Raport: seniorzy dbają o zdrowie i kondycję

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.01.2023

Z raportu ”Dojrzali konsumenci w Polsce” ARC Rynek i Opinia wynika, że 44 procent seniorów uważa, że ich stan zdrowia jest dobry lub bardzo dobry. Najlepiej oceniają go kobiety, młodsi seniorzy oraz seniorzy z wyższym wykształceniem. Natomiast starsi mężczyźni odwiedzają najczęściej lekarzy. Korzystanie z prywatnej opieki zdrowotnej to głównie domena młodszych seniorek, mieszkańców większych miast i osób z wyższym wykształceniem.

Raport pokazuje także, że kobiety i najstarsi seniorzy częściej używają suplementów diety i unikają używek, a mężczyźni i młodsi seniorzy z większych miast – uprawiają sport.

Dla seniorów zdrowie jest jednym z najważniejszych aspektów ich życia, ponieważ dobry stan zdrowia jest czymś, co może zapewnić im niezależność, którą sobie cenią. Dzięki dobrej kondycji i samopoczuciu są również w stanie dotrzymywać kroku swoim bliskim.

44 procent dojrzałych Polaków ocenia swój stan zdrowia jako dobry lub bardzo dobry. Odsetek osób oceniających swój stan zdrowia jako zły lub bardzo zły jest ponad dwukrotnie mniejszy (19 procent). Najlepiej swój stan zdrowia oceniają seniorzy w wieku od 65 do 69 lat oraz ci z wykształceniem wyższym.

Zdrowy styl życia to dla seniorów odpowiednia dieta i ruch na świeżym powietrzu. Seniorzy starają się zdrowo odżywiać a także zachowywać umiarkowaną aktywność fizyczną. Prowadzenie zdrowego stylu życia deklarują najczęściej (93 procent) mieszkańcy małych miast (poniżej 20 tysięcy).

Diagnostyka: 600 tysięcy osób wykonało badania w ramach programu Profilaktyka 40 Plus

Co czwarty senior (26 procent) przyznaje, że regularnie uprawia sport. Odsetek ten jest wyższy wśród mieszkańców dużych miast (37 procent), a najniższy wśród osób po 75-tym roku życia (20 procent).

Zdrowe jedzenie to dla seniorów produkty o niskiej zawartości tłuszczu, świeże, bez cukru. Wyżej cenione są produkty przygotowywane samodzielnie w domu. Najczęściej zdrowe odżywianie deklarują osoby z grupy wiekowej powyżej 75 lat (85 procent) oraz z wykształceniem wyższym (84 procent).

Suplementy diety są stosowane regularnie przez co trzeciego seniora, częściej przez kobiety. Seniorzy podkreślają, że starają się w tym zakresie zachować umiar i stosować tylko to, co zalecają lekarze.

Respondenci korzystają głównie z publicznej opieki zdrowotnej. Jednak w sytuacjach, gdy dostępność pewnych usług medycznych jest ograniczona, korzystają także z prywatnych placówek medycznych. Wszyscy regularnie chodzą do lekarzy, a najczęściej starsi mężczyźni. Podstawową formą opieki zdrowotnej jest NFZ, zaś prywatna opieka traktowana jest jako ostatnia deska ratunku. Respondenci raczej nie posiadają abonamentów na prywatną opiekę medyczną, korzystają z takiej opieki w nagłych wypadkach, gdy nie są w stanie pozwolić sobie na czekanie w kolejce w ramach NFZ. Ten odsetek jest wyższy w przypadku kobiet i młodszych seniorów, osób z wyższym wykształceniem i mieszkańców średnich miast (50-100 tysięcy).

Przeczytaj teraz

Diagnostyka partnerem raportu dotyczącego wsparcia seniorów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.11.2022

Diagnostyka została partnerem drugiej edycji raportu “Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla seniorów w Polsce”, przygotowanego przez SeniorApp. Publikacja ma wyznaczyć główne obszary niespełnionych oczekiwań osób starszych i uwrażliwić społeczeństwo na ich problemy.

