Medicover będzie organizować indywidualne praktyki dla studentów/ek pielęgniarstwa. Firma rozwija swój program kształcenia przyszłych medyków

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.10.2023

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Uczelnia Łazarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Krakowska Akademia im. Jana Frycza Modrzewskiego, a ostatnio także Uniwersytet Medyczny w Łodzi – to uczelnie, w których Medicover kształci medyków. Z doświadczenia i wiedzy personelu medycznego firmy skorzystały już tysiące studentów.

– Stale poszerzamy listę uczelni, z którymi współpracujemy, oferując studentom i absolwentom wyjątkową możliwość odbycia praktyk zawodowych lub stażu w naszych nowoczesnych centrach medycznych w całym kraju oraz wielospecjalistycznych szpitalach. Aktualnie prowadzimy rozmowy z kilkoma uczelniami m.in. ze Śląska i Pomorza. Jesteśmy też otwarci na kolejne współprace – mówi dr n. o. zdr. Karolina Prasek, Dyrektor działu rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Medicover.

Medicover od roku akademickiego 2011/2012 kształci na kierunku pielęgniarstwo na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. A od kilku lat także na kierunku lekarskim na czołowych niepublicznych szkołach wyższych: Uczelni Łazarskiego w Warszawie i Krakowskiej Akademii im. Jana Frycza Modrzewskiego.

– Obecnie cały system ochrony zdrowia mierzy się z wyzwaniem, jakim jest niedostateczna liczba personelu medycznego. Istotne jest zatem, by obecnym studentom, jeszcze na etapie nauki, umożliwić rozwój umiejętności i nabycie kompetencji w ramach zajęć praktycznych. To też ułatwi im późniejszy start w karierze zawodowej – mówi dyrektor.

W Medicover studenci i rezydenci uczą się pod okiem wykwalifikowanych pracowników medycznych, którzy są specjalistami w swoich dziedzinach, takich jak: kardiologia, kardiochirurgia, chirurgia ogólna, ginekologia, położnictwo, pielęgniarstwo, anestezjologia i intensywna terapia oraz medycyna rodzinna. Pracują też na nowoczesnym sprzęcie medycznym i w komfortowych warunkach.

– Obecnie dopracowujemy szczegóły nowego programu indywidualnych praktyk dla studentów pielęgniarstwa, w ramach których mogliby oni podszkolić się w konkretnych obszarach. Takie zajęcia odbywałyby się w ramach cyklu studiów lub dodatkowo – zdradza ekspertka Medicover.

Dr Karolina Prasek, która sama wykłada na WUM, mogła przećwiczyć to rozwiązanie w praktyce, gdy – jako członkini kadry narodowej – przez ostatnie pół roku uczestniczyła w przygotowaniu polskiej reprezentantki do udziału w prestiżowych zawodach EuroSkills Gdańsk 2023.

– Tegoroczne EuroSkills były dla nas wyjątkowe – po pierwsze zawody odbyły się w naszym kraju, a po drugie – po raz pierwszy w historii wystąpiła polska pielęgniarka, Magdalena Szymańska, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a od niedawna także moja koleżanka w Medicover. W trakcie intensywnych pięciu dni trwania zawodów zawodniczka WorldSkills Poland miała za zadanie zaplanować opiekę nad pacjentem w warunkach domowych, domu opieki oraz szpitalnych, a następnie zaprezentować to w praktyce przed jury. Dodatkowym utrudnieniem, obok stresu, który zawsze towarzyszy podobnym wydarzeniom, pojawiło się nowe, czyli konieczność porozumiewania się wyłącznie w języku angielskim 
– mówi dr n. o. zdr. Karolina Prasek.

EuroSkills to największe w Europie zawody dla młodych adeptów, którzy nie ukończyli 25 r.ż., związane z kształceniem zawodowym i doskonaleniem umiejętności w wybranych przez nich obszarach. Tegoroczna, już 8., edycja zmagań odbyła się w Gdańsku, a o zwycięstwo w 42 różnych zawodach walczyło blisko 600 zawodników z 32 krajów europejskich, w tym z Polski.

Przeczytaj teraz

Dr Karolina Prasek z Medicover w „Hallo Haller”

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.07.2023

Dr Karolina Prasek – Przewodnicząca Forum Pielęgniarek i Położnych Pracodawców Medycyny Prywatnej, Dyrektorka Działu Rozwoju Pielęgniarstwa i Położnictwa w Medicover, wykładowczyni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego gościła w jednym z odcinków „Hallo Haller” – autorskiego programu Doroty Haller polegającego na rozmowach z inspirującymi kobietami.

W rozmowie poruszono m.in. tematy takie jak: percepcja zawodu pielęgniarki i jego prestiż, zainteresowanie mężczyzn tym sfeminizowanym zawodem, relacje między pielęgniarkami i lekarzami w systemie ochrony zdrowia, komunikacja z pacjentami, a także wynagrodzenia i standardy pracy w pielęgniarstwie.

Zachęcamy do wysłuchania całego wywiadu.

Przeczytaj teraz

Nasze społeczeństwo jeszcze nie docenia roli pielęgniarek

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.05.2023

Obecnie średnia wieku pielęgniarek w Polsce wynosi ponad 53 lata.– Stoimy przed poważnym problemem niedoboru kadry pielęgniarskiej. To najwyższy czas na zmiany – ostrzega dr n. o zdr. Karolina Prasek, Dyrektor Działu Rozwoju Pielęgniarstwa i Położnictwa w Medicover, Przewodnicząca Forum Pielęgniarek i Położnych Pracodawców Medycyny Prywatnej, Adiunkt badawczo-dydaktyczny na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Pielęgniarka z tytułem doktora to nadal nowość w naszym systemie ochrony zdrowia.

– W ostatnich latach prestiż naszego zawodu stale rośnie. Dziś pielęgniarki i pielęgniarze to osoby, które ukończyły studia licencjackie, magisterskie, a często również dwuletnią specjalizację. Posiadają one szereg uprawnień, których jeszcze się w pełni nie wykorzystuje, ale liczę, że wkrótce to się zmieni. Już dziś pielęgniarki mogą samodzielnie diagnozować i leczyć pacjentów, a także przepisywać im niektóre z leków, w tym też refundowane, takie jak np. antybiotyki, leki stosowane w infekcjach górnych dróg oddechowych, na pasożyty, na leczenie zakażeń układu moczowego i wiele innych. Ponadto ukończenie konkretnych kursów specjalistycznych czy specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa daje im szereg dodatkowych uprawnień do samodzielności, np. w zakresie oceny stanu rany oraz zdjęcia szwów, wykonania i oceny wyniku badania EKG, a także spirometrii czy testów skórnych.

Co można zrobić, by jeszcze lepiej wykorzystywać kompetencje pielęgniarek?

– Zależy nam, by ranga naszego zawodu stale rosła i był on atrakcyjny dla młodych osób. Dlatego ważne jest, by edukować społeczeństwo, jak wygląda proces kształcenia pielęgniarek, jakie są ich kwalifikacje i z czym, zamiast iść do lekarza, można się do nich zgłosić. Pielęgniarka to nie  tylko osoba, która wspiera lekarza. To samodzielny i wykwalifikowany pracownik medyczny z ogromnym doświadczeniem, który bierze udział w procesie diagnostyki i leczenia pacjenta oraz sprawuje nad nim faktyczną opiekę w zakresie całościowej pielęgnacji.

Tak jest w teorii, ale w praktyce pacjenci i tak udają się do lekarza.

