Inwestycje w placówkach Grupy Nowy Szpital

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.04.2023

Placówki Grupy Nowy Szpital są systematycznie modernizowane i wyposażane w nowy sprzęt. 1 kwietnia 2013 roku w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego województwa lubuskiego, rozpoczął funkcjonowanie nowy Zespół Ratownictwa Medycznego P w Kostrzynie nad Odrą.

Zespół został wyposażony w nowy ambulans C wraz z wyposażeniem. Zakupu pojazdu dokonała spółka RTM.

W Nowym Szpitalu w Świeciu powstał Centralny Punkt Obsługi Pacjenta. Dzięki inwestycji zwiększyła się poczekalnia dla pacjentów, jej komfort oraz kompleksowość obsługi w rejestracji szpitalnej. Podobny standard zostanie wprowadzony we wszystkich szpitalach Grupy.

Nowa izba przyjęć w szpitalu we Wschowie

Natomiast w szpitalu w Nakle po kilku latach ponownie rozpoczęła działalność poradnia urologiczna, która współpracuje z lekarzami Kliniki Urologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.

Grupa Nowy Szpital prowadzi 10 placówek .Oprócz szpitala w Świeciu, Nakle oraz Kostrzynie nad Odrą są to także placówki we Wschowie, w Olkuszu, Szprotawie, Wąbrzeźnie, Szubinie, Świebodzinie i Skwierzynie. Wszystkie działają w ramach sieci szpitali.

Źródło: www.nowyszpital.pl

Przeczytaj teraz

Spółka genXone rozwija bazę laboratoryjną

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.02.2023

Biotechnologiczna spółka genXone w 2022 roku koncentrowała się na rozwoju bazy laboratoryjnej i nawiązaniu współpracy z zagranicznymi partnerami w celu rozszerzania kompetencji badawczych i wspólnego prowadzenia nowych projektów.

W efekcie tych działań wzbogaca się systematycznie oferta specjalistycznych badań dedykowanych medycynie spersonalizowanej, związanych z profilaktyką i zapobieganiem chorobom cywilizacyjnym. W lutym 2023 roku spółka wprowadziła do swojej oferty kolejne, nowe badanie, wykrywające 9 patogenów przenoszonych przez kleszcze.

Dzięki inwestycjom poczynionym przez spółkę w 2022 roku, do jej bazy laboratoryjnej trafił najnowszy sekwenator Oxford Nanopore Technologies. P2Solo pozwala na uzyskanie nawet 120Gb z pojedynczej płytki sekwencjonującej. Wdrożenie nowego urządzenia do bieżącej pracy pozwoli na zwiększenie wydajności badania próbek materiału genetycznego przy minimalizacji kosztów.

Spółka rozwijała intensywnie projekt Nanobiome, dotyczący badania mikrobioty Polaków i wykorzystania tej wiedzy w leczeniu chorób dotykających społeczeństwo. Powiększono grupę partnerów współpracujących w ramach sieci dystrybucji badań mikrobioty.

Diagnostyka laboratoryjna to przyszłość medycyny

Raport wynikowy został wzbogacony o nowe pozycje informacyjne, między innymi całkowitą liczbę zidentyfikowanych gatunków bakterii. Bardzo ważnym elementem oczekiwanym przez rynek była lista wszystkich bakterii znalezionych w próbce. Tabela dostępna w Panelu Pacjenta zawiera dodatkowe objaśnienia pomagające rozumieć rolę danej bakterii dla procesów związanych z funkcjonowaniem ludzkiego organizmu. Prace rozwojowe Nanobiome obejmowały także opracowanie narzędzia niezbędnego w pracy specjalisty, który dopiero poznaje specyfikę mikrobioty jelitowej.

– Pracowicie wykorzystaliśmy dwanaście miesięcy 2022 roku i zbudowaliśmy bazę do rozwoju badań nad chorobami cywilizacyjnymi. To proces ewolucyjny, wymagający czasu i dużych nakładów finansowych. Ale efekty już widzimy. Rozszerzając ofertę badań właśnie dla medycyny spersonalizowanej przyczyniamy się do coraz lepszej diagnostyki pacjentów. Dziś bez rzetelnie wykonanych badań genetycznych diagnozowanie przyczyn większości chorób obarczone jest błędami. Genetyka nie tylko pozwala stwierdzić występowanie danej choroby u pacjenta, ale określa też prawdopodobieństwo rozwinięcia się konkretnego schorzenia. W ramach rozwoju naszego flagowego projektu badań mikrobioty jelitowej Nanobiome rozbudowaliśmy raport wynikowy o nowe pozycje, między innymi o liczbę zidentyfikowanych gatunków bakterii w jelitach człowieka, indeks dominacji czy pełny wykaz bakterii. To bardzo cenne informacje dla lekarzy i dietetyków, które pozwalają na jeszcze precyzyjniejszą diagnostykę i powiązanie stanu zdrowia danej osoby z praktykowaną przez nią dietą i stylem życia. Mamy środki na rozwój badań w tym roku, co już się dzieje. Jednak rosnące radykalnie koszty w 2022 roku, w przypadku tak młodych podmiotów jak nasz, szybko przekładają się na finalny wynik finansowy – mówi Michał Kaszuba, prezes genXone.

GenXone w ciągu 2022 roku zanotował przychody w wysokości 10,5 mln zł. Zysk netto wyniósł w tym okresie 0,48 mln zł, co wynikało z wyraźnego wzrostu kosztów z działalności operacyjnej w porównaniu z poprzednim 2021 rokiem.

W ubiegłym roku, już po raz drugi od swojego debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, który miał miejsce w 2021 roku, spółka podzieliła się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. genXone wypłaciła akcjonariuszom niemal 3,3 mln zł w postaci dywidendy.

Ze względu na potrzebę rozszerzenia możliwości badawczych i efektywniejsze wykorzystanie środków finansowych na nowe projekty genXone w 2022 roku prowadził kontynuowane także w roku bieżącym projekty z zagranicznymi partnerami. Z duńską firmą Metaceutic rozpoczęto prace nad stworzeniem europejskiej bazy danych o mikrobiocie jelitowej. Docelowo taka wiedza o mikrobiocie człowieka, byłaby wykorzystywana dla eliminowania zagrożeń dla zdrowia danej osoby poprzez zmianę jej trybu życia oraz zwyczajów żywieniowych na właściwe. Natomiast współpraca z duńską firmą gMendel Aps dotyczy rozpoznawania i przeciwdziałania tzw. chorobom rzadkim.

Ważnym wydarzeniem z punktu widzenia osiągania przez spółkę coraz wyższej efektywności i skuteczności działania, było uzyskanie certyfikacji jakości ISO 9001:2015 wydanej przez TÜV SÜD Management Service GmbH. Spółka ma świadomość, jak ważne są normy jakości i wymagania w branży biotechnologii. Z tego powodu rozpoczęła już przygotowanie do przeprowadzenia akredytacji metody badawczej na zgodność z wymaganiami kolejnej normy – ISO 15189.

genXone włącza do oferty badania wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro

Przeczytaj teraz

Inwestycje za 15 mln zł w szpitalu w Drawsku Pomorskim

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.02.2023

Ponad 15 mln zł  zainwestowała Grupa American Heart of Poland w Szpitalu im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim od kwietnia 2022 roku, czyli od chwili przejęcia zarządzania placówką. Środki te zostały przeznaczone między innymi na rozbudowę lądowiska, modernizację sali hybrydowej i sali hemodynamiki oraz zakup sprzętu medycznego.

Grupa American Heart of Poland działa w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej. Za sprawą porozumienia z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia wartość kontraktu ma świadczenia w Drawsku Pomorskim na rok 2022 została zwiększona o ponad 15 mln zł.

Dzięki temu w szpitalu wykonano o ponad 500 zabiegów operacyjnych więcej niż w roku 2021, wzrosła też liczba leczonych pacjentów. Wpłynie to pozytywnie na wartość kontraktu w 2023 roku. Jego wyższa wartość oznacza, iż szpital będzie mógł wykonać więcej procedur medycznych i świadczyć opiekę dla większej liczby pacjentów w regionie.

Flagowym przedsięwzięciem  jest rozbudowa lądowiska na terenie szpitala. Zostało ono dostosowane do wymogów większych i cięższych śmigłowców – oprócz helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego będą mogły z niego korzystać maszyny wojskowe. Dzięki tej inwestycji pacjenci wymagający pilnej interwencji medycznej uzyskają pomoc szybciej, a szpital zyska na znaczeniu w województwie.

Od kwietnia 2022 roku szpital zwiększył liczbę pracowników medycznych o 127. Zatrudniono dodatkowo między innymi 44 lekarzy, 40 pielęgniarek i położnych oraz 34 pracowników personelu pomocniczego. Wzrosła również liczba umów o pracę. Grupa American Heart of Poland inwestuje w dodatkowe szkolenia personelu lekarskiego, pielęgniarskiego i administracyjnego.

Pracodawcy odegrają istotną rolę w kształtowaniu prywatnego rynku medycznego

Zakupione zostały urządzenia i sprzęt medyczny, między innymi tomograf, angiografy, aparaty do USG, defibrylatory. Dzięki sprawnemu funkcjonowaniu podstawowej i nocnej opieki zdrowotnej liczba pacjentów trafiających na SOR zmniejszyła się o ponad 1000 osób w porównaniu do 2021 roku. Oznacza to poprawę opieki nad pacjentami wymagającymi natychmiastowej pomocy.

Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego to kolejny etap zmian w drawskim szpitalu. Oddział został wyposażony w nowy sprzęt, który wpływa na poprawę warunków hospitalizacji pacjentów oraz efektywność świadczonych usług medycznych.

Statystyki wskazują na znaczący wzrost chorób sercowo-naczyniowych oraz neurologicznych po okresie pandemii. W niektórych regionach kraju zanotowano wzrost liczby zawałów mięśnia sercowego nawet o 40 procent. Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów w regionie drawskim, szpital  konsekwentnie realizuje program opieki nad pacjentem po zawale – KOS-zawał, który oferuje pacjentom po zawale konsultacje kardiologiczne oraz rehabilitację. W związku ze wzrostem  liczby udarów mózgu drawska placówka obejmie  również opieką pacjentów neurologicznych.

