windows 10 pro office 2019 pro office 365 pro windows 10 home windows 10 enterprise office 2019 home and business office 2016 pro windows 10 education visio 2019 microsoft project 2019 microsoft project 2016 visio professional 2016 windows server 2012 windows server 2016 windows server 2019 Betriebssysteme office software windows server https://softhier.com/ instagram takipçi instagram beğeni instagram görüntüleme instagram otomatik beğeni facebook beğeni facebook sayfa beğenisi facebook takipçi twitter takipçi twitter beğeni twitter retweet youtube izlenme youtube abone instagram

Grupa Lux Med wymienia flotę w trosce o środowisko 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 20.07.2021

Kierując się w codziennej działalności zasadami zrównoważonego rozwoju Grupa Lux Med wdraża kolejne rozwiązania mające na celu dbanie o środowisko. Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med i dr Jacek Pawlak, prezydent Toyota Central Europe i Toyota Motor Poland Co. podpisali porozumienie o współpracy, na mocy którego Grupa Lux Med wymieni flotę na samochody hybrydowe marki Toyota.  

-Misją Grupy Lux Med jest pomaganie ludziom w dłuższym, zdrowszym i szczęśliwszym życiu oraz czynienie świata lepszym. Troska o środowisko to także profilaktyka zdrowotna, którą traktujemy jako jeden z kluczowych aspektów naszej działalności. Stale monitorujemy i zarządzamy wpływem naszej działalności operacyjnej na środowisko, między innymi mierząc i redukując nasz ślad węglowy. Wymiana floty na samochody hybrydowe, to kolejny krok, który przybliży nas do realizacji założonych celów redukcyjnych – wyjaśnia Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

-To jest bardzo symptomatyczny moment. Ogromna grupa zajmująca się ochroną zdrowia wybiera samochody, które redukują emisję tych najbardziej trujących substancji – tlenków azotu aż o 90 procent w porównaniu do tradycyjnych aut. To są samochody, które 60–70  procent czasu i dystansu w miastach pokonują bezemisyjnie, tylko na silnikach elektrycznych, ale nie mają problemu z zasięgiem i nie trzeba ich ładować. Co więcej, są to samochody dostępne w normalnych cenach. Obecnie ceny hybryd nie odbiegają od cen samochodów konwencjonalnych – podkreślił dr Jacek Pawlak, prezydent Toyota Motor Poland i Toyota Central Europe. –Następnym krokiem na drodze do czystego powietrza są samochody elektryczne na wodór, czyli auta z własną elektrownią na pokładzie, które nie tylko nie emitują spalin, ale oczyszczają powietrze podczas jazdy. Samochody takie jak Toyota Mirai nie mają wad aut elektrycznych – Mirai ma zasięg 650 km, a jego tankowanie trwa tylko kilka minut. 

W skład nowej floty wejdą modele Yaris, Corolla, Camry, RAV4 i Toyota C-HR. Szersza obecność pojazdów hybrydowych na drogach, oprócz ograniczenia szkodliwych emisji, pozwala także ograniczyć hałas samochodowy. Jazda z wykorzystaniem napędu hybrydowego, głównie na ulicach miast, korzystnie wpływa na klimat akustyczny otoczenia. Istotny jest też aspekt ekonomiczny: koszty eksploatacji w przypadku hybryd są niższe ze względu na mniejsze zużycia paliwa, a także niższe koszty serwisu.  

Wymiana floty to kolejne działanie Grupy Lux Med wynikające z troski o środowisko naturalne. W ostatnim czasie firma zorganizowała inicjatywę Healthy Cities, dzięki której zasadzonych zostanie ponad 300 tysięcy drzew w całej Polsce. Ponadto organizacja już od kilku lat wykorzystuje w placówkach energię elektryczną pozyskiwaną z odnawialnych źródeł.

Czytaj na ten temat: Lux Med podejmuje inicjatywę „Healthy Cities” >>>

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie.  Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest prawie 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, w tym placówki ambulatoryjne, diagnostyczne i szpitale, a także ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny oraz blisko 3000 poradni partnerskich.  

Grupa Lux Med zatrudnia ponad 17 500 osób, w tym około 7500 lekarzy i 4000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska.

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Przeczytaj teraz

Jakie są plany restrukturyzacji szpitali? 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.05.2021

Projekt zmian dotyczących restrukturyzacji szpitali, warianty rozwiązań i plany dotyczące centralnego systemu nadzoru nad placówkami były tematem webinarium zorganizowanego przez Pracodawców RP. Koncepcję zmian w tym zakresie przedstawił Sławomir Gadomski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. 

