windows 10 pro office 2019 pro office 365 pro windows 10 home windows 10 enterprise office 2019 home and business office 2016 pro windows 10 education visio 2019 microsoft project 2019 microsoft project 2016 visio professional 2016 windows server 2012 windows server 2016 windows server 2019 Betriebssysteme office software windows server https://softhier.com/ instagram takipçi instagram beğeni instagram görüntüleme instagram otomatik beğeni facebook beğeni facebook sayfa beğenisi facebook takipçi twitter takipçi twitter beğeni twitter retweet youtube izlenme youtube abone instagram

Prezydent podpisał ustawę „covidową”

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 9.11.2020

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z 28 października 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.

Ustawa przewiduje między innymi karę grzywny albo karę nagany za nieprzestrzeganie zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi lub w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo nieprzestrzeganie decyzji wydanych na podstawie tych przepisów przez organy inspekcji sanitarnej w stosunku do osób zdrowych oraz osób sprawujących pieczę nad osobą małoletnią.

Przewiduje także możliwość wyrażenia zgody na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty osobie, która uzyskała kwalifikacje poza terytorium Unii Europejskiej, oraz przyznania jej prawa wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą a także możliwość skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii lekarzy, którzy ukończyli staż podyplomowy i nie uzyskali prawa wykonywania zawodu lekarza z powodu niezłożenia z wynikiem pozytywnym egzaminów: LEK albo LDEK.

Ustawa zakłada możliwość zarządzenia przez wojewodę, na czas określony, użycia straży gminnych (miejskich) do wspólnych działań z Policją, w celu realizacji zadań ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych oraz współdziałania z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.

Ustawa wydłuża termin realizacji recepty na leki, które są obecnie nieodstępne, o nie więcej niż 150 dni od dnia jej wystawienia.

Zakłada także wzmocnienie kompetencji wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego oraz wprowadza możliwości powołania przez ministra zdrowia krajowego koordynatora ratownictwa medycznego, który rozstrzygałby spory dotyczące  przyjęcia do szpitala osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Ustawa wprowadza także możliwość nałożenia przez Radę Ministrów, w drodze rozporządzenia, obowiązku poddania się badaniom lekarskim przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie, stosowania określonych środków profilaktycznych i zabiegów, a także nakazu zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu.

Czytaj także: Szpital Mazovia dołączył do grona Pracodawców Medycyny Prywatnej>>>

Podwyższono także dotychczasową górną granicę wieku 60 lat, stanowiącą przesłankę wyłączającą możliwość skierowania osoby do pracy przy zwalczaniu epidemii, do lat 65  w przypadku mężczyzn.

Umożliwiono także skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii osób, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn, osób samotnie wychowujących dziecko w wieku do 18 lat oraz osób wychowujących dziecko w wieku do 14 lat, o ile wystąpią z takim wnioskiem do wojewody.

Podwyższono do 200 procent (z dotychczasowych 150 procent) wynagrodzenie zasadnicze dla osób skierowanych przez wojewodę do pracy związanej ze zwalczaniem COVID-19.

Ustawa umożliwia także skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii studentów kierunków przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego, doktorantów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinach naukowych: nauki medyczne, nauki farmaceutyczne i nauki o zdrowiu, osoby kształcące się w zawodzie medycznym, osoby posiadające wykształcenie w zawodzie medycznym, które ukończyły kształcenie w tym zawodzie w okresie ostatnich 5 lat oraz ratowników, o których mowa w art. 13 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Ustawa nie została dotychczas opublikowana w Dzienniku Ustaw RP.

Źródło: www.prezydent.pl

Przeczytaj teraz

Będą zmiany przepisów dotyczące kwarantanny i izolacji

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.08.2020

W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostały projekty rozporządzeń ministra zdrowia dotyczące kwarantanny, izolacji oraz opieki w izolatoriach. Projekty zmieniają dotychczasowe przepisy w tym zakresie.

Zgodnie z nowymi rozporządzeniami kwarantanna u osób z rozpoznaniem Covid-19 w przypadku braku objawów będzie mogła trwać 10 dni lub minimum 13 dni, gdy wystąpią objawy, jednak z zastrzeżeniem, że ostatnie 3 dni musza przebiegać bez gorączki i innych objawów ze strony układu oddechowego.

Decyzję o zakończeniu izolacji domowej osoby z rozpoznaniem Covid-19 będzie podejmował lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

W przypadku, gdy kwarantanna wynika z możliwości narażenia na zakażenie Sars-Cov-2 o osób, u których nie wystąpiły objawy choroby, zakończy się po 10 dniach licząc od dnia następującego po ostatnim dniu narażenia albo styczności. Powiatowy inspektor sanitarny będzie mógł w uzasadnionych przypadkach zdecydować o skróceniu tego okresu lub o zwolnieniu z kwarantanny.

Czytaj także: Synevo zwiększa dostępność punktów pobrań>>>

W projekcie rozporządzenia uwzględniono również przepis przejściowy, odnoszący się do obecnego stanu prawnego, zgodnie z którym obowiązkowa kwarantanna ulegała zakończeniu również po 24 godzinach od zamieszczenia przez medyczne laboratorium diagnostyczne w odpowiednim systemie informatycznym negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 finansowanego ze środków publicznych.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego został opublikowany  na stronie Rządowego Centrum Legislacji 27 sierpnia 2020.

Link do projektu>>>

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 27 sierpnia 2020.

Link do projektu>>>

Uwagi do projektów można przekazywać do 31 sierpnia 2020.

Przeczytaj teraz

Testy na przeciwciała przeciwko koronawirusowi w kolejnych placówkach sieci Diagnostyka

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 19.04.2020

Kolejne placówki ogólnopolskiej sieci laboratoriów medycznych Diagnostyka rozpoczęły sprzedaż testów na oznaczanie przeciwciał w klasie IgM oraz IgG, które powstają po kontakcie z wirusem SARS-CoV-2. Lista placówek i miast będzie się sukcesywnie powiększać.

Obecnie (stan na dzień 17 kwietnia 2020) jest to prawie 70  punktów pobrań.

Badanie serologiczne przeciwciał anty-SARS-CoV-2, wykonuje się w próbce krwi pobranej z palca lub z żyły. Badanie wykonywane jest przy użyciu metod immmunochromatograficznych lub automatycznych, oceniającej osobno obecność przeciwciał w dwóch klasach. Wykorzystywane testy przeszły pozytywnie weryfikację w laboratoriach Diagnostyki.

Badanie przeciwciał anty-SARS-CoV-2 nie służy do rozpoznania COVID-19, nie potwierdza obecności wirusa i zakaźności pacjenta, ale dodatni wynik świadczy o przebyciu zakażenia w przeszłości.

