Uwagi Pracodawców Medycyny Prywatnej do ustawy Prawo farmaceutyczne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.11.2022

Pracodawcy Medycyny Prywatnej przekazali swoje uwagi do projektu nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne. Uwagi te dotyczą zawartych w dokumencie przepisów, regulujących działalność medycznych laboratoriów diagnostycznych.

Zastrzeżenia wyrażono do pojęć podmiotu i laboratorium medycznego, które są w projekcie tożsame. W efekcie w sytuacji wystąpienia problemów w jednym  z laboratoriów podmiot je prowadzący może stracić możliwość prowadzenia także innych laboratoriów. Szczególnie niebezpieczne jest to w przypadku funkcjonowania szpitali oraz podmiotów prowadzących więcej niż jedno laboratorium.

Brak jednoznacznych definicji

Brakuje jednoznacznych definicji laboratorium medycznego, decyzji, Dobrej Praktyki Medycyny Laboratoryjnej czy Rejestru badań. Potrzebne jest także doprecyzowanie, kto może być Przedstawicielem Kontrolowanego.

Zagadnieniem budzącym wątpliwość jest zakres, szczegółowość oraz zasadność zgłoszeń wskazanych w projekcie. Zgodnie z projektem zmiana jakiegokolwiek badania czy środka transportu wiąże się  z obowiązkiem jej zgłoszenia. Zgłaszanie nawet tak drobnych zmian, które są nieomal codziennością w pracy laboratoriów, wiąże się z koniecznością wnoszenia niewspółmiernie wysokich opłat.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej wnioskują o zniesienie opłat za rejestrację i wprowadzanie zmian lub zmiarkowanie ich do wysokości np. opłat skarbowych.

Będzie centralizacja struktur inspekcji farmaceutycznej

Projekt zakłada jako sankcję za nieprzestrzeganie przepisów wykreślenie z KRMLD, co spowoduje brak możliwości wykonywania wszystkich badań w danym laboratorium, w tym tych, których wykonywanie było prawidłowe. Postulat dotyczy wprowadzenie zmiany polegającej na ograniczeniu możliwości wykonywania badań  zakwestionowanych, a nie całego laboratorium.

Zgłaszanie umów z podwykonawcami

Projekt zawiera obowiązek wcześniejszego zgłaszania umów z podwykonawcami i brak możliwości wykonywania badań przez inne podmioty przed zgłoszeniem umowy podwykonawstwa. Praktycznie każde laboratorium korzysta z usług podwykonawców czy to  z uwagi na przepisy prawa (niektóre badania mogą być wykonywane w ściśle określonych jednostkach np. stacjach Sanepid czy Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa), ale także dlatego, że badania wysokospecjalistyczne i rzadkie są wykonywane w wyspecjalizowanych laboratoriach z uwagi na wymagania sprzętowe, kosztowe oraz dostęp do specjalistów-diagnostów w danej dziedzinie. Zapis ten nie uwzględnia także sytuacji np. awarii sprzętu lub konieczności wykonania na CITO badań dla danego podmiotu „nowych”  (w przypadku wystąpienia których zazwyczaj nie są zawierane żadne umowy, a działanie w zaistniałej sytuacji wymaga działania w określonym czasie co uniemożliwia wypełnienie zapisów projektu). Przekazywanie umów z innymi podmiotami jest także niezgodne z zasadami zachowania tajemnicy handlowej przedsiębiorstw. Autorzy opinii wnoszą o rezygnację z tego wymogu.

Uwagi związku dotyczą także procedur dotyczących kontroli laboratoriów przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. W projekcie nie wskazano na jakich zasadach ma się odbywać kontrola, jaki ma być skład osobowy zespołu kontrolnego, i na jakiej podstawie stwierdza się uchybienia.

Uprawnienia inspektorów

Projekt daje bardzo szerokie i kluczowe uprawnienia inspektorom ds. medycyny laboratoryjnej, jednocześnie wskazując, że inspektorem może być osoba niekoniecznie dysponująca tytułem specjalisty i mająca jedynie roczne doświadczenie w pracy w laboratorium. W opinii zgłaszających uwagi, tak niewielki staż nie jest wystarczający do  formułowania zarzutów, będących następnie podstawą podejmowania decyzji  Głównego Inspektora.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej wskazują także na wiele innych nieścisłości zawartych w projekcie i na fakt, że pozostawia on bardzo duże pole uznaniowości dla organu administracji pozbawiając podmiot leczniczy możliwości obrony swoich praw. Bardzo szerokie uprawnienia organu – do możliwości zamknięcia laboratorium na podstawie nieprawomocnej decyzji – wymaga niezwykle precyzyjnego określenia praw i obowiązków obu stron procesu.

Wykaz środków transportu

Uwagi dotyczą między innymi wykazu środków transportu wykorzystywanych w zakresie działalności laboratorium. Przepis nie uwzględnia faktu, że jeden środek transportu może wozić materiał do bardzo wielu laboratoriów w zależności od tego w jakich badaniach dane laboratorium się specjalizuje. Ponadto, w przypadku odbierania materiału przez podwykonawców, laboratorium nie wie i nie ma wpływu na to, jakim konkretnie środkiem transportu dany materiał będzie do niego transportowany. Przepis jest zupełnie niedostosowany do funkcjonowania sieci laboratoriów i stwarzający ogromne problemy wszystkim laboratoriom medycznym z uwagi na wykorzystanie różnych środków transportu pozostających  w dyspozycji podmiotu, a obsługujących inne laboratoria, jak również w sytuacji awarii samochodu i konieczności incydentalnego przewiezienia materiału innym niż zwykle środkiem transportu.

Zgodnie z projektem konieczność zgłaszania środków transportu do rejestru (nawet środków transportu wykorzystanych do incydentalnego przewiezienia materiału) wiąże się z wniesieniem wysokiej opłaty za zgłoszenie. Poza tym w transporcie materiału do badań najważniejsze są warunki transportu (przede wszystkim temperatura) oraz czas tego transportu do laboratorium.

Przepisy nie różnicują podmiotów prowadzących pojedyncze laboratorium oraz podmiotów posiadającego więcej niż jedno laboratorium. Przepis w ogóle nie przewiduje  zatem procedury wykreślenia  jednego laboratorium dla podmiotów prowadzących więcej niż jedno laboratorium.

W związku z tym dokument w zaproponowanym kształcie stwarza niebezpieczeństwo zajścia sytuacji, w której podmiot prowadzący kilkadziesiąt laboratoriów w różnej formie (laboratoria szpitalne, laboratoria ambulatoryjne itp.) może zostać wykreślony z rejestru z powodu problemów zidentyfikowanych w jednej tylko lokalizacji.

Pismo podpisane przez prezesa Pracodawców Medycyny Prywatnej Andrzeja Mądralę, zostało przekazane Ewie Krajewskiej, Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu.

Pismo dostępne jest tutaj>>>

Przeczytaj teraz

Nowa placówka sieci Bruss

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.04.2022

Laboratoria Bruss otworzyły mowy punkt pobrań, zlokalizowany w Gdańsku, w dzielnicy Zaspa, przy ulicy Hynka 18 lokal U4. Placówka działa od 20 kwietnia 2022 roku.

Nowy punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30.

W styczniu 2022 sieć Bruss otworzyła nowy punkt pobrań w Kartuzach.

