Operacje zaćmy w ramach NFZ w Centrum Zdrowia Tuchów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.04.2023

Centrum Zdrowia Tuchów od kwietnia 2023 roku wykonuje operacje zaćmy finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Zabiegi realizowane są w trybie jednodniowym.

Centrum systematycznie zwiększa zakres oferowanych usług i rozwija działalność. W drugiej połowie 2022 roku otwarte zostało hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej, pod koniec roku 2022 – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Siedliskach koło Tuchowa. Na początku roku 2023 w Tuchowie rozpoczęła działalność poradnia logopedyczna.

Orpea Polska otworzyła najnowszy Dom opieki premium w Warszawie

Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi działalność leczniczą w 12 lokalizacjach. Głównym miejscem udzielenia świadczeń jest Tuchów, gdzie zlokalizowane są między innymi 4 oddziały szpitalne – chorób wewnętrznych, ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny i chirurgii jednego dnia.

W Dąbrowie Tarnowskiej spółka prowadzi oddział ginekologiczno – położniczy, oddział neonatologiczny oraz Zakład Opiekuńczo – Leczniczy. CZT prowadzi także kilkanaście poradni specjalistycznych oraz zespół pracowni analitycznych i diagnostycznych.

Centrum Zdrowia Tuchów jest spółką, która została utworzona w 2007 roku i od 1 lutego 2008 roku rozpoczęła udzielanie świadczeń po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tuchowie.

Przeczytaj teraz

Nowe badanie w Centrum Medycznym Koneser

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.03.2023

Centrum Medyczne Damiana, działające przy Placu Konesera 10A w Warszawie, wprowadziło do swojej oferty nowe badanie – biomikroskopię ultradźwiękową jednego lub obu oczu (UBM).

UBM to badanie USG przedniego odcinka gałki ocznej przy zastosowaniu specjalnej sondy. Służy do diagnozowania zmian patologicznych rogówki, komory przedniej, kąta przesączania, tęczówki, soczewki i ciała rzęskowego, można je wykonać również przy zmętniałej rogówce.

Badanie UBM wykonuje się na leżąco, na otwartym oku, po znieczuleniu worka spojówkowego. Na oku ustawia się plastikową rozwórkę wypełnioną wodą destylowaną, w której sonda ultradźwiękowa penetruje przedni odcinek oka. Obraz tkanek oka oglądany jest na ekranie monitora. Badanie jest bezbolesne i nie wymaga skierowania, wykonywane jest u osób dorosłych.

Centrum Medyczne Damiana współpracuje ze Szpitalem Południowym

Centrum Medyczne Damiana przy placu Konesera prowadzi 22 gabinety lekarskie, punkt pobrań i gabinet zabiegowy. Można tutaj wykonać badania diagnostyczne (laboratoryjne, USG, EKG, testy alergologiczne, badania słuchu), skorzystać z konsultacji psychologicznych, logopedycznych, a także ze świadczeń w zakresie rehabilitacji, medycyny estetycznej oraz medycyny pracy i medycyny podróży.

Centrum Medyczne Damiana (CMD) istnieje od 1994 roku. Prowadzi osiem przychodni oraz szpital. Oferuje kompleksowy zakres konsultacji lekarzy, badań diagnostycznych: obrazowych i laboratoryjnych, rehabilitację i profilaktykę zdrowotna. W Szpitalu Damiana wykonywane są operacje w zakresie chirurgii ogólnej, ortopedii, okulistyki, laryngologii i ginekologii.

Centrum Medyczne Damiana należy do Grupy Medicover.

Przeczytaj teraz

Iniekcja doszklistkowa będzie świadczeniem ambulatoryjnym

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.02.2023

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia wprowadza do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nowe świadczenie pod nazwa „iniekcja doszklistkowa”.

Wprowadzenie tego świadczenia stanowi realizację rekomendacji prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Iniekcja doszklistkowa jest procedurą medyczną będącą podstawowym sposobem podawania do wnętrza gałki ocznej preparatów leczniczych. Stosowana jest w leczeniu szeregu różnych schorzeń oka: neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, cukrzycowego obrzęku plamki, niedrożności żył siatkówki, zakrzepu gałęzi żyły środkowej siatkówki, zapalenia wnętrza gałki ocznej, retinopatii cukrzycowej oraz krótkowzroczności patologicznej.

Wstrzyknięcie do ciała szklistego preparatu leczniczego umożliwia wysoce ukierunkowaną terapię lekową, maksymalizując dostarczanie leku terapeutycznego do tylnego bieguna oka, jednocześnie minimalizując toksyczność ogólnoustrojową. Korzyści z iniekcji zależą od leczonej patologii oka, ale zazwyczaj obejmują poprawę widzenia lub zapobieganie pogorszeniu widzenia. W przypadku infekcji korzyścią jest również bezpośrednie dostarczenie antybiotyku czy leku przeciwgrzybiczego do oka w pobliżu ogniska infekcji.

Centrum Medyczne Mavit liderem w zakresie operacji zaćmy

Obecnie iniekcja doszklistkowa finansowana jest ze środków publicznych w ramach programu lekowego oraz w ramach lecznictwa szpitalnego.

Wprowadzenie świadczenia „iniekcja doszklistkowa” pozwoli na podawanie pacjentom w trybie ambulatoryjnym steroidów, antybiotyków, leków przeciwgrzybiczych, leków przeciwwirusowych oraz leków immunosupresyjnych. Dostępność iniekcji doszklistkowej w ramach AOS będzie jednym z istotnych elementów terapii u pacjentów z rożnymi chorobami narządu wzroku.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 16 lutego 2023 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30 dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Okulistyka w Centrum Medycznym Ostrołęka

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.01.2023

Centrum Medyczne w Ostrołęce otworzyło nową poradnię, która oferuje świadczenia w zakresie okulistyki. Świadczenia poradni są komercyjne.

Poradnia działa w placówce przy ulicy 11 Listopada 51. W przychodni można skorzystać z konsultacji lekarzy kilkunastu specjalności, a także z leczenia stomatologicznego, badań medycyny pracy, rehabilitacji oraz porad dietetycznych.

W placówce wykonywane są badania USG, biopsja cienkoigłowa, można skorzystać ze świadczeń w zakresie leczenia niepłodności.

