windows 10 pro office 2019 pro office 365 pro windows 10 home windows 10 enterprise office 2019 home and business office 2016 pro windows 10 education visio 2019 microsoft project 2019 microsoft project 2016 visio professional 2016 windows server 2012 windows server 2016 windows server 2019 Betriebssysteme office software windows server https://softhier.com/ instagram takipçi instagram beğeni instagram görüntüleme instagram otomatik beğeni facebook beğeni facebook sayfa beğenisi facebook takipçi twitter takipçi twitter beğeni twitter retweet youtube izlenme youtube abone instagram

Centrum Medyczne Vita realizuje projekt unijny

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 4.10.2020

Centrum Medyczne Vita z Urszulina (województwo lubelskie) jest realizatorem programu badań przesiewowych, ukierunkowanych w kierunku wykrywania zakażeń wywołujących boreliozę.

W ramach projektu badaniami zostanie objętych 2300 osób (1200 kobiet i 1100 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej z województwa lubelskiego, będących w grupie podwyższonego ryzyka tej choroby.

Badania krwi (test Elisa, test Western blot) mają pomóc w wykryciu choroby we wczesnym stadium i w jej wyleczeniu.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Placówka realizowała także projekt dofinansowany ze środków unijnych dotyczący profilaktyki wad postawy u dzieci w wieku 10-14 lat z województwa lubelskiego.

Czytaj także: Dental Sense dołącza do Medicover Stomatologia>>>

Centrum Medyczne Vita oferuje opiekę lekarzy rodzinnych, konsultacje specjalistyczne, usługi w zakresie stomatologii, rehabilitację, opiekę pielęgniarską, medycynę pracy oraz badania diagnostyczne (RTG, USG). Jako jedna z niewielu placówek w Polsce wykonuje innowacyjne badania słuchu u dzieci (audiometria totalna, audiometria impedancyjna, interaktywna audiometria obrazkowa Magic, otoemisja).

Placówka oferuje zarówno usługi komercyjne, jak i finansowane przez NFZ.

Centrum mieści się przy ulicy Modrzewiowej 1 w Urszulinie. Właścicielem placówki jest Paweł Skrętowicz.

Przeczytaj teraz

Grupa Nowy Szpital: Program bezpłatnej rehabilitacji w Szprotawie

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 3.07.2020

Szpital w Szprotawie, należący do Grupy Nowy Szpital, realizuje program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców powiatu żagańskiego. Projekt, który będzie realizowany do czerwca 2023, obejmie 1,5 tysiąca osób i ma na celu ułatwienie dostępu do rehabilitacji i poprawę sprawności jego uczestników.

Projekt jest finansowany ze środków regionalnego programu operacyjnego Lubuskie 2020.  Mogą z niego skorzystać osoby, które uczą się, pracują lub mieszkają na terenie powiatu żagańskiego, a z powodu schorzeń narządu ruchu lub układu nerwowego wymagają rehabilitacji.

Rehabilitacja w ramach projektu przeznaczona jest zarówno do osób pracujących, dla których wykonywanie pracy jest utrudnione z powodu schorzeń układu ruchu lub układu nerwowego, a także dla osób, które z powodu choroby lub niepełnosprawności nie pracują, a chciałyby wrócić na rynek pracy.

Zasadniczą częścią projektu są zabiegi fizjoterapeutyczne. Każda osoba zakwalifikowana do programu, po wstępnej konsultacji otrzymuje indywidualny program zabiegów leczniczych, czyli kinezyterapię, masaż leczniczy czy zabiegi z zakresu elektroterapii, światłolecznictwa, magnetoterapii, itp.

Na potrzeby projektu pracownia fizjoterapii szpitala w Szprotawie została wyposażona w sprzęt do krioterapii, hydroterapii kończyn dolnych i górnych oraz w łóżko rehabilitacyjne wraz z wyposażeniem przeznaczonym do ćwiczeń równoważnych, samo wspomaganych oraz czynnych.

Czytaj także: Fizjoterapia w prywatnych placówkach szansą dla pacjentów>>>

Uczestnicy projektu zostaną również objęci dodatkowymi formami wsparcia, czyli szkoleniami dotyczącymi profilaktyki zagrożeń w środowisku pracy i zdrowego trybu życia.

Udział w programie jest bezpłatny, a uczestnicy projektu mogą skorzystać ze zwrotu kosztów dojazdów na zabiegi i szkolenia oraz ze zwrotu kosztów opieki nad osobą zależną.

Szpital w Szprotawie  prowadzi oddziały – chorób wewnętrznych i pediatrii. Działają tutaj również poradnie specjalistyczne, pracownie diagnostyczne oraz opieka długoterminowa.

