Spotkanie Pracodawców Medycyny Prywatnej w Wiceministrem Zdrowia Piotrem Bromberem i Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Filipem Nowakiem

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.04.2023

13 kwietnia br. odbyło się spotkanie Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej z udziałem przedstawicieli organizacji zrzeszonych w ramach PMP oraz przewodniczących forów PMP. Była to okazja do podsumowania dotychczasowych działań i aktywności, jak również wspólnej rozmowy nad aktualnymi wyzwaniami oraz kierunkiem rozwoju organizacji.

W drugiej części do spotkania dołączył Wiceminister Zdrowia Piotr Bromber oraz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak. Dyskusja dotyczyła aktualnej legislacji oraz bieżących spraw z obszaru ochrony zdrowia.

 

Przeczytaj teraz

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na dofinansowanie SOR-ów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.01.2023

27 stycznia 2023 resort zdrowia ogłosił konkurs, w ramach którego placówki medyczne mogą się ubiegać o środki na modernizację, przebudowę lub doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych, w tym pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR. Na cen cel przeznaczono 750 mln zł z Funduszu Medycznego.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 27 lutego 2023 roku. Nabór potrwa do 31 marca 2023 roku.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się placówki, które na dzień ogłoszenia konkursu udzielają świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie SOR-u. Drugim warunkiem jest zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na wymieniony zakres świadczeń do 31 grudnia 2021 roku.

Ubezpieczenie szpitalne Lux Med z nagrodą Produkt Roku

Według informacji resortu zdrowia z dofinansowania może skorzystać nawet 30 procent SOR-ów. Maksymalna kwota dofinansowania jednego wniosku może wynieść 15 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej.

Wniosek powinien zawierać między innymi opis inwestycji, kosztorys i harmonogram realizacji, a także opis spełnienia formalnych i merytorycznych kryteriów oceny określonych w dokumentacji konkursowej.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się tutaj>>>

Przeczytaj teraz

Jest jednolity tekst rozporządzenia w sprawie świadczeń opiekuńczych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.05.2022

Opublikowany został jednolity tekst rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie gwarantowanych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

Karta ocena pacjenta

Rozporządzenie uwzględnia zmiany przepisów dotyczące między innymi karty oceny pacjenta kierowanego do zakładu opiekuńczego, przebywającego w takiej placówce lub kierowanego do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową w domu, a także zmiany dotyczące personelu zatrudnionego w placówkach udzielających takich świadczeń.

Zapewnione podczas pandemii bezpieczeństwo zwiększyło zaufanie do naszych placówek

Świadczenia opiekuńcze udzielane są pacjentom, którzy ze względu na swój stan zdrowia wymagają całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, ale nie wymagają hospitalizacji na oddziale szpitalnym.

Ich stan określany jest skalą poziomu samodzielności, zwaną skalą Barthel.

Finansowanie transportu sanitarnego

Zawarte w rozporządzeniu przepisy określają także poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego. W 40 procentach przejazd taki jest finansowany ze środków publicznych w przypadku kilkunastu wymienionych w dokumencie chorób.

Obwieszczenie ministra zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 6 maja 2022 roku (poz. 965).

Link do rozporządzenia

Przeczytaj teraz

NFZ: więcej pieniędzy na AOS i onkologię

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.11.2021

Narodowy Fundusz Zdrowia zmienił plan finansowy i przeznaczył dodatkowe środki na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i onkologię. Ponad miliard złotych skierowanych zostanie do oddziałów wojewódzkich NFZ. Wynika to ze zmian w wycenie świadczeń specjalistycznych (AOS), onkologicznych i dla chorych ze śpiączką.

Oddziały wojewódzkie NFZ w sumie zyskały przeszło 1,18 mld zł. Środki te zostaną przeznaczone na świadczenia w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – 953,8 mln zł, na leczenie szpitalne -228,2 mln zł oraz na rehabilitacje leczniczą – 5,3 mln zł.

Przesunięcie środków z planu Centrali NFZ do planów oddziałów wojewódzkich ma związek z wyodrębnieniem świadczeń AOS z ryczałtu podstawowego zabezpieczenia szpitalnego – ponad 553,8 mln zł, ze zwiększeniem wyceny świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności w AOS – 400 mln zł, zmianą taryfy świadczeń opieki zdrowotnej o przeszło 233,5 mln zł, w tym w zakresie świadczeń onkologicznych o ponad 228,2 mln zł oraz w zakresie leczenia chorych ze śpiączką o 5,3 mln zł.

Podział środków pomiędzy oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia nastąpił na podstawie obowiązującego algorytmu.

Czytaj także: Medicover Stomatologia przejmuje liderów rynku dentystycznego w Bielsku-Białej i Katowicach>>>

Oddziały wojewódzkie NFZ przeliczyły także wysokość ryczałtu dla szpitali działających w sieci, który wzrósł o ponad 7 procent. Szpitale sieciowe otrzymają ostatecznie ponad 1,2 mld zł. Zmiany w wysokości ryczałtu ogłosili na Forum Ekonomicznym w Karpaczu minister Adam Niedzielski i Filip Nowak, prezes NFZ. Wtedy zakładano, że wyższy ryczałt przyniesie szpitalom PSZ ponad 730 mln zł. Wzrost o 500 mln zł w stosunku do prognoz jest efektem wydłużenia okresu rozliczeniowego w umowach PSZ do końca 2021 roku.

