Medicover wspiera rozwój zawodowy chirurżek

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.12.2022

Mimo rosnącej świadomości na temat równowagi płci chirurgia wciąż jest domeną mężczyzn. Wśród lekarzy chirurgów w Polsce kobiety stanowią zaledwie 13,4 procent, a operatorki robota da Vinci są w naszym kraju tylko trzy. Rozwój zawodowy chirurżek wspiera Medicover.

Jak pokazują badania fundacji „Kobiety w chirurgii”, co czwarta lekarka nie jest zadowolona z możliwości rozwoju w swojej pracy, a co trzecia twierdzi, że realizuje program swojej specjalizacji w stopniu mniejszym niż lekarze mężczyźni.

Jednym ze sposobów na zmniejszanie tych nierówności i pobudzenie rozwoju zawodowego kobiet w chirurgii w Polsce są warsztaty dla lekarek organizowane przez Szpital Medicover, fundację „Kobiety w chirurgii” i firmę Synektik, dystrybutora systemu da Vinci. Trzecia ich edycja pod hasłem „Kobiety w chirurgii” odbyła się 1 i 2 grudnia 2022.

Głównym celem tego szkolenia było zachęcenie kobiet pracujących w specjalnościach zabiegowych do pracy z wykorzystywaniem zaawansowanych technologii, które są korzystne zarówno dla pacjenta, jak i operatora.

                 

Program szkolenia obejmował obserwację na żywo operacji wykonanej w asyście systemu chirurgii robotycznej da Vinci. Omówiona zostały specyfika, wyzwania i korzyści zabiegów wykonywanych tą metodą. Ginekolożki i specjalizantki ginekologii, uczestniczki warsztatów, mogły też wziąć udział w praktycznych ćwiczeniach przy konsoli, poznając specyfikę przeprowadzania operacji w asyście robota.

Wymiana know-how między kobietami

Mentorką tej edycji warsztatów „Kobiety w chirurgii” była dr n. med. Joanna Bubak-Dawidziuk, ginekolog-położnik, ekspertka w zakresie operacyjnego leczenia endometriozy, certyfikowana operatorka robota da Vinci.

-To, co widzę po stronie uczestniczek warsztatów, to ogromna determinacja i chęć samodoskonalenia się. Potrzeba im po prostu mądrego prowadzenia, platformy do swobodnej wymiany wiedzy i doświadczeń oraz wolnej od stereotypów przestrzeni do rozwijania swoich umiejętności. Każda kobieta chirurg ma analogiczne możliwości rozwoju, co mężczyźni i w przypadku każdej z nich można mówić o tych samych predyspozycjach do wykonywania zawodu, co u mężczyzn. Niezbędne są ciężka praca, szukanie najlepszych dla siebie rozwiązań i nieuleganie presji otoczenia czy szkodliwym przekonaniom – komentuje dr n. med. Joanna Bubak-Dawidziuk.

Równolegle do szkolenia w Szpitalu Medicover 2 grudnia 2022 odbyła się konferencja prasowa z udziałem wszystkich współorganizatorów. Spotkanie było okazją do prezentacji możliwości systemu da Vinci, rozmowy o roli podmiotu medycznego we wspieraniu rozwoju zawodowego kobiet i w dążeniu do równowagi płci, a także o barierach, które wciąż blokują kobietom karierę w chirurgii.

-Chirurgia jest dziedziną silnie zdominowaną przez mężczyzn, w Polsce w tym zawodzie pracuje 6,5 tysiąca osób, w tym tylko 876 kobiet. Kobiety są zniechęcane do pracy w specjalizacjach zabiegowych, często ich rola w zespole jest umniejszana, są traktowane niepoważnie lub wręcz obrażane. Fundacja przeprowadziła w 2020 roku badanie „Liczymy się”, w którym 57 procent ankietowanych kobiet zgłosiło, że spotkało się w pracy z mobbingiem, a 39 procent, że było dyskryminowane ze względu na płeć – tłumaczy dr n. med. Magdalena Wyrzykowska, chirurżka, członkini zarządu fundacji „Kobiety w chirurgii”.

Jak wynika z doświadczeń i danych fundacji „Kobiety w chirurgii”, do czynników, które zniechęcają lekarki do kariery chirurga, należą: kojarzenie zawodu chirurga z cechami, które są normatywnie męskie, doświadczenia związane z mobbingiem lub dyskryminacją ze względu na płeć oraz nieotrzymywanie wystarczającego wsparcia w kształceniu zawodowym. Nie bez znaczenia są wyzwania dotyczące wymagającego stylu życia związanego z pracą lekarza chirurga i kwestie urlopu rodzicielskiego lub opieki nad dziećmi.

-Wsparcie kobiet w rozwoju zawodowym przekłada się na polepszenie kondycji całego systemu ochrony zdrowia. Ponad połowa studentów medycyny to kobiety, jeśli więcej z nich będzie traktowało wybór specjalizacji zabiegowej jako naturalny, być może zniweluje to kryzys kadrowy w polskiej chirurgii. Należy kłaść nacisk na równy dostęp do kształcenia zawodowego, nieograniczanie możliwości pracy na bloku operacyjnym i na edukację osób zajmujących kierownicze stanowiska. Tylko w atmosferze równości można budować zespoły, które są zaangażowane, profesjonalne i empatyczne, i dzięki temu dają pacjentom najlepszą możliwą opiekę – mówi dr n. med. Magdalena Wyrzykowska.

Szpital inkluzywny

Zdaniem zarządzających szpitalem Medicover odpowiedzialna rola podmiotu medycznego jako pracodawcy obejmuje wspieranie rozwoju zawodowego kobiet i dążenie do równowagi płci. W placówce tej 46 procent wszystkich lekarzy stanowią kobiety, w tym co piąty chirurg jest… chirurżką (tych jest łącznie 13), 70 procent pracowników szpitala to kobiety, a zorientowanie na walkę ze stereotypami dotyczącymi płci widać też w strukturze zarządczej.

Na stanowiskach dyrektorskich aż pięć kobiet (w tym między innymi dyrektor szpitala) przypada na jednego mężczyznę (dyrektora medycznego), w gronie managerów 36 pracowniczek przypada na 23 pracowników, a co czwarty kierownik oddziału to kobieta.

-W Szpitalu Medicover stawiamy na gender balance na stanowiskach kierowniczych, wśród ordynatorów oddziałów i bardzo zależy nam również na tym, by wspierać kobiety lekarki w rozwoju w specjalnościach, w których do tej pory przodowali mężczyźni – mówi Anna Nipanicz-Szałkowska, dyrektor Szpitala Medicover.

-W naszej kadrze lekarskiej czy pielęgniarskiej, cenimy przede wszystkim kompetencje i chęć dalszego rozwoju zawodowego – dodaje.

Szpital Medicover w swoim podejściu zapewnia równy dostęp do leczenia wszystkim pacjentom, niezależnie od płci, 56 procent wszystkich hospitalizacji dotyczy pacjentek. Tu również przyjmuje jedyna w Polsce operatorka da Vinci lecząca endometriozę i jedna z trzech krajowych operatorek da Vinci w ogóle – dr n. med. Joanna Bubak-Dawidziuk. W szpitalu, w asyście robota da Vinci, w 2022 roku wykonała kilkadziesiąt operacji tej groźnej dla zdrowia i życia choroby dotykającej w naszym kraju około miliona kobiet w wieku rozrodczym. Natomiast łącznie (włączając laparoskopię z obrazowaniem 3D) w tym roku odbyło się w szpitalu 265 zabiegów leczenia endometriozy. Szpital Medicover jest krajowym liderem w wykorzystaniu robota da Vinci, jak również wiodącym ośrodkiem w diagnozowaniu i leczeniu endometriozy oraz kompleksowej opiece nad pacjentkami ginekologicznymi w Polsce.

Jak zwraca uwagę dr Bubak-Dawidziuk, endometrioza nie jest jedyną „kobiecą” chorobą, którą skutecznie leczy się w szpitalu za pomocą tej technologii:

-Obok leczenia zaawansowanej endometriozy w szpitalu przeprowadzamy pełen zakres operacji ginekologicznych, między innymi operujemy mięśniaki macicy, wyłuszczamy torbiele, wycinamy macicę, zarówno w przypadku zmian łagodnych czy też chorób onkologicznych, np. raka trzonu macicy. W przypadku raka endometrium duże korzyści obserwowane są u pacjentek z podwyższonym BMI, nawet ze skrajną otyłością, które po operacji bardzo szybko się uruchamiają i wracają do zdrowia. Jednakże istnieje szereg korzyści zabiegów z robotem da Vinci, które przekładają się na znakomite efekty lecznicze u pacjentek we wszelkiego rodzaju zabiegach – dodaje.

Siła robota – wsparciem dla kobiet

Organizatorzy warsztatów „Kobiety w chirurgii” zwracają uwagę, że jeszcze inną, potencjalną barierą stojącą przed kobietami, które chcą rozwijać się w zawodzie chirurga, do niedawna były kwestie związane z ergonomią pracy, czy sprawnością fizyczną, konieczną do wykonywania wielogodzinnych operacji. Tymczasem realnym wsparciem chirurżek są najnowsze urządzenia, takie jak wspomniany robot da Vinci – zaprojektowany tak, by odciążać fizycznie operatora, zwiększyć możliwości przeprowadzenia operacji i zmniejszyć urazowość dla pacjenta.

-System robotyczny da Vinci likwiduje wszelkie bariery w dostępie do zawodu chirurga: poprawia ergonomię pracy, zmienia postrzeganie pracy chirurga jako uciążliwej i stojącej pracy fizycznej  – wyjaśnia Artur Ostrowski, dyrektor zarządzający ds. systemów robotycznych da Vinci, Synektik S.A.

               

Przyszłość w rękach chirurżek

-Mimo że liczba chirurżek w Polsce wciąż jest relatywnie mała, to wierzymy, że będzie szybko przyrastać, tak jak ma to miejsce na świecie. Dedykowane warsztaty dla kobiet, które chcą zostać operatorkami da Vinci, to ważny krok na drodze do wyrównania szans w zawodzie i dostępie do nowoczesnych technologii w medycynie. Dlatego tak ważna jest systemowa współpraca – taka jak ta pomiędzy Szpitalem Medicover, fundacją „Kobiety w chirurgii” i firmą Synektik – która umożliwia młodym lekarkom rozwój i spełnianie swoich zawodowych ambicji – komentuje Anna Nipanicz-Szałkowska, dyrektor Szpitala Medicover.

Grudniowa edycja warsztatów „Kobiety w chirurgii”, która po raz pierwszy odbyła się w Szpitalu Medicover, jest już trzecią okazją dla młodych lekarek do poszerzenia swoich kompetencji chirurgicznych. Wcześniej warsztaty z udziałem fundacji „Kobiety w chirurgii” i przedstawicieli Synektik odbywały się w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie (w czerwcu 2022) i w Szpitalu na Klinach w Krakowie (w lutym 2022.).

W planach są kolejne warsztaty i inne inicjatywy wspierające inkluzywność w świecie chirurgii.

Szpital Medicover jest częścią Medicover, wiodącej międzynarodowej firmy świadczącej usługi medyczne i diagnostyczne, z siedzibą w Sztokholmie, notowaną na Giełdzie w Sztokholmie (Nasdaq Stockholm). Szpital Medicover funkcjonuje na warszawskim Wilanowie od 2009 roku. W szpitalu działa szereg specjalistycznych oddziałów zapewniających 163 łóżka (w tym w ramach oddziału intensywnej opieki medycznej, oddział intensywnej opieki kardiologicznej i oddział intensywnej opieki nad noworodkiem). Szpital zatrudnia doświadczony, liczący 1000 osób zespół specjalistów: lekarzy (440), pielęgniarek, położnych (370), techników, pracowników administracyjnych, który świadczy pomoc medyczną na najwyższym poziomie.

W ciągu 13 lat istnienia (od 2009 roku) Szpital Medicover przyjął niemal 500 000 pacjentów, a na świecie powitał ponad 11 000 noworodków.

Szpital Medicover jest krajowym liderem w wykorzystaniu robota da Vinci, jak również wiodącym ośrodkiem w diagnozowaniu i leczeniu endometriozy oraz kompleksowej opiece nad pacjentkami ginekologicznymi w Polsce. Od 2018 roku przeprowadzono tu ponad 1400 operacji chirurgicznych w asyście robota da Vinci. W uznaniu za ten wynik od firmy Synektik, dystrybutora robotów da Vinci, szpital otrzymał certyfikat „Ekspert da Vinci”, który potwierdza rekordową liczbę innowacyjnych zabiegów, jak i drugi certyfikat, zaświadczający o bezpieczeństwie systemu chirurgii robotycznej w szpitalu. Najbardziej doświadczonym operatorem da Vinci w Polsce (ponad 1500 wykonanych zabiegów) pozostaje dr n. med. Paweł Salwa, kierownik oddziału urologii w Szpitalu Medicover.

