Pacjenci mogą korzystać z usług POZ w olsztyńskim centrum medycznym Medicover

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.02.2024

Od 1 lutego 2024 r. mieszkańcy Olsztyna mogą korzystać z podstawowej opieki medycznej w centrum medycznym Medicover al. Marszałka Piłsudskiego 44a w ramach NFZ. Wystarczy tylko złożyć deklarację przystąpienia do POZ.

Centrum medyczne Medicover w Olsztynie funkcjonuje od października 2023 r. Nowocześnie wyposażona placówka mieści się przy al. Marszałka Piłsudskiego 44a.

Na miejscu pacjenci mogą skorzystać z porady u ponad pięćdziesięciu lekarzy wielu specjalizacji, wśród których są interniści, pediatrzy, ginekolodzy, chirurdzy, okuliści i ortopedzi.

Od 1 lutego 2024 r. pacjenci centrum medycznego Medicover w ramach podstawowej opieki zdrowotnej NFZ:

 • wybiorą lekarza rodzinnego dla całej rodziny,
 • wykonają wybrane, wskazane przez NFZ, badania diagnostyczne oferowane na miejscu w centrum medycznym, w tym RTG, USG, badania laboratoryjne,
 • otrzymają skierowania do poradni specjalistycznych,
 • otrzymają recepty na leki refundowane,
 • uzyskają dostęp do bezpłatnych leków dla osób <18 r.ż. i >65 r. ż.


Pacjenci, którzy chcieliby skorzystać z tej możliwości, powinni złożyć deklarację przystąpienia do POZ. Można to zrobić osobiście w centrum medycznym Medicover lub online na swoim Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Dwa razy do roku można zmienić swojego lekarza pierwszego kontaktu.

Nr telefonu dedykowany dla NFZ w Olsztynie: 668 167 661.

Z czym możemy się zgłosić do lekarza POZ?

Lekarz POZ, popularnie zwany także lekarzem pierwszego kontaktu lub lekarzem rodzinnym, jako pierwszy rozpoznaje choroby i udziela niezbędnych porad. W centrum medycznym Medicover w Olsztynie są to doświadczeni i uznani eksperci. Wśród nich są specjaliści:

 • medycyny rodzinnej,
 • chorób wewnętrznych (interniści),
 • pediatrii (w przypadku dzieci).

Pacjent na wizytę może zapisać się osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej w recepcji oddziału lub telefonicznie. Podczas takiej wizyty lekarz POZ może m.in. zlecić dodatkowe badania diagnostyczne, skierować pacjenta na leczenie specjalistyczne, rehabilitację, a także zlecić wykonanie zabiegu, wystawić zwolnienie lekarskie czy zrealizuje programy zdrowotne i profilaktyczne oraz wystawi kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, zwaną Kartą DILO.

Jakie badania może zlecić lekarz POZ?

Dodatkowo lekarze POZ, mając na względzie wskazania medyczne, mają możliwość zlecenia dodatkowych badań, a także skierować pacjenta na leczenie specjalistyczne. To można kontynuować w olsztyńskim centrum medycznym, korzystając z bogatej bazy usług oferowanych przez lekarzy specjalistów Medicover w ramach usług abonamentowych lub pojedynczych usług płatnych (tzw. FFS).

W centrum medycznym Medicover w Olsztynie pacjenci na miejscu wykonają m.in.:

 • badania hematologiczne, w tym morfologię krwi,
 • badania biochemiczne i immunochemiczne,
 • badania moczu, w tym ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu,
 • badania kału, m.in. na obecność pasożytów lub krwi utajonej,
 • badania układu krzepnięcia,
 • badania mikrobiologiczne, w tym test antygenowy SARS-CoV-2,
 • badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku,
 • diagnostykę ultrasonograficzną, m.in. USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego.
Przeczytaj teraz

Poradnia POZ w szpitalu w Rudnej Małej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.04.2023

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Rudnej Małej koło Rzeszowa otworzył poradnię podstawowej opieki zdrowotnej. Poradnia działa od 1 lutego 2023 roku.

W ramach świadczeń POZ pacjenci mają dostęp do opieki medycznej finansowanej ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli teleporady lub wizyty stacjonarnej u lekarza rodzinnego i pediatry, otrzymania skierowania do poradni specjalistycznej, na badania diagnostyczne, na leczenie szpitalne, uzdrowiskowe oraz rehabilitację, a także e-recept.

Nowe Centrum Medyczne Scanmed w Poznaniu

Szpital w Rudnej Małej działa od 2017 roku. Posiada 199 łóżek i 3 sale operacyjne. Prowadzi oddziały: ortopedii i traumatologii narządu ruchu, chirurgii ogólnej, chirurgii klatki piersiowej z pododdziałem otorynolaryngologii, chorób wewnętrznych z pododdziałem endokrynologii, neurologiczny z udarowym, oddział rehabilitacji, w tym rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych, rehabilitacji neurologicznej i fizjoterapii ambulatoryjnej oraz oddział anestezjologii i intensywnej terapii.

Posiada także centrum poradni specjalistycznych, centrum rehabilitacji, a także pracownie diagnostyczne  – tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, RTG i USG.

Placówkę prowadzi spółka Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny sp. z o.o.

Przeczytaj teraz

Nowy test antygenowy w wykazie świadczeń POZ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.01.2023

6 stycznia 2023 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Wprowadza ono nowe badanie diagnostyczne do wykazu tych świadczeń.

Nowym świadczeniem jest test antygenowy w kierunku Sars-CoV-2, grypy A+B oraz RSV.

Test antygenowy w kierunku Sars-CoV-2 znajdował się w wykazie badań będących w gestii lekarza podstawowej opieki zdrowotnej od 16 kwietnia 2022 roku.

Test znalazł się w wykazie badań mikrobiologicznych, stanowiących świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nie obrazowej związane z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 5 stycznia 2023 roku.

Prywatne podmioty to istotny element systemu ochrony zdrowia

Przeczytaj teraz

Jednolity tekst ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.12.2022

W Dzienniku Ustaw RP opublikowany został jednolity tekst ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej z 27 października 2017 roku. Ustawa określa cele i organizację podstawowej opieki zdrowotnej oraz zasady zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń w tym zakresie.