Świadczenia placówki są komercyjne.

Centrum Medyczne w Ostrołęce prowadzi także Centrum Medycyny Rodzinnej, zlokalizowane przy ulicy 11 Listopada 37, przychodnię oferującą świadczenia w ramach NFZ (podstawowa opieka zdrowotna, punkt szczepień). Działa tam także  punkt pobrań materiału do badań, prowadzony przez Alab Laboratoria.

Prywatne podmioty to istotny element systemu ochrony zdrowia

Centrum Medyczne w Ostrołęce posiada Akredytację Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny rodzinnej, prowadzenia staży kierunkowych z zakresu chorób wewnętrznych oraz staży kierunkowych z zakresu chorób dzieci.

Jest uprawnione do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza w zakresie medycyny rodzinnej oraz stażu podyplomowego lekarza dentysty.

Placówkę prowadzi Centrum Medyczne Ewa Burghard i wspólnicy spółka jawna, zarejestrowana w roku 2009. Wspólnikiem spółki jest także Agnieszka Suska-Szałkowska, lekarz dentysta.

Spółka prowadzi także Centrum Medyczne w Różanie (26 km od Ostrołęki), przy ulicy Gdańskiej 2, w którym działa poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, poradnie specjalistyczne, punkt pobrań sieci Alab i poradnia medycyny pracy. Oferowane jest leczenie stomatologiczne oraz badania diagnostyczne.

Przeczytaj teraz

Weiss Klinik inwestuje w nowoczesny sprzęt

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.12.2022

Weiss Klinik z Chorzowa zainwestowała w laser okulistyczny. Dzięki temu leczenie jaskry i chorób siatkówki w tej placówce jest teraz jeszcze bardziej bezpieczne.

IRIDEX IQ 577 to najnowocześniejszy laser okulistyczny, który stosowany jest w zabiegach fotokoagulacji siatkówki oraz w laseroterapii jaskry. System laserowy IQ 577 dostarcza impulsy laserowe w dwóch trybach: ciągłym i mikropulsowym, co umożliwia efektywne leczenie przy pomocy jednego urządzenia.

W działaniu lasera istotną rolę odgrywa rodzaj wykorzystywanej żółtej wiązki światła o długości fal 577 nm. Charakteryzuje się ona dużą transmisją przy przechodzeniu przez gęste struktury oka oraz niewielkim rozproszeniem, dzięki temu do uzyskania efektu terapeutycznego wystarcza mniejsza energia. To przekłada się na bezpieczeństwo i komfort pacjenta przy zabiegu. Technologia, jaką wykorzystuje urządzenie, wyróżnia się także najwyższym stopniem bezpieczeństwa.

Weiss Klinik realizuje programu lekowe

Technologia mikropulsów jest wskazana w takich schorzeniach oka jak jaskra, cukrzycowy obrzęk plamki, obrzęk plamki w przebiegu zakrzepu żyły środkowej siatkówki czy centralna retinopatia surowicza. Dzięki swoim funkcjom, laser mikropulsowy może również być wykorzystany do laseroterapii w kącie przesączania, ponieważ stanowi alternatywę dla selektywnej laserowej trabekuloplastyki (SLT).

Weiss Klinik specjalizuje się w laserowej korekcji wad wzroku, w leczeniu zaćmy i innych schorzeń okulistycznych.

Placówka posiada 22 łóżka do hospitalizacji pacjentów po zabiegach oraz prowadzi poradnie specjalistyczne – okulistyczną, chirurgii plastycznej i psychologiczną. Oferuje też zabiegi w zakresie chirurgii plastycznej.

Świadczenia Weiss Klinik są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

Placówka mieści się przy ulicy Wiejskiej 4 w Chorzowie. Działa tutaj również salon optyczny Weiss Optic wraz z pracownią optyczną.

Poradnia okulistyczna Weiss Klinik działa także w Krakowie (w Szpitalu św. Rafała).

Weiss Klinik należy do Grupy Scanmed.

Grupa Scanmed przejmuje wielkopolski Ars Medical

Przeczytaj teraz

CGM Genesis: jedyne w Polsce konsultacje w zakresie genetyki klinicznej i okulistyki

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.09.2022

Centrum Genetyki Medycznej Genesis z Poznania oferuje konsultacje genetyczne z jednym w Polsce specjalistą genetyki klinicznej, będącym jednocześnie specjalistą w zakresie okulistyki.

Okulistyka jest, obok neurologii dziedziną medycyny, w której diagnozuje się najwięcej chorób uwarunkowanych genetycznie. Obecnie opisanych jest ponad 1500 genetycznych chorób oczu. W większości są to choroby rzadkie, najczęstsza z nich – zwyrodnienie barwnikowe siatkówki występuje raz na 3500 urodzeń.

Każdy pacjent z rozpoznaniem czy podejrzeniem genetycznej choroby oczu powinien trafić do poradni genetycznej w celu weryfikacji rozpoznania i doboru testu genetycznego. Wynik takiego testu powinien być zinterpretowany przez lekarza genetyka. Badania genetyczne to jedyny sposób na wskazanie przyczyny choroby i określenie wadliwego genu i na potwierdzenie rozpoznania.

Centrum Genesis umożliwia konsultacje dotyczące chorób okulistycznych uwarunkowanych genetycznie. Prowadzi je jedyny w Polsce specjalista genetyki klinicznej i okulistyki – prof. dr hab. med. Maciej Krawczyński.

Centrum Medyczne Mavit liderem w zakresie operacji zaćmy

Centrum Genesis oferuje szeroki zakres analiz genetycznych obejmujących zarówno pojedyncze mutacje jak i duże badania panelowe NGS (Next Generation Sequencing).

Laboratorium specjalizuje się szczególnie w diagnostyce chorób genetycznych, wad wrodzonych oraz niepowodzeń rozrodu. W ofercie Genesis znajdują się również liczne badania genetyczne z zakresu między innymi neonatologii, pediatrii, neurologii,  ginekologii, andrologii, a także okulistyki.  Centrum udziela też konsultacji z zakresu poradnictwa genetycznego. Realizuje świadczenia w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Centrum Genetyki Medycznej Genesis działa od 1999 roku (początkowo działało jako Centrum Genetyki Medycznej, od 2009 roku pod obecną nazwą).

