Ponad 4 miliony Polaków korzysta z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.04.2023

Liczba prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce pod koniec roku 2022 wyniosła prawie 4,23 miliona, czyli o 9,2 procent więcej niż rok wcześniej. Na ten cel Polacy przeznaczyli 1,3 mld zł, czyli o 17 procent więcej  niż w roku 2021 – podaje Polska Izba Ubezpieczeń.

Główne obawy Polaków dotyczą braku pieniędzy na leczenie poważnej choroby (tak stwierdziło 80 procent zapytanych o to), natomiast 70 procent obawia się braku dostępu do opieki medycznej.

Wynika z tego, że prywatne ubezpieczenia zdrowotne włączone do systemu ochrony zdrowia przyniosłyby wszystkim – czyli zarówno chorym jak i systemowi opieki zdrowotnej i państwu jeszcze więcej korzyści.

– Na łatwiejszym dostępie do dobrej profilaktyki, opieki medycznej oraz lekarzy specjalistów, które oferują ubezpieczyciele, zyskują nie tylko ubezpieczeni, ale też państwo i pracodawcy. To zatrudniający są dominującym płatnikiem prywatnych składek zdrowotnych. Zależy im na zdrowiu pracowników, ponieważ absencja lub prezenteizm, czyli nieefektywność w pracy związana ze złym samopoczuciem, generują dodatkowe koszty i przekładają się na niższą wydajność pracy – mówi Dorota M. Fal, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Jak pokazują analizy podstawowymi przyczynami absenteizmu i prezenteizmu są choroby przewlekłe – układu kostno-stawowego, oddechowego i krążenia, a także rosnące w zastraszającym tempie choroby psychiczne. Wiele z nich ma związek z otyłością, nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, nieprawidłowymi nawykami zdrowotnymi i zaniedbywaniem leczenia. Okazuje się, że koszty tych chorób są zdecydowanie wyższe w części populacji, która nie posiada prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Ubezpieczenie szpitalne Lux Med z nagrodą Produkt Roku

Utrzymują się nasze obawy dotyczące tych chorób: 47 procent Polaków obawia się cukrzycy, tyle samo uważa tę chorobę za prawdopodobną w swoim życiu, 38 procent obawia się otyłości (34 procent uważa otyłość za prawdopodobne zagrożenie). Ponad jedna trzecia Polaków uważa, że w ich życiu prawdopodobna jest choroba psychiczna, obawia się jej 59 procent respondentów.

Ubezpieczenie to dbałość o zdrowie

Ubezpieczyciele inwestują w profilaktykę, promocję zasad well-being i medycynę stylu życia. Wspierają klientów w nabywaniu zdrowych nawyków, takich jak aktywność fizyczna. Badania pokazują, że obecnie około 60 procent Polaków ma nadwagę, a co czwarty jest otyły. Ubezpieczyciele umożliwiają dostęp do klubów fitness czy rehabilitacji, ale także porady dietetyczne. Edukują i oferują wsparcie psychologiczne.

– Około 70 procent stanu zdrowia zależy od naszych nawyków, czyli właściwego odżywiania i aktywności fizycznej czy unikania nałogów. Główną przyczyną przedwczesnych zgonów są choroby przewlekłe. Ponad 66 procent nadmiarowych zgonów byłoby do uniknięcia dzięki profilaktyce. Pozostałe – dzięki leczeniu chorób przewlekłych, zwłaszcza dobrze zorganizowanej opiece ambulatoryjnej i stałemu dbaniu o pacjenta. Z raportu PIU wynika, że ponad dwie trzecie respondentów obawia się braku dostępu do opieki zdrowotnej – komentuje Dorota M. Fal.

Poza tym w dobie pandemii ubezpieczenia zdrowotne obejmują ryzyka wielu powikłań po zarażeniu się wirusem SarsS-CoV-2 i pomagają w powrocie normalnego funkcjonowania. Naukowcy zauważają, że łagodnie przebiegający omikron pozostawia jeszcze więcej negatywnych długotrwałych zaburzeń, takich jak na przykład choroby płuc, problemy kardiologiczne, przewlekłe zmęczenie, kaszel, problemy z pamięcią i koncentracją (tzw. mgła covidowa), problemy neurologiczne. To tylko część schorzeń, a wciąż pojawiają się nowe. W czasie powrotu do pełnego zdrowia fizycznego i psychicznego niezbędne jest dodatkowe wsparcie. Są tym zainteresowani zarówno ubezpieczeni, jak i pracodawcy.

Prywatne ubezpieczenia to wsparcie systemu

Co dziesiąty Polak jest objęty dodatkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, które zapewnia głównie opiekę ambulatoryjną. To dzięki temu ubezpieczona część społeczeństwa, korzystająca z dodatkowej opieki, ma mniejszą szansę trafić do szpitala. Koszty leczenia tych osób przenoszone są na opiekę ambulatoryjną, finansowaną przez ubezpieczycieli, a ich składka odprowadzana do NFZ może być przeznaczona na potrzeby innych osób.

– PIU nieustannie podkreśla, że ubezpieczenia zdrowotne mogą przynosić coraz więcej korzyści dla wszystkich pacjentów. By tak się stało, muszą stać się elementem systemu, na przykład jako ubezpieczenia związane ze współpłaceniem za konkretne świadczenia, uzupełnianie koszyka świadczeń gwarantowanych. Ubezpieczenia zdrowotne mogą też funkcjonować jako suplementarne rozwiązania, równoległe do systemu, ze wsparciem w systemie fiskalnym. Nasze badania wskazują, że ponad 80 procent Polaków jest gotowych ponosić dodatkowe miesięczne opłaty w tym obszarze – dodaje Dorota M. Fal.

Przeczytaj teraz

Ubezpieczenie szpitalne Lux Med z nagrodą Produkt Roku

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.01.2023

Ubezpieczenie szpitalne Lux Med Pełna Opieka otrzymało nagrodę – Produkt Roku 2022, przyznaną przez Gazetę Ubezpieczeniową. Wyróżnienie to pokazuje, jak potrzebna jest całościowa i skoordynowana pomoc w planowych i pilnych sytuacjach oraz leczenie szpitalne na najwyższym poziomie.

– Zmieniamy polski rynek zdrowotny. Dziękujemy bardzo za docenienie i jesteśmy dumni z tego, że dajemy Polakom nową jakość – dostęp do szybkiego i najwyższej jakości leczenia w prywatnych szpitalach własnych i partnerskich w całej Polsce – mówi Joanna Wałach – Łąka, dyrektor sprzedaży Lux Med Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie Szpitale Lux Med. Pełna Opieka jest polisą all risk obejmującą całość leczenia –  od diagnostyki szpitalnej, przez zabiegi planowe, pomoc w nagłych przypadkach, aż po rehabilitację poszpitalną i przegląd stanu zdrowia. Zapewnia ochronę od wszystkich ryzyk bez określonych sum ubezpieczenia z akceptowalną dla klienta ceną i gwarantuje realizację planowych świadczeń szpitalnych w terminie nieprzekraczającym 30 dni.

W procesie realizacji świadczeń odwołuje się do koordynatorów opieki szpitalnej, których zadaniem jest zadbanie o pełną wiedzę pacjenta na temat planu leczenia oraz tego, co się z nim będzie działo w dalszej kolejności.

Ubezpieczenie szpitalne Pełna Opieka we wrześniu 2022 roku zdobyło złote godło w programie Konsumencki Lider Jakości, w kategorii Debiut Roku, organizowanym przez Redakcję Strefy Gospodarki, ogólnopolskiego, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z Dziennikiem Gazetą Prawną.

Lux Med z nagrodą „Debiut Roku” dla ubezpieczenia szpitalnego Pełna Opieka

Lux Med Ubezpieczenia to marka ubezpieczyciela LMG Försäkrings z siedzibą w Sztokholmie, który działa w Polsce poprzez oddział LMG Försäkrings AB Oddział w Polsce i jest powiązany z grupą kapitałową Lux Med.

Spółka oferuje ubezpieczenia zarówno dla klientów indywidualnych, jak i grupowych. Oferta ubezpieczyciela obejmuje między innymi ubezpieczenie ambulatoryjne, umożliwiające korzystanie z szerokiego zakresu opieki medycznej. Ubezpieczenie leczenia poważnych zachorowań za granicą Best Help to polisa umożliwia wysokospecjalistyczne leczenie w renomowanych szpitalach na całym świecie.  Ubezpieczenie Zdrowotne Lux Med Panaceus, to tzw. polisa lekowa, która zabezpiecza konieczność zakupu leków na codzienne przypadłości, ale także na okoliczność chorób przewlekłych i ciężkich schorzeń.

Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 14 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich.

Przeczytaj teraz

Lux Med z nagrodą „Debiut Roku” dla ubezpieczenia szpitalnego Pełna Opieka

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 20.09.2022

Spółka z Grupy Lux Med, Lux Med Ubezpieczenia, zdobyła złote godło w programie Konsumencki Lider Jakości, w kategorii Debiut Roku, za innowacyjną ofertę ubezpieczeń szpitalnych Pełna Opieka. Ubezpieczenie Szpitalne Lux Med to produkt bazujący głównie na infrastrukturze szpitalnej Grupy. Szczególną rolę pełni w nim koordynator opieki szpitalnej, który wspiera i prowadzi pacjenta od momentu zgłoszenia przez cały proces leczenia.