Pierwsza transza tych środków już w październiku 2021 trafiła do szpitali. Pozostała część znajdzie się na kontach szpitali jeszcze w roku 2021. Pieniądze są wypłacane z wyrównaniem od 1 lipca 2021 roku.

Wyższy ryczałt dla szpitali pozwoli między innymi na wzrost wynagrodzeń dla personelu niemedycznego. Ze zmian skorzystają w dużej części szpitale powiatowe.

Przeczytaj teraz

Trójstronny zespół porozumiał się z resortem zdrowia w sprawie podwyżek

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.11.2021

Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia porozumiał się z Ministerstwem Zdrowia w sprawie podwyżek dla pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Według tych uzgodnień od 1 lipca 2022 roku lekarze mają otrzymać o 1800 zł więcej minimalnego wynagrodzenia. 

Natomiast pielęgniarki z wykształceniem średnim przekwalifikowane do grupy z wyższym wykształceniem otrzymają o 1400 zł więcej minimalnego wynagrodzenia. 

-Szacunkowy koszt tej podwyżki to około 6,5 mld zł. T o ogromna kwota. Oznacza ona realny wzrost wynagrodzeń dla przedstawicieli praktycznie każdego zawodu medycznego – czytamy na profilu resortu zdrowia na Twitterze. 

Treść porozumienia zawiera podział pracowników na grupy oraz przypisanie im odpowiednich współczynników na podstawie, które będą służyć do wyliczenia minimalnego wynagrodzenia. 

Czytaj także: Jak zwiększyć dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej?>>>

Przyjęte propozycje mają się znaleźć w znowelizowanej ustawie o sposobie naliczania najniższego wynagrodzenia niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.  

Rozmowy w tej sprawie trwały od 3 tygodni.  

W posiedzeniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia – minister Adam Niedzielski i wiceminister Piotr Bromber, Narodowego Funduszu Zdrowia, a także przedstawiciele między innymi Pracodawców RP, NSZZ Solidarność oraz OPZZ.

Przeczytaj teraz

Konkursy w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.02.2021

Minister zdrowia ogłosił 4 lutego 2021 roku nowe konkursy dotyczące realizacji zadań w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej. Konkursy dotyczą dofinansowania zakupów sprzętu – akceleratorów oraz mammografów.

Pierwszy z konkursów dotyczy wymiany wyeksploatowanych ponad 10-letnich akceleratorów, urządzeń wykorzystywanych w radioterapii.

Nastąpiło zwiększenie poziomu dofinansowania zakupu akceleratorów z 8 mln zł w 2020 roku do 8,5 mln zł w 2021 roku, na 1 aparat. Tak jak w roku ubiegłym nie będzie wymagany finansowy wkład własny szpitala w zakup sprzętu.

Informacja o konkursie znajduje się tutaj>>>

Drugi konkurs dotyczy zakupu mammografów i przewiduje  wymianę wyeksploatowanych mammografów analogowych i ucyfrowionych na nowe aparaty cyfrowe przeznaczone dla pracowni stacjonarnych lub mobilnych.

Dofinansowanie do zakupu tego sprzętu jest związane z planowanym wprowadzeniem do końca roku 2023 obowiązku stosowania mammografów cyfrowych. Maksymalna kwota dofinansowania to 600 tys. zł. Także tutaj nie wymagany jest  wkład własny szpitala.

Informacja o konkursie dostępna jest tutaj>>>

Termin składania ofert w konkursach upływa 19 lutego 2021 roku.

Czytaj także: Raport „Zdrowie Polaków po pandemii” – postulaty dla systemu ochrony zdrowia>>>

Przeczytaj teraz

Nowy podział kompetencji w Ministerstwie Zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.11.2020

10 listopada 2020 roku weszło w życie zarządzenie dotyczące zakresu czynności sekretarza stanu, podsekretarzy stanu i dyrektora generalnego w  Ministerstwie Zdrowia. Uwzględnia ono zmiany w zarządzie resortu, takie jak między innymi odejście wiceminister zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko.

Z zarządzenia wynika, że minister zdrowia Adam Niedzielski sprawuje nadzór nad:
– głównym inspektorem farmaceutycznym,
– głównym inspektorem sanitarnym,
– inspektorem do spraw substancji chemicznych,
– prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Minister jest członkiem Rady Dialogu Społecznego, inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Gabinet Polityczny Ministra, Biuro Komunikacji, Biuro Ministra, Departament Analiz i Strategii, Departament Lecznictwa w zakresie spraw związanych z finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Departament Prawny oraz Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.

Nadzoruje także działalność Narodowego Funduszu Zdrowia, rozstrzyga ewentualne spory kompetencyjne między sekretarzem stanu, podsekretarzami stanu i dyrektorem generalnym Ministerstwa Zdrowia.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska jest przewodniczącym Zespołu Zarządzania  Kryzysowego Ministra, inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
– Departament Bezpieczeństwa,
– Departament Lecznictwa, z wyłączeniem spraw związanych z taryfikacją świadczeń, finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
– Departament Zdrowia Publicznego, z wyłączeniem zakresu psychiatrii i uzależnień.

Nadzoruje także działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi, Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie, Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie oraz Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku.

Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski inicjuje i koordynuje wykonywanie zadań przez:
– Departament Budżetu i Finansów,
– Departament Nadzoru i Kontroli,
– Departament Oceny Inwestycji.

Nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych: Banku Tkanek Oka w Warszawie, Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi, Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji w Sosnowcu, Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Narodowego Centrum Krwi w Warszawie, Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie, Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie, Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie, regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie, Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie.

Wiceminister Gadomski wykonuje w imieniu Ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa części 46 – zdrowie, a także wykonuje prawa wynikające z akcji Skarbu Państwa w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. Jana Pawła II z siedzibą w Polanicy-Zdroju.

Podsekretarz Stanu Maciej Miłkowski jest członkiem Komitetu Społecznego Rady Ministrów i Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Maciej Miłkowski inicjuje i koordynuje wykonywanie zadań przez:
– Departament Dialogu Społecznego,
– Departament Lecznictwa w zakresie spraw związanych z taryfikacją świadczeń,
– Departament Polityki Lekowej i Farmacji,
– Departament Rozwoju Kadr Medycznych,
– Departament Zdrowia Publicznego w zakresie psychiatrii i uzależnień;

Nadzoruje także działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych: Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli, Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie, Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie, Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,  Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie, Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie, Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie, Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach, Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim, Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie oraz  uczelni medycznych.

Podsekretarz Stanu Anna Goławska jest członkiem Stałego Komitetu Rady Ministrów, Komitetu do Spraw Europejskich, Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu.

Inicjuje i koordynuje wykonywanie zadań przez:
– Biuro Współpracy Międzynarodowej,
– Departament Innowacji.

Podsekretarz nadzoruje działalność: Agencji Badań Medycznych w Warszawie oraz Centrum e-Zdrowia w Warszawie.

Jest także odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, w tym współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Zarządzenie ministra zdrowia z 10 listopada 2020 roku w sprawie czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Zdrowia zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia tego samego dnia.

Link do zarządzenia>>>

Przeczytaj teraz

Kolejne prywatne laboratoria na liście Ministerstwa Zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.06.2020

Na liście laboratoriów uprawnionych przez Ministerstwo Zdrowia do wykonywania badań na obecność wirusa SARS CoV-2 znajduje się obecnie 157 placówek, 43 z nich to laboratoria prywatne.

W ostatnich dniach do listy tej dołączyły placówki Grupy Alab oraz laboratorium sieci Diagnostyka.

Na liście znalazło się Medyczne Laboratorium Diagnostyka, zlokalizowane w Łodzi przy ulicy Tuszyńskiej 19, a także Laboratoria Analiz Lekarskich Alab działające w Rzeszowie przy ulicy Witolda 6B oraz w Poznaniu przy ulicy Starołęckiej 42.

Wśród nowych prywatnych podmiotów na liście są także – laboratorium GeneMe Labs z Gdańska oraz Laboratorium Medyczne Biolab z Ostródy.

Lista zawiera laboratoria spółki Diagnostyka zlokalizowane w Warszawie, we Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie i Szczecinie, w Cieszynie oraz laboratoria Genesis z Poznania i GenXOne SA z Suchego Lasu koło Poznania, także należące do Grupy Diagnostyka.

Na liście uprawnionych laboratoriów jest też Zakład Genetyki Synevo działający przy ulicy Balickiej 35 w Krakowie oraz laboratoria Grupy Alab w Warszawie, Wrocławiu, Lublinie a także Pracownia Genetyki Bruss z Gdyni.

Wśród prywatnych laboratoriów wykonujących testy na koronawirusa są także: Kardio-Med Silesia z Zabrza, Medyczne Laboratorium Diagnostyczne działające w szpitalu Vito-Med w Gliwicach, Laboratorium Medyczne GynCentrum oddział Sosnowiec, Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Centrum Medyczne Femina Kapuśniak Waleczek sp.j, z Katowic, Invicta z Gdańska, Genloxa sp. z o.o. z Pucka, NZOZ Aurimed Artur Fuławka, Centrum Patologii Molekularnej Cellgen z Wrocławia, laboratorium badawczo-rozwojowe Vitagenum z Lublina, Cell-Te sp. z o.o. z Gdańska oraz NZOZ Onkologiczna Pracownia Molekularna sp. z o.o. z Olsztyna.

Czytaj także: 10 procent testów na koronawirusa wykonują laboratoria Diagnostyki>>>

Na listę trafiło także laboratorium Centrum Medycznego Medyk z Rzeszowa oraz Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Biobank PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z Wrocławia.

W Warszawie są to także laboratoria – Warsaw Genomics Laboratorium Analiz Genetycznych, Centrum Medyczne MedGen, Borlamed Medyczne Laboratorium Diagnostyczne oraz NZOZ Medigen Diagnostyka Molekularna.

W Łodzi badania wykonują prywatne laboratoria: Salve Medica oraz Centrum Medycyny Klinicznej dr n.med. Karol Majewski.

W województwie wielkopolskim badania takie wykonują Zakład Diagnostyki Medycznej Sp. z o.o., Centrum Badań DNA oraz Instytut Mikroekologii z Poznania, w województwie kujawsko-pomorskim – Instytut Genetyki Sądowej sp. z o.o. z Bydgoszczy, a w województwie zachodniopomorskim – Medyczne Laboratorium Diagnostyczne firmy Polcargo, działające przy ulicy Henryka Pobożnego 5 w Szczecinie.