Czytaj także: Laboratorium Synevo na liście placówek wykonujących testy na koronawirusa>>>

Wynik ujemny nie świadczy o braku infekcji i nie daje podstaw do jej wykluczenia. Wynik ujemny może wystąpić u osoby zakażonej w tzw. okienku serologicznym, czyli okresie po zainfekowaniu kiedy organizm nie zdążył jeszcze wytworzyć przeciwciał odpornościowych lub w przypadkach, gdy czułość testu serologicznego jest niewystarczająca (zbyt niskie stężenie przeciwciał).

Wyniki dodatnie muszą być potwierdzane testem molekularnym.

Kolejne specjalne punkty pobrań przystosowane do badań przeciwciał anty-SARS-CoV-2 zorganizowano ze względu na konieczność zapewnienia pełnego bezpieczeństwa epidemiologicznego zarówno dla pacjentów jak i osób pobierających. Badania realizowane są z zachowaniem wszelkich procedur epidemiologicznych.

Lista punktów jest dostępna na stronie www.diag.pl

Przeczytaj teraz

Medicover Stomatologia dzieli się swoim know-how dotyczącym procedur bezpieczeństwa

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 1.04.2020

Medicover Stomatologia udostępnił dla wszystkich zainteresowanych gabinetów dentystycznych procedury bezpieczeństwa i wskazówki na czas epidemii koronawirusa na swojej stronie internetowej. Sieć zdecydowała się na ten krok, ponieważ bezpieczeństwo zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego jest w obecnej sytuacji szczególnie ważne.

Z procedur dentyści i właściciele centrów stomatologicznych mogą się dowiedzieć,  jakie rozwiązania w zakresie leczenia i obsługi pacjentów warto w tym szczególnym czasie uruchomić.

Stan epidemii i dynamicznie zmieniające się warunki wymagają szybkiego i elastycznego dostosowywania zasad obowiązujących w gabinetach dentystycznych. Dlatego Medicover Stomatologia zebrał wszystkie najważniejsze procedury w jednym miejscu i dzieli się nimi z innymi dentystami, aby wspomóc ich codzienną pracę.

Są one dostępne dla wszystkich do pobrania na stronie pod adresem https://www.medicover.pl/stomatologia/covid-19-wytyczne. 

– Przez ostatnie lata budowaliśmy silne fundamenty Medicover Stomatologia z jasną wizją zmiany postrzegania dentystyki w Polsce. Stoimy teraz w obliczu niepewnych czasów, które zaburzają nasze poczucie bezpieczeństwa. Jest to trudny okres dla wszystkich stomatologów. Postanowiliśmy na bieżąco informować zarówno pacjentów, jak i inne gabinety stomatologiczne o tym, jak postępować w obliczu sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy- mówi Wioletta Januszczyk, dyrektor zarządzająca Medicover Stomatologia.

Medicover Stomatologia działa obecnie w ramach doraźnej pomocy stomatologicznej. Specjaliści są dostępni w każdym mieście, w którym sieć świadczy usługi. Dyżurujące gabinety są przygotowane do zapewnienia pacjentom opieki dentystycznej oraz pełnego bezpieczeństwa personelu i pacjentów.

Czytaj także: Bierzemy odpowiedzialność za zdrowie pacjentów>>>

Każde centrum postępuje zgodnie z pięciostopniową ścieżką pacjenta, na którą składa się wywiad telefoniczny z każdym pacjentem, przygotowanie centrów do pracy zgodnie ze standardami GIS, nadzorowanie całej ścieżki pobytu pacjenta w placówce, przyjęcie w gabinecie przy zachowaniu wszelkich standardów bezpieczeństwa, a także dezynfekcja pomieszczenia po zakończonej wizycie.

Personel medyczny na bieżąco otrzymuje aktualne wytyczne, które są natychmiastowo wdrażane. Należą do nich między innymi instrukcje postępowania z pacjentami oraz procedury dokładnej dezynfekcji pomieszczeń. Zasady dotyczą również organizacji przestrzeni oraz wyposażenia centrów.

– Miejsca, w których pacjenci oczekują na wizyty, zostały zagospodarowane w taki sposób, aby zapewnić bezpieczny dystans. Poza tym w klinikach Medicover Stomatologia pojawiły się specjalne oczyszczacze powietrza, które wyłapują i neutralizują cząsteczki wirusów w powietrzu. Pozwalają one także na pracę z użyciem gazów wykorzystywanych na przykład przy sedacji czy narkozie – mówi dr n. med. Maria Dubielecka, zastępca dyrektora operacyjnego ds. medycznych, Medicover Stomatologia.

Zastosowanie wszelkich niezbędnych procedur i zaleceń przez gabinety stomatologiczne, pozwala na zachowanie ciągłości w świadczeniu usług oraz na zapewnienie pomocy najbardziej potrzebującym pacjentom. Działania podejmowane w związku z SARS-CoV-2 wpływają nie tylko na obecną pracę dentystów – mogą mieć też znaczenie dla stabilizacji funkcjonowania centrów stomatologicznych w przyszłości.

Przeczytaj teraz

Helimed wznawia działalność pracowni diagnostycznych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 1.04.2020

Spółka Helimed poinformowała, że od 1 kwietnia 2020 roku wznawia wykonywanie badań diagnostycznych z zakresu rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, RTG oraz USG w większości swoich pracowni.

Aby dbać o bezpieczeństwo pacjentów oraz pracowników wprowadzono standardy obsługi, w ramach których przeprowadzana jest ankieta epidemiologiczna, pacjenci proszeni są o zdezynfekowanie rąk oraz założenie jednorazowej maseczki na twarz, w której muszą pozostać przez cały czas przebywania na terenie pracowni.

W poczekalni może przebywać tylko jeden pacjent, druga osoba jest dopuszczalna jedynie w przypadku osób niepełnosprawnych lub dzieci. Wyniki badań przesyłane są drogą elektroniczną.

Czytaj także: Medicover Stomatologia dzieli się swoim know-how dotyczącym procedur bezpieczeństwa>>>

Helimed Diagnostic Imaging prowadzi pracownie diagnostyki obrazowej w południowej części Polski – w Żorach, Bieruniu, Katowicach, Sosnowcu, Czeladzi, Opolu, Kędzierzynie Koźlu i Siemianowicach Śląskich, a także centra diagnostyczne specjalizujące się w diagnostyce urazów sportowych. W tym zakresie współpracuje ze Sport-Kliniką w Żorach oraz Ośrodkiem Galen-Ortopedia z Bierunia. Oferuje także porady fizjoterapeuty w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej Helimed w Katowicach.

