windows 10 pro office 2019 pro office 365 pro windows 10 home windows 10 enterprise office 2019 home and business office 2016 pro windows 10 education visio 2019 microsoft project 2019 microsoft project 2016 visio professional 2016 windows server 2012 windows server 2016 windows server 2019 Betriebssysteme office software windows server https://softhier.com/ instagram takipçi instagram beğeni instagram görüntüleme instagram otomatik beğeni facebook beğeni facebook sayfa beğenisi facebook takipçi twitter takipçi twitter beğeni twitter retweet youtube izlenme youtube abone instagram

Warto wykorzystać doświadczenia pandemii do zadbania o pracowników i promocję szczepień

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 8.09.2021

Pandemia zmieniła styl pracy wielu firm, ale także podejście do zdrowia. Nabrało ono rzeczywistej wartości, zarówno dla systemu, jak i dla pracodawców i pracowników. Warto wykorzystać te doświadczenia i to nowe podejście i stworzyć jak najwięcej możliwości opieki zdrowotnej nad pracownikami w miejscu pracy – mówiła Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej, podczas panelu dyskusyjnego Zdrowo zaszczepieni, który odbył się w ramach Forum Ochrony Zdrowia, będącego częścią XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Prezes Rulkiewicz wspomniała o wprowadzeniu takich rozwiązań, jak rozszerzenie uprawnień do szczepień, co pomaga w zarządzaniu personelem. Mówiła także o tym, że system ochrony zdrowia został bardzo dotknięty pandemią, ponieważ pracownicy  placówek medycznych także chorowali.

– Można wyciągnąć stąd wniosek, że ochrona kadry medycznej jest bardzo istotna, bo wpływa na wydolność całego systemu i także wpływa na to, jak czują się pracownicy. Kolejny wniosek może dotyczyć ewentualnego utrzymania pewnych sposobów profilaktyki chorób zakaźnych, takich jak chociażby noszenie maseczek w okresie grypowym – dodała.

W okresie pandemii zanotowano bowiem bardzo mało przypadków grypy, na co wpływ miał właśnie lockdown, dystans i obowiązkowe noszenie maseczek.

Czytaj także: Anna Rulkiewicz: sektor publiczny i prywatny dba o tego samego pacjenta >>>

Z doświadczeń placówek ochrony zdrowia wynika, że gdy ich pracownicy zostali zaszczepieni przeciw Covid-19, absencja z powodu tej choroby zdecydowanie spadła. Postulaty, jakie przedstawiła prezes Rulkiewicz, dotyczyły w związku z tym obowiązkowych bezpłatnych szczepień dla pracowników ochrony zdrowia, a także organizacji opieki nad pracownikami w miejscu pracy.

– Covid-19 zmienił świadomość, sposób myślenia i postępowania, pracodawcy coraz częściej myślą o zdrowiu pracowników, realizują dla nich  programy zdrowotne. Możemy wykorzystać ten trend i wykorzystać system medycyny pracy do promowania i przeprowadzania szczepień wśród pracowników, a także tworzyć jak najwięcej możliwość opieki zdrowotnej w zakładach pracy. Jest to powrót do rozwiązań, które kiedyś były stosowane i sprawdzały się – dodała Anna Rulkiewicz.

Grzegorz Juszczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny podkreślił, że szczepienia pracowników to element zarządzania ryzykiem zawodowym, ponieważ chory pracownik generuje koszty, szczególnie gdy występują powikłania i jego absencja jest długa. W perspektywie pracownika to także wybór związany z jego aktywnością zawodową.

Według Adama Antczaka z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy moment pandemii trzeba wykorzystać do promocji także innych szczepień, takich jak szczepienia przeciw grypie, przeciw krztuścowi, który zagraża także osobom dorosłym, również tym zaszczepionym w dzieciństwie (szczepionki dają ochronę do 25 roku życia) czy przeciw pneumokokom.

Czytaj także: Sektor prywatny ważną częścią systemu ochrony zdrowia >>>

Wyszczepialność na grypę wzrosła w okresie pandemii o 50 procent, ale ciągle szczepieniom przeciw tej chorobie poddaje się zaledwie 6 procent polskiego społeczeństwa, czyli bardzo niewiele.

– Teraz jest idealny moment na wdrożenie i profilaktykę innych szczepień. Warto też rozszerzyć uprawnienia do szczepień dla farmaceutów, którzy obecnie mogą wykonywać tylko szczepienie przeciw Covid-19. Dobrze byłby, aby mieli możliwość wykonywania także innych szczepień – mówił  Adam Antczak, który jako jedną z barier dla powszechnego wykonywania szczepień wymienił brak świadomości. Zwrócił także uwagę na kryzys zaufania do ekspertów.

Rolę edukacji w zakresie szczepień podkreśliła natomiast Anna Rulkiewicz.

Prezes Rulkiewicz wspomniała także o braku szczepionek przeciw grypie, który miał miejscu w rok 2020. Mimo chęci zaszczepienia się, nie wszyscy mogli wówczas z tej możliwości skorzystać.

Uczestnicy panelu zgodni byli co do tego, że pracownicy sektora ochrony zdrowia powinni być obowiązkowo szczepieni na wiele chorób zakaźnych, z którymi mogą mieć kontakt i którymi mogą zarażać pacjentów. Natomiast wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zapewnił, że oprócz  obowiązkowej bezpłatnej szczepionki przeciw Covid, także inne szczepionki nieobowiązkowe będą bezpłatne.

Profesor Jolanta Walisiak-Skorupa  przypomniała, że inicjatywa dotycząca szczepień pracowników powstała jeszcze w erze „przedcovidowej”.
-Od wielu lat mówimy że system opieki nad pracownikiem to dobry sposób na działania profilaktyczne. System szczepień pracowników przewiduje szczepienia obowiązkowe i szczepienia dodatkowe. Gdy pojawił się covid, stało się to kolejnym dowodem na to, jak niebezpieczny może być czynnik biologiczny – mówiła.

Inicjatywa Zdrowo zaszczepieni wywodzi się z idei, która zakłada, aby w ramach opieki profilaktycznej nad pracownikami, wykonywać jeszcze dodatkowe działania, takie jak między innymi szczepienia.

Część szczepień to szczepienia obowiązkowe, które dotyczą poszczególnych grup zatrudnionych i zależą od rodzaju wykonywanej przez nich pracy. Każdy pracownik musi takie szczepienia wykonać na koszt pracodawcy.

W przypadku rekomendowanych szczepień pracodawca nie musi za nie płacić, jednak dobrze byłoby, aby wszyscy pracownicy korzystali także z takich szczepień.

W panelu – Zawodowo zaszczepieni, brali udział: Adam Antczak z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, Jolanta Walusiak-Skorupa, dyrektor Instytutu Medycyny Pracy, Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med, Krzysztof Saczka, Główny Inspektor Sanitarny, Grzegorz Cessak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia oraz Grzegorz Juszczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu trwa od 7 do 9 września 2021. Pracodawcy Medycyny Prywatnej są partnerem przedsięwzięcia.

Przeczytaj teraz

Pracownik na home office i jego opieka zdrowotna – jak zapewnić niezbędną opiekę i wsparcie?

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.08.2021
Artykuł Promocyjny

Pracownik na home office i jego opieka zdrowotna – jak zapewnić niezbędną opiekę i wsparcie?

Home office, czyli praca zdalna, to sposób wykonywania przez pracowników obowiązków zawodowych z domu. Taki sposób pracy stał się szczególnie przydatny w okresie pandemii. Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi pracującemu w ten sposób niezbędne środki i narzędzia do pracy. Standardem wśród pracodawców stała się opieka medyczna dla pracowników, także dla tych pracujących zdalnie. 

Co to jest home office?

Praca zdalna jest obecnie świadczona na podstawie przepisów tzw. ustawy covidowej z marca 2020 roku, czyli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zgodnie z nią pracodawcy mogą kierować pracowników do pracy zdalnej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz do trzech miesięcy po ich odwołaniu. 

W Kodeksie pracy od 2007 roku znajdują się przepisy dotyczące telepracy, ale nie są one dostosowane do obecnych realiów, dlatego już od roku w trakcie prac legislacyjnych jest projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który szczegółowo określa zasady prowadzenia pracy w trybie zdalnym. Wejdą one w życie, gdy przestaną obowiązywać obecne, związane z epidemią, przepisy.

Definicja pracy zdalnej, zawarta w projekcie nowelizacji Kodeksu pracy, określa, że jest to praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu ustalonym przez pracownika i pracodawcę, i przebiega szczególnie z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

Czytaj także: Lux Med Onkologia ma zgodę na transplantologię >>>

Pracodawca ma obowiązek dostarczenia pracownikowi materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej oraz pokrycia kosztów związanych z tą pracą przez pracownika. Minimalny katalog takich kosztów zostanie określony w przepisach, dotyczyć będzie na przykład kosztów energii elektrycznej, dostępu do internetu czy instalacji niezbędnych narzędzi. Pracodawca musi także zapewnić pracownikowi odpowiednie szkolenie, między innymi dotyczące zasad BHP, ma także prawo kontrolować miejsce wykonywania pracy.

Natomiast pracownik może wykorzystywać w wykonywaniu swoich obowiązków także niezapewnione przez pracodawcę materiały i narzędzia, jeśli zapewni ochronę informacji poufnych oraz innych chronionych prawem. Ma także obowiązek prowadzenia ewidencji wykonywanych czynności.