Od 1 lutego 2023 roku działalność rozpoczęła tutaj poradnia neurologiczna, która 4 dni w tygodniu funkcjonuje w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu Grupa American Heart of Poland realizuje szereg programów społecznych, których celem jest edukacja zdrowotna. Fundacja „Z sercem do Pacjenta” organizuje bezpłatne spotkania – Kluby Pacjenta. Specjaliści medyczni dzielą się swoją wiedzą na temat zapobiegania chorobom cywilizacyjnym takim jak otyłość, udary mózgu czy zawały mięśnia sercowego, a uczestnicy mogą skorzystać z bezpłatnych badań oraz konsultacji.  W 2022 roku w spotkaniach w maju i w listopadzie uczestniczyło prawie 200 osób, kolejne spotkanie Klubu Pacjenta  planowane jest na marzec 2023.

Koncepcja rozbudowy Szpitala im. Matki Teresy z Kalkuty zakłada zwiększanie jego powierzchni o 2400 metrów kwadratowych.  Utworzony zostanie między innymi blok operacyjny i porodowy (3 sale operacyjne). Wdrożony zostanie również nowy układ komunikacyjny, który ułatwi transport pacjentów.

Ubezpieczenie szpitalne Lux Med z nagrodą Produkt Roku

Grupa American Heart of Poland chce przejąć także szpital w Sztumie, obecnie jest on zarządzany przez Szpitale Polskie S.A.

Grupa American Heart of Poland prowadzi w całej Polsce 24 ośrodki, w których oferuje wielospecjalistyczną opiekę medyczną, edukację prozdrowotną, profilaktykę, diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację. Wspiera pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne, w szczególności osoby z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, miażdżycą naczyń obwodowych, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, niewydolnością krążenia oraz wadami serca.  Do Grupy AHP obok Polsko-Amerykańskich Klinik Serca należą również szpitale wielospecjalistyczne, laboratoria, Uzdrowisko Ustroń oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe.

Przeczytaj teraz

Resort zdrowia ogłosił konkurs na dofinansowanie szpitali onkologicznych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.02.2023

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na dofinansowanie szpitali onkologicznych z Funduszu Medycznego. Placówki mogą starać się o środki na budowę, przebudowę i modernizację budynków oraz doposażenie w sprzęt. Na ten cel przeznaczone zostanie 2,5 mld zł.

Konkurs został ogłoszony 3 lutego 2023 roku. Propozycje projektów strategicznych będzie można składać od 6 marca 2023 roku. Minimalna wartość projektu zgłoszonego do konkursu to  50 mln zł. Szpitale mogą ubiegać się maksymalnie o 300 mln zł  dotacji celowej. Nabór projektów potrwa do  5 maja 2023 roku.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej.

Lux Med Onkologia: umowy z NFZ na kompleksowe leczenie nowotworów

Propozycja projektu powinna zawierać między innymi opis inwestycji, kosztorys i harmonogram realizacji, a także potwierdzenie spełnienia kryteriów oceny określonych w dokumentacji konkursowej.

Mówią one między innymi o tym, że wnioskodawca powinien być podmiotem leczniczym zakwalifikowanym do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Warunki konkursu mówią także o minimalnej liczbie unikatowych pacjentów leczonych w wybranych zakresach onkologicznych.

Mowa jest także o konieczności posiadania przez podmiot leczniczy opinii o celowości inwestycji, prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz zgodności założeń propozycji projektu strategicznego z regulaminem konkursu.

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie www.gov.pl

Przeczytaj teraz

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na dofinansowanie SOR-ów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.01.2023

27 stycznia 2023 resort zdrowia ogłosił konkurs, w ramach którego placówki medyczne mogą się ubiegać o środki na modernizację, przebudowę lub doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych, w tym pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR. Na cen cel przeznaczono 750 mln zł z Funduszu Medycznego.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 27 lutego 2023 roku. Nabór potrwa do 31 marca 2023 roku.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się placówki, które na dzień ogłoszenia konkursu udzielają świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie SOR-u. Drugim warunkiem jest zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na wymieniony zakres świadczeń do 31 grudnia 2021 roku.

Ubezpieczenie szpitalne Lux Med z nagrodą Produkt Roku

Według informacji resortu zdrowia z dofinansowania może skorzystać nawet 30 procent SOR-ów. Maksymalna kwota dofinansowania jednego wniosku może wynieść 15 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej.

Wniosek powinien zawierać między innymi opis inwestycji, kosztorys i harmonogram realizacji, a także opis spełnienia formalnych i merytorycznych kryteriów oceny określonych w dokumentacji konkursowej.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się tutaj>>>

Przeczytaj teraz

Lux Med Diagnostyka inwestuje w jakość i bezpieczeństwo

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.12.2022

Prawie 100 placówek Lux Med Diagnostyka na terenie całego kraju zapewnia usługi z zakresu badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, USG i RTG. W 2022 roku w placówkach Grupy Lux Med wykonano ponad 1,4 miliona badań, w tym około 280 tysięcy badań rezonansu magnetycznego, 250 tysięcy badań tomografii komputerowej oraz 140 tysięcy badań mammograficznych.

Badanie te wykonano  placówkach mobilnych (mammobusach) i stacjonarnych.

Lux Med Diagnostyka jest największym usługodawcą diagnostyki obrazowej w Polsce, zatrudniającym ponad 400 radiologów.

W roku 2022 Grupa Lux Med otworzyła kolejne nowe placówki diagnostyczne, a dotychczasowe wyposażyła w nowoczesna urządzenia. W Poznaniu przy ulicy Wierzbięcice 1, są wykonywane badania z wykorzystaniem nowoczesnego rezonansu magnetycznego Siemens Magnetom Altea, gwarantującego wysoką jakość diagnostyczną obrazowania.

Taki sam aparat funkcjonuje w Toruniu, w szpitalu Citomed. Placówka ta dysponuje również oddanym do użytku w 2022 roku 32-rzędowym tomografem komputerowym Siemens Somatom Go.UP. W toruńskiej pracowni diagnostycznej pacjenci mogą wykonać też badania USG i RTG. Trzeci z aparatów – Siemens Magnetom Altea – został oddany do dyspozycji pacjentów i personelu wrocławskiej placówki przy ulicy Legnickiej 51/53. Nowoczesne aparaty trafiły także do placówek w Krakowie i Częstochowie.

W trzecim kwartale 2022 roku Grupa Lux Med uruchomiła najbardziej zaawansowany wśród rezonansów magnetycznych 1,5 Teslowych – rezonans Siemens Magnetom Sola. Służy on do wykonywania wysokospecjalistycznych badań pacjentów Szpitala św. Elżbiety w Warszawie oraz mieszkańców stolicy i okolic.

Lux Med: nowe wyposażenie pracowni diagnostyki obrazowej

-Inwestycje w infrastrukturę diagnostyczną pozwalają nam objąć naszych pacjentów kompleksową opieką, ale też stanowią realne wsparcie dla lekarzy w procesie diagnozy i leczenia. Dbamy o to, by każdy z pacjentów mógł skorzystać z badania na nowoczesnym i bezpiecznym sprzęcie. Inwestujemy między innymi w te urządzenia, które mają mniejszą dawkę promieniowania – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

Jak zaznacza dr n. med. Jarosław Minkowski, dyrektor zarządzający Lux Med Diagnostyka, wyposażenie placówek w najnowsze rezonanse magnetyczne, oprócz doskonałej jakości obrazowania, pozwala na skróceniu czasu badania od 20 do 40 procent, co znacznie poprawia komfort pacjenta.

-Posiadamy również sprzęt, którego średnica przestrzeni, gdzie przebywa pacjent podczas badania jest większa o 10 procent w porównaniu do poprzednich urządzeń. Jest to odczuwalne dla osoby, która poddaje się badaniu – dodaje dr n. med. Jarosław Minkowski.

Lux Med Diagnostyka wyposażyła także niektóre z placówek w tomografy komputerowe firmy Siemens go.UP, realizując strategię podnoszenia jakości medycznej równolegle z dbaniem o jak najmniejszą dawkę promieniowania otrzymaną przez pacjenta. Czas, jaki aparat potrzebuje na wykonanie pełnego obrazowania, jest znacznie krótszy niż w w przypadku rezonansu, co pozwala uniknąć dyskomfortu związanego z koniecznością przebywania w jednej pozycji przez dłuższy okres. Pamiętać należy jednak o różnicach we wskazaniach do tych dwóch metod badania i promieniowaniu rentgenowskim, które jest stosowane podczas badania tomografem.

Badania w placówkach Lux Med Diagnostyka można wykonać zarówno prywatnie, jak i w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wyniki badań można odebrać przez internet, bez konieczności ponownej wizyty w placówce.

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa (od 2013 roku), która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie.

Firma świadczy swoje usługi w Polsce już od 30 lat. Podczas pandemii COVID – 19 Grupa włączyła się aktywnie do walki o zdrowie i życie Polaków, wspierając sektor publiczny.

Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 14 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich.

Grupa Lux Med zatrudnia ponad 20 000 osób, w tym około 8000 lekarzy i 5000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska.

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Wektor Serca dla Grupy Lux Med

Przeczytaj teraz

Nowy oddział w Szpitalu Bonifratrów w Krakowie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.11.2022

Od listopada 2022 roku w Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie rozpoczął ponownie działalność oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej. W ciągu ostatnich 9 lat zabiegi ortopedyczne były wykonywane w ramach oddziału chirurgii ogólnej.

Oddział powstał w pomieszczeniach po oddziale anestezjologii i intensywnej przeniesionym do nowej lokalizacji. Prace zostały sfinansowane ze środków własnych szpitala przy dofinansowaniu uzyskanym z  Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach umowy z Wojewodą Małopolskim.

Zespołem specjalistów nowego oddziału  kieruje lekarze Stanisław Szymanik, zajmujący się leczeniem zachowawczym i operacyjnym pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu. Zabiegi realizowane są metodami małoinwazyjnymi oraz z zastosowaniem nowoczesnych technik videochirurgii, są to zabiegi artroskopowe kończyny górnej i dolnej, endoprotezy kończyny górnej i dolnej oraz chirurgia ręki i stopy. Poza tym wykonywane są procedury z zakresu nowoczesnej małoinwazyjnej chirurgii kręgosłupa i specjalistycznych operacji neurochirurgicznych. Rocznie wykonuje się w placówce blisko 700 skomplikowanych zabiegów operacyjnych z zakresu ortopedii, a od 2017 roku wykonano ich prawie 3000.

