Czego pacjenci oczekują od medycyny estetycznej?

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.03.2023

Medycyna estetyczna rozwija się bardzo dynamicznie. Jak pokazały wyniki badań opublikowane w raporcie „Etyka i przyszłość medycyny estetycznej”, liczba niechirurgicznych procedur estetycznych przeprowadzanych na całym świecie wzrosła o prawie dwa miliony w latach 2017-2020. W najbliższym czasie trend ten ma się utrzymać.

Raport powstał w oparciu o dane uzyskane podczas badania opinii społecznej, analizy branżowe, badania własne firmy Allergan Aesthetics i opinie ekspertów. Firma zainicjowała kampanię edukacyjną na ten temat, której częścią jest raport.

Celem jego powstania była chęć wsparcia lekarzy, a także całego środowiska specjalistów w przygotowaniu na zmieniające się potrzeby pacjentów, ich oczekiwania oraz postępy zachodzące w obszarze medycyny estetycznej. Spośród wypracowanych globalnie dziesięciu kierunków rozwoju, polscy eksperci i przedstawiciele towarzystw naukowych wytypowali 5 kluczowych dla polskiego rynku, które zaprezentowane i omówione zostały podczas konferencji prasowej, 24 marca 2023 roku w Warszawie.

Etyka w medycynie estetycznej

Jednym z nich jest etyka, gdyż jak pokazało badanie opinii społecznej, 91 procent Polaków oczekuje tego, że osoba wykonująca zabieg medycyny estetycznej będzie kierowała się normami etycznymi.

-Mimo to brakuje wciąż jasnych regulacji, mówiących o tym, kto może wykonywać zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, jakie przesłanki mogą stać za odmówieniem wykonania zabiegu, jak radzić sobie z pacjentami uzależnionymi od zabiegów, a takich przypadków jest cały czas dużo. W ostatnich latach obserwuję w Polsce stopniowy wzrost uzależnienia od zabiegów poprawiających urodę, w tym zabiegów medycznych. Nie jest to problem na dużą skalę, ale zważywszy na rozwój rynku medycyny estetycznej, z pewnością będzie coraz większy – mówi dermatolog, dr Aleksandra Żerdzińska, specjalista dermatolog-wenerolog, lekarz medycyny estetycznej.

-Niebagatelny wpływ na to mają między innymi media społecznościowe. Wpływ influencerów na zachowania pacjentów jest szczególnie widoczny w przypadku młodych ludzi, poddających się zabiegom, których nie potrzebują. Wiele z tych osób nie zdaje sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń związanych z medycyną estetyczną, takich jak powikłania, nieskuteczność lub nawet uszczerbek na zdrowiu – dodaje dr n. med. Sylwia Lipko-Godlewska, specjalista dermatolog-wenerolog, lekarz medycyny estetycznej.

Co zatem należy zrobić, aby sytuacja uległa poprawie? Eksperci są zgodni – należy prawnie uregulować zasady i wytyczne dla medycyny estetycznej ze wskazaniem na kompetencje i umiejętności.

Cyfrowa soczewka, czyli jak wyglądamy w kamerce

Jeden z elementów wpływających na rozwój medycyny estetycznej to tzw. cyfrowa soczewka, czyli postrzeganie swojego wyglądu pod kątem narzędzi do zdalnej komunikacji.

– Już przed pandemią Covid-19 obserwowaliśmy, jak oglądanie siebie na ekranie komputera czy telefonu zniekształca sposób postrzegania własnej osoby. Pandemia i towarzyszący jej wzrost zainteresowania pracą oraz kontaktami towarzyskimi online spowodowały, że cyfrowy wizerunek wysunął się na pierwszy plan. W rozmowach video obserwujemy naszą twarz wśród wielu innych, co wpływa na to, iż zaczynamy ją porównywać. Kamery video, jakość oświetlenia, kąt padania światła zniekształcają obraz i tworzą wizerunek niespójny z tym, który obserwujemy na co dzień w lustrach naszych łazienek i lusterkach samochodowych – mówi dr Agnieszka Keller, periodontolog, implantolog i lekarz medycyny estetycznej.

To, w jaki sposób Zoom zniekształca obraz danej osoby współgra z tym, jak filtry nakładane na zdjęcia w portalach społecznościowych wpływają na samoocenę i porównywanie swojego wyglądu z innymi. 46 procent badanych Polaków  deklarowało, że filtry poprawiające wygląd na zdjęciach czy filmach w mediach społecznościowych zachęcają ich do poddania się zabiegowi medycyny estetycznej. Eksperci jednak uważają, że mogą być one złym doradcą w tym zakresie. Wypracowanie złotego środka jest na pewno wyzwaniem dla medycyny estetycznej w przyszłości.

