Badacze i sponsorzy będą odpowiedzialni za badania kliniczne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.04.2023

14 kwietnia 2023 roku wejdzie w życie ustawa o badaniach klinicznych. Dokument określa zasady odpowiedzialności cywilnej spoczywającej na badaczu i na sponsorach takich badań. Nowe przepisy mają także lepiej chronić pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych.

Dzięki ustawie polskie regulacje zostaną dostosowane w do prawa unijnego. Wynika z niej, że pozwolenie na prowadzenie badań klinicznych będzie wydawane przez prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Opracowany ma także zostać system oceny etycznej badań i metody jej przeprowadzania przez komisje bioetyczne oraz zasady dotyczące finansowania świadczeń medycznych związanych z badaniami klinicznymi.

Nowe Centrum Medyczne Scanmed w Poznaniu

Ochronie uczestnika badań klinicznych będzie służył Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych, finansowany przez sponsorów, będzie on w gestii Rzecznika Praw Pacjenta.

Ustawa z 9 marca 2023 roku o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP 30 marca 2023 (poz. 605).

Wejdzie w życie 14 kwietna 2023, z wyjątkiem kilku przepisów, które obowiązują od 31 marca 2023, dotyczących komisji bioetycznej, oraz przepisu dotyczącego porady naukowej w zakresie prowadzenia badań i testów niezbędnych do wykazania jakości, bezpieczeństwa lub skuteczności produktów leczniczych stosowanych u ludzi, udzielanej przez prezesa URPLiPB, który będzie obowiązywał 3 miesiące po wejściu w życie ustawy.

Link do ustawy>>>

Przeczytaj teraz

Zakup spółki OncoBay Clinical przez Neuca

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.12.2022

Neuca Clinical Trials INC z siedzibą w Deleware, USA, spółka zależna od Neuca S.A., zawarła z dotychczasowymi akcjonariuszami warunkową umowę kupna akcji spółki OncoBay Clinical Inc., z siedzibą w Deleware, USA.

Zgodnie z umową NCT nabędzie 72,6 procent akcji OncoBay za łączną cenę 33,5 mln USD. Cena sprzedaży może zostać powiększona o dopłaty uzależnione od wyniku finansowego OncoBay zrealizowanego w latach 2023 i 2024. Spółka szacuje, że łączna wartość dopłat wyniesie około 18 mln USD przy założeniu realizacji prognozowanego przez OncoBay wyniku finansowego EBITDA w roku 2024 na poziomie 16,6 mln USD.

Spółka spodziewa się spełnienia wszystkich warunków zawieszających w styczniu 2023 roku.

Jednocześnie 28 grudnia 2022 roku NCT oraz sprzedający zawarli porozumienie akcjonariuszy, zgodnie z którym NCT otrzyma prawo do nabycia 23,4 procent akcji Oncobay, a sprzedający prawo do sprzedaży 23,4 procent akcji OncoBay odpowiednio w roku 2028 (prawo kupna) oraz w roku 2030 (prawo sprzedaży). Cena wykonania opcji kupna i sprzedaży jest uzależniona od wyniku finansowego OncoBay zrealizowanego w roku poprzedzającym jej wykonanie.

OncoBay to wywodząca się z Florydy (Tampa) firma typu Clinical Research Organization (CRO) założona przez Moffit Cancer Center. Realizuje projekty immuno-onkologiczne i wczesne fazy badań klinicznych.

Spółka OncoBay wraz z należącą do Grupy Kapitałowej Neuca spółką Clinscience prowadzą obecnie wspólnie kilkadziesiąt projektów a inwestycja jest kontynuacją trwającej od dwóch lat współpracy pomiędzy spółkami.

Medicover kończy rok jako sportowy lider na Dolnym Śląsku

Przychody OncoBay w roku 2022 wyniosły około 25 mln USD, prognoza przychodów na rok 2023 to 70 mln USD.

Nabycie OncoBay jest elementem realizacji długoterminowej strategii rozwoju Neuca w obszarze badań klinicznych, który istotnie poszerzy zasięg geograficzny i ofertę produktową tego segmentu.

Grupa Neuca działa na kilku obszarach ochrony zdrowia. Zajmuje się hurtową dystrybucją farmaceutyków do aptek oraz prowadzi działalność w zakresie zarządzania markami własnymi.

Od 2021 roku Neuca jest właścicielem większościowego pakietu akcji TU Zdrowie i rozwija usługi ubezpieczeniowe. Od czerwca 2022 realizuje umawianie usług zdrowotnych poprzez nowego operatora medycznego – Unimedi, spółkę powołaną przez Grupę Neuca.

Neuca Med, spółka z Grupy Neuca, jest operatorem Przychodni Lekarskich Świat Zdrowia, sieć obejmuje ponad 70 placówek w siedmiu województwach.

Przeczytaj teraz

Nowy ośrodek badań klinicznych Pratia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.11.2022

Pratia, spółka z Grupy Neuca, otworzyła pod koniec października 2022 w Warszawie nowy ośrodek badań klinicznych, dedykowany pacjentom onkologicznym. Jest to ośrodek spółki MTZ Clinic Research, która w styczniu 2021 roku dołączył do spółki Pratia.

MTZ Clinical Research (MTZ) to pierwszy ośrodek badań klinicznych faz wczesnych w Polsce. Specjalizuje się w badaniach fazy I, badaniach faz wczesnych, badaniach fazy III, biorównoważności i biopodobności.

Neuca inwestuje w MTZ Clinical Research

Ośrodek otwarty został przy ulicy Gładkiej 22 w Warszawie. Zajmuje pomieszczenia o powierzchni 2 tys. mkw, w których funkcjonują – izba przyjęć, 12 poradni specjalistycznych i 8 gabinetów lekarskich oraz szpital z 42 łóżkami.

Jest to  nowa siedziba ośrodka, który wcześniej mieścił się przy ulicy Pawińskiego.

Pratia od 2012 roku zajmuje się badaniami klinicznymi. Prowadzi w całej Europie 19 ośrodków badań klinicznych, 5 ośrodków badań klinicznych z oddziałami onkologii, 64 szpitalne ośrodki badań klinicznych, oddział wczesnej fazy i onkologii oraz partnerski ośrodek badań klinicznych. Ośrodki działają w Polsce, Niemczech, Bułgarii, Hiszpanii, na Ukrainie i w Czechach.

Grupa Neuca, do której należy Pratia działa na kilku obszarach na rynku ochrony zdrowia. Zajmuje się hurtową dystrybucją farmaceutyków do aptek, a poprzez spółkę Synoptis Pharma prowadzi działalność w zakresie zarządzania markami własnymi. Obecnie w portfolio Synoptis znajduje się ponad 500 produktów.