Badania oferowane przez Helimed są zarówno komercyjne jak i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Przeczytaj teraz

Pracodawcy RP: mobilne badania pomogą w powrocie do pracy personelu medycznego

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 30.03.2020

Pracodawcy RP zaapelowali do ministra zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego o wprowadzenie rozwiązań umożliwiających mobilne wykonanie kontrolnych badań diagnostycznych. Propozycja dotyczy badań personelu medycznego objętego kwarantanną domową.

Proponowane przez Pracodawców RP rozwiązania z zakresu mobilnej diagnostyki mają przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu medycznego.

Propozycja obejmuje określenie procedury czyli standardu postępowania powrotu do pracy, w tym konieczności wykonania kontrolnego badania diagnostycznego, zapewnienie mobilnego wykonania takiego badania diagnostycznego – kontrolnego przed zakończeniem kwarantanny oraz organizację mobilnego badania.

W ramach organizacji mobilnych badań Pracodawcy RP proponują zapewnienie pojazdów CORONA BUS, służących do transportu medycznego,  wydzielenie  stanowiska  do  pobrania i przechowania materiału biologicznego oraz  pozyskanie grupy osób na przykład studentów medycyny, pielęgniarstwa do tej akcji  oraz skorzystanie z pomocy innych osób po przeszkoleniu.

Czytaj także: Bierzemy odpowiedzialność za zdrowie pacjentów>>>

Podkreślają także, że konieczne będzie pełne zabezpieczenie pracowników CORONA BUS, w tym kierowcy oraz obsługi w środki ochrony osobistej.

Dzięki takim rozwiązaniom możliwe będzie pobranie materiału bezpośrednio pod miejscem zamieszkania pacjenta po uprzednim umówieniu się z nim oraz przekazanie partii pobranego materiału do laboratorium.

–  Rozszerzenie możliwości wykonywania badań diagnostycznych poprzez dopuszczenie udzielania świadczeń zdrowotnych polegających na pobraniu materiału biologicznego do badania laboratoryjnego w pojazdach przyczyni się do zwiększenia dostępności do tych świadczeń, a jednocześnie pozwoli na bezpieczny powrót personelu medycznego do pracy, a tym samym – zapewni bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów i pozostałego personelu medycznego – czytamy w piśmie.

Przeczytaj teraz

Medicover: pomoc stomatologiczna w czasach koronawirusa

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.03.2020

Medicover Stomatologia wprowadził system telekonsultacji „eDentysta” i udostępnił pacjentom przewodnik Q&A. Można się z niego dowiedzieć, które przypadki wymagają niezwłocznej konsultacji oraz kiedy wizytę bezpieczniej i bez szkody dla zdrowia lepiej odroczyć.

W związku z epidemią koronawirusa centra dentystyczne przyjmują pacjentów przede wszystkich w sytuacjach pilnych, w trybie dyżurów. Epidemiolodzy odradzają leczenie stomatologiczne ze względu na ryzyko przenoszenia się SARS-CoV-2.

W tej szczególnej sytuacji pacjenci poszukują informacji o tym, gdzie mogą otrzymać pomoc stomatologiczną w nagłych wypadkach, jakie przypadki wymagają natychmiastowej pomocy, a także, jak realizować swój plan leczenia w tych okolicznościach.

Czytaj także: Medicover – konsultacje stomatologiczne bez wychodzenia z domu>>>

W trosce o pacjentów Medicover Stomatologia wprowadził usługę „eDentysta” oraz listę Q&A. Zawiera ona najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami przygotowanymi przez profesjonalny zespół specjalistów z zakresu między innymi stomatologii zachowawczej, implantologii, protetyki, ortodoncji czy stomatologii dziecięcej.

Stomatologia w Medicover jest dostępna dla pacjentów zarówno w ramach abonamentów medycznych, jak i na zasadzie płatności za pojedyncze usługi. Centra Medicover Stomatologia zlokalizowane są w największych miastach na terenie całej Polski. Dyżury stomatologiczne pełnią gabinety w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Warszawie. Ich lista dostępna jest na stronie internetowej Medicover.

Przeczytaj teraz

Karetka Scanmed w systemie zabezpieczenia epidemiologicznego

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.03.2020

Karetka Scanmed, stacjonująca w Krakowie przy ulicy Armii Krajowej 5, od 13 marca 2020 roku została włączona do systemu zabezpieczenia epidemiologicznego województwa małopolskiego.

Karetka i ratownicy Scanmed zapewniają transport chorych lub podejrzanych o zakażenie koronawirusem do szpitali lub ze szpitali do domów, zgodnie z dyspozycją Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.

Czytaj także: Bierzemy odpowiedzialność za zdrowie pacjentów>>>

Przy ulicy Armii Krajowej 5 w Krakowie zlokalizowane jest Centrum Medyczne Scanmed. Placówka oferuje opiekę specjalistyczną dla dzieci i dla dorosłych, badania diagnostyczne, stomatologię.

Grupa Scanmed to sieć medyczna działająca w ponad 40 lokalizacjach na terenie całego kraju. W skład Grupy wchodzą dwa pełnoprofilowe szpitale – Szpital św. Rafała w Krakowie oraz Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni – należące do Systemu Podstawowego Zabezpieczenia Świadczeń Szpitalnych (sieci szpitali). Ich ofertę uzupełniają specjalistyczne jednostki szpitalne oraz centra medyczne oferujące usługi w 23 miastach w Polsce.

Obecnie, podobnie jak inne placówki, Scanmed oferuje telefoniczne konsultacje lekarskie. Teleporady są dostępne zarówno w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej jak i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Przeczytaj teraz

EMC: epidemia wpłynie na obniżenie przychodów spółki

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.03.2020

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. poinformował, że w związku aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, dostrzega ryzyko obniżenia się przychodów spółki.

Jest to związane z odwoływaniem zabiegów oraz wizyt przez pacjentów oraz koniecznością ich wstrzymania.

Znaczący wzrost kosztów działalności wynika natomiast z konieczności zakupu materiałów takich jak maseczki i rękawiczki, z konieczności zwiększenia zapasów leków oraz realizacji nowych obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Czytaj także: Enel-Med rozważa ograniczenie nowych inwestycji w 2020 roku>>>

Spółka poinformowała, że nie jest w stanie precyzyjnie wskazać, jakie dokładnie koszty wygeneruje działanie w zaistniałym stanie epidemiologicznym, gdyż sytuacja w służbie zdrowia zmienia się dynamicznie wraz ze wzrostem ilości stwierdzonych zakażeń. Obecnie trwa szacowanie wpływu, jaki na wyniki finansowe spółki wywrze zaistniała sytuacja.

