Katowice: innowacyjna operacja w Szpitalu Bonifratrów

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 21.12.2019

Na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej Szpitala Bonifratrów w Katowicach został wykonany zabieg połowiczej endoprotezoplastyki krótkotrzpieniowej stawu ramiennego u 35-letniego pacjenta z zastosowaniem pierwszy raz w Polsce innowacyjnego implantu.

Był to implant Global Icon przeznaczony do leczenia choroby zwyrodnieniowej u młodych chorych bez osteoporozy.

Ortopedzi obserwują w ostatnim czasie wzrastającą liczbę zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych stawu ramiennego występujących już u bardzo młodych pacjentów.

Częstą przyczyną tych zmian są tzw. jałowe martwice kości spowodowane najczęściej trudnym do zidentyfikowania toksycznym czynnikiem powodującym nagłe niedokrwienie tkanki kostnej. Przyczyną zwyrodnienia stawu ramiennego mogą być także czynniki urazowe, w tym mikrourazy związane z uprawianiem sportów walki.

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej powołali Forum Szpitali>>>

Szpital Bonifratrów w Katowicach prowadzi oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział chirurgii ogólnej, oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej z pododdziałem ortopedii dla dzieci, oddział ginekologiczno-położniczy z pododdziałem ginekologii onkologicznej, oddział noworodkowy, oddział gastroenterologiczny, oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem diagnostyki kardiologicznej oraz diabetologii, a także poradnie specjalistyczne i dział diagnostyki obrazowej.

Szpital oferuje zarówno świadczenia finansowane przez NFZ oraz komercyjne.

Placówka jest jednym z 4 bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe zlokalizowane są w Krakowie, Łodzi oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie oraz hospicjum i poradnię medycyny paliatywnej we Wrocławiu. W całej Europie Zakon Bonifratrów prowadzi kilkadziesiąt placówek medycznych.

Przeczytaj teraz

Szpital w Rudnej Małej z certyfikatem CMJ

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 21.12.2019

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Rudnej Małej koło Rzeszowa otrzymał akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, przyznawaną przez ministra zdrowia. Akredytacja dotyczy działalności szpitalnej.

Placówki, które uzyskały akredytację CMJ, muszą spełnić wymogi określone w standardach. Dotyczą one szeregu zagadnień, wśród których znajduje się właściwa diagnostyka, ocena stanu pacjenta, skuteczność opieki nad nim, kontrola zakażeń,  zabiegi i znieczulenia, farmakoterapia, prawa pacjenta, a także różne obszary zarządzania.

Obecnie certyfikat CMJ posiada 220 szpitali oraz 195 placówek podstawowej opieki zdrowotnej. Ich wykaz dostępny jest na stronie cmj.org.pl.

Czytaj także: Jakość leczenia – kluczowa dla pacjentów i systemu>>>

Szpital w Rudnej Małej posiada 166 łóżek i 3 sale operacyjne oraz salę pooperacyjną z pięcioma łózkami intensywnego nadzoru a także 9 stanowisk intensywnego nadzoru udaru mózgu.

Placówka prowadzi oddziały: ortopedii i traumatologii narządu ruchu, chirurgii ogólnej, chirurgii klatki piersiowej (tarakochirurgii), chorób wewnętrznych, neurologiczny z udarowym, oddział rehabilitacji oraz oddział anestezjologii i intensywnej terapii. Posiada także centrum poradni specjalistycznych, centrum rehabilitacji, a także pracownie diagnostyczne  – tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, RTG i USG.

Placówkę prowadzi spółka Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny sp. z o.o.

Przeczytaj teraz

Rejestracja online w Puckim Centrum Medycznym

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 21.12.2019

Puckie Centrum Medyczne wprowadziło możliwość rejestracji online do wszystkich swoich lekarzy. Dotychczasowy system funkcjonujący w Centrum ograniczał się do możliwości rejestracji na najbliższe 7 dni i obejmował lekarzy jednej placówki.

Obecnie system został zmodernizowany i nie ma ograniczeń dotyczących terminu rejestracji. Rejestracja online możliwa jest zarówno do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej jak i lekarzy specjalistów przyjmujących we wszystkich przychodniach Centrum.

Aby uzyskać dane do logowania pacjent musi najpierw zgłosić się osobiście do jednej z placówek.

Czytaj także: Lux Med: milion konsultacji online na Portalu Pacjenta>>>

Puckie Centrum prowadzi przychodnie w  Pucku, Gdyni, Leśniewie, Gniewinie i Starzynie.

Placówki oferują podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, medycynę pracy, medycynę sportową, zabiegi w zakresie chirurgii jednego dnia, endoskopię, a także zabiegi medycyny koreańskiej. W puckim Centrum działa także pracownia radiodiagnostyczna.

Puckie Centrum Medyczne działa od 2000 roku (początkowo jako Bik-Med). Centrum prowadzi spółka z o.o. spółka komandytowa. Jej właścicielem jest lekarz Krzysztof Dzietczyk.

Przeczytaj teraz

Telemedycyna Polska raportuje spadek przychodów

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 21.12.2019

Spółka Telemedycyna Polska S.A. poinformowała o uzyskaniu w listopadzie 2019 roku skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w wysokości 311,5 tys. zł, co oznacza spadek o 29,8 procenta w porównaniu do przychodów osiągniętych w listopadzie 2018.

Narastająco skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. w listopadzie.2019 roku osiągnęły wartość 4 635,6 tys. zł i były  niższe o 11,8 procenta w porównaniu do przychodów z analogicznego okresu roku 2018.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Spółka świadczy usługę kardiotele – całodobową teleopiekę kardiologiczną. W ramach tej usługi pacjenci wyposażani są w osobisty, przenośny aparat EKG, za pomocą którego mogą przesyłać przez telefon swoje badania oraz konsultować je z dyżurującym lekarzem z Centrum Monitoringu Kardiologicznego.

34,15 procenta akcji spółki Telemedycyna Polska S.A. posiada Neuca Med, spółka z Grupy Neuca.

Czytaj także: Lux Med: milion konsultacji online na Portalu Pacjenta>>>

Przeczytaj teraz

Projekt przepisów o podatku „cukrowym”

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 21.12.2019

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Przepisy te nakładają dodatkowe opłaty na producentów, dystrybutorów i sprzedawców słodkich napojów, produktów wysokocukrowych, a także tzw. małpek i suplementów diety.

Zasadniczym celem projektu jest wykorzystanie polityki fiskalnej jako narzędzia służącego promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów – czytamy w uzasadnieniu do ustawy.

W projekcie zaproponowano nałożenie dodatkowej opłaty na napoje z dodatkiem monosacharydów, disacharydów, oligosacharydów, środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancje słodzące, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z 16 grudnia 2008 roku, kofeiny, guarany lub tauryny, napoje alkoholowe w opakowaniach o małej objętości (do 300 ml) oraz reklamę suplementów diety.

