Certyfikat „Szpital bez bólu” dla Szpitala Swissmed

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.09.2022

Szpital Swissmed otrzymał certyfikat „Szpital bez bólu”, przyznany na kolejne trzy lata po audycie potwierdzającym stosowanie najwyższych standardów w zakresie uśmierzania bólu pooperacyjnego.

Certyfikat „Szpital bez bólu” przyznawany jest przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu wraz z kilkoma innymi towarzystwami skupiającymi  specjalistów z zakresu medycyny.

Certyfikat początkowo funkcjonował w odniesieniu do leczenia bólu pooperacyjnego dla oddziałów zabiegowych, a od 2017 roku decyzją Zarządu Polskiego Towarzystwa Badania Bólu obejmuje także oddziały niezabiegowe w odniesieniu do leczenia bólu przewlekłego.

Akredytacja ministra zdrowia z najwyższym wynikiem dla Szpitala Medicover

Certyfikat „Szpital bez bólu” posiada obecnie 239 szpitali oraz 52 oddziały szpitalne.

Szpital Swissmed zlokalizowany jest w Gdańsku, przy ulicy Wileńskiej 44. Oferuje świadczenia w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii, ortopedii, okulistyki, chirurgii ogólnej, proktologii, laryngologii, chirurgii plastycznej, gastroenterologii, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, neurochirurgii, urologii i andrologii. Prowadzi kilkadziesiąt poradni specjalistycznych.

65,99 procent akcji spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A. oraz tyle samo głosów na WZA posiada Lux Med. sp. z o.o.

Przeczytaj teraz

Karetka od Grupy Lux Med dla kliniki we Lwowie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.03.2022

Szpital Swissmed z Gdańska zorganizował zbiórkę środków finansowych, a następnie kupił i wyposażył w niezbędny sprzęt oraz leki karetkę, którą przekazał Klinice Uniwersyteckiej we Lwowie (dawnej Klinika prof. Rydygiera), współpracującej ze szpitalem od wielu lat.

Dzięki inicjatywie, przyjętej z ogromnym z entuzjazmem przez pracowników, w którą włączyła się też Grupa Lux Med – właściciel Swissmed, w ciągu kilku godzin udało się zebrać środki i zakupić potrzebne produkty, zgodnie ze specyfikacją przesłaną przez profesora Oresta Lerchuka, szefa Kliniki Uniwersyteckiej we Lwowie.

– Ogrom tragedii na Ukrainie przytłacza nas wszystkich. Kiedy dowiedzieliśmy się, że nasz partnerski szpital we Lwowie wysłał cały swój sprzęt na front i nie może świadczyć usług medycznych dla mieszkańców swojego miasta postanowiliśmy działać. W pomoc zaangażowali się wszyscy ze szpitala Swissmed Grupy Lux Med – personel medyczny i pracownicy administracyjni. Dzięki wspólnej akcji, przy zaangażowaniu miasta Gdańsk, wysłaliśmy na Ukrainę w pełni operacyjną karetkę wypełnioną po brzegi sprzętem medycznym i lekami. Na granicy odebrał ją szef kliniki uniwersyteckiej szpitala lwowskiego. Mocno wierzymy, że nasz dar uratuje wiele osób. Jesteśmy z Ukrainą! – mówi Roman Walasiński, prezes zarządu, dyrektor generalny Swissmed, Grupa Lux Med.

4 marca 2022 po południu ambulans wyruszył w drogę na granicę polsko-ukraińską, gdzie został przekazany profesorowi Lerchukowi i pojechał służyć mieszkańcom Lwowa w tych bardzo trudnych czasach.

Czytaj także: Pandemia nauczyła nas bycia w gotowości>>>

Patronat nad akcją objęło Miasto Gdańsk.

Grupa Lux Med jest częścią międzynarodowej Grupy Bupa, która działa jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów w Polsce.

Grupa Lux Med to ponad 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 13 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich. Zatrudnia ponad 19 000 osób, w tym około 8000 lekarzy i 5000 wspierającego personelu medycznego. W codziennej działalności kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska. Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Przeczytaj teraz

Wzrost przychodów Grupy Swissmed

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.02.2022

Za III kwartały roku obrachunkowego 2021 (od 1 kwietnia 2021 do 31 grudnia 2021) Grupa Kapitałowa Swissmed uzyskała przychody w wysokości 30 023 tys. zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2020 były one wyższe o 34,5 procent.

Wzrost ten był wynikiem konsekwentnie realizowanej polityki zwiększania przychodów z usług komercyjnych poprzez poszerzanie oferty zabiegowej dla klientów FFS (fee-for-service).

Przychody uzyskiwane z prywatnych procedur medycznych – w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku obrachunkowego wzrosły o 36,2 procent.

Natomiast przychody uzyskiwane ze świadczeń finansowanych przez NFZ spadły o 8,1 procent.

Zanotowano wzrost liczby procedur wykonanych w ramach lecznictwa otwartego (o 5 procent) oraz wzrost przychodów uzyskiwanych tego tytułu (o 36,8 procent). W zakresie lecznictwa zamkniętego wzrost liczby procedur wyniósł 19,4 procent, a uzyskiwanych z tego tytułu przychodów – o 36,1 procent.

Czytaj także: Szpital Mazovia rozpocznie działalność w Częstochowie >>>

Średnia cena procedury w ramach lecznictwa otwartego wynosiła w 2021 roku – 301 zł (rok wcześniej – 231 zł), w ramach lecznictwa zamkniętego – 8 698 zł (rok wcześniej – 7632 zł).

Spółka Swissmed Centrum Zdrowia S.A. kolejny kwartał odnotowała wzrost przychodów wyższy niż w przypadku innych podmiotów działających na rynku komercyjnych usług medycznych.

Jednocześnie za trzy kwartały 2021 roku odnotowano stratę netto w wysokości  1 033 tys. zł., rok wcześniej strata wyniosła – 3 333 tys. zł.

Szpital Swissmed zlokalizowany jest w Gdańsku, przy ulicy Wileńskiej 44. Oferuje świadczenia w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii, ortopedii, okulistyki, chirurgii ogólnej,  proktologii, laryngologii, chirurgii plastycznej, gastroenterologii, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, neurochirurgii, urologii i andrologii. Prowadzi kilkadziesiąt poradni specjalistycznych.

65,99 procent akcji spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A. oraz tyle samo głosów na WZA posiada Lux Med. sp. z o.o.

