Pracownicze badania okresowe. Tylko „przepustka” do pracy, czy także okazja do profilaktyki?

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.05.2024

Poradnie medycyny pracy mogłyby stać się doskonałym miejscem prowadzenia profilaktyki w ramach badań okresowych dla 17 mln Polaków. Chyba nie doceniamy wartości takiej profilaktyki zdrowotnej w starzejącym się społeczeństwie – mówił Artur Białkowski, Prezes Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej podczas wywiadu dla Rynku Zdrowia w trakcie trwania XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Pracownicze badania okresowe. A gdyby tak dołożyć profilaktykę?

Jak zwraca uwagę Artur Białkowski – Prezes Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej, Członek Zarządu i Dyrektor Zarządzający Medicover – gabinet lekarza medycyny pracy to dla wielu Polaków jedyne miejsce, w którym mają kontakt z profilaktyką zdrowotną.

W zależności od narażeń i wykonywanego zawodu, co roku, najrzadziej co 4 lata, badaniom okresowym w ramach medycyny pracy poddawanych jest 17 mln Polaków. Szersze wprowadzenie badań profilaktycznych w powiązaniu z badaniami okresowymi pracowników dałoby możliwość wcześniejszego wykrywania chorób na skalę dotąd niespotykaną w populacji.

Doceńmy wartość profilaktyki w starzejącym się społeczeństwie

– Badania profilaktyczne w ramach medycyny pracy byłyby doskonałą okazją dotarcia do osób, które pracują w Polsce i prowadzenia regularnych rozmów na temat stylu ich życia, dbałości o zdrowie – mówi Artur Białkowski. Dodaje: – W wielu miejscach badania medycyny pracy są traktowane jako konieczne, ale przeprowadzane po to, żeby móc wykonywać pracę. Chyba nie doceniamy wartości, którą mogłaby być profilaktyka zdrowia w starzejącym się społeczeństwie.

Jak podkreśla Artur Białkowski – im wcześniej inwestujemy w profilaktykę, tym dłużej żyjemy w zdrowiu. Trend ku takim działaniom jest ogólnie przyjętą tendencją, takie rozwiązania są dziś stosowane na świecie.

Wypowiedź została zarejestrowana podczas XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego (Katowice, 7-9 maja 2024 r., Międzynarodowe Centrum Kongresowe).
Źródło: Rynek Zdrowia

Przeczytaj teraz

Medycyna stylu życia: holistyczne podejście do zdrowia pomaga dłużej cieszyć się życiem

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.07.2023

Ponad 90 proc. przedwczesnych zgonów następuje w wyniku choroby cywilizacyjnej lub przewlekłej[1]. Tymczasem rozwojowi 80 proc. z nich można zapobiec[2] – wystarczy tylko prawidłowo dbać o swoje zdrowie. Jak to zrobić, wykorzystując profilaktyczne znaczenie codziennych nawyków, wytłumaczy lekarz medycyny stylu życia.  

Otyłość, nadciśnienie, problemy ze snem czy nałóg papierosowy – odpowiadają za rozwój większości chorób cywilizacyjnych, jak również obniżają jakość życia każdego z nas, także w kontekście naszych relacji społecznych. Zmiana stylu życia wymaga długofalowych działań, w tym procesie wspierać nas może lekarz medycyny stylu życia.

– Konsultacja u lekarza medycyny stylu życia łączy poradę medyczną z ze zmianą codziennych nawyków oraz stylu życia. Lekarz prowadzi pacjenta przez cały proces budowania odpowiednich nawyków np. żywieniowych, zaplanuje harmonogram badań profilaktycznych, ustali cele i na bieżąco będzie monitorować stan jego zdrowia – mówi dr n. med. Patryk Poniewierza, Dyrektor Działu Medycznego Medicover, promotor medycyny stylu życia.

Medycyna stylu życia to stosunkowo młoda specjalność medycyny konwencjonalnej, która zamiast farmakoterapii, wykorzystuje terapeutyczne możliwości zmiany codziennych nawyków, jako profilaktykę i metodę leczenia chorób cywilizacyjnych, takich jak np.: cukrzyca typu 2, otyłość, choroby sercowo-naczyniowe.

Do lekarza medycyny stylu życia możemy się zgłosić, gdy mamy zbyt wysokie ciśnienie lub cholesterol albo nie wiemy jak rzucić palenie. Specjalność ta obejmuje sześć głównych obszarów, którymi są: zdrowa i zbilansowana dieta, regularna aktywność fizyczna, zdrowy sen, zarządzanie stresem, unikanie używek oraz relacje społeczne. Prawidłowe zachowania we wszystkich tych obszarach są kluczem do dłuższego życia w zdrowiu, jak również szczęścia osobistego.

– Problemy ze snem, stres, a także brak regularnej aktywności fizycznej to tylko niektóre z czynników, które mają istotny wpływ zarówno na to, w jaki sposób postrzegamy sami siebie, jaki i nasze libido. Życie w zdrowiu i większa odporność to bezpośrednie korzyści związane ze stosowaniem się do zasad medycyny stylu życia. Wśród pośrednich warto wymienić m.in. fakt, że pacjenci uczą się na nowo „lubić” siebie samych, zmienia się sposób, w jaki siebie postrzegają, co sprzyja nawiązywaniu kontaktów społecznych – wylicza dr n. med. Patryk Poniewierza.

Porada u lekarza tej specjalności jest rekomendowana w ramach profilaktyki wszystkim osobom dorosłym, które chciałyby poprawić stan swojego zdrowia lub zachować dobrą formę. Szczególnie zaleca się ją pacjentom zmagającym się z przewlekłymi chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak: nadwaga, otyłość, cukrzyca czy nadciśnienie, w przypadku których istotnym elementem terapii jest wprowadzenie do codziennej rutyny odpowiednich nawyków prozdrowotnych.

Medycyna stylu życia pojawiła się w Medicover w grudniu 2022 r. i opiera się na ścisłej partnerskiej współpracy na linii lekarz-pacjent.

W trakcie pierwszej konsultacji lekarz nie tylko przeprowadza pełen wywiad medyczny i wykonuje kompleksowe pomiary ciała, ale też edukuje pacjenta, pełniąc rolę przewodnika, powiernika, trenera i motywatora. Jednocześnie koordynuje przebieg całego procesu – nie tylko kontroluje postępy, ale też zapewnia kompleksową opiekę nad pacjentem.

– Żyjemy w dużym pędzie i zostaje nam mało czasu na zastanowienie się, co możemy zrobić, aby poprawić swoje zdrowie. Często jesteśmy świadomi konieczności wprowadzenia zmian w stylu życia, ale dokonanie tego bywa dużym wyzwaniem. Lekarz medycyny stylu życia jest wsparciem dla pacjenta we wprowadzeniu nowych nawyków, tak aby były realne do zrealizowania i płynnie wpisały się w dotychczasową rutynę pacjenta. Przykładem jest dobranie odpowiedniej dawki i rodzaju aktywności fizycznej – czyli zalecenie sportu jako formy skutecznej profilaktyki. Chcemy pomóc pacjentowi zrozumieć, w jaki sposób styl życia wpływa na jego zdrowie – dodaje dr n. med. Patryk Poniewierza.

Więcej informacji na stronie: https://www.medicover.com/.


[1] Źródło: https://zdrowie.pap.pl/zdrowie-w-ue/ekg-2023-choroby-cywilizacyjne-odpowiadaja-za-90-proc-przedwczesnych-zgonow.

[2] Źródło: https://www.instituteoflifestylemedicine.org/?page_id=130.

Przeczytaj teraz

OPIEKA PROFILAKTYCZNA NAD STARZEJĄCYM SIĘ PRACOWNIKIEM. BROSZURA DLA SŁUŻBY MEDYCYNY PRACY

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.06.2023

Partner Pracodawców Medycyny Prywatnej – Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera w Łodzi – przygotował broszurę: „Opieka profilaktyczna nad starzejącym się pracownikiem. Broszura dla służby medycyny pracy”.