– Nie wszyscy. W Medicover od ponad roku mamy w ofercie wizytę pielęgniarską dla pacjentów z objawami infekcji górnych dróg oddechowych, którzy z aktualnymi objawami m.in. nie byli wcześniej konsultowani przez lekarza. W trakcie wizyty pielęgniarka może zbadać pacjenta, osłuchać go, zajrzeć do gardła, postawić diagnozę, zaordynować leczenie i wystawić receptę na wymagane leki. Na ten moment pielęgniarki jeszcze nie mają uprawnień do orzekania o niezdolności do pracy, ale jest to jeden z postulatów, który w ramach działalności Forum Pielęgniarek i Położnych Pracodawców Medycyny Prywatnej przedstawiliśmy ostatnio Ministerstwu Zdrowia. Na przykładzie Medicover widzimy, że pacjenci bardzo chwalą sobie to rozwiązanie, co potwierdzają też wyniki badań satysfakcji (NPS = 90) oraz to, że sami do nich wracają.

Jakie jeszcze inne kompetencje pielęgniarek powinny być według Pani wykorzystywane?

– Zakres naszych kwalifikacji stale jest rozszerzany, o co zabiegam też jako przewodnicząca Forum. Wśród planowanych zmian, poza możliwością wystawiania zwolnień lekarskich, znalazło się także rozszerzenie listy leków, które mogłyby być przepisywane w trakcie wizyt pielęgniarskich, w tym możliwość wystawiania recepty na preparat do szczepień przeciwko grypie. Dziś pielęgniarki kwalifikują do szczepienia i je wykonują, dlatego naszym zdaniem, powinny też móc samodzielnie wypisać receptę, skoro mają odpowiednie ku temu kwalifikacje.

Czy system ochrony zdrowia jest gotowy na tak daleko idące zmiany?

– Wobec problemu starzejącego się społeczeństwa, długu zdrowotnego, będącego spadkiem po pandemii koronawirusa oraz niedoboru kadr medycznych, te zmiany są wręcz wymagane. Obecnie średnia wieku pielęgniarki to ponad 53 lata. Jeśli młode osoby nie będą chciały podejmować pracy w zawodzie lub nie będzie wystarczającej liczby ośrodków kształcących pielęgniarki i pielęgniarzy, możemy stanąć wobec bardzo poważnego problemu braku rąk do pracy. Dlatego, w mojej opinii, rola pielęgniarki w systemie ochrony zdrowia będzie nadal rosła. Na przykład w Medicover już prowadzimy projekt tzw. Task-Shifting i staramy się wykorzystać kwalifikacje każdej z grup zawodowych odpowiedzialnych za kontakt z pacjentem, a potem jego diagnostykę, leczenie i profilaktykę.

Jaką rolę w tym kontekście odgrywa prywatny sektor dostawców usług opieki zdrowotnej?

– To są działania wielopoziomowe, od wypracowania standardów i jakości pracy, przez wspieranie kształcenia, po programy dedykowane dla osób szczególnie utalentowanych. Np. w Medicover, poza ścieżką kariery i awansu, współfinansujemy m.in. udział w kursach specjalistycznych oraz studiach. Angażujemy się też w kształcenie kolejnych pokoleń. Współpracujemy z trzema warszawskimi uczelniami, których studenci odbywają u nas zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe. Są to: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uczelnia Łazarskiego, Akademia Wychowania Fizycznego oraz aktualnie jesteśmy na etapie podpisywania kolejnych porozumień o współpracy z uczelniami medycznymi w Polsce.

Jest Pani też członkiem kadry narodowej, która w tym roku zadebiutuje podczas międzynarodowych zawodów Euroskills.

– Euroskills to międzynarodowe zawodowy dla studentów z całej Europy, którzy rywalizują ze sobą w zakresie kwalifikacji w obszarze swoich kompetencji zawodowych. Polska w tym roku debiutuje w zawodach, a mnie przypadł w udziale zaszczyt przygotowania naszej reprezentantki. Trzymamy kciuki za Magdę, która będzie reprezentować nasz kraj podczas wrześniowych zawodów. Zresztą Medicover jest też partnerem tego wydarzenia.

Przeczytaj teraz

Rusza siódma edycja Nagrody Pielęgniarskiej Królowej Szwecji

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.09.2022

Pielęgniarki, pielęgniarze, a także osoby studiujące pielęgniarstwo od 1 września 2022 mogą zgłaszać pomysły w siódmej edycji Nagrody Pielęgniarskiej Królowej Szwecji – Queen Silvia Nursing Award (QSNA). Jej tematem jest rozwój opieki medycznej ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad osobami starszymi i cierpiącymi na demencję. Zwycięzca otrzyma nagrodę od JKM Królowej Szwecji, indywidualnie dopasowany staż oraz stypendium w wysokości 6 000 Euro.

Nagroda Pielęgniarska Królowej Szwecji – Queen Silvia Nursing Award (QSNA), to prestiżowe stypendium stworzone przez Swedish Care International i realizowane w Szwecji, Finlandii, Niemczech, Polsce, Litwie, Uniwersytecie w Waszyngtonie oraz w Brazylii.

Opublikowany został Raport Roczny Fundacji Medicover 2021

Organizatorem stypendium w Polsce jest Fundacja Medicover. Celem nagrody jest promocja zawodu pielęgniarskiego oraz międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie najwyższych standardów opieki zdrowotnej.

-Naszą ambicją jest zmotywowanie pielęgniarek i studentów pielęgniarstwa do zgłaszania swoich przełomowych pomysłów na poprawę opieki nad wskazaną, szczególnie wrażliwą grupą pacjentów. Dążymy także do wzmocnienia głosu pielęgniarek i pielęgniarzy dzięki umożliwianiu im dalszej nauki i zdobywania kontaktów, które zazwyczaj nie są dostępne w ramach typowej ścieżki edukacyjnej w tym zawodzie – mówi Sophie Lu-Axelsson, CEO, Swedish Care International.

W ciągu 6 lat realizacji QSNA w Polsce ponad 800 uczestników zgłosiło 1200 projektów.

Fundacja Medicover organizuje konkurs dla pielęgniarek

-Część zgłoszeń ma na celu zmniejszenie poczucia samotności osób starszych, inne dotyczą rozwiązań systemowych, które odciążyłyby pielęgniarki i pielęgniarzy. Z czasem zaczęły się także pojawiać odważniejsze i wizjonerskie pomysły, wykorzystujące nowe technologie, jak np. VR, czyli wirtualną rzeczywistość, z czego jesteśmy bardzo dumni
– komentuje Marcin Radziwiłł, prezes Fundacji Medicover.

Nagroda Pielęgniarska Królowej Szwecji została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Zdrowia oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Laureat zostanie wybrany przez Komisję Konkursową, której członkami są przedstawiciele organizacji partnerskich projektu, czyli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Essity, Care Experts oraz Medicover.

-Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych z radością po raz siódmy objęła patronatem honorowym QSNA. Promowanie talentów pielęgniarskich i wsparcie w rozwoju kreatywnych pomysłów jest dla nas bardzo istotne. Jest to jedno z działań, które przyczynia się do podniesienia prestiżu zawodu pielęgniarki oraz tworzy warunki dla trwałych, pozytywnych zmian w opiece zdrowotnej – mówi Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Nazwisko laureata zostanie ogłoszone 23 grudnia 2022 roku w dniu urodzin JKM Królowej Szwecji.

