Neuca – przejęcie spółki Examen

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.02.2020

Sieć ośrodków badań klinicznych Pratia S.A., należąca do Grupy Neuca, 3 lutego 2020 roku objęła 100 procent udziałów Examen sp. z o.o., firmy specjalizującej się w badaniach z zakresu onkologii i hematologii.

Examen ze Skórzewa koło Poznania to jeden z największych ośrodków badań klinicznych w zachodniej Polsce. Firma została założona w 2016 roku przez dwóch lekarzy: dr hab. n. med. Macieja Kaźmierczaka oraz Michała Kwiatka, którzy w codziennej praktyce zajmują się hematoonkologią.

– Nasz ośrodek od 2016 roku bardzo dynamicznie się rozwija, a współpraca z Pratią otwiera przed nami nowe perspektywy. Dzięki niej Examen wejdzie do sieci ośrodków, które specjalizują się między innymi w zakresie badań onkologicznych i hematologicznych, co stanowiło do tej pory jeden z głównych obszarów naszej aktywności – mówi Michał Kwiatek, kierownik ośrodka badań klinicznych Examen.

Examen ma do dyspozycji własny, 350-metrowy kompleks zaadaptowany z myślą o badaniach klinicznych z gabinetem vital-signs, czterema gabinetami konsultacyjnymi, osobną strefą leku badanego z monitoringiem temperatury, salą konferencyjną i przestrzenią koordynatorską.

Ośrodek do tej pory przeprowadził (badania zakończone lub z zamkniętą rekrutacją) już ponad 20 prób klinicznych, zarówno II, jak i III fazy.

To kolejna inwestycja Neuca obszarze badań klinicznych. Spółka Examen dołączyła do Małopolskiego Centrum Medycznego – obecnie część spółki Pratia oraz firmy typu CRO – CRO ClinScience (powstałe z połączenia Biosciecne i ClinMed Pharma), które są odpowiedzialne za rozwój tego segmentu w Grupie.

Czytaj także: Fizjoterapia w prywatnych placówkach szansą dla pacjentów>>>

Examen obok największego ośrodka badań klinicznych z hematooonkologii Pratia Kraków, Szpitala Wielospecjalistycznego w Ostrołęce, nowo powstającego ośrodka onkologicznego w Katowicach stanowić będzie już czwartą lokalizację, w której Pratia umożliwia realizację prowadzenia badań klinicznych z onkologii dla firm farmaceutycznych. Obecnie spółka prowadzi prawie 200 projektów w 8 wyspecjalizowanych ośrodkach, z czego około 40 procent stanowią badania kliniczne w onkologii.

Zgodnie z postanowieniami umowy obaj założyciele spółki Examen pozostają w jej strukturach, kontynuując wspólne prace nad dalszym rozwojem firmy.

Neuca działa na kilku obszarach na rynku ochrony zdrowia. Zajmuje się hurtową dystrybucją farmaceutyków do aptek, a poprzez spółkę Synoptis Pharma prowadzi działalność w zakresie zarządzania markami własnymi: Apteo, Genoptim, CERA+ i Kic Kic.

Prowadzi także sieć przychodni lekarskich Świat Zdrowia, spółki odpowiedzialne za rozwój usług telemedycznych oraz platformy  e-commerce skierowane do pacjenta.

Przeczytaj teraz

Dent-a-Medical: wniosek o upadłość spółki

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.02.2020

Zarząd Dent-a-Medical S.A. 30 stycznia 2020 roku złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Powodem tej decyzji był fakt, że zobowiązania pieniężne spółki przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez ponad 24 miesiące.

Zarząd wniósł wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w formie układu, a w przypadku nieprzychylenia się sądu do wniosku, o ogłoszenie upadłości.

Spółka poinformowała także, że jej bezsporne zobowiązania wymagalne mają wartość około 39 tys. zł. Poza tym spółka posiada około 88 tys. zł kredytów i pożyczek oraz roszczenia sporne systematycznie wnoszone przez spółkę Medihelp sp. z o.o. z Warszawy, których wartość wynosi ponad 300 tys. zł.

Czytaj także: Żagiel Med: największa prywatna inwestycja w zdrowie na Lubelszczyźnie>>>

Spółka Dent-a-Medical zajmowała się tworzeniem spersonalizowanych programów opieki stomatologicznej dla klientów indywidualnych i biznesowych, które realizowane były w placówkach stomatologicznych na terenie całego kraju.

W roku 2019 zaczęła także działania operacyjne w drugim, nowym segmencie działalności – handlu hurtowym w branży materiałów izolacyjnych dla budownictwa i rolnictwa.

W komunikacie giełdowym z października 2019 roku spółka informowała, że jej przychody w IV kwartale 2019 będą niższe o 50 procent w stosunku do przychodów wykazanych w I i II kwartale 2019. Powodem spadku było zmniejszenie liczby klientów.

W roku 2018 Dent-a-Medical osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 296,8 tys. zł, czyli o 2,6 procenta mniej niż w roku 2017, kiedy przychody miały wartość 304,7 tys. zł. Spółka zakończyła rok obrotowy stratą w wysokości 160,7 tys. zł.

Przeczytaj teraz

Kolejny miesiąc spadku przychodów spółki Telemedycyna Polska

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.01.2020

Telemedycyna Polska S.A. uzyskała w grudniu 2019 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 338,9 tys. zł, co oznacza spadek o 31,2 procenta w porównaniu do grudnia 2018.

Narastająco przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska w grudniu 2019 miały wartość 4 974,4 tys. zł, co oznacza spadek o 13,4 procenta wobec analogicznego okresu roku 2018.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Spółka świadczy usługę kardiotele – całodobową teleopiekę kardiologiczną. W ramach tej usługi pacjenci wyposażani są w osobisty, przenośny aparat EKG, za pomocą którego mogą przesyłać przez telefon swoje badania oraz konsultować je z dyżurującym lekarzem z Centrum Monitoringu Kardiologicznego.

34,15 procenta akcji spółki Telemedycyna Polska S.A. posiada Neuca Med, spółka z Grupy Neuca.

Czytaj także: W prywatnych podmiotach funkcjonują wirtualne przychodnie>>>

Przeczytaj teraz

EMC: przejęcie Penta Hospitals Poland

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.12.2019

23 grudnia 2019 EMC Instytut Medyczny S.A. przejął Penta Hospitals Poland sp. z o.o. Tego samego dnia Prywatna Lecznica Certus sp. z o.o. z Poznania została przejęta przez spółkę Penta Hospitals Poland sp. z o.o.

Penta Hospitals Poland sp. z o.o. została zarejestrowana w sierpniu 2016 roku. Ma siedzibę we Wrocławiu. Prezesem zarządu spółki EMC Instytut Medyczny S.A. oraz spółki Penta Hospitals Poland jest Karol Piasecki.