Szpital Medicover z certyfikatami „Eksperta da Vinci”

Kompetencje placówki potwierdzają liczne certyfikaty i akredytacje, w tym ISO 9001:2015 i akredytacja Ministerstwa Zdrowia (z najwyższym wynikiem w Polsce – 96 procent). Klinika Położnictwa Szpitala Medicover regularnie zajmuje czołowe miejsce w rankingu prowadzonym przez Fundację Rodzić po Ludzku. Wskaźnik satysfakcji pacjentów (NPS) korzystających z usług szpitala sięga 97, zaś w przypadku Kliniki Ginekologii w ostatnim kwartale osiągnął 100 (wynik maksymalny, każdy pacjent jest gotów polecić klinikę). Szpital Medicover współpracuje z Uczelnią Łazarskiego. Na mocy podpisanej umowy lekarze Oddziałów Chirurgii Ogólnej, Kardiologii, Kardiochirurgii, Ginekologii, Położnictwa oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii kształcą studentów kierunku lekarskiego.

Przeczytaj teraz

Rozwija się rynek robotyki chirurgicznej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.09.2022

Wzrost wartości rynku robotyki chirurgicznej w Polsce w 2022 roku w stosunku do 2021 roku to  48 procent. Do 2027 roku rynek ten osiągnie wartość blisko 1 mld złotych – wynika z raportu „Rynek robotyki chirurgicznej w Polsce 2022. Prognoza na lata 2022-2027” opublikowanego przez Upper Finance i Polską Federację Szpitali.

W Polsce działa już 19 autoryzowanych robotów chirurgicznych da Vinci, pojawiały się również instalacje kolejnych systemów chirurgicznych: CorPath GRX w obszarze kardiologii, Versius w chirurgii, Cori w ortopedii, czy ExcelsiusGPS w neurochirurgii.

Rośnie zapotrzebowanie i akceptacja

Ostatni rok przyniósł niezwykły postęp w rozwoju polskiego rynku robotyki chirurgicznej. Rosnące zapotrzebowanie i akceptacja robotyki chirurgicznej wynika z korzyści dla pacjentów, kadry medycznej oraz szpitali. Kluczowymi czynnikami zwiększającymi wielkość rynku robotów chirurgicznych są: rosnące zapotrzebowanie na automatyzację w branży opieki zdrowotnej oraz trendy związane ze skalą wyzwań zdrowotnych wynikających ze starzenia się populacji, rosnącej liczby chorób przewlekłych oraz długu zdrowotnego powstałego w wyniku pandemii Covid – 19. Pozytywną rolę odgrywa poprawa polityki refundacyjnej oraz inicjatywy publiczne w zakresie finansowania zabiegów z wykorzystaniem robotów.

Operacje i procedury, które kiedyś wymagały dużych nacięć i tygodni rekonwalescencji, są dzięki rozwojowi robotyki chirurgicznej minimalnie inwazyjne, bardziej precyzyjne i pozwalają pacjentom na powrót do normalnej aktywności życiowej w znacznie krótszym czasie.

– Z naszych analiz wynika, że w Polsce do 2027 roku powinno być około 70 robotów chirurgicznych o różnych profilach zastosowania. Szacujemy, że rynek robotyki chirurgicznej w Polsce wzrośnie w latach 2022-2027 z 310 mln zł do 948 mln zł, co oznacza, że średnioroczny wzrost wartości (CAGR) tego segmentu wyniesie aż 25 procent. Wysoka dynamika wynika nie tylko z trendu zakupu robotów przez kolejne szpitale, ale również ze wzrostu efektywności wykorzystania poszczególnych systemów. Szacowana w 2022 roku średnia liczba zabiegów na aparat w Polsce to około 180, przy czym najlepsze ośrodki wykonują około 400 zabiegów na jednym aparacie – wyjaśnia Joanna Szyman, członkini Rady Naczelnej i przewodnicząca Koalicji Robotyki Medycznej Polskiej Federacji Szpitali, prezeska zarządu Grupa NEO Hospital, wiceprezeska zarządu Grupy Upper Finance.

Półtora miliona zabiegów robotycznych

Obecnie najbardziej rozpowszechnionym na świecie, jak również w Polsce systemem jest robot da Vinci. W 2021 roku na całym świecie wykonano około 1,5 mln zabiegów z jego wykorzystaniem, co oznacza 28-procentowy wzrost w porównaniu do 2020 roku. W Polsce liczba zabiegów chirurgicznych wykonanych w asyście da Vinci rośnie jeszcze bardziej intensywnie. Szacowane tempo wzrostu liczby zabiegów w 2022 roku w stosunku do 2021 roku wynosi 48 procent. Największą dynamikę wykazuje chirurgia ogólna – 54 procent, następnie ginekologia – 49 procent i urologia – 46 procent.

                 

W USA na jeden system robotyczny przypada  około 81 tysięcy mieszkańców. W Polsce, w chwili sporządzenia raportu, na jeden aparat da Vinci przypadało 1,99 miliona mieszkańców, oznacza to 26 procent wzrostu dostępności do systemów w stosunku do 2021 roku, w którym wartość ta wynosiła 2,5 miliona mieszkańców.

– Dynamicznie rośnie liczba ośrodków publicznych wykorzystujących system da Vinci, ich udział w rynku na koniec 2022 roku wyniesie 78 procent (w roku 2021 – 75 procent). Systematycznie zwiększa się również liczba zabiegów wykonywanych w placówkach publicznych. Jednostki publiczne odpowiadają obecnie za większość zabiegów w asyście da Vinci w Polsce. Pozytywnym aspektem wspierającym dynamikę rynku jest pojawienie się finansowania NFZ dla radykalnej prostatektomii wykonywanej z wykorzystaniem robota. Niemniej jest to jedyna procedura, dla której wprowadzono dedykowaną wycenę, co nie zaspokaja potrzeb związanych z dostępem do procedur robotycznych dla innych specjalizacji, w tym ginekologii, chirurgii czy kardiologii  –  komentuje prof. Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, członek prezydium Europejskiej Federacji Szpitali oraz zarządu Światowej Federacji Szpitali.

Wyzwaniem, z którym mierzą się szpitale, są ograniczenia w dostępie do kadry medycznej. Robotyka chirurgiczna stanowi szansę na złagodzenie skutków tych braków w dziedzinach chirurgicznych. Liczba chirurgów wykorzystujących system da Vinci w USA przekraczała w 2021 roku 35 tysięcy, a poza USA – powyżej 25 tysięcy. W Polce mamy 55 chirurgów i 3 chirurżki z certyfikatem Intuitive Surgical producenta robota da Vinci.

– To jakość wykonania zabiegu i bezpieczeństwo pacjenta jest ostatecznym wyznacznikiem sukcesu chirurgii robotycznej. Chirurdzy korzystający z zaawansowanych technologii, doskonale zdają sobie sprawę z tego, że ilość wykonanych zabiegów niekoniecznie określa umiejętności operacyjne i należy szybko dążyć do wskaźników efektywności, które oznaczają wykwalifikowaną umiejętność. Przykładem może być program progresji opartej na biegłości (PBP), który został oceniony i poddany licznym badaniom. W porównaniu do szkolenia tradycyjnego, uczestnicy szkolenia PBP uzyskiwali znacząco lepsze wyniki. Trening PBP zmniejszył liczbę błędów wykonawczych o 60 procent i skrócił czas zabiegu o 15 procent. Dlatego podstawowym warunkiem dalszego dynamicznego wzrostu robotyki chirurgicznej w Polsce jest odpowiedni system kształcenia kadr. – podkreśla dr n. med. Paweł Wisz, urolog, członek zarządu w Europejskim Robotycznym Towarzystwie Urologicznym (ERUS).

               

Na rynku robotyki chirurgicznej pojawiają się nowi gracze dysponujący modelami biznesowymi mającymi na celu obniżenie kosztów. Przechodzą w kierunku bardziej elastycznych modeli cenowych, takich jak leasing, wynajem lub pay-per-use. Bieżąca analiza rozwoju produktów wskazuje na duże zainteresowanie robotami specyficznymi dla danej procedury, które są bardziej przystępne cenowo i kompaktowe bez obniżania wydajności. Umożliwiłoby to również mniejszym ośrodkom, dostęp do tej technologii przy jednoczesnym pokonywaniu bariery kosztowej.

Oczekuje się, że poza zmniejszeniem kosztów, dodatkowo wdrożenie sztucznej inteligencji (AI), rzeczywistości rozszerzonej, miniaturyzacja systemów i rozwój telechirurgii jeszcze bardziej ułatwi adaptację zrobotyzowanych systemów chirurgicznych w przyszłości.

Treść raportu dostępna jest tutaj>>>

Przeczytaj teraz

Szpital Medicover z certyfikatami „Eksperta da Vinci”

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.07.2022

Szpital Medicover otrzymał certyfikat „Eksperta da Vinci”, przyznawany za rekordową liczbę przeprowadzonych zabiegów oraz bezpieczeństwo systemu chirurgii robotycznej. W warszawskim Szpitalu Medicover od 2018 roku przeprowadzono ponad 1400 operacji chirurgicznych z udziałem robota da Vinci.

Wynik ten został zautoryzowany przez oficjalnego dystrybutora robotów da Vinci w Polsce –  firmę Synektik, która przyznała szpitalowi certyfikat zaświadczający o tym spektakularnym osiągnięciu, jak i drugi – potwierdzający bezpieczeństwo systemu chirurgii robotycznej, funkcjonującego w szpitalu.

W warszawskim szpitalu za pomocą robota da Vinci operacyjnie leczy się głównie raka prostaty. Jednak coraz bardziej na znaczeniu zyskuje operacyjne leczenie endometriozy czy raka jelita grubego.

Szpitale: Medicover i Mazovia wykonują zabiegi z robotem da Vinci

We wszystkich powyższych wskazaniach użycie robota da Vinci pozwala na precyzyjne zabiegi dzięki możliwości szczegółowego wizualizowania operowanych struktur (10-krotne powiększenie), a także za sprawą technologii „EndoWrist” – imitującej pracę nadgarstka lekarza.

-Z punktu widzenia zarówno ośrodka leczniczego, jak i pacjenta, operacje robotyczne wiążą się z wieloma korzyściami. Krótsza hospitalizacja, mniejsze ryzyko powikłań, utraty krwi, mała inwazyjność i precyzja operacji, skrócony okres rekonwalescencji, krótszy czas absencji chorobowej – to tylko niektóre z nich –  mówi Anna Nipanicz-Szałkowska, dyrektor Szpitala Medicover.

-Certyfikaty od firmy Synektik trafiły do liderów operacji da Vinci naszego szpitala – dra n. med. Pawła Salwy, kierownika Oddziału Urologii Szpitala Medicover, dra n. med. Jerzego Drausa, chirurga, eksperta w zakresie robotyki w chirurgii onkologicznej i dr n. med. Joanny Bubak-Dawidziuk, certyfikowanej operator robota da Vinci wyspecjalizowanej w operacyjnym leczeniu endometriozy – dodaje dyrektor Szpitala na Wilanowie.

-W zakresie leczenia raka prostaty, usunięcie chorego narządu w asyście robota da Vinci, czyli tzw. prostatektomia radykalna, to międzynarodowy złoty standard leczenia. Dla chorego operacja robotem da Vinci oznacza mniejszy ból, mniejsze krwawienie śródoperacyjne, mniejsze ryzyko powikłań, skrócony czas gojenia się rany, szybszy powrót do zdrowia, a przede wszystkim zachowanie jakości życia. Jeśli operacja prostaty robotem da Vinci zostanie przeprowadzona przez doświadczonego operatora, to różnica w jakości życia w stosunku do operacji otwartej czy laparoskopowej jest olbrzymia. Taki standard zapewniamy od lat w Szpitalu Medicover dzięki tej technologii i wieloletniemu doświadczeniu w jej stosowaniu, a warto podkreślić, że wykonaliśmy takich nowoczesnych zabiegów więcej niż wszystkie autoryzowane w Polsce ośrodki robotyczne razem wzięte – mówi dr n. med. Paweł Salwa, kierownik Oddziału Urologii Szpitala Medicover, najbardziej doświadczony operator robota da Vinci w Polsce, mający w dorobku ponad 2000 operacji w asyście robota.

Jednoczasowa operacja z użyciem techniki laparoskopowej i robotycznej w Szpitalu Medicover

Szerokie zastosowanie i skuteczność technologii da Vinci w obszarze zdrowia kobiet zauważa dr n. med. Joanna Bubak-Dawidziuk, ginekolog-położnik, ekspertka w zakresie operacyjnego leczenia endometriozy, certyfikowana operator robota da Vinci.

-Dzięki robotowi da Vinci mamy w Szpitalu Medicover możliwość nowoczesnego, szybkiego leczenia pacjentek z problemami ginekologicznymi i urologicznymi. W szpitalu operujemy między innymi mięśniaki macicy, możemy wyłuszczać torbiele, wycinać macicę – czyli przeprowadzić histerektomię. Da Vinci jest pomocny także w przypadku chorób onkologicznych, na przykład jeżeli chcemy leczyć raka trzonu macicy. Korzyści jego wykorzystania obserwowane są szczególnie przy zabiegach u pacjentek z dużym BMI, nawet ze skrajną otyłością, które również szybko wracają do zdrowia.  W ostatnich latach obsługiwany przez nas system da Vinci zyskuje też dużą popularność w leczeniu endometriozy – mówi.