Czytaj także: Lux Med przejmuje Klinikę Głowy i Szyi Optimum>>>

Głównym celem wprowadzenia opłaty jest promowanie prozdrowotnych wyborów żywieniowych oraz poprawa jakości diety przez ograniczenie spożycia słodkich napojów. Prawidłowe żywienie stanowi najważniejszy czynnik środowiskowy, mający wpływ na rozwój organizmu oraz zapewnienie dobrego stanu zdrowia – uzasadniają autorzy projektu, którzy przytaczają dane dotyczące rosnącej otyłości wśród dzieci i młodzieży, a także rozwiązania fiskalne w tym zakresie funkcjonujące w innych krajach.

Państwa UE sukcesywnie wprowadzają zmiany w zakresie cen żywności. W 2011 roku Dania jako pierwszy kraj wprowadziła podatek na tłuszcze nasycone w żywności. W ślad za Danią reformy te zostały przeprowadzone przez Węgry (dotyczy żywności o niskiej gęstości odżywczej), Francję (dotyczy napojów słodzonych) oraz Portugalię (podatek „fast foodowy”).

W 2018 roku zmiany zostały wdrożone w Estonii, gdzie również ograniczono działania marketingowe w przedszkolach i szkołach. W Finlandii wykorzystuje się politykę cenową jako narzędzie wpływające na wielkość spożycia żywności, a słodycze oraz napoje bezalkoholowe zostały objęte dodatkowo podatkiem akcyzowym. We Francji wdrożono Narodowy Program Żywienia i Zdrowia, w ramach którego wprowadzono zakaz umieszczania automatów vendingowych w szkołach. Od 2011 roku obowiązuje również podatek od napojów słodzonych, a w 2017 roku został wprowadzony zakaz sprzedaży nieograniczonej ilości napojów bezalkoholowych w ofercie „tyle, ile możesz wypić”. Na Węgrzech od 2011 roku obowiązuje podatek zdrowia publicznego. Opodatkowanie dotyczy produktów spożywczych, które mają potwierdzone ryzyko zdrowotne (wysoka zawartość cukrów).

W uzasadnieniu omówiono także zagadnienia związane z suplementami diety, na które wzrastający popyt jest spowodowany wieloma różnorodnymi czynnikami, wśród których istotna jest reklama.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 20 grudnia 2019.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 21 dni.

Przeczytaj teraz

Dębica: nowa poradnia diagnostyczna w Centrum Medyk

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 18.12.2019

Od 19 grudnia 2019 w placówce Centrum Medycznego Medyk, działającej w Dębicy przy ulicy Kwiatkowskiego 1 działa pracownia edndoskopii. W pracowni można wykonać gastroskopię i kolonoskopię, a także skorzystać z konsultacji gastroenterologicznych.

Świadczenia są zarówno finansowane przez NFZ jak i komercyjne.

Przychodnia Centrum Medycznego Medyk w Dębicy działa od lipca 2019 roku. Prowadzi poradnię podstawowej opieki zdrowotnej, poradnię medycyny pracy, poradnię pediatryczną oraz oferuje usługi w zakresie rehabilitacji.

Dębica zlokalizowana jest około 55 km od Rzeszowa.

Czytaj także: Lux Med: milion konsultacji online na Portalu Pacjenta>>>

Centrum Medyk prowadzi w Rzeszowie 10 przychodni, które działają przy ulicach Powstańców Warszawy,  Łukasiewicza,  Siemiradzkiego, Hoffmanowej,  Piłsudskiego, Lisa Kuli, Leskiej, Dąbrowskiego, Szopena oraz Obrońców Poczty Gdańskiej.

Centrum prowadzi też przychodnię w Mielcu, Sędziszowie Małopolskim, Boguchwale, w Leżajsku, w Jasionce, w Łączkach Kucharskich a także dwie stacje dializ – w Leżajsku oraz w Rzeszowie.

Placówki oferują świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne, usługi stomatologiczne i w zakresie medycyny pracy, rehabilitację oraz diagnostykę.

Właścicielem Centrum Medycznego Medyk, które działa już od 30 lat, jest lekarz Stanisław  Mazur.

Przeczytaj teraz

CMP: nowy pakiet sczepień dla dzieci

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 18.12.2019

Sieć placówek ambulatoryjnych CMP wprowadziła do swojej oferty nowy pakiet indywidualny – pakiet szczepień dla dzieci. Zapewnia on dziecku wszystkie niezbędne szczepienia, które powinny zostać wykonane między narodzinami a drugim rokiem życia.

W ramach pakietu pacjenci otrzymują 24 miesięczne wsparcie opiekuna, który pomoże podczas umawiania wizyt szczepiennych. W ramach pakietu oferowane są odpowiednio dobrane dawki szczepionek, spersonalizowany harmonogram szczepień a także konsultacja pediatryczna poprzedzająca szczepienia.

W pakiecie dostępne są także nielimitowane konsultacje ortopedy dziecięcego, neurologa dziecięcego oraz możliwość wykonania USG stawu biodrowego dziecka.

Czytaj także: Medicover Polska jako pierwsza firma medyczna wdraża mojeID>>>

Pakiet występuje w trzech wariantach: srebrnym, złotym i platynowym.

Świadczenia dostępne w ramach pakietu to między innymi szczepienia przeciwko błonicy, pneumokokom, meningokokom typu B, WZW B, rotawirusom oraz ospie wietrznej.

Pakiet realizowany jest we wszystkich 13 przychodniach Centrum Medycznego CMP. Dziewięć z nich działa w Warszawie, dwie w Piasecznie, po jednej – w Józefosławiu i Łomiankach.

Przeczytaj teraz

Kraków: operacje tarczycy w Szpitalu na Klinach

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 18.12.2019

W grudniu 2019 krakowski Szpital na Klinach rozszerzył ofertę wykonywanych świadczeń o operacyjne leczenie tarczycy. Placówka kompleksowo zajmuje się diagnostyką i leczeniem operacyjnym pacjentów ze schorzeniami układu endokrynnego, ze szczególnym uwzględnieniem onkologii endokrynologicznej.

W szpitalu przeprowadzane są procedury planowe w obrębie tarczycy oraz przytarczyc a także operowane są nowotwory tych gruczołów. Realizowane są takie procedury jak diagnostyczne wycięcie płata tarczycy z guzem, całkowite wycięcie tarczycy z powodu wola nienowotworowego, wycięcie tarczycy z limfadenektomią szyjną z powodu raka czy wycięcie gruczolaka przytarczycy.

