Pracodawcy Medycyny Prywatnej obecni podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.09.2023

6 września 2023 r., podczas ścieżki „Zdrowie i Biznes” odbywającej się w ramach XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu, o godz. 13:45 w sali 6.25 (VI piętro Hotelu Gołębiewski) rozpocznie się panel dyskusyjny Pracodawców Medycyny Prywatnej pt.: „Medycyna prywatna w systemie ochrony zdrowia”.

Poniżej szczegóły wydarzenia:

MODERATOR: Krzysztof Jakubiak

PRELEGENCI:

 1. Piotr Bromber – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 2. Filip Nowak – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
 3. Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka – Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego
 4. Artur Białkowski – Wiceprezes Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej
 5. Jakub Szulc – Członek Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej
 6. Andrzej Podlipski – Członek Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej

OBSZARY DO DYSKUSJI:

Polska opieka zdrowotna finansowana jest przez połączenie licznych źródeł finansowania, w tym wydatków rządowych i obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego oraz środków prywatnych, takich jak bezpośrednie wydatki gospodarstw domowych, wydatki organizacji pozarządowych
i prywatnych podmiotów – abonamenty medyczne. Sektor prywatny to nie tylko prywatny świadczeniodawca, lecz także prywatny płatnik usług zdrowotnych. Z abonamentów medycznych korzysta już dzisiaj w Polsce parę milionów polskich pacjentów. Prywatne podmioty lecznicze niezwykle skutecznie uzupełniają publiczny system opieki zdrowotnej, a tym samym skutecznie budują bezpieczeństwo zdrowotne Polaków. Model medycyny prywatnej jest zupełnie niewykorzystanym elementem systemu opieki zdrowotnej, a przecież niewątpliwie sprzyja innowacyjności w opiece zdrowotnej. Medycyna prywatna to efektywna organizacja procesu diagnostyczno-terapeutycznego, to nośnik jakości i nowych technologii, to realne zaplecze dla realizacji programów poprawiających dostępność do świadczeń dla polskiego pacjenta. Jak w pełni wykorzystać jej potencjał? Czy w najbliższych latach uda się stworzyć rozwiązania prawne i mechanizmy finansowe pozwalające na zwiększenie dostępności do podmiotów prywatnych?

POZOSTAŁE PANELE Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI PMP:


➡️5.09.2023 r., godz. 16:40, sala 6.25 (VI piętro Hotelu Gołębiewski)

„Nowoczesne narzędzia finansowania w ochronie zdrowia”

 • z udziałem Artura Białkowskiego – Wiceprezesa Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej

➡️6.09.2023 r., godz. 14:55, namiot zewnętrzny nr A2 (strefa Dolnośląskie Innovation Rocket, blisko stoiska Biedronki, na tyłach stoiska RASP-u)

„W zdrowym ciele zdrowy duch – czyli jak zadbać o pracowników?”

 • z udziałem Artura Białkowskiego – Wiceprezesa Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej

➡️6.09.2023 r., godz. 18:20, sala 6.24 (VI piętro Hotelu Gołębiewski)

WYDARZENIE SPECJALNE: OKRĄGŁY STÓŁ „PRIORYTETY ZDROWOTNE POLSKIEJ PREZYDENCJI W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ 2025”

 • z udziałem przedstawicieli Pracodawców Medycyny Prywatnej:
  * Dr. Andrzeja Mądrali – Prezesa Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej,
  * Artura Białkowskiego – Wiceprezesa Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej,
  * Pawła Łangowskiego – Eksperta Pracodawców Medycyny Prywatnej

➡️7.09.2023 r., godz. 8:30

Zamknięta debata z Wiceministrem Zdrowia Maciejem Miłkowskim na temat: „Innowacyjnych rozwiązań systemowych oraz innowacyjnych terapii”

 • z udziałem Katarzyny Masłowskiej – Dyrektor ds. strategii i marketingu, Air Liquide Healthcare (współorganizator wydarzenia, członek Pracodawców Medycyny Prywatnej)

PONADTO ZAPRASZAMY:

 1. do specjalnej STREFY ZDROWIA (VI piętro Hotelu Gołębiewski), gdzie w dniach 5-6.09.2023 r. będzie można zaszczepić się przeciw grypie oraz tężcowi, krztuścowi i błonicy. Dodatkowo firmy należące do Pracodawców Medycyny Prywatnej (Medicover, Diagnostyka, Alab laboratoria, Synevo) przygotowały dla uczestników Forum specjalne, zdrowotne niespodzianki 😊.

Więcej informacji na temat wydarzenia tutaj.

Przeczytaj teraz

Pozorny wzrost nakładów nie wpływa na poprawę sytuacji w ochronie zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.09.2022

Wzrost wydatków NFZ na świadczenia opieki zdrowotnej w ostatnich latach nie spowodował postępu w ich dostępności, w wielu obszarach, na co wpływa szereg czynników. Rozmawiali o nich uczestnicy panelu dyskusyjnego pt. „Efektywne finansowanie i organizacja ochrony zdrowia”, który odbył się w ramach Forum Ochrony Zdrowia, będącego częścią XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

W panelu brała udział Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med, która mówiła między innymi o rosnących kosztach udzielania świadczeń. Źródłem wzrostu kosztów funkcjonowania podmiotów leczniczych są głównie wynagrodzenia personelu, a także rosnące koszty energii, usług oraz postępująca inflacja.

– Inflacja wynagrodzeń rozpoczęła się już w roku 2013, ale w ostatnim czasie obserwujemy jej znaczny wzrost. Powoduje to trudności w zarządzaniu placówkami medycznymi. Na ceny energii wpływają natomiast niesprzyjające warunki geopolityczne. To wszystko przekłada się na wzrost cen świadczeń medycznych – mówiła Anna Rulkiewicz.

Pozorny wzrost nakładów na zdrowie 

Nominalnie wyższe nakłady na zdrowie nie spowodowały lepszej dostępności do większości świadczeń. Poprawiła się jedynie sytuacja w pewnych zakresach, takich jak badania diagnostyki obrazowej czy okulistyka (operacje zaćmy).

-Wzrost nakładów na zdrowie jest pozorny i nie odczuwamy go w wielu obszarach – mówiła Anna Rulkiewicz. Według prezes Lux Med trudno optymistycznie patrzeć na kolejne miesiące.

-Mieliśmy pecha, bo wówczas gdy dojrzeliśmy do tego, aby zainwestować w system ochrony zdrowia, wybuchła pandemia, która była jednym z największych kryzysów w naszym kraju w ostatnich latach –  mówiła Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Racjonalizacja opieki zdrowotnej

Dyrektor Gałązka-Sobotka wspomniała o konieczności zracjonalizowania opieki medycznej.

– Rosną nakłady na opiekę zdrowotną, ale wartość nominalna tych nakładów spada i nie rośnie liczba świadczeń, co pokazuje spadek siły nabywczej. Jednak powinniśmy rozmawiać o tym, aby obecny system był w stanie „wyprodukować” więcej zdrowia za środki, którymi dysponujemy. Wyzwanie, przed którym stoimy, dotyczy więc tego, jak znaleźć sposób, aby  w obecnych okolicznościach pozornego wzrostu nakładów oraz gigantycznego wzrostu kosztów zwiększyć wydajność systemu – mówiła Małgorzata Gałązka-Sobotka.

W związku z małą wydajnością systemu publicznego coraz więcej inwestujemy w prywatną opiekę zdrowotną, co jednak nie jest w żaden sposób nagradzane.

-Brakuje perspektywy, nie ma także bodźców do tego, aby być bardziej odpowiedzialnym, jeśli chodzi o zróżnicowanie składki zdrowotnej. Poza tym patrząc z perspektywy pacjentów – powinniśmy się interesować skutecznością opieki zdrowotnej – dodała.

Trwa rewolucja w zakresie e-zdrowia

Za kluczowe kwestie uznała wyzwanie dotyczące zastosowanie rozwiązań, które spowodują, że mimo obiektywnych trudności uda się osiągnąć lepszą efektywność leczenia. Podejmowane są decyzje, które zapewniają lepszą opiekę pewnym grupom pacjentom (dotyczy to na przykład chorych na SMA czy na stwardnienie rozsiane). Jednak wskaźniki dotycząca całego społeczeństwa nie są optymistyczne, nastąpiło zatrzymanie wydłużania się życia oraz życia w dobrej jakości, na stan zdrowia populacji wpływają zagrożenia cywilizacyjne.

– Powinniśmy poważnie rozmawiać o wdrażaniu mechanizmów promujących jakość i nagradzać tych, którzy inwestują w nowe technologie – mówiła Gałązka-Sobotka.

Problemem, który poruszono podczas panelu, był także brak kadry w ochronie zdrowia oraz podejście do zawodu młodych ludzi, którzy oczekują zmiany warunków pracy, na przykład nie chcą pracować w nadgodzinach.

Lekarze preferują lżejszą pracę

Temat ten wywołał żywą dyskusję z udziałem publiczności. Biorący udział w spotkaniu dyrektorzy szpitali mówili o trudnościach, jakie mają z pozyskaniem pracowników, o odchodzeniu personelu ze szpitali do lżejszej pracy w przychodniach lub do pracy na własny rachunek. Mówiła o tym między innymi Irena Kierzkowska, dyrektor szpitala specjalistycznego w Olsztynie.

Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, wspomniał o metodach efektywniejszego wykorzystania kadry medycznej, na przykład o zmniejszeniu liczby lekarzy dyżurujących w szpitalach. Rozwiązaniem może być taki system organizacji pracy placówki, który nie wymaga utrzymywania odrębnych oddziałów szpitalnych i w ramach którego opieka nad pacjentem uzależniona jest od jego stanu, a nie od rodzaju wykonanego zabiegu czy operacji.

– Wzrost wynagrodzenia działa wprawdzie motywując, ale przynosi efekt krótkotrwały – mówił Jarosław Fedorowski. Dodał także, że rośnie oczekiwanie społeczeństwa dotyczące wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej. Wspomniał o koordynacji i współpracy placówek z różnych poziomów opieki (POZ, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, szpitale) oraz o konieczności wynagradzania szpitali, które stworzą konsorcja i organizacje i dzięki temu będą osiągały lepsze wyniki leczenia.

-Obecnie funkcjonują jako odrębne dziedziny usług, przeważnie nie powiązane z innymi  – dodał.

Piotr Bromber, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, odpowiadając na pytania obecnych wspomniał jedynie o wzroście nakładów na ochronę zdrowia o 50 procent w ciągu ostatnich 7 lat. Mówił także o zwiększeniu liczby miejsc na studiach medycznych, co w ciągu najbliższych lat powinno spowodować wzrost liczby lekarzy.Mówił o inwestowaniu w sprzęt diagnostyczny dla szpitali. Wspomniał o wzroście wyceny świadczeń i wprowadzanych rozwiązaniach. Jednak nie przedstawił konkretnych sposobów na rozwiązanie problemów poruszonych podczas dyskusji panelowej.

Przeczytaj teraz

Trwa rewolucja w zakresie e-zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.09.2022

Rozwiązania w zakresie e-zdrowia powinny przede wszystkim przynosić korzyści pacjentom i ułatwiać pracę personelowi medycznemu. W ostatnich latach w naszym kraju obserwujemy rewolucję w tym zakresie. Mówili o tym uczestnicy pierwszego panelu, który odbył się w ramach Forum Ochrony Zdrowia, będącego częścią XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Uczestniczący w panelu Marcin Łukasiewicz z Medicover podkreśli, że prywatny sektor ochrony zdrowia włącza się chętnie w działania w tym zakresie i dzieli się swoim doświadczeniem.

Według ministra zdrowia Adama Niedzielskiego mamy do czynienia z pewnego rodzaju „wybuchem technologicznym”.

-Okres stagnacji trwał długo, dopiero 3-4 lata temu zaczęły się fundamentalne zmiany. Zaczęliśmy od bazy, którą stanowią – e-recepta, e-skierowania itd.,  utworzyliśmy program domowej opieki medycznej, który sprawdził się szczególnie podczas pandemii – mówił minister Niedzielski.

Inne wprowadzane rozwiązania, oprócz DOM, to także szereg  pilotaży dotyczących nowoczesnych innowacyjnych urządzeń. Zajmował się tym utworzony w resorcie zdrowia dział innowacji a także Agencja Badań Medycznych.