Czytaj także: Grupa Lux Med inwestorem strategicznym Swissmed Centrum Zdrowia S.A. >>>

Przeczytaj teraz

Swissmed: wzrost przychodów ze świadczeń komercyjnych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.12.2021

W I półroczu 2021 roku (od 1 kwietnia do 30 września 2021) Grupa Swissmed odnotowała spadek przychodów ze świadczeń wykonywanych na rzecz NFZ, natomiast znacznie wzrosły, bo aż o 51,4 procent przychody z usług komercyjnych.

Nieznaczny spadek przychodów wykonywanych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia wynikał między innymi z faktu, że w I półroczu roku 2020 Swissmed oferował świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz świadczenia w zakresie rehabilitacji, finansowane przez NFZ.

Udział świadczeń komercyjnych we wszystkich przychodach Swissmed wynosił 89 procent, udział przychodów ze świadczeń finansowanych przez NFZ – 6,9 procent.

W zakresie lecznictwa otwartego, w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2020, nastąpił  wzrost przychodów ze świadczonych usług o 30,5 procent, natomiast w zakresie liczby procedur  – o 3,7 procent.

W zakresie lecznictwa zamkniętego nastąpił wzrost przychodów aż o 48,2 procent w porównaniu do I półrocza roku 2020, a liczba procedur wzrosła o 28,2 procent.

Przychody uzyskiwane ze świadczeń szpitalnych stanowiły 85,7 procent przychodów Grupy Swissmed, a ze świadczeń ambulatoryjnych – 14,3 procent. Średnia cena procedury wykonywanej w ramach lecznictwa otwartego to 228,3 zł, a lecznictwa zamkniętego – 7 513,5 zł.

Czytaj także: Nowoczesna metoda leczenia w szpitalu Swissmed >>>

W I półroczu roku 2021 przychody ogółem Grupy Kapitałowej Swissmed wyniosły 9 726 tys. zł, było to o 43,8 procent więcej niż w I półroczu 2020 roku.

Szpital Swissmed zlokalizowany jest w Gdańsku, przy ulicy Wileńskiej 44. Oferuje świadczenia w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii, ortopedii, okulistyki, chirurgii ogólnej,  proktologii, laryngologii, chirurgii plastycznej, gastroenterologii, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, neurochirurgii, urologii i andrologii. Prowadzi kilkadziesiąt poradni specjalistycznych.

W lipcu 2021 umowę przewidującą nabycie pakietu 55,39 procent akcji Swissmed od dotychczasowego większościowego akcjonariusza – Bruno Hangartnera zawarła ze Swissmed Grupa Lux Med.

Przeczytaj teraz

Nowoczesna metoda leczenia w szpitalu Swissmed

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.12.2021

Szpital Swissmed wprowadził nową usługę leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu. Problem ten dotyczy od 10 do 15 procent osób, przeważnie pań. 30 procent kobiet, niezależnie od wieku, dotyka nietrzymanie moczu.

Nowa metoda to leczenie za pomocą środka wypełniające tkanki cewki moczowej, składającym się w 97,5 procent z wody i w 2,5 procent z poliakrylamidu.

Świadczenie jest komercyjne.

Czytaj także: Swissmed: wzrost przychodów z komercyjnych usług medycznych>>>

W Polsce nietrzymanie moczu dotyczy około 5 milionów kobiet. To więcej niż osób chorujących na nadciśnienie, cukrzycę czy zaburzenia depresyjne.

Szpital Swissmed zlokalizowany jest w Gdańsku, przy ulicy Wileńskiej 44. Oferuje świadczenia w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii, ortopedii, okulistyki, chirurgii ogólnej,  proktologii, laryngologii, chirurgii plastycznej, gastroenterologii, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, neurochirurgii, urologii i andrologii. Prowadzi kilkadziesiąt poradni specjalistycznych.

W lipcu 2021 umowę przewidującą nabycie pakietu 55,39 procent akcji Swissmed od dotychczasowego większościowego akcjonariusza – Bruno Hangartnera zawarła ze Swissmed Grupa Lux Med.

Przeczytaj teraz

Swissmed: wzrost przychodów z komercyjnych usług medycznych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.08.2021

W I kwartale 2021 roku (od 1 kwietnia 2021 do 30 czerwca 2021) przychody Grupy Kapitałowej Swissmed wyniosły 9.997 tys. zł. i były wyższe o 62,6 procent od przychodów uzyskanych w I kwartale 2020 roku (wówczas wyniosły 6 148 tys.zł). Wzrost przychodów dotyczył komercyjnych usług medycznych, których wartość była wyższa o 72,2 procent.

Udział przychodów z procedur prywatnych wyniósł 88,5 procent wszystkich przychodów, natomiast udział przychodów z usług finansowanych przez NFZ – 7,4 procent.

Wzrost wykonanych procedur oraz przychodów (o 52,2 procent) dotyczył świadczeń ambulatoryjnych. W zakresie leczenie szpitalnego odnotowano wzrost procedur o 46,2 procent, natomiast dynamika przychodów z usług szpitalnych osiągnęła za I kwartał 2021 roku 67,6 procent i utrzymuje tendencję wzrostową.

Przychody ze świadczeń ambulatoryjnych stanowią 12,6 procent świadczeń, a przychody z procedur szpitalnych – 87,4 procent wszystkich przychodów Grupy.

Czytaj także: Lekarze udziałowcami Centrum Medycznego Enel-Med >>>

W I kwartale 2021 roku Grupa Kapitałowa Swissmed odnotowała także zysk netto w wysokości 587 tys. zł. Rok wcześniej odnotowano stratę w wysokości 1 129 tyś. zł.

W kolejnych kwartałach Swissmed kontynuuje rozwój usług w zakresie specjalistycznych porad lekarskich oraz rozwój rentownych usług szpitalnych.

Szpital Swissmed zlokalizowany jest w Gdańsku, przy ulicy Wileńskiej 44. Oferuje świadczenia w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii, ortopedii, okulistyki, chirurgii ogólnej,  proktologii, laryngologii, chirurgii plastycznej, gastroenterologii, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, neurochirurgii, urologii i andrologii. Prowadzi kilkadziesiąt poradni specjalistycznych.

W lipcu 2021 umowę przewidującą nabycie pakietu 55,39 procent akcji Swissmed od dotychczasowego większościowego akcjonariusza – Bruno Hangartnera zawarła ze Swissmed Grupa Lux Med.

Czytaj na ten temat: Grupa Lux Med inwestorem strategicznym Swissmed Centrum Zdrowia S.A. >>>

buy windows 10 education

Przeczytaj teraz

Grupa Lux Med inwestorem strategicznym Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.07.2021

Grupa Lux Med, lider prywatnego sektora zdrowia w Polsce, poszerza swoją działalność i zawarła umowę przewidującą nabycie pakietu 55,39 procent akcji Swissmed od dotychczasowego większościowego akcjonariusza – Bruno Hangartnera.