Polska ma jeden z niższych wskaźni­ków aktywności zawodowej osób >50 r.ż. wśród krajów Unii Euro­pejskiej, a postępujący proces starzenia się społeczeństwa polskie­go i brak zwiększenia zatrudnienia w grupie wie­kowej >50 r.ż. przyniesie poważne skutki społeczno-ekonomiczne. Częstość występowania chorób przewlekłych (m.in. układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, nerwowego i układu ruchu, nowotworów, cukrzycy, problemów zdrowia psychicznego) narasta z wiekiem. Dlatego bardzo ważne jest zatrzymywanie pracowników na rynku pracy poprzez podejmowanie działań na rzecz zacho­wywania, a nawet wzmacniania ich zdolności do pracy.

System opieki profi­laktycznej nad pracującymi realizowany przez lekarzy medycyny pracy powinien zostać włączony do podmiotów realizujących kompleksowe działania prozdrowotne. Niniejsza broszura, opracowana w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, jest zasobem aktualnej wiedzy o problemach zdrowotnych i dobrych praktykach w opiece profilaktycznej nad starzejącymi się pracownikami oraz o możliwościach ich wspierania w środowisku pracy. 

Broszura dostępna jest tutaj.

Zachęcamy do lektury!

Przeczytaj teraz

Projekt IMP – Ukraiński pracownik na polskim rynku pracy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.04.2023

Partner Pracodawców RP – Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera w Łodzi, przy wsparciu WHO, przygotował projekt pod nazwą „Ukraiński pracownik na polskim rynku pracy. Badania profilaktyczne/ Український працівник на польському ринку праці. Профілактичні огляди”.

W myśl obowiązujących w Polsce przepisów każdy pracownik (również ten pochodzący z innego kraju) ma obowiązek poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom profilaktycznym, a pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Z obserwacji lekarzy prowadzących profilaktyczne badania lekarskie pracowników z Ukrainy wynika, że często doświadczają oni problemów zdrowotnych, które można skutecznie leczyć. Jest to prawdopodobnie spowodowane niewystarczającą opieką medyczną w kraju, z którego pochodzą, oraz trwającą na Ukrainie wojną, która znacznie pogorszyła dostęp do usług medycznych.

Poważnym problemem związanym z przeprowadzaniem badań profilaktycznych pracowników jest bariera językowa. Często nowo przybyli obywatele Ukrainy nie znają języka polskiego, a personel medyczny, w tym lekarze, nie komunikuje się po ukraińsku. Utrudnia to nie tylko proces diagnostyczny, ale także wydawanie odpowiednich zaleceń lekarskich. Ukraińscy pacjenci nie rozumieją, co powinni robić, aby poprawić swój stan zdrowia, często nie są świadomi, że niektóre choroby można leczyć, aby zapobiec ich progresji. Często też nie wiedzą, jaki jest cel badań profilaktycznych pracowników i z czego wynika ich zakres. Warto zauważyć, że specjaliści medycyny pracy są nierzadko jedynymi lekarzami, z którymi mają kontakt osoby pochodzące z Ukrainy.

Pracodawcy RP: porozumienie z Instytutem Medycyny Pracy

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera w Łodzi, na prośbę Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), podjął się wsparcia pracowników z Ukrainy na polskim rynku pracy. Efektem wspólnych działań jest projekt: „Ukraiński pracownik na polskim rynku pracy. Badania profilaktyczne/ Український працівник на польському ринку праці. Профілактичні огляди”.

W ramach projektu przygotowano podstawowe informacje w języku ukraińskim na temat opieki profilaktycznej nad pracownikami w Polsce. Pakiet materiałów obejmuje krótkie filmy oraz broszurę opisujące zasady obowiązkowych badań profilaktycznych pracowników na polskim rynku pracy. Przygotowano także materiały na temat profilaktyki najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych (nadciśnienia tętniczego i cukrzycy) oraz szczepień ochronnych rekomendowanych osobom pracującym. Poza tym dla lekarzy i ich ukraińskim pacjentów stworzono kwestionariusze w języku ukraińskim, mające na celu możliwość zebrania wiarygodnego wywiadu, a także pakiet najczęściej wydawanych pacjentom zaleceń medycznych.

Wszystkie opracowane w ramach projektu materiały zostały umieszczone na stronie internetowej IMP w Łodzi.

Przeczytaj teraz

Nowe rozporządzenie w sprawie badań lekarskich pracowników

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 10.01.2023

25 stycznia 2023 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące badań lekarskich pracowników. Wprowadza ono zmiany wynikające między innymi z faktu, że część określeń oraz instytucji, o których była mowa w dotychczasowych przepisach, obecnie już nie istnieje.

Chodzi między innymi o określenie grup inwalidów (obecnie funkcjonuje pojęcie – niezdolny do pracy), jednostek badawczo-rozwojowych (obecnie są to instytuty badawcze) czy ZOZ-u (obecnie używa jest określenie – zakład leczniczy podmiotu leczniczego).

Dotychczasowe przepisy odwoływały się także do nieobowiązujących już rozporządzeń w sprawie wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Allenort dołącza do MindHealth

Wprowadzenie aktualnej terminologii wynika między innymi z przepisów dotyczących służby medycyny pracy – rozporządzeń ministra spraw wewnętrznych oraz ministra obrony narodowej.

Nowe przepisy mówią także o dawkach granicznych promieniowania jonizującego, które określają przepisy obowiązującej ustawy Prawo atomowe.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 10 stycznia 2023 roku.

Link do rozporządzenia>>>

Przeczytaj teraz

Jednolity tekst rozporządzenia o badaniach pracowników

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.11.2022

W Dzienniku Ustaw RP opublikowany został jednolity tekst rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób, które ubiegają się lub posiadają wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres oraz tryb przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych, którym obowiązane są poddać się takie osoby.

Pracownicy są gotowi dopłacać do opieki zdrowotnej

Według rozporządzenia jednostkami o wyższym poziomie referencyjnym w tym zakresie są – Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie oraz Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.

Przepisy zawierają także wzory druków orzeczeń lekarskiego i psychologicznego oraz maksymalne stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne, które wynoszą 15 procent kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym badanie.

Obwieszczenie ministra zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 17 listopada 2022.

Wejdzie w życie 2 grudnia 2022.

Link do obwieszczenia>>>

Przeczytaj teraz

Webinarium dla profesjonalistów służby medycyny pracy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.11.2022

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera organizuje bezpłatne webinarium na temat rozwiązań  w zakresie wsparcia pracownika i pracodawcy w jak najdłuższej aktywności zawodowej. Spotkanie odbędzie się 29 i 30 listopada 2022 roku.

Webinarium będzie miało formę prezentacji, dyskusji panelowej oraz warsztatów prowadzonych przez  ekspertów IMP.

W czasie webinarium omówione zostaną zagadnienia dotyczące wspierania opieki profilaktycznej nad pracownikami, związanych z wiekiem zmian zachodzących w organizmie człowieka, które mają wpływ na zdolność do pracy oraz dostosowania stanowisk pracy do potrzeb i możliwości pracowników, w tym osób starszych.

Jednym z tematów będzie także rola medycyny pracy we wsparciu pracownika i pracodawcy w jak najdłuższej aktywności zawodowej, w zakresie  przepisów prawnych, wykrywania wczesnych zmian w stanie zdrowia związanych z pracą lub starzeniem się organizmu, a także profilaktyki i prewencji chorób cywilizacyjnych (układu oddechowego, krążenia, mięśniowo-szkieletowego, zaburzeń hormonalnych i przemiany materii).

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia oraz program webinarium można znaleźć na stronie: www.pracanazdrowie.pl

Uczestnicy po ukończonym webinarium otrzymają imienny certyfikat uczestnictwa (11 punktów edukacyjnych*)

*Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

ZAREJESTRUJ SIĘ NA WYDARZENIE ➡ https://tiny.pl/ww277

Pracodawcy Medycyny Prywatnej są partnerem Instytutu Medycyny Pracy.