Zarząd zapewnia, że bieżąca działalność nie jest obecnie zagrożona i nie ma ryzyka utraty płynności finansowej, jednak niewykluczone jest wystąpienie przejściowych problemów, w zależności od rozwoju wydarzeń, a zwłaszcza tempa wzrostu przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

EMC prowadzi 10 Szpitali i 26 przychodni, które działają na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego. Wszystkie placówki działają w sieci szpitali.

Przeczytaj teraz

Polmed stawia na telekonsultacje i zdalną pracę konsultantów

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.03.2020

W sytuacji zagrożenia koronawirusem i konieczności ograniczenia pracy centrów medycznych, nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwoliły firmie Polmed zachować ciągłość opieki medycznej. Rozszerzony został zakres świadczonych telekonsultacji i obecnie dotyczy już ponad 20 specjalizacji lekarskich.

Wdrożone rozwiązania pozwalają pracować z domu nie tylko lekarzom, ale również wszystkim konsultantom infolinii.

Wprowadzenie stanu epidemii oraz konieczność ograniczenia kontaktów międzyludzkich sprzyjających rozprzestrzenianiu się wirusa, to dla pacjentów ograniczenie możliwości korzystania z usług medycznych.

Pacjenci, którzy pilnie potrzebują pomocy lekarza, mają zapewnione wizyty w przychodniach. Dotyczy to na przykład części wizyt ginekologicznych lub pilnych badań laboratoryjnych i diagnostycznych. Jednak zdecydowana większość pacjentów odwołuje wizyty. Chętnie natomiast korzystają z telekonsultacji.

– Pacjenci bardzo dobrze reagują na propozycję zmiany wizyty stacjonarnej na telekonsultację – mówi Radosław Szubert, prezes zarządu Polmed S.A. – Są bardzo zadowoleni, że pomimo niezwykle trudnej sytuacji w kraju, mają zapewnioną ciągłość opieki medycznej. Nie muszą iść do przychodni, więc ograniczają ryzyko nie rezygnując z kontaktu z lekarzem.

Polmed wprowadził telekonsultacje lekarzy zarówno podstawowej opieki medycznej (internista, lekarz rodzinny, pediatra) jak i specjalistów takich jak alergolog, alergolog dziecięcy, dermatolog, diabetolog, endokrynolog, endokrynolog dziecięcy, gastrolog, ginekolog, kardiolog, laryngolog, nefrolog, neurolog, neurochirurg, ortopeda, pulmonolog dziecięcy, urolog. Lista tych specjalizacji ciągle rośnie. Poza tym– biorąc pod uwagę specyficzną sytuację pacjentów zmuszonych do pozostania w domach – wprowadzono telekonsultacje z psychologiem i dietetykiem.

W przypadku  pacjentów będących pod opieką Polmed, w Portalu Pacjenta znajduje się pełna dokumentacja medyczna. Nie ma problemu aby w trakcie telekonsultacji przedłużyć recepty na leki stałe, omówić wyniki badań czy wystawić zwolnienia lekarskie. Dla nowych pacjentów właśnie wdrożone zostały nowe rozwiązania technologiczne umożliwiające przesyłanie danych niezbędnych do odbycia konsultacji: wyników badań, posiadanej dokumentacji medycznej, a nawet zdjęć i plików video.

– Od dawna pracowaliśmy nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi i ta praca teraz zaprocentowała. – mówi prezes Szubert. – Nasi lekarze od początku mogą prowadzić telekonsultacje z domu, bez udostępniania numeru telefonu z którego jest wykonywane połączenie, a wiemy że to dla lekarzy bardzo ważne. Mają dostęp do systemu, danych pacjentów, mogą cały czas pracować jednocześnie chroniąc własne zdrowie czy opiekując się rodzinami.

Czytaj także: Prywatne podmioty wprowadzają telekonsultacje dla pacjentów>>>

Dodatkowym rozwiązaniem szybko wprowadzonym w ostatnich dniach w Polmed jest umożliwienie zdalnej pracy infolinii.

– Jesteśmy odpowiedzialni za naszych pacjentów ale również za naszych pracowników, bez których firma nie może funkcjonować – mówi Romuald Magdoń, wiceprezes zarządu Polmed. – Obsługa infolinii to w naszym przypadku ponad 100 pracowników stale pracujących w kilku sąsiadujących pomieszczeniach. To oczywiście ryzyko zdrowotne, a w przypadku kwarantanny istnieje ryzyko wyłączenia z pracy całego budynku. Obecnie wszyscy nasi konsultanci infolinii pracują z domu. Mają dostęp do niezbędnych systemów informatycznych i baz danych, co powoduje że nasi pacjenci nie odczuwają żadnej zmiany w standardzie obsługi.

Wszystkie procesy – zarówno telekonsultacje jak i zdalna praca infolinii – odbywają się z pełnym zachowaniem bezpieczeństwa teleinformatycznego, co jest szczególnie istotne w przypadku tak wrażliwych danych jak dane medyczne.

Polmed ma obecnie 17 własnych centrów medycznych w największych miastach Polski. Praktycznie wszystkie nadal pracują, choć w ograniczonym zakresie usług i zmniejszonej obsadzie personalnej. W placówkach wprowadzone zostały podwyższone zasady bezpieczeństwa – badana jest temperatura osób wchodzących do przychodni, umożliwiona dezynfekcja rąk, zalecane zachowanie bezpiecznej odległości od innych pacjentów. Pacjenci, którzy pilnie potrzebują pomocy lekarza, mają zapewnione wizyty w przychodniach. Również w przypadku, kiedy lekarz podczas telekonsultacji stwierdzi konieczność badania stacjonarnego.

Przeczytaj teraz

Pracodawcy RP: wymuszanie pracy na wyłączność to zagrożenie dla pacjentów

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.03.2020

Wymuszanie na personelu medycznym porzucenia pracy na rzecz innych podmiotów działalności leczniczej stwarza zagrożenie dla pacjentów – uważają Pracodawcy RP, którzy zwrócili się w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia i NFZ.

Restrykcje dotyczące personelu w szpitalach jednoimiennych i zakaźnych są zrozumiałe z przyczyn epidemiologicznych. Jednak w przypadku pozostałych podmiotów wymuszanie wyłączności pracy personelu dewastuje i tak już osłabione kwarantannami zespoły medyczne. Wiele podmiotów może utracić zdolność do zapewniania chorym opieki, co zagraża ich życiu i zdrowiu – podkreślają Pracodawcy RP w pismach do Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

– Żaden podmiot leczniczy w Polsce nie dysponuje personelem na wyłączność i już wydzielenie szpitali zakaźnych i jednoimiennych znacząco zaburzyło i tak niestabilną sytuację w zakresie zasobów ludzkich. Wykorzystywanie w tej sytuacji dominującej pozycji pracodawcy lub zleceniodawcy jest naganne i niebezpieczne dla tysięcy chorych wymagających opieki i leczenia różnych chorób – nie tylko związanych z zakażeniami SARS-CoV-2 – zwracają uwagę eksperci.