Najwięcej laboratoriów wykonujących testy na obecność koronawirusa działa w województwach: mazowieckim – 24, wielkopolskim – 16, śląskim – 14 oraz dolnośląskim – 13.

Najwięcej prywatnych laboratoriów działa w województwach – mazowieckim – 7,  w wielkopolskim i pomorskim – po 6, w śląskim –  5.

Aktualna lista laboratoriów znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia>>>

Przeczytaj teraz

Raport Pracodawców RP: „Zdrowa” legislacja nie jest zdrowa

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.01.2020

Raport przygotowany przez Pracodawców RP pod tytułem „Zdrowa legislacja”, który analizuje proces tworzenia prawa w zakresie ochrony zdrowia, wskazuje, że  resort zdrowia ma tendencję do skracania czasu konsultacji a także do rezygnacji z przeprowadzania konferencji uzgodnieniowych.

Ministerstwo Zdrowia, podczas procesu legislacji nie korzysta także z zalecanych prekonsultacji. Dzieje się tak mimo zaleceń zawartych na stronie KPRM, omawiających ważność przygotowania oceny wpływu i prowadzenia konsultacji publicznych, w których napisano, iż „Wskazane jest, aby proces konsultacji rozpoczynał się na możliwie wczesnym etapie, w szczególności już w fazie koncepcyjnej (tzw. prekonsultacje)“.

W rezultacie brakuje etapu, na którym można by było przedstawić i skonsultować zauważony problem i koncepcje jego rozwiązania, czyli etapu prac nad założeniami do projektów ustaw, jak również możliwości skorzystania z wiedzy eksperckiej i przygotowania prekonsultacji.

Czytaj także: Rok, w którym „zdrowie” odmieniano przez wszystkie przypadki>>>

Skracanie czasu przeznaczonego na konsultacje, nieodnoszenie się do zgłaszanych opinii i uwag, przygotowywanie schematycznych, nic niewnoszących raportów z konsultacji czy niemal całkowita rezygnacja z konferencji uzgodnieniowych, to nieprzywiązywanie wagi do rzetelnego konsultowania pomysłów legislacyjnych z interesariuszami – czytamy w raporcie.

Minimalny czas trwania konsultacji publicznych powinien wynosić 21 dni. Jednakże resorty, w tym Ministerstwo Zdrowia za właściwe uznają przeznaczenie na konsultacje publiczne tylko 14 dni. Konsultacje publiczne trwają więc zbyt krótko i niedoceniana jest rola dialogu z obywatelami, którzy powinni uczestniczyć w procesie stanowienia prawa. Poza tym podmioty społeczne, które zgłaszają uwagi nie otrzymują informacji zwrotnej – zwracają uwagę autorzy raportu.

Ministerstwo Zdrowia nie jest tutaj wyjątkiem. Także w przypadku innych resortów stosowany jest krótki czas konsultacji. Na przykład w przypadku resortu finansów wyniósł on 11 dni, a Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii – 14 dni. Zdarzały się projekty aktów prawnych, które w ogóle nie zostały poddane konsultacjom publicznym i opiniowaniu, w przypadku Ministerstwa Zdrowia był to 1 projekt ustawy, natomiast Ministerstwa Finansów miało 9 takich projektów, a Ministerstwa  Przedsiębiorczości i Technologii – 7.

Odsetek projektów poddanych konsultacji publicznym i opiniowaniu w terminie krótszym niż 10 dni w przypadku Ministerstwa Zdrowia wyniósł prawie 30 procent, w przypadku Ministerstwa Finansów – 45 procent, a Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii –37 procent wszystkich projektów.

Raport zawiera także propozycje i rekomendacje na rzecz poprawy jakości prawa, wzmocnienia roli konsultacji i dialogu z partnerami społecznymi. Dotyczą one między innymi tego, że proces stanowienia prawa powinien być przejrzysty i umożliwiać uczestniczenie w nim każdego zainteresowanego obywatela czy podmiotu, przygotowanie projektów aktów prawnych i sam proces konsultacji powinny być prowadzony w ramach dialogu obywatelskiego.

Poza tym przygotowywanie projektów aktów prawnych powinno być przewidywalne, a proces prowadzenia prekonsulatcji i przygotowywania założeń do projektów ustaw powinien być standardem, a nie wyjątkiem. Istotne jest również uwzględnianie Rady Dialogu Społecznego w procesie stanowienia prawa.

W celu przygotowania raportu od 1 maja 2018 do 31 maja 2019 roku analizie poddano między innymi jakość konsultacji społecznych oraz terminy stosowane przez stronę rządową.

Raport „Zdrowia legislacja” został wydany na zlecenie Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Jego autorami są eksperci Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców RP- Piotr Wołejko oraz Beata Rorant.

Raport dostępny jest na stronie www.pracodawcyrp.pl

Przeczytaj teraz

Ministerstwo Zdrowia zapomniało o medycynie prywatnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.01.2020

Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia 8 stycznia 2020 minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski przedstawił plany resortu na najbliższe 4 lata. Przewidują one głównie kontynuację prac z poprzedniej kadencji rządu, dotyczących między innymi podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, onkologii, kardiologii, chorób rzadkich, opieki senioralnej czy psychiatrii. W planach pominięto sieć szpitali, zapomniano także o medycynie prywatnej

Minister Szumowski zapowiedział między innymi zniesienie limitów dla ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz zmiany wyceny procedur opieki ambulatoryjnej, zmiany systemu finansowania, polegające na płaceniu za jakość opieki zdrowotnej oraz stworzenie funduszu, który wesprze szpitale.