EMC prowadzi 10 Szpitali i 26 przychodni, które świadczą usługi dla ponad miliona mieszkańców województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego. Wszystkie placówki działają w sieci szpitali.

W roku 2018 Grupa Kapitałowa EMC osiągnęła 337 796 tys. zł przychodów ze sprzedaży oraz 16 693 tys. zł straty netto.

Czytaj także: Akwizycje, rozwój oferty i nowe technologie – rok 2019 na prywatnym rynku medycznym>>>

Certus powstał w roku 1992 jako pierwszy wielospecjalistyczny prywatny szpital w Polsce. Prowadzi w Poznaniu szpital z ponad 50-cioma łóżkami oraz pięć centrów medycznych na terenie Poznania i Swarzędza.

Od 2017 roku Certus jest częścią Penta Hospitals International (PHI) – grupy szpitali i przychodni w Europie Środkowo-Wschodniej. PHI działa na Słowacji, w Czechach oraz w Polsce.

Przeczytaj teraz

Dom Lekarski oddaje kontrolę nad szpitalem w Gryfinie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.12.2019

Dom Lekarski S.A. zmniejszy udział w spółce Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o. z 67,82 procenta do 48,70 procenta. Nastąpi to w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia nowo utworzonych udziałów przez powiat gryfiński.

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi z kwoty 4.202.500 zł do 5.852.500 zł. Powiat gryfiński obejmie 660 nowych udziałów.

Dotychczas Dom Lekarski posiadał 1140 udziałów, spośród wszystkich 1681. Po zmianie będzie to również 1140 udziałów, ale spośród wszystkich 2341.

Podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie podjęto uchwałę w sprawie zmiany umowy spółki, zgodnie z którą powiatowi gryfińskiemu będzie przysługiwało osobiste prawo powoływania i odwoływania prezesa zarządu spółki. Pozostali członkowie zarządu będą powoływani i odwoływani uchwałą Rady Nadzorczej.

Natomiast spółka Dom Lekarski będzie miała osobiste prawo powoływania jednego członka Rady Nadzorczej, a powiat gryfiński – osobiste prawo powoływania dwóch pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym przewodniczącego.

Czytaj także: Rynek usług medycznych jest wymagający>>>

Dom Lekarski SA prowadzi też w Szczecinie centra medyczne, zlokalizowane w Centrum Handlowym Turzyn, w biurowcu Piastów Office Center oraz w Outlet Park Szczecin przy ulicy Struga.

Centrum prowadzi też przychodnię w Szczecinie przy ulicy Rydla oraz Centrum Zabiegowe przy ulicy Gombrowicza 23a. Zarządza oddziałem w szpitalu MSW w Szczecinie. W szczecińskim szpitalu wykonywane są zabiegi operacyjne z zakresu okulistyki, ortopedii i chirurgii ręki oraz chirurgii plastycznej.

Przeczytaj teraz

Zmiany  w składzie zarządu spółki AHP

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 26.11.2019

American Heart of Poland S.A. poinformowała o zmianach w składzie zarządu i rady nadzorczej spółki. To kolejne zmiany przeprowadzane w tych organach w roku 2019.

Od 26 listopada 2019 prezesem zarządu w dalszym ciągu jest Bartosz Sadowski, a członkami zarządu – Paweł Kaźmierczak i Adam Szlachta.

Poprzednia zmiana zarządu spółki nastąpiła w maju 2019, w jej wyniku Bartosz Sadowski został prezesem. Wcześniej funkcję tę pełnił Paweł Buszman (od 16 lipca 2018 roku).

W skład rady nadzorczej wchodzą obecnie Zbigniew Czyż,  Radosław Stefan Kiesz, Aleksander Nauman, Rafał Sosna oraz Jerzy Garlicki.

Wcześniej wśród członków rady nadzorczej był między innymi Andrzej Bochenek.

W październiku 2019 roku AHP informowała o zawarciu na warunkach rynkowych umowy kredytów do łącznej kwoty 220 mln zł. z możliwością zaciągnięcia dodatkowego zadłużenia w formie „uncommitted top-up facility” do kwoty 60 mln zł w celu refinansowania istniejącego zadłużenia spółki i wybranych spółek z grupy kapitałowej oraz  sfinansowania nakładów inwestycyjnych i działalności operacyjnej.

Czytaj także: Projekt ustawy o stwierdzaniu zgonów przekazany do konsultacji>>>

Grupa American Heart of Poland prowadzi ośrodki, w których działają oddziały kardiologii interwencyjnej, chirurgii naczyniowej oraz kardiochirurgii, pełniące 24-godzinne dyżury między innymi dla chorych z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, w tym ostrego zawału serca.

W ramach Grupy działają marki: Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, Nafis, Centrum Kardiologii Józefów, Med Pro, Intercard, Podlaskie Centrum Sercowo-Naczyniowe, Centrum Zdrowego Serca Telcor, I-Kar oraz Uzdrowisko Ustroń.

Przeczytaj teraz

Intermed przejmuje spółkę Aptus

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 20.11.2019

NZOZ Intermed sp. z o.o. z Gryfina przejmuje Aptus sp. z o.o., która zajmuje się udzielaniem usług fizjoterapeutycznych. Aptus jest spółką zależną Intermed sp. z o.o.

Spółka Aptus ma siedzibę w Poznaniu, przy ulicy Krzywej 13, podobnie jak spółka Intermed.

Celem połączenia jest skupienie w jednym podmiocie dotychczasowej działalności obu spółek, działających obecnie w tej samej grupie kapitałowej.

Intermed prowadzi poradnie w Gryfinie, przy ulicy Niepodległości, a także w Resku, w Łobzie oraz w Ińsku. Oferuje podstawową opiekę zdrowotną, konsultacje specjalistyczne, usługi w zakresie stomatologii, rehabilitacji, diagnostykę obrazową oraz diagnostykę laboratoryjną.

Usługi Intermed są zarówno finansowane przez NFZ jak i komercyjne. NZOZ Intermed powstał we wrześniu 2003 roku. Prezesem spółki prowadzącej placówkę jest Jacek Kargul.

Czytaj także: W Gdańsku powstała filia Carolina Medical Center>>>

Przeczytaj teraz

Spółka Scanix w Grupie Voxel

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 20.11.2019

Scanix sp. z o.o. zostanie przejęta przez Voxel S.A. 7 listopada 2019 uprawomocniło się postępowanie sądu w sprawie zatwierdzania układu dotyczącego zadłużenia Scanix względem Voxel w wysokości 31.149.500 zł.

Kwota ta została skonwertowana na kapitał zakładowy Scanix, a Voxel objął w nim 81,7 procenta udziałów.

W momencie zarejestrowania podwyższonego kapitału zakładowego spółki Scanix w KRS Voxel stanie się jej większościowym udziałowcem.