W ocenie jury programu ubezpieczenie szpitalne Lux Med to nowatorska oferta, która ma potencjał wpisania się w aktualne potrzeby rynku. Organizatorem programu Konsumencki Lider Jakości jest Redakcja Strefy Gospodarki, ogólnopolskiego, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z Dziennikiem Gazetą Prawną.

-Włożyliśmy dużo serca i wysiłku, by na polski rynek wprowadzić własną ofertę ubezpieczenia szpitalnego Lux Med Pełna Opieka. Wierzę, że nasz produkt ma potencjał, by zmienić rynek opieki medycznej w naszym kraju. Chcemy, aby prywatna opieka szpitalna była dostępna dla jak największej liczby pacjentów. Cieszę się z nagrody i gratuluję zespołowi Lux Med zaangażowanemu w rozwój naszej oferty ubezpieczeniowej – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

Ubezpieczenie Szpitalne Lux Med Pełna Opieka to pierwsza na rynku polisa „All risk”. Obejmuje całość leczenia. od diagnostyki szpitalnej, przez zabiegi planowe, pomoc w nagłych przypadkach, aż po rehabilitację poszpitalną i przegląd zdrowia. To realna pomoc medyczna wtedy, gdy pacjent jej najbardziej potrzebuje.

-Cieszymy się, że nasze rozwiązanie, choć dostępne jest na rynku zaledwie od pół roku, zostało tak dobrze odebrane i docenione. Nasze ubezpieczenie charakteryzują proste i jasne zasady – zrezygnowaliśmy z listy wykonywanych procedur na rzecz listy wykluczeń. Możemy więc zadbać o zdrowie pacjenta kompleksowo. Z pewnością dużą wartością naszego produktu jest koordynacja opieki. Dzięki temu, że dbamy o przeprowadzenie pacjenta przez wszystkie procedury, może on skupić się na powrocie do zdrowia.- komentuje Sławomir Łopalewski, dyrektor zarządzający Lux Med Ubezpieczenia.

Planujemy współpracę z ubezpieczycielami

Ubezpieczenie Szpitalne Lux Med Pełna Opieka zapewnia wsparcie koordynatora opieki szpitalnej. To osoba, która poprowadzi pacjenta przez wszystkie etapy leczenia.

-Nasz koordynator opieki szpitalnej zorganizuje dla pacjenta proces leczenia i pobyt w szpitalu. Przedstawi propozycję leczenia, pomoże w formalnościach, a w razie potrzeby zapewni transport medyczny. Co więcej, jeśli w ciągu 2 lat korzystania z ubezpieczenia szpitalnego, pacjent nie będzie leczony szpitalnie, Lux Med zaoferuje mu kompleksowy przegląd zdrowia. Przegląd obejmie badania przeprowadzone w szpitalu, raport podsumowujący stan zdrowia i zalecenia na przyszłość – informuje Bartosz Kapczyński, członek zarządu ds. sprzedaży i obsługi klienta w Grupie Lux Med.

Lux Med Ubezpieczenia to marka ubezpieczyciela LMG Försäkrings z siedzibą w Sztokholmie, który działa w Polsce poprzez oddział LMG Försäkrings AB Oddział w Polsce i jest powiązany z grupą kapitałową Lux Med.

Spółka oferuje ubezpieczenia zarówno dla klientów indywidualnych, jak i grupowych. Oferta ubezpieczyciela obejmuje między innymi ubezpieczenie ambulatoryjne, umożliwiające korzystanie z szerokiego zakresu opieki medycznej. Ubezpieczenie leczenia poważnych zachorowań za granicą Best Help to polisa umożliwia wysokospecjalistyczne leczenie w renomowanych szpitalach na całym świecie.  Ubezpieczenie Zdrowotne Lux Med Panaceus, to tzw. polisa lekowa, która zabezpiecza konieczność zakupu leków na codzienne przypadłości, ale także na okoliczność chorób przewlekłych i ciężkich schorzeń.

Ubezpieczenie Pełna Opieka i Koordynator Opieki Szpitalnej w Grupie Lux Med

Najnowsza oferta Lux Med Ubezpieczenia, to ubezpieczenie szpitalne – polisa all risk, która zapewnia skoordynowane i kompleksowe leczenie w prywatnych szpitalach – od diagnostyki szpitalnej, przez zabiegi planowe, pomoc w nagłych przypadkach, aż po rehabilitację poszpitalną i przegląd zdrowia.

Przeczytaj teraz

Wzrost przychodów z usług medycznych Grupy PZU

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.08.2022

W I półroczu 2022 roku PZU odnotowało wzrost popytu na prywatne usługi medyczne. Przychody Grupy w sektorze zdrowia w tym okresie wzrosły o 15,6 procent w porównaniu do analogicznego okresu roku 2021, czyli do 652 mln zł.

Zwiększyły się zarówno przychody generowane przez placówki (o 16,9 procent w porównaniu do I półrocza 2021), jak i przez sprzedaż ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów (o 14,4 procent w stosunku do I półrocza 2021).

Wzrost przychodów był związany z realizowanymi inwestycjami, zarówno obszarze produktowym jak i infrastrukturalnym.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej parterem Forum Ekonomicznego

– Do oferty abonamentów dla klientów indywidualnych wprowadziliśmy nowe opcje – pakiety partnerskie, rodzicielskie, rodzinne. Wdrożyliśmy też nowe pakiety profilaktyczne. Udostępniliśmy klientom płatności w systemie e-Raty za pośrednictwem Alior Banku. Ponadto klientom Banku Pekao zaoferowaliśmy pakiety medyczne, powiązane z usługami bankowymi. Jednocześnie stale rozbudowujemy sieć placówek PZU Zdrowie – własnych, w II kwartale 2022 roku otworzyliśmy placówki w Łodzi i Gdańsku, oraz placówek partnerskich –  mówi Andrzej Jaworski, p.o. prezes PZU Zdrowie, członek zarządu PZU Życie.

W pierwszej połowie roku 2022 Grupa PZU zwiększyła przypis składki ubezpieczeniowej brutto do 12,6 md zł. Wypracowany zysk netto wyniósł 1,48 mld zł, a zwrot na kapitale (ROE) osiągnął poziom 18,5 procent. Oprócz przychodów w obszarze zdrowia dynamicznie rosła sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, a także zyski z inwestycji.

Przeczytaj teraz

Planujemy współpracę z ubezpieczycielami 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.07.2022

Sławomir Łopalewski, dyrektor zarządzający Lux Med Ubezpieczenia 

Wprowadzając na rynek Ubezpieczenie Szpitalne Lux Med – Pełna Opieka, mieliśmy świadomość, że jest to swego rodzaju rewolucja dla systemu. Biorąc pod uwagę wyzwania, z jakim obecnie zmaga się ochrona zdrowia w Polsce, spodziewamy się, że nasza polisa szpitalna to rozwiązanie, które w pełni odpowie na potrzeby pacjentów. Leczenie ambulatoryjne jest bowiem już zagospodarowane poprzez różnego rodzaju abonamenty i ubezpieczenia, natomiast dotychczas brakowało kompleksowej oferty szpitalnej.  

Ubezpieczenie Szpitalne Lux Med– Pełna Opieka jest skierowane do klientów indywidulanych oraz firm – jako benefit pracowniczy. Planujemy jego sprzedaż przy współpracy z innymi ubezpieczycielami, bankami, brokerami i specjalistycznymi agencjami.

Aktualnie w dwóch regionach trwa pilotaż współpracy z jednym z największych ubezpieczycieli w Polsce. Zakładamy, że w przeciągu dwóch lata pozyskamy kilkadziesiąt tysięcy klientów.  

Podczas tworzenia polisy korzystaliśmy z doświadczeń Bupa – naszego właściciela, międzynarodowej firmy ubezpieczeniowej. To właśnie dzięki niej, rozwiązanie podobne do naszego funkcjonuje między innymi na rynku hiszpańskim z powodzeniem od prawie 20 lat. Mieliśmy na względzie również to, że zdecydowana większość polis dostępnych w Polsce, w razie poważnego zachorowania, opiera się na wypłacie określonej sumy ubezpieczenia, ale sama organizacja procesu leczenia pozostaje po stronie pacjenta. Natomiast polisa szpitalna obejmuje kompleksową opiekę – od diagnostyki, przez zabiegi planowe, pomoc doraźną, aż po rehabilitację poszpitalną – w nowoczesnych, dobrze wyposażonych szpitalach. 

MedPolonia w Grupie Lux Med

Tym, co ją wyróżnia i odróżnia od innych dostępnych na rynku jest pełna koordynacja ścieżki leczenia pacjenta. Zarówno w przypadku planowych hospitalizacji jak i nagłych zdarzeń wymagających leczenia szpitalnego, Koordynator Opieki Szpitalnej dba o plan leczenia, tak by pacjent skupił się na szybkim powrocie do zdrowia.  

Oferta, którą przygotowaliśmy, to produkt all risk. Lista wyłączeń (wprowadzona zamiast listy wykonywanych procedur, zwykle określanej w warunkach ubezpieczenia) jest krótka i obejmuje m.in. transplantacje, przeszczepy, choroby genetyczne, przedłużanie kończyn czy operacje na otwartym sercu. Jesteśmy w stanie skutecznie leczyć ponad 80 procent wszystkich problemów zdrowotnych, z jakimi do szpitala zgłasza się pacjent.  