– Od wielu dni pacjenci poszukują możliwości leczenia odbijając się od zamkniętych drzwi wielospecjalistycznych szpitali przekształcanych w jednoimienne oraz innych, które drastycznie ograniczają swoją aktywność. Brak powstrzymania niekontrolowanej fali zawłaszczeń personelu będzie skutkować eskalacją problemów z dostępnością do świadczeń i zagrożeniem dla życia i zdrowia chorych – ostrzegają Pracodawcy RP.

Czytaj także: Pracodawcy RP: konieczna pomoc dla podmiotów leczniczych>>>

Przeczytaj teraz

Bierzemy odpowiedzialność za zdrowie pacjentów

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 23.03.2020

Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med

Działam w biznesie od niemal 30 lat, jednak sytuacja w której znajdujemy się w ostatnich dniach nie przypomina niczego, co widzieliśmy wcześniej. To pierwsza, i miejmy nadzieję ostatnia taka pandemia w naszym życiu.

Na zagrożenia płynące z pandemii koronawirusa patrzę z perspektywy naszej Grupy zarówno jako podmiotu gospodarczego, jak i świadczeniodawcy w najważniejszym obszarze – ludzkiego życia i zdrowia.

Trudność w ocenie wpływu koronawirusa na gospodarkę polega między innymi na tym, że jednocześnie dotyka on strony popytowej oraz podażowej. Ryzyko dotyczy wielu branż i wielu sektorów. Efekty widzimy teraz, ale mogą być też odczuwalne w dłuższej perspektywie.

Paraliż aktywności ludzkiej – z punktu widzenia walki z wirusem – jest dobry, ale skutki uboczne dla gospodarki są bardzo złe. Część pracodawców traci stabilność, niektórzy poddostawcy przestają płacić swoim wykonawcom – to będzie miało wpływ na nas wszystkich.

Niepewność. To słowo, które towarzyszy każdemu z nas w ostatnich dniach. Nigdy nie doświadczyliśmy takiej sytuacji. Nie wiemy, kiedy zakończy się pandemia. Wiemy, że lęk będzie narastał. Będzie też znacząco więcej zachorowań.

Grupa Lux Med jest liderem prywatnej opieki medycznej w Polsce. Bierzemy i będziemy brać odpowiedzialność za zdrowie naszych pacjentów.

By zapewnić najwyższe bezpieczeństwo, w ostatnich dniach wykonaliśmy gigantyczną pracę, by transformować naszą firmę w kierunku zapewnienia pełnej ciągłości działania i świadczenia usług nie tylko dziś, ale także w trudnych najbliższych miesiącach.

Czytaj także: Pandemia pokazuje, co jest ważne w ochronie zdrowia>>>

Dziś z dumą mogę powiedzieć, że dla pełnego bezpieczeństwa pacjentów i pracowników Lux Med wprowadza Nowy Model Opieki. Dzięki tym zmianom nasi pacjenci mają możliwość zrealizowania usług w trzech różnych formach konsultacji z lekarzem: porady telemedycznej, konsultacji online i wizyty w placówce. Od 23 marca 2020 ponad 20 procent placówek ambulatoryjnych Lux Med będzie świadczyć wyłącznie porady telemedyczne. Ich liczbę będziemy systematycznie dostosowywać do potrzeb pacjentów.

Zgodnie w wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia i Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób wprowadzamy też triage, czyli wstępny wywiad medyczny we wszystkich kanałach kontaktu pacjenta i pracownika. Celem wywiadu jest jak najszybsze wychwycenie osób z grup ryzyka i przekierowanie ich na odpowiednią ścieżkę medyczną.

Jesteśmy ludźmi, mamy prawo do strachu o siebie i najbliższych. Porady telemedyczne, które realizujemy w Lux Med bezpośrednio odpowiadają na troski pacjentów. O tym, jak bardzo ta usługa jest potrzebna, niech świadczy fakt, że dziś 80 procent wizyt realizowanych przez pacjentów to wizyty telemedyczne.

„Słuchamy i dbamy o każdego pacjenta” – to pierwsze słowa wizji działania Lux Med, którą realizujemy, i zgodnie z nią, nie zostawimy żadnego pacjenta bez pełnego wsparcia.

Przeczytaj teraz

Medicover: telewizyty zalecane także w ciąży

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 22.03.2020

Centra Medicover w większości pracują normalnie, ale pacjenci są zachęcani do korzystania z telefonicznych porad lekarzy. Dotyczy to także kobiet w ciąży, dla których wydano specjalne zalecenia.

Poradę telefoniczną z lekarzem pacjentka może umówić w aplikacji Mediocver OnLine. Umożliwia ona określenie daty i godziny, kiedy lekarz zadzwoni. W trakcie rozmowy lekarz przeprowadza wywiad, wydaje zalecenia, może wystawić e-receptę oraz e-zwolnienie lekarskie. Jeśli stan zdrowia tego wymaga, lekarz kieruje pacjentkę na wizytę w przychodni.

Kobiety w ciąży mogą zrealizować badania kontrolne zgodnie z zaleceniami lekarza. Punkty pobrań w placówkach Medicover pracują normalnie. Zgodnie z planem można wykonać także badanie USG.

Czytaj także: Prywatne podmioty wprowadzają telekonsultacje dla pacjentów>>>

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów, a  także personelu w placówkach medycznych wdrożono działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem. W recepcjach odbywa się pomiar temperatury i dodatkowy wywiad medyczny.

Wszyscy pracownicy medyczni, niemedyczni oraz personel realizujący wizyty domowe przed przystąpieniem do pracy poddawani są obowiązkowemu pomiarowi temperatury. W przypadku wystąpienia podwyższonej temperatury pracownik nie przystępuje do pracy. Jest izolowany i opuszcza placówkę medyczną.

W recepcji zamontowano specjalne przesłony ochronne. We wszystkich recepcjach i poczekalniach udostępniono dla pacjentów specjalny płyn do dezynfekcji rąk. Wdrożono „strefę bezpiecznej odległości” w obszarze recepcji.

Przeczytaj teraz

Warsaw Genomics realizuje testy w kierunku SARS-CoV-2

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 22.03.2020

Spółka Genomics od 20 marca 2020 roku wykonuje testy w kierunku SARS-CoV-2. W ciągu doby w laboratoriach firmy realizowanych jest 1000 testów. Ich wykonywanie finansowane jest przez prywatne firmy.