Według ustawy lekarz POZ to lekarz, który posiada tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej, odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej albo  posiada specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, pod warunkiem ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej może być także lekarz posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych – udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed 31 grudnia 2024 roku, pod warunkiem ukończenia kursu, o którym mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Na tym krześle nie usiądziesz. W placówkach medycznych zablokowano krzesła w poczekalniach

Ustawa określa wymogi dla pielęgniarki POZ i położnej POZ.

Z przepisów ustawy wynika także, że pacjent dokonując wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ może wybrać osoby nie tworzące zespołu POZ, do 31 grudnia 2024 roku. Po tej dacie wybór będzie dotyczył całego zespołu sprawującego podstawową opiekę zdrowotną.

Tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z 9 czerwca 2022 o wspieraniu resocjalizacji nieletnich oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 26 października 2022.

Obwieszczenie marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 7 grudnia 2022 roku.

Przeczytaj teraz

CenterMed podpisał pierwszą umowę w sprawie opieki koordynowanej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.10.2022

Przychodnia CenterMed w Katowicach 21 października 2022 podpisała pierwszą w Polsce umowę na świadczenia usług w zakresie opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej.

Umowę podpisali przedstawiciele CenterMed oraz śląskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. W wydarzeniu uczestniczył minister zdrowia Adam Niedzielski.

Wprowadzenie opieki koordynowanej oznacza, że w poradni POZ odbywa się koordynacja całego procesu leczenia. W ramach tej opieki  można wykonywać badania z zakresu kardiologii, diabetologii, endokrynologii czy pulmonologii.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej może zlecić badania, które dotychczas zlecali lekarze specjaliści. Podstawą procesu leczenia jest indywidualny plan opieki medycznej, który zawiera konsultacje między lekarzem POZ a specjalistami a także dodatkowe konsultacje, na przykład z dietetykiem. O dobrą komunikację na linii lekarz-pacjenta ma dbać koordynator, który także informuje pacjenta o kolejnych etapach leczenia.

Opieka koordynowana i opieka oparta na wartości to przyszłość ochrony zdrowia

Grupa CenterMed posiada 23 placówki i jeden szpital. Centra medyczne działają w największych miastach w kraju: w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, a także w Tarnowie, Nowym Sączu, Bochni i Brzesku.

Placówki oferują opiekę medyczną od badań diagnostycznych, poprzez medycynę pracy, konsultacje lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy specjalistów, zabiegi ambulatoryjne, rehabilitację, badania profilaktyczne i usługi stomatologiczne, aż po opiekę szpitalną. CenterMed współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz firmami ubezpieczeniowymi.

Przeczytaj teraz

Nowa przychodnia Centrum Medyczno-Diagnostycznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.06.2022

Centrum Medyczno-Diagnostyczne z Siedlec otworzyło nową filie – przychodnię zlokalizowaną w miejscowości Przesmyki. Placówka oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

W przychodni można skorzystać z konsultacji lekarza rodzinnego dla dorosłych i dzieci oraz lekarza pediatry, a także z opieki pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej i położnej. Placówka oferuje także domową opiekę pielęgniarską dla pacjentów przewlekle chorych.

Przychodnia mieści się przy ulicy 11 Listopada 13.

Przesmyki do miejscowość w powiecie siedleckim, położona około 30 km od Siedlec.

Centrum Medyczno-Diagnostyczne prowadzi pięć przychodni w Siedlcach oraz placówki w Warszawie, Mińsku Mazowieckim, Garwolinie i Oleśnicy. W województwie lubelskim przychodnie Centrum działają w Łukowie, Krynce i Aleksandrowie.

Centrum prowadzi także kilkanaście filii, Dzienne Domy Opieki Medycznej oraz Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze.

Centrum Medyczno-Diagnostyczne otworzyło dom seniora

W lutym 2022 Centrum otworzyło nową przychodnię w Bielanach, w powiecie sokołowskim.

Placówki Centrum oferują świadczenia w ramach POZ, świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, świadczenia w zakresie medycyny pracy, diagnostyki (RTG, USG, diagnostyka laboratoryjna), rehabilitacji, stomatologii. Usługi placówek są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

Placówki prowadzi Centrum Medyczno-Diagnostyczne sp. z o.o., której zarząd tworzą: Paweł Żuk (prezes) oraz Artur Prusaczyk (wiceprezes).

Przeczytaj teraz

Więcej kompetencji dla lekarza POZ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.06.2022

Od 1 lipca 2022 lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zleci więcej badań diagnostycznych. Dotyczy to badań biochemicznych, immunochemicznych oraz mikrobiologicznych.

Badania biochemiczne i immunochemiczne będą to badania w kierunku takich czynników jak ferrytyna, witamina B12, kwas foliowy, anty-CCP, CPR- szybki test ilościowy (w przypadku dzieci do ukończenia 6. roku życia), a także badania dotyczące przeciwciał anty-HCP.

Poza tym lekarz POZ będzie mógł zlecić badanie w kierunku antygen H. pylori w kale oraz badanie mikrobiologiczne – Stret-test.

Task shifting w POZ– głos Medicover na Kongresie Medycyny Rodzinnej

Rozszerzenie katalogu badań zlecanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej wprowadzono w celu przyspieszenia diagnostyki oraz kierowania pacjentów do specjalistycznego leczenia.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 21 czerwca 2022 (poz. 1293).

Link do rozporządzenia

Przeczytaj teraz

Lekarz POZ zleci więcej badań

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.05.2022

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia lekarze podstawowej opieki zdrowotnej będą mogli zlecać więcej badań diagnostycznych. Będą to badania biochemiczne, immunochemiczne oraz mikrobiologiczne.

Wśród badan biochemicznych i immunochemicznych będą takie badania jak ferrytyna, witamina B12, kwas foliowy, anty–CCP czy CRP – szybki test ilościowy oraz przeciwciała anty-HCV.

Wśród badań zlecanych przez lekarzy POZ będzie transglutaminaza tkankowa, antygen H. pylori w kale  oraz strep-test.

Priorytet branży medycznej to doświadczenia pacjentów

Rozszerzenie katalogu badań zlecanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej ma na celu szybszą diagnostykę oraz przyspieszenie kierowania pacjentów do specjalistycznego leczenia.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 27 maja 2022.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 14-tu dni.