Wiele aspektów świadczenia pracy w sposób zdalny jest jeszcze w trakcie ustalania z przedstawicielami pracodawców i pracowników.

Jakie są plusy i minusy pracy zdalnej?

Praca zdalna ma wiele pozytywnych stron. Pozwala pracownikom oszczędzać czas, gdyż nie muszą dojeżdżać do siedziby firmy, umożliwia też elastyczne wykorzystanie czasu pracy, co ma szczególne znaczenie w przypadku osób opiekujących się dziećmi. 

Oczywistym plusem home office w trakcie pandemii jest ograniczenie kontaktu z innymi i co się z tym wiążę, zmniejszenie ryzyka zakażenia się COVID-19, ale także ryzyka zachorowania na inne choroby zakaźne, takie jak grypa.

Skierowanie pracowników do pracy zdalnej pozwala pracodawcy obniżyć koszty prowadzenia działalności poprzez wyeliminowanie lub zmniejszenie opłat za wynajmowanie powierzchni biurowej oraz innych wydatków ponoszonych w związku z utrzymywaniem siedziby firmy.

Jednak taki sposób pracy może mieć także pewne negatywne strony. Chociaż coraz więcej pracodawców przekonuje się do takiego systemu, niektórzy ciągle są nieufni i mają tendencję do nadmiernego kontrolowania pracowników pracujących z domu, podejrzewając ich o to, że zamiast pracować oddają się innym zajęciom. 

Czytaj także: Opieka zdrowotna przynosi ponad tysiąc złotych oszczędności rocznie na pracownika >>>

Do tego celu służy zwykle informatyczny system firmowy, umożliwiający sprawdzenie, o jakiej godzinie pracownik się do niego zalogował, jakie czynności wykonał oraz ile czasu mu one zajęły. Zastosowanie takiego systemu zależy także od rodzaju wykonywanej pracy. Łatwo w ten sposób kontrolować informatyka czy sprzedawcę, do którego zadań należy prowadzenie rozmów i korespondencji z klientami, trudniej pracownika działu kadr czy pracownika ds. marketingu albo osób, które pracują twórczo. 

Dla tych, którzy przyzwyczajeni są do pracy w zespole, zamknięcie w czterech ścianach domu może być trudnym doświadczeniem i może skutkować spadkiem motywacji do pracy i spadkiem wydajności. Jednak dla osób, które bardziej angażują się w swoje obowiązki zawodowe, gdy nie rozprasza ich obecność innych, może to być idealne rozwiązanie.

Rola pracodawcy polega tutaj na podtrzymaniu więzi i kontaktów pracowników z firmą. Może to polegać na organizacji regularnych spotkań w siedzibie firmy czy spotkań online w wyznaczonych godzinach, zarówno w czasie pracy jak i po jej zakończeniu, a także na umożliwieniu bezpośrednich kontaktów między pracownikami za pośrednictwem firmowego intranetu. Może to pomóc osobom, które preferują pracę w zespole, w znalezieniu “namiastki” takiego zespołu, a tym, którzy mają tendencje do odosabniania się, do nawiązania kontaktów ze współpracownikami w “bezpieczniejszej” dla nich niż bezpośrednia formie.

Jak pracodawca może zadbać o zdrowie pracownika na home office?

Opieka zdrowotna dla pracowników to obecnie standard, taki benefit oferują prawie wszyscy pracodawcy. Zwykle jest to abonament medyczny, częściowo lub całkowicie finansowany przez pracodawcę, często także karta umożliwiająca korzystanie z obiektów sportowych, również może ona być częściowo lub całkowicie finansowana przez pracodawcę.

Takie świadczenia pozapłacowe mają szczególne znaczenie w okresie pandemii, kiedy dbanie o zdrowie i budowanie odporności nabrało szczególnego znaczenia. Są także ważne dla osób pracujących w domu, które siłą rzeczy ograniczyły swoją aktywność fizyczną. 

Rozwój telemedycyny, który przyspieszyła pandemia, ułatwił korzystanie ze świadczeń medycznych bez konieczności opuszczania domu. Zdalnie można uzyskać specjalistyczną poradę, w razie koniczności – e-skierowanie na dalsze badania, a także e-recepty na potrzebne leki, które można realizować na przykład za pośrednictwem portalu wapteka.pl.

Profilaktyczne badania będące częścią abonamentów medycznych (często są one łączone ze świadczeniami wynikającymi z przepisów o służbie medycyny pracy) pozwalają na bieżąco kontrolować stan zdrowia pracowników i reagować w sytuacji, gdy pojawiają się jakieś niepokojące symptomy, takie jak podwyższony poziom cukru stwierdzony podczas badania krwi czy podwyższone ciśnienie tętnicze.

Coraz więcej pracodawców zdaje sobie także sprawę z wpływu stanu psychiki na zdrowie fizyczne, dlatego częścią pakietów usług zdrowotnych coraz częściej są także konsultacje psychologiczne. 

Potrzebę takiej pomocy odczuwają także pracownicy. Wyniki badania, zrealizowanego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zrozum. Poczuj. Działaj!” Pracodawców RP i Grupy ArteMis, wskazują, że prawie 90 procent osób uważa, że firma powinna pomagać pracownikom z zaburzeniami psychicznymi, a pracodawca powinien wprowadzić program dbający o zdrowie psychiczne zespołu. 

71 procent uczestników badań odpowiedziało, że pracodawca powinien zainteresować się ich samopoczuciem. Takiego zdania było także 96 procent pracodawców. 

Czytaj na ten temat: Pracownicy oczekują wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego >>>

Jako konkretne rozwiązania pytani wskazywali między innymi wprowadzenie konsultacji z psychologami i psychoterapeutami, wprowadzenie ćwiczeń relaksacyjnych, szkoleń czy warsztatów na temat zdrowia psychicznego.

Raport pokazał także, że połowa badanych pracowników odczuwała przewlekły stres, związany głównie z nadmiarem zadań i presją czasu, co odbijało się na ich zdrowiu psychicznym. Pracodawcy dbający o dobrostan pracowników mogą przeanalizować organizację pracy i przydzielanie zadań poszczególnym pracownikom, tak, aby nie byli oni zbytnio przeciążeni pracą. Może to dotyczyć także pracowników zatrudnionych w formie zdalnej, którzy mogą mieć tendencję do poświęcania zbyt dużej ilości czasu na pracę i zatracaniu równowagi między życiem prywatnym i służbowym.

Aby zadbać o zdrowie pracowników pracujących zdalnie, zarówno fizyczne jak i psychiczne, pracodawca może także organizować w siedzibie firmy lub online warsztaty dotyczące umiejętności rozładowywania napięcia i zmniejszania stresu. 

Dobrym narzędziem dbania o kondycję fizyczną i psychiczną są treningi (mogą być online) prowadzone przez fizjoterapeutów, pozwalające na niwelowanie skutków zdrowotnych spędzania kilku godzin w pozycji siedzącej. Takie zajęcia pozwalają się także zrelaksować, dzięki czemu wpływają pozytywnie na samopoczucie i zdrowie psychiczne. To z kolei sprawi, że pracownicy będą bardziej zadowoleni ze swojej pracy i co się z tym wiąże, będą chętniej i z większą efektywnością wykonywać swoje obowiązki.

Przeczytaj teraz

Zmiany w orzecznictwie w zakresie chorób zawodowych 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 19.07.2021

15 lipca 2021 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia wprowadzające zmiany dotyczące orzecznictwa lekarskiego w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i pasożytniczych. 

Zgodnie z rozporządzeniem orzecznictwo takie wykonuje lekarz specjalista chorób zakaźnych albo lekarz specjalista medycyny pracy lub medycyny przemysłowej. 

Wcześniejsza wersja rozporządzenia mówiła o tym, że lekarz specjalista medycyny pracy lub medycyny przemysłowej wykonuje to orzecznictwo po zasięgnięciu opinii lekarza specjalisty chorób zakaźnych, a w przypadku gruźlicy — po zasięgnięciu opinii lekarza specjalisty chorób płuc. 

Czytaj także: CM Damiana: poradnia POZ w placówce na Ursynowie >>>

Aktualna wersja rozporządzenia usunęła ten wymóg. 

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 14 lipca 2021 roku (poz. 1289). 

Link do rozporządzenia>>> 

Przeczytaj teraz

Projekty rozporządzeń w sprawie chorób zawodowych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 27.02.2021

Do konsultacji skierowane zostały dwa projekty rozporządzeń dotyczące stwierdzania chorób zawodowych. Upraszają one procedury związane ze stwierdzaniem takich chorób oraz usprawniają proces orzecznictwa.

Pierwsze z rozporządzeń dotyczy specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych.  Wynika z niego, że orzecznictwo lekarskie w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i pasożytniczych wykonuje lekarz specjalista chorób zakaźnych, lekarz specjalista medycyny pracy lub medycyny przemysłowej.