 W celu wzmocnienia dostępności świadczeń szpitalnych rozwijamy sieć specjalistycznych placówek na terenie całego kraju. Obecnie Grupa Lux Med posiada 14 własnych szpitali. Leczenie szpitalne naszych pacjentów odbywa się także na podstawie umów podpisanych z podwykonawcami. Otworzyliśmy specjalne Oddziały Opieki Doraźnej – odpowiedniki SOR-ów. Takie punkty są już dostępne w Szpitalu św. Elżbiety w Warszawie i Szpitalu Swissmed w Gdańsku. Planujemy, aby funkcjonowały w całym kraju. 

Lux Med: dział pomocy doraźnej w Szpitalu Św. Elżbiety

Przeczytaj teraz

Neuca rozwija usługi ubezpieczniowe

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.06.2022

Neuca, która w roku 2021 kupiła większościowy pakiet akcji TU Zdrowie, rozwija usługi ubezpieczeniowe. Od 1 czerwca 2022 roku TU Zdrowie realizuje umawianie usług zdrowotnych poprzez nowego operatora medycznego – Unimedi, spółkę powołaną przez Grupę Neuca.

Celem działania spółki Unimedi jest zapewnienie pacjentom sprawnej organizacji świadczeń poprzez infolinię medyczną oraz wspierającą procesy obsługowe, platformę informatyczną.

– Rozwiązania telemedyczne i informatyczne odgrywają bardzo ważną rolę w działaniu naszego biznesu. Do tej pory, korzystając z rozwiązań operatora zewnętrznego, mieliśmy ograniczony wpływ na możliwości kształtowania usługi i nie mogliśmy w pełni wykorzystać jej potencjału. Dlatego rozpoczęliśmy pracę nad własnym systemem obsługi pacjenta, który zapewniłby nam pełną kontrolę nad procesem, a jakość obsługi – czynnik bezpośrednio kształtujący nie tylko wizerunek firmy, ale mający bezpośredni wpływ na nasz biznes – byłaby uzależniona wyłącznie od nas – mówi Sławomir Koszewski, członek zarządu TU Zdrowie.

Rok do roku przybywa ubezpieczonych w TU Zdrowie, a wraz z nimi rośnie ilość usług umawianych przez infolinię i narzędzia informatyczne wspierające pracę konsultantów.

Przekazanie organizacji i realizacji usług zdrowotnych do Unimedi było naturalnym krokiem, pozwalającym TU Zdrowie bezpiecznie rozwijać nowoczesną usługę, która, dzięki osadzeniu jej wewnątrz Grupy, pozwala dopasować ją do obecnych i przyszłych potrzeb ubezpieczyciela.

O sztucznej inteligencji w zdrowiu w gronie ekspertów

Unimedi w pełni adaptuje rozwiązania, które są już wykorzystywane w TU Zdrowie takie jak: Panel Ubezpieczającego i Ubezpieczonego, Platforma Medycyny Pracy, czy voicebot IGA. Trwają także zaawansowane prace nad rozwiązaniem integrującym grafiki lekarskie w kluczowych placówkach medycznych.

– Docelowo chcemy, aby ubezpieczeni mogli samodzielnie umawiać wizyty korzystając z grafików lekarzy online lub pomocy asystenta głosowego. Technologia przejmie na siebie także zadania o charakterze standardowym czy powtarzalnym, zapewniając szybki odbiór połączenia i wsparcie dla ubezpieczonego, zapewniające jego sprawną obsługę. W przypadku bardziej skomplikowanych sytuacji, ubezpieczony zawsze będzie mógł skorzystać z pomocy zespołu infolinii medycznej i omówić swój przypadek z wyspecjalizowanym konsultantem – podsumowuje Sławomir Koszewski.

Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowie SA działa na polskim rynku zdrowia od ponad 11 lat, oferuje opiekę zdrowotna dla pracowników. Firma ubezpiecza już ponad 170 tysięcy osób, które mogą korzystać z placówek medycznych w 650 miejscowościach w całym kraju.

Ubezpieczenie Pełna Opieka i Koordynator Opieki Szpitalnej w Grupie Lux Med

Grupa Neuca działa na kilku obszarach ochrony zdrowia. Zajmuje się hurtową dystrybucją farmaceutyków do aptek oraz prowadzi działalność w zakresie zarządzania markami własnymi.

Neuca Med, spółka z Grupy Neuca, jest operatorem Przychodni Lekarskich Świat Zdrowia, sieć obejmuje ponad 70 placówek w siedmiu województwach.

Przeczytaj teraz

Nowe centrum medyczne PZU Zdrowie w Gdańsku

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.05.2022

PZU Zdrowie otworzyło nową własną placówkę w rewitalizowanej okolicy Stoczni Gdańskiej, w kompleksie handlowo-biurowym Palio Cavatina, przy ulicy Marynarki Polskiej 195. Przychodnia oferuje konsultacje lekarskie, badania diagnostyczne, prowadzi także poradnię medycyny pracy.

Nowa placówka medyczna PZU Zdrowie zastępuje przychodnię dotychczas działającą przy ulicy Jana Pawła II 20. Mogą z niej korzystać zarówno obecni pacjenci, jak i nowi, oferuje świadczenia finansowane przez NFZ oraz komercyjne, także w ramach abonamentów firmowych.

Przychodnia oferuje świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, finansowane prze Narodowy Fundusz Zdrowia. Kontrakt z NFZ dotyczy także konsultacji kardiologicznych, dermatologicznych i diabetologicznych.

Centrum Medyczne Damiana: nowe Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health w Gdańsku

Oferta specjalistów dostępna w placówce obejmuje także konsultacje z zakresu alergologii, endokrynologii, ginekologii, neurologii, okulistyki, ortopedii, otolaryngologii, reumatologii i urologii.

W placówce dostępne są także badania diagnostyczne – USG, RTG, EKG, audiometria, badania pole widzenia, badania holterowskie, próby wysiłkowe, spirometria,   wideodermatoskopia oraz pełen zakres badań laboratoryjnych.

Przychodnia prowadzi także kompleksową obsługę medycyny pracy, która obejmuje konsultacje specjalistów, psychotechnikę i testy psychologiczne. Wkrótce udostępni także trzy nowocześnie wyposażone gabinety stomatologiczne wraz z pracownią tomografii komputerowej zębów 3D (CBCT).

PZU Zdrowie prowadzi także w Gdańsku dwie inne własne placówki – centrum medyczne przy ulicy Abrahama 1a oraz pracownię diagnostyki obrazowej przy Alei Grunwaldzkiej 505. Na terenie Trójmiasta działa również kilkadziesiąt placówek partnerskich sieci.

W całej Polsce PZU Zdrowie prowadzi 130 placówek własnych, w tym pracownie diagnostyki obrazowej, posiada także 2200 placówek partnerskich w 600 miastach. Zapewnia opiekę zdrowotną w formie ubezpieczeń i abonamentów dla firm oraz klientów indywidualnych.

Ubezpieczenie Pełna Opieka i Koordynator Opieki Szpitalnej w Grupie Lux Med

Przeczytaj teraz

Grupa PZU zwiększa przychody z obszaru zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.05.2022

Grupa PZU w I kwartale 2022 roku zwiększyła przychody z obszaru zdrowia o 14,7 procent w porównaniu do analogicznego okresu roku 2021. Przychody te w I kwartale 2022 osiągnęły 323 mln zł.

Wzrost dotyczy zarówno przychodów z działalności rosnącej liczby placówek medycznych, który wyniósł 19,2 procent, jak i ubezpieczeń i abonamentów zdrowotnych.

Wzrost dotyczący portfela ubezpieczeń zdrowotnych dotyczył zwłaszcza umów dotyczących świadczeń ambulatoryjnych oraz dodatków do ubezpieczeń kontynuowanych. Poszerzenie bazy klientów oraz dostępności usług przyniosło wzrost liczby aktywnych umów zdrowotnych w Grupie PZU do około 3,1 miliona.

Ubezpieczenie Pełna Opieka i Koordynator Opieki Szpitalnej w Grupie Lux Med

PZU Zdrowie posiada sieć 130 placówek własnych, w tym pracownie diagnostyki obrazowej, 2200 placówek partnerskich w 600 miastach w Polsce. Zapewnia opiekę zdrowotną w formie ubezpieczeń i abonamentów dla firm oraz klientów indywidualnych.

Przypis składki brutto całej Grupy PZU w I kwartale 2022 roku sięgnął 6,3 mld zł i był to najwyższy odnotowany w pierwszym kwartale roku.

Zysk netto Grupy wyniósł w tym okresie 758 mln zł. Po oczyszczeniu wyniku z jednorazowego zdarzenia (zysk na wycenie spółki z branży logistycznej w portfelu PZU) oznacza to wzrost o 52,5 procent w porównaniu do wyników z analogicznego okresu roku poprzedniego.

Przeczytaj teraz

PZU: ponad 3 miliony umów zdrowotnych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.03.2022

Przychody Grupy PZU w obszarze zdrowia wzrosły w 2021 roku o 24,7 procent w porównaniu do roku 2020 i wyniosły 1,18 mld zł. Łącznie w Grupie PZU jest już ponad 3 miliony umów zdrowotnych.

Wzrost dotyczył zarówno przychodów generowanych przez placówki własne PZU Zdrowie, jak i ubezpieczeń i abonamentów zdrowotnych. Jest to efekt zwiększającego się popytu na usługi medyczne oraz rozwijanej oferty produktowej firmy.