Link do projektu

Przeczytaj teraz

Testy antygenowe w kierunku Covid—19 w świadczeniach POZ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.04.2022

Opublikowane ostało rozporządzenie ministra zdrowia, który dodaje do wykazu badań będących w gestii lekarza podstawowej opieki zdrowotnej test antygenowy w kierunku Sars-CoV-2.

O skierowaniu na test decyzję podejmuje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, na podstawie oceny stanu zdrowia pacjenta, w tym objawów, które mogą wskazywać na Covid-19.

Medicover przejmuje jeden z największych podmiotów oferujących badania kliniczne

Lekarze lub placówki posiadające umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń  gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, po zarejestrowaniu się i założeniu profilu w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych mogą bezpłatnie zamawiać szybkie testy antygenowe przez System Dystrybucji Szczepionek.

Test znalazł się w wykazie badań mikrobiologicznych, stanowiących świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowe i nie obrazowej związane z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 15 kwietnia 2022. Weszło w życie 16 kwietnia 2022.

Link do rozporządzenia>>>

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne Damiana uruchamia bezpłatną pomoc medyczną dla mieszkańców Ukrainy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 26.02.2022

Centrum Medyczne Damiana przygotowało pakiet działań pomocowych na rzecz mieszkańców Ukrainy docierających do Polski. Mogą oni liczyć na wsparcie psychologiczne, bezpłatny pakiet badań laboratoryjnych oraz wizyty u internisty i pediatry w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

25 lutego 2022 roku o godz. 8.00 uruchomiony został dedykowany telefon zaufania oferujący wsparcie psychologiczne w językach polskim, rosyjskim i angielskim.

Psycholog mówiący w języku ukraińskim dyżuruje pod numerem tel. 22 566 22 27, w godzinach od 8.00 do 20.00 przez 7 dni w tygodniu.

Uruchomiona została infolinia w języku ukraińskim, w ramach której konsultanci odpowiedzą na wszelkie pytania związane z opieką medyczną w Polsce, dotyczące dostępnych badań, placówek czy niezbędnych dokumentów. Infolinia działa pod numerem 22 566 22 20 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 21:00.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej dostępne są bezpłatne wizyty u internisty oraz pediatry, a pomoc internistyczną  można otrzymać także w izbie przyjęć Szpitala Damiana  w Warszawie (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 20:00; w soboty od 8:00 – 20:00 oraz w niedziele od 8:00 do 16:00).

Centrum Medyczne Damiana oferuje także bezpłatne pakiety podstawowych badań profilaktycznych „Twój raport zdrowia” dla 100 osób w miesiącu. Wszystkie osoby wymagające pomocy ambulatoryjnej chirurgiczno-urazowej również  w sytuacji niezbędnej operacji także otrzymają ją bezpłatnie.

Czytaj także: Grupa Lux Med z pakietem POMOC dla Ukrainy>>>

Poza tym w każdej placówce Centrum Medycznego Damiana dyżurować będą osoby służące tłumaczeniem w czasie wizyt u polskich lekarzy.

Centrum Medyczne Damiana przygotowuje także miejsca pracy dla lekarzy, pielęgniarek oraz personelu medycznego z Ukrainy, którym w razie potrzeby pomagać będzie w nostryfikacji dyplomów.

Centrum Medyczne Damiana udostępniło także bezpłatne testy antygenowe w kierunku Covid-19 dla każdej osoby, która okaże ukraiński dokument tożsamości i która przekroczyła granicę po 24 lutego 2022. Testy wykonywane są w punktach wymazowych Centrum Medycznego Damiana, w tym położonych na większości lotnisk w Polsce – w Warszawie, Gdańsku, Modlinie, Poznaniu, Katowicach-Pyrzowicach.

Centrum Medyczne Damiana (CMD) istnieje od 1994 roku. Zapewnia szeroki zakres opieki medycznej w ośmiu przychodniach w Warszawie oraz w szpitalu, w którym wykonywane są operacje w zakresie chirurgii ogólnej, ortopedii, okulistyki, laryngologii i ginekologii.

Przychodnie Centrum Medycznego Damiana działają przy ulicach: Wałbrzyskiej 46, Foksal 3/5, Alei Zjednoczenia 36, Racławickiej 27, Nowolipie 18, Cybernetyki 7B, przy Bażantarni 8B oraz przy placu Konesera 10A.  Przy ulicy Wałbrzyskiej 46 działa także Szpital Damiana. Od lipca 2021 roku działa przychodnia w Piasecznie przy ulicy Puławskiej 42 B.

Centrum Medyczne Damiana angażuje się także w działania charytatywne i współpracuje między innymi z takimi organizacjami jak: UNICEF Polska, WOŚP oraz Fundacja Spełniamy Marzenia.

Czytaj także: Medicover zwiększa bezpieczeństwo najmłodszych w punktach pobrań>>>

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia w sprawie umów o świadczenia POZ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.11.2021

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia, który wprowadza zmiany w zakresie umów o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Związane są one z wprowadzaną od października 2021 opieką koordynowaną w POZ. 

Z ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, obowiązującej od 1 października 2021 roku, wynika, że istnieje możliwość wyodrębnienia w umowach zawieranych z podmiotami udzielającymi świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dodatkowych środków przeznaczonych na zapewnienie koordynacji opieki nad pacjentem, profilaktycznej opieki zdrowotnej (opłata zadaniowa) oraz oczekiwanego efektu zdrowotnego i jakości opieki (dodatek motywacyjny). 

Nowy i odmienny sposób finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej wymaga doprecyzowania, które przepisy ogólnych warunków umów nie mają do tych świadczeń zastosowania. 

Czytaj także: NFZ: więcej pieniędzy na AOS i onkologię >>>

Wynika to między innymi z faktu, że zgodnie z art. 159 ust. 1 pkt 1 ustawy do zawierania umów z podmiotami udzielającymi świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, z wyjątkiem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, nie stosuje się przepisów art. 136 ust. 1 pkt 5 (w umowach tych nie określa się kwoty zobowiązania) oraz przepisów dotyczących konkursu ofert i rokowań do zawierania umów. 

Dlatego w projekcie rozporządzenia dodano do przepisu § 33a ust. 1 wyrazy „zawieranych ze świadczeniodawcami udzielającymi świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, z wyjątkiem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej”. Proponowana zmiana ma na celu wyłączenie stosowania do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie POZ przepisów § 2 ust. 2, § 15, § 20-22 i § 3 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 12 listopada 2021. 