Dr n. med. Jerzy Draus, specjalizujący się w  leczeniu nowotworów jelita grubego oraz odbytnicy, a także chirurgii przepuklin brzusznych od lat działa na rzecz rozwoju i upowszechniania dostępu do technologii da Vinci. Przez wiele lat pracy w europejskich klinikach wykonał łącznie ponad 1000 operacji kolorektalnych (jelita grubego) z użyciem systemu robotycznego da Vinci oraz ponad 200 zabiegów robotycznych przepuklin brzusznych. W ponad 40 ośrodkach w Szwecji, Norwegii, Finladii, Francji i Szwajcarii szkolił i oceniał pracę chirurgów onkologicznych używających systemu robotycznego da Vinci. Zgłębianą przez lata technologię rozwija aktualnie również w Szpitalu Medicover.

Według firmy Synektik, która przyznała certyfikaty Szpitalowi Medicover, wyróżnienia te mają związek przede wszystkim z bezpieczeństwem pacjentów.

-Firma Synektik zdecydowała się nadawać certyfikaty „Ekspert da Vinci” ośrodkom w Polsce w których są wykonane zabiegi robotyczne liczone w setkach procedur. To bardzo ważne dla bezpieczeństwa pacjentów aby mieli świadomość, że są operowani w miejscu, gdzie narzędzie, jakim jest robot da Vinci, wykorzystywane jest przez bardzo doświadczonych chirurgów  jakimi są dr n. med. Paweł Salwa , dr n. med. Jerzy Draus oraz dr n. med. Joanna Bubak-Dawidziuk – mówi Artur Ostrowski, dyrektor zarządzający ds. systemów robotycznych da Vinci w Synektik S.A.

-Certyfikat  potwierdza, że w szpitalu wykorzystywany jest robot da Vinci zakupiony i serwisowany przez autoryzowanego dystrybutora jakim jest firma Synektik. To również jest ważna informacja dla pacjenta, zwiększająca jego bezpieczeństwo – dodaje.

System chirurgii robotycznej da Vinci wykorzystywany jest w 69 krajach całego świata, gdzie zainstalowanych jest ponad 6,7 tysiąca robotów. Da Vinci są urządzeniami drogimi, których użycie w Polsce nie jest powszechne, jednak popularność tej technologii rośnie wraz z refundacją kolejnych zabiegów w ramach NFZ.

Ekspercie przewidują dalszy wzrost popularności tej technologii. Zgodnie z prognozą PMR i Upper Finance w 2025 roku za pomocą robota da Vinci ma być wykonywanych ok. 11 825 operacji.

Przeczytaj teraz

Szpital Mazovia: pierwsza operacja z robotem da Vinci na Śląsku

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.04.2022

31  marca 2022 w Szpitalu Mazovia w Częstochowie odbył się pierwszy w województwie  śląskim zabieg usunięcia nowotworu prostaty w asyście robota da Vinci. Placówka rozpoczęła działalność dziesięć dni wcześniej.

Współpraca z sektorem publicznym

Szpital Mazovia w Częstochowie, który zlokalizowany jest przy ulicy Warszawskiej 30, jako pierwsza placówka medyczna w regionie wprowadził do swojej oferty zabiegi urologiczne z wykorzystaniem robota chirurgicznego da Vinci. Szpital stawia sobie za cel bliską współpracę z publicznym system ochrony zdrowia w regionie.

Zabieg usunięcia nowotworu prostaty wykonano u 61-letniego pacjenta, który po trzech dobach od zabiegu został wypisany do domu.

– Pacjenci onkologiczni, w tym chorzy na raka prostaty, oraz cierpiący na inne schorzenia urologiczne, powinni mieć dostęp do najbardziej nowoczesnych technik leczenia stosowanych na świecie. Jako Szpital Mazovia jesteśmy gotowi świadczyć takie usługi, współpracując zarówno z partnerami publicznymi, jak i ze środowiskiem medycznym – mówi prof. dr hab. n. med. Igal Mor, dyrektor Szpitala Mazovia, członek zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Rehabilitacja wspierana robotycznie w Klinice Międzylesie Grupy Oprea

Dzięki wykorzystaniu robota chirurgicznego da Vinci w laparoskopowej radykalnej prostatektomii zmniejsza się ryzyko operacji, a czas rekonwalescencji jest krótszy. Po trzech dobach od zabiegu pacjent jest wypisywany do domu bez cewnika, co znacznie skraca okres gojenia i rekonwalescencji, a tym samym oznacza szybszy powrót do pełnej aktywności.

Szpital Mazovia w Częstochowie oferuje pełny zakres diagnostyki i leczenia zabiegowego z zakresu urologii oraz onkourologii. Dysponuje trzydziestoma łózkami, dwiema salami operacyjnymi oraz pełnym zapleczem diagnostycznym.

Placówka specjalizuje się w leczeniu nowotworów urologicznych, między innymi prostaty, nerki, jądra, pęcherza, a także zajmuje się urologią dziecięcą, jak również leczeniem innych schorzeń takich jak kamica moczowa, czy nietrzymanie moczu.

Nowe placówki Szpitala Mazovia

Szpital Mazovia od 2009 roku prowadzi placówkę w Warszawie. Częstochowa jest drugą lokalizacją, w której będą operowali urolodzy. W roku 2022 otwarty zostanie również trzeci Szpital Mazovia, który będzie się mieścił w Ząbkach pod Warszawą. Specjaliści Szpitala Mazovia współpracują także z ośrodkami w Legnicy, Radomiu oraz Wołominie.

Wizytówką Szpitala Mazovia jest najwyższa jakość świadczonych usług, profesjonalizm i unikalne doświadczenie  zespołu medycznego.

-Do każdego pacjenta podchodzimy jak do człowieka, który w trudnym momencie swojego życia potrzebuje pomocy i wsparcia, a nie  jak do  kolejnego przypadku. Od 2009 roku w Szpitalu Mazovia w Warszawie pomogliśmy już ponad 30 tysiącom pacjentów. Każda osoba, przekraczająca próg naszego szpitala, traktowana jest w sposób indywidualny. Nadrzędną wartością jest dla nas przestrzeganie wszystkich praw pacjenta. Przykładamy dużą uwagę  do ochrony godności i intymności chorych – mówi prof. dr hab. n. med. Igal Mor.

Nowa poradnia w Szpitalu Mazovia

Przeczytaj teraz

Telemedycyna, rewolucja technologiczna i start-upy – Medicover na VII Kongresie Wyzwań Zdrowotnych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.03.2022

Medicover był partnerem VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. W wydarzeniu, które odbyło się 3 i 4 marca 2022, udział wzięło trzech prelegentów Medicover – Artur Białkowski, dr n. med. Piotr Soszyński i lek. med. Krzysztof Przyśliwski, którzy zabierali głos na temat aktualnych zagadnień związanych z rozwojem innowacji w ochronie zdrowia, powołując się na bogate doświadczenia firmy.

W tegorocznym VII Kongresie Wyzwań Zdrowotnych (HCC) wzięło udział ponad 2,5 tysiąca uczestników. Byli to przedstawiciele biznesu,  środowiska medycznego, administracji i polityki, pacjentów, dostawców współpracujących z sektorem medycznym, organizacji pozarządowych.

Na program HCC składało się 40 sesji, podczas których eksperci debatowali na temat wyzwań dla sektora ochrony zdrowia (również w kontekście wojny w Ukrainie), zmian w polityce zdrowotnej i lekowej, a także na temat nowatorskich rozwiązań i trendów kształtujących przyszłość branży.

Eksperci Medicover brali czynny udział w trzech sesjach tematycznych związanych z rozwojem innowacji w branży healthcare.

Artur Białkowski, dyrektor zarządzający ds. usług biznesowych Medicover w Polsce, członek zarządu Medicover sp. z o.o uczestniczył w sesji „Start-upy w polskiej medycynie”, której towarzyszyły prezentacje finalistów IV Konkursu Start-Up-Med – najbardziej perspektywicznych start-upów wyłonionych przez jurorów.

Artur Białkowski, ze względu na bogate doświadczenie współpracy z polskim i zagranicznym środowiskiem start-upowym był również członkiem jury tego konkursu.

Czytaj także: W cyfrowej transformacji medycznej ważna jest interoperacyjność >>>

-Cieszę się, że są firmy, które chcą unowocześniać naszą ofertę zdrowotną. Chciałbym jednak, aby było więcej rozwiązań, które można zastosować w domu, w opiece ambulatoryjnej, aby nie doprowadzać do kosztownej terapii szpitalnej – oceniał zaprezentowane rozwiązania.

Dr n. med. Piotr Soszyński, dyrektor ds. strategicznego doradztwa medycznego Medicover w Polsce, uczestniczył w sesji pt. „Telemedycyna w Polsce”, która stanowiła próbę zdefiniowania obecnego stanu jak i zidentyfikowania szans rozwoju narzędzi telemedycznych w naszym kraju. Ekspert Medicover wskazywał na obszary, w których telemedycyna mogłaby w większym stopniu wykorzystywać swój potencjał.

-Jednym z takich obszarów jest zdalne monitorowanie pacjentów z chorobami przewlekłymi, takimi jak nadciśnienie tętnicze krwi, cukrzyca, astma czy PoChP. Ponieważ są to choroby, które wymagają dokonywania pomiarów przez samego pacjenta, wyniki tych pomiarów mogą być przekazywane zdalnie (za pomocą aplikacji telefonicznych) do lekarza, który może wtedy na bieżąco śledzić efekty stosowanego leczenia. Umożliwia to ciągły nadzór nad pacjentem, proaktywne podejście, przewidywanie, kiedy stan pacjenta może się pogorszyć i szybką interwencję zdalną, a następnie w razie potrzeby – stacjonarną. Rozwiązania te testują nasi lekarze i uważają, że takie monitorowanie jest skuteczne – przekonywał i wnioskował o wprowadzenie programu pilotażowego dotyczącego opieki nad pacjentami z nadciśnieniem tętniczym.

Czytaj więcej na ten temat: Telemedycyna narzędziem monitorowania chorób przewlekłych >>>

Lek med. Krzysztof Przyśliwski, dyrektor medyczny Szpitala Medicover, uczestniczył w sesji pt. „Rewolucja technologiczna w medycynie – Polska jest na nią przygotowana?”. Moduł dotyczył szans i zagrożeń dla rozwoju nowych rozwiązań i wdrażania nowych technologii w obszarze ochrony zdrowia w Polsce. Ekspert mówił o robotach da Vinci – rozwiązaniu, które z powodzeniem stosowane jest w Szpitalu Medicover w ginekologii, urologii i chirurgii.

-Model, w którym nowoczesna technologia jest użyteczna i niesie ze sobą wyższość nad tradycyjnymi technologiami, to coś, co chcemy wdrażać w naszym szpitalu. W naszym przypadku ta technologia (operacje z udziałem robota da Vinci) znalazła zastosowanie, cieszy się popularnością i buduje rozpoznawalność placówki. Problem wdrożenia tej technologii na szerszą skalę, co byłoby dużym skokiem technologicznym dla wielu szpitali, dotyczy przede wszystkim braku finansowania – informował.

Udział ekspertów Medicover w poszczególnych sesjach tematycznych wynika z bogatego doświadczenia firmy na polu wdrażania innowacji w obszarze usług dla zdrowia i wellbeingu.

W centrach medycznych Medicover regularnie testowane i wdrażane są innowacyjne rozwiązania służące do zdalnej diagnostyki, również proponowane przez start-upy.

Jednocześnie Medicover dąży do doskonalenia swojego modelu opieki nad pacjentem, który łączy telediagnostykę z wizytami stacjonarnymi. W zakresie zaawansowanej technologii – Szpital Medicover pozostaje liderem operacyjnego leczenia z wykorzystaniem robota da Vinci w Polsce.

Czytaj także: Mamy dużo do zrobienia w zakresie profilaktyki>>>

Przeczytaj teraz

Szpital Mazovia rozpocznie działalność w Częstochowie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.02.2022

Szpital Mazovia z Warszawy planuje  w marcu 2022 rozpoczęcie działalności w Częstochowie. W nowej placówce, podobnie jak w Warszawie, będą wykonywane operacje w asyście robota chirurgicznego da Vinci.

Szpital będzie oferował pełen zakres diagnostyki i leczenia zabiegowego z zakresu urologii oraz onkourologii. Będzie dysponował trzydziestoma dwoma łóżkami, dwiema salami operacyjnymi oraz pełnym zapleczem diagnostycznym.

Będzie oferował leczenie wszystkich  nowotworów urologicznych, między innymi prostaty, nerki, jądra, pęcherza.

Placówka będzie się mieściła przy ulicy Warszawskiej 30.

Szpital Mazovia  działa od 2009 roku i jest nowoczesną placówką, specjalizująca się w świadczeniach w zakresie urologii.

Czytaj także: Szpital Mazovia jako jedyny w Polsce ma dwie konsole do operacji w asyście robota da Vinci>>>

W roku 2022 Szpital Mazovia planuje także otwarcie nowej placówki w Ząbkach pod Warszawą.