Szef resortu zdrowia mówił także o konieczności sprawdzania szczelności systemu e-zdrowia oraz o wdrażaniu rozwiązań bezpośrednio przekładających się na opiekę nad pacjentem.

-Musimy ssprawić, aby system-e-usług był bardziej przyjazny dla pacjentów, jednym z rozwiązań, które chcemy wprowadzać, będzie powszechna e-rejestracja, czyli elektroniczne umownie się do każdego specjalisty – dodał.

Od zbierania danych do interwencji zdrowotnych

Były minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreślił, że niewiele krajów wprowadziło  powszechną usługę elektroniczną w zakresie opieki zdrowotnej, dostępną dla wszystkich obywateli.

-Obecnie zaczynamy wchodzić w zupełnie nowy obszar – interwencji e-zdrowia, który może stać się początkiem nowej ery – mówił Szumowski, który podał przykład grupy chorych  z migotaniem przedsionków, którzy dzięki rozwiązaniom w zakresie e-zdrowia otrzymują szansę na właściwą opiekę i tym samym – na uratowanie życia.

-Rozwiązania takie mają służyć nie urzędnikom i systemowi, ale pacjentom. Przy pełnym wprowadzeniu tego systemu można uzyskać redukcję śmiertelności nawet w wysokości 50 procent w tej grupie pacjentów – mówił

-Jest to gigantyczna zmiana i rewolucja przebiegająca  od zbierania danych do interwencji zdrowotnych – dodał Szumowski.

Mówił także o konieczności wprowadzania przez podmioty medyczne danych do rejestru. Rejestry bedą spełniały swoją rolę, gdy będą wypełniane rzetelnie. Podmioty medyczne powinny być nagradzane za wypełnianie tego obowiązku. Podkreślił także rolę ochrony danych zawartych w rejestrach.

Dyrektor Centrum e-Zdrowia Paweł Kikosicki mówił o pracach dotyczących infolinii dla pacjentów, która była szczególnie przydatna podczas pandemii oraz o opracowywaniu nowych usług.

-Chcemy zaangażować organizacje pacjentów w ich projektowanie – mówił.

Przytoczył też dane, z których wynika, że  już 16 milionów kont zostało utworzonych w ramach IKP, zanotowano także 2,3 miliona pobrań aplikacji.

Inne projekty, które są w trakcie opracowywania to – e-krew, e-transplant oraz system monitorowania kształcenia – wersja 2.

Krzysztof Sączka, Główny Inspektor Sanitarny, przypomniał ważną rolę inspekcji sanitarnej podczas pandemii oraz o zmianach organizacyjnych, jakie przeszła ta instytucja w ostatnich kilku latach. Umożliwiają one prowadzenie działań inspekcyjnych w ramach systemu SEPIS, który pozwala między innymi  na monitorowanie ognisk zakażeń.

Medicover: korzyści dla pacjentów, pracowników i systemu

Medicover ma ponad 10 lat doświadczeń w zakresie e-zdrowia, co maa duży wpływ na opiekę nad pacjentami tej sieci medycznej.

-Obecnie wykonujemy kilka tysięcy telekonsultacji dziennie. Pandemia bardzo pomogła w wyrobieniu dobrych nawyków u pacjentów, a cały nasz ekosystem wspierający pacjentów, przygotowany już wcześniej, umożliwił szybki rozwój e-usług właśnie w tym okresie. Z naszych doświadczeń wynika, że  najlepszy jest model hybrydowy.  Natomiast źrodłem sukcesu wprowadzanych rozwiązań jest postawienie na takie korzyści jak wartość dla pacjenta, poprawa efektywności systemu oraz zadowolenie personelu i ułatwienie mu pracy – mówił Marcin Łukasiewicz z Medicover.

Wspomniał także o inicjatywie realizowanej w ramach fundacji Medicover, która polega na wdrażaniu elektronicznej dokumentacji w medycynie szkolnej.

– System ten pomoże w dostępie do informacji o zdrowiu młodych pacjentów – podkreślił.

Prywatny sektor deklaruje pomoc

Prywatny sektor ochrony zdrowia deklaruje pomoc we wdrażaniu e-usług, włączając się chętnie w prace legislacyjne i opracowywanie nowych rozwiązań.

-Trzeba kontynuować prace, także w takim  kierunku, aby pacjenci sami mogli podejmować decyzje w zakresie opieki nad zdrowiem – mówił Łukasiewicz.

Moderatorem panelu był Michał Czarnuch z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, a udział w nim brali – Paweł Kikosicki, dyrektor Centrum e-Zdrowia, Michał Kępowicz z Philips Polska, Przemysław Mitkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Adam Niedzielski, minister zdrowia, Łukasz Szumowski, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii, Krzysztof Saczka, Główny Inspektor Sanitarny, oraz Marcin Łukasiewicz, członek zarządu Medicover. Do panelu dołączył także poseł Tomasz Latos.

Panel odbył się 6 września 2022 od godziny 12.00 do 13.00.

13 Forum Ochrony Zdrowia prowadzi Andrzej Mądrala, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej, a otworzył je Adam Niedzielski, minister zdrowia, który podkreślił, że jego uczestnikom przyświeca jeden cel, – aby pacjentom polskim było jak najlepiej.

W tym roku w Forum Ekonomicznym, które trwa od 6 do 8 września 2022, bierze udział 5300 gości, a Forum Ochrony Zdrowia liczy 720 uczestników.

Przeczytaj teraz

Przedstawiciele Pracodawców Medycyny Prywatnej na Forum Ekonomicznym

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.09.2022

Pracodawcy Medycyny Prywatnej są partnerem XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Przedstawiciele związku będą brali udział w panelach odbywających się w ramach Forum Ochrony Zdrowia.

Andrzej Mądrala, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej, będzie prowadził Forum Ochrony Zdrowia.

W panelu na temat szpitali w nowej rzeczywistości, który odbędzie się 8 września 2022 roku w godzinach od 12:35 do 13:35, wezmą udział przedstawiciele zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej – Jakub Szulc, dyrektor ds. korporacyjnych Alab laboratoria, oraz Andrzej Podlipski, prezes zarządu Scanmed S.A..

W panelu tym wezmą także udział: Peter Bizovský, wicemarszałek województwa preszowskiego, Słowacja, Waldemar Wierzba, dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie oraz posłowie na Sejm RP- Józefa Szczurek-Żelazko i Andrzej Sośnierz, Poseł. Moderatorem panelu będzie Andrzej Matyja, wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

W panelu dotyczących kamieni milowych w -zdrowia w Polsce (6 września od godziny 12.00) udział weźmie członek zarządu  Medicover Marcin Łukasiewicz. W panelu tym także będzie uczestniczył minister zdrowia Adam Niedzielski, Łukasz Szumowski, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii, oraz Krzysztof Saczka, Główny Inspektor Sanitarny.

W dyskusjach odbywających się w ramach Forum Ochrony Zdrowia i w ramach ścieżki tematycznej– Biznes i zdrowie będą także brali udział przedstawiciele firm będących członkami Pracodawców Medycyny Prywatnej. Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med, będzie uczestnikiem panelu pt. „Czy po epoce Covid placówki medyczne są bezpieczne dla pacjenta?” (7 września),  panelu „Efektywne finansowanie i organizacja ochrony zdrowia” (6 września) oraz panelu „Po pierwsze Zdrowie” (7 września). W tym ostatnim panelu udział weźmie także Andrzej Mądrala, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Forum Ekonomiczne pokazało ważną rolę sektora prywatnego

Marcin Łukasiewicz, członek zarządu Medicover, weźmie udział w dyskusji na temat zdrowia psychicznego Polaków, która odbędzie się w ramach ścieżki tematycznej „Biznes i zdrowie” 7 września 2022.

Także 7 września o godzinie 12:35 w panelu „Kondycja Zdrowotna pracowników a rola pracodawcy” weźmie udział Justyna Goscinska-Bociong, dyrektor Działu Komunikacji i Marki Korporacyjnej w Medicover. Panel jest częścią Studio RASP  wezmą w także nim udział:
 Grzegorz Szczepanski, Hill+Knowlton Strategies,
Agnieszka Maciejewska, Discovery Inc,
 Moderatorem będzie Diana Żochowska, Ringier Axel Springer Polska.

 Natomiast  7 września o godzinie 13:45 w Strefie WP i odbędzie się dyskusja na temat „Jak dbać o własny well-being w rozwoju zawodowym”. Ze strony Medicover dyskutować będzie również  Justyna Gościńska-Bociong.

XXXI Forum Ekonomicznego odbędzie się od 6 do 8 września 2022 roku w Karpaczu. W ramach wydarzenia zaplanowano ponad 300 debat, spodziewanych jest ponad 4 tysiące uczestników.

Ważną częścią wydarzenia jest Forum Ochrony Zdrowia, które jest jedną z najbardziej prestiżowych konferencji poświęconych ochronie zdrowia z udziałem wszystkich zainteresowanych tą problematyką: przedstawicieli administracji państwowej i środowisk pacjenckich, dyrektorów placówek medycznych, ekspertów i kadry zarządzającej sektorem farmaceutycznym.

Przeczytaj teraz

Pracodawcy Medycyny Prywatnej parterem Forum Ekonomicznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.08.2022

Pracodawcy Medycyny Prywatnej będą partnerem XXXI Forum Ekonomicznego, które odbędzie się od 6 do 8 września 2022 roku w Karpaczu. W ramach wydarzenia odbędzie się ponad 300 debat, spodziewanych jest ponad 4 tysiące uczestników.

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „Europa w obliczu nowych wyzwań”. Jak co roku na uczestników czeka bogaty program merytoryczny. Do Karpacza na trzy dni zjadą się najważniejsze osoby w kraju oraz w regionie: liderzy polityki, gospodarki, samorządu, wybitni przedstawiciele świata kultury i nauki. Debaty relacjonowane są przez dziennikarzy z całej Europy.

Przez trzydzieści lat swojego istnienia Forum stało się platformą wymiany poglądów i kształtowania opinii liderów, jednym z najistotniejszych miejsc spotkań elit polityczno-biznesowych w Europie. Na Forum od lat padają ważne deklaracje dotyczące polityki gospodarczej, a opinie uczestników cytowane są przez światowe media oraz omawiane przez środowiska eksperckie.

Aktywnie uczestniczyliśmy w XXX Forum Ekonomicznym

W ramach Forum odbędą się wydarzenia tematyczne, dotyczące takich zagadnień jak między innymi biznes i zarządzanie, bezpieczeństwo, innowacje, energetyka, media i komunikacja, polityka międzynarodowa, nowa gospodarka i zrównoważony rozwój.

W tym roku odbędzie się Forum Regionów, Polonijne Forum Ekonomiczne, Salon Przemysłu Turystycznego (I edycja inauguracyjna), Europa Karpat oraz Forum Ochrony Zdrowia, w którym wezmą udział przedstawiciele Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Od ponad 10 lat Forum Ochrony Zdrowia jest nieodłącznym elementem Forum Ekonomicznego umożliwiającym wymianę doświadczeń i prezentację nowych pomysłów na zarządzanie i finansowanie systemu ochrony zdrowia. Jest to przede wszystkim miejsce dyskusji o tematach zdrowotnych z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego. Biorą w nich udział wszyscy interesariusze sektora zdrowotnego w Polsce i w Europie.

Dyskusje toczą się w następujących obszarach: finansowym, regulacyjnym i innowacyjnym. Forum Ochrony Zdrowia to jedna z najbardziej prestiżowych konferencji poświęconych ochronie zdrowia z udziałem wszystkich zainteresowanych tą problematyką: przedstawicieli administracji państwowej i środowisk pacjenckich, dyrektorów placówek medycznych, ekspertów, kadry zarządzającej sektorem farmaceutycznym.

Liczba uczestników FOZ w ostatnich latach zbliżała się do 500 osób. Wśród nich zawsze są liczni przedstawiciele ścisłego kierownictwa Ministerstwa Zdrowia. Zwykle uczestniczy w nich również sam minister zdrowia. Dynamika rozwoju Forum Ochrony Zdrowia, zaangażowanie wielu partnerów instytucjonalnych i biznesowych oraz inspirowanie kolejnych tematów zarówno w środowiskach branżowych, jak i na łamach mediów dowiodły, że ochrona zdrowia to obszar, który należy do priorytetowych z przyczyn ekonomicznych i społecznych.