Minister Gadomski podkreślił, że najważniejszym problemem w przypadku szpitali jest wielowładztwo, czyli wielość podmiotów będących właścicielami tych placówek (zdarza się, że w jednym mieście działają szpitale należące do siedmiu różnych właścicieli), która utrudnia zarządzanie i współpracę między nimi. Szczególnie widoczne stało się to podczas pandemii, kiedy podejmowane były działania wymagające właśnie współpracy różnych podmiotów. 

Istotną sprawą są finanse szpitali, a także utrzymywanie nieefektywnej bazy, czyli na przykład szpitali pełniących tzw. ostre dyżury chirurgiczne czy ginekologiczno-położnicze.  Niekorzystna dla szpitali, według ministra Gadomskiego, jest konkurencją pomiędzy nimi, skutkująca negocjacjami z kadrą czy negocjacjami stawek wynagrodzenia. 

Planowane przez Ministerstwo Zdrowia rozwiązania mają usunąć te problemy, a politykę prowadzoną przez poszczególne szpitale dostosować do potrzeb, zgodnych z mapami zdrowotnymi.  

-Widzimy potrzebę centralnego systemu nadzoru nad restrukturyzacją, także nad zobowiązaniami szpitali. Procesy te będzie wspierała Agencja Rozwoju Szpitali, która będzie też działała prorozwojowo. Powstaną odpowiednie mechanizmy standaryzujące, a Agencja będzie pełniła także rolę doradczą – mówił minister Gadomski. 

Rozważanych jest kilka wariantów restrukturyzacji szpitalnictwa – pierwszy zakłada ograniczenie podmiotów nadzorujących szpitale, drugi – wzmocnienie nadzoru nad szpitalami przez administrację rządową, a trzeba – przymusową restrukturyzację szpitali i czasowe przejęcie kontroli przez podmiot restrukturyzacyjny, czyli ARS w przypadku szpitali z najniższą kategorią. Nowa sieć szpitali oparta byłaby na strukturze świadczeń, kryteriach jakościowych i wyróżnieniu najlepszych placówek, na uproszczeniu struktury i zmniejszeniu znaczenia ryczałtu w finansowaniu. 

Restrukturyzacja nie obejmie placówek prywatnych, będzie dotyczyła tylko szpitali publicznych. 

Czytaj także: Prywatne szpitale włączają się w walkę z epidemią>>>

Eksperci nie mają wątpliwości, że przedstawione przez Wiceministra Zdrowia plany to krok w dobrym kierunku. Choć wskazali na kilka rozwiązań, które powinny sprawić, że reforma będzie bardziej efektywna. 

Adam Kozierkiewicz, ekspert ds. ekonomiki zdrowia, zwrócił uwagę na kategoryzację szpitali i na to, jakie kryteria będą stosowane w tym przypadku.  

-Takie kategorie z pewnością pozwolą się skupić na placówkach, które będą potrzebowały interwencji, ponieważ utraciły kontrolę nad finansami – mówił Kozierkiewicz. – Dobrze byłoby nadać szpitalom wcześniej takie kategorie, ponieważ będą one mogły zobaczyć, jaka jest ich sytuacja – dodał. 

Poruszył także temat tego, jak będzie wyglądała działalność szpitali, w których interwencję podejmie Agencja Rozwoju Szpitali i zasugerował, czy nie warto byłoby rozważyć konsolidacji placówek, które przeszły restrukturyzację.  

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka przyznała, że polskiemu szpitalnictwu przydadzą się reformy. 

 – Nie ma wątpliwości, że potrzebujemy zmian w polskim szpitalnictwie. Potrzebujemy reformy, która uruchomi procesy przede wszystkim naprawcze, w których zarówno zakres działalności prowadzonej przez szpital, ale również formy, narzędzia, jak i metody zarządzania, które są stosowane przez szpital, będą tymi nowoczesnymi, profesjonalnymi, nakierowanymi na zwiększanie wartości zdrowotnej – powiedziała dr Gałązka-Sobotka. 

 – Do przeprowadzenia udanej restrukturyzacji jest potrzebna wola wszystkich, od organu założycielskiego począwszy, po pracowników i wszystkich interesariuszy – wskazała Ewa Książek-Bator. 