W skład Grupy wchodzi także 66 przychodni lekarskich Świat Zdrowia, działających na terenie całego kraju.

Przeczytaj teraz

Medicover przejmuje jeden z największych podmiotów oferujących badania kliniczne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.04.2022

Medicover sfinalizował przejęcie części biznesu zespołu przychodni Nasz Lekarz związanej z badaniami klinicznymi. Ośrodek badawczy Nasz Lekarz, zlokalizowany w Toruniu i Bydgoszczy, jest jednym z wiodących w Polsce. Ponadto, Medicover podpisał umowę nabycia przychodni o powierzchni 2000 mkw funkcjonującej pod marką Nasz Lekarz w Toruniu. Akwizycja jest wspólną transakcją pionów Medicover – Diagnostic Services i Healthcare Services.

Nasz Lekarz to jeden z wiodących tego typu ośrodków w Polsce oraz największy ośrodek badawczy w województwie kujawsko-pomorskim. W ciągu 20 lat istnienia na rynku uczestniczył w ponad 600 badaniach klinicznych I do IV fazy. Przychodnie oferują także innowacyjne, biologiczne leczenie chorób reumatologicznych, dermatologicznych, gastroenterologicznych i pulmonologicznych.

Synergiczna inwestycja

Nasz Lekarz to synergiczna inwestycja dla obu dywizji Medicover. Diagnostic Services wykorzysta potencjał zespołu przychodni, który umożliwi wzrost w strategicznych obszarach zarządzania badaniami i włączaniem pacjentów do badań klinicznych, z kolei pion Healthcare Services, Medicover, wzmocni wysokiej jakości opiekę medyczną na polskim rynku usług medycznych.

Pierwsza akwizycja Medicover Stomatologia na Podlasiu

Toruńska przychodnia stanowi atrakcyjne uzupełnienie działalności Healthcare Services, zapewniając pacjentom wielospecjalistyczną opiekę i odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na jakościową opiekę w tym regionie.

Przejęcie biznesowego obszaru badań klinicznych Nasz Lekarz pozwala Medicover Integrated Clinical Services (MICS) na dalszą synergiczną współpracę z globalnymi partnerami z branży farmaceutycznej oraz wzmocnienie już rozwiniętej działalności w zakresie usług laboratoriów klinicznych, zarządzania pacjentami i diagnostyki towarzyszącej. MICS jest wyspecjalizowaną jednostką biznesową w ramach pionu Diagnostic Services, która ma ambicję stania się silnym, globalnym podmiotem i przyspieszenia integracji innowacyjnej diagnostyki i terapii w ramach Medicover.

Przychodnia z 20-letnią tradycją

Przychodnie Nasz Lekarz działają w Toruniu i Bydgoszczy od 20 lat, obsługując około 15 tysięcy pacjentów. Ponad stuosobowy zespół lekarzy i pielęgniarek zapewnia opiekę medyczną w ramach podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistycznej opieki ambulatoryjnej za pośrednictwem 36 poradni i 20 pracowni. Szeroki zakres świadczonych usług obejmuje medycynę pracy, medycynę sportową, medycynę podróży oraz badania kliniczne.

Pozyskanie sieci Nasz Lekarz to kolejny etap ekspansji Medicover po przejęciu między innymi Grupy CDT Medicus – prywatnego dostawcy usług medycznych z okręgu legnicko-głogowskiego, sieci centrów medycznych i szpitali Dom Lekarski w Szczecinie i warszawskiego Centrum Medycznego MML – kliniki wyspecjalizowanej w otolaryngologii.

Medicover większościowym udziałowcem Centrum Medycznego MML

Przeczytaj teraz

Neuca inwestuje w badania kliniczne 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.09.2021

Clinscience, spółka z Grupy Neuca, 15 września 2021 podpisała umowę inwestycyjną dotyczącą nabycia 60 procent udziałów technologicznego CRO (Contract Research Organization) – EXOM Group.  

CRO prowadzi działalność w zakresie projektowania, nadzorowania oraz zarządzania badaniami klinicznymi w oparciu o własny zestaw ponad 20 aplikacji składających się na system Genius Suite.  

Autorskie rozwiązania umożliwiają prowadzenie i zarządzanie projektami klinicznymi w modelu “zdecentralizowanych badań klinicznych”. EXOM spodziewa się wypracowania w 2021 roku 2,7 mln euro zysku EBITDA. 

Wartość globalnego rynku badań klinicznych wyceniana jest na 44,3 miliardy dolarów. Eksperci szacują, że do 2026 roku wartość ta może wzrosnąć nawet do 77,2 miliardów dolarów. Tak dynamiczne zmieniające się otoczenie powoduje, że Clinscience jest obecnie w bardzo intensywnej fazie rozwoju, a rozwiązania oferowane przez spółkę od opracowania protokołu do końcowego raportu z badania w oparciu o zintegrowane rozwiązania cyfrowe ma znaczący wpływ na zmiany zachodzące w tym segmencie rynku. 

-Świadomi cyfrowej rewolucji, jaka dokonuje się na rynku badań klinicznych, priorytetowo traktujemy inwestycje w rozwiązania technologiczne. Połączenie sił z Exom pozwoli nam na kontynuację długoterminowej strategii wdrażania innowacji opartych o cyfrowe, dostępne w czasie rzeczywistym dane. Staramy się w sposób fundamentalny zmienić podejście do procesu prowadzenia nadania klinicznego na miarę dzisiejszych, cyfrowych czasów – mówi Tomek Dąbrowski, prezes zarządu Clinscience, odpowiedzialny za biznesy Badań Klinicznych w Grupie Neuca. 

Czytaj także: Spółka z Grupy Neuca inwestuje w Bułgarii>>>

W tym samym miesiącu, spółka mając już ugruntowaną pozycję na rynku europejskim, otworzyła swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych. 

-Połączenie z Exom to dla nas szczególnie ważny krok strategiczny, który istotnie przyspieszy nasz rozwój również na rynku amerykańskim, istotny między innymi w kontekście obserwacji przez nas rynku w Stanach Zjednoczonych, gdzie w sierpniu powołaliśmy Spółkę Clinscience USA LLC oferującą cyfrowe rozwiązania dla branży badań klinicznych oparte o analizę danych oraz ryzyka zdarzeń medycznych (RBQM i Bioinformatics) – podsumowuje Tomek Dąbrowski. 

Neuca działa na kilku obszarach rynku ochrony zdrowia. Zajmuje się hurtową dystrybucją farmaceutyków do aptek, a poprzez spółkę Synoptis Pharma prowadzi działalność w zakresie zarządzania markami własnymi. Obecnie w portfolio Synoptis znajduje się ponad 500 produktów. 