Obecnie obowiązujące w tej sprawie rozporządzenie mówi, że lekarze ci dokonują orzecznictwa po zasięgnięciu opinii lekarza specjalisty chorób zakaźnych, a w przypadku gruźlicy – po zasięgnięciu opinii lekarza specjalisty chorób płuc.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że utrzymywanie obligatoryjnej procedury zasięgania opinii przez lekarzy innych specjalności w przypadku podjęcia takich działań przez lekarza medycyny pracy nie znajduje uzasadnienia oraz że każdy lekarz jest uprawniony do zasięgnięcia opinii innego lekarza specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, jeżeli na podstawie przeprowadzonych badań lub posiadanej dokumentacji medycznej uzna iż jest to konieczne.

Czytaj także: Nowa przychodnia przyzakładowa Medicover>>>

Natomiast projekt rozporządzenia w sprawie dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób wprowadza zmiany, które mają na celu przyspieszenie oraz usprawnienie uruchomienia procesu orzeczniczego w zakresie chorób zawodowych, między innymi poprzez uchylenie wzoru skierowania na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej wydawanego przez lekarza lub lekarza dentystę.

Projekt proponuje także określenie zakresu informacji które będą objęte skierowaniem na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej wydawanym przez lekarza lub lekarza dentystę.

Uwagi do projektów można przekazywać w ciągu 7-miu dni.

Linki do projektów rozporządzeń:

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych>>>

Projekt rozporządzenie ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób>>>

Przeczytaj teraz

Szczecin: nowe świadczenia w Centrum Medycznym Piastów

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 20.01.2021

Placówka spółki Dom Lekarski ze Szczecina, Piastów Office Center rozszerzyła zakres oferowanych świadczeń o badania wykonywane w ramach medycyny pracy, są to badania wstępne, okresowe i kontrolne.

Oferowane są także badania dla osób, które potrzebują orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy w określonym zawodzie, również w zakresie okulistyki.

Placówka zlokalizowana jest w kompleksie biurowców Piastów Office Center, przy ulicy Piastów 30. Oferuje świadczenia ambulatoryjne, między innymi w zakresie kardiologii, laryngologii, flebologii, chirurgii, ginekologii, diagnostykę laboratoryjną oraz obrazową oraz świadczenia w zakresie rehabilitacji.

Czytaj także: Nowe Centrum Medyczne Lux Med w Katowicach>>>

W centrum wykonywane są także zabiegi operacyjne, między innymi  w zakresie  chirurgii plastycznej oraz zabiegi w zakresie medycyny estetycznej.

Dom Lekarski SA prowadzi w Szczecinie także przychodnie przy ulicach – Rydla 37, w Centrum Handlowym Turzyn przy alei Bohaterów Warszawy 42 oraz w Outlet Park przy ulicy Struga 42. Przy ulicy Gombrowicza 23 spółka prowadzi centrum zabiegowe.

Przeczytaj teraz

Sars-CoV-2 szkodliwym czynnikiem biologicznym w środowisku pracy

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 16.12.2020

29 grudnia 2020 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników. Rozporządzenie wdraża dyrektywę unijną, która włącza Sars-CoV-2 do wykazu czynników biologicznych o znanej zakaźności dla ludzi.

W załączniku do rozporządzenia w wykazie prac narażających pracowników na działanie czynników biologicznych punkt dotychczas mający brzmienie „Praca w jednostkach ochrony zdrowia” teraz ma formę „Praca w jednostkach ochrony zdrowia, w tym w pomieszczeniach izolacyjnych i zakładach, gdzie są wykonywane badania pośmiertne”.

Punkt, który brzmiał „Praca w innych okolicznościach niż wymienione, podczas której jest potwierdzone narażenie na działanie czynników biologicznych”, teraz ma formę „Praca inna od wymienionej, w przypadku której wynik oceny ryzyka wskazuje, że czynniki biologiczne mogą być obecne w środowisku pracy”.

Czytaj także: Szpital Medicover: odkładanie leczenia to ryzykowna strategia>>>

Z przepisów rozporządzenia wynika, że prace diagnostyczne, których celem nie jest prowadzenie badań nad czynnikami szkodliwymi (prace nie powodujące namnażania wirusa) z udziałem Sars-CoV-2, powinny być prowadzone w laboratorium spełniającym wymagania dla co najmniej 2. stopnia hermetyczności. Prace z udziałem SarsCoV-2 związane z namnażaniem wirusa powinny być prowadzone w laboratorium spełniającym wymogi 3. stopnia hermetyczności, z wymaganym podciśnieniem w miejscu pracy w stosunku do bezpośredniego otoczenia.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 14 grudnia 2020 roku (poz. 2234).

Przeczytaj teraz

Będą zmiany w badaniach pracowniczych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 2.12.2020

16 grudnia 2020 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące badań lekarskich pracowników, w których określono zakres dodatkowych badań specjalistycznych, które można zlecić lekarz medycyny pracy.

Zmiany dotyczą punktu rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067) zawierającego przepisy dotyczące zakresu i częstotliwości badań profilaktycznych przeprowadzanych u pracowników.

Pierwotnie punkt ten mówił, że lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne może poszerzyć jego zakres o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, a także wyznaczyć krótszy termin następnego badania, niż to określono we wskazówkach metodycznych, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika.

Czytaj także: Grupa Lux Med otworzyła nowe placówki w Łodzi>>>

Obecnie dodano do tego punktu fragment mówiący, że w zależności od wskazań dodatkowe badania konsultacyjne mogą to być badania otolaryngologiczne, neurologiczne, okulistyczne, dermatologiczne, alergologiczne lub psychologiczne.

Zmienił się także załącznik do rozporządzenia, zawierający wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 1 grudnia 2020 roku (poz. 2131). 

Przeczytaj teraz

Opieka zdrowotna przynosi ponad tysiąc złotych oszczędności rocznie na pracownika

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 27.09.2020

Opieka zdrowotna to benefit zarówno z punktu widzenia pracownika jak i pracodawcy – pokazuje raport Medicover pt. „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2020”. Pracownicy pod opieką Medicover mniej odczuwają skutki chorób i o połowę krócej przebywają na zwolnieniu, co niesie za sobą oszczędności dla firmy w postaci 1.005 zł na pracownika w skali roku.

Medicover opublikował właśnie wyniki raportu, na którego potrzeby przeanalizowano przypadki chorobowe 347 000 pacjentów – pracowników firm. Analizy oparte są na danych z lat 2018-2019.

Jednym z wniosków jest to, że dostęp do dobrej opieki zdrowotnej przynosi mierzalne oszczędności dla firm. Raport jest elementem programu Zdrowa Firma, którego celem jest wsparcie firm we wszystkich obszarach zdrowia pracowników – fizycznego, psychicznego i społecznego.

Dobra opieka zdrowotna =  lepsza produktywność

Pracownik, objęty opieką zdrowotną w Medicover, przebywa na zwolnieniu średnio 5,5 dnia w ciągu roku – czyli o połowę krócej niż w przypadku ogółu pracowników, gdzie wskaźnik ten wynosi blisko 11 dni. Najczęstszą przyczyną zwolnień z pracy, nie licząc absencji związanych z opieką położniczą w ciąży, są ostre zakażenia dróg oddechowych, a także bóle pleców, urazy oraz reakcja na ciężki stres. Poza tym pracownicy pod opieką Medicover mniej odczuwają skutki choroby i wiążący się z tym spadek produktywności, czyli tzw. prezenteizm.

Interesujące są także dane pokazujące, że najczęstszym powodem konsultacji lekarskich w Medicover, z których korzystają pracownicy firm, jest profilaktyka – z jakiejś formy wizyty profilaktycznej (wliczając medycynę pracy) skorzystało w ciągu roku ponad 70 procent analizowanej populacji. To dwukrotnie więcej niż w ogólnej populacji.

Czytaj także: Medycyna pracy i edukacja pacjentów – kluczowe w profilaktyce>>>

– Profilaktyka, dostęp do opieki zdrowotnej – w tym rozwiązania z zakresu e-zdrowia i telemedycyny, które systematycznie rozwijamy – oraz właściwe postępowanie przekładają się na krótszą nieobecność pacjentów Medicover w porównaniu z ogólną populacją w Polsce – mówi koordynator raportu, dr n. med. Piotr Soszyński, dyrektor ds. strategicznego doradztwa medycznego w Medicover Polska.

 Zdrowie pracownika = zysk dla pracodawcy

– Zdrowie to lepsza jakość życia, a w perspektywie rynku pracy – wyższa produktywność. Każdy pracodawca ponosi koszty, związane z nieobecnością pracowników lub ich mniejszą wydajnością, w tym tzw. prezenteizmem – czyli pracą podczas choroby. Wybór modelu opieki zdrowotnej ma istotny wpływ na biznes i może być benefitem nie tylko dla pracownika, ale i pracodawcy –  mówi Artur Białkowski, dyrektor zarządzający ds. usług biznesowych Medicover Polska

Eksperci Medicover oszacowali, że opieka firmy nad pracownikiem przynosi pracodawcy 1.005 zł oszczędności rocznie w porównaniu z pracownikami korzystającymi z innego modelu opieki.

Przy wyliczeniu wzięto pod uwagę fakt, że koszty choroby są uwarunkowane czynnikami zewnętrznymi, takimi jak częstość wystąpienia choroby czy struktura populacji. Istnieje też wiele czynników związanych z organizacją i jakością opieki, które mogą mieć wpływ na wymiar absencji i prezenteizmu. Należą do nich między innymi: współpraca na linii pacjent-lekarz, dostęp do koordynowanej opieki zdrowotnej, czas uzyskania adekwatnej pomocy, skuteczność leczenia i przestrzeganie zaleceń przez pacjenta.