Medycyna estetyczna notuje wzrost zainteresowania podczas pandemii

Inne czynniki wpływające na tendencje rozwojowe medycyny estetycznej to nowa definicja męskości, zawierająca w sobie element dbania o zdrowie i wygląd czy wysublimowane doświadczenia w klinikach medycyny estetycznej, które mają gwarantować nie tylko jakość ale też luksusowe doświadczenia.

-Nie mniej istotne są tutaj relacje z lekarzem. Pacjenci oczekują holistycznego zaopiekowania nie tylko na poziomie ciała, ale często również psychiki. Medycyna estetyczna staje się bowiem elementem stylu życia dla osób dbających o zdrowie i swój wygląd. Ludzie mają coraz większą świadomość, że tylko zdywersyfikowane działania, czyli aktywność fizyczna, zdrowa dieta i rozsądne korzystanie z zabiegów medycyny estetycznej mogą dać im pożądany efekt. Dlatego też ich oczekiwania względem branży rosną – mówi dr Ewa Jarczewska-Derc, psycholog.

Starzejemy się wolniej

Pacjenci klinik medycyny estetycznej chcą także starzeć się wolniej a nie, jak dotychczas, wyłącznie maskować objawy upływającego czasu.

-Właśnie dlatego przygodę z medycyną estetyczną często zaczynają od zabiegów regeneracyjnych. Takie postępowanie pozwala im oddalić w czasie lub całkowicie zniwelować potrzebę wprowadzenia postępowania chirurgicznego w przyszłości – komentuje dr Kamila Białek-Galas, specjalista dermatolog-wenerolog, lekarz medycyny estetycznej. 

-Dodatkowo, ludzie zdają sobie coraz lepiej sprawę, że spowolnienie procesu starzenia wymaga działania na wielu płaszczyznach. Proces starzenia dotyka każdego elementu naszego organizmu: od kości począwszy, poprzez mięśnie, naczynia krwionośne, narządy wewnętrzne, na skórze i włosach skończywszy. Na wygląd naszej twarzy i ciała składa się zatem wiele czynników. Powinniśmy dbać o właściwą dietę, zwrócić uwagę na nietolerancje pokarmowe, nie palić papierosów, pamiętać o odpowiednio dostosowanym wysiłku fizycznym. Wszystkie te elementy mają wpływ na zdrowie i kondycję naszej skóry – podsumowuje dr n. med. Agnieszka Zwolińska, specjalista chorób wewnętrznych i lekarz medycyny estetycznej.

Raport „Etyka i przyszłość medycyny estetycznej” opracowany został na podstawie globalnego raportu „The Future of Aesthetics”, przygotowanego na zlecenie Allergan Aesthetics przez niezależny think-tank – Wunderman Thompson Intelligence. Raport opiera się o szeroko zakrojone badania i analizy w mediach konsumenckich i biznesowych, dane z serwisów społecznościowych oraz badania rynku z całego świata. Polska wersja raportu uwzględnia badanie opinii społecznej, przeprowadzone na zlecenie Allergan Aesthetics a division of Abbvie przez Instytut Badawczy Kantar Public, w lutym 2023 roku. Dokument nie powstałby jednak bez współpracy z polskimi i międzynarodowymi ekspertami medycyny estetycznej, którzy potwierdzili podczas wywiadów zachodzące zmiany kształtujące medycynę estetyczną przyszłości.

Allergan Aesthetics a division of Abbvie to firma farmaceutyczna, część międzynarodowego koncernu Abbvie zajmująca się opracowywaniem, produkcją i dystrybucją produktów stosowanych w medycynie estetycznej.

Magdalena Różczka ambasadorką kliniki medycyny i stomatologii estetycznej Estell

Przeczytaj teraz

Pionierskie na skalę światową operacje arytmii w Szpitalu Medicover

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.01.2022

W grudniu 2021 roku w Klinice Kardiologii Szpitala Medicover w Warszawie wykonano pierwsze na świecie zabiegi łączące krioablację z ablacją pulsacyjnym polem elektrycznym. Można oczekiwać, że ta nowatorska technika pozwoli na poprawę wyników leczenia i skrócenie czasu ablacji migotania przedsionków.