Synevo przejęło Dialab, dostawcę usług diagnostycznych we Wrocławiu

Sieć Laboratoria Bruss prowadzi ponad 40 punktów pobrań, które działają na terenie Polski północnej, zlokalizowane są w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Lęborku, Redzie, Rumii, Prabutach, Pruszczu Gdańskim, Tczewie i Wejherowie. Część z nich działa przy laboratoriach.

Laboratoria Medyczne Bruss należą do Grupy Alab, w skład której wchodzą także Alab laboratoria, Bio-Diagnostyka, Laboratorium Świętokrzyskie, Białostockie Centrum Analiz Medycznych i Zespół Przychodni Specjalistycznych Prima.

Automatyzacja to przyszłość diagnostyki medycznej

Przeczytaj teraz

Próbki materiałów do badań do laboratorium Alab przylecą dronem

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.02.2022

Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał firmie LabAir zgodę na regularne transporty dronowe próbek medycznych do laboratorium Alab w Warszawie. Zgoda dotyczy transportu z dwóch szpitali – szpitala Gajda-Med w Pułtusku i szpitala w Sochaczewie. Regularna bezzałogowa trasa została na razie uruchomiona ze szpitalem w Sochaczewie, w dalszej kolejności zostanie uruchomione połączenie ze szpitalem w Pułtusku.

To ważny moment w historii Alab laboratoria sp. z o.o. Firma ta od początku swojego istnienia kładzie duży nacisk na innowacje. Wielomiesięczna współpraca z operatorem LabAir sp. z o.o, który wchodzi w skład Farada Group sp. z o.o., oraz Polską Agencją Żeglugi Powietrznej doprowadziła do uzyskania zgody Urzędu Lotnictwa Cywilnego na uruchomienie regularnej, bezzałogowej trasy dronowej pomiędzy warszawskim laboratorium Alab przy ulicy Stępińskiej oraz dwoma szpitalami. Nie są to już badania ani testy, ale zgoda na regularne transporty. W planach jest uruchomienie kolejnych tras.

– Jako Alab laboratoria wyznaczamy nowe standardy transportu próbek medycznych w Polsce. Dzięki zastosowaniu transportu dronowego zyskają przede wszystkim pacjenci, którzy ze względu na krótszy czas dostarczenia próbek otrzymają wyniki swoich badań nawet o kilkanaście godzin szybciej. Mamy nadzieję, że w przyszłości ta technologia będzie wykorzystywana również w transporcie krwi – szpitale w Pułtusku i Sochaczewie posiadają bank krwi, który zaopatrujemy. Oszczędność czasu wynikająca z zastosowania nowej formy transportu będzie miała kluczowe znaczenie w ratowaniu życia i zdrowia pacjentów – mówi Ewa Małkowska, prezes zarządu Alab laboratoria sp. z o.o.

– To dla nas ogromny zaszczyt, że firma Alab laboratoria zaufała naszym rozwiązaniom technologicznym i logistycznym. Transport materiałów laboratoryjnych, szczególnie tych wrażliwych na temperaturę, był od początku istnienia grupy naszym priorytetem. Zdajemy sobie sprawę, jak kluczowy jest szybki transport materiału do badania. Okres pandemii, która przecież nadal trwa, unaocznił to nam wszystkim dobitnie. Nasze rozwiązania są odpowiedzią na tę potrzebę – powiedział Adam Maciej Cudny, przewodniczący Rady Nadzorczej Farada Group sp. z o.o.

Czytaj także: Alab realizuje pilotaż badania molekularnego HPV-DNA>>>

LabAir będzie wykonywał powtarzalne, codzienne loty, które pozwalają zredukować zaangażowanie kurierów, poruszających się samochodami. Pozwoli to zaoszczędzić czas transportu i wpłynie pozytywnie na emisję CO2. Dostarczenie próbek będzie się odbywało z zachowaniem najwyższych standardów laboratoryjnych w warunkach tzw. temperatury kontrolowanej.

– Forma transportu za pośrednictwem drona pozwala na niezawodne, skuteczne, a także ekologiczne i bezpieczne transportowanie materiału do badań. To sprawia, że z naszej perspektywy jest to niezwykle istotne przedsięwzięcie dla całej branży medycznej – tłumaczy Maciej Gnatowski, dyrektor ds. innowacji i nowych technologii w Alab laboratoria sp. z o. o.

Operator LabAir należy do Farada Group, pionierskiej grupy, powstałej w październiku 2020 roku, która skupia spółki projektowe, produkcyjne i wdrożeniowe, specjalizujące się w bezzałogowych statkach powietrznych do zastosowań biznesowych.

– To nasza główna idea – wyznaczać nowe horyzonty zastosowania dronów, poprawiać sytuację tam, gdzie inne rozwiązania mają ograniczone możliwości – dodaje Szymon Kupaj, prezes Farada Group sp. z o.o.

Ta idea jest z sukcesem realizowana. Drony Farada Group mają niski koszt zakupu i wykonywania zadań, a także utrzymania w gotowości do lotu czy napraw gwarancyjnych. Szczególny nacisk w ich konstrukcji oraz organizacji jest położony na bezpieczeństwo, nad którym czuwa doświadczony pilot Wojciech Lorenc. Lotem drona po wyznaczonej trasie steruje zasadniczo autopilot, natomiast w przypadku ewentualnego incydentu w przestrzeni powietrznej kontrolę przejmuje operator, znajdujący się w centrum operacyjnym. Informacje o takich parametrach lotu jak prędkość drona czy jego wysokość wyświetlają się operatorowi na bieżąco dzięki specjalnym kamerom, pozwalającym też śledzić trasę lotu.

– Drony firmy Farada Group przygotowane do pokonywania tras z próbkami dla Alab laboratoria przeszły rygorystyczne próby – dodaje Mateusz Bilski, członek zarządu LabAir.

Całe przedsięwzięcie nie doszłoby do skutku bez zaangażowania Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, która od początku wspierała inicjatywę.

Alab laboratoria to jedna z największych ogólnopolskich sieci laboratoriów analiz medycznych. Rocznie wykonuje ponad 50 milionów testów medycznych w ramach szerokiego wyboru badań podstawowych, specjalistycznych i genetycznych. Firma przywiązuje dużą wagę do innowacji.

Grupa Alab istnieje od 2000 roku, posiada sieć ponad 500 Punktów Pobrań i ponad 80 laboratoriów, które oferują blisko 3500 rodzajów badań.

Farada Group Sp. z o.o. jest grupą dynamicznie rozwijających się spółek, których profile działalności obejmują kluczowe aspekty związane z projektowaniem, wytwarzaniem i wdrażaniem bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Zakres działalności spółki obejmuje także serwis i wsparcie w eksploatacji, szkolenie operatorów i świadczenie szerokiego wachlarza usług, związanych z wykorzystywaniem BSP.

Przeczytaj teraz

Alab rozwija sieć placówek

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.12.2021

Alab Laboratoria rozwija sieć punktów pobrań w całej Polsce. W ostatnich dniach otwarte zostały nowe placówki zlokalizowane w województwach: śląskim, lubelskim, mazowieckim, podlaskim, łódzkim, świętokrzyskim, wielkopolskim oraz warmińsko-mazurskim.

Punkty pobrań powstały w Bełchatowie, przy ulicy Grota Roweckiego 23, w Sieradzu przy ulicy Jana Pawła II 2/3, w Chełmie przy ulicy Partyzantów 1, w Katowicach przy ulicy Motyli 2, w Kielcach przy ulicy Piłsudskiego 39, w Luboniu, przy ulicy Poniatowskiego 22, w Łomży przy Alei Legionów 60b, w Mławie, przy ulicy Płockiej 58, w Olsztynie przy ulicy Iwaszkiewicza 22c/02 oraz w Warszawie przy ulicy Kłobuckiej 6.

