Wspólne stanowisko organizacji branżowych dotyczące uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 10.05.2023

Pracodawcy Medycyny Prywatnej wspólnie z Fundacją Telemedyczna Grupa Robocza, Pracodawcami RP, Konfederacją Lewiatan, Pracodawcami dla Zdrowia, Polską Izbą Informatyki Medycznej oraz Polskim Stowarzyszeniem HL7 stworzyli wspólne stanowisko dotyczące uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje.

 

Pełna treść stanowiska dostępna jest tutaj.

 

Czytaj dalej: WSPÓLNE STANOWISKO ORGANIZACJI BRANŻOWYCH W SPRAWIE ZAPOWIADANYCH ZMIAN ZASAD ZDALNEGO WYSTAWIANIA E-RECEPT

Przeczytaj teraz

WSPÓLNE STANOWISKO ORGANIZACJI BRANŻOWYCH W SPRAWIE ZAPOWIADANYCH ZMIAN ZASAD ZDALNEGO WYSTAWIANIA E-RECEPT

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.04.2023

Pracodawcy Medycyny Prywatnej wspólnie z Fundacją Telemedyczna Grupa Robocza, Pracodawcami RP, Konfederacją Lewiatan, Pracodawcami dla Zdrowia, Polską Izbą Informatyki Medycznej oraz Polskim Stowarzyszeniem HL7 wystosowali do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego pismo w sprawie pojawiających się w przestrzeni publicznej informacji o występujących na rynku nadużyciach w obszarze funkcjonowania tzw. „receptomatów”.

– Pragniemy wskazać, że możliwość wystawiania recept w sposób zdalny jest ogromnym osiągnięciem krajowych projektów cyfryzacji i ułatwieniem dostępności do świadczeń, a więc działaniem nastawionym na rozwiązywanie największych problemów systemu ochrony zdrowia. Jednocześnie konieczne jest zdecydowane wyeliminowanie nadużyć bez zaprzeczenia pozytywnych efektów transformacji cyfrowej – podkreślają autorzy stanowiska.

Pełna treść pisma dostępna jest tutaj.

Przeczytaj teraz

Nowe usługi online w Puckim Centrum

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.09.2020

Puckie Centrum Medyczne zaoferowało swoim pacjentom możliwość składania wniosków na recepty poprzez formularz dostępny na stronie internetowej placówki. Usługa ta jest dostępna w przypadku stale przyjmowanych leków.

W roku 2019 Centrum zaoferowało możliwość rejestracji przez internet do wszystkich swoich poradni.

Czytaj także: Zielona Góra: nowoczesne zabiegi urologiczne w Centrum Medycznym Aldemed>>>

Puckie Centrum Medyczne działa od 2000 roku (początkowo jako Bik-Med). Prowadzi pięć przychodni – w Pucku, Leśniewie, Gniewinie, Starzynie i w Gdyni, które oferują świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne, medycynę pracy, świadczenia rehabilitacyjne i diagnostykę. Świadczenia są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

Od kilku miesięcy placówka oferuje wykonywanie testów na identyfikację przeciwciał IgM i IgG specyficznych dla koronawirusa SARS-CoV-2.

Puckie Centrum Medyczne prowadzi spółka z o.o. spółka komandytowa. Jej właścicielem jest lekarz Krzysztof Dzietczyk.

Przeczytaj teraz

Będą zmiany w wystawianiu recept na środki psychotropowe

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.12.2019

Projekt rozporządzenie ministra zdrowia  w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje zmienia zasady wystawiania recept na te produkty.

Obecnie obowiązujące przepisy dopuszczają w przypadku recepty wystawionej na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P przepisanie takiej ilości środka, który nie przekracza zapotrzebowania na maksymalnie 90 dni stosowania.

Natomiast w przypadku preparatów zawierających środki odurzające grupy II-N lub substancje psychotropowe grupy III-P i IV-P maksymalna ilość produktu możliwa do przepisania pacjentowi może odpowiadać 360-dniowemu okresowi stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania.

Projekt rozporządzenie proponuje, aby także w przypadku tych środków stosowana była zasada przepisywania dawki na maksymalnie 90 dni stosowania.

W uzasadnieniu do projektu podkreślono, że przepisanie pacjentowi produktu leczniczego na podstawie recepty elektronicznej na 360 dni, nawet pod warunkiem, że jednorazowo można wydać ilość leku na maksymalnie 180 dni stosowania, jest niebezpieczne od strony terapeutycznej. Poza tym każdy lekarz może wystawić receptę elektroniczną na takie produkty lecznicze i lekarze nie mają wglądu do terapii stosowanych przez innych lekarzy, co zwiększa ryzyko nadużywania środków odurzających i substancji psychotropowych przez pacjentów.

W związku z wątpliwościami interpretacyjnymi proponuje się także doprecyzowanie, że recepty na preparaty zawierające środki odurzające inne niż grupy I-N lub substancje psychotropowe inne niż grupy II-P mogą być wystawiane z naniesioną na nich datą realizacji „od dnia”.

Czytaj także: Medicover Polska jako pierwsza firma medyczna wdraża mojeID>>>

Podział środków psychotropowych wynika z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie z którą substancje te dzieli się na grupy I-P, II-P, III-P i IV-P w zależności od stopnia ryzyka powstania uzależnienia w przypadku używania ich w celach innych niż medyczne oraz zakresu ich stosowania w celach medycznych.

