCO umożliwiająca zmierzenie poziomu skurczów mięśnia macicy, pulsometr, żel do KTG. 

Nowatorskie podejście do pomiarów, bazujące na algorytmach danych z sond i klipsa do pomiaru tętna, pozwala odróżnić bicie serca płodu od pulsu matki. Urządzenie cechuje się dużą dokładnością pomiaru, a jego obsługa jest intuicyjna. Sam przyrząd jest przenośny i niewielkich gabarytów, więc badanie można wykonać o dowolnej porze, w dowolnym miejscu. 

Samodzielny pomiar KTG trwa około 30 minut, a jego wyniki są bezpośrednio przekazywane do Medycznego Centrum Telemonitoringu, obsługiwanego przez wykwalifikowaną kadrę medyczną. Zadaniem Centrum jest bieżąca interpretacja wyników i formułowanie zaleceń dla pacjentki, stąd w przypadku zagrożenia płodu czy zdrowia matki personel natychmiast telefonicznie kontaktuje się z pacjentką. 

Czytaj także: Medicover Polska rozpoczyna współpracę z MedApp S.A. w obszarze medycyny cyfrowej >>> 

W przypadku poprawnego zapisu KTG ciężarna otrzymuje wiadomość SMS, że zapis badania jest w normie. Zebrane dane medyczne są bezpiecznie przechowywane i dostępne do wglądu pacjentki i lekarza prowadzącego ciążę i położnej w trybie 24/7. 

-Zależy nam, by testowane i wdrażane przez nas rozwiązania telemedyczne w pełni odpowiadały oczekiwaniom i potrzebom pacjentów. W ciągu ostatnich miesięcy zebraliśmy wystarczająco dużo informacji, aby podjąć decyzję o rozszerzeniu możliwości diagnostycznych i nadzoru nad przebiegiem ciąży u naszych pacjentek – komentuje dr n. med. Piotr Soszyński, dyrektor ds. strategicznego doradztwa medycznego w Medicover Polska. 

-Urządzenie Pregnabit to dla pacjentki duża wygoda, a także poczucie bezpieczeństwa. Jednak, należy je traktować jako uzupełnienie do zalecanego ambulatoryjnego badania KTG wykonywanego w ostatnim trymestrze ciąży– dodaje. 

Pilotażowe wdrożenie Pregnabit w centrum medycznym Medicover przy Alejach Jerozolimskich zaplanowana jest na 4 miesiące. Urządzenia do zdalnego KTG będą odpłatnie udostępniane pacjentkom, które prowadzą medyczną dokumentację w Medicover i zostały zakwalifikowane przez ginekologa lub położną (w przypadku ciąży fizjologicznej) do tej usługi, na okres dwóch bądź czterech tygodni. W przypadku pozytywnych rezultatów pilotażu, Medicover planuje rozszerzenie dostępności usługi w innych centrach medycznych. 

Z urządzenia Pregnabit w 2021 skorzystało już blisko 400 pacjentek w Polsce. Jak informuje Nestmedic, 89 procent dotychczasowych badań to badania prawidłowe, natomiast około 1,2 procent badań to badania wymagające interwencji lekarza lub udania się do szpitala. Najczęstszą przyczyną nadania statusu „skontaktuj się z lekarzem” był rozpoczynający się poród lub tachykardia u płodu. 

W Medicover konsultacje telemedyczne, między innymi z ginekologiem, cieszą się dużą popularnością. Dlatego też w 2021 roku firma planuje dalej testować i wdrażać najlepsze rozwiązania służące do zdalnej diagnostyki. 

Przeczytaj teraz

Lux Med udostępnia swoim pacjentom usługę mojeID 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 30.05.2021

Pacjenci Lux Med mają możliwość potwierdzania tożsamości online przy użyciu mojeID od KIR. Usługa umożliwia w pełni zdalną rejestrację w Portalu Pacjenta, a także zapewnia między innymi dostęp online do dokumentacji medycznej.  

Usługa mojeID to bezpieczny i wygodny sposób zdalnego potwierdzania tożsamości w usługach świadczonych przez dostawców komercyjnych i administrację publiczną. Weryfikacja tożsamości z wykorzystaniem mojeID odbywa się poprzez systemy bankowości elektronicznej, w oparciu o dane, które zostały wcześniej zweryfikowane przez podmiot zaufany, jakim jest na przykład bank. Usługa zapewnia zdalną rejestrację w Portalu Pacjenta, gdzie można zrealizować formalności, które dotychczas wymagały osobistej wizyty w placówce medycznej.  

– Współpraca z Lux Med, liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce, jest dla nas ważnym krokiem w rozwoju mojeID. Możliwość zdalnego potwierdzania tożsamości w sektorze medycznym daje pacjentom wygodę i zapewnia bezpieczeństwo przekazywanych przez nich danym. Ma to szczególne znaczenie w kontekście intensywnego rozwoju usług świadczonych online i tzw. telemedycyny. Dołączenie Lux Med. do grona firm rozwijających własne usługi cyfrowe w oparciu o mojeID, jest dla nas wyróżnieniem i dowodem zaufania dla realnej wartości naszego rozwiązania – mówi Piotr Alicki, prezes zarządu KIR. 

Czytaj także: Prywatna opieka zdrowotna odrobi straty już w 2021 roku>>>

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce. Świadczy usługi medyczne dla ponad 2,2 miliona pacjentów. Około 7000 lekarzy i 4000 wspierającego ich personelu medycznego przyjmuje pacjentów w placówkach ambulatoryjnych, diagnostycznych i szpitalach oraz ośrodku opiekuńczo-rehabilitacyjnym. Konsultacje medyczne dostępne są także online. Firma jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. 

– Stale inwestujemy w innowacje, które usprawniają i podnoszą standard świadczonych przez nas usług. Doświadczenia ostatnich miesięcy pokazały, jak duże znaczenie ma zapewnienie pacjentom kontaktu z lekarzem lub pielęgniarką także w trybie zdalnym. Dzięki wdrożeniu usługi mojeID, pacjenci Lux Med zyskują nową, wygodniejszą i w pełni bezpieczną metodę zarejestrowania się w Portalu Pacjenta, by umówić termin wizyty, skonsultować się online z lekarzem, czy odebrać wyniki badań – bez konieczności osobistej obecności w placówce – mówi Michał Rybak, wiceprezes Lux Med ds. operacyjnych. 

mojeID odpowiada na rosnącą potrzebę zapewnienia wygodnego i uniwersalnego, a jednocześnie bezpiecznego mechanizmu elektronicznej identyfikacji klientów, w ramach usług oferowanych przez dostawców komercyjnych i jednostki administracji publicznej. Dynamicznie rośnie liczba usługodawców korzystających z mojeID z różnych sektorów gospodarki. Wśród nich są firmy między innymi z sektora ubezpieczeń, energetyki, usług finansowych oraz telekomunikacyjnych. Z usługi mojeID może korzystać już około 13 milionów klientów bankowości elektronicznej. 