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej wspierają rządowy program Profilaktyka 40 PLUS >>>

Nowe placówki oferują pełen zakres badań laboratoryjnych, a w punktach pobrań w Bełchatowie, Katowicach, Luboniu, Mławie i Sieradzu – można wykonać również testy w kierunku Covid-19.

Grupa Alab to ogólnopolska sieć medycznych laboratoriów diagnostycznych. Jest częścią europejskiej sieci placówek skoncentrowanych wokół laboratorium Limbach z główną siedzibą w Heidelbergu. Posiada 80 laboratoriów oraz ponad 400 punktów pobrań na terenie całego kraju.

Przeczytaj teraz

Nowe punkty pobrań Vitalabo 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.07.2021

Laboratoria Medyczne Vitalabo od 1 lipca 2021 roku prowadzą dwa nowe punkty pobrań, zlokalizowane w województwie kujawsko-pomorskim. Punkty działają w Rypinie oraz w Przysieku (powiat toruński). 

Punkt w Rypinie zlokalizowany jest przy ulicy Nowy Rynek 34D, natomiast placówka w Przysieku – przy ulicy Wspólnej 6.  

W czerwcu 2021 powstał także nowy punkt pobrań Vitalabo zlokalizowany w Grudziądzu oraz punkt pobrań na lotnisku w Bydgoszczy, który oferuje testy w kierunku wirusa SARS-CoV-2. 

Czytaj także: Alab Laboratoria łączą się ze spółkami zależnymi >>>

Punkty pobrań Vitalabo działają w kilkudziesięciu miejscowościach, na terenie pięciu województw – kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego.  

Vitalabo prowadzi także 8 laboratoriów diagnostycznych, które zlokalizowane są w Bydgoszczy, w Toruniu, w Koszalinie, w Chodzieży, w Grudziądzu, we Włocławku, w Brodnicy i w Lipinie.   

Laboratoria Medyczne Vitalabo powstały w 2003 roku. Wykonują badania dla szpitali, ośrodków zdrowia, indywidualnych praktyk lekarskich, stacji dializ oraz innych laboratoriów, a także firm. 

Przeczytaj teraz

Laboratoria Alab wspierają akcję licealistów z Rzeszowa

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.04.2021

Laboratoria Alab zdecydowały o wsparciu licealistów z Rzeszowa, pomysłodawców akcji badaMY, której celem jest popularyzowanie idei wykonywania podstawowych badań profilaktycznych. Akcja organizowana jest w ramach ogólnopolskiej platformy edukacyjnej – Zwolnieni z Teorii, za pomocą której uczniowie sami organizują projekty społeczne.

Uczniowie zaangażowani w projekt chcą trafić ze swoim przekazem przede wszystkim do młodych ludzi w wieku 15 – 35 lat, bo to grupa najrzadziej wykonująca badania i najmniej zdająca sobie sprawę z ich ważności. Jak wykazał „Narodowy Test Zdrowia Polaków 2020” organizowany przez Medonet, ta grupa ma najniższy wskaźnik Indeksu Zdrowia.

Organizatorzy akcji wykorzystują do tego celu media społecznościowe, ulotki i plakaty. W materiałach tych poruszają tematy zdrowego trybu życia, badań medycznych i ich interpretacji. Uświadamiają, jakie są korzyści płynące z profilaktyki oraz wskazują, jak często powinno wykonywać się konkretne badania profilaktyczne.

Czytaj także: Alab i Testifix umożliwiają wykonywanie testów na Covid-19 w domu>>>

-To projekt z założenia lokalny, jednak jego cel jest uniwersalny. Chcemy popularyzować badania medyczne takie jak morfologia krwi, badanie poziomu cholesterolu, cukru, parametry w moczu, badanie ciśnienia itp. Widzimy, że temat jaki podjęliśmy, jest ważny i warto zwiększać grupę dotarcia. Jeśli uda nam się trafić z informacją do uczniów szkół w całej Polsce, będzie to nasz ogromny sukces – komentuje Bartosz Łapkowski, lider projektu.

-Zdecydowaliśmy się wesprzeć działania licealistów, choć jak wiemy projekt badaMY trwa już od lutego. Alab laboratoria na finiszu tej akcji chce dodać jej mocy. Widzimy, jakie znaczenie mają badania profilaktyczne i jaki potencjał drzemie w młodych ludziach. Warto uświadamiać młodzież, aby wchodząc w dorosłość, miała już dobre nawyki i wiedzę dotyczącą profilaktyki – podkreśla Milena Moryson-Kowalska, rzeczniczka prasowa Alab laboratoria.

Grupa Alab to ogólnopolska sieć medycznych laboratoriów diagnostycznych. Oferuje ponad 3500 badań diagnostycznych, od podstawowych po wysokospecjalistyczne. Alab posiada 80 laboratoriów oraz ponad 400 punktów pobrań na terenie całego kraju.

Laboratoria z Grupy Alab, wykonujące testy PCR w kierunku obecności wirusa Sars-CoV-2, zostały wpisane na listę laboratoriów prowadzoną przez Ministerstwo Zdrowia.

Czytaj także: Nowe laboratoria Alab na liście uprawnionych do testów na koronawirusa >>>

Przeczytaj teraz

Alab laboratoria: badania w kierunku reakcji na Sars-CoV-2 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.04.2021

Laboratoria grupy Alab wykonują badania przeciwciał w kierunku zakażenia Covid-19 przy zastosowaniu odczynników z certyfikatami CE oraz IVD, zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia. Testy te badają reakcje organizmu zarówno na wirusa Sars-CoV-2, jak i na szczepionkę przeciwko wirusowi.  

To nowe badania w zakresie diagnostyki, jednak ich metoda znana jest od lat. Powszechnie wykonywane są badania przeciwciał przed ciążą (różyczka, cytomegalia) czy dotyczące wirusowego zapalenia wątroby (przeciwciała anty-HBS, anty HCV). Metody oznaczania przeciwciał są więc dziś rutyną. 

Jak podkreśla dr n.med  Anna Strumnik, kierownik laboratorium centralnego Alab, odpowiedź układu immunologicznego na wirusa Sars-CoV-2 jest określana przez dwie klasy przeciwciał (IgG oraz IgM), których poziom można określać w sposób jakościowy oraz ilościowy. Swoistość i czułość stosowanych w Alab laboratoria badań pozwala na uzyskanie wiarygodnego wyniku. 

Badanie przeciwciał ilościowe w kierunku wykrycia reakcji organizmu na patogen SarsS-CoV-2 jest badaniem w dwóch klasach przeciwciał oraz dotyczy dwóch różnych testów w zależności od tego, czy chcemy zbadać odporność po przejściu choroby, czy po zaszczepieniu.  

Czytaj także: Nowe laboratoria Alab na liście uprawnionych do testów na koronawirusa >>>

-Badania wykonane w laboratorium dają miarodajny wynik, który jest autoryzowany przez diagnostę laboratoryjnego. Personel Alab laboratoria pomaga wybrać rodzaj testu odpowiedni zarówno dla określonej sytuacji pacjenta, jak i dla potrzeb nadzoru epidemiologicznego– podkreśla Elwira Zawidzka z Alab laboratoria. 

Badanie przeciwciał na obecnym etapie pandemii służy także do badań przesiewowych, które pozwalają samorządowcom i naukowcom przewidywać przebieg zakażeń, a także określać ich uwarunkowania.  