Wszystkie testy wykonywane są metodami molekularnymi rekomendowanymi przez WHO (RT-PCR w czasie rzeczywistym).

Szpitale i placówki medyczne mogą bezpłatnie zlecać badania do laboratoriów Warsaw Genomics.

Rozpoczęcie wykonywania tych badań diagnostycznych możliwe było dzięki współpracy z Ministerstwem Zdrowia, ale także dzięki zaangażowaniu i efektywnej współpracy z firmami reprezentującymi różne sektory gospodarki.

Zainicjowana została Koalicja Firm wspierających walkę z koronawirusem w Polsce. Środki na zakup testów w ramach tej koalicji przekazało już kilka firm, między innymi PKO BP, Deloitte, Trecom, Tar Heel Capital – Private Equity czy ANG Spółdzielnia.

Obecnie Warsaw Genomics realizuje testy molekularne na potrzeby szpitali, placówek medycznych i podmiotów będących „na pierwszej linii frontu” walki z koronawirusem. Jeśli pula możliwych do realizacji badań w danym dniu pozwoli na realizację dodatkowych badań dla firm, które wsparły działalność spółki od początku, będą realizowane również te badania.

Czytaj także: Pandemia pokazuje, co jest ważne w ochronie zdrowia>>>

Badania mogą zlecić szpitale – lekarz może zlecić test dla pacjenta hospitalizowanego, stacje sanitarno-epidemiologiczne oraz lekarze pracujący w szpitalu lub placówce medycznej dla siebie lub innego personelu medycznego, w przypadku objawów zakażenia lub po kontakcie z osobą zakażoną w miejscu pracy.

Zespół Warsaw Genomics tworzą lekarze i naukowcy, których misją jest stworzenie testów genetycznych, dzięki którym można znaleźć w genomie człowieka błędy odpowiedzialne za powstawanie chorób.

Firmę prowadzi Warsaw Genomics sp. z o.o. sp. k., zarząd spółki z o.o. tworzą – dr hab. med. Anna Wójcicka, genetyk, prezes zarządu, oraz prof. dr hab. med. Krystian Jażdżewski, lekarz chorób wewnętrznych, endokrynolog, onkogenetyk, członek zarządu, współzałożyciele i właściciele.

Siedziba spółki znajduje się w Warszawie przy ulicy Kiwerskiej 33A.

Przeczytaj teraz

Ogłoszono stan epidemii na obszarze RP

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 22.03.2020

Rozporządzenie ministra zdrowia z 20 marca 2020 roku wprowadziło od tego dnia stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, związany z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Przepisy rozporządzenia mówią o tym, że podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności potwierdzają tożsamość pacjentów na podstawie danych przekazanych przez nich za pośrednictwem tych systemów, w tym przez telefon.

W razie niepotwierdzenia tego prawa pacjent może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem tych systemów. Skierowanie do poradni specjalistycznej trzeba dostarczyć w terminie 21 dni od rejestracji, najpóźniej w dniu wizyty (dotychczas obowiązkowe było dostarczenia skierowania w ciągu 14 dni od rejestracji). Osoby, które nie zgłoszą się w terminie na wizytę, zostaną ponownie wpisane na listę oczekujących.

Z rozporządzenia wynika, że zaprzestają prowadzenia działalności samodzielne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest KRUS, sanatoria a także placówki oferujące świadczenia w zakresie rehabilitacji.

Zlecenie na wyroby medyczne i zlecenia naprawy tych wyrobów także mogą być wystawiane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

W przypadku braku możliwości weryfikacji tych zleceń za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ, weryfikacja i potwierdzenie mogą nastąpić za pośrednictwem innych systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

W okresie ogłoszonego stanu epidemii nakazuje się udostępnienie, w celu zwalczania epidemii, nieruchomości, lokali i terenów, jeżeli są one przewidziane w planie, o którym mowa w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

O obowiązku udostępnienia nieruchomości, lokalu i terenu informuje wojewoda,  na podstawie informacji uzyskanej od wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Czytaj także: Pandemia pokazuje, co jest ważne w ochronie zdrowia>>>

Rozporządzenie wprowadza ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się, chodzi o przyjazdy z zagranicy drogą kolejową. Osoby powracające z zagranicy muszą odbywać obowiązkową kwarantannę.

Rozporządzenia określa, jakie świadczenia otrzymuje osoba odbywająca kwarantannę, mówi także o ograniczeniach lub zakazie obrotu i używania określonych przedmiotów (gogle ochronne, kombinezony, maski, ochraniacze, rękawiczki, środki do dezynfekcji).

Przepisy rozporządzenia wprowadziły ograniczenia funkcjonowania określonych zakładów pracy – obiektów gastronomicznych, konferencyjnych, targowych, kongresowych, kulturalnych, sportowych, kin, kasyn, bibliotek, miejsc kultu religijnego oraz centrów handlowych.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zostało tego samego dnia opublikowane w Dzienniku Ustaw RP (poz. 491).

Przeczytaj teraz

Pandemia pokazuje, co jest ważne w ochronie zdrowia

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 18.03.2020

Pandemia koronawirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę COVID-19, zmienia nie tylko świat, w którym dotychczas żyliśmy, ale także medycynę. Pokazuje, jak ważne są nowoczesne narzędzia informatyczne, dotychczas nie w pełni i nie przez wszystkich wykorzystywane.

Rozwiązanie te, takie jak chaty online z lekarzami, wideoporady i wizyty na odległość, wystawianie w ten sposób zwolnień i recept – już od pewnego czasu były wprowadzane przez prywatne podmioty działające na rynku medycznym.

Publiczne placówki nie stosowały takich form świadczeń, gdyż nie były one uwzględniane w warunkach realizacji umów zawieranych przez NFZ. Prawo powoli dostosowywało się do postępu technicznego. Najpierw umożliwiono porady zdalne w podstawowej opiece zdrowotnej, potem w wybranych specjalnościach, realizowane były pilotaże w tym zakresie.

Tymczasem wystarczyło kilka dni epidemii, podczas których liczba osób, u których wykryto koronawirusa przekroczyła sektę, aby wszedł w życie szereg aktów prawnych umożliwiających realizację świadczeń za pomocą systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności w wielu innych specjalnościach.

Dotyczy to między innymi świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Zdalnie można wystawić recepty, zwolnienia oraz zlecenia na wyroby medyczne.

Czytaj więcej: Zmiany w przepisach: świadczenia udzielane zdalnie, nowe standardy w anestezjologii>>>

Wykonywanie testów laboratoryjnych na wielką skalę pokazało, że autoryzacja wyniku badania na odległość to konieczność i taki przepis znalazł się standardach jakości dotyczących laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych.