Raport powstał na bazie wyników badania, przeprowadzonego przez SeniorApp w lipcu i sierpniu 2022 roku. Odpowiedzi zbierano za pośrednictwem internetowych formularzy ankietowych, a także papierowych kwestionariuszy, dostarczonych między innymi do domów dziennego pobytu, ośrodków pomocy społecznej, klubów seniora i centrów inicjatyw międzypokoleniowych na terenie całego kraju.

Wyniki badania zostały skomentowane przez ekspertów, w gronie których znalazł się dr n. med. Tomasz Anyszek, pełnomocnik zarządu ds. medycyny laboratoryjnej Diagnostyki, a także lekarz internista i specjalista medycyny laboratoryjnej.

Tomasz Anyszek został także powołany do zespołu ekspertów do spraw opracowania programu kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych w ramach projektu “Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji opiekunów medycznych, odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju”.

Ekspert z Diagnostyki w zespole projektu REACT opiekun medyczny

Według danych GUS, aktualnie co czwarty Polak jest seniorem, a prognozuje się, że w 2050 roku osoby starsze będą stanowić 40 procent ogółu społeczeństwa.

Wydawcami Raportu są Fundacja SeniorApp oraz startup SeniorApp.

Fundacja SeniorApp jako organizacja społecznie odpowiedzialna tworzy programy mające na celu przełamywanie barier w dostępie do technologii dla osób wykluczonych, aby umożliwić im sprawne poruszanie się w świecie cyfrowym. Zespół Fundacji SeniorApp organizuje konsultacje i szkolenia z obsługi urządzeń mobilnych i bezpieczeństwa w sieci. Tworzy społeczność ludzi, którzy dzielą się swoim czasem i umiejętnościami, pomagając innym. Stale rozwija i dostosowuje działania do aktualnej sytuacji oraz pojawiających się potrzeb osób, które wymagają wsparcia i opieki.

SeniorApp to startup i twórca platformy, której celem jest przekraczanie barier technologicznych w łatwym i intuicyjnym systemie codziennej pomocy dla osób starszych i z niepełnosprawnością, w myśl zasady: “Technologia dla Seniora”. Aplikacja, w łatwy i bezpieczny sposób, umożliwia osobom potrzebującym znalezienie pomocy i wsparcia, w krótkim czasie, w swoim sąsiedztwie. Jednocześnie pozwala osobom chcącym pomagać na zaoferowanie swojej pomocy, aktywizuje także osoby bezrobotne i daje szansę na dodatkowy dochód.

Premiera wyników raportu będzie miała miejsce w trakcie konferencji prasowej, która odbędzie się 23 listopada 2022 roku w Fabryce Sztuki w Łodzi. Konferencji towarzyszyć będzie debata pod hasłem “Problemy finansowe, brak czasu ze strony bliskich, samotność – analiza przyczyn i próba odnalezienia rozwiązań problemów seniorów”.

Przeczytaj teraz

NIK: są braki w systemie opieki geriatrycznej w Polsce

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.04.2022

Według Najwyższej Izby Kontroli system opieki geriatrycznej w Polsce nie zapewnia seniorom prawidłowej i wystarczającej pomocy. NIK stwierdziła, że mają oni utrudniony dostęp do takich świadczeń. Głównym powodem jest brak specjalistów z tej dziedziny.

NIK sprawdziła sytuację w pięciu województwach, badając najważniejsze wskaźniki dotyczące dostępności leczenia geriatrycznego, takie jak liczba oddziałów szpitalnych, poradni, personelu, a także współczynnik określający liczbę mieszkańców w wieku powyżej 60 lat przypadających na jednego geriatrę.