Przykładem mogą być akcje i projekty, których Alab laboratoria są partnerami: https://odporninacovid.pl/, https://www.swk.med.pl/dotacje-ue/zpmpec.htmlhttps://centrum-wiedzy.alablaboratoria.pl/alab-wspolpracuje-z-uw/ 

Grupa Alab to ogólnopolska sieć medycznych laboratoriów diagnostycznych. Jest częścią europejskiej sieci placówek skoncentrowanych wokół laboratorium Limbach z główną siedzibą w Heidelbergu. 

Czytaj także: Alab otworzył punkt pobrań oparty na nowej koncepcji wnętrza>>>

W Polsce grupa Alab oferuje ponad 3500 badań diagnostycznych, od podstawowych po wysokospecjalistyczne, testy na nietolerancje pokarmowe, markery nowotworowe, badania genetyczne, badania prenatalne, diagnostykę autyzmu, boreliozy czy alergii. Oferta firmy zawiera również kilkadziesiąt specjalistycznych pakietów badań stworzonych pod kątem konkretnych schorzeń, dolegliwości i narządów a także profilaktyki zdrowotnej. Alab posiada 80 laboratoriów oraz ponad 400 punktów pobrań na terenie całego kraju. 

Laboratoria z Grupy Alab, wykonujące testy PCR w kierunku obecności wirusa Sars-CoV-2, zostały wpisane na listę laboratoriów prowadzoną przez Ministerstwo Zdrowia, spełniając tym samym kryteri bezpieczeństwa, niezbędnego wyposażenia oraz personelu z wieloletnim doświadczeniem i kwalifikacjami. 

Wywiad ze specjalistką mikrobiologii medycznej Elwirą Zawidzką: https://plock.fm/podcasty-rplfm/rtesty-na-sars-cov-2/ 

Wywiad z dr Łukaszem Kraszulą– kierownikiem laboratorium Alab laboratoria w Płocku https://plock.fm/podcasty-rplfm/badania-na-przeciwciala/ 

Webinar na temat badania przeciwciał: https://youtu.be/IHUrTMZgWpw

Przeczytaj teraz

Grupa Alab inwestuje w nowe technologie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.12.2020

Sieć laboratoriów diagnostycznych Alab ciągle się rozwija oraz inwestuje w nowe technologie. Pod koniec roku 2020 centralne laboratorium Grupy zostanie przystosowane do nowoczesnej linii do badań w technice Elisa, która zapewni optymalne możliwości techniczne ich wykonywania.

Diagności pracujący na nowych technologiach zostaną wyposażeni w narzędzia, które pomogą ich wiedzę przełożyć na niezwykle precyzyjne i szybkie wyniki badań. W planach jest również tworzenie kolejnych punktów pobrań po to, aby zwiększyć dostępność badań w całej Polsce.

W ofercie laboratoriów Alab jest ponad 3000 badań, z czego w tak zwanym koszyku świadczeń lekarza pierwszego kontaktu znajduje się tylko 56 badań.

– Naszym celem jest zwiększanie świadomości w zakresie profilaktyki zdrowotnej u pacjentów, aby sięgali po wysokospecjalistyczne badania diagnostyczne. Proces diagnostyczny w Alab laboratoria oparty jest na najlepszych technologiach, weryfikowanych i walidowanych sprzętach oraz realizowany jest w laboratoriach posiadających certyfikaty jakości, co przekłada się na rzetelną usługę dla pacjenta– podkreśla Milena Moryson-Kowalska, rzecznik prasowy Alab laboratoria.

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2,  Alab otwiera także kolejne pracownie genetyczne specjalizujące się w wykrywaniu koronawirusa. Alab oferuje testy w kierunku wykrycia koronawirusa, zarówno genetyczne jak i antygenowe, a także badania przeciwciał, wskazujące na kontakt z wirusem lub przebycie infekcji.

Laboratoria Grupy znajdują się na liście Ministerstwa Zdrowia i są uprawnione do wykonywania takich badań w ramach NFZ. Oprócz stacjonarnych punktów pobrań – w których pobierane są wymazy, Alab dla pacjentów ze skierowaniem NFZ udostępnił w Warszawie przy Pałacu Kultury i Nauki na Placu Defilad, namiot w którym pobierane są wymazy zarówno dla pacjentów pieszych jak i zmotoryzowanych.

Czytaj na ten temat: Warszawa: nowy punkt wymazowy Alab>>>

Alab przywiązuje dużą wagę do innowacji i jako pierwsza firma w Polsce wprowadziła podpis elektroniczny. Dostęp do wyników online jest możliwy w przypadku firm dzięki nowoczesnym aplikacjom internetowym „Twoje Wyniki” oraz „iCentrum”. Pacjenci indywidualni mogą dokonywać zakupów badań w sklepie internetowym i mają bezpłatny dostęp do wygodnej aplikacji do pobierania wyników online. Alab jest także firmą świadczącą usługę porady diagnostycznej „zapytaj laboratorium”, dla pacjentów zalogowanych na Koncie Pacjenta, którzy zakupili dodatkowe świadczenie. Konto to archiwizuję historię wyników, a usługi w jego obszarze pozwalają pacjentowi – już przed wizytą u lekarza- posiadać pełny zakres badań wskazanych przez diagnostę wraz z opisem wyników. Alab zapewnia też dostępność do najnowszych technologii w zakresie diagnostyki prenatalnej. Pracownia Harmony to pierwsze w Polsce laboratorium realizujące najlepiej przebadany nieinwazyjny test prenatalny.

Grupa Alab stale się rozwija i poszerza działalność o nowe obszary, dlatego w 2020 roku uruchomione zostało nowe laboratorium spółki Alab plus – Alab bioscience. Oferuje ono badania z zakresu diagnostyki hematologicznej, biochemicznej, molekularnej, mikrobiologicznej, patomorfologicznej i toksykologicznej przeznaczone na potrzeby nauki. Prowadzone są tam również badania in vitro na hodowlach komórkowych. Działalność Alab bioscience koncentruje się na pięciu głównych obszarach: zdrowiu zwierząt laboratoryjnych, badaniach naukowych i przedklinicznych zwierząt, badaniach naukowych i klinicznych ludzi, hodowlach komórkowych i analizach molekularnych, badaniach mikrobiomu.

Firma Alab powstała w roku 1987 i zajmowała się pierwotnie wyposażaniem laboratoriów naukowych i medycznych. W 2000 roku rozpoczęła działalność usługową w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, a w roku 2007 roku została utworzona Grupa Alab, w skład której wchodzą: Alab laboratoria, Laboratoria Medyczne Bruss, Laboratoria Medyczne Grupa Alab, Bio-Diagnostyka, Laboratorium Świętokrzyskie, Białostockie Centrum Analiz Medycznych i Zespół Przychodni Specjalistycznych Prima.

Od 2008 roku Grupa Alab jest częścią ogólnoeuropejskiej sieci laboratoriów skupionych wokół laboratorium Limbach – inwestora, z główną siedzibą w Heidelbergu, ośrodku akademickim Niemiec.

Czytaj także: Nowe laboratoria „covidowe”>>>

Obecnie Grupa Alab w Polsce to przeszło 70 laboratoriów i prawie 400 punktów pobrań. Portfolio firmy stale się powiększa i obecnie obejmuje ponad 3000 różnych badań laboratoryjnych.