Będą zmiany w przepisach dotyczących badań pracowników

Przeczytaj teraz

Będą zmiany w przepisach dotyczących badań pracowników

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.11.2022

Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich pracowników wprowadza zmiany wynikające z faktu, że część instytucji, o których mowa w rozporządzeniu, już nie istnieje. Chodzi między innymi o nieaktualny ”zakład opieki zdrowotnej”, zamiast którego używane jest określenie „zakład leczniczy podmiotu leczniczego”.

Zmiana dotyczy także nieaktualnego określenia „grupy inwalidów”, ponieważ od stycznia 2004 roku funkcjonuje pojęcie „uznany za niezdolnego do pracy”. Instytuty badawczo-rozwojowe funkcjonują natomiast jako instytuty badawcze.

15. edycja kampanii społecznej Drugie życie Fresenius Medical Care Polska

Utraciło moc rozporządzenie na temat wzoru wydawania zaświadczenia lekarskiego przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Inne są także dokumenty określające dawki graniczne promieniowania jonizującego.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 7 listopada 2022 roku.

Uwagi do projektu można przesyłać w ciągu 21 dni

Link do projektu rozporządzenia

Przeczytaj teraz

Przychodna Bracka w Knurowie po modernizacji

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.10.2022

Poradnia medycyny pracy funkcjonująca w Przychodni Brackiej w Knurowie przeszła modernizację. W pomieszczeniach wykonano kompleksowy remont oraz zakupiono nowe wyposażenie.

Prace obejmowały między innymi wymianę posadzek i drzwi, montaż nowoczesnego sufitu wraz z nowym oświetleniem oraz wymianę mebli i wyposażenia. Zakupiona została również kabina ciszy będąca ważnym elementem pracowni audiometrii znajdującej się w pomieszczeniach poradni.

Remont pomieszczeń poradni medycyny pracy to kolejny etap modernizacji Przychodni Brackiej w Knurowie. Wcześniej wykonano tutaj termomodernizację budynku i kompleksowy remont rejestracji oraz otwarto nową kriokomorę.

W planach jest modernizacja poradni specjalistycznych, pracowni diagnostycznych oraz poczekalni.

Przychodnia Bracka Knurów oferuje świadczenia medyczne udzielane w ramach kontraktu z NFZ oraz komercyjne. Działają tutaj poradnie – podstawowej opieki zdrowotnej, poradnie specjalistyczne, dział rehabilitacji, można także wykonać badania diagnostyczne (laboratoryjne i obrazowe, audiometrię i spirometrię).

Fundacja Unia Bracka powstała w 1992 roku i została założona przez 63 kopalnie węgla kamiennego oraz organizacje związkowe działające w branży górniczej. Ideą powstania Fundacji było zapewnienie górnikom kompleksowej opieki ambulatoryjnej w wielu ośrodkach diagnostyczno-specjalistycznych.

Fundacja Unia Bracka działa 30 lat

Fundacja prowadzi 18 Przychodni Brackich, kilkadziesiąt poradni specjalistycznych oraz kilkadziesiąt pracowni diagnostycznych. Placówki zlokalizowane są na terenie miast i powiatów województwa śląskiego: Katowic, Mysłowic, Bytomia, Sosnowca, Gliwic, Zabrza, Knurowa i Rudy Śląskiej. Z usług podstawowej opieki zdrowotnej placówek Fundacji korzysta ponad 250 tysięcy osób. Fundacja obejmuje opieką profilaktyczną ponad 300 firm z terenu całego Śląska.

Badania w zakresie medycyny pracy oferuje 15 placówek sieci, działających w 8 śląskich miastach. Można w nich wykonać badania wstępne, kontrolne lub okresowe, a pracodawcy mogą zadbać o zdrowie pracowników również w zakresie dodatkowych szczepień czy pakietów badań.

Przeczytaj teraz

Pracodawcy RP: porozumienie z Instytutem Medycyny Pracy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.03.2022

Pracodawcy RP i Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera podpisali porozumienie o współpracy w zakresie działalności edukacyjnej, promocyjnej i upowszechniającej wiedzę w celu wspierania zdrowia pracowników.

W ramach wspólnych działań organizacje zobowiązały się do wymiany doświadczeń i informacji mających na celu wsparcie zdrowia pracowników w miejscu pracy, a także promocję zdrowia zróżnicowanych pokoleń pracowników w kontekście wzmacniania i wydłużania ich zdolności do wykonywania pracy.

-Realizacja skutecznej profilaktyki wśród pracowników jest ważna także w aspekcie makroekonomicznym, szczególnie w kontekście starzenia się społeczeństwa i potrzeby utrzymywania dłuższej aktywności zawodowej. Osoby aktywne zawodowo to istotny kapitał ludzki, który ma olbrzymi udział w tworzeniu PKB i wzroście gospodarczym – mówi Rafał Baniak, prezes zarządu Pracodawców RP.

Działania Pracodawców RP i Instytutu Medycyny Pracy mają koncentrować się na wyzwaniach demograficznych, między innymi na edukacji w zakresie zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników oraz opracowaniu i upowszechnieniu instrumentów promujących zdrowie i zachowania prozdrowotne w środowisku pracy.

Czytaj także: Pracodawcy RP apelują o urealnienie cen jednostek rozliczeniowych i wyrównanie finansowania dla szpitali >>>

-Badania profilaktyczne, orzecznictwo do celów Kodeksu pracy i pozostałe zadania przynależne służbie medycyny pracy powinny być ukierunkowane zarówno na zawodowe czynniki ryzyka, jak i pozazawodowe aspekty zdrowia, które mogą wpływać na możliwość wykonywania pracy. Ponieważ na obligatoryjne badania lekarskie zgłaszają się osoby często niekorzystające na co dzień z opieki zdrowotnej, lekarz medycyny pracy ma unikalną możliwość wykrycia zaburzeń w stanie zdrowia pracownika na ich wczesnym etapie, dzięki czemu może zapobiegać rozwojowi powikłań – podkreśla prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa, dyrektor Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera.

Kluczowe jest zatem przeciwdziałanie wczesnemu wykluczeniu z rynku pracy poprzez poradnictwo oraz interwencje w przypadku związanych z wiekiem problemów zdrowotnych stanowiących przeciwwskazanie do kontynuowania pracy na dotychczasowym stanowisku lub w wyuczonym zawodzie.

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia: badania kierowców bez rejonizacji

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.02.2022

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia, które skierowano do konsultacji, badania lekarskie kierowców będzie można przeprowadzić w każdym, a nie jedynie we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, ośrodku medycyny pracy.

Odejście od rejonizacji jest związane z zapotrzebowaniem i oczekiwaniami społecznymi, a długi czas oczekiwania na wyznaczenie terminu badania i na przeprowadzenie badania w wojewódzkich ośrodkach medycyny pracy implikuje daleko idące negatywne konsekwencje. Skutkuje bowiem brakiem możliwości szybkiego przebadania osoby skierowanej na badania, co do której zdrowia istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia, oraz wydania decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami – czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Inne powody zmiany przepisów to zbyt długi czas oczekiwania na badanie we właściwym wojewódzkim ośrodku medycyny pracy, co skutkuje nieprzedłożeniem odpowiedniego orzeczenia staroście i wydaniem decyzji o zatrzymaniu uprawnienia, mimo że dana osoba nie ma przeciwwskazań do kierowania pojazdami.