Medycyna stylu życia – nowa usługa w centrach medycznych Medicover

Szpital Zakonu Bonifratrów w Krakowie ma historię sięgającą 400 lat. W budynku przy ulicy Trynitarskiej 11 świadczenia udzielane są od 1906 roku czyli ponad 100 lat.

Rok 2022 jest dla szpitala bardzo ważny – 1 stycznia minęła 25 rocznica odzyskania szpitala przez Bonifratrów.1 stycznia 1949 roku szpital został upaństwowiony i w strukturach publicznej służby funkcjonował prawie pół wieku, jako Szpital im. Edmunda Biernackiego – do 1 stycznia 1997 roku.

W tym czasie w szpitalu funkcjonował oddział chirurgii urazowo – ortopedycznej, zajmujący najpierw dwa piętra w budynku B, potem jedno, a ostatecznie zespół przeszedł do innych ośrodków. Ponowny powrót świadczeń ortopedycznych nastąpił w kwietniu 2013 roku w ramach oddziału chirurgii ogólnej, a od listopada 2022 roku, a więc też po ponad 25 latach rozpoczął działanie odrębny oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej.

Nowe świadczenia w Szpitalu Mazovia w Częstochowie

Tylko w ostatnich pięciu latach na modernizacje i remonty oraz doposażenie w innowacyjną aparaturę medyczną w szpitalu przeznaczone zostało ponad 20 mln złotych. Wszystkie oddziały przeszły gruntowne przebudowy i modyfikacje, w efekcie których osiągnięto nie tylko poprawę estetyki ale również funkcjonalności i bezpieczeństwa.

Szpital Bonifratrów w Krakowie prowadzi także oddziały: diagnostyczno-leczniczy, chorób wewnętrznych, angiologii i geriatrii, kliniczny oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej,  wojewódzki oddział chirurgii naczyń i angiologii z pododdziałem terapii wewnątrznaczyniowej oraz anestezjologii i intensywnej terapii.

Szpital prowadzi poradnię podstawowej opieki zdrowotnej, zespół poradni specjalistycznych, pracownie diagnostyczne oraz przychodnię w Zakopanem.

Placówka jest jednym z czterech bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe działają w Katowicach, Łodzi oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie, hospicjum we Wrocławiu oraz apteki, sklepy zielarskie i domy opieki.

Źródło: www.bonifratrzy.pl

Przeczytaj teraz

Grupa Nowy Szpital realizuje inwestycje w placówkach

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.09.2022

Grupa Nowy Szpital realizuje inwestycje w dziewięciu swoich placówkach. Dotyczą one modernizacji szpitali, a także budowy, rozbudowy lub modernizacji instalacji tlenowych. Inwestycje otrzymały dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości ponad 8,5 mln zł.

W szpitalu we Wschowie budowana jest stacja zgazowania tlenu ciekłego, rozprężalni tlenu oraz wykonywana jest instalacja tlenowa. Wartość inwestycji to 802 tys. zł, a dofinasowanie – 770 tys. zł.

W szpitalu w Świebodzinie inwestycja dotyczy dostosowania bloku operacyjnego do warunków pracy w czasie pandemii. W tym celu tworzone są bariery epidemiczne, blok operacyjny zostanie także wyposażony w nowy sprzęt (lampy, stoły, systemy dezynfekcji). Wartość tej inwestycji to ponad 2,7 mln zł, dofinansowanie wynosi prawie 2,5 mln zł.

W szpitalu w Olkuszu wymieniana jest winda, całkowity koszt prac pokrywają środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (520 tys. zł). Poza tym w placówce tej rozbudowywana jest instalacja tlenowa, również finansowana tylko z Funduszu (koszt – 880 tys. zł.).

Nie można reformować szpitali bez zmiany całego systemu ochrony zdrowia

Prace prowadzone w szpitalu w Świeciu dotyczą zwiększania wydajności stacji zgazowania tlenu ciekłego z dostosowaniem i rozbudową instalacji tlenowej, koszt inwestycji pokrywa Fundusz (900 tys. zł).

W szpitalu w Wąbrzeźnie realizowana jest modernizacja instalacji tlenowej wraz z wymianą zbiornika tlenu ciekłego na zbiornik o pojemności co najmniej 9000l, instalacje tlenowe zewnętrzne i wewnętrzne, rozprężania tlenu oraz rozbudowywana jest instalacja tlenowa z osprzętem (koszt pokrywany z Funduszu to 900 tys. zł).

W placówce działającej w Nakle nad Notecią inwestycja dotyczy budowy stacji zgazowania tlenu ciekłego, rozprężalni tlenu i wykonania instalacji tlenowej. Dofinansowanie z Funduszu wynosi 534 tys. zł.

W Kostrzynie nad Odrą przebudowywane jest wejście główne z wydzieleniem wejścia dla pacjentów z infekcją. Ta inwestycja będzie w sumie kosztować ponad 142 tys. zł, a Fundusz dołoży ponad 128 tys. zł.

Pozorny wzrost nakładów nie wpływa na poprawę sytuacji w ochronie zdrowia

W Skwierzynie trwa budowa stacji zgazowania tlenu ciekłego z dostosowaniem i rozbudową instalacji tlenowej. Koszt całości to 486 tys. zł, a dofinansowanie – 462 tys. zł.

Natomiast w szpitalu w Świebodzinie inwestycja dotyczy modernizacji instalacji sprężonego powietrza medycznie czystego. Jej koszt to 980 tys. zł, a dofinansowanie – 931 tys. zł.

Grupa Nowy Szpital prowadzi dziesięć placówek, które działają na terenie województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz małopolskiego. Są to placówki w Szprotawie, Olkuszu, Wschowie, Świeciu, Wąbrzeźnie, Nakle i Szubinie, Świebodzinie, Kostrzynie i Skwierzynie. Wszystkie działają w ramach sieci szpitali.

Przeczytaj teraz

Inwestycje AHP w Szpitalu Św. Elżbiety w Katowicach

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.06.2022

Grupa American Heart of Poland zrealizowała w Szpitalu Św. Elżbiety w Katowicach inwestycje w zakresie zwiększenia dostępności do tlenu. Ze względu na to, że placówka pełniła rolę szpitala zakaźnego dla pacjentów z Covid-19, przykładana jest szczególna waga do przyjmowania pacjentów tego typu i zapewnienia im bezpieczeństwa i komfortu.

Realizowane inwestycje uzyskały dofinansowanie z Funduszu przeciwdziałania Covid-19. Pierwsza z nich obejmowała dostawę i montaż zbiornika na ciekły tlen medyczny z myślą o zwiększeniu jego rezerw i racjonalizacji dostaw. Jest to już trzeci zbiornik tego typu, który posiada placówka. Jego montaż wymagał między innymi wykonania dodatkowego fundamentu i rozbudowy ogrodzenia węzła ze zbiornikami. W ramach drugiej inwestycji zrealizowane zostało też przyłącze elektryczne na potrzeby zainstalowanych zbiorników.

Lux Med: dział pomocy doraźnej w Szpitalu Św. Elżbiety

Projekty wdrażane w ramach Funduszu przeciwdziałania Covid-19 pozwoliły również podnieść liczbę punktów poboru tlenu w szpitalu oraz, co się z tym wiąże – zwiększyć możliwości w przyjmowaniu pacjentów z Covid-19. Dzięki modernizacji instalacji tlenu medycznego i rozszerzeniu bazy łóżek wyposażonych w źródło tlenu, katowicka placówka zyskała 8 nowych punktów poboru i obecnie jest w stanie zająć się hospitalizacją nawet 75 pacjentów z Covid-19.

Inwestycje te były realizowane przy dofinansowaniach z Funduszu przeciwdziałania Covid-19, których łączna wartość wyniosła ponad 75 000 zł. W najbliższym czasie planowane są dalsze działania zwiększające możliwość opieki nad pacjentami covidowymi w Szpitalu im. Św. Elżbiety. Będą to między innymi prace związane z wymianą rozprężalni tlenu medycznego. W tym wypadku inwestycja również będzie realizowana przy wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, tym razem w wysokości 95 000 zł.

Grupa American Heart of Poland prowadzi także szpital w Drawsku Pomorskim, Uzdrowisko Ustroń,  Centrum Badawczo-Rozwojowe oraz ośrodki, w których działają oddziały kardiologii interwencyjnej, chirurgii naczyniowej oraz kardiochirurgii.

W czerwcu 2022 otwarty został taki oddział AHP w szpitalu w Pile.

AHP rozpoczyna działalność w Pile

Przeczytaj teraz

Grupa AHP przejęła szpital w Drawsku Pomorskim

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.05.2022

W kwietniu 2022 Grupa American Heart of Poland przejęła zarządzanie szpitalem w Drawsku Pomorsku. Nowy zarządca rozpoczął inwestycję dotyczącą budowy lądowiska dla śmigłowców ratowniczych. Dotychczas placówkę prowadziła spółka Szpitale Polskie.

– Przejęcie Szpitala w Drawsku Pomorskim to dla nas potwierdzenie, że Grupa American Heart of Poland stale się rozwija i stanowi ważny i zauważalny element mapy zdrowotnej Polski – mówi Adam Szlachta, prezes zarządu American Heart of Poland. – Jest to placówka o bardzo dużym znaczeniu i możliwościach. Tylko w ubiegłym roku szpital przyjął ponad 10,5 tysiąca pacjentów i wykonał ponad 1,6 tysiąca operacji, a w 13 poradniach udzielano ponad 27 tysięcy porad.

27 maja 2022 odbędzie się uroczystość inauguracji działalności Grupy AHoP w Drawsku. Podczas uroczystości zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona patronce szpitala Matce Teresie z Kalkuty. Przedstawiony zostanie również plan transformacji szpitala.

Jednym z istotnych punktów tego planu jest budowa szpitalnego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych – prace w tym zakresie już są prowadzone, a 27 maja 2022 nastąpi symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego. Otwarta zostanie również nowoczesna sala hybrydowa do zabiegów kardiologicznych.

Drawski Szpital w tej chwili dysponuje oddziałem ratunkowym, oddziałem intensywnej terapii i anestezjologii, oddziałem chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowej-ortopedycznej, oddziałem ginekologiczno-położniczym, neonatologicznym, pediatrycznym, a także kardiologicznym z pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego. Odział ten prowadzi spółka Nafis (spółka z grupy AHP).