Firma współpracuje z blisko 3 500 podmiotami medycznymi w całym kraju, w których jest wykonywanych ponad 34 miliony badań rocznie. Świadczy usługi dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, szpitali, prywatnych praktyk lekarskich, klientów indywidualnych oraz jednostek prowadzących badania kliniczne.

Potwierdzeniem jakości firmy są otrzymane certyfikaty: ISO 9001, ISO/IEC 27001 oraz najważniejszy ISO 15189, czyli najwyższy możliwy certyfikat w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. W Polsce posiada go niewiele ponad 30 laboratoriów na 1700 działających, w tym 6 należących do Grupy Alab.

Przeczytaj teraz

Kolejne laboratoria sieci Diagnostyka, Alab i Synevo na liście uprawnionych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.10.2020

Kolejne laboratoria prywatnych sieci – Diagnostyka, Alab i Synevo dołączyły do listy Ministerstwa Zdrowia zawierającej placówki uprawnione do wykonywania badań na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Laboratoria te działają w województwach– łódzkim i wielkopolskim.

Na liście znalazło się Laboratorium Analiz Lekarskich Alab, zlokalizowane w Łodzi przy ulicy Pasjonistów 15, Laboratorium Mikrobiologiczne Synevo, działające przy ulicy Krakusa 28 w Łodzi oraz Medyczne Laboratorium Diagnostyka z Poznania, zlokalizowane przy ulicy Krysiewicza 7/8.

Czytaj także: Alab: współpraca z siecią CMP>>>

Lista zawiera obecnie 202 laboratoria, 61 z nich to laboratoria prywatne.

Na liście znajduje się kilkanaście laboratoriów Grupy Diagnostyka, laboratoria Grupy Alab, laboratoria Synevo, laboratorium Synlab oraz wiele innych prywatnych laboratoriów zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Najwięcej laboratoriów wykonujących testy na obecność koronawirusa działa w województwach: mazowieckim – 29, śląskim – 24, wielkopolskim – 21, pomorskim, dolnośląskim i małopolskim – po 14.

Najwięcej prywatnych laboratoriów działa w województwach – mazowieckim i śląskim –  po 10,  łódzkim i wielkopolskim – po 7, w pomorskim –  6.

Aktualna lista laboratoriów znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia>>>

Przeczytaj teraz

Synlab: nowa placówka w Warszawie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.09.2020

Sieć placówek diagnostyki laboratoryjnej Synlab otworzyła nowy punkt pobrań, zlokalizowany w Warszawie, przy ulicy Branickiego 12, na Wilanowie, na parterze bloku mieszkalnego.

Placówka należy do punktów przyjaznych dzieciom.

W 2020 roku Synlab otworzył także nowe punkty pobrań, które działają w Płońsku i w Ciechanowie.

Punkty pobrań sieci Synlab działają także w Warszawie przy ulicy Mochnackiego 10 (w przychodni Ochota Medical Center), przy ulicy Rolnej (w przychodni Duomed), w Centrum Medycyny Zintegrowanej, przy ulicy Braci Załuskich, w pobliżu stacji Metra Marymont, przy ulicy Powstańców Śląskich 10, przy ulicy Brackiej (w Centrum Medycznym Ameds) oraz przy ulicy Krzyżówki, przy placówce Drips (jest to punkt partnerski).

Czytaj także: Opieka zdrowotna przynosi ponad tysiąc złotych oszczędności rocznie na pracownika>>>

Punkty pobrań sieci działają także w Sochaczewie, w Konstancinie-Jeziornej oraz w Józefowie pod Warszawą.

Przy ulicy Kartezjusza 2 w Warszawie działa laboratorium Synlab.

Synlab oferuje szeroki zakres badań laboratoryjnych dostępnych bez skierowania. Wykonuje także badanie w kierunku przeciwciał anty-SARS-Cov2 w klasach IgM, IgA, IgG.

Synlab posiada laboratoria w 35 krajach.

Przeczytaj teraz

Laboratoria prywatnych sieci na liście uprawnionych do testów na koronawirusa

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 20.09.2020

Pięć kolejnych prywatnych laboratoriów znalazło się na liście Ministerstwa Zdrowia, zawierającej placówki uprawnione do wykonywania badań na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Lista zawiera obecnie 194 placówki, 56 z nich to laboratoria prywatne.

Na liście znalazło się Medyczne Laboratorium Diagnostyka sp. z o.o., działające w Lublinie, przy ulicy profesora Antoniego Gębali 6 (w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym), laboratorium Synlab, zlokalizowane w Płocku przy ulicy Kolegialnej (w Przychodni Medikard), laboratorium Vitalabo z Bydgoszczy (działające przy ulicy generała Józefa Hallera), Laboratorium Genetyczne Alab Plus z Lublina oraz laboratorium działające w Ustroniu, prowadzone przez Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca.

Czytaj także: Diagnostyka buduje największe laboratorium medyczne w Europie>>>

Na ministerialnej liście znajduje się kilkanaście laboratoriów Grupy Diagnostyka, laboratoria Grupy Alab, laboratorium Synevo oraz wiele innych prywatnych laboratoriów zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Najwięcej laboratoriów wykonujących testy na obecność koronawirusa działa w województwach: mazowieckim – 29, śląskim – 24, wielkopolskim – 19, pomorskim i dolnośląskim – po 14 oraz małopolskim –  13.

Najwięcej prywatnych laboratoriów działa w województwach – mazowieckim i śląskim –  po 10 oraz w wielkopolskim i pomorskim –  po 6.

Aktualna lista laboratoriów znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia>>>

Przeczytaj teraz

Centrum Badań DNA opracowuje szybki test na koronawirusa

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.09.2020

Centrum Badań DNA prowadzi prace badawczo-rozwojowe dotyczące opracowania szybkiego testu genetycznego identyfikującego wirusa SARS-CoV-2. Test jest oparty o technologię RT-LAMP, która analizuje wytypowane geny RNA wirusa SARS-CoV-2 i umożliwia otrzymanie wyniku w ciągu 5-10 minut.

Ewaluacja testu jest w finalnej fazie i w najbliższych dniach planowane jest zgłoszenie patentowe.

Technologia LAMP – Loop Mediated Isothermal Amplification polega na wykorzystaniu techniki amplifikacji izotermicznej. Metoda została opracowana przez japoński zespół prowadzony przez Notomi. Izotermalna metoda amplifikacji kwasów nukleinowych przebiega w jednej, stałej temperaturze, w przeciwieństwie do badań w klasycznej technice PCR i nie wymaga zastosowania drugich urządzeń (termocyklerów).

Z porównania metody LAMP i PCR wynika, że amplifikacja izotermiczna wykazuje czułość i specyficzność większą od łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) o dwa rzędy wielkości.

Przyrost specyficznego produktu reakcji LAMP świadczącego o obecności czynnika patogennego może być obserwowana nawet wzrokowo (zmętnienie probówki i zmiana barwy na pomarańczową). Zmętnienie jest efektem reakcji jonów magnezowych z pirofosforanem (produktem ubocznym amplifikacji) w wyniku której powstaje nierozpuszczalny pirofosforan magnezu.

Czytaj także: Zielona Góra: nowoczesne zabiegi urologiczne w Centrum Medycznym Aldemed>>>

W związku z zaletami takimi jak szybkość i prostota reakcji, krótki czas analizy oraz możliwość monitorowania przebiegu analizy w czasie rzeczywistym metoda została szybko zaadoptowana do celów diagnostycznych, zarówno do wykrywania bakterii jak i wirusów. W praktyce wynik badania można otrzymać w ciągu kilku minut.