Pierwszy pakiet akcji, czyli ponad 21 procent, został objęty transakcją pakietową zleconą 6 lipca 2021. Następnie Lux Med oraz Bruno Hangartner ogłoszą wspólnie wezwanie na sprzedaż wszystkich akcji Swissmed, które pozostają w rękach pozostałych akcjonariuszy. Jedynym podmiotem nabywającym akcje w wezwaniu będzie Lux Med. Swissmed od 2004 roku notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Grupa Lux Med i Bruno Hangartner podejmą działania ukierunkowane na dalszy rozwój Swissmed. W ramach strategicznego planu Grupa Lux Med obejmie pakiet kontrolny i przejmie operacyjną funkcję w szpitalu Swissmed. Po przejęciu pakietu 21,39 procent akcji Swissmed, kolejnym istotnym krokiem zmierzającym do realizacji celów strategicznych będzie ogłoszenie wezwania na sprzedaż akcji Swissmed.

– Naszą intencją jest wycofanie Swissmed z obrotu giełdowego, natomiast docelowym zamiarem jest nabycie wszystkich akcji Swissmed, nie później niż do dnia 15 maja 2022 roku – mówi Jakub Tatak, członek zarządu  ds. finansowych Grupy Lux Med.

Ta inwestycja to dla Lux Med bardzo ważny krok w stronę rozwoju usług szpitalnych. Spółka założona przez szwajcarskiego akcjonariusza oferuje kompleksowe usługi medyczne, od medycyny rodzinnej do lecznictwa szpitalnego, co doskonale wpisuje się w długoletnią strategię Grupy Lux Med.

Szpital Swissmed jest największym tego typu prywatnym centrum zdrowia na Pomorzu. Obiekt zajmuje powierzchnię około 8000 m kw. To wielospecjalistyczny szpital, który oferuje pacjentom między innymi 80 dostępnych łóżek, 5 sal operacyjnych, najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz opiekę wybitnych specjalistów w różnych dziedzinach medycyny. Szpital jest laureatem licznych nagród i wyróżnień, a także był wielokrotnie wysoko lokowany w ogólnopolskich rankingach. Dla Lux Med – nowego inwestora branżowego, będącego liderem rynku, inwestycja ta przyczyni się natomiast do dynamicznego rozwoju usług w regionie północnym w Polsce.
Szpital Swissmed

– Inwestycja w tak dynamicznie rozwijającą się i rozpoznawalną firmę jak Swissmed to kolejny krok w kierunku rozwoju szpitalnictwa, czyli obszaru, na którym bardzo nam zależy. Chcemy zapewniać kompleksowe usługi pacjentom w całej Polsce, co nie byłoby możliwe bez zagwarantowania dostępu do leczenia szpitalnego. Spoczywa na nas duża odpowiedzialność wspólnego, skutecznego zarządzania firmą w połączeniu z ciągłym doskonaleniem usług. Cieszę się na współpracę z zespołem Swissmed – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

Wspólna historia Grupy Lux Med i Swissmed sięga 2018 roku, kiedy Lux Med stał się właścicielem placówek Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. ówczesnej spółki zależnej Swissmed zlokalizowanej w Gdańsku, Gdyni i Pruszczu Gdańskim.

– Od początku istnienia Swissmed, czyli od 1996 roku głęboko wierzyłem w potencjał tej inwestycji, ale także w możliwości, które daje region Pomorza. Nie mógłbym wyobrazić sobie lepszego inwestora dla naszej kadry medycznej, niż Grupa Lux Med. Niezmiernie cieszę się, że mamy strategicznego inwestora branżowego i jestem spokojny, ponieważ wiem, że Swissmed pozostaje w dobrych rękach – mówi Bruno Hangartner, główny akcjonariusz Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

Za kompleksowe wsparcie prawne Grupy Lux Med, obejmujące zarówno doradztwo transakcyjne, jak i obsługę w zakresie prawa rynków kapitałowych odpowiedzialny był zespół Kancelarii Gessel. Doradztwo finansowo – podatkowe zapewnił natomiast zespół EY Polska.

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest prawie 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, w tym placówki ambulatoryjne, diagnostyczne i szpitale, a także ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny oraz blisko 3000 poradni partnerskich.

Grupa Lux Med  zatrudnia ponad 17 500 osób, w tym około 7500 lekarzy i 4000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska.

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Przeczytaj teraz

Nowe świadczenia w Szpitalu Swissmed 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.05.2021

Szpital Swissmed z Gdańska od 4 maja 2021 roku wprowadził do swojej oferty nowe świadczenia w zakresie okulistyki dla dzieci. Świadczenia są komercyjne.   

W ramach świadczeń dostępne są badania okulistyczne dla dzieci w każdym wieku, począwszy od dnia narodzin. Wśród oferowanych badań jest badanie wady wzroku (po kroplach), badanie dna oka, badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego, badanie w kierunku zeza, diagnostyka niedowidzenia, badanie widzenia przestrzennego a także badanie rozróżniania barw. 

Szpital Swissmed zlokalizowany jest w Gdańsku, przy ulicy Wileńskiej 44 szpital. Oferuje świadczenia w zakresie ginekologii, ortopedii, okulistyki, chirurgii ogólnej i proktologii. 

Poszerzanie oferty świadczeń komercyjnych to część strategii rozwoju Swissmed, która obejmuje również zwiększanie przychodów z wykonywanych zabiegów komercyjnych, rozwój przychodów z segmentu B2B poprzez współpracę z firmami abonamentowymi i pośrednikami oraz zwiększanie realizacji zabiegów dla firm ubezpieczeniowych. 

Czytaj także: Swissmed: wzrost przychodów z komercyjnych świadczeń szpitalnych>>>

Przeczytaj teraz

Swissmed: wzrost przychodów z komercyjnych świadczeń szpitalnych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.02.2021

Grupa Swissmed zanotowała od kwietnia do grudnia 2020 roku wzrost przychodów, który był wynikiem wzrostu liczby komercyjnych świadczeń, głównie szpitalnych. W roku 2021 planowany jest dalszy rozwój tego segmentu usług, który będzie systematycznie wzbogacany o nowe procedury.

Za 3 kwartały roku 2020 (od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020, rok obrachunkowy Swissmed rozpoczyna się od 1 kwietnia) przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Swissmed wyniosły 22.317 tys. zł. i  były wyższe o 17,5 procenta  od przychodów zanotowanych rok wcześniej (wówczas miały wartość 18 996 tys. zł).