Filar zdrowia jest jednym ze strategicznych obszarów Grupy PZU. Operatorem medycznym w Grupie jest spółka PZU Zdrowie, która jest właścicielem 130 własnych placówek i  zapewnia opiekę medyczną posiadaczom produktów zdrowotnych oraz rozwija infrastrukturę medyczną dostępną dla pozostałych pacjentów.

Czytaj także: Lux Med wprowadza ubezpieczenie szpitalne Pełna Opieka >>>

PZU Zdrowie w roku 2021 roku rozszerzyło ofertę o abonamentowe i przedpłacone pakiety medyczne i profilaktyczne dla klientów indywidualnych. Rozpoczęło także budowę i akwizycje nowych placówek, które zostaną włączone do sieci w roku 2022.

Wspólnie z PZU Życie prowadzone były kampanię o profilaktyce z udziałem autorytetów w dziedzinie zdrowia. PZU wspiera także sektor publiczny w działaniach na rzecz walki z pandemią, między innymi w zakresie programów: Domowa Opieka Medyczna, Profilaktyka 40 Plus czy Narodowy Program Szczepień. Reaguje również na sytuację na Ukrainie, zapewniając jej obywatelom dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej w swoich placówkach oraz pomoc w ramach Teleplatformy Pierwszego Kontaktu Ministerstwa Zdrowia, której jest operatorem medycznym.

Przeczytaj teraz

Lux Med wprowadza ubezpieczenie szpitalne Pełna Opieka

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.03.2022

Lux Med Ubezpieczenia, spółka z Grupy Lux Med, wprowadziła własną ofertę opieki szpitalnej, która jest odpowiedzią na wyzwania, z jakim obecnie mierzy się system ochrony zdrowia. Ubezpieczenie szpitalne Lux Med Pełna Opieka to produkt bazujący na infrastrukturze szpitalnej Grupy oraz na umowach podpisanych z podwykonawcami.

Oferta stworzona została z myślą o firmach oraz o pacjentach indywidualnych, dla których przeznaczone są pakiety partnerskie i rodzinne.

Produkt jest dostępny na rynku od 1 marca 2022 i obejmuje ogromną liczę procedur. Jest to pierwsze ubezpieczenie, które nie zawiera listy wykonywanych procedur, a jedynie listę wykluczeń.

Ubezpieczenie Szpitalne Lux Med Pełna Opieka to pierwsza na rynku polisa „All risk”. To realna pomoc medyczna wtedy, gdy pacjent tego najbardziej potrzebuje. Obejmuje całość leczenia: od diagnostyki szpitalnej, przez zabiegi planowe, pomoc w nagłych przypadkach, aż po rehabilitację poszpitalną i przegląd zdrowia. Produkt obejmuje swoim zakresem także porody i neonatologię.

Pacjent nigdy nie jest pozostawiony bez pomocy. Od momentu zgłoszenia, przez cały proces, wspiera go i prowadzi Koordynator Opieki Szpitalnej. Ma zapewnioną wysokospecjalistyczną opiekę – zarówno w szpitalach Grupy Lux Med, jak i w starannie dobranych szpitalach partnerskich.

Czytaj także: Lux Med otworzył oddział pomocy doraźnej>>>

-Analizując obecną infrastrukturę, zaczynamy od miejsc, w których czujemy się silni i bezpieczni, a więc od Mazowsza i Pomorza. Natomiast jeśli pojawią się pacjenci z innych miast, to także otrzymają opiekę. W tej chwili tworzymy dużą bazę świadczeniodawców na terenie całego kraju. To, co jest istotne w tej strategii, to fakt, że posiadając 13 własnych szpitali, Lux Med chce dziś budować kolejne lub przejmować już istniejące obiekty. Tak jak jesteśmy dziś mocni w Warszawie czy Trójmieście, chcemy też być silni w Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu czy Krakowie – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

-W Polsce od lat stawia się pytanie, dlaczego nie rozwinęły się w naszym kraju dodatkowe ubezpieczenia szpitalne. I jednocześnie odpowiada, że nie ma infrastruktury szpitalnej. Budujemy ją więc i duża jest w tym odwaga Lux Med. Bierzemy to ryzyko na siebie, wydajemy ogromne pieniądze, by ta infrastruktura powstała, bo bez niej ubezpieczenia dodatkowe nie będą się miały gdzie rozwijać. Oczywiście rację mają ci, którzy mówią, że gdyby pojawiły się ulgi, to rynek sam zacząłby się napędzać. Problem w tym, że takiego rozwiązania od lat nie możemy się doczekać. Jeśli chcemy zmieniać ten rynek, a uda się to zrobić tylko oddolnie, to ktoś musi zacząć. Lux Med zawsze cechuje odwaga więc także tutaj postanowiliśmy być pierwsi – mówi prezes Rulkiewicz.

-Do dodatkowych ubezpieczeń szpitalnych przymierzaliśmy się w Polsce już kilkakrotnie i za każdym razem brakowało woli politycznej. Obserwując pandemię, która spowodowała ogromny „dług zdrowotny”, postanowiliśmy przestać oglądać się na kogokolwiek – dodaje prezes Grupy Lux Med.

W Polsce już od wielu lat pacjenci płacą za określone procedury, konsultacje i badania. Dużo wydają też na leki. Dobrze byłoby więc usystematyzować ten sposób płacenia na przykład przez system dopłat lub dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które mogą być dobrowolne.

-W tym celu należałoby zweryfikować koszyk świadczeń gwarantowanych, pozostawić procedury ważne dla ratowania życia i bezpieczeństwa pacjentów, a pozostałe, o podwyższonym standardzie, zawrzeć w ubezpieczeniach dodatkowych. To pozwoliłoby również uwolnić dodatkowe środki na finansowanie tych świadczeń, które bierze na siebie system publiczny. Można też rozważyć opcję hiszpańską czy brytyjską, gdzie mamy ubezpieczenia współistniejące z systemem, a pacjent płaci zarówno do systemu publicznego, jak i prywatnego. Jednak, aby ten model się rozwijał, pacjent, który zasila system prywatny, musi mieć określone ulgi. Tylko wtedy będzie miał wybór i będzie mógł podążać za jakością – dodaje Anna Rulkiewicz.

Czytaj także: Ubezpieczenia zdrowotne ma ponad 3,5 miliona Polaków >>>

Przeczytaj teraz

Spółka Lux Med Ubezpieczenia z nowym dyrektorem zarządzającym

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.03.2022

Sławomir Łopalewski został dyrektorem zarządzającym spółki Lux Med Ubezpieczenia/LMG Försäkrings AB. W nowym miejscu pracy odpowiadać będzie za rozwój oferty ubezpieczeniowej, w tym za wprowadzenie na rynek Ubezpieczenia Szpitalnego Lux Med „Pełna Opieka”. Obowiązki objął 1 marca 2022 roku.

Sławomir Łopalewski przez ponad dekadę był CEO PKO Ubezpieczenia, wcześniej CEO oraz członkiem zarządu odpowiedzialnym za sprzedaż i marketing Nordea Życie. To także długoletni członek Komisji Rewizyjnej PIU, lider zmian w obszarze wizerunku branży ubezpieczeniowej. Pracował także w firmach doradczych, głównie Deloitte Consulting.

– Cieszę się, mogąc przywitać w Grupie Lux Med tak uznanego w branży managera, jakim jest Sławomir Łopalewski. Zdecydowaliśmy się powierzyć mu kierownictwo nad naszą spółką ubezpieczeniową, bo doceniamy jego ogromne doświadczenie i doskonałe zrozumienie potrzeb rynku. Wierzę, że dzięki wsparciu nowego kierownictwa spółka Lux Med Ubezpieczenia szybko wzmocni swoje znaczenie na rynku ubezpieczeń medycznych. Mamy nowy produkt, który ma potencjał do zrewolucjonizowania myślenia polskich pacjentów o opiece szpitalnej – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

Czytaj także: Grupa Lux Med z pakietem POMOC dla Ukrainy>>>

Sławomir Łopalewski to praktyk biznesu i wizjoner z wieloletnim doświadczeniem w kompleksowym budowaniu i rozwijaniu biznesu ubezpieczeniowego w zmieniających się warunkach rynkowych, głównie w obszarze bancassurance, a także w modelach wielokanałowych. Aktywnie bierze udział w rozwoju innowacji i rozwiązań z obszaru digital. Realizował projekty w ramach współpracy ze start-upami nie tylko z branży ubezpieczeniowej. Współpracował w ramach międzynarodowych struktur. Skoncentrowany na efektywności biznesu i sile potencjału ludzi. Współpraca zespołowa jest dla niego najważniejsza w odniesienia sukcesu.

Jest absolwentem IESE Business School/AMP oraz kursów menadżerskich na Harvard Business School i Kellogg School of Management a także Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
– Chciałbym podziękować Annie Rulkiewicz i zarządowi Grupy Lux Med za zaufanie i powierzenie mi nowej funkcji. To dla mnie zaszczyt, że będę mógł pokierować zespołem wyjątkowym ludzi tworzących Lux Med Ubezpieczenia. Cieszę się, że znalazłem się wśród osób, które o rynku ubezpieczeń potrafią myśleć odważnie i nieszablonowo. Będę chciał wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie by pomóc zrealizować cele, jakie stawia przed sobą Grupa Lux Med. Przed nami ciekawy czas i wiele wyzwań – mówi Sławomir Łopalewski, nowy dyrektor zarządzający spółki Lux Med Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie Szpitalne Lux Med „Pełna Opieka” to pierwsza na rynku polisa „All risk” , obejmująca wszystkie procedury poza wyraźnie wskazanymi wyjątkami. Zapewnia pacjentom wysokospecjalistyczną opiekę – zarówno w szpitalach Grupy Lux Med jak i w starannie dobranych szpitalach partnerskich.

