Pacjenci i personel oczekują aktualizacji stawki refundacyjnej za dializy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.07.2022

Tomasz Prystacki, prezes zarządu Fresenius Nephrocare Polska

Stacje dializ w całej Polsce stoją przed coraz większym wyzwaniem, jakim jest utrzymanie ciągłości leczenia. Stawka refundacyjna za hemodializy od lat nie nadąża za faktycznymi kosztami wykonywania świadczeń i mimo wielkokrotnych apeli pacjentów i świadczeniodawców, nadal nie została odpowiednio zaktualizowana.

Świadczenia ratujące życie

Firma Fresenius Nephrocare Polska dokładnie przenalizowała koszty wykonywania świadczeń z zakresu hemodializoterapii, czyli świadczenia ratującego życie, które musi być wykonywane u pacjentów trzy razy w tygodniu w stacji dializ. W eksperckim materiale „Refundacja dializoterapii w Polsce” firma, która prowadzi ponad 70 stacji dializ w Polsce i ponad 4100 na całym świecie (z 345 tysięcy pacjentów pod opieką), szczegółowo pokazuje co składa się na koszt hemodializy i w jaki sposób koszty te na przestrzeni lat wzrastały.

Eksperci Pracodawców Medycyny Prywatnej pracują nad projektami cyfryzacji

Od lat stawka refundacyjna za hemodializy jest jedną z najniższych w Europie i jest niedostosowana do realnych kosztów ponoszonych przez ośrodki na leczenie pacjentów. Przy obecnej sytuacji inflacyjnej, aspiracjach płacowych, konieczności konkurowania o personel z innymi bardziej adekwatnie wycenionymi procedurami i przy dramatycznym wzroście cen paliw, mediów czy wywozu odpadów, ośrodki w całej Polsce mierzą się z trudnościami zapewnienia ciągłości realizowania świadczeń ratujących życie. Przeprowadzona analiza pokazuje, że obowiązująca dzisiaj stawka refundacyjna jest niedoszacowana w prawie 50 procentach.

Stawka za dializę – 596 zł

Materiał, którzy otrzymały wszystkie instytucje zajmujące się organizacją służby zdrowia w Polsce, czyli między innymi Ministerstwo Zdrowia, Agencja Taryfikacji i Oceny Technologii Medycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia czy władze samorządowe, wyraźnie pokazują,  że stawka refundacyjna za pojedynczy zabieg hemodializy powinna wynosić około 596 zł, czyli ponad połowę więcej, niż obecna refundacja.

Aktualnie wykonywane przesuwanie kilkuprocentowych środków w ramach wyceny przygotowanej przez Agencję Taryfikacji i Oceny Technologii Medycznych (czyli np. dodanie kilku procent do stawki podstawowej, przy jednoczesnej likwidacji dodatków za wykonywanie świadczeń w podwyższonym reżimie sanitarnym czy świadczeń covidowych), w żaden sposób nie powoduje wzrostu stawki. Co więcej, nie znajduje żadnego oparcia w przeprowadzonych przez świadczeniodawców analizach.

Pacjenci coraz częściej dostrzegają problem i obawiają się o dostępność do leczenia. I jest to niestety bardzo prawdopodobna rzeczywistość. Świadczeniodawcy mogą po prostu nie udźwignąć kosztów utrzymania i prowadzenia ośrodków, zwłaszcza w przypadku mniejszych stacji dializ. Proces zamykania już się rozpoczął i niedługo przyspieszy jeśli sytuacja nie ulegnie diametralnej poprawie.

Premiery od Fresenius Medical Care Polska na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

Przeczytaj teraz

Trzeba doceniać pielęgniarki nie tylko od święta

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.05.2022

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek obchodzony jest na całym świecie każdego roku, 12 maja. W ten wyjątkowy dzień doceniamy specjalistów z zakresu pielęgniarstwa, ich zaangażowanie, poświęcenie i wytrwałość w opiece nad pacjentami. Ten dzień to także dobry moment, aby po raz kolejny wskazać, że bez odpowiedniego wynagrodzenia dla personelu pielęgniarskiego, tej opieki może zabraknąć.

Sztuka bycia pielęgniarką

Zawód pielęgniarki do profesja wysoko oceniana społecznie i niezbędna dla całego systemu ochrony zdrowia. Pielęgniarki pracują we wszystkich obszarach: w opiece stacjonarnej i ambulatoryjnej, w podmiotach prywatnych i publicznych, w ramach umów o pracę, umów cywilnoprawnych, a także prowadząc własną praktykę indywidualną lub grupową.

Praca pielęgniarek rzeczywiście jest sztuką. Wymaga nie tylko specjalistycznych umiejętności, ale także doświadczenia w pracy z pacjentami.  Do każdego zespołu pielęgniarskiego, jego członkowie wnoszą indywidualne połączenie umiejętności, wiedzy i osobowości. To sprawia, że to właśnie pielęgniarka czy pielęgniarz są najbliżej chorego, najlepiej znają jego trudności i radości z życia osobistego. Opieka pielęgniarska nie kończy się bowiem na wykonaniu danej procedury medycznej, ale dotyczy także budowanej stałej relacji z chorym.

Odpowiednia refundacja

Firma Fresenius Nephrocare Polska prowadzi sieć ponad 70 stacji dializ, a także poradnie i oddziały nefrologiczne. Zatrudnia ponad tysiąc pielęgniarek i pielęgniarzy w całej Polsce, którzy opiekują się pacjentami z chorobami nerek.

– Nie od dzisiaj wiadomo, że pielęgniarki i pielęgniarze dializacyjni to pracownicy bardzo wysoko wyspecjalizowani. Przeprowadzenie zabiegu dializoterapii, edukacja pacjenta w zakresie diety, higieny i życia z dializą wymagają odpowiedniego przygotowania i umiejętności – mówi dr Tomasz Prystacki, prezes zarządu Fresenius Nephrocare Polska. – Personel medyczny, w tym także pielęgniarki to nasza największa wartość, budująca kompetencje firmy i wysoki standard leczenia pacjentów – dodaje.

Niestety personelu pielęgniarskiego brakuje w całej Polsce. Nawet najlepszym pracodawcom trudno przyciągnąć pracowników, bazując tylko na kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Obecna refundacja dializoterapii nie zwiększa się od kilku lat. Ostatnia wycena z 2016 roku (będąca powtórzeniem wyceny z 2011 roku) nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Refundacja ta zakłada na przykład wynagrodzenie personelu pielęgniarskiego na poziomie niewiele wyższym niż obecnie określone przez Radę Ministrów wynagrodzenie minimalne. Obciążonemu pracą przez dwa bardzo trudne lata pandemii personelowi pielęgniarskiemu stacji dializ Ministerstwo Zdrowia nie przyznało także tzw. dodatku covidowego, który otrzymali pracownicy szpitali prowadzących leczenie pacjentów z koronawirusem. Prawie wszystkie stacje dializ w Polsce także leczyły takich pacjentów. Jednak mimo wielu apeli, minister zdrowia nie przychylił się do próśb świadczeniodawców, co wywołuje dodatkowe i w pełni zrozumiale niezadowolenie i frustrację wielu pracowników.

Co się stanie gdy zabranie personelu?

Najnowsze analizy jasno pokazują, że koszty leczenia pacjenta są o prawie 50 procent wyższe, niż obecna stawka refundacyjna. Koszty utrzymania, osiągające najwyższe od lat poziomy, skłaniają personel medyczny do wywierania presji płacowej na świadczeniodawców, którzy niewiele mogą zrobić w tych warunkach.

– W tej chwili sytuacja jest bardzo trudna. Obecnie nie tylko braki kadrowe związane z rynkiem pracy pielęgniarek są wyzwaniem dla każdego świadczeniodawcy – podkreśla dr Prystacki. – Stawki wyliczone przez NFZ nie spełniają oczekiwań pracowników. Jeśli nie zostaną pilnie podjęte decyzje o dostosowaniu refundacji do aspiracji finansowych personelu i pokrycia kosztów choćby transportu, wywozu śmieci czy tez mediów, zagrożenie zamknięcia niektórych stacji dializ i tym samym ograniczenie dostępu do leczenia ratującego życie dla pacjentów stanie się rzeczywistością.

Fresenius Medical Care jest największym na świecie dostawcą produktów i usług dla osób z chorobami nerek, z których około 3,8 miliona na całym świecie regularnie poddawanych jest leczeniu dializami. Dzięki sieci 4.171 stacji dializ Fresenius Medical Care zapewnia leczenie dializami 345 tysiącom pacjentów na całym świecie. Fresenius Medical Care jest również wiodącym dostawcą produktów do dializy, takich jak aparaty do dializ lub dializatory. Oprócz podstawowej działalności firma świadczy powiązane usługi medyczne w zakresie koordynowanej opieki medycznej.

W Polsce Fresenius Medical Care Polska S.A. jest obecny od ponad 30-tu lat. Produkty firmy do hemodializy i dializy otrzewnowej wykorzystywane są w większości stacji dializ na terenie całej Polski, zarówno w ośrodkach publicznych, jak i niepublicznych. Obecnie Fresenius Medical Care świadczy usługi dializacyjne poprzez spółkę Fresenius Nephrocare Polska, która tworzy największą w Polsce sieć placówek dializacyjnych – Centrum Dializ Fresenius. Wszystkie zabiegi wykonuje na podstawie kontraktu z NFZ.

Przeczytaj teraz

Opieka nefrologiczna wymaga zmian

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.04.2022

Nefrologia to obszar ochrony zdrowia, który szczególnie wymaga wprowadzenia zmian systemowych. Ich elementem powinna być kompleksowa i oparta na wartości nowoczesna opieka nad pacjentami. Potrzebna jest także nowa wycena produktów w zakresie dializoterapii.

Obecna sytuacja potwierdziła konieczność kontynuowania reform, uwzględniających nie tylko wyzwania, przed jakimi stał system ochrony zdrowia przed 24 lutego 2022, ale również te związane z wojną za naszą wschodnią granicą i chęcią niesienia pomocy tym, którzy najbardziej jej potrzebują.

Środowisko zarówno pacjentów, jak i profesjonalistów medycznych docenia osiągnięcia, które zostały już wypracowane w Polsce w zakresie leków dla pacjentów chorujących na nerki oraz postępujących prac w dziedzinie transplantacji, jednakże aby program leczenia chorób nerek w Polsce był kompleksowy i skuteczny, należy zadbać również o obszar dializoterapii.

Nierównomierny populacyjnie rozkład poradni nefrologicznych, niewystarczająca i niedofinansowana opieka szpitalna w zakresie oddziałów nefrologicznych, nadmierne wymogi w zakresie zasobów ludzkich, fragmentyzacja opieki, a wreszcie niski poziom świadomości w zakresie prewencji skutkuje tym, że Polska jest krajem, w którym liczba pacjentów nowo włączanych do dializoterapii jest na jednym z najniższych poziomów w Europie, a liczba leczonych na milion jest daleko poniżej średniej europejskiej – zauważa Tomasz Prystacki, prezes zarządu Fresenius Nephrocare Polska.

Fresenius pomaga chorym dializowanym z Ukrainy

Rosnąca liczba tzw. late referals – czyli późno włączanych pacjentów – oraz ich obraz kliniczny jasno pokazują, że nadszedł czas na zmianę, która powinna skutkować optymalizacją wykorzystania ponoszonych nakładów ze szczególnym uwzględnieniem jakości i długości życia pacjentów. Do tego dochodzi niezwykle trudna sytuacja finansowa ambulatoryjnych stacji dializ.

Dlatego też – poza koniecznością przygotowania zmian organizacyjnych – niezbędne jest podjęcie pilnych działań celem dostosowania wyceny produktów z zakresu dializoterapii w taki sposób, aby możliwe było zachowanie obecnego potencjału stanowisk dializacyjnych i liczby ośrodków dializacyjnych, a także utrzymanie personelu w ośrodkach.

Problemy finansowe, z którymi przyszło się mierzyć polskim stacjom dializ, skutkują zamykaniem pierwszych ambulatoryjnych stacji dializ, a problemy z utrzymaniem personelu dotykają wszystkich, w tym również sektor publiczny, czego najlepszym przykładem są sytuacje obserwowane między innymi w Rybniku, Płocku czy też Suwałkach.

– Temat systemowych rozwiązań związanych z ochroną zdrowia od zawsze był w Polsce ważnym elementem debaty publicznej, dlatego też mamy olbrzymią nadzieję na zrozumienie ze strony resortu zdrowia problemu polskiej nefrologii – podkreśla Andrzej Madrala, członek Rady Pracodawców RP.

Fresenius: nowy budynek stacji dializ w Oświęcimiu

Przeczytaj teraz

Fresenius pomaga chorym dializowanym z Ukrainy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.03.2022

Fresenius Medical Care Polska i Fresenius Nephrocare Polska wspierają dializowanych uchodźców z Ukrainy. W ośrodkach Centrum Dializ Fresenius z ratujących życie dializ korzystają już pierwsi chorzy, którzy szukają w naszym kraju schronienia przed zbrojnym konfliktem.

W związku z wojną w Ukrainie do Polski przybywają obywatele tego państwa, szukając schronienia, wparcia i pomocy, także medycznej. Pracownicy Fresenius Medical Care Polska i Fresenius Nephrocare Polska są myślami z uchodźcami z Ukrainy w tych trudnych dla nich momentach i będą wspierać potrzebujących. Ośrodki Centrum Dializ Fresenius na terenie Polski już teraz przyjmują pacjentów wymagających dializ na niezbędne, ratujące życie leczenie nerkozastępcze.

– Nasze ośrodki są przygotowane, aby przyjąć pacjentów w potrzebie, którzy tyle już przeszli uciekając przed wojną. Hemodializa to specjalistyczny, ratujący życie zabieg, który musi być wykonywany 3 razy w tygodniu – mówi dr Tomasz Prystacki, prezes zarządu Fresenius Medical Care Polska i Fresenius Nephrocare Polska. – Przygotowaliśmy instrukcje dla naszych ośrodków oraz informacje dla samych pacjentów, gdzie się zgłosić w sprawie leczenia. To ważne, aby działać szybko i sprawnie, by leczenie było skuteczne, a pacjenci czuli się bezpieczni pod opieką naszych specjalistów – dodaje.

Do sieci Centrum Dializ Fresenius należą 73 stacje dializ, zlokalizowane na terenie całej Polski. Wszystkie działają na podstawie kontraktu z NFZ, a więc zgodnie z informacją Funduszu, świadczenia medyczne dla obywateli z Ukrainy są bezpłatne, jeżeli dana osoba posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające jej legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 roku w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Szczegółowe informacje w sprawie dializ dla osób z Ukrainy i dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej Fresenius Nephrocare Polska (po polsku, angielsku i ukraińsku).

Czytaj także: Pandemia nauczyła nas bycia w gotowości >>>

Fresenius Medical Care to największa na świecie firma zajmująca się dostarczeniem produktów i usług dla chorych z przewlekłą niewydolnością nerek. Ma też swój oddział w Ukrainie. W Kijowie znajduje się główna siedziba, a dwie stacje dializ zlokalizowane są w Czernihowie i Czerkasach.

-W tej chwili sytuacja jest tam bardzo trudna. Ośrodki kontynuują leczenie, ale spodziewają się problemów z dostawami leków i materiałów do dializ – mówi dr Prystacki. – Organizujemy wspólnie z naszą międzynarodową centralą dostawę niezbędnych produktów, ze względu na brak możliwości dostarczenia ich z magazynu w Kijowie. Udało się nam także przygotować przekazanie trzech agregatów przemysłowych, które zapewnią działanie sprzętu medycznego ośrodków, w razie problemów z dostawą prądu – mówi.

Firma wspiera także współpracowników z ukraińskich stacji dializ w kierowaniu pacjentów do ośrodków w Polsce. Nie wszyscy pacjenci zdecydowali się na ewakuację, ale to niezwykle ważne, aby ci chorzy, którzy z Ukrainy wyjeżdżają, mieli zapewnioną profesjonała opiekę medyczną w Polsce.

Dla swoich pracowników z Ukrainy w Polsce, firma organizuje także wsparcie psychologiczne. Dedykowane sytuacji dyżury specjalistów będą także rozszerzone na współpracowników i pracowników firm współpracujących. Każdy, kto będzie czuł taką potrzebę, będzie mógł skorzystać z konsultacji.

Przeczytaj teraz

Rok 2021 przebiegał pod znakiem pandemii

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.12.2021

Tomasz Prystacki, prezes zarządu Fresenius Nephrocare Polska, Frescenius Medical Care Polska, członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej.