Specjaliści Szpitala Mazovia współpracują również z ośrodkami  w Legnicy, Radomiu oraz Wołominie.

Szpital Mazovia zajmuje się także działalnością edukacyjną i w najbliższym czasie planuje organizację cyklu spotkań dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, których celem będzie wsparcie w optymalizacji postępowania z pacjentami na linii lekarz rodzinny – urolog.

Podczas spotkań  Akademii Urologicznej dopracowany zostanie model funkcjonowania urologii w zakresie kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Pierwsze spotkanie odbędzie się już w marcu 2022.

Przeczytaj teraz

Szpital Św. Elżbiety rozszerzy zakres zabiegów z robotem da Vinci

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 20.02.2022

W warszawskim Szpitalu Św. Elżbiety już wkrótce będą wykonywane operacje w asyście robota da Vinci w zakresie ginekologii, proktologii oraz innych specjalności. Obecnie dostępne są tutaj robotyczne zabiegi urologiczne.

Zabiegi przy użyciu robota da Vinci wykonywane są w Szpitalu św. Elżbiety przez zespół HIFU Clinic, który od sierpnia 2021 roku należy do Grupy Lux Med. Szpital św. Elżbiety należy do Grupy Lux Med od września 2020.

HIFU Clinic od ponad 10-ciu lat oferuje nowoczesną diagnostykę oraz leczenie raka stercza. Operacje raka prostaty wykonuje się w Szpitalu Św. Elżbiety z użyciem nowoczesnego sprzętu. Jest to procedura Robotic HIFU, w której wykorzystuje się działanie wysokoenergetycznej wiązki fal ultradźwiękowych ogniskowanych w punktowy obszar prostaty.

Czytaj także: Szpital Mazovia jako jedyny w Polsce ma dwie konsole do operacji w asyście robota da Vinci >>>

Inną, wykonywaną w tej placówce operacją jest prostatektomia radykalna w asyście robota da Vinci. Ta metoda polega na usunięciu prostaty wraz z pęcherzykami nasiennymi oraz, w niektórych przypadkach, okolicznych węzłów chłonnych. Zaletą tej metody jest wysoko skuteczność w leczeniu raka prostaty oraz niskie prawdopodobieństwo powikłań.

Szpital Św. Elżbiety to placówka z prawie 90-letnią historią, zlokalizowana na warszawskim Mokotowie.

W szpitalu może być hospitalizowanych do 120 pacjentów. Działa tutaj 11 oddziałów oraz kilkanaście poradni specjalistycznych.

Placówka posiada rozbudowaną i nowoczesną bazę diagnostyczno-zabiegową, która oferuje między innymi badania ultrasonograficzne, w tym Doppler, biopsje piersi i tarczycy, EKG, holter, testy wysiłkowe, gastroskopię, kolonoskopię, badania laboratoryjne, mammografię cyfrową i spektralną, badania rezonansu magnetycznego, RTG i tomografii komputerowej.

Czytaj także: Nowoczesny robot do dezynfekcji w Szpitalu św. Elżbiety >>>

Przeczytaj teraz

Leczenie raka prostaty za pomocą robota będzie finansowane przez NFZ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 26.01.2022

Zgodnie z projektem rozporządzeniem ministra zdrowia z 25 stycznia 2022 roku do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego dodano  leczenie chirurgiczne raka gruczołu krokowego z zastosowaniem systemu robotowego.

Z rozporządzenia wynika, że placówki, które mają zamiar realizować takie świadczenia, powinny spełniać określone w przepisach wymagania, a jeśli ich nie spełniają, są do tego zobowiązane do 1 stycznia 2023 roku.

Wymagania te dotyczą kryteriów związanych z personelem podczas zabiegu, na który składać się powinni: lekarz specjalista w dziedzinie urologii lub chirurgii onkologicznej, lub chirurgii, lub chirurgii ogólnej, posiadający udokumentowane doświadczenie w zakresie przeprowadzenia zabiegu prostatektomii z zastosowaniem systemu robotowego – co najmniej 50 zabiegów w ostatnim roku lub średnio 50 zabiegów w ostatnich dwóch latach z zastosowaniem systemu robotowego, potwierdzone przez właściwego konsultanta wojewódzkiego, lekarz specjalista w dziedzinie urologii lub chirurgii onkologicznej, posiadający udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu operacji laparoskopowych, lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii oraz pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, lub pielęgniarka z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów z zastosowaniem systemu robotowego.

Doświadczenie ośrodka powinno dotyczyć wykonywania rocznie co najmniej 100 operacji usunięcia prostaty z powodu nowotworu.

Czytaj także: Szpital Mazovia jako jedyny w Polsce ma dwie konsole do operacji w asyście robota da Vinci>>>

Wprowadzenie tego świadczenia stanowi realizację opinii prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z 2017 roku, która wskazywała na zasadność finansowania tej technologii ze środków publicznych.

Analiza informacji naukowych wskazała, że przeprowadzenie zabiegu leczenia chirurgicznego raka gruczołu krokowego z zastosowaniem systemu robotowego w porównaniu do operacji klasycznych jest korzystniejsze z wielu względów, takich jak krótszy czas trwania operacji, długość pobytu pacjenta w szpitalu czy wystąpienie śródoperacyjnych zdarzeń niepożądanych, a także efektu zabiegu.

Ministerstwo Zdrowia podaje w uzasadnieniu do projektu, że wykonywanie tego świadczenia byłoby możliwe do realizacji docelowo w około 14 ośrodkach w Polsce, z czego 11 to szpitale publiczne.

Operacje z użyciem robota da Vinci wykonują także szpitale prywatne, między innymi – Hifu Clinic w Szpitalu Św. Elżbiety Grupy Lux Med, szpital Medicover oraz Szpital Mazovia.

Czytaj także: W HIFU Clinic kompleksowo dbamy o zdrowie mężczyzn>>>

Z ekonomicznego punktu widzenia, w świetle wytycznych praktyki klinicznej, uzasadnione jest wykonywanie rocznie co najmniej 150 prostatektomii radykalnych wspomaganych robotami, aby była to procedura opłacalna kosztowo.

Zakładając, że w okresie dostosowawczym, świadczenie będzie realizowało około  7 ośrodków, a od trzeciego roku funkcjonowania świadczenia gwarantowanego około 14 ośrodków, w związku z tym niezbędne jest zabezpieczenie środków w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości odpowiednio od około 1,5-3,0 mln złotych  w pierwszym roku do 12,5-25 mln złotych w kolejnych latach – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Nie prowadzono konsultacji poprzedzających przygotowanie projektu (tzw. pre-konsultacji).

Projekt rozporządzenia nie został także przekazany do konsultacji publicznych i opiniowania, z uwagi na charakter i pilność regulacji związanej z koniecznością jak najszybszego zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa – czytamy w OSR, dołączonej do projektu.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 25 stycznia 2022. Rozporządzenie zostało skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP.

Planowane jest, że rozporządzenie wejdzie w życie 1 kwietnia 2022 roku.

Czytaj także: Jednoczasowa operacja z użyciem techniki laparoskopowej i robotycznej w Szpitalu Medicover>>>

Przeczytaj teraz

HIFU Clinic w Szpitalu Św. Elżbiety

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.09.2021

HIFU Clinic zmieniła siedzibę i działa obecnie w Szpitalu Św. Elżbiety w Warszawie, przy ulicy Goszczyńskiego 1. HIFU Clinic od sierpnia 2021 należy do Grupy Lux Med, Szpital Św. Elżbiety – od września 2020. 

HIFU Clinic to pierwszy w Polsce ośrodek kompleksowej diagnostyki i nowoczesnego leczenia raka prostaty oraz urologii. Specjalności reprezentowane przez zespół HIFU Clinic są obszarem szczególnie intensywnej rewolucji technologicznej (między innymi chirurgia robotyczna i laserowa: Focal One, da Vinci, HoLEP, FLA).  

W tym roku specjaliści z HIFU Clinic obchodzą dziesięciolecie istnienia Centrum Leczenia Raka Prostaty. Obecnie, wraz ze Szpitalem św. Elżbiety, oferują najwyższej jakości usługi w zakresie nowoczesnej diagnostyki oraz leczenia raka stercza. Wykorzystują przy tym innowacyjne technologie, takie jak przezkroczowa biopsja fuzyjna prostaty, z wykorzystaniem najnowszej generacji systemu Trinity Koelis do elastycznej fuzji obrazu w czasie rzeczywistym. 

W Szpitalu Św. Elżbiety wykonuje się też operacje raka prostaty z użyciem przełomowego sprzętu. Jest to procedura Robotic HIFU, w której wykorzystuje się działanie wysokoenergetycznej wiązki fal ultradźwiękowych ogniskowanych w punktowy obszar prostaty. Ten rodzaj terapii polecany jest pacjentom ze względu na małe ryzyko efektów ubocznych, krótki pobyt na oddziale oraz możliwość ponownego przeprowadzenia zabiegu w przypadku nawrotu. 

Czytaj także: Szpital Św. Elżbiety dołącza do Grupy Lux Med>>>

Inną, wykonywaną w Szpitalu św. Elżbiety operacją jest prostatektomia radykalna w asyście robota da Vinci. Ta metoda polega na usunięciu prostaty wraz z pęcherzykami nasiennymi oraz, w niektórych przypadkach, okolicznych węzłów chłonnych. Zaletą tej metody jest wysoko skuteczność w leczeniu raka prostaty oraz niskie prawdopodobieństwo powikłań. 

Szpital Św. Elżbiety to placówka z prawie 90-letnią historią, zlokalizowana na warszawskim Mokotowie.   

W szpitalu może być hospitalizowanych do 120 pacjentów. Działa tutaj 11 oddziałów oraz kilkanaście poradni specjalistycznych.   

Placówka posiada rozbudowaną i nowoczesną bazę diagnostyczno-zabiegową, która oferuje między innymi badania ultrasonograficzne, w tym Doppler, biopsje piersi i tarczycy, EKG, holter, testy wysiłkowe, gastroskopię, kolonoskopię, badania laboratoryjne, mammografię cyfrową i spektralną, badania rezonansu magnetycznego, RTG i tomografii komputerowej.   

Krótko po przejęciu szpitala Grupa Lux Med przeznaczyła go w całości na potrzeby pacjentów z Covid-19. 

Czytaj także: Inwestujemy w nowe technologie>>>

Przeczytaj teraz

Szpital Mazovia prekursorem nowoczesnych metod obrazowania tkanek podczas zabiegów z użyciem robota da Vinci

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.08.2021

Szpital Mazovia z Warszawy wykorzystuje najnowocześniejsze metody obrazowania tkanek podczas wykonywanych zabiegów w asyście robota Da Vinci. Metodę szybkiej analizy śródoperacyjnej za pomocą skaningowego laserowego mikroskopu VivaScope 2500-G4 szpital stosuje jako pierwszy w Polsce.

Nowoczesna medycyna wymaga podejmowania właściwych decyzji terapeutycznych w jak najkrótszym czasie. W leczeniu nowotworów układu moczowego umożliwia to nowoczesna metoda obrazowania tkanek podczas zabiegów z robotem da Vinci.

Analizowane fragmenty narządów zostają zobrazowane przez mikroskop konfokalny VivaScope w czasie rzeczywistym, a następnie wysłane do patologa, który jest w stanie dać szybką odpowiedź dotyczącą procesu nowotworowego.

Czytaj także: Szpitale: Medicover i Mazovia wykonują zabiegi z robotem da Vinci>>>

Szybkość, z jaką urządzenie uzyskuje obrazy, jest maksymalna, ponieważ cały proces trwa mniej niż dziesięć minut. Poza tym obraz można przesuwać, obrabiać w dowolny sposób oraz powiększać nawet o 550 razy. Uzyskane obrazy, co jest niezwykle istotne, zawierają podobne informacje jak konwencjonalna histopatologia a badane fragmenty tkankowe nie zostają uszkodzone i mogą być użyte do dalszego badania histopatologicznego. W tym czasie pacjent nie opuszcza stołu operacyjnego.

Po sześciu miesiącach od wprowadzenia badań śródoperacyjnych mikroskopem VivaScope lekarze mają ogromną nadzieję na szybki rozwój tej metody.

Dr Michał Małek kierownik bloku operacyjnego w Szpitalu Mazovia

Szpital Mazovia działa od 2009 roku. Specjalizuje się w innowacyjnym leczeniu schorzeń urologicznych oraz onkourologicznych. Oferuje zarówno świadczenia komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

W szpitalu wykonywane są między innymi zabiegi z wykorzystaniem robota chirurgicznego da Vinci oraz przy użyciu ultranowoczesnego noża plazmowego J-Plazma.

Placówka działa przy alei Komisji Edukacji Narodowej 47/U15 na warszawskim Ursynowie.

Przeczytaj teraz

Bydgoszcz: Stadmedica oferuje zabiegi z robotem da Vinci 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.07.2021

Centrum Medyczne Stadmedica wprowadziło do swojej oferty zabiegi urologiczne w zakresie prostatektomii (usunięcia gruczołu krokowego) z wykorzystaniem robota da Vinci.