1 września 2022 roku w Pałacu Królewskim w Sztokholmie odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia nagród laureatom ubiegłorocznej edycji. Dyplomy z rąk JKM Królowej Szwecji otrzymali zwycięzcy z aż 7 krajów: Polski, Szwecji, Finlandii, Niemiec, Litwy, Uniwersytetu w Waszyngtonie oraz Brazylii.

Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii została ustanowiona w 2013 roku jako prezent dla Jej Królewskiej Mości Królowej Szwecji w dniu jej urodzin. Każdego roku informacja o laureatach jest ogłaszana w dniu urodzin Jej Wysokości, 23 grudnia. Jej Królewska Mość, Królowa Szwecji Sylwia od lat kojarzy się z opieką nad osobami starszymi i cierpiącymi na demencję, a także wspiera rozwój tej dziedziny pielęgniarstwa od lat 90. ubiegłego wieku, kiedy to u jej zmarłej matki zdiagnozowano demencję. Jej Królewska Mość wspiera wiele szwedzkich inicjatyw, w tym jej fundację Stiftelsen Silviahemmet, która prowadzi programy szkoleniowe i certyfikacyjne w zakresie opieki nad osobami cierpiącymi na demencję.

Fundacja Medicover wspiera oddziały psychiatryczne

Przeczytaj teraz

Trzeba doceniać pielęgniarki nie tylko od święta

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.05.2022

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek obchodzony jest na całym świecie każdego roku, 12 maja. W ten wyjątkowy dzień doceniamy specjalistów z zakresu pielęgniarstwa, ich zaangażowanie, poświęcenie i wytrwałość w opiece nad pacjentami. Ten dzień to także dobry moment, aby po raz kolejny wskazać, że bez odpowiedniego wynagrodzenia dla personelu pielęgniarskiego, tej opieki może zabraknąć.

Sztuka bycia pielęgniarką

Zawód pielęgniarki do profesja wysoko oceniana społecznie i niezbędna dla całego systemu ochrony zdrowia. Pielęgniarki pracują we wszystkich obszarach: w opiece stacjonarnej i ambulatoryjnej, w podmiotach prywatnych i publicznych, w ramach umów o pracę, umów cywilnoprawnych, a także prowadząc własną praktykę indywidualną lub grupową.

Praca pielęgniarek rzeczywiście jest sztuką. Wymaga nie tylko specjalistycznych umiejętności, ale także doświadczenia w pracy z pacjentami.  Do każdego zespołu pielęgniarskiego, jego członkowie wnoszą indywidualne połączenie umiejętności, wiedzy i osobowości. To sprawia, że to właśnie pielęgniarka czy pielęgniarz są najbliżej chorego, najlepiej znają jego trudności i radości z życia osobistego. Opieka pielęgniarska nie kończy się bowiem na wykonaniu danej procedury medycznej, ale dotyczy także budowanej stałej relacji z chorym.

Odpowiednia refundacja

Firma Fresenius Nephrocare Polska prowadzi sieć ponad 70 stacji dializ, a także poradnie i oddziały nefrologiczne. Zatrudnia ponad tysiąc pielęgniarek i pielęgniarzy w całej Polsce, którzy opiekują się pacjentami z chorobami nerek.

– Nie od dzisiaj wiadomo, że pielęgniarki i pielęgniarze dializacyjni to pracownicy bardzo wysoko wyspecjalizowani. Przeprowadzenie zabiegu dializoterapii, edukacja pacjenta w zakresie diety, higieny i życia z dializą wymagają odpowiedniego przygotowania i umiejętności – mówi dr Tomasz Prystacki, prezes zarządu Fresenius Nephrocare Polska. – Personel medyczny, w tym także pielęgniarki to nasza największa wartość, budująca kompetencje firmy i wysoki standard leczenia pacjentów – dodaje.

Niestety personelu pielęgniarskiego brakuje w całej Polsce. Nawet najlepszym pracodawcom trudno przyciągnąć pracowników, bazując tylko na kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Obecna refundacja dializoterapii nie zwiększa się od kilku lat. Ostatnia wycena z 2016 roku (będąca powtórzeniem wyceny z 2011 roku) nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Refundacja ta zakłada na przykład wynagrodzenie personelu pielęgniarskiego na poziomie niewiele wyższym niż obecnie określone przez Radę Ministrów wynagrodzenie minimalne. Obciążonemu pracą przez dwa bardzo trudne lata pandemii personelowi pielęgniarskiemu stacji dializ Ministerstwo Zdrowia nie przyznało także tzw. dodatku covidowego, który otrzymali pracownicy szpitali prowadzących leczenie pacjentów z koronawirusem. Prawie wszystkie stacje dializ w Polsce także leczyły takich pacjentów. Jednak mimo wielu apeli, minister zdrowia nie przychylił się do próśb świadczeniodawców, co wywołuje dodatkowe i w pełni zrozumiale niezadowolenie i frustrację wielu pracowników.

Co się stanie gdy zabranie personelu?

Najnowsze analizy jasno pokazują, że koszty leczenia pacjenta są o prawie 50 procent wyższe, niż obecna stawka refundacyjna. Koszty utrzymania, osiągające najwyższe od lat poziomy, skłaniają personel medyczny do wywierania presji płacowej na świadczeniodawców, którzy niewiele mogą zrobić w tych warunkach.

– W tej chwili sytuacja jest bardzo trudna. Obecnie nie tylko braki kadrowe związane z rynkiem pracy pielęgniarek są wyzwaniem dla każdego świadczeniodawcy – podkreśla dr Prystacki. – Stawki wyliczone przez NFZ nie spełniają oczekiwań pracowników. Jeśli nie zostaną pilnie podjęte decyzje o dostosowaniu refundacji do aspiracji finansowych personelu i pokrycia kosztów choćby transportu, wywozu śmieci czy tez mediów, zagrożenie zamknięcia niektórych stacji dializ i tym samym ograniczenie dostępu do leczenia ratującego życie dla pacjentów stanie się rzeczywistością.

Fresenius Medical Care jest największym na świecie dostawcą produktów i usług dla osób z chorobami nerek, z których około 3,8 miliona na całym świecie regularnie poddawanych jest leczeniu dializami. Dzięki sieci 4.171 stacji dializ Fresenius Medical Care zapewnia leczenie dializami 345 tysiącom pacjentów na całym świecie. Fresenius Medical Care jest również wiodącym dostawcą produktów do dializy, takich jak aparaty do dializ lub dializatory. Oprócz podstawowej działalności firma świadczy powiązane usługi medyczne w zakresie koordynowanej opieki medycznej.

W Polsce Fresenius Medical Care Polska S.A. jest obecny od ponad 30-tu lat. Produkty firmy do hemodializy i dializy otrzewnowej wykorzystywane są w większości stacji dializ na terenie całej Polski, zarówno w ośrodkach publicznych, jak i niepublicznych. Obecnie Fresenius Medical Care świadczy usługi dializacyjne poprzez spółkę Fresenius Nephrocare Polska, która tworzy największą w Polsce sieć placówek dializacyjnych – Centrum Dializ Fresenius. Wszystkie zabiegi wykonuje na podstawie kontraktu z NFZ.

Przeczytaj teraz

Szpital w Brzezinach współpracuje z łódzką uczelnią 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.04.2022

Szpital Specjalistyczny w Brzezinach, w województwie łódzkim na mocy podpisanego porozumienia został nowym partnerem technologicznym Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Dzięki nawiązanej współpracy studenci kierunku pielęgniarstwo AHE będą mogli korzystać z wiedzy i doświadczeń zawodowych specjalistów związanych na co dzień ze szpitalem.