Za mało oddziałów geriatrycznych

W badanym przez NIK okresie (od 1 stycznia 2017 do 6 października 2021) w województwie warmińsko-mazurskim nie działał ani jeden oddział geriatryczny, a w województwach – podlaskim i zachodniopomorskim – po jedynym. Najwięcej oddziałów geriatrycznych – 14 – funkcjonowało w województwie śląskim.

Z drugiej strony to właśnie w województwie śląskim trzeba było najdłużej czekać na przyjęcie na oddział geriatryczny lub wizytę w poradni geriatrycznej. W trybie stabilnym nawet ponad dwa miesiące, a w trybie pilnym w 2020 roku – 39 dni, a w 2021 roku (stan na 31 marca) – 29. Na wizytę w poradni geriatrycznej w przypadkach pilnych pacjenci czekali do 10 dni, a w przypadkach stabilnych około miesiąca.

Fundacja Hospicjum Onkologiczne zmodernizowała siedzibę

W sumie 1 września 2021 roku. dla pacjentów 65+ dostępnych było w całej Polsce zaledwie 1140 łóżek geriatrycznych, co stanowiło zaledwie 15 procent prognozowanych potrzeb.

Brak lekarzy geriatrów

Przyczyną był brak specjalistów w tej dziedzinie, zarówno lekarzy jak i pielęgniarek, a także, mimo uznania geriatrii za priorytetową dziedzinę medycyny, brak kompleksowych rozwiązań służących jej rozwojowi.

Największe braki dotyczące specjalistów występowały w Świętokrzyskiem, gdzie jeden specjalista miał pod opieką ponad 60 tysięcy seniorów. Najlepiej zorganizowano opiekę geriatryczną w województwie śląskim, mimo to właśnie tam pacjenci czekali na pomoc najdłużej.

Działania podejmowane w tym zakresie przez Ministerstwo Zdrowia, oddziały wojewódzkie NFZ oraz Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji były nieskoordynowane i fragmentaryczne, a w efekcie okazały się niewystarczające. Wciąż nie ma przepisów określających standardy opieki geriatrycznej, a także jej organizacji i funkcjonowania, które mogłyby poprawić jakość i dostępność takich świadczeń. Całościowa Ocena Geriatryczna (COG), której głównym celem jest ocena stanu pacjenta i zaplanowanie całościowej terapii, a także rehabilitacji była w pełni stosowana jedynie w połowie badanych szpitali.

Opieka geriatryczna skuteczniejsza

Według opinii specjalistów opieka geriatryczna obejmująca leczenie wielu chorób jednocześnie, jest skuteczniejsza od leczenia konwencjonalnego, które tradycyjnie skoncentrowane jest na poszczególnych schorzeniach.

Nowatorski przeszczep zastawki serca w Szpitalu Medicover

Z ekspertyzy przygotowanej dla NIK wynika, że w krajach Unii Europejskiej liczba geriatrów przypadająca na milion mieszkańców wynosi od 16 do 50, w Polsce – 12,8.

Według Naczelnej Izby Lekarskiej 30 czerwca 2021 roku w Polsce było 518 aktywnych zawodowo geriatrów, najwięcej – 102 – w województwie śląskim. Przez pięć ostatnich lat (do lipca 2021) specjalizację tę ukończyło w całym kraju zaledwie 101 lekarzy, a zainteresowanie tą dziedzina medycyny spada, mimo, że od 2004 roku jest ona uznawana w Polsce za priorytetową, a liczba dostępnych miejsc specjalizacyjnych wzrosła.

Niedofinansowana specjalność 

We wszystkich województwach objętych kontrolą w priorytetach dla regionalnej polityki zdrowotnej wskazywano na potrzebę rozwoju opieki geriatrycznej. Nie znalazło to jednak odzwierciedlenia w wysokości środków przeznaczanych na finansowanie świadczeń geriatrycznych. W badanym okresie wszystkie kontrolowane oddziały przeznaczyły na ten cel w sumie 90,5 mln zł, z tego 86,2 mln zł na leczenie szpitalne (ze względu na tworzenie w tym czasie sieci szpitali, dane są jedynie szacunkowe) oraz 4,3 mln zł na świadczenia oferowane w poradniach.