Stadmedica oferuje konsultacje specjalistyczne i świadczenia w zakresie leczenia szpitalnego. Posiada dwie sale operacyjne i salę zabiegową, gdzie operują specjaliści chirurgii ogólnej, naczyniowej i onkologicznej, ortopedii, laryngologii dziecięcej i dorosłych oraz urologii. W placówce wykonywane są także zabiegi ginekologiczne, okulistyczne, laryngologiczne oraz w zakresie chirurgii plastycznej. 

Czytaj także: Spadek liczby badań profilaktycznych, wzrost liczby operacji z robotem da Vinci >>>

W placówce działają także poradnie specjalistyczne, pracownia endoskopii, gabinet fizjoterapii, gabinet stomatologiczny, oferowana jest diagnostyka USG i RTG 

Centrum świadczy usługi zarówno komercyjne jak i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Centrum Medyczne Stadmedica działa od 1987 roku, od roku 2009 zajmuje budynek przy ulicy Nakielskiej 327. 

Założycielami placówki są: Barbara Jundziłł, lekarz stomatolog, oraz dr. n. med. Wiesław Jundziłł, specjalista chirurgii ogólnej.

Czytaj także: Medicover większościowym udziałowcem Centrum Medycznego MML >>>

Przeczytaj teraz

Spadek liczby badań profilaktycznych, wzrost liczby operacji z robotem da Vinci 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 20.07.2021

Z najnowszych badań wynika, że pandemia koronawirusa wstrzymała profilaktykę chorób onkologicznych. Prognozuje się, że liczba zgonów z powodu chorób nowotworowych może wzrosnąć – w związku z epidemią Covid-19 – nawet o 20 procent. Jednocześnie rośnie liczba onkologicznych operacji wykonywanych w asyście robota da Vinci. Od początku pandemii liczba takich zabiegów wzrosła o 51 procent. 

Strach przed skutkami zakażenia koronawirusem powstrzymuje pacjentów przed profilaktyką onkologiczną. Dane z Raportu Fundacji Onkologia 2025 „Onkologia w czasach Covid-19. Jak pandemia zmieniła dostępność do opieki onkologicznej?” za 2019 i 2020 rok pokazują wyraźny spadek liczby świadczeń profilaktycznych wykonywanych w czasie pandemii.  

Liczba mammografii spadła o ponad 90 procent, a cytologii – o 85-95 procent. Znaczny spadek zanotowano także w kategorii konsultacji pierwszorazowych w dziedzinie chirurgii – średnio o 52 procent.  

W czasie pandemii malała także liczba wystawianych kart DiLO – w pierwszych pięciu miesiącach 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019 spadła ona o około 35 procent.  

Autorzy raportu wskazują, że połowa pacjentów z problemami onkologicznymi pojawia się u lekarza za późno, co grozi wzrostem, nawet o 20 procent, liczby zgonów z powodu chorób nowotworowych. 

Czytaj także: Nowoczesne zabiegi przy udziale robota Da Vinci w Szpitalu Mazovia>>>

Według wyników raportu Fundacji Alivia „Rzeczywistości równoległe: Polska onkologia w czasie epidemii Covid-19. Perspektywy interesariuszy” co trzecie badanie onkologiczne zostało odwołane ze względu na pandemię. Z 531 placówek wykonujących diagnostykę obrazową w zakresie tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i PET-CT aż 148 wstrzymało zapisy na badania.   

-Pandemia koronawirusa utrudniła wczesne wykrywanie i leczenie nowotworów, co przełoży się na późniejsze diagnozy i będzie wymagać zastosowania bardziej zaawansowanego leczenia – informuje dr n. med. Łukasz Strzępek, chirurg onkolog ze szpitala Medicover. – Równolegle do zjawiska późnego diagnozowania choroby oraz odkładania profilaktyki “na później”, zauważamy istotny wzrost liczby onkologicznych operacji chirurgicznych w asyście robota da Vinci – dodaje. 

W ciągu pierwszego roku pandemii nastąpił 51-procentowy wzrost liczby zabiegów onkologicznych z wykorzystaniem technologii da Vinci. W roku 2020 wykonano w Polsce takich zabiegów prawie 1 150. Według agencji badawczej PMR, która przygotowała opracowanie „Rynek robotyki chirurgicznej w Polsce w 2020. Prognozy rozwoju na lata 2020-2025” zabiegów takich byłoby więcej, gdyby nie pandemia. Zgodnie z prognozą na koniec 2021 roku dynamika wzrostu liczby takich operacji ma wynieść 157 procent i osiągnąć liczbę 2 953. 

-Z perspektywy podmiotu leczniczego operacje robotyczne obniżają ogólne koszty leczenia. To krótsza hospitalizacja, mniejsze prawdopodobieństwo powikłań czy zużycia krwi i leków, zwiększenie możliwości w zakresie udzielanych świadczeń – wyjaśnia dr n. med. Łukasz Strzępek, lekarz kwalifikujący do leczenia onkologicznego przy użyciu robota da Vinci w szpitalu Medicover. 

Czytaj także: Szpitale: Medicover i Mazovia wykonują zabiegi z robotem da Vinci>>>

Pacjenci również interesują się metodą da Vinci, gdyż ta, oprócz wysokiej skuteczności leczenia wiąże się także z innymi zaletami. 

-Dla pacjenta największymi zaletami wykorzystania urządzenia da Vinci są przede wszystkim mała inwazyjność i precyzja operacji, skrócony okres rekonwalescencji i, co za tym idzie, krótszy okres absencji chorobowej oraz estetyka operacji – mniejsze blizny pooperacyjne, co z kolei wpływa na samopoczucie – komentuje dr. n. med. Łukasz Strzępek.   

Użycie robotów da Vinci w onkologii okazuje się rozwiązaniem, które w czasie pandemii koronawirusa ma szansę udrażniać system ochrony zdrowia. 

-W dobie pandemii Covid-19, która stanowi duże obciążenie dla systemu opieki zdrowotnej, większe wykorzystanie robotów da Vinci odciąża niektóre obszary systemowe. Skrócony okres rehabilitacji pooperacyjnej przekłada się na lepsze wykorzystanie łóżek i personelu, zasobów które niezbędne są przy leczeniu Covid-19. Dodatkowo zabiegi wykonuje się z zachowaniem dystansu i minimalizuje się czas kontaktu pacjenta z personelem – podsumowuje ekspert szpitala Medicover.     

Szpital Medicover to jeden z 15 ośrodków, który w Polsce przeprowadza operacje w asyście robota da Vinci. Tą metodą wykonywane są tutaj operacje dotyczące raka prostaty, lecz na znaczeniu zyskuje także operacyjne leczenie endometriozy i raka jelita grubego. Użycie robota da Vinci pozwala na precyzyjne wykonanie zabiegu, dzięki możliwości szczegółowego wizualizowania operowanych struktur (dzięki 10-krotnemu powiększeniu), a także za sprawą technologii „EndoWrist” – imitującej pracę nadgarstka lekarza.  

Od 2018 roku w szpitalu Medicover przy pomocy robota da Vinci wykonano prawie 1200 operacji. 

Roboty da Vinci są urządzeniami drogimi, których użycie w Polsce nie jest powszechne, a świadczenia z ich wykorzystaniem nie są refundowane przez NFZ. Przekłada się to na wysokie koszty zabiegów i ograniczoną dostępność. Kwalifikacja pacjenta do wybranego zabiegu należy przede wszystkim do konsylium lekarskiego, które na podstawie wyników badań pacjenta oraz wywiadu wybiera najlepszą metodę operacji. 

Przeczytaj teraz

W Polsce przybywa robotów chirurgicznych 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.03.2021

Na świecie operacje wykonuje już prawie 6 tysięcy robotów chirurgicznych. W Polsce jest ich na razie tylko 14, jednak z roku na rok liczba ta się zwiększa. Jednym z miejsc, gdzie można wykonywać bardzo złożone operacje w asyście robota da Vinci, jest warszawski Szpital Medicover. 

Robot da Vinci jest wykorzystywany przede wszystkim w chirurgii ogólnej, urologii i ginekologii, choć lista jego zastosowań jest dłuższa (może być wykorzystywany w około 170 typach zabiegów). Jak wynika z szacunków amerykańskiego producenta Intuitive Surgical, statystycznie na świecie średnio co 26 sekund jest przeprowadzany zabieg z wykorzystaniem robota da Vinci. 

W ginekologii lista zastosowań robotów chirurgicznych da Vinci jest bardzo szeroka. W ich asyście można przeprowadzać zarówno mało inwazyjne zabiegi w łagodnych schorzeniach, jak również w poważniejszych chorobach nowotworowych. 

-Lekarze korzystają z tych urządzeń coraz chętniej, między innymi ze względu na większe bezpieczeństwo, precyzję i mniejsze ryzyko powikłań pooperacyjnych. Lista zastosowań robotów da Vinci jest bardzo szeroka szczególnie w ginekologii, a w ostatnich latach zyskują one dużą popularność zwłaszcza w leczeniu endometriozy, która dotyka szacunkowo nawet co dziesiątą kobietę – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes dr Joanna Bubak-Dawidziuk, lekarz ginekolog i certyfikowany operator robota da Vinci w warszawskim Szpitalu Medicover. 

Robot da Vinci, między innymi dzięki wysokiej precyzji i kamerze 3D o wysokiej rozdzielczości, pozwala bardzo dokładnie zobaczyć i zoperować chore narządy, usuwając ogniska endometriozy przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa pacjentki. Umożliwia operowanie w 10-krotnym powiększeniu, podczas gdy klasyczna laparoskopia oferuje czterokrotne. 

Czytaj także: Szpital Medicover: szkolenie z leczenia endometriozy>>>

-Da Vinci jest pomocny także w przypadku chorób onkologicznych, na przykład jeżeli chcemy leczyć raka trzonu macicy. Korzyści jego wykorzystania obserwowane są szczególnie przy zabiegach u pacjentek z dużym BMI, nawet ze skrajną otyłością, które również szybko wracają do zdrowia – mówi dr Joanna Bubak-Dawidziuk. 

Pierwsze operacje robot da Vinci wykonywał już 20 lat temu, po zatwierdzeniu przez amerykańską FDA (Agencja Żywności i Leków). Od tego czasu lista jego zastosowań rozszerza się o coraz liczniejsze specjalizacje. Obecnie zarówno urolodzy, jak i chirurdzy, ginekolodzy, kardiolodzy czy laryngolodzy wykonują coraz więcej operacji w jego asyście. Szacuje się, że tylko w dziedzinie ginekologii jest ponad 20 typów takich operacji. 

Od 2009 roku Medicover Polska dysponuje prywatnym, wielospecjalistycznym szpitalem w warszawskiej dzielnicy Wilanów. W ramach placówki działa 9 specjalistycznych oddziałów zatrudniających około 350 lekarzy i 290 pielęgniarek. 

Medicover Polska jest częścią Medicover, międzynarodowej spółki świadczącej usługi z zakresu opieki zdrowotnej oraz diagnostycznej od 1995 roku. Medicover posiada centra medyczne, szpitale, specjalistyczne placówki opiekuńcze i laboratoria. Firma najszerszą działalność realizuje w Polsce i w Niemczech. 

Czytaj także: Kodeks dla branży medycznej zaakceptowany przez PUODO>>> 

Przeczytaj teraz

Szpital na Klinach zrealizuje projekt unijny

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.12.2020

Szpital na Klinach z Krakowa będzie realizował projekt operacyjnego leczenia raka szyjki i trzonu macicy metodą TMMR/PMMR z wykorzystaniem robota da Vinci. Projekt jest dofinansowany z funduszy unijnych, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Liderem projektu jest Neo Robotics One Sp. z o.o. Sp. k., a partnerem – Neo Hospital Sp. z o.o. Sp. k., prowadząca Szpital na Klinach.

Całkowity koszt projektu wynosi 12 584 070,15 zł, a wartość dofinansowania – 7 333 290,49 zł. W ramach projektu szpital wykona 200 zabiegów, w tym 100 w grupie pacjentek z rakiem szyjki macicy oraz 100 w grupie pacjentek z rakiem trzonu macicy. Dla pacjentek zakwalifikowanych do programu zabiegi będą bezpłatne.

Szpital na Klinach jako jeden z pierwszych ośrodków w Polsce wykonuje zabiegi ginekologiczne z wykorzystaniem robota da Vinci. System robotyczny da Vinci poprzez obrazowanie 3D z wielokrotnym powiększeniem oraz precyzyjne instrumenty, eliminację naturalnego drżenia rąk chirurga, umożliwia wykonanie operacji z dużą dokładnością.

Projekt przygotowany przez Grupę NEO Hospital to pierwsze badanie komercyjne w dziedzinie chirurgii robotycznej w kraju.

Czytaj także: Specjalistyczne Centrum Diagnostyki i Leczenia Łagodnego Rozrostu Stercza w Szpitalu Mazovia>>>

– Chirurgia robotyczna w ginekologii ma zastosowanie także w skomplikowanych operacjach onkologicznych. Już przed wybuchem pandemii była jedną z najszybciej rozwijających się metod  chirurgicznych  na świecie. W tym kontekście godny uwagi jest innowacyjny potencjał tkwiący w polskim środowisku naukowo-badawczym związanym z prywatnym sektorem ochrony zdrowia. Polska dzięki takim projektom badawczo-rozwojowym w ginekologii robotycznej ma szansę zająć znaczącą pozycję wśród światowych liderów tej dziedziny – podkreśla prof. dr hab. n. med. Kazimierz Pityński, specjalista w dziedzinie ginekologii onkologicznej.