Oferuje dobrze zorganizowane, komfortowe i kompleksowe leczenie szpitalne obejmujące całość opieki – od diagnostyki, przez leczenie planowe, pomoc doraźną, operacje i zabiegi, aż po rehabilitację poszpitalną i przegląd zdrowia. Od momentu zgłoszenia, przez cały czas, pacjenta wspiera i prowadzi Koordynator Opieki Szpitalnej. Pacjent nigdy nie jest pozostawiony sam sobie.

Ubezpieczenie Szpitalne Lux Med „Pełna Opieka” to realna pomoc medyczna, wtedy, gdy pacjent tego najbardziej potrzebuje.

Grupa Lux Med jest częścią międzynarodowej Grupy Bupa, która działa jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów w Polsce.

Grupa Lux Med to ponad 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 13 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich. Zatrudnia ponad 19 000 osób, w tym około 8000 lekarzy i 5000 wspierającego personelu medycznego. W codziennej działalności kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska.

Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Przeczytaj teraz

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma prawie 3,7 miliona Polaków

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.01.2022

Z informacji Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że na koniec III kwartału 2021 roku Polacy wydali na prywatne ubezpieczenia zdrowotne ponad 670 milionów złotych, czyli o prawie 15 procent więcej niż rok wcześniej. Prawie 3,7 miliona Polaków miało w tym okresie wykupione polisy zdrowotnej, oznacza to wzrost o 17 procent.

Na popularności zyskały przede wszystkim pakiety medyczne, które oferują dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej oraz konsultacji lekarzy kilku specjalności.

Głównym powodem wyboru takich polis jest cena, a także łatwość umówienia wizyty z lekarzem pierwszego kontaktu oraz szybkiego wykonania potrzebnych badań diagnostycznych.

Dodatkowym ubezpieczeniem objętych jest coraz więcej osób spoza dużych miast. Rośnie również liczba polis grupowych. Jednocześnie zwiększa się liczba świadczeń realizowanych w ramach prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, co jest dowodem na pogłębiający się dług zdrowotny w Polsce.

Czytaj także: Jak zwiększyć dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej? >>>

– Na rynku ubezpieczeń zdrowotnych obserwujemy dziś dwa główne trendy. Pierwszy z nich to wzrost zainteresowania polisami, który jest odpowiedzią na rosnący dług zdrowotny. Jesienią zwiększyła się liczba chorych, nie tylko z powodu koronawirusa, ale również izolacji i wynikającego z niej braku naturalnej odporności. Polacy najczęściej odwiedzali wtedy internistów oraz pediatrów. Obserwujemy też pogarszający się stan zdrowotny całego społeczeństwa, skutkujący większym zapotrzebowaniem na specjalistów i badania. Drugi z widocznych kierunków to inflacja, która nie omija świadczeń zdrowotnych ­– podsumowuje Dorota M. Fal, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Kolejna fala pandemii niesie ze sobą ponowny wzrost liczby hospitalizacji, zgonów oraz ogólnego pogorszenia się stanu zdrowia Polaków. Branża medyczna ponownie przechodzi w „tryb covidowy”, na który muszą być przygotowani również pacjenci borykający się z różnymi chorobami.

Jednym z rozwiązań, gwarantującym przede wszystkim dostęp do wykwalifikowanych specjalistów i terapii, mogą być ubezpieczenia szpitalne. Według raportu „Mapa ryzyka Polaków”, strach przed brakiem środków na specjalistyczne leczenie ciężkiej choroby to druga z obaw, na którą wskazuje 80 procent ankietowanych.

– Obserwujemy pojawiające się oferty ubezpieczeń komplementarnych, finansujących trudno dostępne usługi, nie tylko w czasie kryzysu związanego z pandemią. Są to na przykład drogie, nierefundowane terapie. Wciąż czekamy na ubezpieczenia szpitalne o kompleksowym zakresie, natomiast naszą główną potrzebą jest dziś dostęp do lekarza pierwszego kontaktu i specjalistycznej opieki medycznej. W zależności od rozwoju sytuacji, nowe rodzaje ubezpieczeń mogą również zyskać na popularności – dodaje Dorota M. Fal.

Według badania przeprowadzonego w październiku 2021 przez CBOS aż 2 na 3 respondentów jest niezadowolonych z funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce, a tylko 29 procent ocenia ją pozytywnie.

Czytaj także: Raport OECD: spadła długość życia Polaków >>>

Poza tym najwięcej badanych uważa, że trudno dostać się do specjalisty w ramach NFZ, a w szpitalach jest niewystarczająca liczba personelu. Problem z brakami kadrowymi zauważa również Komisja Europejska, która w raporcie przygotowanym razem z OECD wskazuje, że polski system publicznej opieki zdrowotnej boryka się z niedoborem kadry medycznej, dostępnością lekarzy specjalistów i wysokimi kosztami, jakie ponoszą pacjenci leczący się prywatnie. Do pozytywnych kwestii związanych z sytuacją w branży medycznej należy natomiast dynamiczny rozwój telemedycyny.

Przeczytaj teraz

Spółka PZU Zdrowie zwiększyła przychody

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.11.2021

Przychody spółki PZU Zdrowie po trzech kwartałach 2021 roku  wyniosły prawie 865 mln zł, co oznacza wzrost o 26,3 procent w stosunku do analogicznego okresu roku 2020.Szczególnie istotny był wzrost przychodów generowanych przez placówki medyczne – o 32,4 procent.

Wzrost (o ponad 21 procent)  dotoczył także przychodów ze sprzedaży ubezpieczeń zdrowotnych. Liczba umów posiadanych przez PZU Zdrowie wzrosła do 2,9 mln.

PZU Zdrowie posiada 130 własnych placówek, oferuje także dostęp do 2,2 tysiąca współpracujących partnerów medycznych. Wśród przejętych placówek medycznych jest między innymi sieć pracowni diagnostyki obrazowej Tomma.

Czytaj także: Centrum Medyczne Damiana uruchomiło Centrum Zdrowia Psychicznego w Krakowie>>>

Strategia PZU Zdrowie zakłada rozwój w kierunku ekosystemu zdrowia i profilaktyki. Spółka zapowiada prawie dwukrotne zwiększenie przychodów w ciągu czterech lat. Obszar zdrowia to jeden z głównych filarów strategii Grupy PZU na lata 2021-2024.

Zysk całej Grupy PZU po trzech kwartałach 2021 przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł ponad dwukrotnie – do 2,4 mld zł. To najwyższa wartość zanotowana w tym okresie od 6 lat. Przypis składki brutto z ubezpieczeń, od początku roku 2021 w ujęciu narastającym wyniósł 18,3 mld zł. Oznacza to wzrost o 5,5 procent w stosunku do analogicznego okresu roku 2020.

W samym III kwartale roku 2021 składka wyniosła 5,9 mld zł, co również oznacza wzrost o 5,5 procent.

Przeczytaj teraz

Ubezpieczenia zdrowotne ma ponad 3,5 miliona Polaków

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.11.2021

Według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń ubezpieczenia zdrowotne po drugim kwartale 2021 roku ma już ponad 3,5 miliona Polaków. Jest to o 14,8 procent więcej niż w analogicznym okresie roku 2020. 

Wartość składki przypisanej brutto po drugim kwartale 2021 wzrosła o 5,5 procent i wynosi 526,8 mln zł. Rośnie także świadomość Polaków dotycząca zdrowia i wartości tzw. długu zdrowotnego. 

‒ Zauważamy wzrost zainteresowania zdrowiem wśród Polaków. To pokazuje nie tylko zwiększona liczba polis, ale także liczba konsultacji, wizyt stacjonarnych i wykonywanych badań profilaktycznych – podsumowuje Dorota M. Fal, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.  

Zauważalny jest także trend dotyczący wzrostu troski pracodawców o zdrowie pracowników poprzez zapewnienie im ubezpieczenia zdrowotnego lub poszerzanie obowiązkowych badań odbywanych w ramach medycyny pracy o pakiety diagnostyczne, pogłębioną profilaktykę górnych dróg oddechowych i często dostęp do teleporad.

Czytaj także: Prywatne wydatki to jedna trzecia wszystkich wydatków na ochronę zdrowia >>> 

Według Barometru Watch Health Care średni czas oczekiwania na usługi medyczne w publicznej ochronie zdrowia skrócił się z 3,8 do 3,4 miesiąca. Jednak można zauważyć, że w wielu dziedzinach medycyny czas ten znacząco się wydłużył. Wciąż najdłużej pacjenci muszą czekać na świadczenie z zakresu ortopedii ‒ ponad 10 miesięcy ‒ chirurgii plastycznej, neurochirurgii czy angiologii. 

Utrata zdrowia była i jest jedną z największych obaw Polaków. Podczas pandemii ten niepokój tylko się pogłębił. Według „Mapy ryzyka Polaków” jedną z najpoważniejszych obaw jest brak dostępu do opieki zdrowotnej.  

W lutym 2021 roku zadeklarowało tak 71 procent respondentów. To wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu do 2020 roku. Była to największa zmiana związana z chorobami i zdrowiem w badaniu PIU.  