Poradnie Genetyczne Genesis działają w Poznaniu (przy ulicy Dąbrowskiego 77) oraz w Zielonej Górze (przy ulicy Towarowej 20).

Od 2017 roku Centrum należy do Grupy Diagnostyka, największej w Polsce sieci laboratoriów medycznych.

Nowe placówki sieci Diagnostyka

Przeczytaj teraz

Weiss Klinik realizuje programu lekowe

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.08.2022

Centrum Okulistyczne Weiss Klinik w Chorzowie realizuje programy lekowe finansowane przez NFZ – program lekowy w leczeniu DME – cukrzycowego obrzęku plamki żółtej oraz program lekowy dotyczący AMD (zwyrodnienia plamki żółtej).

Retinopatia cukrzycowa, w tym głównie cukrzycowy obrzęk plamki (DME) – to choroba związana z uszkodzeniem naczyń krwionośnych siatkówki oka, która pojawia się w przebiegu cukrzycy.

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił program lekowy w leczeniu DME 1 lipca 2021 roku. Program obejmuje diagnostykę i leczenie cukrzycowego obrzęku plamki żółtej DME za pomocą leku antyangiogennego (przewciało anty VEGF).

Centrum Medyczne Mavit liderem w zakresie operacji zaćmy

Weiss Klinik specjalizuje się w laserowej korekcji wad wzroku, w leczeniu zaćmy i innych schorzeń okulistycznych.

Placówka posiada 22 łóżka do hospitalizacji pacjentów po zabiegach oraz prowadzi poradnie specjalistyczne – okulistyczną, chirurgii plastycznej i psychologiczną. Oferuje też zabiegi w zakresie chirurgii plastycznej.

Świadczenia Weiss Klinik są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

Placówka mieści się przy ulicy Wiejskiej 4 w Chorzowie. Działa tutaj również salon optyczny Weiss Optic wraz z pracownią optyczną.

Poradnia okulistyczna Weiss Klinik działa także w Krakowie (w Szpitalu św. Rafała).

Weiss Klinik należy do Grupy Scanmed.

Przeczytaj teraz

Ventriculus: okulistyka po remoncie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.08.2022

Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus otworzyło nowy dział okulistyczny, który mieści się na 3 piętrze placówki. Działają tutaj 3 gabinety okulistyczne, gabinety optometryczne i blok operacyjny.

Zatrudnionych jest tutaj siedmiu specjalistów w zakresie okulistyki. Oferowane są konsultacje i diagnostyka okulistyczna dla dzieci i dorosłych, zabiegi laserowe, a także operacje zaćmy metodą fakoemulsyfikacji (finansowane przez NFZ oraz komercyjne), zabiegi zmian zwyrodnieniowych i zabiegi plastyczne powiek. Realizowany jest program lekowym AMD.

Ventriculus zlokalizowany jest przy ulicy Słowiańskiej 41 w Leszcznie. Działa tutaj poradnia podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradnie, w których przyjmuje kilkudziesięciu specjalistów. Placówka oferuje także leczenie stomatologiczne, badania w zakresie medycyny pracy, rehabilitację, zabiegi medycyny estetycznej, diagnostykę laboratoryjną i obrazową (USG, RTG, endoskopia, mammografia oraz badanie rezonansu magnetycznego).

W oddziale szpitalnym wykonywane są zabiegi w zakresie chirurgii ogólnej, plastycznej, naczyniowej, szczękowo-twarzowej, gastroenterologii, ortopedii, otolaryngologii oraz urologii.

Centrum Medyczne Mavit liderem w zakresie operacji zaćmy

Od 2019 roku działa także oddział Ventriculus w Kościanie.

Świadczenia Centrum są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

Ventriculus działa od 1992 roku. Placówkę prowadzi Ventriculus Leszczyńskie Centrum Medyczne sp. z o.o., której zarząd tworzą: Ryszard Baranowski (prezes zarządu), Izabela Baranowska, Agnieszka Przymencka oraz Artur Paszkowski (wiceprezesi zarządu).

Źródło: Ventriculus

Przeczytaj teraz

Medicover Optyk otworzył salon w Szczecinie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.06.2022

1 czerwca 2022 w biurowcu Oxygen w Szczecinie, zlokalizowanym przy ulicy Malczewskiego 26, rozpoczął działalność najnowszy salon optyczny Medicover Optyk. Jest to już 14. salon optyczny działający pod marką Medicover Optyk. Placówka stanowi uzupełnienie oferty Medicover w Szczecinie, gdyż na terenie obiektu Oxygen firma prowadzi od lat swoje centrum medyczne.

Badania optometryczne i konsultacje

W nowym salonie optycznym klienci mogą poddać się profesjonalnemu badaniu optometrycznemu, a także uzyskać poradę specjalistów w zakresie doboru okularów czy soczewek kontaktowych.

-W każdym salonie Medicover Optyk oferujemy badania optometryczne, wykonywane przez akredytowanych optometrystów, a także doradztwo w procesie dobierania szkieł korekcyjnych, opraw okularowych i soczewek kontaktowych. Oprócz specjalistycznej kadry i nowoczesnych technologii (między innymi urządzenia Visioffice®, które umożliwia spersonalizowane pomiary optyczne), klienci mają do wyboru bogatą ofertę okularów korekcyjnych, przeciwsłonecznych i soczewek kontaktowych światowych marek – mówi Magdalena Lipczyńska, dyrektor Działu Medicover Optyk.

Dbałość o estetykę i desing

Ważnym elementem oferty Medicover Optyk, który ma odzwierciedlenie także w nowo powstałym salonie w Szczecinie, jest dbałość o wyjątkowe doświadczenia klientów.

Pozytywne doznania ma wzmocnić przemyślany design wnętrz. Do dyspozycji gości salonu oddana jest strefa „chillout”, w której w komfortowych warunkach można odbyć konsultację ze specjalistą, a także zregenerować siły w zacisznej atmosferze, delektując się filiżanką kawy na wygodnej kanapie.

Wystrój wnętrz łączy nowoczesność z elementami przytulnej klasyki – z dominującymi barwami złota i głębokiej zieleni, z wykorzystaniem eleganckiego weluru i ocieplających przestrzeń drewnianych elementów.