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu siedmiu dni. 

Link do projektu>>> 

Przeczytaj teraz

Jedna czwarta Polaków skorzystała z komercyjnych świadczeń medycznych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.08.2021

Jedna czwarta Polaków (26 procent) od czasu wybuchu pandemii koronawirusa skorzystała z nierefundowanej przez NFZ konsultacji lekarskiej – wynika z badania przeprowadzonego przez CBOS. Ankietowani podobnie często korzystali z porady telefonicznej (17 procent) jak z osobistej wizyty u lekarza (19 procent).

Osoby, które decydowały się na świadczenia komercyjne, częściej korzystały z konsultacji lekarza specjalisty (21 procent) niż lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (16 procent). Częściej  z takiej opieki korzystały osoby z dużych miast, liczących ponad 500 tysięcy mieszkańców (36 procent), z gospodarstw domowych, w których dochód na osobę wynosi co najmniej 3000 zł (38 procent), osoby z wyższym wykształceniem (43 procent) oraz kadra kierownicza (52 procent).

Natomiast najrzadziej z konsultacji lekarskich nierefundowanych przez NFZ korzystali uczniowie i studenci (12 procent), emeryci (18 procent), rolnicy (13 procent), osoby z gospodarstw domowych, w których dochód na osobę nie przekracza 999 zł (16 procent) oraz osoby z wykształceniem podstawowym (15 procent).

Czytaj także: Telemedycyna pomoże w nadrabianiu zaległości zdrowotnych >>>

Głównym rodzajem komercyjnych konsultacji lekarskich były osobiste wizyty u lekarza specjalisty (18 procent). Nieco rzadziej korzystano z telefonicznej porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (13 procent) lub specjalisty (11 procent). Najmniej popularne były osobiste wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (8 procent).

Natomiast ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych od czasu wybuchu pandemii koronawirusa skorzystało dwie trzecie Polaków (65 procent). Znaczna większość ankietowanych konsultowała się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (61 procent), a jedna trzecia skorzystała z porad lekarza specjalisty (34 procent). Ponad połowa badanych uzyskała poradę lekarską przez telefon (58 procent), nieco rzadziej respondenci odbywali wizyty w gabinecie lekarskim (39 procent).

Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni korzystały z konsultacji lekarskich w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (72 procent do 58 procent). Najczęściej z takiej opieki korzystały osoby źle oceniające swoją sytuację materialną (74 procent), z gospodarstw domowych, w których dochód na osobę wahał się od 2000 zł do 2999 zł (73 procent), a także gospodynie domowe (80 procent) oraz średni personel (74 procent).

Najczęściej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego Polacy korzystali z telefonicznej porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (55 procent) lub udawali się na taką wizytę osobiście (31 procent).

Nieco mniej zapytanych osób korzystało z refundowanych przez NFZ konsultacji lekarza specjalisty – 26 procent było osobiście na takiej wizycie, a 20 procent korzystało z porad telefonicznych.

Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni konsultowały się telefonicznie z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej (65 procent wobec 44 procent).

W większości przypadków przyczyną niekorzystania z konsultacji z lekarzem był brak takiej potrzeby, ale co szósty ankietowany nie udał się na wizytę do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub do lekarza specjalisty, pomimo że była taka potrzeba.

Z takich wizyt najczęściej rezygnowały osoby z wyższym wykształceniem, kadra kierownica oraz osoby źle oceniające swoją sytuację materialną.

Czytaj także: Medicover zapowiada otwarcie nowych placówek >>>

Gdy weźmie się pod uwagę zarówno komercyjne konsultacje lekarskie jak i finansowane przez NFZ, z badania CBOS wynika, że od początku pandemii korzystało z nich prawie trzy czwarte dorosłych Polaków.

Więcej niż sześciu na dziesięciu badanych zasięgało porad lekarskich przez telefon. Mniej osób osobiście udało się do gabinetu lekarskiego. Kobiety znacznie częściej korzystały z konsultacji lekarskich niż mężczyźni. Uwzględniając zasięganie opinii lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzy internistów, można stwierdzić, że przeważały porady telefoniczne, natomiast do lekarzy specjalistów częściej udawano się osobiście. Prawidłowość ta obserwowana była zarówno w przypadku świadczeń w ramach NFZ, jak i usług nierefundowanych.

Przeczytaj teraz

Powstał zespół ds. zmian w podstawowej opiece zdrowotnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.07.2021

Minister zdrowia powołał zarządzeniem z 8 lipca 2021 roku zespół do spraw zmian w podstawowej opiece zdrowotnej. Zespół ma być organem pomocniczym resortu zdrowia.

Zadaniem zespołu jest przygotowanie koncepcji zmian dotyczących działania podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej, zmian w zakresie finansowania świadczeń POZ oraz mechanizmu dotyczącego ustalania wysokości stawki kapitacyjnej w odniesieniu do wskaźnika udziału teleporad we wszystkich poradach lekarskich.

Zespół ma przedstawić propozycje rozwiązań w tych zakresach najpóźniej do 30 czerwca 2022 roku.

Czytaj także: Szpitale będą przyjmować pacjentów z POZ >>>

Przewodniczącym zespołu jest dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej, zastępcami: dr n. med. Bernard Waśko, zastępca prezesa NFZ ds. medycznych oraz Tomasz Zieliński, prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie.

Poza tym w skład zespołu wchodzą: dr n. med. Jerzy Friediger – członek Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej, Jacek Krajewski – prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, Beata Ostrzycka – konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, dr hab. n. med. Tomasz Tomasik – prezes Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Michał Dzięgielewski – dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia, Maciej Karaszewski – zastępca dyrektora Departamentu Opieki Zdrowotnej w NFZ, Andrzej Zakrzewski – dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Członkiem zespołu jest także przedstawiciel prywatnego podmiotu leczniczego – Paweł Żuk – prezes zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. Z o.o. z Siedlec.