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej działają na rzecz systemu opieki zdrowotnej>>>

Do analizy ekonomicznej wybrano najczęstsze problemy zdrowotne występujące wśród pracowników. Należą do nich choroby przewlekłe: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, bóle pleców, bóle głowy, astma i alergia oraz choroby układu pokarmowego, a także grupa chorób ostrych – infekcje układu oddechowego. Następnie przeprowadzono standaryzację populacji według wieku, co pozwoliło na porównanie populacji Medicover do populacji ubezpieczonych w ZUS. Wówczas obliczono koszty absencji i nieefektywnej obecności w pracy dla pracowników pod opieką Medicover oraz ogólnej populacji ubezpieczonych w ZUS. Uzyskane wyniki przedstawiają koszty danej choroby, ponoszone przez pracodawcę na jednego statystycznego – a nie tylko chorego – pracownika.

– Odpowiedzią Medicover na potrzeby pracowników i pracodawców, wyrażone w raporcie, jest koncept Zdrowej Firmy. To rozwiązania wspierające zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne pracowników, poprawiające odporność i kondycję, zaangażowanie, a także bezpieczeństwo w pracy – dodaje Artur Białkowski.

Palenie papierosów, nadwaga, cholesterol, nadciśnienie

Z raportu wynika, że przeciętny pracownik boryka się z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka, prowadzącym do problemów zdrowotnych w przyszłości. Wśród zatrudnionych powszechna jest nadwaga, wysoki poziom cholesterolu, nadciśnienie. Ważnym czynnikiem ryzyka jest palenie papierosów.

Ponad połowa zatrudnionych ma nadwagę, a co piąty mężczyzna i co dziesiąta kobieta to osoby otyłe. Tylko 34 procent pracowników i niemal dwukrotnie więcej pracownic (61 procent) ma prawidłową masę ciała. Waga wzrasta wraz z wiekiem – największe problemy mają pracownicy obojga płci po 65. roku życia, ale problem narasta zdecydowanie wcześniej, już po 40. roku życia.

U prawie połowy pracowników stwierdzono nieprawidłowe stężenie cholesterolu całkowitego. Najgorsze wyniki mają osoby w wieku 50 – 59 lat. Jednocześnie co trzeci zatrudniony cierpi z powodu nieprawidłowego ciśnienia tętniczego, tu w najgorszej sytuacji są pracownicy w wieku 60 – 64 lat.

14,5 procent pali papierosy – to przyczyna zwiększonego ryzyka chorób układu krążenia, takich jak zawał serca, udar mózgu, nowotworów złośliwych, takich jak rak płuc i inne, czy też choroby zakrzepowo-zatorowej, chorób płuc, takich jak przewlekła obturacyjna choroba płuc POChP (rozedma) i przewlekle zapalenie oskrzeli.

Raport „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2020” to kompleksowa analiza stanu zdrowia populacji pracowników znajdujących się pod opieką Medicover Sp. z o.o., opisująca główne problemy zdrowotne i czynniki wpływające na absencję chorobową. Istotną częścią raportu jest uaktualniana kalkulacja kosztów, jakie ponoszą pracodawcy z powodu wybranych chorób pracowników.

W 2020 roku ukazała się szósta edycja raportu. Eksperci Medicover przeanalizowali dane za okres 2018-2019 dotyczące 347 311 osób w wieku 18-67 lat. Raport obejmuje wyniki pracowników produkcyjnych, w tym pracujących zmianowo, biurowych, pracujących mobilnie oraz osób na stanowiskach decyzyjnych. W przygotowaniu raportu wykorzystano również ogólnodostępne analizy ZUS i GUS.

Materiał do pobrania: https://zdrowafirma.medicover.pl/

Przeczytaj teraz

Medicover Polska z tytułem Marka Godna Zaufania

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 13.05.2020

Medicover Polska otrzymał tytuł Marka Godna Zaufania, przyznawany przez magazyn My Company Polska. Marki produktów i usług, które przedsiębiorcy darzą największym zaufaniem, wskazane zostały w badaniu przeprowadzonym wśród setek respondentów.

Medicover Polska otrzymał zaszczytny tytuł w kategorii – opieka medyczna dla pracowników. W badaniu przeprowadzonym przez My Company Polska przedsiębiorcy spontanicznie wskazywali markę firmy oferującej taką opiekę, opierając się na własnych preferencjach, wiedzy i doświadczeniu.

– Zaufanie, którym obdarzają nas nasi klienci i pacjenci, ma wyjątkowe znaczenie. Powierzają nam oni bowiem zdrowie i życie swoje i swoich bliskich. Dla Medicover oznacza to ogromną odpowiedzialność i zobowiązanie, by zapewniać opiekę medyczną najwyższej jakości – dopasowaną do konkretnych potrzeb, skuteczną, dostępną we właściwym czasie. Na taki efekt pracuje cały zespół – zarówno personel medyczny, jak i pracownicy administracyjni. Dbamy, aby pacjent, bez względu na to jaką drogę kontaktu z nami wybierze, otrzymał potrzebne wsparcie, pomoc i opiekę. Na zdrowie naszych pacjentów patrzymy całościowo. Mamy nadzieję, że dzięki temu pacjenci widzą w nas ekspertów w pełni godnych ich zaufania. Ogromnym wyzwaniem, aby utrzymać to zaufanie, jest obecna sytuacja epidemii. Świadomi odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa, chcemy zapewnić, że zdrowie i bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Mimo trudnej sytuacji dokładamy wszelkich starań, aby każdego dnia otaczać naszych pacjentów jak najlepszą opieką – mówi John Stubbington, COO Healthcare Services Medicover, prezes zarządu Medicover sp. z o.o.

Czytaj także: Medicover: nowe rozwiązania w zakresie medycyny pracy>>>

Tegoroczny raport Marka Godna Zaufania to już jego piąta edycja. Za przeprowadzenie badania odpowiadał instytut badawczy Kantar Polska

Najważniejszym celem badania było poznanie opinii przedsiębiorców na temat najlepszych marek, produktów i usług skierowanych do biznesu oraz poznanie tych, którym najbardziej ufają. W badaniu wzięło udział 1 159 przedsiębiorców.

Medicover w Polsce od ponad 20 lat zapewnia pełną opiekę medyczną, obejmującą usługi ambulatoryjne, diagnostykę laboratoryjną i obrazową, stomatologię oraz kompleksową opiekę szpitalną. Usługi dostępne w formie abonamentów i ubezpieczeń medycznych przeznaczone są zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych.

Firma obecna jest we wszystkich regionach Polski. Od 2009 roku posiada własny wielospecjalistyczny szpital na warszawskim Wilanowie.

Medicover Polska jest częścią Medicover – międzynarodowej spółki świadczącej usługi z zakresu opieki zdrowotnej oraz diagnostycznej od 1995 roku.

Przeczytaj teraz

Wirtualny gabinet medycyny pracy w CMP

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 15.04.2020

Sieć placówek CMP otworzyła wirtualny gabinet medycyny pracy umożliwiający wykonanie określonych badań profilaktycznych przez telefon lub przez internet. Gabinet dedykowany jest osobom pracującym na stanowiskach bez czynników szkodliwych i warunków uciążliwych oraz na stanowiskach, gdzie jedynym czynnikiem szkodliwych jest praca przy monitorze.

Rozwiązanie to jest dostępne zarówno dla firm, które posiadają umowę z CMP w zakresie medycyny pracy, jak i dla tych, które takiej umowy nie mają.

Poza tym CMP oferuje także  badania w zakresie medycyny pracy stacjonarnie w oddziałach CMP. Jednak celem minimalizacji kontaktów międzyludzkich i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wynikającym z utrzymanego obowiązku badań wstępnych i kontrolnych, umożliwia realizację wizyty w trybie telekonsultacji lub wideokonsultacji.

CMP oferuje także telekonsultacje ze specjalistami.

Czytaj także: Diagnostyka wykonuje darmowe badania SARS-CoV-2 dla medyków>>>

CMP działa na rynku od 2002 roku. Prowadzi 13 przychodni. Dziewięć z nich zlokalizowanych jest w Warszawie. CMP prowadzi także dwie placówki w Piasecznie oraz przychodnie w Józefosławiu i Łomiankach.

Placówki CMP oferują podstawową opiekę zdrowotną, konsultacje specjalistyczne, medycynę pracy, medycynę podróży, rehabilitację, diagnostykę, a także szeroki zakres usług stomatologicznych.

Przeczytaj teraz

Badania medycyny pracy może wykonać zdalnie każdy lekarz

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 1.04.2020

Zgodnie ze znowelizowaną 31 marca 2020 roku ustawą z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych badanie w ramach medycyny pracy może wykonać każdy lekarz.

Jest to możliwe w razie braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego. W takiej sytuacji badanie takie może przeprowadzić inny lekarz, który może również wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie. Orzeczenie takie będzie ważne przez 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

Czytaj także: Weszła w życie tarcza antykryzysowa>>>

Przeprowadzenie badania w ramach medycyny pracy i wydanie orzeczenia może nastąpić również zdalnie. Z takiego rozwiązania może skorzystać każdy lekarz, w tym lekarz medycyny pracy.