Medicover przejmuje sieć salonów Lynx Optique

Przeczytaj teraz

Nowoczesny system Verion™ w Centrum Medycznym Mavit

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.05.2022

W Centrum Medycznym Mavit w maju 2022 roku wprowadzony został do użytku nowoczesny system nawigacji obrazowej Verion™ – amerykańskiej firmy Alcon. Jest on wykorzystywany podczas operacji zaćmy ze wszczepem soczewek torycznych i wieloogniskowych.

Jest to system, który w połączeniu z platformą Argos, umożliwia opracowywanie indywidualnych planów chirurgicznych operacji zaćmy dla pacjentów z astygmatyzmem oraz z planowanym wszczepem soczewek wieloogniskowych.

Optymalne pozycjonowanie soczewki 

Podczas operacji urządzenie wyświetla wcześniej wyliczone parametry w czasie rzeczywistym i nakłada je na obraz widziany przez chirurga w mikroskopie. Verion™ rekomenduje również lokalizację nacięcia podczas operacji, właściwe pozycjonowanie soczewki wewnątrzgałkowej a poprzez wyświetlanie linii nawigacyjnych bezpośrednio na oku pacjenta sprawia, że chirurg może wszczepić soczewkę do oka zapewniając jej precyzyjne, optymalne pozycjonowanie i centrację.

Poza tym w urządzeniu zastosowana jest technologia działająca na zasadzie „eye-tracking”, czyli zaprogramowane informacje podążają za gałką oczną i wszelkie niespodziewane ruchy oka nie zakłócają działania systemu.

Centrum Medyczne Mavit działa od prawie 22 lat i obejmuje sieć czterech wysokospecjalistycznych ośrodków mieszczących się w Warszawie i Katowicach, które oferują świadczenia w zakresie okulistyki, laryngologii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej.

W 2019 roku Centrum Medyczne Mavit dołączyło do Grupy Lux Med.

Centrum Medyczne Mavit wszczepiło 100 soczewek najnowszej generacji

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne Mavit realizuje program lekowy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.02.2022

Centrum Medyczne Mavit w Warszawie realizuje program lekowy DME, dotyczący leczenia cukrzycowego obrzęku plamki, który prowadzony jest w ramach kontraktu z Narodowym funduszem Zdrowia.

Centrum Medyczne Mavit jest jedyną prywatną placówką, które realizują ten program w województwie mazowieckim. W sumie na terenie województwa program realizuje 9 placówek, w całej Polsce – 33.

Program ten został wprowadzony 1 lipca 2021 roku. Cukrzycowy obrzęk plamki to jedno z powikłań cukrzycy. Dzięki kompleksowemu programowi leczenia pacjenci mają szansę na zachowanie widzenia.

Czytaj także: Centrum Medyczne Mavit wszczepiło 100 soczewek najnowszej generacji>>>

Centrum Medyczne Mavit działa od prawie 22 lat i obejmuje sieć czterech wysokospecjalistycznych ośrodków mieszczących się w Warszawie i Katowicach, które oferują świadczenia w zakresie okulistyki, laryngologii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej.

W 2019 roku Centrum Medyczne Mavit dołączyło do Grupy Lux Med.

Przeczytaj teraz

Nowy salon Medicover Optyk w Łodzi dba o wzrok i słuch

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.02.2022

Od 1 lutego 2022 roku na terenie kompleksu biurowego Green Horizon przy ulicy Pomorskiej 106 w Łodzi działa nowy salon Medicover Optyk. Oprócz badań optometrycznych i doradztwa w zakresie doboru okularów i soczewek kontaktowych, salon optyczny Medicover po raz pierwszy w Łodzi oferuje… kompleksowe badanie słuchu i dobór aparatów słuchowych.

Klienci placówki mogą skorzystać ze spersonalizowanego pomiaru optycznego, realizowanego za pomocą technologii Visioffice®, która pozwala dobrać soczewki okularowe jak najlepiej dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Takie soczewki dają szansę w pełni wykorzystać możliwości okularów, osiągnąć szerokie pole widzenia, również w przypadku wysokich wad wzroku. Jednocześnie dobierane przez ekspertów w salonie oprawki dają klientowi poczucie najwyższej estetyki i komfortu użytkowania.

Po raz pierwszy w ofercie Medicover Optyk, w łódzkim salonie pojawiła się możliwość doboru, nieodpłatnego testowania i zakupu aparatu słuchowego.

-Od pewnego czasu, głównie na Zachodzie, zauważamy rosnącą tendencję do dobierania aparatów słuchowych w salonach optycznych. Korzystając z profesjonalnej diagnostyki i konsultacji specjalistów, pacjent w jednym miejscu może jednocześnie zadbać nie tylko o swój wzrok, lecz także o słuch – komentuje Magdalena Lipczyńska, dyrektor Działu Medicover Optyk.

-Szacuje się, że problem niedosłuchu dotyczy około 30 procent osób między 65. a 74. rokiem życia. Chcemy, korzystając z możliwości, jakie daje nam rozwój naszej sieci Medicover Optyk, zaoferować profesjonalną diagnostykę wykonaną przez dyplomowanego audiofonologa-protetyka słuchu i dopasować osobie z problemem niedosłuchu urządzenie, które będzie go wspierać w codziennym życiu – dodaje Malwina Świeciak, protetyk Medicover Optyk.

Gorsza jakość słyszenia, jak i widzenia, wpływają negatywnie na samopoczucie, relacje z najbliższymi i komfort życia. Tymczasem wellbeing jest jednym z fundamentów dobrego zdrowia. Medicover stawia na zintegrowaną opiekę i oferuje swoim pacjentom w Łodzi szeroki zakres usług.

-Salon Medicover Optyk jest uzupełnieniem szerokiego zakresu usług świadczonych przez Medicover w biurowcu Green Horizon przy ulicy Pomorskiej 106 w Łodzi. Pacjent, który decyduje się na leczenie w tym miejscu, jest otoczony holistyczną opieką, co wpisuje się w filozofię działania Medicover – dodaje Magdalena Lipczyńska.

