Projekt rozporządzenia: współpraca komisji lekarskich MSWiA ze służbą medycyny pracy

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 15.03.2019

Opublikowany został projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych MSWiA z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy.

Rozporządzenie określa sposób i tryb tego współdziałania. Wynika z niego, że jednostki medycyny pracy przekazują właściwej rejonowej komisji lekarskiej na jej wniosek zbiorcze informacje dotyczące stanu zdrowotnego funkcjonariuszy, chorób zakaźnych, niezdolności do pracy czy badań profilaktycznych. Rejonowa komisja lekarska przekazuje jednostkom medycyny pracy dane dotyczące problemów zdrowotnych i chorób w zakresie zdrowia psychicznego u funkcjonariuszy.

Wydanie nowego rozporządzenia w tej sprawie związane jest z koniecznością dodania do wymienionych w nim służb także Służby Ochrony Państwa i Straży Marszałkowskiej.

Funkcjonariusze tych służb, podobnie jak Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Służby Więziennej, podlegają komisjom lekarskim MSWiA.

Czytaj także: Model medycyny pracy trzeba zmodyfikować>>>

W projekcie rozporządzenia zrezygnowano z przekazywania przez rejonową komisję lekarską podległą MSWiA jednostkom służby medycyny pracy informacji dotyczących stwierdzenia u funkcjonariuszy chorób zakaźnych, przy których istnieje ryzyko przeniesienia zakażenia na inne osoby.

Uzasadnieniem tej zmiany jest fakt, że dane takie posiadają organy inspekcji sanitarnej, które ma obowiązek powiadamiać lekarz.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 15 marca 2019 roku.

 

Przeczytaj teraz

Model medycyny pracy trzeba zmodyfikować

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 8.03.2019

Pracodawcy nie są zadowoleni z obecnego modelu medycyny pracy, który jest modelem stricte orzeczniczym. Trzeba go zmodyfikować w kierunku profilaktyki dostosowanej do potrzeb wyzwań cywilizacyjnych i zmieniających się warunków pracy.

Pracodawcy w roku 2017 wydali 6,3 mld zł w związku z absencją pracowników, dlatego troska o zdrowie pracowników ma także wymiar ekonomiczny.

– Trzeba próbować robić zmiany małym krokami. Na pewno konieczne jest wprowadzenie w ramach medycyny pracy dodatkowych badań pod kątem chorób cywilizacyjnych – mówiła Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej podczas panelu dotyczącego medycyny pracy, który odbywał się 7 marca 2019 podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach.

– Zależy nam na tym, aby mieć w lekarzu partnera, który zna zdrowie pracowników danej firmy i  będzie mógł tworzyć razem z pracodawcami programy profilaktyczne. Jednocześnie jednak nie można obarczać pracodawcy dodatkowymi kosztami z tego tytułu – dodała.

Podkreśliła także, że pracodawcy często chcą wydać pieniądze na działania profilaktyczne, ale nie wiedzą jak i zdarza się, że wydają je niepotrzebnie. Lekarze medycyny pracy mogą służyć im pomocą w tym zakresie. Mogliby oni pełnić rolę lekarzy zakładowych, którzy kiedyś funkcjonowali w Polsce.

Paweł Wdówik z Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy, przypomniał, że system medycyny pracy był tworzony 20 lat temu, że mówi o badaniach obowiązkowych i fakultatywnych oraz że wiele kwestii w tym zakresie reguluje także Kodeks Pracy. Podkreślił, że warunki pracy się zmieniły i wiele czynników, na jakie kiedyś pracownicy byli narażeni, dzisiaj już nie stanowi zagrożenia. 

Czytaj także: Szukanie nowych źródeł finansowania – potrzebne także prywatnym podmiotom>>>

Sceptycznie jednak wyraził się na temat pomysłu wprowadzenia lekarzy zakładowych.

– Lekarz taki mógłby wykonywać tylko prosty zakres badań, tymczasem medycyna pracy wymaga wielu badań dodatkowych, co może zapewnić jedynie przychodnia – mówił. 

Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego z Sosnowca Renata Złotkowska stwierdziła, że lekarze medycyny pracy mogliby badać uczniów i robić tzw bilanse. 