Grupa Nowy Szpital prowadzi dziesięć placówek. Oprócz szpitala w Szprotawie są to także placówki w Olkuszu, Wschowie, Świeciu, Wąbrzeźnie, Nakle i Szubinie, Świebodzinie, Kostrzynie i Skwierzynie. Wszystkie działają w ramach sieci szpitali.

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczno-Diagnostyczne realizuje projekt unijny

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.02.2020

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. z Siedlec realizuje projekt unijny dotyczący profilaktyki nowotworów płuc, w ramach którego przebada 6361 mieszkańców województw – mazowieckiego i łódzkiego.

Celem programu jest poprawa wykrywalności raka płuca na wczesnym etapie poprzez prowadzenie odpowiednich działań profilaktycznych, między innymi przez badania tomografii płuc. Pacjenci zostaną także objęte poradnictwem antytytoniowym.

W ramach programu 180 pracowników podmiotów leczniczych zostanie objętych działaniami edukacyjnymi w celu zwiększenia zakresu wiedzy o nowotworach płuc.

Centrum Medyczno-Diagnostyczne jest partnerem projektu, którego wnioskodawcą jest Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc.

Wartość dofinansowania projektu to ponad 4 mln zł.

Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Czytaj także: Droga do sukcesu to droga przez innowacje>>>

Centrum prowadzi w Siedlcach 5 przychodni – przy ulicy Ks. Niedziałka 14,  Czerwonego Krzyża 41, Kleeberga 2, Terespolskiej 12 oraz Romanówka 19.

Poza tym Centrum prowadzi przychodnie w miejscowościach: Dębe Wielkie, Latowicz, Wielgolas, Nur, Ceranów, Hołubla, Domanice, Aleksandrów (województwo lubelskie), Seroczyn, Oleśnica, Bielany, Rozbity Kamień, Strachówka, Garwolin, Stanisławów, Pustelnik, a także dwie przychodnie w Mińsku Mazowieckim i Łukowie (województwo lubelskie).

Placówki Centrum oferują świadczenia POZ, świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, świadczenia w zakresie medycyny pracy, diagnostyki (RTG, USG, laboratoryjna), rehabilitacji, stomatologii. Centrum prowadzi między innymi poradnię geriatryczną oraz poradnię leczenia uzależnień od alkoholu z punktem metadonowym. Usługi placówek są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

Centrum prowadzi też zakłady opiekuńczo-lecznicze – w Wodynie, koło Oleśnicy, oraz w Krynce (gmina Łuków).

Przeczytaj teraz

CenterMed: projekt unijny dla kobiet w ciąży

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 10.07.2019

Placówka CenterMed Katowice realizuje projekt pod nazwą „Katowicka Szkoła Świadomego Rodzicielstwa”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do kobiet, mieszkanek Katowic i miast ościennych, od 20 tygodnia ciąży fizjologicznej oraz ich partnerów życiowych oraz innych osób wspierających kobiety ciężarne, ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu będą się odbywać zajęcia z lekarzem ginekologiem, położną, psychologiem, fizjoterapeutą, masażystą, dietetykiem, seksuologiem, pedagogiem, muzykoterapeutą oraz arteterapeutą. Realizowany będzie w formie zajęć wykładowych oraz warsztatowych.

Zajęcia odbywać się będą w wybrane dni od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych w siedzibie CenterMed Katowice, cykl zajęć trwa dwa miesiące.

Projekt będzie realizowany od lipca 2019 do listopada 2020 roku.

Centrum Medyczne CenterMed w Katowicach działa przy ulicy Bocheńskiego 38. Placówka oferuje szeroki zakres świadczeń. Działa tutaj poradnia POZ, a także poradnie specjalistyczne, poradnia medycyny pracy, pracownia RTG, USG oraz oferowana jest fizjoterapia ambulatoryjna.

Placówka bierze udział bierze udział w programie pilotażowym opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ Plus”.

Czytaj także: Katowice: CenterMed w projekcie POZ Plus>>>

Przychodnie CenterMed działają także w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Lublinie,  Tarnowie, Nowym Sączu, Bochni i Brzesku. W Krakowie działa Szpital CenterMed.

Placówki sieci oferują szeroką opiekę medyczną od badań diagnostycznych, poprzez medycynę pracy, konsultacje lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy specjalistów, zabiegi ambulatoryjne, rehabilitację, badania profilaktyczne i usługi stomatologiczne, aż po opiekę szpitalną. CenterMed współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz firmami ubezpieczeniowymi.