Z usługi tej korzystają także Medicover, Centrum Medyczne Damiana oraz Centrum Medyczne Enel-Med.

Czytaj także: Medicover Polska jako pierwsza firma medyczna wdraża mojeID>>>

Przeczytaj teraz

Enel-med: wzrost sprzedaży abonamentów oraz usług FFS 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 30.05.2021

W I kwartale 2021 roku Centrum Medyczne Enel-Med odnotowało wzrost sprzedaży abonamentów w e-sklepie o 136 procent w stosunku do IV kwartału roku 2020. Chęć zapewnienia sobie bieżącego dostępu do opieki medycznej powoduje, że klienci B2C są skłonni do samodzielnego finansowania wydatków w obszarze ochrony zdrowia. 

Wpływy z abonamentów (Enel-Care) oraz ubezpieczeń (Medi Care) wyniosły w tym okresie 34,7 mln zł, co stanowi 65,6 procent łącznej sprzedaży w pierwszych trzech miesiącach 2021 roku. 

Pomimo panującego stanu pandemii w I kwartale 2021 zauważalny był także powrót pacjentów do przychodni, w tym także korzystających z usług Fee For Service. W tym zakresie spółka zanotowała wzrost przychodów o 13,4 procent (do 25,4 mln zł) w stosunku do I kwartału 2020 roku.  

Było to efektem zarówno zwiększonej liczby realizowanych badań pod kątem SARS-CoV-2 (realizacja testów PCR, RT-PCR genetycznych oraz antygenowych) jak i powrotu pacjentów na konsultacje, leczenie oraz badania (w szczególności w obszarze stomatologii oraz diagnostyki obrazowej), odłożone bądź niezrealizowane w roku 2020, z uwagi na panujący stan pandemii. 

Czytaj także: Enel-med Gwiazdą Jakości Obsługi 2021>>>

Mając wybór, czy skorzystać z wizyty w oddziale, czy z e-wizyty, około 44 procent pacjentów sieci ene-med w kwartale 2021 roku wybierało konsultacje on-line. W okresie epidemii wiele osób skorzystało z tej formy świadczenia usług po raz pierwszy, doceniając możliwość uzyskania tą drogą e-diagnozy, e-recepty czy e-zwolnienia. W styczniu 2021 roku został osiągnięty poziom ponad 200 tysięcy pobrań aplikacji mobilnej, a ponad 54 procent możliwych do umówienia wizyt i badań online umawiana jest poprzez aplikację oraz system online. 

W I kwartale 2021 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży uzyskane przez Centrum Medyczne Enel-Med  S.A. osiągnęły wartość 106 mln zł, oznaczało to spadek o 1,5 procent w porównaniu do I kwartału 2020 roku. Za I kwartał 2021 zanotowano stratę w wysokości 1 542 742 zł, rok wcześniej strata miała wartość 9 066 218 zł. 

Spółka zwołała na 7 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Wśród projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad, znajduje się uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.  

Czytaj na ten temat: Centrum Medyczne Enel-Med planuje emisję akcji>>>

Pozyskany dzięki temu kapitał zostanie przeznaczony na rozwój sieci placówek, między innymi stomatologicznych, oferujących świadczenia w zakresie diagnostyki obrazowej, medycyny estetycznej oraz na cyfryzację usług.   

Centrum Medyczne Enel-Med oferuje pełną obsługę medyczną. W skład grupy wchodzą przychodnie wieloprofilowe, szpital, oddziały diagnostyki obrazowej, specjalistyczne kliniki: stomatologii, medycyny estetycznej i medycyny sportowej oraz dom seniora. Sieć enel-med to 41 oddziałów oraz ponad 1600 placówek partnerskich na terenie całego kraju, obsługujących ponad 700 tysięcy pacjentów. 

Obroty Grupy w 2020 roku wyniosły 399,8 mln złotych. 

Przeczytaj teraz

Szpital Gajda-Med wygrał konkurs na rehabilitację pocovidową 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 30.05.2021

Szpital Powiatowy Gajda – Med w Pułtusku wygrał kolejny konkurs zorganizowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Konkurs dotyczył rehabilitacji stacjonarnej pocovidowej, która od 25 maja 2021 realizowana jest na terenie placówki. 

Rehabilitacja pocovidowa odbywa się w ramach pobytu na oddziale rehabilitacji kardiologicznej.  

Realizacja rehabilitacji rozpoczyna się 6 miesięcy od zakończenia leczenia, z zastrzeżeniem, że jedna osoba może skorzystać z tego programu tylko raz. Czas trwania rehabilitacji po przebyciu COVID-19 wynosi od 2 do 6 tygodni. 

Czytaj także: Lux Med udostępnia swoim pacjentom usługę mojeID >>>

Celem rehabilitacji jest poprawa sprawności oddechowej, wydolności wysiłkowej i krążeniowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcie zdrowia psychicznego. 

Szpital Gajda-Med prowadzi 9 oddziałów, poradnię podstawowej opieki zdrowotnej, poradnie specjalistyczne oraz pracownie diagnostyczne. 

Grupa Gajda-Med w sumie prowadzi ponad 20 placówek, zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego. 

Centrum Medyczne Gajda-Med powstało w 1998 roku. Założycielem i dyrektorem Centrum jest dr n. med. Robert Gajda.

Przeczytaj teraz

Ustawa powinna określać źródła finansowania wynagrodzeń w ochronie zdrowia

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 29.05.2021

Pracodawcy RP uważają, że system opieki zdrowotnej w Polsce wymaga wzrostu nakładów finansowych, a ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych powinna precyzyjnie określać źródła finansowania wynagrodzeń. 

Pracodawcy RP zwracają uwagę na potrzebę urealnienia nakładów przeznaczanych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej i zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych, będących w dyspozycji NFZ, na godne warunki pracy i płacy dla pracowników ochrony zdrowia oraz o zmianę modelu finansowania świadczeń. 