W roku 2021 nadal najważniejszym tematem w ochronie zdrowia była pandemia koronawirusa W firmie Fresenius Nephrocare Polska, która zajmuje się leczeniem pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, a więc pacjentów schorowanych i z obniżaną odpornością, walka z Covid-19 jest szczególnie ważna.

Pacjenci i personel medyczny w ośrodkach dializ przebywają cały czas ze sobą i dlatego przestrzeganie standardów higienicznych jest kluczowe w walce z pandemią i w walce o życie ludzkie.

Warto zauważyć zmianę w stosunku do 2020 roku w podejściu do obrony przed rozprzestrzenianiem się infekcji w całym polskim systemie ochrony zdrowia. Wiele procesów zostało ustandaryzowanych, wprowadzono procedury zapobiegawcze, które z powodzeniem usprawniają codzienną pracę ośrodków. Znacznie sprawniej działają służby sanitarne, dla których jesteśmy pełni podziwu.

Jesteśmy globalną firmą i, miedzy innymi dzięki temu, nie doświadczaliśmy krytycznych problemów z dostępnością środków ochrony osobistej.

Pracownicy

Muszę podkreślić znaczenie wykwalifikowanego i empatycznego personelu ośrodków dializ i pogłębiający się problem dostępności kadr medycznych. Brak tzw. dodatków covidowych dla pracowników stacji dializ, którzy przecież leczą pacjentów przechodzących zakażenia, na pewno nie pomaga w rozwiązaniu tego problemu i jest krzywdzący. Wielokrotnie podnosiliśmy ten temat, który do tej pory, co uważam za wysoce niesprawiedliwe dla naszych ludzi, nie został rozwiązany. To niezrozumiałe dyskryminowanie osób narażonych na ryzyko budzi sprzeciw i wielkie zdziwienie.

Stawienie czoła pandemii i wirusowi, który zostanie z nami, wymagał od każdego świadczeniodawcy szybkiej adaptacji do nowych warunków. Nie byłoby to możliwe bez wielkiego zaangażowania pracowników, ich odpowiedzialności i determinacji, aby zadbać o bezpieczeństwo naszych pacjentów.

Czytaj także: Nauczyliśmy się żyć w czasie pandemii>>

W Polsce brakuje rozwiązań w tym zakresie, nie ma też żadnych zachęt w zakresie wyboru ścieżki kariery a nierówne traktowanie personelu stacji dializ jak również nieadekwatna wycena stawia przyszłość dializoterapii w tym kształcie, jaki znamy, pod dużym znakiem zapytania. Skutkiem odejść personelu do dziedzin bardziej adekwatnie finansowanych skutkowało już pierwszymi zamknięciami ośrodków dializacyjnych.

Szczepienia

Po szczepieniach personelu medycznego w styczniu i lutym, w marcu i kwietniu 2021 przeprowadziliśmy akcję szczepień dla naszych pacjentów. Zależało nam na tym, abyśmy mogli pacjentów szczepić jak najszybciej w naszych ośrodkach, podczas ich pobytu na dializie. Był to najprostszy i najlepszy organizacyjnie sposób, aby ich szybko zabezpieczyć. Apelowaliśmy do Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie i udało się włączyć pacjentów do pierwszej grupy w kolejce do otrzymania szczepionki.

Dzięki możliwości szczepienia w stacji dializ pacjenci Centrum Dializ Fresenius nie musieli się rejestrować i szukać miejsc, w których dostępne były szczepionki. Nie musieli nigdzie jeździć ani czekać w kolejkach. Po prostu podczas wizyty w stacji dializ zgłaszali chęć szczepienia, a ośrodki przekazywały listy pacjentów i zamawiały szczepionki w Ministerstwie Zdrowia. W ciągu kilku dni pierwszą dawkę szczepionki otrzymali wszyscy chętni pacjenci. Obecnie prawie 90 procent naszych pacjentów jest już po dwóch dawkach szczepionki, a około 74 procent otrzymało w naszych ośrodkach także dawkę przypominającą. W pełni zaszczepionych mamy prawie 93 procent personelu naszych ośrodków.

To właśnie dzięki szczepieniom oraz wdrożonym procedurom sanitarno-higienicznym obserwujemy w 2021 roku w naszych ośrodkach znacznie mniejszy przyrost liczby zakażeń niż w ogólnej populacji.

Stawiamy na działanie

Jesienią 2021 rozpoczęliśmy nowy projekt – kampanię społeczną „Ogólnopolski Test Zdrowia Nerek”. Akcja wzorowana jest na opracowanym i dystrybuowanym przez Krajową Służbę Zdrowia w Wielkiej Brytanii (NHS) teście: What’s your heart age? W Wielkiej Brytanii test, który ma określać wiek naszego serca, a tym samym oceniać ryzyko zawału czy udaru oraz prognozować długość życia, stał się niezwykle popularny. Polski odpowiednik testu ma zwrócić uwagę społeczeństwa na konieczność zadbania o kondycję nerek. Prawie 5 milionów Polaków choruje na nerki – 95 procent z nich nawet się tego nie domyśla. Osobom, u których test wskaże średnie bądź wysokie ryzyko chorób nerek, oferujemy bezpłatne badania krwi i moczu.

Jako producent sprzętu do technik pozaustrojowych podjęliśmy współpracę z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych w sprawie dostaw urządzeń do pozaustrojowego utlenowania krwi (ECMO) oraz ciągłych technik nerkozastępczych (Multifiltrate). Cały czas realizujemy dostawy do podmiotów leczniczych urządzeń oraz materiałów zużywalnych do prowadzenia tych terapii, które w dobie pandemii stały się coraz bardziej powszechnymi terapiami ratującymi życie pacjentów.

Świat online

Pandemia sprawiła, że życie społeczne i zawodowe przeniosło się do internetu. Wspomniany wcześniej test zastąpił prowadzone przed pandemią w naszych ośrodkach dni masowych badań. Wówczas to kilkaset osób dziennie pojawiało się w naszych stacjach, aby skorzystać z testów umożliwiających wczesne wykrycie chorób nerek. Obecnie takie wydarzenia nie są możliwe i trzeba było szukać nowych, bezpiecznych rozwiązań.

Myślę, że doskonale widać tendencję do przenoszenia wydarzeń online w organizowanych kongresach i konferencjach. Jako prelegent występowałem w kilkunastu wydarzeniach w tym roku i zaledwie kilka z nich zorganizowane było w tradycyjny lub hybrydowy sposób.

Czytaj także: Pomimo pandemii realizujemy strategię rozwoju >>>

Od kilkunastu lat prowadzimy kampanię społeczną „Drugie życia”, która skierowana jest do szkół średnich, a jej celem jest zainicjowanie dyskusji o świadomym dawstwie narządów i promocja oświadczeń woli. W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie pracowali prawie wyłącznie zdalnie, a więc ich szkolne kampanie musiały znaleźć swoje miejsce w wirtualnej rzeczywistości. Jako organizatorzy kampanii my także przenieśliśmy nasze szkolenia i spotkania z transplantologami i osobami po przeszczepach do internetu, co pozwoliło na prowadzenie tej akcji społecznej, mimo lockdownu.

Także wśród naszych pacjentów obserwujemy wzrost zainteresowania korzystaniem z internetu, mimo że często uważa się, że osoby starsze nie do końca radzą sobie z nowymi technologiami. Mamy coraz więcej użytkowników naszej aplikacji dla pacjentów myCompanion i widzimy, że pacjenci chętniej odwiedzają naszą stronę internetową w poszukiwaniu porad.

Warto zauważyć, że dzięki wprowadzeniu teleporad nie musieliśmy zamykać naszych poradni nefrologicznych ani ograniczać przyjmowania pacjentów. W pierwszych trzech kwartałach 2021 roku wykonaliśmy około 15 tysięcy konsultacji nefrologicznych właśnie w takim trybie.

Życzenia na rok 2022

Mam wielką nadzieję, że regulator i płatnik w końcu zauważy ogrom pracy wykonywany przez nasz personel i właściwie wyceni ich pracę – bez personelu, szczególnie pielęgniarskiego, stacji dializ ambulatoryjnych w Polsce będzie w szybkim tempie ubywać.

W opiece nad pacjentami nefrologicznymi ciągle brakuje wprowadzenia modelu opieki koordynowanej. Mówimy o tym już od wielu lat, przygotowaliśmy możliwy wzór takiego rozwiązania.

Opieka koordynowana nad pacjentem nefrologicznym, który ma często inne choroby współistniejące, polega na tym, by całość opieki organizowana była przez jeden ośrodek. Powinny powstać centra nefrologiczne dysponujące poradniami, które we właściwy sposób zadbają o pacjenta. Odpowiednia profilaktyka i szybsze wizyty u lekarzy pozwoliłaby na odsunięcie w czasie, a czasem nawet na brak konieczności włączenia do dializ, o przeszczepie wyprzedzającym nie wspomnę. Co stoi na przeszkodzie by ten system zaimplementować? Mam nadzieję, że w nowym roku uda się ten plan zrealizować, bo rozwiązania zaproponowane w modelu przyniosą wiele korzyści dla pacjentów.

Czytaj także: Opieka koordynowana i opieka oparta na wartości to przyszłość ochrony zdrowia >>>

Chciałbym także, aby wycena świadczeń dializacyjnych została zaktualizowana i zracjonalizowana. Inflacja bardzo zawyża koszty działalności ośrodków dializ. Koszty wynagrodzeń, transport, usługi – ten wzrost cen sprawia, że wycena już dawno nie odzwierciedla realnych kosztów ponoszonych przez modelową, średniej wielkości stację dializ w Polsce.

Promowanie jakości w opiece zdrowotnej jest także jednym z priorytetów. Uważam, że płacenie za jakość pozwoli na podniesienie standardów opieki i pozwoli eliminować jednostki, których skuteczność leczenia jest poniżej oczekiwanego poziomu. Do tego jednak brakuje narzędzi pozwalających na ocenę efektywności poszczególnych jednostek i racjonalności przeznaczanych wydatków (np. w postaci rejestru). Nie funkcjonują też mierniki jakościowe prowadzonego leczenia, które pozwoliłby płatnikowi na lepszą alokację budżetu.

Udowodniliśmy w czasie pandemii, że jesteśmy integralną częścią systemu opieki zdrowotnej w tym kraju, a jedynym czynnikiem różnicującym świadczeniodawców powinna być jakość zapewnionej opieki, a nie organ założycielski czy też forma działania. Nasz personel wzorowo zdał trudny egzamin, co przepełnia mnie dumą i wdzięcznością dla naszych bohaterów, których ciężka praca jest ciągle niewystarczająco doceniana przez system.

Mam nadzieję, że rok 2022 pozwoli na realizację tych zadań, które są ambitne, ale konieczne dla oferowania jak najlepszego leczenia. Zapewnienie przyszłości wartej życia naszym pacjentom jest naszym głównym priorytetem i dlatego bardzo liczymy na usprawnienia w systemie opieki zdrowotnej w Polsce.

Czytaj także: Powinniśmy płacić za zdrowie, a nie za chorobę>>>

Przeczytaj teraz

Powinniśmy płacić za zdrowie, a nie za chorobę

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.09.2021

dr Tomasz Prystacki, członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej, CEO Fresenius

Należy wrócić do medycyny, która traktuje pacjenta całościowo, a nie jako sumę poszczególnych jednostek chorobowych. Niestety, bardzo często przez pryzmat kodu służącego do rozliczenia płatności za świadczenia finansowane ze środków publicznych stan zdrowia chorego nie jest traktowany w sposób holistyczny.

W Polsce powinniśmy płacić za efekty leczenia, bo w tej chwili płacimy za procedury, czyli na przykład za podanie leku czy za interwencję, niezależnie od tego, jaki efekt one przynoszą w krótszym, ale i w dłuższym horyzoncie. Ciągle niestety brakuje (choć pojawiają się już pierwsze jaskółki nowego podejścia) w naszym systemie ochrony zdrowia całościowego spojrzenia na zdrowie pacjenta i opieki, która będzie obejmowała wszystkie aspekty – od profilaktyki poprzez leczenie do zaleceń dotyczących diety czy trybu życia po interwencji.

Wydaje się, że pacjent powinien być prowadzony przez jedna osobę – tzw. case managera, niezależnie od tego, czy będzie to internista, diabetolog, kardiolog czy też na przykład pielęgniarka, a więc personel, który pacjenta zna i opiekuje się nim na każdym etapie leczenia. Płacenie za opiekę koordynowaną w ten sposób powinno być zorganizowane wokół określonych jednostek chorobowych.

Należy zwrócić także uwagę na fakt, że przez samo publikowanie wyników leczenia jesteśmy w stanie prawie natychmiast poprawić jego wyniki. To są prawa znane z ekonomii i śmiem twierdzić, że w ochronie zdrowia również się sprawdzą.

Trzeba takie dane przed prezentacją ustrukturyzować, uwzględnić ryzyka i poziom skomplikowania poszczególnych interwencji, tak, aby nie porównywać wyników leczenia placówek na różnych poziomach na przykład klinicznych z powiatowymi. Trudno bowiem porównać śmiertelność w szpitalu powiatowym, który pacjentów z poważniejszymi schorzeniami przekazuje do specjalistycznej kliniki, z wynikami tej kliniki i na tej podstawie wyciągać miarodajne wnioski.

Czytaj także: Należy płacić za jakość leczenia, niezależnie od formy własności placówki>>>

Jakość leczenia obecnie jest określana głównie jako dostęp do infrastruktury czy do specjalistów. Ona również wymaga redefinicji. Miarą jakości powinny być osiągane wyniki medyczne. To jedyne, co łączy płatnika, pacjenta i świadczeniodawcę.

W celu zastosowania takiego podejścia trzeba byłoby zmienić cały system finansowania ochrony zdrowia i wyceny świadczeń. Obecny system uniemożliwia stosowanie opieki koordynowanej. Na przykład w dziedzinie, którą się zajmuję, osobno finansowane są świadczenia stacji dializ, osobno świadczenia poradni nefrologicznej. Nie zawsze można pacjentowi zaproponować inny rodzaj leczenia, gdy nie jest on w danej placówce dostępny.

Brakuje szerokiej prewencji, szkoleń dla pacjentów, ograniczony jest dostęp do specjalistów – nefrologów. W rezultacie jakość życia pacjentów z chorobami nefrologicznymi jest u nas gorsza niż w innych krajach. To wszystko mogłoby się zmienić, gdyby pacjentem opiekował się jeden lekarz, a placówka otrzymywałaby pieniądze z NFZ za koordynację procesu.

W ramach takiej opieki każda stacja dializ powinna prowadzić obowiązkowo poradnię nefrologiczną i to lekarz powinien decydować o całej ścieżce pacjenta, prowadząc go od drugiej bądź trzeciej fazy niewydolności nerek przez wszystkie kolejne fazy, uwzględniając w pierwszej kolejności jakość życia i korzyści płynące z różnych form leczenia, od transplantacji wyprzedzającej do dializ.

Pierwsze próby takiego skoordynowanego podejścia do opieki zdrowotnej są realizowane. Powstał skoordynowany program opieki nad pacjentem kardiologicznym KOS-Zawał, a także skoordynowany program opieki nad kobietą w ciąży – KOC.

Projekt dotyczący opieki koordynowanej nad pacjentem nefrologicznym trafił do Narodowego Funduszu Zdrowia. Trafiają tam także kolejne projekty i mamy nadzieję, że zawarte w nich rozwiązania zostaną wykorzystane i wprowadzone w życie.

Czytaj także: Opieka koordynowana i opieka oparta na wartości to przyszłość ochrony zdrowia>>>

Te rozwiązania nakładają na świadczeniodawcę odpowiedzialność za efekt zdrowotny leczenia i wymuszają wprowadzanie bardziej skutecznych działań w tym kierunku.

Opiekę koordynowaną po raz pierwszy zastosowano w Szwecji, po to, aby zachęcić świadczeniodawców do lepszej implantacji sztucznego biodra. Potem spopularyzowana została także w USA, gdzie opieka zdrowotna jest skomercjalizowana i zwraca się uwagę na koszty i tym samym na efektywność leczenia.

Opieka koordynowana była jednym z tematów panelu dyskusyjnego dotyczącego miejsca pacjenta w systemie ochrony zdrowia, który odbywał się w ramach Forum Ochrony Zdrowia, będącego częścią Forum Ekonomicznego w Karpaczu (od 7 do 9 września 2021).