Organizatorem Forum Ekonomicznego jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.

Więcej informacji na temat Forum dostępnych jest na stronie www.forum-ekonomiczne.pl

Przeczytaj teraz

Prywatne wydatki to jedna trzecia wszystkich wydatków na ochronę zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.09.2021

Adam Rozwadowski, wiceprezes zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej, założyciel Centrum Medycznego Enel-Med

Wartość rynku prywatnych usług medycznych w roku 2021 szacowana jest na 56 mld zł, podczas gdy budżet NFZ na rok 2021 ma wartość 105 mld zł. Wynika z tego, że wydatki prywatne stanowią już jedną trzecią wszystkich wydatków na ochronę zdrowia. W roku 2024 mają one osiągnąć 79 mld zł.

Wydatki prywatne rosną więc jednocześnie z wydatkami Narodowego Funduszu Zdrowia.

56 mld zł, na jakie szacowne są przez agencję PMR prywatne wydatki na zdrowie w roku 2021, obejmuje zarówno finansowanie komercyjnych świadczeń zdrowotnych w formie abonamentów, prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych oraz świadczeń typu fee for service, jak i dopłaty do leków.

Dane te potwierdzają także informacje Polskiej Izby Ubezpieczeń, według której także prywatne wydatki na zdrowie stanowią jedną trzecią wszystkich wydatków na ten cel. Wynika z tego, że sektor prywatny nie jest wyłącznie uzupełnienie systemu ochrony zdrowia, ale stanowi jego znacząca część, w dodatku taką, z którą ani NFZ ani Ministerstwo Zdrowia nie mają żadnych problemów, ponieważ nią nie zarządzają.

Można sobie wyobrazić, co by się stało, gdy zabrakło tych świadczeń, mogłoby to spowodować ogromną zapaść systemu ochrony zdrowia.

Zapowiedź wzrostu prywatnych wydatków do 79 mld zł w roku 2024 jest bardzo prawdopodobna, gdyż rosną one dynamicznie. Wynika to z faktu, że Polacy stają się coraz bardziej zamożni i klasa średnia rośnie w siłę.

Czytaj także: Rynek prywatnej opieki zdrowotnej notuje rekordowe wzrosty>>>

Według badań 48 procent pacjentów korzysta z obu systemów ochrony zdrowia – z publicznego i prywatnego, a 9 procent – tylko z prywatnego. Wybierając placówki prywatne, pacjenci przede wszystkim zwracają uwagę na szybkość dostępu do świadczeń medycznych, wysokie kwalifikacje personelu oraz jakość obsługi pacjentów, łącznie z obsługą administracyjną, które jest również ważna.

W świadczeniach prywatnych przeważają usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, mniejszy jest natomiast udział leczenia szpitalnego, chociaż on także w ostatnim czasie wzrósł zdecydowanie.

Wynika to z faktu, że część szpitali prywatnych straciła kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na skutek utworzenia sieci szpitali w roku 2017. Później te szpitale znalazły swoją niszę, rozwinęły specjalności, na które jest popyt, i zaczęły dobrze wykorzystywać swój potencjał, oferując świadczenia komercyjne.

Czytaj także: Jakość, reforma sieci szpitali i pacjent w centrum uwagi>>>

Ponieważ Enel-Med nie został włączony do sieci szpitali, straciliśmy prawie cały kontrakt z NFZ, który mieliśmy (oprócz kontraktu na diagnostykę obrazową). W momencie, gdy został ogłoszony dodatkowy konkurs na świadczenia okulistyczne, wzięliśmy w nim udział, ale niestety nie wygraliśmy, choć uważaliśmy, że powinniśmy się znaleźć w grupie zakwalifikowanych podmiotów. Sprawę skierowaliśmy do sądu, w rezultacie czego wygraliśmy i uzyskaliśmy kontrakt.

W efekcie zniesienia limitów na świadczenia okulistyczne, co miało miejsce w roku 2019, okulistyka rozwija się bardzo dobrze. Była to dobra decyzja, gdy weźmie się pod uwagę, ilu pacjentów wyjeżdżało na operacje okulistyczne do Czech czy na Słowację.

Jednak kontrakt z NFZ stanowi jedynie około 2 procent wszystkich przychodów Enel-Med. Mamy bardzo rozwinięty system abonamentowy, duży udział w naszych przychodach mają przychody z usług fee for service, z medycyny sportowej oferowanej przez placówki Enel-Sport oraz ze świadczeń w zakresie stomatologii.

Enel-Med dynamicznie się rozwija, dlatego tym roku przeprowadziliśmy dodatkową emisję akcji i środki uzyskane z tego źródła przeznaczymy między innymi na otwieranie nowych przychodni wielospecjalistycznych oraz rozwijanie stomatologii.

Zdarzało się, że wiele placówek prywatnych zadłużało się w czasie, gdy traciły kontrakty w momencie powstania sieć szpitali, jednak w ich przypadku istnieje możliwość poradzenia sobie z tym problemem za pomocą dobrego wykorzystanie możliwości kapitałowych.

Istnieją takie rozwiązania jak leasing zwrotny budynku, w ramach którego obiekt po kilku czy kilkunastu latach wraca do właściciela. Można także sprzedać budynek szpitala firmie, która potem wynajmuje go byłemu właścicielowi.

W trudnym okresie firmy prywatne często korzystały z leasingu zwrotnego. Jest to ogólnie przyjęte rozwiązanie. Na przykład 98 procent infrastruktury Enel-Med to obiekty wynajęte, łącznie ze szpitalem Centrum działającym w Warszawie.

Korzystając z doświadczeń placówek prywatnych, takie rozwiązania mogłyby także zastosować placówki publiczne, oczywiście, pod warunkiem przekształcenia się w spółki kapitałowe. Zwykle wnoszą one jako aport do spółki budynki szpitali, które można oddać w leasing zwrotny lub sprzedać.

Korzystanie z takich rozwiązań przez placówki publiczne mogłoby pomóc w ograniczeniu ich zadłużania. 20 lat temu dług szpitali publicznych wynosił 7 mld zł, w roku 2015 – 10,9 mld zł, a obecnie jego wartość to 15,6 mld zł. Wartość tego długu wzrasta więc dynamicznie, mimo coraz wyższych środków przekazywanych z budżetu państwa na szpitale.

Czytaj także: Powinniśmy płacić za zdrowie, a nie za chorobę>>>

Istotnym źródłem finansowania ochrony zdrowia mogłyby także być dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, które obecnie stanowią niewielki udział w tym finansowaniu. Jednak szersze ich wprowadzenie wymaga zmian systemowych, o których ostatnio mniej się mówi, nie były nawet tematem panelu dotyczącego finansowania podczas Forum Ochrony Zdrowia, które było częścią XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Temat dodatkowych ubezpieczeń jest dosyć trudny, ponieważ w Konstytucji RP istnieje zapis, gwarantujący równy dostęp wszystkich obywateli do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Jeżeli pacjent ubezpieczony prywatnie i jednocześnie płacący składkę na NFZ “przeskakiwałby kolejkę”, to łamałby zasadę równego dostępu do tych świadczeń.

Aby system taki działał skutecznie, musiałby zostać zmieniony katalog świadczeń gwarantowanych i musiałyby jasno zostać określone zasady funkcjonowania takiego systemu. Na razie nie ma zapowiedzi wprowadzania takich zmian.

Jednak nawet bez takich rozwiązań rynek prywatnych usług medycznych ciągle się rozwija. Wiele firm, także tych z kapitałem zagranicznym, dynamicznie inwestuje na tym rynku, przejmując istniejąca infrastrukturę. Otwieranych jest także wiele nowych placówek, co wynika z zapotrzebowania rynku i z faktu, że Polacy mają coraz większe możliwości finansowe.

Patrząc na wzrastający udział sektora prywatnego w systemie ochrony zdrowia, można się spodziewać, że po kolejnych 30-tu latach przemian poziomy udziału obu sektorów się wyrównają.

Adam Rozwadowski mówił na temat finansowania ochrony zdrowia podczas jednego z paneli dyskusyjnych, będącego częścią Forum Ochrony Zdrowia, odbywającego się w ramach XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu, od 7 do 9 września 2021.

Czytaj więcej na ten temat: Aktywnie uczestniczyliśmy w XXX Forum Ekonomicznym>>>

Przeczytaj teraz

Jakość, reforma sieci szpitali i pacjent w centrum uwagi  

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.09.2021

Dr n. med. Krzysztof Bury
Dyrektor medyczny, członek zarządu Grupy Scanmed 

Jakość w ochronie zdrowia, reforma sieci szpitali i pacjent w centrum uwagi to niewątpliwie trzy kluczowe aspekty, które poruszane były podczas sesji Forum Ochrony Zdrowia w ramach XXX Forum Ekonomicznego, które odbywało się od 7 do 9 września 2021 w Karpaczu. 

Jakość w ochronie zdrowia jest kwestią najistotniejszą. Czymś, czego oczekują pacjenci, ale też bezwzględnym czynnikiem, który należy w określony sposób monitorować i doceniać podmioty medyczne świadczące swoje usługi na najwyższym poziomie.  

Powinniśmy płacić za jakość udzielanych świadczeń i ich efekt długofalowy, a nie tylko za wykonanie danej procedury. Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta choć wymaga jeszcze dopracowania, to bardzo dobry kierunek reformy w ochronie zdrowia. Nie wystarczy bowiem wykonać procedurę, ale trzeba wykonać ją zgodnie z najlepszą wiedzą medyczną, najnowszymi standardami i przez wykwalifikowany personel medyczny.  

Zgodnie z wypowiedziami ministra zdrowia Adama Niedzielskiego podczas forum, jakość w ochronie zdrowia będzie opierała się na trzech filarach: klinicznym, konsumenckim i zarządczym. Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na aspekt konsumencki. Oznacza to, że nie tylko najlepiej wykonana usługa medyczna (filar kliniczny), ale właśnie ocena satysfakcji pacjenta z pobytu w szpitalu, wykonania procedury i opieki przez personel medyczny będą jednym z trzech podstawowych czynników oceny podmiotu medycznego.  

Jest to prawdziwa rewolucja i szansa, by w polskim systemie ochrony zdrowia funkcjonowały najlepsze podmioty medyczne. Jako Grupa Scanmed już od dawna poświęcamy jakości wiele uwagi. Dzięki publikacji wyników oceny jakościowej danego podmiotu medycznego (zgodnie z projektem ustawy o ochronie zdrowia), pacjent będzie miał możliwość wyboru najlepszego miejsca leczenia.  

Tu warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Czy w przypadku bardzo dobrych ośrodków kolejka oczekujących nie wydłuży się z powodu ogromnego zainteresowania pacjentów? Niemniej jednak ten aspekt z pewnością można rozwiązać, poszerzając bazę łóżkową i pozyskując nowy personel. 

Temat kadry medycznej i jej braku także przewijał się podczas całego Forum Ochrony Zdrowia. Być może jednym z sposobów na rozwiązanie tego problemu okaże się zapowiadana reforma sieci szpitali. Wówczas część oddziałów przestanie pełnić dwudziestoczterogodzinne dyżury, a zacznie świadczyć usługi w trybie jednego dnia lub też nastąpi konsolidacja oddziałów lub szpitali.  

W ten sposób u części podmiotów zmniejszy się zapotrzebowanie na personel medyczny. Być może ustawa o jakości w ochronie zdrowia spowoduje, iż pewne podmioty z najniższą jakością usług wypadną z systemu, a kadra medyczna przejdzie do tych podmiotów, które będą wyróżniać się jakością.  

Czytaj także: Aktywnie uczestniczyliśmy w XXX Forum Ekonomicznym>>>

Z pewnością projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta wymaga jeszcze wiele pracy i stworzenia właściwego systemu monitorowania jej poszczególnych elementów dostosowanych do zakresu świadczonych usług (na przykład pacjent planowy czy przyjmowany w trybie ostrodyżurowym) albo do stopnia referencyjności danego podmiotu (na przykład szpital powiatowy czy szpital uniwersytecki). 

Jak pokazuje projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej, nieważna jest struktura właścicielska, a jakość udzielanych świadczeń medycznych. Pacjenta nie interesuje bowiem, kto jest właścicielem szpitala (sektor publiczny bądź prywatny), a szansa na wyleczenie lub w przypadku braku możliwości wyleczenia – jak najlepszy dalszy komfort życia z chorobą przewlekłą.  