Czytaj także: Medicover Polska jako pierwsza firma medyczna wdraża mojeID>>>

Większość zabiegów wykonywanych jest przy pomocy technik małoinwazyjnych – wideoskopowych i laparoskopowych. Placówka oferuje także dostęp do badań hormonalnych, badań USG oraz celowanej biopsji aspiracyjnej guzków tarczycy (BACC).

Szpital na Klinach prowadzi oddziały – ginekologii, położnictwa, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chirurgii naczyniowej, chirurgii kręgosłupa, chirurgii plastycznej, ortopedii, urologii oraz 17 poradni specjalistycznych, między innymi uroginekologiczną, pediatryczną, endokrynologiczną czy psychologiczną.

W placówce działają dwie sale operacyjne, sala chirurgii jednego dnia oraz trakt porodowy. Wykonuje także zabiegi ze wsparciem systemu robotycznego da Vinci.

Szpital prowadzi do Neo Hospital sp. z o.o. spółka komandytowa.

Przeczytaj teraz

Będą nowe przepisy dotyczące kursów pierwszej pomocy

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 16.12.2019

Rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy liberalizuje przepisy dotyczące składu komisji egzaminacyjnej oraz weryfikacji uprawnień ratownika. Rozporządzenie wejdzie w życie 31 grudnia 2019 roku.

Według dotychczas obowiązujących przepisów w składzie komisji egzaminacyjnej musiało być przynajmniej dwóch lekarzy: konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej lub wskazany przez niego lekarz systemu – jako przewodniczący komisji a także inny lekarz – jako jej członek.

Powodowało to znaczne ograniczenia dla organizatorów egzaminów ze względu na braki lekarzy posiadających specjalizację wymaganą dla lekarzy systemu oraz koszty ich wynagrodzenia.

Rozporządzenie daje możliwość zastąpienia lekarzy przez inne osoby wykonujące zawód medyczny w systemie państwowego ratownictwa medycznego, a także przez samych ratowników z jednostek współpracujących z systemem.

Rozporządzenie wprowadza też nowy wzór zaświadczenia o uzyskaniu tytułu ratownika, uwzględniający sytuację, w której przystąpienie do egzaminu z kwalifikowanej pierwszej pomocy nie jest poprzedzone kursem. Dotyczy to osób zatrudnionych w jednostkach współpracujących z systemem, posiadających zaświadczenie, którego termin ważności upływa nie później niż na 3 miesiące od dnia egzaminu.

Zaświadczenie jest wydawane na okres 3 lat i po upływie tego okresu, osoby zatrudnione w tych jednostkach mają możliwość przystąpienia do egzaminu, celem odnowienia uprawnień, bez konieczności ponownego odbywania kursu.

Czytaj także: Medicover Polska jako pierwsza firma medyczna wdraża mojeID>>>

Obecnie obowiązujące rozporządzenie nie przewidywało odrębnego wzoru zaświadczenia dla tych osób. Obecnie uchylono obowiązek wyposażenia sali ćwiczeń w szynę wyciągową, gdyż nie jest ona używana w trakcie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy i nie jest na wyposażeniu jednostek współpracujących z systemem.

Doprecyzowano zakres danych dotyczących dokumentacji prowadzonej przez organizatorów kursu. Umożliwi to weryfikację zgodności informacji podawanych przez podmiot prowadzący kurs ze stanem rzeczywistym, na użytek kontroli prowadzonej przez wojewodę oraz uporządkuje prowadzoną dokumentację.

Umożliwiono również prowadzenie zajęć przez lekarzy systemu, pielęgniarki systemu oraz ratowników medycznych wykonujących zawód we wszystkich jednostkach systemu PRM. Dotychczas taka możliwość dotyczyła tylko osób wykonujących zawód w zespołach ratownictwa medycznego, a pozbawione jej były osoby wykonujące zawód w szpitalnych oddziałach ratunkowych.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 3 grudnia 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 16 grudnia 2019 roku (poz. 2408).

Przeczytaj teraz

Powstanie rejestr endoprotezoplastyk

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 16.12.2019

31 grudnia 2019 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie rejestru endoprotezoplastyk, które określa sposób prowadzenia tego rejestru oraz podmioty zobowiązane do przekazywania do niego danych.

Rejestr będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dane do rejestru będą przekazywane za pośrednictwem dedykowanego systemu teleinformatycznego.

Dane do rejestru, zgodnie z rozporządzeniem, będą zobowiązane przekazywać placówki wykonujące usługi w zakresie endoprotezoplastyki łokcia, barku, nadgarstka, stawu skokowo-goleniowego, kolana, stawu biodrowego, drobnych stawów w obrębie dłoni lub stopy, a także oferujące zabiegi operacyjne rewizyjne, w szczególności z powodu aseptycznego obluzowania lub z towarzyszącym złamaniem okołoprotezowym oraz zabiegi operacyjne rewizyjne w przypadkach infekcji wokół protezy.

Czytaj także: Rynek usług medycznych jest wymagający>>>

Rejestr będzie także zawierał dane o zabiegach resekcyjnych zmian nowotworowych lub guzowatych z endoprotezoplastyką, zabiegach rewizyjnych z użyciem protez poresekcyjnych, zabiegi wszczepienia implantów czasowych uwalniających antybiotyki w leczeniu infekcji okołoprotezowych, zabiegach artroplastyki nadgarstka/śródręcza (wszczep), śródręczno-paliczkową lub międzypaliczkową (wszczep), a także całkowite rewizje po artroplastykach stawów.

W rejestrze znajdą się dane pacjentów, zarówno dane osobowe jak i dane dotyczące procesu leczenia.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie rejestru endoprotezoplastyk zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 16 grudnia 2019 roku (poz. 2409).

Przeczytaj teraz

CMP modernizuje placówkę na Ursynowie

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 13.12.2019

Sieć placówek ambulatoryjnych CMP rozbudowuje i modernizuje centrum medyczne zlokalizowane na warszawskim Ursynowie. W wyniku inwestycji, która trwa od października 2019, powierzchnia przychodni zwiększyła się o prawie 270 mkw.

Powiększenie nastąpiło poprzez zagospodarowanie nowej części budynku, w której dotychczas mieściła się szkoła językowa. Powstało tam 8 gabinetów, w tym 6 gabinetów lekarskich, punkt pobrań oraz gabinet zabiegowy. Przygotowany został także pokój socjalny oraz oddzielna szatnia dla pracowników. Nowa część została już oddana do użytku.

Cały oddział zajmuje teraz powierzchnię 500 mkw i posiada 14 gabinetów lekarskich, punkt szczepień dzieci oraz gabinet zabiegowy.

W ramach drugiego etapu inwestycji zostanie przeprowadzony remont dotychczas działającej części. Odnowione zostaną wszystkie gabinety oraz zmodernizowana zostanie rejestracja pacjentów. Oddana zostanie do użytku także nowa część dla „dzieci zdrowych”.