Uczestnicząc w tym panelu jako przedstawiciel Pracodawców Medycyny Prywatnej, podkreślałem rolę prywatnego sektora ochrony zdrowia w zapewnieniu jak najlepszej opieki pacjentom.

Szczególnie po pandemii stało się oczywiste, że oba sektory – zarówno publiczny jak i prywatny, muszą współistnieć w systemie ochrony zdrowia, gdyż system publiczny nie zapewniłby dostępu do wszystkich świadczeń.

Mówiłem także o nierównym dostępnie do świadczeń, na przykład w zakresie nefrologii, gdzie dotyczy on zarówno leczenia ambulatoryjnego jak i leczenia szpitalnego. W niektórych województwach przypada pół poradni nefrologicznej na 100 tysięcy mieszkańców, w innych – półtorej. Różnie wygląda także finansowanie nakładów, a różnice miedzy województwami i wydatkami na milion mieszkańców potrafią być nawet i sześciokrotne.

Udział Pracodawców Medycyny Prywatnej w Forum Ekonomicznym uważam za ważny i potrzebny. Jesteśmy znaczącą częścią systemu ochrony zdrowia, w tym co robimy, jesteśmy innowacyjni, bardzo efektywnie gospodarujemy zasobami.

Funkcjonowanie niepublicznych jednostek ochrony zdrowia odciąża i wspiera sektor publiczny. Wierzę, że udział przedstawicieli naszej organizacji w tego typu wydarzeniach, jak Forum Ekonomiczne, będzie miał wpływ na wspólne szukanie rozwiązań najkorzystniejszych dla pacjentów. Nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pojedynczego kroku – trzeba wyjaśniać i przekonywać do swoich racji, także długookresowo.

Na temat udziału Pracodawców Medycyny Prywatnej w Forum Ekonomicznym czytaj: Aktywnie uczestniczyliśmy w XXX Forum Ekonomicznym >>>

Przeczytaj teraz

Należy płacić za jakość leczenia, niezależnie od formy własności placówki

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.09.2021

Pandemia nauczyła nas, że system opieki zdrowotnej składa się z komponentów – prywatnego i publicznego i że jeden bez drugiego nie może istnieć. Dobrze, że zaczynamy płacić za jakość, bez dzielenia świadczeniodawców ze względu na formę własności – mówił Tomasz Prystacki, prezes Fresenius Medical Care Polska podczas panelu na temat roli pacjenta w systemie ochrony zdrowia.

Panel był częścią Forum Ochrony Zdrowia, które odbywało się w ramach XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Tomasz Prystacki kieruje firmą, która prowadzi 73 stacje dializ, poradnie i oddziały nefrologiczne na terenie całej Polski. Pacjenci korzystają ze stacji dializ kilka razy w tygodniu przez kilka godzin. W okresie pandemii pacjenci ci nie zostali pozbawieni niezbędnej opieki, co było możliwe dzięki poświęceniu personelu. Jednak udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym czasie wiązało się z wieloma wyzwaniami.

– Pandemia pokazała nierównomierność rozłożenia środków i placówek oraz braki kadrowe. W przypadku chorych przewlekle, a takimi pacjentami są pacjenci stacji dializ, kluczowe jest zadbanie o nich zawczasu, przed pandemią. Obecnie pacjent w systemie opieki zdrowotnej wędruje pomiędzy rozdrobnionymi kontraktami, ciągle płacimy bowiem za leczenie choroby i za procedurę, a nie za wynik leczenia pacjenta, czas, by spojrzeć na zdrowie holistycznie. Punktem wyjścia do tego jest opieka koordynowana, oparta na funkcji lekarza prowadzącego, który opiekuje się pacjentem przez cały okres choroby. Jednak do tego potrzebne jest rozwiązanie, dzięki któremu jednostka koordynująca będzie miała możliwość kierowania leczeniem, inaczej będziemy płacić temu, kto jest na końcu całej ścieżki terapeutycznej. Trzeba zacząć od publikowania wyników  leczenia w poszczególnych placówkach, do czego potrzebne są zmiany systemowe. Potrzebna jest przejrzystość, skupienie się na odpowiedzialności i rozliczenie z efektów leczenia – mówił Prystacki.

-Nie może być też tak, że lekarze nie mają wpływu na dostęp do pewnych procedur, trudno wtedy oceniać placówkę ze względu na jakość – dodał.

Czytaj także: Anna Rulkiewicz: sektor publiczny i prywatny dba o tego samego pacjenta >>>

Jakub Szulc z Alab Laboratoria stwierdził, że aby dobrze zaopiekować się pacjentem, system ochrony zdrowia musi być całością. Wspomniał o realizacji programów pilotażowych. Mówił o wpływie pandemii na branżę laboratoryjną.

-Branża ta dopiero po roku osiąga poziom sprzed pandemii, a obecnie zbliżamy się do poziomu z roku 2019. Jednak zmieniła się struktura realizowanych badań. Kiedyś były to głównie badania wykonywane  w laboratoriach szpitalnych, teraz rosnącą ścieżką finansowania badań diagnostycznych są płatności gotówkowe, z czego wynika, że pacjenci nie są kierowani na badania przez poradnie i szpitale, ale płacą za nie samodzielnie – dodał.

Szulc wspomniał także, że pandemia pokazała możliwość uruchomienia ścieżki refundacyjnej w zakresie szczepień.  Mówił także o wprowadzanych zmianach w ochronie zdrowia, które mają na celu postawienie pacjenta w centralnym punkcie opieki.

Halina Sienkiewicz-Jarosz z Instytutu Psychiatrii i Neurologii zwróciła uwagę, że z powodu pandemii wydłużyła się kolejka pacjentów do planowanej diagnostyki. „Wąskim gardłem” jest rehabilitacja neurologiczna, potrzebnych jest więcej ośrodków na finansowanie leczenia i diagnostyki pacjentów z otępieniem, co jest problemem w Polsce. Wspomniała także o dostępie do refundowanych terapii oraz o problemie stygmatyzacji pacjentów z niektórymi chorobami neurologicznymi.

Tomasz Połeć, reprezentant Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego przyznał, że sytuacja pacjentów ze stwardnieniem rozsianym w ostatnich latach poprawiła się, z uwagi na poprawę dostępu do nowych refundowanych metod leczenia, pacjenci mają też lepszy dostęp do lekarzy, widoczne było to także podczas pandemii.

Czytaj także: Sektor prywatny ważną częścią systemu ochrony zdrowia >>>

-Pandemia nauczyła nas, że nie zawsze kontakt bezpośredni z pacjentem jest konieczny, doceniliśmy kontakt online. Dla pacjentów z SM to, że nie trzeba przyjeżdżać co miesiąc do placówki, ale można odbyć konsultację zdalnie, jest bardzo korzystne – mówił Poleć.

Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta pouczył temat leków biorównoważnych.

– Pacjenci powinni być informowani, czym są takie leki oraz że ich wprowadzenie jest dla nich korzystne – stwierdził. Mówił o tym, jak wiele się dzieje w kwestii programów lekowych, w wielu przypadkach zostały zniesione limity czasowe dotyczące ich stosowania. O włączeniu tych terapii decydują wówczas kwestie medyczne, a nie czasowe.

Poruszył też temat dostępności leków biologicznych w aptekach oraz mówił o projekcie ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta.

– Jest to jedna z najważniejszych ustaw, która wprowadza wiele zmian w systemie. Z uwagi na ograniczone zasoby, głównie finansowe, ale także kadrowe, powinniśmy mocno stawiać na jakość. Powinna być ona oceniania ze względu na efekty leczenia, na samopoczucie pacjenta i pod kątem zarządzania w placówce. Stawiamy na jakość i ta jakość będzie oceniania i jednocześnie premiowana – mówił Chmielowiec.

Ustawa zawiera także przepisy dotyczące bezpieczeństwa pacjenta.

-Warto wprowadzać mechanizmy pozwalające zbierać informacje na temat zdarzeń niepożądanych oraz mechanizmy pozwalające ich uniknąć – dodał Rzecznik Praw Pacjenta. – W Polsce nie mamy informacji na ten temat, ale na przykład z danych niemieckich wynika, że w tym kraju 18 tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie jest skutkiem zdarzeń niepożądanych.

Ustawa wprowadza także system kompensacyjny za zdarzenia niepożądane, który ułatwia uzyskiwanie rekompensaty.

Arkadiusz Grądkowski z Izby Polmed podkreślił rolę wyrobów medycznych oraz poruszył temat ich finansowania.
– W Polsce działają dobre regulacje w tym zakresie, ale warto je poprawiać tak, aby większa liczba pacjentów miała łatwiejszy dostęp do coraz większej ilości coraz nowocześniejszych wyrobów – mówił.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski wspomniał, że w przypadku wyboru metody leczenia aspekt ekonomiczny nie zawsze jest najważniejszy. Mówił o wydłużaniu czasu stosowania wielu programów lekowych.

W panelu – Pacjent w systemie ochrony zdrowia – aktualne problemy i wyzwania, wzięli udział:  Tomasz Prystacki, prezes Fresenius Medical Care Polska, Tomasz Połeć z Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, Arkadiusz Grądkowski z Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych Polmed, Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta, Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia, Halina Sienkiewicz-Jarosz z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Jakub Szulc z Alab Laboratoria.

Czytaj także: Aktywnie uczestniczyliśmy w XXX Forum Ekonomicznym >>>

Przeczytaj teraz

Fresenius Nephrocare Polska partnerem Krakowskich Dni Dializoterapii

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.09.2021

Specjaliści Fresenius Nephrocare Polska uczestniczyli jako eksperci w XIV Krakowskich Dniach Dializoterapii, które odbywały się 2 i 3 września 2021. Jest to jedna z najważniejszych w Polsce konferencji dla przedstawicieli środowiska medycznego, dotycząca opieki nad pacjentami z niewydolnością nerek.

Konferencja organizowana jest cyklicznie przez fundację Amicus Renis. W tym roku po raz pierwszy uczestnicy obejrzeli wykłady w formie online.

Fresenius Nephrocare Polska po raz kolejny potwierdził pozycję krajowego lidera w zakresie leczenie dializami i partnera ośrodków ochrony zdrowia. Aktywy udział w konferencji specjalistów firmy z różnych dziecin pokazał zaangażowanie spółki w rozwój polskiej dializoterapii.

Już w pierwszym dniu konferencji, w otwierającym spotkanie panelu dyskusyjnym, dotyczącym opieki koordynowanej nad pacjentem nefrologicznym i jej perspektyw udział wziął dr Tomasz Prystacki, prezes zarządu Fresenius Nephrocare Polska.

-Chorzy potrzebują koordynowanej opieki nefrologicznej. Chcemy, by jak najszybciej, nefrolog z poradni nefrologicznej przy stacji dializ opiekującej się pacjentem, zajął się pacjentem tak jak lekarz rodzinny – holistycznie. Celem jest doprowadzić do tego, by koordynacja diagnostyki i przygotowania do leczenia nerkozastępczego, łącznie z poradami dietetycznymi, psychologicznymi i fizjoterapią, odbywały się w jednym miejscu – mówił dr Prystacki.

Czytaj także: Opieka koordynowana i opieka oparta na wartości w placówkach Fresenius >>>

Krakowskie Dni Dializoterapii to wydarzenie skierowane przede wszystkich do personelu medycznego, ale znaczący wkład mają tu także eksperci z dziedziny technologii medycznych. W części poświęconej ekologicznym aspektom leczenia pacjentów z niewydolnością nerek, zatytułowanej „Medycyna odpowiedzialna za środowisko – czas na „zieloną” dializoterapię” z wykładem wystąpił dr inż. Marcin Filipowicz, dyrektor Działu Technicznego i Jakości firmy Fresenius, który przedstawi możliwości poprawy wyników i minimalizacji wpływu na środowisko zgodnie z doświadczeniami ośrodków.

Natomiast dr n. med. Wojciech Marcinkowski, dyrektor Medyczny Fresenius Nephrocare Polska, wygłosił wykład zatytułowany „Wyniki leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc”. Kolejni pracownicy firmy, którzy wzmocnili wartość merytoryczną konferencji to między innymi prof. dr hab. med. Leszek Domański, ordynator Centrum Dializ Fresenius w Drawsku Pomorskim oraz prof. dr hab. med. Marek Myślak, ordynator ośrodka w Świnoujściu, którzy współprzewodniczyli sesji o dostępie naczyniowym. Dr n. med. Ewa Benedyk-Lorens, Ordynator Centrum Nefrologicznego Fresenius w Krakowie przewodniczyła piątkowej sesji o dylematach współczesnej dializoterapii.

Wirtualna forma wydarzenia nie pozwala na spotkania w szerokim gronie, a więc wystawcy konferencji również przenieśli się do internetu. Na wirtualnym stoisku firmy Fresenius premierowo został zaprezentowany „Raport wartości 2021”, pokazujący na czym polega opieka nefrologiczna oparta na wartości w faktach i liczbach. Raport dostępny jest także na stronie internetowej firmy www.nephrocare.pl

Krakowskie Dni Dializoterapii po raz pierwszy odbyły się w 1993 roku z inicjatywy niezwykle zaangażowanego w sprawy osób dializowanych, krakowskiego nefrologa, profesor Olgierda Smoleńskiego. Od tego czasu odbywają się regularnie co dwa lata i cieszą się niesłabnącą popularnością wśród uczestników i wystawców.

Złotym partnerem XIV Krakowskich Dni Dializoterapii jest Fresenius Medical Care Polska.

Fresenius Medical Care jest największym na świecie dostawcą produktów i usług dla osób z chorobami nerek, z których około 3,7 miliona pacjentów na całym świecie regularnie poddawanych jest leczeniu dializami. Dzięki sieci 4.125 stacji dializ Fresenius Medical Care zapewnia leczenie dializami 345 tys. pacjentów na całym świecie. Fresenius Medical Care jest również wiodącym dostawcą produktów do dializy, takich jak aparaty do dializ lub dializatory. Oprócz podstawowej działalności firma świadczy powiązane usługi medyczne w zakresie koordynowanej opieki medycznej.

W Polsce Fresenius Medical Care Polska S.A. jest obecny od prawie 30-tu lat. Produkty firmy do hemodializy i dializy otrzewnowej wykorzystywane są w większości stacji dializ na terenie całej Polski, zarówno w ośrodkach publicznych, jak i niepublicznych. Obecnie Fresenius Medical Care świadczy usługi dializacyjne poprzez spółkę Fresenius Nephrocare Polska, która tworzy największą w Polsce sieć placówek dializacyjnych – Centrum Dializ Fresenius. Wszystkie zabiegi wykonuje na podstawie kontraktu z NFZ.

Czytaj także: Fresenius: nowy budynek stacji dializ w Oświęcimiu >>>

Przeczytaj teraz

Opieka koordynowana i opieka oparta na wartości to przyszłość ochrony zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.09.2021

Opieka koordynowana to opieka, która uwzględnia wszystkie potrzeby zdrowotne pacjentów, ale jednocześnie bierze pod uwagę takie elementy systemu ochrony zdrowia jak świadczeniodawcy oraz płatnicy. Opieka oparta na wartości uwzględnia efektywność. Takie podejście to przyszłość ochrony zdrowia, której istotnym elementem powinno być holistyczne traktowanie pacjenta.

Opieka koordynowana jest szczególnie przydatna w przypadku pacjentów z dwoma lub więcej przewlekłymi schorzeniami, którzy wymagają multidyscyplinarnego planu opieki. Skuteczność specjalistycznego leczenia wszystkich schorzeń przewlekłych zależy od dostępu do świadczeń, edukacji, komunikacji oraz wymiany informacji z innymi świadczeniodawcami.  

Koncepcja ta obejmuje kompleksowe podejście do koordynowania oraz organizowania ścieżek dostępu pacjenta do świadczeń w sposób bardziej wydajny i skuteczny.  

Elementem takiej opieki jest między innymi koordynator, który pełni rolę organizacyjną w kierowaniu pacjenta do odpowiednich placówek i specjalistów. Jeżeli pacjent jest hospitalizowany, to wypis dociera do koordynatora, który monitoruje także dalszą opiekę poszpitalną.   

Takie podejście zastosowała między innymi niemiecka klinika Fresenius Medical Care w Hagen. Pacjentami zajmują się tam nie tylko nefrolodzy, ale także lekarze innych specjalizacji, takich jak kardiologia i diabetologia. 

Diabetolodzy i kardiolodzy to przykłady specjalistów, którzy mogą być włączani do opieki nad pacjentami dializowanymi. Pacjenci tacy wymagają także konsultacji specjalistów w zakresie fizjoterapii lub dietetyki. 