Zgodnie ustawą środki odurzające grup I-N i II-N oraz substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P mogą być używane wyłącznie w celach medycznych, przemysłowych lub prowadzenia badań. Z kolei substancje psychotropowe grupy I-P mogą być używane wyłącznie w celu prowadzenia badań, a środki odurzające grupy IV-N wyłącznie w celu prowadzenia badań oraz w lecznictwie zwierząt.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 13 grudnia 2019 roku .

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30 dni.

Przeczytaj teraz

Od 1 stycznia 2020 e-recepta ważna przez rok

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.12.2019

1 stycznia 2020 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia, zgodnie z którym recepta w postaci elektronicznej będzie mogła być realizowana przez 365 dni od wystawienia.

W przypadku nieoznaczenia terminu realizacji recepty nie będzie mogła być zrealizowana po upływie 30 dni od daty jej wystawienia lub od naniesionej na niej daty realizacji „od dnia”.

Realizacja recept wystawionych przed 1 stycznia 2020 będzie się odbywała na dotychczasowych zasadach.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 6 grudnia 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie recept zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 12 grudnia 2019 roku (poz. 2395).

Czytaj także: Medicover Polska jako pierwsza firma medyczna wdraża mojeID>>>

Przeczytaj teraz

Prywatne placówki przodują w wystawianiu e-recept

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.10.2019

Od 8 stycznia 2020 roku recepty będą w Polsce wystawiane – poza wyjątkami określonymi w ustawie Prawo Farmaceutyczne – tylko w postaci elektronicznej. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że na dzień 16 października 2019 prawie 8 000 podmiotów leczniczych jest podłączonych do systemu e-zdrowie (P1).

Każdego dnia do systemu podłącza się średnio ponad 100 nowych placówek.

Dotychczas wystawiono już w Polsce ponad 17,5 mln e-recept, a średnia dzienna liczba wystawianych e-recept wynosi 500 000.

Spośród tej liczby milion e-recept wystawili lekarze i pielęgniarki Grupy Lux Med., a ponad 800 tysięcy – specjaliście z Medicover. Tygodniowo takich recept w Medicover wystawianych jest około 50 tysięcy. 85 procent lekarzy Medicover wystawia recepty elektroniczne – w procesie obsługi powtórnych recept jest to już prawie 100 procent.

Czytaj także: Milion e-Recept wystawiono w Grupie Lux Med>>>

Medicover został wyróżniony za sukcesy we wdrażaniu e-rozwiązań oraz w upowszechnianiu e-recepty wśród lekarzy i pacjentów w konkursie „Lider e-zdrowia” organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną, Ministerstwo Zdrowia i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

W konkursie tym w grupie placówek, w których do wystawiania recept uprawnionych jest więcej niż 15 osób, pierwsze miejsce zajął CenterMed w Tarnowie, który wystawił 190 tysięcy recept. W konkursie pod uwagę brana była liczba e-recept wystawionych od 1 lipca do 15 września 2019 roku, w stosunku do liczby wszystkich odbytych w tym czasie wizyt.

CenterMed za pośrednictwem współpracującej spółki Grupa Medycyna Polska wdraża także inne rozwiązania w zakresie e-zdrowia. Jednym z nich jest „wirtualny lekarz”, pozwalający pacjentowi na zdecydowanie, jakiej pomocy powinien szukać w przypadku określonych objawów – czy może poczekać i następnego dnia udać się do POZ, czy zarejestrować się do kardiologa czy szukać może pilnie pomocy na SOR-ze.

Także w pozostałych kategoriach – dotyczących placówek do dwóch osób uprawnionych do wystawiania recept, od 3 do 4 osób uprawnionych, od 5 do 14 osób uprawnionych do wystawiania recept najlepsze wyniki osiągnęły placówki prywatne.

Czytaj więcej: Medicover Polska liderem e-zdrowia>>>

Wyróżnieni zostali między innymi Centrum Medyczne Remedium w Łodzi i Centrum Medyczne PZU Zdrowie Artmed.

W przypadku uczestników, którzy zajęli czołowe miejsca, wskaźnik e-recept sięgał nawet 99,95. procenta.

W konkursie wyróżniono także lekarzy i pielęgniarki, które wystawiły najwięcej recept, oraz samorządy, na terenie których wystawiono ich najwięcej.

Ministerstwo Zdrowia zachęca do jak najwcześniejszego przyłączenia podmiotów leczniczych do sytemu i rozpoczęcia wystawiania e-recept. Pozwoli to udzielić niezbędnego wsparcia technicznego i organizacyjnego przed uruchomieniem systemu oraz skorzystać z atrakcyjnych form wsparcia finansowego – podkreśla resort i zapewnia, że każda osoba posiadająca uprawnienia do wystawiania recept będzie mogła to robić, korzystając z bezpłatnej aplikacji dostępnej pod adresem gabinet.gov.pl.

Przeczytaj teraz

Milion e-Recept wystawiono w Grupie Lux Med

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.10.2019

Już milion elektronicznych recept wystawili lekarze i pielęgniarki Grupy Lux Med. Największa prywatna sieć medyczna jako pierwsza udostępniła pacjentom funkcjonalność zamówienia i odebrania recepty drogą elektroniczną. Pacjenci podczas wizyty w gabinecie otrzymują e-Receptę w formie SMS.

Pacjent zrealizuje e-Receptę w wybranej przez siebie aptece na podstawie numeru PESEL oraz unikalnego kodu, otrzymanego drogą SMS. Podstawą do wystawienia e-Recepty są dane o zdrowiu zarejestrowane w elektronicznej dokumentacji medycznej.