Opracowany prototyp testu w technologii RT-LAMP będzie dostępny w dwóch wersjach.

Wersja laboratoryjna przeznaczona będzie do wykonania przez medyczne laboratoria diagnostyczne. W tej wersji testu wykorzystane zostaną znakowane fluorescencyjnie specyficzne sondy molekularne

W wersji przesiewowej testy będą mogły być wykorzystane w każdych warunkach, na przykład w punktach mobilnych na lotniskach czy przejściach granicznych poprzez detekcję wzrokową lub zastosowanie zwykłych smartfonów i zaprojektowanej aplikacji. Spółka będzie prowadziła prace w kierunku możliwości wykorzystania smartfonów i mobilnych aplikacji do detekcji koronawirusa.

W związku z tym Centrum Badań DNA poszukuje producenta zestawów do diagnostyki in vitro, którzy rozpoczną produkcję odczynników oraz producentów przenośnych urządzeń podłączonych do smartfona, które umożliwią po podgrzaniu próbki do 65st.C przeprowadzenie reakcji detekcji koronawirusa.

Centrum prowadzi także zaawansowane prace wdrożeniowe nad kolejnymi wynalazkami, dotyczące technologii omijającej etap izolacji RNA wirusa w badaniach molekularnych (etap ten jest najbardziej czasochłonny), technologii umożliwiającej pobranie próbek w kierunku detekcji SARS-CoV-2 bez pobierania wymazów z gardła i nosa (w tym przypadku materiałem do badań będzie ślina pacjenta, co umożliwi pobieranie i transport materiału bez konieczności pobieranie wymazów przez personel medyczny), a także nad  testem „podwójnym” identyfikującym i różnicującym jednocześnie infekcje wirusem grypy oraz SARS-CoV-2.

Prace te planowane są do wdrożenie we wrześniu 2020 roku.

Centrum Badań DNA to ośrodek badawczo-diagnostyczny, którego celem jest wdrażanie i oferowanie nowych technologii w zakresie analiz DNA. Firma prowadzi własne prace badawcze i współpracuje z wieloma ośrodkami i instytucjami naukowymi i diagnostycznymi.

Centrum oferuje testy medyczne, w tym między innymi panele nowotworowe, diagnostykę chorób i predyspozycji genetycznych. Wykonuje także badania z zakresu identyfikacji osobniczej – ustalenie pokrewieństwa (ojcostwa). W placówce działa poradnia dla chorych na boreliozę.

Centrum wykonuje też testy wykrywające obecność SARS- COV – 2 (COVID – 19) oraz testy serologiczne. Placówka znajduje się na liście podmiotów uprawnionych przez Ministerstwo Zdrowia do wykonywania badań na obecność wirusa SARS CoV-2.

Czytaj także: Kolejne prywatne laboratoria na liście uprawnionych do testów na koronawirusa>>>

Centrum Badań DNA Sp. z o.o. zlokalizowane jest w Poznaniu przy ulicy Inflanckiej. Jest to spółka zależna Inno-Gene S.A.

Przeczytaj teraz

Vito-Med: 5 mln zł za badania w kierunku koronawirusa

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.08.2020

Vito-Med z Gliwic uzyskał w czerwcu i lipcu 2020 roku przychody z tytułu badań wykonanych w kierunku wirusa SARS-CoV-2 w wysokości 5 410 080 zł.  Spółka wykonała w tym okresie 19 264 badania.

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne działające w szpitalu Vito-Med w Gliwicach znalazło się 1 czerwca 2020 roku na liście laboratoriów uprawnionych przez Ministerstwo Zdrowia do wykonywania badań na obecność wirusa SARS CoV-2.

Obecnie na liście znajdują się  183 laboratoria, w tym 49 prywatnych, wśród nich między innymi laboratoria sieci Diagnostyka, Alab oraz laboratorium Synevo.

Czytaj także: Diagnostyka: nowe punkty pobrań w kierunku koronawirusa>>>

Vito-Med prowadzi w Gliwicach przy ulicy Radiowej oddziały szpitalne, poradnie i pracownie diagnostyczne, natomiast przy ulicy Kozielskiej – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

Szpital działa w oparciu o kontrakt z NFZ, oferuje również usługi komercyjne.

Szpital prowadzi spółka Vito-Med. sp. z o.o., która powstała na bazie SP ZOZ -u Zespołu Szpitali  Nr 2 w  Gliwicach. W roku 2007 po restrukturyzacji zespól szpitali został przekształcony w NZOZ Vito-Med.

Od stycznia 2019  roku 91,45 procenta udziałów w kapitale zakładowym spółki Vito-Med posiada Voxel S.A., który prowadzi w tym szpitalu pracownię diagnostyki obrazowej.

Przeczytaj teraz

Nowe laboratoria na liście Ministerstwa Zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.05.2020

34 prywatne placówki znajdują się na liście laboratoriów uprawnionych przez Ministerstwo Zdrowia do wykonywania badań na obecność wirusa SARS CoV-2, 33. Lista zawiera 126 placówek, działających we wszystkich województwach.

W ostatnich dniach przybyło 5 nowych laboratoriów, w tym jedno prywatne- Medyczne Laboratorium Diagnostyczne firmy Polcargo, działające przy ulicy Henryka Pobożnego 5 w Szczecinie.

Poza tym na liście są laboratoria spółki Diagnostyka zlokalizowane w Warszawie, we Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie i Szczecinie, w Cieszynie oraz laboratoria Genesis z Poznania i GenXOne SA z Suchego Lasu koło Poznania, także należące do Grupy Diagnostyka.

Są tam także placówki z Grupy Alab – Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, Pracownia Genetyki Alab Laboratoria, działające w Warszawie, Laboratorium Analiz Lekarskich Alab z Wrocławia oraz Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, Pracownia Genetyki Bruss z Gdyni.

Na liście uprawnionych laboratoriów jest też Zakład Genetyki Synevo działający przy ulicy Balickiej 35 w Krakowie.

Wśród prywatnych laboratoriów wykonujących testy na koronawirusa są także: Kardio-Med Silesia z Zabrza, Laboratorium Medyczne GynCentrum oddział Sosnowiec, Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Centrum Medyczne Femina Kapuśniak Waleczek sp.j, z Katowic, Invicta z Gdańska, Genloxa sp. z o.o. z Pucka, Cell-Te sp. z o.o. z Gdańska, NZOZ Aurimed Artur Fuławka, Centrum Patologii Molekularnej Cellgen z Wrocławia, laboratorium badawczo-rozwojowe Vitagenum z Lublina,  oraz NZOZ Onkologiczna Pracownia Molekularna sp. z o.o. z Olsztyna.

Czytaj także: Pracodawcy RP zapraszają na bezpłatny webinar>>>

W Warszawie są to także laboratoria – Warsaw Genomics Laboratorium Analiz Genetycznych, Centrum Medyczne MedGen, Borlamed Medyczne Laboratorium Diagnostyczne oraz NZOZ Medigen Diagnostyka Molekularna.

W Łodzi badania wykonują prywatne laboratoria: Salve Medica oraz Centrum Medycyny Klinicznej dr n.med. Karol Majewski.

W województwie wielkopolskim badania takie wykonują Zakład Diagnostyki Medycznej Sp. z o.o., Centrum Badań DNA oraz Instytut Mikroekologii z Poznania, a w województwie kujawsko-pomorskim – Instytut Genetyki Sądowej sp. z o.o. z Bydgoszczy.