Scanix posiada 11 specjalistycznych pracowni w 5 lokalizacjach na obszarze województwa śląskiego – w Sosnowcu (w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5), w Mysłowicach (w Szpitalu nr 2), w Cieszynie (w Szpitalu Śląskim), w Bielsku-Białej (w Beskidzkim Centrum Medycznym) oraz w Skoczowie (w Centrum Lekarskim Alfamed).

Spółka posiada 4 obowiązujące umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu badań rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej.

Czytaj także: Chcemy działać na rzecz poprawy systemu ochrony zdrowia>>>

Voxel prowadzi sieć placówek oferujących badania diagnostyki obrazowej – tomografii komputerowej (CT), rezonansu magnetycznego (MR), pozytonowej tomografii emisyjnej (PET-CT), tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów (SPECT) oraz RTG.

Placówki Voxel działają miedzy innymi w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Bydgoszczy, Białymstoku czy Zamościu.

Voxel zajmuje się także produkcją radiofarmaceutyków.

W styczniu 2019 spółka Voxel przejęła innego dłużnika – spółkę Vito-Med z Gliwic.

Przeczytaj teraz

EMC: negocjacje w sprawie połączenia z Penta Hospitals Poland

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.08.2019

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA poinformował, że podjął decyzje o rozpoczęciu negocjacji z Penta Hospitals Poland sp. z o.o. – podmiotem zależnym od CareUp B.V. – głównego akcjonariusza spółki, w sprawie połączenia.

Połączenie nastąpiłoby poprzez przejęcie przez EMC spółki Penta Hospitals Poland sp. z o.o.

EMC przewiduje, że połączenie przyniesie korzyści w postaci wzmocnienia kapitałowego, poprawy pozycji konkurencyjnej na rynku i efektów synergii. Zarząd EMC opracuje i przedstawi parametry rozważanego połączenia akcjonariuszom, którzy podejmą decyzję o jego realizacji.

Niezależnie od tego EMC kontynuuje także przegląd opcji strategicznych w zakresie wzmocnienia sytuacji finansowej spółki w celu jej dalszego rozwoju.

Czytaj także: Nowy prezes EMC Instytut Medyczny>>>

Penta Hospitals Poland sp. z o.o. została zarejestrowana w sierpniu 2016 roku. Ma siedzibę we Wrocławiu. Prezesem spółki jest Tomasz Terlecki, który był również członkiem zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. (złożył rezygnację 14 sierpnia 2019).

EMC prowadzi 10 Szpitali i 26 przychodni, które świadczą usługi dla ponad miliona mieszkańców województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego. Wszystkie placówki działają w sieci szpitali.

W roku 2018 Grupa Kapitałowa EMC osiągnęła 337 796 tys. zł przychodów ze sprzedaży oraz 16 693 tys. zł straty netto.

Przeczytaj teraz

NIK: źródło problemów szpitala w Olkuszu to niekorzystna umowa

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 10.07.2019

NIK potwierdziła obawy powiatu olkuskiego, dotyczące możliwości niekorzystnego rozporządzania mieniem i finansami przez szpital w Olkuszu. Wbrew stanowisku powiatu szpital podejmował decyzje korzystne dla Grupy Nowy Szpital Holding S.A., która jest większościowym udziałowcem w Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o.

Między innymi zlecał usługi zewnętrzne oraz udzielał tej spółce i spółkom jej zależnym pożyczek.

NIK stwierdziła, że źródłem problemów jest niekorzystna umowa z 2010 roku, którą zawarło starostwo powiatowe w Olkuszu, tworząc spółkę Nowy Szpital. Tym samym pozbawiło się realnego wpływu na działalność spółki, gdyż stało się mniejszościowym udziałowcem, mimo że wniosło do niej majątek publiczny.

Samorząd mniejszościowym udziałowcem

NIK zwróciła na to uwagę już w 2011 roku. Starostwo nie mogło więc skutecznie zapobiec niekorzystnym z punktu widzenia podatników działaniom zarządu. Zamiast tego po latach zwróciło się ponownie do NIK o kontrolę Nowego Szpitala.

Pomimo odmowy poddania się kontroli przez Nowy Szpital, a następnie jej utrudniania, Izba przeprowadziła kontrolę w szpitalu według pierwotnych założeń.

NIK zarazem stwierdziła, że główny cel przystąpienia przez powiat olkuski do spółki został zrealizowany. Otóż przejmując majątek ZOZ, spółka zapewniła ciągłość opieki medycznej mieszkańcom powiatu olkuskiego.

NIK na wniosek poselski oraz starostwa powiatowego w Olkuszu sprawdziła realizację umów związanych z powołaniem i funkcjonowaniem spółki Nowy Szpital Sp. z o.o. w Olkuszu, w tym gospodarowanie przekazanym mieniem oraz zarządzanie kosztami i wynik finansowy spółki.

W wyniku niekorzystnej umowy z 2010 roku powiat został  wspólnikiem mniejszościowym spółki, mając zaledwie 30 procent udziałów. Samorząd nie zadbał też o to, żeby mieć swojego przedstawiciela w zarządzie spółki. Nie miał możliwości, aby zapobiec podjęciu uchwały o treści oczekiwanej przez wspólnika większościowego. Z tych powodów miał bardzo ograniczony wpływ na jej działalność pozamedyczną. Potwierdziła to kontrola NIK w 2011 roku.

Zobowiązania wobec udziałowca źródłem problemów

Główną kwestią sporną pomiędzy powiatem a spółką i jej większościowym udziałowcem były wielkość i zasadność zobowiązań podejmowanych przez szpital wobec głównego udziałowca i podmiotów powiązanych z nim kapitałowo. Powiat nie uzyskał pełnej wiedzy o stanowiących podstawę tych zobowiązań umowach, a w szczególności o zakresach świadczonych usług, ich uzasadnieniu merytorycznym ani ekonomicznym.

Tymczasem od 2011 roku spółka Nowy Szpital wbrew stanowisku powiatu olkuskiego konsekwentnie wprowadzała rozwiązania organizacyjne, które polegały przede wszystkim na ograniczeniu zatrudnienia i zlecaniu części zadań podmiotom zewnętrznym (outsourcing), w szczególności Grupie Nowy Szpital Holding S.A. (GNS) – twierdzi NIK.

Czytaj także: GNS: szpital w Olkuszu zainwestuje 10 mln zł w modernizację>>>

Wbrew stanowisku powiatu podejmowano wiele decyzji, dotyczących na przykład zlecania usług GNS czy udzielania tej spółce i spółkom jej zależnym pożyczek. Korzystając z uprawnień przewidzianych dla udziałowca większościowego, zarząd spółki zawarł z GNS umowy w 2013 roku i 2015 roku, zlecając jej realizację usług rozliczanych ryczałtowo.