Spółka uzasadnia poprawę wyników finansowych konsekwentnym realizowaniem polityki zwiększania przychodów z usług komercyjnych poprzez poszerzanie oferty zabiegowej dla klientów FFS (fee for service).

Przychody z prywatnych procedur medycznych – w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku obrachunkowego (czyli okresu od 1 kwietnia 2019 do 31 grudnia 2019) wzrosły o 21, procenta.

Udział przychodów z usług świadczonych pacjentom komercyjnym w ogólnych przychodach wyniósł 85,6 procenta, natomiast udział świadczeń finansowanych przez NFZ – 9,4 procenta.

Czytaj także: Sektor prywatny wspiera rozwój kadr medycznych>>>

Udział przychodów ze świadczeń realizowanych w ramach lecznictwa zamkniętego w przychodach ze wszystkich realizowanych świadczeń wyniósł 86,6 procenta, natomiast przychodów realizowanych w ramach lecznictwa otwartego – 13,4 procenta.

Średnia cena procedury wykonywanej w ramach lecznictwa otwartego wyniosła 231 zł (rok wcześniej – 189 zł), w ramach lecznictwa zamkniętego – 7 632 zł (rok wcześniej –  6 128 zł).

Za 3 kwartały 2020 roku Grupa Swissmed zanotowała także stratę w wysokości 3 072 tys. zł. Rok wcześniej strata wyniosła 6 936 tys. zł.

Plany rozwoju Grupy Swissmed dotyczą zwiększania przychodów z obecnie wykonywanych zabiegów komercyjnych, poszerzania oferty zabiegowej o nowe zakresy i procedury dla klientów FFS oraz rozwoju przychodów z segmentu B2B poprzez współpracę z firmami abonamentowymi i pośrednikami oraz zwiększanie realizacji zabiegów dla firm ubezpieczeniowych.

Spółka planuje we współpracy z podmiotami zewnętrznymi wprowadzić szereg działań poszerzających kanały dystrybucji oraz zwiększających sprzedaż usług obejmujących rozwój prywatnych procedur szpitalnych, prywatnej diagnostyki endoskopowej i okulistyki laserowej. Oferta usług zostanie poszerzona o zabiegi w zakresie urologii oraz chirurgii onkologicznej.

Szpital Swissmed zlokalizowany jest w Gdańsku, przy ulicy Wileńskiej 44 szpital. Oferuje świadczenia w zakresie ginekologii, ortopedii, okulistyki, chirurgii ogólnej i proktologii.

Pobierz raport Pracodawców Medycyny Prywatnej i firmy Deloitte „Zdrowie Polaków po pandemii. Co możemy zrobić razem”>>>

Przeczytaj teraz

Swissmed: wzrost przychodów ze świadczeń komercyjnych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.12.2020

W I półroczu roku rozliczeniowego 2020 (od 1 kwietnia do 30 września 2020)  Grupa Kapitałowa Swissmed uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 13 716 tys. zł. Były one wyższe o 18,3 procenta od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku 2019.

W I półroczu 2020 Swissmed odnotował spadek przychodów pochodzących ze świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Miały one wartość 1 378 tys. zł (rok wcześniej – 1 600 tys. zł). Wzrosły natomiast, o 23,4 procenta przychody uzyskiwane ze świadczeń dla pacjentów komercyjnych. Miały one wartość 11 598 tys. zł (rok wcześniej – 11 001 tys. zł).

Spadek świadczeń finansowanych przez NFZ był wynikiem tego, że świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej były wykonywane przez Swissmed tylko do 5 czerwca 2020 roku, a usługi w zakresie rehabilitacji – do 30 marca 2020 roku.

W związku z tym spadek odnotowano także w zakresie przychodów uzyskiwanych ze świadczeń oferowanych przez lecznictwo otwarte. W porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim spadek ten wyniósł 37,6 procenta, zarówno w zakresie liczby procedur jak i osiągniętych przychodów.

Oprócz kwietnia, kiedy z powodu lockdownu wiele zakresów systemu ochrony zdrowia działalności nie funkcjonowało, w kolejnych miesiącach Swissmed odnotował trwały i systematyczny wzrost przychodów. Wynikał on ze wzrostu liczby zabiegów wykonywanych w szpitalu. Wykonywano między innymi więcej zabiegów dotyczących przepuklin, a na powiększonym oddziale położniczym wzrosła liczba porodów.

Czytaj także: Tysiąc porodów w Szpitalu Swissmed>>>

Dzięki współpracy z warszawskim szpitalem Carolina Medical Center nastąpił także wzrost przychodów w zakresie ortopedii, wynikający z wykonywania zabiegów ortopedycznych.

Generalnie przychody uzyskiwane z lecznictwa szpitalnego wzrosły o 38,5 procenta w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019. W I półroczu 2020 przychody te wyniosły 11 120 tys. zł, rok wcześniej było to 8 027 tys. zł.

Grupa Swissmed w I półroczu odnotowała stratę netto w wysokości 2 303 tys. zł, rok wcześniej strata wyniosła 5 177 tys. zł.

Szpital Swissmed zlokalizowany jest w Gdańsku, przy ulicy Wileńskiej 44 szpital. Oferuje świadczenia w zakresie ginekologii, ortopedii, okulistyki, chirurgii ogólnej i proktologii.

Czytaj także: Rok 2020 pokazał potencjał prywatnego sektora opieki zdrowotnej>>>

Przeczytaj teraz

Tysiąc porodów w Szpitalu Swissmed

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.11.2020

W drugiej połowie listopada 2020 roku na oddziale położniczo-neonatologicznym Szpitala Swissmed w Gdańsku urodziło się tysięczne dziecko. Swissmed odnotowuje wzrost liczby procedur wykonywanych na oddziale już od początku roku 2020.

Oddział obejmuje opieką pacjentki już od momentu planowania ciąży. Szpital dba o wysoki poziom opieki, spełniając standardy medyczne zgodnie z posiadanymi certyfikatami ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 i Szpitala Bez Bólu. Spełnia wszystkie kryteria placówki I stopnia referencyjności. Stosuje standardy opieki okołoporodowej rozpowszechniane przez Fundację Rodzić po Ludzku.

W szpitalu istnieje między innymi możliwość odbywania porodów rodzinnych, po spełnieniu warunków reżimu sanitarnego. Zgodnie z tymi warunkami zarówno pacjentka jak i osoba towarzysząca muszą przedstawić wynik aktualnego testu na koronawirusa (PCR). Osoba towarzysząca może przebywać na oddziale maksymalnie dwie godziny po porodzie.

Szpital Swissmed zlokalizowany jest w Gdańsku, przy ulicy Wileńskiej 44 szpital. Placówka oferuje świadczenia w zakresie ginekologii, ortopedii, okulistyki, chirurgii ogólnej i proktologii.