Poza tym pacjenci Lux Med, którzy na stale przyjmują leki, mogą zamawiać e–Receptę na Portalu Pacjenta, bez konieczności wizyty w placówce.

– Dziękuję pracownikom, których zaangażowanie przyczyniło się do naszego sukcesu i zachęcam wszystkich pacjentów do korzystania z tego wygodnego, nowoczesnego rozwiązania – mówi prezes Grupy Lux Med, Anna Rulkiewicz.

E-recepta daje pacjentowi możliwości wykupienia jednego z przepisanych na niej leków, a pozostałych w innym terminie lub w innej aptece, po okazaniu farmaceucie tego samego kodu.

Czytaj także: Mobilny gabinet telemedyczny Lux Med już działa>>>

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie.

Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 100 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 230 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, w tym placówki ambulatoryjne, diagnostyczne i szpitale, a także ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny oraz ponad 2600 poradni partnerskich.

Firma zatrudnia 14 800 osób, około 6500 lekarzy i 4000 wspierającego personelu medycznego. Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Przeczytaj teraz

W Lux Med – e-Recepta wprost na telefon

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.08.2019

Pacjenci placówek sieci Lux Med recepty na leki, które lekarz przepisuje w trakcie wizyty, otrzymują już SMS-em w formie e-Recepty jeszcze w gabinecie lekarskim. E-Recepta wystawiana jest na wszystkie leki, zastępując receptę papierową.

Poza tym pacjenci Lux Medu e-Receptę na stale przyjmowane leki mogą zamawiać na Portalu Pacjenta, bez konieczności wizyty w placówce.

E-Receptę można zrealizować w wybranej aptece na podstawie otrzymanego SMS-a z odpowiednim kodem umożliwiającym odbiór leków.

Lista aptek realizujących e-Recepty dostępna jest na stronie: https://mapa.pacjent.gov.pl/.

Na początku roku 2019 Grupa Lux Med jako pierwsza wśród sieci medycznych udostępniła pacjentom możliwość zamówienia e-Recepty.

Pacjenci abonamentowi sieci mają dostęp do wystawionych recept na Portalu Pacjenta, bez konieczności wizyty w placówce.

Lux Med oferuje także dostęp online do usług związanych z odwoływaniem i rezerwacją wizyt,  odbieranie wyników badań, a także konsultacje z lekarzem online oraz otrzymywanie zaleceń lekarskich online.

Wprowadzono możliwość wykonywania badań laboratoryjnych bez rejestracji w placówce, dotyczy to badań zawartych w pakiecie abonamentowym.

Portal Pacjenta umożliwia także umawianie badań medycyny pracy oraz od lipca 2019- wizyt w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Czytaj także: Lux Med: wizyty w ramach POZ teraz także umawiane online>>>

Przeczytaj teraz

Grupa Nowy Szpital wdraża e-receptę

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.07.2019

Placówki należące do Grupy Nowy Szpital Holding SA wdrażają elektroniczną receptę. Pierwsze e-recepty otrzymują pacjenci poradni podstawowej opieki zdrowotnej, nocnej opieki zdrowotnej oraz niektórych przyszpitalnych poradni specjalistycznych.

Planowane jest zastąpienie wszystkich tradycyjnych recept elektronicznymi do końca roku.

W ramach e-recepty pacjenci otrzymują wydruk informacyjny ze specjalnym kodem, na podstawie którego farmaceuta w aptece wydaje leki. Wystarczy podać farmaceucie kod dostępu oraz swój numer PESEL. Pacjenci mają również możliwość otrzymania kodu e-recepty mailem lub poprzez sms. W tym wypadku konieczne jest internetowe konto pacjenta (IKP), które można założyć używając profilu zaufanego na platformie pacjent.gov.pl

W ostatnim tygodniu wydano w placówkach GNS ponad 100 e-recept. Stopniowo e-recepta będzie wdrażana we wszystkich jednostkach prowadzonych przez szpitale Grupy.

E-recepta to centralny system informatyczny udostępniony w ramach projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (System P1).

W celu podłączenia się do tego systemu szpitale składały wniosek o wydanie specjalnego certyfikatu. Po otrzymaniu certyfikatu informatycy odpowiednio skonfigurowali system informatyczny działający w szpitalu. Do wystawienie e-recepty konieczny jest również specjalny certyfikat ZUS, który posiada większość lekarzy, ze względu na obowiązek wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich.

Czytaj także: Lux Med: e-Recepta dostępna na Portalu Pacjenta>>>

Grupy Nowy Szpital prowadzi dziesięć szpitali, są to placówki w Olkuszu, Wschowie, Świebodzinie, Kostrzynie nad Odrą, Świeciu, Wąbrzeźnie, Nakle i Szubinie, Skwierzynie oraz Szprotawie. Wszystkie działają w ramach sieci szpitali.

Przeczytaj teraz

Recepta elektroniczna zrównana z papierową

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.06.2019

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept zrównuje regulacje dotyczące realizacji recepty wystawionej w postaci papierowej i elektronicznej. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości zarówno w e-recepcie jak i w tradycyjnej, postępowanie przy jej realizacji będzie takie samo.

Autorzy projektu uzasadniają, że wobec rosnącej popularności recept w postaci elektronicznej pojawiły się wątpliwości dotyczące możliwości realizacji takiej recepty w przypadku, gdy zawiera ona nieprawidłowości.