W skład Grupy wchodzi także 66 przychodni lekarskich Świat Zdrowia, działających na terenie całej Polski. 

Na początku lutego 2021 Neuca poinformowała o zawarciu przedwstępnej warunkowej umowy dotyczącej zakupu akcji spółki Pomerania Investment S.A., która jest jedynym akcjonariuszem spółki Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowie S.A. W maju 2021 zgodę na przejęcie kontroli nad tą spółką wydał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Przeczytaj teraz

Opublikowano projekt ustawy o badaniach klinicznych 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.05.2021

Do konsultacji przekazany został projekt ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Projekt dostosowuje polskie przepisy do standardów prowadzenia badań klinicznych przyjętych w Unii Europejskiej. 

Projekt określa między innymi krajowy organ odpowiedzialny za wydanie pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego. Określa także tryb postępowania w zakresie wydania pozwolenia na badanie kliniczne produktu leczniczego stosowanego u ludzi oraz pozwolenia na istotną zmianę badania klinicznego. 

Zmiany dotyczą także oceny etycznej badań klinicznych produktów leczniczych oraz sposobu jej przeprowadzania przez komisje bioetyczne, wymogów językowych dokumentacji oraz wprowadzenia rozwiązań zapewniających ochronę uczestników badań klinicznych w zakresie systemu odszkodowań (ubezpieczeń). 

Czytaj także: G.V.M. Carint dołączył do grona Pracodawców Medycyny Prywatnej >>>

Projekt określa także zasady odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora, wysokość i sposób uiszczania opłat związanych z badaniem klinicznym, zasady finansowania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z badaniem klinicznym, zasady i tryb przeprowadzania inspekcji badania klinicznego oraz mechanizm wsparcia niekomercyjnych badań klinicznych. 

Projekt ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 30 kwietnia 2021. 

Uwagi do projektu można przekazywać w ciąg 30-tu dni.

Przeczytaj teraz

Spółka z Grupy Neuca inwestuje w Bułgarii

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.02.2021

Pratia, spółka z Grupy Neuca, zainwestowała w bułgarską sieć Clinical Research Union, która obejmuje 18 ośrodków badawczych, z których 13 to ośrodki znajdujące się w szpitalach. Bułgaria to jeden z kluczowych krajów dla obszaru badań klinicznych w Europie.

Pratia obecnie posiada ponad 90 dedykowanych i szpitalnych ośrodków badawczych w sześciu krajach, ośrodki prowadzą ponad 500 badań klinicznych rocznie.

Po inwestycjach w Polsce, na Ukrainie, w Niemczech, Hiszpanii i Czechach, Bułgaria to kolejny krok na ścieżce międzynarodowego rozwoju Pratii.

Pratia prowadzi badania w różnorodnych typach ośrodków – od dedykowanych własnych ośrodków ambulatoryjnych poprzez ośrodki hybrydowe współpracujące ze szpitalami, po wyspecjalizowane ośrodki badań onkologicznych. Pratia prowadzi badania w szerokim zakresie dziedzin terapeutycznych, w tym w zakresie onkologii, hematoonkologii, szczepionek, chorób zakaźnych i autoimmunologicznych.

Czytaj także: Szpital Medicover i ortopedzi z Paley European Institute łączą siły>>>

Podstawowym elementem integracji procesów działania ośrodków w Pratia jest cyfrowa platforma do zarządzania i prowadzenia badań klinicznych – system hyggio.

– Jesteśmy świadomi cyfrowej rewolucji jaka dokonuje się na rynku badań klinicznych.  Uruchomienie wspólnego CTMS, eSource (z pełnym zakresem elektronicznej dokumentacji medycznej) oraz funkcje zdalnego monitorowania są już wdrażane w naszych europejskich ośrodkach. Będziemy nadal rozwijać telemedycynę, dającą możliwość prowadzenia wirtualnych badań, urządzenia zdalnego monitoringu pacjenta (tzw. werables), i wiele innych rozwiązań, które zmienią nasz dzisiejszy sposób myślenia o badaniach klinicznych – mówi Tomek Dąbrowski, prezes zarządu Pratia.

Neuca działa na kilku obszarach rynku ochrony zdrowia. Zajmuje się hurtową dystrybucją farmaceutyków do aptek, a poprzez spółkę Synoptis Pharma prowadzi działalność w zakresie zarządzania markami własnymi. Obecnie w portfolio Synoptis znajduje się ponad 500 produktów.

W skład Grupy wchodzi także 66 przychodni lekarskich Świat Zdrowia, działających na terenie całej Polski.

Na początku lutego 2021 Neuca poinformowała o zawarciu przedwstępnej warunkowej umowy dotyczącej zakupu akcji spółki Pomerania Investment S.A., która jest jedynym akcjonariuszem spółki Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowie S.A.

Przeczytaj teraz

Neuca inwestuje w MTZ Clinical Research

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 20.01.2021

Sieć ośrodków badań klinicznych Pratia, należąca do Grupy Neuca, objęła 100 procent udziałów MTZ Clinical Research sp. z o.o. z Warszawy, specjalizującej się w prowadzeniu badań klinicznych faz wczesnych, w zakresie onkologii i hematologii.

Tego typu badania realizowane są zaledwie w kilku ośrodka w Europie i kilkunastu na świecie.

MTZ Clinical Research (MTZ) to pierwszy ośrodek badań klinicznych faz wczesnych w Polsce. Specjalizuje się w badaniach fazy I, badaniach faz wczesnych, badaniach fazy III, biorównoważności i biopodobności.

Dotychczas firma przeprowadziła ponad 260 badań klinicznych. MTZ został założony w 2002 roku przez dr Teresę Brodniewicz, która przez dwie kadencje (6 lat) sprawowała również funkcję prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych (GCPpl) w Polsce, jest autorem szeregu publikacji naukowych i osobą mającą duży wkład w rozwój rynku badań klinicznych w Polsce i Europie.

Czytaj także: Nowe Centrum Medyczne Lux Med w Katowicach>>>

Zgodnie z postanowieniami umowy, cały zespół MTZ Clinical Research pozostaje w firmie i będzie kontynuował obrane kierunki rozwoju spółki.

– Obserwujemy systematyczny rozwój rynku badań klinicznych w Polsce i na świecie. Świadomość lekarzy oraz pacjentów w zakresie istoty tych badań i płynących z nich korzyści jest coraz wyższa. Pojawienie się pandemii oraz szczepionek, które właśnie powstały dzięki badaniom klinicznym, pozytywnie wpłynęło na wizerunek branży. Dzięki nim pacjenci zyskują dostęp zarówno do procedur medycznych, diagnostyki, zakresu badań, nieosiągalnych w klasycznym lecznictwie, jak też do innowacyjnych metod leczenia i leków, niedostępnych w specjalistycznej opiece zdrowotnej – mówi Tomasz Dąbrowski, prezes Pratia S.A.