Podczas dyskusji wspomniano także o braku rozporządzenia regulującego kwestię badań wykonywanych dla pracowników przez Sanepid, na przykład na nosicielstwo.

-Skoro nie ma aktu prawnego, ratunkiem są badania medycyny pracy – stwierdziła dyrektor Złotkowska. 

Na problem zdrowia psychicznego pracowników zwróciła uwagę Anna Rulkiewicz, mówiąc, że pracodawcy zgłaszają potrzebę pomocy w tym zakresie. 

– Jest to także kwestia organizacji środowisk pracy, tak aby sprostać warunkom zagrożeń zdrowia psychicznego – mówił Paweł Wdówik. 

Panel na temat medycyny pracy prowadził Marek Szozda, przewodniczący oddziału śląskiego Towarzystwa Medycyny Pracy.

Kongres Wyzwań Zdrowotnych odbywał się w Katowicach 7 i 8 marca 2019. Organizatorem przedsięwzięcia była Grupa PTWP. Pracodawcy Medycyny Prywatnej byli jego partnerem, a Grupa Lux Med – partnerem wspierającym.

Przeczytaj teraz

Pracodawcy Medycyny Prywatnej na IV Kongresie Wyzwań Zdrowotnych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 6.03.2019

7 i 8 marca 2019 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbywa się IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych. Przedstawiciele Pracodawców Medycyny Prywatnej będą uczestniczyć w panelach dyskusyjnych Kongresu.

Pierwszego dnia Kongresu prezes związku Anna Rulkiewicz będzie uczestniczyć w sesji inauguracyjnej, której tematy brzmi – Kierunki rozwoju systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Podczas sesji omawiane będą tematy finansowania świadczeń, kadr i płac w ochronie zdrowia i dostępu do specjalistów jako główne wyzwania w systemie opieki zdrowotnej z perspektywy decydentów, przedstawicieli pracowników ochrony zdrowia i pacjentów.

Uczestnicy panelu będą także dyskutować na temat struktury lecznictwa w Polsce.

Oprócz Anny Rulkiewicz w sesji udział wezmą także: Piotr Czauderna, kierownik, Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynator Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia na Uczelni Łazarskiego, zastępca przewodniczącego rady Narodowego Funduszu Zdrowia, Tomasz Hryniewiecki dyrektor Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Andrzej Jacyna, prezes NFZ, Jacek Kozakiewicz, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Jacek Krajewski, prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, Wojciech Kuśpik, wydawca Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł i portalu WNP.PL, Wojciech Kuta, redaktor naczelny Rynku Zdrowia, Stanisław Maćkowiak, prezes zarządu Federacji Pacjentów Polskich, Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Marzena Szuba, wiceprezydent Katowic oraz Łukasz Szumowski, minister zdrowia.

Czytaj także: Pracodawcy mogą być partnerem w realizacji zadań zdrowia publicznego>>>

Prezes Anna Rulkiewicz będzie także uczestniczyła w sesji zatytułowanej – Wkład niepublicznej medycyny w budowanie bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków.

Jej uczestnikami będą także – Adam Rozwadowski, założyciel Enel-Med, wiceprezes zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej, Jakub Swadźba, prezes spółki Diagnostyka, członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej, Tomasz Prystacki, prezes zarządu, Fresenius Nephrocare Polska Sp z o. o., członek zarządu, Pracodawcy Medycyny Prywatnej.

W panelu wezmą także udział – Janusz Cieszyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Adam Kozierkiewicz, ekspert ochrony zdrowia oraz Dorota Gałczyńska-Zych, dyrektor Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

Tematem dyskusji będzie miejsce i rola niepublicznej medycyny w systemie opieki zdrowotnej w Polsce, medycyna prywatna jako nośnik jakości, nowych technologii i inicjator systemowych zmian oraz możliwości ich wykorzystania, a także wydatki (publiczne i prywatne) na ochronę zdrowia w Polsce vs OECD  i sposoby ucywilizowania „ukrytego” współpłacenia pacjentów. Jednym z tematów będzie także współdziałanie obu sektorów na rzecz profilaktyki i leczenia w obliczu wyzwań systemowych.

Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP i prezes zarządu Centrum Medycznego Mavit, będzie natomiast uczestnikiem sesji pod tytułem – Medycyna publiczna i niepubliczna – nadzieje czy zagrożenia?.