Celem zrównania statusu recept w postaci papierowej oraz elektronicznej i wychodząc naprzeciw postulatom społecznym, proponuje się umożliwienie realizacji obu postaci recepty, pomimo nieprawidłowości, pod warunkiem dokonania określonych czynności przez osobę wydającą.

Czytaj także: W Medicover wystawiono już ponad 75 tysięcy e-recept>>>

Przyjęcie takich rozwiązań jest korzystne dla pacjenta, który nie ponosi konsekwencji nieprawidłowości w wystawieniu recepty w postaci elektronicznej. Gwarantuje to także równą sytuację pacjentów bez względu na to, w jakiej postaci została wystawiona ich recepta.

W obecnym stanie prawnym możliwe jest swoiste walidowanie tylko recept w postaci papierowej.

Wątpliwości w tym zakresie były zgłaszane także ze strony farmaceutów, którzy podnosili kwestie możliwości realizacji recepty wystawionej w postaci elektronicznej, w której brak na przykład postaci leku czy sposobu jego dawkowania.

Zaproponowane w projekcie rozwiązania stanowić będą także istotną wskazówkę i pomoc dla osoby wydającej leki w zakresie prawidłowej realizacji recepty w postaci elektronicznej.

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 7  czerwca 2019 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu siedmiu dni.

Przeczytaj teraz

W Medicover wystawiono już ponad 75 tysięcy e-recept

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.06.2019

Do maja 2019 roku w Medicover Polska wystawiono już ponad 75 tysięcy e-recept. Jak pokazuje doświadczenie, jest to rozwiązanie, które pacjenci przyjęli błyskawicznie i z którego chętnie korzystają.

Stoi za tym oszczędność czasu – bo wypisanie i odbiór recepty nie wymagają wizyty u lekarza, wygoda – bo recepta trafia wprost na maila i poczucie bezpieczeństwa – bo ryzyko popełnienia błędu przez lekarza jest ograniczone. W Medicover Polska taka możliwość istnieje od grudnia 2018 roku.

W Medicover Polska e-zdrowie jest dobrze zakorzenione – pierwsze rozwiązania zostały wprowadzone już 12 lat temu. Wtedy wdrożona została elektroniczna dokumentacja medyczna, która w usługach zdrowotnych jest konieczną bazą i gwarantem bezpieczeństwa.

Dotychczas pacjent mógł zamówić receptę na stale przyjmowane leki zdalnie, jednak odbierał ją w wersji papierowej osobiście w recepcji wybranego centrum medycznego. Zmiany systemowe w Polsce pozwoliły na ułatwienie tego procesu.

– Obecnie e-receptę można zamówić u nas poprzez internetowy portal pacjenta lub telefonicznie, a następnie, gdy lekarz ją wystawi, uzyskać dane umożliwiające odbiór leków w aptece, w portalu (potwierdzenie wystawienia e-recepty) lub SMS-em z  czterocyfrowym kodem. Nie musimy zatem posiadać papierowej wersji recepty. To szczególnie wygodne dla osób chorujących przewlekle, przyjmujących na przykład leki na nadciśnienie, cukrzycę, czy choroby tarczycy – wyjaśnia dr n. med. Piotr Soszyński, dyrektor ds. medycznego doradztwa strategicznego Medicover Polska.

Czytaj także: Telemedycyna – element efektywnej opieki nad pacjentem>>>

Dzięki wdrożeniu e-recepty w Polsce pacjenci mogą uzyskać dostęp do historii wszystkich e-recept – wystawionych zarówno przez lekarzy z Medicover, jak i tych z innych placówek. Umożliwia to Internetowe Konto Pacjenta, do którego można zalogować się poprzez Profil Zaufany.

– Bardzo cieszy nas kierunek rozwoju e-zdrowia w Polsce. Z naszej perspektywy optymalny kształt opieki zdrowotnej, to silna integracja i wzajemne wspieranie się usług cyfrowych oraz stacjonarnych – dodaje dr n. med. Piotr Soszyński.

Przeczytaj teraz

Medicover: 68 tysięcy wystawionych e-Recept

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.05.2019

Od grudnia 2018 roku pacjenci Medicover mogą korzystać z praktycznego i nowoczesnego rozwiązania jakim jest e- Recepta. Od tego czasu lekarze Medicover wystawili tutaj ponad 68 tysięcy e-Recept.

Ten sposób uzyskania recepty jest szczególnie wygodny dla osób chorujących przewlekle i zamawiających recepty na stale przyjmowane leki, na przykład na nadciśnienie, cukrzycę, tarczycę czy leki antykoncepcyjne.

Dotychczas, pacjent zamawiający receptę wskazywał miejsce jej odbioru – papierowa recepta czekała na niego w recepcji wybranego Centrum Medicover. Wdrożenie e-Recepty skraca tę ścieżkę – zamówienie recepty odbywa się bez konieczności przychodzenia do placówki po odbiór recepty, wystarczy dostęp do komputera lub telefonu.

W Medicover e-Receptę wystawiana jest na każdy lek – gotowy i przygotowywany na miejscu w aptece, pojedynczo lub w trybie recept seryjnych, każdemu pacjentowi – posiadającemu nr PESEL oraz posługującemu się paszportem na wizytach stacjonarnych i podczas porad telemedycznych.