Jak przypomina Ministerstwo Zdrowia, wynika to z art. 2 ust. 4 ustawy z 5 grudnia 1996 roku o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którym lekarz może udzielać świadczeń zdrowotnych, w tym badać stan zdrowia i wydawać orzeczenia lekarskie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Przeczytaj teraz

Medicover: nowe rozwiązania w zakresie medycyny pracy

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 29.03.2020

Z myślą o wygodzie pacjentów i zwiększeniu jakości obsługi Medicover wprowadził do 30 kwietnia 2020 roku możliwość przesyłania skierowań na badania medycyny pracy w postaci skanów.

Medicover stara się organizować badania w placówkach, które przyjmują pracowników ze skanami skierowań, oraz pomaga w koordynacji badań w placówkach współpracujących.

Oferuje także refundację kosztów realizacji badań poza placówkami Medicover, jeżeli pomimo dołożenia wszelkich starań w niektórych placówkach współpracujących wykonanie badań w danym terminie nie jest możliwe, a badanie jest konieczne.

Do 10 kwietnia 2020 badania medycyny pracy realizowane tylko są dla pracowników, którym do tego czasu kończy się termin ważności badań, dla osób skierowanych na badania wstępne i na badania kontrolne.

Poza tym w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów a także ochronę personelu badania wykonywane są tylko u osób, które pozytywnie przechodzą wywiad medyczny.

Czytaj także: Medicover – konsultacje stomatologiczne bez wychodzenia z domu>>>

Przeczytaj teraz

Pracodawcy RP: konieczne są ułatwienia w medycynie pracy

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 18.03.2020

Pracodawcy RP zaapelowali do minister rodziny pracy i polityki społecznej oraz do ministra zdrowia o wprowadzenie ułatwień w zakresie medycyny pracy. Zdarza się, że ze względu na zagrożenie koronawirusem, pracownicy coraz częściej odmawiają poddania się badaniom, które stwarzają zagrożenie także dla personelu medycznego.

Natomiast, zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca nie może dopuścić do wykonywania obowiązków pracowników, którzy odmówili udziału w badaniach profilaktycznych.

W związku z tym Pracodawcy RP postulują okresowe zawieszenie orzekania lub przedłużenie ważności orzeczeń o zdolności do pracy, przy uwzględnieniu specyfiki zarówno badań wstępnych jak i okresowych.

Czytaj także: Nowy kanał kontaktu dla pacjentów Lux Med>>>

Według Pracodawców RP w obecnej sytuacji wprowadzenie takich ułatwień jest niezbędne, by zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy zarówno dla pracowników, jak i pracodawców oraz personelu medycznego.

„Docierają do nas sygnały o obawach pracodawców i pracowników związanych z kontaktami z ośrodkami leczniczymi w kontekście innymi niż zaspokojenie potrzeby zdrowotnej. Z drugiej strony, szybko narasta problem w postaci niedostępności tych lekarzy orzeczników, głównie z dominujących w tej grupie dojrzałych grup wiekowych, którzy zawieszają swoją działalność, z obawy przed konsekwencjami ewentualnego zakażenia SARS-CoV-@” – czytamy w apelu Pracodawców RP.

Przeczytaj teraz

Będą nowe czynniki narażenia zdrowia w miejscu pracy

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 13.12.2019

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia dodaje nowe czynniki narażenia zdrowia pracowników występujące w miejscu pracy – prace związane z narażeniem na pył drewna i prace związane z narażeniem na krzemionkę krystaliczną w formie pyłu respirabilnego wytwarzaną w trakcie procesu pracy.

Wśród nowych czynników znajdą się także  prace związane z narażeniem przez skórę na działanie olejów mineralnych użytych wcześniej w silnikach spalinowych wewnętrznego spalania w celu smarowania i schładzania części ruchomych silnika oraz prace związane z narażeniem na spaliny emitowane z silników Diesla.

W związku z rozszerzeniem katalogu czynników narażeni przedsiębiorcy będą zobligowani do wykonywania pomiarów tych czynników, jeżeli występują one na stanowiskach pracy.

Czytaj także: Model medycyny pracy trzeba zmodyfikować>>>

W projekcie rozporządzenia zrezygnowano z określenia narażenia na pyły drewna twardego z uwagi na fakt, że według Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem, pyły drewna niezależnie od twardości należą do grupy 1, tzn. substancji o udowodnionym działaniu rakotwórczym na ludzi.

W związku z tym wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) dotyczy ogólnie wszystkich pyłów drewna, a nie tylko pyłów drewna twardego.

Projekt rozporządzenia został opracowany w związku z koniecznością wdrożenia do prawa krajowego postanowień zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2398 z dnia 12 grudnia 2017 oraz w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 roku.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 11 grudnia 2019 roku.

Uwagi do projektu można zgłaszać w ciągu 21 dni.

Przeczytaj teraz

Zdrowie społeczeństwa to inwestycja, a nie wydatek

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 30.11.2019

Skupiamy się na medycynie naprawczej, zapominając, że potencjał do poprawy polskiej ochrony zdrowia tkwi w profilaktyce – mówiła Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med podczas V Kongresu Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.

Kongres, który odbył się 28 i 29 listopada 2019 na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, przebiegał pod hasłem „Zdrowie społeczeństwa to inwestycja, a nie wydatek”.

W dyskusji panelowej „Zdrowy pracownik – zdrowa gospodarka” Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med i Wiceprezydent Pracodawców RP mówiła o tym, jak budować dobry system opieki nad pracownikiem i jak powinien być finansowany, by pozytywne efekty odczuli wszyscy – pracownicy, pracodawcy i państwo.

– Skupiamy się na medycynie naprawczej, zapominając, że potencjał do poprawy polskiej ochrony zdrowia tkwi w profilaktyce. Zwiększenie i usystematyzowanie wydatków jest niezbędne. Profilaktyka powinna stać się też integralną częścią badania lekarza medycyny pracy – mówiła podczas Kongresu Anna Rulkiewicz. – Nie będzie łatwo zmierzyć się z nowymi wyzwaniami w zdrowiu, jakie niosą ze sobą choroby cywilizacyjne czy demografia. Mamy jednak narzędzia, które mogą być wsparciem dla systemu w tej nierównej walce. Rozmawiajmy o ubezpieczeniach zdrowotnych i roli profilaktyki – dodała.

Pracodawcy RP oraz Pracodawcy Medycyny Prywatnej wiele razy podkreślali, że model medycyny pracy trzeba zweryfikować w kierunku profilaktyki dostosowanej do wyzwań cywilizacyjnych i zmieniających się warunków pracy.

Czytaj na ten temat: Model medycyny pracy trzeba zmodyfikować>>>

Celem działalności Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego jest upowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie zdrowia publicznego oraz szerzenie postępu w tej dziedzinie, inspirowanie działalności naukowo-badawczej w dziedzinie zdrowia publicznego oraz ułatwianie członkom Towarzystwa prowadzenia tej działalności. Wśród celów jest także podnoszenie zawodowych i naukowych kwalifikacji członków Towarzystwa oraz opracowywanie optymalnych programów i metod kształcenia pracowników systemu ochrony i promocji zdrowia oraz współdziałanie w prowadzeniu szkoleń.

Przeczytaj teraz

CM Medyk: medycyna pracy w Dębicy

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 8.09.2019

Od 10 września 2019 w Dębicy przy ulicy Kwiatkowskiego 1 rozpocznie działalność nowa przychodnia medycyny pracy prowadzona przez Centrum Medyczne Medyk z Rzeszowa. Zlokalizowana będzie w budynku, w którym Medyk od lipca 2019 prowadzi poradnię podstawowej opieki zdrowotnej i gabinet zabiegowy.

Przychodnia medycyny pracy do końca roku 2019 będzie działała dwa razy w tygodniu, jednak w razie zwiększonego zapotrzebowania na jej świadczenia właściciele Centrum zapowiadają rozszerzenie grafiku lekarzy i liczby specjalistów.

Placówka będzie oferowała konsultacje specjalistów, oprócz lekarza medycyny pracy będą to: okulista, laryngolog i neurolog.

W przychodni będzie także działać pracownia psychologiczna, która będzie funkcjonować od poniedziałku do piątku. Będą tutaj dostępne badania diagnostyczne- audiometria, spirometria, badania EKG i RTG, będzie także działać punkt pobrań. Badania diagnostyczne, laboratoryjne oraz psychotechniczne będzie można wykonywać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy przychodni.

Czytaj także: Enel-Med wprowadza konsultacje medyczne w miejscu pracy>>>

Dębica zlokalizowana jest około 55 km od Rzeszowa.

Centrum Medyk prowadzi w Rzeszowie 10 przychodni, które działają przy ulicach Powstańców Warszawy,  Łukasiewicza,  Siemiradzkiego, Hoffmanowej,  Piłsudskiego, Lisa Kuli, Leskiej, Dąbrowskiego, Szopena oraz Obrońców Poczty Gdańskiej.

Centrum prowadzi też przychodnię w Mielcu, Sędziszowie Małopolskim, Boguchwale, w Leżajsku, w Jasionce, w Łączkach Kucharskich a także dwie stacje dializ – w Leżajsku oraz w Rzeszowie.

Placówki oferują świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne, usługi stomatologiczne i w zakresie medycyny pracy oraz diagnostykę. Oferują też rehabilitację.

Właścicielem Centrum Medycznego Medyk, które działa już od 30 lat, jest lekarz Stanisław Mazur.