Na razie przepisy dopuszczają to rozwiązanie na 3 miesiące, ale być może będzie to możliwe także po tym okresie.

Czytaj więcej: Zmiany w standardach jakości laboratoriów – zdalna autoryzacja wyników>>>

Sytuacja związana z pandemią pokazała, jak ważni są ludzie w ochronie zdrowia, a ich brak wymusił także zmiany w przepisach, na przykład dotyczących standardu organizacyjnego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, zgodnie z którymi lekarz anestezjolog może znieczulać więcej niż jednego pacjenta, a jeżeli jest w trakcie specjalizacji –  nie musi być bezpośrednio nadzorowany przez lekarza specjalistę.

Poza tym czas epidemii pokazał, jak ważne są  rzetelne źródła informacji na temat choroby. Uruchomione infolinie dotyczące koronawirusa przyjmują tysiące telefonów dziennie. Bezpłatną infolinię dla wszystkich pacjentów uruchomił NFZ, ale także PZU oraz Lux Med.

Największa prywatna sieć placówek medycznych działa w tym zakresie na równi z publicznymi podmiotami, co potwierdza, że wspólnym celem zarówno publicznych jak i prywatnych jednostek ochrony zdrowia jest dobro pacjentów.

Czytaj: Lux Med: infolinia na temat koronawirusa dostępna 7 dni w tygodniu>>>

Poszczególne prywatne placówki również uruchomiły specjalne numery telefonów oraz podstrony internetowe z wiadomościami na temat epidemii.

Wzrasta świadomość dotycząca możliwości zarażenia się, sposobów jego unikania i profilaktyki. Wiele lat działań edukacyjnych na temat bakterii i wirusów nie zdziałało tyle, ile dwa tygodnie życia w stanie zagrożenia.

Epidemia zmienia nasze nawyki. Przywykamy do pracy i nauki zdalnej, a mycie rąk i dezynfekcja stają się rutyną, jak codzienne mycie zębów (dotychczas nie było to wcale takie oczywiste). Niewychodzenie z domu pokazało, że mamy realny wpływ na jakość powietrza (dawno nie było ono tak czyste).

Przy całym nieszczęściu, jakim jest epidemia, są to zaskakująco pozytywne skutki uboczne.

Czytaj także: Prywatne podmioty przygotowane na koronawirusa>>>

Przeczytaj teraz

Nowy kanał kontaktu dla pacjentów Lux Med

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 18.03.2020

Grupa Lux Med uruchomiła nowy kanał kontaktu dla pacjentów – mailowy i telefoniczny. Jego celem jest zapewnienie jak najbardziej komfortowego dostępu do rzetelnych informacji. Powodem uruchomienia takiego kanału kontaktu było wiele pytań, otrzymywanych od pacjentów w sprawie koronawirusa.

Eksperci Lux Med udzielają teraz informacji mailowo pod adresem koronawirus@luxmed.pl oraz telefonicznie pod numerem 22 33 22 888.

Od 8 marca 2020 Grupa Lux Med prowadzi także ogólnopolską, powszechnie dostępną bezpłatną infolinię dla osób chcących pozyskać rzetelne i aktualne informacje na temat koronawirusa – pod numerem numer 22 33 81 903. Konsultanci firmy odpowiadają na pytania, informują o zaleceniach i wskazują drogi dalszego postępowania.

Grupa Lux Med uruchomiła także, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, zdalne konsultacje z ponad dwudziestoma specjalistami. W ramach porad telemedycznych lekarz może wystawić zarówno e-receptę, jak i elektroniczne zwolnienie lekarskie.

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Zdrowia stanem zagrożenia epidemicznego i w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i ich najbliższych Grupa Lux Med czasowo wstrzymała także niektórych usług medycznych w placówkach.

Dotyczy to usług w zakresie endoskopii, zabiegów rehabilitacyjnych, pobierania wymazów i cytologii, usług w zakresie programów profilaktycznych, bilansów zdrowia dziecka, inhalacji, edukacji przedporodowej, szczepień  a także wykonywania RTG stomatologicznego, które dostępne jest tylko w  wybranych punktach, jeśli lekarz uzna je za niezbędne.

Ograniczenia dotyczą także badań laboratoryjnych oraz badań w zakresie medycyny pracy.

Przeczytaj teraz

Fresenius Medical Care Polska wspiera szpitale zakaźne i pacjentów

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 18.03.2020

Fresenius Medical Care Polska zaoferował bezpłatne wypożyczenie mobilnych aparatów do dializ w celu leczenia pacjentów hemodializowanych, zainfekowanych koronawirusem i przybywających na oddziałach szpitali wytypowanych jako zakaźne w danym regionie.

Chcąc wesprzeć polską służbę zdrowia w tym tak trudnym okresie, firma Fresenius Medical Care Polska, która jest dostawcą sprzętu do leczenia pacjentów z niewydolnością nerek i prowadzi własne ośrodki dializ, zaoferowała publicznym szpitalom, które zostały przekształcone na ośrodki jednoprofilowe dla pacjentów zainfekowanych COVID-19, nieodpłatne użyczenie aparatu MultiFiltrate.

Jest to aparat do ciągłych terapii nerkozastępczych, który najczęściej wykorzystuje się do szerokiego zakresu terapii pozaustrojowych na oddziałach intensywnej terapii. Może także wykonywać zabiegi stanowiące odpowiednik klasycznej hemodializy. Od zwykłych maszyn różni się tym, że jest mobilny i nie wymaga dodatkowych urządzeń do uzdatniania wody, jak również przyłącza wody, a dializa może być wykonana w dowolnym miejscu na oddziałach szpitala bezpośrednio przy łóżku pacjenta.

Pacjenci dializowani cechują się obniżoną odpornością i wieloma chorobami współistniejącymi. Dlatego są znacznie bardziej narażeni na możliwość zakażenia się nowym koronawirusem. Większość stacji dializ w kraju nie jest gotowa na izolowanie pacjentów zainfekowanych i dializowanie ich według stałego harmonogramu.

– Wychodząc temu wyzwaniu naprzeciw, zaoferowaliśmy szpitalom nieodpłatne użyczenie urządzeń Mutlifiltrate, tak, aby każdy potencjalnie zarażony mógł otrzymać opiekę w najbardziej bezpieczny dla niego i otoczenia sposób na wyspecjalizowanym oddziale zakaźnym, a nie w swojej macierzystej stacji dializ, w której leczą się też inni pacjenci – powiedział dr Tomasz Prystacki, prezes zarządu Fresenius Medical Care Polska. – Dzięki temu rozwiązaniu żaden pacjent nie zostanie bez możliwości terapii, a jednocześnie pacjenci dializowani nie będą narażeni na niepotrzebne ryzyko i stres.