Metoda TMMR/PMMR (TMMR odnosi się do leczenia raka szyjki macicy, a PMMR – do leczenia raka trzonu macicy) wykonana z użyciem robota da Vinci bazuje na teorii rozprzestrzeniania się nowotworu w tzw. kompartmentach embrionalnych, według której w początkowych stadiach raka komórki nowotworowe mają zdolność wzrostu tylko w obrębie tkanki, która w rozwoju embrionalnym tworzy narząd, gdzie dany nowotwór powstał, np. macicę.

Odmienność metody TMMR/PMMR od innych obecnie stosowanych polega na zapobieganiu wznowie nowotworu poprzez wycięcie całości tkanek tworzących dany kompartment. Zaletą tej techniki operacyjnej jest zaoszczędzenie nerwów oraz narządów należących do sąsiadujących kompartmentów takich, jak pęcherz moczowy, co pozwala na redukcję powikłań pooperacyjnych oraz utrzymanie dobrej jakości życia pacjentek po zabiegu.

Czytaj także: Jednoczasowa operacja z użyciem techniki laparoskopowej i robotycznej w Szpitalu Medicover>>>

Dzięki zastosowaniu metody TMMR/PMMR istnieje także możliwość rezygnacji z leczenia uzupełniającego w postaci radioterapii, często znacznie pogarszającej jakość życia pacjentek.

W projekcie zostanie wykorzystana również technologia CarnaLife Holo. Jest to system przetwarzania danych medycznych, który pozwala na wizualizację trójwymiarowych danych obrazowych pozyskanych przy pomocy tomografii komputerowej lub USG. Wykorzystanie systemu zostało przewidziane dla pacjentek, u których anatomia pola operacyjnego jest zaburzona i niemożliwa do oceny na podstawie powszechnie stosowanych metod diagnostycznych. Do planowania wspomaganego systemem trójwymiarowej wizualizacji CarneLife Holo będą kwalifikowane pacjentki po zabiegach operacyjnych, otyłe, czy też po radioterapii.

Przeczytaj teraz

Rozwija się współpraca Szpitala Mazovia ze Szpitalem Św. Wojciecha w Gdańsku

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.12.2020

Czas epidemii koronawirusa  nie dla wszystkich szpitali oznacza zmniejszenie liczby pacjentów – w Gdańskim Szpitalu św. Wojciecha lekarze urolodzy obserwują duże zapotrzebowanie na zabiegi w asyście robota Da Vinci. Z placówką tą współpracuje warszawski Szpital Mazovia.

W ciągu sześciu tygodni tej współpracy urolodzy ze Szpitala Mazovia, pod kierunkiem dr hab. n.med. Igala Mora, wykonali 10 zabiegów w asyście robota. Do końca roku, czyli w ciągu najbliższych trzech tygodni, zaplanowanych jest kolejnych 10 zabiegów.

Współpracę rozpoczęto w ostatnich dniach września 2020 roku. Uruchomienie pierwszego robota Da Vinci w Trójmieście miało na celu ułatwienie pacjentom dostępu do leczenia najnowocześniejszą  metodą jaką, jest robot da Vinci.

– Pacjenci onkologiczni, w tym chorzy na raka prostaty, powinni mieć dostęp do wszystkich możliwych technik leczenia, w tym tych najnowocześniejszych, stosowanych na świecie. Epidemia Covid-19 nie powinna tego utrudniać czy spowalniać – mówił we wrześniu  2020 dr hab.n.med. Igal Mor.

Czytaj także: Nowoczesny laser w leczeniu urologicznym w Szpitalu Mazovia>>>

Po  niecałych dwóch miesiącach od rozpoczęcia operacji  w Gdańsku dyrektor Szpitala Mazovia nie ukrywa że liczba pacjentów ze wskazaniami do prostatektomii radykalnej tą metodą okazała się większa niż się spodziewano.

– Radykalne usunięcie raka gruczołu krokowego z użyciem robota da Vinci jest zabiegiem bardzo bezpiecznym dla pacjenta, zapewniającym jednocześnie radykalność onkologiczną i szybszy powrót do normalnego funkcjonowania. Niestety zabieg ten nie jest refundowany przez NFZ. Pozytywna opinia Agencji Oceny Technologii Medycznych w Polsce daje jednak nadzieję, że  w niedalekiej przyszłości metoda ta będzie refundowana. W Stanach Zjednoczonych zabiegu przeprowadzane systemem da Vinci stanowią 87 procent operacji  dotyczących raka prostaty – podkreśla dr n. med. Arkadiusz  Mikszewicz, kierownik Oddziału Urologii w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku.

Lekarze są zgodni, że po pierwszych tygodniach załamania liczby konsultacji i zabiegów, które obserwowano tuż po wybuchu epidemii wiosną tego roku, pacjenci jednak zaczęli wracać do lekarzy, wiedząc, że choroby nie będą czekać, aż Covid-19 uda się opanować i epidemia wygaśnie.

Rak gruczołu krokowego  jest na pierwszym miejscu wśród nowotworów złośliwych u mężczyzn, a do najczęściej wykonywanych zabiegów w asyście robota  chirurgicznego Da Vinci należy właśnie prostatektomia radykalna.

Czytaj także: Szpital Mazovia dołączył do grona Pracodawców Medycyny Prywatnej>>>

Zabiegi urologiczne w asyście robota  chirurgicznego Da Vinci charakteryzuje większa precyzja i mniejsza inwazyjność  niż otwarte lub laparoskopowe operacje chirurgiczne. Operacje przy wsparciu robota  chirurgicznego Da Vinci wiążą się z niższym ryzykiem powikłań, ich efektem jest także poprawa wyników dotyczących trzymania moczu, potencji oraz  krótszy okres rekonwalescencji.

Zabiegi z udziałem robota chirurgicznego  Da Vinci  w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku wykonują certyfikowani operatorzy, specjaliści urologii,  którzy dysponują doświadczeniem zdobytym w wyniku wykonania kilkuset takich zabiegów w Szpitalu Mazovia w Warszawie.

Przeczytaj teraz

Szpital Mazovia dołączył do grona Pracodawców Medycyny Prywatnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.11.2020

Specjalistyczny Szpital Urologiczny Mazovia z Warszawy został członkiem Pracodawców Medycyny Prywatnej. Placówka specjalizuje się w innowacyjnym leczeniu schorzeń urologicznych.

Szpital działa od 2009 roku i oferuje pełen zakres diagnostyki i leczenia zabiegowego z zakresu urologii. Szpital na bieżąco wprowadza nowoczesne technologie medyczne. Koncentruje się na pogłębianiu doświadczenia specjalistów, którzy biorą udział w europejskich i światowych kongresach medycznych. Certyfikowani operatorzy robota da Vinci  ze Szpitala Mazovia wykonali do tej pory ponad 500 zabiegów w asyście robota DaVinci.

Dyrektor szpitala dr hab.n.med. Igal Mor jest przewodniczącym sekcji urologii robotowej Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Specjaliści urolodzy ze Szpitala Mazovia konsultują  oraz operują pacjentów również w innych  placówkach takich jak Radomskie Centrum Onkologii czy Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku.

Atutem szpitala jest doświadczona, wysoko, wykwalifikowana kadra specjalistów, a także najnowocześniejszy na rynku sprzęt, na czele z innowacyjnym robotem chirurgicznym Da Vinci oraz pierwszym w Polsce laserem Thulium Fiber Laser Soltive.

 

Czytaj także: Szpital Mazovia współpracuje ze szpitalem w Gdańsku>>>

Szpital Mazovia wyposażony został zgodnie ze standardami, zarówno pod kątem medycznym, jak i komfortu pacjentów. Oddział pooperacyjny posiada monitorowane stanowiska intensywnej opieki medycznej ze stałym nadzorem pielęgniarskim i lekarskim.

Pacjenci mają do dyspozycji sale jedno- i dwuosobowe, klimatyzowane, z elektronicznie sterowanymi łóżkami oraz pełnym zapleczem sanitarnym. W każdej z nich znajduje się telewizja kablowa i dostęp do internetu.

Szpital oferuje operacje robotem chirurgicznym Da Vinci, minimalnie inwazyjne leczenie zabiegowe patologii gruczołu krokowego (prostaty), kruszenie kamieni w drogach moczowych metodą ESWL, endoskopowe leczenie kamicy moczowej z wykorzystaniem laserów a także pełen zakres endoskopowych zabiegów w obrębie dolnych i górnych dróg moczowych.

W ofercie placówki są także świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej i onkourologicznej w pełnym zakresie, chirurgia laparoskopowej układu moczowego, chirurgii prącia i moszny, a także leczenie operacyjne wad wrodzonych układu moczowego oraz zabiegi z zakresu urologii dziecięcej.

Placówka świadczy usługi zarówno w ramach NFZ, jak i komercyjnie.

Specjalistyczny Szpital Mazovia zlokalizowany jest przy alei Komisji Edukacji Narodowej 47/U15 na warszawskim Ursynowie.

Przeczytaj teraz

Hifu Clinic: kolejny zespół zabiegowy z da Vinci

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.10.2020

W Hifu Clinic Centrum Leczenia Prostaty w Warszawie powstał trzeci niezależny zespół zabiegowy operujący w asyście robota da Vinci. Do zespołu placówki dołączył specjalista urolog FEBU oraz certyfikowany operator robota.

Jest to dr Albert Gugała.

Pozostałe dwa niezależne zespoły przeprowadzają prostatektomie radykalne z wykorzystaniem robota da Vinci w tym ośrodku od 2018 roku, i są prowadzone przez dr hab. n. med. Tomasza Borkowskiego oraz dr hab. n. med. Artura A. Antoniewicza.

Urologiczne operacje laparoskopowe w technologii 3D wykonują także dr n. med. Artur Przewor, dr n. med. Piotr Dzigowski, oraz dr Dariusz Schlegel.

Natomiast zabiegi z wykorzystaniem robota Ablatherm HIFU (High Intensity Focused Ultrasound), wykorzystujące wiązkę fal ultradźwiękowych, w leczeniu raka prostaty wykonują dr n. med. Marek Filipek oraz dr Stefan W. Czarniecki.

Hifu Clinic Urologia obchodzi w tym roku 10-lecia istnienia.

Czytaj także: Prywatne podmioty medyczne proponują współpracę w zakresie walki z epidemią>>>

Gabinety konsultacyjne Hifu Clinic działają w Ameds Centrum Medycznym przy ulicy Brackiej w Warszawie.

W roku 2019 Hifu Clinic Centrum Leczenia Prostaty i należący do Grupy Lux Med szpital Carolina Medical nawiązały współpracę przy realizacji świadczeń urologicznych dla pacjentów z chorobami urologicznymi oraz uro-onkologicznymi.

W rezultacie tej współpracy w ramach szpitala Carolina Medical Center powstał oddział urologii, który oferuje szeroki zakres usług – od nieinwazyjnej diagnostyki, przez biopsję fuzyjną prostaty, po leczenie raka prostaty wszystkimi dostępnymi metodami zabiegowymi.

Przeczytaj teraz

Szpital Mazovia współpracuje ze szpitalem w Gdańsku

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.09.2020

Warszawski Szpital Mazovia nawiązał współpracę ze Szpitalem Św. Wojciecha w Gdańsku, zarządzanym przez spółkę Copernicus. Dzięki tej współpracy w gdańskiej placówce wykonywane będą operacje za pomocą robota chirurgicznego da Vinci.

To już drugi robot da Vinci kupiony przez Szpital Mazovia. Pierwszy trafił do tej placówki dwa lata temu.

Urządzenie zostało 18 września 2020 roku zainstalowane i uruchomione w Szpitalu Św. Wojciecha. Pod koniec września odbędzie się pierwsza operacja z jego udziałem. Jest to pierwszy robot chirurgiczny da Vinci na Pomorzu.

Zabiegi będą wykonywane przez certyfikowanych operatorów, specjalistów urologii, ze Szpitala Mazovia, którzy dysponują doświadczeniem wynikającym z wykonania ponad 500 takich zabiegów. Certyfikaty specjalistów uzyskiwane są w najlepszych ośrodkach chirurgii robotowej w Europie.

– Pacjenci onkologiczni, w tym chorzy na raka prostaty, powinni mieć dostęp do wszystkich możliwych technik leczenia, w tym tych najnowocześniejszych, stosowanych na świecie. Epidemia Covid-19 nie powinna tego utrudniać czy spowalniać – mówi dr hab.n.med. Igal Mor, dyrektor Szpitala Mazovia.

Dzięki wykorzystaniu robota chirurgicznego da Vinci w laparoskopowej radykalnej prostatektomii poprawia się komfort życia pacjenta, a czas rekonwalescencji ulega skróceniu. Po trzech dobach od zabiegu pacjent jest wypisywany do domu bez cewnika, co znacznie skraca okres gojenia i rekonwalescencji, a tym samym oznacza szybszy powrót do pełnej aktywności.