E-Receptę można zamówić poprzez internetowy Portal Pacjenta Medicover OnLine lub kontaktując się telefonicznie z Centrum Kontaktu z Klientem Medicover. Wystawioną e-Receptę można pobrać  w Portalu Pacjenta Medicover OnLine albo jeśli została zamówiona telefonicznie, zostanie wysłany na telefon SMS z 4-cyfrowym kodem umożliwiającym odbiór leków w aptece.

Czytaj także: Szpital Medicover wprowadził podpis biometryczny>>>

Medicover od wielu lat wdraża elementy digitalizacji w opiece nad pacjentem – dokumentację elektroniczną, dzięki której lekarz ma pełną wiedzę na temat zdrowia pacjenta, posiada dostęp do jego wyników badań, czy opinii innych lekarzy specjalistów oraz e- wizytę, dzięki której pacjent  przy wykorzystaniu  takich narzędzi jak czat czy rozmowa telefoniczna z lekarzem może uzyskać szybką poradę medyczną.

W  grudniu 2018 roku Medicover zintegrował swoje systemy z platformą P1 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia i rozpoczął wystawianie pierwszych e- Recept.

Przeczytaj teraz

E-recepta będzie ważna przez rok

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.04.2019

Wprowadzenie regulacji upraszczających obszar ordynacji produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, w tym między innymi wydłużenie okresu, w którym e-recepta może zostać zrealizowana, z 30 dni do 1 roku, przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w zakresie e-zdrowia.

Projekt przewiduje zmiany w dziesięciu ustawach, przede wszystkim w ustawie Prawo farmaceutyczne, w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz w ustawie o refundacji.

W OSR czytamy, że obowiązujące przepisy przewidują szereg szczegółowych regulacji w obszarze wystawiania recept, które mogą utrudniać pacjentowi realizację recepty, a dla lekarza generować konieczność wykonywania wielu czynności administracyjnych.

Recepta może zostać zrealizowana jedynie w okresie 30 dni od dnia jej wystawienia (po tym terminie nie jest już możliwa jej realizacja i konieczne jest wystawienie przez lekarza kolejnej recepty). Z kolei recepta transgraniczna może mieć wyłącznie postać papierową, co wiąże się z tym, że jej realizacja w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej może być znacznie utrudniona, chociażby przez brak możliwości weryfikacji jej autentyczności.

Wystawienie recepty obejmującej co najmniej jeden produkt leczniczy objęty refundacją powoduje konieczność określenia na tej recepcie poziomu tej refundacji. Informatyzacja systemu ochrony zdrowia pozwala na wprowadzenie licznych usprawnień w tym zakresie.

Projekt przewiduje oprócz wydłużenia okresu realizacji recepty także unifikację e-recepty z receptą transgraniczną przez określenie tożsamych elementów tych recept, dzięki czemu e-recepta wystawiona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w łatwy sposób będzie mogła zostać zrealizowana w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Czytaj także: publikowany został jednolity tekst rozporządzenia w sprawie świadczeń POZ>>>

Poza tym stworzone zostaną narzędzia wspomagające lekarzy w określaniu poziomu refundacji określonych produktów leczniczych w przypadku ordynowania tych produktów na podstawie recepty w postaci elektronicznej, a także możliwość upoważniania asystentów medycznych przez pracowników medycznych do podpisywania w ich imieniu elektronicznej dokumentacji medycznej, w szczególności e-recept i e-skierowań.

W 2018 roku w ramach Platformy e-Zdrowie (P1) uruchomione zostało tzw. Internetowe Konto Pacjenta (IKP), które umożliwia dostęp do informacji o udzielonych świadczeniach opieki zdrowotnej. W chwili obecnej możliwy jest już wgląd do wystawionych oraz zrealizowanych recept w postaci elektronicznej.

Projekt zawiera propozycje kolejnych zmian, które dadzą pacjentowi lepszy dostęp do informacji medycznej za pośrednictwem portalu pacjent.gov.pl. Dotyczy to możliwości złożenia za pośrednictwem IKP deklaracji wyboru lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz możliwości podglądu w IKP wyników badań laboratoryjnych.

Projekt zawiera także doprecyzowanie przepisów dotyczących rejestrów medycznych w zakresie przetwarzanych w nich danych oraz możliwości ich udostępniania.

W związku z nowymi przepisami w latach 2019-2021 będzie możliwe przyznanie dotacji celowej do kwoty 240 mln zł łącznie (80 mln zł rocznie), przekazywanej do Narodowego Funduszu Zdrowia, na pełnienie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą funkcji punktu potwierdzającego profil zaufany. Przyjęto założenie, że koszt założenia jednego PZ wyniesie 10 zł. Jako poziom minimalny ww. dotacji szacuje się 55 mln zł stanowiących równowartość oszczędności związanej ze zmianą planów w zakresie zakupu ITS, co pozwoliłoby na założenie 5,5 mln PZ.

Zmniejszone i przesunięte w czasie zostaną wydatki na wymianę ITS w ramach Platform P1, P2 i P4. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z 9 października 2015 roku o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw oraz OSR do projektu tej ustawy, w ramach środków na utrzymanie projektów Platform P1, P2 i P4 zaplanowano w 2019 roku gruntowaną wymianę ITS zakupionego w ramach tych projektów w łącznej wysokości 140 mln zł.