Poza tym planowane jest zabezpieczenie wszystkich wydatków na zdrowie w 2020 roku na poziomie 107,5 mld złotych, natomiast w 2024 roku – na poziomie 160 mld złotych.

Mimo tych wszystkich zapowiedzi zabrakło jednak całościowej wizji zmian. Zupełnie pominięto tzw. sieć szpitali, chociaż zderzyła się przecież z miażdżącym dla niej raportem Najwyższej Izby Kontroli. Zapomniano o jeszcze jednym niezwykle ważnym elemencie – medycynie prywatnej, pomimo że prywatny sektor opieki zdrowotnej w Polsce rozwijał się i nadal rozwija z korzyścią dla pacjentów, dając jednocześnie gwarancję, iż potrzeby zdrowotne będą zaspokajane na wysokim poziomie.

Czytaj także: Rok, w którym „zdrowie” odmieniano przez wszystkie przypadki>>>

Wiceprezydent Pracodawców RP Andrzej Mądrala przypomniał, że publiczny system powinien skorzystać na innowacyjności i kreatywności prywatnej opieki zdrowotnej, dlatego w sieci trzeba znaleźć miejsce dla szpitali prywatnych. Ponadto, wiceprezydent Mądrala zaproponował rozwiązania, które mogą przyczynić się do odciążenia publicznego systemu opieki zdrowotnej, a także zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników. Polegają one na wprowadzeniu przyzakładowych gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy doraźnej.

– Wszyscy wiemy jak ważne i pilne jest przygotowanie zmian w systemie opieki zdrowotnej, ale zmiany te powinny być wpisane w długookresową strategię działania. Powinna ona uwzględniać politykę społeczną i podejścia oparte na populacji oraz strategii zdrowia publicznego, a także postęp i rozwój technologiczny, w tym potencjał, jakim dysponuje dziś sektor prywatny – komentuje Beata Rorant, ekspert Pracodawców RP ds. ochrony zdrowia.

Przeczytaj teraz

Lux Med wyróżniony w programie „PracoDawca Zdrowia”

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.11.2019

Grupa Lux Med znalazła się w gronie firm wyróżnionych w programie Ministerstwa Zdrowia „PracoDawca Zdrowia”. Głównym celem programu jest promocja profilaktyki zdrowotnej w miejscu pracy oraz zachęcanie pracowników do zgłaszania się na badania profilaktyczne pod kątem wykrywania chorób cywilizacyjnych. Była to druga edycja programu, do której zgłosiło się 43 pracodawców.

W programie nagrodzone zostały firmy, które wykazały się troską o zdrowie swoich pracowników. Ich działania nie ograniczały się tylko do zapewnienia zatrudnionym bezpłatnych szczepień na grypę czy dostępu do badań profilaktycznych.

Nagrodzeni wykazali się pomysłowością wprowadzając w swoich zakładach pracy między innymi konsultacje ze specjalistami, przekazując pracownikom tzw. lunch boxy dla ich dzieci oraz organizując imprezy sportowe i grupy biegowe. Certyfikaty wyróżnionym wręczył wiceminister Sławomir Gadomski 27 listopada 2019 w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.

– Działania na rzecz utrzymania pracowników w zdrowiu to dobra inwestycja, która opłaca się tak pracodawcom, pracownikom jak i państwu. Zdrowy, zadowolony, efektywny pracownik to zdrowa gospodarka. Ważna jest promocja samej idei troski o zdrowie zatrudnionych i rozpowszechnianie najlepszych praktyk w tym zakresie – powiedziała Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

Czytaj także: Akademia Lux Med szkoli personel medyczny>>>

Wśród wyróżnionych firm znaleźli się między innymi: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem, Telewizja Polska Spółka Akcyjna, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna czy Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Program „PracoDawca Zdrowia” jest jednym z elementów kampanii Ministerstwa Zdrowia „Planuję długie życie” na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki nowotworów. Jednym z głównych celów programu jest zwiększenie liczby osób zgłaszających się na badania profilaktyczne.

Tytuł „PracoDawca Zdrowia” pozwala budować markę firmy, która troszczy się o zatrudnione w niej osoby, poprzez profilaktykę, promocję zdrowego i racjonalnego stylu życia oraz aktywności fizycznej. Kolejna, trzecia edycja programu „PracoDawca Zdrowia” rozpocznie się w 2020 roku.

Więcej informacji na temat programu znajduje się jest na stronie

https://www.gov.pl/web/zdrowie/pracodawcazdrowia

Przeczytaj teraz

Będą dodatkowe środki na zwiększenie wyceny świadczeń

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.05.2019

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o zwiększeniu wyceny świadczeń opieki zdrowotnej od 1 lipca 2019 roku. Procedowana zmiana planu finansowego NFZ zakłada przekazanie dodatkowych 4,1 mld zł na świadczenia.

Zwiększenie wyceny świadczeń obejmie ambulatoryjną opiekę specjalistyczną – co w skali roku oznacza wzrost o dodatkowe około 200 mln zł, na leczenie szpitalne w oddziałach szpitalnych – będzie to wzrost o dodatkowe około 700 mln zł, na leczenie szpitalne w SOR-ach i izbach przyjęć – więcej o około 74 mln zł, na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień – co w skali roku oznacza wzrost o dodatkowe około 120 mln zł, na rehabilitację leczniczą i leczenie uzdrowiskowe, na co zostanie przeznaczone dodatkowe około 250 mln z,ł oraz na profilaktyczne programy zdrowotne, na które zostanie przekazane dodatkowe około 9 mln zł.