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej organizatorem webinariów na temat flebotomii>>>

Zniesienie rejonizacji ma także ułatwić osobom mającym poddać się badaniom w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy wybór ośrodka, który jest w stanie przeprowadzić takie badanie w jak najkrótszym czasie.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców zostało opublikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji 8 lutego 2022.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30-tu dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Warto wykorzystać doświadczenia pandemii do zadbania o pracowników i promocję szczepień

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.09.2021

Pandemia zmieniła styl pracy wielu firm, ale także podejście do zdrowia. Nabrało ono rzeczywistej wartości, zarówno dla systemu, jak i dla pracodawców i pracowników. Warto wykorzystać te doświadczenia i to nowe podejście i stworzyć jak najwięcej możliwości opieki zdrowotnej nad pracownikami w miejscu pracy – mówiła Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej, podczas panelu dyskusyjnego Zdrowo zaszczepieni, który odbył się w ramach Forum Ochrony Zdrowia, będącego częścią XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Prezes Rulkiewicz wspomniała o wprowadzeniu takich rozwiązań, jak rozszerzenie uprawnień do szczepień, co pomaga w zarządzaniu personelem. Mówiła także o tym, że system ochrony zdrowia został bardzo dotknięty pandemią, ponieważ pracownicy  placówek medycznych także chorowali.

– Można wyciągnąć stąd wniosek, że ochrona kadry medycznej jest bardzo istotna, bo wpływa na wydolność całego systemu i także wpływa na to, jak czują się pracownicy. Kolejny wniosek może dotyczyć ewentualnego utrzymania pewnych sposobów profilaktyki chorób zakaźnych, takich jak chociażby noszenie maseczek w okresie grypowym – dodała.

W okresie pandemii zanotowano bowiem bardzo mało przypadków grypy, na co wpływ miał właśnie lockdown, dystans i obowiązkowe noszenie maseczek.

Czytaj także: Anna Rulkiewicz: sektor publiczny i prywatny dba o tego samego pacjenta >>>

Z doświadczeń placówek ochrony zdrowia wynika, że gdy ich pracownicy zostali zaszczepieni przeciw Covid-19, absencja z powodu tej choroby zdecydowanie spadła. Postulaty, jakie przedstawiła prezes Rulkiewicz, dotyczyły w związku z tym obowiązkowych bezpłatnych szczepień dla pracowników ochrony zdrowia, a także organizacji opieki nad pracownikami w miejscu pracy.

– Covid-19 zmienił świadomość, sposób myślenia i postępowania, pracodawcy coraz częściej myślą o zdrowiu pracowników, realizują dla nich  programy zdrowotne. Możemy wykorzystać ten trend i wykorzystać system medycyny pracy do promowania i przeprowadzania szczepień wśród pracowników, a także tworzyć jak najwięcej możliwość opieki zdrowotnej w zakładach pracy. Jest to powrót do rozwiązań, które kiedyś były stosowane i sprawdzały się – dodała Anna Rulkiewicz.

Grzegorz Juszczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny podkreślił, że szczepienia pracowników to element zarządzania ryzykiem zawodowym, ponieważ chory pracownik generuje koszty, szczególnie gdy występują powikłania i jego absencja jest długa. W perspektywie pracownika to także wybór związany z jego aktywnością zawodową.

Według Adama Antczaka z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy moment pandemii trzeba wykorzystać do promocji także innych szczepień, takich jak szczepienia przeciw grypie, przeciw krztuścowi, który zagraża także osobom dorosłym, również tym zaszczepionym w dzieciństwie (szczepionki dają ochronę do 25 roku życia) czy przeciw pneumokokom.

Czytaj także: Sektor prywatny ważną częścią systemu ochrony zdrowia >>>

Wyszczepialność na grypę wzrosła w okresie pandemii o 50 procent, ale ciągle szczepieniom przeciw tej chorobie poddaje się zaledwie 6 procent polskiego społeczeństwa, czyli bardzo niewiele.

– Teraz jest idealny moment na wdrożenie i profilaktykę innych szczepień. Warto też rozszerzyć uprawnienia do szczepień dla farmaceutów, którzy obecnie mogą wykonywać tylko szczepienie przeciw Covid-19. Dobrze byłby, aby mieli możliwość wykonywania także innych szczepień – mówił  Adam Antczak, który jako jedną z barier dla powszechnego wykonywania szczepień wymienił brak świadomości. Zwrócił także uwagę na kryzys zaufania do ekspertów.

Rolę edukacji w zakresie szczepień podkreśliła natomiast Anna Rulkiewicz.

Prezes Rulkiewicz wspomniała także o braku szczepionek przeciw grypie, który miał miejscu w rok 2020. Mimo chęci zaszczepienia się, nie wszyscy mogli wówczas z tej możliwości skorzystać.

Uczestnicy panelu zgodni byli co do tego, że pracownicy sektora ochrony zdrowia powinni być obowiązkowo szczepieni na wiele chorób zakaźnych, z którymi mogą mieć kontakt i którymi mogą zarażać pacjentów. Natomiast wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zapewnił, że oprócz  obowiązkowej bezpłatnej szczepionki przeciw Covid, także inne szczepionki nieobowiązkowe będą bezpłatne.

Profesor Jolanta Walisiak-Skorupa  przypomniała, że inicjatywa dotycząca szczepień pracowników powstała jeszcze w erze „przedcovidowej”.
-Od wielu lat mówimy że system opieki nad pracownikiem to dobry sposób na działania profilaktyczne. System szczepień pracowników przewiduje szczepienia obowiązkowe i szczepienia dodatkowe. Gdy pojawił się covid, stało się to kolejnym dowodem na to, jak niebezpieczny może być czynnik biologiczny – mówiła.

Inicjatywa Zdrowo zaszczepieni wywodzi się z idei, która zakłada, aby w ramach opieki profilaktycznej nad pracownikami, wykonywać jeszcze dodatkowe działania, takie jak między innymi szczepienia.

Część szczepień to szczepienia obowiązkowe, które dotyczą poszczególnych grup zatrudnionych i zależą od rodzaju wykonywanej przez nich pracy. Każdy pracownik musi takie szczepienia wykonać na koszt pracodawcy.

W przypadku rekomendowanych szczepień pracodawca nie musi za nie płacić, jednak dobrze byłoby, aby wszyscy pracownicy korzystali także z takich szczepień.

W panelu – Zawodowo zaszczepieni, brali udział: Adam Antczak z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, Jolanta Walusiak-Skorupa, dyrektor Instytutu Medycyny Pracy, Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med, Krzysztof Saczka, Główny Inspektor Sanitarny, Grzegorz Cessak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia oraz Grzegorz Juszczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu trwa od 7 do 9 września 2021. Pracodawcy Medycyny Prywatnej są partnerem przedsięwzięcia.

Przeczytaj teraz

Pracownik na home office i jego opieka zdrowotna – jak zapewnić niezbędną opiekę i wsparcie?

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.08.2021
Artykuł Promocyjny

Pracownik na home office i jego opieka zdrowotna – jak zapewnić niezbędną opiekę i wsparcie?

Home office, czyli praca zdalna, to sposób wykonywania przez pracowników obowiązków zawodowych z domu. Taki sposób pracy stał się szczególnie przydatny w okresie pandemii. Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi pracującemu w ten sposób niezbędne środki i narzędzia do pracy. Standardem wśród pracodawców stała się opieka medyczna dla pracowników, także dla tych pracujących zdalnie. 

Co to jest home office?

Praca zdalna jest obecnie świadczona na podstawie przepisów tzw. ustawy covidowej z marca 2020 roku, czyli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zgodnie z nią pracodawcy mogą kierować pracowników do pracy zdalnej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz do trzech miesięcy po ich odwołaniu. 

W Kodeksie pracy od 2007 roku znajdują się przepisy dotyczące telepracy, ale nie są one dostosowane do obecnych realiów, dlatego już od roku w trakcie prac legislacyjnych jest projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który szczegółowo określa zasady prowadzenia pracy w trybie zdalnym. Wejdą one w życie, gdy przestaną obowiązywać obecne, związane z epidemią, przepisy.