 -Wszyscy wiemy, że system opieki zdrowotnej wymaga istotnych zmian. Mamy też nadzieję, że doświadczenia płynące z czasu pandemii mogą być tymi, które powinny nas skłonić do podjęcia odważnych zmian w zakresie finansowania i organizacji systemu ochrony zdrowia – piszą Pracodawcy RP w stanowisku dotyczącym projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. 

Czytaj także: Bierzemy aktywny udział w tworzeniu aktów prawnych i standardów>>>

Pracodawcy RP za konieczne uznają zapewnienie godnych warunków pracy i płacy wszystkim pracownikom medycznym, jednoznaczne określenie w przepisach prawa źródła finansowania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz zasady przekazywania środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń tych pracowników, zwiększenie nakładów finansowych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej a także wprowadzenie mechanizmów finansowych premiujących jakość i zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne Polaków. 

Podkreślają także, że zabezpieczenie postulatów pracowników sektora ochrony zdrowia nie może odbyć się kosztem pacjentów. Apelują, by projektowana ustawa uwzględniała postulaty wszystkich uczestników systemu opieki zdrowotnej w Polsce. 

Stanowisko Pracodawców RP w tej sprawie, które przekazane zostało do Dariusza Salomończyka, zastępcy szefa Kancelarii Sejmu, dostępne jest tutaj>>> 

Przeczytaj teraz

Jakie są plany restrukturyzacji szpitali? 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.05.2021

Projekt zmian dotyczących restrukturyzacji szpitali, warianty rozwiązań i plany dotyczące centralnego systemu nadzoru nad placówkami były tematem webinarium zorganizowanego przez Pracodawców RP. Koncepcję zmian w tym zakresie przedstawił Sławomir Gadomski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. 

Minister Gadomski podkreślił, że najważniejszym problemem w przypadku szpitali jest wielowładztwo, czyli wielość podmiotów będących właścicielami tych placówek (zdarza się, że w jednym mieście działają szpitale należące do siedmiu różnych właścicieli), która utrudnia zarządzanie i współpracę między nimi. Szczególnie widoczne stało się to podczas pandemii, kiedy podejmowane były działania wymagające właśnie współpracy różnych podmiotów. 

Istotną sprawą są finanse szpitali, a także utrzymywanie nieefektywnej bazy, czyli na przykład szpitali pełniących tzw. ostre dyżury chirurgiczne czy ginekologiczno-położnicze.  Niekorzystna dla szpitali, według ministra Gadomskiego, jest konkurencją pomiędzy nimi, skutkująca negocjacjami z kadrą czy negocjacjami stawek wynagrodzenia. 

Planowane przez Ministerstwo Zdrowia rozwiązania mają usunąć te problemy, a politykę prowadzoną przez poszczególne szpitale dostosować do potrzeb, zgodnych z mapami zdrowotnymi.  

-Widzimy potrzebę centralnego systemu nadzoru nad restrukturyzacją, także nad zobowiązaniami szpitali. Procesy te będzie wspierała Agencja Rozwoju Szpitali, która będzie też działała prorozwojowo. Powstaną odpowiednie mechanizmy standaryzujące, a Agencja będzie pełniła także rolę doradczą – mówił minister Gadomski. 

Rozważanych jest kilka wariantów restrukturyzacji szpitalnictwa – pierwszy zakłada ograniczenie podmiotów nadzorujących szpitale, drugi – wzmocnienie nadzoru nad szpitalami przez administrację rządową, a trzeba – przymusową restrukturyzację szpitali i czasowe przejęcie kontroli przez podmiot restrukturyzacyjny, czyli ARS w przypadku szpitali z najniższą kategorią. Nowa sieć szpitali oparta byłaby na strukturze świadczeń, kryteriach jakościowych i wyróżnieniu najlepszych placówek, na uproszczeniu struktury i zmniejszeniu znaczenia ryczałtu w finansowaniu. 

Restrukturyzacja nie obejmie placówek prywatnych, będzie dotyczyła tylko szpitali publicznych. 

Czytaj także: Prywatne szpitale włączają się w walkę z epidemią>>>

Eksperci nie mają wątpliwości, że przedstawione przez Wiceministra Zdrowia plany to krok w dobrym kierunku. Choć wskazali na kilka rozwiązań, które powinny sprawić, że reforma będzie bardziej efektywna. 

Adam Kozierkiewicz, ekspert ds. ekonomiki zdrowia, zwrócił uwagę na kategoryzację szpitali i na to, jakie kryteria będą stosowane w tym przypadku.  

-Takie kategorie z pewnością pozwolą się skupić na placówkach, które będą potrzebowały interwencji, ponieważ utraciły kontrolę nad finansami – mówił Kozierkiewicz. – Dobrze byłoby nadać szpitalom wcześniej takie kategorie, ponieważ będą one mogły zobaczyć, jaka jest ich sytuacja – dodał. 

Poruszył także temat tego, jak będzie wyglądała działalność szpitali, w których interwencję podejmie Agencja Rozwoju Szpitali i zasugerował, czy nie warto byłoby rozważyć konsolidacji placówek, które przeszły restrukturyzację.  

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka przyznała, że polskiemu szpitalnictwu przydadzą się reformy. 

 – Nie ma wątpliwości, że potrzebujemy zmian w polskim szpitalnictwie. Potrzebujemy reformy, która uruchomi procesy przede wszystkim naprawcze, w których zarówno zakres działalności prowadzonej przez szpital, ale również formy, narzędzia, jak i metody zarządzania, które są stosowane przez szpital, będą tymi nowoczesnymi, profesjonalnymi, nakierowanymi na zwiększanie wartości zdrowotnej – powiedziała dr Gałązka-Sobotka. 

 – Do przeprowadzenia udanej restrukturyzacji jest potrzebna wola wszystkich, od organu założycielskiego począwszy, po pracowników i wszystkich interesariuszy – wskazała Ewa Książek-Bator. 

Czytaj także: Nowoczesne zabiegi przy udziale robota Da Vinci w Szpitalu Mazovia>>>

 – Myślę, że warto by było, gdyby szpitale tworzyły pewnego rodzaju konsorcja i mogły współdziałać na rzecz pacjentów koordynowaną opieką – dodała Książek-Bator. 

 – Kategoryzacja szpitali to bardzo interesujący i pożyteczny wątek. Kategorie pozwolą skupić się na ograniczonej liczbie podmiotów, które na pewno potrzebują interwencji – ocenił Adam Kozierkiewicz. 

Prace nad koncepcją zmian w szpitalnictwie ciągle trwają. Raport z rządowego prac zespołu, który zajmuje się tym zagadnieniem, zostanie przekazany jeszcze w tym tygodniu. 