Najwięcej laboratoriów wykonujących testy na obecność koronawirusa działa w województwach:  mazowieckim – 22, wielkopolskim – 15, dolnośląskim – 12, śląskim – 11 oraz pomorskim – 10.

Najwięcej prywatnych laboratoriów działa w województwach – mazowieckim – 7,  wielkopolskim i pomorskim – po 5 oraz śląskim – 4.

Aktualna lista laboratoriów znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia>>>

Przeczytaj teraz

Alab: testy na koronawirusa dla indywidualnych pacjentów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.04.2020

Alab Laboratoria, wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów, zdecydowały się na uruchomienie badania w kierunku SARS-Cov-2 dla osób indywidualnych. Badanie dostępne jest w specjalnie w tym kierunku przygotowanym punkcie pobrań, w Warszawie przy ulicy Modzelewskiego 37.

Alab wyjaśnia, że odkąd firma opublikowała informację, że jest jednym z laboratoriów wykonujących testy na koronawirusa, otrzymywała wiele pytań o ich dostępność dla indywidualnych pacjentów.

-Dlatego – pomimo faktu, iż priorytetem dla nas jest obsługa szpitali – postanowiliśmy uruchomić taką możliwość – wyjaśnia Alab.

Badania wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 14:00 oraz w soboty od 8:00 do 11:00, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu.

Na liście laboratoriów wykonujących testy na koronawirusa, opublikowanej przez Ministerstwo Zdrowia, znalazły się oprócz laboratoriów z Grupy Alab, także laboratoria Grupy Diagnostyka, oraz inne prywatne placówki.

Czytaj na ten temat: Kolejne prywatne laboratoria wykonują testy na koronawirusa>>>

Przeczytaj teraz

Diagnostyka: przejęcie spółki zależnej Diaklin

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.02.2020

Diagnostyka sp. z o.o. przejmie Diaklin sp. z o.o. , prowadzącą sieć placówek diagnostycznych. Połączenie spółek nastąpi w sposób uproszczony, gdyż Diagnostyka posiada 100 procent udziałów w Diaklin.

Diaklin prowadzi centralne laboratorium i punkt pobrań w budynku Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Pozostałe punkty pobrań Diaklin działają w Andrychowie, w Bielsku-Białej (4 placówki), w Milówce, w Oświęcimiu, w Skoczowie, w Stryszawie oraz w Ustroniu.

Diaklin sp. z o.o. została zarejestrowana w 2010 roku.

Czytaj także: Otwieramy się na nowe rynki>>>

Diagnostyka sp. z o. o. to największa, ogólnopolska sieć laboratoriów medycznych, prowadząca obecnie ponad 170 laboratoriów. Firma zatrudnia ponad 7000 pracowników, w tym największą w Polsce liczbę diagnostów ze specjalizacjami.

Jakość procesu wykonywanych badań poddawana jest stałej kontroli, potwierdzonej przez akredytacje i certyfikaty norm ISO 15189, 17025, 9001, 14001 czy 27001.

Sieć dysponuje ponad 800 placówkami dedykowanymi obsłudze pacjentów, oferując tym samym bezpośredni dostęp do najnowocześniejszych testów diagnostycznych oraz łatwość odbioru wyników, także przez internet.

Oferta Diagnostyki obejmuje ponad 2500 rodzajów badań, w 2018 roku laboratoria sieci wykonały ponad 100 milionów testów dla około 15 milionów pacjentów.

Przeczytaj teraz

Synlab: nowa placówka w Warszawie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.06.2019

Sieć placówek diagnostyki laboratoryjnej Synlab otworzyła w Warszawie nowy punkt pobrań materiału do badań. Placówka zlokalizowana jest w dzielnicy Bemowo, przy ulicy Powstańców Śląskich 10.

Punkt czynny jest przez trzy dni w tygodniu – w poniedziałek, wtorek i czwartek od 07:30 do 11:30.

W lokalizacji tej działa Centrum Osteoporozy Lek Med.

Synlab prowadzi punkty pobrań w Warszawie i okolicy. W stolicy działają na Ochocie, przy ulicy Mochnackiego 10 (w przychodni Ochota Medical Center), na Bemowie, przy ulicy  Kartezjusza 2 (w przychodni WAT), na Żoliborzu, przy ulicy Rydygiera 13 (w Poradni Lekarskiej dr Karney), na Mokotowie, przy ulicy Rolnej (w przychodni Duomed) oraz w Centrum Medycyny Zintegrowanej, przy ulicy Braci Załuskich, w pobliżu stacji Metra Marymont.

W kwietniu 2019 otwarte zostały dwa nowe punkty zlokalizowane w Śródmieściu (przy ulicy Brackiej 13/11 ,w Centrum Medycznym Ameds) oraz w dzielnicy Białołęka przy ulicy Krzyżówki 1 lok. D, przy placówce Drips (jest to punkt partnerski).

Czytaj także: Jakość laboratorium diagnostycznego zależy od zarządzania>>>

Punkty pobrań sieci działają także w Mławie, Sochaczewie, w Pruszkowie oraz w Konstancinie-Jeziornej.

Przy ulicy Kartezjusza 2 w Warszawie działa laboratorium Synlab.

Synlab oferuje szeroki zakres badań laboratoryjnych (ponad 5000 testów) dostępnych bez skierowania. Synlab posiada laboratoria w 35 krajach.

Przeczytaj teraz

Diagnostyka otworzyła nowy punkt pobrań

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.05.2019

Sieć placówek diagnostyki laboratoryjnej Diagnostyka otworzyła nowy punkt pobrań w Katowicach przy nowym laboratorium centralnym, zlokalizowanym przy ulicy Paderewskiego 32c.

Punkt oferuje pobrania materiału do badań od poniedziałku do piątku od 7.00 do 18.00, a w soboty od 8.00 do 11.00.

Diagnostyka posiada ponad 700 punktów pobrań w całej Polsce. Oferuje największy wybór badań laboratoryjnych (2500 rodzajów testów). Placówki sieci Diagnostyka posiadają ofertę badań podstawowych i specjalistycznych, wykonują badania bez skierowania, a wyniki dostępne są on-line. Oferują także karty stałego klienta.

Firma obsługuje miliony pacjentów rocznie oraz współpracuje z kilkoma tysiącami placówek ochrony zdrowia.

W roku 2018 Diagnostyka obchodziła 20-lecie działalności. Przyszłość firmy zakłada rozwój badań specjalistycznych, a także nowoczesnych rozwiązań, w tym również telemedycyny.

Czytaj także: Jakość laboratorium diagnostycznego zależy od zarządzania>>>

Przeczytaj teraz

Laboratoria Synevo dołączyły do ogólnopolskiej akcji profilaktycznej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.05.2019

Laboratoria Medyczne Synevo dołączyły do kampanii społecznej „Piękna, bo Zdrowa”, której celem jest walka z rakiem szyjki macicy. Organizatorem akcji jest Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości, której działa na rzecz edukacji i zwiększania świadomości Polek na temat profilaktycznych badań ginekologicznych.

Podczas jubileuszowej, X odsłony kampanii, która odbyła się 11 i 12 maja 2019 pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, 1000 pierwszych kobiet mogło wykonać bezpłatnie badanie cytologiczne w specjalnie podstawionym cytobusie oraz 200 bezpłatnych badań na obecność 2 genotypów wysokiego ryzyka wirusa HPV, które ufundowała spółka Synevo.