Praktyki pielęgniarskie w szpitalu

Specjaliści ci będą także brać udział w opracowywaniu programów kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i będą prowadzić zajęcia praktyczne w AHE w Łodzi.

Medicover rozszerzył współpracę z Uczelnią Łazarskiego

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi to jedna z największych i najstarszych niepublicznych szkół wyższych w Polsce. Jej mury opuściło już ponad 87 000 absolwentów. Oferuje 24 kierunki studiów I i II stopnia oraz jednolite magisterskie, oferujące ponad 80 specjalności. Uczelnia prowadzi 6 filii, które działają w Warszawie, Wodzisławiu Śląskim, Jaśle, Sieradzu, Świdnicy, Trzciance.

Szpital w Brzezinach posiada 10 oddziałów, w tym między innymi SOR, oddział chemioterapii dziennej, urazowo-ortopedyczny, pododdział zabiegowy oraz ośrodek endoskopii zabiegowej i bariatrycznej.

W 2013 roku szpital w Brzezinach pozyskał prywatnego inwestora – spółkę założoną przez profesora Adama Dzikiego, znanego chirurga, która kupiła od samorządu powiatowego większościowe udziały w spółce prowadzącej placówkę.

Centrum Medyczne Damiana: nowe Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health w Toruniu

Przeczytaj teraz

Zmiany w przepisach dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.03.2022

Od 5 kwietnia 2022 będzie obowiązywać zmienione rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Zgodnie z nim wyznaczono inny termin na składanie dokumentów przez osoby, które chcą zdawać egzamin państwowy.

Chodzi o takie dokumenty jak wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego, karta specjalizacji, dokument potwierdzający zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w części lub całości oraz dokument potwierdzający wniesienie opłaty za egzamin.

Czytaj także: Centrum Kształcenia Pielęgniarek i Położnych będzie połączone z CMKP >>>

Dokumenty te będzie można składać w terminach – do 31 maja lub do 30 listopada (wcześniej był to 31 października).

Załączniki do rozporządzenia zawierają wzory dyplomów uzyskania tytułu pielęgniarki specjalisty i tytułu położnej specjalisty.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 14 marca 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 21 marca 2022.

Link do rozporządzenia>>>

Przeczytaj teraz

Centrum Kształcenia Pielęgniarek i Położnych będzie połączone z CMKP

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.03.2022

Zgodnie z projektem ustawy, który został skierowany do konsultacji, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zostanie połączone z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (CMKP).

CMKP jest jednostką powołaną w celu programowania, organizowania, prowadzenia oraz koordynowania kształcenia podyplomowego w Polsce prowadzonego przez inne jednostki, na przykład uniwersytety medyczne. Funkcjonuje na podstawie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego i ma największe zasoby i doświadczenie do prowadzenia kształcenia podyplomowego, w tym w szczególności specjalizacyjnego.

Rocznie organizuje i finansuje ponad 800 kursów, z których 70 procent odbywa się w CMKP, przy wsparciu własnej kadry naukowej i zaplecza klinicznego. Podstawową działalnością CMKP jest kształcenie podyplomowe w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu i prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych w tym obszarze.

Natomiast Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych jest jednostką budżetową utworzoną przez ministra zdrowia i działającą na podstawie zarządzenia ministra zdrowia.

Organizuje i koordynuje działania związane z opracowaniem i aktualizacją programów kształcenia podyplomowego, w tym szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych, które przedkłada ministrowi zdrowia do zatwierdzenia, organizuje i koordynuje proces związany z przeprowadzeniem Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego pielęgniarek i położnych.

Czytaj także: Fundacja Medicover organizuje konkurs dla pielęgniarek >>>

CKPPiP zapewnia także obsługę merytoryczną i finansową umów o dofinansowanie ze środków publicznych szkoleń specjalizacyjnych pielęgniarek i położnych, monitoruje proces kształcenia podyplomowego tych zawodów prowadzonego przez organizatorów kształcenia, czy też realizuje zadania z zakresu nadzoru nad tym kształceniem.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy proponowana zmiana umożliwi rozwój zawodowy pielęgniarkom i położnym, tożsamy do możliwości obecnie dostępnych innym zawodom medycznym.

Ma również umożliwi tej grupie zawodowej łatwiejszy dostęp do prowadzenia działalności naukowej, dydaktycznej oraz uczestnictwa w inicjowaniu i wspólnym prowadzeniu badań naukowych.

„Dzięki przeniesieniu zadań CKPPiP do CMKP, możliwe będzie ujednolicenie procesu związanego z przeprowadzeniem egzaminu państwowego, co pozwoli na wypracowanie jednolitych, jasnych kryteriów egzaminowania dla wszystkich zawodów medycznych. Projektowane zmiany, w tym przekazanie zadań związanych z organizacją egzaminów do CEM od roku 2026, doprowadzi również do pełnego skoordynowania procedury przeprowadzenia egzaminów państwowych osób wykonujących zawody medyczne, przez wypracowanie jednolitych przepisów o państwowych egzaminach medycznych. Dodatkowym, ważnym elementem podkreślającym zasadność połączenia wskazanych instytucji, jest ujednolicenie procedur związanych z opracowaniem programów kształcenia podyplomowego, tworzenie wspólnych programów uwzgledniających aktualne treści poparte wynikami badań naukowych dla budowania zespołów terapeutycznych wzajemnie uzupełniających się w realizacji procesu terapeutycznego” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz niektórych innych ustaw został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 15 marca 2022 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30-tu dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Fundacja Medicover organizuje konkurs dla pielęgniarek

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.01.2022

Fundacja Medicover jest organizatorem w Polsce konkursu na międzynarodową Nagrodę Pielęgniarską Królowej Szwecji Sylwii Queen Silvia Nursing Award 2021. W tym roku odbył się on już po raz szósty.

Stypendium przyznawane jest w siedmiu krajach: Szwecji, Finlandii, Polsce, Niemczech, na Litwie, na Uniwersytecie Waszyngtońskim w USA oraz w Brazylii.

23 grudnia, w dniu urodzin JKM Królowej Szwecji Sylwii, ogłaszane są wyniki konkursu. Stypendium to 25 000zł oraz staż w sektorze zdrowia i opieki u polskich i międzynarodowych partnerów.

Laureatką szóstej polskiej edycji konkursu QSNA została Julia Osiecka, studentka pielęgniarstwa na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Zwycięski pomysł to „Powrót do młodych lat”. Laureatka proponuje wykorzystanie technologii VR (wirtualnej rzeczywistości) do przedstawienia i doświadczenia aktywności, które seniorzy wykonywali, będąc osobami młodymi i w sile wieku. Według Julii Osieckiej należałoby wprowadzić seniorów w świat wirtualnej rzeczywistości, jednocześnie obserwując ich zachowania.

Laureatka chciałaby odkryć, jak wykorzystanie VR wpływa na kondycję psychoruchową pacjenta i jak może poprawić jakość jego zdrowia. Chciałaby też, aby jej projekt przyniósł osobom starszym i cierpiącym na demencję przede wszystkim radość i poczucie, że nie są oni zapomniani w społeczeństwie.