Pandemia Covid-19 jasno pokazała, że struktura właścicielska nie miała znaczenia. Sektor prywatny włączył się bardzo aktywnie w walkę z pandemią, oddając łóżka, oddziały czy całe szpitale dla chorych na Covid-19. Przykładem może być Grupa Scanmed, która od samego początku zaangażowała się w walkę z epidemią na wielu poziomach i oddała ponad 200 łóżek dla chorych z Covid-19. W swojej strukturze nadal posiadamy oddział covidowy i współpracując z lokalnymi władzami, przygotowujemy się do kolejnej fali zachorowań. Ta współpraca sektora publicznego i prywatnego pokazała, jak wiele jesteśmy w stanie zrobić wspólnie i jak wiele jeszcze przed nami. 

Pacjent w centrum uwagi to jeszcze jedna kwestia, która przewijała się podczas Forum Ochrony Zdrowia w Karpaczu. Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej jest skoncentrowany na pacjencie i jego ocenie satysfakcji, ale też stworzony fundusz kompensacyjny ułatwi choremu drogę odszkodowawczą w przypadku błędu medycznego.  

Inny aspekt to opieka koordynowana, a więc opieka skupiona na pacjencie. Jak pokazują nasze doświadczenia z opieki koordynowanej, na przykład u chorych po zawale serca, pacjent odnosi ogromne korzyści z takiej opieki i ma szansę na poprawę wyników leczenia.  

Tak naprawdę opieka koordynowana powinna obejmować większość najczęściej spotykanych problemów zdrowotnych w Polsce. Zwróciłbym uwagę na jeden ważny element tej opieki – prowadzenie chorego przez stały zespół. To element, bez którego nie można mówić o opiece koordynowanej. Z punktu widzenia chorego zmieniający się zespół przy każdej wizycie nie ma nic wspólnego z opieką koordynowaną i poczuciem, że jest właściwe prowadzony.

Czytaj także: Powinniśmy płacić za zdrowie, a nie za chorobę>>>

Przeczytaj teraz

Rekordowe Forum Ochrony Zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.09.2021

Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

Tegoroczne, jubileuszowe XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu, było wyjątkowe ze względu na szczególnie aktywny i znaczący udział przedstawicieli Pracodawców Medycyny Prywatnej w panelach dyskusyjnych Forum Ochrony Zdrowia, będącego częścią tego przedsięwzięcia.

W Forum Ekonomicznym przedstawiciele związku biorą udział od kilku lat, podobnie jak w innych spotkaniach branżowych, w tym roku jednak uczestniczyli aż w sześciu panelach dyskusyjnych, podczas których rozmawiali na temat istotnych zagadnień dotyczących systemu ochrony zdrowia w Polsce i jako eksperci dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Dyskusje, w których braliśmy udział, dotyczyły innowacji w ochronie zdrowia, finansowania świadczeń medycznych, sytuacji szpitali i perspektywy rozwoju tego sektora ochrony zdrowia, miejsca i roli pacjenta w opiece zdrowotnej, jakości w ochronie zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, szczepień i dbania o zdrowie pracowników, a także doświadczeń okresu pandemii i jej skutków odczuwanych przez cały sektor.

Szczególnie innowacje i dbanie o jakość opieki zdrowotnej to obszary, na których prywatne placówki medyczne działają już od dłuższego czasu i chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami i analizami na ten temat. Dotyczą one między innymi telemedycyny, która może stanowić nowoczesne narzędzie uzupełniające tradycyjne leczenie w placówce medycznej, szczególnie w okresie pandemii a także w sytuacjach, gdy pacjent preferuje taki sposób kontaktu, gdyż jest dla niego wygodniejszy i gdy jest to także uzasadnione medycznie.

Badania prowadzone przez prywatne podmioty w tym zakresie pokazują, że duży odsetek pacjentów jest zadowolonych z takich rozwiązań, na przykład osoby niepełnosprawne czy mieszkańcy miejscowości, w których trudno o wizytę stacjonarną.

Warto rozwijać te nowoczesne narzędzia i nie ograniczać ich stosowania poprzez wprowadzanie limitów. Tworzenie właściwych standardów, monitorowanie i nadzorowanie sposobu prowadzenia teleporad to sposób na właściwe ich wykorzystanie. Prywatne placówki chętnie się dzielą swoją wiedzą w tym zakresie, także z placówkami publicznymi.

Czytaj także: Aktywnie uczestniczyliśmy w XXX Forum Ekonomicznym >>>

Debaty odbywane wspólnie z przedstawicielami ważnych instytucji takich jak między innymi Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Agencja Badań Medycznych czy Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, stanowiły także okazję do przekazania uwag i postulatów wszystkich członków Pracodawców Medycyny Prywatnej, dotyczących problemów, z jakimi spotykają się podczas prowadzenie działalności.

Biorący udział w spotkania odbywanych w ramach Forum Ochrony Zdrowia przedstawiciele związku stanowili wspólny głos reprezentujący środowisko prywatnych świadczeniodawców i podkreślali rolę prywatnego sektora jako istotnego elementu całego systemu ochrony zdrowia.

Rolę tego sektora dostrzeżono szczególnie w czasie pandemii, kiedy obowiązywało hasło „wszystkie ręce na pokład”, użyte także przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego podczas panelu dyskusyjnego na ten temat.

W okresie pandemii wyraźnie stało się widoczne, że zarówno sektor publiczny jak i prywatny mogą wspólnie działać na rzecz pacjentów, a cel ich działania jest taki sam- dobro pacjenta.

Liczymy na kontynuację tej współpracy, nie tylko w czasie pandemii, która, jeśli jej czwarta fala przyniesie duży wzrost hospitalizacji, być może będzie wymagała naszego ponownego zaangażowania, ale także w czasie, gdy prowadzimy bieżącą działalność.

Mamy nadzieję, że wspólne rozmowy na tematy dotykające wszystkie podmioty rynku medycznego i porozumienie wynikające z faktu, że mamy wspólne cele, sprawią, iż będziemy traktowani na równi z podmiotami publicznymi i doceniani także na co dzień.

Takiego efektu naszego zaangażowania w Forum Ochrony Zdrowia oczekiwalibyśmy.

Przeczytaj teraz

Forum Ekonomiczne pokazało ważną rolę sektora prywatnego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.09.2021

Artur Białkowski, dyrektor zarządzający ds. usług biznesowych, członek zarządu Medicover sp. z o.o.

Bardzo cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w XXX Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Była to okazja, by w szerokim gronie ekspertów i decydentów porozmawiać o najbardziej aktualnych wyzwaniach ochrony zdrowia, wymienić się wiedzą, doświadczeniem i wzajemnie zainspirować do zmiany i rozwoju.

Mam poczucie, że podczas tego wydarzenia wyraźnie wybrzmiał ważny przekaz dotyczący istotnej roli sektora prywatnego w walce z pandemią koronawirusa oraz ten, mówiący o współpracy sektorów prywatnego z publicznym – dla lepszej jakości w ochronie zdrowia.

Forum w Karpaczu dało również aktualny obraz innowacji, które w coraz większym stopniu będą determinować kształt oferowanych usług z zakresu zdrowia.

Jednym z kluczowych dla nas przekazów była także rola telemedycyny w modelu opieki, dziś dobre i umiejętne wykorzystanie tele-rozwiązań i innowacji w ochronie zdrowia to lepsze zaopiekowanie się pacjentem, zaoferowanie mu szybszego i bardziej efektywnego leczenia. Warto pamiętać także, że nowe technologie pozwalają na ograniczenie kosztów.

Jestem przekonany, że dialog z sektorem prywatnym, który jest od lat zaangażowany we wdrażanie innowacji i wiele rozwiązań testuje pilotażowo, może znacząco ułatwić stanowienie prawa, które ułatwi rozwój tych narzędzi, gwarantując pacjentom i lekarzom bezpieczeństwo i skuteczność ich stosowania.

Pozostaje wierzyć, że wyciągnięte w Karpaczu wnioski, wypracowane postanowienia i pozytywna energia pozostaną z nami na dłużej.

 

Artur Białkowski był uczestnikiem Forum Ochrony Zdrowia, będącego częścią Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Czytaj więcej: Nowe technologie to bardziej efektywne leczenie >>>

XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu odbywało się od 7 do 9 września 2021 roku.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej byli partnerem tego wydarzenia i brali w nim aktywny udział.

Czytaj na ten temat: Aktywnie uczestniczyliśmy w XXX Forum Ekonomicznym >>>

Przeczytaj teraz

Telemedycyna tematem debaty oksfordzkiej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.09.2021

Podczas Forum Ochrony Zdrowia, będącego częścią XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu, odbyła się debata oksfordzka, której teza brzmiała: Tylko telemedycyna może poprawić dostęp do terapii w Polsce. Uczestnikiem debaty była Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

Debata oksfordzką (debata uniwersytecka) to rodzaj debaty, podczas której dwa zespoły dyskutują nad tezą, stosując się do określonych zasad. Jedna grupa to obrońcy tezy, druga – jej przeciwnicy. Po debacie o jej wyniku decyduje głosowanie przysłuchujących się. Debacie przewodniczy marszałek, wspierany przez sekretarza. Oba zespoły starają się przekonać przeciwników do swojego zdania.

Podczas debaty zwolennicy tezy przekonywali, że telemedycyna skraca czas dostępu do lekarza i niweluje nierówności w zdrowiu, umożliwia bowiem uzyskanie porady wybranego specjalisty niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta (i lekarza). Sprawdziła się w trudnym czasie pandemii, zapewniając opiekę wielu pacjentom, którzy nie musieli w tym celu przychodzić do placówki medycznej.

Przeciwnicy tezy wskazywali, że wiele osób, zwłaszcza starszych, jest wykluczonych cyfrowo, co uniemożliwia im korzystanie z telemedycyny. Internetowe Konto Pacjenta ma tylko 3 procent osób po 70-te. Mówili też, że są choroby, których nie można leczyć zdalnie. Wiele skarg zgłaszanych do Biura Rzecznika Praw Pacjenta dotyczyło właśnie teleporad, które były wykorzystywane w sytuacjach, kiedy lekarz powinien pacjenta zobaczyć w celu właściwej diagnostyki i leczenia.

Zwolennicy tezy, broniąc swojego stanowiska, dowodzili, że w wielu specjalnościach telemedycyna się sprawdza. Na przykład w kardiologii, umożliwiając zdalne monitorowanie stanu zdrowia, pozwala skrócić hospitalizację, co jest korzystne dla pacjentów. Poza tym to pacjent zawsze decyduje, w jakiej formie chciałby odbyć konsultację. Z doświadczeń PZU Zdrowie wynika, że pacjenci równie często wybierają porady zdalne jak wizyty stacjonarne. Pacjenci tej sieci zostali zaproszeni do programu domowej opieki medycznej, mogli leczyć się w domu i byli monitorowani przez lekarzy za pomocą narzędzi zdalnych, i taka opieka zdała egzamin.

Tomasz Hryniewiecki, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii zaprzeczył twierdzeniu, że starsze osoby nie dają sobie rady z cyfrowymi rozwiązaniami, gdyż po odpowiednim przeszkoleniu korzysta z nich nawet 90 procent takich osób. Za pomocą zdalnych narzędzi nadzorowana jest rehabilitacja kardiologiczna u pacjentów po zawałach.

Telemedycyna jest często jedyną możliwością szybkiego kontaktu z lekarzem.

-Teleporada często ratuje życie, gdy pacjent na wizytę stacjonarną u specjalisty musiałby czekać 3 miesiące, a dzięki zdalnej poradzie otrzymuje ją od razu. Szczególnie chwalą sobie rozwiązania telemedyczne osoby niepełnosprawne, dla których dotarcie do placówki medycznej było problemem – mówiła Anna Rulkiewicz. – Aby teleporady dobrze funkcjonowały, trzeba stosować odpowiednie narzędzia ich monitorowania. Robimy tak w placówkach Lux Med i to się sprawdza.

Broniący tezy podkreślali także aspekt ekonomiczny rozwiązań telemedycznych oraz fakt, że mogą one w wielu przypadkach rozwiązać problem braku kadr medycznych. 