Umowy te zostały zastąpione umową franczyzy i świadczenia usług z 28 lutego 2018 roku, zawartą pomimo sprzeciwu powiatu. Zasadność zawarcia umowy franczyzy została zakwestionowana przez starostwo, które w marcu 2018 roku wystąpiło o uchylenie uchwały Zgromadzenia Wspólników w tej sprawie na drodze sądowej.

Tajne umowy o świadczenie usług

W latach 2011-2017 szpital zlecił GNS świadczenie usług zewnętrznych pozamedycznych w 45 zakresach, za kwoty, których wysokość uznał za tajemnicę przedsiębiorstwa i wniósł o ich utajnienie. Zastrzeżenia kontrolerów NIK wzbudził sposób zlecenia GNS 19 zakresów usług, czyli wszystkich poddanych szczegółowej analizie. Powierzono je GNS na podstawie umowy z 2013 roku i z 2015 roku.

W badanych zakresach nie przedstawiono NIK dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie analiz ekonomiczno-finansowych (kalkulacji kosztów) i wskazującej na uzasadnienie ekonomiczne ich zawarcia oraz rozeznania rynku (pozyskanie ofert podmiotów konkurencyjnych, świadczących podobne usługi). W analizowanych umowach z GNS nie przewidziano żadnego sposobu dokumentowania realizacji usług, co praktycznie uniemożliwiało potwierdzenie wykonania zleconych zadań. Potwierdzenia takiego nie stanowiły dokumenty przedstawione przez spółkę w czasie kontroli.

W ocenie NIK zlecenie GNS realizacji usług mogło prowadzić do nieuzasadnionego zawyżania kosztów działalności spółki i naruszania zasad efektywnego wydatkowania środków publicznych, przekazywanych spółce tytułem realizacji umów zawartych z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ.

 NIK zarzuca bierność powiatowi

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli powiat nie wykorzystał wszystkich możliwości zablokowania niekorzystnych decyzji i działań zarządu spółki. Nie potrafił nawet uzyskać wszystkich  żądanych informacji. Dopiero w trakcie kontroli NIK, która miała miejsce w marcu 2018 roku, starostwo skorzystało z możliwości zaskarżenia do sądu uchwały nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy franczyzy (z mocą od 1 stycznia 2018 roku).

Nie wykorzystywało też możliwości przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych. Tylko jeden raz w 2013 roku starostwo przeprowadziło w spółce kontrolę indywidualną jako wspólnik. Natomiast w ogóle nie skorzystało z uprawnienia do żądania wyznaczenia przez sąd firmy audytorskiej w celu zbadania rachunkowości oraz działalności spółki, czy też wystąpienia z roszczeniem o naprawienie szkody.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli w okresie objętym kontrolą spółka zapewniła ciągłość opieki medycznej mieszkańcom powiatu olkuskiego, dotyczącej leczenia szpitalnego oraz podstawowej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Świadczenia medyczne – bez zarzutu

Zarząd spółki na bieżąco współpracował ze starostwem w sprawach dotyczących wykonywanych świadczeń zdrowotnych. Zakres i sposób realizacji przez spółkę świadczeń opieki zdrowotnej, w odniesieniu do zobowiązań podjętych w chwili przystąpienia powiatu olkuskiego do spółki, nie wzbudził zastrzeżeń NIK.

Sytuację finansową spółki w kontrolowanym okresie uznano za stabilną i umożliwiającą realizację świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie wykonywanym w ramach umów z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Spółka gospodarowała przekazanym mieniem powiatu zgodnie z przeznaczeniem oraz realizowała działania inwestycyjne, w tym z udziałem środków Unii Europejskiej.

NIK wystąpiła do Starosty Olkuskiego z wnioskiem o rozważenie możliwości korzystania w szerszym zakresie z instrumentów ochrony mniejszościowego udziałowca, przewidzianych w umowie spółki, zawartych w porozumieniach oraz w Kodeksie spółek handlowych. Starosta Olkuski poinformował o realizacji tego wniosku.

Czytaj także: System nie może funkcjonować bez podmiotów niepublicznych>>>

Komunika Izby podkreśla, że spółka Nowy Szpital w Olkuszu na wszelkie sposoby próbowała udaremnić, a następnie utrudnić przeprowadzenie kontroli NIK. Działającemu na podstawie upoważnienia kontrolerowi dwukrotnie odmówiono wstępu do obiektu szpitala i innych pomieszczeń spółki oraz nie przedstawiono do kontroli wymaganych dokumentów.

NIK w styczniu 2018 roku złożyła zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 98 ustawy o NIK. W konsekwencji zażaleń NIK, najpierw na odmowę wszczęcia postępowania w sprawie, a następnie umorzenie dochodzenia, w kwietniu 2019 roku Sąd Rejonowy w Olkuszu nakazał prokuraturze dalsze prowadzenie postępowania.

Z kolei kiedy w styczniu 2019 roku Izba, na podstawie art. 12 ustawy o NIK, zleciła Małopolskiemu Urzędowi Skarbowemu przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości kwalifikowania kosztów działalności oraz ich wpływu na wysokość zobowiązań podatkowych, półka skutecznie zablokowała możliwość tej kontroli, powołując się na ograniczenia w możliwości prowadzenia kontroli w podmiotach gospodarczych, przewidziane w ówczesnej ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko.

Źródło: www.nik.gov.pl

Komentarz zarządu Nowego Szpitala w Olkuszu dotyczący informacji NIK można przeczytać tutaj:

Szpital w Olkuszu: ocena NIK jest dla nas niesprawiedliwa>>>

Przeczytaj teraz

Szpital w Olkuszu: ocena NIK jest dla nas niesprawiedliwa

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 10.07.2019

Ocena Najwyższej Izby Kontroli dotycząca funkcjonowania szpitala w Olkuszu wydaje nam się niesprawiedliwa. Szpital obsługuje pacjentów na bieżąco, ma dobre wyniki finansowe, płaci pracownikom, kontrahentom, nie ma długów – komentuje zarząd szpitala w Olkuszu informację NIK na temat sytuacji placówki.

NIK w opublikowanym komunikacie potwierdza to również, stwierdzając, że „w okresie objętym kontrolą spółka zapewniła ciągłość opieki medycznej mieszkańcom powiatu olkuskiego, w szczególności w rodzaju: lecznictwo szpitalne oraz podstawowa i ambulatoryjna opieka zdrowotna. Zarząd spółki na bieżąco współpracował z powiatem w sprawach dotyczących wykonywanych świadczeń, udzielając przy tym spółce wsparcia przy ich kontraktowaniu. Nie odnotowano też istotnych problemów w przepływie informacji pomiędzy powiatem i spółką w tym przedmiocie”.