-Pomysł jest wynikiem obserwacji świata i własnych doświadczeń. Wysyłając moje zgłoszenie konkursowe chciałam zaproponować coś nowego i nieznanego. Zanim powstał „Powrót do młodych lat”, miałam w głowie dużo więcej pomysłów, jednak w żadnym z nich nie odnalazłam tzw. powiewu świeżości. Uważam, że przyszłością medycyny są nowoczesne technologie, stąd postanowiłam opracować projekt związany z wirtualną rzeczywistością (VR). Czytając różne książki i artykuły naukowe związane z problemami osób starszych, a także będąc ich bezpośrednim obserwatorem, doszłam do wniosku, że to właśnie takim pomysłem, opracowanym z myślą o seniorach, chcę się podzielić ze światem – komentuje Julia Osiecka, laureatka QSNA 2021.

Czytaj także: Medicover otworzył pierwsze w Polsce eko centrum stomatologiczne >>>

-Pomysł Julii to innowacyjny i wizjonerski projekt, który może pomóc w pokonywaniu ograniczeń osób niesamodzielnych. Julia zaimponowała członkom komisji konkursowej swoim wystąpieniem, klarowną wizją realizacji swojego pomysłu oraz charyzmą. Przekonała nas, że technologie przyszłości mogą pomóc w powrocie do przeszłości. W powrocie do czasów, kiedy nie mieliśmy żadnych ograniczeń, a wszystkie marzenia były na wyciągnięcie ręki. Julia jest osobą zaangażowaną społecznie, ma też ciekawe pasje i zainteresowania. Podobnie jak sam projekt Queen Silvia Nursing Award, tegoroczna laureatka pokazuje nam, że pielęgniarstwo może być zawodem ambitnym, innowacyjnym i z perspektywami – mówi Marcin Radziwiłł, prezes Fundacji Medicover.

Nagroda Pielęgniarska Królowej Szwecji Sylwii to stypendium ustanowione przez Swedish Care International dla studentów pielęgniarstwa oraz pielęgniarek i pielęgniarzy. Laureat inicjatywy otrzymuje stypendium oraz możliwość odbycia stażu, którego celem jest międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie opieki pielęgniarskiej, w szczególności nad osobami starszymi i cierpiącymi na demencję

Konkurs o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Szwecji Sylwii Queen Silvia Nursing Award 2021 został objęty patronatem honorowym Ministra Zdrowia oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Fundacja Medicover powołana została przez spółkę Medicover w 2007 roku.

Jej działalność prowadzona jest w oparciu o wieloletnią, międzynarodową wiedzę oraz doświadczenie z zakresu medycyny i zdrowia publicznego. Skupiona jest w szczególności na edukowaniu oraz wspieraniu społeczności lokalnych poprzez tworzenie programów, rozwiązań informatycznych i innowacyjnego podejścia, które w sposób pośredni lub bezpośredni przyczyniają się do polepszenia stanu zdrowia i świadomości społeczeństwa.

Jej działalność jest doceniana, fundacja została wyróżniona w wielu konkursach. Między innymi została laureatem głównej nagrody w konkursie Inicjator Innowacji 2019 w kategorii „Innowacje społeczne i w kulturze”. Kapituła konkursu doceniła wdrażany przez Fundację od 2018 roku do gabinetów pielęgniarek i higienistek szkolnych, ESMS. System ten został doceniony również na arenie międzynarodowej – otrzymał złote wyróżnienie w prestiżowym międzynarodowym konkursie „The International CSR Excellence Awards 2019” w kategorii „Innowacje”.

Czytaj także: Fundacja Medicover wspiera oddziały psychiatryczne>>>

Przeczytaj teraz

Będzie nowelizacja ustawy o najniższym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.05.2021

Rada Ministrów przyjęła projekt Ministerstwa Zdrowia wypracowany wspólnie na Trójstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia, który dotyczy podniesienia najniższych wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia. Podwyżka będzie dotyczyć także pielęgniarek po studiach licencjackich. 

Po dyskusjach na forum Trójstronnego Zespołu, w skład którego wchodzą reprezentatywne centrale związkowe i organizacje pracodawców, na wniosek NSZZ „Solidarność” oraz OPZZ, minister zdrowia Adam Niedzielski zgłosił na posiedzeniu Rady Ministrów autopoprawkę przewidującą przesunięcie grupy pielęgniarek z ukończonymi studiami licencjackimi do grupy płacowej z wynagrodzeniem na poziomie należnym dla pracowników ze studiami magisterskimi. 

Czytaj także: Medicover Polska rozpoczyna współpracę z MedApp S.A. w obszarze medycyny cyfrowej>>>

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje, że tylko w ciągu 6 miesięcy 2021 roku na podniesienie najniższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia przeznaczonych zostanie prawie 4 mld zł.  

Wejście w życie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia będzie oznaczać między innymi wzrost wynagrodzeń w grupach najsłabiej uposażonych, czyli salowych na poziomie średnio 700 zł i fizjoterapeutów na poziomie 1 tys. Zł. 

Projekt zakłada wprowadzenie minimalnych uposażeń pracowników ochrony zdrowia bez okresów przejściowych. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 18 maja 2021. 

Przeczytaj teraz

Przesuwanie kompetencji powinno być działaniem systemowym

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.05.2021

Monika Tomaszewska, przewodnicząca Forum Pielęgniarek i Położnych Pracodawców Medycyny Prywatnej

Nie zbudujemy dobrego systemu opieki zdrowotnej bez takich działań jak przesuwanie kompetencji i uprawnień, zwłaszcza obecnie, gdy problemem jest brak personelu. Szczególnie pokazał to czas epidemii.

Na początku 2020 roku zakładaliśmy, że będzie on rokiem prac nad samodzielnością zawodową pielęgniarek i położnych. Stało się inaczej i rok 2020 upłynął pod hasłem pandemii Covid-19. Wszystkie działania medyków, a także nasze, skupiały się na walce z koronawirusem.

Ten szczególny czas pokazał jednak, że przesuwanie kompetencji poszczególnych zawodów medycznych powinno być na stałe wpisane w działania systemowe. Doskonałym przykładem jest nadanie uprawnień kwalifikowania do szczepienia przeciw Covid-19 innym zawodom, między innymi pielęgniarkom i położnym. O te uprawnienia wnioskowaliśmy już w roku 2018, składając pismo w tej sprawie na ręce ówczesnej Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia. Postulowaliśmy wówczas wprowadzenie kwalifikacji do szczepień, zgłaszając również uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie porady pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Zakładamy, że to uprawnienie pozostanie już na stałe w zakresie zadań pielęgniarek i położnych. Zwiększyć się może jedynie wykaz szczepień wobec których to uprawnienie będzie obowiązywać, a także może zostać dodana możliwość zgłaszania podejrzenia i rozpoznania niepożądanego odczynu poszczepiennego.

Pielęgniarskie e-recepty stały się już czymś naturalnym. W tym roku wnioskowaliśmy o możliwość wystawiania e-skierowań, przynajmniej w zakresie odpowiadającym skierowaniom papierowym. To będzie kolejny krok w dobrym kierunku dotyczącym rozszerzania kompetencji pielęgniarek i położnych.

Nie zbudujemy dobrego systemu ochrony zdrowia bez takich działań, jak przesuwanie kompetencji i uprawnień, zwłaszcza dzisiaj, kiedy widzimy, z jakimi brakami personelu mamy codziennie do czynienia. Postulowaliśmy wspólnie z Forum Medycyny Laboratoryjnej Pracodawców Medycyny Prywatnej szersze wykorzystanie kompetencji opiekuna medycznego i takie zmiany są wprowadzane, chociaż dzieje się to powoli. Także w tym przypadku epidemia pokazała, jak poszczególne zawody medyczne mogą się wzajemnie uzupełniać i jak można poprawić jakość opieki, wykorzystując wiedzę i umiejętności obu naszych zawodów.