Poza brakiem dostępu do opieki medycznej, według „Mapy” Polacy obawiają się nowotworu, chorób wirusowych, utraty sprawności, otyłości i cukrzycy, chorób psychicznych oraz trwałych uszkodzeń mózgu.  

Czytaj także: Zmienia się podejście do prywatnych domów opieki >>>

Przeczytaj teraz

Decyzja KNF przypieczętowuje przejęcie TU Zdrowie przez Neuca

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.09.2021

Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego była ostatnim warunkiem, który musiał zostać spełniony, aby Grupa Neuca mogła sfinalizować transakcję zakupu większościowego pakietu akcji Pomerania Investments – jedynego akcjonariusza Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie S.A.

Współpraca TU Zdrowie z Grupą Neuca będzie wielopłaszczyznowa i nie sprowadzi się wyłącznie do aspektów stricte finansowych. Już od kwietnia 2021 roku ubezpieczeni w TU Zdrowie korzystają z wizyt zdalnych, organizowanych poprzez system Neuca.

– Powołaliśmy do życia kilka grup projektowych, które już pracują nad kolejnymi potencjalnymi efektami synergii w Grupie. Wszystkie te działania będą zgodne z naszą strategią mówiącą o swobodzie leczenia i świadczeniu usług na najwyższym możliwym poziomie. Zainwestujemy w nową elektroniczną platformę medycyny pracy, panele ubezpieczonego i ubezpieczającego oraz rozwiązania IT, łączące TU Zdrowie z placówkami medycznymi i ubezpieczonymi – mówi Aleksander Roda, prezes TU Zdrowie.

Dzięki rozwiązaniom telemedycznym, ubezpieczony będzie miał możliwość powrócić do tego samego lekarza, z którym ostatnio omawiał swój stan zdrowia. Z poziomu Panelu Ubezpieczonego, korzystając z komputera lub smartfonu, sam sprawdzi dostępność terminów, zarezerwuje pasującą mu datę i godzinę wizyty, aby umówić się z wybranym przez siebie lekarzem.

Czytaj także: Dwie nagrody dla Lux Med w konkursie “Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia”>>>

Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowie SA działa na polskim rynku zdrowia od ponad 11 lat i jest jedynym towarzystwem ubezpieczeń specjalizującym się w opiece zdrowotnej dla pracowników firm. Ubezpiecza już ponad 170 tysięcy osób, które mogą korzystać z ponad 3,7 tysiąca placówek medycznych w całym kraju.

Neuca działa na kilku obszarach rynku ochrony zdrowia. Zajmuje się hurtową dystrybucją farmaceutyków do aptek, a poprzez spółkę Synoptis Pharma prowadzi działalność w zakresie zarządzania markami własnymi. Obecnie w portfolio Synoptis znajduje się ponad 500 produktów. 

W skład Grupy wchodzi także 66 przychodni lekarskich Świat Zdrowia. 

Nabycie przez Neuca TUZ jest elementem realizacji długoterminowej strategii rozwoju w obszarze pacjenckim, który poszerzy ofertę usług medycznych. 

Czytaj także: Rynek prywatnej opieki zdrowotnej notuje rekordowe wzrosty>>>

Przeczytaj teraz

Sieć placówek PZU Zdrowie zwiększyła przychody

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.08.2021

W I półroczu 2021 roku przychody spółki PZU Zdrowie zwiększyły się o 28,5 procent w porównaniu do analogicznego okresu roku 2020 i wyniosły 564 mln zł. W tym, dzięki organicznemu rozwojowi sieci, przychody generowane przez placówki medyczne wzrosły o 39,3 procent w porównaniu do I półrocza 2020.

Na koniec czerwca 2021 roku liczba umów posiadanych przez PZU Zdrowie wzrosła do 2,9 mln, czyli o 7,4 procent w porównaniu do analogicznego okresu roku 2020. Liczba ta rosła miedzy innymi dzięki sprzedaży dodatków zdrowotnych do produktów ochronnych, które umożliwiają dostęp do lekarzy specjalistów, rehabilitacji ambulatoryjnej, wybranych badań i zabiegów itp.

PZU Zdrowie posiada 130 własnych placówek, oferuje także dostęp do 2,2 tysiąca współpracujących partnerów medycznych. Wśród przejętych placówek medycznych jest między innymi sieć pracowni diagnostyki obrazowej Tomma.

Czytaj także: Potrzebujemy przywództwa >>>

Strategia PZU Zdrowie zakłada rozwój w kierunku ekosystemu zdrowia i profilaktyki. Spółka zapowiada prawie dwukrotne zwiększenie przychodów w ciągu czterech lat. Obszar zdrowia to jeden z głównych filarów strategii Grupy PZU na lata 2021-2024.

Cała Grupa PZU uzyskała w I półroczu 2021 roku 1,7 mld zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Był to zysk na poziomie 87 procent  wyniku za cały poprzedni rok. Zysk rok do roku wzrósł aż 5,5-krotnie.

Składka przypisana brutto w pierwszym półroczu 2021 roku wzrosła o 5,6 procent w stosunku do I półrocza 202 roku. W II kwartale 2021 odnotowano bardzo dużą dynamikę wzrostu, składka wyniosła wtedy 6,2 mld zł, co oznacza wzrost o 11 procent. Sprzedaż wzrosła zarówno w obszarze ubezpieczeń majątkowych, jak i życiowych.

Czytaj także: PZU zapowiada rozwój na rynku prywatnej opieki medycznej>>>

buy visio professional 2019

Przeczytaj teraz

Prywatna opieka zdrowotna odrobi straty już w 2021 roku 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 26.05.2021

Wybuch pandemii koronawirusa znacząco wpłynął na funkcjonowanie niemal wszystkich sektorów gospodarki. W efekcie, jak wynika z najnowszego raportu PMR, rynek prywatnej opieki medycznej w 2020 roku zanotował spadek o 6,3 procent, co przełożyło się to na wartość 55,2 mld zł.

Warto jednak zaznaczyć, że w bieżącym roku wydatki prywatne na zdrowie przewyższą te poniesione w 2019 roku, prognozują analitycy PMR. 

Wzrost zainteresowania indywidualnymi polisami 

Według obserwacji analityków spowolnienie dynamiki w 2020 roku w kontekście abonamentów i ubezpieczeń to efekt gorszej sytuacji na rynku pracy i redukcji części stanowisk, co automatycznie anulowało część polis. To również wynik wzrostu niepewności, co mogło spowodować rezygnację części osób z dodatkowych wydatków. Poza tym w 2020 roku trudne było pozyskiwanie nowych klientów korporacyjnych, którzy odpowiadają za znaczną część rynku w tych segmentach. 

Czytaj także: Ubezpieczenia zdrowotne mają szansę rozwoju po epidemii>>>

Jednocześnie czynnikiem stymulującym rynek prywatnej opieki zdrowotnej do wzrostu było ogromne obciążenie publicznej służby zdrowia w związku z leczeniem pacjentów z COVID-19 i co było  z tym związane – większe trudności w realizacji innych usług w ramach kontraktu z NFZ, zwłaszcza w przypadku świadczeń specjalistycznych. Z tego powodu doszło do wzrostu zainteresowania indywidualnymi abonamentami oraz polisami ubezpieczeń zdrowotnych. 

Odrobienie strat w 2021 roku 

W 2021 roku prognozowany jest chwilowy, jednoroczny i niewielki wzrost stopy bezrobocia (opóźniony efekt wpływu pandemii na rynek pracy oraz wynik wsparcia rządowego, które powstrzymało bezrobocie przed wzrostem w 2020 roku), co wraz z nadal obowiązującymi restrykcjami i nadal relatywnie wysoką niepewnością może skutkować zwiększoną koniecznością ograniczania konsumpcji i zwiększania oszczędności, a w konsekwencji, ograniczania wydatków związanych ze zdrowiem w bieżącym roku (w porównaniu do sytuacji z 2019 rokiem). 

W efekcie tych czynników, jak również w wyniku powrotu pacjentów do leczenia oraz nagromadzenia się problemów zdrowotnych, spodziewane jest w 2021 roku, że rynek prywatnej opieki zdrowotnej wróci na ścieżkę wzrostu i zwiększy swoją wartość aż o ponad 10 procent. Będzie to aż 2 mld zł więcej niż w roku 2019. Warto zaznaczyć, że duży wpływ na tę sytuację ma brak spadku wartości na rynku leków w 2020 roku i kontynuacja wzrostu wartości tego segmentu w 2021 roku. 

 Jak będzie wyglądał rynek prywatnej opieki zdrowotnej w kolejnych latach? 

16 września 2021 roku, w Warszawie będzie miało miejsce PMR Forum Private Healthcare 2022, jedyne w Polsce spotkanie najważniejszych graczy na rynku prywatnej opieki zdrowotnej:  

firm świadczących prywatne usługi medyczne, 

firm oferujących abonamenty medyczne,  

firm ubezpieczeniowych,  

liderów technologicznych. 

Tematyka wydarzenia skupi się na przyszłych kierunkach rozwoju biznesu: 

najatrakcyjniejszych specjalizacjach medycznych,  

telemedycynie,  

diagnostyce,  

najnowszych technologiach stosowanych w medycynie,  

obszarach potencjału dla nowych technologii, 

niszach pozostałych do zagospodarowania na rynku.  

Uczestnicy tego spotkania podczas modułu „Kondycja i rozwój sektora” będą rozmawiać o przyszłości rynku oraz zaprezentują dane z raportu „Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2021”.  