Edukacja i profilaktyka

Placówka posiada również poradnie podstawowej opieki zdrowotnej, oferuje nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, prowadzi pracownie i laboratoria diagnostyczne oraz zakład diagnostyki radiologicznej. Działa tutaj szkoła rodzenia, a także wdrażane są liczne programy profilaktyczne, w ramach których organizowanych jest wiele akcji, jak np. Dzień Zdrowia Dziecka, profilaktyka raka prostaty czy „Różowa wstążka”.

W ramach uroczystości inauguracyjnych zaplanowana została również konferencja dla lekarzy „Z sercem do pacjenta”, w ramach której o nowych technologiach w leczeniu opowie prof. dr hab. med. Andrzej Bochenek, kardiochirurg i współzałożyciel Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (z Grupy AHP).

Tego dnia zostanie też zorganizowany dla pacjentów cykl bezpłatnych wykładów na temat profilaktyki i leczenia chorób serca.

Spółka Szpitale Polskie S.A. prowadziła dwie placówki, oprócz szpitala w Drawsku, także w Sztumie. Spółka w październiku 2021 złożyła wniosek o upadłość.

Szpitale Polskie złożyły wniosek o upadłość

Przeczytaj teraz

Automatyzacja to przyszłość diagnostyki medycznej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.04.2022

Jakub Swadźba, prezes spółki Diagnostyka S.A.

Automatyzacja i standaryzacja badań to przyszłość diagnostyki medycznej. Nowoczesne laboratoria pozwalają na wykonanie dużej liczby badań z zachowaniem ich wysokiej jakości. Na świecie powstają nowoczesne rozwiązania w tym zakresie, które wprowadzamy jako największa sieć diagnostyki medycznej w Polsce.

W roku 2023 spółka Diagnostyka będzie obchodziła 25-lecie działalności. W ciągu tych lat znacznie zwiększyliśmy skalę działalności i liczbę wykonywanych badań.

Obecnie osiągnęliśmy taki wymiar działalności, że możemy tworzyć nasze docelowe laboratoria i dzięki wprowadzonej w nich automatyzacji zwiększać liczbę badań, bez konieczności powiększania posiadanej powierzchni.

W tym celu wprowadzamy najbardziej zaawansowane zautomatyzowane rozwiązania w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, które powstały na świecie. Taka inwestycja się opłaca, także ze względu na coraz wyższe koszty pracy w Polsce.

Otworzyliśmy właśnie nasze największe laboratorium – laboratorium centralne w Warszawie, w którym zastosowane zostały najnowocześniejsze rozwiązania. Należą do nich między innymi ponad 200-metrowa linia automatyczna czy wertykalny transport próbek. Pracują tutaj urządzenia największych światowych firm.

Dzięki sieci kurierskiej materiał do badań będzie docierał do tego laboratorium do godziny 2.00 w nocy, a ich wyniki będą dostępne w ciągu 24-ech godzin (a nie jak obecnie w ciągu 48).

Diagnostyka otworzyła najnowocześniejsze laboratorium w Europie środkowo-wschodniej

Nowoczesne rozwiązania w zakresie automatyzacji procedur będą także zastosowane w naszych dużych laboratoriach regionalnych. Docelowo będzie to sieć dziesięciu laboratoriów zatrudniających optymalną liczbę personelu. Są one obecnie tworzone, na bazie istniejących laboratoriów, plan ten ma zostać zrealizowany w ciągu najbliższych pięciu lat.

W roku 2023 powstanie nowoczesne laboratorium w Łodzi, na ten cel został kupiony budynek, który zaadaptujemy na nasze potrzeby. Zostanie tam przeniesione laboratorium działające obecnie w tym mieście.

Działają już laboratoria regionalne w Krakowie i Wrocławiu. 2 kwietnia 2022 zostało otwarte laboratorium w Bielsku-Białej. Kolejne planujemy w Poznaniu i Gdyni.

Dzięki automatyzacji procedur w laboratoriach regionalnych badania będą wystandaryzowane, co będzie gwarancją ich wysokiej jakości.

Warto podkreślić, że w Polsce wykonuje się trzykrotnie mniej badań laboratoryjnych niż w państwach Europy zachodniej, co oznacza, że są w tym zakresie duże potrzeby. Z pewnością zautomatyzowane nowoczesne laboratoria będą w stanie sprostać realizacji tych potrzeb poprzez zwiększenie wykonywanych procedur bez konieczności zwiększenia zatrudnienia i otwierania kolejnych obiektów. Pomogą w tym stosowane w nich nowoczesne rozwiązania.

Diagnostyka na drugim miejscu rankingu Forbesa

Przeczytaj teraz

Placówki z Grupy Nowy Szpital ze wsparciem rządowym

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.03.2022

Szpitale w Świeciu i Wąbrzeźnie otrzymały wsparcie finansowe ze środków rządowych przeznaczone na zakup sprzętu i aparatury medycznej.  W województwie kujawsko-pomorskim na ten cel przekazano 11 ml zł.

Nowy Szpital w Świeciu otrzymał ponad 650 tys. zł wsparcia na zakup cyfrowego aparatu RTG oraz aparatów do hemodializ.

Natomiast dla Nowego Szpitala w Wąbrzeźnie przeznaczono 170 tys. zł wsparcia na zakup aparatu USG oraz aparatu high flow z nawilżaczem i generatorem wysokiego przepływu.

W województwie kujawsko-pomorskim wsparcie otrzymało 12 szpitali.  Pozostałe to placówki publiczne.

Środki przeznaczone zostaną między innymi na zakup tomografów komputerowych, aparatów USG, sprzętu endoskopowego, łóżek do intensywnego nadzoru, aparatów do znieczulenia itd.

Czytaj także: Nowe centrum stomatologiczne Medicover w Krakowie>>>

Szpital w Świeciu prowadzi 13 oddziałów, w tym między innymi chorób płuc, medycyny paliatywnej, rehabilitacji i rehabilitacji neurologicznej. Prowadzi też poradnie – POZ, nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, poradnie specjalistyczne, wykonuje badania diagnostyczne (EKG, USG, RTG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, endoskopia). Przy placówce działa stacja dializ.

Nowy Szpital w Wąbrzeźnie prowadzi 3 oddziały (chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej i ginekologiczny), 15 poradni specjalistycznych, pracownie diagnostyczne i ZOL. Oferuje podstawową opiekę zdrowotną, nocną i świąteczną opiekę lekarską, a także ratownictwo medyczne.

Placówki należą do Grupy Nowy Szpital, która prowadzi dziesięć placówek działających na terenie województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz małopolskiego. Są to także placówki w Szprotawie, Olkuszu, Wschowie, Nakle i Szubinie, Świebodzinie, Kostrzynie i Skwierzynie. Wszystkie działają w ramach sieci szpitali.

Przeczytaj teraz

Prawie 7 mld zł na szpitale geriatryczne i ratownictwo medyczne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.02.2022

„Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych” zakłada dofinansowanie ze środków Funduszu Medycznego prac dotyczących modernizacji szpitali oraz wsparcia infrastruktury ratownictwa medycznego. Na ten cel przeznaczone zostanie 6 767 mln zł.

Sfinansowane zostaną inwestycje mające na celu zwiększenie bazy łóżkowej na oddziałach geriatrycznych, zwiększenie bazy łóżkowej opieki długoterminowej świadczonej stacjonarnie a także modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych przez inwestycje w prace remontowo-budowlane oraz doposażenie w sprzęt medyczny.

Polskie szpitale dysponują 200 398 łóżkami o średnim obłożeniu 70 procent. Ponad 19 tysięcy łóżek może zostać przeznaczonych na oddziały o zwiększonym zapotrzebowaniu na świadczenia zdrowotne, w tym na potrzeby oddziałów geriatrii i na łóżka opieki długoterminowej.

Czytaj także: Fundacja Hospicjum Onkologiczne zbiera na nowe wyposażenie >>>

Obecnie w całym kraju działają 62 oddziały geriatryczne, które dysponują 1 208 łóżkami, a średni czas oczekiwania na leczenie wynosi 41 dni.

Inwestycje w infrastrukturę ratownictwa medycznego zakładają między innymi zakup ambulansów, modernizację i utworzenie nowych SOR-ów, modernizację i doposażenie centrów urazowych czy zakup śmigłowców dla LPR.

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych” został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 11 lutego 2022 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 10-ciu dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Movens Capital inwestuje w usługi zdrowotne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.12.2021

Movens Capital zainwestował w rynek usług zdrowotnych. Fundusz sfinansował kwotą 2 mln zł platformę internetową, która ma pełnić rolę wirtualnej przychodni.

Platforma ma być dostępna jeszcze w roku 2021.

Jej działanie będzie polegało wykupywaniu przez pacjentów stałych subskrypcji, które mają zapewniać im stałą opiekę lekarską. Kontakt z lekarzem będzie możliwy za pośrednictwem czatu czy też telefonicznie.

Aplikacja ma umożliwiać umawianie wizyt, zlecanie badań i wystawianie recept przez lekarzy.

Założyciele platformy planują rozwinięcie działalności w pięciu krajach, Polska ma być pierwszym z nich.

Fundusz Movens Capital zainwestował między innymi w StethoMe (stetoskop z technologią AI), Talkie.ai (platforma oparta na AI dla call center), VersaBoX (autonomiczne roboty mobilne), Attention Isight (platforma dla marketerów i projektantów) czy The Village (programy edukacyjne i opieki nad dziećmi).

Czytaj także: Prywatne firmy umożliwiają dostęp do najnowszych technologii medycznych>>>

Przeczytaj teraz

Inwestowanie na giełdzie w branżę medyczną

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.11.2021
Artykuł Promocyjny

Inwestowanie na giełdzie w branżę medyczną

Inwestowanie w branżę medyczną to inwestowanie w działalność, która ma przed sobą długofalowe perspektywy rozwoju. Spółki z branży medycznej obecne są na giełdzie, są to zarówno spółki oferujące świadczenia medyczne, jak i firmy dostarczające sprzęt i usługi placówkom medycznym oraz firmy biotechnologiczne czy farmaceutyczne.

Szeroko pojęta branża medyczna to branża z przyszłością. Związane jest to z ciągłym rozwojem nowych technologii sprzętowych, nowych metod leczenia, postępującą informatyzacją i wprowadzaniem rozwiązań w zakresie e-zdrowia.