Po dokonaniu analizy posiadanych zasobów przy uwzględnieniu zasady gospodarności oraz optymalizacji wydatków dokonano przesunięcia planowanego terminu rozpoczęcie wymiany przestarzałego i mało wydajnego sprzętu (na 2019 rok przeznaczono na wymianę ITS jedynie 1 mln zł). Obecnie zaplanowano wydatki w tym zakresie na lata 2020 – 2022, jednocześnie zmniejszając koszt ww. wymiany ITS – aktualnie szacowana wartość zadania to 83,80 mln zł (2020 rok – 49,30 mln zł, 2021 rok – 29,50 mln zł, 2022 rok – 5,00 mln zł), w związku z czym oszczędność w stosunku do pierwotnych założeń (139 mln zł) wynosi 55,20 mln zł.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw  związku z wdrażaniem rozwiązań w zakresie e-zdrowia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 17 kwietnia 2019.

Uwagi do projektu można przesyłać w ciągu 14 dni od jego otrzymania.

Przeczytaj teraz

Lux Med: e-Recepta dostępna na Portalu Pacjenta

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 20.02.2019

Grupa Lux Med jako pierwsza wśród sieci medycznych udostępniła pacjentom możliwość zamówienia e-Recepty. Pacjenci mogą już zamówić i odebrać receptę na przepisane leki bezpośrednio na Portalu Pacjenta za pomocą strony internetowej Lux Med.

Usługa jest dostępna dla pacjentów abonamentowych Lux Med. Mają oni dostęp do wystawionych recept przez komputer lub telefon, bez konieczności wizyty w placówce.

Pacjent zrealizuje e-Receptę w wybranej przez siebie aptece na podstawie numeru PESEL oraz unikalnego kodu, otrzymanego drogą SMS. Podstawą do wystawienia e-recepty są dane o zdrowiu pacjenta zarejestrowane w elektronicznej dokumentacji medycznej.

E-recepta daje pacjentowi możliwości wykupienia jednego z przepisanych na niej leków, a pozostałych w innym terminie lub w innej aptece, po okazaniu farmaceucie tego samego kodu. Lista aptek realizujących e-Recepty dostępna jest na stronie internetowej: https://mapa.pacjent.gov.pl/

-To rozwiązanie bardzo wygodne dla pacjentów, którzy nie muszą już udawać się do przychodni jedynie po odbiór recepty na lek stosowany przewlekle. Korzyść odczują również lekarze i pracownicy centrów medycznych, którzy będą mogli poświęcić więcej czasu na rozwiązywanie tych problemów zdrowotnych naszych pacjentów, które wymagają bezpośredniego kontaktu z placówką – mówi dr n. med. Krzysztof Kurek, członek zarządu Lux Med odpowiedzialny za pion medyczny.

W grudniu 2018 Lux Med jako pierwsza firma wystawiła e-Receptę, którą pacjent zrealizował w wybranej przez siebie aptece obsługującej to rozwiązanie.

Lux Med oferuje pacjentom dostęp online do usług związanych z odwoływaniem i rezerwacją wizyt,  odbieranie wyników badań, a także konsultacje z lekarzem online oraz otrzymywanie zaleceń lekarskich online.

Wprowadzono także możliwość wykonywania badań laboratoryjnych bez rejestracji w placówce, dotyczy to badań zawartych w pakiecie abonamentowym.

Portal Pacjenta umożliwia także umawianie badań medycyny pracy.

Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową dla ponad 1 900 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 200 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, w tym placówki ambulatoryjne, diagnostyczne i szpitale, a także ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny oraz ponad 2600 poradni partnerskich.

Czytaj także: Lux Med doceniony za popularyzację elektronicznych zwolnień>>>

Przeczytaj teraz

Lux Med: pierwsza e-Recepta zrealizowana w aptece wybranej przez pacjenta

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.12.2018

14 grudnia 2018 Lux Med jako pierwsza firma wystawiła e-Receptę, którą pacjent zrealizował w wybranej przez siebie aptece obsługującej to nowoczesne rozwiązanie. e-Recepta już wkrótce będzie dostępna dla wszystkich pacjentów Grupy Lux Med.

– To moment przełomowy. Po wielu miesiącach intensywnej pracy nasz zespół może z dumą ogłosić, że pierwszy pacjent Lux Med z powodzeniem zrealizował e-Receptę w wybranej przez siebie aptece. Jesteśmy u progu wielkiej rewolucji cyfrowej w polskiej ochronie zdrowia, której Grupa Lux Med jest bardzo ważną częścią – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

Po fazie, w której testowo wystawiona została e-Recepta w listopadzie, jest to kolejny, niezwykle ważny etap wdrożenia tego e-rozwiązania. Połączenie pełnego dostępu do e-Recepty, e-Skierowań i pozostałych e-dokumentów będzie milowym krokiem, który pozwoli na w pełni komfortowe korzystanie z nowoczesnych usług medycznych.

Czytaj także: E-recepty teraz także w Medicover>>>

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie.

Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową dla ponad 1 900 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 200 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, w tym placówki ambulatoryjne, diagnostyczne i szpitale, a także ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny oraz ponad 2600 poradni partnerskich. Firma zatrudnia 14 800 osób, około 6500 lekarzy i 4000 wspierającego personelu medycznego.

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Przeczytaj teraz

E-recepty teraz także w Medicover

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.12.2018

Medicover Polska wystawił pierwsze e-recepty, które zostały z sukcesem zrealizowane w aptece Medicover w Warszawie.