Pacjentami byli dwaj mężczyźni w wieku 32 i 60 lat. Obie ablacje zakończyły się powodzeniem.

Zabiegi zostały przeprowadzone przez doktora Pawła Derejko ze Szpitala Medicover oraz doktora Atula Vermę, profesora na Uniwersytecie w Toronto. Ablacja obejmowała izolację żył płucnych oraz tylnej ściany lewego przedsionka za pomocą specjalnego cewnika PFCA zasilanego przez opatentowane urządzenia do krioablacji Adagio iCLAS™ i ablacji pulsacyjnym polem elektrycznym (PFA).

-PFCA jest unikalnym połączeniem opracowanej przez firmę Adagio techniki krioablacji w ultra-niskiej temperaturze (ULTC, ultra-low temperature cryoablation), po której natychmiast wykonuje się ablację polem elektrycznym (PFA, pulsed field ablation), przy użyciu tego samego cewnika – informuje dr Atul Verma.

-W wyniku krótkotrwałej krioablacji dochodzi do zamrożenia fragmentu tkanki mięśnia sercowego, co umożliwia skupienie pola elektrycznego na zamrożonych obszarach i ograniczenie działania prądu w innych tkankach i narządach. W praktyce eliminuje to efekty uboczne towarzyszące tradycyjnej metodzie PFA, takie jak skurcze mięśni szkieletowych, działanie na nerw przeponowy i powstawanie mikropęcherzyków. Jednocześnie celowemu uszkodzeniu podlegają wyłącznie komórki mięśnia sercowego pozostające w bezpośredniej styczności z cewnikiem. Cewnik pokryty lodem pozwala na dostarczanie impulsów o wyższym napięciu bez tych niepożądanych efektów. Ponadto ULTC ułatwia stabilny kontakt z tkankami poddawanymi ablacji – wyjaśnia.

-Połączenie ULTC i PFA w PFCA wykorzystuje zalety i eliminuje ograniczenia obu technologii – podsumowuje Olav Bergheim, prezes i dyrektor generalny Adagio Medical.

Korzyści płynące z użycia nowej technologii zaobserwowane w badaniach przedklinicznych przedstawiono na początku 2021 roku, a teraz potwierdzono je w trakcie pierwszych przełomowych zabiegów u ludzi. Otwiera to nowe możliwości dla osób leczonych z powodu migotania przedsionków.

Wyniki i doświadczenia kliniczne płynące z wykonanych procedur zostały przedstawione 15 stycznia 2022 roku na konferencji „AF Symposium 2022” w Nowym Jorku, najważniejszym wydarzeniu medycznym dotyczącym zabiegowego leczenia migotania przedsionków.

-Fakt, że te innowacyjne zabiegi zrealizowane zostały z powodzeniem właśnie w Szpitalu Medicover, jest dla nas wyróżnieniem, ale i potwierdzeniem naszego szeroko pojmowanego przygotowania do przeprowadzania najwyższej klasy operacji ratujących życie i poprawiających jakość życia pacjenta -– mówi dr hab. n. med. Paweł Derejko, kardiolog, kierownik Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Medicover, ekspert w zakresie ablacji podłoża zaburzeń rytmu serca (arytmii).

W Szpitalu Medicover wykonywanych jest przeciętnie 450 ablacji w ciągu roku. Do chwili obecnej wykonano ich prawie trzy tysiące. Większość chorych poddawanych ablacji to chorzy z migotaniem przedsionków, czyli arytmią, która poza pogorszeniem jakości życia, istotnie zwiększa śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych. Szacuje się, że w Polsce zmaga się z nią około 400 000 pacjentów.

Dr hab. n. med. Paweł Derejko (po prawej) oraz dr Atul Verma (w środku) z personelem operacyjnym

Przeczytaj teraz

Nowatorskie zabiegi urologiczne w  Centrum Medycznym Aldemed

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.10.2020

Centrum Medyczne Aldemed z Zielonej Góry wprowadziło do oferty swoich usług nowatorskie zabiegi kruszenia kamieni nerkowych za pomocą lasera holmowego dużej mocy (RIRS). Zabiegi są wykonywane od września 2020 roku.

Metoda RIRS pozwala docierać do każdego kielicha nerkowego i jednocześnie usunąć kamienie z moczowodów i obu nerek.