Zarządzenie ministra zdrowia z 8 lipca 2021 roku w sprawie powołania zespołu do spraw zmian w podstawowej opiece zdrowotnej dostępne jest tutaj>>>

Przeczytaj teraz

Szpitale będą przyjmować pacjentów z POZ  

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.06.2021

Projekty zarządzeń prezesa NFZ przewidują, że w sytuacji braku możliwości zapewnienia pacjentom świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej będą one mogły być udzielane przez placówki prowadzące szpitalne oddziały ratunkowe oraz izby przyjęć oraz przez placówki oferujące nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. 

Udzielanie tych świadczeń będzie się odbywało na podstawie porozumienia oraz na podstawie aneksu do umowy o udzielanie świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego lub w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.  

Placówki, które podpiszą porozumienie, zobowiążą się  do zapewnienia lekarzy i pielęgniarek udzielających świadczeń w godzinach od 8.00 do 18.00. 

W celu rozliczenia świadczeń w ramach porozumienia zwiększony zostanie ryczałt dobowy w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć do 2 250 zł. W przypadku placówek oferujących nocną i świąteczną opiekę zdrowotną zostanie zwiększona kwota ryczałtu miesięcznego za każdy dzień zabezpieczenia świadczeń, zgodnie ze wzorem podanym w zarządzeniu. 

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej podsumowali rok 2020>>>

Środki finansowe na zwiększenie ryczałtów pochodzić będą ze środków, których NFZ nie będzie przekazywał placówkom, które zaprzestaną udzielania świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.  

Zmiany te zostały zaproponowane w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 – Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. 

NFZ w uzasadnieniu do projektu wyjaśnia, że projektowane zmiany mają charakter przejściowy i są uzależnione od czasu trwania aktualnej sytuacji epidemicznej.    

Linki do projektów zarządzeń prezesa NFZ 

Projekt zarządzenia – świadczenia POZ – NiŚOZ>>>

Projekt zarządzenia – świadczenia POZ – SOR i IP>>>

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczno-Diagnostyczne operatorem przychodni w Tłuszczu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.03.2021

Od maja 2021 roku Centrum Medyczno-Diagnostyczne z Siedlec będzie operatorem medycznym przychodni zdrowia w Tłuszczu. Umowa w tej sprawie została podpisana z gminą Tłuszcz.

Placówka zlokalizowana jest przy ulicy Powstańców 27. Będzie oferować świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne, badania profilaktyczne oraz diagnostykę.

Dotychczas przychodnię prowadził NZOZ Bios, który po zakończeniu współpracy z gminą rozpocznie działalność w nowej lokalizacji – przy ulicy Przemysłowej 28 (400 metrów od obecnej siedziby) i pod nową nazwą – Medyk.

Czytaj także: Medicover inwestuje w sieć centrów medycznych Dom Lekarski w Szczecinie>>>

Centrum Medyczno-Diagnostyczne z Siedlec posiada 23-letnie doświadczenie w sprawowaniu opieki medycznej w placówkach na Mazowszu i Lubelszczyźnie.

Prowadzi pięć przychodni w Siedlcach, a także placówki w miejscowościach: Dębe Wielkie, Latowicz, Wielgolas, Nur, Ceranów, Hołubla, Domanice, Aleksandrów (województwo lubelskie), Seroczyn, Oleśnica, Bielany, Rozbity Kamień, Strachówka, Garwolin, Stanisławów, Pustelnik, a także dwie przychodnie w Mińsku Mazowieckim i Łukowie (województwo lubelskie).

Placówki Centrum oferują świadczenia POZ, świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, świadczenia w zakresie medycyny pracy, diagnostyki (RTG, USG, laboratoryjna), rehabilitacji, stomatologii. Usługi placówek są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

W roku 2020 Centrum otworzyło nową filię zlokalizowaną w miejscowości Szulborze Wielkie, która oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, Dzienny Dom Opieki Medycznej w Oleśnicy oraz przejęło Lecznicę MAG, zlokalizowaną w Warszawie przy ulicy Narbutta 29, w dzielnicy Mokotów.

Przeczytaj teraz

Przepisy dotyczące teleporady w POZ naruszają prawa pacjenta

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.02.2021

Projekt rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w POZ posiada wiele wad, między innymi narusza prawa pacjenta do decydowania o formie konsultacji medycznej oraz zasadę równego dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Stanowisko dotyczące projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej przygotowali Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza, Komisja Informatyki i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polska Izba Informatyki Medycznej oraz Polskie Stowarzyszenie HL7.

Według autorów stanowiska projekt posiada wady, które wpłyną negatywnie na jakość oraz dostępność do świadczeń realizowanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

W dokumencie wskazano na cztery fundamentalne wady projektu.

Pierwsza wynika z faktu, że zakaz dotyczący udzielania teleporady w POZ grupie pacjentów do ukończenia 6. roku życia oraz powyżej 65. roku życia jest kryterium administracyjnym, a nie medycznym. Zakaz ten nie uwzględnia także woli pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.

Kolejna uwaga dotyczy tego, że pacjenci ze wskazanych grup nie będą mogli skorzystać z teleporad również wtedy, gdy taka forma konsultacji będzie dla nich szczególnie korzystna.

Poza tym nieuwzględnienie kluczowych aspektów medycznych i arbitralne pozbawienie części pacjentów możliwości skorzystania z teleporady stanowi rozwiązanie, które nie uwzględnia istotnych aspektów dotyczących sprawowania opieki nad pacjentem w sposób adekwatny do jego problemu zdrowotnego – czytamy w stanowisku.

Na temat projektu rozporządzenia czytaj: Będą kolejne zmiany w teleporadach w POZ>>>

Wnioskodawcy zwrócili także uwagę na wiele aspektów związanych z naruszeniem praw pacjenta, między innymi zasady równego dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz prawa do skorzystania ze świadczeń medycznych w sposób zgodny z aktualną wiedzą medyczną. Projektowany przepis narusza także prawa obywateli do samodecydowania o sobie.

Wskazano również dodatkowe negatywne następstwa procedowanej zmiany, polegające na wydłużeniu czasu uzyskania świadczenia zdrowotnego.

W dokumencie zaproponowano propozycje rozwiązań w zakresie standardu organizacyjnego teleporady, które wpłyną na poprawę efektywności oraz jakości udzielanych świadczeń.