Czytaj także: Pandemia stała się bodźcem do wprowadzania nowych rozwiązań>>>

Neuca działa na kilku obszarach na rynku ochrony zdrowia. Zajmuje się hurtową dystrybucją farmaceutyków do aptek, a poprzez spółkę Synoptis Pharma prowadzi działalność w zakresie zarządzania markami własnymi. Obecnie w portfolio Synoptis znajduje się ponad 500 produktów.

W skład Grupy wchodzi także 66 przychodni lekarskich Świat Zdrowia.

Przeczytaj teraz

Radomskie Centrum Onkologii stawia na badania kliniczne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.12.2020

W grudniu 2020 roku w Radomskim Centrum Onkologii została utworzona nowa komórka organizacyjna – Dział Badań Klinicznych. Badania kliniczne, prowadzone w placówce, umożliwiają pacjentom z chorobami nowotworowymi skorzystanie z wysokospecjalistycznych, niestandardowych i darmowych terapii.

Zadaniem nowego działu jest między innymi koordynowanie i nadzór nad organizacją badań klinicznych w szpitalu, bieżąca współpraca z badaczami i zespołami badawczymi, a także ocena projektów badań klinicznych w kontekście wykonalności oraz weryfikacja projektów badań klinicznych komercyjnych i niekomercyjnych.

Czytaj także: Grupa Alab inwestuje w nowe technologie>>>

Radomskie Centrum Onkologii działa od 2016 roku. Leczone są tutaj między innymi nowotwory piersi, przewodu pokarmowego, głowy i szyi, układu moczowego i prostaty, narządów rodnych, nowotwory płuc oraz nowotwory mózgu.

Placówka dysponuje bazą 150 łóżek, posiada dwie sale operacyjne i bazę diagnostyczną w postaci aparatów PET/CT (TK 64 rzędowy), USG, RTG, mammografu, aparatu do biopsji stereotaktycznej piersi, jak również endoskopii przewodu pokarmowego i dróg oddechowych.

Radomskie Centrum Onkologii jest połączone z Centrum Gamma Knife w Warszawie.

Zarówno Radomskie Centrum Onkologii, jak i Centrum Gamma Knife w Warszawie działają w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Przeczytaj teraz

Grupa Neuca rozwija usługi dla pacjentów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.11.2020

W III kwartale 2020 roku Grupa Neuca uzyskała z usług dla pacjentów przychody w wysokości 49,2 mln zł. Usługi te obejmują działalność przychodni, badania kliniczne oraz telemedycynę.

Przychody uzyskane z tych zakresów działalności były o 27,1 procenta wyższe od tych uzyskanych w analogicznym okresie roku 2019.

Działalność w obszarze pacjenckim w Grupe Neuca realizuje spółka zależna – Neuca Med.

W skład Neuca Med wchodzi między innymi 66 przychodni Świat Zdrowia, spółki zajmujące się badaniami klinicznymi (Pratia, Bioscience), spółki oferujące rozwiązania telemedyczne (Diabdis), informatyczne (Mediporta.pl) oraz platforma sprzedażowa zajmująca się dystrybucją sprzętu (Ortopedio.pl). Neuca Med posiada też 34,15 procenta udziałów w spółce Telemedycyna Polska S.a.

Neuca przygotowuje portal zdrowotny dla pacjentów, który będzie stanowił zintegrowany system opieki zdrowotnej otwarty na partnerów medycznych i technologicznych. Pacjenci za jego pośrednictwem uzyskują profesjonalne treści medyczne, konto pacjenta a także usługi i produkty medyczne on-line.

Czytaj także: Enel-Med notuje wzrost sprzedaży usług>>>

Grupa Neuca działa na kilku obszarach na rynku ochrony zdrowia. Zajmuje się hurtową dystrybucją farmaceutyków do aptek, a poprzez spółkę Synoptis Pharma prowadzi działalność w zakresie zarządzania markami własnymi. Obecnie w portfolio Synoptis znajduje się ponad 500 produktów.

W III kwartale 2020 Grupa Neuca wypracowała 2,3 mld zł przychodów ze sprzedaży co oznacza wzrost o 15 procent w stosunku rocznym. Skumulowana sprzedaż po 9 miesiącach 2020 roku osiągnęła poziom 6,9 mld zł, więcej o 11,8 procenta niż rok wcześniej.

Zysk netto w III kwartale 2020 miał wartość 45,3 mln zł (więcej o 61,3 procenta niż rok wcześniej). Zysk netto po 9-ciu miesiącach roku 2020 osiągnął 125 mln zł i przewyższył wynik całego roku 2019 (wyniósł on wówczas 117,8 mln zł).

Przeczytaj teraz

Wzrost przychodów spółki Neuca

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.08.2020

Neuca w pierwszym półroczu 2020 rok osiągnęła przychody ze sprzedaży  w wysokości ponad 4,5 mld zł, czyli o 10 procent wyższe niż w tym samym okresie roku 2019. W samym drugim kwartale 2020 przychody miały wartość 1,9 mld zł, co oznacza, że były niższe o 3,9 procenta wobec analogicznego okresu sprzed roku.

Zysk netto ze sprzedaży w I półroczu 2020 wyniósł 79,7 mln zł, rok wcześniej było to 64,9 mln zł.

W I kwartale 2020, po wywołanych sytuacją epidemiologiczną dynamicznych wzrostach rynku hurtu aptecznego (o 16 procent), od kwietnia do czerwca dynamika rynku była ujemna i wyniosła -18,6 procenta. Ograniczenie zakupów przez pacjentów wynikało  między innymi  z korzystania z zapasów leków oraz niższej preskrypcji leków związanej z ograniczeniem wizyt w przychodniach. Skumulowana dynamika rynku w ciągu I półrocza 2020 roku osiągnęła poziom zbliżony do okresu sprzed roku i wyniosła 15,9 mld zł (-0,4 procenta r/r).

Działalność operacyjna spółki w obszarze biznesów pacjenckich ze względu na stan epidemiczny była utrudniona, jednak mimo to sprzedaż w tym zakresie rok do roku miała dodatnią, ponad 7-procentową, dynamikę.