Czytaj także: Nowoczesne zabiegi przy udziale robota Da Vinci w Szpitalu Mazovia>>>

 – Myślę, że warto by było, gdyby szpitale tworzyły pewnego rodzaju konsorcja i mogły współdziałać na rzecz pacjentów koordynowaną opieką – dodała Książek-Bator. 

 – Kategoryzacja szpitali to bardzo interesujący i pożyteczny wątek. Kategorie pozwolą skupić się na ograniczonej liczbie podmiotów, które na pewno potrzebują interwencji – ocenił Adam Kozierkiewicz. 

Prace nad koncepcją zmian w szpitalnictwie ciągle trwają. Raport z rządowego prac zespołu, który zajmuje się tym zagadnieniem, zostanie przekazany jeszcze w tym tygodniu. 

Planowane zmiany, jak zapewnia resort zdrowia, nie dotyczą centralizacji, ale stworzenia nowej sieci oraz systemu kategoryzacji szpitali.

Minister Gadomski poinformował, że przy tworzeniu rozwiązań skorzystano z pomysłów Pracodawców RP wypracowanych w ramach Akademii Zdrowia 2021. 

Adam Kozierkiewicz przypomniał także ostatnie 30 lat historii dotyczącej sytuacji szpitalnictwa w Polsce. Na początku lat 90-tych weszła w życie ustawa o zakładach opieki zdrowotnej, wtedy powstały szpitale jako jednostki budżetowe, podlegające wojewodom, będących także płatnikami świadczeń zdrowotnych. Rozliczanie placówek odbywało się na zasadzie budżetowej, szpitale otrzymywały dotacje na swoją działalność. Obsługiwały je wydziały zdrowia urzędów wojewódzkich. 

Taki stan trwał do początku lat 90-tych, kiedy niektóre z placówek stały się SP ZOZ-ami, mającymi większą autonomię.  Do końca 1998 roku SP ZOZ-y powstawały w formie eksperymentu, były ich około 100.  Takie jednostki lepiej sobie radziły niż jednostki budżetowe. 

W roku 1999 rozpoczęła się reforma administracyjna, wtedy SP ZOZ-y usamodzielniły się i zostały przydzielone do organów administracji samorządowej. Niektóre z nich przekształcały się w spółki niepubliczne (samorządowe). Taki krok był spowodowany chęcią zmniejszenia lub likwidacji zadłużenia szpitali. 

W roku 2010 uchwalona została ustawa o działalności leczniczej. Na jej podstawie SP ZOZ-y były przekształcane w spółki prawa handlowego. Przez pewien czas obowiązywał zapis obligatoryjnego przekształcania szpitali w spółki (przy określonych wynikach finansowych), obecnie takiego obowiązku nie ma. 

17 lutego 2021 w ramach Akademii Zdrowia Pracodawcy RP przygotowali rekomendacje dla poszczególnych obszarów systemu ochrony zdrowia, które dotyczą również restrukturyzacji szpitali. 

Czytaj na ten temat: Pracodawcy RP: rekomendacje dla systemu ochrony zdrowia>>> 

Webinarium w ramach Akademii Zdrowia 2021 pt. “Restrukturyzacja szpitali” odbyło się 25 maja 2021, o godz. 9:00. 

Prelegentami podczas spotkania byli: dr hab. n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka – doradca Prezydenta Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Ewa Książek-Bator – członek zarządu Polskiej Federacji Szpitali, Sławomir Gadomski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, dr n. med. Adam Kozierkiewicz – ekspert ds. ekonomiki zdrowia. 

Spotkanie prowadził dr n. przyr. Andrzej Mądrala – Wiceprezydent Pracodawców RP. 

Zapis webinarium dostępny jest tutaj>>> 

Przeczytaj teraz

Wskazówki dla zakładów pracy w sprawie szczepień pracowników

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 4.05.2021

28 kwietnia 2021 odbyła się druga część bezpłatnego webinarium „Szczepienia pracowników w zakładach pracy”, podczas którego przekazane zostały zainteresowanym firmom informacje dotyczące procedury organizacji szczepień.