Uczestnikami tego panelu będą także: Paweł Buszman, prezes zarządu American Heart of Poland SA, Lidia Gądek z Sejmowej Komisji Zdrowia, Dariusz Madera, dyrektor generalny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, Maciej Piróg prezes zarządu Polskiej Unii Szpitali Specjalistycznych z Konfederacji Lewiatan, Christoph Sowada, dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Adam Szlachta, prezes Nafis oraz Marek Wójcik, pełnomocnik zarządu Związku Miast Polskich.

Andrzej Mądrala i Anna Rulkiewicz będą także brali udział w sesji zatytułowanej „Medycyna pracy – dziś jutro”, której uczestnicy postarają się odpowiedzieć na pytanie – Czy obecny model medycyny pracy w Polsce spełnia oczekiwania pracodawców i pracowników?

Inne zagadnienia, które będą omawiane podczas tego panelu, to najważniejsze cele zmian w ustawie o służbie medycyny pracy, obecna oraz postulowana rola medycyny pracy w organizacji zdrowia publicznego, warunki efektywnej ewolucji medycyny pracy – od „czystego” orzecznictwa w kierunku doradczo-profilaktycznym, badania sanitarno-epidemiologiczne pracowników i konsultacje specjalistyczne dla lekarza medycyny pracy, świadomość pracodawców w zakresie badań profilaktycznych oraz skierowania na badania profilaktyczne a ocena ryzyka zawodowego.

W panelu będą także brać udział – Ryszard Szozda, przewodniczący Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, Paweł Wdówik z Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy – konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy oraz Renata Złotkowska, dyrektor Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.

Drugiego dnia Kongresu – 8 mara 2019 roku Piotr Soszyński, dyrektor ds. .systemów medycznych w Medicover będzie uczestniczył w sesji na temat telemedycyny w Polsce. Uczestnicy sesji będą mówili na temat rozwiązań telemedycznych w kontekście obniżania kosztów świadczeń oraz usprawnienia i przepływu informacji, o telemedycynie jako elemencie procesu diagnostyczno-terapeutycznego, o zdalnej opiece i monitorowaniu pacjenta po wypisie ze szpitala.

Uczestnikami panelu będą także: Jacek Czapla, dyrektor ds. medycznych Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o., Lech Poloński z III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Ernest Wiśniewski, wiceprezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Grzegorz Wrona, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej z Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Wojciech Zawalski, ekspert systemu ochrony zdrowia.

Wśród tematów poruszanych podczas Kongresu będą także nowe technologie w schorzeniach sercowo-naczyniowych, edukacja, finanse i zarządzanie oraz terapie.

Kongres organizuje Grupa PTWP S.A. Pracodawcy Medycyny Prywatnej są partnerem przedsięwzięcia.

Więcej informacji na temat Kongresu znajduje się na stronie www.hccongress.pl

 

Przeczytaj teraz

Lux Med: nowa oferta dla małych i średnich firm

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 6.03.2019

Lux Med wprowadził nową ofertę abonamentową dla małych i średnich firm. Dotyczy ona sektora przedsiębiorstw od jednoosobowych działalności gospodarczych po firmy liczące do 50 pracowników.

Przedsiębiorcy mogą wybrać zakres opieki spośród pięciu przygotowanych pakietów – od opieki podstawowej, aż po opiekę premium.

Pod opieką Grupy Lux Med pracownicy zyskują  dostęp do kompleksowej opieki medycznej, między innymi do konsultacji lekarzy wielu specjalności czy badań diagnostycznych. W nowej ofercie dla małych i średnich przedsiębiorstw dostępna jest również opieka stomatologiczna i badania w zakresie medycyny pracy. Istnieje również możliwość objęcia opieką medyczną bliskich pracowników, przy korzystaniu z pakietów partnerskich i rodzinnych.

Grupa Lux Med stawia na indywidualne podejście do współpracy z przedsiębiorstwami – do dyspozycji klientów jest dedykowany zespół do obsługi kontraktu.

Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową dla ponad 1 900 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 200 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, w tym placówki ambulatoryjne, diagnostyczne i szpitale, a także ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny oraz ponad 2600 poradni partnerskich.