Na terenie kompleksu Green Horizon funkcjonuje także centrum medyczne Medicover – Pomorska, a także centrum stomatologiczne Medicover Stomatologia – stworzone w koncepcie „Rytuał Uśmiechu”, który zakłada między innymi niestandardowy dla gabinetów dentystycznych projekt wnętrz zapewniający komfort emocjonalny, wielospecjalistyczne leczenie i wyjątkowy standard obsługi klienta.

Czytaj także: W Łodzi powstało nowe centrum Medicover Stomatologia>>>

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne Mavit wszczepiło 100 soczewek najnowszej generacji

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 26.01.2022

Centrum Medyczne Mavit wszczepiło swoim pacjentom już 100 soczewek premium najnowszej generacji – Alcon Arcrysof IQ Vivity. Soczewki wprowadzono na amerykański rynek w styczniu 2021 roku i wkrótce trafiły także do oferty Centrum Medycznego Mavit, jako do jednego z niewielu ośrodków w Polsce.

Pierwszy zabieg operacji zaćmy z wykorzystaniem Arcrysof IQ Vivity odbył się w szpitalu Mavit 7 kwietnia 2021. Przeprowadził go prof. dr hab. n. med. Marek Rękas.

Centrum Medyczne Mavit zostało także pierwszym w Polsce ośrodkiem referencyjnym Alcon z zakresu przeprowadzania zabiegów leczenia zaćmy. Dzięki uzyskaniu takiego statusu stało się międzynarodową placówką szkoleniową dla lekarzy.

Czytaj na ten temat: Centrum Medyczne Mavit ośrodkiem referencyjnym Alcon >>>

Soczewki – Alcon Arcrysof IQ Vivity.  należą do kategorii soczewek EDOF (Extended Depth of Focus) o wydłużonej ogniskowej, dzięki czemu jednocześnie zapewniają dobre widzenie do bliży funkcjonalnej (około 40 cm), na odległości pośrednie i do dali, przy ograniczeniu olśnień i efektu halo.

Centrum Medyczne Mavit działa od prawie 22 lat i obejmuje sieć czterech wysokospecjalistycznych ośrodków mieszczących się w Warszawie i Katowicach, które oferują świadczenia w zakresie okulistyki, laryngologii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej.

W 2019 roku Centrum Medyczne Mavit dołączyło do Grupy Lux Med.

Przeczytaj teraz

Nowy gabinet terapeutyczny w Weiss Klinik

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.12.2021

W chorzowskim centrum okulistycznym Weiss Klinik powstał gabinet, w którym pacjenci  mogą ćwiczyć wzrok. Centrum, które jest częścią Grupy Scanmed, to ośrodek specjalizujący się w leczeniu wad wzroku oraz chorób oczu u dzieci i dorosłych.

Celem rehabilitacji prowadzonej pod opieką specjalistów w nowym gabinecie jest świadoma kontrola wzroku, osiąganie większej sprawności wzrokowej, lepsza motoryka ciała (koordynacja wzrokowo-ruchowa), usprawnienie akomodacji a także poprawienie widzenia stereoskopowego.

Terapia widzenia jest przeznaczona zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Rodzaje terapii i częstotliwość wykonywanych ćwiczeń u każdego pacjenta dobierane są indywidualnie.

Ćwiczenia odbywają się w Weiss Klinik w gabinecie terapii widzenia oraz zalecane są do wykonywania w domu. W czasie całej terapii pacjenci są pod stałą kontrolą lekarza okulisty oraz zespołu optometrystów i ortoptystów.

Weiss Klinik specjalizuje się w laserowej korekcji wad wzroku, w leczeniu zaćmy i innych schorzeń okulistycznych.

Czytaj także: Złote Godło dla Centrum Medycznego Mavit w Programie Najwyższa Jakość Quality International>>>

Placówka posiada 22 łóżka do hospitalizacji pacjentów po zabiegach oraz prowadzi poradnie specjalistyczne – okulistyczną, chirurgii plastycznej i psychologiczną. Oferuje też zabiegi w zakresie chirurgii plastycznej.

Świadczenia Weiss Klinik są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

W głównej siedzibie Weiss Klinik w Chorzowie działa również salon optyczny Weiss Optic wraz z pracownią optyczną.

Placówka mieści się przy ulicy Wiejskiej 4 w Chorzowie.

Poradnia okulistyczna Weiss Klinik działa także w Krakowie (w Szpitalu św. Rafała).

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne Mavit ośrodkiem referencyjnym Alcon

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.10.2021

Centrum Medyczne Mavit zostało pierwszym w Polsce ośrodkiem referencyjnym Alcon z zakresu przeprowadzania zabiegów leczenia zaćmy. Dzięki uzyskaniu statusu ośrodka referencyjnego stało się międzynarodową placówką szkoleniową dla lekarzy.  

Jako ośrodek referencyjny Centrum będzie organizować specjalistyczne sesje przedoperacyjne (spotkania i dyskusje z obszaru techniki chirurgicznej, wymianę doświadczeń), operacyjne (udział w operacjach) a także pooperacyjne (omówienie przypadku, pytania i odpowiedzi, podsumowanie). 

Zapewniając wsparcie merytoryczne specjalistów na każdym etapie leczenia zaćmy oraz dając możliwość fizycznego uczestnictwa w zabiegach fakoemulsyfikacji, będzie się dzielić się z kadrą lekarską spoza swojego szpitala wiedzą i doświadczeniem.  

To kolejny etap realizowania misji, którą Centrum przyjęło od początku działalności, a której głównym celem jest dobro i zadowolenie pacjenta. 

Przystąpienie Centrum Medyczne Mavit do programu referencyjnego było możliwe po spełnieniu szeregu kryteriów, takich jak uznanie za eksperta w dziedzinie leczenia zaćmy, wysoko wykwalifikowani i wyszkoleni chirurdzy, korzystanie z produktów i urządzeń firmy Alcon, wykonywanie dużej liczby procedur oraz monitorowanie efektów refrakcyjnych po zabiegu usunięcia zaćmy. 

Czytaj także: Nowa prezes Centrum Medycznego Mavit >>>

Centrum Medyczne Mavit na pozycję eksperta w leczeniu zaćmy pracuje od ponad 21 lat. Przez ten czas specjaliści Centrum przeprowadzili ponad 66,5 tysiąca zabiegów usunięcia zaćmy.  