Przeczytaj teraz

Klaster Lubelska Medycyna współpracuje ze ScanBalt

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 16.02.2019

Klaster Lubelska Medycyna zawarł umowę ze ScanBalt® fmba. Projekt promuje współpracę międzysektorową i transnarodową na rzecz innowacji w dziedzinie zdrowia i nauk przyrodniczych.

Scan Balt Health Region to inicjatywa UE dla regionu Morza Bałtyckiego. W ramach tego projektu inicjowane są innowacyjne pomysły między firmami, regionami, klastrami i źródłami finansowania, odbywa się promowanie projektów, a także ułatwianie kontaktów między pracownikami służby zdrowia, firmami, inwestorami i decydentam.

Współpraca Klastra Lubelska Medycyna ze ScanBalt fmba będzie obejmowała między innymi wymianę wiedzy i doświadczeń dotyczących działań służących wsparciu rozwoju przedsiębiorczości oraz  wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie badań naukowych, innowacji i ich komercjalizacji.

W celu ułatwienia konsultacji, wymiany wiedzy, wzajemnego uczenia się i wspólnych przygotowań projektu, Klaster Lubelska Medycyna otrzymał roczne, bezpłatne członkostwo w sieci ScanBalt.

Klaster Lubelska Medycyna jest platformą współpracy w zakresie praktyki i nauk medycznych między uczelniami wyższymi, jednostkami naukowo-badawczymi, podmiotami leczniczymi, przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

Czytaj: Prywatne placówki w Klasterze Turystyki Zdrowotnej>>>

Inicjatywę powołania klastra Lubelska Medycyna – Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych podjęły Miasto Lublin i Uniwersytet Medyczny w Lublinie w styczniu 2014 roku.

Członkami Klastra jest kilkadziesiąt podmiotów, oprócz publicznych szpitali i uczelni oraz instytucji samorządowych są to także prywatne placówki medyczne, wśród nich między innymi – CenterMed, Centrum Medyczne Sanitas, Gastromed, Żagiel Med, Med-Laser, Centrum Medyczne Medicos, Zespół Poradni Specjalistycznych Reumed, NowoMedica, NZOZ Lardent, Przychodnie Specjalistyczne Plus-Medic, ZOZ Medical, Ado-Med Kliniki oraz wiele innych.

 

Przeczytaj teraz

Genomed: nowe badania w ramach diagnostyki onkologicznej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 13.02.2019

Spółka Genomed S.A. dzięki realizacji projektu unijnego rozszerzy swoją ofertę diagnostyczną, związaną z diagnostyką onkologiczną i profilaktyką nowotworową, wprowadzając nowe badania.

Będą to badania w kierunku genetycznego podłoża nowotworu piersi, wykonywane zarówno z materiału utrwalonego (klasycznej biopsji guza), jak i z krwi pacjentki (płynna biopsja).

Projekt unijny, który Genomed realizował, został zakończony 31 grudnia 2018 roku. Był to projekt pt. „Opracowanie metod nieinwazyjnej diagnostyki genetycznej i profilaktyki chorób nowotworowych – płynnej biopsji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu opracowano panel diagnostyczny, oparty na technologii NGS, dla pacjentów onkologicznych, zarówno oparty na wolnokrążącym, pozakomórkowym DNA (cfDNA), jak i DNA pochodzącym z tkanki nowotworowej.

Potwierdzono możliwość wykorzystania biomarkera, jakim jest wolny nowotworowy DNA, do monitorowania przebiegu choroby nowotworowej.

Czytaj: Genomed: zmiany w zarządzie spółki>>>

Zmodyfikowano i ulepszono metodykę analizy potencjalnego ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych, na podstawie sekwencjonowania całogenomowego.

Powstała platforma internetowa, prezentująca metodę płynnej biospsji i możliwości terapeutyczne, które stwarza wykonanie tego badania oraz umożliwiająca dostęp ekspertów do uzyskanych danych.

Genomed zajmuje się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Realizuje projekty badawcze, dofinansowywane ze środków unijnych, dotyczące między innymi rozwoju diagnostyki spersonalizowanej. Spółka planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych.

Genomed rozwija także sprzedaż badań genetycznych, głównie klientom zainteresowanym szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną.

Udziałowcem Genomed jest Diagnostyka, która posiada 39,55 procenta akcji spółki (26,25 procenta głosów na WZA).

Przeczytaj teraz

Enel-Med realizatorem projektu unijnego

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 13.01.2019

Centrum Medyczne Enel-Med otrzymało dofinasowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Rehabilitacja dla Ciebie – terapia, edukacja, działanie!!”.

Wartość projektu ogółem wynosi 14.648.699,69 zł, przyznane dofinasowanie ma wartość 13.908.699,69 zł.