Telemedycyna nie ogranicza się tylko do teleporad, ale obejmuje bardzo wiele nowoczesnych narzędzi umożliwiających kontakt z pacjentem, diagnostykę, udzielanie porady i w razie potrzeby – kierowanie do specjalisty lub na odpowiednie badania, wykonywane w placówce.

Czytaj także: Anna Rulkiewicz: sektor publiczny i prywatny dba o tego samego pacjenta>>>

-Telemedycyna to coś więcej niż teleporada, to transformacja cyfrowa w opiece medycznej. Powiedzieć, że telemedycyna nie rewolucjonizuje opieki zdrowotnej to tak jakby powiedzieć, że internet nie zrewolucjonizował życia społecznego – podsumowała dyskusję Anna Rulkiewicz.

Członkowie obu zespołów biorących udział w debacie zgodzili się, że telemedycyna jest ważnym elementem ochrony zdrowia. Rzeczywiście nie jest ona jedynym czynnikiem, który jest w stanie zmienić system opieki zdrowotnej w Polsce. Jest natomiast narzędziem, które odpowiednio zastosowane, może przynieść wiele korzyści zarówno placówkom jak i pacjentom. Stanowisko to poparła publiczność obserwująca debatę.

Obrońcami tezy byli: jako jej lider, Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych, a także Tomasz Hryniewiecki, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii, Anna Janiczak, prezes zarządu PZU Zdrowie oraz Anna Rulkiewicz, prezes zarządu Grupy Lux Med.

Zespołowi przeciwników tezy przewodził jako lider Adam Niedzielski, minister zdrowia, a jego członkami byli: Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta, Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania Uczelni Łazarskiego oraz Grzegorz Juszczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny.

XXX Forum Ekonomiczne odbywało się od 7 do 9 września 2021 roku w Karpaczu. Pracodawcy Medycyny Prywatnej byli partnerami przedsięwzięcia.

Czytaj także: Aktywnie uczestniczyliśmy w XXX Forum Ekonomicznym >>>

Przeczytaj teraz

Jakość w ochronie zdrowia ma się stać standardem

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.09.2021

Projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia i zawarte w nim propozycje rozwiązań były tematem dyskusji podczas panelu -Jak budować skuteczny system monitorowania jakości w ochronie zdrowia i jakie będą z niego korzyści?, będącego częścią Forum Ochrony Zdrowia, odbywającego się podczas XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali,  biorący udział panelu, podkreślił dwa elementy ustawy – autoryzację, do której ma prawo każdy płatnik, oraz akredytację.

Postulował także  stworzenie komisji akredytacyjnej i otwarcie się na rozwiązania międzynarodowe. Istnieją zagraniczne organizacje akredytacyjne, które mogłyby być dopuszczone do oceny jednostek w naszym kraju.

-Projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta dotyczy tylko szpitali, a szpitale nie mogę odpowiadać w całości za jakość opieki zdrowotnej, za to mogłyby odpowiadać konsorcja tworzone przez różne placówki – mówił Fedorowski.

Minister zdrowia Adam Niedzielski stwierdził, że niezależne instytucje akredytacyjne nie mają możliwości wydawania decyzji administracyjnych i respektowania jakości świadczeń w placówkach medycznych.

Czytaj także: Projekt ustawy o jakości przekazany do konsultacji>>>

Obecnie akredytacje wydawane są na kilka lat i jakość nie jest na bieżąco kontrolować. Według założeń ustawy natomiast jakość będzie obiektem rozliczeniowym., będzie monitorowana co miesiąc i stanie się standardem.

Adam Niedzielski podkreślił, że ustawa ta ma być drogowskazem, dodającym do rozliczania świadczeń także kulturę organizacyjną. Ma prowadzić rozliczalność, która pokaże, co zyskamy, dbając o jakość opieki zdrowotnej. W tym celu potrzebna jest tzw. siatka pojęciowa.

Ustawa zakłada fundamentalną zmianę kultury organizacyjnej w sektorze medycznym, podobnie jak to dzieje się w innych sektorach. Oznacza to, że trzeba mierzyć jakość w wielu dziedzinach, nie tylko w perspektywie klinicznej, ale także w perspektywie pacjenta i jego komfortu. Trzeba też mierzyć skuteczność zarządzania.

-Mamy świetnych fachowców w opiece zdrowotnej, brakuje nam technologii i kultury organizacyjnej. Ustawa ma być drogowskazem, ma pomóc w „owskaźnikowaniu” działalności, rozliczania wyników. Pozwoli skierować właściwie strumień finansowy i możliwość rozliczenia tych świadczeń – dodał Niedzielski.

Czytaj także: Warto wykorzystać doświadczenia pandemii do zadbania o pracowników i promocję szczepień>>>

Wspomniał także o trzech rodzajach wskaźników – o 10 parametrach klinicznych, 10 parametrach dotyczących perspektywy pacjenta oraz 10 parametrach dotyczących jakości zarządzania.

Dodał też, że zgodnie ze zgłoszonymi postulatami jakość w ochronie zdrowia zostanie zdefiniowana bardziej przekrojowo, tak, aby nie dotyczyła tylko szpitali.

-Weźmiemy to pod uwagę przy wprowadzaniu zmian w projekcie ustawy -stwierdził Niedzielski.

Filip Nowak, prezes NFZ, podkreślił, że trzeba promować placówki medyczne, które oferują wysoką jakość świadczeń.
-Już obecnie staramy się monitorować jakość świadczeń i promować placówki oferujące świadczenia wysokiej jakości. Ustawa da nam możliwość znalezienia takich ośrodków oraz ich odpowiedniego dofinansowania – mówił.

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec podkreślił, że procesy sądowe wytaczane przez pacjentów dotyczące zdarzeń niepożądanych czy błędów medycznych, generują wysokie koszty. Przyjęcie ustawy pozwoli mówić o bezpieczeństwie pacjenta.

W panelu uczestniczyli: Adam Niedzielski, minister zdrowia, Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta, Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, Adam Maciejczyk z Dolnośląskiego Centum Onkologii, Tomasz Jaworski z Microsoft, Filip Nowak, prezes NFZ, Magdalena Kołodziej z fundacji My Pacjenci oraz Bogna Cichowska-Duma ze Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma.

Czytaj także: Anna Rulkiewicz: sektor publiczny i prywatny dba o tego samego pacjenta>>>

XXX Forum Ekonomiczne trwa od 7 do 9 września 2021. Pracodawcy Medycyny Prywatnej są partnerem wydarzenia.

Przeczytaj teraz

Pracodawcy Medycyny Prywatnej ekspertami podczas XXX Forum Ekonomicznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.09.2021

Podczas XXX Forum Ekonomicznego, które odbędzie się od 7 do 9 września 2021 roku, ekspertami będą przedstawiciele Pracodawców Medycyny Prywatnej.  Wezmą udział w panelach dyskusyjnych w ramach Forum Ochrony Zdrowia, będącego częścią przedsięwzięcia. 

Uczestnikami panelu będą także przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, w tym Adam Niedzielski, minister zdrowia, Anna Goławska, podsekretarz stanu i Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu, a także między innymi prezes NFZ Filip Nowak, Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych, Roman Topór-Mądry, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta oraz parlamentarzyści, przedstawiciele organizacji samorządowych, pacjenckich oraz wiodących placówek medycznych. 

Podczas Forum Ochrony Zdrowia poruszane będą aktualne, ważne tematy, takie jak między innymi inwestycje w innowacje w ochronie zdrowia, czyli w badania kliniczne, epidemiologiczne czy innowacyjne leki oraz nowe metody diagnostyczne i lecznicze.  

Inwestycje takie są niezbędne, ponieważ dostęp do innowacyjnego leczenia ma bezpośredni wpływ na poprawę stanu zdrowia społeczeństwa i tym samym przynosi korzyści gospodarcze. Zdrowa i konkurencyjna gospodarka potrzebuje zdrowego społeczeństwa. 

Tą tematyką zajmą się uczestnicy panelu, który odbędzie się pierwszego dnia Forum– Innowacje w ochronie zdrowia – korzyści ekonomiczne, społeczne, naukowe. Weźmie w nim udział Jakub Swadźba, prezes spółki Diagnostyka i członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej. 

Innowacje będą także tematem odbywającego się również pierwszego dnia Forum panelu – Innowacje w medycynie – czy możemy budować specjalizację w tej dziedzinie? Jednym uczestników dyskusji będzie tutaj Artur Białkowski, członek zarządu, dyrektor zarządzający ds. usług biznesowych Medicover, członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej. 

Tego samego dnia uczestnicy panelu pt. Źródła i sposoby finansowania ochrony zdrowia, będą dyskutowali na temat wyzwań, z którymi mierzy się obecnie system ochrony zdrowia w Polsce, z których wiele uwypukliła pandemia Covid-19.  

Będą się starali odpowiedzieć na pytania – Ile pieniędzy na ochronę zdrowia faktycznie znajduje się obecnie w systemie lecznictwa w Polsce? Jak ten system uporządkować, jakie wykorzystać instrumenty? Skąd możemy czerpać wzorce i jak efektywnie wdrażać zmiany? Czy „Nowy Ład” i zaproponowane w nim rozwiązania, w tym między innymi podniesienie składki zdrowotnej przełożą się na realne korzyści dla pacjentów? 

W panelu tym udział weźmie Adam Rozwadowski, założyciel Centrum Medycznego Enel-Med, wiceprezes zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej. 

Drugiego dnia wydarzenia jednym z tematów Forum Ochrony Zdrowia będzie kwestia szczepień dorosłych aktywnych zawodowo osób. Podczas panelu na ten temat przedstawione zostaną rekomendacje w zakresie szczepień dorosłych oraz zmian dotyczących organizacji szczepień.  

Uczestnicy spotkania będą chcieli zwrócić uwagę, jak niezwykle istotną kwestią jest wzmocnienie świadomości i odpowiedzialności w obszarze wyzwań zdrowotnych pracodawców i pracowników. Szczepienia prowadzone w populacji dorosłych aktywnych zawodowo są interwencją nie tylko efektywną kosztowo, ale przynoszącą wymierne korzyści związane z oszczędnościami, zarówno dla pracodawców, jak i społeczeństwa. 

Jednym z uczestników panelu – Zawodowo zaszczepieni będzie Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej. 

Prezes Rulkiewicz weźmie również udział w panelu – Szpitale w nowej rzeczywistości, który będzie miał miejsce trzeciego dnia Forum Ekonomicznego. 

Czytaj także: Potrzebujemy przywództwa>>>

Jest to ważny temat, ponieważ w perspektywie długoterminowej finansowanie sytuacja szpitali w nowej rzeczywistości nie wygląda zbyt optymistycznie. Mimo przyjętej przez NFZ zasady wypłacania szpitalom pieniędzy z ryczałtu co miesiąc oraz dodatkowych 6 miesięcy na nadrobienie braków w kontrakcie, wiele z nich może mieć problemy.  

Eksperci biorący udział w panelu będą się starali odpowiedzieć na pytanie- W jaki sposób kilkutygodniowy przestój w funkcjonowaniu ochrony zdrowia spowodowany COVID-19 wpłynie na kondycję finansową szpitali i przychodni specjalistycznych? 

Jeden z paneli, który odbędzie się trzeciego dnia Forum, będzie dotyczył postrzegania systemu ochrony zdrowia przez pacjentów. Pomimo wysiłków podejmowanych w celu przeprowadzenia kolejnych reform, jest on często negatywnie oceniany. Krytykowana jest dostępność (czas oczekiwania na leczenie), wyniki leczenia, zakres usług, profilaktyka, dostępność leków, a także przestrzeganie praw pacjentów i udzielanie im informacji.  

Gdzie jest obecnie pacjent w systemie ochrony zdrowia, a gdzie powinien być? – na to pytanie będą się starali odpowiedzieć uczestnicy panelu – Pacjent w systemie ochrony zdrowia – aktualne problemy i wyzwania. Jednym z ekspertów podczas tego spotkania będzie Tomasz Prystacki, prezes zarządu Fresenius Medical Care Polska, członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej. 

Czytaj także: Opieka koordynowana i opieka oparta na wartości to przyszłość ochrony zdrowia>>>

Tematy poruszane podczas trzydniowego Forum Ochrony Zdrowia będą także dotyczyły stworzenia skutecznego systemu monitorowania jakości w ochronie zdrowia, źródeł i sposobów finansowania ochrony zdrowia, zasobów strategicznych, między innymi osocza, zmian w działalności aptek i rozszerzenia kompetencji farmaceutów, cukrzycy, chorób onkologicznych, chorób rzadkich oraz chorób zakaźnych. Jednym z istotnych tematów będą kadry medyczne, a także wyzwania zdrowotne, stojące przed samorządami. 