Czytaj także: Carolina Medical Center: warsztaty z robotem da Vinci>>>

Oddział Urologiczny Szpitala św. Wojciecha specjalizuje się w leczeniu raka prostaty, wykonując prostatektomię radykalną metodą klasyczną i laparoskopową, raka pęcherza moczowego (operacje przezcewkowe i radykalne wycięcie pęcherza z rekonstrukcją dróg moczowych między innymi  za pomocą zastępczych pęcherzy jelitowych), raka nerki (wykonując operacje radykalne i oszczędzające miąższ nerki wykonywane laparoskopowo i klasycznie) oraz wad wrodzonych nerek i moczowodów, kamicy moczowej, łagodnego przerostu prostaty, zwężenia cewki moczowej. Wykonuje także operacje w obrębie moszny, prącia, laparaskopowe operacje żylaków powrózka nasiennego, biopsje gruczołu krokowego.

Specjalistyczny Szpital Urologiczny Mazovia działa od 2009 roku i oferuje pełen zakres diagnostyki i leczenia zabiegowego z zakresu urologii, a także schorzeń ginekologicznych. Placówka na bieżąco wprowadza nowoczesne technologie medyczne. Organizuje również warsztaty medyczne dla lekarzy specjalistów z całego kraju.

Dyrektor szpitala dr hab.n.med. Igal Mor jest przewodniczącym sekcji urologii robotowej Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Specjaliści urolodzy ze Szpitala Mazovia konsultują oraz operują pacjentów również w kilku szpitalach w kraju.

Szpital Mazovia działa na warszawskim Natolinie przy Alei Komisji Edukacji Narodowej. urologii. Składa się z części ambulatoryjnej, pracowni diagnostycznych, oddziału urologii oraz bloku operacyjnego.

Przeczytaj teraz

Szpital w Wieliszewie z robotem da Vinci

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.09.2020

Mazowiecki Szpital Onkologiczny z Wieliszewa pod Warszawą będzie wkrótce przeprowadzał zabiegi operacyjne z użyciem robota da Vinci. Obecnie trwają szkolenia, a także procesy certyfikacji operatorów i uruchamianie urządzenia.

System da Vinci umożliwia wykonywanie skomplikowanych procedur operacyjnych przy użyciu minimalnie inwazyjnych technik. Optymalizuje ruchy operatora poprzez eliminację naturalnego drżenia mięśni i poprawienie pola widzenia, co pozwala zawęzić obszar interwencji chirurgicznej. Precyzja nacięć i ich niewielkie rozmiary sprawiają, że zabieg wiąże się z mniejszym obciążeniem dla pacjentów. Szybciej wracają oni do zdrowia oraz pełnej aktywności życiowej i zawodowej.

Zabiegi z udziałem systemu da Vinci przeprowadzane są w Polsce zarówno w szpitalach prywatnych, jak i publicznych: we Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu, Białymstoku, Krakowie, Wieliszewie i Siedlcach.

Prywatne placówki, które posiadają robota to– HIFU Clinic Centrum Leczenia Raka Prostaty w Carolina Medical Center (Grupa Lux Med), Szpital Medicover w Warszawie, Szpital Mazovia w Warszawie, EMC we Wrocławiu i Szpital Na Klinach w Krakowie.

Czytaj także: Szpital Medicover inwestuje w robotykę>>>

W roku 2019 w polskich szpitalach przeprowadzono prawie 900 zabiegów w asyście robota da Vinci.

Mazowiecki Szpital Onkologiczny oferuje pełen proces diagnostyczno-terapeutyczny w zakresie onkologii – od konsultacji przez specjalistę poprzez badania laboratoryjne, endoskopowe i obrazowe, zabiegi operacyjne aż po leczenie uzupełniające w trybie ambulatoryjnym, hospitalizację jednodniową i hospitalizację planową, włącznie z rehabilitacją pooperacyjną oraz późniejszą opiekę specjalistyczną w poradniach przyszpitalnych.

Szpital działa od 2010 roku, jego właścicielem jest Uczelnia Medyczne im. Marii Skłodowskiej-Curie, która w tym roku uzyskała uprawnienia do kształcenia na kierunku lekarskim. Szpital stanowi bazę kliniczną dla uczelni.

Przeczytaj teraz

Szpital Medicover inwestuje w robotykę

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.03.2020

Szpital Medicover rozszerza zakres zabiegów z wykorzystaniem robota da Vinci. Operacje jelita grubego i odbytnicy z zastosowaniem tej zaawansowanej metody są dostępne dla pacjentów dzięki współpracy z wybitnym chirurgiem dr n. med. Jerzym Drausem.

Ekspert przeprowadził już ponad 1000 operacji kolorektalnych oraz ponad 200 operacji przepuklin brzusznych. Swoimi doświadczeniami podzieli się 6 marca 2020 roku podczas konferencji „Rak jelita grubego. Ewolucja standardów i nowe możliwości diagnostyki i leczenia” organizowanej przez Krakowskie Stowarzyszenie im. Ludwika Rydygiera we współpracy ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie.

Szpital Medicover w Warszawie jest jedną z nielicznych placówek w Polsce, które dysponują systemem robotycznym da Vinci. Do tej pory w ośrodku wykonano blisko 600 zabiegów urologicznych z wykorzystaniem robota. Obecnie szpital umożliwia wykonanie metodą da Vinci również procedur z zakresu chirurgii kolorektalnej, a także operacji przepuklin brzusznych.

Chirurgia kolorektalna jest bardzo wymagająca i obciążona ryzykiem powikłań, a pacjenci wymagają często długiej rehabilitacji pooperacyjnej. Aby zmniejszyć stres towarzyszący operacjom, ograniczyć możliwości powikłań, a także skrócić czas rehabilitacji pooperacyjnej dr n. med. Jerzy Draus stosuje autorski program opieki nad pacjentem z wykorzystaniem systemu szybkiej ścieżki chirurgicznej (Fast Track Surgery) przy użyciu robota da Vinci.

Czytaj także: Prywatne placówki to pionierzy innowacji w medycynie>>>

– Operacje w asyście da Vinci charakteryzują się wyjątkową precyzją oraz małą inwazyjnością zabiegów. Zastosowanie robota podnosi efektywność operacji i znacząco zmniejsza ryzyko powikłań. W przypadku chirurgii kolorektalnej dzięki tej metodzie istotnie skraca się okres rekonwalescencji po zabiegu, ponieważ ograniczamy uraz pooperacyjny. Ponadto uzyskujemy mniejsze krwawienie śródoperacyjne oraz zapobiegamy powstawaniu zrostów w jamie brzusznej. To niezwykle istotne, ponieważ pozwala pacjentom uniknąć niedrożności jelit w przyszłości – mówi dr n. med. Jerzy Draus, ekspert w zakresie chirurgii robotycznej.

Operacje przepuklin brzusznym z wykorzystaniem robota da Vinci pozwalają na znaczące skrócenie przebiegu procedur medycznych oraz na szybki powrót pacjentów do domu.

– Istotnie skraca się również czas rekonwalescencji pooperacyjnej, a jednocześnie zmniejsza ryzyko ponownego pojawienia się przepukliny – dodaje dr n. med. Jerzy Draus.

Przeczytaj teraz

Lekarz ze Szpitala na Klinach w zarządzie Europejskiego Robotycznego Towarzystwa Urologicznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.03.2020

Paweł Wisz, specjalista z zakresu urologii robotycznej z krakowskiego Szpitala na Klinach, został powołany do struktur zarządu Europejskiego Robotycznego Towarzystwa Urologicznego. Jest pierwszym Polakiem w europejskich strukturach Towarzystwa.

Europejskie Robotyczne Towarzystwo Urologiczne to jedna z największych organizacji medycznych, odpowiedzialna za integrację środowiska urologicznego oraz tworzenie materiałów, stanowiących fundament rekomendacji dla lekarzy urologów na całym świecie. Towarzystwo gromadzi wokół siebie specjalistów oraz liderów w dziedzinie robotycznej chirurgii urologicznej.

– To dla mnie ogromny zaszczyt i nobilitacja zasiadać w strukturach zarządu Europejskiego Robotycznego Towarzystwa Urologicznego. Przez całe lata organizacja ta stanowiła dla mnie kluczowe źródło informacji i rekomendacji dotyczących dalszych postępów w chirurgii robotycznej, w której się specjalizuję. Dlatego cieszę się, że moje dotychczasowe działania i osiągnięcia zostały docenione, a tym samym będę mógł współuczestniczyć w podejmowaniu kolejnych wyzwań przez Towarzystwo. Jako członek zespołu będę chciał położyć znaczący nacisk na edukację robotyczną i szkolenie w tym zakresie młodych lekarzy, bo już dzisiaj dostrzegamy potrzebę szkolenia nowych kadr w tym obszarze – mówi dr Paweł Wisz.

Misją ERUS jest integracja sił – wiedzy i doświadczenia najwybitniejszych lekarzy na poziomie europejskim i oferowanie członkom Towarzystwa najbardziej aktualnych i innowacyjnych programów szkoleń z zakresu robotyki.

– Z przyjemnością informujemy, że do naszego zespołu dołączył jeden z najlepiej wyszkolonych w Europie specjalistów z zakresu urologii robotycznej – dr Paweł Wisz, który posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zabiegów urologicznych, wykonywanych z użyciem robota da Vinci. Jest również jedynym polskim międzynarodowym trenerem w chirurgii robotycznej w ośrodku ORSI Academy, największym na świecie centrum szkoleniowym w chirurgii robotycznej. Ponadto, dr Wisz jest przedstawicielem kraju, który bardzo intensywnie rozwija chirurgię robotyczną w swoich ośrodkach i krzewi wiedzę wśród młodych lekarzy. To stanowi ogromny potencjał, ale i wyzwanie dla takich organizacji jak nasza, której jednym z głównych celów jest nie tylko bezpieczne wprowadzanie nowych technologii do danego kraju, ale również tworzenie referencyjnych ośrodków i zwalidowanych programów szkoleniowych. Dr Wisz posiadający ugruntowaną wiedzę dydaktyczną z zakresu robotyki urologicznej z pewnością będzie również wartością dodaną dla wszystkich osób z Polski, które będą chciały odbyć szkolenie w języku ojczystym w naszym ośrodku – podkreśla prof. Alexandre Mottrie z ORSI Academy w Belgii, będący również prezesem Europejskiego Robotycznego Towarzystwa Urologicznego.

Czytaj także: Prywatne placówki to pionierzy innowacji w medycynie>>>

Dr Paweł Wisz jest obecnie lekarzem krakowskiego Szpitala na Klinach. Doświadczenia zdobywał między innymi w Klinice Urologii w Leverkusen w Niemczech – jednej z pionierskich placówek we wprowadzaniu robota da Vinci do standardu chirurgicznego, która jako pierwsza w Niemczech została certyfikowanym oddziałem leczenia chorób prostaty (Prostatazentrum).

Dr Paweł Wisz pracował w najlepszym centrum robotyki w Europie, jak również jest jednym z siedmiu urologów na świecie, którzy odbyli pełne, certyfikowane szkolenie u boku mistrza tej dziedziny prof. Alexandre Mottrie. Zdobywał umiejętności także pod kierownictwem amerykańskiego mistrza robotycznej prostatektomii prof. Patela. Jest również jedynym polskim międzynarodowym trenerem w chirurgii robotycznej w ośrodku ORSI Academy, największym na świecie centrum szkoleniowym w chirurgii robotycznej. Paweł Wisz jako pierwszy urolog w Polsce wykonuje zabiegi z wykorzystaniem robota da Vinci metodą „Collar”, opracowaną i opublikowaną przez prof. Alexandra Mottrie.

Przeczytaj teraz

Robot da Vinci także w ECZ Otwock

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.02.2020

Europejskie Centrum Zdrowia Otwock zaoferowało swoim pacjentom zabiegi przy użyciu robota da Vinci. Przy pomocy tego urządzenia wykonywane są operacje w II Klinice Urologii CMKP ECZ Otwock.

Operatorem jest ordynator dr n. med. Łukasz Nyk, specjalista w dziedzinie urologii, który od początku swojej kariery zawodowej zainteresował się rozwojem technik małoinwazyjnych w leczeniu chorób nowotworowych układu moczowego, ze szczególnym uwzględnieniem gruczołu krokowego (ponad 500 zabiegów laparoskopowej prostatektomii radykalnej). Doświadczenie zdobywał między innymi na Uniwersytecie Chicago w USA, gdzie odbył wielomiesięczny staż w dziedzinie operacji robotycznych.

Robot Da Vinci to najnowocześniejsza technologia na świecie wykorzystywana od ponad 20 lat do precyzyjnego, minimalnie inwazyjnego, leczenia chorób układu moczowego w tym raka gruczołu krokowego.