Zakończenie wszystkich prac remontowych przewidziane jest na przełom stycznia – lutego 2020 roku.

Oddział CMP Ursynów działa od 2011 roku, zlokalizowany jest przy ulicy Ciszewskiego 15.

Można tutaj skorzystać z konsultacji lekarzy POZ, lekarzy specjalistów, a także z badań laboratoryjnych.

Czytaj także: Medicover Polska jako pierwsza firma medyczna wdraża mojeID>>>

W Warszawie CMP prowadzi dziewięć przychodni, oprócz placówki na Ursynowie są to: CMP Chmielna (w centrum przy ulicy Chmielnej), CMP Białołęka (przy ulicy Berensona 11), CMP Ochota (przy ulicy Grójeckiej 132),  CMP Wola (przy ulicy Jana Kazimierza 64), CMP Mariańska (przy ulicy Mariańskiej), CMP Żoliborz (przy ulicy Elbląskiej), CMP Wilanów oraz najnowsza działająca od września 2019 roku – CMP Gocław (przy ulicy Nagórskiego).

CMP prowadzi także dwie placówki w Piasecznie, a także przychodnie w Józefosławiu i Łomiankach.

Przeczytaj teraz

Szpital Bonifratrów realizuje program lekowy

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 13.12.2019

Szpital Zakonu Bonifratrów w Łodzi realizuje program lekowy dotyczący leczenia wysiękowego zwyrodnienia plamki żółtej, finansowany przez NFZ. Szpital leczy w ramach programu prawie 800 pacjentów, najwięcej w Polsce.

Pacjent, który zjawia się w placówce ze skierowaniem od okulisty, przechodzi badanie weryfikujące. Następnie szpital przesyła badania do oceny przez specjalną, zewnętrzną komisję lekarską, kwalifikującą do leczenia. Jeśli decyzja komisji jest pozytywna szybko rozpoczyna się bezpłatna terapia.

– Czas ma tu ogromne znaczenie, ponieważ wysiękowe zwyrodnienie plamki żółtej to groźna choroba, która może prowadzić do znacznego nieodwracalnego upośledzenia widzenia i ma szybki, czasem gwałtowny przebieg – dlatego tak ważne jest natychmiastowe wdrożenie leczenia – mówi dr Piotr Gozdek, ordynator Oddziału Okulistycznego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów. – Komisja jest potrzebna, żeby potwierdzić rozpoznanie i wszystkie kryteria umożliwiające włączenie pacjenta do leczenia.

Uczestnictwo w programie lekowym gwarantuje objęcie kompleksowym leczeniem i dożywotnią opieką okulistyczną w placówce, w której pacjent miał leczone wysiękowe zwyrodnienie plamki żółtej. Chory ma pewność, że o niczym nie zapomni – szpital przejmuje na siebie planowanie wizyt kontrolnych, których jest minimum 6 w roku.

Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem (AMD, age-related macular degeneration) to nieuleczalna choroba, która dotyka głównie mieszkańców krajów wysoko rozwiniętych i jest najczęstszą przyczyną utraty wzroku.W Polsce na AMD cierpi ponad 1,2 miliona osób.

Czytaj także: Medicover Polska jako pierwsza firma medyczna wdraża mojeID>>>

Szpital Bonifratrów w Łodzi posiada 166 łóżek na oddziałach: wewnętrznym, chirurgii ogólnej, ortopedycznym , okulistycznym, medycyny paliatywnej oraz anestezjologii i intensywnej terapii. Przy szpitalu działa poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, poradnie specjalistyczne, zespół rehabilitacji leczniczej oraz pracownie diagnostyczne.

Placówka jest jednym z 4 bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe zlokalizowane są w Krakowie, Katowicach oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie oraz hospicjum i poradnię medycyny paliatywnej we Wrocławiu. W całej Europie Zakon Bonifratrów prowadzi kilkadziesiąt placówek medycznych.

Przeczytaj teraz

Zielona Góra: operacje zaćmy w Klinice Wiśniowa

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 13.12.2019

Klinika Wiśniowa z Zielonej Góry rozszerzyła zakres oferowanych usług o operacje okulistyczne w zakresie leczenia zaćmy. Zabiegi są refundowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wykonywane są w warunkach ambulatoryjnych, w jednodniowym oddziale okulistycznym, działającym w placówce.

W roku 2019 w klinice otwarty został także nowy gabinet ginekologiczno-położniczy.

Klinika Wiśniowa prowadzi specjalistyczne poradnie, oferujące konsultacje w kilkunastu dziedzinach. Placówka jest Ośrodkiem Leczenia Kamicy Moczowej u Dzieci, prowadzi między innymi Pracownię Badań Czynnościowych Dróg Moczowych. Działa tutaj pracownia endoskopii oraz pracownia USG.

Klinika posiada także oddziały jednodniowe, które oferują zabiegi w zakresie urologii, urologii dziecięcej, chirurgii, ortopedii, laryngologii oraz chirurgii plastycznej.

Placówka uczestniczy także w programie Ministerstwa Zdrowia ,,Bezpłatne Badania Przesiewowe dla Wczesnego Wykrywania Raka Jelita Grubego” dla osób między 50 a 65 rokiem życia. Już po raz trzeci realizuje także Program Miejski ,,Wczesna Profilaktyka Wad Postawy Niemowląt między 1 a 6 miesiącem życia” dla dzieci zamieszkałych na terenie Zielonej Góry.

Czytaj także: Nowy mammograf w Centrum Medycznym Aldemed>>>

Świadczenia oferowane przez Klinikę są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

Klinika Wiśniowa rozpoczęła działalność w czerwcu 1999 roku jako Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nieoperacyjnego Kruszenia Kamieni Nerkowych. Placówka później działała jako Centrum Medyczne Urolog, a od lutego 2017 roku funkcjonuje pod obecną nazwą.

Placówka działa przy ulicy Anieli Krzywoń 2. Jest prowadzona przez Specjalistyczne Centrum Medyczne Urolog spółka jawna.

Przeczytaj teraz

Kielce: medycyna estetyczna w CM Artmedik

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 13.12.2019

Świętokrzyskie Centrum Medyczne Artmedik, działające w Kielcach, rozszerzyło zakres oferowanych usług o medycynę estetyczną. Nowy gabinet oferuje szereg zabiegów, między innymi z użyciem botoksu czy kwasu hialuronowego, które poprzedzone są bezpłatną konsultacją lekarską.

Świętokrzyskie Centrum Medyczne Artmedik powstało w 2017 roku, zlokalizowane jest w dawnym budynku SHL (Zakładów Wyborów Metalowych) przy ulicy Robotniczej 1.

W placówce działają poradnie specjalistyczne, można tutaj także skorzystać z usług lekarza rodzinnego i pediatry w poradni podstawowej opieki zdrowotnej, a także z badań z zakresu medycyny pracy oraz z konsultacji psychiatry.