W I kwartale 2020 roku (od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020) Grupa Kapitałowa Swissmed uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 6 148 tys. zł. Było to więcej niż rok wcześniej, gdy przychody miały wartość 5 951 tys. zł.

Czytaj na ten temat: Swissmed: wzrost przychodów w I kwartale 2020>>>

Przeczytaj teraz

Swissmed partnerem studiów podyplomowych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.09.2020

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. został partnerem kierunku „Zarządzanie w ochronie zdrowia” na studiach podyplomowych  w Gdańskiej Szkole Wyższej. Są to interdyscyplinarne studia obejmujące zagadnienia między innymi z zakresu nauk społecznych, nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu.

Studia, prowadzone zarówno w tradycyjnej formie jak i w formie e-learningu, adresowane są do wszystkich osób zajmujących się ochroną zdrowia i procesem zarządzania ochrony zdrowia.

Partnerami studiów są także Szpitale Tczewskie S.A. oraz Starostwo Powiatowe w Tczewie.

Czytaj także: Cztery uczelnie niepubliczne kształcą lekarzy>>>

Swissmed prowadzi w Gdańsku przy ulicy Wileńskiej 44 szpital, który oferuje świadczenia w zakresie ginekologii, ortopedii, okulistyki, chirurgii ogólnej i proktologii. Prowadzi także oddział położniczo-neonatologiczny.

Swissmed Centrum Zdrowia w roku rozliczeniowym 2019/2020 (od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020) odnotował znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży usług, które w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zwiększyły się o ponad 42 procent.

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży Grupy Swissmed w tym okresie miały wartość 26 415 tys. zł., rok wcześniej było to 19 956 tys. zł.

Czytaj także: Swissmed odnotował wzrost przychodów w roku 2019>>>

Przeczytaj teraz

Swissmed: wzrost przychodów w I kwartale 2020

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.08.2020

Grupa Kapitałowa Swissmed uzyskała w I kwartale roku 2020 (od 1 kwietnia 2020 do 30 czerwca 2020) przychody ze sprzedaży w wysokości 6 148 tys. zł. Było to więcej niż rok wcześniej, gdy przychody miały wartość 5 951 tys. zł.

W I kwartale 2020 Grupa zanotowała także stratę netto w wysokości 1 129 tys. zł. Rok wcześniej strata miała wartość 2 369 tys. zł.

Za rok obrotowy 2019 (od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020) Swissmed odnotował wzrost przychodów ze sprzedaży usług, które w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zwiększyły się o ponad 42 procent.

Czytaj na ten temat: Swissmed odnotował wzrost przychodów w roku 2019>>>

W kolejnym kwartale 2020 roku spółki z Grupy Swissmed będą rozwijać usługi w zakresie specjalistycznych porad lekarskich oraz rentownych usług szpitalnych.

Swissmed prowadzi w Gdańsku przy ulicy Wileńskiej 44 szpital, który oferuje świadczenia w zakresie ginekologii, ortopedii, okulistyki, chirurgii ogólnej i proktologii. Prowadzi także oddział położniczo-neonatologiczny.

Przeczytaj teraz

Swissmed odnotował wzrost przychodów w roku 2019

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.07.2020

Swissmed Centrum Zdrowia w roku rozliczeniowym 2019/2020 (od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020) odnotował znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży usług, które w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zwiększyły się o ponad 42 procent.

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży Grupy Swissmed w tym okresie miały wartość 26 415 tys. zł., rok wcześniej było to 19 956 tys. zł.

Wynikało to z realizowania planu zwiększania zarówno ilości jak i zakresu wykonywanych świadczeń, a w szczególności prywatnych zabiegów chirurgicznych. Wartość EBITDA wyniosła 230 tys. zł, przy wartości ujemnej 7 660 tys. zł w poprzednim roku rozliczeniowym.

Grupa Swissmed odnotowała też stratę netto w wysokości 8 304 tys. zł, rok wcześniej było to 9 605 tys. zł straty.

Czytaj także: Lux Med rozszerza ofertę w zakresie stomatologii specjalistycznej>>>

– Istotna poprawa wyników operacyjnych jest wynikiem wyraźnego wzrostu przychodów bez proporcjonalnego wzrostu kosztów, poprawy rentowności podstawowej działalności operacyjnej oraz rezygnacji z nierentownych segmentów działalności – informuje Roman Walasiński, prezes Swissmed Centrum Zdrowia w komentarzu do sprawozdania finansowego Grupy.

Swissmed podpisał umowy partnerskie i umowy najmu ze spółkami – Lux Med, Sport Medica oraz Diagnostyka.

Swissmed prowadzi w Gdańsku przy ulicy Wileńskiej 44 szpital, który oferuje świadczenia w zakresie ginekologii, ortopedii, okulistyki, chirurgii ogólnej i proktologii. Prowadzi także oddział położniczo-neonatologiczny.

Przeczytaj teraz

Swissmed: subwencje w ramach tarczy finansowej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.05.2020

Swissmed Centrum Zdrowia otrzymał subwencję finansową, której celem jest zapobieżenie negatywnym skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.  Wysokość subwencji wyniosła 963 113 zł.

Subwencję otrzymała także spółka zależna Swissmed Centrum Zdrowia, czyli Swissmed Nieruchomości, jej wysokość to 272.103 zł.

Subwencje przyznał Polski Fundusz Rozwoju, do którego Swissmed złożył wnioski w tej sprawie.

Obydwie subwencje finansowe zostały przyznane w ramach programu rządowego – Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm. Kwoty subwencji są nieoprocentowane i podlegają zwrotowi na zasadach zawartych w umowach (zwrot wyniesie 25 procent po spełnieniu określonych wymagań).

Swissmed informował, że w kwietniu 2020 roku po raz pierwszy odnotował istotny spadek obrotów gospodarczych w porównaniu do marca 2020 roku, w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.

Spadek obrotów w przypadku spółki Swissmed Centrum Zdrowia wyniósł 39 procent, a w przypadku spółki Swissmed Nieruchomości -28 procent.

Czytaj także: Połowę problemów zdrowotnych będziemy mogli rozwiązywać w sposób zdalny>>>

Jednocześnie Swissmed odnotował wzrost procedur wykonywanych na oddziale położniczo-neonatologicznym, co jest utrzymującym się trendem.

Poza tym działalność operacyjna spółki i grupy kapitałowej cały czas prowadzona jest bez zakłóceń. Swissmed postanowił jednak zakończyć działalność nierentownej przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Umowa z NFZ o udzielanie świadczeń gwarantowanych w tym zakresie została wypowiedziana z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia, z mocą od 5 czerwca 2020 roku .