Z firmą Alcon, światowym liderem w obszarze okulistyki, Centrum Medyczne Mavit  współpracuje od wielu lat. Innowacyjne produkty tej marki pomagają specjalistom Centrum uzyskać najlepsze efekty leczenia.  

W Szpitalu Specjalistycznym Centrum Medycznego Mavit w Warszawie podczas diagnostyki i chirurgii zaćmy stosowane są nowoczesne systemy Alcon: Verion® – sprzęt wspierający kwalifikację pacjenta i proces wszczepiania soczewki wewnątrzgałkowej oraz Centurion® – sprzęt do fakoemulsyfikacji. Pozwalają one zautomatyzować te elementy procedury, które wykonywane ręcznie mogą być obarczone potencjalnym błędem. 

W codziennej praktyce leczenia zaćmy wykorzystywane są również zaawansowane soczewki wewnątrzgałkowe, które dodatkowo korygują wady refrakcji i jednorazowe zestawy chirurgiczne Custom-Pak® zapewniające najwyższą ochronę przed zakażeniami okołooperacyjnymi. 

Uzyskanie przez Centrum Medyczne Mavit statusu pierwszego w Polsce ośrodka referencyjnego w zakresie leczenia zaćmy to dowód prestiżu i zaufania.  

Dzięki podpisaniu umowy Centrum Medyczne Mavit będzie mogło dzielić się z Alcon informacjami na temat najlepszych praktyk, wsparcia badawczego i szkoleń w określonych obszarach, takich jak refrakcja, zaawansowane technologie, zaćma. Tym samym będzie mieć wpływ na działalność badawczo-rozwojową firmy i tworzenie rozwiązań jeszcze lepiej dopasowanych do potrzeb pacjentów. 

Centrum Medyczne Mavit działa od ponad 21 lat i obejmuje sieć czterech wysokospecjalistycznych ośrodków mieszczących się w Warszawie i Katowicach, które oferują świadczenia w zakresie okulistyki, laryngologii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej.   

W 2019 roku Centrum Medyczne Mavit dołączyło do Grupy Lux Med. 

Czytaj także: Pracownicy Centrum Medycznego Mavit wyróżnieni przez Lux Med>>>

Przeczytaj teraz

Przychodnia Medeus zainwestowała w nowy sprzęt 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.07.2021

Przychodnia Medeus ze Śremu, w województwie wielkopolskim, kupiła nowy sprzęt, służący do diagnostyki USG, do diagnostyki okulistycznej oraz do wykonywania zabiegów w zakresie okulistyki.  

Gabinet okulistyczny wzbogacił się o najnowszej generacji aparat OCT, służący do koherentnej tomografii okulistycznej oraz laser okulistyczny Yag, stosowany w operacjach zaćmy. 

Do placówki trafił także nowy aparat USG GE Voluson S6, wykorzystywany w badaniu wielu narządów. 

Medeus oferuje konsultacje specjalistycznej, między innymi alergologa, kardiologa, dermatologa, ginekologa, chirurga naczyniowego, urologa, ortopedy, pulmonologa, psychiatry czy psychologa.  

W placówce działa punkt pobrań spółki Diagnostyka. 

Czytaj także: Diagnostyka realizuje program Profilaktyka 40 PLUS >>>

Na miejscu wykonywane są także drobne zabiegi chirurgiczne, badania diagnostyczne (USG, EKG, spirometria, badania Holterowskie), drobne zabiegi dermatologiczne i testy alergiczne.  

Świadczenia oferowane w placówce są komercyjne. 

Placówka mieści się przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 7 G, lok. H, na parterze budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach wynajmowanych od firmy MarcoPolo, właściciela obiektu. Działa od roku 2013.  

Przychodnię prowadzi Medeus sp. z o.o. sp. komandytowa, mająca siedzibę w Poznaniu przy ulicy Katowickiej 93A/18, zarejestrowana w styczniu 2013 roku. Komplementariusz spółki – Medeus sp. z o.o. została zarejestrowana w grudniu 2012. Zarząd spółki tworzą jej udziałowcy – Krzysztof Olszak i Mariusz Wilk, lekarz okulista, zatrudniony w Szpitalu Klinicznym w Poznaniu.

Czytaj także: Medicover większościowym udziałowcem Centrum Medycznego MML >>>

Przeczytaj teraz

Warszawa: bezpłatne badania w Centrum Medycznym Mavit

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.05.2021

Ośrodek Diagnostyczny Centrum Medycznego Mavit, działający na warszawskiej Woli, oferuje bezpłatne badania przesiewowe w kierunku zaćmy dla osób po 65. roku życia. Placówki Mavit cały czas wykonują zabiegi usunięcia zaćmy, przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego i stosowaniu dodatkowych środków bezpieczeństwa.

Co roku w Szpitalach Specjalistycznych CM Mavit w Warszawie i w Katowicach wykonywanych jest około 4500 operacji zaćmy. Zabiegi finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Placówka na warszawskiej Woli, zlokalizowana przy ulicy Górczewskiej, została otwarta we wrześniu 2020 roku i jest efektem współpracy Centrum Medycznego Mavit i Grupy Lux Med, której Mavit jest częścią od września 2019 roku.

Czytaj także: Centrum Medyczne Mavit działa już 20 lat>>>

Centrum Medyczne Mavit działa od prawie 20 lat. W Warszawie prowadzi szpital okulistyczny na warszawskim Bielanach (przy ulicy Podleśnej), ośrodki diagnostyczne – przy ulicy Migdałowej oraz przy ulicy Górczewskiej, a także szpital specjalistyczny w Katowicach, przy ulicy Szopienickiej, oferujący świadczenia medyczne w zakresie okulistyki, chirurgii szczękowo-twarzowej i laryngologii.

Oferta placówek obejmuje szeroki zakres usług okulistycznych, od diagnostyki po zabiegi operacyjne w zakresie leczenia zaćmy, laserowej korekcji wzroku, jaskry i AMD.

Przeczytaj teraz

Lublin: nowe świadczenia w Centrum Sanitas 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.05.2021

Centrum Medyczne Sanitas z Lublina od kwietnia 2021 oferuje badanie OCT, czyli optyczną koherentną tomografię. Jest to metoda diagnostyczna umożliwiająca obrazowanie tylnego bieguna gałki ocznej, przede wszystkim siatkówki.  