Przypadki niewykonania świadczeń w ramach zawartych kontraktów dotyczyły głównie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Ich wartość wyniosła w poszczególnych oddziałach wojewódzkich (OW) NFZ od 128 tys. zł  w świętokrzyskim do ponad 1 mln zł w wielkopolskim.

Pacjenci nie korzystają z poradni geriatrycznych

Jak tłumaczyli ich dyrektorzy, świadczeń nie wykonywano głównie dlatego, że chorzy nie zgłaszali się na wizyty. Zdaniem dyrektora wielkopolskiego OW NFZ pacjenci geriatryczni borykający się zazwyczaj z szeregiem różnych schorzeń korzystali ze świadczeń poradni specjalistycznych ukierunkowanych na prowadzenie danego schorzenia lub w przypadkach chorób przewlekle chorych – z usług lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ramach kompleksowej koordynacji procesu leczenia.

Na dostępność opieki geriatrycznej w badanym okresie negatywnie wpłynęła również epidemia Covid-19. Osiem na 10 objętych kontrolą szpitali musiało z tego powodu ograniczyć lub wstrzymać leczenie na oddziałach geriatrycznych.

Przeczytaj teraz

Powstaną nowe placówki opiekuńcze dla seniorów 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 20.08.2021

W ramach programu Senior+ w roku 2021 ma powstać 112 nowych Dziennych Domów i Klubów Senior+. Obecnie działa 970 takich placówek, zapewniają one miejsca dla ponad 23 tysięcy osób. 

W wyniku realizacji tegorocznej edycji programu liczba placówek wyniesie 1082, będzie w nich ponad 25,6 tysięcy miejsc.  

O wsparcie na tworzenie tych placówek mogą się starać jednostki samorządu terytorialnego, które mogą zlecać ich realizację innym podmiotom. 

Tegoroczny budżet programu „Senior+” to 60 mln zł. 

Oprócz dofinansowania do tworzenia nowych placówek, program „Senior+” zakłada też dofinansowanie do prowadzenia już istniejących. 

W edycji 2021 dofinansowanie otrzymało w sumie 556 placówek – 250 Dziennych Domów i 306 Klubów „Senior+”, które zapewniają miejsca dla 13,8 tysiąca osób. 

Działalność Dziennego Domu „Senior+” polega na udzielaniu pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów. 

Czytaj także: Działania projakościowe powinny przełożyć się na finansowanie>>>

Dzienny Dom „Senior+” powinien zapewniać co najmniej 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku (40 godzin tygodniowo). 

Działalność Klubu „Senior+” polega na motywowaniu seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych. 

Klub „Senior+” powinien zapewniać tygodniowo co najmniej 20-godzinną ofertę usług. Może także we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami rozszerzyć ofertę na usługi świadczone poza swoją siedzibą. 

twitter likes kopen

Przeczytaj teraz

EMC: Szpital w Katowicach wspiera międzynarodowy projekt SAVE 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.07.2021

Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II z Katowic, należący do Grupy EMC, uczestniczy w międzynarodowym projekcie SAVE, który ma na celu chronić seniorów przed przemocą oraz przed nierespektowania ich praw.  

Działanie powstało w ramach programu Erasmus+. Projekt realizuje 6 organizacji z 5 krajów: Polski, Włoch, Finlandii, Portugalii i Cypru. Jego celem jest promowanie wczesnego wykrywania nadużyć jako kluczowego działania w zapobieganiu przemocy i minimalizowaniu ryzyka przyszłych negatywnych skutków zdrowotnych. 

Główne cele projektu to doskonalenie umiejętności pracowników pomocy społecznej i opieki zdrowotnej, stworzenie interaktywnego programu szkoleniowego, poszerzanie wiedzy na temat dostępnych narzędzi przesiewowych a także rozwijanie kompetencji trenerów i edukatorów. 