Informacja NIK na temat szpitala w Olkuszu dostępna jest tutaj: NIK: źródło problemów szpitala w Olkuszu to niekorzystna umowa>>>

Zarząd szpitala w Olkuszu przypomina, że „zakres i sposób realizacji przez spółkę świadczeń opieki zdrowotnej, w odniesieniu do zobowiązań podjętych w chwili przystąpienia powiatu olkuskiego do spółki, nie budzi zastrzeżeń Najwyższej Izby Kontroli”, a NIK podkreśla również, że szpital gospodarował przekazanym mieniem powiatu zgodnie z przeznaczeniem oraz realizował inwestycje.

– Dlatego nie rozumiemy powodów, dla których NIK wchodzi w kompetencje zarządu szpitala i sugeruje, że jakieś rozwiązania byłby lepsze. Jesteśmy przekonani, że dobrze wykonujemy swoje zadania. W szpitalu wykonujemy coraz więcej świadczeń medycznych, kontrakt szpitala rośnie, inwestycje są realizowane, wynik finansowy jest pozytywny – czytamy w komentarzu zarządu szpitala.

Czytaj także: GNS: nowy sprzęt w szpitalu w Olkuszu>>>

-Nie wiemy w porównaniu, do jakich szpitali NIK ocenia działalność szpitala w Olkuszu i ocenia, że mogło dojść do naruszania zasad efektywności wydatkowania środków publicznych. Wystarczy tylko przypomnieć, że łączna kwota zadłużenia szpitali w Polsce przekracza już 13 mld zł.  W 2016 roku NIK badał, jak nieskutecznie walczy się z zadłużeniem szpitali i jakie pozorne działania podejmują ich właściciele (www.nik.gov.pl). Na tym tle sytuacja szpitala w Olkuszu jest bardzo dobra i powinna być przykładem dla innych.

Przedstawialiśmy NIK wszystkie nasze argumenty. Przez cały okres kontroli szpital współpracował z NIK i udostępniał wszystkie dokumenty, o które wnioskował kontroler. Nigdy nie odmówiono kontrolerowi wstępu do obiektu szpitala i innych pomieszczeń spółki. Apelujemy o obiektywizm i prosimy o uczciwą ocenę naszej pracy – stwierdza zarząd szpitala w Olkuszu.

Przeczytaj teraz

Białogard: powiat przejmuje szpital od Centrum Dializa

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.06.2019

Starostwo powiatowe w Białogardzie przejmuje prowadzenie szpitala, którym do tej pory zarządzała spółka Centrum Dializa z Sosnowca. Porozumienie w tej sprawie podpisano 19 czerwca 2019.

Umowa dzierżawy ze spółką została podpisana w październiku 2015 roku, miała obowiązywać przez 30 lat.

Centrum Dializa zwróciło się do starostwa powiatowego w Białogardzie w maju tego roku, przekazując pismo w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy.

Spółka uzasadniała swoją decyzję tym, że „brak jest akceptacji społeczeństwa i panuje zła ocena działalności prowadzonego przez nią szpitala przez lokalne środowiska”.

Od sierpnia 2019 roku szpitalem będzie kierować spółka należąca do powiatu. Jej prezesem jest Zygmunt Bryś.

Szpital w Białogardzie prowadzi 8 oddziałów: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczno-położniczy, noworodkowy, dziecięcy, psychosomatyczny, rehabilitacji neurologicznej, rehabilitacji ustrojowej. Prowadzi także poradnie specjalistyczne, pracownie diagnostyczne, zakład opiekuńczo-leczniczy.

Spółka Centrum Dializa prowadziła również placówki w Pszczynie i Opatowie, ale w przypadku tych placówek także zostały rozwiązane umowy dzierżawy.

Natomiast na początku czerwca 2019 spółka złożyła starostwu powiatowemu w Łasku propozycję przystąpienia do negocjacji mających na celu ustalenie warunków porozumienia o rozwiązaniu umowy dzierżawy miejscowego szpitala.

Czytaj także: NIK stwierdziła nieprawidłowości w dzierżawieniu szpitali spółce Dializa>>>

Przeczytaj teraz

Nowy prezes EMC Instytut Medyczny

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.06.2019

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A., które odbyło się 14 czerwca 2019, powołany został nowy skład zarządu spółki. Jego prezesem został Karol Piasecki. Nowy prezes będzie odpowiadał za przygotowanie wizji i strategii rozwoju, promocję i marketing.

W obszarze jego działania będzie także sprzedaż usług medycznych, rozwój kapitału ludzkiego, zarządzanie procesami kadrowymi i płacowymi, zarządzanie technologiami informatycznymi, organizacja obsługi prawnej oraz biura ds. zarządzania projektami.

Karol Piasecki (ur. 1972 r.) jest absolwentem prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. Od ponad 14 lat zarządza spółkami na rynku ochrony zdrowia. Specjalizuje się w budowaniu długoterminowej strategii wzrostu, restrukturyzacji przedsiębiorstw, procesach integracji i zarządzaniu zmianą.

Czytaj także: Rok 2018 rokiem wyzwań dla Grupy EMC>>>

W latach 2008-2010 przeprowadził restrukturyzację spółki DOZ S.A., największej sieci aptecznej w Polsce. W 2008 roku wraz z zespołem wdrożył pierwszą na rynku aptecznym platformę e-commerce w oparciu o model click&collect. W latach 2011-2019 Karol Piasecki zajmował stanowisko dyrektora zarządzającego spółki Dr. Max.

EMC prowadzi 10 Szpitali i 26 przychodni, które świadczą usługi dla ponad miliona mieszkańców województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego.

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej EMC za rok 2018 miały wartość 337 796 tys. Za rok 2018 odnotowano stratę netto w wysokości 16 693 tys. zł.

Przeczytaj teraz

Samorząd powiatowy przejął szpital w Rykach

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.05.2019

Szpital w Rykach, który prowadzony był przez spółkę AMG Centrum Medyczne i który został zamknięty jesienią 2018 roku, rozpocznie ponownie działalność w czerwcu 2019. Będzie nim zarządzać spółka powołana przez zarząd powiatu ryckiego.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w starostwie powiatowym w Rykach 10 maja 2019, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wraz ze starostą Dariuszem Szczygielskim poinformowali, że zamierzają złożyć wniosek do Kancelarii Premiera o skorzystanie z rezerwy ogólnej.

Szpital otrzymałby wówczas 2 mln złotych pod warunkiem zapewnienia wkładu własnego w wysokości kolejnych 2 mln zł na ten sam cel. Środki te zapewniłby powiat rycki oraz wspierające go samorządy. Byłyby to środki przeznaczone na zakup potrzebnego sprzętu medycznego.

Większość pomieszczeń szpitala wymaga generalnego remontu, a sprzęt – naprawy lub wymiany.

Powodem zaprzestania działalności szpitala przez AMG były problemy finansowe i brak środków na dalszą działalność. Spółka dzierżawiła placówkę od 2013 roku (później udziałowcy sprzedali swoje udziały spółce Centrum Dializa). Wcześniej szpital był prowadzony przez NZOZ Klinika w Nałęczowie, ale stracił kontrakt z NFZ.