Czytaj także: Nowe centrum Medicover Stomatologia w Poznaniu>>>

– Konsekwentnie realizujemy strategię obszaru badań klinicznych uwzględniającą konsolidację rynku oraz rozwój kompetencji także poza granicami Polski. W II kwartale sfinalizowaliśmy przejęcie 40 procent udziałów w największej niemieckiej sieci ośrodków badań klinicznych – KFGN. Z kolei pod koniec lipca 2020 Grupa Neuca objęła 100 procent udziałów w hiszpańskiej spółce SMO/CRO Experior  – komentuje wyniki Piotr Sucharski, prezes zarządu Neuca S.A.

Niemiecka spółka KFGN, która do tej pory przeprowadziła ponad 700 badań klinicznych, specjalizuje się w badaniach z zakresu bezsenności, wyrobów medycznych oraz całego spektrum badań specjalistycznych, w tym szczepień. Hiszpańska firma Experior to podmiot typu Clinical Research Organization (CRO), która od prawie 20 lat rozwija się na rynku hiszpańskim, obejmując swymi działaniami operacyjnymi Hiszpanię, Włochy, Francję, UK oraz kraje Beneluxu. Kluczowymi obszarami terapeutycznymi dla Experior są: onkologia,  neurologia, choroby zakaźne oraz autoimmunologiczne.

Neuca działa na kilku obszarach na rynku ochrony zdrowia. Zajmuje się hurtową dystrybucją farmaceutyków do aptek, a poprzez spółkę Synoptis Pharma prowadzi działalność w zakresie zarządzania markami własnymi. Obecnie w portfolio Synoptis znajduje się ponad 500 produktów.

W skład Grupy wchodzi także 66 przychodni lekarskich Świat Zdrowia.

Przeczytaj teraz

Neuca przejmuje hiszpańską spółkę

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 10.08.2020

Grupa Neuca objęła, poprzez swoją spółkę zależną Clinscience, 100 procent udziałów w hiszpańskiej spółce Experior, zyskując dzięki temu dostęp do 50 szpitali klinicznych i kilkunastu milionów pacjentów. Dzięki akwizycji spółka rozwinie kompetencje  w dziedzinie biostatystyki oraz rozszerzy ten obszar biznesu o nowe rozwiązania technologiczne.

Experior to firma typu Clinical Research Organization (CRO), która od prawie 20 lat rozwija się na rynku hiszpańskim obejmując swymi działaniami operacyjnymi Hiszpanię, Włochy, Francje, UK oraz kraje Beneluxu.

Kluczowymi obszarami terapeutycznymi dla spółki są: onkologia,  neurologia, choroby zakaźne oraz autoimmunologiczne.

Po inwestycjach w Niemczech i na Ukrainie, Grupa Neuca poprzez spółkę zależną Clinscience zwiększa swój zasięg w obszarze CRO o jeden z największych rynków badań klinicznych w Europie – Hiszpanię.

Zgodnie z postanowieniami umowy, obecny założyciel spółki Experior  Jaime A. Ballester pozostaje w jej strukturach w roli dyrektora zarządzającego oraz szefa rynku hiszpańskiego.

– Inwestycja ta to kolejny punkt przyjętej w 2019 roku strategii obszaru badań klinicznych Grupy Neuca, uwzględniającej konsolidację rynku oraz rozwój naszych kompetencji także poza granicami Polski. Z satysfakcją realizujemy już piątą tegoroczną inwestycję w tym obszarze, a jednocześnie trzecią zagraniczną. Należąca do Grupy Neuca sieć ośrodków Pratia rozpoczęła w ostatnich miesiącach współpracę z ponad 50 ośrodkami szpitalnymi w Hiszpanii w zakresie wspólnego prowadzenia badań klinicznych. Obecnie zatrudniamy w Hiszpanii blisko 60 koordynatorów wspierających 250 projektów badawczych. Widzimy duży potencjał w wykorzystaniu synergii Sieci Ośrodków, CRO oraz technologii na rynku hiszpańskim – mówi Tomasz Dąbrowski, odpowiedzialny za biznesy badań klinicznych w Grupie Neuca.

Czytaj także: Utrzymaliśmy ciągłość opieki>>>

Clinscience obecnie oferuje swoim klientom usługę „full service CRO” począwszy od konsultingu zakresie rozwoju nowych cząsteczek i wyrobów medycznych, poprzez projektowanie, monitorowanie i statystykę. Swoim obszarem działań obejmuje Polskę, Niemcy, USA, Hiszpanię (Experior), Francję (Experior), UK, Holandię (Experior), Portugalię (Experior) i Włochy (Experior) kraje Beneluxu (Experior).

Neuca działa na kilku obszarach na rynku ochrony zdrowia. Zajmuje się hurtową dystrybucją farmaceutyków do aptek, a poprzez spółkę Synoptis Pharma prowadzi działalność w zakresie zarządzania markami własnymi. Obecnie w portfolio Synoptis znajduje się ponad 500 produktów.

W skład Grupy wchodzi także 66 przychodni lekarskich Świat Zdrowia.

Rozwijający się obszar badań klinicznych to Clinscience (CRO), Pratia (SMO) oraz  Clinscience Technologies (rozwój technologii). Grupa realizuje również projekty telemedyczne i e-commerce skierowane do pacjenta. Neuca od 2004 roku jest spółką publiczną, notowaną na GPW w Warszawie.

Przeczytaj teraz

Neuca: przejęcie udziałów niemieckiej firmy KFGN

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.06.2020

Polska sieć ośrodków badań klinicznych – Pratia SA, należąca do Grupy Neuca, objęła 40 procent udziałów KFGN, firmy działającej na rynku ośrodków badań klinicznych w Niemczech, specjalizującej się w badaniach z zakresu bezsenności, wyrobów medycznych oraz całego spektrum badań specjalistycznych, w tym szczepień. Docelowo Neuca obejmie 100  procent udziałów KFGN.

KFGN to firma z ponad 20-letnią historią, która posiada sześć dedykowanych ośrodków badań klinicznych zlokalizowanych w Hamburgu, Hanowerze, Schwerin, Berlinie, Dreźnie oraz Karslruhe. Sieć została założona przez lekarza, profesora Hannsa-Gerda Dammanna i do tej pory przeprowadziła ponad 700 badań klinicznych.

– Współpraca z silnym partnerem na europejskim rynku badań klinicznych otwiera przed nami możliwości w zakresie wzmocnienia współpracy z dużymi międzynarodowymi firmami i zaproponowania pacjentom szerszego dostępu do nowoczesnych terapii – mówi Łukasz Bęczkowski , wiceprezes zarządu Pratia SA, odpowiedzialny za międzynarodowe operacje.

Zgodnie z postanowieniami umowy obecny prezes spółki KFGN dr Ole Dammann pozostaje w jej strukturach z aktualną funkcją, kontynuując wspólne prace nad dalszym rozwojem firmy.