Więcej informacji na temat programu dostępnych jest na stronie www.projectsave.eu>>>

Projekt skierowany jest do pracowników instytucji pomocy społecznej i placówek opieki zdrowotnej, pracujących w opiece środowiskowej, domach pomocy społecznej, ośrodkach zdrowia i szpitalach. Przeznaczony jest także dla trenerów, edukatorów i wykładowców w dziedzinach pomocy społecznej i opieki zdrowotnej oraz regionalnych decydentów w zakresie spraw społecznych i zdrowotnych. 

Narzędzia przesiewowe stanowią realne wsparcie dla specjalistów w zakresie rozpoznawania i oceny przemocy oraz zaniedbania osób starszych, jednak ich stosowanie jest nadal rzadkością w całej Unii Europejskiej. 

Czytaj także: Polacy wydadzą na prywatną opiekę zdrowotną 2 mld zł więcej niż przed pandemią>>>

Partnerstwo będzie działać na rzecz przyjęcia praktyk przesiewowych w krajach partnerskich, mając na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat narzędzi przesiewowych i ich przydatności w identyfikacji przemocy wobec osób starszych w instytucjach opieki społecznej i zdrowotnej.

W ramach projektu rozwijane będą umiejętności pracowników opieki społecznej i zdrowotnej potrzebne do identyfikowania problemu, interweniowania i udzielania wsparcia, a także zgłaszania przypadków przemocy wobec osób starszych do odpowiednich służb. 

Rozwój kompetencji edukatorów będzie się odbywał poprzez przekazywanie pracownikom wiedzy na temat tego, jak radzić sobie z przemocą wobec osób starszych, poprzez udzielanie wsparcia i mentoring. 

Stworzony zostanie interaktywny program szkoleniowy, wspierający aktywne i innowacyjne nauczanie w zakresie identyfikacji przemocy wobec osób starszych i przeprowadzania interwencji, który kierowany będzie do edukatorów, trenerów i pracowników sektora opieki społecznej i zdrowotnej.

Szpital Geriatryczny w Katowicach prowadzi oddziały – geriatrii oraz rehabilitacji geriatrycznej i neuropsychologicznej, kilkanaście poradni specjalistycznych i pracownie diagnostyczne.

Grupa EMC prowadzi działalność na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, mazowieckiego, pomorskiego i wielkopolskiego. Prowadzi między innymi szpitale w Piasecznie, w Kwidzynie, Ozimku, Wrocławiu, Lubiniu czy Poznaniu (Szpital Certus), a także kilkanaście przychodni. 

Czytaj także: EMC chce kupić Centrum Medyczne Practimed>>>

Przeczytaj teraz

Legionowo: Sanitas otwiera dzienny dom opieki

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.03.2021

NZOZ Sanitas, działający w Michałowie-Reginowie, w gminie Wieliszew pod Warszawą, otwiera dzienny dom opieki dla osób starszych. Placówka rozpocznie działalność 1 kwietnia 2021 roku.

Będzie to pierwsza tego typu placówka w powiecie legionowskim. Powstaje w wyniku realizacji projektu unijnego. W celu zaoferowania nowych usług przychodnia została rozbudowana.

Usługi domu będą przeznaczone dla osób starszych (powyżej 65. roku życia), niesamodzielnych, które wymagają świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, ale nie wymagają leczenia szpitalnego. Z oferty będą mogły skorzystać osoby, które w ciągu ostatnich 12. miesięcy przebywały w szpitalu. Będą to musiały być także osoby z terenu powiatu legionowskiego.

Czytaj także: Zdrowa Przyszłość – plan zdrowotny na lata 2021-2027>>>

Pobyt w placówce będzie bezpłatny, a jego długość będzie ustalana przez zespół terapeutyczny. Nie będzie jednak mógł być krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 120 dni. Podopieczni będą mogli przebywać w domu opieki od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 18.00 lub krócej.