Czytaj na ten temat: AMG nie prowadzi już szpitala w Rykach>>>

Przeczytaj teraz

Złotoryja: powiat chce przejąć szpital od prywatnego właściciela

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.04.2019

Samorząd powiatu złotoryjskiego (województwo dolnośląskie) planuje przejęcie miejscowego szpitala, który pod koniec roku 2015 został wydzierżawiony prywatnej spółce. Szpital w kwietnia 2019 zaprzestał działalności na kilku oddziałach.

Dotyczy to oddziałów: neonatologii, pediatrii oraz położnictwa i ginekologii.

Szpital prowadzi także oddziały – chirurgiczny, wewnętrzny, neurologiczny, rehabilitacyjny, opiekuńczo-leczniczy oraz anestezjologii i intensywnej terapii, a także zespół poradni specjalistycznych oraz nocną i świąteczna opiekę zdrowotną.  Placówka działa w sieci szpitali.

Szpital prowadzi Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka sp. z o.o., której prezesem jest Witold Rozmarynowicz. Spółka, założona przez grupę biznesmenów z Łodzi, na mocy umowy z powiatem wydzierżawiła majątek ruchomy i nieruchomy szpitala. Pod koniec 2016 roku 100 procent udziałów spółki kupił Jacek Nowakowski, prezes spółki Centrum Dializa. W roku 2019 udziały te przejęła powiązana rodzinnie z Jackiem Nowakowskim fundacja Pro Salute Omnium.

Władze powiatu złotoryjskiego chcą powołać własna spółkę i odzyskać szpital. Trwają negocjacje z obecnym dzierżawcą. Są także plany, aby do spółki prowadzącej szpital przystąpiły gminy z terenu powiatu.

Czytaj także: Potrzebne jest partnerstwo sektora publicznego i prywatnego>>>

Przeczytaj teraz

Voxel: czas akwizycji i organicznego rozwoju

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.03.2019

Rok 2018 był dla spółki Voxel S.A. ponownie najlepszym w jej historii i kolejnym w którym wypłacona została dywidenda. Spółka osiągnęła 13-procentowy wzrost przychodów, a EBITDA to ponad 38 milionów złotych.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Voxel wyniosły w 2018 roku –  170 411,2  tys. zł. Rok wcześniej było to 152 159,8 tys. zł.

Grupa zanotowała także w roku 2018 zysk netto w wysokości 23 374,2 tys. zł. Rok wcześniej miał on wartość 19 802,8 tys. zł.

– Ubiegły rok to przede wszystkim czas akwizycji i organicznego wzrostu. Spółka umocniła swoją pozycję na rynku poprzez tworzenie nowych miejsc świadczenia usług. Zawarliśmy wieloletnie umowy z oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia. Zniesienie limitów na badania TK i MR w 2019 roku spowoduje kolejny wzrost liczby wykonywanych badań –  komentuje wyniki spółki jej prezes Jarosław Furdal.

Czytaj: Voxel przejmie spółkę Scanix>>>

Voxel zapowiada także rozwój nowych linii usług medycznych, takich jak badania medycyny nuklearnej, badania izotopowe i terapia izotopowa.

– Staliśmy się operatorem drugiego cyklotronu, który znajduje się w Warszawie. Oznacza to dla nas nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw, ale przede wszystkim współpracę z Uniwersytetem Warszawskim w nowych projektach badawczych i rozwojowych. Pracujemy nad rozwojem nowych radiofarmaceutyków i nowych radioznaczników. W najbliższych miesiącach rozpoczynamy realizację projektu, którego celem jest opracowanie technologii wytwarzania oraz przygotowanie do wdrożenia nowego produktu tj. radiofarmaceutyku galowego (chlorek Ga68) przeznaczonego do znakowania zestawów podawanych pacjentom w procedurze diagnosty – zapowiada prezes Furdal.

Voxel prowadzi sieć placówek oferujących badania diagnostyki obrazowej – tomografii komputerowej (CT), rezonansu magnetycznego (MR), pozytonowej tomografii emisyjnej (PET-CT), tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów (SPECT) oraz RTG.

Przeczytaj teraz

Telemedycyna Polska 600 tys. zł. pożyczki od udziałowca

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.02.2019

Spółka Telemedycyna Polska S.A. zawarła umowę pożyczki z Neuca Med Sp. z o.o. na kwotę  600.000 zł. Neuca Med posiada 34,15 procent akcji Telemedycyna Polska S.A. i taki sam udział procentowy w głosach.

Część pożyczki – 380 tys. zł. została przekazana 1 lutego 2019 roku, natomiast kolejne dwie transze zostaną wypłacone do 15 lutego i do końca marca 2019.

Warunkiem wypłaty drugiej transzy jest nastąpi po przedstawieniu przez zarząd spółki Telemedycyna Polska strategii na rozwój w roku 2019 i latach kolejnych, a trzeciej – po przedstawienia rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za miesiąc poprzedzający wypłatę transzy, z którego wynikać będzie pozytywny wynik na poziomie minimum 80 procent oraz 100 procent realizacji zaplanowanej efektywności kosztowej w stosunku do dokumentów finansowych załączonych do umowy.

Dodatkowym warunkiem wypłaty drugiej i trzeciej transzy będzie podpisanie aneksu do umowy inwestycyjnej, który przesuwa datę objęcia przez Neuca Med nowych akcji spółki z 2019 na 2020 rok.

Poza tym wprowadzona zmiana daje spółce Neuca Med prawo zamiany pożyczki wraz z odsetkami na wkład pieniężny i objęcie akcji nowej emisji w kapitale zakładowym Telemedycyna Polska S.A. za cenę 1,6 zł za jedną akcję.

W przypadku nierealizowanych dwóch założonych parametrów finansowych Neuca Med będzie mieć prawo do powołania jednego członka zarządu w przypadku zarządu dwuosobowego, lub dwóch członków zarządu w przypadku zarządu czteroosobowego.

Czytaj także: Telemedycyna Polska: wzrost przychodów w grudniu 2018>>>

Przeczytaj teraz

Diagnostyka zwiększyła udziały w spółce Genomed

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.09.2018

Diagnostyka spółka z o.o. zwiększyła do 39,55 procenta akcji swoje udziały w spółce Genomed S.A. Dają one prawo do 25,74 procenta ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Genomed.

Zwiększenie udziału Diagnostyki nastąpiło w wyniku wykonanej poza rynkiem New Connect transakcji, w wyniku której spółka nabyła 39 tysięcy akcji imiennych Genomed.

Przed transakcją Diagnostyka posiadała 483 524 akcje, co stanowiło 36,59 procenta akcji i dawało prawo do 23,82 procenta ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Genomed S.A.