Czytaj także: Medycyna pracy i edukacja pacjentów – kluczowe w profilaktyce>>>

Inwestycja została zaplanowana na trzy etapy zakładając objęcie docelowo 100 procent udziałów w KFGN.

– Wspólny rozwój z KFGN jest konsekwencją realizacji przyjętej w 2019 roku strategii obszaru badań klinicznych Grupy Neuca, która zakłada rozwój kompetencji na rynku międzynarodowym i konsolidację rynku. To już czwarta nasza inwestycja w tym roku i druga poza granicami Polski. W kwietniu Pratia świętowała otwarcie swojego oddziału na Ukrainie, gdzie w chwili obecnej jako Pratia Ukraine z siedzibą w Charkowie rozpoczęliśmy działania w sześciu szpitalach wielospecjalistycznych oraz jesteśmy w trakcie prac adaptacyjnych własnego ośrodka specjalistyczno-onkologicznego – mówi Tomasz Dąbrowski prezes zarządu Pratia SA, odpowiedzialny za biznesy badań klinicznych w Grupie Neuca.

Pratia obecnie oferuje dostęp do ponad 26 ośrodków badań klinicznych w 3 krajach poprzez własną infrastrukturę, której główny element integracji procesów stanowić będzie cyfrowa platforma do zarządzania i prowadzenia badań klinicznych – hyggio – (inwestycja Pratia w platformę hyggio została sfinalizowana w marcu 2020 roku w ramach utworzenia spółki Clinscience Technologies).

– Rynek badań klinicznych na świecie rozwija się bardzo dynamicznie. Z roku na rok zwiększa się nie tylko świadomość lekarzy, ale przede wszystkim pacjentów na temat badań klinicznych i płynących z nich korzyści. Za ich sprawą pacjenci mają dostęp nie tylko do procedur medycznych i diagnostyki na wysokim poziomie, szerokiego zakresu badań, które są często niedostępne w specjalistycznej opiece medycznej, ale także do innowacyjnych leków i metod leczenia, nieosiągalnych w standardowym lecznictwie. To właśnie pacjent, jego komfort oraz bezpieczeństwo jest w centrum naszego zainteresowania – tłumaczy Tomasz Dąbrowski, prezes Pratia SA.

Neuca działa na kilku obszarach na rynku ochrony zdrowia. Zajmuje się hurtową dystrybucją farmaceutyków do aptek, a poprzez spółkę Synoptis Pharma prowadzi działalność w zakresie zarządzania markami własnymi: Apteo, Genoptim, CERA+ i Kic Kic.

Prowadzi też sieć przychodni lekarskich Świat Zdrowia, liczącą obecnie 69 placówek w siedmiu województwach, spółki odpowiedzialne za rozwój usług telemedycznych oraz platformy e-commerce skierowane do pacjenta.

Przeczytaj teraz

Neuca – przejęcie spółki Examen

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.02.2020

Sieć ośrodków badań klinicznych Pratia S.A., należąca do Grupy Neuca, 3 lutego 2020 roku objęła 100 procent udziałów Examen sp. z o.o., firmy specjalizującej się w badaniach z zakresu onkologii i hematologii.

Examen ze Skórzewa koło Poznania to jeden z największych ośrodków badań klinicznych w zachodniej Polsce. Firma została założona w 2016 roku przez dwóch lekarzy: dr hab. n. med. Macieja Kaźmierczaka oraz Michała Kwiatka, którzy w codziennej praktyce zajmują się hematoonkologią.

– Nasz ośrodek od 2016 roku bardzo dynamicznie się rozwija, a współpraca z Pratią otwiera przed nami nowe perspektywy. Dzięki niej Examen wejdzie do sieci ośrodków, które specjalizują się między innymi w zakresie badań onkologicznych i hematologicznych, co stanowiło do tej pory jeden z głównych obszarów naszej aktywności – mówi Michał Kwiatek, kierownik ośrodka badań klinicznych Examen.

Examen ma do dyspozycji własny, 350-metrowy kompleks zaadaptowany z myślą o badaniach klinicznych z gabinetem vital-signs, czterema gabinetami konsultacyjnymi, osobną strefą leku badanego z monitoringiem temperatury, salą konferencyjną i przestrzenią koordynatorską.

Ośrodek do tej pory przeprowadził (badania zakończone lub z zamkniętą rekrutacją) już ponad 20 prób klinicznych, zarówno II, jak i III fazy.

To kolejna inwestycja Neuca obszarze badań klinicznych. Spółka Examen dołączyła do Małopolskiego Centrum Medycznego – obecnie część spółki Pratia oraz firmy typu CRO – CRO ClinScience (powstałe z połączenia Biosciecne i ClinMed Pharma), które są odpowiedzialne za rozwój tego segmentu w Grupie.

Czytaj także: Fizjoterapia w prywatnych placówkach szansą dla pacjentów>>>

Examen obok największego ośrodka badań klinicznych z hematooonkologii Pratia Kraków, Szpitala Wielospecjalistycznego w Ostrołęce, nowo powstającego ośrodka onkologicznego w Katowicach stanowić będzie już czwartą lokalizację, w której Pratia umożliwia realizację prowadzenia badań klinicznych z onkologii dla firm farmaceutycznych. Obecnie spółka prowadzi prawie 200 projektów w 8 wyspecjalizowanych ośrodkach, z czego około 40 procent stanowią badania kliniczne w onkologii.

Zgodnie z postanowieniami umowy obaj założyciele spółki Examen pozostają w jej strukturach, kontynuując wspólne prace nad dalszym rozwojem firmy.

Neuca działa na kilku obszarach na rynku ochrony zdrowia. Zajmuje się hurtową dystrybucją farmaceutyków do aptek, a poprzez spółkę Synoptis Pharma prowadzi działalność w zakresie zarządzania markami własnymi: Apteo, Genoptim, CERA+ i Kic Kic.

Prowadzi także sieć przychodni lekarskich Świat Zdrowia, spółki odpowiedzialne za rozwój usług telemedycznych oraz platformy  e-commerce skierowane do pacjenta.

Przeczytaj teraz

Częstochowa: w Centrum Klara powstał ośrodek Synexus

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.04.2019

W marcu 2019 oficjalnie otwarte zostało Centrum Medyczne Synexus w Częstochowie. Ośrodek zlokalizowany jest na terenie Centrum Medycznego Klara przy ulicy Wały Dwernickiego 43/45.