W placówce będzie dostępna opieka lekarska i pielęgniarska, będą wykonywane badania diagnostyczne oraz specjalistyczne konsultacje lekarskie, dostępna będzie rehabilitacja, terapia zajęciowa, zajęcia dodatkowe, między innymi zajęcia w plenerze. Dom zapewni także podopiecznym całodzienne wyżywienie.

NZOZ Sanitas działa od 2000 roku. Prowadzi placówkę w Michałowie-Reginowie przy ulicy Akacjowej 2 oraz filię przy ulicy Suwalnej 9b w Legionowie.

Oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, leczenie stomatologiczne, komercyjne konsultacje w zakresie chirurgii, ortopedii oraz fizjoterapii, a także badania laboratoryjne.

Placówki prowadzi NZOZ Sanitas sp. z o.o., której prezesem jest Lidia Kondrat-Deptuła, lekarz rodzinny, a wiceprezesem – Sebastian Kondrat.

Przeczytaj teraz

Bonifraterskie Centrum Zdrowia realizuje gminny program

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.02.2021

Bonifraterskie Centrum Zdrowia z Wrocławia podpisało umowę z gminą Ząbkowice Śląskie i w swoim oddziale zlokalizowanym w tej miejscowości będzie realizowało program wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród seniorów.

Program będzie skierowany do osób w wieku ponad 60 lat, mieszkających w gminie Ząbkowice Śląskie. Jego realizacja będzie polegała na zachęceniu mieszkańców gminy do regularnego uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Organizowane będą w tym celu bezpłatne zajęcia nordic walking, zajęcia fitness przy muzyce z elementami tańca, gimnastyka oraz ćwiczenia aerobowe. Program będzie realizowany od czerwca do września 2021 roku.

Bonifraterskie Centrum Zdrowia z Wrocławia prowadzi hospicjum stacjonarne, hospicjum domowe oraz poradnię medycyny paliatywnej. Placówka działa przy ulicy Poświęckiej 8a. Oferuje zarówno świadczenia komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

Czytaj także: Nowa przychodnia przyzakładowa Medicover>>>

Na terenie powiatu ząbkowickiego Centrum rozwija działalność od kilku lat. W 2017 roku rozpoczęło tutaj działalność hospicjum domowe, w roku 2018 rozpoczęto realizację świadczeń w ramach rehabilitacji domowej. Natomiast na przełomie 2018 i 2019 roku uruchomiony został Dzienny Oddział Rehabilitacji w Stoszowicach, który został następnie przeniesiony do budynków Braci Bonifratrów w Ząbkowicach Śląskich. Placówka działa przy ulicy 1-go Maja 9.

W tym obiekcie będzie realizowany program dla seniorów.

Zakon Bonifratrów prowadzi także 4 szpitale, zlokalizowane w Katowicach, Krakowie, Łodzi i w Piaskach – Marysinie. W Warszawie działa zespół poradni specjalistycznych. Poza tym Bonifratrzy prowadzą na terenie całego kraju apteki, sklepy zielarsko-medyczne, domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia i domy wypoczynkowo-rekolekcyjne.

Przeczytaj teraz

Łódź: szpital Bonifratrów współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.03.2020

Szpital Zakonu Bonifratrów w Łodzi rozpoczął współpracę z Łódzkim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. W ramach współpracy poprowadzi cykl warsztatów w zakresie rehabilitacji dla słuchaczy UTW.

Słuchacze ŁUTW, którzy wezmą udział w kilku spotkaniach z fizjoterapeutami dowiedzą się, jak dbać o kręgosłup, jakie ćwiczenia pomagają w eliminowaniu lub łagodzeniu bólów kręgosłupa, jak dbać o stawy kolanowe.