Planowane zmiany, jak zapewnia resort zdrowia, nie dotyczą centralizacji, ale stworzenia nowej sieci oraz systemu kategoryzacji szpitali.

Minister Gadomski poinformował, że przy tworzeniu rozwiązań skorzystano z pomysłów Pracodawców RP wypracowanych w ramach Akademii Zdrowia 2021. 

Adam Kozierkiewicz przypomniał także ostatnie 30 lat historii dotyczącej sytuacji szpitalnictwa w Polsce. Na początku lat 90-tych weszła w życie ustawa o zakładach opieki zdrowotnej, wtedy powstały szpitale jako jednostki budżetowe, podlegające wojewodom, będących także płatnikami świadczeń zdrowotnych. Rozliczanie placówek odbywało się na zasadzie budżetowej, szpitale otrzymywały dotacje na swoją działalność. Obsługiwały je wydziały zdrowia urzędów wojewódzkich. 

Taki stan trwał do początku lat 90-tych, kiedy niektóre z placówek stały się SP ZOZ-ami, mającymi większą autonomię.  Do końca 1998 roku SP ZOZ-y powstawały w formie eksperymentu, były ich około 100.  Takie jednostki lepiej sobie radziły niż jednostki budżetowe. 

W roku 1999 rozpoczęła się reforma administracyjna, wtedy SP ZOZ-y usamodzielniły się i zostały przydzielone do organów administracji samorządowej. Niektóre z nich przekształcały się w spółki niepubliczne (samorządowe). Taki krok był spowodowany chęcią zmniejszenia lub likwidacji zadłużenia szpitali. 

W roku 2010 uchwalona została ustawa o działalności leczniczej. Na jej podstawie SP ZOZ-y były przekształcane w spółki prawa handlowego. Przez pewien czas obowiązywał zapis obligatoryjnego przekształcania szpitali w spółki (przy określonych wynikach finansowych), obecnie takiego obowiązku nie ma. 

17 lutego 2021 w ramach Akademii Zdrowia Pracodawcy RP przygotowali rekomendacje dla poszczególnych obszarów systemu ochrony zdrowia, które dotyczą również restrukturyzacji szpitali. 

Czytaj na ten temat: Pracodawcy RP: rekomendacje dla systemu ochrony zdrowia>>> 

Webinarium w ramach Akademii Zdrowia 2021 pt. “Restrukturyzacja szpitali” odbyło się 25 maja 2021, o godz. 9:00. 

Prelegentami podczas spotkania byli: dr hab. n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka – doradca Prezydenta Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Ewa Książek-Bator – członek zarządu Polskiej Federacji Szpitali, Sławomir Gadomski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, dr n. med. Adam Kozierkiewicz – ekspert ds. ekonomiki zdrowia. 

Spotkanie prowadził dr n. przyr. Andrzej Mądrala – Wiceprezydent Pracodawców RP. 

Zapis webinarium dostępny jest tutaj>>> 

Przeczytaj teraz

Enel-med Gwiazdą Jakości Obsługi 2021

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.05.2021

W XIV edycji Polskiego Programu Jakości Obsługi enel-med został uhonorowany tytułem Gwiazdy Jakości Obsługi 2021. Badanie satysfakcji konsumentów Polskiego Programu Jakości powstaje na podstawie analizy opinii osób, które w ciągu roku 2020 oceniły kilkadziesiąt tysięcy firm za pośrednictwem portalu jakoscobslugi.pl.

W ten sposób wyłonionych zostało 187 firm, które uzyskały w poszczególnych kategoriach największą liczbę opinii. Następnie w badaniu ankietowym CAWI respondenci ocenili ich jakość obsługi oraz stopień rekomendacji danej firmy.

Ocenie podległo 5 obszarów takich jak wygląd miejsca obsługi, zachowanie personelu, wiedza i kompetencje personelu, czas i organizacja obsługi oraz oferta, cena i asortyment.

-Tytuł Gwiazdy Jakości Obsługi 2021 to dla nas wyjątkowe wyróżnienie, zwłaszcza w kontekście obecnej sytuacji epidemiologicznej – mówi Jacek Rozwadowski, prezes zarządu Centrum Medycznego Enel-Med. S.A. – To był rok ogromnych wyzwań, zwłaszcza w obszarze opieki medycznej, z którymi musieliśmy się zmierzyć i dostosować się do nowych warunków, nie obniżając poziomu obsługi pacjentów. Widząc wyniki badania składające się na Polski Program Jakości Obsługi, wiem, że sprostaliśmy temu zadaniu. Jestem wyjątkowo dumny z faktu, ze na tle konkurencji wyróżniamy się pod względem uprzejmości i zachowania personelu. W trudnych czasach, gdy kontakt twarzą w twarz jest mocno utrudniony, ocena dotycząca relacji interpersonalnych jest dla nas bardzo ważna.

Czytaj także: Wyróżnienie dla enel-med od Polskiego Związku Koszykówki>>>

Centrum Medyczne Enel-Med oferuje pełną obsługę medyczną. W skład grupy wchodzą przychodnie wieloprofilowe, szpital, oddziały diagnostyki obrazowej, specjalistyczne kliniki: stomatologii, medycyny estetycznej i medycyny sportowej oraz dom seniora.
Enel-med to 41 oddziałów oraz ponad 1600 placówek partnerskich na terenie całego kraju, obsługujących ponad 700 tysięcy pacjentów.

Przeczytaj teraz

Pracownicy oczekują wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.05.2021

Prawie 90 procent osób uważa, że firma powinna pomagać pracownikom z zaburzeniami psychicznymi, a pracodawca powinien wprowadzić program dbający o zdrowie psychiczne zespołu. To jeden z wniosków płynących z badania „Zdrowie psychiczne w środowisku pracy”, zrealizowanego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zrozum. Poczuj. Działaj!”.  

Pomysłodawcą badania są organizatorzy kampanii, Pracodawcy RP i Grupa ArteMis. Badanie oraz raport dofinansowane są ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Raport pokazuje, jak ważne jest wsparcie pracowników w obszarze samopoczucia i zdrowia psychicznego, bo jak wynika z danych, prawie połowa z nich odczuwa przewlekły stres. 

Osoby biorące udział w badaniu, niezależnie od zajmowanego stanowiska, wskazały na te same główne czynniki, które mogą sprzyjać powstawaniu lub wzmacnianiu zaburzeń psychicznych w środowisku pracy, czyli nadmiar stresu, nadmiar zadań i presję czasu. 