Według opinii ministra zdrowia i prezesa NFZ dodatkowe środki mają umożliwić dyrektorom podmiotów leczniczych między innymi pokrycie wzrostu kosztów pracy, w szczególności wzrostu wynagrodzeń najmniej zarabiających pracowników medycznych.

Odmrożenie kwoty bazowej w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych z 3900 na 4200 zł zagwarantuje wzrost wynagrodzeń dla najmniej zarabiających pracowników ochrony zdrowia.

Czytaj także: Projekty rozporządzeń w sprawie pacjentów z nowotworem płuc>>>

Przeczytaj teraz

Rzeszów: certyfikat CMJ dla Szpitala Pro-Familia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.05.2019

Szpital Specjalistyczny Pro-Familia z Rzeszowa otrzymał certyfikat akredytacyjny ministra zdrowia przyznawany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Certyfikat dotyczy lecznictwa szpitalnego.

Placówki, które uzyskały akredytację CMJ muszą spełnić wymogi określone w standardach. Dotyczą one szeregu zagadnień, wśród których znajduje się właściwa diagnostyka, ocena stanu pacjenta, skuteczność opieki nad nim, kontrola zakażeń,  zabiegi i znieczulenia, farmakoterapia, prawa pacjenta, a także różne obszary zarządzania.

Certyfikat akredytacyjny CMJ posiada obecnie 195 szpitali oraz 113 placówek podstawowej opieki zdrowotnej.

Szpital Pro-Familia prowadzi oddziały: ginekologii i położnictwa, neonatologii, urologii, chirurgii i okulistyki, laryngologii dzieci, chirurgii dzieci, ortopedyczno-urazowy oraz pediatryczny, a także pracownie diagnostyczne (laboratorium i USG), poradnię podstawowej opieki zdrowotnej i poradnie specjalistyczne.

Oferuje zarówno usługi finansowane przez NFZ jak i komercyjne. Od października 2017 placówka ta znajduje się w sieci szpitali.

Szpital Specjalistyczny Pro-Familia z Rzeszowa w ubiegłorocznej edycji rankingu szpitali, organizowanego przez CMJ oraz dziennik Rzeczpospolita, zajął pierwsze miejsce w województwie podkarpackim oraz trzecie w kraju.

Czytaj na ten temat: Pro-Familia: najbezpieczniejszy szpital na Podkarpaciu i trzeci w kraju>>>

Placówka posiada także certyfikat „Szpital bez bólu” przyznawany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu, certyfikat Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001:2008) oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001:2004).

Oddziały: neonatologiczny z intensywną opieką medyczną i ginekologiczno-położniczy posiadają III poziom referencyjny, oznaczające najwyższe kompetencje do opieki nad najtrudniejszymi przypadkami.

Przeczytaj teraz

Ministerstwo Zdrowia daje szpitalom 650 mln zł

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.03.2019

Dodatkowe 650 mln zł zostanie przeznaczone na poprawę dostępności do świadczeń zdrowotnych i wzrost finansowania szpitali, w tym szpitali powiatowych – poinformował resort zdrowia.

Na wniosek ministra zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia, uwzględniając wzrost kosztów ponoszonych przez szpitale przy realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, zmienia wyceny, które będą miały zastosowanie od 1 stycznia 2019 roku i wpłyną na zwiększenie ryczałtów w ramach podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (sieci szpitali) wyliczanych na cały 2019 rok – czytamy na stronie resortu.

Wzrost wyceny dotyczy świadczeń realizowanych na oddziałach chirurgii ogólnej i chorób wewnętrznych. Ma to się przyczynić do poprawy sytuacji finansowej szpitali, gdyż w sumie zasili ich budżety łączną kwotą około 650 mln złotych. Zdecydowana część tej kwoty – ponad 350 mln zł (czyli 54 procent) trafi do szpitali I i II stopnia systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia, czyli sieci szpitali, z których większość to szpitale powiatowe.

Korekta wyceny obejmie też wybrane świadczenia internistyczne, w tym związane z opieką nad osobami starszymi, powyżej 65 roku życia.

Zakładany wzrost wycen w chirurgii i chorobach wewnętrznych będzie wynosił od 5 do 15 procent.

Zmiana wyceny dotyczy 308 z 667 grup z katalogu JGP, co oznacza, że obejmie blisko połowę wszystkich świadczeń realizowanych przez szpitale.

Czytaj także: Szukanie nowych źródeł finansowania – potrzebne także prywatnym podmiotom>>>

Przeczytaj teraz

Resort zdrowia nagrodził najlepszych pracodawców

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 26.02.2019

Ministerstwo Zdrowia rozstrzygnęło pierwszą edycję konkursu PracoDawca Zdrowia. Prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej Anna Rulkiewicz jest członkiem kapituły konkursu z ramienia Pracodawców RP.