Projekt nosi nazwę „Wielkopolski Program Polityki Zdrowotnej w Zakresie Rehabilitacji Medycznej”, a jego celem jest zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących schorzeń układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej wśród mieszkańców Wielkopolski.

Program skierowany jest do kobiet w wieku 50-59 lat oraz mężczyzn z wieku 50-64 lata. Będzie polegać naprowadzeniu działań zdrowotnych i edukacyjnych.

Projekt będzie realizowany przez spółkę Centrum Medyczne Enel-Med S.A., występującą w roli partnera wiodącego, a także przez Fundację Medycyna i Sztuka oraz Akademię Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu występujących w roli partnerów.

Projekt będzie realizowany do 30 września 2021 roku.

Czytaj także: Enel-Med: nowe przychodnie w Warszawie i Krakowie>>>

Enel-Med jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych. Istnieje od 1993 roku, oferując pełną obsługę medyczną na terenie całego kraju i jest największą firmą medyczną z polskim kapitałem.

W skład grupy wchodzą przychodnie wieloprofilowe, dwa szpitale, oddziały diagnostyki obrazowej oraz specjalistyczne kliniki: medycyny estetycznej Eetell, medycyny sportowej Enel-Sport, stomatologii oraz marka Enel-Senior. Enel-Med to także sieć ponad 1600 placówek partnerskich w całym kraju.

Przeczytaj teraz

Scanmed realizuje projekty dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 1.09.2018

Spółka Scanmed S.A. realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich dotyczący opieki koordynowanej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.  Program POZ Plus jest realizowany przez 3 placówki sieci Scanmed. Natomiast 16 placówek Grupy realizuje projekt dotyczący podniesienia poziomu obsługi pacjentów.

Program POZ Plus realizują dwie przychodnie działające w Krakowie: przychodnia POZ Scanmed przy Akademii Górniczo-Hutniczej oraz przychodnia POZ Scanmed przy Uniwersytecie Ekonomicznym a także Centrum Medyczne działające w Poznaniu przy ulicy Przemysłowej 46a.

Program POZ Plus dotyczy zarówno osób zdrowych jak i chorych w grupie wiekowej od 20 do 65 lat,  którzy zostali objęci działaniami profilaktycznymi w ramach badań bilansowych, pakietów edukacyjnych i promocji zdrowego trybu życia.

Pilotaż obowiązuje od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Scanmed realizuje także projekt dotyczący wdrażania standardów obsługi pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej, który obejmuje prowadzenie badań jakości i zadowolenia pacjentów, współpracę lekarzy POZ ze specjalistami oraz nabycie kompetencji niezbędnych do wysokiej jakości obsługi pacjentów przez pracowników rejestracji. Program realizuje 16 podmiotów leczniczych Grupy Scanmed.

Program jest dofinansowany ze środków unijnych. Dofinansowanie ma wartość 941 017,48 zł, dofinansowanie ze środków dotacji celowej to 119 691,64 zł.

Grupa Scanmed to sieć medyczna działająca w 40 lokalizacjach na terenie całego kraju. W skład Grupy wchodzą dwa pełnoprofilowe szpitale – Szpital św. Rafała w Krakowie oraz Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni – należące do Systemu Podstawowego Zabezpieczenia Świadczeń Szpitalnych. Ich ofertę uzupełniają specjalistyczne jednostki szpitalne oraz centra medyczne oferujące usługi w 23 miastach w Polsce.

Oprócz dedykowanej między innymi dla środowiska akademickiego oraz klientów korporacyjnych oferty świadczeń ambulatoryjnych, Scanmed prowadzi ośrodki Gastromed w Lublinie i Weiss Klinik w Chorzowie. Jest też właścicielem Sport‑Kliniki w Żorach, będącej ośrodkiem kompleksowego leczenia schorzeń i urazów narządu ruchu.

Scanmed posiada także istotny udział w rynku usług kardiologicznych, prowadząc 12 ośrodków oferujących kompleksową diagnostykę i leczenie kardiologiczne poprzez realizację szerokiej gamy zabiegów kardiologii zachowawczej, interwencyjnej i elektrofizjologii.

Przeczytaj teraz
Porno Gratuit Porno Français Adulte XXX Brazzers Porn College Girls Film érotique Hard Porn Inceste Famille Porno Japonais Asiatique Jeunes Filles Porno Latin Brown Femmes Porn Mobile Porn Russe Porn Stars Porno Arabe Turc Porno caché Porno de qualité HD Porno Gratuit Porno Mature de Milf Porno Noir Regarder Porn Relations Lesbiennes Secrétaire de Bureau Porn Sexe en Groupe Sexe Gay Sexe Oral Vidéo Amateur Vidéo Anal