Webinarium zorganizowane zostało po opublikowaniu wytycznych rządowych w tej sprawie.
Wiedzą na ten temat podzielili się przedstawiciele firm – Medicover: lekarz Agnieszka Motyl – dyrektor działu jakości i standardów medycznych, Robert Krom – dyrektor regionu ds. operacyjnych, Region Mazowsze i Magdalena Wojdat – kierownik projektów, oraz Lux Med: dr n. o zdr. Monika Tomaszewska – Ekspert Pracodawców RP, szefowa Forum Pielęgniarek i Położnych Pracodawców Medycyny Prywatnej oraz Marcjanna Szczepanik – dyrektor departamentu kontrolingu operacyjnego, pion operacyjny Lux Med.

Omówiono między innymi obowiązki pracodawcy, który będzie musiał zebrać listę pracowników chętnych do szczepienia oraz oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Będzie musiał także nawiązać współpracę z podmiotem leczniczym, zgłoszonym do NFZ jako punkt szczepień i podpisać z nim umowę.

Czytaj także: Ogłoszono wytyczne dotyczące szczepień w zakładach pracy >>>

Zakład pracy będzie musiał uzyskać zgodę podmiotu leczniczego na zgłoszeniu w formularzu udostępnionym na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Logistyka wykonywania szczepień będzie uzgadniana z tym podmiotem, który w razie potrzeby będzie wykonywał szczepienia w kilku lokalizacjach. W szczepieniach będą mogły uczestniczyć także inne podmioty lecznicze.

Zakład zapewni warunki bezpieczeństwa w punkcie szczepień i pokryje ewentualne koszty, które mogą powstać przy organizacji szczepień (np. wynajem pomieszczeń).
Warunki bezpieczeństwa dotyczące punktu szczepień to zapewnienie odpowiedniej przestrzeni w biurze lub na terenie zakładu pracy, umożliwiającej 2-metrowy dystans, odpowiednią ilość pomieszczeń – biurko oraz 2 krzesła, oddzielne pomieszczenia dla osób czekających oraz osób po szczepieniu. Wymogi bezpieczeństwa dotyczą także ruchu jednokierunkowego w miejscu akcji szczepień, zapewnienie środków do dezynfekcji rąk, a także zorganizowanie tymczasowej recepcji oraz umawianie na szczepienia na konkretne dni i godziny.

Minimalna ilość osób zgłoszonych do szczepień to 300. Możliwe jest zgromadzenie chętnych także z innych zakładów.

Według ostatnich wytycznych z 26 kwietnia 2021 osoby, które przechorowały Covid-19 mogą być szczepione po trzech miesiącach od dodatniego wyniku. Skierowania dla takich osób będą automatycznie generowane po tych trzech miesiącach.

W programie będzie mógł uczestniczyć pojedynczy pracodawca lub grupa pracodawców, grupa kapitałowa, z podwykonawcami, samorząd zawodowy lub stowarzyszenia branżowe a także szkoły wyższe -pracownicy i studenci.

Czytaj także: Aldemed prowadzi powszechny punkt szczepień w Zielonej Górze >>>

Szczepienie wszystkich pracowników będzie trwać maksymalnie 5 dni. Będzie możliwość zgłaszania kilka razy danej firmy, gdy będą kolejne chętne osoby.
Realizacja szczepień w zakładach pracy będzie organizowana w sobotę, niedzielę i poniedziałek.

Podmiot leczniczy wystawi skierowania na szczepienia dla obcokrajowców. Będzie odpowiedzialny za zamawianie i przechowywanie szczepionki, zrealizuje szczepienie, zapewni personel, II dawkę szczepionki a także szczepienia uzupełniające, gdy ktoś nie będzie się mógł zaszczepić w wyznaczonym terminie.

Zapis webinarium dostępny jest tutaj>>>

Przeczytaj teraz

Jak przygotować się do szczepień w zakładach pracy  

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.04.2021

Szczepienia pracowników w zakładach pracy były tematem webinarium zorganizowanego przez Pracodawców RP, które odbyło się 23 kwietnia 2021. Było to pierwsze spotkanie poruszające ten temat, kolejne są planowane.  

Podczas spotkania lekarz Agnieszka Motyl, dyrektor Działu Jakości i Standardów Medycznych Medicover przedstawiła charakterystykę szczepionek przeciwko Covid-19. Porównała szczepionki dostępne w Polsce, omówiła mechanizm ich działania, wskazania i przeciwskazania oraz bezpieczeństwo szczepień a także niepożądane odczyny poszczepienne. 