Jeżeli mówimy o opiece koordynowanej nad pacjentami z cukrzycą, wówczas może to dotyczyć specjalistów w zakresie okulistyki czy neurologii, z uwagi na możliwe powikłania tej choroby (retinopatia cukrzycowa lub neuropatia cukrzycowa). 

Edukacja żywieniowa pacjentów może być prowadzona przez specjalistę, ale również pielęgniarki dializacyjne mają możliwość pogłębiania swojej wiedzy poprzez szkolenia w tym zakresie.  

Opieka koordynowana nie musi odnosić się do opieki świadczonej w jednej placówce. Pacjent może korzystać z usług różnych podmiotów i różnych specjalistów, którzy w tym zakresie współpracują ze sobą, zapewniając taką samą zintegrowaną opiekę lub koordynację opieki. 

Zagadnienia związane z opieką koordynowaną są między innymi tematem publikacji – Fresenius Nephrocare Polska. Opieka nad pacjentami z chorobami nerek oparta na wartości. Raport wartości 2021. 

Opieka zdrowotna oparta na wartości (ang. Value Based Healthcare; VBHC), będąca także tematem tego opracowania, to system, którego zasadnicze elementy zostały zdefiniowane przez Międzynarodowe Konsorcjum Mierzenia Wyników w Ochronie Zdrowia (ICHOM). 

Opieka taka obejmuje organizację zespołów multidyscyplinarnych wokół pełnego profilu medycznego pacjenta, przekazywanie danych medycznych, monitorowanie kosztów, identyfikację obszarów wymagających poprawy oraz trwałą poprawa procesów świadczenia opieki. 

Zastosowanie opieki nad pacjentami z chorobami nerek (w tym dializowanymi) opartej na wartości wiąże się przede wszystkim z holistycznym podejściem. Ważne jest nie tylko leczenie danej choroby, ale także działania prewencyjne.  

Świadczeniodawca jest w takim przypadku odpowiedzialny za pełny cykl opieki nad pacjentami, rozszerza także swoją odpowiedzialność na różne etapy leczenia oraz skupia się na chorobach współistniejących, takich jak zdarzenia sercowo-naczyniowe, cukrzyca itp.  

NephroCare działa jako dostawca usług opieki w chorobach nerek firmy Fresenius Medical Care.  

Posiadając własną sieć stacji dializ, może funkcjonować jako partner dla pacjentów placówek opieki zdrowotnej, wykorzystując swoją wiedzę oraz doświadczenie. 

Tomasz Prystacki, prezes zarządu Fresenius Medical Care Polska, będzie jednym z ekspertów biorących udział w panelu pod tytułem – Gdzie jest obecnie pacjent w systemie ochrony zdrowia, a gdzie powinien być?, będącego częścią Forum Ochrony Zdrowia, odbywającego się w ramach tegorocznego XXX Forum Ekonomicznego (od 7 do 9 września 2021). 

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej ekspertami podczas XXX Forum Ekonomicznego >>>

W dyskusji wezmą także udział: Grzegorz Rychwalski, wiceprezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Tomasz Połeć, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, Arkadiusz Gradkowski, dyrektor generalny Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED, Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta, Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia oraz Halina Sienkiewicz-Jarosz, dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. 

Raport Fresenius Nephrocare Polska – Opieka nad pacjentami z chorobami nerek oparta na wartości dostępny jest tutaj?>>> 

Fresenius Medical Care jest największym na świecie dostawcą produktów i usług dla osób z chorobami nerek, z których około 3,7 miliona pacjentów na całym świecie regularnie poddawanych jest leczeniu dializami. Dzięki sieci 4.125 stacji dializ Fresenius Medical Care zapewnia leczenie dializami 345 tys. pacjentów na całym świecie. Fresenius Medical Care jest również wiodącym dostawcą produktów do dializy, takich jak aparaty do dializ lub dializatory. Oprócz podstawowej działalności firma świadczy powiązane usługi medyczne w zakresie koordynowanej opieki medycznej. 

W Polsce Fresenius Medical Care Polska S.A. jest obecny od prawie 30 lat. Produkty firmy do hemodializy i dializy otrzewnowej wykorzystywane są w większości stacji dializ na terenie całej Polski, zarówno w ośrodkach publicznych, jak i niepublicznych. Obecnie Fresenius Medical Care świadczy usługi dializacyjne poprzez spółkę Fresenius Nephrocare Polska, która tworzy największą w Polsce sieć placówek dializacyjnych – Centrum Dializ Fresenius. Wszystkie zabiegi wykonuje na podstawie kontraktu z NFZ.

Przeczytaj teraz

Fresenius: nowy budynek stacji dializ w Oświęcimiu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.08.2021

Centrum Dializ Fresenius w Oświęcimiu przeniosło się do nowej siedziby, mieszczącej się w nowo wybudowanym obiekcie przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, przy ulicy Wysokie Brzegi 4. Stacja funkcjonuje w nowej siedzibie od 2 sierpnia 2021. 

Do tej pory stacja mieściła się na trzecim piętrze Centrum Medycznego przy ulicy Chemików. Zmiana lokalizacji podyktowana była nie tylko koniecznością rozbudowy ośrodka, ale była także związana z koniecznością zaspokojenie rosnących potrzeb pacjentów z całego regionu, dotyczących zapewnienia koordynowanej opieki nefrologicznej.

Stacja dializ w Oświęcimiu rozpoczęła działalność w 2003 roku i początkowo leczyła kilkunastu pacjentów. Dziś jest ich 100. 

W porozumieniu z władzami ZOZ w Oświęcimiu w 2020 roku rozpoczęto więc budowę nowego, większego, wolnostojącego obiektu, zlokalizowanego na terenie szpitala. To do niego przenieśli się pacjenci i pracownicy stacji dializ.  

-Liczba pacjentów wymagających leczenia nerkozastępczego z powodu niewydolności nerek wzrasta każdego roku. Związane jest to przede wszystkich z coraz bardziej powszechnymi chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak cukrzyca, nadciśnienie czy otyłość. Najnowsze badania pokazują jednak, że także przechorowanie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 może trwale uszkodzić nerki – mówi dr Tomasz Prystacki, prezes zarządu Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o. – Bardzo się cieszę, że w Oświęcimiu możemy przyczynić się do jeszcze lepszego zabezpieczenia specjalistycznego leczenia dla mieszkańców regionu. Bycie integralną częścią sytemu opieki zdrowotnej jest wpisane w naszą strategię, a obecność w ZOZ w Oświęcimiu i możliwość współpracy ze szpitalem jest dla nas dużym wyróżnieniem, które spożytkujemy dla dobra pacjentów. 

Nowy budynek stacji dializ to bardzo nowoczesny, parterowy obiekt. Powierzchnia użytkowa stacji dializ to prawie 700 mkw., czyli o prawie 300 mkw. więcej niż było w poprzedniej lokalizacji. 

Czytaj także: Fresenius Nephrocare Polska włącza w swoje struktury NZOZ Intermed >>>

Dzięki tej inwestycji w oświęcimskiej stacji dializ będzie mogło docelowo leczyć się nawet 150 pacjentów. Nowe centrum dializ posiada 3 sale dializacyjne, w których jest miejsce na 25 stanowisk do dializ, wydzieloną poradnię nefrologiczną, szatnie dla pacjentów i personelu, pokój odpoczynku oraz pomieszczenia techniczne, w tym magazyny. W ośrodku zainstalowana jest klimatyzacja, a pacjenci podczas dializ mogą oglądać telewizję na podwieszanych pod sufitem telewizorach.  

Nowa stacja będzie leczyć pacjentów według światowych wysokich standardów, na podstawie kontraktu z NFZ. Zmianą, którą na pewno odczują pacjenci, będzie większy komfort leczenia i pobytu w stacji. Pacjenci i personel mogą być zadowoleni z nowoczesnego i miłego dla oka wystroju, przestronnych pomieszczeń czy infrastruktury sanitarnej.  

Przeprowadzka pozwoli na lepszą organizację procesu leczenia pacjentów. Ich stały grafik leczenia, wymagający trzech wizyt w tygodniu w ośrodku pozostaje niezmieniony, co pozwoli na bezpieczne i płynne przejście z jednego do drugiego ośrodka, a większa liczba stanowisk dializacyjnych zapewni wszystkim pacjentom możliwość leczenia w obrębie trzech zmian dializacyjnych w godzinach 7:00 – 23:00 z wyłączeniem dializ prowadzonych w godzinach nocnych, co było dużym obciążeniem dla pacjentów oraz personelu.  

-Pacjenci cieszą się z przeprowadzki. Dla nich to tylko zmiany na lepsze: większa wygoda przy zachowaniu tej samej jakości leczenia oraz doświadczony i zorientowany w ich sytuacji zdrowotnej personel w nowym, doskonale wyposażonym budynku – mówi dr Magdalena Sobaszek-Pitas, nefrolog i ordynator Centrum Dializ Fresenius w Oświęcimiu.  

Nowy obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – są tu poręcze dla niepełnosprawnych pacjentów, specjalna rampa pozwala na swobodny wjazd wózków inwalidzkich. Ten wysoki standard wyposażenia można spotkać we wszystkich obiektach Centrum Dializ Fresenius Polsce. 

Czytaj także: Fresenius podsumował 13. edycję kampanii promującej transplantację >>>

Fresenius Medical Care jest największym na świecie dostawcą produktów i usług dla osób z chorobami nerek, z których około 3,7 miliona na całym świecie regularnie poddawanych jest leczeniu dializami.  

Dzięki sieci 4.000 stacji dializ Fresenius Medical Care zapewnia leczenie dializami 346 tysiącom pacjentom na całym świecie. Fresenius Medical Care jest również wiodącym dostawcą produktów do dializy, takich jak aparaty do dializ lub dializatory. Oprócz podstawowej działalności firma świadczy powiązane usługi medyczne w zakresie koordynowanej opieki medycznej. 

W Polsce Fresenius Medical Care Polska S.A. jest obecny od prawie 30-tu lat. Produkty firmy do hemodializy i dializy otrzewnowej wykorzystywane są w większości stacji dializ na terenie całej Polski, zarówno w ośrodkach publicznych, jak i niepublicznych.  

Obecnie Fresenius Medical Care świadczy usługi dializacyjne poprzez spółkę Fresenius Nephrocare Polska, która tworzy największą w Polsce sieć placówek dializacyjnych – Centrum Dializ Fresenius. Wszystkie zabiegi wykonuje na podstawie kontraktu z NFZ.  

Przeczytaj teraz

Fresenius podsumował 13. edycję kampanii promującej transplantację 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.06.2021

Fresenius Medical Care Polska zakończył 13.edycję kampanii promującej transplantację – Drugie życie. W ramach akcji młodzież z całej Wielkopolski przez ostatni rok szkolny działała na rzecz świadomego dawstwa narządów. 

13. edycja kampanii Drugie życie realizowana była w trudnym czasie, w którym miał miejsce lockdown, nauka odbywała się zdalnie i brak było możliwości organizowania wydarzeń sportowych, kulturalnych czy edukacyjnych.

Po raz pierwszy niemal wszystkie działania były prowadzone w przestrzeni wirtualnej. Dla młodzieży z 32 szkół średnich w całym województwie, które przystąpiły do akcji, nie było to przeszkodą. Młodzi stawili czoła wyzwaniu i odnieśli ogromny sukces. 

-Pandemia postawiła bariery i dała naszej akcji, drugie, cyfrowe, nowe życie. Młodzież z kampanii przekroczyła w tym roku granice kreatywności i konsekwencji, wytyczone w poprzedniej edycji naszej akcji. Cieszę się, że możemy im przede wszystkim podziękować za wrażliwość na dobro drugiego człowieka, za ich bezinteresowność oraz konsekwencję w podejmowanych działaniach. Jestem pod wrażeniem tego, co udało się osiągnąć najlepszym. Ale doceniamy każde, nawet najmniejsze działanie podjęte przez wszystkich uczniów, którzy zgłosili się do naszej akcji – mówi dr Tomasz Prystacki, prezes zarządu Fresenius Medical Care Polska, organizatora kampanii.  

Czytaj także: Polacy wydadzą na prywatną opiekę zdrowotną 2 mld zł więcej niż przed pandemią>>>

Młodzież wykazała się ogromną kreatywnością w przygotowaniu tegorocznych akcji, które głównie odbywały się w przestrzeni internetu. W Zespole Szkół Mechanicznych w Poznaniu przeprowadzono lekcje z różnych dziedzin (matematyka, historia, j. niemiecki i hiszpański, religia) z transplantacją w tle. Młodzież wysłała też specjalnie przygotowane kartki z podziękowaniem za trud w ratowaniu ludzkiego życia do lekarzy i personelu medycznego ze wszystkich ośrodków medycznych w Polsce, w których dokonywane są przeszczepienia nerek.  

16 czerwca 2021 organizatorzy, eksperci i patroni honorowi podsumowali kampanię i nagrodzili najlepszych, czyli Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu, Zespół Szkół w Wieleniu oraz I Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu. 

Zespół Szkół w Wieleniu promował ideę świadomego dawstwa narządów na sportowo – wspólnie z mieszkańcami całej gminy, szkolnym liderom akcji udało się przebiec, przejechać rowerem, przejść z kijkami i przespacerować 750 km. Na miejskim targowisku w ramach akcji „Żółwik z transplantacją” zapraszano mieszkańców do włączenia się w akcję i rozdawano oświadczenia woli.  

I Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu przygotowało mural promujący akcję przy ulicy Hetmańskiej. Szkolni liderzy także „na sportowo” zebrali 15 km dla promocji transplantacji, ale po bardzo precyzyjnie wybranym torze – układającym się w napis: DRUGIE ŻYCIE.

Wyróżniono także szkoły: Zespół Szkół nr 1 we Wronkach, za przeprowadzenie stacjonarnych warsztatów z wiedzy o transplantacji, I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży, za przeprowadzenie samodzielnego wywiadu z osobą po przeszczepieniu oraz Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie – za internetową, edukacyjną akcję „Organy nie rosną na drzewach”. 

Nagrodę specjalną otrzymał Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni za zaangażowanie w szczególne wydarzenie – Ogólnopolskie Igrzyska Osób po Transplantacji i Dializowanych.  

Zgodnie ze statystykami, które prowadzi Poltransplant, w 2020 roku najmniej przeszczepień wykonano w kwietniu i maju oraz pod koniec roku – od października do grudnia – średnio 65 w każdym z wymienionych miesięcy. W 2021 roku, do czerwca, przeszczepiono łącznie 435 narządów od dawców zmarłych. To średnio 87 przeszczepień w miesiącu.  

-Wydaje się, że sytuacja się poprawia, jednak nie wróciła do normy – przed pandemią w skali kraju przeprowadzaliśmy średnio 122 transplantacje w miesiącu. O spadku zadecydowały głównie miesiące, w których wprowadzono lockdown – powiedział profesor Maciej Głyda, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Transplantologii Klinicznej, który od pierwszej edycji kampanii kieruje zespołem lekarzy transplantologów, wspierających Drugie życie. 

-Statystyka wyraźnie pokazuje, w jak trudnej sytuacji znalazła się polska transplantologia. Wsparcie młodzieży, ich praca w kampanii Drugie życie są teraz bardzo ważne. Uczniowie szkół średnich wspierają nie tylko osoby czekające na nowy organ, ale także nas, lekarzy transplantologów. Z naszej perspektywy najważniejsza jest edukacja na temat świadomego dawstwa narządów. Młodzież dowiodła, że świetnie się odnajduje w roli ambasadorów transplantologii. Tam, gdzie działają młodzi, w ich powiatach, gminach. liczba pobrań narządów rośnie. Tam, gdzie ich nie ma – są białe plamy – dodaje profesor Maciej Głyda.  

Pierwsza edycja kampanii wystartowała w roku szkolnym 2008/2009 w Wielkopolsce. Od tamtej pory do akcji promującej rozmowę o oświadczeniach woli i świadomym dawstwie narządów przystąpiło 8 kolejnych województw (małopolskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, śląskie, dolnośląskie i podkarpackie).   

Około 400 tysięcy zaangażowanych w kampanię uczniów z ponad 910 szkół średnich rozdało 1 200 000 oświadczeń woli, a zwycięzcy wsparli czekami charytatywnymi kilkadziesiąt osób i instytucji. Od 2010 roku kampania Drugie życie w Wielkopolsce i Małopolsce jest częścią uruchomionego przez Polską Unię Medycyny Transplantacyjnej „Partnerstwa dla Transplantacji” – ogólnopolskiego programu rozwoju przeszczepiania narządów. W każdej edycji kampanii patronują najważniejsze instytucje państwowe, regionalne oraz organizacje i stowarzyszenia wspierające transplantacje. 