Zabiegi wykonują lekarze Centrum Medycznego Aldemed – dr Jakub Kwapisz i dr Daniel Barycki, pod kierunkiem dr. Marka Zawadzkiego ze Szpitala Św. Anny w Piasecznie, należącego do Grupy EMC.

Zabieg jest komercyjny, jego koszt wynosi 5 tys. zł (w przypadku jednej nerki) lub 6 tys. zł (obustronnie).

Również od września 2020 w Aldemed wykonywane są zabiegi urologiczne z użyciem najnowocześniejszego lasera HoLEP, stosowane w przypadku przerostu gruczołu krokowego. Również te zabiegi przeprowadzane są obecnie pod kierownictwem dr. Zawadzkiego, który szkoli lekarzy z Aldemed.

Czytaj na ten temat: Zielona Góra: nowoczesne zabiegi urologiczne w Centrum Medycznym Aldemed>>>

W związku z wprowadzeniem nowych zabiegów urologicznych Centrum zainwestowało w specjalistyczny sprzęt do ich wykonywania.

W Aldemed dostępne są także zabiegi zewnątrzustrojowego kruszenia kamieni nerkowych za pomocą fali uderzeniowej (ESWL).

Zabiegi urologiczne wykonywane są w Szpitalu Aldemed, działającym w filii Zastal przy ulicy Towarowej 20. W placówce działa oddział szpitalny, oferujący także świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej, neurochirurgii, okulistyki, ginekologii, ortopedii, laryngologii czy medycyny estetycznej.

Działa tutaj pracownia RTG, USG, pracownia densytometrii, a także pracownie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, prowadzone przez firmę Affidea, zakład rehabilitacji oraz poradnie specjalistyczne.

Główna siedziba Aldemed mieści się przy ulicy Niepodległości. Centrum prowadzi także przychodnię na Osiedlu Śląskim.

Aldemed działa od 24 lat. Został założony przez Ryszarda Szcząchora.

Przeczytaj teraz

Katowice: nowe zabiegi w szpitalu Euromedic

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.09.2020

Szpital Euromedic Kliniki Specjalistyczne z Katowic wprowadził do swojej oferty nowe zabiegi terapeutyczne przy użyciu urządzenia Laserobaria 2.0_S.

Zabiegi te stosuje się w celu leczenia chorych z powikłaniami cukrzycy, w leczeniu chorób układu kostno-stawowego czy chorób układu nerwowego.

Zabiegi są komercyjne, koszt konsultacji dotyczącej kwalifikacji do zabiegu wynosi 200 zł lub 350 zł, koszt zabiegu to 370 zł.

Czytaj także: Szpital Św. Elżbiety dołącza do Grupy Lux Med>>>

Szpital Euromedic Kliniki Specjalistyczne prowadzi oddziały – chirurgii naczyniowej, ogólnej (z pododdziałem chirurgii onkologicznej i plastycznej), ortopedii, okulistyki i intensywnej terapii. W szpitalu funkcjonuje też zakład diagnostyki obrazowej (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, RTG) oraz kilkanaście poradni specjalistycznych.

Placówka oferuje zarówno świadczenia finansowane przez NFZ jak i komercyjne. Zlokalizowana jest w obiekcie o powierzchni 3,5 tys. mkw, przy ulicy Kościuszki 92 w Katowicach.

Właścicielem szpitala i prezesem spółki prowadzącej placówkę jest dr n. med. Tomasz Ludyga.

Przeczytaj teraz

Elbląg: nowe świadczenia w Lifeclinica

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.09.2020

Centrum Medyczne Lifeclinica z Elbląga rozszerzyło zakres oferowanych usług o nowe konsultacje specjalistyczne. W placówce otwarto poradnie: proktologiczną, chirurgii ogólnej, chirurgii endokrynologicznej i chirurgii onkologicznej.

Nowe poradnie oferują także zabiegi, między innymi w zakresie dermatochiurrgii, mezoterapii kręgosłupa czy podawania preparatu do stawu kolanowego.

Placówka wykonuje także zabiegi w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, ortopedii, ginekologii, okulistyki czy neurochirurgii.

Konsultacje specjalistyczne i zabiegi są komercyjne.

Czytaj także: Medicover Stomatologia otworzy placówkę na Podkarpaciu>>>

Elbląskie Centrum Medyczne Lifeclinica działa od 2016 roku.

Placówka oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne, leczenie stomatologiczne, rehabilitację (między innymi dla seniorów oraz dla kobiet w ciąży i z dysfunkcjami mięśni dna miednicy), a także zabiegi medycyny estetycznej oraz „chirurgii jednego dnia”.