Pracodawcy Medycyny Prywatnej objęli to wydarzenie swoim patronatem. 

Zapraszamy do spotkania w gronie ekspertów>>>

Przeczytaj teraz

Neuca: zgoda prezesa UOKIK na przejęcie TU Zdrowie 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 26.05.2021

26 maja 2021 roku spółka Neuca otrzymała informację o wydaniu przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na przejęcie kontroli nad Pomerania Investments S.A., jedynym akcjonariuszem Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie.  

25 maja 2021 przekazana została natomiast informacja o dokonaniu zmiany statutu Pomerania Investments S.A. polegającej na zniesieniu uprzywilejowania wszystkich akcji. W związku z tym zostały spełnione dwa warunki zawieszające przedwstępną warunkową umowy sprzedaży akcji spółki Pomerania Investment S.A., zawartą 29 stycznia 2021 roku.  

Na podstawie tej umowy Neuca zobowiązała się do nabycia 32,82 procenta akcji spółki Pomerania Investment S.A. 

Zawarcie głównej umowy sprzedaży zostało poprzedzone zawarciem umów dotyczących nabycia przez spółkę Neuca łącznie 17,38 procenta akcji spółki Pomerania od mniejszościowych udziałowców. 

W rezultacie po zrealizowaniu zakupu Neuca będzie posiadać 50,2 procenta akcji spółki Pomerania. 

Czytaj także: Jakie są plany restrukturyzacji szpitali?>>>

Wartość nabywanych akcji na podstawie umów wynosi 37,9 mln zł i może zostać powiększona do maksymalnej kwoty 61,5 mln zł w przypadku osiągnięcia przez TUZ w latach 2020-2022 określonego poziomu składki zarobionej oraz zysku brutto. 

TUZ oferuje ubezpieczenia zdrowotne, programy zdrowotne i organizację usług medycyny pracy dla ponad 700 firm na terenie całej Polski. Obsługuje ponad 150 tysięcy ubezpieczonych współpracując z ponad 3,5 tysiącem placówek medycznych w całej Polsce. 

W 2020 roku składka zarobiona TUZ wyniosła około 79,5 mln zł, a wynik brutto około 7,7 mln zł. 

Neuca działa na kilku obszarach rynku ochrony zdrowia. Zajmuje się hurtową dystrybucją farmaceutyków do aptek, a poprzez spółkę Synoptis Pharma prowadzi działalność w zakresie zarządzania markami własnymi. Obecnie w portfolio Synoptis znajduje się ponad 500 produktów. 

W skład Grupy wchodzi także 66 przychodni lekarskich Świat Zdrowia. 

Nabycie przez Neuca TUZ jest elementem realizacji długoterminowej strategii rozwoju w obszarze pacjenckim, który poszerzy ofertę usług medycznych. 

Przeczytaj teraz

PZU zapowiada rozwój na rynku prywatnej opieki medycznej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.05.2021

Strategia PZU Zdrowie zakłada rozwój w kierunku ekosystemu zdrowia i profilaktyki. Spółka   zapowiada prawie dwukrotne zwiększenie przychodów w ciągu czterech lat. Obszar zdrowia to jeden z głównych filarów strategii Grupy PZU na lata 2021-2024.

– Zamierzamy w pełni wykorzystać fakt, że PZU Zdrowie jest częścią Grupy PZU. Posiadamy bazę ponad 20 milionów klientów, co sprawia, że jesteśmy w stanie realnie wpłynąć na długoterminową poprawę stanu zdrowia społeczeństwa, co wiąże się z koniecznością wzięcia przez nas jeszcze większej odpowiedzialności, również w wymiarze społecznym  – mówi Aleksandra Agatowska, prezes zarządu PZU Życie, odpowiedzialna za obszar Zdrowia w Grupie PZU.

– Pandemia, mimo nieustannego poczucia strachu i niepewności, przypomniała nam, że nasze zdrowie jest unikalną wartością. Mimo, że każdy z nas jest inny, dbanie o zdrowie powinno być najwyższym priorytetem. Właśnie dlatego, w naszej strategii połączyliśmy kwestię potrzeb zdrowotnych naszych pacjentów z modelem biznesowym spółki – wyjaśnia Anna Janiczek, prezes zarządu PZU Zdrowie.

PZU stawia na rozwój profilaktyki i ma ambicje zrewolucjonizować podejście do myślenia o zdrowiu przez społeczeństwo. Chce także łączyć wiedzę ekspercką z rozwiązaniami technologicznymi, które pozwolą spersonalizować podejście do pacjenta.

Czytaj: Zapraszamy na konferencję “RODO w zdrowiu“>>>

‒ Podstawą naszego dotychczasowego modelu działania była koncentracja na zapewnieniu pacjentowi szybkiego dostępu do opieki medycznej. Teraz chcemy pełnić jednak rolę aktywnego doradcy zdrowotnego, którego celem nie jest samo leczenie, ale utrzymanie pacjenta w dobrym zdrowiu  ‒ mówi Anna Janiczek, prezes zarządu PZU Zdrowie.

PZU chce także wykorzystać doświadczenie wynikające ze współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Grupą PZU przy projektach związanych z walką z pandemią, czyli między innymi z Domową Opieką Medyczną oraz Narodowym Programie Szczepień.

PZU Zdrowie prowadzi w całej Polsce 130 własne placówki i 2200 placówek partnerskich w 600 miastach w Polsce. Dysponuje także własną siecią pracowni diagnostyki obrazowej i centrum telemedycznym. Planowane są kolejne przejęcia a także rozwój organiczny. Inwestycje będą dotyczyć także nowych technologii, między innymi telemedycyny.

PZU Zdrowie zatrudnia 6000 pracowników medycznych i niemedycznych.

Przeczytaj teraz

PZU przedstawiło strategię rozwoju usług zdrowotnych 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.03.2021

PZU, prezentując wyniki finansowane za rok 2020, przedstawiło także nową strategię Grupy na lata 2021-2024. Ważne miejsce zajmuje w niej ochrona zdrowia. Grupa PZU zapowiada dynamiczny rozwój na rynku prywatnej opieki zdrowotnej. 

PZU Zdrowie odnotowało w roku 2020 przychody z usług zdrowotnych wyższe o 12 procent w porównaniu do roku 2019.  W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na usługi i bezpieczeństwo medyczne przewidywane jest zwiększenie tych przychodów w ciągu czterech lat o prawie 80 procent – do 1,7 mld zł.  

Grupa PZU chce być dostawcą całościowych rozwiązań, które pomogą klientom prowadzić zdrowe życie, zapewnią opiekę medyczną rodzinie i pracownikom, ochronią majątek i pomogą go pomnażać, dadzą poczucie stabilizacji i należytego zadbania o bliskich bez względu na to, co przyniesie przyszłość. 

Czytaj także: Prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej spotkała się z ministrem zdrowia>>>

Przykładem takiego „ekosystemu” ma być obszar zdrowia, na którym proponowany będzie szeroki zakres usług – od zdrowego odżywiania się i aktywności ruchowej do oferty badań profilaktycznych, oraz pełnej opieki medycznej – w formie ubezpieczeń, abonamentów lub świadczeń płatnych jednorazowo.  

PZU zapowiada doskonalenie telekonsultacji i zdalnego monitorowanie stanu zdrowia pacjentów oraz leczenia domowego oraz zapewnienie wszystkim chętnym szybkiego dostępu bezpośredni do lekarzy w stale rozwijanej i integrowanej sieci własnych placówek PZU Zdrowie. 

Zapowiadana jest także propozycja dla seniorów, która będzie obejmowała ubezpieczenia odpowiadające ich oczekiwaniom co do zakresu oraz kanałów sprzedaży i obsługi, usługi medyczne ze szczególnym uwzględnieniem zdalnej opieki w domu i leczenia sanatoryjnego, specjalne, bezpieczne produkty bankowe i inwestycyjne, a także pakiet usług wspierających seniorów w codziennym życiu i aktywnościach wspólnotowych – od pomocy w dojeździe do lekarza, dostarczeniu leków, zorganizowaniu fizjoterapii, po naprawy domowe czy uczestnictwo w zajęciach sportowych i kursach. 

PZU zapowiada także stworzenie zintegrowanego ekosystemu pozapłacowych benefitów pracowniczych, atrakcyjnego zarówno dla klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Znajdą się w nim między innymi pakiety ubezpieczeniowe i zdrowotne, karty i abonamenty sportowo-rekreacyjne PZU Sport, łatwe i dogodne pożyczki z PZU Cash, poszerzone w przyszłości o produkty hipoteczne, system zniżek zakupowych u partnerów. 

Czytaj także: W Krajowym Planie Odbudowy zdrowie powinno być na pierwszym miejscu>>>

Wynik netto Grupy PZU z wyłączeniem działalności bankowej wyniósł w 2020 roku 3,1 mld zł, co stanowi wzrost o prawie 12 procent w stosunku do roku 2019. Po oczyszczeniu wyniku z wpływu zdarzeń związanych z pandemią, zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy PZU wyniósł 3,8 mld zł, co stanowi wzrost o 17 procent w stosunku do roku 2019. Tak wysoki poziom zysku implikuje zwrot na kapitale, skorygowany o wpływ pandemii, na bardzo wysokim poziomie 22,5 procent. Przypis składki w 2020 roku utrzymał się na wysokim poziomie blisko 24 mld zł. 