Dzięki badaniu OCT można szczegółowo zbadać strukturę siatkówki, grubość jej włókien nerwowych, stan naczyń krwionośnych oraz stan nerwu wzrokowego. Badanie służy diagnostyce wszystkich chorób siatkówki, a zwłaszcza zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD), zmian cukrzycowych w siatkówce oraz ocenie warstwy włókien nerwowych u chorych na jaskrę. Badanie umożliwia także obserwację efektów leczenia chorób siatkówki oraz zmian siatkówki w przebiegu jaskry. 

Badania OCT w Centrum Sanitas są komercyjne. 

Czytaj także: Nowoczesne zabiegi przy udziale robota Da Vinci w Szpitalu Mazovia>>>

Centrum Medyczna Sanitas w Lublinie oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne, leczenie stomatologiczne, badania endoskopowe, diagnostykę, rehabilitację oraz leczenie szpitalne. Specjalnością Centrum jest okulistyka, ortopedia, laryngologia i chirurgia ogólna. 

Sanitas oferuje zarówno świadczenia komercyjne jak i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Placówka działa w Lublinie przy ulicy Okopowej 3. We wrześniu 2020 zamknięta została filia Centrum, która działała w Świdniku. 

Centrum działa od 2003 roku. Jest prowadzone przez Centrum Medyczne Sanitas sp. z o.o. 

Przeczytaj teraz

Nowe świadczenia w Szpitalu Swissmed 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.05.2021

Szpital Swissmed z Gdańska od 4 maja 2021 roku wprowadził do swojej oferty nowe świadczenia w zakresie okulistyki dla dzieci. Świadczenia są komercyjne.   

W ramach świadczeń dostępne są badania okulistyczne dla dzieci w każdym wieku, począwszy od dnia narodzin. Wśród oferowanych badań jest badanie wady wzroku (po kroplach), badanie dna oka, badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego, badanie w kierunku zeza, diagnostyka niedowidzenia, badanie widzenia przestrzennego a także badanie rozróżniania barw. 

Szpital Swissmed zlokalizowany jest w Gdańsku, przy ulicy Wileńskiej 44 szpital. Oferuje świadczenia w zakresie ginekologii, ortopedii, okulistyki, chirurgii ogólnej i proktologii. 

Poszerzanie oferty świadczeń komercyjnych to część strategii rozwoju Swissmed, która obejmuje również zwiększanie przychodów z wykonywanych zabiegów komercyjnych, rozwój przychodów z segmentu B2B poprzez współpracę z firmami abonamentowymi i pośrednikami oraz zwiększanie realizacji zabiegów dla firm ubezpieczeniowych. 

Czytaj także: Swissmed: wzrost przychodów z komercyjnych świadczeń szpitalnych>>>

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne Mavit działa już 20 lat

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.12.2020

Centrum Medyczne Mavit w 2020 roku świętuje 20. rocznicę powstania oraz otwarcia nowoczesnego ośrodka okulistycznego na warszawskich Bielanach. W ciągu tych lat Szpital Mavit stał się rozpoznawaną i cenioną marką na rynku usług medycznych.

Obecnie Centrum Medyczne Mavit to sieć czterech wysokospecjalistycznych ośrodków mieszczących się w Warszawie i Katowicach, które oferują świadczenia w zakresie okulistyki, laryngologii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej.

Od początku działalności priorytetem placówek jest najwyższy standard świadczonych usług, a zwłaszcza dobro i satysfakcja każdego pacjenta. Personel ośrodków Mavit stanowią uznani specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, a wszystkie są wyposażone w nowoczesne urządzenia.

Pod koniec 2019 roku Szpital Specjalistyczny Centrum Medyczne Mavit w Warszawie został wyróżniony nagrodą „Najlepsze Placówki 2019” portalu tourmedica.pl. Certyfikat przyznawany jest ośrodkom, które najlepiej spełniają oczekiwania pacjentów, czego wyrazem są najwyższe oceny przyznawane w serwisie.

Czytaj na ten temat: Centrum Medyczne Mavit najlepszą placówką 2019>>>

Mavit może się poszczyć się pozycją lidera wśród prywatnych ośrodków okulistycznych w Polsce, co znajduje potwierdzenie nie tylko w zewnętrznych rankingach, lecz także w stale rosnącej liczbie pacjentów.

Do tej pory placówki Mavit przyjęły ponad 320 tysięcy pacjentów, przeprowadziły ponad 1,5 miliona wizyt okulistycznych oraz ponad 150 tysięcy zabiegów i operacji.

Czytaj także: Medicover i Centrum Medyczne Mavit laureatami Wektorów 2019>>>

Mavit jest pionierem w wykonywaniu najnowocześniejszych zabiegów – laserowej korekcji wad wzroku, wszczepach soczewek fakijnych, mało inwazyjnych operacjach jaskry czy stosowaniu innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia chrapania.

O jakości oferowanych usług świadczy również utrzymywany od 2005 roku Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001, a także stała współpraca Centrum Medycznego Mavit z innymi podmiotami medycznymi i uczestnictwo w wielu programach partnerskich.

W 2019 roku Centrum Medyczne Mavit dołączyło do Grupy Lux Med, co otworzyło przed tą marką nowe możliwości rozwoju.

We wrześniu 2020 roku na warszawskiej Woli została otwarta nowa placówka Lux Med, która dzięki współpracy z Centrum Medycznym Mavit oferuje szeroką ofertę świadczeń okulistycznych.

Czytaj na ten temat: Grupa Lux Med otworzyła nowe Centrum Medyczne w Warszawie>>>

Przeczytaj teraz

Okulistyka dziecięca w Szpitalu Św. Wojciecha

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.06.2020

Szpital Świętego Wojciecha z Poznania zaoferował nowe świadczenia – w zakresie okulistyki dziecięcej. Zespół placówki wzbogacił się w związku z tym o nowych specjalistów.

Placówka oferuje także nowy pakiet „Dziecko”, który obejmuje pełne badanie okulistyczne oraz drugą wizytę z doborem szkieł.

Czytaj także: Medycyna pracy i edukacja pacjentów – kluczowe w profilaktyce>>>

Szpital św. Wojciecha specjalizuje się między innymi w laryngologii, ortopedii i chirurgii, w tym neurochirurgii.