Centrum mieści się przy ulicy Węgrowskiej 3 w Elblągu. Jest prowadzone przez spółkę Elbląskie Centrum Medyczne Lifeclinica sp. z o.o., której prezesem jest Wiesław Rudnicki.

Przeczytaj teraz

Dom Lekarski otworzył centrum okulistyczne w Szczecinie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.05.2020

Spółka Dom Lekarski otworzyła w maju 2020 roku centrum okulistyczne, zlokalizowane w centrum medycznym Piastów Office Center w Szczecinie. W placówce, wyposażonej między innymi w salę operacyjną, wykonywane są zabiegi okulistyczne.

Są to zabiegi laserowej korekcji wzroku, usunięcia zaćmy, leczenia jaskry (implanty Xen Gel), iniekcje (AMD) oraz inne zabiegi w zakresie chirurgii oka (plastyka powiek, usunięcie skrzydlika czy usunięcie gradówki). Zabiegi są komercyjne.

Czytaj także: Połowę problemów zdrowotnych będziemy mogli rozwiązywać w sposób zdalny>>>

Piastów Office Center to kompleks trzech budynków biurowo-handlowych. Zlokalizowana tam placówka spółki Dom Lekarski oferuje konsultacje specjalistyczne, diagnostykę i zabiegi, między innymi w zakresie kardiologii, ginekologii, flebologii, chirurgii ogólnej, chirurgii ręki, laryngologii, urologii, dermatologii, medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej. Można tutaj wykonać badania USG, badania laboratoryjne, skorzystać z rehabilitacji.

Dom Lekarski SA prowadzi także przychodnie w Szczecinie – przy ulicy Rydla, w Centrum Handlowym Turzyn oraz Outlet Park Szczecin przy ulicy Struga, a także oddział szpitalny przy ulicy Gombrowicza.

Przeczytaj teraz

Zielona Góra: nowe zabiegi w Centrum Medycznym Aldemed

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.02.2020

Centrum Medyczne Aldemed z Zielonej Góry rozszerzyło zakres wykonywanych zabiegów urologicznych o kolejne procedury – ESWL i cystoskopię. Zabiegi są zarówno komercyjne jak i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zabieg ESWL to kruszenie kamieni falą uderzeniową generowaną zewnątrzustrojowo, jest to najmniej inwazyjna metoda leczenia kamicy dróg moczowych, która pozwala na skuteczną dezintegrację złogów praktycznie w każdym miejscu układu moczowego.

Aldemed posiada do tego celu Dornier Compact Sigma, najnowocześniejszy aparat w całej zachodniej Polsce. Namierzanie złogów następuje pod kontrolą USG (do tego celu wykorzystywany jest aparat ultrasonograficzny firmy B-K Medical, jeden z najlepszych modeli dostępnych na rynku) oraz RTG z ramieniem C. EWSL wyposażony jest w optyczny system laserowego pozycjonowania.

Natomiast cystoskopia to małoinwazyjne badanie nowoczesnym cystoskopem giętkim firmy Richard Wolf.

Oprócz nowych zabiegów Aldemed wykonuje także inne procedury w zakresie urologii, są to między innymi biopsje prostaty, plastyka wędzidełka czy stulejka.

Czytaj także: Fizjoterapia w prywatnych placówkach szansą dla pacjentów>>>

Zabiegi wykonywane są w szpitalu, który działa w filii Zastal Centrum Medycznego Aldemedl, zlokalizowanej przy ulicy Towarowej 20. W placówce działa także pracownia RTG, USG, densytometrii, pracownie  tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, prowadzone przez firmę Affidea, zakład rehabilitacji oraz poradnie specjalistyczne.

Główna siedziba Aldemed mieści się przy ulicy Niepodległości. Centrum prowadzi także przychodnię na Osiedlu Śląskim.

Aldemed działa od 24 lat.

Przeczytaj teraz

Wrocław: nowe zabiegi w Centrum Medycznym Przyjaźni

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 20.01.2020

Od stycznia 2020 roku w Centrum Medycznym Przyjaźni we Wrocławiu dostępna jest nowa metoda terapii  – OrthoKine, czyli leczenie z wykorzystaniem białek przeciwzapalnych i czynników wzrostu uzyskanych z krwi pacjenta.