Czytaj także: Lux Med: e-Recepta dostępna na Portalu Pacjenta>>>

Przeczytaj teraz

Wejherowo: medycyna pracy w JKmed

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 23.01.2019

Centrum medyczne JKmed z Wejherowa rozszerzyło zakres oferowanych usług o świadczenia w zakresie medycyny pracy. Placówka współpracuje z dużymi sieciami medycznymi oraz firmami ubezpieczeniowymi.

Wśród partnerów centrum jest Lux Med, Enel-Med, Polmed, CMP, a także PZU, Allianz, Signal Iduna i Compensa.

W ramach medycyny pracy JKmed zapewnia kompleksową obsługę firm w zakresie badań profilaktycznych pracowników, wizytacje stanowisk pracy oraz udział lekarza w komisji BHP.

Centrum oferuje podstawową opiekę zdrowotną oraz konsultacje specjalistyczne. Można tutaj wykonać badanie RTG, USG, badanie podoskopowe stóp czy spirometrię. Wykonywane są zabiegi w zakresie medycyny estetycznej.

Świadczenia oferowane przez placówkę są zarówno komercyjne jak i finansowane w ramach środków z NFZ.

Placówka mieści się przy ulicy Otylii Szczukowskiej 7. Działa od 2001 roku. Prowadzona jest przez JK med spółka cywilna.

Czytaj także: Wejherowo: centrum medyczne JKmed w nowej lokalizacji>>>

Przeczytaj teraz

Certus objął opieką pracowników urzędu marszałkowskiego

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 6.01.2019

Prywatna Lecznica Certus z Poznania od stycznia 2019 roku objęła profilaktyczna opieką zdrowotną pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Wybór Certusa nastąpił w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Umowa dotyczy roku 2019 i obejmuje badania wstępne, okresowe, kontrolne, a także udział lekarza medycyny pracy w komisji BHP.

W roku 2019 Certus będzie także kontynuował sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej nad pracownikami Izby Administracji Skarbowej a także Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu czy Oddziału Wielkopolskiego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czytaj: Izba Administracji Skarbowej pod opieką Certusa>>>

Prywatna Lecznica Certus prowadzi w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 262 szpital z trzema oddziałami – ogólnym, urologicznym i zabiegowym, oraz ambulatorium. Poza tym prowadzi trzy centra medyczne – dwa na terenie Poznania (przy ulicy Dąbrowskiego i Wagrowskiej) oraz jedno w Swarzędzu. W kwietniu 2018 roku Lecznica poszerzyła swoją działalność o nową przychodnię Zdrowie Rodziny, mieszczącą się na osiedlu Wichrowe Wzgórze 122 w Poznaniu, a w listopadzie 2018 – o przychodnię Art Medicum w Swarzędzu.

Usługi medyczne w placówkach Certus dostępne są zarówno odpłatnie, jak i w ramach umów z NFZ. Kontrakt przeznaczony jest na leczenie szpitalne i dotyczy chirurgii plastycznej, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ginekologii a także urologii. Placówka posiada także kontrakt na świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej.

Certus działa od 1992 roku, od 2017 roku wchodzi w skład Penta Hospitals International, międzynarodowej sieci szpitali, działającej w Polsce, Czechach i na Słowacji.

Przeczytaj teraz

CenterMed: świadczenia medyczne dla Uniwersytetu Warszawskiego

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 19.12.2018

CenterMed wygrał przetarg na świadczenie przez dwa lata (od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2020) usług medycznych dla pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Kwota, jaką zaproponowała spółka, to 507 399 zł.

W postępowaniu wpłynęły dwie oferty, drugą złożył PZU Zdrowie, który zaoferował kwotę 594 930 zł.

Kryterium oceny, oprócz zaproponowanej kwoty, która stanowiła 50 procent wagi, była dostępność w dzielnicy Śródmieście oraz w dzielnicy Ochota. W obu tych dzielnicach CenterMed posiada swoje placówki, prowadzi przychodnie przy ulicy Krakowskie Przedmieście 24/26 (na terenie Uniwersytetu Warszawskiego) oraz przy ulicy Mochnackiego 10, na Ochocie, w domu studenckim.