Definicja pracy zdalnej, zawarta w projekcie nowelizacji Kodeksu pracy, określa, że jest to praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu ustalonym przez pracownika i pracodawcę, i przebiega szczególnie z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

Czytaj także: Lux Med Onkologia ma zgodę na transplantologię >>>

Pracodawca ma obowiązek dostarczenia pracownikowi materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej oraz pokrycia kosztów związanych z tą pracą przez pracownika. Minimalny katalog takich kosztów zostanie określony w przepisach, dotyczyć będzie na przykład kosztów energii elektrycznej, dostępu do internetu czy instalacji niezbędnych narzędzi. Pracodawca musi także zapewnić pracownikowi odpowiednie szkolenie, między innymi dotyczące zasad BHP, ma także prawo kontrolować miejsce wykonywania pracy.

Natomiast pracownik może wykorzystywać w wykonywaniu swoich obowiązków także niezapewnione przez pracodawcę materiały i narzędzia, jeśli zapewni ochronę informacji poufnych oraz innych chronionych prawem. Ma także obowiązek prowadzenia ewidencji wykonywanych czynności.

Wiele aspektów świadczenia pracy w sposób zdalny jest jeszcze w trakcie ustalania z przedstawicielami pracodawców i pracowników.

Jakie są plusy i minusy pracy zdalnej?

Praca zdalna ma wiele pozytywnych stron. Pozwala pracownikom oszczędzać czas, gdyż nie muszą dojeżdżać do siedziby firmy, umożliwia też elastyczne wykorzystanie czasu pracy, co ma szczególne znaczenie w przypadku osób opiekujących się dziećmi. 

Oczywistym plusem home office w trakcie pandemii jest ograniczenie kontaktu z innymi i co się z tym wiążę, zmniejszenie ryzyka zakażenia się COVID-19, ale także ryzyka zachorowania na inne choroby zakaźne, takie jak grypa.

Skierowanie pracowników do pracy zdalnej pozwala pracodawcy obniżyć koszty prowadzenia działalności poprzez wyeliminowanie lub zmniejszenie opłat za wynajmowanie powierzchni biurowej oraz innych wydatków ponoszonych w związku z utrzymywaniem siedziby firmy.

Jednak taki sposób pracy może mieć także pewne negatywne strony. Chociaż coraz więcej pracodawców przekonuje się do takiego systemu, niektórzy ciągle są nieufni i mają tendencję do nadmiernego kontrolowania pracowników pracujących z domu, podejrzewając ich o to, że zamiast pracować oddają się innym zajęciom. 

Czytaj także: Opieka zdrowotna przynosi ponad tysiąc złotych oszczędności rocznie na pracownika >>>

Do tego celu służy zwykle informatyczny system firmowy, umożliwiający sprawdzenie, o jakiej godzinie pracownik się do niego zalogował, jakie czynności wykonał oraz ile czasu mu one zajęły. Zastosowanie takiego systemu zależy także od rodzaju wykonywanej pracy. Łatwo w ten sposób kontrolować informatyka czy sprzedawcę, do którego zadań należy prowadzenie rozmów i korespondencji z klientami, trudniej pracownika działu kadr czy pracownika ds. marketingu albo osób, które pracują twórczo. 

Dla tych, którzy przyzwyczajeni są do pracy w zespole, zamknięcie w czterech ścianach domu może być trudnym doświadczeniem i może skutkować spadkiem motywacji do pracy i spadkiem wydajności. Jednak dla osób, które bardziej angażują się w swoje obowiązki zawodowe, gdy nie rozprasza ich obecność innych, może to być idealne rozwiązanie.

Rola pracodawcy polega tutaj na podtrzymaniu więzi i kontaktów pracowników z firmą. Może to polegać na organizacji regularnych spotkań w siedzibie firmy czy spotkań online w wyznaczonych godzinach, zarówno w czasie pracy jak i po jej zakończeniu, a także na umożliwieniu bezpośrednich kontaktów między pracownikami za pośrednictwem firmowego intranetu. Może to pomóc osobom, które preferują pracę w zespole, w znalezieniu “namiastki” takiego zespołu, a tym, którzy mają tendencje do odosabniania się, do nawiązania kontaktów ze współpracownikami w “bezpieczniejszej” dla nich niż bezpośrednia formie.

Jak pracodawca może zadbać o zdrowie pracownika na home office?

Opieka zdrowotna dla pracowników to obecnie standard, taki benefit oferują prawie wszyscy pracodawcy. Zwykle jest to abonament medyczny, częściowo lub całkowicie finansowany przez pracodawcę, często także karta umożliwiająca korzystanie z obiektów sportowych, również może ona być częściowo lub całkowicie finansowana przez pracodawcę.

Takie świadczenia pozapłacowe mają szczególne znaczenie w okresie pandemii, kiedy dbanie o zdrowie i budowanie odporności nabrało szczególnego znaczenia. Są także ważne dla osób pracujących w domu, które siłą rzeczy ograniczyły swoją aktywność fizyczną. 

Rozwój telemedycyny, który przyspieszyła pandemia, ułatwił korzystanie ze świadczeń medycznych bez konieczności opuszczania domu. Zdalnie można uzyskać specjalistyczną poradę, w razie koniczności – e-skierowanie na dalsze badania, a także e-recepty na potrzebne leki, które można realizować na przykład za pośrednictwem portalu wapteka.pl.

Profilaktyczne badania będące częścią abonamentów medycznych (często są one łączone ze świadczeniami wynikającymi z przepisów o służbie medycyny pracy) pozwalają na bieżąco kontrolować stan zdrowia pracowników i reagować w sytuacji, gdy pojawiają się jakieś niepokojące symptomy, takie jak podwyższony poziom cukru stwierdzony podczas badania krwi czy podwyższone ciśnienie tętnicze.

Coraz więcej pracodawców zdaje sobie także sprawę z wpływu stanu psychiki na zdrowie fizyczne, dlatego częścią pakietów usług zdrowotnych coraz częściej są także konsultacje psychologiczne. 

Potrzebę takiej pomocy odczuwają także pracownicy. Wyniki badania, zrealizowanego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zrozum. Poczuj. Działaj!” Pracodawców RP i Grupy ArteMis, wskazują, że prawie 90 procent osób uważa, że firma powinna pomagać pracownikom z zaburzeniami psychicznymi, a pracodawca powinien wprowadzić program dbający o zdrowie psychiczne zespołu. 

71 procent uczestników badań odpowiedziało, że pracodawca powinien zainteresować się ich samopoczuciem. Takiego zdania było także 96 procent pracodawców. 

Czytaj na ten temat: Pracownicy oczekują wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego >>>

Jako konkretne rozwiązania pytani wskazywali między innymi wprowadzenie konsultacji z psychologami i psychoterapeutami, wprowadzenie ćwiczeń relaksacyjnych, szkoleń czy warsztatów na temat zdrowia psychicznego.

Raport pokazał także, że połowa badanych pracowników odczuwała przewlekły stres, związany głównie z nadmiarem zadań i presją czasu, co odbijało się na ich zdrowiu psychicznym. Pracodawcy dbający o dobrostan pracowników mogą przeanalizować organizację pracy i przydzielanie zadań poszczególnym pracownikom, tak, aby nie byli oni zbytnio przeciążeni pracą. Może to dotyczyć także pracowników zatrudnionych w formie zdalnej, którzy mogą mieć tendencję do poświęcania zbyt dużej ilości czasu na pracę i zatracaniu równowagi między życiem prywatnym i służbowym.

Aby zadbać o zdrowie pracowników pracujących zdalnie, zarówno fizyczne jak i psychiczne, pracodawca może także organizować w siedzibie firmy lub online warsztaty dotyczące umiejętności rozładowywania napięcia i zmniejszania stresu. 

Dobrym narzędziem dbania o kondycję fizyczną i psychiczną są treningi (mogą być online) prowadzone przez fizjoterapeutów, pozwalające na niwelowanie skutków zdrowotnych spędzania kilku godzin w pozycji siedzącej. Takie zajęcia pozwalają się także zrelaksować, dzięki czemu wpływają pozytywnie na samopoczucie i zdrowie psychiczne. To z kolei sprawi, że pracownicy będą bardziej zadowoleni ze swojej pracy i co się z tym wiąże, będą chętniej i z większą efektywnością wykonywać swoje obowiązki.