Swissmed wdraża rekomendacje wydawane przez organy państwowe w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadza środki mające zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się tego wirusa, w ramach tych działań między innymi personel poddawany jest testom w kierunku zachorowania na COVID-19.

Swissmed prowadzi w Gdańsku przy ulicy Wileńskiej 44 szpital, który oferuje świadczenia w zakresie ginekologii, ortopedii, okulistyki, chirurgii ogólnej i proktologii. Prowadzi także oddział położniczo-neonatologiczny.

Przeczytaj teraz

Swissmed: umowa o współpracy ze Sport Medica

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.09.2019

Spółka Swissmed Centrum Zdrowia S.A. zawarła ze spółka Sport Medica S.A. umowę dotyczącą współpracy w zakresie udzielania przez Swissmed szpitalnych świadczeń zdrowotnych  z zakresu ortopedii oraz neurochirurgii (chirurgia kręgosłupa) pacjentom skierowanym przez Carolina Medical Center.

Umowa dotyczy także  wzajemnego promowania usług medycznych, czyli ambulatoryjnych i szpitalnych świadczeń zdrowotnych z zakresu ortopedii i chirurgii kręgosłupa udzielanych przez Carolina Medical Center w budynku Szpitala Swissmed.

Umowa została zawarta na 24 miesiące, po tym okresie ulegnie przedłużeniu na czas nieokreślony.

Umowa o współpracy jest konsekwencją umowy zawartej przez Swissmed Centrum Zdrowia w sierpniu 2019, za pośrednictwem spółki zależnej Swissmed Nieruchomości sp. z o.o., dotyczącej wynajmu spółce Sport Medica S.A. części powierzchni Szpitala Swissmed.

Umowa dotyczyła wynajmu 863 mkw powierzchni, na której Sport Medica S.A. świadczyć będzie usługi z zakresu ortopedii, chirurgii kręgosłupa i rehabilitacji.

Sport Medica to spółka z Grupy Lux Med, która prowadzi warszawski szpital Carolina Medical Center.

Carolina Medical Center specjalizuje się w leczeniu i prewencji urazów układu mięśniowo-szkieletowego. Zatrudnia między innymi specjalistów ortopedii, neurochirurgii, chirurgii dziecięcej, reumatologii, neurologii i rehabilitacji.

Zapewnia kompleksową opiekę medyczną – całodobowe ambulatorium urazowe, konsultacje specjalistyczne, diagnostykę obrazową i funkcjonalną, leczenie operacyjne i nieinwazyjne, rehabilitację, badania biomechaniczne, trening motoryczny.

Czytaj także: Carolina Medical Center i Hifu Clinic tworzą nowoczesny oddział urologiczny>>>

Szpital Swissmed mieści się w Gdańsku przy ulicy Wileńskiej 44. Oferuje świadczenia w zakresie ginekologii, ortopedii, okulistyki, chirurgii ogólnej i proktologii. Prowadzi także oddział położniczo-neonatologiczny.

Swissmed prowadził także w Trójmieście sieć przychodni, które w kwietniu 2018 roku zostały kupione przez Grupę Lux Med.

Przeczytaj teraz

Swissmed: umowa najmu ze Sport Medica S.A.

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.08.2019

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. zawarł za pośrednictwem swojej spółki zależnej Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. umowę ze spółką Sport Medica S.A., dotycząca wynajmu części powierzchni Szpitala Swissmed mieszczącego się w Gdańsku przy ulicy Wileńskiej 44.

Umowa dotyczy wynajmuje 863 mkw powierzchni, na której Sport Medica S.A. będzie świadczyć usługi z zakresu ortopedii, chirurgii kręgosłupa i rehabilitacji.

Umowa została zawarta na dwa lata, począwszy od 7 września 2019. Szacowane przychody Swissmed z tytułu najmu w tym okresie wyniosą 1 980 tys. zł.

Sport Medica to spółka z Grupy Lux Med, która prowadzi warszawski szpital Carolina Medical Center.

Szpital Swissmed oferuje świadczenia w zakresie ginekologii, ortopedii, okulistyki, chirurgii ogólnej i proktologii. Prowadzi także oddział położniczo-neonatologiczny.

Swissmed prowadził także w Trójmieście sieć przychodni, które w kwietniu 2018 roku zostały kupione przez Grupę Lux Med.

Carolina Medical Center specjalizuje się w leczeniu i prewencji urazów układu mięśniowo-szkieletowego. Zatrudnia między innymi specjalistów ortopedii, neurochirurgii, chirurgii dziecięcej, reumatologii, neurologii i rehabilitacji.

Zapewnia kompleksową opiekę medyczną – całodobowe ambulatorium urazowe, konsultacje specjalistyczne, diagnostykę obrazową i funkcjonalną, leczenie operacyjne i nieinwazyjne, rehabilitację, badania biomechaniczne, trening motoryczny.

Czytaj także: Carolina Medical Center i Hifu Clinic tworzą nowoczesny oddział urologiczny>>>

Przeczytaj teraz

Swissmed prowadzi restrukturyzację działalności

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.08.2019

Spółka Swissmed Centrum Zdrowia poinformowała w raporcie finansowym dotyczącym I kwartału 2019 roku, że prowadzi restrukturyzację działalności, obejmującą dalszy rozwój prywatnych usług medycznych, w tym prywatnych procedur szpitalnych, prywatnej diagnostyki endoskopowej i okulistyki laserowej.

Wygospodarowano także wolne powierzchnie na terenie szpitala prowadzonego przez spółkę w Gdańsku, przy ulicy Wileńskiej, które zostaną wynajęte podmiotom spoza Grupy Kapitałowej.

W lipcu 2019 podpisano list intencyjny w tej sprawie ze spółką Sport Medica S.A. (spółka z Grupy Lux Med, prowadząca Carolina Medical Center).

Czytaj na ten temat: Swissmed wynajmie powierzchnię szpitala spółce Sport Medica>>>

Intensyfikowana jest także współpraca z innymi prywatnymi operatorami medycznymi celem zwiększenia sprzedaży usług medycznych.

W I kwartale 2019 (od 1 kwietnia do 30 czerwca 2019) przychody ogółem Grupy Kapitałowej Swissmed wyniosły 5.951 tys. zł. i były wyższe o 19,8 procenta niż w I kwartale 2018 roku . Znaczny wzrost nastąpił w przychodach usług medycznych prywatnych, bo aż o 53,4 procenta.

Czytaj także: Swissmed: umowa w sprawie centrum opiekuńczo-rehabilitacyjnego>>>

Jednocześnie w okresie tym Grupa odnotowała stratę w wysokości 2 004 tys. zł.