Obecnie pierwszy aparat jest już w drodze do szpitala w Puławach. Dodatkowo, dwoma aparatami do dializ i kompaktowym systemem uzdatniania wody został wsparty szpital w Ostródzie.

Czytaj także: Prywatne podmioty przygotowane na koronawirusa>>>

Fresenius Medical Care jest największym na świecie dostawcą produktów i usług dla osób z chorobami nerek, z których około 3,4 miliona pacjentów na całym świecie regularnie poddawanych jest leczeniu dializami. Dzięki sieci prawie 4.000 stacji dializ Fresenius Medical Care zapewnia leczenie dializami 345 tysiącom pacjentów na całym świecie. Fresenius Medical Care jest również wiodącym dostawcą produktów do dializy, takich jak aparaty do dializ lub dializatory. Oprócz podstawowej działalności firma świadczy powiązane usługi medyczne w zakresie koordynowanej opieki medycznej.

W Polsce Fresenius Medical Care Polska S.A. jest obecny od prawie 30 lat. Produkty firmy do hemodializy i dializy otrzewnowej wykorzystywane są w większości stacji dializ na terenie całej Polski, zarówno w ośrodkach publicznych, jak i niepublicznych. Obecnie Fresenius Medical Care świadczy usługi dializacyjne poprzez spółkę Fresenius Nephrocare Polska, która tworzy największą w Polsce sieć placówek dializacyjnych – Centrum Dializ Fresenius. Wszystkie zabiegi wykonuje na podstawie kontraktu z NFZ.

W Polsce obecnie działa około 260 stacji dializ, w których dializowanych jest prawie 20.000 pacjentów.

Przeczytaj teraz

Będzie 212 mld zł na pakiet pomocowy dla przedsiębiorców i gospodarki

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 18.03.2020

Po zakończeniu posiedzenia Rady Gabinetowej, które odbyło się zdalnie 18 marca 2020 roku, premier Mateusz Morawiecki przedstawił przygotowany przez rząd pakiet pomocowy dla przedsiębiorców i gospodarki w związku z epidemią koronawirusa.

Projekt pod nazwą: Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorców i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS- Cov – 2, obejmie 5 filarów: bezpieczeństwo pracowników, finansowanie przedsiębiorstw, ochronę zdrowia, wzmocnienie systemu finansowego i program inwestycji publicznych.

Pierwszy filar ma chronić pracowników przed utratą pracy, a dla pracodawców wprowadzać działania osłonowe na rynku pracy. W ramach tego filaru zostanie zaproponowana między innymi możliwość pokrywania przez państwo 40 procent wysokości wynagrodzenia pracownika (maksymalnie do wysokości średniego wynagrodzenia).

W przypadku osób samozatrudnionych, umów zleceń i umów o dzieło, rząd planuje wprowadzić rozwiązanie, które pozwoli zamortyzować straty tych usług i zleceń.

Drugi filar dotyczy finansowania przedsiębiorców. Są to między innymi gwarancje kredytowe, finansowanie leasingu dla firm transportowych oraz mikropożyczki do 5 tys. zł. Pakiet pomocowy ma być wsparciem dla przedsiębiorstw, aby mogły one odbudować swój zamówienia i produkcję po opanowaniu sytuacji związanej z koronawirusem.

Czytaj także: Pandemia pokazuje, co jest ważne w ochronie zdrowia>>>

Wsparcie dla służby zdrowia wyniesie co najmniej 7,5 mld zł dodatkowych środków na jednoimienne szpitale zakaźne, sprzęty ochronne, aparaturę medyczną niezbędną do modernizacji bazy szpitalnej i walki z koronawirusem.

Czwartym filarem pakietu jest zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu finansowego w tym depozytów, lokat, płatności, wpłat oraz wypłat. Premier podkreślił także, że rząd chce, aby UOKiK i inne urzędy regulujące ceny kontrolowały rynek od strony cen.

Ostatnim filarem są inwestycje publiczne, na ten cel zostanie przeznaczone co najmniej 30 mld zł na drogi samorządowe, cyfryzację, ochronę środowiska, modernizację szkół i szpitali.

Prace nad projektem będą kontynuowane na spotkaniu roboczym członków rządu w formie wideokonferencji.

Przeczytaj teraz

Pracodawcy RP: konieczne są ułatwienia w medycynie pracy

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 18.03.2020

Pracodawcy RP zaapelowali do minister rodziny pracy i polityki społecznej oraz do ministra zdrowia o wprowadzenie ułatwień w zakresie medycyny pracy. Zdarza się, że ze względu na zagrożenie koronawirusem, pracownicy coraz częściej odmawiają poddania się badaniom, które stwarzają zagrożenie także dla personelu medycznego.

Natomiast, zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca nie może dopuścić do wykonywania obowiązków pracowników, którzy odmówili udziału w badaniach profilaktycznych.

W związku z tym Pracodawcy RP postulują okresowe zawieszenie orzekania lub przedłużenie ważności orzeczeń o zdolności do pracy, przy uwzględnieniu specyfiki zarówno badań wstępnych jak i okresowych.

Czytaj także: Nowy kanał kontaktu dla pacjentów Lux Med>>>

Według Pracodawców RP w obecnej sytuacji wprowadzenie takich ułatwień jest niezbędne, by zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy zarówno dla pracowników, jak i pracodawców oraz personelu medycznego.

„Docierają do nas sygnały o obawach pracodawców i pracowników związanych z kontaktami z ośrodkami leczniczymi w kontekście innymi niż zaspokojenie potrzeby zdrowotnej. Z drugiej strony, szybko narasta problem w postaci niedostępności tych lekarzy orzeczników, głównie z dominujących w tej grupie dojrzałych grup wiekowych, którzy zawieszają swoją działalność, z obawy przed konsekwencjami ewentualnego zakażenia SARS-CoV-@” – czytamy w apelu Pracodawców RP.

Przeczytaj teraz
Porno Gratuit Porno Français Adulte XXX Brazzers Porn College Girls Film érotique Hard Porn Inceste Famille Porno Japonais Asiatique Jeunes Filles Porno Latin Brown Femmes Porn Mobile Porn Russe Porn Stars Porno Arabe Turc Porno caché Porno de qualité HD Porno Gratuit Porno Mature de Milf Porno Noir Regarder Porn Relations Lesbiennes Secrétaire de Bureau Porn Sexe en Groupe Sexe Gay Sexe Oral Vidéo Amateur Vidéo Anal