Forum Ekonomiczne jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań, podczas których dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, a także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee.   

W ramach Forum odbędą się wydarzenia tematyczne, dotyczące takich zagadnień jak między innymi biznes i zarządzanie, bezpieczeństwo, innowacje, energetyka, media i komunikacja, polityka międzynarodowa, nowa gospodarka i zrównoważony rozwój.   

XXX Forum Ekonomiczne odbędzie się w Karpaczu. W tym roku będzie przebiegać pod hasłem „Europa w poszukiwaniu przywództwa”.  

Podobnie jak w latach poprzednich zostaną wręczone nagrody Forum Ekonomicznego w kategoriach: Człowiek Roku, Firma Roku oraz Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej.  

Częścią Forum jest także program kulturalny, obejmujący spotkania autorskie, koncerty i pokazy filmów.  

Forum Ekonomiczne jest wydarzeniem międzynarodowym. W tym roku weźmie w nim udział ponad 3 tysiące gości z Europy, Azji Centralnej i USA.  

Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.  

Pracodawcy Medycyny Prywatnej są partnerem wydarzenia. Partnerem Forum jest także Grupa Lux Med. 

Przeczytaj teraz

Pracodawcy Medycyny Prywatnej partnerem Forum Ekonomicznego 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.08.2021

Od 7 do 9 września 2021 roku odbędzie się XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu. W tym roku przedsięwzięcie będzie przebiegać pod hasłem „Europa w poszukiwaniu przywództwa”. Pracodawcy Medycyny Prywatnej są partnerem wydarzenia. 

Forum Ekonomiczne jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań, podczas których dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, a także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee.  

W ramach Forum odbędą się wydarzenia tematyczne, dotyczące takich zagadnień jak między innymi biznes i zarządzanie, bezpieczeństwo, innowacje, energetyka, media i komunikacja, polityka międzynarodowa, nowa gospodarka i zrównoważony rozwój.  

Jednym z wydarzeń będzie Forum Ochrony Zdrowia, w którym wezmą udział przedstawiciele Pracodawców Medycyny Prywatnej. 

Podobnie jak w latach poprzednich zostaną wręczone nagrody Forum Ekonomicznego w kategoriach: Człowiek Roku, Firma Roku oraz Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej. 

Częścią Forum jest także program kulturalny, obejmujący spotkania autorskie, koncerty i pokazy filmów. 

Forum odbędzie się w Hotelu Gołębiewski. 

Czytaj także: Polacy wydadzą na prywatną opiekę zdrowotną 2 mld zł więcej niż przed pandemią >>>

Forum Ekonomiczne jest wydarzeniem międzynarodowym. W tym roku weźmie w nim udział ponad 3 tysiące gości z Europy, Azji Centralnej i USA. 

Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. 

Partnerem Forum jest także Grupa Lux Med. 

Więcej informacji na temat Forum dostępnych jest na stronie www.forum-ekonomiczne.pl 

twitter retweets kopen

Przeczytaj teraz

Potrzebujemy przywództwa

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.05.2021

Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej, prezes Grupy Lux Med

Tegoroczne, XXX Forum Ekonomiczne, które odbędzie się od 7 do 9 września w Karpaczu, będzie przebiegać pod hasłem – Europa w poszukiwaniu przywództwa. Temat ten nie został wybrany przypadkiem. W dzisiejszych czasach potrzebujemy przywództwa bardziej niż kiedykolwiek, i to w każdej dziedzinie życia. 

Częścią tego przedsięwzięcia będzie Forum Ochrony Zdrowia, którego uczestnicy będą dyskutować na temat wyzwań, z którym mierzą się systemy opieki zdrowotnej na całym świecie. Wynikają one z trendów dotyczących starzenia się społeczeństw i związane są z coraz powszechniejszymi chorobami przewlekłymi, a także z rosnącymi możliwościami technicznymi ochrony zdrowia, wpływającymi na koszty opieki zdrowotnej. Rosną także oczekiwania społeczne w tym zakresie, co również wpływa na systemy ochrony zdrowia. W ostatnich dwóch latach dodatkowe wyzwanie postawiła przed tymi systemami pandemia Covid-19. 

Od systemów ochrony zdrowia oczekuje się więc coraz więcej, ale jednocześnie zmagają się one z wieloma problemami, dotyczącymi między innymi kadry medycznej i kosztów działalności placówek i świadczeń.

Wszystkie te pojawiające się wyzwania powodują, że konieczne są zmiany w systemach opieki zdrowotnej. Zmiany wymagają decyzji, a ich wprowadzanie ułatwia dobre przywództwo.

Forum Ekonomiczne to największa w Europie Środkowo-Wschodniej platforma spotkań, której uczestnicy dyskutują na temat aktualnych zagadnień, takich jak między innymi bezpieczeństwo, rozwój gospodarczy, innowacje, energetyka, media i komunikacja, polityka międzynarodowa, zrównoważony rozwój, a także przedstawiają propozycje konkretnych rozwiązań. 

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej partnerem Forum Ekonomicznego >>>

W tym roku będą także poszukiwali odpowiedzi na pytanie, jak być przywódcą w dzisiejszym świecie i z jakim wymaganiami się to wiąże.

W ramach Forum  będą się odbywały sesje plenarne i debaty panelowe, a towarzyszyć im będą wydarzenia kulturalne oraz Gala Nagród, które co roku wręczane są w kategoriach: Człowiek Roku, Firma Roku oraz Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej.

Grupa Lux Med oraz Pracodawcy Medycyny Prywatnej są partnerami tego wydarzenia. Będziemy rozmawiać na temat wyzwań i koniecznych zmian w ochronie zdrowia razem z przedstawicielami publicznych i prywatnych placówek medycznych z decydentami i przedsiębiorcami. 

Będziemy się także starali, wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie w działalności na rynku medycznym, wskazywać możliwości jak najlepszego wykorzystywania istniejących zasobów, w celu uzyskania jak najlepszej efektywności i skuteczności leczenia.

Informacje na temat Forum Ekonomicznego dostępne są na stronie forum-ekonomiczne.pl

Przeczytaj teraz

Innowacje w opiece nad pacjentem – ważny głos Medicover Polska podczas Forum Ochrony Zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.09.2019

„Innowacyjność i informatyzacja w ochronie zdrowia. Czy w Polsce możemy tworzyć innowacyjne rozwiązania technologiczne w medycynie?” – na to pytanie próbowali odpowiedzieć  specjaliści biorący udział w panelu dyskusyjnym w ramach X Forum Ochrony Zdrowia, odbywającego się podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy. Nie mogło wśród nich zabraknąć Medicover Polska, firmy która jest pionierem we wdrażaniu innowacyjnych narzędzi informatycznych.

Panele dyskusyjne w Krynicy to możliwość wymiany poglądów pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym. W  dyskusji na temat informatyzacji i innowacji w ochronie zdrowia udział wzięli między innymi Radosław Sierpiński – p.o. prezesa Agencji Badań Medycznych oraz Artur Białkowski – dyrektor zarządzający usług biznesowych Medicover, który podkreślał, iż już od wielu lat firma ta korzysta z elektronicznej dokumentacji medycznej, rozwiązań telemedycznych i nowoczesnych technologii, które ułatwiają oraz przyspieszają diagnostykę i leczenie.

– Należy odwrócić pytanie stawiane w tytule panelu i zapytać nie „czy”, ale „jak” publiczna i prywatna opieka zdrowotna mogą współpracować, aby wykorzystywać innowacyjne rozwiązania już  istniejące w Polsce,  bez konieczności ich tworzenia na nowo. Ostatnie lata to ważne zmiany w obszarze e-zdrowia i telemedycyny. Wdrożone dotychczas w placówkach prywatnych narzędzia e-health ułatwiają pacjentom korzystanie z usług medycznych- tłumaczył Artur Białkowski.

Przyszłość całego systemu ochrony zdrowia to dalszy rozwój w obszarze telemedycyny. Utworzona w tym roku Agencja Badań Medycznych, zgodnie z założeniami, służy skutecznemu wdrażaniu innowacji i nowych technologii do praktyki medycznej, co uwypuklał  Radosław Sierpiński. Tempo rozwoju technologii medycznych na świecie błyskawicznie przyspiesza. Prawdziwy wyścig po technologie przyszłości dopiero się zaczyna – informatyka, robotyka i sztuczna inteligencja znajdują coraz szersze zastosowanie i stają się coraz bardziej dostępne. Polska znajduje się w środku tej stawki.

Czytaj także: Medicover wprowadza podpis elektroniczny dla dostawców usług medycznych>>>

– Cieszy nas, że sektor publiczny i prywatny zaczynają mówić jednym głosem na temat innowacji i informatyzacji, doceniając możliwości, jakie te zmiany przynoszą dla jakości opieki medycznej. Ministerstwu Zdrowia udało się z sukcesem wdrożyć najważniejsze narzędzia e-health. takie jak e-recepta i e-zwolnienie oraz przeprowadzić pilotaż e-skierowania. W Medicover Polska mamy w tym obszarze 13 lat doświadczenia. Od czerwca 2018 roku zintegrowaliśmy nasze systemy z ZUS w zakresie e-zwolnienia, współpracowaliśmy z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia nad projektem e-recepty, pracujemy nad  wdrożeniem e-skierowania. Wystawiliśmy dotychczas pół miliona e-recept (obecnie wystawiamy ich ponad 50 tysięcy tygodniowo). Już 85 procent naszych lekarzy wystawia recepty elektroniczne. Kluczowe teraz jest dalsze, konsekwentne wdrażanie dokumentacji elektronicznej w całym sektorze opieki zdrowotnej – mówił podczas panelu dyrektor Artur Białkowski.

Z perspektywy wyzwań, z którymi mierzy się obecnie rynek opieki medycznej, szczególne znaczenie ma zwiększenie dostępu do usług medycznych, jakość świadczeń medycznych i satysfakcja pacjenta z odbytych konsultacji online. Pacjenci wysoko oceniają dostęp do konsultacji lekarskich bez konieczności odwiedzania centrum medycznego. W Medicover Polska platformy telemedycznej – zdalnych porad medycznych  w formie rozmowy telefonicznej, wideotelefonu lub czatu – używa ponad sto tysięcy osób i ta liczba stale rośnie. Natomiast praktycznie wszyscy korzystają z takich usług jak przedłużenie recepty, czy omówienie wyników badań online.

Nowoczesne rozwiązania  są istotne zarówno dla obsługi pacjentów, jak też dla komfortu pracy lekarzy. Medicover Polska przed kilkoma laty wdrożył funkcjonalność w elektronicznej historii choroby, która sprawdza ewentualne zależności pomiędzy przepisywanymi lekami. Rozwiązanie działa w czasie rzeczywistym, co oznacza, iż lekarz w takcie wystawiania recepty uzyskuje informację, czy istnieje ryzyko interakcji z innym przepisanym wcześniej lub obecnie lekiem. Moduł ten zwiększa bezpieczeństwo i poprawność farmakoterapii pacjentów.

Dyrektor Artur Białkowski poinformował o też o zupełnej nowości. Głosowy Asystent Medyczny, to kolejne  innowacyjne rozwiązanie ułatwiające pracę lekarzom  i zapewniające wysoki standard obsługi pacjentom.

– Medicover Polska testuje system rozpoznawania i przetwarzania mowy na tekst (speech-to-text) w celu usprawnienia pracy lekarzy i wsparcia w prowadzeniu elektronicznej dokumentacji medycznej. Rozwiązanie, nazwane Głosowym Asystentem Medycznym, pozwoli na szybsze i wygodniejsze zapisywanie notatek medycznych lub poprzez odpowiednie komendy wystawianie skierowania lub recepty. Dzięki temu lekarz będzie mógł więcej czasu  poświęcić pacjentowi. Usprawni to także korespondencję z pacjentem bez konieczności ręcznego pisania na klawiaturze – tłumaczył.

Obecnie porady medyczne udzielane poprzez bezpieczny email w portalu pacjenta Medicover OnLine zyskują na popularności – w 2018 roku udzielono ich ponad 340 tysięcy, a w 2019 roku nastąpił wzrost o 25 procent.