Fresenius Medical Care jest największym na świecie dostawcą produktów i usług dla osób z chorobami nerek, z których około 3,7 miliona na całym świecie regularnie poddawanych jest leczeniu dializami. Dzięki sieci ponad 4.000 stacji dializ Fresenius Medical Care zapewnia leczenie dializami 344 tysiącom pacjentom na całym świecie. Fresenius Medical Care jest również wiodącym dostawcą produktów do dializy, takich jak aparaty do dializ lub dializatory. Oprócz podstawowej działalności firma świadczy powiązane usługi medyczne w zakresie koordynowanej opieki medycznej.  

W Polsce Fresenius Medical Care Polska S.A. jest obecny od prawie 30 lat. Produkty firmy do hemodializy i dializy otrzewnowej wykorzystywane są w większości stacji dializ na terenie całej Polski, zarówno w ośrodkach publicznych, jak i niepublicznych.  

Obecnie Fresenius Medical Care świadczy usługi dializacyjne poprzez spółkę Fresenius Nephrocare Polska, która tworzy największą w Polsce sieć placówek dializacyjnych – Centrum Dializ Fresenius. Wszystkie zabiegi wykonuje na podstawie kontraktu z NFZ. 

Czytaj także: Fresenius Nephrocare Polska włącza w swoje struktury NZOZ Intermed >>>

Przeczytaj teraz

Fresenius Nephrocare Polska włącza w swoje struktury NZOZ Intermed 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.05.2021

Międzynarodowa firma prowadząca największą w Polsce sieć stacji dializ łączy się z wielospecjalistycznymi przychodniami oraz placówkami podstawowej opieki zdrowotnej w województwie zachodniopomorskim, należącymi do firmy NZOZ Intermed.  

Spółka NZOZ Intermed powstała w 2003 roku i prowadzi wielospecjalistyczne przychodnie oraz ośrodki POZ, opieki nocnej i świątecznej, które obecnie funkcjonują na terenie czterech powiatów: goleniowskiego, łobeskiego, gryfińskiego i stargardzkiego. 

Fresenius Nephrocare Polska jest częścią międzynarodowego koncernu Fresenius Medical Care, który jest największym na świecie producentem sprzętu do leczenia pacjentów z niewydolnością nerek oraz dostarczycielem usług medycznych. W Polsce do sieci Centrum Dializ Fresenius należą 73 stacje dializ.  

-Dołączenie sieci ośrodków poradni specjalistycznych do firmy Fresenius jest rozszerzeniem naszej działalności w kierunku świadczenia kompleksowej opieki medycznej i kolejnym krokiem przybliżającym nas do koordynowanej opieki medycznej – mówi dr Tomasz Prystacki, prezes zarządu Fresenius Nephrocare Polska. – Dla pacjentów korzystających obecnie z poradni Intermed połączenie odbędzie się niezauważalnie. Wszystkie procesy i procedury integrowane są w sposób niewpływający na bieżącą obsługę pacjentów. Jedyne zmiany, które będą mogli zauważyć chorzy, to na przykład bardzo rygorystyczne procedury jakościowe i higieniczne, które są standardem naszego działania w prowadzeniu terapii.  

Czytaj także: Diagnostyka właścicielem serwisu ZdroweGeny.pl>>>

Zgodnie z zakładanym planem połączenia, przychodnie NZOZ Intermed będą funkcjonowały pod marką Fresenius Nephrocare Polska od 2 sierpnia 2021 roku.  

Fresenius Medical Care jest największym na świecie dostawcą produktów i usług dla osób z chorobami nerek, z których około 3,7 miliona na całym świecie regularnie poddawanych jest leczeniu dializami. Dzięki sieci ponad 4.000 stacji dializ Fresenius Medical Care zapewnia leczenie dializami 344 tysiącom pacjentów na całym świecie. Fresenius Medical Care jest również wiodącym dostawcą produktów takich jak aparaty do dializ lub dializatory.  

Oprócz podstawowej działalności firma świadczy powiązane usługi medyczne w zakresie koordynowanej opieki medycznej. Fresenius SE, do której należy Fresenius Medical Care, prowadzi na całym świecie sieci szpitali, przychodni i poradni wielospecjalistycznych czy klinik leczenia niepłodności.  

W Polsce Fresenius Medical Care Polska S.A. jest obecny od prawie 30-tu lat. Produkty firmy do hemodializy i dializy otrzewnowej wykorzystywane są w większości stacji dializ na terenie całej Polski, zarówno w ośrodkach publicznych, jak i niepublicznych.  

Obecnie Fresenius Medical Care świadczy usługi dializacyjne poprzez spółkę Fresenius Nephrocare Polska, która tworzy największą w Polsce sieć placówek dializacyjnych – Centrum Dializ Fresenius. Wszystkie zabiegi wykonuje na podstawie kontraktu z NFZ. 

Przeczytaj teraz

Pacjenci Centrum Dializ Fresenius już po szczepieniach przeciw Covid-19 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.03.2021

Decyzją Ministerstwa Zdrowia pacjenci dializowani zostali włączeni do pierwszej grupy w kolejności szczepień przeciw Covid-19, a szczepienia mogą być wykonywane w stacjach dializ. Pacjenci dializowani w ośrodkach Centrum Dializ Fresenius zostali już zaszczepieni. 

-Zależało nam na tym, abyśmy mogli naszych pacjentów szczepić jak najszybciej w naszych ośrodkach, podczas ich pobytu na dializie. To najprostszy i najlepszy organizacyjnie sposób, aby szybko zabezpieczyć tę grupę pacjentów – mówi dr Tomasz Prystacki, prezes zarządu Fresenius Nephrocare Polska. – Apelowaliśmy  aby umożliwić stacjom dializ Polsce organizację szczepień w ich lokalizacji i to się udało – dodaje.

Chorzy dializowani to osoby szczególnie narażone na zakażenie koronawirusem i ciężki przebieg tej choroby. Rok pandemii pokazał, że śmiertelność ze względu na chorobę Covid-19 w tej grupie pacjentów wynosi około 28 procent. Pacjenci stacji dializ to często osoby starsze, z obniżoną odpornością, nierzadko z wieloma innymi chorobami współistniejącymi, takimi jak nadciśnienie czy cukrzyca. 

Dlatego tak ważne jest, aby właśnie w tej grupie zapobiegać rozprzestrzenianiu się choroby. Zabiegi hemodializ muszą odbywać się regularnie i nie ma możliwości ich opóźnienia lub przesunięcia. To zabiegi ratujące życie, prowadzone w ośrodku dializ trzy razy w tygodniu. Pacjenci i personel ośrodków spotykają się więc cały czas i mimo zachowania najwyższych środków ochrony, może dochodzić do zakażeń koronawirusem 

Gdy w stacji dializ pojawi się koronawirus, każdorazowo wymaga to natychmiastowych zmian w funkcjonowaniu ośrodka: objęcia kwarantanną pacjentów z kontaktu i ich rodzin oraz personelu medycznego, a także zmian organizacyjnych pozwalających na dializowanie w izolacji. Szczepienia dają możliwość uniknięcia takich nagłych zmian i uratowania wielu istnień ludzkich. 

W Polsce uruchomionych jest wiele punktów szczepień, ale zapisy na szczepienia i terminy oczekiwania na nie są często bardzo wydłużone. Dzięki możliwości szczepienia w stacji dializ pacjenci Centrum Dializ Fresenius nie musieli się rejestrować i szukać miejsc, w których dostępne były szczepionki. Nie musieli nigdzie jeździć ani czekać w kolejkach. Po prostu podczas wizyty w stacji dializ zgłaszali chęć szczepienia, a ośrodki przekazywały listy pacjentów i zamawiały szczepionki w Ministerstwie Zdrowia.  

Czytaj także: Prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej spotkała się z ministrem zdrowia >>>

17 marca 2021 zamówione dawki szczepionek dotarły do ośrodków i rozpoczęto akcję szczepień. Pacjenci po przybyciu do ośrodka i przed rozpoczęciem zabiegu zostali kwalifikowani przez lekarza stacji dializ do szczepienia, które wykonywała pielęgniarka stacji. Pacjent następne kilka godzin spędzał na zabiegu dializy, a więc możliwa była jego obserwacja w kierunku ewentualnych odczynów poszczepiennych i, jeśliby się takie pojawiły, szybka reakcja personelu medycznego.  

W ciągu kilku dni wszystkim chętnym i zakwalifikowanym pacjentom została podana pierwsza dawka szczepionki przeciw Covid-19. Za kilka tygodni otrzymają kolejną, również w stacjach dializ firmy Fresenius. 

-Obecnie ponad 78 procent pacjentów jest już zaszczepionych. Kolejne 10 procent to osoby, które chcą się szczepić, ale ze względów zdrowotnych teraz nie mogły skorzystać ze szczepień – mówi dr n. med. Wojciech Marcinkowski, zastępca dyrektora medycznego Fresenius Nephrocare Polska. – Osiągając wysoki próg wyszczepień, a co za tym idzie odporności wśród populacji naszych pacjentów, ratujemy ich zdrowie i życie. To bardzo ważny krok na drodze zatrzymania pandemii – dodał. 

Tylko niewielki odsetek pacjentów (około 7 procent) nie wyraził zgody na szczepienie. To bardzo dobry wynik w skali kraju i dowód na to, że akcje edukacyjne są potrzebne. 

-Zachęcaliśmy naszych pacjentów do korzystania ze szczepień i widzimy, że duża cześć z nich tych informacji potrzebowała, aby podjąć decyzję o szczepieniu – mówi dr Prystacki.  – Sprawnie przeprowadzona akcja szczepień to zasługa naszego fantastycznego zespołu pracowników stacji dializ, którzy rozmawiali z pacjentami i dołożyli wszelkich starań, aby pacjenci byli świadomi i rozumieli wagę programu szczepień przeciw COVID-19 – dodał. 

Dzięki szczepieniom, stacje dializ będą bezpieczniejsze zarówno dla pacjentów, jak i personelu ośrodków. Nadal jednak będą stosowane we wszystkich placówkach Centrum Dializ Fresenius podwyższone środki bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa.  

Czytaj także: Centrum Medyczne Damiana otwiera nowe punkty wymazowe >>>

Fresenius Medical Care jest największym na świecie dostawcą produktów i usług dla osób z chorobami nerek, z których około 3,7 miliona pacjentów na całym świecie regularnie poddawanych jest leczeniu dializami. Dzięki sieci 4.000 stacji dializ Fresenius Medical Care zapewnia leczenie dializami 346 tys. pacjentom na całym świecie.

Fresenius Medical Care jest również wiodącym dostawcą produktów do dializy, takich jak aparaty do dializ lub dializatory. Oprócz podstawowej działalności firma świadczy powiązane usługi medyczne w zakresie koordynowanej opieki medycznej. 

W Polsce Fresenius Medical Care Polska S.A. jest obecny od prawie 30 lat. Produkty firmy do hemodializy i dializy otrzewnowej wykorzystywane są w większości stacji dializ na terenie całej Polski, zarówno w ośrodkach publicznych, jak i niepublicznych.

Obecnie Fresenius Medical Care świadczy usługi dializacyjne poprzez spółkę Fresenius Nephrocare Polska, która tworzy największą w Polsce sieć placówek dializacyjnych – Centrum Dializ Fresenius. Wszystkie zabiegi wykonuje na podstawie kontraktu z NFZ. 

Czytaj także: Zmiany w Narodowym Program Szczepień >>>

Przeczytaj teraz

Fresenius z przesłaniem na rzecz opieki  nad pacjentami nefrologicznymi

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.03.2021

Tylko koordynacja opieki nad pacjentem z wieloma chorobami przewlekłymi pozwoli na traktowanie chorych całościowo, a nie jako poszczególne jednostki chorobowe – mówił dr Tomasz Prystacki, prezes zarządu Fresenius Medical Care Polska i Fresenius Nephrocare Polska podczas dorocznej konferencji z okazji Światowego Dnia Nerek, zorganizowanej przez profesora Ryszarda Gellerta, Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Nefrologii.

Konferencja odbyła się 12 marca 2021 roku. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń naukowych dla środowiska nefrologicznego w Polsce.

Dr Prystacki podkreślił podczas konferencji konieczność przemodelowania obecnego systemu i powrotu do holistycznego modelu opieki nad pacjentem nefrologicznym. Mówił także o wadze opieki przeddializacyjnej w przebiegu choroby nerek, która, prawidłowo prowadzono, pozwala opóźnić dializoterapię i lepiej przygotować do niej pacjentów.

Podczas debaty prezes Fresenius wskazał też na potrzebę wprowadzenia koncepcji medycyny opartej na wartości i opieki koordynowanej, które przyczynią się do poprawy jakości i efektywności leczenia pacjentów z chorobami nerek.

W sesji dotyczącej koordynowanej opieki nefrologicznej wzięli wziął także udział dr n. med. Wojciech Marcinkowski, z-ca dyrektora ds. medycznych Fresenius Nephrocare Polska.

Czytaj także: Forum Medycyny Prywatnej popiera zmiany w kształceniu opiekunów medycznych>>>

Uczestnicy debaty omówili także wpływ obecnej sytuacji epidemiologicznej i choroby Covid-19 na leczenie pacjentów i funkcjonowanie stacji dializ.

Światowy Dzień Nerek został ogłoszony z inicjatywy Międzynarodowego Towarzystwa Nefrologicznego i Międzynarodowej Federacji Fundacji Nerek i jest obchodzony od 2006 roku w każdy drugi czwartek marca. Jest ogólnoświatową kampanią, której celem jest podniesienie wśród społeczeństwa świadomości funkcji i znaczenia nerek w organizmie oraz informowanie o powszechności chorób nerek, sposobach leczenia i zapobiegania ich rozwojowi. Komitet Sterujący Światowego Dnia Nerek ogłosił rok 2021 rokiem „Dobrego życia z chorobą nerek”. Międzynarodowi eksperci apelują, że, aby pacjenci byli bardziej zadowoleni, zaangażowani i konstruktywni w odniesieniu do swojego leczenia, a tym samym poprawili wyniki kliniczne, muszą mieć poczucie, że ich objawy są skutecznie kontrolowane i muszą mieć wewnętrzną motywację, aby stać się aktywnymi uczestnikami leczenia.

Fresenius Medical Care jest największym na świecie dostawcą produktów i usług dla osób z chorobami nerek, z których około 3,7 miliona na całym świecie regularnie poddawanych jest leczeniu dializami. Dzięki sieci 4.000 stacji dializ Fresenius Medical Care zapewnia leczenie dializami ponad 346 tysięcy pacjentów na całym świecie. Fresenius Medical Care jest również wiodącym dostawcą produktów do dializy, takich jak aparaty do dializ lub dializatory.

Czytaj także: „Pracodawcy przeciw Covid-19” – program w celu zwalczania skutków epidemii>>>

W Polsce Fresenius Medical Care Polska S.A. jest obecny od prawie 30-tu lat. Produkty firmy do hemodializy i dializy otrzewnowej wykorzystywane są w większości stacji dializ na terenie całej Polski, zarówno w ośrodkach publicznych, jak i niepublicznych. Obecnie Fresenius Medical Care świadczy usługi dializacyjne poprzez spółkę Fresenius Nephrocare Polska, która tworzy największą w Polsce sieć placówek dializacyjnych – Centrum Dializ Fresenius. Wszystkie zabiegi wykonuje na podstawie kontraktu z NFZ.

Przeczytaj teraz

Przedstawiciele Fresenius wezmą udział w konferencji z okazji Światowego Dnia Nerek

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 10.03.2021

12 marca 2021 odbędzie się konferencja z okazji Światowego Dnia Nerek. Udział w niej wezmą specjaliści z zakresu dializoterapii i nefrologii, w tym także przedstawiciele Fresenius Medical Care Polska, firmy, która na co dzień opiekuje się pacjentami z chorobami nerek we własnych stacjach dializ, poradniach i oddziałach nefrologicznych oraz jest dystrybutorem sprzętu do prowadzenia terapii nerkozastępczych.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego konferencji jest prof. dr hab. med. Ryszard Gellert, konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii.

Coroczna konferencja z okazji Światowego Dnia Nerek jest od wielu lat jednym z najważniejszych wydarzeń naukowych dla środowiska nefrologicznego w Polsce. W programie tegorocznego wydarzenia znajdzie się między innymi omówienie raportu o stanie opieki nefrologicznej w Polsce w 2020 roku, najnowsze doniesienia dotyczące między innymi leczenia hemodializą domową chorób współistniejących czy różnych aspektów transplantacji nerek.