Przewlekły stres był również jednym z najczęstszych objawów zaburzeń psychicznych, jakie w ostatnich 9-ciu miesiącach dostrzegali u siebie respondenci (w stopniu częstym i bardzo częstym odczuwało go 48,66 procent pytanych). Wskazali także na takie czynniki jak zamartwianie się̨ (55,86 procent), brak energii i osłabienie chęci do działania (59,46 procent) czy bezsenność́ (50,11 procent). 

Respondenci proszeni o wskazanie trudności, z jakimi borykają się w pracy, na pierwszym miejscu postawili brak energii do działania (51,75 procent), gorszy nastrój (50,31 procent), mniejszą motywację (48,77 procent), problemy z koncentracją (44,03 procent), odizolowanie się̨ od zespołu (27,16 procent) oraz trudności w podejmowaniu decyzji (11,42 procent). Tylko 16,5 procent respondentów nie zgłasza żadnych trudności. 

Czytaj także: Lux Med: nowa poradnia zdrowia psychicznego Harmonia w Warszawie>>>

Co warto podkreślić 77 procent respondentów nie uważa, żeby zdrowie psychiczne było wyłącznie osobistą sprawą każdego pracownika i firma nie powinna odnosić się do tych kwestii. 71 procent respondentów z grupy pracowników uważa, że pracodawca powinien zainteresować się ich samopoczuciem. Tego zdania jest także 96 procent pracodawców. 

Pracowników pytano nie tylko o sam fakt oczekiwania wsparcia ze strony pracodawcy, ale też o konkretne rozwiązania. Na pierwszym miejscu wśród oczekiwanych działań, jakie w ich opinii warto byłoby wdrożyć w firmach, były konsultacje z psychologami i psychoterapeutami – wskazało na to niemal 48 procent badanych. Na kolejnych miejscach wskazywano: badania poziomu stresu (41,77 procent), tworzenie przestrzeni umożliwiających wyciszenie bądź relaks (36,52 procent), wprowadzenie ćwiczeń relaksacyjnych (30,76 procent), organizację szkoleń, webinarów, warsztatów w temacie zdrowia psychicznego (29,63 procent), organizację szkoleń dla liderów w zakresie zdrowia psychicznego (27,47 procent), dostarczanie materiałów edukacyjno-informacyjnych dotyczących zdrowia psychicznego (19,03 procent – co ciekawe, tę odpowiedź najczęściej wskazywali pracownicy fizyczni). Zaledwie 4 procent osób nie widzi potrzeby wdrażania działań o takim charakterze. 

-Pracodawcy RP aktywnie wspierają pracodawców i działają na ich rzecz w wielu różnych obszarach. Kampania “Zrozum. Poczuj. Działaj!” ma pokazać, jak ważnym aspektem jest monitoring zdrowia psychicznego pracowników przez pracodawców. Celem badania była nie tylko weryfikacja obecnej sytuacji, ale także wskazanie rekomendacji dla pracodawców oraz pracowników. Bez wątpienia temat zdrowia psychicznego jest dla nich ważny i oczekują wsparcia w tym zakresie – podkreśla Agata Kulak-Walczak, zastępca dyrektora generalnego Pracodawców RP, współorganizatora kampanii. 

Czytaj także: Zmiany w programie pilotażowym centrów zdrowia psychicznego>>>

Jak podkreślają Pracodawcy RP, wywołana pandemią zmiana modelu świadczenia pracy uświadomiła zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, że zdrowie psychiczne to element nie pozostający bez znaczenia dla relacji, zarządzania i atmosfery w środowisku pracy. Wnioski płynące z raportu nie pozostawiają złudzeń, że skutki zmian organizacyjnych w firmie, do wprowadzenia których zostaliśmy zmuszeni koniecznością ochrony zatrudnionych przed zarażeniem koronawirusem, dotykają bardzo wrażliwej sfery – samopoczucia psychicznego pracowników. Okazuje się, że praca zdalna stworzyła nowe wyzwania, którym trzeba sprostać. Postpandemiczny rynek pracy będzie wymagał stworzenia systemu wsparcia zdrowia psychicznego pracowników, który musi uwzględniać wypracowanie wzajemnego zaufania, szacunku i dostrzeżenie potrzeb obu stron stosunku pracy. Opracowany raport zawiera pomocne wskazówki, jak ten system wdrożyć w zakładach pracy. 

Badanie „Zdrowie psychiczne w środowisku pracy” zrealizowano w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Zrozum. Poczuj. Działaj!” w kwietniu 2021 roku na grupie 1000 respondentów. W badaniu uczestniczyły osoby aktywne zawodowo, zarówno pracownicy jak pracodawcy (właściciele firm, kadra zarządzająca, pracownicy działów HR). W anonimowych ankietach sprawdzono wiedzę oraz opinie dotyczące tematu zdrowia psychicznego. 

Raport dostępny jest tutaj>>> 

Przeczytaj teraz

Wyróżnienie dla enel-med od Polskiego Związku Koszykówki

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 22.05.2021

Enel-med zakończył kolejny owocny rok współpracy z Polskim Związkiem Koszykówki, Energa Basket Ligą i Energa Basket Ligą Kobiet i wyróżniony został statuetką dla sprawdzonego i zaufanego partnera medycznego polskiej koszykówki.

Wyróżnienie to trafiło do enel-med na zakończenie sezonu ligowego 2020/2021, który podsumowano 18 maja 2021 roku podczas gali w Centrum Olimpijskim, transmitowanej w Polsacie Sport.

Na scenie pojawili się najlepsi zawodnicy minionego sezonu, w tym Filip Dylewicz, wielokrotny reprezentant Polski, który zimą pobił rekord wszech czasów jeśli chodzi o liczbę ligowych występów. Otrzymał on z rąk dyrektor ds. szpitali i medycyny sportowej enel-med Aleksandry Rzepeckiej nagrodę – pakiet badań długowiecznego sportowca.

Współpraca enel-med i enel-sport z polską koszykówką trwa nieprzerwanie od 2018 roku i jest pełna sukcesów. Są to zarówno sukcesy sportowe, gdyż w tym czasie reprezentacja Polski awansowała do ćwierćfinału mistrzostw świata, a polskie kluby udanie prezentowały się w europejskich pucharach, jak i medyczne, ponieważ dzięki opiece nad zawodowymi sportowcami specjaliści enel-med zyskują cenne doświadczenie, wykorzystywane następnie przy pracy ze wszystkimi pacjentami.