Decyzją kapituły nagrodzonych zostało trzynaście podmiotów, które wykazały się ponadprzeciętną troską o zdrowie swoich pracowników. Wśród nich znaleźli się:
1. Adamed Pharma S.A.,
2. Baltic Clinic Sp. z o.o.,
3. Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka Szpital Miejski w Zabrzu,
4. Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.,
5. Główny Urząd Statystyczny,
6. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce,
7. Ministerstwo Środowiska,
8. Roche Polska Sp. z o.o.,
9. Sandoz Polska Sp. z o.o.,
10. Sitech Sp. z o.o.,
11. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
12. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,
13. Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Głównym celem konkursu jest promocja profilaktyki zdrowotnej w miejscu pracy i zwiększenie liczby osób zgłaszających się na badania profilaktyczne wykrywające choroby cywilizacyjne, a w szczególności nowotwory. O certyfikat ubiegać się mogą przedsiębiorstwa, instytucje i urzędy, które dbają o zdrowie swoich pracowników i skutecznie wdrażają programy promocji zdrowia wewnątrz firmy.

Aby stać się „PracoDawcą Zdrowia” należy spełnić przynajmniej osiem spośród dziesięciu kryteriów regulaminu; między innymi:
1. Promować aktywny styl życia pracowników.
2. Zwalczać palenie tytoniu wśród pracowników.
3. Nie pozwalać na sprzedaż i konsumpcję napojów alkoholowych na terenie instytucji.
4. Wspierać badania profilaktyczne pracowników, udzielając im raz w roku minimum pół dnia wolnego w godzinach pracy w celu przeprowadzenia takich badań.
5. Podejmować działania promujące wśród pracowników zdrowy styl życia i odpowiednie odżywianie.
6. Uświadamiać pracownikom konieczność wykonywania przeciwnowotworowych badań profilaktycznych.
7. Działać na rzecz ograniczenia stresu swoich pracowników.
8. Wykorzystywać fundusz socjalny do działań wspierających zdrowie pracownika – wspomagać aktywność fizyczną i wypoczynek pracowników.
9. Współfinansować lub przynajmniej aktywnie wspierać kampanie społeczne na rzecz przeciwdziałania chorobom przewlekłym, a w szczególności nowotworowym.
10. Chronić swoich pracowników przed działaniem substancji rakotwórczych i innych czynników kancerogennych w miejscu pracy.

W skład kapituły konkursu weszli także: minister zdrowia Łukasz Szumowski, wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski, konsultant krajowy ds. onkologii Maciej Krzakowski, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Adam Maciejczyk, dyrektor Narodowego Insyttutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny Grzegorz Juszczyk, kierownik Centrum Profilaktyki Nowotworów Centrum Onkologii w Warszawie Michał F. Kamiński, Szymon Chrostowski z Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, Jan Guz z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Cezary Kaźmierczak ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Henryka Bochniarz z Konfederacji Lewiatan, Maria Ochman NZZ „Solidarność” oraz Anna Janczewska-Radwan z Business Centre Club.

Wielu pracodawców zaskoczyło kapitułę ilością pomysłów oraz działań, jakie podejmują na rzecz swoich pracowników. Szczepienia profilaktyczne, badania wzroku, konsultacje chirurgów naczyniowych, konsultacje dermatologiczne połączone z badaniem znamion dermatoskopem, warsztaty z fizjoterapeutą, badania pod kątem wykrywania chorób nowotworowych czy warsztaty żywieniowe z dietetykiem – to tylko kilka propozycji spośród ogromnego wachlarza korzyści, jakie zapewniają zatrudnionym laureaci certyfikatu „PracoDawca Zdrowia”.

Ministerstwo Zdrowia zachęca do złożenia dokumentów do drugiej edycji konkursu.
Więcej informacji na temat konkursu dostępnych jest na stronie: www.gov.pl.

 

Przeczytaj teraz

Resort zdrowia opublikował aktualne mapy potrzeb zdrowotnych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.02.2019

Ministerstwo Zdrowia opracowało kolejną aktualizację map potrzeb zdrowotnych. Dokumenty opublikowane w grudniu 2018 roku na stronie internetowej opierają się na danych za rok 2016.

Zostały przygotowane dla każdego województwa w zakresie 30 grup chorób. Opublikowano też nową edycję map z zakresu onkologii i kardiologii.

Nowe dokumenty stanowią kontynuację map potrzeb zdrowotnych opublikowanych w grudniu 2015 roku z zakresu onkologii i kardiologii, które były pierwszymi dokumentami tego typu i powstały w oparciu o dane za 2013 rok oraz opublikowanych w grudniu 2016 roku po raz pierwszy dla 15 z 30 grup chorób, a w grudniu 2017 roku dla kolejnych 15 grup chorób, które opierały się na danych za 2014 rok.

Aktualizacja map z grudnia 2018 roku obejmuje podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, leczenie szpitalne oraz inne zakresy udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

W porównaniu do poprzednich edycji map uwzględniają one dodatkowo nowe obszary, na które zwracali uwagę eksperci uczestniczący w pracach nad tworzeniem poszczególnych dokumentów, takie jak jakość udzielanych świadczeń czy ich dostępność dla pacjentów, a także poszerzają inne już przedstawione analizy.

W prowadzonych pracach oparto się także na większej liczbie źródeł danych, w tym na danych pochodzących z rejestrów medycznych. Sama metodyka tworzenia tych dokumentów nie uległa natomiast zmianie.