– Wdrożone dotychczas narzędzia e-health nie tylko ułatwiają pacjentom korzystanie z usług medycznych, ale przede wszystkim  w znaczący sposób zwiększają do nich dostęp. Każda usługa online to realne zwiększenie  dostępności do lekarzy, których brak jest coraz bardziej odczuwalny. Dlatego dalszy rozwój tych narzędzi jest tak istotny – podsumował Artur Białkowski, dyrektor zarządzający usług biznesowych Medicover.

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej na Forum Ekonomicznym w Krynicy>>>

Przeczytaj teraz

Anna Rulkiewicz laureatką nagrody specjalnej Forum Ekonomicznego w Krynicy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.09.2019

Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej i wiceprezydent Pracodawców RP, jako jedyna została uhonorowana pierwszą w historii Nagrodą Gospodarczą SGH, nagrodą specjalną XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy.

To wyjątkowe wyróżnienie Kapituła przyznała jej jednomyślnie. Nagrodę z rąk Rektora SGH prezes Rulkiewicz otrzymała podczas głównej uroczystej Gali Forum Ekonomicznego w Krynicy, w trakcie której wybierany jest również Człowiek Roku, miało to miejsce 4 września 2019.

– Rozwijamy się dynamicznie od czasu transformacji ustrojowej i wspieramy system ochrony zdrowia, służąc polskim pacjentom – powiedziała prezes Rulkiewicz, dziękując za nagrodę.

Grupa Lux Med została także uznana przez organizatorów XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy za Największego Inwestora w Rankingu Firm Ochrony Zdrowia. Prezes Anna Rulkiewicz odebrała nagrodę z rąk ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego 3 września 2019.

Czytaj na ten temat: Grupa Lux Med nagrodzona za inwestycje na rynku zdrowia>>>

Prezes Rulkiewicz w ramach X Forum Ochrony Zdrowia, będącego częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy, uczestniczyła w debacie otwierającej forum a także w debacie na temat wyzwań systemowych z perspektywy 10 lat.

Poza tym brała udział w panelach dyskusyjnych dotyczących gospodarki (How to effectively encourage and suport women in becoming leaders in business) oraz przywództwa (Lider w czasie transformacji oraz Kształtowanie liderów).

XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy odbyło się od 3 do 5 września 2019. Jego organizatorem była Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej na Forum Ekonomicznym w Krynicy>>>

Przeczytaj teraz

Nadrzędny cel to skuteczna opieka zdrowotna

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.09.2019

Przyzwyczailiśmy się w sektorze ochrony zdrowia do podziałów na „publiczny” i „prywatny” i rozmawiamy na poziomie wykonawczym, tymczasem gdzieś umyka nam cel nadrzędny całego systemu – skuteczna, ciągła opieka i bezpieczeństwo zdrowotne całego społeczeństwa.

Aby tak się stało, powinniśmy spojrzeć na system ochrony zdrowia w Polsce w sposób komplementarny i zastanowić się, jak właściwie wykorzystać środki sektora prywatnego, by zagwarantować pacjentom najlepszą jakość opieki zdrowotnej.

System opieki zdrowotnej potrzebuje nowych strumieni finansowania. Jednym z jego elementów mogą być dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. Uregulowanie kwestii tych ubezpieczeń umożliwi skierowanie nowego źródła środków do systemu i zapewni pacjentom opiekę na oczekiwanym poziomie – mówiła Anna Rulkiewicz, prezes Lux Med, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej i wiceprezydent Pracodawców RP podczas debaty otwierającej Forum Ochrony Zdrowia, stanowiące część Forum Ekonomicznego w Krynicy..

Dyskusja podczas panelu dotyczyła tego, jak połączyć finansowanie publiczne i prywatne w ochronie zdrowia. Jej uczestnicy zgodzili się, że ubezpieczenia komplementarne i suplementarne to sprawdzona metoda takiego połączenia.

W takim rozwiązaniu działa jeden płatnik, ale pacjenci mogą dopłacać do świadczeń, współistnieją systemy – publiczny i prywatny, a konkurencja dotyczy jakości świadczeń kontrolowanych przez płatnika. Zmiany wprowadzane są ewolucyjne, a pacjent posiada informacje o wszystkich świadczeniach.

Czytaj także: Grupa Lux Med nagrodzona za inwestycje na rynku zdrowia>>>

Podkreślano także, że podstawa systemu jest precyzyjny koszyk świadczeń, powiązany z jakością.

Panel pod tytułem – „Fundamenty nowego systemu ochrony zdrowia w Polsce – ewolucja czy rewolucja?” odbył się 3 września  i otwierał jubileuszowe X Forum Ochrony Zdrowia, stanowiące część Forum Ekonomicznego.

Celem panelu była dyskusja na temat fundamentów nowego polskiego systemu ochrony zdrowia i trudnych decyzji z nią związanych, które należy podjąć.

W debacie wzięli także udział: dyrektor Europejskiego Centrum Strategii i Polityk w Ochronie Zdrowia – Maciej Bogucki, rzecznik Biura Praw Pacjenta – Bartłomiej Chmielowiec, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – Ryszard Gellert, prezes zarządu Supra Brokers S. A. – Rafał Holanowski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia – Adam Niedzielski, prezes zarządu Grupy Lux Med – Anna Rulkiewicz oraz Jakub Szulc, Ekspert EY.

XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju odbywa się od 3 do 5 września 2019. Przedsięwzięcie jest organizowane przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich.

 

Przeczytaj teraz

Pracodawcy Medycyny Prywatnej partnerem Forum Ekonomicznego w Krynicy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.08.2019

Od 3 do 5 września 2019 w Krynicy-Zdroju odbywać się będzie XXIX Forum Ekonomiczne, którego częścią będzie Forum Ochrony Zdrowia. Pracodawcy Medycyny Prywatnej są partnerem Forum.

Przedstawiciele związku będą brali udział w panelach dyskusyjnych, odbywających się w ramach Forum Ochrony Zdrowia.

Forum otworzy panel, którego partnerem będzie Grupa Lux Med., a którego uczestnicy postarają się znaleźć odpowiedź na pytanie – Fundamenty nowego systemu ochrony zdrowia w Polsce – ewolucja czy rewolucja?

Odbędzie się on 3 września o godzinie 11.55, jego uczestnikiem będzie prezes Grupy Lux Med, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej, wiceprezydent Pracodawców RP Anna Rulkiewicz.

Czytaj na ten temat: Grupa Lux Med partnerem panelu na Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy>>>

Anna Rulkiewicz będzie brała także udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym wyzwań systemowych z perspektywy 10 lat. Jego uczestnicy postarają się, opierając się na zdefiniowanych w trakcie poprzednich debat wyzwaniach stojących przed polską ochroną zdrowia, regulatorem, jej interesariuszami, podsumować miniona dekadę.  Postarają się określić, które z wyzwań zostały zaadresowane, które w dalszym ciągu wymagają uwagi i zainteresowania, a które z perspektywy czasu okazały się nieistotne bądź niemożliwe do ekonomicznie sensownego wdrożenia. Tegoroczna sesja inauguracyjna będzie poprzedzona podsumowaniem najważniejszych zagadnień dyskutowanych na Forum Ochrony Zdrowia. W trakcie dyskusji zostanie natomiast doprecyzowane, które obszary systemu ochrony zdrowia wymagają najpilniejszej interwencji.

W panelu dyskusyjnym dotyczącym innowacji w medycynie wezmą udział: Artur Białkowski, członek zarządu i dyrektor zarządzający Medicover Polska oraz Jakub Swadźba, prezes zarządu Diagnostyka sp. z o.o. (członkowie zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej).

Tempo rozwoju technologii medycznych na świecie błyskawicznie przyspiesza. Niemal codziennie słyszymy o rewolucyjnych rozwiązaniach, które zmieniają oblicze medycyny. Patrząc na tę kwestię szerzej, prawdziwy wyścig po technologie przyszłości dopiero się zaczyna – robotyka i sztuczna inteligencja znajdują coraz szersze zastosowanie i stają się coraz bardziej dostępne. Polska znajduje się obecnie w środku stawki. Aby się z niej wydostać, potrzebne są kompleksowe rozwiązania, które będą pilotowały przedsiębiorców i naukowców.

Czytaj: Pierwsza w Polsce operacja kardiochirurgiczna w asyście robota da Vinci>>>

Na ten temat będą rozwiali uczestnicy panelu, wśród nich będą także: Maciej Kotok, prezes zarządu Evertop  Jarosław Oleszczuk – prezes zarządu, AstraZeneca Pharma Poland, Radosław Sierpiński – p.o. prezesa Agencji Badań Medycznych oraz Roman Topór-Mądry – prezes, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Moderatorem będzie Zdzisław Sabiłło – dyrektor generalny Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych Polmed.

Natomiast Tomasz Prystacki, prezes zarządu Fresenius Medical Care Polska, wiceprezes Pracodawców Medycyny Prywatnej, będzie uczestnikiem dyskusji na temat finansowania w oparciu o efekt terapeutyczny (Value Based Healthcare). Value Based Healthcare to model ochrony zdrowia ukierunkowany na osiąganie jak najlepszych efektów terapeutycznych i jak najwyższej jakości świadczeń przy zachowaniu możliwie największej efektywności kosztowej.

Jest on konieczny, gdyż pomimo zwiększania nakładów na ochronę zdrowia system nie jest w stanie udźwignąć narastających potrzeb starzejącego się społeczeństwa. Szukane są rozwiązania, które pozwolą na optymalizację wydatków, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu do skutecznych terapii poprawiających jakość życia i zapewniających jego wydłużenie. Uczestnicy panelu postarają się odpowiedzieć na pytanie, jakie działania są niezbędne, aby wdrożyć w Polsce opiekę zdrowotną opartą o wartości.

Wśród zagadnień poruszanych podczas Forum Ochrony Zdrowia będzie także zdrowie publiczne, wyroby i technologie medyczne, kadry, polityka lekowa, onkologia i kardiologia – jako wyzwania cywilizacyjne, badania kliniczne, cukrzyca, neurologia oraz finansowanie ochrony zdrowia.

Partnerem Forum jest także firma Air Liquide Healthcare.

Anna Rulkiewicz weźmie także udział w panelach dyskusyjnych dotyczących gospodarki (How to effectively encourage and suport women in becoming leaders in business) oraz przywództwa (Lider w czasie transformacji oraz Kształtowanie liderów).

XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy będzie się odbywać od 3 do 5 września 2019. Jego organizatorem jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.

Przeczytaj teraz

Grupa Lux Med partnerem panelu na Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.08.2019

Podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju Grupa Lux Med będzie partnerem panelu, który odbędzie się pod tytułem – Fundamenty nowego systemu ochrony zdrowia w Polsce – ewolucja czy rewolucja?

Panel, który odbędzie się 3 września o godzinie 11;55, będzie otwierał jubileuszowe X Forum Ochrony Zdrowia, stanowiące część Forum Ekonomicznego.

Celem panelu będzie dyskusja na temat fundamentów nowego polskiego systemu ochrony zdrowia i trudnych decyzji z nią związanych, które należy podjąć.

Udział w niej wezmą: dyrektor Europejskiego Centrum Strategii i Polityk w Ochronie Zdrowia – Maciej Bogucki, rzecznik Biura Praw Pacjenta – Bartłomiej Chmielowiec, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – Ryszard Gellert, prezes zarządu Supra Brokers S. A. – Rafał Holanowski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia – Adam Niedzielski, prezes zarządu Grupy Lux Med – Anna Rulkiewicz oraz Jakub Szulc, Ekspert EY.

Pomimo, że sektor zdrowia odgrywa w Polsce ważną rolę, nadal kojarzy się z wieloma niesprawnościami funkcjonowania. Brakuje zarówno właściwej organizacji i procesów oraz zasobów finansowych i ludzkich umożliwiających rozwój systemu ochrony zdrowia. Aby spełnić oczekiwania Polaków niezbędne są istotne, a być może rewolucyjne, zmiany w ochronie zdrowia.

Czytaj także: System nie może funkcjonować bez podmiotów niepublicznych>>>

Nikt już nie kwestionuje konieczności zwiększenia finansowania publicznego i organizacji finansowania prywatnego w celu zasilenia systemu ochrony zdrowia znacznie większymi środkami. Ustawowe zwiększenie finansowania ze środków publicznych jest zagwarantowane, teraz czas zająć się „ucywilizowaniem” środków wydawanych prywatnie.