– Budowa systemu, w którym telemedycyna jest wykorzystywana w odpowiednim zakresie stanowi istotne wyzwanie, dla którego należy podjąć strategiczne oraz spójne działania regulacyjne, prowadzące do rozwiązania zdiagnozowanych problemów. W ocenie wnioskodawców pozbawienie określonej grupy pacjentów możliwości skorzystania z teleporad nie rozwiązuje powyższej kwestii, a robienie tego wbrew woli pacjentów lub ich przedstawicieli ustawowych stanowi naruszenie ich podstawowych praw do opieki zdrowotnej – czytamy w piśmie.

Cały dokument dostępny jest tutaj.

Przeczytaj teraz

Od końca stycznia 2021 teleporady według nowych przepisów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.01.2021

30 stycznia 2021 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, według którego teleporada ma być udzielona nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do placówki POZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobiście.

Placówka podstawowej opieki zdrowotnej musi także zapewnić pacjentowi możliwość kontaktu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności, w tym kontaktu telefonicznego, w sposób umożliwiający nawiązanie połączenia bez zbędnej zwłoki.

Czytaj także: Ustawa o zawodzie farmaceuty wprowadza opiekę farmaceutyczną>>>

W Ocenie Skutków Regulacji, dołączonej do projektu rozporządzenia stwierdzono, że proponowane rozwiązania mają charakter organizacyjny i nie będą wymagać dodatkowych nakładów finansowych.

Można tam jednocześnie przeczytać, że ewentualne koszty, związane z dostosowaniem się do rozporządzeniem są trudne do jednoznacznego oszacowania ze względu na różny stopień rozwoju usług teleinformatycznych stosowanych przez poszczególne podmioty, jednakże nie powinny być one znaczące.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 15 stycznia 2021 roku (poz. 95).

Przeczytaj teraz

Projekt nowych przepisów: teleporada w POZ najpóźniej następnego dnia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.01.2021

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Wynika z niego, że teleporada ma być udzielona nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta celem uzyskania pomocy medycznej.

Dostrzeżono problem utrudnionej dostępności świadczeń realizowanych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, a także utrudnień w kontakcie na linii pacjent – świadczeniodawca, co przekłada się na opóźnienia, bądź brak możliwości uzyskania stosownej pomocy medycznej – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji dołączonej do projektu.

Celem nowych przepisów ma więc być poprawa dostępu do świadczeń realizowanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Wprowadzane zmiany uwzględniają także zapewnienie pacjentowi możliwości kontaktu z placówką medyczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności, w tym kontaktu telefonicznego.

W OSR można także przeczytać, że proponowane rozwiązania mają charakter organizacyjny i nie będą wymagać dodatkowych nakładów finansowych.

Czytaj także: Szczepienia i dług zdrowotny priorytetami na rok 2021>>>

Jednocześnie jednak zawarto tam stwierdzenie, że ewentualne koszty, związane z dostosowaniem się do rozporządzeniem są trudne do jednoznacznego oszacowania ze względu na różny stopień rozwoju usług teleinformatycznych stosowanych przez poszczególne podmioty, jednakże nie powinny być one znaczące.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 13 stycznia 2021 roku.

Nie przewidziano konsultacji w tej sprawie. Rozporządzenie zostało skierowane do ogłoszenia. Jego wejście w życie nastąpi 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

NFZ wysłał aneksy do umów dotyczących POZ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.10.2020

Oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia wysłały do świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej aneksy do umów na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku. Nie zmieniają one dotychczasowych warunków umów.

Umowy z większością lekarzy rodzinnych są podpisane bezterminowo, na 6 tysięcy wszystkich umów ponad 4 tysiące jest zawartych na czas nieokreślony.

Termin obowiązywania pozostałych umów dotyczących POZ upływa 31 grudnia 2020 roku. Dlatego, w celu zapewnienia ciągłości i kontynuacji opieki nad pacjentami, do świadczeniodawców POZ przesłano aneksy przedłużające do 30 czerwca 2021 roku okres obowiązywania umów wygasających z końcem grudnia 2020.

NFZ informuje, że aneksy nie zmieniają warunków organizacji i finansowania świadczeń określonych w aktualnym zarządzeniu prezesa Funduszu i stanowiących integralną część obecnych kontraktów.

Zapewnienie bezpieczeństwa w dostępie do świadczeń, szczególnie w okresie trwającej epidemii COVID-19, jest priorytetowym zadaniem Narodowego Funduszu Zdrowia, dlatego liczymy na podpisanie aneksów w najbliższych dniach, aby obie strony mogły skoncentrować się na realizacji zadań związanych z opieką nad pacjentami – apeluje Fundusz.

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów i zapewnienie im dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej w warunkach epidemii COVID-19, liczymy że propozycja przedłużenia umów o pół roku spotka się ze zrozumieniem świadczeniodawców – dodaje NFZ.

Czytaj także: Prywatne szpitale włączają się w walkę z epidemią>>>

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że od 2015 roku finansowanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wzrosło o prawie 5 mld. zł. Na rok 2021 planowany jest wzrost o kolejne 300 mln zł. Regularnie podnoszona jest wysokość ryczałtowej stawki kapitacyjnej i wprowadzane zostały dodatkowe mechanizmy podnoszące finansowanie praktyk.

Fundusz stwierdza także, że w 2020 roku z powodu epidemii znacząco zmniejszyła się liczba realizowanych porad, a to doprowadziło do pogorszenia dostępności do świadczeń POZ.

Nie wpłynęło to jednak na obniżenie wynagrodzenia świadczeniodawców, co więcej, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej otrzymali i otrzymują dodatkowe środki na udzielanie świadczeń związanych z wykrywaniem i leczeniem COVID-19 oraz pokrycie zwiększonych kosztów związanych z bezpieczeństwem sanitarnym praktyk.

Przeczytaj teraz

Opublikowano standard teleporady w POZ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.08.2020

29 sierpnia 2020 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, które reguluje warunki i sposób realizowana takiej porady.

Standard obejmuje informowanie przez świadczeniodawcę POZ w miejscu wykonywania świadczeń oraz na stronie internetowej, a na żądanie pacjenta również telefonicznie, o warunkach udzielania teleporad z uwzględnieniem prawa pacjenta do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.

Informacja dotyczy systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, przy użyciu których udzielane są teleporady, sposobu ustalenia terminu teleporady oraz sposobu nawiązania kontaktu między placówką a pacjentem w celu udzielenia teleporady oraz sposobu jej udzielenia.

Brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady skutkuje jej anulowaniem, przy czym placówka zobowiązana jest do podjęcia co najmniej trzykrotnej próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut, w celu udzielenia teleporady.

Pacjent ma mieć możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z lekarzem, gdy jest to niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta oraz gdy świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady – okoliczność ta powinna być ustalana w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

Czytaj także: Telemedycyna to lepszy dostęp do specjalistów, szansa dla pacjentów i lekarzy>>>

Informacje zawarta na stornie internetowej placówki powinny także zawierać instrukcje dotyczące e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne, wykonania dodatkowych badań oraz możliwości założenia Internetowego Konta Pacjenta.

Rozporządzenie mówi także o potwierdzaniu tożsamości pacjenta, któremu udzielana jest teleporada oraz o sporządzeniu adnotacji z porady w dokumentacji medycznej.

Ze standardu wynika, że osoba udzielająca teleporady powinna ustalić, czy teleporada jest wystarczająca dla danego problemu zdrowotnego oraz poinformować pacjenta o konieczności dokonania wizyty osobistej, jeżeli jest to potrzebne..

Placówki podstawowej opieki zdrowotnej mają na dostosowanie swojej działalności do wymagań określonych rozporządzeniem 60 dni od dnia wejścia tego rozporządzenia w życie.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 14 sierpnia 2020 roku (poz. 1395).

Przeczytaj teraz

Akredytacje CMJ dla prywatnych przychodni

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.05.2020

Minister Zdrowia przyznał akredytacje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia siedmiu placówkom oferującym świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Wszystkie podmioty to przychodnie prywatne.

Certyfikat otrzymały placówki: Przychodnia Zdrowym Być, prowadzona przez GCC sp. z o.o., ze Stargardu, zlokalizowana przy ulicy Rumuńskiej 9a, Praktyka Lekarzy Rodzinnych „Ognik” z Poznania, Przychodnia Lekarska „Pro Familia” z Dzierżoniowa, działająca przy ulicy Poprzecznej 16, Praktyka Lekarza Rodzinnego „Życie” spółka cywilna A.Dzioba, I.Nieznańska, D.Tokarska, prowadząca placówkę w Lublinie przy ulicy Lubartowskiej 64, oraz przychodnia działająca w Oleśnicy przy ulicy Daszyńskiego 2a, prowadzona przez spółkę EMC Instytut Medyczny S.A.

Czytaj także: Bierzemy odpowiedzialność za zdrowie pacjentów>>>

Standardy akredytacyjne spełniły także: Elion Praktyka Medyczna, prowadzona przez Elion Klinika sp. z o.o., działająca w Strzelinie (województwo dolnośląskie), przy ulicy Kraszewskiego 20/3 oraz Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Szafera” ze Szczecina (ulica Szafera 16-18) prowadzona przez  sp. z o.o.

Sześć pierwszych placówek zdobyło certyfikat akredytacyjny, uczestnicząc w projekcie pod nazwą „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Certyfikat akredytacyjny posiada obecnie 221 placówek podstawowej opieki zdrowotnej oraz 224 szpitale.

Pełna lista akredytowanych jednostek POZ dostępna jest na stronie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

 

Lista akredytowanych placówek POZ>>>

Lista akredytowanych szpitali>>>

Przeczytaj teraz

Dwupoziomowa opieka uporządkuje świadczenia ambulatoryjne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.02.2020

Pracodawcy RP zaproponowali resortowi zdrowia stworzenie dwupoziomowej opieki ambulatoryjnej, obejmującej przyszpitalne poradnie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz System Podstawowej Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej. Taki system ma szansę uporządkować relacje pomiędzy podstawową opieką zdrowotną (POZ), ambulatoryjną opieką specjalistyczną (AOS) oraz szpitalną AOS.

Propozycja ta została przygotowana przez Pracodawców RP z uwagi na to, że obecnie niektóre świadczenia zdrowotne są trudno dostępne, czas oczekiwania na nie jest długi, a opieka medyczna często niedostosowana do potrzeb pacjentów.

System ochrony zdrowia wymaga przebudowy – począwszy od finansowania, przez organizację opieki, po wypracowanie modelu skoncentrowanego na pacjencie. Dotyczy to również opieki ambulatoryjnej. W odpowiedzi na te wyzwania, Pracodawcy RP przygotowali propozycję rozwiązań usprawniających funkcjonowanie tego obszaru systemu.

Przyszpitalne poradnie AOS

Zgodnie z tą propozycją zadaniem poradni przyszpitalnych ambulatoryjnej opieki specjalistycznej powinno być przede wszystkim przygotowanie i kwalifikacja do hospitalizacji oraz zapewnienie opieki poszpitalnej, a także określenie indywidualnego planu leczenia po hospitalizacji. Plan ten powinien być realizowany na poziomie Systemu Podstawowej Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej.

Opieką poradni przyszpitalnych powinni być również objęci pacjenci narażeni na częste rehospitalizacje ze względu na charakter lub stan zaawansowania ich choroby, między innymi osoby z zaawansowaną niewydolnością narządową, osoby po transplantacjach itd. Wskazane jest też wyodrębnienie poradni wysokospecjalistycznych, kontraktowanych w trybie pozakonkursowym w ramach sieci szpitali, dla wybranych chorych – w oparciu o jednorodne grupy pacjentów – na przykład poradnie chorób  rzadkich, chorób  tkanki łącznej, leczenia padaczki, leczenia omdleń, stymulatorów serca, leczenia stwardnienia rozsianego itp..

System Podstawowej Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej

Do Systemu Podstawowej Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej powinny wejść zarówno poradnie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej jak i podstawowej opieki zdrowotnej (w tym opieka koordynowana nad pacjentem z chorobami przewlekłymi). System ten powinien polegać na współpracy i wymianie informacji między podmiotami. AOS powinien stanowić zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne i konsultacyjne dla POZ oraz obejmować stałą opieką wybranych pacjentów – w oparciu o ich stan kliniczny oraz obiektywne wytyczne przygotowane przez ekspertów i towarzystwa naukowe.