W placówce można wykonać bezpłatnie badania krwi, między innymi – morfologię, badanie na poziom glukozy, lipidogram czy badanie wątroby FibroScan. Pacjenci mają też dostęp do nowych możliwości terapeutycznych w ramach prowadzonych tutaj badań klinicznych.

W przychodni pracuje 10 lekarzy, a wśród nich specjaliści medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, hematologii, kardiologii, gastroenterologii, neurologii, ortopedii, dermatologii. Dla pacjentów przygotowano 4 gabinety, w których można wykonać bezpłatne badania kontrolne, między innymi u osób z cukrzycą, chorobą zwyrodnieniową czy problemami kardiologicznymi.

Czytaj także: Badania kliniczne – PESEL każdego uczestnika do NFZ>>>

Synexus Polska sp. z o. o. jest częścią największej globalnej sieci profesjonalnych ośrodków badań klinicznych. Ośrodki Synexus prowadzą badania kliniczne w wielu dziedzinach terapeutycznych już od ponad 15 lat. W Polsce ośrodki działają także w Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. 

Centrum Medyczne Klara oferuje kompleksowe usługi medyczne, w tym konsultacje świadczone przez prawie 30 poradni specjalistycznych, diagnostykę, chirurgię jednego dnia oraz rehabilitację. Prowadzi także Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Chorób Dietozależnych. W placówce funkcjonuje gabinet medycyny pracy oraz medycyny estetycznej a także pracownia diagnostyki obrazowej z rezonansem magnetycznym.

Placówka posiada oddziały szpitalne świadczące usługi w zakresie chirurgii ogólnej, urologii, medycyny sportowej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Usługi placówki w przeważającej większości są komercyjne.

Ośrodek Synexus powstał w Centrum Klara na podstawie podpisanej pod koniec roku 2017 umowy pomiędzy tymi podmiotami.

Przeczytaj teraz

Badania kliniczne – PESEL każdego uczestnika do NFZ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.04.2019

Nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne wprowadzona przez zmianę ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z 21 lutego 2019 roku, dotyczy między innymi przekazywania danych uczestników badań klinicznych.

Z wprowadzonych zmian wynika, że ośrodki prowadzące badania kliniczne będą miały obowiązek przekazywania informacji o numerze PESEL każdego uczestnika takiego badania.

W przypadku braku numeru PESEL konieczne będzie przekazanie informacji o numerze dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika badania.

Dane takie będzie trzeba przekazywać w ciągu 14 dni od dnia włączenia pacjenta do badania.

Za niewykonanie tego obowiązku ustawa przewiduje sankcje, do których należeć będą – grzywna, kara ograniczenia albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Przepisy te będą obowiązywały od 1 czerwca 2019 roku.

Ustawa wprowadza także przepisy dotyczące  funkcjonowania służb kontrolnych Narodowego Funduszu Zdrowia.

Więcej na ten temat: NFZ będzie kontrolować jak administracja skarbowa>>>

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP 28 lutego 2019 roku (poz. 399).

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia o pomocy publicznej udzielanej przez ABM

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.04.2019

Rozporządzenie ministra zdrowia określające warunki i tryb udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Agencji Badań Medycznych jest niezbędne do zapewniania zgodności tych przepisów z przepisami unijnymi. Agencja ma wspierać rozwój badań w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz technologii medycznych.

Chodzi o rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 1098 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 roku w sprawie  stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1 , z późn. zm.).

W obecnym systemie instytucjonalnym ochrony zdrowia nie istnieje wyspecjalizowana instytucja zajmująca się wspieraniem i rozwojem badań medycznych, co przekłada się na liczbę prowadzonych badań w naszym kraju. Problem ten widoczny jest w szczególności w przypadku niekomercyjnych badań klinicznych (NKBK). W Rzeczypospolitej Polskiej badania te stanowią zaledwie około 2 procent wszystkich zarejestrowanych badań klinicznych, gdy tymczasem w krajach Europy Zachodniej około 40 procent – czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Czytaj także: Pracodawcy RP: 80 miliardów euro na innowacje>>>

Zakłada się, że pierwsze granty na prowadzenie niekomercyjnych badań klinicznych zostaną przyznane w 2019 roku, a pierwszych ich efektów będzie można spodziewać się po około 4 latach.

Niekomercyjne badania kliniczne mogą być prowadzone przez instytuty badawcze nadzorowane przez ministra zdrowia lub inne wysokospecjalistyczne placówki medyczne, a ich celem jest poszukiwanie nowych metod leczenia chorób, w tym chorób onkologicznych, kardiologicznych oraz rzadkich, a także rozwój wiedzy i nauki. Badania te mogą również służyć ocenie skuteczności leków istniejących

Z ustawy o Agencji Badań Medycznych wynika, że działalność Agencji ma zapewnić rozwój nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu oraz przyczynić się do wzrostu innowacyjności polskiej medycyny. Rolą Agencji jest zapewnienie właściwego źródła finansowania dla badań stanowiących podstawę zarządzania opieką medyczną i zdrowotną w oparciu o dowody naukowe.

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 28 marca 2019 roku>>>

Uwagi do projektu można przekazywać do 12 kwietnia 2019.

Przeczytaj teraz

Toruń: przychodnia Nasz Lekarz w nowej siedzibie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.02.2019

31 stycznia 2019 oficjalnie otwarta została nowa siedziba przychodni Nasz Lekarz z Torunia. Obecnie placówka mieści się w nowo wybudowanym czterokondygnacyjnym obiekcie przy ulicy Batorego 18-22, w pobliżu szpitala miejskiego.

W placówce działa poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, poradnie specjalistyczne, można wykonać badania diagnostyczne, realizowane są programy profilaktyczne.

Przychodnia prowadzi między innymi kujawsko-pomorskie centrum diagnostyki i leczenia osteoporozy. Posiada kontrakt z NFZ na swoje świadczenia. Oferuje też świadczenia komercyjne, między innymi w ramach współpracy z firmami ubezpieczeniowymi i dużymi sieciami medycznymi.

Nasz Lekarz to również największy w województwie kujawsko-pomorskim ośrodek badań klinicznych.

Dotychczasowa siedziba przychodni mieściła się przy ulicach Szczytnej, Łaziennej i Szerokiej, zlokalizowanych w czterech kamienicach w centrum miasta.

Nasz Lekarz działa od 21 lat, pod opieką przychodni znajduje się 14741 pacjentów. Zatrudnia 71 specjalistów, prowadzi 31 poradni i 20 pracowni.

Właścicielem placówki jest profesor Sławomir Jeka, reumatolog.

Czytaj także: Gdynia: nowa siedziba centrum Synexus>>>

 

 

Przeczytaj teraz

Synexus otworzył ośrodek w Łodzi

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.01.2019

Od listopada 2018 roku w Łodzi działa ósmy ośrodek Centrum Medycznego Synexus w Polsce. Placówka zlokalizowana jest przy ulicy Składowej 35.