Marcjanna Szczepanik, dyrektor Departamentu Kontrolingu Operacyjnego Pionu Operacyjnego Lux Med oraz dr n. o zdr. Monika Tomaszewska, ekspert Pracodawców RP, szefowa Forum Pielęgniarek i Położnych Pracodawców Medycyny Prywatnej omówiły zagadnienia dotyczące organizacji szczepień w zakładach pracy, bazując na zapowiadanych rozwiązaniach, które mają zostać wprowadzone w maju 2021. 

Czytaj także: Szpital Gajda-Med poprowadzi powszechny punkt szczepień w Pułtusku >>>

Projekt procedur programu szczepień w zakładach pracy został przedstawiony 17 kwietnia 2021 roku, jako materiał wyjściowy do dyskusji. Pracodawcy mogli przedstawiać swoje opinie do 19 kwietnia. Z projektu wynika, że zakład pracy, które będzie chciał zorganizować szczepienia, musi zatrudniać co najmniej 500 pracowników, jednak ta liczba może ulec zmianie, być może zostanie zmniejszona do 300 osób.  

Szczepieni będą mogli być nie tylko pracownicy zatrudnieni na umowy o pracę, ale także podwykonawcy, pracownicy zatrudnieni przez agencje pracy tymczasowej oraz rodziny pracowników. Chęć uczestnictwa w programie szczepień dla pracowników będą mogły zgłosić także konsorcja firm. 

Rolą zakładu pracy będzie zebranie listy pracowników chętnych do szczepień oraz ich danych (przepisy określą odpowiednie procedury oraz ich zgodność z RODO), nawiązanie współpracy z podmiotem leczniczym i zawarcie z nim umowy. Zakład pracy zapewni także pomieszczenie na punkt szczepień oraz jego podstawowe wyposażenie. 

Od 10 maja 2021 każda osoba chętna będzie mogła otrzymać skierowane na szczepienie (oprócz osób, które w ostatnich 90-ciu dniach chorowały na Covid19). W przypadku obcokrajowców niezbędne będzie wystawienie skierowania na szczepienie przez podmiot leczniczy. 

Prelegentki zaprezentowały także, co powinna zawierać umowa zawierana z podmiotem leczniczym przez zakład pracy oraz jak powinno odbywać się przekazywanie danych pracowników. Za przekazanie danych osób zaszczepionych do NFZ odpowiadać będzie podmiot leczniczy.  Stawka NFZ dla podmiotu leczniczego za każde zrealizowane szczepienie została określona na 61,24 zł.  

Czytaj także: Testowanie grupowe w diagnostyce Covid-19>>>

Podmiot leczniczy będzie odpowiedzialny za dostarczenie szczepionek do zakładu pracy oraz za ich przechowywanie w odpowiednich warunkach, za harmonogram szczepień i ich wykonanie oraz zapewnienie personelu. Kwalifikacje do szczepień będą mogli przeprowadzać lekarze, pielęgniarki i położne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni oraz farmaceuci. Szczepienia będą mogli wykonywać lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, higienistki szkolne, fizjoterapeuci, farmaceuci i diagności laboratoryjni. 

Omówione zostały również wymagania dotyczące pomieszczeń punktu szczepień i ich wyposażenia, postępowania z odpadami medycznymi, proces kwalifikacji pacjentów do szczepienia, a także projekt przepisów o Fundusz Kompensacyjnym Szczepień Ochronnych. 

Prowadzące prelekcję podkreśliły, że przepisy dotyczące warunków wejścia do systemu szczepień w zakładach pracy nie są jeszcze ostateczne i mogą ulec zmianom. 

Regulacje w tej sprawie mają zostać opublikowane pod koniec kwietnia 2021. Będą one tematem kolejnej edycji webinarium „“Szczepienia pracowników w zakładach pracy”, która odbędzie się 28 kwietnia o godzinie 15:00. 

Zapis webinarium z 23 kwietnia 2021 dostępny jest na kanale Pracodawców RP w serwisie YouTube. 

Przeczytaj teraz
Porno Gratuit Porno Français Adulte XXX Brazzers Porn College Girls Film érotique Hard Porn Inceste Famille Porno Japonais Asiatique Jeunes Filles Porno Latin Brown Femmes Porn Mobile Porn Russe Porn Stars Porno Arabe Turc Porno caché Porno de qualité HD Porno Gratuit Porno Mature de Milf Porno Noir Regarder Porn Relations Lesbiennes Secrétaire de Bureau Porn Sexe en Groupe Sexe Gay Sexe Oral Vidéo Amateur Vidéo Anal