Czytaj także: Rok 2020 pokazał, że tylko wspólnie jesteśmy w stanie ochronić pacjentów>>>

W sesji dotyczącej koordynowanej opieki nefrologicznej udział weźmie między innymi dr Tomasz Prystacki, prezes zarządu Fresenius Medical Care Polska i Fresenius Nephrocare Polska oraz dr n. med. Wojciech Marcinkowski, z-ca dyrektora ds. medycznych Fresenius Nephrocare Polska.

– W obliczu obecnych zmian demograficzno-epidemiologicznych i w odniesieniu do leczenia pacjentów nefrologicznych, kluczowe staje się wprowadzenie modelu tak zwanej opieki koordynowanej – tłumaczy dr Prystacki. – Polega ona na wyznaczeniu jednej jednostki koordynującej (na przykład poradni), która odpowiada za całe leczenie pacjenta i może organizować opiekę nad chorym przewlekle od momentu wystąpienia pierwszych objawów choroby poprzez leczenie zachowawcze, transplantację czy dializoterapię. Koordynowana opieka zdrowotna zwiększa poczucie bezpieczeństwa pacjentów, obniża liczbę powikłań medycznych, a przy tym usprawnia działanie systemu opieki zdrowotnej. Model opieki koordynowanej w Polsce został już wprowadzony w kilku dziedzinach, między innymi w opiece nad kobietami w ciąży i w kardiologii.

Konferencja Naukowa z okazji Światowego Dnia Nerek 2021 to wydarzenie on-line, a wykłady prowadzone będą w formie webinarium dla zarejestrowanych uczestników.

Fresenius Medical Care Polska bierze udział w spotkaniu wraz z innymi firmami i przedstawicielami środowiska nefrologicznego także zdalnie, co pozwala na zachowanie zasad dystansu społecznego i utrzymanie bezpiecznych warunków, zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych. Stoisko firmy będzie więc także wirtualne i odwiedzić je będzie można poprzez stronę internetową konferencji.

Patronat naukowy nad konferencją sprawują: Polskie Towarzystwo Nefrologiczne, International Federation of Kidney Foundations, International Society of Nephrology, Klinika Nefrologii i Chorób Wewnętrznych CMKP, Stowarzyszenie „Nefrologia Polska” i Krajowa Fundacja Nefrologiczna.

Czytaj także: Sekcja Nefrologiczna Izby Gospodarczej Medycyna Polska z nowym przewodniczącym>>>

Fresenius Medical Care jest największym na świecie dostawcą produktów i usług dla osób z chorobami nerek, z których około 3,7 miliona na całym świecie regularnie poddawanych jest leczeniu dializami. Dzięki sieci 4.000 stacji dializ Fresenius Medical Care zapewnia leczenie dializami ponad 346 tysiącom pacjentów na całym świecie. Fresenius Medical Care jest również dostawcą produktów do dializy, takich jak aparaty do dializ lub dializatory.

W Polsce Fresenius Medical Care Polska S.A. jest obecny od prawie 30-tu lat. Produkty firmy do hemodializy i dializy otrzewnowej wykorzystywane są w większości stacji dializ na terenie całej Polski, zarówno w ośrodkach publicznych, jak i niepublicznych. Obecnie Fresenius Medical Care świadczy usługi dializacyjne poprzez spółkę Fresenius Nephrocare Polska, która tworzy największą w Polsce sieć placówek dializacyjnych – Centrum Dializ Fresenius. Wszystkie zabiegi wykonuje na podstawie kontraktu z NFZ.

Przeczytaj teraz

Rok 2020 pokazał, że tylko wspólnie jesteśmy w stanie ochronić pacjentów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.02.2021

Dr Tomasz Prystacki, prezes zarządu Fresenius Nephrocare Polska i Fresenius Medical Care Polska, członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej

Kiedy w marcu 2020 roku zamknięto szkoły, biznesy, a także większość przychodni, Fresenius ze zdwojoną silą kontynuował swoją działalność, ponieważ dializoterapii nie można przerwać, znacząco opóźnić lub przełożyć. Wszystkie nasze stacje dializ, oddziały nefrologiczne, jak również poradnie musiały działać.

Dializa to zabieg ratujący życie, polegający na zewnątrzustrojowym oczyszczaniu krwi pacjenta, kiedy jego nerki nie są w stanie zrobić tego samodzielnie. Większość stacji w Polsce działa ambulatoryjnie – pacjenci co drugi dzień dowożeni są do ośrodka dializ na kilkugodzinną procedurę, a następnie odwożeni z powrotem do domu. Wspólny transport, wspólna sala dializ, ta sama pielęgniarka opiekująca się kilkoma pacjentami to potencjalne bardzo duże ryzyko zakażenia dla pacjentów chorych przewlekle i personelu medycznego.

Dializowani to najczęściej osoby starsze, powyżej 70. roku życia, dotknięte przez wiele chorób współistniejących, takie jakich jak cukrzyca czy choroby układu krążenia. Są więc to chorzy szczególnie narażeni na zakażenie i ciężkie przejście choroby Covid-19 ze względu na obniżona odporność.

Z tego powodu priorytetem było szybkie działanie i wprowadzenie nowego reżimu sanitarnego i organizacji pracy, tak, aby zadbać też o nasz personel.

W naszych ośrodkach od razu wdrożyliśmy wszystkie procedury sanitarne i rekomendacje, a dodatkowo, w niektórych wypadkach, bardziej restrykcyjne procedury korporacyjne. Szybkie wprowadzenie środków zapobiegawczych i odpowiednia organizacja była kluczowa, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się zakażeń, zwłaszcza w tak wrażliwiej grupie, jaką są pacjenci dializowani oraz wśród naszego personelu.

Zadbaliśmy także o edukację pacjentów – tak, aby byli świadomi zagrożenia i rozumieli, w jaki sposób powinni chronić siebie i innych. Przygotowaliśmy materiały edukacyjne, dotyczące nowego wirusa, w wersji tradycyjnej, ale także dostępne na stronie internetowej, w aplikacji dla pacjentów i grupach smsowych. Prowadziliśmy także cykl webinariów z poradami, jak powinny postępować osoby dializowane w obliczu epidemii. Kontynuujemy te działania, gdyż pandemia jeszcze trochę z nami zostanie.

Wsparcie polskiego systemu ochrony zdrowia

Mimo wielu wprowadzonych procedur sanitarnych, początkowo na rynku brakowało środków ochrony osobistej czy środków odkażających. W wielu miejscach konieczne były niestandardowe działania i niezbędne okazało się wyznaczenie ośrodków dedykowanych dla pacjentów wymagających leczenia w izolacji z powodu Covid-19.

Dwa nasze ośrodki, we Wrocławiu i w Szamotułach, zostały decyzją wojewody dolnośląskiego i wojewody wielkopolskiego wyznaczone jako ośrodki jednoimienne – tzn. leczące tylko pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem wirusa.

Nasza firma w ciągu zaledwie kilku dni musiała przekształcić swoje stacje dializ. Wymagało to nie tylko przeprowadzenia prac budowalnych, pozwalających na przykład na utworzenie tzw. śluz, ale całego logistycznego przedsięwzięcia, związanego z przeniesieniem pacjentów z tych ośrodków do okolicznych stacji dializ. Konieczne było wprowadzenie ekspresowych zmian w harmonogramie dializ, transporcie i pracy personelu medycznego oraz uzgodnienie ich z pacjentami, ich rodzinami i personelem.

Inne stacje dializ mogły skierować pacjenta na tymczasowe leczenie w naszym ośrodku jednoimiennym, aby odizolować osoby zakażone i tym samym zapewnić bezpieczne dalsze funkcjonowanie danej placówki. Cieszymy się, że zaangażowanie naszego personelu i sprawne działanie tak znacznie wsparło inne ośrodki i tym samym cały system ochrony zdrowia w Polsce.

Wiele szpitali jednoimiennych zdecydowało się stworzyć u siebie niewielkie punkty dializ, przeznaczone dla leczonych w nich pacjentów z koronawirusem. Jednak nie wszystkie posiadały odpowiedni sprzęt do leczenia nerkozastępczego. Tutaj z szybką pomocą przyszła firma Fresenius Medical Care Polska, która zaoferowała specjalne urządzenia do ciągłych terapii nerkozastępczych, najczęściej wykorzystywane do szerokiego zakresu terapii pozaustrojowych na oddziałach intensywnej terapii. Mogą one także wykonywać zabiegi stanowiące odpowiednik klasycznej hemodializy. Od zwykłych maszyn różnią się tym, że są mobilne i nie wymagają dodatkowych urządzeń do uzdatniania wody, jak również przyłącza wody, a dializa może być wykonana w dowolnym miejscu na oddziałach szpitala bezpośrednio przy łóżku pacjenta.

Pandemia Sars-CoV-2 wpłynęła na szybszy rozwój niektórych technologii medycznych. Jedną z nich jest ECMO (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation) – pozaustrojowe utlenowanie krwi. Metoda ta, polegająca na utlenowaniu krwi z użyciem krążenia pozaustrojowego, dostępna była w nielicznych ośrodkach. Konieczność ratowania pacjentów z ostrą niewydolnością płuc spowodowała ogromne zainteresowanie szpitali tą technologią.

Obecnie w kilkudziesięciu największych ośrodkach pracują urządzenia pozwalające na leczenie pacjentów w stanie, w którym podłączenie do respiratora byłoby nieskuteczne, i dające płucom czas na regenerację i bezpieczne leczenie. Dzięki zastosowaniu ECMO niejeden pacjent doczekał przeszczepienia płuca i powrotu do normalnego życia. Niewielkie rozmiary urządzenia do ECMO pozwalają na jego transport w karetce lub śmigłowcu i prowadzenie tej terapii podczas przewożenia pacjenta do innego ośrodka, na przykład na zabieg przeszczepienia płuca.

Nie było łatwo

Mimo przestrzegania wszystkich rygorystycznych procedur sanitarnych nie udało się uniknąć zakażeń – zarówno wśród personelu, jak i wśród pacjentów. Pojawiające się absencje wśród pracowników medycznych, związane z kwarantanną czy potrzebą opieki nad dziećmi, po raz kolejny pokazały, że w Polsce brakuje personelu medycznego. Mieliśmy kilka sytuacji, w których trzeba było wspierać dany ośrodek personelem z innej stacji dializ, gdyż trzeba było zrobić wszystko, aby nie pozwolić na zostawienie naszych pacjentów bez leczenia. Teleporady w znaczący sposób przyczyniły się do możliwości bezpiecznej pomocy naszym pacjentom.

W początkowym okresie pandemii w wielu województwach nie zostały wyznaczone ośrodki jednoimienne dla pacjentów dializowanych. Wada systemu nie sprawiła jednak, że nasi pacjenci zostali pozostawieni sami sobie. Nasze zespoły stacji dializ w wielu ośrodkach zdecydowały się same przeprowadzić dializy w izolacji dla pacjentów z COVID-19, mimo że nie były do tego wyznaczone, aby nie narażać ich zdrowia i życia w czasie oczekiwania na przyjęcia do szpitala.

Muszę tutaj podkreślić wyjątkowe zaangażowanie naszego personelu – zarówno medycznego, jak i pracowników centrali firmy. Pandemia wymusiła na nas konieczność szybkiego dostosowania się do zmieniających się warunków i wspierania tych działów lub ośrodków, którego tego potrzebowały. Wszyscy stanęli na wysokości zadania i nie wahali się przyjąć nowych obowiązków. Jestem naprawdę dumny z naszego zespołu, jego jedności i przekonania o wspólnym celu, jakim jest dobro pacjentów.

Rok 2021 pozwoli na zmiany

Świat się zmienił i ochrona zdrowia się zmieniła. Szersze wykorzystanie telemedycyny, większy reżim sanitarny, dodatkowe środki ochrony osobistej zostaną z nami na zawsze.

Wydaje się, że w roku 2021 walka z pandemią będzie nadal głównym priorytetem działań w ochronie zdrowia. Mamy więcej doświadczeń i wiedzy niż w 2020 roku. Udało się dopracować procedury i algorytmy postępowania, które pozwalają ośrodkom na sprawne funkcjonowanie.

Mimo że koronawirus będzie z nami, szczepionka pozwoli nam skoncentrować się także na innych działaniach dla pacjentów, takich jak promowanie profilaktyki chorób nerek i transplantacji, na ciągłym podnoszenia jakości oraz całościowym podejściu do leczenia pacjentów z problemami nefrologicznymi. Wykorzystanie sztucznej inteligencji, międzynarodowa współpraca, czerpanie korzyści z big data i najlepszych światowych praktyk to niewątpliwie kierunki, które będziemy kontynuować.

Mam nadzieje, że nasz personel będzie miał chwilę na regenerację i odpoczynek – zapracowali na niego, jak mało kto. Mam także nadzieje, że żaden pacjent nie zostanie bez pomocy z powodu zamkniętego szpitala lub poradni. Jesteśmy integralną częścią systemu ochrony zdrowia, a pandemia pokazała to jeszcze wyraźniej.

Kontynuujemy inwestycje w sprzęt i infrastrukturę, ale przede wszystkim w nasze najważniejsze dobro – naszych ludzi we wszystkich spółkach grupy. Będziemy ich dalej wspierać w ratowaniu ludzkiego życia.

Przeczytaj teraz

Sekcja Nefrologiczna Izby Gospodarczej Medycyna Polska z nowym przewodniczącym

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.11.2020

Dr Tomasz Prystacki, prezes Fresenius Nephrocare Polska, został nowym przewodniczącym Sekcji Nefrologicznej Izby Gospodarczej Medycyna Polska – Nefron i będzie kierował organizacją świadczeniodawców z zakresu nefrologii i dializoterapii.

Sekcja Nefrologiczna Nefron powstała w 2008 roku, skupia największych w Polsce operatorów z zakresu dializoterapii i działa na rzecz usprawnienia opieki nad pacjentami dializowanymi w Polsce.

Eksperci Nefron aktywnie uczestniczą w opiniowaniu i tworzeniu aktów prawnych, standardów oraz procedur medycznych. Organizacja koncentruje się na zapewnieniu pacjentom dializowanym i cierpiącym na choroby nerek bezpieczeństwa i ciągłości dostępu do usług medycznych na najwyższym poziomie oraz na wypracowaniu optymalnych modeli leczenia.

Wybór dr. Prystackiego na przewodniczącego sekcji przez pozostałych członków organizacji jest uznaniem jego wiodącej roli w działaniu na rzecz leczenia nerkozastępczego w Polsce, a także potwierdzeniem pozycji Fresenius Nephrocare Polska w kraju, jako odpowiedzialnego, proaktywnego partnera dla systemu opieki zdrowotnej.

– Bardzo dziękuję moim kolegom z innych firm, prowadzących ośrodki dializ, za zaufanie, jakim mnie obdarzyli. Cieszę się, że nasza sekcja cały czas realizuje ważne działania na rzecz środowiska nefrologicznego w Polsce. Dla dobra właściwej opieki nad pacjentami z chorobami nerek, podmioty ochrony zdrowia jednoczą się w wspólnych inicjatywach – podkreśla dr Prystacki.

Współdziałanie na rzecz dializoterapii w Polsce jest szczególnie ważnym wyzwaniem w czasie obecnej pandemii koronawirusa, kiedy dobra i sprawna współpraca pomiędzy świadczeniodawcami a wszystkimi interesariuszami ma wyjątkowe znaczenie. Wiedza i doświadczenie dr. Prystackiego w tym zakresie będą szczególnie pomocne.

Czytaj także: Fresenius Medical Care Polska podkreśla znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego>>>

Dr Tomasz Prystacki jest prezesem zarządu Fresenius Nephrocare Polska i Fresenius Medical Care Polska – spółek oferujących leczenie nerkozastępcze oraz sprzęt do leczenia dializacyjnego. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. W 2014 roku obronił doktorat z zakresu nauk o zdrowiu na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Jest także absolwentem IESE Business School – Uniwersytet Navarry w Hiszpanii – program AMP. Uzyskał również tytuł MBA z zarządzania strategicznego z Maastricht School of Management.

Poza tym ukończył studia podyplomowe z controllingu, zarządzania w służbie zdrowia, a  także wiele kursów związanych zarządzaniem ochroną zdrowia, między innymi w Harvard Business School.

Fresenius Medical Care jest największym na świecie dostawcą produktów i usług dla osób z chorobami nerek, z których około 3,5 miliona na całym świecie regularnie poddawanych jest leczeniu dializami.