Czytaj także: Projekt Uśmiech Centrum Dentystyczne dołącza do Grupy Lux Med>>>

Dostępne są świadczenia w zakresie fizjoterapii, a także diagnostyka – laboratoryjna oraz obrazowa. Przy ulicy Robotniczej 1 działa centrum diagnostyczne, które oferuje badania RTG, USG, badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

W planach jest otwarcie kolejnych poradni specjalistycznych, między innymi poradni medycyny sportowej oraz pracowni endoskopowej.

Placówkę prowadzi spółka Artmedik, która od 2008 roku zarządza szpitalem w Jędrzejowie, posiadającym 9 oddziałów i ponad 20 poradni specjalistycznych. Artmedik prowadzi także Szpital Św. Aleksandra w Kielcach, liczący 5 oddziałów i 5 poradni specjalistycznych, zlokalizowany przy ulicy Kościuszki.

Artmedik prowadzi także Laboratorium Biomechaniki, Medyczne Zaplecze Badawcze i sieć aptek Plus.

Prezesem Armedik spółki z o.o. jest Rafał Chaiński.

Przeczytaj teraz

Będą nowe czynniki narażenia zdrowia w miejscu pracy

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 13.12.2019

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia dodaje nowe czynniki narażenia zdrowia pracowników występujące w miejscu pracy – prace związane z narażeniem na pył drewna i prace związane z narażeniem na krzemionkę krystaliczną w formie pyłu respirabilnego wytwarzaną w trakcie procesu pracy.

Wśród nowych czynników znajdą się także  prace związane z narażeniem przez skórę na działanie olejów mineralnych użytych wcześniej w silnikach spalinowych wewnętrznego spalania w celu smarowania i schładzania części ruchomych silnika oraz prace związane z narażeniem na spaliny emitowane z silników Diesla.

W związku z rozszerzeniem katalogu czynników narażeni przedsiębiorcy będą zobligowani do wykonywania pomiarów tych czynników, jeżeli występują one na stanowiskach pracy.

Czytaj także: Model medycyny pracy trzeba zmodyfikować>>>

W projekcie rozporządzenia zrezygnowano z określenia narażenia na pyły drewna twardego z uwagi na fakt, że według Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem, pyły drewna niezależnie od twardości należą do grupy 1, tzn. substancji o udowodnionym działaniu rakotwórczym na ludzi.

W związku z tym wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) dotyczy ogólnie wszystkich pyłów drewna, a nie tylko pyłów drewna twardego.

Projekt rozporządzenia został opracowany w związku z koniecznością wdrożenia do prawa krajowego postanowień zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2398 z dnia 12 grudnia 2017 oraz w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 roku.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 11 grudnia 2019 roku.

Uwagi do projektu można zgłaszać w ciągu 21 dni.

Przeczytaj teraz

Będą zmiany w wystawianiu recept na środki psychotropowe

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 13.12.2019

Projekt rozporządzenie ministra zdrowia  w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje zmienia zasady wystawiania recept na te produkty.

Obecnie obowiązujące przepisy dopuszczają w przypadku recepty wystawionej na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P przepisanie takiej ilości środka, który nie przekracza zapotrzebowania na maksymalnie 90 dni stosowania.

Natomiast w przypadku preparatów zawierających środki odurzające grupy II-N lub substancje psychotropowe grupy III-P i IV-P maksymalna ilość produktu możliwa do przepisania pacjentowi może odpowiadać 360-dniowemu okresowi stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania.

Projekt rozporządzenie proponuje, aby także w przypadku tych środków stosowana była zasada przepisywania dawki na maksymalnie 90 dni stosowania.

W uzasadnieniu do projektu podkreślono, że przepisanie pacjentowi produktu leczniczego na podstawie recepty elektronicznej na 360 dni, nawet pod warunkiem, że jednorazowo można wydać ilość leku na maksymalnie 180 dni stosowania, jest niebezpieczne od strony terapeutycznej. Poza tym każdy lekarz może wystawić receptę elektroniczną na takie produkty lecznicze i lekarze nie mają wglądu do terapii stosowanych przez innych lekarzy, co zwiększa ryzyko nadużywania środków odurzających i substancji psychotropowych przez pacjentów.

W związku z wątpliwościami interpretacyjnymi proponuje się także doprecyzowanie, że recepty na preparaty zawierające środki odurzające inne niż grupy I-N lub substancje psychotropowe inne niż grupy II-P mogą być wystawiane z naniesioną na nich datą realizacji „od dnia”.

Czytaj także: Medicover Polska jako pierwsza firma medyczna wdraża mojeID>>>

Podział środków psychotropowych wynika z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie z którą substancje te dzieli się na grupy I-P, II-P, III-P i IV-P w zależności od stopnia ryzyka powstania uzależnienia w przypadku używania ich w celach innych niż medyczne oraz zakresu ich stosowania w celach medycznych.

Zgodnie ustawą środki odurzające grup I-N i II-N oraz substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P mogą być używane wyłącznie w celach medycznych, przemysłowych lub prowadzenia badań. Z kolei substancje psychotropowe grupy I-P mogą być używane wyłącznie w celu prowadzenia badań, a środki odurzające grupy IV-N wyłącznie w celu prowadzenia badań oraz w lecznictwie zwierząt.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 13 grudnia 2019 roku .

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30 dni.

Przeczytaj teraz

Od 1 stycznia 2020 e-recepta ważna przez rok

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 13.12.2019

1 stycznia 2020 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia, zgodnie z którym recepta w postaci elektronicznej będzie mogła być realizowana przez 365 dni od wystawienia.

W przypadku nieoznaczenia terminu realizacji recepty nie będzie mogła być zrealizowana po upływie 30 dni od daty jej wystawienia lub od naniesionej na niej daty realizacji „od dnia”.

Realizacja recept wystawionych przed 1 stycznia 2020 będzie się odbywała na dotychczasowych zasadach.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 6 grudnia 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie recept zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 12 grudnia 2019 roku (poz. 2395).

Czytaj także: Medicover Polska jako pierwsza firma medyczna wdraża mojeID>>>

Przeczytaj teraz

Dom Lekarski oddaje kontrolę nad szpitalem w Gryfinie

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 11.12.2019

Dom Lekarski S.A. zmniejszy udział w spółce Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o. z 67,82 procenta do 48,70 procenta. Nastąpi to w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia nowo utworzonych udziałów przez powiat gryfiński.

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi z kwoty 4.202.500 zł do 5.852.500 zł. Powiat gryfiński obejmie 660 nowych udziałów.

Dotychczas Dom Lekarski posiadał 1140 udziałów, spośród wszystkich 1681. Po zmianie będzie to również 1140 udziałów, ale spośród wszystkich 2341.

Podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie podjęto uchwałę w sprawie zmiany umowy spółki, zgodnie z którą powiatowi gryfińskiemu będzie przysługiwało osobiste prawo powoływania i odwoływania prezesa zarządu spółki. Pozostali członkowie zarządu będą powoływani i odwoływani uchwałą Rady Nadzorczej.

Natomiast spółka Dom Lekarski będzie miała osobiste prawo powoływania jednego członka Rady Nadzorczej, a powiat gryfiński – osobiste prawo powoływania dwóch pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym przewodniczącego.

Czytaj także: Rynek usług medycznych jest wymagający>>>

Dom Lekarski SA prowadzi też w Szczecinie centra medyczne, zlokalizowane w Centrum Handlowym Turzyn, w biurowcu Piastów Office Center oraz w Outlet Park Szczecin przy ulicy Struga.

Centrum prowadzi też przychodnię w Szczecinie przy ulicy Rydla oraz Centrum Zabiegowe przy ulicy Gombrowicza 23a. Zarządza oddziałem w szpitalu MSW w Szczecinie. W szczecińskim szpitalu wykonywane są zabiegi operacyjne z zakresu okulistyki, ortopedii i chirurgii ręki oraz chirurgii plastycznej.

Przeczytaj teraz

Corten Medic przejął placówkę w Kielcach

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 9.12.2019

Centrum Medyczne Corten Medic pod koniec listopada przejęło Centrum Implantologii MedikaDent z Kielc. Placówka oferuje świadczenia w zakresie implantologii, chirurgii stomatologicznej oraz medycyny estetycznej.

Wśród usług oferowanych przez centrum jest także ortodoncja, protetyka, kosmetologia i stomatologia dziecięca. Działają tutaj gabinety – laryngologiczny i logopedyczny.

MedicaDent zlokalizowana jest przy Alei Legionów 3/7. Była prowadzona przed dwie współwłaścicielki, od których CortenMedic kupił 100 procent udziałów.

Corten Medic systematycznie rozszerza działalność w zakresie stomatologii. W październiku 2019 otworzył szkolny gabinet stomatologiczny w Pruszkowie i planuje otwieranie kolejnych placówek.

Corten Medic realizuje także świadczenia stomatologiczne w dentobusach na terenie województw – mazowieckiego i świętokrzyskiego.

Czytaj także: Medicover Stomatologia inwestuje w klinikę ortodontyczną>>>

Corten Medic prowadzi placówki w Radomiu- przy ulicy Beliny Prażmowskiego 33a, a także w Warszawie- przy ulicach Modzelewskiego 58, Makolągwy 21, Kijowskiej 1, Krakowskie Przedmieście 24/26, Etiudy Rewolucyjnej 48, Belgradzkiej 4/U10 oraz Pasaż Ursynowski 9.

Placówki Corten Medic oferują usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz konsultacje specjalistyczne (między innymi w zakresie ginekologii, onkologii, kardiologii czy okulistyki), a także rehabilitację i stomatologię.

Pod koniec 2017 roku Corten Medic otworzył nową salę zabiegową w placówce w Radomiu. Placówka ta oferuje zabiegi okulistyczne dla pacjentów z zaćmą, astygmatyzmem i towarzyszącymi wadami wzroku.

Usługi oferowane przez placówki Corten Medic są zarówno komercyjne jak i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Właścicielem Corten Medic jest Tomasz Sikora.

Przeczytaj teraz

Sztuczna inteligencja i analiza danych usprawnią usługi medyczne

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 9.12.2019

Nowoczesna opieka zdrowotna opiera się na cyfryzacji, digitalizacji oraz skutecznej analizie danych. Według raportu firmy doradczej Deloitte „Winning in the future of Medtech”, aby ulepszyć spektrum świadczonych usług, rynek medtech powinien przejść od stopniowego udoskonalenia urządzeń medycznych do wykorzystania technologii na różnych szczeblach organizacji.

Z raportu wynika, że choć wiele firm z sektora medycznego jest dobrze przygotowanych do zaspokajania zdrowotnych potrzeb klientów w erze cyfrowej, to będą w tym zakresie potrzebować wsparcia. Nawiązanie partnerstwa z uczestnikami rynku technologicznego będzie jednym z warunków utrzymania przez nich konkurencyjności.

– Firmy technologiczne już dziś odgrywają dużą rolę w rozwoju sektora medycznego. Ich zdolność do gromadzenia, przechowywania oraz analizowania ogromnych ilości danych zdrowotnych nie tylko usprawnia obsługę pacjenta, lecz też wpływa na rentowność opieki medycznej. Dodatkowo, technologie pozwalają klientom kontrolować ich stan fizyczny i konsultować go ze specjalistami w dogodny dla nich sposób. Z nawiązania tego typu partnerstwa korzyści będą czerpać obie strony – zarówno sektor medyczny, jak i firmy technologiczne – mówi Maciej Dalecki, dyrektor w Dziale Doradztwa Finansowego, Deloitte.

Firmy medtech szczególną uwagę zwracają na rozwój sprzętu medycznego. Według ekspertów Deloitte, w ciągu najbliższych lat dane zebrane z tych urządzeń będą bardziej wartościowe niż samo wyposażenie.

Czytaj także: Telemedycyna – narzędzie do zarządzania zdrowiem>>>

Zdolność do wykorzystania uzyskanych informacji stanie się czynnikiem wyróżniającym firmy medyczne na tle konkurencji. Umiejętne zarządzanie danymi pozwoli nie tylko poprawić samopoczucie pacjentów, przewidzieć ich problemy zdrowotne, lecz także wspomóc w zmianie zachowań, które już dzisiaj mają wpływ na ich zdrowie.

– Zamiast koncentrować się wyłącznie na tym, jak skutecznie leczyć choroby, sektor medyczny skupi się w przyszłości przede wszystkim na ich diagnozowaniu na jak najwcześniejszym etapie. Medycynę przyszłości zdefiniują technologie ery cyfrowej takie jak sztuczna inteligencja i wirtualna rzeczywistość, a także coraz większa ilość możliwych do pozyskania danych oraz współpraca z firmami technologicznymi spoza branży zdrowotnej – mówi Maciej Dalecki.

Sektor ochrony zdrowia czekają zmiany. Eksperci Deloitte przewidują, że technologie zrewolucjonizują branżę medyczną w trzech obszarach: zarządzaniu danymi, zapewnieniu dobrego samopoczucia i w upowszechnieniu dostępu do opieki zdrowotnej. Pozyskiwane dane będą pochodziły z różnych źródeł i w przyszłości mogą posłużyć do wypracowania narzędzi analitycznych, które ułatwią proces decyzyjny podczas leczenia. Sukces natomiast odniosą te organizacje, które zapewnią dobre samopoczucie i należytą opiekę poprzez zastosowanie nowoczesnych urządzeń ze specjalnym oprogramowaniem do zbierania i analizy danych.