– Nie będą to tylko wykłady – chcemy mocno zwrócić uwagę na to, jak duże znaczenie w staraniach o utrzymanie kręgosłupa w dobrej kondycji mają ćwiczenia, chcemy pokazać, które z nich każdy z nas może bezpiecznie wykonywać codziennie – mówi Rafał Dobrowolski,  koordynator w poradni rehabilitacyjnej przy Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Łodzi. – W ramach warsztatowej formuły zajęć będzie czas na wyjaśnienia, odpowiedź na pytania słuchaczy, indywidualne rozmowy.

Warsztaty prowadzone przez rehabilitantów, które rozpoczną się w marcu, to nie jedyne wspólne przedsięwzięcie Szpitala Zakonu Bonifratrów w Łodzi i ŁUTW. Słuchacze uniwersytetu będą mogli także posłuchać wykładu na temat ziołolecznictwa.

Czytaj także: Prywatne podmioty przygotowane na koronawirusa>>>

Specjalista ze szpitala będzie również spotykał się z seniorami, którzy uczestniczą w zajęciach Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora przy ulicy Cieszkowskiego 6 w Łodzi. Tam też poprowadzi zajęcia na temat ziołolecznictwa.

Szpital Bonifratrów w Łodzi posiada 166 łóżek na oddziałach: wewnętrznym, chirurgii ogólnej, ortopedycznym , okulistycznym, medycyny paliatywnej oraz anestezjologii i intensywnej terapii. Przy szpitalu działa poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, poradnie specjalistyczne, zespół rehabilitacji leczniczej oraz pracownie diagnostyczne.

Placówka jest jednym z 4 bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe zlokalizowane są w Krakowie, Katowicach oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie oraz hospicjum i poradnię medycyny paliatywnej we Wrocławiu. W całej Europie Zakon Bonifratrów prowadzi kilkadziesiąt placówek medycznych.

Przeczytaj teraz

NIK krytycznie o programach aktywizacji seniorów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.10.2019

Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS), realizowanego od 2012 roku przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i stwierdziła, że nie osiągnął on zakładanego celu.

Celem tym miała być poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Jednak, jak się okazało, tylko jedna trzecia zbadanych projektów ukierunkowanych było na pobudzenie czynnej aktywności seniorów i osiągnięcie trwałych efektów, wymagających stałych i regularnych działań (szeroko rozumiany wolontariat, czy budowanie integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej).

Krytycznie oceniono także nieprzeprowadzenie przez Ministra RPiPS rewizji programu, co ograniczyło możliwość dostosowania go do strategicznych celów polityki senioralnej, a także skuteczne zarządzanie i konieczną, wraz z upływem lat, jego modyfikację.

NIK stwierdziła, że najpowszechniejszą formą aktywności społecznej promowaną w ramach projektów była tzw. aktywność bierna.

Czytaj także: Finansowanie powiązane z efektywnością najważniejsze dla systemu ochrony zdrowia>>>

Zdaniem NIK niska skuteczność Programu wynikała z faktu, że jego założenia opracowano na podstawie częściowo nieaktualnych danych i nie poprzedzono ich bezpośrednimi badaniami potrzeb osób starszych, co utrudniło właściwe zaprojektowanie kierunków działań w priorytetach. Diagnozy organizacji pozarządowych nie zawierały rzetelnego rozpoznania zarówno liczby jak i sytuacji osób starszych, do których miały być kierowane działania.

Poza tym Program nie był wystarczająco spójny ze strategiami rozwojowymi kraju. W najmniejszym stopniu program ten był spójny ze Strategią Rozwoju Kraju, ze względu na to, że w dokumencie tym nie wskazano sposobów, jakimi cele powinny zostać osiągnięte. W największym stopniu był powiązany z Założeniami Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020.

Z analiz NIK wynika, że realizowano podobne kierunki działań w różnych Priorytetach, na przykład  kierunki działań związanych z wolontariatem realizowane były we wszystkich Priorytetach. Powodowało to, że oferenci mieli problemy ze złożeniem wniosku do właściwego Priorytetu, a eksperci z dokonaniem oceny oferty.