Świadczenie usług dla Uniwersytetu Warszawskiego polega na sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej, w tym na wykonywaniu lekarskich badań profilaktycznych (badania wstępne, okresowe, kontrolne), obejmuje też wykonywanie badań stwierdzających istnienie lub brak możliwości zakażenia prątkami gruźlicy, a także przeprowadzenie szczepień okresowych wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym pracę lub zatrudnionym na stanowiskach, na których występują narażenia w związku z wykonywaną pracą.

W ramach sprawowanej opieki jest też orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Czytaj także: CenterMed: akredytacja w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej>>>

W Warszawie CenterMed prowadzi także przychodnie przy ulicy Narbutta 85 (na Mokotowie), przy ulicy Żwirki i Wigury (dzielnica Włochy), przy ulicy Świeradowskiej (na terenie Uczelni Łazarskiego) oraz przy ulicy Waryńskiego 10a.

Placówki CenterMed działają także w Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Lublinie, Nowym Sączu i Bochni. W Krakowie działa Szpital CenterMed.

Placówki sieci oferują szeroką opiekę medyczną od badań diagnostycznych, poprzez medycynę pracy, konsultacje lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy specjalistów, zabiegi ambulatoryjne, rehabilitację, badania profilaktyczne i usługi stomatologiczne, aż po opiekę szpitalną. CenterMed współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz firmami ubezpieczeniowymi.

Przeczytaj teraz

Corten Medic: umowa na usługi medycyny pracy

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 12.12.2018

Corten Medic świadczy usługi medyczne dla kandydatów do pracy, pracowników i stażystów zespołu terenowego Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Kielcach oraz komisji lekarskich podległych MSWiA w Kielcach.

Oferta spółki została wybrana w wyniku przetargu. Umowa dotyczy świadczenia usług przez 36 miesięcy albo do wyczerpania środków przewidzianych na realizację tego zamówienia.

Cena brutto zaproponowana przez Corten Medic to 16 278 zł.

Liczba pracowników objętych świadczeniami to 9 pracowników biurowych zespołu terenowego w Kielcach Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, 4 lekarze orzecznicy oraz 2 pracowników biurowych Świętokrzyskiej Komisji Lekarskiej w Kielcach.

Corten Medic będzie wykonywał dla tych pracowników profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne), będzie wydawał orzeczenia w formie zaświadczeń do celów przewidzianych w kodeksie pracy.

Zapewni także udział lekarza medycyny pacy w opracowaniu oceny ryzyka zawodowego oraz w opiniowaniu spraw związanych z wypadkami przy pracy. Będzie również wykonywał badania konsultacyjne – okulistyczne na zlecenie Zakładu oraz inne usługi medyczne, zgodnie z przepisami prawa pracy.

Corten Medic prowadzi przychodnię w Kielcach w od września 2018 roku. Placówka zlokalizowana jest przy ulicy Zagnańskiej 84b, oferuje świadczenia w zakresie medycyny pracy oraz podstawą opiekę zdrowotną.

Czytaj: Corten Medic: pierwsza placówka w województwie świętokrzyskim>>>

Corten Medic prowadzi placówki w Radomiu- przy ulicy Beliny Prażmowskiego 33a, a także w Warszawie- przy ulicach Modzelewskiego 58, Makolągwy 21, Kijowskiej 1, Krakowskie Przedmieście 24/26, Etiudy Rewolucyjnej 48, Belgradzkiej 4/U10 oraz Pasaż Ursynowski 9.

Placówki Corten Medic oferują usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz konsultacje specjalistyczne (między innymi w zakresie ginekologii, onkologii, kardiologii czy okulistyki), a także rehabilitację i stomatologię.

Usługi oferowane przez placówki Corten Medic są zarówno komercyjne jak i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Właścicielem Corten Medic jest Tomasz Sikora.

 

Przeczytaj teraz

Izba Administracji Skarbowej pod opieką Certusa

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 5.12.2018

Prywatna Lecznica Certus z Poznania wygrała na kolejny rok przetarg na obsługę Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu w zakresie profilaktycznej opieki medycznej dla pracowników.

Także w 2018 roku Certus zapewniał obsługę IAS w tym zakresie.

Umowa dotyczy świadczenia usług w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019.