Dzięki sieci 4.000 stacji dializ Fresenius Medical Care zapewnia leczenie dializami 348 tysiącom pacjentów na całym świecie. Fresenius Medical Care jest również wiodącym dostawcą produktów do dializy, takich jak aparaty do dializ lub dializatory. Oprócz podstawowej działalności firma świadczy powiązane usługi medyczne w zakresie koordynowanej opieki medycznej.

Czytaj także: Kolejna odsłona kampanii społecznej Fresenius Medical Care>>>

W Polsce Fresenius Medical Care Polska S.A. jest obecny od prawie 30 lat. Produkty firmy do hemodializy i dializy otrzewnowej wykorzystywane są w większości stacji dializ na terenie całej Polski, zarówno w ośrodkach publicznych, jak i niepublicznych. Obecnie Fresenius Medical Care świadczy usługi dializacyjne poprzez spółkę Fresenius Nephrocare Polska, która tworzy największą w Polsce sieć placówek dializacyjnych – Centrum Dializ Fresenius. Wszystkie zabiegi wykonuje na podstawie kontraktu z NFZ.

Przeczytaj teraz

Kolejna odsłona kampanii społecznej Fresenius Medical Care

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.10.2020

Ruszyła 13. edycja kampanii „Drugie życie” prowadzonej przez Fresenius Medical Care Polska, wspierającej działania na rzecz promowania transplantacji i podejmowania decyzji dotyczącej dawstwa narządów po śmierci. Akcja skierowana jest do młodzieży szkół średnich.

Pierwsza edycja kampanii rozpoczęła się w roku szkolnym 2008/2009 w Wielkopolsce. Od tamtej pory do akcji promującej rozmowę o oświadczeniach woli i świadomym dawstwie narządów przystąpiło 8 kolejnych województw – małopolskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, śląskie, dolnośląskie i podkarpackie.

Około 400 tysięcy zaangażowanych w kampanię uczniów z ponad 880 szkół średnich rozdało 1 150 000 oświadczeń woli, a zwycięzcy wsparli czekami charytatywnymi kilkadziesiąt osób i instytucji.

Od 2010 roku kampania Drugie życie w Wielkopolsce i Małopolsce jest częścią uruchomionego przez Polską Unię Medycyny Transplantacyjnej „Partnerstwa dla Transplantacji” – ogólnopolskiego programu rozwoju przeszczepiania narządów. W każdej edycji kampanii patronują najważniejsze instytucje państwowe, regionalne oraz organizacje i stowarzyszenia wspierające transplantacje.

W roku 2020 działania w tym zakresie są także prowadzone, 27 października odbyły się warsztaty dla uczniów szkół średnich z całej Wielkopolski, prowadzone w formie online.

Zgodnie ze statystykami, które prowadzi Poltransplant, w roku 2020, do września, przeszczepiono łącznie 972 narządy od dawców zmarłych. W analogicznym okresie ubiegłego roku odbyło się 1070 przeszczepień.

– O spadku zadecydowały głownie kwiecień i maj, co było związane z wprowadzonym „lockdown” w kraju. W kwietniu 2020 drugie życie otrzymały jedynie 54 osoby Kluczowy wpływ na ostateczna liczbę transplantacji w 2020 będą miały miesiące czwartego kwartału tego roku i będzie to związane z druga falą pandemii – powiedział dr hab. n. med. Maciej Głyda, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Transplantologii Klinicznej, który od pierwszej edycji kampanii kieruje zespołem lekarzy transplantologów, wspierających akcję „Drugie życie”.

Czytaj: Prywatne szpitale włączają się w walkę z epidemią>>>

– Chcemy by transplantacja była tematem obecnym w dyskursie publicznym niezależnie od warunków. Dziś wszyscy mierzymy się z restrykcjami i ograniczeniami. Ale osoby po przeszczepieniu, te, które czekają na nowy organ i nawet już przeszczepieni, są w wyjątkowo trudnej sytuacji. Cieszę się, że młodzież jest na tę kwestię bardzo wrażliwa i tak aktywnie, mimo wielu wyzwań, chce teraz prowadzić swoje kampanie, promujące transplantację. To ważniejsze niż w poprzednich latach –  mówi dr Tomasz Prystacki, prezes zarządu Fresenius Medical Care Polska, organizator kampanii.

Fresenius Medical Care jest największym na świecie dostawcą produktów i usług dla osób z chorobami nerek, z których około 3,5 miliona na całym świecie regularnie poddawanych jest leczeniu dializami. Dzięki sieci 4000 stacji dializ Fresenius Medical Care zapewnia leczenie dializą 348 tysięcy pacjentów na całym świecie. Fresenius Medical Care jest również dostawcą produktów do dializy, takich jak aparaty do dializ lub dializatory. Oprócz podstawowej działalności firma świadczy powiązane usługi medyczne w zakresie koordynowanej opieki medycznej.

W Polsce Fresenius Medical Care Polska S.A. jest obecny od prawie 30 lat. Produkty firmy do hemodializy i dializy otrzewnowej wykorzystywane są w większości stacji dializ na terenie całej Polski, zarówno w ośrodkach publicznych, jak i niepublicznych.

Obecnie Fresenius Medical Care świadczy usługi dializacyjne poprzez spółkę Fresenius Nephrocare Polska, która tworzy największą w Polsce sieć placówek dializacyjnych – Centrum Dializ Fresenius. Wszystkie zabiegi wykonuje na podstawie kontraktu z NFZ.

Przeczytaj teraz

Fresenius Medical Care Polska podkreśla znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.08.2020

14 sierpnia 2020 roku odbyła się przełożona z marca konferencja z okazji Światowego Dnia Nerek, której Przewodniczącym Komitetu Naukowego był prof. dr hab. med. Ryszard Gellert, konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii. W nowej, wirtualnej odsłonie spotkania wzięli udział specjaliści z zakresu dializoterapii i nefrologii, w tym także przedstawiciele Fresenius Medical Care Polska.

Konferencja zorganizowana została w nowy bezpieczny dla zdrowia sposób i po raz kolejny dała szansę na zapoznanie się z najnowszymi wiadomościami i doniesieniami na temat leczenia chorób nerek.

Czytaj także: Oddział urologii Szpitala Medicover w nowej odsłonie>>>

„Wirtualna Konferencja Naukowa z Okazji Światowego Dnia Nerek 2020. Zdrowe Nerki Każdemu i Wszędzie” odbyła się w Warszawie, ale tym razem bez fizycznego udziału odwiedzających. Wykłady naukowe prowadzone odbyły się w formie webinarium dla zarejestrowanych uczestników. Fresenius Medical Care Polska wziął udział w spotkaniu z innymi firmami i przedstawicielami środowiska nefrologicznego także online, co pozwoliło na zachowanie zasad dystansu społecznego i utrzymanie bezpiecznych warunków, zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych.

Wykład inauguracyjny podczas tegorocznej konferencji wygłosiła dr Katarzyna Mazur- Hofsäß, CEO Fesenius Medical Care w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka), na temat modeli rozwiązań partnerstwa publiczno-prywatnego w dializoterapii na świecie, zgodnie z międzynarodowymi doświadczeniami Fresenius Medical Care.

– Współpraca świadczeniodawców prywatnych i publicznych w leczeniu chorób przewlekłych jest kluczem efektywnej terapii dla pacjentów. Przykłady współdziałania naszych stacji dializ z publicznymi jednostkami na całym świecie potwierdzają poprawę jakości leczenia dzięki łączeniu globalnego doświadczenia wraz z potrzebami krajowych systemów zdrowotnych – powiedziała dr Katarzyna Mazur-Hofsäß. – Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego widzimy zwłaszcza teraz, w czasach pandemii koronawirusa. Dzięki łączeniu standardów higienicznych Fresenius Medical Care z lokalnymi wytycznymi służb sanitarnych i dobrej, codziennej współpracy z krajowymi instytucjami ochrony zdrowia udało się zapewnić ciągłość leczenia dla naszych pacjentów i dostaw sprzętu medycznego dla szpitali.

Mimo iż faktyczne stoisko firmy było w tym czasie na konferencji, nie było ono stoiskiem tradycyjnym, między innymi nie było na nim dostępnych materiałów informacyjnych, tak aby maksymalnie zredukować ewentualne ryzyko przenoszenia infekcji.

– Dla naszej firmy była to pierwsza konferencja naukowa, w której braliśmy udział w nowych warunkach i na nowych zasadach – powiedział dr Tomasz Prystacki, prezes zarządu Fresenius Medical Care Polska. – Cieszę się, że mimo ograniczeń koniecznych przy organizacji takich spotkań, kongres mógł się odbyć w sposób bezpieczny dla uczestników i prelegentów. Coroczna konferencja z okazji Światowego Dnia Nerek jest od wielu lat jednym z najważniejszych wydarzeń naukowych dla środowiska nefrologicznego w Polsce, jestem przekonany, że tegoroczny program i jego zawartość merytoryczną były wartościowe spotkanie, a nowa wiedza przyczyni się do jeszcze lepszego leczenia pacjentów – dodał.

W programie konferencji znalazło się między innymi omówienie raportu o stanie opieki nefrologicznej w Polsce w 2019, najnowsze doniesienia w zakresie prewencji pierwotnej przewlekłej choroby nerek, hamowania progresji przewlekłej choroby nerek czy leczenia nerkozastępczego.

Patronat naukowy nad konferencją sprawowały: Polskie Towarzystwo Nefrologiczne, International Federation of Kidney Foundations, International Society of Nephrology, Klinika Nefrologii i Chorób Wewnętrznych CMKP, Stowarzyszenie „Nefrologia Polska” i Krajowa Fundacja Nefrologiczna.

Fresenius Medical Care jest największym na świecie dostawcą produktów i usług dla osób z chorobami nerek, z których około 3,5 miliona pacjentów na całym świecie regularnie poddawanych jest leczeniu dializami. Dzięki sieci 4.036 stacji dializ Fresenius Medical Care zapewnia leczenie dializami 347 tys. pacjentom na całym świecie. Fresenius Medical Care jest również wiodącym dostawcą produktów do dializy, takich jak aparaty do dializ lub dializatory. Oprócz podstawowej działalności firma świadczy powiązane usługi medyczne w zakresie koordynowanej opieki medycznej.

W Polsce Fresenius Medical Care Polska S.A. jest obecny od prawie 30 lat. Produkty firmy do hemodializy i dializy otrzewnowej wykorzystywane są w większości stacji dializ na terenie całej Polski, zarówno w ośrodkach publicznych, jak i niepublicznych. Obecnie Fresenius Medical Care świadczy usługi dializacyjne poprzez spółkę Fresenius Nephrocare Polska, która tworzy największą w Polsce sieć placówek dializacyjnych – Centrum Dializ Fresenius. Wszystkie zabiegi wykonuje na podstawie kontraktu z NFZ.

W Polsce obecnie działa około 280 stacji dializ, w których dializowanych jest około 20.000 pacjentów.

Przeczytaj teraz

Fresenius Kabi wspiera placówki medyczne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.06.2020

Firma Fresenius Kabi przekaże pomoc dla pięciu mazowieckich placówek medycznych w związku z panującą epidemią COVID-19. Transport z kompletami indywidualnej ochrony osobistej trafi do Centrum Zdrowia Dziecka, Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego, Wojskowego Instytutu Medycznego oraz do Społecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego w Warszawie.

Firma ponownie wesprze polski personel medyczny, przekazując aż 840 certyfikowanych zestawów składających się z 2440 opakowań sprzętu. Zestawy są niezbędne do wykonywania codziennej pracy medycznej i są  złożone z przyłbic, rękawiczek oraz maseczek filtrujących typu ffp2.

Akcja jest przeprowadzana ze względu na wysokie zapotrzebowanie na sprzęt ochronny w 32 placówkach na terenie całej Polski. Pomoc otrzymają nie tylko 22 oddziały szpitalne, ale też 10 zakładów opiekuńczo-leczniczych (ZOL), które są postawione w sytuacji szczególnej i często stają się ogniskami epidemii.

To już kolejna transza pomocy od firmy. W kwietniu 2020 Fresenius Kabi ze względu na prośby największych polskich towarzystw naukowych zajmujących się żywieniem klinicznym przekazało ponad 750 kompletów odzieży ochronnej do poradni domowego leczenia żywieniowego w całej Polsce. Wartość przekazywanego sprzętu wyniosła wtedy ponad 100 tysięcy złotych. Był to szczególny ruch, gdyż  sprzętu ochrony osobistej było zdecydowanie za mało, a do poradni leczenia żywieniowego trafiał on w ostatniej kolejności.

Czytaj na ten temat: Fresenius Kabi pomaga placówkom medycznym>>>

– Od zawsze stawialiśmy bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, dlatego decyzja o ponownym przekazaniu kolejnej puli pieniędzy na wyczekiwany przez personel medyczny sprzęt ochrony indywidualnej była dla nas oczywista. Epidemia ciągle trwa i cieszymy się możemy w taki sposób wyrazić wdzięczność wobec lekarzy, ratowników medycznych, czy pielęgniarek – podkreśla Maciej Chmielowski, dyrektor generalny Fresenius Kabi Polska.

Fresenius Kabi Polska od lat dostarcza swoje produkty do kilkuset szpitali w całej Polsce oraz pacjentów leczonych w warunkach domowych. Firma jest częścią międzynarodowego koncernu Fresenius, specjalizuje się w żywieniu klinicznym, płynoterapii, lekach dożylnych, technologii infuzyjnej i transfuzyjnej.

Koncern zatrudnia ponad 40 tysięcy pracowników na całym świecie, z czego w Polsce blisko 4 tysiące osób. Na polskim rynku firma jest obecna od ponad 20 lat i systematycznie rozwija swoją działalność w obszarze ochrony zdrowia. Wśród inwestycji w Polsce posiada Wytwórnię Płynów Infuzyjnych w Kutnie, zakład produkcyjny wyrobów medycznych jednorazowego użytku „Clinico” w Błoniu pod Wrocławiem i Centrum Usług Wspólnych we Wrocławiu.

Fresenius Kabi AG jest spółką zależną należącą do grupy Fresenius SE & Co. KGaA, do której należy również Fresenius Medical Care, największy na świecie dostawca produktów i usług dla osób z chorobami nerek, prowadzący stacje dializ.

Przeczytaj teraz

Fresenius Kabi pomaga placówkom medycznym

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.05.2020

Dzięki inicjatywie firmy Fresenius Kaib cztery mazowieckie poradnie żywieniowe otrzymają komplety odzieży ochronnej niezbędne do wykonywania codziennej pracy medycznej. Certyfikowane zestawy złożone są z kombinezonów ochronnych, przyłbic, rękawiczek i maseczek filtrujących.

Trafią one do poradni żywieniowych działających przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przy Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie oraz przy Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach

Inicjatywa została podjęta przez Fresenius Kabi w odpowiedzi na apel największych polskich towarzystw naukowych zajmujących się żywieniem klinicznym.

Pandemia koronawirusa stwarza zupełne nowe realia i ogromne obciążenie dla polskiej służby zdrowia, dlatego firma Fresenius Kabi Polska postanowiła wspomóc polski personel medyczny w walce z pandemią przekazując ponad 750 kompletów odzieży ochronnej lekarzom, pielęgniarkom i personelowi z poradni domowego leczenia żywieniowego w całej Polsce. Wartość przekazywanego sprzętu to ponad 100 tysięcy złotych.

Akcja jest przeprowadzana w 21 poradniach na terenie Polski. Firma reaguje na prośbę przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego, Polskiego Towarzystwa Leczenia Żywieniowego Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu oraz Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci.

Czytaj także: Fresenius Medical Care Polska wspiera szpitale zakaźne i pacjentów>>>

– Pacjenci leczeni żywieniowo to w zdecydowanej większości osoby o zwiększonym ryzyku infekcji, dlatego należy zrobić wszystko, żeby to ryzyko zminimalizować. W obecnej sytuacji niezbędne wizyty odbywają się w domu pacjentów. Niestety sprzętu ochrony osobistej jest zdecydowanie za mało, dodatkowo do poradni leczenia żywieniowego trafia on w ostatniej kolejności. Dlatego zwróciłem się między innymi do firmy Fresenius Kabi o pomoc w zaopatrzeniu w środki ochrony osobistej dla ośrodków leczenia żywieniowego. Reakcja na apel była pozytywna – zaznacza dr hab. n. med. Przemysław Matras, prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego.