Placówki Synexus działają także w Gdańsku,  Gdyni, Wrocławiu, Warszawie, Katowicach, Częstochowie oraz Poznaniu.

Oferują bezpłatne badania kontrolne w ramach akcji promocji zdrowia oraz możliwość udziału w programach klinicznych nowych leków i terapii. W placówka dostępne są także komercyjne badania takie jak RTG, EKG, spirometria, densytometria czy badanie składu ciała.

Synexus to międzynarodowa sieć przychodni zlokalizowanych w krajach takich jak Niemcy, Wielka Brytania, Bułgaria, Ukraina, Węgry czy Republika Południowej Afryki.

Czytaj także: Warszawa: Centrum Medyczne Synexus edukuje mieszkańców>>>

 

Przeczytaj teraz

Neuca zainwestowała w badania kliniczne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.05.2018

Neuca S.A. nabyła 100 procent udziałów spółki Clinmed Pharma Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie. Spółka ta od 13 lat działa w segmencie badań klinicznych i jest wyspecjalizowana w zarządzaniu badaniami klinicznymi wyrobów medycznych oraz w obszarze onkologii.

Clinmed Pharma prowadzi ponad 20 projektów, w większości na zlecenie zagranicznych firm biotechnologicznych.

Według komunikatu spółki przejmującej transakcja ta pozwoli wzmocnić kompetencje Grupy Neuca w zakresie badań klinicznych oraz przyczyni się do rozwoju całego obszaru segmentu opieki zdrowotnej działającego w ramach Grupy.

Wcześniej Neuca zainwestowała także w inne spółki zajmujące się badaniami klinicznymi: Clinport, BioScience i Medica ProFamilia.

Neuca ma też udziały w spółce Mediporta, zajmującej się rozwojem i dostarczaniem oprogramowania i usług dla placówek medycznych, oraz jest właścicielem spółki Ortopedio.pl, która zajmuje się dystrybucją sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.

Pod koniec roku 2016 Neuca Med nabyła 24 procent akcji spółki Telemedycyna Polska S.A., która specjalizuje się w usługach telekardiologicznych, a na początku 2018 roku objęła 24,9 procenta udziałów SensDx sp. z o.o., której podstawową działalnością są prace nad testami do szybkiej diagnostyki chorób.

Poza tym Neuca tworzy sieć przychodni, za pomocą akwizycji kolejnych placówek. Obecnie sieć pod nazwą Świat Zdrowia dysponuje  64 przychodniami w 7 województwach.

Podstawowa działalność Grupy Neuca to hurtowa dystrybucja farmaceutyków. Grupa obejmuje ponad 20 przedsiębiorstw zatrudniających około 3,5 tysiąca pracowników i współpracowników.

 

Przeczytaj teraz

Gdynia: nowa siedziba centrum Synexus

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.04.2018

Przychodnia Synexus z Gdyni, działająca dotychczas przy ulicy Wladysława IV, zmieniła siedzibę na dwukrotnie większą. Obecnie mieści się przy ulicy Łużyckiej 3C. Otwarcie nowej placówki odbyło się 20 kwietnia 2018.

W przychodni działa dwanaście gabinetów, wyposażonych w sprzęt diagnostyczny. Prowadzone tutaj badania dotyczą układu krążenia (oferowany jest bezpłatny pakiet kontroli kardiologicznej), cukrzycy (bezpłatny pakiet badań kontrolnych), kości i stawów (oferowane są badania dotyczące zwyrodnienia stawów oraz densytometryczne) oraz układu odpornościowego.

Centrum Medyczne Synexus oferuje pacjentom bezpłatne badania kontrolne w ramach Akcji Promocji Zdrowia oraz możliwość udziału w programach klinicznych nowych leków i terapii.

Synexus to międzynarodowa sieć przychodni zlokalizowanych w krajach takich jak: Niemcy, Wielka Brytania, Bułgaria, Ukraina, Węgry czy Republika Południowej Afryki.

W Polsce placówki Synexus działają także w Gdańsku, Wrocławiu, Warszawie, Katowicach oraz Poznaniu.

Przeczytaj teraz

Centrum Zdrowia Tuchów stawia na badania kliniczne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.03.2018

Poradnia chorób metabolicznych Centrum Zdrowia Tuchów znajdująca się w Centrum Zdrowia Wierzchosławice rozszerza zakres prowadzonych badań klinicznych. Dotychczas skupiała się na programach z zakresu diabetologii i kardiologii. Teraz liczba wskazań znacznie się rozszerzyła.

Zarząd Centrum wychodzi z założenia, że warto zainteresować się badaniami klinicznymi, ponieważ stwarzają pacjentom szansę na skorzystanie z innowacyjnych leków oraz wykorzystanie nowoczesnych form terapii. Są to specjalne programy badań nad lekami, prowadzone z udziałem pacjentów,  które mają na celu określenie, czy nowy lek lub dana forma terapii jest bezpieczna oraz skuteczna. Udział w badaniu klinicznym jest dobrowolny, a pacjenci są kwalifikowani pod kątem spełniania określonych warunków.

W placówce w Wierzchosławicach od kilku lat prowadzone były programy lekowe, głównie dla chorych z cukrzycą, zaburzeniami metabolicznymi oraz dolegliwościami ze strony układu sercowo-naczyniowego. 

W najbliższych miesiącach planowane jest rozpoczęcie badań klinicznych w takich dziedzinach terapeutycznych jak dermatologia (na przykład łuszczyca, AZS), reumatologia (na przykład toczeń), choroby wewnętrzne (osteoporoza, hipercholesterolemia), gastroenterologia (na przykład choroba Crohna), pulmonologia i ortopedia.

Wszystkie świadczenia oferowane w ramach badań klinicznych, zaczynając od specjalistycznej diagnostyki, a kończąc na lekach są bezpłatne. Chorzy mogą także liczyć na zwrot kosztów dojazdów.

Centrum Zdrowia Tuchów, działające w gminie wiejsko-miejskiej Tuchów, w powiecie tarnowskim, prowadzi zespół poradni specjalistycznych oraz szpital z czterema oddziałami: ginekologii i położnictwa, neonatologii, chorób wewnętrznych oraz chirurgii jednego dnia a także dział rehabilitacji.

Centrum prowadzi także oddziały: neonatologiczny i położniczy oraz ZOL w szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Centrum nie znalazło się na liście placówek zakwalifikowanych do sieci szpitali. Placówkę prowadzi spółka pracownicza.

Przeczytaj teraz