Przodują w tym firmy prywatne, które są pionierami we wprowadzaniu nowoczesnych narzędzi ułatwiających stawianie diagnozy oraz leczenie i wpływających na podnoszenie jakości oferowanych świadczeń.

Nowe technologie i e-zdrowie

Wprowadzanie nowych technologii, szczególnie w zakresie e-zdrowia, w znacznym stopniu przyspieszyła pandemia Covid-19. Spowodowana nią sytuacja (lockdown, kwarantanna) niejako “wymusiła” realizowanie na szerszą skalę świadczeń zdrowotnych za pomocą narzędzi zdalnych – nie tylko tradycyjnych rozmów telefonicznych, ale także czatów czy wideorozmów, często z wykorzystaniem narzędzi umożliwiających także badanie pacjenta “na odległość”.

Spełniając zapotrzebowanie w tym zakresie, rośnie rynek produktów umożliwiających zdalne monitorowanie stanu zdrowia. Wartość tego rynku do końca 2027 roku na całym świecie ma wynieść 43 mld USD. Jego rozwój jest zgodny z najnowszymi trendami, które mają optymalizować działalność placówek medycznych poprzez zapewnienie pacjentom w jak najszerszym zakresie opieki w miejscu zamieszkania oraz interweniowanie tylko w koniecznych sytuacjach.

Przewiduje się też, że wartość globalnego rynku opieki zdrowotnej online będzie rosnąć w tempie 14,5 procent rok do roku. W roku 2027 może on osiągnąć wartość 230,6 mld USD.

Ochrona zdrowia w Polsce jest zdominowana przez placówki publiczne, ale sektor prywatny systematycznie zwiększa swój udział w całym systemie. Jego wartość w roku 2021 szacowana jest na 56 mld zł, podczas gdy budżet Narodowego Funduszu Zdrowia to 105 mld zł. Prywatne wydatki to już jedna trzecia wszystkich wydatków na ochronę zdrowia w naszym kraju. Według szacunków agencji PMR w roku 2024 mają one osiągnąć 79 mld zł.

Czytaj także: Prywatne wydatki to jedna trzecia wszystkich wydatków na ochronę zdrowia>>>

Także Krajowy Plan Odbudowy przewiduje inwestycje o wartości prawie 20 mld zł w unowocześnienie systemu opieki medycznej, w tym również dalszą cyfryzację tego sektora.

Wynika z tego, że firmy medyczne mają przed sobą perspektywy rozwoju. Prywatni przedsiębiorcy działający na tym rynku, starają się oferować coraz wyższą jakość usług, co wiąże się z poszukiwaniem nowych źródeł finansowania.

Przedsiębiorcy szukają pieniędzy

Z szóstej edycji raportu Future Health Index, opracowanego na zlecenie firmy Philips, wynika, że większość zarządzających placówkami medycznymi (75 procent zapytanych) jest przekonanych, iż w przyszłości system ochrony zdrowia w Polsce będzie świadczyć usługi na wysokim poziomie.

Według nich priorytetem są inwestycje w nowe technologie, takie jak elektroniczna dokumentacja medyczna, telemedycyna czy rozwiązania dotyczące sztucznej inteligencji. Inne wskazywane przez nich istotne elementy to zrównoważony rozwój i ekologiczne źródła energii, a także wzrost znaczenia opieki zdrowotnej świadczonej poza placówkami medycznymi.

Według liderów ochrony zdrowia, którzy brali udział w badaniu FHI, istotną role odgrywa w tym rozwoju współpraca z firmami oferującymi innowacyjne rozwiązania, między innymi informatycznymi czy zajmującymi się technologią medyczną.

Część firm działających na rynku medycznym w Polsce pozyskuje finansowanie dzięki posiadaniu udziałowca, którym jest fundusz inwestycyjny lub zagraniczny inwestor. Dokonują one często akwizycji mniejszych podmiotów.

Firmy z rodzimym kapitałem szukają źródeł finansowania między innymi na giełdzie. Wśród spółek giełdowych jest na przykład Centrum Medyczne Enel-Med, EMC Instytut Medyczny, prowadzący sieć szpitali i przychodni, spółka Neuca, prowadząca działalność w zakresie farmacji oraz opieki medycznej, spółka Voxel, która posiada sieć pracowni diagnostyki obrazowej czy Telemedycyna Polska, oferująca nowoczesne rozwiązania w zakresie e-zdrowia.

Czytaj także: Lekarze udziałowcami Centrum Medycznego Enel-Med>>>

Na giełdzie obecne są także spółki działające w obszarze farmacji i biotechnologii. Do debiutów szykują się kolejne, między innymi te oferujące usługi w zakresie laboratoryjnej diagnostyki medycznej – gałęzi medycyny, która rozwinęła się szczególnie w okresie pandemii, między innymi w sektorze badań genetycznych.

Czy warto inwestować w branżę medyczną?

Decydując się na inwestowanie na giełdzie, mamy do wyboru bardzo szeroki wachlarz spółek, działających na wielu różnych polach. Czy warto wybrać właśnie branżę medyczną?

Podejmując decyzję na temat inwestycji, zwykle bierzemy pod uwagę kilka czynników, najważniejszy z nich dotyczy tego, czy mamy perspektywę zarobienia na takiej transakcji, czyli – czy branża i spółka, która wybieramy, stwarza perspektywy rozwoju swojej działalności i wzrostu cen akcji, które chcemy kupić.

Branża medyczna to szczególny rodzaj działalności. Jest to sektor, który będzie zawsze potrzebny, poza tym dynamicznie się rozwija. Dotyczy to zwłaszcza sektora prywatnego, z którego usług korzysta coraz więcej pacjentów i który nieustannie inwestuje w nowoczesne rozwiązania i nowe technologie.

Czytaj także: Prywatne firmy umożliwiają dostęp do najnowszych technologii medycznych>>>

Inwestując, warto jednak robić to w sposób przemyślany. Warto śledzić notowania spółek giełdowych, analizować prognozy specjalistów oraz korzystać z dostępnych w internecie narzędzi do wyszukiwania najciekawszych ofert. Pomocą mogą być także rekomendacje maklerów giełdowych.

Inwestor powinien także racjonalnie podchodzić do tematu, nie kierować się emocjami, ale znajomością fundamentalnych zasad rządzących rynkiem finansowym. Pomoże to uniknąć wielu problemów i przyniesie korzyści w postaci dobrego ulokowania kapitału.

Inwestowanie ułatwiają działające w sieci platformy inwestycyjne, oferujące zarówno inwestowanie w spółki giełdowe, jak i inwestowanie w indeksy giełdowe, zawierające aktualne analizy rynkowe i bieżące wiadomości giełdowe.

Tego typu platformy zapewniają także inwestorom indywidualnym dostęp do rynków finansowych z całego świata.

Przeczytaj teraz

Dent-a-Medical inwestuje w farmy fotowoltaiczne 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.08.2021

Dent-a-Medical zawarł przedwstępną umowę z trzema podmiotami, dotyczącą zakupu 50 procent udziałów spółce w Metis Electric sp. z o.o. z Brzezin, w województwie łódzkim. Spółka ta realizuje inwestycję dotyczące farmy fotowoltaicznej.  

Umowa została zawarta ze spółkami: EFE Romania S.A. z siedzibą w Warszawie, LP Service sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz VPI Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.  

Łączna wartość umowy to 1,2 mln zł, w tym w dniu podpisania umowy spółka zapłaciła 650 tys. zł (zaliczka). Pozostała kwota zostanie zapłacona po zawarciu umowy ostatecznej, co nastąpi po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej.  

Czytaj także: Medicover otworzy centrum stomatologiczne w Fabryce Norblina >>>

Dent-a-Medical oferuje dostęp do usług stomatologicznych osobom indywidualnym pośrednio poprzez współpracę z podmiotami oferującymi pakiety usług medycznych. Oferowanie usług odbywa się poprzez sieć partnerskich klinik stomatologicznych, działających we współpracy z Dent-a-Medical. 

W II kwartale 2021 Dent-a-Medical uzyskał przychody ze sprzedaży w wysokości 7 649 zł oraz odnotował stratę na działalności operacyjnej w wysokości 39 267 zł. 

W sierpniu 2020 Dent-a-Medical S.A. podpisał list intencyjny z potencjalnym inwestorem strategicznym, w celu zrealizowania wspólnego przedsięwzięcia, polegającego na uruchomieniu nowego segmentu działalności operacyjnej spółki. 

twitter follower kaufen

Przeczytaj teraz

Szpitale w Sztumie i Drawsku z nowym wyposażeniem  

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.05.2021

Placówki prowadzone przez spółkę Szpitale Polskie S.A., działające w Sztumie i w Drawsku Pomorskim, wzbogaciły się o nowy sprzęt medyczny oraz odnowione pomieszczenia. Nowy sprzęt został przekazany przez rządową agencję oraz przez samorząd. 

Szpital Polski w Sztumie wyposażony został w ostatnim czasie w nowe stoły operacyjne, pochodzące z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, które przekazał wojewoda pomorski w ramach pomocy szpitalom w walce z pandemią Covid-19. 

Dwa z nich stanowią wyposażenie sal operacyjnych, a trzeci został umieszczony w trakcie porodowym, na sali do cięć cesarskich. Nowy sprzęt ułatwi pracę zespołowi lekarsko-pielęgniarskiemu podczas przeprowadzania zabiegów operacyjnych. 

Szpital wyremontował także salę co ćwiczeń wykonywanych w ramach rehabilitacji kardiologicznej. W odnowionych pomieszczeniach odbywa się między innymi kinezyterapia oraz treningi wytrzymałościowe. 

Czytaj także: Warszawa: Centrum Medyczne Enel-Med otworzy nowy oddział w “Klifie”>>>

Natomiast samorząd miejski Drawska Pomorskiego wyposażył Drawskie Centrum Specjalistyczne w sprzęt służący do ratowania życia i zdrowia pacjentów. Decyzją burmistrza oraz rady miasta do szpitala trafił kardiomonitor wraz z osprzętem, zestaw do tlenoterapii z wysokim przepływem oraz głowica do USG. 

Szpital w Sztumie prowadzi 14 oddziałów i zespół poradni specjalistycznych, oferuje także świadczenia w zakresie rehabilitacji. Posiada Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oraz pracownie diagnostyczne (RTG, EEG, EKG, endoskopii, laboratorium). 