Przeczytaj teraz

Zmiany w orzecznictwie w zakresie chorób zawodowych 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.07.2021

15 lipca 2021 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia wprowadzające zmiany dotyczące orzecznictwa lekarskiego w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i pasożytniczych. 

Zgodnie z rozporządzeniem orzecznictwo takie wykonuje lekarz specjalista chorób zakaźnych albo lekarz specjalista medycyny pracy lub medycyny przemysłowej. 

Wcześniejsza wersja rozporządzenia mówiła o tym, że lekarz specjalista medycyny pracy lub medycyny przemysłowej wykonuje to orzecznictwo po zasięgnięciu opinii lekarza specjalisty chorób zakaźnych, a w przypadku gruźlicy — po zasięgnięciu opinii lekarza specjalisty chorób płuc. 

Czytaj także: CM Damiana: poradnia POZ w placówce na Ursynowie >>>

Aktualna wersja rozporządzenia usunęła ten wymóg. 

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 14 lipca 2021 roku (poz. 1289). 

Link do rozporządzenia>>> 

Przeczytaj teraz

Projekty rozporządzeń w sprawie chorób zawodowych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.02.2021

Do konsultacji skierowane zostały dwa projekty rozporządzeń dotyczące stwierdzania chorób zawodowych. Upraszają one procedury związane ze stwierdzaniem takich chorób oraz usprawniają proces orzecznictwa.

Pierwsze z rozporządzeń dotyczy specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych.  Wynika z niego, że orzecznictwo lekarskie w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i pasożytniczych wykonuje lekarz specjalista chorób zakaźnych, lekarz specjalista medycyny pracy lub medycyny przemysłowej.

Obecnie obowiązujące w tej sprawie rozporządzenie mówi, że lekarze ci dokonują orzecznictwa po zasięgnięciu opinii lekarza specjalisty chorób zakaźnych, a w przypadku gruźlicy – po zasięgnięciu opinii lekarza specjalisty chorób płuc.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że utrzymywanie obligatoryjnej procedury zasięgania opinii przez lekarzy innych specjalności w przypadku podjęcia takich działań przez lekarza medycyny pracy nie znajduje uzasadnienia oraz że każdy lekarz jest uprawniony do zasięgnięcia opinii innego lekarza specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, jeżeli na podstawie przeprowadzonych badań lub posiadanej dokumentacji medycznej uzna iż jest to konieczne.

Czytaj także: Nowa przychodnia przyzakładowa Medicover>>>

Natomiast projekt rozporządzenia w sprawie dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób wprowadza zmiany, które mają na celu przyspieszenie oraz usprawnienie uruchomienia procesu orzeczniczego w zakresie chorób zawodowych, między innymi poprzez uchylenie wzoru skierowania na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej wydawanego przez lekarza lub lekarza dentystę.

Projekt proponuje także określenie zakresu informacji które będą objęte skierowaniem na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej wydawanym przez lekarza lub lekarza dentystę.

Uwagi do projektów można przekazywać w ciągu 7-miu dni.

Linki do projektów rozporządzeń:

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych>>>

Projekt rozporządzenie ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób>>>

Przeczytaj teraz

Szczecin: nowe świadczenia w Centrum Medycznym Piastów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 20.01.2021

Placówka spółki Dom Lekarski ze Szczecina, Piastów Office Center rozszerzyła zakres oferowanych świadczeń o badania wykonywane w ramach medycyny pracy, są to badania wstępne, okresowe i kontrolne.

Oferowane są także badania dla osób, które potrzebują orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy w określonym zawodzie, również w zakresie okulistyki.

Placówka zlokalizowana jest w kompleksie biurowców Piastów Office Center, przy ulicy Piastów 30. Oferuje świadczenia ambulatoryjne, między innymi w zakresie kardiologii, laryngologii, flebologii, chirurgii, ginekologii, diagnostykę laboratoryjną oraz obrazową oraz świadczenia w zakresie rehabilitacji.

Czytaj także: Nowe Centrum Medyczne Lux Med w Katowicach>>>

W centrum wykonywane są także zabiegi operacyjne, między innymi  w zakresie  chirurgii plastycznej oraz zabiegi w zakresie medycyny estetycznej.

Dom Lekarski SA prowadzi w Szczecinie także przychodnie przy ulicach – Rydla 37, w Centrum Handlowym Turzyn przy alei Bohaterów Warszawy 42 oraz w Outlet Park przy ulicy Struga 42. Przy ulicy Gombrowicza 23 spółka prowadzi centrum zabiegowe.

Przeczytaj teraz

Sars-CoV-2 szkodliwym czynnikiem biologicznym w środowisku pracy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.12.2020

29 grudnia 2020 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników. Rozporządzenie wdraża dyrektywę unijną, która włącza Sars-CoV-2 do wykazu czynników biologicznych o znanej zakaźności dla ludzi.

W załączniku do rozporządzenia w wykazie prac narażających pracowników na działanie czynników biologicznych punkt dotychczas mający brzmienie „Praca w jednostkach ochrony zdrowia” teraz ma formę „Praca w jednostkach ochrony zdrowia, w tym w pomieszczeniach izolacyjnych i zakładach, gdzie są wykonywane badania pośmiertne”.

Punkt, który brzmiał „Praca w innych okolicznościach niż wymienione, podczas której jest potwierdzone narażenie na działanie czynników biologicznych”, teraz ma formę „Praca inna od wymienionej, w przypadku której wynik oceny ryzyka wskazuje, że czynniki biologiczne mogą być obecne w środowisku pracy”.

Czytaj także: Szpital Medicover: odkładanie leczenia to ryzykowna strategia>>>

Z przepisów rozporządzenia wynika, że prace diagnostyczne, których celem nie jest prowadzenie badań nad czynnikami szkodliwymi (prace nie powodujące namnażania wirusa) z udziałem Sars-CoV-2, powinny być prowadzone w laboratorium spełniającym wymagania dla co najmniej 2. stopnia hermetyczności. Prace z udziałem SarsCoV-2 związane z namnażaniem wirusa powinny być prowadzone w laboratorium spełniającym wymogi 3. stopnia hermetyczności, z wymaganym podciśnieniem w miejscu pracy w stosunku do bezpośredniego otoczenia.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 14 grudnia 2020 roku (poz. 2234).

Przeczytaj teraz

Będą zmiany w badaniach pracowniczych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.12.2020

16 grudnia 2020 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące badań lekarskich pracowników, w których określono zakres dodatkowych badań specjalistycznych, które można zlecić lekarz medycyny pracy.

Zmiany dotyczą punktu rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067) zawierającego przepisy dotyczące zakresu i częstotliwości badań profilaktycznych przeprowadzanych u pracowników.

Pierwotnie punkt ten mówił, że lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne może poszerzyć jego zakres o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, a także wyznaczyć krótszy termin następnego badania, niż to określono we wskazówkach metodycznych, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika.

Czytaj także: Grupa Lux Med otworzyła nowe placówki w Łodzi>>>

Obecnie dodano do tego punktu fragment mówiący, że w zależności od wskazań dodatkowe badania konsultacyjne mogą to być badania otolaryngologiczne, neurologiczne, okulistyczne, dermatologiczne, alergologiczne lub psychologiczne.

Zmienił się także załącznik do rozporządzenia, zawierający wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 1 grudnia 2020 roku (poz. 2131). 

Przeczytaj teraz

Opieka zdrowotna przynosi ponad tysiąc złotych oszczędności rocznie na pracownika

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.09.2020

Opieka zdrowotna to benefit zarówno z punktu widzenia pracownika jak i pracodawcy – pokazuje raport Medicover pt. „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2020”. Pracownicy pod opieką Medicover mniej odczuwają skutki chorób i o połowę krócej przebywają na zwolnieniu, co niesie za sobą oszczędności dla firmy w postaci 1.005 zł na pracownika w skali roku.