Terapie Orthokine stosuję się przy wszelkich zapaleniach stawów czy innych objawów ucisku korzeni nerwowych w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, a także podczas leczenia urazów mięśni i ścięgien.

Placówka oferuje komercyjne konsultacje wielu specjalistów, między innymi chirurga i chirurga dziecięcego, dermatologa i wenerologa, diabetologa, dietetyka, endokrynologa, fizjoterapeuty, geriatry, ginekologa, hematologa, hepatologa, kardiologa, laryngologa i laryngologa dziecięcego, lekarza rodzinnego (pierwszego kontaktu), lekarza rehabilitacji medycznej, nefrologa i nefrologa dziecięcego, neonatologa, neurologa i neurologa dziecięcego, onkologa, ortopedy i ortopedy sportowego, pediatry, proktologa oraz urologa i urologa dziecięcego.

Centrum oferuje także świadczenia w zakresie zdrowia psychicznego – psychodietetyka, psychiatry, psychologa, psychologa dziecięcego i psychoterapeuty.

Czytaj także: Prywatne podmioty uzupełniają ofertę świadczeń w zakresie zdrowia psychicznego>>>

W centrum można także skorzystać z leczenia stomatologicznego.

Można tutaj także skorzystać z badań laboratoryjnych, badan USG, badań endoskopowych (gastroskopia, kolonoskopia, cystoskopia) oraz badań EKG.

Centrum Medyczne Przyjaźni zlokalizowane jest osiedlu Wrocław-Partynice, przy ulicy Przyjaźni 111A.

Przeczytaj teraz

Sport-Klinika: ponad 2 tysiące zabiegów w roku 2019

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.01.2020

W Sport-Klinice w Żorach w 2019 roku wykonanych zostały 2238 zabiegów. To więcej o 175 zabiegów w porównaniu do roku 2018. Placówka należy do Grupy Scanmed i specjalizuje się w leczeniu schorzeń i urazów narządu ruchu u dorosłych i dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem urazów sportowych.

Specjalnością Sport-Kliniki są mało inwazyjne zabiegi operacyjne metodą artroskopową, w szczególności są to zabiegi rekonstrukcyjne i naprawcze stawu kolanowego i ramiennego.

Działa tutaj między innymi Pracownia Diagnostyki Funkcjonalnej, która pozwala dokonać oceny wnikliwej oceny stanu organizmu, na podstawie której można dobrać indywidualny sposób rehabilitacji po urazach czy zabiegach, a także doradzić wybór aktywności fizycznej.

Klinika oferuje również rehabilitację noworodków, dzieci oraz młodzieży, w tym także z problemami ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Sport-Klinka to także ośrodek badawczo-szkoleniowy, który organizuje szkolenia i konferencje  medyczne dla lekarzy z kraju i z zagranicy. Jest ośrodkiem wpisanym do Rejestru Prowadzących Kształcenie Podyplomowe Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej.

W grudniu 2019 lekarze zespołu Sport-Kliniki uczestniczyli w jednym z najważniejszych wydarzeń w dziedzinie ortopedii – w Kongresie Joint Preservation w Warszawie. W lutym 2020 w placówce odbędzie się III Śląskie Sympozjum Ortopedyczno-Fizjoterapeutyczne – Staw Biodrowy.

W grudniu 2019 Sport-Klinika znalazła się na 12. miejscu zestawienia szpitali zabiegowych, monospecjalistycznych (bez onkologicznych) rankingu Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia „Bezpieczny Szpital 2019”.

Czytaj na ten temat: Sport-Klinika wśród najlepszych placówek rankingu „Bezpieczny Szpital”>>>

Placówka posiada też certyfikat akredytacyjny CMJ przyznawany przez Ministra Zdrowia oraz tytuł „Szpitala bez bólu”.

Chirurgia Endoskopowa Scanmed Sport-Klinika działa od 2002 roku.

Przeczytaj teraz

Poznań: nowe zabiegi w Lecznicy Certus

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.11.2019

Prywatna Lecznica Certus z Poznania wprowadziła do swojej oferty nową usługę z zakresu laryngologii – usunięcie migdałków z zastosowaniem urządzenia BIZact. Zabiegi wykonywane są od listopada 2019.

Są to zabiegi komercyjne, koszt zabiegu wynosi 5,5 tys. zł (konsultacja przed zabiegiem to koszt 140 zł).