– Wspomaganie służby zdrowia w tym krytycznym momencie jest dla nas naturalne. Cieszymy się, że możemy dołożyć swoją cegiełkę pomocy w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. Nieustannie dostarczamy leki i sprzęt ratujący ludzkie życie do wielu szpitali w całej Polsce. Od zawsze stawialiśmy bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, tym razem nie mogło być inaczej, dlatego odpowiedzieliśmy na prośbę i zdecydowaliśmy się na przekazanie niezbędnych kompletów ochrony indywidualnej – podkreśla Maciej Chmielowski, dyrektor generalny Fresenius Kabi Polska.

Fresenius Kabi Polska od lat dostarcza swoje produkty do kilkuset szpitali w całej Polsce oraz pacjentów leczonych w warunkach domowych. Firma jest częścią międzynarodowego koncernu Fresenius, specjalizuje się w żywieniu klinicznym, płynoterapii, lekach dożylnych, technologii infuzyjnej i transfuzyjnej.

Koncern zatrudnia ponad 40 tysięcy pracowników na całym świecie, z czego w Polsce blisko 4 tysiące osób. Na polskim rynku firma jest obecna od ponad 20 lat i systematycznie rozwija swoją działalność w obszarze ochrony zdrowia. Wśród inwestycji w Polsce posiada Wytwórnię Płynów Infuzyjnych w Kutnie, zakład produkcyjny wyrobów medycznych jednorazowego użytku „Clinico” w Błoniu pod Wrocławiem i Centrum Usług Wspólnych we Wrocławiu.

Fresenius Kabi AG jest spółką zależną należącą do grupy Fresenius SE & Co. KGaA, do której należy również Fresenius Medical Care, największy na świecie dostawca produktów i usług dla osób z chorobami nerek, prowadzący stacje dializ.

Przeczytaj teraz

Fresenius Medical Care Polska wspiera szpitale zakaźne i pacjentów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.03.2020

Fresenius Medical Care Polska zaoferował bezpłatne wypożyczenie mobilnych aparatów do dializ w celu leczenia pacjentów hemodializowanych, zainfekowanych koronawirusem i przybywających na oddziałach szpitali wytypowanych jako zakaźne w danym regionie.

Chcąc wesprzeć polską służbę zdrowia w tym tak trudnym okresie, firma Fresenius Medical Care Polska, która jest dostawcą sprzętu do leczenia pacjentów z niewydolnością nerek i prowadzi własne ośrodki dializ, zaoferowała publicznym szpitalom, które zostały przekształcone na ośrodki jednoprofilowe dla pacjentów zainfekowanych COVID-19, nieodpłatne użyczenie aparatu MultiFiltrate.

Jest to aparat do ciągłych terapii nerkozastępczych, który najczęściej wykorzystuje się do szerokiego zakresu terapii pozaustrojowych na oddziałach intensywnej terapii. Może także wykonywać zabiegi stanowiące odpowiednik klasycznej hemodializy. Od zwykłych maszyn różni się tym, że jest mobilny i nie wymaga dodatkowych urządzeń do uzdatniania wody, jak również przyłącza wody, a dializa może być wykonana w dowolnym miejscu na oddziałach szpitala bezpośrednio przy łóżku pacjenta.

Pacjenci dializowani cechują się obniżoną odpornością i wieloma chorobami współistniejącymi. Dlatego są znacznie bardziej narażeni na możliwość zakażenia się nowym koronawirusem. Większość stacji dializ w kraju nie jest gotowa na izolowanie pacjentów zainfekowanych i dializowanie ich według stałego harmonogramu.

– Wychodząc temu wyzwaniu naprzeciw, zaoferowaliśmy szpitalom nieodpłatne użyczenie urządzeń Mutlifiltrate, tak, aby każdy potencjalnie zarażony mógł otrzymać opiekę w najbardziej bezpieczny dla niego i otoczenia sposób na wyspecjalizowanym oddziale zakaźnym, a nie w swojej macierzystej stacji dializ, w której leczą się też inni pacjenci – powiedział dr Tomasz Prystacki, prezes zarządu Fresenius Medical Care Polska. – Dzięki temu rozwiązaniu żaden pacjent nie zostanie bez możliwości terapii, a jednocześnie pacjenci dializowani nie będą narażeni na niepotrzebne ryzyko i stres.

Obecnie pierwszy aparat jest już w drodze do szpitala w Puławach. Dodatkowo, dwoma aparatami do dializ i kompaktowym systemem uzdatniania wody został wsparty szpital w Ostródzie.

Czytaj także: Prywatne podmioty przygotowane na koronawirusa>>>

Fresenius Medical Care jest największym na świecie dostawcą produktów i usług dla osób z chorobami nerek, z których około 3,4 miliona pacjentów na całym świecie regularnie poddawanych jest leczeniu dializami. Dzięki sieci prawie 4.000 stacji dializ Fresenius Medical Care zapewnia leczenie dializami 345 tysiącom pacjentów na całym świecie. Fresenius Medical Care jest również wiodącym dostawcą produktów do dializy, takich jak aparaty do dializ lub dializatory. Oprócz podstawowej działalności firma świadczy powiązane usługi medyczne w zakresie koordynowanej opieki medycznej.

W Polsce Fresenius Medical Care Polska S.A. jest obecny od prawie 30 lat. Produkty firmy do hemodializy i dializy otrzewnowej wykorzystywane są w większości stacji dializ na terenie całej Polski, zarówno w ośrodkach publicznych, jak i niepublicznych. Obecnie Fresenius Medical Care świadczy usługi dializacyjne poprzez spółkę Fresenius Nephrocare Polska, która tworzy największą w Polsce sieć placówek dializacyjnych – Centrum Dializ Fresenius. Wszystkie zabiegi wykonuje na podstawie kontraktu z NFZ.

W Polsce obecnie działa około 260 stacji dializ, w których dializowanych jest prawie 20.000 pacjentów.

Przeczytaj teraz

Fresenius Nephrocare Polska z nowym zarządem

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.01.2020

Rada Nadzorcza Fresenius Nephrocare Polska powołała Tomasz Krummela na stanowisko członka zarządu spółki. Po ponad 30 latach pracy z zarządem i firmą pożegnała się dr Teresa Dryl-Rydzyńska, która przeszła na emeryturę.

Zarząd spółki pozostaje trzyosobowy, w jego skład wchodzą także prezes dr Tomasz Prystacki i wiceprezes Marcin Mariak.

Tomasz Krummel z firmą Fresenius Nephrocare Polska związany jest od 12 lat. Pracę zaczynał na stanowisku dyrektora operacyjnego, zarządzającego siecią stacji dializ w regionie południowym. W 2012 roku został powołany do reprezentacji spółki jako prokurent. Obecnie nadal odpowiada za obszary związane z rozwojem i zarządzeniem pionem operacyjnym firmy, a także nadzoruje dział IT.

– Moim celem jest wykorzystanie kompetencji i doświadczenia w pracy w firmie do jak najlepszego jej działania i dalszego rozwoju – powiedział Tomasz Krummel. – Jestem przekonany, że dołączając do zarządu spółki będę mógł skutecznie działać na rzecz umocnienia jej pozycji jako jakościowego lidera w Polsce w zakresie dializoterapii.

Czytaj także: Fizjoterapia w prywatnych placówkach szansą dla pacjentów>>>

Tomasz Krummel jest absolwentem Politechniki Łódzkiej. Poza tym ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania placówkami służby zdrowia, studia menedżerskie executive MBA, a także wiele kursów związanych zarządzaniem ochroną zdrowia.

– Wkład Tomasza Krummela w naszą organizację od zawsze był bardzo widoczny i znaczący. Awans i wejście w skład zarządu firmy to uznanie jego dotychczasowej pracy i moje osobiste przekonanie, że zaangażowanie, wiedza i przywiązanie Tomasza do wysokich standardów pracy pozwolą nam na dalszy rozwój działalności i jej jakości, która będzie odczuwalna zarówno dla pacjentów, jak i pracowników – powiedział dr Prystacki, prezes zarządu Fresenius Nephrocare Polska.

Fresenius Medical Care to największy światowy dostawca produktów i usług dla pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek. Na rynku działa od ponad 40 lat, dysponując siecią prawie 4 tysięcy placówek w 100 krajach.

Fresenius inwestuje w badania i rozwój, aby zapewnić pacjentom najwyższe standardy opieki medycznej, najnowocześniejsze technologie i coraz doskonalsze metody lecznicze. Co druga sprzedawana na świecie sztuczna nerka została wyprodukowana właśnie pod marką Fresenius.

W Polsce Fresenius Medical Care Polska S.A. jest obecny od prawie 30 lat. Produkty firmy do hemodializy i dializy otrzewnowej wykorzystywane są w większości stacji dializ na terenie całej Polski, zarówno w ośrodkach publicznych, jak i niepublicznych.

Obecnie Fresenius Medical Care świadczy usługi dializacyjne poprzez spółkę Fresenius Nephrocare Polska, która tworzy największą w Polsce sieć placówek dializacyjnych – Centrum Dializ Fresenius.

Fresenius posiada prowadzi 72 stacje dializ, obejmujące opieką ponad 6 tysięcy pacjentów. W Polsce zatrudnia prawie 2 tysiące pracowników. Wszystkie zabiegi wykonuje na podstawie kontraktu z NFZ.

Przeczytaj teraz

Fresenius Medical Care Polska – wyróżnienie Polskiego Towarzystwo Transplantacyjnego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.10.2019

Dr Teresa Dryl-Rydzyńska, członek zarządu polskiego oddziału Fresenius Medical Care otrzymała nagrodę za wybitny wkład w rozwój polskiej transplantologii. Nagrodę przyznało Towarzystwo Transplantacyjne na 14. zjeździe w Zakopanem.

Fresenius Medical Care Polska, największy na świecie dostawca produktów i usług dla osób z chorobami nerek, od lat prowadzi działania w zakresie promocji idei transplantacji i świadomego dawstwa narządów, organizując między innymi od 2009 roku kampanię społeczną Drugie życie.

Kampania skierowana do młodzieży szkół średnich od ponad 10 lat organizowana jest w całej Polsce. Jej głównym celem jest edukacja, inicjowanie dyskusji w różnych środowiskach na temat świadomego dawstwa narządów oraz obalanie mitów, które narosły wokół transplantacji w naszym kraju.

Polska transplantologia bowiem wciąż stawia czoła dwóm przeszkodom, stojącym na drodze jej rozwoju. Są to brak wiedzy społeczeństwa na temat transplantacji oraz brak narządów do przeszczepienia. Czas oczekiwania na przeszczep w Polsce jest jednym z najdłuższych w Europie. Stąd też idea powstania, prowadzenia i kontynuowania przez Fresenius Medical Care Polska kampanii na rzecz transplantacji. Akcja Drugie życie prowadzona jest w szkołach i lokalnym otoczeniu uczniów, którzy sami decydują o tym, jak wyglądają działania kampanii. W akcję angażują się także wolontariusze: osoby po przeszczepie i lekarze transplantolodzy.

Czytaj także: Kampania społeczna Fresenius wyróżniona w Raporcie Odpowiedzialnego Biznesu>>>

– W naszych ośrodkach dializ leczymy pacjentów z niewydolnością nerek według najwyższych standardów, tak aby ich samopoczucie i wyniki medyczne były jak najlepsze. Korzystamy przy tym z najnowocześniejszego sprzętu do dializ i innowacyjnych technologii medycznych – mów dr Tomasz Prystacki, prezes zarządu firmy. – Wiemy jednak, że to przeszczep nerki jest najbardziej optymalną metodą leczenia i ratowania życia, która często pozwala wrócić pacjentom do aktywnego życia sprzed okresu dializ. Jako ośrodki leczenia dializacyjnego możemy zgłaszać naszych pacjentów na krajową listę oczekujących i poprzez wysokiej jakości dializoterapię przygotowywać ich do transplantacji. Z naszej strony chcieliśmy jednak zawsze robić więcej. Stąd idea promowania transplantacji i edukacji społecznej w tym zakresie.

– Wyróżnienie ze strony Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego to dla całej naszej firmy i dla mnie osobiście wielki zaszczyt – mówi dr Teresa Dryl-Rydzyńska, członek zarządu Fresenius Medical Care Polska. – W kampanię Drugie życie jestem zaangażowana od początku jej powstania i tym bardziej cieszę się, że nasze wysiłki na rzecz pacjentów oczekujących na przeszczep w całej Polsce i nasz wkład działania promujące oświadczenia woli oraz świadome podejmowanie decyzji został doceniony przez najwybitniejszych polskich transplantologów.

Edukacja społeczna w zakresie znaczenia transplantacji, jako uznanej metody leczenia i ratowania życia jest dla Fresenius Medical Care bardzo ważna. W ośrodkach Centrum Dializ Fresenius leczonych dializami jest ponad 6000 osób. Wiele z nich oczekuje na przeszczep nerki bądź nerki i trzustki jednocześnie. Zgodnie z danymi Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji Poltransplant średni czas oczekiwania na nową nerkę w Polsce to około 11 miesięcy od momentu zakwalifikowania na listę oczekujących. W 2018 roku przeszczepiono w naszym kraju 906 nerek.

Pierwsza edycja kampanii ruszyła w roku szkolnym 2008/2009 w Wielkopolsce. Od tamtej pory  do akcji promującej oświadczenia woli i świadome dawstwo narządów przystąpiło 8 kolejnych województw (małopolskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, śląskie, dolnośląskie i podkarpackie).

Łącznie około 350 tysięcy zaangażowanych w kampanię uczniów z ponad 800 szkół średnich rozdało 1.100.000 oświadczeń woli, a zwycięzcy wsparli czekami charytatywnymi kilkadziesiąt osób i instytucji.

Od 2010 roku kampania Drugie życie w Wielkopolsce i Małopolsce jest częścią uruchomionego przez Polską Unię Medycyny Transplantacyjnej „Partnerstwa dla Transplantacji” – ogólnopolskiego programu rozwoju przeszczepiania narządów. Patronat nad wielkopolską kampanią objęli: Metropolita Poznański, Wojewoda Wielkopolski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Poznania, Prezydent Miasta Leszna, Prezydent Miasta Kalisza, Prezydent Miasta Piły, Prezydent Miasta Konina, oraz media: TVP Poznań, Radio Poznań i Głos Wielkopolski.

W skali ogólnopolskiej przedsięwzięciu patronują także: Prymas Polski – abp Wojciech Polak, prof. dr hab. n. med. Lech Cierpka – Krajowy Konsultant w dziedzinie Transplantologii Klinicznej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych, Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant, Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji, Stowarzyszenie „Życie po przeszczepie”, Polskie Towarzystwo na Rzecz Donacji Narządów oraz Centrum Koordynacyjno-Transplantacyjne Poltransplant.

Czytaj także: Opieka zdrowotna oparta na wartości to większa efektywność leczenia>>>

Polskie Towarzystwo Transplantacyjne jest towarzystwem naukowym utworzonym w 1993 roku. Celem Towarzystwa jest rozwijanie i propagowanie zdobyczy nauki w dziedzinie transplantacji komórek, tkanek i narządów, przeszczepów biostatycznych i biologii transplantacyjnej, inspirowanie członków do twórczej pracy naukowej i stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, współdziałanie w organizowaniu służby zdrowia i rozwiązywaniu problemów tej służby związanych z przeszczepianiem.

Fresenius Medical Care jest największym na świecie dostawcą produktów i usług dla osób z chorobami nerek, z których około 3,2 miliona pacjentów na całym świecie regularnie poddawanych jest leczeniu dializami. Dzięki sieci 3.900 stacji dializ Fresenius Medical Care zapewnia leczenie dializami 336 tysiącom pacjentów na całym świecie. Fresenius Medical Care jest również wiodącym dostawcą produktów do dializy, takich jak aparaty do dializ lub dializatory. Oprócz podstawowej działalności firma świadczy powiązane usługi medyczne w zakresie koordynowanej opieki medycznej.

W Polsce Fresenius Medical Care Polska S.A. jest obecny od prawie 30 lat. Produkty firmy do hemodializy i dializy otrzewnowej wykorzystywane są w większości stacji dializ na terenie całej Polski, zarówno w ośrodkach publicznych, jak i niepublicznych. Obecnie Fresenius Medical Care świadczy usługi dializacyjne poprzez spółkę Fresenius Nephrocare Polska, która tworzy największą w Polsce sieć placówek dializacyjnych – Centrum Dializ Fresenius. Wszystkie zabiegi wykonuje na podstawie kontraktu z NFZ.

W Polsce obecnie działa około 260 stacji dializ, w których dializowanych jest prawie 20.000 pacjentów.

Przeczytaj teraz
Page 1 of 2
1 2