Czytaj także: Warszawa: Centrum Medyczne Enel-Med otworzy nowy oddział w “Klifie” >>>

Kliniki medycyny sportowej enel-sport to cztery placówki, usytuowane w Warszawie i Łodzi, świadczące kompleksowe usługi w zakresie ortopedii, rehabilitacji i medycyny sportowej dorosłych oraz dzieci. Pacjenci mają dostęp do pełnej diagnostyki obrazowej, włącznie z rezonansem magnetycznym 3T oraz – w razie konieczności wykonania zabiegu – do szpitala ortopedycznego w Warszawie. Specjaliści enel-sport leczą najwybitniejszych sportowców w kraju z różnych dyscyplin sportowych między innymi piłki nożnej, tenisa czy piłki ręcznej.

Centrum Medyczne Enel-Med w sumie prowadzi 41 oddziałów oraz ponad 1600 placówek partnerskich na terenie całego kraju, obsługuje ponad 700 tysięcy pacjentów.

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne Damiana: nowe rozwiązania w zakresie e-zdrowia  

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 22.05.2021

Centrum Medyczne Damiana wprowadziło nowe rozwiązanie w zakresie e-zdrowia. W serwisie Damian OnLine dostępna jest teraz e-recepta. Pacjenci mogą ją pobrać lub sprawdzić kod do recepty. 

W serwisie Damian OnLine można także przeglądać wszystkie recepty wystawione przez lekarza. 

Serwis umożliwia także umawianie i odwoływanie wizyt lekarskich, przeglądanie umówionych wizyt, sprawdzanie wybranych wyników badań laboratoryjnych i obrazowych, sprawdzanie przepisanych przez lekarza leków, przeglądanie wystawionych skierowań oraz umawianie się na część zlecanych konsultacji i badań, a także pobieranie dokumentacji medycznej.  

Profil pacjenta Damian OnLine daje także możliwość wpisania się na listę rezerwową w celu umówienia wizyty do konkretnego specjalisty w wybranym terminie i w wybranym miejscu. 

Do usług online można się zalogować przez wpisanie swojego numeru karty Centrum Medycznego Damiana i numeru PESEL, a potwierdzić tożsamość – za pomocą usługi moje ID (przy użyciu bankowości internetowej) oraz przez pokazanie twarzy i dokumentu tożsamości konsultantowi Call Center (zdalnie). 

Jako pierwsza firma medyczna w Polsce usługę mojeID pod koniec 2019 roku wprowadził Medicover. Zapewnia ona gwarancję bezpiecznego i jednoznacznego uwierzytelniania pacjenta. 

Czytaj także: Medicover Polska jako pierwsza firma medyczna wdraża mojeID>>>

Centrum Medyczne Damiana jest częścią Grupy Medicover. 

Działa od 1994 roku i prowadzi przychodnie w Warszawie przy ulicach: Wałbrzyskiej 46, Foksal 3/5, Alei Zjednoczenia 36, Przy Bażantarni 8B, Racławickiej 27, Nowolipie 18, Cybernetyki 7B oraz przy placu Konesera 10A. Przy ulicy Wałbrzyskiej 46 działa też Szpital Damiana. 

Czytaj także: Przesuwanie kompetencji powinno być działaniem systemowym>>>

Przeczytaj teraz

Fresenius Nephrocare Polska włącza w swoje struktury NZOZ Intermed 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 22.05.2021

Międzynarodowa firma prowadząca największą w Polsce sieć stacji dializ łączy się z wielospecjalistycznymi przychodniami oraz placówkami podstawowej opieki zdrowotnej w województwie zachodniopomorskim, należącymi do firmy NZOZ Intermed.  

Spółka NZOZ Intermed powstała w 2003 roku i prowadzi wielospecjalistyczne przychodnie oraz ośrodki POZ, opieki nocnej i świątecznej, które obecnie funkcjonują na terenie czterech powiatów: goleniowskiego, łobeskiego, gryfińskiego i stargardzkiego. 

Fresenius Nephrocare Polska jest częścią międzynarodowego koncernu Fresenius Medical Care, który jest największym na świecie producentem sprzętu do leczenia pacjentów z niewydolnością nerek oraz dostarczycielem usług medycznych. W Polsce do sieci Centrum Dializ Fresenius należą 73 stacje dializ.  

-Dołączenie sieci ośrodków poradni specjalistycznych do firmy Fresenius jest rozszerzeniem naszej działalności w kierunku świadczenia kompleksowej opieki medycznej i kolejnym krokiem przybliżającym nas do koordynowanej opieki medycznej – mówi dr Tomasz Prystacki, prezes zarządu Fresenius Nephrocare Polska. – Dla pacjentów korzystających obecnie z poradni Intermed połączenie odbędzie się niezauważalnie. Wszystkie procesy i procedury integrowane są w sposób niewpływający na bieżącą obsługę pacjentów. Jedyne zmiany, które będą mogli zauważyć chorzy, to na przykład bardzo rygorystyczne procedury jakościowe i higieniczne, które są standardem naszego działania w prowadzeniu terapii.  

Czytaj także: Diagnostyka właścicielem serwisu ZdroweGeny.pl>>>

Zgodnie z zakładanym planem połączenia, przychodnie NZOZ Intermed będą funkcjonowały pod marką Fresenius Nephrocare Polska od 2 sierpnia 2021 roku.  

Fresenius Medical Care jest największym na świecie dostawcą produktów i usług dla osób z chorobami nerek, z których około 3,7 miliona na całym świecie regularnie poddawanych jest leczeniu dializami. Dzięki sieci ponad 4.000 stacji dializ Fresenius Medical Care zapewnia leczenie dializami 344 tysiącom pacjentów na całym świecie. Fresenius Medical Care jest również wiodącym dostawcą produktów takich jak aparaty do dializ lub dializatory.  

Oprócz podstawowej działalności firma świadczy powiązane usługi medyczne w zakresie koordynowanej opieki medycznej. Fresenius SE, do której należy Fresenius Medical Care, prowadzi na całym świecie sieci szpitali, przychodni i poradni wielospecjalistycznych czy klinik leczenia niepłodności.  

W Polsce Fresenius Medical Care Polska S.A. jest obecny od prawie 30-tu lat. Produkty firmy do hemodializy i dializy otrzewnowej wykorzystywane są w większości stacji dializ na terenie całej Polski, zarówno w ośrodkach publicznych, jak i niepublicznych.  