Drawskie Centrum Specjalistyczne prowadzi 7 oddziałów szpitalnych oraz kilkanaście poradni specjalistycznych. 

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne Enel-Med planuje emisję akcji 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.05.2021

Enel-med, największa firma z branży medycznej z polskim kapitałem, planuje emisję akcji, a pozyskany dzięki temu kapitał zamierza przeznaczyć na rozwój sieci placówek, między innymi stomatologicznych, oferujących świadczenia w zakresie diagnostyki obrazowej, medycyny estetycznej oraz na cyfryzację usług.  

Szczególnie uwzględniana będzie tutaj telemedycyna oraz usługi e-commerce. 

– Popyt na wysokospecjalistyczne usługi stomatologiczne w sektorze prywatnym jest bardzo wysoki, a marże atrakcyjne. Enel-med od prawie 30-tu lat jest ekspertem w tej dziedzinie, dlatego inwestowanie w ten rynek jest dla nas kluczowe. Znaczne środki planujemy również przeznaczyć na nowe przychodnie ogólnomedyczne tak, by stale podnosić jakość oferty dla klientów abonamentowych. Spółka zamierza nadal inwestować w aglomeracje o największym potencjale sprzedażowym. Nie zapomnimy też o rozwoju obszaru medycyny estetycznej. Marka ESTELL powinna doczekać się kilku nowych lokalizacji – komentuje Jacek Rozwadowski, prezes enel-med. 

Czytaj także: Enel-Med planuje rozwój usług specjalistycznych i diagnostyki>>>

Spółka zakłada, że digitalizacja usług medycznych będzie jednym z motorów jej wzrostu w kolejnych latach. W tym obszarze enel-med wskazuje przede wszystkim na telemedycynę, aplikację mobilną oraz e-sklep. Jak podkreśla spółka, pandemia znacząco przyspieszyła proces dostosowywania się społeczeństwa do rozwiązań cyfrowych. 

Centrum Medyczne Enel-Med oferuje pełną obsługę medyczną. W skład grupy wchodzą przychodnie wieloprofilowe, szpital, oddziały diagnostyki obrazowej, specjalistyczne kliniki: stomatologii, medycyny estetycznej i medycyny sportowej oraz dom seniora. Enel-med to 41 oddziałów oraz ponad 1600 placówek partnerskich na terenie całego kraju, obsługujących ponad 700 tysięcy pacjentów. 

Przeczytaj teraz

Nowe przepisy dotyczące oceny celowości inwestycji

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.12.2020

1 stycznia 2021 roku wejdzie w życie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którą ułatwione będzie wnioskowanie o ocenę inwestycji w ochronie zdrowia.

Nowelizacja zapewnia elektronizację składania wniosków. Opinia o Celowości Inwestycji będzie ważna przez 3 lata od dnia wydania, a nie jak dotychczas, bezterminowo.

Nowelizacja wprowadza nowe czynniki ubiegania się o OCI. Nie będzie konieczności ubiegania się o Ocenę Celowości Inwestycji w przypadku wprowadzenia jedynie drobnych zmian o wartości do 2 mln zł.

Czytaj także: Rok 2020 pokazał potencjał prywatnego sektora opieki zdrowotnej>>>

W przypadku inwestycji o wartości przekraczającej 50 mln zł przed wydaniem OCI będzie potrzebna dodatkowa ocena Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych, działającej przy ministrze zdrowia. Będzie się ona składała z przedstawicieli ministerstw – finansów, rozwoju regionalnego i zdrowia oraz z osób wskazanych przez prezesa NFZ oraz szefa KPRM.

Pozytywna ocena inwestycji będzie warunkiem uzyskania kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Ustawa z 10 grudnia 2020 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP 23 grudnia 2020 roku (poz. 2345).

Przeczytaj teraz

Działalność Grupy Lux Med elementem relacji między Polską i Wielką Brytanią

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.09.2019

Raport firmy Deloitte pod tytułem „Relacje gospodarcze pomiędzy Polską i Wielką Brytanią – wyjątkowe i trwałe partnerstwo”  zawiera przykłady firm z brytyjskim kapitałem działające na polskim rynku. Jedną z nich jest Grupa Lux Med.

Raport powstał jako element obchodów 100-lecie odnowienia relacji dyplomatycznych pomiędzy Polską i Wielką Brytanią.

– Ostatnie stulecie, zwłaszcza okres po upadku komunizmu, to epoka rozkwitu naszych stosunków handlowych, których szybki rozwój przynosi korzyści obu krajom. Najlepszym dowodem rozwoju dwustronnej współpracy gospodarczej jest dynamicznie rosnąca wymiana handlowa, której wartość w latach 1995-2018 wzrosła ponad pięciokrotnie – komentuje raport Jonathan Knott, Ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Raport podkreśla, że firmy z Wielkiej Brytanii były piątą największą grupą inwestorów, lokując w naszym kraju bezpośrednie inwestycje o wartości 48,1 mld złotych. Dzięki nim polski PKB w 2017 roku był nawet o 15 mld złotych wyższy w porównaniu ze scenariuszem, w którym ten kapitał nie zostałby ulokowany.

Obecnie działa w Polsce około 400 brytyjskich przedsiębiorstw niefinansowych, zatrudniających łącznie ponad 110 tysięcy osób, najwięcej w przetwórstwie i handlu. Uwzględniając brytyjskie przedsiębiorstwa finansowe działające w Polsce, które zatrudniają ponad 4 tysiące osób, łączne zatrudnienie w brytyjskich firmach sięga około 115 tysięcy osób.

Brytyjscy inwestorzy planują dalszy rozwój w Polsce, a więc ich wpływ na gospodarkę i społeczeństwo będzie się zwiększał. Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Deloitte wśród wybranych brytyjskich firm działających w Polsce wskazują, że 63 procent planuje zwiększenie zatrudnienia w najbliższych 5 latach, a 73 procent deklaruje, że podniesie nakłady inwestycyjne.

Czytaj także: Grupa Lux Med nagrodzona za inwestycje na rynku zdrowia>>>

Brytyjskie firmy działające w Polsce aktywnie wspierają realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, a brytyjska administracja publiczna jest gotowa dzielić się wiedzą i dobrymi praktykami w zakresie polityk publicznych. Trwałe fundamenty dla współpracy przekładające się na korzyści ekonomiczne, a także wspólne wartości na czele ze zrównoważonym rozwojem sprawiają, że jest to wyjątkowe partnerstwo.

Grupa Lux Med w kwietniu 2013 roku, w wyniku  transakcji przejęcia od Mid Europa Partners, weszła w skład Bupa, międzynarodowej grupy działającej na rynku opieki zdrowotnej, obsługującej 22 miliony klientów, zatrudniającej 70 000 osób, obecnej między innymi w Wielkiej Brytanii, Australii, Hiszpanii, Nowej Zelandii oraz Stanach Zjednoczonych, a także w Arabii Saudyjskiej, Hongkongu, Indiach, Tajlandii, Chinach i w krajach Ameryki Łacińskiej. Grupa rozwinęła swoją działalność dzięki przejęciom i tworzeniu nowych placówek. Obecnie jest ich ponad 230, w tym 9 szpitali. Grupa zapewnia opiekę 2,3 milionom pacjentów. Zatrudnia ponad 15 tysięcy osób.

Raport podkreśla działalność Lux Med w zakresie innowacji w obszarze e-zdrowia, które Grupa wprowadza i dzięki którym pacjenci mają szybszy, wygodniejszy i bardziej spersonalizowany dostęp do opieki medycznej. Stale rozwija między innymi Portal Pacjenta, dostępny w postaci strony internetowej i aplikacji mobilnej. Umożliwia on rezerwowanie wizyt, e-czaty z lekarzami, przegląd wystawionych skierowań czy odbiór wyników badań.

Innowacyjną funkcjonalnością na Portalu Pacjenta jest możliwość zamawiania recept w wersji elektronicznej. Grupa Lux Med jest pierwszą prywatną grupą medyczną w Polsce, która umożliwiła pacjentom takie rozwiązanie.

W ramach przeglądu dobrych praktyk we współpracy polsko-brytyjskiej znalazł się przykład działań Lux Med dotyczących partnerstwa medycznego dla sportowców i parasportowców.

Ponieważ zdrowie i sport są ze sobą ściśle związane Grupa Lux Med przez cały rok zapewnia sportowcom – zawodowym i amatorom – profesjonalną, kompleksową opiekę zdrowotną: od profilaktyki, przez szczepienia i diagnostykę obrazową po leczenie.

Grupa jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Poza tym, niezależnie od partnerstwa z całym Ruchem Olimpijskim, wspiera medycznie wybrane związki sportowe. Angażuje się również w działania statutowe organizacji propagujących wartości olimpijskie oraz szerzące ducha sportu. Jest też partnerem akcji „Gramy Fair, mówimy #NIEdladopingu”, organizowanej przez Polską Agencję Antydopingową pod patronatem honorowym PKOl.

Firma prowadzi także programy profilaktyki sportowej: Medycyna dla Sportu i Aktywnych, zainicjowany z myślą o osobach, które chcą rozpocząć aktywny tryb życia lub kontynuować go w bardziej świadomy sposób, oraz „Zdrowi – gotowi – sport!”, przypominający o konieczności stałej kontroli stanu zdrowia, która jest podstawą bezpiecznego uprawiania sportu.

Lux Med rozwija też sieć placówek medycyny sportowej na terenie całego kraju. Wysokie kompetencje jednej z nich, szpitala Carolina Medical Center zostały potwierdzone przyznaniem mu tytułu FIFA Medical Clinic of Excellence. Grupa systematycznie zapewnia też zabezpieczenia medyczne podczas wydarzeń sportowych, takich jak  Warszawska Triada Biegowa.

Do 2019 roku firma wykonała procedury medyczne dla 3159 osób związanych z PKOl, PKPar i należących do 35 związków sportowych.

Założenia idei zrównoważonego rozwoju Grupa Lux Med konsekwentnie łączy z dzieleniem się wiedzą. Całościowe opracowanie strategii CSR dopełniają analizy potrzeb lokalnych społeczności, z których wynika, że część młodych ludzi boi się udzielać pierwszej pomocy głównie ze względu na brak wiedzy oraz z obawy o bezpieczeństwo własne i poszkodowanego.