Innowacyjność jest jednym z warunków utrzymania konkurencyjności firm medycznych. Wraz ze wzrostem popularności działań profilaktycznych w opiece zdrowotnej rola technologii w tym sektorze będzie się zmieniać.

W ramach badania aż 80 procent ankietowanych ekspertów z rynku medycznego, technologicznego, startupów zadeklarowało, że znaczący wkład w rozwój medycyny przyszłości wniesie sztuczna inteligencja (AI), robotyka – 53 procent i nanotechnologia – 47 procent.

Czytaj także: Telemedycyna – element efektywnej opieki nad pacjentem>>>

Przy wdrażaniu nowych mechanizmów organizacje te będą jednak potrzebowały pomocy ze strony inwestorów na rynku technologii konsumenckich (consumer tech). Połączenie wiedzy specjalistycznej w zakresie danych i sztucznej inteligencji, jaką posiadają te firmy, ze zdolnością organizacji medtech do opracowywania aplikacji i algorytmów medycznych mogą stworzyć potężną ofertę, która poprawi pakiet medyczny. Takie firmy jak Google, Apple, Amazon czy Microsoft są coraz lepiej przygotowane do wdrażania innowacyjnych rozwiązań obarczonych niskim ryzykiem dla pacjentów (np. urządzenia wearables, czyli odzież z funkcją pomiarową). Stanowią one obecnie 35 procent wszystkich urządzeń medtech, oferując korzyści w zakresie gromadzenia, przechowywania i analizy danych.

Firmy z sektora medtech prawdopodobnie odegrają znaczącą rolę w redukcji kosztów leczenia, optymalizacji pracy chirurgów i poprawie wyników leczenia. Zdaniem 72 procent badanych, aby zmaksymalizować swój wpływ na całokształt świadczonych usług, firmy z tego obszaru powinny oferować zdalne monitorowanie pacjentów. Z kolei 67 procent uważa, że wiodącą rolę pełnić będzie przechowywanie i integracja uzyskanych danych. To z kolei umożliwi lekarzom podjęcie świadomych decyzji dotyczących zdrowia badanych. Ponadto, 45 procent osób stwierdziło, że firmy z sektora medycznego mogą pomóc w osiąganiu lepszych wyników poprzez poprawę wydajności klinicznej.

– Zdalne monitorowanie mogłoby dostarczać ostrzeżeń i aktualizacji stanu zdrowia zespołowi opieki zdrowotnej, tym samym zapobiegając postępowi chorób. Zintegrowane dane natomiast mogą pomóc lekarzom w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. Z poprawą wydajności wiążą się zaś możliwości wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w szkoleniu lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia. Wszystko to wniesie swój wkład w zbudowanie medycyny przyszłości – mówi Tomasz Borowy, dyrektor w Dziale Konsultingu, Deloitte.

Firmy z sektora medtech powinny zastanowić się również nad rolą, jaką chciałyby odgrywać na rynku medycznym: dostawcy danych i platform, firmy świadczącej usługi zdrowotne, ośrodka opieki czy jednocześnie wszystkich trzech.

– W najbliższym czasie powinny one określić kierunki rozwoju, które będą kontynuować. Należą do nich inwestycje w infrastrukturę danych i technologię, budowa potencjału analitycznego i sztucznej inteligencji, rozwój rozwiązań z zakresu zdalnego monitorowania, nawiązanie partnerstwa strategicznego z dostawcami usług oraz lepszego zrozumienia potrzeb klientów. Niezależnie od ścieżki rozwoju, wiele opcji opiera się na możliwości generowania i analizy danych. To z kolei zapewni im partnerstwo z firmami consumer tech, które dysponują zarówno wiedzą technologiczną, jak i zrozumieniem potrzeb konsumenckich – podsumowuje Krzysztof Wilk, partner associate w Dziale Doradztwa Podatkowego, Deloitte.

Przeczytaj teraz

Konsultacje w sprawie ustawy o zawodzie ratownika medycznego

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 9.12.2019

Do konsultacji trafił po raz kolejny projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych. Wprowadza on przepisy, które regulują w sposób kompleksowy wykonywanie zawodu ratownika medycznego oraz tworzą ramy prawne dla działania samorządu ratowników medycznych oraz zasad ich odpowiedzialności zawodowej.

Zawód ratownika medycznego należy do zawodów zaufania publicznego, a jego wykonywanie posiada znamiona realizowania misji społecznej w newralgicznym obszarze gwarantowanego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawa do ochrony zdrowia. Szczególny charakter zawodu ratownika medycznego wynika ze znacznego udziału w procesie jego wykonywania podejmowania kwalifikowanych medycznych czynności ratunkowych wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zawód ten wiąże się z samodzielnością i niezależnością w wykonywaniu niejednokrotnie złożonych czynności, wymaga posiadania wysokich specjalistycznych kwalifikacji zawodowych oraz zakłada dostęp do tzw. danych wrażliwych osób trzecich – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Projektowane regulacje zakładają, że zawód ratownika medycznego będzie mogła wykonywać osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu, wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania tego zawodu i złożyła oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że władam językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu ratownika medycznego” oraz spełnia także inne wymagania.

Dotyczą one rozpoczęcia przed 1 października 2019 roku studiów wyższych na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra na tym kierunku (specjalności) lub rozpoczęcie po 30 września 2019 roku studiów wyższych na kierunku ratownictwo medyczne i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata oraz złożenie z wynikiem pozytywnym Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego (PERM).

Czytaj także: Rynek usług medycznych jest wymagający>>>

Według projektu ustawy ratownikiem będzie mogła być także osoba, która rozpoczęła przed 1 marca 2013 roku naukę w publicznej szkole policealnej lub niepublicznej szkole policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownik medyczny albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie ratownik medyczny, lub posiada dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) uznany za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w RP.

Będzie to mogła być także osoba, która posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego nabyte w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznane w RP.

PERM będzie organizowany przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.

Ustawa określa także, na czym polegać będzie wykonywanie zawodu ratownika medycznego, a także jakie rodzaje działalności będą uznawane za równoważne z wykonywaniem zawodu ratownika medycznego.

Zgodnie z projektowanymi regulacjami istotne będzie, aby ratownik medyczny dysponował aktualną wiedzą i umiejętnościami praktycznymi. Jeżeli ratownik medyczny nie będzie realizował świadczeń zdrowotnych przez okres dłuższy niż 5 lat łącznie w okresie ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć wykonywanie zawodu. będzie obowiązany do odbycia przeszkolenia.