Czytaj także: Fizjoterapia w prywatnych placówkach szansą dla pacjentów>>>

Kryteria konkursowe powinny premiować funkcjonowanie części poradni (między innymi ginekologiczno-położniczych, chirurgicznych, ortopedycznych, laryngologicznych, neurologicznych, czy dermatologicznych) jak najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta. Ponadto konieczna jest poprawa efektywności systemów AOS i POZ poprzez wprowadzenie zmian nakierowanych na osiąganie wyników zdrowotnych leczenia.

W ramach tego modelu należy między innymi wypracować mechanizm udzielania konsultacji dla POZ przez lekarzy innych specjalności z zakresu AOS, w tym stworzenie rozwiązań dla opieki  koordynowanej nad pacjentem z chorobami przewlekłymi. Wprowadzenie opieki koordynowanej pozwoli na skoordynowanie i zintegrowanie różnych poziomów opieki medycznej, w tym zapewnienie ciągłości leczenia i wewnętrznego nadzoru nad jego jakością.

Opieka koordynowana

Opieka koordynowana powinna przebiegać na podstawie indywidualnego planu leczenia pacjenta zgodnie z tzw. ścieżkami postępowania medycznego w wybranych chorobach przewlekłych. Duży nacisk powinien być położony na współpracę Sytemu Podstawowej Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej z pozostałymi częściami systemu (w szczególności z ambulatoryjną opieką specjalistyczną) oraz wymianę informacji o stanie zdrowia pacjenta, między innymi w zakresie rozpoznania, sposobu dotychczasowego leczenia i ordynowanych leków.

Należy utrzymać obecną lokalizację AOS, zarówno przy szpitalach, jak i w lecznictwie otwartym, rozdzielając jednak ich funkcje, a także wzmacniając AOS i POZ kompetencyjnie i finansowo.

W opinii ekspertów Pracodawców RP, te rozwiązania przyczynią się do optymalizacji procesów leczenia przez poprawę organizacji opieki nad pacjentem. Niezwykle ważne jest też stworzenie mechanizmu umożliwiającego finansowe motywowanie świadczeniodawców do stałego podnoszenia poziomu jakości udzielanych świadczeń. Pracodawcy RP są przekonani, że tak skonstruowany System Podstawowej Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej może pełnić kluczową rolę w systemie ochrony zdrowia – jeśli będzie sprawny i skuteczny.

Współpraca w ramach systemu

Usprawnienie polskiego systemu ochrony zdrowia wymaga koordynacji działania poszczególnych sektorów systemu i części świadczeniodawców, a także budowy systemu wymiany informacji medycznej pomiędzy nimi. Należy opracować nowe zasady współpracy poradni przyszpitalnych AOS i AOS z POZ, a także całego systemu opieki ambulatoryjnej ze szpitalami. Całościowej zmiany wymaga obecna wycena świadczeń w AOS. Powinna ona premiować konsultacyjną rolę AOS oraz tworzenie mechanizmów motywacyjnych – zarówno w AOS, jak i w POZ.

Taką propozycję wystosowano 29 stycznia 2020 do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Pracodawcy RP popierają również zaproponowaną przez ministra zdrowia bezlimitowość świadczeń AOS,  choć warunki jej stosowania wymagają doprecyzowania.

Pracodawcy RP

Przeczytaj teraz

Warszawskie przychodnie studenckie Akamedik w strukturach CMP

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.01.2020

Sieć placówek ambulatoryjnych CMP przejęła warszawskie przychodnie studenckie funkcjonujące pod marką Akamedik. Przychodnie działają w centrach medycznych– CMP Chmielna, CMP Ursynów oraz CMP Ochota.

Placówki działają przy ulicach – Chmielnej (Centrum), Cieszewskiego (Ursynów) oraz Grójeckiej (Ochota).

Akamedik to przeznaczona dla studentów opieka medyczna w ramach podstawowej opieki zwrotnej, finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Może z niej skorzystać każdy student, który wypełni deklarację POZ.

Akamedik był wspólną inicjatywą CMP i spółki Scanmed. Przychodnie studenckie działające w ramach sieci Akamedick zlokalizowane są także w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie i Krakowie. W stolicy działają w przychodniach sieci CMP, która obecnie stała się ich jedynym właścicielem.

Czytaj także: Grupa Scanmed z certyfikatem ISO>>>

CMP prowadzi w Warszawie dziewięć przychodni. Pozostałe to – CMP Białołęka (przy ulicy Berensona 11), CMP Wola (przy ulicy Jana Kazimierza 64), CMP Mariańska (przy ulicy Mariańskiej), CMP Żoliborz (przy ulicy Elbląskiej), CMP Wilanów oraz najnowsza działająca od września 2019 roku – CMP Gocław (przy ulicy Nagórskiego).

CMP prowadzi także dwie placówki w Piasecznie, a także przychodnie w Józefosławiu i Łomiankach.

Placówki CMP oferują podstawową opiekę zdrowotną, konsultacje specjalistyczne, medycynę pracy, medycynę podróży, rehabilitację, diagnostykę, a także szeroki zakres usług stomatologicznych.

Przeczytaj teraz

CenterMed: akredytacja dla przychodni w Katowicach

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.01.2020

CenterMed Katowice otrzymał akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia  w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Placówka uczestniczyła w projekcie unijnym dotyczącym wsparcia podmiotów POZ we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przyznanie certyfikatu poprzedził kilkudniowy przegląd akredytacyjny, który miał na celu ocenę realizacji standardów i stopnia ich spełniania w procesie leczenia pacjentów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Certyfikat dotyczy przychodni CenterMed działających w Katowicach przy ulicy Bocheńskiego 38. Działają tutaj oprócz poradni podstawowej opieki zdrowotnej także poradnie specjalistyczne oraz pracownie diagnostyczne, między innymi RTG czy psychologii transportu.

Czytaj także: Medicover otworzył centrum przyzakładowe w Zawierciu>>>

Certyfikat CMJ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej posiadają także przychodnie CenterMed działające w Tarnowie.

Placówki CenterMed działają także w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Lublinie, Nowym Sączu i Bochni. W Krakowie działa Szpital CenterMed.

Placówki sieci oferują opiekę medyczną od badań diagnostycznych, poprzez medycynę pracy, konsultacje lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy specjalistów, zabiegi ambulatoryjne, rehabilitację, badania profilaktyczne i usługi stomatologiczne, aż po opiekę szpitalną. CenterMed współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz firmami ubezpieczeniowymi.

Przeczytaj teraz
Page 1 of 2
1 2