Naturalnym rozwiązaniem jest wprowadzenie ubezpieczeń komplementarnych w znacznie szerszym zakresie. Aby to było możliwe niezbędne jest połączenie środków publicznych i prywatnych poprzez możliwość dopłat ubezpieczeniowych do systemu publicznego i zakończenie wieloletniej praktyki zmuszania Polaków do płacenia kilkukrotnie za to samo. Raz płacimy składkę zdrowotną, a potem na przykład kupujemy abonament prywatny lub płacimy „z kieszeni prywatnej” za niezbędne świadczenie zdrowotne.

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej partnerem Forum Ekonomicznego w Krynicy>>>

Podobny chaos panuje po stronie świadczeniodawców. Na siłę staramy się dzielić świadczeniodawców na publicznych i prywatnych. Siła przyzwyczajenia z czasów słusznie minionych jest olbrzymia i całkowicie nieuzasadniona. W rzeczywistości powstały bardzo różnorodne i często mieszane formy właścicielskie podmiotów leczniczych. Oczywiste i racjonalne jest wybieranie świadczeniodawców, którzy są w stanie zaoferować najlepszą jakość w najniższej cenie, z zachowaniem konkurencyjności i ograniczeń antymonopolowych. Należy od nowa spojrzeć na organizację i kontraktowanie świadczeń w zakresie POZ, opieki specjalistycznej i świadczeń szpitalnych.

Nowością jest zburzenie podziału na świadczeniodawców publicznych i prywatnych, przy jednoczesnym usprawnianiu jakości w najlepszej cenie. O tych i innych fundamentach nowego systemu ochrony zdrowia rozmawiać będą eksperci na XXIX Forum Ekonomicznym, który postarają się odpowiedzieć na pytanie jak właściwie zorganizować nowe fundamenty systemu ochrony zdrowia oraz czy Polacy są gotowi na przełomowe zmiany.

XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju odbędzie się od 3 do 5 września 2019. Przedsięwzięcie jest organizowane przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich, która  od początku swojego istnienia (1993) prowadzi działalność na rzecz współpracy pomiędzy państwami europejskimi, szczególnie Europy Środkowej i Wschodniej.

Forum Ekonomiczne w ciągu ponad 20 lat stało się ważnym i uznanym wydarzeniem w tej części Europy.

Przeczytaj teraz

Medicover uczestnikiem debaty Ministerstwa Zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.09.2018

Podczas tegorocznej edycji Forum Ekonomicznego w Krynicy Medicover Polska wziął udział w debacie „Wspólnie dla Zdrowia. Medycyna, finanse, gospodarka”, organizowanej przez Ministerstwo Zdrowia.

W ramach wydarzenia wiceprezes zarządu Medicover Iwona Pokwicka wzięła udział w panelu „Sektor ochrony zdrowia jako część gospodarki nastawionej na rozwój”, podczas którego debatowała na temat rozwiązań mogących włączyć medycynę w realizację „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, wpływu nowoczesnych technologii lekowych i sprzętu medycznego na poprawę wyników leczenia i wydłużenie życia pacjentów, obszarów rozwoju polskich innowacji medycznych, a także dobrych praktyk w poprawie i rozwoju innowacyjności w medycynie.

Podczas spotkania Iwona Pokwicka, jako przedstawiciel prywatnego sektora usług medycznych podkreśliła w dyskusji rolę innowacji w procesie obsługi pacjenta, diagnostyki i leczenia.

– Prywatny sektor ochrony zdrowia jest pionierem we wdrażaniu innowacyjnych narzędzi w opiece nad pacjentem. Dziś takie rozwiązania, jak mobilne utrasonografy, wideokonsultacje czy elektroniczna dokumentacja medyczna ułatwiają i przyspieszają postawienie diagnozy, a następnie leczenie. Coraz większą rolę ma także wykorzystanie sztucznej inteligencji w diagnostyce – komentuje Iwona Pokwicka, wiceprezes Medicover Polska.

– Z doświadczeń prywatnych placówek mogą czerpać publiczne placówki. Rozwiązaniem, które miałoby szansę na wdrożenie w publicznej służbie zdrowia, jest elektroniczna dokumentacja medyczna. Jako Medicover Polska mamy w tym obszarze 13 lat doświadczenia i możemy się podzielić wynikami swojej pracy. Od czerwca 2018 roku zintegrowaliśmy nasze systemy z ZUS w zakresie e-zwolnienia, pracujemy z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia nad projektem e-recepta, a w przyszłości liczymy nad e-skierowaniem. Wydaje się, że elektroniczna dokumentacja medyczna jest podstawą do tego, aby później korzystać z innych rozwiązań, takich jak telemedycyna – dodaje.

W panelu „Sektor ochrony zdrowia jako część gospodarki nastawionej na rozwój” głos zabrali: Minister Zdrowia RP – Łukasz Szumowski, Iwona Pokwicka – Wiceprezes Zarządu, Medicover Polska, Krzysztof Opolski z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Małgorzata Adamkiewicz – Wiceprezes Zarządu, Adamed Pharma S.A., Miłosz Gruca – Prezes Zarządu, Selvita, Robert Rusak – Prezes Zarządu POLMED, Jarosław Oleszczuk – Prezes Zarządu AstraZeneca oraz Reinier Schlatmann, CEO of Philips Central and Eastern Europe, Philips Polska Sp. z o.o.

Moderatorami dyskusji byli dr n. med. Dorota Hryniewiecka-Firlej – przedstawiciel Rady Społecznej debaty „Wspólnie dla Zdrowia” oraz prof. Tomasz Hryniewiecki, Dyrektor Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia, Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie – Aninie.

Organizowana przez resort zdrowia debata „Wspólnie dla Zdrowia” ma na celu wypracowanie systemu, który zrównoważy potrzeby społeczne z możliwościami finansowymi i gospodarczymi państwa oraz zaangażowaniem kapitału społecznego. Chodzi o wskazanie, w jaki sposób rosnące, ale wciąż ograniczone nakłady na zdrowie, wydawać najbardziej efektywnie – jak dodatkowe pieniądze mogą poprawić sytuację zdrowotną Polaków, wydłużyć ich życie w dobrym zdrowiu, obniżyć zachorowalność i poprawić skuteczność leczenia.

W dyskusji o tym, jak powinien wyglądać system ochrony zdrowia, punktem wyjścia jest  zarówno zaplanowany wzrost wydatków publicznych, jak też starzenie się społeczeństwa, wyzwania epidemiologiczne oraz rozwój technologii. Dyskusja ma objąć rozwiązania prawne, organizację opieki medycznej, zakres odpowiedzialności administracji publicznej – państwowej i samorządów, ustalenie priorytetowych dziedzin medycyny, a także miejsce profilaktyki i zdrowia publicznego w systemie gospodarczym.

Minister zdrowia, inicjator debaty, ma nadzieję, że powstanie wieloletni plan rozwoju systemu ochrony zdrowia, oparty na porozumieniu różnorodnych środowisk i sił społecznych.

 

 

Przeczytaj teraz

Firmy medyczne wyróżnione podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.09.2018

Podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju rozdano nagrody Forum Ochrony Zdrowia.  W kategorii Diagnostyka wyróżniona została spółka Kliniki Neuroradiochirurgii, a w kategorii Szpitale i przychodnie prywatne – Vivadental.

Nagrody przyznano w sześciu kategoriach. W kategorii Produkcja sprzętu i wyrobów medycznych wyróżniono spółkę Medicalgorithmics S.A., w kategorii Produkcja leków – Adamed Pharma S.A, w kategorii badania kliniczne – Polski Bank Komórek Macierzystych S.A., a w kategorii szpitale i przychodnie publiczne – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Żoliborz.

W rankingu przygotowanym przez Forum Ochrony Zdrowia we współpracy z Europejskim Centrum Strategii i Polityk w Ochronie Zdrowia wzięto pod uwagę 262 największe firmy z branży działające w Polsce.

Przy wyborze laureatów Kapituła brała pod uwagę przedsiębiorstwa, które w 2017 roku wykazały dodatnie kapitały własne, a ich przychody ze sprzedaży przekroczyły 7 mln zł. Uwzględniono jedenaście szczegółowych parametrów, dających się ująć w trzy główne grupy: dynamika przychodów, innowacje oraz inwestycje.

Medicalgorithmics działa od 2005 roku. Spółka jest producentem systemu PocketECG, służącego do zdalnego monitorowania pracy serca. Blisko współpracuje z ośrodkami diagnostyki i nadzoru kardiologicznego, które na bazie systemu PocketECG świadczą usługi diagnostyki kardiologicznej.

Spółka sprzedaje abonamenty na wykorzystanie systemu PocketECG i infrastruktury IT do diagnostyki arytmii, a także usługi przetwarzania i analizy danych w sektorze telemedycznym oraz usługi programistyczne.

Vivadental z Gdańska działa od 1991 roku, początkowo jako Chirdent, a potem przez wiele lat jako Prywatne Centrum Stomatologiczne Poldent.  Od 2012 roku kluczową marką firmy jest Vivadental.

Placówka oferuje pełen zakres usług stomatologicznych – leczenie stomatologiczne, implantologię, ortodoncję, protetykę, chirurgię, fizjoterapię narządu żucia, leczenie stawów skroniowo-żuchwowych, peridontologię, regenerację tkanki kostnej oraz stomatologię estetyczną. Vivadental to także międzynarodowy ośrodek kliniczny, szkoleniowy i naukowo – badawczy.

Spółka Kliniki Neuroradiochirurgii prowadzi Radomskie Centrum Onkologii oraz Centrum Gamma Knife w Warszawie.

Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdrój odbywało się od 4 do 6 września 2018, jego częścią było Forum Ochrony Zdrowia. Pracodawcy Medycyny Prywatnej byli jednym z partnerów Forum. Wśród partnerów była także Grupa Lux Med.

 

Przeczytaj teraz

PMP partnerem Forum Ekonomicznego w Krynicy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.08.2018

Związek Pracodawców Medycyny Prywatnej został partnerem Forum Ekonomicznego, które odbędzie się w Krynicy-Zdrój w dniach od 4 do 6 września 2018 roku. Częścią przedsięwzięcia jest Forum Ochrony Zdrowia.

W jego ramach zaplanowano debaty pod hasłem „Wspólnie dla Zdrowia”. Wśród jej uczestników będzie między innymi minister zdrowia Łukasz Szumowski. Zostaną podczas niej zaprezentowane wnioski z pierwszej debaty, która odbyła się 13 czerwca 2018 w Warszawie.

Poruszane tematy będą dotyczyły między innymi źródeł finansowania ochrony zdrowia, innowacji organizacyjnych, medycyny jako części gospodarki nastawionej na rozwój czy wdrażania modelu płacenia: value-based i performance-based.

Forum Ochrony Zdrowia jest najważniejszą w Polsce platformą dyskusyjną na tematy zdrowotne, z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego. Szczególne znaczenie ma możliwość wymiany doświadczeń w ramach debat z udziałem wszystkich stron odpowiadających za rynek usług medycznych w Polsce i Europie, w obszarze: finansowym, regulacyjnym i innowacji.

Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju jest przedsięwzięciem organizowanym przez Instytut Wschodni (Fundację Instytut Studiów Wschodnich) od 1992 roku. Konferencja ta stała się jednym z najistotniejszych miejsc spotkań elit polityczno-biznesowych w Europie. Działania Instytutu Wschodniego związane z organizacją Forum wspierane są przez Radę Programową, która decyduje o merytorycznym i programowym kształcie Forum, jak również wyznacza kierunek jego rozwoju. Co roku Forum Ekonomiczne gości premierów, ministrów, Komisarzy Europejskich oraz inne najważniejsze osoby sceny politycznej i gospodarczej naszego kraju. W obradach XXVII Forum Ekonomicznego w 2017 roku wzięło udział prawie 3,8 tysiąca uczestników, a obsługą medialną zajmowało się ponad 600 przedstawicieli redakcji z kilkudziesięciu państw świata.

Wśród partnerów tegorocznego Forum są także członkowie Pracodawców Medycyny Prywatnej – Grupa Lux Med oraz Air Liquide.

Przeczytaj teraz