Na koniec 2020 roku PZU Zdrowie miało już ponad 2,8 mln klientów produktów zdrowotnych. Przychody w tym okresie wyniosły 949 mln zł, co stanowi wzrost o 65 procent w ciągu ostatnich dwóch lat. 

Przeczytaj teraz

Neuca inwestuje w towarzystwo ubezpieczeniowe

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.02.2021

Spółka Neuca S.A. poinformowała o zawarciu przedwstępnej warunkowej umowy dotyczącej zakupu akcji spółki Pomerania Investment S.A., która jest jedynym akcjonariuszem spółki Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowie S.A.

Na podstawie tej umowy Neuca zobowiązała się do nabycia 32,82 procenta akcji spółki Pomerania.

Zawarcie głównej umowy sprzedaży zostało poprzedzone zawarciem umów dotyczących nabycia przez spółkę Neuca łącznie 17,38 procenta akcji spółki Pomerania od mniejszościowych udziałowców.

W rezultacie po zrealizowaniu zakupu Neuca będzie posiadać  50,2 procenta akcji spółki Pomerania.

Wartość nabywanych akcji na podstawie umów wynosi 37,9 mln zł i może zostać powiększona do maksymalnej kwoty 61,5 mln zł w przypadku osiągnięcia przez TUZ w latach 2020-2022 określonego poziomu składki zarobionej oraz zysku brutto.

TUZ oferuje ubezpieczenia zdrowotne, programy zdrowotne i organizację usług medycyny pracy dla ponad 700 firm na terenie całej Polski. Obsługuje ponad 150 tysięcy ubezpieczonych współpracując z ponad 3,5 tysiącem placówek medycznych w całej Polsce.

W 2020 roku składka zarobiona TUZ wyniosła około 79,5 mln zł, a wynik brutto około 7,7 mln zł.

Czytaj także: Raport „Zdrowie Polaków po pandemii” – postulaty dla systemu ochrony zdrowia>>>

Neuca działa na kilku obszarach rynku ochrony zdrowia. Zajmuje się hurtową dystrybucją farmaceutyków do aptek, a poprzez spółkę Synoptis Pharma prowadzi działalność w zakresie zarządzania markami własnymi. Obecnie w portfolio Synoptis znajduje się ponad 500 produktów.

W skład Grupy wchodzi także 66 przychodni lekarskich Świat Zdrowia.

Nabycie przez Neuca TUZ jest elementem realizacji długoterminowej strategii rozwoju w obszarze pacjenckim, który poszerzy ofertę usług medycznych dla pacjentów.

Przeczytaj teraz

PZU powołał Rzecznika Zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.12.2020

PZU jako pierwszy ubezpieczyciel w Polsce powołał Rzecznika Zdrowia, który ma być głosem pacjentów w organizacji. Decyzja ta jest istotnym wzmocnieniem działalności medycznej Grupy PZU, którą rozwija w ramach spółki PZU Zdrowie.

Zadaniem Rzecznika Zdrowia będzie prowadzenie dialogu z pacjentami i wspieranie ich na każdym etapie korzystania z opieki zdrowotnej – od momentu zakupu do wizyty lub badania w placówce medycznej. Rzecznik będzie analizował sprawy zgłaszane przez pacjentów, oceniając jakość obsługi i zastosowane procedury. Bliski kontakt z pacjentami pozwoli także wpływać na tworzenie nowych rozwiązań obsługowych i produktów zdrowotnych.

Oprócz kontaktu z klientami, Rzecznik Zdrowia będzie również dbał o promocję zdrowia i działań prewencyjnych podejmowanych przez PZU.

Czytaj także: Grupa Alab inwestuje w nowe technologie>>>

Pacjenci będą mogli się kontaktować z Rzecznikiem za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PZU.

Stanowisko Rzecznika Zdrowia w PZU objęła dr n. o zdr. Mariola Borowska, która w swojej działalności naukowej zajmuje się tematyką bezpieczeństwa pacjenta oraz organizacją systemu ochrony zdrowia w Polsce i prawa medycznego.

PZU Zdrowie posiada własną sieć 130 placówek medycznych, w tym pracowni diagnostycznych, zlokalizowanych między innymi w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu czy Poznaniu. Współpracuje z ponad 2000 placówek partnerskich w 600 miastach w Polsce. Zapewnia opiekę medyczną osobom objętym ubezpieczeniami zdrowotnymi, abonamentami medycznymi, a także pacjentom indywidualnym.

Przeczytaj teraz

Szkolimy dziennikarzy w zakresie rynku medycznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.09.2020

21 września 2020 roku odbyły się warsztaty pod tytułem „Zdrowie i medycyna”, które miały na celu szkolenie  dziennikarzy i redaktorów zajmujących się w prasie, radiu, telewizji i internecie tematami dotyczącymi zdrowia, medycyny i wellnes. Grupa Lux Med była partnerem spotkania.

Jednym z prelegentów wydarzenia była Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej, której wystąpienie zatytułowane było – „Darmowa opieka medyczna to jeszcze prawda, a może już fikcja – czy można pogodzić finansowanie alternatywne systemu ochrony zdrowia z zasadą solidaryzmu społecznego? Czy całkowicie darmowa opieka medyczna dla wszystkich jest do utrzymania?”.

Prezes Rulkiewicz przybliżyła w swojej prelekcji rodzaje systemów ubezpieczeń zdrowotnych (publicznych i prywatnych), działających w krajach Europy Zachodniej, dokonując ich analizy pod kątem stosowania zasad solidaryzmu społecznego i konkurencyjności. Mówiła też o przeszkodach we wprowadzaniu w Polsce prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych i konieczności ewolucyjnych zmian w tym zakresie, w tym między innymi w zakresie koszyka świadczeń zdrowotnych.

Czytaj także: Ubezpieczenia zdrowotne mają szansę rozwoju po epidemii>>>

Karolina Kowalska, dziennikarka „Rzeczpospolitej” przedstawiła temat „Reanimacja czy rehabilitacja – jaki jest faktyczny stan polskiej ochrony zdrowia po wybuchu epidemii Covid-19”, a dr Anna Zimny-Zając, redaktor naczelna portalu Medonet, mówiła o sposobach relacjonowania pandemii w internecie i o wpływie przekazów mediowych na zachowania społeczne. Wyjaśniła także, na czym polega explanatory journalism i jakie daje możliwości.

„Postaw na siebie – czyli jak dziennikarz, który ponad 10 lat był w czynnym uzależnieniu, może pomóc innym hazardzistom i ich bliskim” – to był temat wystąpienia Szymona Bartnickiego, autora projektu „Postaw na siebie”.

Profesor dr hab. n. med. Bartosz Łoza, psychiatra, przedstawił temat  „Świat to uzależnienie – uzależnić można się od wszystkiego, nawet od pisania tekstów. Czym są i skąd się biorą uzależnienia behawioralne”.

Natomiast Łukasz Durajski, lekarz rezydent pediatrii w wystąpieniu „Co doktor radzi dziennikarzom” omówił podstawowe błędy, jakie popełniają media informujące o zdrowiu i medycynie, i radził, jak można ich uniknąć.

Organizatorem spotkania była Grupa Press, prowadził je Grzegorz Kopacz.

Przeczytaj teraz

PZU Zdrowie: wzrost przychodów z usług medycznych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 10.09.2020

PZU Zdrowie  na koniec I półrocza 2020 roku miało podpisanych 2,7 miliona umów. Klienci sieci mieli dostęp do 2,2 tysiąca współpracujących partnerów medycznych, 130 placówek Grupy PZU, 48 szpitali oraz 2 200 lekarzy. Wzrosły przychody spółki z usług medycznych.

Przychody te w I półroczu 2020 miały wartość 439 mln zł i były wyższe o 20,6 procenta od przychodów w analogicznym okresie roku 2019.

Wynik finansowe Grupy PZU w I półroczu 2020 roku to składka przypisana brutto w wysokości 11,7 mld zł, a wynik netto przypisany jednostce dominującej, bez uwzględnienia odpisów, wyniósł 1,6 mld zł.

Czytaj także: Zielona Góra: nowoczesne zabiegi urologiczne w Centrum Medycznym Aldemed>>>

Sprzedaż w głównych liniach biznesowych utrzymywała się na dobrym poziomie, szczególnie dotyczy to segmentu życiowego. Już po I kwartale 2020 roku udział PZU w tym rynku wyniósł 41,8 procenta, co jest najwyższym wynikiem od 2009 roku. Było to możliwe dzięki utrzymaniu rosnącej sprzedaży w segmencie ubezpieczeń grupowych i IK oraz produktów indywidualnych.

– Tak wysoka dynamika to rezultat bardzo dobrych wyników sprzedaży ubezpieczeń na życie i abonamentów zdrowotnych. Szczególnie widoczne to było w trudnej sytuacji pandemicznej. Oferujemy ubezpieczenia medyczne i sukcesywnie budujemy portfel klientów abonamentowych w sieci własnej PZU Zdrowie – podkreśla Aleksandra Agatowska, pełniąca obowiązki prezesa PZU Życie.

PZU Zdrowie w ciągu ostatnich dwóch lat poszerzyło własną sieć medyczną dwukrotnie, otwierając centra medyczne między innymi w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu czy Poznaniu. Posiada także sieć kilkudziesięciu pracowni diagnostyki obrazowej.

Czytaj także: Warszawa: powstała nowa placówka PZU Zdrowie>>>

Przeczytaj teraz
Page 1 of 2
1 2