– To dla nas ważny moment w całym procesie obsługi pacjenta. Elektroniczna wersja recepty to jeden z najbardziej wyczekiwanych elementów zinformatyzowanej ochrony zdrowia. Dzięki wdrożeniu tego projektu zapewnimy naszym pacjentom kolejne rozwiązanie usprawniające obsługę,  ułatwiające dostęp do danych medycznych i przyspieszające zakup leków. To też ważny krok w umacnianiu pozycji Medicover jako lidera w rozwoju i wdrażaniu telemedycyny – komentuje dr n. med. Piotr Soszyński, dyrektor ds. systemów medycznych Medicover. – Gotowość systemów Medicover do wystawiania typowych e-recept planujemy na połowę grudnia, w tym samym czasie apteki Medicover będą gotowe na realizowanie takich recept – dodaje ekspert Medicover Polska.

Czytaj także komentarz Piotra Soszyńskiego: Skalą wykorzystania telemedycyny jest jej zastosowanie w publicznym systemie ochrony zdrowia>>>

E-recepta jest jednym z elementów składających się na realizowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt „Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” – P1, służący cyfryzacji ochrony zdrowia w Polsce.

Od 1 stycznia 2019 roku każda apteka ma już obsługiwać elektroniczną receptę, a od 2020 roku e-recepty mają obowiązywać w całej Polsce.

Medicover prowadzi w całej Polsce 41 centrów medycznych. Współpracuje z 1250 placówkami partnerskimi. W sumie sieć opiekuje się ponad 8 tysiącami firm i ponad 660 tysiącami pacjentów. W warszawskim Wilanowie Medicover prowadzi szpital.

 

Przeczytaj teraz

Pierwsza placówka PZU Zdrowie wystawia e-recepty

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.11.2018

Wystawiona i zrealizowana została pierwsza e-recepta w sieci placówek własnych PZU Zdrowie. Funkcja ta dostępna jest w Centrum Medycznym Medica w Płocku. Do końca roku 2018 wystawianie e-recept możliwe będzie również w placówkach Artimed w Kielcach i Polmedic w Radomiu.

W roku 2019 e-recepty będą wystawiane we wszystkich placówkach własnych PZU Zdrowie.

Zgodnie z ustawą e-recepta ma być w powszechnym użytku od 1 stycznia 2020 roku.

E-recepty wprowadziły już także inne sieci medyczne. Połączenia e-recepty z  e-zwolnieniem i e-wizytą dokonał Enel-Med.

Czytaj: Enel-Med gotowy na przełom w opiece medycznej>>>

Ministerstwo Zdrowia zakończyło pilotaż testujący działanie rozwiązania, który objął kilka polskich miast. Ze statystyk opublikowanych po pilotażu wynika, że najstarszy posiadacz e-recepty miał 98 lat, a najmłodszy 3 miesiące. Co ciekawe, ponad połowa pacjentów korzystających z e-recepty ukończyła 60. rok życia.

Wprowadzenie e-recepty to korzyści zarówno dla pacjentów jak i dla lekarzy i farmaceutów, eliminuje bowiem błędy związane z nieprawidłowymi danymi, brakiem pieczątki czy niewyraźnym pismem, nie obliguje do posiadania papierowej wersji, co jest szczególnie istotne w przypadku potrzeby wykupienia tylko części przepisanych leków lub zgubienia recepty.  Zapewnia też pacjentowi stały dostęp do wszystkich wystawionych recept i informacji o dawkowaniu leków – poprzez Indywidualne Konto Pacjenta na telefonie lub komputerze.

PZU Zdrowie od kilku lat buduje własną sieć placówek, liczącą już ponad 60 centrów medycznych, między innymi w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Katowicach, Częstochowie, Radomiu, Płocku i Opolu.

W listopadzie zostały otwarte dwie placówki PZU – w Warszawie i w Krakowie.

Czytaj: PZU Zdrowie: nowe placówki medyczne w Krakowie i Warszawie>>>

Przeczytaj teraz

Jednolity tekst ustawy o zawodzie felczera

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.11.2018

W Dzienniku Ustaw RP opublikowany został jednolity tekst ustawy o zawodzie felczera, który dostosowuje jej przepisy do najnowszych regulacji, między innymi związanych z wystawianiem e-recept.

Ustawa o zawodzie felczera została uchwalona 20 lipca 1950 roku. Tekst jednolity zawiera zmiany wprowadzone ustawą z 1 marca 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (Dz. U. poz. 697) oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 11 października 2018 roku.

Czytaj: Weszło w życie rozporządzenie w sprawie recept>>>

W Polsce od wielu lat nie kształci się nowych felczerów, jednak osoby, które w przeszłości zdobyły ten zawód, mogą go w dalszym ciągu wykonywać. Poza tym felczerzy z innych krajów Unii Europejskiej mogą po uznaniu ich kwalifikacji pracować w Polsce w swoim zawodzie.

Uprawnienia felczera obejmują świadczenia zdrowotne wobec pacjentów niewymagających specjalistycznej opieki lekarskiej oraz w nagłych przypadkach ocenę stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania, ustalanie rozpoznania choroby, wdrażanie leczenia oraz przepisywanie na recepcie produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Felczer może także między innymi prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową, wykonać defibrylację pod kontrolą EKG, kaniulację, pobierać krew czy wykonywać szczepienia, a pod nadzorem lekarza – wykonywać drobne zabiegi chirurgiczne.