Medicover opublikował właśnie wyniki raportu, na którego potrzeby przeanalizowano przypadki chorobowe 347 000 pacjentów – pracowników firm. Analizy oparte są na danych z lat 2018-2019.

Jednym z wniosków jest to, że dostęp do dobrej opieki zdrowotnej przynosi mierzalne oszczędności dla firm. Raport jest elementem programu Zdrowa Firma, którego celem jest wsparcie firm we wszystkich obszarach zdrowia pracowników – fizycznego, psychicznego i społecznego.

Dobra opieka zdrowotna =  lepsza produktywność

Pracownik, objęty opieką zdrowotną w Medicover, przebywa na zwolnieniu średnio 5,5 dnia w ciągu roku – czyli o połowę krócej niż w przypadku ogółu pracowników, gdzie wskaźnik ten wynosi blisko 11 dni. Najczęstszą przyczyną zwolnień z pracy, nie licząc absencji związanych z opieką położniczą w ciąży, są ostre zakażenia dróg oddechowych, a także bóle pleców, urazy oraz reakcja na ciężki stres. Poza tym pracownicy pod opieką Medicover mniej odczuwają skutki choroby i wiążący się z tym spadek produktywności, czyli tzw. prezenteizm.

Interesujące są także dane pokazujące, że najczęstszym powodem konsultacji lekarskich w Medicover, z których korzystają pracownicy firm, jest profilaktyka – z jakiejś formy wizyty profilaktycznej (wliczając medycynę pracy) skorzystało w ciągu roku ponad 70 procent analizowanej populacji. To dwukrotnie więcej niż w ogólnej populacji.

Czytaj także: Medycyna pracy i edukacja pacjentów – kluczowe w profilaktyce>>>

– Profilaktyka, dostęp do opieki zdrowotnej – w tym rozwiązania z zakresu e-zdrowia i telemedycyny, które systematycznie rozwijamy – oraz właściwe postępowanie przekładają się na krótszą nieobecność pacjentów Medicover w porównaniu z ogólną populacją w Polsce – mówi koordynator raportu, dr n. med. Piotr Soszyński, dyrektor ds. strategicznego doradztwa medycznego w Medicover Polska.

 Zdrowie pracownika = zysk dla pracodawcy

– Zdrowie to lepsza jakość życia, a w perspektywie rynku pracy – wyższa produktywność. Każdy pracodawca ponosi koszty, związane z nieobecnością pracowników lub ich mniejszą wydajnością, w tym tzw. prezenteizmem – czyli pracą podczas choroby. Wybór modelu opieki zdrowotnej ma istotny wpływ na biznes i może być benefitem nie tylko dla pracownika, ale i pracodawcy –  mówi Artur Białkowski, dyrektor zarządzający ds. usług biznesowych Medicover Polska

Eksperci Medicover oszacowali, że opieka firmy nad pracownikiem przynosi pracodawcy 1.005 zł oszczędności rocznie w porównaniu z pracownikami korzystającymi z innego modelu opieki.

Przy wyliczeniu wzięto pod uwagę fakt, że koszty choroby są uwarunkowane czynnikami zewnętrznymi, takimi jak częstość wystąpienia choroby czy struktura populacji. Istnieje też wiele czynników związanych z organizacją i jakością opieki, które mogą mieć wpływ na wymiar absencji i prezenteizmu. Należą do nich między innymi: współpraca na linii pacjent-lekarz, dostęp do koordynowanej opieki zdrowotnej, czas uzyskania adekwatnej pomocy, skuteczność leczenia i przestrzeganie zaleceń przez pacjenta.

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej działają na rzecz systemu opieki zdrowotnej>>>

Do analizy ekonomicznej wybrano najczęstsze problemy zdrowotne występujące wśród pracowników. Należą do nich choroby przewlekłe: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, bóle pleców, bóle głowy, astma i alergia oraz choroby układu pokarmowego, a także grupa chorób ostrych – infekcje układu oddechowego. Następnie przeprowadzono standaryzację populacji według wieku, co pozwoliło na porównanie populacji Medicover do populacji ubezpieczonych w ZUS. Wówczas obliczono koszty absencji i nieefektywnej obecności w pracy dla pracowników pod opieką Medicover oraz ogólnej populacji ubezpieczonych w ZUS. Uzyskane wyniki przedstawiają koszty danej choroby, ponoszone przez pracodawcę na jednego statystycznego – a nie tylko chorego – pracownika.

– Odpowiedzią Medicover na potrzeby pracowników i pracodawców, wyrażone w raporcie, jest koncept Zdrowej Firmy. To rozwiązania wspierające zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne pracowników, poprawiające odporność i kondycję, zaangażowanie, a także bezpieczeństwo w pracy – dodaje Artur Białkowski.

Palenie papierosów, nadwaga, cholesterol, nadciśnienie

Z raportu wynika, że przeciętny pracownik boryka się z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka, prowadzącym do problemów zdrowotnych w przyszłości. Wśród zatrudnionych powszechna jest nadwaga, wysoki poziom cholesterolu, nadciśnienie. Ważnym czynnikiem ryzyka jest palenie papierosów.

Ponad połowa zatrudnionych ma nadwagę, a co piąty mężczyzna i co dziesiąta kobieta to osoby otyłe. Tylko 34 procent pracowników i niemal dwukrotnie więcej pracownic (61 procent) ma prawidłową masę ciała. Waga wzrasta wraz z wiekiem – największe problemy mają pracownicy obojga płci po 65. roku życia, ale problem narasta zdecydowanie wcześniej, już po 40. roku życia.

U prawie połowy pracowników stwierdzono nieprawidłowe stężenie cholesterolu całkowitego. Najgorsze wyniki mają osoby w wieku 50 – 59 lat. Jednocześnie co trzeci zatrudniony cierpi z powodu nieprawidłowego ciśnienia tętniczego, tu w najgorszej sytuacji są pracownicy w wieku 60 – 64 lat.

14,5 procent pali papierosy – to przyczyna zwiększonego ryzyka chorób układu krążenia, takich jak zawał serca, udar mózgu, nowotworów złośliwych, takich jak rak płuc i inne, czy też choroby zakrzepowo-zatorowej, chorób płuc, takich jak przewlekła obturacyjna choroba płuc POChP (rozedma) i przewlekle zapalenie oskrzeli.

Raport „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2020” to kompleksowa analiza stanu zdrowia populacji pracowników znajdujących się pod opieką Medicover Sp. z o.o., opisująca główne problemy zdrowotne i czynniki wpływające na absencję chorobową. Istotną częścią raportu jest uaktualniana kalkulacja kosztów, jakie ponoszą pracodawcy z powodu wybranych chorób pracowników.

W 2020 roku ukazała się szósta edycja raportu. Eksperci Medicover przeanalizowali dane za okres 2018-2019 dotyczące 347 311 osób w wieku 18-67 lat. Raport obejmuje wyniki pracowników produkcyjnych, w tym pracujących zmianowo, biurowych, pracujących mobilnie oraz osób na stanowiskach decyzyjnych. W przygotowaniu raportu wykorzystano również ogólnodostępne analizy ZUS i GUS.

Materiał do pobrania: https://zdrowafirma.medicover.pl/

Przeczytaj teraz

Medicover Polska z tytułem Marka Godna Zaufania

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.05.2020

Medicover Polska otrzymał tytuł Marka Godna Zaufania, przyznawany przez magazyn My Company Polska. Marki produktów i usług, które przedsiębiorcy darzą największym zaufaniem, wskazane zostały w badaniu przeprowadzonym wśród setek respondentów.

Medicover Polska otrzymał zaszczytny tytuł w kategorii – opieka medyczna dla pracowników. W badaniu przeprowadzonym przez My Company Polska przedsiębiorcy spontanicznie wskazywali markę firmy oferującej taką opiekę, opierając się na własnych preferencjach, wiedzy i doświadczeniu.