Technologia BIZact wykorzystuje zaawansowaną energię dwubiegunową, pozwalającą na zamknięcie naczyń krwionośnych przy wykorzystaniu minimum energii, dzięki czemu uszkodzenia tkanki są niewielkie, a zatem zabieg jest niemalże bezkrwawy.

Operacje z wykorzystanie urządzenia BIZact pozwalają na zmniejszenie krwawienia podczas zabiegu oraz rekonwalescencji, większe bezpieczeństwo dla pacjenta, mniejszy ból, szybszy powrót do zdrowia oraz mniej komplikacji po zabiegu.

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej powołali Forum Szpitali>>>

Zabiegi wykonywane są w szpitalu Certus przy ulicy Grunwaldzkiej 156. W lokalizacji tej działa także ambulatorium. Certus prowadzi też pięć centrów medycznych na terenie Poznania i Swarzędza, w tym przychodnie – Zdrowie Rodziny i Art Medicum, które dołączyły do sieci w 2018 roku.

Świadczenia oferowane przez placówki są zarówno komercyjne jak i finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Certus powstał w roku 1992 jako pierwszy wielospecjalistyczny prywatny szpital w Polsce.

Od 2017 roku Certus jest częścią Penta Hospitals International (PHI) – grupy szpitali i przychodni w Europie Środkowo-Wschodniej. PHI działa na Słowacji, w Czechach oraz w Polsce, gdzie prowadzi również sieć placówek EMC Instytut Medyczny.

Przeczytaj teraz

Żory: nowe zabiegi w Sport-Klinice

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.10.2019

Sport-Klinika z Żor wprowadziła do swojej oferty nowe zabiegi – BTL X-Wave – terapię falami akustycznymi, wykorzystywaną w terapii cellulitu, rozstępów oraz blizn.

Zabiegi te zapewniają nieinwazyjne leczenie pomagające uzyskać gładką skórę w miejscach, gdzie zazwyczaj występują zmiany. Metoda ta ma zastosowanie w szerokim zakresie leczenie – między innymi powoduje udrożnienie układu limfatycznego, przyspieszenie metabolizmu czy napinanie tkanki łącznej.

Pojedynczy zabieg kosztuje 40 zł, 10 zabiegów na jedną partię ciała – 350 zł.

Klinika Chirurgii Endoskopowej Sport-Klinika zapewnia kompleksowe leczenie – od diagnozy do rehabilitacji i ukierunkowana jest na leczenie schorzeń i urazów narządu ruchu u dorosłych oraz dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem urazów sportowych.

Czytaj także: Opieka zdrowotna oparta na wartości to większa efektywność leczenia>>>

Specjalizuje się w mało inwazyjnych zabiegach operacyjnych metodą artroskopową, w szczególności są to zabiegi rekonstrukcyjne i naprawcze stawu kolanowego i ramiennego.

Klinika oferuje również rehabilitację noworodków, dzieci oraz młodzieży, w tym także z problemami ze strony ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

Sport-Klinka to także ośrodek badawczo-szkoleniowy, który organizuje szkolenia i konferencje  medyczne dla lekarzy z kraju i z zagranicy. Jest ośrodkiem wpisanym do Rejestru Prowadzących Kształcenie Podyplomowe Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej.

Sport-Klinika należy do Grupy Scanmed.

Przeczytaj teraz

Nowe zabiegi w Centrum Medycznym Aldemed

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 10.02.2019

Centrum Medyczne Aldemed z Zielonej Góry wprowadziło do swojej oferty nowe zabiegi – BTL Emsella, których celem jest leczenie nietrzymania moczu. Zabiegi są komercyjne (koszt wynosi 600 zł, do końca kwietnia – 450 zł).

BTL Emsella to nowy zabieg, który powoduje stymulowanie mięśni dna miednicy, co przywraca kontrolę nad mięśniami dna miednicy i pęcherzem moczowym. Jest to nieinwazyjna procedura wykonywana ambulatoryjnie.

Zabiegi wykonywane są w Centrum Medycyny Estetycznej, działającym w placówce Aldemed – Filia Zastal, przy ulicy Towarowej 20.

Czytaj także: Aldemed tworzy Centrum Terapii Kręgosłupa>>>

Aldemed prowadzi trzy placówki w Zielonej Górze. Główna siedziba Centrum mieści się przy ulicy Niepodległości. W filii Zastal, przy ulicy Towarowej 20, działają poradnie specjalistyczne, pracownie diagnostyczne, dział rehabilitacji oraz szpital. Najnowsza przychodnia Aldemed została otwarta w lipcu 2016 na Osiedlu Śląskim.