Umiem Pomóc to kampania edukacyjna, w ramach której wykwalifikowani instruktorzy Akademii Ratownictwa Lux Med z wieloletnim stażem przekazują dzieciom i młodzieży wiedzę o tym, jak prawidłowo przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową, pokazują schematy postępowania w przypadku drgawek lub zakrztuszeń oraz uczą obsługi defibrylatora zewnętrznego AED. Ideą zajęć prowadzonych w formie wykładów i warsztatów w ramach projektu Umiem Pomóc jest nie tylko wyposażenie dzieci w konkretną wiedzę, ale także rozwijanie empatii i budowanie świadomości konieczności reakcji, gdy są świadkami sytuacji, w której ktoś potrzebuje pomocy.

Inna inicjatywa edukacyjna z zakresu pierwszej pomocy to bezpłatna aplikacja Pierwsza Pomoc przygotowana z myślą o świadkach nagłych wypadków i zdarzeń. Zawiera wiele cennych wskazówek i ilustracji ułatwiających udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym.

Kampania Umiem Pomóc jest realizowana od 2011 roku. Do tej pory odbyło się 8 odsłon projektu, w ramach których wiedzę o pierwszej pomocy przekazano ponad 5 tysiącom uczniów między innymi z Warszawy, Krakowa, Katowic, Wrocławia, Trójmiasta, Poznania, Torunia, Rzeszowa i Olsztyna. Aplikacja Pierwsza Pomoc została pobrana na urządzenia mobilne ponad milion razy.

Część danych oraz informacje do opisu dobrych praktyk zawartych w raporcie dostarczyły oprócz Grupy Lux Med także firmy: Arriva, Grupa Aviva, BP, Diageo, GlaxoSmithKline Provident, Sage, Tesco oraz inne.

Raport jest dostępny na stronie www2.deloitte.com

Przeczytaj teraz

Grupa Lux Med nagrodzona za inwestycje na rynku zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.09.2019

Grupa Lux Med została uznana przez organizatorów XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy za Największego Inwestora w Rankingu Firm Ochrony Zdrowia. 3 września 2019 nagrodę odebrała z rąk ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego prezes Grupy Anna Rulkiewicz.

Grupa Lux Med została nagrodzona jako jedyny podmiot w kategorii inwestycji, została doceniona za dynamiczny rozwój, zarówno firmy jak i modelu opieki medycznej. Grupa systematycznie zwiększa liczbę placówek oraz pacjentów objętych ich opieką.

Lux Med działa od 1992 roku. Grupa Lux Med powstała w procesie rozpoczętej w 2007 roku integracji placówek medycznych znanych wcześniej pod markami: Centrum Medyczne LIM, Lux Med, Medycyna Rodzinna oraz Promedis.

Kolejne inwestycje dotyczyły między innymi szpitala Carolina Medical Center, Centrum Endoterapii, Centrum MegaMed, Centrum Medicor, Centrum Zdrowia Medycyna, Euro-Clinic a także szpitala onkologicznego Magodent. Przejęte zostały także spółki diagnostyczne: Centrum Medyczne Diagnostyka, Diagnostic-Med, Scanlab, Tomograf, TK Medyk.

W roku 2018 przejęte zostały podmioty: Swissmed Prywatny Serwis Medyczny,  ProfMed z Olsztyna oraz NZOZ Ultramedic z Bielska-Białej.

Grupa Lux Med rozpoczęła także konsolidację rynku usług stomatologicznych, przejmując Eurodental, Dental Clinic oraz Primadent

Inwestując w rozwijaną dziedzinę usług psychologicznych nabyła GabClinic, prowadzącą centra zdrowia psychicznego.

Ostatnia inwestycja została sfinalizowana 2 września 2019 podpisaniem umowy dotyczącej transakcji zakupu Centrum Medycznego Mavit, posiadającego specjalistyczne szpitale  okulistyczne oraz szpital laryngologiczny.

Czytaj: Centrum Medyczne Mavit częścią Grupy Lux Med>>>

Grupa Lux Med jest obecnie właścicielem dziewięciu specjalistycznych szpitali, działających na terenie Warszawy, Katowic, Łodzi i Bełchatowa.

W sumie Grupa posiada ponad 230 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, wśród których są placówki ambulatoryjne, diagnostyczne, szpitale oraz ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny.

Zatrudnia 15 tysięcy osób, 6500 lekarzy oraz 4000 wspierającego personelu medycznego.

Anna Rulkiewicz została także laureatką pierwszej Nagrody Gospodarczej SGH, nagrody specjalnej XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Przeczytaj teraz

I kwartał w Grupie Enel-Med: wzrost przychodów i inwestycje

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.06.2019

Grupa Kapitałowa Enel-Med S.A. uzyskała w I kwartale 2019 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 101 355 tys. zł, czyli więcej niż rok wcześniej, kiedy to przychody miały wartość 90 632 tys. zł. W okresie tym spółka inwestowała w nowe placówki, co wiązało się ze wzrostem kosztów..

Spółka wyjaśnia w komentarzu do wyników, że w pierwszym kwartale roku 2019 można było zaobserwować znaczny wzrost zachorowań, co spowodowało wzrost kosztów ponoszonych przez spółkę na obsługę pacjentów. Większość pacjentów spółki to pacjenci abonamentowi, zapewniający przychód na stałym poziomie. Wzrost ilości usług świadczonych na rzecz tej grupy pacjentów i wiążący się z tym wzrost kosztów w sposób negatywny wpłynął na wynik finansowy.

Jednocześnie jednak jednym z głównych czynników świadczących o jakości usług oferowanych przez spółkę jest zapewnienie odpowiedniej dostępności do specjalistów. Z tego powodu zachodzą trudności z jednoznacznym porównywaniem wybranych okresów w trakcie roku.

Nie bez wpływu na wynik pozostały również czynniki wewnętrzne związane ze zmianami organizacyjnymi, jakie zaszły w ostatnim okresie. W pierwszym kwartale roku 2019 zostały uruchomione 2 nowe placówki medyczne – w Warszawie Home Park Targówek i w Krakowie Oddział Wadowicka. Wiązało się to w ponoszeniem nakładów finansowych.

Czytaj także: Enel-Med wprowadza konsultacje medyczne w miejscu pracy>>>

Poza tym nowe placówki w początkowym okresie działalności zazwyczaj w sposób negatywny wpływają na wyniki finansowe spółki i jej Grupy Kapitałowej.

W rezultacie w analizowanym okresie Grupa odnotowała stratę netto w wysokości 3 258 tys. zł, rok wcześniej strata wyniosła 758 tys. zł.

Niezależnie od spodziewanych zawirowań na rynku publicznej służby zdrowia, jednostka dominująca – Centrum Medyczne Enel-Med S.A. z możliwie zdywersyfikowaną działalnością medyczną i niewielkim zasileniem z NFZ (1,4 procenta) prowadzi konsekwentnie swoją politykę rozwoju.

Zarząd Centrum dba o utrzymanie zarówno wysokiej dynamiki sprzedaży (13 procent), jak i o utrzymanie odpowiedniej efektywności biznesowej oraz bezpieczeństwa finansowego. W I kwartale 2019 roku prowadzone były dalsze renegocjacje umów abonamentowych oraz wzrost cen konsultacji, badań, usług stomatologicznych.

Dynamika sprzedaży abonamentów medycznych (17 procent), brak rotacji klientów, znakomita pozycja konkurencyjna skłaniają spółkę do inwestowania w kolejne przychodnie wielospecjalistyczne.

Wobec stałego wzrostu rynku prywatnych usług medycznych i sukcesu marki Enel-Sport, spółka rozwijała centra  ortopedii i rehabilitacji. Z rozwojem Enel-Sport związany jest również rozwój centrów diagnostyki obrazowej ze szczególnym uwzględnieniem MRI.

Spółka stawia na nowe technologie, czyli rozwój telemedycyny, w szczególności dotyczy to tzw. telewizyt, uruchomionych przez spółkę na przełomie 2017/2018 roku.

Przeczytaj teraz

Opinia o celowości inwestycji zadecyduje o kontrakcie z NFZ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.05.2019

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych oraz ustawy o działalności leczniczej kontraktowanie świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia będzie zależało od posiadania pozytywnej opinii o celowości inwestycji.

W rezultacie środki publiczne będą wspierały tylko te przedsięwzięcia inwestycyjne, które są celowe, a więc odpowiadają istniejącym i prognozowanym potrzebom zdrowotnym – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Uzasadnienie wyjaśnia, że zmiany w ustawie z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych a także w ustawie z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej mają na celu eliminację zjawiska nadpodaży usług medycznych, a także dostosowanie inwestycji w sektorze zdrowia do rzeczywistych potrzeb społeczeństwa oraz umożliwienie świadczeniodawcy perspektywicznego rozwoju zgodnego z lokalnymi potrzebami zdrowotnymi.

Zamierzeniem projektodawcy jest objęcie szerokiego spektrum podmiotów leczniczych, które świadczą lub zamierzają świadczyć usługi medyczne ze środków budżetu państwa, do uzyskania OCI w systemie Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), na realizację zadań inwestycyjnych.

Nie będzie kontraktów dla nowych podmiotów

W świetle wprowadzanych uregulowań nie będzie możliwe zawarcie umowy w trybie konkursowym, obejmującej udzielanie świadczeń przy użyciu infrastruktury podlegającej wymogowi uzyskiwania OCI – przed upływem 5 lat od zakończenia inwestycji. Dotyczy to wszystkich rodzajów świadczeń, kontraktowanych w trybie konkursowym.

Wprowadzenie zaproponowanych zmian spowoduje, iż każdy nowo utworzony podmiot leczniczy lub nowa jednostka lub komórka organizacyjna zakładu leczniczego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, lub inna inwestycja,  będzie zobligowany do przedłożenia OCI w ramach postępowania konkursowego dotyczącego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, które miałyby być finansowane przez NFZ.

Podmioty, które nie będą spełniać tego wymogu, zostaną wykluczone z możliwości udziału w postępowaniu – ich oferta będzie podlegać odrzuceniu.

Pozytywna OCI to wyższy kontrakt

Poza tym, uzyskanie pozytywnej OCI ma być również warunkiem zwiększenia finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach już obowiązujących umów, zarówno tych zawartych w trybie konkursów ofert lub rokowań, jak i zawartych z podmiotami działającymi w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (sieć szpitali) – w odniesieniu do świadczeń realizowanych z wykorzystaniem inwestycji objętej IOWISZ.