Epidemia to czas próby, ale też nauki z której należy czerpać wnioski na przyszłość. Nie możemy zmarnować tego czasu dlatego niezmiennie będziemy działać w tym obszarze i hasło roku 2020, dotyczące samodzielności zawodowej pielęgniarek i położnych, pozostaje ciągle w mocy.

Przeczytaj teraz

Szkolenia pielęgniarek i położnych w formie zdalnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.05.2021

15 maja 2021 roku weszło życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników. Zgodnie z rozporządzeniem szkolenie takie będzie mogło odbywać się w formie zdalnej.

Szkolenie obejmuje część teoretyczną i część praktyczną w formie instruktażu, w którym przedstawia się szczegółową procedurę przetoczenia krwi lub jej składników, z podaniem dokładnego przebiegu zabiegu.

Rozporządzenie określa, że w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia szkoleń w formie zdalnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej pozwalających na przesyłanie obrazu i dźwięku oraz umożliwiających dwukie- runkową łączność w czasie rzeczywistym między uczestnikami szkolenia i wykładowcą.
W rozporządzeniu ustalono, co obejmuje część teoretyczna i część praktyczna szkolenia.
Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 14 maja 2021 roku (poz. 902).
Przeczytaj teraz

Nowe wzory prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.02.2021

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej. Nowe wzory dostosowane będą do przepisów ustawy o dokumentach publicznych.

Chodzi o ustawę z 22 listopada 2018 roku o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 725 o 1517) oraz o akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

Obecnie obowiązujące wzory dokumentów: „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej” i „Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej” są określone w rozporządzeniu ministra zdrowia z 4 lutego 2013 roku (Dz. U. poz. 222).

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 10 lutego 2021 roku.

Link do projektu>>>

Uwagi do projektu można przekazywać do 11 marca 2021 roku.

Czytaj także: Medyczne zawody wspierające receptą na niedobory kadrowe>>>

Przeczytaj teraz

Nowe normy zatrudnienia pielęgniarek w opiece psychiatrycznej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.10.2020

28 października 2020 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, którego głównym celem jest określeniem nowym norm zatrudnienia pielęgniarek.

Chodzi o pielęgniarki udzielające świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych, w warunkach dziennych psychiatrycznych oraz w warunkach dziennych leczenia uzależnień.

Normy te wynoszą: 1 etat pielęgniarki na 20 pacjentów w zakresie świadczeń w opiece domowej lub rodzinnej, 1 etat pielęgniarki na 30 miejsc w zakresie świadczeń dziennych psychiatrycznych dla dorosłych, 1 etat pielęgniarki na 30 miejsc w zakresie świadczeń dziennych psychiatrycznych rehabilitacyjnych dla dorosłych, 0,5 etatu pielęgniarki na 30 miejsc w zakresie świadczeń dziennych psychiatrycznych rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży, 0,5 etatu pielęgniarki na 30 miejsc w zakresie świadczeń dziennych rehabilitacyjnych dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz 1 etat pielęgniarki na 24 miejsca w zakresie świadczeń dziennych psychiatrycznych geriatrycznych.

Czytaj także: Już 65 prywatnych laboratoriów na liście uprawnionych do testów na koronawirusa>>>

W zakresie świadczeń dziennych leczenia zaburzeń nerwicowych określono normę zatrudnienia na 0,25 etatu pielęgniarki na 30 łóżek, a w zakresie świadczeń dziennych terapii uzależnienia od alkoholu, świadczeń dziennych terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz świadczeń dziennych leczenia uzależnień – na 0,35 etatu pielęgniarki na 30 miejsc.

Poza tym w tych zakresach świadczeń wprowadzono zmiany dotyczące wymogu posiadania przez pielęgniarki dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 5 października 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 13 października 2020 roku (poz. 1785).

Przeczytaj teraz

NIPiP postuluje rozszerzenie kompetencji pielęgniarek

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.07.2020

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych postuluje rozszerzenie kompetencji pielęgniarek o możliwość wykonywania badań kwalifikacyjnych do szczepień. Według NIPiP pielęgniarki są w pełni przygotowane do przeprowadzania takich badań,  jednak obecnie nie mają do nich uprawnień.

Badanie ma na celu wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań i jest niezbędne do zaaplikowania szczepionki. Obecnie jedynie lekarz może kwalifikować pacjentów do szczepienia. Jednak w dobie pandemii dostęp do gabinetów lekarskich jest utrudniony, dlatego umożliwienie pielęgniarkom wykonywania takich badań ułatwiłoby wykonywanie szczepień, a tym samym wzmocniłoby odporność polskiego społeczeństwa – stwierdza Izba, która w czerwcu 2020 wystosowała apel do ministra zdrowia w sprawie rozszerzenia uprawnień pielęgniarek o możliwość kwalifikacji do szczepień oraz w sprawie bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla personelu medycznego.

Czytaj także: Pielęgniarki i pielęgniarze z Magodent z prestiżowymi wyróżnieniami>>>

NIPiP apeluje także do pielęgniarek i położnych w sprawie edukacji polskiego społeczeństwa w zakresie działań profilaktycznych, w tym szczepień ochronnych. Wystosowane postulaty mają na celu wzrost świadomości znaczenia większej dostępności do szczepień ochronnych.

Ze względu na stały, częsty i bliski kontakt pielęgniarek z pacjentami, ich rola w edukowaniu społeczeństwa na temat profilaktyki chorób zakaźnych jest niezastąpiona. Z tego powodu NIPIP apeluje także o wprowadzenie bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla personelu medycznego. Pracując blisko pacjentów, pielęgniarki, położne, ratownicy i inni pracownicy medyczni są szczególnie narażeni na bezpośredni kontakt z wirusem grypy, dlatego powinni mieć możliwość bezpłatnego zabezpieczenia się dzięki szczepieniom ochronnym.

Stanowisko Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych popiera Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy, który od lat aktywnie działa na rzecz ułatwienia dostępu do szczepień oraz zwiększenia poziomu wyszczepialności polskiego społeczeństwa.

OPZG stara się także między innymi o wprowadzenie możliwości szczepienia w aptekach przez farmaceutów oraz rozszerzenie refundacji szczepionek dla osób z grup podwyższonego ryzyka.

Czytaj na ten temat: Apel OPZG: Farmaceuci powinni wykonywać szczepienia w aptekach>>>

Przeczytaj teraz

Będą nowe normy zatrudnienia pielęgniarek w placówkach psychiatrycznych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.07.2020

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt zmian w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Zmiany dotyczą norm zatrudnienia pielęgniarek.

Chodzi o pielęgniarki udzielające świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych, w warunkach dziennych psychiatrycznych oraz w warunkach dziennych leczenia uzależnień.

Argumentem przemawiającym za wprowadzeniem zmian w projekcie rozporządzenia jest dostosowanie liczby pielęgniarek do określonych warunków udzielania świadczeń gwarantowanych w poszczególnych zakresach. Poza tym wprowadzono zmiany dotyczące wymogu posiadania przez pielęgniarki dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

Projektowane zmiany pozwolą świadczeniodawcom na racjonalne zarządzanie zasobami ludzkimi oraz prawidłowe zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i pielęgniarek udzielających świadczeń w tym zakresie – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji dołączonej do projektu rozporządzenia.