Opieką Certusa objęci będą pracownicy Izby Administracji Skarbowej i urzędów skarbowych z oddziałów w Poznaniu, Pile, Koninie, Kaliszu i Lesznie.

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro.

Prywatna Lecznica Certus prowadzi w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 262 szpital i ambulatorium. Poza tym prowadzi trzy centra medyczne – dwa na terenie Poznania (przy ulicy Dąbrowskiego i Wagrowskiej) oraz jedno w Swarzędzu. W kwietniu 2018 roku Lecznica poszerzyła swoją działalność o nową przychodnię Zdrowie Rodziny, mieszczącą się na osiedlu Wichrowe Wzgórze 122 w Poznaniu.

Czytaj: Poznań: nowe zabiegi w Lecznicy Certus>>>

Usługi medyczne w placówkach Certus dostępne są zarówno odpłatnie, jak i w ramach umów z NFZ. Kontrakt przeznaczony jest na leczenie szpitalne i dotyczy chirurgii plastycznej, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ginekologii a także urologii. Placówka posiada także kontrakt na świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej.

Certus działa od 1992 roku, od 2017 roku wchodzi w skład Penta Hospitals International, międzynarodowej sieci szpitali, działającej w Polsce, Czechach i na Słowacji.

Przeczytaj teraz

Mielec: przychodnia medycyny pracy w nowej lokalizacji

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 1.12.2018

3 grudnia 2018 roku przychodnia medycyny pracy w Mielcu, prowadzona przez Centrum Medyczne Medyk z Rzeszowa zmienia lokalizację. Zajmie nowy budynek obok dotychczasowej lokalizacji.

Nowa siedziba przychodni znajduje się przy ulicy Partyzantów 21. Dotychczas funkcjonowała w wynajętych pomieszczeniach w budynku obok – przy ulicy Partyzantów 23.

Przychodnia oferuje konsultacje specjalistyczne, wizyty u lekarza medycyny pracy i badania, które można wykonać na miejscu.

Centrum Medyczne Medyk prowadzi w Rzeszowie 10 przychodni, które działają przy ulicach Powstańców Warszawy,  Łukasiewicza,  Siemiradzkiego, Hoffmanowej,  Piłsudskiego, Lisa Kuli, Leskiej, Dąbrowskiego, Szopena oraz Obrońców Poczty Gdańskiej.

Czytaj: Rzeszów: nowy oddział dzienny w Centrum Medyk>>>

Centrum prowadzi też przychodnię POZ w Boguchwale i Przychodnię Medycyny Pracy w Sędziszowie a także dwie stacje dializ – w Leżajsku oraz w Rzeszowie.

W styczniu 2018 roku rozpoczęła działalność nowa Przychodnia Medycyny Pracy i Lekarzy Rodzinnych w Jasionce, na północ od Rzeszowa, w pobliżu lotniska. Nowa przychodnia medycyny pracy powstała także w Jaśle, przy ulicy Baczyńskiego 20a.

Przeczytaj teraz

Lux Med wprowadza e-skierowanie w medycynie pracy

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 17.10.2018

Lux Med jako pierwszy na rynku wprowadza aplikację usprawniającą proces realizacji badań w zakresie medycyny pracy. E-skierowania stanowią ułatwienie zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.

Jest to pierwsze w Polsce narzędzie do monitorowania ważności wydanych orzeczeń lekarskich oraz do elektronicznego zarządzania skierowaniami na badania w zakresie medycyny pracy. Pozwala ono firmom całkowicie zrezygnować z papierowych skierowań.

Zaletą aplikacji jest oszczędzenie czasu, a także prosta i intuicyjna obsługa. Przy użyciu aplikacji można wystawiać zbiorcze skierowania, można także automatycznie powiadamiać pracowników o konieczności wykonania badań, za pomocą sms-ów lub maili. Program przypomina także o konieczności wystawienia skierowania i pozwala na śledzenie statusu realizacji badań.  Dzięki temu minimalizuje się ryzyko niewykonania badań w wyznaczonym terminie.

Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową dla ponad 1 900 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 200 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, w tym placówki ambulatoryjne, diagnostyczne i szpitale, a także ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny oraz ponad 2600 poradni partnerskich.