– Zaufanie, którym obdarzają nas nasi klienci i pacjenci, ma wyjątkowe znaczenie. Powierzają nam oni bowiem zdrowie i życie swoje i swoich bliskich. Dla Medicover oznacza to ogromną odpowiedzialność i zobowiązanie, by zapewniać opiekę medyczną najwyższej jakości – dopasowaną do konkretnych potrzeb, skuteczną, dostępną we właściwym czasie. Na taki efekt pracuje cały zespół – zarówno personel medyczny, jak i pracownicy administracyjni. Dbamy, aby pacjent, bez względu na to jaką drogę kontaktu z nami wybierze, otrzymał potrzebne wsparcie, pomoc i opiekę. Na zdrowie naszych pacjentów patrzymy całościowo. Mamy nadzieję, że dzięki temu pacjenci widzą w nas ekspertów w pełni godnych ich zaufania. Ogromnym wyzwaniem, aby utrzymać to zaufanie, jest obecna sytuacja epidemii. Świadomi odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa, chcemy zapewnić, że zdrowie i bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Mimo trudnej sytuacji dokładamy wszelkich starań, aby każdego dnia otaczać naszych pacjentów jak najlepszą opieką – mówi John Stubbington, COO Healthcare Services Medicover, prezes zarządu Medicover sp. z o.o.

Czytaj także: Medicover: nowe rozwiązania w zakresie medycyny pracy>>>

Tegoroczny raport Marka Godna Zaufania to już jego piąta edycja. Za przeprowadzenie badania odpowiadał instytut badawczy Kantar Polska

Najważniejszym celem badania było poznanie opinii przedsiębiorców na temat najlepszych marek, produktów i usług skierowanych do biznesu oraz poznanie tych, którym najbardziej ufają. W badaniu wzięło udział 1 159 przedsiębiorców.

Medicover w Polsce od ponad 20 lat zapewnia pełną opiekę medyczną, obejmującą usługi ambulatoryjne, diagnostykę laboratoryjną i obrazową, stomatologię oraz kompleksową opiekę szpitalną. Usługi dostępne w formie abonamentów i ubezpieczeń medycznych przeznaczone są zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych.

Firma obecna jest we wszystkich regionach Polski. Od 2009 roku posiada własny wielospecjalistyczny szpital na warszawskim Wilanowie.

Medicover Polska jest częścią Medicover – międzynarodowej spółki świadczącej usługi z zakresu opieki zdrowotnej oraz diagnostycznej od 1995 roku.

Przeczytaj teraz

Wirtualny gabinet medycyny pracy w CMP

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.04.2020

Sieć placówek CMP otworzyła wirtualny gabinet medycyny pracy umożliwiający wykonanie określonych badań profilaktycznych przez telefon lub przez internet. Gabinet dedykowany jest osobom pracującym na stanowiskach bez czynników szkodliwych i warunków uciążliwych oraz na stanowiskach, gdzie jedynym czynnikiem szkodliwych jest praca przy monitorze.

Rozwiązanie to jest dostępne zarówno dla firm, które posiadają umowę z CMP w zakresie medycyny pracy, jak i dla tych, które takiej umowy nie mają.

Poza tym CMP oferuje także  badania w zakresie medycyny pracy stacjonarnie w oddziałach CMP. Jednak celem minimalizacji kontaktów międzyludzkich i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wynikającym z utrzymanego obowiązku badań wstępnych i kontrolnych, umożliwia realizację wizyty w trybie telekonsultacji lub wideokonsultacji.

CMP oferuje także telekonsultacje ze specjalistami.

Czytaj także: Diagnostyka wykonuje darmowe badania SARS-CoV-2 dla medyków>>>

CMP działa na rynku od 2002 roku. Prowadzi 13 przychodni. Dziewięć z nich zlokalizowanych jest w Warszawie. CMP prowadzi także dwie placówki w Piasecznie oraz przychodnie w Józefosławiu i Łomiankach.

Placówki CMP oferują podstawową opiekę zdrowotną, konsultacje specjalistyczne, medycynę pracy, medycynę podróży, rehabilitację, diagnostykę, a także szeroki zakres usług stomatologicznych.

Przeczytaj teraz

Badania medycyny pracy może wykonać zdalnie każdy lekarz

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.04.2020

Zgodnie ze znowelizowaną 31 marca 2020 roku ustawą z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych badanie w ramach medycyny pracy może wykonać każdy lekarz.

Jest to możliwe w razie braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego. W takiej sytuacji badanie takie może przeprowadzić inny lekarz, który może również wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie. Orzeczenie takie będzie ważne przez 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

Czytaj także: Weszła w życie tarcza antykryzysowa>>>

Przeprowadzenie badania w ramach medycyny pracy i wydanie orzeczenia może nastąpić również zdalnie. Z takiego rozwiązania może skorzystać każdy lekarz, w tym lekarz medycyny pracy.

Jak przypomina Ministerstwo Zdrowia, wynika to z art. 2 ust. 4 ustawy z 5 grudnia 1996 roku o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którym lekarz może udzielać świadczeń zdrowotnych, w tym badać stan zdrowia i wydawać orzeczenia lekarskie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Przeczytaj teraz

Medicover: nowe rozwiązania w zakresie medycyny pracy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.03.2020

Z myślą o wygodzie pacjentów i zwiększeniu jakości obsługi Medicover wprowadził do 30 kwietnia 2020 roku możliwość przesyłania skierowań na badania medycyny pracy w postaci skanów.

Medicover stara się organizować badania w placówkach, które przyjmują pracowników ze skanami skierowań, oraz pomaga w koordynacji badań w placówkach współpracujących.

Oferuje także refundację kosztów realizacji badań poza placówkami Medicover, jeżeli pomimo dołożenia wszelkich starań w niektórych placówkach współpracujących wykonanie badań w danym terminie nie jest możliwe, a badanie jest konieczne.

Do 10 kwietnia 2020 badania medycyny pracy realizowane tylko są dla pracowników, którym do tego czasu kończy się termin ważności badań, dla osób skierowanych na badania wstępne i na badania kontrolne.

Poza tym w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów a także ochronę personelu badania wykonywane są tylko u osób, które pozytywnie przechodzą wywiad medyczny.

Czytaj także: Medicover – konsultacje stomatologiczne bez wychodzenia z domu>>>

Przeczytaj teraz

Pracodawcy RP: konieczne są ułatwienia w medycynie pracy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.03.2020

Pracodawcy RP zaapelowali do minister rodziny pracy i polityki społecznej oraz do ministra zdrowia o wprowadzenie ułatwień w zakresie medycyny pracy. Zdarza się, że ze względu na zagrożenie koronawirusem, pracownicy coraz częściej odmawiają poddania się badaniom, które stwarzają zagrożenie także dla personelu medycznego.

Natomiast, zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca nie może dopuścić do wykonywania obowiązków pracowników, którzy odmówili udziału w badaniach profilaktycznych.

W związku z tym Pracodawcy RP postulują okresowe zawieszenie orzekania lub przedłużenie ważności orzeczeń o zdolności do pracy, przy uwzględnieniu specyfiki zarówno badań wstępnych jak i okresowych.

Czytaj także: Nowy kanał kontaktu dla pacjentów Lux Med>>>

Według Pracodawców RP w obecnej sytuacji wprowadzenie takich ułatwień jest niezbędne, by zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy zarówno dla pracowników, jak i pracodawców oraz personelu medycznego.

„Docierają do nas sygnały o obawach pracodawców i pracowników związanych z kontaktami z ośrodkami leczniczymi w kontekście innymi niż zaspokojenie potrzeby zdrowotnej. Z drugiej strony, szybko narasta problem w postaci niedostępności tych lekarzy orzeczników, głównie z dominujących w tej grupie dojrzałych grup wiekowych, którzy zawieszają swoją działalność, z obawy przed konsekwencjami ewentualnego zakażenia SARS-CoV-@” – czytamy w apelu Pracodawców RP.

Przeczytaj teraz
Page 1 of 3
1 2 3