Przeczytaj teraz

Rząd wesprze finansowo informatyzację aptek

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.10.2018

Projekt wsparcia finansowego dla aptek ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia ma pomóc w terminowym wdrażaniu projektu e-recepty. Plan zakłada możliwość pomocy dla wszystkich aptek, które w 2018 roku dokonały zakupu sprzętu IT i płacą podatki w Polsce,

Ministerstwo zaproponowało aptekarzom możliwość podwójnego uznania za koszt tych wydatków, które zostały od początku 2018 roku poniesione przez daną aptekę na sprzęt IT oraz oprogramowanie. Wsparcie finansowe dotyczyć będzie sprzętu potrzebnego do obsługi e-recepty, czyli komputerów, monitorów, a także oprogramowania. Katalog produktów w najbliższym czasie zostanie doprecyzowany.

Wsparcie dotyczy możliwości odliczenia pewnych kwot od podatku. Wstępnie określone zostały też założenia, które mówią, że jeden przedsiębiorca może dodatkowo odliczyć 19 procent podatku od zakupu sprzętu komputerowego za kwotę 3500 zł na jedno stanowisko komputerowe. Tego odliczenia może dokonać na 4 stanowiska w jednej aptece i maksymalnie na 4 apteki.

Resort uzasadnia, że celem takiego rozwiązania jest likwidowanie barier informatycznych dla przedsiębiorców aptecznych, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Odzyskane dzięki wsparciu finansowemu pieniądze ułatwią im solidne przygotowanie do wyzwań 2019 roku, takich jak np. serializacja – zakup skanerów, czytników kodów kreskowych 2D itp.

Datą krańcową skorzystania z tego wsparcia jest 31 grudnia 2018 roku.

 

Przeczytaj teraz

Neuca: ponad 4 tysiące e-recept

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.08.2018

Placówki Grupy Neuca, wchodzące w skład sieci Świat Zdrowia, w II kwartale 2018 roku, jako jedne z pierwszych w Polsce, zaczęły realizować e-recepty i do 17 sierpnia 2018 wystawiły ich ponad 4 tysiące.

W pilotażu biorą udział dwie przychodnie Judyta, działające w Skierniewicach. Poza tym e-recepty wystawiają także lekarze z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach a także placówki medyczne z Siedlec.

W pierwszym kwartale 2018 sieć przychodni Świat Zdrowia powiększyła się o kolejną przychodnię lekarską i liczy obecnie 64 placówki, które obejmują opieką medyczną prawie 150 tysięcy osób.

W Ii kwartale 2018 spółka wzmocniła obszar badań klinicznych o firmę Clinmed Pharma, działającą w segmencie CRO.

Neuca w pierwszej połowie roku 2018 odnotowała wzrost przychodów o ponad 4 procent do 3,94 mld zł. Jednocześnie Grupa zachowała silną pozycję rynkową osiągając 28,6 procenta udziałów w branży hurtu aptecznego.

Spółka w pierwszej połowie 2018 roku wypracowała blisko 51,7 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych, czyli o 10 procent więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku. W samym drugim kwartale 2018 Neuca zarobiła 18,5 mln zł netto, co oznacza wzrost o 58 procent.

Przeczytaj teraz

18 kwietnia 2018 wejdzie w życie ustawa o e-recepcie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 10.04.2018

10 kwietnia 2018 opublikowana została ustawa z 1 marca 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty. Ustawa wejdzie w życie 18 kwietnia 2018.

E-recepta to jeden z elementów procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia w Polsce, realizowanego w ramach projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1).

Dzięki zmianom wprowadzonym za pomocą ustawy możliwe będzie wystawienie recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia oraz zlecenia na wyroby medyczne, jako kontynuacji zaopatrzenia w wyroby medyczne, nie tylko po osobistym zbadaniu pacjenta, ale również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Ustawa wprowadza także dodatkowy – obok podpisu kwalifikowalnego oraz profilu zaufanego ePUAP – dopuszczalny sposób podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej, poprzez wykorzystanie, wytworzonego na potrzeby podpisywania elektronicznych zwolnień lekarskich, sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych, dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Nowe przepisy modyfikują dotychczasowe zasady dotyczące podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej, wystawiania zapotrzebowań na produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, a także wystawiania, realizacji i kontroli recept oraz sprawozdawczości aptek do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przeczytaj teraz

Ustawa wprowadzająca e-receptę podpisana

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.04.2018

Prezydent RP podpisał ustawę z 1 marca 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty, jednej z kluczowych e-usług, stanowiącej element procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia w Polsce.

Informatyzacja odbywa się w ramach projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1).

Realizowany przy wsparciu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia projekt P1 polega na wdrożeniu systemów informatycznych, które pozwolą na usprawnienie procesów związanych z planowaniem i realizacją świadczeń zdrowotnych, monitorowaniem i sprawozdawczością z ich realizacji, dostępem do informacji o udzielanych świadczeniach oraz publikowaniem informacji w obszarze ochrony zdrowia.

Ustawa umożliwia wystawienie recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia oraz zlecenia na wyroby medyczne, jako kontynuacji zaopatrzenia w wyroby medyczne, nie tylko po osobistym zbadaniu pacjenta, ale również po zbadaniu pacjenta za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Nowelizacja wprowadza też dodatkowy – obok podpisu kwalifikowalnego oraz profilu zaufanego ePUAP – dopuszczalny sposób podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej, poprzez wykorzystanie, wytworzonego na potrzeby podpisywania elektronicznych zwolnień lekarskich, sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych, dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Nowelizacja modyfikuje także dotychczasowe zasady dotyczące podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej, wystawiania zapotrzebowań na produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, a także wystawiania, realizacji i kontroli recept oraz sprawozdawczości aptek do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przeczytaj teraz