Diagnostyka posiada akcje spółki Genomed od czerwca 2018 roku, kiedy to kupiła 34,88 procent akcji od dotychczasowego inwestora venture capital, MCI.CreditVentures 2.0 FIZ.

Genomed zajmuje się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Realizuje projekty badawcze, dofinansowywane ze środków unijnych, dotyczące między innymi rozwoju diagnostyki spersonalizowanej. Spółka planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych.

Genomed rozwija także sprzedaż badań genetycznych, głównie klientom zainteresowanym szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną.

Diagnostyka to największa sieć placówek diagnostyki laboratoryjnej w Polsce. Posiada ponad 700 punktów pobrań w całej Polsce. Diagnostyka oferuje największy wybór badań laboratoryjnych (2500 rodzajów testów) dostępnych również bez skierowania od lekarza. Firma obsługuje miliony pacjentów rocznie oraz współpracuje z kilkoma tysiącami placówek ochrony zdrowia.

Do Grupy Diagnostyka należą także: laboratoria Diagnostyka Consilio, Oncogene Diagnostics i Genesis.

Przeczytaj teraz

Akt skarżenia przeciwko zarządowi spółki PCZ S.A.

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.08.2018

Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu skierował do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym doprowadzenia obligatariuszy PCZ S.A. z Wrocławia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 79 milionów złotych.

Nastąpiło to poprzez wprowadzenie pokrzywdzonych w błąd przez zarząd PCZ S.A. co do rzeczywistej kondycji finansowej spółki.

Zakres aktu oskarżenia obejmuje przestępstwa, których dopuścili się Romuald Ś., Beata G., Stanisław P., Tomasz B. oraz Mirosław H., którym zarzucono między innymi działanie w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie w błąd osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, działanie na szkodę wierzycieli oraz pranie pieniędzy pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych, w ramach której dochodziło do oszustw na szkodę podmiotów – nabywców obligacji spółki PCZ S.A. oraz finansującego ją banku Millenium Bank S.A.

Akt oskarżenia obejmuje również biegłych rewidentów, którzy sporządzili niezgodną ze stanem faktycznym pisemną opinię o sprawozdaniu finansowym dla Grupy Kapitałowej PCZ S.A. we Wrocławiu.

W wyniku działalności przestępczej doprowadzono do niekorzystnego rozporządzenia mieniem nie mniej niż 675 osób fizycznych i prawnych będących obligatariuszami spółki PCZ S.A.

Mechanizm przestępczy polegał na publikacji kolejnych, nieodpowiadających rzeczywistości sprawozdań finansowych oraz publicznego rozpowszechniania nieodpowiadających rzeczywistości raportów finansowych w latach 2012 – 2015. W rzeczywistości następowało stopniowe pogarszanie się sytuacji majątkowej spółki, a jej majątek wyprowadzany był do podmiotów gospodarczych zarządzanych przez Romualda Ś. i osoby z nim współpracujące oraz na rachunki prywatne głównego beneficjenta procederu – Romualda Ś.

Osoby działające w ramach grupy kapitałowej funkcjonującej na rynku medycznym, doprowadzały do kolejnych emisji obligacji z przeznaczeniem na inwestycje, po czym działając z pokrzywdzeniem wierzycieli spółki – matki, wyprowadziły te środki na rzecz podmiotów zależnych oraz osób z nimi powiązanych. Zastosowany mechanizm doprowadził do trwałego spadku kursów na rynku równoległym obligacji przedsiębiorstw.

Analiza obrotów na rachunkach bankowych w/w ujawniła ponadto proceder manipulowania akcjami spółki PCZ S.A., czego beneficjentem był także Romuald Ś.

W ramach śledztwa zabezpieczono majątek o łącznej wartości nie mniejszej niż 54 miliony złotych obejmujący kilkadziesiąt luksusowych samochodów, w tym marki Rolls – Royce, gotówkę, biżuterię, kolekcjonerskie numizmaty oraz luksusowe apartamenty i inne nieruchomości.

Polski Holding Medyczny PCZ posiadał 20 przedsiębiorstw leczniczych, w tym 5 szpitali, 4 sanatoria, 10 przychodni, pogotowie ratunkowe i laboratorium diagnostyczne. Grupa PCZ prowadziła też hurtownię farmaceutyczną i hurtownię medyczną oraz kancelarię brokerską w zakresie ubezpieczeń.

Placówki należące do Grupy funkcjonowały pod nazwą PCZ, później pod nazwą PHM Polski Holding Medyczny.

Czytaj także: PCZ SA: ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku>>>

Źródło: Prokuratura Krajowa

Przeczytaj teraz

Spółka Dent-a-Medical obniża kapitał i cenę akcji

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.07.2018

Zarząd Dent-a-Medical S.A. poinformował, że przeprowadzi procedurę obniżenia kapitału zakładowego spółki poprzez przeniesienie kwoty 5 253 709,25 zł z na kapitał zapasowy, w wyniku zmniejszenia wartości nominalnej akcji z 50 groszy do 10 groszy.

Dzięki tej operacji w przyszłości Walne Zgromadzenie Spółki będzie mogło pokryć stratę z lat ubiegłych z kapitału zapasowego. Obniżenie kapitału zakładowego pozwoli na usunięcie dysproporcji pomiędzy wartością nominalną akcji a ich obecną wartością rynkową. Pozwoli to również na przeprowadzenie w przyszłości nowych emisji akcji po cenie zbliżonych do ceny rynkowej – wyjaśnia zarząd.

Spółka zapowiada także przeprowadzenie analizy aktywów i pasywów według stanu na 30 czerwca 2018 roku, czego rezultatem mogą być przeszacowania wartości aktywów i pasywów w sprawozdaniu śródrocznym za II kwartał 2018 roku. Operacja ma na celu urealnienie wartości bilansowych, w celu ustalenia faktycznych zasobów posiadanych przez spółkę.

Planowane jest także przeprowadzenie negocjacji z obecnymi pożyczkodawcami spółki w celu objęcia akcji nowej emisji w zamian za posiadane przez nich wierzytelności na kwotę około 350 tys. zł.

Zarząd zaproponował NWZ spółki zwołanemu na 2 sierpnia 2018 roku podjęcie uchwały o kapitale docelowym o wartości nominalnej 980 tys. zł.

Od 1 lipca 2018 roku Dent-a-Medical ma nowego prezesa, którym został Piotr Grzesiak.

Dent-a-Medical oferuje dostęp do usług stomatologicznych bezpośrednio osobom indywidualnym oraz pośrednio poprzez współpracę z podmiotami oferującymi pakiety usług medycznych osobom indywidualnym oraz w formie grupowej zakładom pracy. Oferowanie usług odbywa się poprzez liczącą ponad trzysta placówek, ogólnopolską sieć partnerskich klinik stomatologicznych, działających pod znakiem Dent-a-Medical.