Obecnie Fresenius Medical Care świadczy usługi dializacyjne poprzez spółkę Fresenius Nephrocare Polska, która tworzy największą w Polsce sieć placówek dializacyjnych – Centrum Dializ Fresenius. Wszystkie zabiegi wykonuje na podstawie kontraktu z NFZ. 

Przeczytaj teraz

Medicover Polska rozpoczyna współpracę z MedApp S.A. w obszarze medycyny cyfrowej 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 19.05.2021

Medicover Polska rozpoczyna testy nowoczesnej aplikacji medycyny cyfrowej CarnaLife System autorstwa MedApp, notowanej na NewConnect spółki, działającej w segmencie medtech. W ramach współpracy, w wybranych centrach medycznych, spółka wdroży pilotażowo swoje rozwiązanie medycyny cyfrowej do zdalnego monitorowania stanu zdrowia pacjentów oraz zarządzania procesem leczenia.  

W zakresie pilotażu wybranym pracownikom i pacjentom będą wykonywane regularne, zdalne pomiary i badania z zakresu kardiologii, medycyny wewnętrznej, diabetologii i medycyny rodzinnej. 

CarnaLife System to zaawansowana platforma medycyny cyfrowej, która umożliwia lekarzowi zdalną ocenę i monitorowanie stanu zdrowia pacjentów z różnymi schorzeniami oraz przeprowadzanie telekonsultacji. Z aplikacją powiązanych jest prawie 20 typów urządzeń, które pozwalają na monitoring stanu zdrowia w dowolnym miejscu i czasie. W zależności od wskazań medycznych pacjenci mierzą w ten sposób między innymi stężenie glukozy we krwi, ciśnienie tętnicze, wykonują badanie EKG, pomiar temperatury, pulsoksymetrię, itp.  

W razie zanotowania nieprawidłowych wyników system poinformuje lekarza, który może zalecić wizytę lub zdalną konsultację z pacjentem. Platforma umożliwia także zbieranie danych dotyczących samopoczucia oraz innych parametrów związanych z monitoringiem stanu zdrowia. 

-Medicover od lat wdraża innowacyjne rozwiązania w opiece zdrowotnej, w tym w zakresie e-zdrowia i medycyny cyfrowej. W dobie pandemii koronawirusa obserwujemy znaczny rozwój tego obszaru usług, na przykład od marca 2020 roku odnotowaliśmy 20-krotny wzrost liczby porad telefonicznych i zainteresowanie to wciąż się utrzymuje na wysokim poziomie – komentuje dr n. med. Piotr Soszyński, dyrektor ds. strategicznego doradztwa medycznego Medicover Polska. 

Czytaj także: Medicover: porady zdalne stanowią około połowę wszystkich kontaktów z lekarzami >>>

W ramach podpisanej umowy, MedApp dostarczy system do wybranych warszawskich placówek firmy Medicover, gdzie chętnym pracownikom i pacjentom będą wykonywane regularne pomiary. Opieką zostaną objęte przede wszystkim osoby chorujące przewlekle, dotknięte chorobami cywilizacyjnymi – cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, otyłością lub nadwagą, zaburzeniami rytmu serca oraz kobiety w ciąży z rozpoznaną cukrzycą ciążową. 

-Bardzo się cieszymy, że rozwiązania naszego autorstwa są dostrzegane przez tak duże i rozpoznawalne firmy jak Medicover. Pilotaż pozwoli personelowi medycznemu sieci zapoznać się z naszą aplikacją CarnaLife System i przeprowadzać za jego pośrednictwem pomiary podstawowych parametrów, takich jak temperatura, puls, czy też EKG. CarnaLife System, dzięki wykorzystaniu autorskich, certyfikowanych klasą medyczną IIb algorytmów oraz big data, może być istotnym wsparciem lekarzy w diagnostyce – informuje Krzysztof Mędrala, prezes zarządu MedApp. 

Pilotaż potrwa co najmniej 3 miesiące. Jego powodzenie będzie zależeć między innymi od liczby pacjentów zainteresowanych korzystaniem z urządzeń i aplikacji CarnaLife System w systemie opieki medycznej, jakościowej oceny personelu medycznego i względów biznesowych. 

W Medicover 85 procent pacjentów deklaruje, że taki rodzaj kontaktu jak porada zdalna z lekarzem jest łatwy i intuicyjny, a 70 procent zauważa, że w ten sposób udało się rozwiązać problem zdrowotny lub skrócić czas jego rozwiązania.   

Medicover Polska oferuje usługi z zakresu profilaktyki i opieki ambulatoryjnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej, usługi stomatologiczne, a także innowacyjne rozwiązania z zakresu wellness, w tym sport i dieta. Medicover prowadzi centra medyczne, szerokoprofilowe szpitale, apteki, centra stomatologiczne i salony optyczne. Oferuje pakiety sportowo-rekreacyjne oraz programy kafeteryjne dla klientów korporacyjnych. Firma Medicover Polska jest obecna we wszystkich regionach Polski. Od 2009 roku posiada również własny wielospecjalistyczny szpital na warszawskim Wilanowie. 

Przeczytaj teraz

Warszawa: Centrum Medyczne Enel-Med otworzy nowy oddział w “Klifie”  

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 19.05.2021

Centrum Medyczne Enel-Med zawarło z Paige Investments umowę najmu pomieszczeń w centrum handlowo-usługowo-rozrywkowym Dom Mody „Klif” przy ulicy Okopowej 58/72 w Warszawie. W  lokalizacji tej powstanie oddział enel-med. 

Umowa została zawarta na 10 lat od dnia przekazania lokalu, do nastąpi najpóźniej do 2 grudnia 2021 roku. 

Szacuje się, że łączna wartość zobowiązań enel-med z tytułu opłat czynszowych i eksploatacyjnych wynikających z tej umowy wyniesie około 13 768 426,56 zł netto. Na kwotę tę składa się suma około 2 986 848 zł oraz suma około 2 380 144,50 euro.  

Centrum Medyczne Enel-Med prowadzi oddziały także w innych centrach handlowych w Warszawie – w Arkadii przy alei Jana Pawła II, w Blue City, przy alejach Jerozolimskich, w Galerii Młociny, przy ulicy Zgrupowania AK Kampinos, w Galerii Północnej przy ulicy Światowida, w Homepark Targówek przy ulicy Malborskiej oraz w Centrum Handlowym Promenada, przy ulicy Ostrobramskiej. 