Przeczytaj teraz

Ministerstwo Zdrowia promuje profilaktykę zdrowotną w miejscu pracy

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 11.08.2018

Ministerstwo Zdrowia zaprezentowało założenia programu „PracoDawca Zdrowia”, którego celem ma być promocja profilaktyki zdrowotnej w miejscu pracy oraz zwiększenie zgłaszalności pracowników na badania profilaktyczne pod kątem wykrywania chorób cywilizacyjnych (w szczególności nowotworów).

– Mam nadzieję, że inicjatywa ta pomoże rozpowszechnić ideę troski o zdrowie pracowników. Powinniśmy promować i dzielić się najlepszymi praktykami w tym zakresie – stwierdziła Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej. Członkowie związku niejednokrotnie podkreślali niewykorzystane możliwości medycyny pracy, która opierając się na ustawie z roku 1997 nie bierze pod uwagę obecnych wyzwań cywilizacyjnych oraz realnych potrzeb zdrowotnych pracowników.

Zgodnie z postulatami Pracodawców Medycyny Prywatnej oraz Pracodawców RP system ochrony zdrowia pracowników nie powinien opierać się tylko na orzecznictwie, tak jak to jest obecnie, ale powinien obejmować także profilaktykę. Jest to ważne szczególnie w obliczu zmian demograficznych i wobec starzenia się społeczeństwa.

Program „PracoDawca Zdrowia” ma charakter konkursu. Firmy, które wezmą w nim udział, będą ubiegały się o honorowy certyfikat „PracoDawca Zdrowia”. Będzie on przyznawany przez kapitułę, w skład której wchodzą eksperci z dziedziny zdrowia, pracodawcy oraz przedstawiciele związków zawodowych. Aby otrzymać certyfikat, pracodawcy muszą spełnić warunki dotyczące promocji aktywnego stylu życia, zwalczania wśród pracowników palenia tytoniu, wspierania badań profilaktycznych, udzielania pracownikom raz w roku minimum pół dnia wolnego w godzinach pracy w celu przeprowadzenia takich badań, a także działalności na rzecz ograniczenia stresu pracowników i ich ochrony ich przed działaniem substancji rakotwórczych i innych czynników kancerogennych w miejscu pracy.

Więc informacji na temat programu znajduje się na stronie PracoDawca Zdrowia>>>

Przeczytaj teraz

Rzeszów: CM Medyk wyróżnione za medycynę pracy

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 13.04.2018

Centrum Medyczne Medyk z Rzeszowa pod koniec marca 2018 roku zostało wyróżnione Znakiem Jakości „Laur Eksperta 2017/2018″ w kategorii: „Nowoczesna Medycyna Pracy”. Nagroda wręczana była w Rezydencji Belweder-Klonowa Kancelarii Prezydenta RP.

„Laur Eksperta” to jeden z najbardziej znanych ogólnopolskich konkursów i programów doradztwa konsumenckiego, którego celem jest wyróżnianie najlepszych produktów, marek i usług dostępnych na polskim rynku. Tytuł przyznawany jest przez kapitułę złożoną z naukowców najlepszych polskich uczelni.

Centrum Medyk posiada 27-letnie doświadczenie w zakresie badań medycyny pracy. Placówkom sieci zaufało prawie 5000 firm i instytucji państwowych.

Badania przeprowadzane są w komfortowych warunkach przy użyciu sprzętu wysokiej jakości. Można je wykonać w ciągu jednego dnia i w jednym miejscu.

Pracownicy placówek Centrum Medyk mówią w wielu językach (angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, ukraińskim, rosyjskim, bułgarskim), dzięki czemu mogą obsługiwać pacjentów zagranicznych. Posługują się również językiem migowym.

Centrum Medyczne Medyk prowadzi przychodnie w Rzeszowie, działają one przy ulicach Powstańców Warszawy,  Łukasiewicza,  Siemiradzkiego, Hoffmanowej,  Piłsudskiego, Lisa Kuli, Leskiej, Dąbrowskiego, Szopena oraz Obrońców Poczty Gdańskiej.

Centrum prowadzi też przychodnię POZ w Boguchwale i Przychodnię Medycyny Pracy w Mielcu oraz Sędziszowie a także dwie stacje dializ – w Leżajsku oraz w Rzeszowie.