Przeczytaj teraz

Od 1 września– zmiany w badaniach uczniów

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 31.08.2019

1 września 2019 weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów.

Rozporządzenie określa zakres i tryb oraz sposób dokumentowania badań lekarskich tych kandydatów i uczniów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub stażu uczniowskiego są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Dotyczy ono także doktorantów, którzy w trakcie kształcenia są narażeni na działanie takich czynników.

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej partnerem Forum Ekonomicznego w Krynicy>>>

Przepisy rozporządzenia będą obowiązywały również w stosunku do uczestników studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Rozporządzenie określa zawartość skierowania na badanie, sposób jego przeprowadzania oraz zawartość zaświadczenia lekarskiego.

Od orzeczenia lekarskiego osobie badanej oraz placówce dydaktycznej będzie przysługiwało odwołanie wnoszone w ciągu 14 dni, lekarz będzie je przekazywał w ciągu 7 dni do podmiotu odwoławczego, który także w ciągu 14 dni przeprowadzi badanie w trybie odwoławczym. Zaświadczenie lekarskie wydane w trybie odwoławczym będzie ostateczne.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 30 sierpnia 2019 (poz. 1651).

Przeczytaj teraz

Nowe gabinety w przychodni Gajda-Med

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 11.08.2019

W przychodni Gajda-Med w Pułtusku oddano do użytku trzy nowe gabinety lekarskie. Inwestycja była realizowana w związku z dynamicznym rozwojem w Centrum Medycznym Gajda – Med poradni medycyny pracy oraz pracowni badań psychologicznych.

Centrum Medyczne Gajda-Med jest jednym z czołowych podmiotów medycznych w województwie mazowieckim, oferujących świadczenia w zakresie medycyny pracy.

Ze świadczeń Centrum w tym zakresie korzystają między innymi firmy z Pułtuska a także z Warszawy.

Przychodnia Gajda-Med, w której otwarto nowe gabinety, zlokalizowana jest przy ulicy Piotra Skargi 23/29.

Czytaj także: Gajda-Med Szpitalem Roku Hipokrates Mazowsza 2019>>>

Świadczenia w zakresie medycyny pracy oferuje także placówka Gajda-Med przy ulicy 3 Maja 5 w Pułtusku.

W Pułtusku Grupa Gajda-Med prowadzi także szpital powiatowy.  W sumie prowadzi ponad 20 placówek, zlokalizowanych w Warszawie oraz na terenie województwa mazowieckiego.

Centrum Medyczne Gajda-Med powstało w 1998 roku. Założycielem i dyrektorem Centrum jest dr n. med. Robert Gajda.

Przeczytaj teraz

Jest jednolity tekst ustawy o służbie medycyny pracy

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.06.2019

W Dzienniku Ustaw RP  opublikowane zostało obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy z 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy , uwzględniającego szereg wprowadzonych zmian.

Zmiany w ustawie wprowadzone zostały poprzez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Prawo oświatowe.

Ustawa zawiera między innymi zapis, że służba medycyny pracy realizuje swoje zadania w stosunku do kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub stażu uczniowskiego są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Zapis ten związany jest z nowelizacją ustawy Prawo oświatowe, która wejdzie w życie 1 września 2019 roku.

Zadania służby medycyny pracy wykonują lekarze, pielęgniarki, psycholodzy i inne osoby o kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonywania wielodyscyplinarnych zadań tej służby.

Natomiast jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy są podmioty wykonujące działalność leczniczą w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, z wyłączeniem pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w formach określonych odrębnymi przepisami, zwane dalej „podstawowymi jednostkami służby medycyny pracy”, a także wojewódzkie ośrodki medycyny pracy.

Czytaj także: Będą nowe przepisy w sprawie substancji chemicznych>>>

Zadania służby medycyny pracy realizują, w zakresie i na zasadach określonych w ustawie pielęgniarki wykonujące indywidualną praktykę pielęgniarską, indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarską, grupową praktykę pielęgniarską oraz psycholodzy.

Zadania te realizują także jednostki badawczo-rozwojowe i jednostki organizacyjne uczelni medycznych, prowadzące działalność w dziedzinie medycyny pracy.

Ustawa określa zadania służby medycyny pracy dotyczące ograniczenia szkodliwego wpływu pracy na zdrowie, zadania z zakresu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, prowadzenia ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologia zawodową, organizowania i udzielania pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach w miejscu pracy, prowadzenia analiz stanu zdrowia pracowników, a zwłaszcza występowania chorób zawodowych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 6 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 25 czerwca 2019 roku.

Przeczytaj teraz

Tytuł Turbina Polskiej Gospodarki dla Lux Med

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 7.06.2019

Grupa Lux Med została wyróżniona tytułem Turbiny Polskiej Gospodarki. W zestawieniu, przygotowanym przez redakcję Gazety Finansowej, wskazano najlepsze produkty skierowane do małych i średnich firm. Lux Med został wyróżniony w kategorii Opieka Medyczna – pakiety medyczne dla firm od 2 do 50 pracowników.

Grupa Lux Med oferuje pięć wariantów opieki medycznej dla firm z segmentu MŚP. Klienci mogą zdecydować się na opiekę w wariancie podstawowym, standardowym, rozszerzonym, kompleksowym lub premium. Wybór oferty Lux Med dla MŚP daje dostęp do największej sieci placówek na terenie całego kraju.

– Takie wyróżnienie cieszy nasz szczególnie, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę, że prywatna opieka medyczna jest dziś często wskazywana jako najważniejszy benefit pozapłacowy. Widać to zwłaszcza teraz, kiedy mamy do czynienia z rynkiem pracownika i pracodawcy szukają skutecznych narzędzi, które pozwolą im przyciągnąć do siebie najbardziej wartościowych pracowników. Należy też pamiętać, że zdrowy pracownik to po prostu efektywny pracownik i posiadanie opieki medycznej po prostu się opłaca. Nasza oferta pozwala elastycznie dopasować zakres świadczeń w zależności od faktycznych potrzeb klienta i jego zespołu – mówi Bartosz Kapczyński, członek zarządu ds. sprzedaży i obsługi klienta w Grupie Lux Med.

Pracodawcy mogą skorzystać również ze świadczeń w ramach medycyny pracy – oferta zawiera pełny zakres usług i uwzględnia wszystkie badania i konsultacje lekarskie wymagane prawem. Pracownicy mogą umówić się na badania za pośrednictwem ogólnopolskiej infolinii oraz online, korzystając z Portalu Pacjenta.

Lux Med zapewnia też dostęp do wielu rozwiązań online, które ułatwiają korzystanie z opieki medycznej, między innymi e-skierowań medycyny pracy, e-recepty, konsultacji  z lekarzem lub pielęgniarką za pośrednictwem czatów i videochatów czy odbiór wyników badań na Portalu Pacjenta. Istnieje też możliwość zapewnienia opieki medycznej rodzinom pracowników.

Czytaj także: Model medycyny pracy trzeba zmodyfikować>>>

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 000 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 220 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, w tym placówki ambulatoryjne, diagnostyczne i szpitale, a także ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny oraz ponad 2600 poradni partnerskich.

Firma zatrudnia 15 000 osób, około 6500 lekarzy i 4000 wspierającego personelu medycznego.

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Przeczytaj teraz

Enel-Med wprowadza konsultacje medyczne w miejscu pracy

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 1.06.2019

Enel-med, jako lider rynku e-usług medycznych, postanowił zrewolucjonizować system pracowniczej opieki zdrowotnej i umożliwić konsultacje medyczne dla pracowników w godzinach pracy, bez konieczności opuszczania biura i stania w korku w drodze do przychodni.

Decyzja o zastosowaniu takiego rozwiązania zapadła w odpowiedzi na galopujące zainteresowanie usługami lekarskimi on-line. W ciągu dwóch lat od wprowadzenia do oferty firmy e-wizyt, zanotowano 180-procentowy wzrost liczby pacjentów, korzystających z tego typu konsultacji medycznych. Grafiki dyżurujących lekarzy są wypełniane niemal w stu procentach.

Usługa Medispot to dedykowany konkretnej firmie grafik lekarza internisty, który sprawia, że konsultacje są dostępne prawie od razu. Grafik taki jest ustalany z wyprzedzeniem, w zależności od zapotrzebowania i wielkości przedsiębiorstwa.

Konsultacja lekarska odbywa się w nowoczesnej kabinie o minimalistycznym designie, której wyciszone i wentylowane wnętrze zapewniają intymność. Kabina wyposażona jest w tablet, klawiaturę i podłączenie do platformy e-wizyt.

– System ten można także wykorzystywać do realizacji e-wizyt w ośmiu innych specjalnościach lekarskich, dostępnych w ofercie pakietowej enel-med – między innymi dermatologa czy endokrynologa. Jak pokazują badania, troska o zdrowie, szybka diagnoza i celowane leczenie, to klucz do możliwości efektywnej pracy. Odkładanie konsultacji na później, brak czasu na wizytę w przychodni skutkuje zbyt późnym podjęciem leczenia, co jest niekorzystne dla pacjenta – mówi Michał Florczak, kierownik medyczny ds. medycyny wyjazdowej i telemedycyny z centrum medycznego enel-med.