Spółka tworzy także produkty abonamentowe i ubezpieczeniowe z zakresu opieki stomatologicznej (programy opieki stomatologicznej) i dystrybuuje je jako produkty samodzielne lub jako składowe innych produktów (np. ubezpieczeń medycznych, pakietów assistance) w kanałach B2B (business to business), B2B2C (business to business to client) oraz w bezpośredniej sprzedaży do klienta ostatecznego – pacjenta, obsługiwanego w gabinetach partnerskich Dent-aMedical. W ramach rozwoju segmentu stomatologicznego spółka planuje także dystrybucję pasty do zębów, płynów do płukania ust i kosmetyków.

Od IV kwartału 2016 roku spółka prowadziła przygotowania do działalności w nowym dla siebie obszarze handlu produktami rolnymi, w tym obejmującymi wybrane pasze, biopaliwa i artykuły spożywcze.

W roku 2017 spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 304,7 tys. zł, pochodziły one wyłącznie z segmentu stomatologicznego. Natomiast zamknięcie działalności deweloperskiej przyniosło odpisy i straty, które w rezultacie dało stratę netto w wysokości 527,3 tys. zł.

Przeczytaj teraz

Głowno: będzie zmiana właściciela szpitala

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.04.2018

Szpital w Głownie zmieni właściciela. Od dotychczasowego – Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności z Łodzi kupi go spółka Grupa Zdrowie, której prezesem jest dotychczasowy dyrektor szpitala. Uczelnia dzierżawiła szpital od samorządu miejskiego od 2009 roku, a od 2013 roku była jego właścicielem.

W ostatnim czasie szpital miał problemy finansowe. Prowadzący placówkę na mocy wyroku sądowego mieli zapłacić ponad 2 mln zł z tytułu niezapłaconego czynszu. Oprócz tego były jeszcze inne zaległości.

Burmistrz Głowna w związku z propozycją zmiany właściciela zaproponował określone warunki zabezpieczające działalność szpitala. W piątek, 20 kwietnia 2018 roku burmistrz otrzymał odpowiedź od Kanclerz Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi Anieli Bednarek, z której wynika, że zarówno uczelnia, jak i nowy inwestor akceptują te propozycje.

Burmistrz zaproponował rozwiązania, które adaptują zapisy umowy z 2013 roku do obecnych uwarunkowań i przepisów prawa, wychodzą naprzeciw nowemu inwestorowi i jednocześnie zabezpieczają interes Gminy Miasta Głowno i jej mieszkańców, czyli  zapewniają funkcjonowania szpitala przez co najmniej najbliższych 5 lat.

Burmistrz zgodził się także na przedłużenie okresu inwestycyjnego, jaki wynikał z umowy sprzedaży w roku 2013, z pięciu do sześciu lat, oraz na zmianę zakresu świadczeń zdrowotnych zgodnie z zakresem realizowanym przez szpital na podstawie kontraktu z NFZ.

Jedynym żądaniem, na które nie zgodziły się władze miasta, było wykreślenie zabezpieczeń hipotecznych kwot gwarancyjnych, należnych Gminie Miasta Głowno w sytuacji, gdyby właściciel szpitala przestał go prowadzić. Tylko one bowiem chronią mieszkańców Głowna i  pracowników szpitala przed jego ewentualną likwidacją.

Zaproponowano także, by wyłączną odpowiedzialność za realizację umowy z 2013 roku, czyli zapłatę kwot gwarancyjnych, do dnia sprzedaży szpitala ponosił jego obecny właściciel czyli uczelnia, a nowy inwestor będzie odpowiadał za wykonanie zobowiązań z umowy dopiero od dnia przeniesienia na niego własności nieruchomości.

Gdyby nie doszło do sprzedaży, burmistrz Głowna zaproponował alternatywne rozwiązanie – w imieniu Gminy Miasta Głowno wyraził gotowość przejęcia od uczelni nieruchomości z budynkami szpitalnymi w zamian za kilkumilionowe długi wobec miasta oraz prowadzenie w nich szpitala przez spółkę miejską.

Szpital w Głownie prowadzi oddziały – chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii oraz neonatologii, a także poradnie podstawowej opieki zdrowotnej, poradnie specjalistyczne i pracownie diagnostyczne. Kontrakt szpitala z NFZ wynosi 5,3 mln zł.

Spółka Szpital Głowno Grupa Zdrowie sp. z o.o. została zarejestrowana w lutym 2018 roku. Adres jej siedziby to adres szpitala. Prezesem spółki jest Dariusz Wojtasik, dotychczasowy dyrektor szpitala.

 

Przeczytaj teraz

Upadłość spółek z Grupy Arion

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.03.2018

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku 12 marca 2018 roku ogłosił upadłość spółki Arion Med sp. z o.o. oraz spółki Arion Szpitale sp. z o.o. Wnioski o upadłość zgłosił Piotr Ruciński, członek zarządu obu spółek.

Wniosek o ogłoszenie upadłości wynika z konfliktu pomiędzy wspólnikami spółek.

Sąd ogłosił także, że wierzyciele spółek mogą zgłosić swoje wierzytelności sędziemu-komisarzowi w ciągu 30 dni od ogłoszenia upadłości.

Obie spółki zostały zarejestrowane w roku 2010. Zarząd spółki Arion Med tworzą: Karol Spticzyński, prezes, Rafał Radwański i Piotr Ruciński – wiceprezesi, zarząd spółki Arion Szpitale: Rafał Radwański, prezes oraz Piotr Ruciński i Karol Stpiczyński – wiceprezesi.

W Grupie Arion działa także, od 2011 roku, spółka Arion Pharma, od 2016 roku – Arion Clinic oraz Arion Finance których zarządy tworzą te samy osoby. Zarządy spółek: Arion Group oraz Arion Evaclinic, zarejestrowanych w roku 2016, tworzą Karol Stpiczyński oraz Rafał Radwański.

Arion prowadzi Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju, który obejmuje oprócz szpitala w tej miejscowości także szpital w Tarnogrodzie i poradnię we Frampolu. Arion prowadzi też szpital w Gostyninie oraz Centrum Medyczne Górnik w Łęcznej.

Do Grupy Arion Szpitale należy także EvaClinic z Warszawy, prowadząca 20-łóżkowy szpital, wyposażony w blok operacyjny i oddział intensywnego nadzoru, oraz poradnię specjalistyczną.

Szpital w Biłgoraju, podobnie jak szpital w Gostyninie, znalazł się w działającej od 1 października 2017 roku sieci podstawowego zabezpieczenia (sieci szpitali).

Pod koniec roku 2017 radni powiatu biłgorajskiego, znając sytuacje szpitala, podjęli uchwałę w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju, zabezpieczając się na wypadek ogłoszenia upadłości spółki. Powiat może wypowiedzieć umowę dzierżawy szpitala i przekazać jego majątek SP ZOZ.

Przeczytaj teraz
Page 2 of 2
1 2