Swissmed oferuje zarówno świadczenia komercyjne jak i finansowane przez NFZ. Kwota kontraktu na rok 2019 ma wartość prawie 2,2 mln zł i dotyczy podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego oraz rehabilitacji leczniczej.

Na dzień 30 czerwca.2019 roku Grupę Kapitałową Swissmed tworzyły: Swissmed Centrum Zdrowia S.A. – podmiot dominujący oraz dwie spółki zależne – Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. oraz Swissmed Opieka sp. z o.o. a także  fundacja Promedicine.

Przeczytaj teraz

Swissmed: umowa w sprawie centrum opiekuńczo-rehabilitacyjnego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.08.2019

Swissmed Opieka sp. z o.o., spółka zależna Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 12 sierpnia 2019 zawarła z Gminą Miasta Gdańska umowę odpłatnego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku przy ulicy Wileńskiej 46, o powierzchni 1,7336 ha. Ma tam powstać centrum opiekuńczo-rehabilitacyjne.

Na podstawie umowy gmina oddała spółce w odpłatne użytkowanie nieruchomość na okres 5 lat, to jest do 12 sierpnia 2024 roku, zobowiązując się jednocześnie do umownego przedłużenia okresu użytkowania łącznie do 50 lat, jeżeli inwestycja dotycząca centrum zostanie zrealizowana przez spółkę Swissmed Opieka w terminie 5 lat, zgodnie z harmonogramem inwestycji oraz jeśli pozostałe istotne warunki umowy będą przestrzegane.

Opłaty z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie będą uiszczane w okresach rocznych, a ich wysokość uzależniona jest od wartości nieruchomości i obecnie stanowi kwotę 51.123 zł, która będzie powiększana o podatek VAT.

Centrum opiekuńczo-rehabilitacyjne, które ma powstać na tej działce, będzie to kompleks nieruchomości o charakterze zintegrowanym i wielofunkcyjnym. Będzie się składać z Domu Pomocy Społecznej przeznaczonego dla minimum 80 osób przewlekle somatycznie chorych, Centrum Rehabilitacyjno-Pobytowego o charakterze dziennym i stacjonarnym, promującym usługi aktywności fizycznej seniorów, Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego przystosowanego do kontraktowania z Narodowym Funduszem Zdrowia, oddziału szpitalnego zabezpieczającego kompleks usług rehabilitacyjno-pobytowych, 
poradni podstawowej opieki zdrowotnej ukierunkowanej na opiekę geriatryczną i rehabilitację oraz przedszkola niepublicznego z co najmniej dwoma oddziałami, w tym oddziałem sprofilowanym na rehabilitację dzieci.

W centrum powstanie także pomieszczenie przeznaczone na inne cele społeczne.

Grupa Swissmed poinformowała, że prowadzi intensywne działania zmierzające do pozyskania finansowania dla realizacji tego projektu.

Czytaj także: Swissmed prowadzi restrukturyzację działalności>>>

Przeczytaj teraz

Swissmed: 20 mln zł przychodów za rok 2018

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.08.2019

W roku obrotowym 2018, trwającym od 1 kwietnia 2018 do 31 marca 2019, Grupa Kapitałowa Swissmed osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 19 956 tys. zł. W okresie tym Grupa odnotowała stratę netto w wysokości 8 230 tys. zł.

Rok wcześniej przychody ze sprzedaży netto Grupy Swissmed (łącznie z działalności kontynuowanej i zaniechanej) wyniosły 37.898 tys. zł. Spadek przychodów był spowodowany sprzedażą przychodni Grupie Lux Med w kwietniu 2018.

Wtedy też została zawarta umowa z Lux Med w sprawie wsparcia szpitala Swissmed poprzez działania o charakterze informacyjnym, marketingowym, analitycznym, szkoleniowym, edukacyjnym, standaryzacyjnym, a także działań w zakresie wsparcia, współdziałania w zakresie sprzedaży komercyjnych usług oferowanych w szpitalu w ramach wspólnie ustalanych budżetów finansowych. Umowa została zawarta do 31 lipca 2021 roku.

Czytaj: Grupa Lux Med przejmuje Swissmed Prywatny Serwis Medyczny>>>

Swissmed prowadzi obecnie w Gdańsku tylko szpital, dlatego większość przychodów Grupy (12 775 tys. zł) pochodzi z lecznictwa zamkniętego. W lipcu 2018 w szpitalu uruchomiono oddział porodowo-noworodkowy, który powstał w pomieszczeniach podnajmowanych wcześniej spółce American Heart of Ponad.

Szpital Swissmed oferuje zarówno świadczenia komercyjne jak i finansowane przez NFZ. Wartość kontraktu na rok 2019 wynosi 1 461 465,30 zł.

Swissmed planuje także inwestycję w usługi opiekuńcze i wybudowanie centrum rehabilitacyjno-opiekuńczego. Zajmuje się tym Swissmed Opieka sp. z o.o.

Rada Miasta Gdańska wyraziła zgodę na podpisanie z tą spółką kolejnej umowy na użytkowanie nieruchomości celem wybudowania obiektu, w trybie bezprzetargowym.

Podpisanie umowy z tym związanej planowane jest na 3 kwartał 2019 roku, jednocześnie Grupa prowadzi intensywne działania zmierzające do pozyskania finansowania dla realizacji projektu.

Do Grupy Swissmed należą spółki: Swissmed Centrum Zdrowia S.A., Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. oraz Swissmed Opieka sp. z o.o. a także Fundacja Promedicine.

Przeczytaj teraz

Swissmed wynajmie powierzchnię szpitala spółce Sport Medica

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.07.2019

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za pośrednictwem swojej spółki zależnej Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. zawarł list intencyjny w sprawie najmu przez spółkę Sport Medica S.A. części powierzchni Szpitala Swissmed mieszczącego się w Gdańsku przy ulicy Wileńskiej 44.

Sport Medica S.A. to spółka z Grupy Lux Med, która prowadzi warszawski szpital Carolina Medical Center.

Wynajęte przez Sport Medica pomieszczenia w Szpitalu Swissmed o powierzchni 850 mwk będą przeznaczone na działalność leczniczą w postaci ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w zakresie ortopedii, a także na świadczenia usług rehabilitacyjnych z zakresu fizjoterapii,

Strony umowy podejmą w drodze negocjacji ustalenia dotyczące warunków  umowy najmu oraz zasad współpracy między placówkami, dotyczącej warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym zabiegów operacyjnych na rzecz pacjentów wskazanych przez Carolina Medical Center oraz zawierania umów przez Swissmed Centrum Zdrowia z pacjentami CMC.