Medispot można traktować zarówno jako nową składową benefitów, oferowanych do tej pory pracownikom korzystającym z opieki medycznej, jak i samodzielną usługę dla firm nie korzystających jeszcze z programów opieki abonamentowej.

Czytaj także: Telemedycyna – element efektywnej opieki nad pacjentem>>>

Jest to kolejny etap cyfryzacji medycyny, prowadzonej przez enel-med. Innym jego elementem jest doskonale odbierana aplikacja medyczna, za pomocą której w stacjonarnych placówkach enel-med umawiana jest już co czwarta wizyta.

– Widzimy wyraźnie, że młodzi ludzie – w wieku między 20 a 30 rokiem życia – poszukują nowoczesnego podejścia do medycyny i leczenia. To grupa, która niekoniecznie potrafi poruszać się w publicznym systemie ochrony zdrowia, ale od najmłodszych lat doskonale odnajduje się w sieci. Naszym wyzwaniem jest, by zapewnić ochronę zdrowia w naturalnym dla nich środowisku – mówi prezes firmy enel-med Jacek Rozwadowski.

Ale usługa Medispot nie ogranicza się tylko do osób urodzonych w końcówce XX wieku. Według badań, aż 80 procent Polaków korzysta codziennie z Internetu. Średnio co drugi załatwia sprawy urzędowe za pośrednictwem e-administracji. Wielu zarządza swoją gotówką za pomocą bankowych aplikacji mobilnych czy płaci kartami w smartfonach. Do tego aplikacje sportowe, lokalizacyjne czy w końcu zdrowotno-medyczne – według raportu Deloitte’a tylko tych ostatnich jest w Polsce 325 tysięcy.

Grono osób zainteresowanych e-medycyną wyraźnie rośnie, a ponieważ statystycznie spędzamy w pracy więcej czasu niż inne narody w Europie – według raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytetu Jagiellońskiego to 44 godziny tygodniowo – naturalna jest chęć zapewnienia odpowiedniej opieki także w miejscu aktywności zawodowej. Podstawową formą są oczywiście pakiety opieki abonamentowej dla pracowników, ale Medispot ma być rozwiązaniem dla bardziej wymagających.

Przeczytaj teraz

Jasło: Centrum Medyk zamknęło przychodnię

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 1.04.2019

Centrum Medyczne Medyk z Rzeszowa 1 kwietnia 2019 zamknęło placówkę działającą w Jaśle, która oferowała świadczenia w zakresie medycyny pracy. Przychodnia działała przy ulicy Baczyńskiego 20A.

Placówka ta rozpoczęła działalność w roku 2018 i mieściła się w dwupiętrowym budynku, w którym wcześniej  mieścił się ośrodek terapii uzależnień.

Centrum Medyczne Medyk prowadzi także poradnie medycyny pracy w Rzeszowie, przy ulicy T. Rejtana 53, w Mielcu, przy ulicy Partyzantów 21, w Sędziszowie przy ulicy Piekarskiej 2b oraz w Jasionce, na północ od Rzeszowa, gdzie od stycznia 2018 działa Przychodnia Medycyny Pracy i Lekarzy Rodzinnych.

W sumie Centrum Medyk prowadzi w Rzeszowie 10 przychodni, które działają przy ulicach Powstańców Warszawy,  Łukasiewicza,  Siemiradzkiego, Hoffmanowej,  Piłsudskiego, Lisa Kuli, Leskiej, Dąbrowskiego, Szopena oraz Obrońców Poczty Gdańskiej.

Centrum prowadzi też przychodnię POZ w Boguchwale oraz także dwie stacje dializ – w Leżajsku oraz w Rzeszowie.

Czytaj: Model medycyny pracy trzeba zmodyfikować>>>

Przeczytaj teraz

Kampanie wellbeingowe Medicover

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 27.03.2019

Medicover Polska zatrudnia kilka tysięcy pracowników – lekarzy, pielęgniarek i wysoko wykwalifikowanych specjalistów. To z myślą o nich pod hasłem „Zdrowie przez cały rok” firma realizuje cykliczne kampanie wellbeingowe.

– Cele naszych działań są ściśle powiązane ze strategią biznesową, misją oraz wartościami Medicover Polska – mówi Aleksandra Mielniczuk, talent & development project manager, cytowana w raporcie „Na zdrowie! Jak dbać o kondycję zdrowotną pracowników”. – Chcemy kształtować w organizacji kulturę zdrowego stylu życia. Dodatkowo zależy nam na wzroście zaangażowania, utrzymaniu w firmie pracowników oraz przyciąganiu do niej nowych, utalentowanych ludzi – deklaruje.

Medicover Polska stara się dopasować oferowane w ramach programu aktywności do zróżnicowanych potrzeb pracowników. Informacje o tych potrzebach uzyskuje między innymi z cyklicznych badań opinii pracowników oraz analiz poziomu absencji. Dodatkowo zespół projektowy analizuje Raport Stanu Zdrowia Pracowników Medicover Polska.

Firma śledzi też uważnie trendy i najlepsze praktyki w obszarze wellbeing w Polsce i na świecie. Za przygotowanie i wdrożenie działań wellbeingowych odpowiada Medicover Polska Wellbeing Team, w którego skład wchodzą specjaliści ds. profilaktyki zdrowotnej, dietetycy, reprezentanci Pionu Komunikacji, Marketingu, BHP, HR oraz Fundacji Medicover.

Poszczególne działania są wspierane przez zarząd oraz ambasadorów kampanii – liderów biznesu. Ambasadorzy są jednocześnie „role modelami”, którzy promują prozdrowotne działania oraz sami biorą w nich aktywny udział. Istotną rolę pełnią także menedżerowie liniowi, którzy wspierają komunikację oferty i promują ją wśród pracowników.

Większość podejmowanych przez Medicover Polska działań w obszarze wellbeing koncentruje się wokół zdrowia, w wymiarach fizycznym, psychicznym i społecznym. W trosce o dobrostan fizyczny Medicover Polska zapewnia pracownikom dostęp do opieki medycznej, promocji zdrowego stylu życia, wartościowej diety oraz aktywności fizycznej.

W aspekcie dobrostanu psychicznego dba o wzmacnianie odporności psychicznej i redukcję poziomu stresu, natomiast w aspekcie dobrostanu społecznego – oferuje pracownikom bezpieczne i przyjazne miejsce pracy oraz możliwości wolontariatu pracowniczego.

Program „Zdrowie przez cały rok” jest realizowany od 2 lat. W 2017 roku firma przeprowadziła między innymi kampanię „Zmień styl bycia na zdrowy styl życia”, w ramach której odbyły się: konsultacje z dietetykiem, analizy składu ciała, treningi nordic walking i biegowe, konsultacje z trenerem fitness, seminaria na temat zmiany nawyków, zdrowe diety, analizowania etykiet spożywczych, wspólne „liczenie kroków” oraz bezpłatne plany dietetyczne. Ambasadorem kampanii był dyrektor ds. finansowych/członek zarządu, który zdecydował się na zmianę nawyków i na bieżąco dzielił się z pracownikami swoimi postępami.

Kolejna kampania Medicover Polska dotyczyła zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy. W jej ramach odbyły się warsztaty z ergonomistami, konsultacje ergonomiczne, audyt ergonomiczny stanowisk pracy, ćwiczenia z fizjoterapeutą, poradniki z zakresu dbania o układ ruchu, konkurs na najlepsze rozwiązanie zwiększające poziom bezpieczeństwa w pracy oraz szkolenia przeciwpożarowe. Nakręcono też filmy prezentujące proste ćwiczenia rozciągające. Ambasadorką kampanii była dyrektor ds. rozwoju operacyjnego, która przygotowała angażujące filmiki, promujące zasady ergonomii w miejscu pracy.

W ramach profilaktyki grypy i przeziębień Medicover Polska zaoferował pracownikom bezpłatne szczepienia, szkolenia oraz seminaria on-line. Dodatkowo udostępniono pracownikom w firmowej kuchni cytryny, miody i rozgrzewające herbaty. Ambasadorką kampanii była dyrektor ds. medycznych/członek zarządu, która regularnie szczepi się przeciwko grypie i aktywnie promuje tę formę profilaktyki w organizacji.

Czytaj także: 15,6 mld zł można zaoszczędzić dzięki inwestycji w zdrowie pracowników>>>

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Medicover Polska zorganizował kampanię „Podaruj cząstkę siebie na Święta”, która obejmowała akcję dawstwa szpiku kostnego dla osób cierpiących na nowotwory krwi, spotkania z dawcami oraz działania edukacyjne. Ambasadorkami kampanii były: regionalna dyrektor ds. sprzedaży oraz dyrektor zarządzająca w obszarze optyk & stomatologia, która oddała swoje próbki i intensywnie promowała akcję w organizacji.

W kolejnym roku firma postawiła na promocję aktywności fizycznej. W ramach kampanii „Rowerem do pracy” pracownicy wyciskali zdrowe kalorie na rowerach stacjonarnych,  nagrywali firmy promujące jazdę rowerem, brali udział w konkursach, mogli skorzystać ze zniżek na akcesoria oraz wzięli udział w rajdzie rowerowym „Razem przeciwko cukrzycy”. Ambasadorką kampanii była dyrektor ds. prawnych, fanka „dwóch kółek”, która regularnie przyjeżdża do pracy na rowerze.