Czytaj także: Centrum Medyczne Enel-Med planuje emisję akcji >>>

W centralach handlowych działają także placówki enel-med zalokalizowane w innych miastach – we Wrocławiu (Oddział Arkady Wrocławskie), w Krakowie (Oddział Galeria Krakowska), w Poznaniu (Oddział Galeria Malta i Oddział Kupiec Poznański) czy Łodzi (Oddział Manufaktura). 

Centurm Medyczne Enel-Med w sumie prowadzi 41 oddziałów oraz ponad 1600 placówek partnerskich na terenie całego kraju, obsługuje ponad 700 tysięcy pacjentów. 

W skład grupy wchodzą przychodnie wieloprofilowe, szpital, oddziały diagnostyki obrazowej, specjalistyczne kliniki: stomatologii, medycyny estetycznej i medycyny sportowej oraz dom seniora. 

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne Damiana uruchomiło Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 15.05.2021

Centrum Medyczne Damiana w ramach rozszerzenia działalności uruchamia w największych miastach polski poradnie zdrowia psychicznego. 4 maja 2021 roku otwarta została przychodnia we Wrocławiu, zlokalizowana przy ulicy Pawła Włodkowica 1.

Dotychczas Centrum Medyczne Damiana oferowało pomoc z zakresu zdrowia psychicznego na terenie Warszawy – w placówkach przy ulicy Nowolipie 18 oraz Racławickiej 27, oraz w otwartym 15 marca 2021 roku Centrum Zdrowia Psychicznego w Poznaniu przy ulicy Woźnej 14.

Rozszerzenie działalności firmy jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku i obecną sytuację pandemiczną, która generuje problemy natury psychologicznej i psychiatrycznej. Pomocy w tym zakresie potrzebuje nawet 8 milionów dorosłych Polaków, jednak mimo rosnących potrzeb, wciąż brakuje specjalistów, którzy mogą udzielić pacjentom profesjonalnego wsparcia.

Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia już ponad milion dorosłych Polaków cierpi na depresję, a 600 tysięcy zmaga się z uzależnieniem od alkoholu lub substancji psychoaktywnych, wymagającym pomocy specjalisty.

Czytaj także: Centrum Medyczne Damiana uruchamia punkt szczepień Drive-Thru przeciw Covid-19>>>

Centrum Medyczne Damiana działa od 1994 roku i jest częścią Grupy Medicover. Prowadzi przychodnie w Warszawie przy ulicach: Wałbrzyskiej 46, Foksal 3/5, Alei Zjednoczenia 36, Przy Bażantarni 8B, Racławickiej 27, Nowolipie 18, Cybernetyki 7B oraz przy placu Konesera 10A. Przy ulicy Wałbrzyskiej 46 działa też Szpital Damiana.

W roku 2020 Centrum Medyczne Damiana nawiązało współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczącą nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W ramach programu w dwóch poradniach psychologicznych CMD w Warszawie uruchomione zostały Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

Przeczytaj teraz

Diagnostyka właścicielem serwisu ZdroweGeny.pl

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 15.05.2021

Ogólnopolska sieć laboratoriów medycznych Diagnostyka nabyła kolejny pakiet udziałów w spółce będącej operatorem serwisu ZdroweGeny.pl, stając się tym samym 100-procentowym właścicielem tej dynamicznie rozwijającej się platformy.

ZdroweGeny.pl to jeden z największych w Polsce serwisów e-Commerce dedykowanych badaniom diagnostycznym dla klientów indywidualnych, w tym badaniom genetycznym (także prenatalnym), nowotworowym, dietetycznym oraz intymnym.

Serwis ZdroweGeny.pl od kilku lat ściśle współpracuje z Diagnostyką, oferując dostęp do najnowocześniejszej diagnostyki medycznej i wzbogacając ofertę  Grupy o badania możliwe do samodzielnego wykonania (bez konieczności wizyty w laboratorium diagnostycznym).

Zgodnie z aktualnymi planami Diagnostyki serwis ma nadal rozwijać ofertę badań wysyłkowych a także utrzymać dotychczasową formę działalności marketplace’u, oferującego badania z oferty różnych laboratoriów medycznych.

Czytaj także: Diagnostyka bierze aktywny udział w Narodowym Programie Szczepień>>>

– Diagnostyka wykonuje rocznie ponad 100 milionów badań dla około 16 milionów pacjentów, spoczywa więc na nas odpowiedzialność nie tylko za jakość i fachowość oferowanych usług, ale także za możliwie szybkie przekazanie testów potrzebującym ich pacjentom. Dlatego inwestujemy we współpracę z rzetelnymi i dynamicznymi partnerami. Sytuacja, w jakiej znalazł się świat w obliczu pandemii Covid-19, jasno pokazuje, jak wielką rolę i znaczenie ma szybki i szeroki dostępu do medycyny laboratoryjnej – podkreśla prof. Jakub Swadźba, prezes zarządu Diagnostyki.

– Zakup pakietu udziału w 2018 roku przez Diagnostykę zmienił perspektywy rozwoju spółki, a współpraca z organizacją dała duże synergie obu stronom. Efektem był między innymi zwiększenie sprzedaży 13.5x w okresie inwestycyjnym. Jestem przekonany, że obecny zespół i idąca dalej integracja z Diagnostyką pozwoli na dynamiczne zwiększanie przychodów serwisu ZdroweGeny.pl. Spółka tym samym zakończyła swój okres startup-owy, w czym leży moja kompetencja i co jest moją pasją. Dlatego zdecydowałem się na realizację opcji sprzedaży i zaangażowanie się w nowe przedsięwzięcia na etapie seed – mówi Tomasz Karmowski, założyciel i współwłaściciel serwisu ZdroweGeny.pl.

Diagnostyka ma bardzo dobre doświadczenia w dotychczasowej współpracy ze ZdrowymiGenami, zamierza więc nadal rozwijać serwis, rozbudowując zarówno jego ofertę jak i umacniając jego pozycję w sieci, ugruntowując tym samym swoją pozycję biznesową wśród nowoczesnych laboratoriów medycznych.

Diagnostyka posiada ponad 170 laboratoriów, ponad 800 punktów pobrań w całej Polsce oraz kilkanaście mobilnych punktów pobrań (Drive&GoThru). Oferuje największy wybór badań laboratoryjnych (2500 rodzajów testów). Firma obsługuje miliony pacjentów rocznie oraz współpracuje z kilkoma tysiącami placówek ochrony zdrowia.

Diagnostyka zaangażowała się także w Narodowy Program Szczepień.

Czytaj na ten temat: Diagnostyka bierze aktywny udział w Narodowym Programie Szczepień>>>

Przeczytaj teraz
Page 11 of 54
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 54