Placówka działa przy ulicy Bolesława Krzywoustego w Poznaniu. Posiada 21 łóżek. Oferuje usługi szpitalne oraz konsultacje specjalistyczne dostępne w zespole poradni. Szpital jest wyposażony w 2-salowy blok operacyjny i 2-salowy blok endoskopowy. Blok operacyjny posiada między innymi urządzenia laparoskopowe.

Szpital wyposażony jest także w zaplecze diagnostyczne – laboratorium analityczne oraz dział diagnostyki obrazowej z aparatami USG, cyfrowym RTG oraz 16-rzędowym tomografem komputerowym, a także aptekę.

Przeczytaj teraz

CM Medyk: nowa poradnia w Sędziszowie Małopolskim

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.06.2020

Centrum Medyczne Medyk z Rzeszowa w przychodni prowadzonej w Sędziszowie Małopolskim otworzyło nową poradnię – okulistyczną. Świadczenia oferowane w poradni są komercyjne.

Przychodnia w Sędziszowie Małopolskim zlokalizowana jest przy ulicy Piekarskiej 2. Działa tam poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, poradnia medycyny pracy oraz punkt pobrań.  W placówce można wykonać badania mammograficzne oraz komercyjne badanie EMG.

Centrum Medyczne Medyk prowadzi też przychodnie w Mielcu, w Boguchwale, w Leżajsku, w Jasionce, w Łączkach Kucharskich a także dwie stacje dializ – w Leżajsku oraz w Rzeszowie.

W Rzeszowie Centrum prowadzi przychodnie przy ulicach: Powstańców Warszawy,  Łukasiewicza,  Siemiradzkiego, Hoffmanowej,  Piłsudskiego, Lisa Kuli, Leskiej, Dąbrowskiego, Szopena oraz Obrońców Poczty Gdańskiej. We wrześniu 2019 otwarta została najnowsza placówka, zlokalizowana przy ulicy Architektów.

Czytaj także: Odmrażanie systemu ochrony zdrowia – bezpiecznie i z procedurami>>>

Placówki Centrum oferują świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne, usługi stomatologiczne, medycynę pracy, badania diagnostyczne oraz zabiegi rehabilitacyjne.

W lipcu 2020 ma zostać otwarta nowa przychodnia lekarzy rodzinnych, która będzie działać w Galerii Budziwój przy ulicy Budziwojskiej 327 w Budziwoju (dzielnica Rzeszowa).

Właścicielem Centrum Medycznego Medyk, które działa od ponad 30 lat, jest lekarz Stanisław Mazur.

Przeczytaj teraz

Dom Lekarski otworzył centrum okulistyczne w Szczecinie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.05.2020

Spółka Dom Lekarski otworzyła w maju 2020 roku centrum okulistyczne, zlokalizowane w centrum medycznym Piastów Office Center w Szczecinie. W placówce, wyposażonej między innymi w salę operacyjną, wykonywane są zabiegi okulistyczne.

Są to zabiegi laserowej korekcji wzroku, usunięcia zaćmy, leczenia jaskry (implanty Xen Gel), iniekcje (AMD) oraz inne zabiegi w zakresie chirurgii oka (plastyka powiek, usunięcie skrzydlika czy usunięcie gradówki). Zabiegi są komercyjne.

Czytaj także: Połowę problemów zdrowotnych będziemy mogli rozwiązywać w sposób zdalny>>>

Piastów Office Center to kompleks trzech budynków biurowo-handlowych. Zlokalizowana tam placówka spółki Dom Lekarski oferuje konsultacje specjalistyczne, diagnostykę i zabiegi, między innymi w zakresie kardiologii, ginekologii, flebologii, chirurgii ogólnej, chirurgii ręki, laryngologii, urologii, dermatologii, medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej. Można tutaj wykonać badania USG, badania laboratoryjne, skorzystać z rehabilitacji.

Dom Lekarski SA prowadzi także przychodnie w Szczecinie – przy ulicy Rydla, w Centrum Handlowym Turzyn oraz Outlet Park Szczecin przy ulicy Struga, a także oddział szpitalny przy ulicy Gombrowicza.

Przeczytaj teraz

Nowa poradnia w Centrum Medycznym Damiana

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.01.2020

Centrum Medyczne Damiana od stycznia 2020 prowadzi w swojej placówce, zlokalizowanej w warszawskim Koneserze nową poradnię – siatkówkową. Poradnia oferuje konsultacje, zabiegi laseroterapii oraz diagnostykę (badania OCT siatkówki i nerwu wzrokowego).

Poradnia, która działa pod kierownictwem dr n. med. Iwony Partyki, oferuje świadczenia komercyjne. Koszt konsultacji to 220 zł, badanie OCT kosztuje 120 zł lub 210 zł (jedno lub dwoje oczu).

Centrum Medyczne Damiana prowadzi przychodnię w Centrum Praskim Koneser od 1 września 2018. Placówka zlokalizowana jest na pierwszym piętrze obiektu i zajmuje prawie 800 mkw powierzchni. Działają tutaj 22 gabinety lekarskie, oferowane są także świadczenia dla dzieci.

Czytaj także: Rok, w którym „zdrowie” odmieniano przez wszystkie przypadki>>>

Przychodnie Damiana działają w Warszawie także przy ulicach – Wałbrzyskiej 46,  Foksal 3/5, Al. Zjednoczenia 36, Przy Bażantarni 8B i Racławickiej 27, konsultują w nich lekarze ponad 40 specjalizacji.

Oferują one szeroki zakres opieki medycznej –  konsultacje lekarzy specjalistów, badania diagnostyczne, laboratoryjne i obrazowe, rehabilitację, szczepienia, testy alergologiczne, zabiegi ambulatoryjne.

Centrum Damiana prowadzi w także przy ulicy Wałbrzyskiej szpital, w którym wykonywane są operacje między innymi z zakresu okulistyki, laryngologii, ortopedii, ginekologii, urologii oraz chirurgii ogólnej.

Centrum Medyczne Damiana, które działa od 1994 roku, jest częścią Grupy Medicover.

Przeczytaj teraz
Page 1 of 3
1 2 3