Autorzy projektu uzasadniają, że rozwiązanie to pozwoli uniknąć chaotycznego i krótkowzrocznego rozwoju rynku usług medycznych. OCI ma stanowić potwierdzenie zasadności realizacji inwestycji i skuteczne narzędzie do podejmowania decyzji dotyczących ich finansowania – a także zwiększy efektywność inwestowania środków własnych przez uzyskanie zewnętrznej oceny celowości prowadzonych działań, pozwalając generować konkurencję pomiędzy podmiotami leczniczymi na poziomie jakości i kompleksowości udzielanych świadczeń

OCI konieczna przy inwestycji za ponad 2 mln zł

Obowiązek sporządzania opinii o celowości inwestycji przewidywane jest dla przedsięwzięć o wartości kosztorysowej przekraczającej 2 mln zł.

W ramach przeprowadzonej analizy zbioru danych pobranych z systemu IOWISZ dla złożonych wniosków w latach 2016-2018 na terenie całego kraju, stwierdzono,  iż skala inwestycji do 2 mln zł według statystyki podlegająca ocenie stanowi 27 procent wszystkich wniosków i dotyczy w szczególności drobnego zakupu sprzętu medycznego, nieodzwierciedlonego w mapach potrzeb zdrowotnych.

Wymiar takich inwestycji, brak odniesienia w mapach oraz rodzaj zakupu będący przeważnie wymianą zużytego, często mocno wyeksploatowanego sprzętu, dla którego brak jest na rynku części zamiennych z uwagi na zbyt stary sprzęt, a także wysokie koszty napraw, które są zbyt kosztochłonne dla podmiotów i jednocześnie jego niezbędność posiadania w celu zapewnienia ciągłości udzielanych świadczeń, formułuje konkluzję określenia dolnego limitu wartości dla inwestycji, dla których nie jest wymagane posiadanie OCI.


Ścisła kontrola nad inwestycjami strategicznymi

Projektowane zmiany mają na celu wzmocnienie merytorycznej oceny wniosków dla inwestycji strategicznych o wartości kosztorysowej przekraczającej 50 mln zł, przez utworzenie Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych, jako wysokospecjalistycznego organu pomocniczego.

W skład komisji będą wchodzić osoby wskazane przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, ministra właściwego do spraw zdrowia oraz prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Założeniem działania komisji ma być efektywniejsza kontrola nad inwestycjami najbardziej kosztochłonnymi, które w znacznym stopniu wywierają wpływ na rynek usług medycznych. Taka potrzeba wynika z trudności oceny składanych wniosków, które cechują się dużą złożonością zagadnień i zróżnicowaną specyfiką ocenianych aspektów, a także ze szczególnych wymagań, jakie istnieją w ochronie zdrowia, jak również istotnego znaczenia planowanego do realizacji przedsięwzięcia pod kątem udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Inwestycje strategiczne, to takie, dla których jest przewidziany rozwój, przede wszystkim rozumiany jako zjawisko jakościowe polegające na wprowadzaniu innowacji produktowych, nowoczesnych procedur medycznych, procesu realizacji, strukturalnych i innowacji w dziedzinie zarządzania, tak aby podmiot, który zrealizował inwestycję mógł przetrwać w długim okresie i realizować swoje zadania tylko pod warunkiem permanentnego rozwoju oraz wzrostu.

Wzmocnienie nadzoru nad takimi inwestycjami przez Komisję Oceny Wniosków Inwestycyjnych posłuży do stworzenia właściwego kierunku działań dla inwestycji realizowanych w tym obszarze.

Uproszczenie wniosku o wydanie OCI

Projektodawca proponuje uproszczenie formularza wniosku o wydanie OCI i jego oceny przez odstąpienie od wskazywania dziedzin medycyny, w celu zobrazowania inwestycji jako komplementarnej całości, umożliwiającej dokonanie holistycznej oceny.

W związku z istniejącym obecnie podziałem wniosków na dziedziny jest zaburzona pełna ocena inwestycji, która jest dokonywana w oderwaniu od całości inwestycji.

Takie rozwiązanie w efekcie umożliwi ocenianie inwestycji jako jednej spójnej całości bez oceniania odrębnie poszczególnych dziedzin, co przełoży się na zmniejszenie nakładu pracy, który w praktyce nie przynosi oczekiwanego efektu.

W związku z likwidacją dziedzin, konieczne staje się ujednolicenie opłaty za wniosek, w wysokości 4000 zł, co zapewni równe traktowanie wnioskodawców. Proponowane zmiany usprawnią proces opiniowania i umożliwią bardziej trafną i integralną ocenę inwestycji, co wpłynie na wzrost jakości wydawanych opinii.

W projekcie przewiduje się ujednolicenie formy składania wniosków o wydanie OCI przez wykorzystanie wyłącznie drogi elektronicznej – systemu IOWISZ.

Budżet państwa zarobi na opłatach

Dochody wynikające z niniejszej ustawy będą stanowić wpływy z opłat za składane przez podmioty lecznicze wnioski o wydanie OCI. W związku z przyjęciem określonych rozwiązań w zakresie poszerzenia grona podmiotów, ubiegających się o wydanie OCI, co będzie generowało wzrost liczby opinii, a z drugiej strony ustalenie dolnego limitu wartości inwestycji, co wpłynie na spadek liczby opinii, potrzebne było wykonanie badania w celu oceny przewidywanych następstw.

Ministerstwo Zdrowia w celu oszacowania skutków projektowanych regulacji zwróciło się z wnioskiem do 4 losowo wybranych województw, czyli  zachodniopomorskiego, pomorskiego, mazowieckiego i podlaskiego, o wskazanie wszystkich inwestycji realizowanych lub zaplanowanych do rozpoczęcia w latach 2017-2019 dla wybranej próby podmiotów leczniczych, niezależnie od tego czy dana inwestycja miała OCI.

Z analiz tych wniosków wynikło, że można przewidzieć, iż liczba wpływających wniosków wzrośnie o około 40 procent, ale w związku z obniżeniem wartości inwestycji jednocześnie spadnie o 27 procent. Prognozowany jest zatem wzrost liczby wniosków o 13 procent, czyli o około 100 wniosków rocznie.  Przewidywany przychód z tego tytułu wyniesie więc 400 tysięcy złotych rocznie.

 

Projekt ustawy dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Uwagi do projektu można przekazywać do 26 czerwca 2019.

Przeczytaj teraz

Aldemed: rok 2019 pod znakiem inwestycji

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.02.2019

Ryszard Szcząchor, dyrektor Centrum Medycznego Aldemed

W roku 2019 w Centrum Medycznym Aldemed będzie realizowanych kilka ważnych inwestycji, których rezultatem będzie rozwój oferty świadczeń. Po raz pierwszy od wielu lat mamy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na leczenie szpitalne.

Nową jednostką, która już przyjmuje pacjentów, a której oficjalne otwarcie odbędzie się pod koniec lutego 2019, w 23. rocznicę działalności Aldemed, jest Centrum Terapii Kręgosłupa, działające w naszej filii Zastal.

Oferuje ono leczenie różnorodnych schorzeń kręgosłupa, bólu i neuropatii obwodowych.  W Centrum Terapii Kręgosłupa wykonywane są między innymi zabiegi implantacji preparatu Discogel, stosowanego jako skuteczna metoda lecznicza w  uszkodzeniu jądra miażdżystego w kręgosłupie.

Centrum Terapii Kręgosłupa oferuje leczenie, rehabilitację, diagnostykę oraz zabiegi operacyjne. Są to świadczenia komercyjne, gdyż nie posiadamy kontraktu z NFZ na ten zakres usług.

Wydatki związane z utworzeniem tej jednostki wyniosły około 750 tys. zł. Środki te przeznaczone zostały na zakup mikroskopu stosowanego przy operacjach kręgosłupa, aparatu RTG z ramieniem C oraz specjalnego stołu.

Druga nowa jednostka, którą tworzymy w tym roku, to centrum urologiczne, które będzie się zajmowało między innymi leczeniem chorób prostaty. Powstanie ono w naszej siedzibie przy ulicy Niepodległości, która została powiększona w wyniku zakupu ostatniej jej części położonej na II piętrze (obecnie więc jesteśmy właścicielami całej kamienicy, oprócz kilku pomieszczeń na parterze).

W tych nowo zakupionych pomieszczeniach o powierzchni 130 mwk planujemy utworzenie centrum urologicznego. Jednostka ta ruszy jeszcze w tym roku, po przeprowadzeniu koniecznego remontu  i zakupie wyposażenia. Ta inwestycji również będzie nas kosztować około 700 tys. zł.

Ponieważ posiadamy kontrakt na świadczenia ambulatoryjne w zakresie urologii część usług oferowanych przez tę jednostkę będzie finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Powiększyć chcemy także naszą drugą placówkę – filię Zastal, działającą przy ulicy Towarowej. W tym celu zleciliśmy analizę techniczną budynku, na którym chcemy dobudować dwa piętra.  Gdy opinia budowlana będzie pozytywna,  rozpoczniemy inwestycję, a w jej wyniku uzyskamy 800 mkw nowej powierzchni, na której znajdzie się powiększony dział rehabilitacji oraz poradnia podstawowej opieki zdrowotnej.

W ostatnim czasie, po raz pierwszy od czasu, gdy powstał szpital (było to w roku 2011) udało nam się uzyskać kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na leczenie szpitalne. Dotyczy on zabiegów usuwania zaćmy metodą fakoemusyfikacji, które wykonujemy w ramach chirurgii jednego dnia. Posiadamy także umowę z NFZ na wykonywanie iniekcji doszklistkowych w ramach programu lekowego leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD).

Czytaj: Aldemed: operacje zaćmy w ramach NFZ>>>

Coraz więcej pacjentów korzysta z naszych usług, a teraz łatwiej im dotrzeć do naszej filii Zastal dzięki inwestycji zrealizowanej przez miasto, które wybudowało przejście podziemne pod torami kolejowymi. W ramach współpracy z samorządem Aldemed na 10 lat oddał w użytkowanie miastu 150 mkw działki, na której powstał chodnik i ścieżka rowerowa.

Mam nadzieję, że cały rok 2019 będzie upływał w naszym Centrum Medycznym pod znakiem realizowanych z sukcesem inwestycji i dalszego rozwoju naszych placówek i usług.

 

Przeczytaj teraz
Page 1 of 2
1 2