8 stycznia 2018 roku rozpoczęła działalność nowa Przychodnia Medycyny Pracy i Lekarzy Rodzinnych w Jasionce, na północ od Rzeszowa, w pobliżu lotniska.

Nowa przychodnia medycyny pracy powstanie także w Jaśle, przy ulicy Baczyńskiego 20a.

Przeczytaj teraz

Konieczna jest zmiana finansowania opieki zdrowotnej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 10.03.2018

Zmiana finansowania systemu ochrony zdrowia jest moim zdaniem nieunikniona. Mamy dziś dużą niepewność co do publicznego finansowania ochrony zdrowia, która szczególnie dotyka podmioty prywatne. A są one przecież bardzo ważne dla pacjentów, którzy powinni mieć możliwość wyboru, gdzie chcą się leczyć. Dlatego powinniśmy ustrukturyzować prywatne wydatki na zdrowie – mówiła Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, który odbywał się w Katowicach od 8 do 10 marca 2018 roku.

– Państwo powinno określić co jest zagwarantowane w ramach finansowania publicznego i zabezpieczyć potrzeby osób gorzej sytuowanych. Jednocześnie powinno się stworzyć dobre warunki do rozwoju prywatnych ubezpieczeń finansowanych przez obywateli lub pracodawców – można tu sobie wyobrazić różne rozwiązania. Ważne by stworzyć ramy prawne i skutecznie zachęcić obywateli lub przedsiębiorców do takich ubezpieczeń. Takie dodatkowe źródło finansowania mogłoby wesprzeć świadczeniodawców medycznych – wyjaśnia portalowi medycynaprywatna.pl Anna Rulkiewicz.

Anna Rulkiewicz zwróciła uwagę, że świadczeniodawcy prywatni są integralną częścią większego ekosystemu,. Tym samym rzekome korzyści dla jednego sektora przy kłopotach drugiego to mit, co doskonale widać na przykładzie problemów z dostępnością kadr medycznych, które wszystkie podmioty, i publiczne i prywatne, odczuwają równie dotkliwie.

Prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej podkreśliła także wagę zmian w medycynie pracy, która obecnie opiera się głównie na orzecznictwie, podczas gdy mogłaby bardziej kompleksowo dbać o pracownika w zdrowiu.

– Uważam, że medycyna pracy mogłaby odegrać bardzo ważną rolę w profilaktyce, szczególnie chorób cywilizacyjnych. W ostatnich latach udało nam się tu osiągnąć pewien postęp. Pierwsze zmiany w postaci projektu nowelizacji stosownego rozporządzenia Ministra Zdrowia są właściwie gotowe. Niestety prace te zostały wstrzymane dobrych kilka miesięcy temu i mam głęboką nadzieję, że wraz z nowym otwarciem w Ministerstwie Zdrowia uda się ten impas przełamać, bo medycyna pracy w zmodyfikowanej formule mogłaby stanowić nieocenione wsparcie dla całego systemu w realizacji celów z zakresu zdrowia publicznego – tłumaczy Rulkiewicz.

Debata, w której brała udział prezes Rulkiewicz, dotyczyła najważniejszych zmian w systemie opieki zdrowotnej, finansowania ochrony zdrowia, struktury świadczeń zdrowotnych w Polsce oraz problemów kadrowych.

W panelu tym uczestniczyli między innymi: Wiceminister Zdrowia Marek Tombarkiewicz, p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Jacyna, przedstawiciele sejmowej Komisji Zdrowia – Beata Małecka-Libera, Lidia Gądek, Barbara Dziuk, Andrzej Sośnierz, ekspert Związku Powiatów Polskich Marek Wójcik oraz Prezes Fundacji My Pacjenci Ewa Borek.

Przeczytaj teraz
Porno Gratuit Porno Français Adulte XXX Brazzers Porn College Girls Film érotique Hard Porn Inceste Famille Porno Japonais Asiatique Jeunes Filles Porno Latin Brown Femmes Porn Mobile Porn Russe Porn Stars Porno Arabe Turc Porno caché Porno de qualité HD Porno Gratuit Porno Mature de Milf Porno Noir Regarder Porn Relations Lesbiennes Secrétaire de Bureau Porn Sexe en Groupe Sexe Gay Sexe Oral Vidéo Amateur Vidéo Anal