Zawarcie umów – najmu oraz o współpracy nastąpi do 30 sierpnia 2019. Umowy zostaną zawarte na czas określony, po którego upływie staną się umowami zawartymi na czas nieokreślony.

Czytaj także: Carolina Medical Center i Hifu Clinic tworzą nowoczesny oddział urologiczny>>>

Szpital Swissmed oferuje świadczenia w zakresie ginekologii, ortopedii, okulistyki, chirurgii ogólnej i proktologii. Prowadzi także oddział położniczo-neonatologiczny.

Swissmed prowadził także w Trójmieście sieć przychodni, które w kwietniu 2018 roku zostały kupione przez Grupę Lux Med.

Carolina Medical Center specjalizuje się w leczeniu i prewencji urazów układu mięśniowo-szkieletowego. Zatrudnia między innymi specjalistów ortopedii, neurochirurgii, chirurgii dziecięcej, reumatologii, neurologii i rehabilitacji.

Zapewnia kompleksową opiekę medyczną – całodobowe ambulatorium urazowe, konsultacje specjalistyczne, diagnostykę obrazową i funkcjonalną, leczenie operacyjne i nieinwazyjne, rehabilitację, badania biomechaniczne, trening motoryczny.

Przeczytaj teraz

Swissmed obniża ceny operacji okulistycznych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.05.2019

Szpital Swissmed z Gdańska oferuje w maju 2019 zabiegi laserowej korekcji wzroku w trybie jednodniowym oraz zabiegi usunięcia zaćmy z 10-procentowym rabatem.

Zabiegi laserowej korekcji wzroku kosztują w placówce od 2100 do 2900 zł. Usunięcie zaćmy, w zależności od rodzaju soczewki, kosztuje od 3400 zł do 7400 zł (w tym ostatnim przypadku jest stosowana soczewka korygująca astygmatyzm).

Szpital oferuje także świadczenia finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kontrakt dotyczy leczenia szpitalnego w zakresie okulistyki w trybie jednego dnia, jego wartość to 563 839,12 zł na rok 2019.

Czytaj także: Nielimitowane zabiegi usunięcia zaćmy to krok w dobrym kierunku>>>

Ze środków NFZ finansowane są także świadczenia ambulatoryjne w zakresie endoskopii i kardiologii, rehabilitacja lecznicza oraz podstawowa opieka zdrowotna.

Szpital Swissmed działa w Gdańsku przy ulicy Wileńskiej 44. Oferuje także świadczenia w zakresie ginekologii, ortopedii, chirurgii ogólnej i proktologii. W lipcu 2018 placówka wznowiła działalności oddziału położniczo-neonatologicznego.

Swissmed prowadził także w Trójmieście sieć przychodni, które w kwietniu 2018 roku zostały kupione przez Grupę Lux Med.

Przeczytaj teraz

Swissmed: spadek przychodów i strata za III kwartały 2018

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.03.2019

Za III kwartały 2018 roku, trwające od 1 kwietnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku Grupa Kapitałowa Swissmed osiągnęła przychody w wysokości 14.282 tys. zł. Były one niższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku 2017 o 9,5 procenta.

Spadek ten wynikał głównie ze zmniejszenia wartości kontraktów z NFZ. Spadek przychodów Grupy z tego tytułu wyniósł 64,9 procenta.

Jednocześnie jednak zanotowano wzrost (o 29 procent) przychodów uzyskiwanych z wykonywania komercyjnych procedur medycznych.

W zakresie lecznictwa otwartego, w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim nastąpił znaczny wzrost w przychodach (o 29,3 procenta), przy jednoczesnym wzroście liczby usług. Z kolei spadek odnotowano w lecznictwie zamkniętym, gdzie dynamika przychodów wyniosła -20,8 procenta.

Czytaj także: Swissmed uruchomił świadczenia POZ>>>

Grupa Swissmed wygenerowała za III kwartały 2018 negatywny wynik na sprzedaży brutto w wysokości -3.809 tys. zł, a rentowność sprzedaży brutto wyniosła -27 procent, wynik EBITDA uplasował się na poziomie -2.885 tys. zł, rentowność EBITDA wyniosła -20 procent. Wartości te prezentują się na poziomie niższym niż w analogicznym okresie roku 2017.

Za III kwartały 2018 odnotowano stratę netto w wysokości 5 935 tys. zł.

W kolejnym kwartale 2018 roku (obrotowego), spółki z Grupy Swissmed chcą kontynuować rozwój usług w placówkach specjalistycznych porad lekarskich oraz rozwój rentownych usług szpitalnych.

Swissmed prowadzi w Gdańsku przy ulicy Wileńskiej 44 szpital, w którym oferowane są świadczenia w zakresie okulistyki, ginekologii, ortopedii, chirurgii ogólnej i proktologii. W lipcu 2018 placówka wznowiła działalności oddziału położniczo-neonatologicznego.

Swissmed prowadził także w Trójmieście sieć przychodni, które w kwietniu 2018 roku zostały kupione przez Grupę Lux Med.

Przeczytaj teraz

Swissmed uruchomił świadczenia POZ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.10.2018

Od 1 października 2018 roku Swissmed udostępnił pacjentom świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach przychodni lekarza rodzinnego. Poradnia działa przy ulicy Wileńskiej 44 w Gdańsku.

Swissmed przyjmuje obecnie deklaracje do poradni POZ.

Swissmed prowadzi w Gdańsku przy ulicy Wileńskiej 44 szpital, w którym oferowane są świadczenia w zakresie okulistyki, ginekologii, ortopedii, chirurgii ogólnej i proktologii. W lipcu 2018 placówka wznowiła działalności oddziału położniczo-neonatologicznego.

W planach jest otwarcie wieloprofilowego oddziału szpitalnego, w którym jedną z wielu specjalizacji będzie geriatria z pełną diagnostyką chorób osób starszych. Poza tym będą tam dostępne świadczenia w zakresie chorób płuc, diabetologii, endokrynologii, gastroenterologii, kardiologii, psychiatrii oraz medycyny sportowej.

Czytaj: Swissmed rozwija ofertę usług dla seniorów>>>

Przy szpitalu działa także zespół poradni specjalistycznych.

Oferowane świadczenia są zarówno komercyjne jak i finansowane w ramach NFZ. W lipcu 2018 Swissmed zawarł umowy z Funduszem dotyczące leczenia szpitalnego w zakresie okulistyki oraz świadczeń ambulatoryjnych w zakresie kardiologii.

Swissmed prowadził także w Trójmieście sieć przychodni, które zostały kupione przez Grupę Lux Med.

Przeczytaj teraz
Page 1 of 2
1 2