Czytaj także: Jakość leczenia – kluczowa dla pacjentów i systemu>>>

W procesie aktualizacji map Ministerstwo Zdrowia blisko współpracowało z ekspertami w ramach grup roboczych, poświęconych poszczególnym obszarom. Dokumenty zostały również przedstawione ekspertom w ramach kilkudziesięciu owocnych spotkań. Przed opublikowaniem dokumentów rozesłano je do zaopiniowania do konsultantów krajowych i wojewódzkich.

Mapy po raz ostatni zostały opublikowane w dotychczasowej formie, tzn. obszernych, wielostronicowych dokumentów. Od 2019 roku kolejne aktualizacje będą publikowane wyłącznie na ogólnodostępnej (niewymagającej logowania) platformie cyfrowej – Bazie Analiz Systemowych i Wdrożeniowych.

Dzięki automatyzacji procesu przetwarzania danych, ich aktualizowanie zostanie znacząco skrócone. Digitalizacja map ma służyć przede wszystkim uproszczeniu dostępu do zawartych w nich opracowań, ułatwić szukanie danych i umożliwić porównywanie danych pomiędzy poszczególnymi latami.

Ministerstwo Zdrowia informuje, że platforma znajduje się obecnie w końcowej fazie prac i będzie w pełni funkcjonalna do końca II kwartału 2019 roku, tzn. będzie zawierała większość danych przeniesionych z map potrzeb zdrowotnych opublikowanych do 31 grudnia 2018 roku. Dane będą również przedstawione w postaci interaktywnych map przygotowanych przy użyciu narzędzia Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej, opracowanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Zaktualizowane mapy potrzeb zdrowotnych są dostępne na stronie internetowej www.mpz.mz.gov.pl

 

Przeczytaj teraz

Ministerstwo Zdrowia promuje profilaktykę zdrowotną w miejscu pracy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.08.2018

Ministerstwo Zdrowia zaprezentowało założenia programu „PracoDawca Zdrowia”, którego celem ma być promocja profilaktyki zdrowotnej w miejscu pracy oraz zwiększenie zgłaszalności pracowników na badania profilaktyczne pod kątem wykrywania chorób cywilizacyjnych (w szczególności nowotworów).

– Mam nadzieję, że inicjatywa ta pomoże rozpowszechnić ideę troski o zdrowie pracowników. Powinniśmy promować i dzielić się najlepszymi praktykami w tym zakresie – stwierdziła Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej. Członkowie związku niejednokrotnie podkreślali niewykorzystane możliwości medycyny pracy, która opierając się na ustawie z roku 1997 nie bierze pod uwagę obecnych wyzwań cywilizacyjnych oraz realnych potrzeb zdrowotnych pracowników.

Zgodnie z postulatami Pracodawców Medycyny Prywatnej oraz Pracodawców RP system ochrony zdrowia pracowników nie powinien opierać się tylko na orzecznictwie, tak jak to jest obecnie, ale powinien obejmować także profilaktykę. Jest to ważne szczególnie w obliczu zmian demograficznych i wobec starzenia się społeczeństwa.

Program „PracoDawca Zdrowia” ma charakter konkursu. Firmy, które wezmą w nim udział, będą ubiegały się o honorowy certyfikat „PracoDawca Zdrowia”. Będzie on przyznawany przez kapitułę, w skład której wchodzą eksperci z dziedziny zdrowia, pracodawcy oraz przedstawiciele związków zawodowych. Aby otrzymać certyfikat, pracodawcy muszą spełnić warunki dotyczące promocji aktywnego stylu życia, zwalczania wśród pracowników palenia tytoniu, wspierania badań profilaktycznych, udzielania pracownikom raz w roku minimum pół dnia wolnego w godzinach pracy w celu przeprowadzenia takich badań, a także działalności na rzecz ograniczenia stresu pracowników i ich ochrony ich przed działaniem substancji rakotwórczych i innych czynników kancerogennych w miejscu pracy.

Więc informacji na temat programu znajduje się na stronie PracoDawca Zdrowia>>>

Przeczytaj teraz

Zmiany w resorcie zdrowia i w NFZ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.06.2018

18 czerwca 2018 roku nastąpiła zmiana w kierownictwie resortu zdrowia. Tego dnia minister Łukasz Szumowski powołał Macieja Miłkowskiego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia (na zdjęciu – po prawej).

Nowy wiceminister zdrowia ukończył Szkołę Główną Handlową, a także studia MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie – Zarządzanie i Ekonomika Technologii Medycznych. Współorganizował Mazowiecką Regionalną Kasę Chorych i został jej pierwszym członkiem zarządu ds. ekonomiczno-administracyjnych oraz dyrektorem finansowym. Od 2002 roku przez trzy lata prowadził NZOZ Europejskiej Kliniki Rehabilitacji VICTORIA.

W latach 2005-2007 pracował w Instytucie Matki i Dziecka jako pełnomocnik dyrektora ds. finansowo-księgowych oraz zastępca dyrektora ds. ekonomicznych.

Od czerwca 2007 roku do stycznia 2016 roku był zastępcą dyrektora ds. ekonomicznych Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

Od 15 lutego 2016 r. pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Finansowych.

Natomiast 15 czerwca 2018 roku minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady NFZ, powołał Andrzeja Jacynę na stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Andrzej Jacyna od 1 lutego 2016 roku był zastępcą prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Medycznych, a 14 marca 2016 roku decyzją ministra zdrowia został pełniącym obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przeczytaj teraz