Czytaj także: Trzeba zmienić dotychczasowy model opieki zdrowotnej>>>

Z uzasadnienia projektu wynika, że aktualne normy zatrudniania dla personelu pielęgniarskiego określone w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. 2019, poz. 1285, z późn. zm.) w zakresie opieki psychiatrycznej w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych, w warunkach dziennych psychiatrycznych oraz w warunkach dziennych leczenia uzależnień nie spełniają oczekiwań świadczeniodawców.

Placówki zwracają szczególną uwagę na potrzebę dostosowania liczby pielęgniarek do określonych warunków udzielania świadczeń gwarantowanych w poszczególnych zakresach, tym samym wykorzystując w pełni ich kwalifikacje zawodowe.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 14 lipca 2020 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać do 13 sierpnia 2020 roku.

Przeczytaj teraz

Działamy na rzecz rozszerzenia kompetencji pielęgniarek

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.03.2020

Monika Tomaszewska, przewodnicząca Forum Pielęgniarek i Położnych Pracodawców Medycyny Prywatnej

Forum Pielęgniarek i Położnych w roku 2019 skupiało się na działaniach mających na celu rozszerzenie kompetencji pielęgniarek i położnych o możliwość wystawiania krótkich zwolnień pielęgniarskich tak, aby porada pielęgniarki i położnej mogła się zakończyć na jej poziomie bez konieczności przekierowywania pacjenta do lekarza.

Działania w tym kierunku kontynuujemy także w roku 2020.

Przygotowaliśmy projekt zmiany ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niezbędne do tej ustawy akty wykonawcze. W roku 2019 odbyliśmy również spotkania z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, która od początku wspiera ten projekt i obecnie wspólnie go prezentujemy.

Czytaj także: Proponujemy weryfikację zakresów polityki na rzecz pielęgniarstwa>>>

Projekt został przedstawiony przedstawicielom samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych – okręgowym izbom oraz przedstawicielom związku zawodowego pielęgniarek i położnych, rozmawialiśmy też na ten temat z lekarzami.

Projekty aktów prawnych zostały złożone na ręce wiceminister zdrowia Józefy Szczurek Żelazko podczas spotkania zorganizowanego właśnie w tej sprawie. Na początku roku 2020 mieliśmy również spotkanie z Naczelną Radą i wiceprezesami ZUS, projekt ten został również przez nich przychylnie oceniony.

Poza tym aktywnie wspieraliśmy wdrożenie porady pielęgniarki w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, obecnie opiniujemy założenia dla porady pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Na temat projektu rozporządzenia w tej sprawie czytaj: Projekt rozporządzenia dookreśla warunki realizacji porady pielęgniarskiej>>>

Przeczytaj teraz

Porady pielęgniarki i położnej według nowych przepisów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.10.2019

17 października 2019 wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, które zawiera wykaz świadczeń gwarantowanych w zakresie porad pielęgniarskich oraz porad położnej.

Wykaz świadczeń, stanowiący załącznik do rozporządzenia, zawiera warunki realizacji świadczeń porady pielęgniarskiej w zakresie chirurgii ogólnej, diabetologii i kardiologii oraz porady położnej w zakresie położnictwa i ginekologii.

Z rozporządzenia wynika, że pierwsze porady pielęgniarskie lub położnej odbywają się we współpracy z lekarzem, a kontynuacja leczenia może być realizowana samodzielnie przez pielęgniarkę lub położną na podstawie pisemnej informacji wydanej przez lekarza.

Porada pielęgniarskie obejmuje między innymi leczenie ran, edukację zdrowotną, ordynację wyrobów medycznych, wystawianie skierowań na badania diagnostyczne, ordynację leków i wystawianie recepty na leki, wykonanie EKG, a porada położnej – ocenę akcji serca płodu, ocena zmian ciążowych, identyfikacja czynników ryzyka ciążowego czy poradnictwo specjalistyczne.

Czytaj także: Proponujemy weryfikację zakresów polityki na rzecz pielęgniarstwa>>>

Rozporządzenie określa warunki dotyczące wykształcenia pielęgniarek i położnych, które będą mogły udzielać tych porad, dostępności badań lub procedur medycznych, standardy i organizację udzielania świadczeń, w tym wyposażenie gabinetu w sprzęt i aparaturę medyczną.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 2 października 2019 (poz. 1864).

Przeczytaj teraz

Kształcenie pielęgniarek: będą zmiany w komisjach egzaminacyjnych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.07.2019

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych wprowadza możliwość zwiększenia liczby członków państwowej komisji egzaminacyjnej.

W najbliższej sesji egzaminacyjnej, jesienią 2019 roku, do egzaminu państwowego w wybranych dziedzinach pielęgniarstwa przystąpić zamierza około 2000 pielęgniarek. Obowiązujące regulacje pozwalają na przeprowadzenie egzaminu w kilku pomieszczeniach, jednak w przypadku tak dużej liczby zdających osób konieczne jest również zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad jego przebiegiem, do czego niezbędna jest właściwa liczba członków komisji – czytamy w uzasadnieniu.

Dlatego w projekcie wprowadzono zmianę polegającą na zwiększeniu z dotychczasowej jednej osoby do pięciu osób, o które minister zdrowia może, na uzasadniony wniosek, zwiększyć skład państwowej komisji egzaminacyjnej. W szczególnych przypadkach, gdy liczba przystępujących do egzaminu przekracza 750, można zwiększyć liczbę członków komisji do pięciu.

Poza tym w projekcie rozporządzenia wprowadzono zmianę w dwóch załącznikach, która polega na usunięciu z wzoru dyplomu wydawanego po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego sformułowania „w okresie”. Jest to konieczne z uwagi na pojawiające się przerwy w odbywaniu szkolenia, które nie są wliczane do okresu trwania specjalizacji. Wówczas  okres wskazany na dyplomie nie byłby ciągłym okresem czasowym.

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 16 lipca 2019.

Uwagi do projektu można przekazywać do 24 lipca 2019 roku.

Czytaj także: Proponujemy weryfikację zakresów polityki na rzecz pielęgniarstwa>>>

Przeczytaj teraz

Proponujemy weryfikację zakresów polityki na rzecz pielęgniarstwa

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.07.2019

Monika Tomaszewska, przewodnicząca Forum Pielęgniarek i Położnych Pracodawców Medycyny Prywatnej

Dokument „Polityka wieloletnia państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” to w głównej mierze „Strategia rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”, tylko nieznacznie zmodyfikowana, ponieważ część zapisów strategii jest w trakcie realizacji i ich status się zmienia.

Jak czytamy w uzasadnieniu, polityka ma być dokumentem przyjętym przez Radę Ministrów – stanie się wiec dokumentem rządowym kształtującym pielęgniarstwo i położnictwo w perspektywie kolejnych lat.

To pierwszy tego rodzaju dokument, ale też należy podkreślić, że dotyczy najliczniejszej reprezentacji zawodów medycznych.  Jest to więc uzasadnione w sytuacji widocznych już teraz braków kadry.

Niezmiennie efektem działań wprowadzanych w oparciu o zapisy polityki ma być zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych w systemie, zmotywowanie do podejmowania pracy w zawodzie zarówno absolwentów, jak i tych którzy utracili już prawo wykonywania zawodu oraz utrzymanie na rynku pracy pielęgniarek i położnych nabywających uprawnienia emerytalne. Planowane działania mają przynieść efekty w perspektywie 5, 10 lub 15 lat.