Czytaj także: Prywatne placówki to pionierzy innowacji w medycynie>>>

Oprócz metod operacyjnych przy użyciu systemu robotycznego Europejskie Centrum Zdrowia Otwock zapewnia pacjentom kompleksową diagnostykę, leczenie zachowawcze i opiekę posiadającego wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu chorych oraz edukacji w dziedzinie urologii zespołu II Kliniki Urologii CMKP, doświadczonego zespołu Kliniki Onkologii CMKP pod przewodnictwem prof. dr n med Cezarego Szczylika oraz Kliniki Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii CMKP kierowanego przez prof. dr n. med Adama Torbickiego.

Europejskie Centrum Zdrowia Otwock to specjalistyczny szpital o rozszerzonym profilu onkologiczno-kardiologicznym, Centrum Kształcenia Komplementarnego oraz Centrum Medycyny Doświadczalnej. Na terenie ECZ działa także ośrodek radioterapii.

ECZ Otwock działa od 2004 roku. Oferuje zarówno usługi komercyjne jak i finansowane z NFZ. Placówka specjalizuje się w nowoczesnym leczeniu nowotworów.

Przeczytaj teraz

Prywatne placówki  to pionierzy innowacji w medycynie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.02.2020

Współczesna medycyna to dziedzina pełna wyzwań i nowych technologii. Nadążanie za trendami światowymi w tym zakresie wymaga inwestycji w ludzi oraz w nowoczesne narzędzia, czyli w specjalistyczny sprzęt i zaawansowane systemy informatyczne. Prywatne placówki są pionierami takich nowoczesnych rozwiązań w ochronie zdrowia.

Wśród innowacji wprowadzanych przez prywatne firmy działające na rynku medycznym są zarówno te dotyczące sprzętu i metod leczenia, te, które ułatwiają kontakt pacjenta z placówką oraz personelem, oraz takie, które sprawiają, że zarządzanie placówkami jest bardziej efektywne i korzystne dla pacjentów.

Nowoczesne operacje

Jedną z nowoczesnych metod leczenia, stosowanych w nowoczesnych szpitalach na całym świecie, są zabiegi z użyciem Robota da Vinci. Wykonywane są one między innymi w  warszawskim Szpitalu Medicover, gdzie  metodą Smart (Salwa Modified Advanced Robotic Technique) przeprowadza się operacje raka prostaty. Prostatektomia radykalna w asyście robota da Vinci to obecnie najnowocześniejsza i najbardziej zaawansowana technologicznie metoda leczenia tej choroby. Także pacjentki tego szpitala mogą poddać się operacyjnemu leczeniu endometriozy z wykorzystaniem robota da Vinci.

Robota da Vinci w leczeniu raka prostaty wykorzystuje Carolina Medical Center  z Grupy Lux Med, w ramach współpracy z Hifu Clinic.

Robot da Vinci wykorzystywany jest także w kardiochirurgii. W roku 2018 w Szpitalu Medicover odbyła się pierwsza w Polsce operacja kardiochirurgiczna w asyście robota daVinci, była to operacja zastawki mitralnej.

Czytaj na ten temat: Prawie 900 zabiegów z udziałem robotów da Vinci>>>

Nowoczesną metodą leczenia są operacje przy użyciu urządzenia Nano Knife. Jest to małoinwazyjna metoda niszczenia komórek nowotworowych za pomocą prądu o wysokim napięciu. Jej głównym atutem jest możliwość leczenia zmian nowotworowych, które ośrodki wyposażone w tradycyjny sprzęt uznają za nieoperacyjne.

Metodę tę stosuje od 2017 roku szpital Żagiel Med z Lublina, operacje z użyciem Nano Knife stosuje się w przypadku raka wątroby i trzustki. Od kilku lat operacje z użyciem tej metody stosuje także krakowski Szpital Św. Rafała, należący do Grupy Scanmed.

Stomatologia przyszłości

Nowoczesne technologie wprowadzane są w stomatologii. W placówkach sieci Medicover używa się skanera wewnętrzustnego, przy pomocy którego wykonywane są zdjęcia w jamie ustnej pacjenta. Wykorzystanie tej technologii pozwala otrzymać szczegółowy model 3D uzębienia w czasie rzeczywistym. Dzięki temu można precyzyjnie i szybciej ocenić stan zębów i dziąseł oraz wykryć ewentualne ubytki i nieprawidłowości. Pełen obraz jest widoczny również dla pacjenta na ekranie komputera podczas skanowania. Użycie skanera zastępuje również konieczność pobrania wycisków dentystycznych, potrzebnych do wykonania prac protetycznych.

Nowoczesną metodą jest także digitel smile design, czyli cyfrowe projektowanie uśmiechu, które pozwala precyzyjnie określić, jak będzie pacjent wyglądał po założeniu koron, mostów czy licówek.

Wiele innowacji pojawiło się także w chirurgii stomatologicznej. Należy do nich między innymi wirówka, która pozwala na stworzenie osocza bogatopłytkowego z krwi pobranej od pacjenta. W osoczu znajdują się komórki odpowiedzialne za gojenie, białka, które pobudzają nasze tkanki do budowy kości, budowy dziąsła. Tego typu procedury znacznie przyspieszają gojenie, pacjent odczuwa dużo mniejsze dolegliwości pozabiegowe. Nowością w stomatologii jest również młynek do mielenia zębów, który umożliwia pozyskanie materiału do odbudowy kości z zębów własnych pacjenta. Dzięki temu gojenie jest krótsze i – tak jak w przypadku osocza bogatopłytkowego – dolegliwości pacjenta w okresie pozabiegowym są znacznie mniejsze. Takie metody stosowane są również w placówkach Medicover Stomatologia.

Natomiast rozwiązanie, które umożliwia zdalną ocenę stanu zdrowia i higieny jamy ustnej przy pomocy smartfona wyposażonego w aparat z dedykowaną aplikacją DenToGo, sprzężoną z chmurą danych i działającym w niej algorytmem sztucznej inteligencji, wprowadził pilotażowo Lux Med.

Czytaj więcej: Lux Med: diagnostyka stomatologiczna dostępna w smartfonie>>>

Zdalne konsultacje

To kolejne rozwiązanie telemedyczne stosowane w tej firmie. W roku 2019 Lux Med uruchomił mobilny gabinet telemedyczny, który sprawdza się w przypadku badań profilaktycznych pracowników, firma pracuje też nad Portalem Pacjenta 2.0.

Wirtualny gabinet telemedyczny Centrum Medyczne Enel-Med zaprezentowało już w roku 2018, a rozwiązanie medispot, czyli wirtualny gabinet przeznaczony dla dużych firm, został wdrożony u klienta Centrum z sektora bankowego.

Pierwsze rozwiązania w zakresie e-zdrowia prywatne placówki zaczęły wprowadzać już kilkanaście lat temu. Obecnie oferują szeroki zakres rozwiązań – portale pacjenta, aplikacje, zdalne konsultacje oferowane przez specjalistów. Portal Lux Med oferuje między innymi zdalne konsultacje z fizjoterapeutą (przez chat, drogą audio lub wideo), który diagnozuje problem i podaje wskazówki dotyczące rehabilitacji i w razie konieczności kieruje na konsultacje specjalistyczne.

Pod koniec 2019 roku Medicover wprowadził możliwość zdalnego potwierdzenia tożsamości w celu uzyskania dostępu do portalu pacjenta i aplikacji mobilnej. Dotychczas uzyskanie loginu i hasła było możliwe tylko podczas osobistej wizyty w placówce.

Dzięki wprowadzanym innowacjom podnosi się jakość świadczeń, a pacjenci mają większe poczucie bezpieczeństwa, gdyż rozwiązania w zakresie e-zdrowia  powodują, że mają łatwiejszy kontakt z placówką.

Czytaj więcej: W prywatnych podmiotach funkcjonują wirtualne przychodnie>>>

Usługi dostosowane do potrzeb

Innowacyjność usług to także dostosowanie oferty do bieżących potrzeb pacjentów i szybkie reagowanie na te potrzeby. Przykładem mogą by poradnie działające w Medicover – poradnia bólu pleców i poradnia układu ruchu, ich otwarcie wynikało z analizy dolegliwości najczęściej zgłaszanych przez pacjentów podczas wizyt. Zatrudnieni w tych poradniach fizjoterapeuci pomagają w określeniu przyczyny bólu i przedstawiają plan postępowania, którego celem jest powrót do codziennej sprawności.

W szpitalu onkologicznym Magodent, należącym do Grupy Lux Med, zastosowano innowacyjną metodą skoordynowanej kompleksowej opieki nad pacjentem. Stosowany jest tutaj unikalny w Polsce model primarynursing, czyli dedykowanej pacjentowi pielęgniarki prowadzącej, która przyjmuje pełną odpowiedzialność za ciągłość opieki nad chorym w trakcie całego pobytu w szpitalu, od przyjęcia, aż do wypisu. Taki sposób pracy pozwala dostosować działania do indywidualnych potrzeb i wymagań chorego.

Prywatne placówki przodują także we wprowadzaniu metod eksperymentalnych, na przykład Szpital Żagiel Med wspólnie z Polskim Bankiem Komórek Macierzystych realizuje program, polegający na leczeniu komórkami macierzystymi schorzeń neurologicznych u dzieci z porażeniem mózgowym i autyzmem oraz u dorosłych ze stwardnieniem rozsianym. Placówka bierze także udział w badaniach klinicznych w wielu specjalnościach i eksperymentalnych programach z wykorzystaniem komórek macierzystych. Wykonuje także zabiegi w zakresie chirurgii bariatrycznej (operacyjne leczenie otyłości), takie jak rękawowa resekcja żołądka (sleeve gastrectomia).

Innowacje stosowane w diagnostyce laboratoryjnej, najbardziej widoczne w obszarze badań genetycznych, umożliwiają szybką diagnostykę infekcji czy precyzyjną diagnostykę i monitorowanie leczenia nowotworów.  Metody te stosowane są w największej prywatnej sieci oferującej badania laboratoryjne – w spółce Diagnostyka. Przyszłością tej dziedziny medycyny będzie z pewnością diagnostyka prewencyjna w oparcie o badanie całego genomu. Tutaj również pionierami są prywatne firmy diagnostyczne.

Innowacyjne zarządzanie

Innowacyjność prywatnych firm ma także odbicie w zarządzaniu.  Technologia to narzędzie, którym posługują się ludzie, dlatego ważne jest, jak się nimi zarządza. Nowoczesne zarządzanie oparte na metodologii Lean, która jest wdrażana od 2019 roku w Lux Med, pozwala na lepszą organizację procesów, eliminację działań, które z punktu widzenia pacjenta nie wnoszą dodatkowej wartości, ale także sprzyja wykazywaniu inicjatywy przez pracowników. Docelowo metoda ta zostanie wprowadzona we wszystkich placówkach Lux Med.

Czytaj na ten temat: Lean Management sposobem na niedobór lekarzy i pielęgniarek>>>

Pozytywnym efektem stosowania takiej innowacyjnej metody zarządzania jest rozwój kompetencji pracowników oraz danie im możliwości większego wpływu na sposób wykonywania pracy. Wpływa to pozytywnie na ich satysfakcję z pracy. Z takiego sposobu zarządzania korzystają także pacjenci.

– Wszystkie wspierane przez nas projekty są skupione na pacjencie i jego doświadczeniach. Mają pomóc przede wszystkim poprawiać skuteczność leczenia, zwiększać komfort pacjenta oraz jego bezpieczeństwo. Pomysły omawiamy i projektujemy w zespołach, w ramach domen tematycznych – na przykład pomysły medyczne czy obsługowe – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

Cały komentarz prezes Rulkiewiczy czytaj tutaj: Droga do sukcesu to droga przez innowacje>>>

Przeczytaj teraz

Carolina Medical Center: warsztaty z robotem da Vinci

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.02.2020

Carolina Medical Center w ramach współpracy z Hifu Clinic Centrum Leczenia Raka Prostaty zorganizowała warsztaty dla studentów, podczas których mieli oni możliwość zapoznania się z robotem operacyjnym da Vinci Si.

Podczas praktycznych warsztatów poruszone były problemy współpracy lekarza z systemami medycznymi. Studenci Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, kierunku Mechanika i Budowa Maszyn poznali urządzenie od wewnątrz oraz mieli okazję samodzielnie sterować telemanipulatorami. Warsztaty odbyły się w ramach przedmiotu problemy inżynierskie w medycynie, prowadzonego przez dra inż. Romana Grygoruka.

Warsztaty zostały zrealizowane dzięki współpracy z firmą Medico System.

Czytaj także: Rok w branży medycznej pod znakiem cyfryzacji>>>

Carolina Medical Center to warszawski szpitali, który specjalizuje się w leczeniu i prewencji urazów układu mięśniowo-szkieletowego. Zatrudnia między innymi specjalistów ortopedii, neurochirurgii, chirurgii dziecięcej, reumatologii, neurologii i rehabilitacji.

Zapewnia kompleksową opiekę medyczną – całodobowe ambulatorium urazowe, konsultacje specjalistyczne, diagnostykę obrazową i funkcjonalną, leczenie operacyjne i nieinwazyjne, rehabilitację, badania biomechaniczne, trening motoryczny.

Carolina Medical Center należy do Grupy Lux Med.

Przeczytaj teraz
Page 1 of 2
1 2