Centrum oferuje zarówno usługi komercyjne jak i finansowane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Opieką podstawowej opieki zdrowotnej Aldemed obejmuje ponad 27 tysięcy pacjentów.

Aldemed działa od 23 lat.

 

 

Przeczytaj teraz

Tychy: nowatorski zabieg w Centrum Medycznym Inmedico

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.01.2019

W Centrum Medycznym Inmedico w Tychach w ramach poradni leczenia ran przewlekłych przeprowadzono pod koniec listopada 2018 roku pierwszy w Polsce w warunkach ambulatoryjnych autologiczny przeszczep skóry przy pomocy urządzenia Cellutome.

Metoda ta umożliwia wykonanie przeszczepu skórnego na wcześniej przygotowane rany w celu ich szybszego wygojenia. Procedura jest bezbolesna, nie wymaga znieczulenia miejscowego czy ogólnego. W miejscu pobrania przeszczepu nie powstaje blizna, co jest dodatkową korzyścią dla pacjenta. Przeszczep zabezpiecza się terapią podciśnieniową, która umożliwia lepsze wgojenie się przeszczepu.

Inmedico oferuje konsultacje lekarzy kilkunastu specjalności, a także zaawansowaną diagnostykę i szeroki zakres zabiegów, wykonywanych zarówno w trybie ambulatoryjnym jak i w trybie jednego dnia.  Wykonywane są tutaj zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej, chirurgii naczyniowej, urologii, chirurgii ogólnej, ginekologii.

Od grudnia 2018 w placówce działa poradnia endokrynologiczna.

W Centrum funkcjonuje jedyne w Tychach i jedno z nielicznych na terenie Śląska Centrum Leczenia Ran Przewlekłych, które oferuje pacjentom kompleksową, wielospecjalistyczną pomoc.

W Centrum Medycznym Inmedico działa również Centrum Rehabilitacji oraz Centrum Stomatologii, a także Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, w którym odbywają się szkolenia, warsztaty, wykłady, cykliczne spotkania zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów.

Centrum Medyczne Inmedico położone jest w Tychach przy ulicy Wąskiej 7.

Placówkę prowadzi Centrum Medyczne Inmedico sp. z o.o., której zarząd tworzą: Anna Herman Kostecka (prezes zarządu) i Michał Trojański (wiceprezes zarządu).

 

Przeczytaj teraz

Mavit: nowoczesna metoda leczenia jaskry

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.04.2018

W Szpitalu Specjalistycznym Centrum Medycznego Mavit w Warszawie przeprowadzana jest kanaloplastyka – nowoczesna technika operacyjna stosowana w leczeniu jaskry. Celem zabiegu jest zachowanie widzenia odpowiedniego do potrzeb, bez zakłócenia codziennych zajęć, przy minimalnych działaniach ubocznych.

Kanaloplastyka to przełomowa pod względem jakości życia po operacji metoda leczenia jaskry. Zaliczana jest do procedur nieperforujących i uważana za obarczoną znacznie mniejszym ryzykiem powikłań niż klasyczne techniki penetrujące. Pomimo tego, że kanaloplastyka charakteryzuje się nieco niższą skutecznością niż złoty standard (trabekulektomia), jest jednak częściej zalecana. Ma bowiem wysoki poziom bezpieczeństwa. Pozwala to na kwalifikowanie pacjentów nawet w początkowym stadium choroby, ze zdecydowanie niższym ciśnieniem wewnątrzgałkowym.

W Centrum Medycznym Mavit w Warszawie procedury tego typu przeprowadza profesor dr hab. n. med. Marek Rękas – ekspert, który rozpropagował tę technikę chirurgicznego leczenia jaskry w Polsce i lider w zakresie chirurgii jaskry w ramach technik niepenetrujących.

Szpital Specjalistyczny Mavit działa w Warszawie przy ulicy Podleśnej 61. W placówce przeprowadzane są operacje zaćmy, operacje jaskry, zaćmy z jaskrą, witrektomii, zabiegi laserowej korekcji wzroku i inne zabiegi okulistyczne. W Warszawie Mavit prowadzi też  ośrodek okulistyczny przy ulicy Migdałowej na Ursynowie.

Mavit prowadzi również w Katowicach Szpital Specjalistyczny, oferujący zabiegi w zakresie laryngologii, chirurgii szczękowo-twarzowej oraz okulistyki.

Przeczytaj teraz