Czytaj: Jest projekt polityki na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa>>>

Braliśmy udział w tworzeniu głównych zapisów strategii w roku 2017 i większość zapisów polityki znamy, z większością się zgadzamy ale w naszej opinii niektóre działania powinny znacząco przyspieszyć, chociażby – opisanie kompetencji zawodowych, konsekwentne ich rozszerzanie i wycena a także wprowadzanie zawodów pomocniczych z opisem odpowiedzialności i rozszerzeniem zakresu działań wykonujących je osób, tak aby realnie były one wsparciem systemu.

Podejmowane dzisiaj działania (w założeniach zgodne ze strategią) są oczywiście słuszne ale nadal wysokopoziomowe i finalnie, mimo zapewnień, nie przynoszą w praktyce zakładanych efektów. Dotyczy to chociażby norm zatrudnienia, które dzisiaj są nierealne do wdrożenia bez wsparcia zawodów pomocniczych.

Nie mamy zbyt wiele czasu na działania i należałoby zweryfikować priorytetowe zakresy i realizować je w przyspieszonym trybie – nie ma potrzeby czekać na lata 2020 i 2025 – dzisiaj po 2 latach od powstania strategii wiemy, że najgorsze przed nami i zwiększenie liczby absolwentów to za mało.

Jesteśmy w trakcie opiniowania dokumentu i zaproponujemy modyfikację zapisów czasowych i priorytetowych. Zależałoby nam na włączaniu sektora prywatnego w stałe prace nad realizacją kluczowych działań, zwłaszcza tych, które realnie przekładają się na ciągłość opieki medycznej.

 

Przeczytaj teraz

Pielęgniarki i pielęgniarze z Magodent z prestiżowymi wyróżnieniami

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.07.2019

Zespół pielęgniarek i pielęgniarzy warszawskiego szpitala Magodent, należącego do Grupy Lux Med, został uhonorowany nagrodą w XIV edycji Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2018 organizowanego przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie.

Kapituła konkursu doceniła realizowany w szpitalu Magodent model opieki w postaci Pielęgniarki Prowadzącej.

Tegoroczna edycja konkursu odbyła się pod hasłem „Innowacje Roku 2018 w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej”.

Członkami wyróżnionego zespołu zostali: Agnieszka Balas, Anna Adamczyk, Lidia Boryczka, Milena Bruszewska, Agnieszka Nowak, Małgorzata Otocka-Kołtek, Karina Wiśniewska, Małgorzata Tomaszewska-Kowalska, Mateusz Wygiera oraz Agata Wysocka. Wszyscy na co dzień zajmują się całościową opieką nad pacjentami onkologicznymi – od dnia przyjęcia do wypisu ze szpitala.

Wręczenie nagrody odbyło się podczas uroczystych obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki organizowanego przez Warszawską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Teatrze Roma. Wyróżnienie w imieniu zespołu odebrała Agnieszka Balas, dyrektor ds. pielęgniarstwa Magodent.

Czytaj także: Szpital Magodent w czołówce szpitali na portalu NFZ>>>

Grupa Lux Med przejęła spółkę Magodent, prowadzącą placówki onkologiczne przy ulicach – Fieldorfa Nila i Św. Wincentego w Warszawie, w roku 2015. W marcu 2017 Grupa otworzyła nowy szpital, zlokalizowany przy ulicy Elbląskiej w Warszawie.

Placówka oferuje kompleksową diagnostykę i leczenie chorób onkologicznych w unikalnym w Polsce modelu primarynursing, czyli dedykowanej pacjentowi pielęgniarki prowadzącej, która przyjmuje pełną odpowiedzialność za ciągłość opieki nad chorym w trakcie całego pobytu w szpitalu, od przyjęcia, aż do wypisu.

Pielęgniarki prowadzące wraz ze wspierającymi je w opiece nad pacjentem opiekunami medycznymi oraz pielęgniarkami odcinkowymi, realizują działania wynikające z postawionej diagnozy pielęgniarskiej. Taki sposób pracy pozwala dostosować działania do indywidualnych potrzeb i wymagań chorego.

Przeczytaj teraz

Rozporządzenie w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.06.2019

Rozporządzenie ministra zdrowia z 26 czerwca 2019 roku zmieniające przepisy w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego wydłuża termin dostosowania zatrudnienia pielęgniarek do norm określonych dla oddziałów dziecięcych.

Chodzi o normy zatrudnienia na oddziałach zachowawczych oraz na oddziałach zabiegowych.

Zgodnie z poprzednią wersją rozporządzenia świadczeniodawcy mieli obowiązek zapewnić normy zatrudnienia pielęgniarek wynoszące 0,6 równoważnika etatu na jedno łóżko na oddziałach zachowawczych oraz 0,7etatu na jedno łóżko w przypadku oddziałów zabiegowych w okresie od 1 stycznia 2019 do 30 czerwca 2019 .

Nowe rozporządzenie mówi o terminie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku .

Od 1 lipca 2019 roku normy te miały się zmienić odpowiednio na 0,8 na oddziałach zachowawczych i 0,9 – na oddziałach zabiegowych.

Rozporządzenie opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw RP 28 czerwca 2019 roku.  Weszło w życie dzień później.

Przeczytaj teraz

Wyższe normy zatrudnienia pielęgniarek na oddziałach dziecięcych – za półtora roku

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.05.2019

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego wydłuża z 30 czerwca 2019 roku na 31 grudnia 2020 roku termin obowiązywania dotychczasowych norm zatrudnienia pielęgniarek na oddziałach dziecięcych.

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 mówią o tym, że na jedno łóżko równoważnik etatu nie może być niższy niż 0,6 w przypadku oddziałów zachowawczych oraz 0,7 w przypadku oddziałów zabiegowych.

Od 1 lipca 2019 roku normy te miały się zmienić odpowiednio na 0,8 na oddziałach zachowawczych i 0,9 – na oddziałach zabiegowych.

Przesunięcia terminu dokonano z uwagi na trudności w zapewnieniu od 1 lipca 2019 roku odpowiedniej ilości personelu pielęgniarek i położnych na tych oddziałach.

Uwagi do projektu można przekazywać do 12 czerwca 2019 roku.

Czytaj także: Opinia o celowości inwestycji zadecyduje o kontrakcie z NFZ>>>

Przeczytaj teraz

Pielęgniarki i położne z Lux Med i Enel-Med nagrodzone

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.05.2019

15 maja 2019 podczas uroczystych obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej pielęgniarki i położne z Lux Med oraz z Enel-Med otrzymały odznaczenia ministra zdrowia – Zasłużony dla ochrony zdrowia.

Obchody zorganizowała Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, a nagrody wręczała dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w resorcie zdrowia – Greta Kanownik.

Podczas uroczystości sześciu pielęgniarkom i położnym wręczono również nagrody dyrektora medycznego Lux Med i dyrektora medycznego Enel-Med.

Dodatkowo zespół pielęgniarek i pielęgniarzy szpitala Magodent Grupy Lux Med został uhonorowany nagrodą XIV edycji Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2018 organizowanego przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie.

Kapituła konkursu doceniła realizowany w szpitalu Magodent model opieki Pielęgniarki Prowadzącej wzorowany na Primary Nursing. Tegoroczna edycja konkursu odbyła się pod hasłem „Innowacje Roku 2018 w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej”.

Czytaj na ten temat: Lux Med: model opieki pielęgniarki prowadzącej w nowym szpitalu Grupy>>>

Nagrody te świadczą o docenieniu wkładu sektora prywatnego w kreowanie wizerunku pielęgniarstwa w Polsce.

Przeczytaj teraz
Page 1 of 2
1 2