Ustawa określa również prawa i obowiązki ratowników, w tym między innymi prawo do wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz obowiązek wykonywania zleceń z dokumentacji medycznej  i dokumentowania świadczeń zdrowotnych w karcie indywidualnej ratownika medycznego.

Czytaj także: Lean Management sposobem na niedobór lekarzy i pielęgniarek>>>

Nowym rozwiązaniem w zakresie doskonalenia zawodowego będzie wprowadzenie urlopu szkoleniowego dla pracownika wykonującego zawód ratownika medycznego w wymiarze 6 dni roboczych rocznie, płatnego według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego przyznawać będzie Krajowa Rada Ratowników Medycznych, która będzie prowadziła również rejestr przedstawicieli tego zawodu w systemie teleinformatycznym.

Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, co pozwali adresatom jej norm odpowiednio się przygotować.

Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych został opublikowany  na stronie Rządowego Centrum Legislacji 9 grudnia 2019 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30-tu dni.

Przeczytaj teraz

Dom Lekarski wprowadził cyfrowe potwierdzanie tożsamości

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 8.12.2019

Pacjenci placówek  należących do spółki Dom Lekarski ze Szczecina mogą potwierdzać swoją tożsamość za pomocą dokumentu elektronicznego, okazywanego na ekranie urządzenia mobilnego.

Pacjenci mogą wylegitymować się usługą mTożsamość, mLegitymacja studencka, mLegitymacja szkolna, które w takim przypadku stają się elektronicznym odpowiednikiem dowodu osobistego, legitymacji studenckiej oraz legitymacji uczniowskiej  na urządzeniu mobilnym (legitymacja szkolna może być okazana przez osobę, która nie ukończyła 18. roku życia).

Potwierdzanie tożsamości za pomocą dokumentu elektronicznego jest możliwe na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Czytaj także: Medicover Polska liderem e-zdrowia>>>

Dom Lekarski SA działa od 17 lat, świadczy usługi głównie z zakresu okulistyki i ortopedii. Spółka prowadzi w Szczecinie centra medyczne, zlokalizowane w Centrum Handlowym Turzyn, w biurowcu Piastów Office Center oraz w Outlet Park Szczecin przy ulicy Struga.

Centrum prowadzi też przychodnię w Szczecinie przy ulicy Rydla oraz Centrum Zabiegowe przy ulicy Gombrowicza 23a. Zarządza oddziałem w szpitalu MSW w Szczecinie. W szczecińskim szpitalu wykonywane są zabiegi operacyjne z zakresu okulistyki, ortopedii i chirurgii ręki oraz chirurgii plastycznej.

Spółka prowadzi także szpital w Gryfinie, ale negocjuje sprzedaż udziałów w spółce innemu podmiotowi.

Przeczytaj teraz

E-urazówka – nowa usługa w Szpitalu Św. Wojciecha

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 8.12.2019

Szpital Św. Wojciecha z Poznania wprowadził nową usługę – e-urazówkę, która pomaga on-line zdiagnozować problem, z którym zgłasza się pacjent. Polega na wypełnianiu specjalnego formularza na stronie internetowej szpitala.

Pacjent, odpowiadając na pytania formularza, określa, w jaki sposób powstała jego dolegliwości (jaki był rodzaj urazu), jakiej części ciała dotyczy i jakie występują objawy.

Pracownicy szpitala, po przeanalizowaniu odpowiedzi kontaktują się z pacjentem i proponują termin wizyty u wybranego specjalisty.

Czytaj także: Telemedycyna – narzędzie do zarządzania zdrowiem>>>

Świadczenia oferowane przez placówkę są komercyjne.

Szpital działa od stycznia 2016 roku i specjalizuje się w zabiegach z zakresu laryngologii, ortopedii, chirurgii ogólnej i naczyniowej, neurochirurgii, okulistyki, urologii i ginekologii.

Wyposażony jest w 2-salowy blok operacyjny i 2-salowy blok endoskopowy. W placówce oferowane są także badania diagnostyczne – obrazowe, laboratoryjnej i endoskopowe. Posiada 21 łóżek dla pacjentów.

Placówka, zlokalizowana przy ulicy Bolesława Krzywoustego, prowadzona jest przez Wielkopolskie Centrum Medyczne sp. z o.o. s.k.a. Zarząd spółki z o.o. tworzą: Błażej Mrugalski, prezes zarządu oraz Mariusz Szymyślik, członek zarządu.

Przeczytaj teraz

CM Karpacz: nowa poradnia specjalistyczna

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 8.12.2019

Centrum Medyczne Karpacz otworzyło nową poradnię, specjalizującą się w chirurgii ogólnej i proktologii. Poradnia działa w Szpitalu Zarzecze, prowadzonym przez Centrum, przy ulicy Myśliwskiej 13, oferuje konsultacje komercyjne.

W poradni można uzyskać porady w zakresie chorób końcowego odcinka przewodu pokarmowego oraz chirurgii ogólnej, kwalifikacje do planowanych zabiegów operacyjnych i zabiegi z zakresu chirurgii małej.

Czytaj także: Rynek usług medycznych jest wymagający>>>

Centrum Medyczne Karpacz jest ośrodkiem leczącym mukowiscydozę u dzieci i dorosłych. Rozwija także inne specjalizacje, takie jak rehabilitacja pulmonologiczna, kardiologiczna i ogólnoustrojowa, okulistyka. Posiada pracownię diagnostyki endoskopowej.

Prowadzi oddziały – rehabilitacji pulmonologicznej, rehabilitacji kardiologicznej, rehabilitacji ogólnoustrojowej, alergologii, pulmonologii dorosłych oraz pulmonologii dziecięcej.

Centrum prowadzi placówkę Okulistyka Wzrok przy ulicy Konstytucji 3 Maja 71 w Karpaczu, a także Poradnie Medicta, w Jeleniej Górze przy ulicy Wolności 140, poradnie podstawowej opieki zdrowotnej w Karpaczu i Jeleniej Górze oraz poradnię mukowiscydozy i poradnię pulmonologii dziecięcej i alergologii we Wrocławiu (w Centrum Medycznym Artemed).

Placówki prowadzi Centrum Medyczne Karpacz S.A., spółka prywatnych akcjonariuszy, której prezesem jest Marzena Burnos Gąszczyk.

Przeczytaj teraz
Porno Gratuit Porno Français Adulte XXX Brazzers Porn College Girls Film érotique Hard Porn Inceste Famille Porno Japonais Asiatique Jeunes Filles Porno Latin Brown Femmes Porn Mobile Porn Russe Porn Stars Porno Arabe Turc Porno caché Porno de qualité HD Porno Gratuit Porno Mature de Milf Porno Noir Regarder Porn Relations Lesbiennes Secrétaire de Bureau Porn Sexe en Groupe Sexe Gay Sexe Oral Vidéo Amateur Vidéo Anal