W 2018 roku Medicover Polska nie zapomniał również o dzieciach pracowników. Zorganizowano dla nich konkurs plastyczny „Jak dbasz o swoje zdrowie”. Poza tym dedykowana dzieciom i rodzicom akcja obejmowała zniżki na zabawki i ubranka, promowanie oferty benefitów firmowych dla rodzin, miejsce parkingowe dla ciężarnych pracownic, materiały edukacyjne dotyczące praw i przywilejów rodzicielskich, komunikowanie rozwiązań organizacyjnych, wspierających powrót młodych mam do pracy (między innymi elastyczny czas pracy, home office). Ambasadorką kampanii była dyrektor ds. cyfrowego rozwoju biznesu, która dzieliła się swoimi pomysłami na aktywne spędzanie czasu z rodziną.

W roku tym ponownie miała miejsce akcja „Stop grypie i przeziębieniom”, w ramach której pracownicy masowo szczepili się przeciwko grypie oraz brali udział w seminariach i webinariach profilaktycznych. Dodatkowo, pracownicy mogli skorzystać z rabatów na zakup profesjonalnej odzieży termicznej.

W grudniu w ramach kampanii „Twoja krew – ważna sprawa” zorganizowano akcję zbierania krwi dla potrzebujących połączoną z badaniami profilaktycznymi i pokazami ratownictwa medycznego Akademii Medicover Polska. Ambasadorem kampanii był dyrektor Pogotowia Medicover Polska.

W 2019 roku zaplanowano kontynuację powyższych akcji oraz 2 nowe inicjatywy: kampanię zarządzanie energią oraz zero waste.

Pozytywne efekty programu to przede wszystkim wyższa świadomość pracowników w zakresie profilaktyki zdrowotnej, co ma odzwierciedlenie między innymi w rosnącej z roku na roku liczbie zaszczepionych przeciwko grypie czy w dbaniu pracowników o zdrową dietę, realna poprawa stanu zdrowia pracowników (spadek zwolnień z powodu chorób układu oddechowego, wzrost prawidłowego BMI u pracowników, zmniejszenie kosztów absencji) oraz wysoki poziom zaangażowania, przy jednoczesnych wysokich wynikach w obszarach: osobistego spełnienia, dumy z pracy w Medicover Polska oraz gotowości do polecenia firmy jako dobrego pracodawcy.

Medicover Polska jest laureatem pierwszej edycji konkursu Wellpower w kategorii dużych firm.

Czytaj o tym: Medicover wyróżniony za dbałość o zdrowie pracowników>>>

Medicover w Polsce od ponad 20 lat zapewnia swoim pacjentom pełną opiekę medyczną, obejmującą usługi ambulatoryjne, diagnostykę laboratoryjną i obrazową, stomatologię oraz kompleksową opiekę szpitalną. Usługi dostępne w formie abonamentów i ubezpieczeń medycznych przeznaczone są zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych. Od 2009 roku posiada również własny wielospecjalistyczny szpital na warszawskim Wilanowie.

Program realizowany przez Medicover Polska jest jednym z kilku programów dotyczących zdrowia pracowników, które zostały omówione w raporcie „Na zdrowie! Jak dbać o kondycję zdrowotną pracowników”, opracowanym przez Well.hr i PWC.

Czytaj na ten temat: Dbanie o dobrostan pracowników opłaca się>>>

.

Przeczytaj teraz

15,6 mld zł można zaoszczędzić dzięki inwestycji w zdrowie pracowników

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 20.03.2019

1004 zł – tyle można zaoszczędzić na kosztach choroby pracowników (na osobę) w skali roku, zapewniając im wysokiej jakości kompleksową opiekę zdrowotną – wynika z najnowszego raportu  „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2013-2017” przygotowanego przez Medicover Polska.

Jest to kwota o 278 zł wyższa w porównaniu z danymi z poprzedniego raportu. Ponad trzy czwarte tej kwoty można uzyskać dzięki inwestycjom w terapię infekcji dróg oddechowych oraz bólów pleców – dolegliwości generujących największe wydatki na leczenie wśród osób czynnych zawodowo.

– To już piąta odsłona raportu prezentującego stan zdrowia pracujących Polaków. Tegoroczna analiza objęła ponad 295 000 osób w wieku 18-67 lat, z czego 40 procent stanowiły osoby pomiędzy 30. a 39. rokiem życia. Raport pokazuje konieczność inwestowania w zdrowie osób aktywnych zawodowo, których problemy zdrowotne niosą ze sobą ryzyko obniżenia wydajności pracy, a co za tym idzie rosnące koszty pracodawcy – komentuje Artur Białkowski, wiceprezes zarządu Medicover Polska.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w czwartym kwartale 2017 roku, liczba osób zatrudnionych w Polsce przekroczyła 17 milionów. W oparciu o te dane autorzy raportu „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2013-2017” wyliczyli, że można zaoszczędzić przeszło 15,6 mld zł rocznie, gdyby umożliwić pracownikom dostęp do koordynowanej opieki ambulatoryjnej. To wzrost w porównaniu z poprzednim raportem o 4,6 mld zł.

– Wyniki dobitnie pokazują, że oszczędności pracodawcy, mogą z tego tytułu wynosić niemal 28 procent więcej, w porównaniu z poprzednim raportem przybliżającym perspektywę 2012-2016 – dodaje Artur Białkowski.

Czytaj także: Model medycyny pracy trzeba zmodyfikować>>>

Infekcje oddechowe oraz przewlekłe choroby układu ruchu (w tym bóle pleców) są jednymi  z najczęstszych przyczyn nieobecności w pracy – odpowiednio 26 procent i 8 procent osób otrzymuje od lekarza zwolnienie lekarskie z powodu tych dolegliwości. To właśnie one generują największe koszty opieki zdrowotnej.

Jednak eksperci Medicover Polska podkreślają, że właściwie dopasowana opieka medyczna umożliwia zredukowanie wydatków ponoszonych zarówno przez pracodawców, jak i cały system zdrowotny.

– Koszt leczenia infekcji dróg oddechowych przypadający na jednego pracownika objętego efektywną opieką lekarską można zredukować o 187 zł. Natomiast w przypadku bólów pleców jest to jeszcze bardziej zauważalna oszczędność. Doświadczenie Medicover Polska pokazuje, że koszt tego rodzaju dolegliwości przypadający na jednego pracownika pozostającego pod naszą opieką może być nawet 4 razy niższy niż w przypadku przeciętnego pracownika w Polsce. Tymczasem redukcja środków przeznaczanych na leczenie osób czynnych zawodowo jest istotna dla nas wszystkich, ponieważ to właśnie budżet państwa jest źródłem finansowania ich absencji w miejscu pracy oraz kosztów leczenia – komentuje dr n. med. Katarzyna Gorzelak-Kostrzewska – ekspert Medicover Polska, kierownik ds. profilaktyki i medycyny pracy, współautorka raportu.

Kluczowym aspektem, na który zwracają uwagę autorzy raportu, jest jakość oferowanej opieki zdrowotnej.

– Brak lub niewłaściwe leczenie nadciśnienia tętniczego, na które w Polsce cierpi blisko 4,5 miliona osób powyżej 50 roku życia, może doprowadzić do innych chorób układu sercowo-naczyniowego lub udaru mózgu – komentuje dr n. med. Katarzyna Gorzelak-Kostrzewska.

Tymczasem, jak wynika z raportu, pacjenci Medicover Polska są skutecznej leczeni na nadciśnienie od pacjentów z innych placówek ochrony zdrowia w Polsce – aż 62 procent z nich osiąga prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego (o 22 procent więcej od pacjentów z innych placówek).

Czytaj także: Medicover Polska partnerem raportu Nordic Insights>>>

Autorzy raportu wskazują, że spadek wydajności pracy spowodowany problemami zdrowotnymi może zostać zahamowany dzięki wdrażaniu długofalowych i wielowymiarowych programów profilaktyczno-leczniczych.

Specjaliści Medicover – po zdiagnozowaniu najczęstszych przyczyn absencji w pracy – zaoferowali swoim pacjentom rozwiązania adresowane do ich najpilniejszych potrzeb, czyli Medicover Express przeznaczony dla osób z prostymi infekcjami oddechowymi, poradnie bólu pleców, gdzie pacjent trafia pod opiekę fizjoterapeutów, oraz poradnie układu ruchu zajmujące się chorobami stawów.

– Zwłaszcza skoordynowana opieka nad pracownikami z bólami pleców wdrożona w Medicover trzy lata temu okazała się być istotnym czynnikiem wpływającym na redukcję kosztów leczenia – podsumowuje dr n. med. Katarzyna Gorzelak-Kostrzewska.

Raport „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2013-2017” został przygotowany w oparciu o dane Medicover  Polska oraz ogólnodostępne raporty ZUS i GUS.

Przeczytaj teraz
Porno Gratuit Porno Français Adulte XXX Brazzers Porn College Girls Film érotique Hard Porn Inceste Famille Porno Japonais Asiatique Jeunes Filles Porno Latin Brown Femmes Porn Mobile Porn Russe Porn Stars Porno Arabe Turc Porno caché Porno de qualité HD Porno Gratuit Porno Mature de Milf Porno Noir Regarder Porn Relations Lesbiennes Secrétaire de Bureau Porn Sexe en Groupe Sexe Gay Sexe Oral Vidéo Amateur Vidéo Anal