W ramach akcji Synevo zaoferowało także zniżkę – 20 procent na wybrane badania z firmowego sklepu internetowego  na hasło Kwiat Kobiecości, która jest ważna do końca lipca 2019, oraz 1000 kuponów rabatowych dla uczestniczek wydarzenia na pakiet badań „kontrola stanu zdrowia kobiety”.

W niedzielnym (12 maja 2019) panelu dyskusyjnym wziął udział także ekspert Synevo ds. genetyki, Marcin Kalęba – mgr analityki medycznej, specjalista z zakresu zdrowia publicznego.

– Z przyjemnością włączyliśmy się do inauguracji akcji „Piękna, bo zdrowa”, wpisuje się ona doskonale w misję naszej firmy – mówi dr n. med. Iwona Kozak-Michałowska, dyrektor ds. nauki i rozwoju Synevo.

Czytaj także: Synevo: punkty pobrań w placówkach Centrum Damiana>>>

Kampania społeczna „Piękna, bo zdrowa” przez 9 lat zgromadziła ponad 60 ambasadorek, które pomagały  w skutecznym dotarciu do kobiet z przekazem, jak ważne są regularne badania.

Laboratoria i punkty pobrań Synevo działają w 14-tu województwach, między innymi w Warszawie, Wołominie, Gdańsku, Tczewie, Lublinie, Tomaszowie Lubelskim, Łodzi, Zielonej Górze, Krakowie, Ząbkowicach Śląskich, Poznaniu, Włocławku, Bydgoszczy, Toruniu, Sosnowcu, Gorzowie Wielkopolskim czy w Chojnicach.

Synevo wchodzi w skład międzynarodowej sieci laboratoriów medycznych,  działających w Niemczech, Turcji, Rumunii, na Ukrainie, w Gruzji, Białorusi, Mołdawii, Bułgarii, Serbii i Rosji. Synevo należy do Grupy Medicover.

 

Przeczytaj teraz

Gdynia: nowy punkt pobrań sieci Bruss

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.04.2019

Laboratoria Medyczne Bruss otworzyły nowy punkt pobrań w Gdyni. Placówka zlokalizowana przy ulicy Władysława IV 47 rozpoczęła działalność 10 kwietnia 2019.

W marcu 2019 Bruss otworzył nowy punkt pobrań w Elblągu.

Sieć zapowiada także uruchomienie kolejnego punktu pobrań w Gdańsku przy ulicy Świętokrzyskiej 25.

W lutym 2019 partnerski punkt pobrań Bruss otwarty został w NZOZ Kaletnicza w Gdańsku.

Sieć Laboratoria Bruss prowadzi ponad 30 punktów pobrań, które działają na terenie Polski północnej: w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Lęborku, Redzie, Rumii, Prabutach, Pruszczu Gdańskim, Tczewie i Wejherowie. Część z nich działa przy laboratoriach.

Laboratoria Medyczne Bruss należą do Grupy Alab, która prowadzi ponad 180 punktów pobrań i 57 laboratoriów diagnostycznych na terenie całego kraju. W ofercie posiada ponad 1000 badań.

Czytaj także: Jakość laboratorium diagnostycznego zależy od zarządzania>>>

Przeczytaj teraz

Synlab otworzył nowe punkty pobrań w Warszawie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.04.2019

Sieć placówek diagnostyki laboratoryjnej Synlab otworzyła nowe punkty pobrań, zlokalizowane w Warszawie – w Śródmieściu oraz w dzielnicy Białołęka.

Punkt pobrań w Śródmieściu działa przy ulicy Brackiej 13/11, w Centrum Medycznym Ameds.

Na Białołęce powstał partnerski punkt pobrań, który zlokalizowany jest przy ulicy Krzyżówki 1 lok. D, przy placówce Drips.

Z okazji otwarcia placówek Synlab oferuje promocje na testy nietolerancji pokarmowej, które obowiązują w nowych punktach pobrań.

Synlab prowadzi punkty pobrań w Warszawie i okolicy. W stolicy działają na Ochocie, przy ulicy Mochnackiego 10 (w przychodni Ochota Medical Center), na Bemowie, przy ulicy  Kartezjusza 2 (w przychodni WAT), na Żoliborzu, przy ulicy Rydygiera 13 (w Poradni Lekarskiej dr Karney), na Mokotowie, przy ulicy Rolnej (w przychodni Duomed) oraz w Centrum Medycyny Zintegrowanej, przy ulicy Braci Załuskich, w pobliżu stacji Metra Marymont.

Czytaj także: Jakość laboratorium diagnostycznego zależy od zarządzania>>>

Punkty pobrań sieci działają także w Mławie, Sochaczewie, w Pruszkowie oraz w Konstancinie-Jeziornej.

Przy ulicy Kartezjusza 2 w Warszawie działa także laboratorium Synlab.

Synlab oferuje szeroki zakres badań laboratoryjnych (ponad 5000 testów) dostępnych bez skierowania.

Synlab posiada laboratoria w 35 krajach.

Przeczytaj teraz

Diagnostyka: pobrania domowe dostępne w kolejnym mieście

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.03.2019

Dzięki współpracy z platformą upacjenta.pl, sieć laboratoriów i punków pobrań Diagnostyka rozszerzyła usługę pobierania krwi w domu pacjenta na kolejne miasto- Lublin. Usługę można opłacić online.

Diagnostyka oferuje taką usługę już w kilkunastu miastach. Bez wychodzenia z domu można oddać krew do badania między innymi we Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Warszawie, Sosnowcu, Gorzowie Wielkopolskim czy Rzeszowie.

Diagnostyka po raz pierwszy zaoferowała pacjentom taką możliwość w marcu 2018 roku. Pobranie jest wykonywane w wybranym terminie wraz z dowolnym zestawem badań.

Diagnostyka posiada ponad 700 punktów pobrań w całej Polsce. Oferuje największy wybór badań laboratoryjnych (2500 rodzajów testów). Firma obsługuje miliony pacjentów rocznie oraz współpracuje z kilkoma tysiącami placówek ochrony zdrowia.

W roku 2018 Diagnostyka obchodziła 20-lecie działalności. Przyszłość firmy zakłada rozwój badań specjalistycznych, a także nowoczesnych rozwiązań, w tym również telemedycyny, czemu dała już początek współpraca z firmą HouseMed, operatorem platform uPacjenta.pl oraz Gabineo.com.

Czytaj także: System nie może funkcjonować bez podmiotów niepublicznych>>>

Przeczytaj teraz

Laboratoria Bruss: nowa placówka w Elblągu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.03.2019

Laboratoria Medyczne Bruss otworzyły nowy punkt pobrań w Elblągu, przy ulicy 3 maja 12-14, na parterze bloku, na osiedlu mieszkaniowym. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku od 7.00 do 12.00.

Sieć zapowiada także uruchomienie kolejnego punktu pobrań w Gdańsku przy ulicy Świętokrzyskiej 25.

W lutym 2019 partnerski punkt pobrań Bruss otwarty został w NZOZ Kaletnicza w Gdańsku.

Sieć Laboratoria Bruss prowadzi ponad 30 punktów pobrań, które działają na terenie Polski północnej: w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Lęborku, Redzie, Rumii, Prabutach, Pruszczu Gdańskim, Tczewie i Wejherowie. Część z nich działa przy laboratoriach.

Laboratoria Medyczne Bruss należą do Grupy Alab, która prowadzi ponad 180 punktów pobrań i 57 laboratoriów diagnostycznych na terenie całego kraju. W ofercie posiada ponad 1000 badań.

Czytaj także: Raport GUS: wzrosła liczba diagnostów laboratoryjnych>>>

Przeczytaj teraz