Popełniono także błędy w zarządzaniu. Polegały one na nieprzestrzeganiu procentowego podziału środków finansowych w poszczególnych Priorytetach, nieterminowym zawieraniu i rozliczaniu umów, braku możliwości porównania nakładów i efektów między poszczególnymi ofertami, a tym samym wyboru w konkursach najbardziej efektywnych projektów (o czym poniżej).

Czytaj: Sektor prywatny, inwestując własne środki w szpitale, obniża koszty świadczeń>>>

W realizowanych projektach uczestniczyło łącznie 849 tysiące osób starszych, a razem z osobami poniżej 60. roku życia – 881 tysięcy osób. Stanowiło to od 1 procenta (w roku 2015) do 3,9 procenta (w roku 2014) wszystkich seniorów.

Jak pokazują wyniki badania ankietowego przeprowadzonego przez NIK, najczęściej uczestnikami projektów były kobiety (73,5 procenta) i osoby mieszkające w miastach (69,5 procenta), a średnia wieku osób w nim uczestniczących wyniosła 67 lat.

W latach 2013-2017 w ramach dwóch Programów ASOS organizacje pozarządowe złożyły 11 342 oferty, w sumie dofinansowano 2064 z nich, czyli 18,2 procenta złożonych ofert.

Na program (dotacje dla organizacji pozarządowych) przeznaczono 173 mln zł.

Pod koniec 2018 roku liczba seniorów w Polsce (osób powyżej 60-tego roku życia) wyniosła 9,5 miliona. Ludność Polski w tym czasie liczyła 38,4 miliona osób.

Według szacunków do 2050 roku liczba ludności Polski zmniejszy się o 4,5 miliona, natomiast populacja osób w wieku 60 lat i więcej wzrośnie do 13,7 miliona i będzie stanowiła ponad 40 procent ogółu społeczeństwa.

Cały raport NIK na temat realizacji rządowych programu na rzecz aktywizacji osób starszych dostępny jest na stronie: www.nik.gov.pl

Przeczytaj teraz

Technologie w opiece nad seniorami

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.09.2019

Profesjonalna opieka nad seniorami, rehabilitacja i potrzebny do tego celu sprzęt będą tematem konferencji „Technologie w opiece nad seniorami – rehabilitacja i sprzęt medyczny”, która odbędzie się 26 września 2019 roku w Warszawie. Pracodawcy Medycyny Prywatnej objęli wydarzenie patronatem.

Profesjonalna opieka nad seniorami zyskuje na znaczeniu i zaufaniu. Mimo iż, do tej pory funkcjonowało wiele ośrodków spokojnej starości i domów pomocy, to dopiero od niedawna powstają ośrodki wyspecjalizowane, gwarantujące osobom starszym pełen komfort zamieszkania, leczenia i rodzinną atmosferę w doskonałych warunkach.

Jest to ważne w sytuacji, gdy społeczeństwo na świecie, a także w Polsce coraz bardziej się starzeje. Ten trend oznacza wiele rozmaitych wyzwań, z którymi nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia w aż tak dużej skali. Jak przewiduje Główny Urząd Statystyczny, w 2035 roku osoby starsze będą stanowiły aż 20 procent Polaków.

Podczas konferencji prelekcje poprowadzą między innymi: Robert Pawliszko – zastępca dyrektora ds. integracji międzypokoleniowej z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego i Wrocławskiego Centrum Seniora, który powie na temat aktywizacja społecznej osób starszych na przykładzie działań tej placówki, oraz Małgorzata Nawrot,  koordynator projektu z Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Udział wezmą także: Marek Gabański, prezes portalu i fundacji www.domyopieki.pl, który powie o sposobach wyboru odpowiedniej placówki dla seniora, Aleksandra Szlufik, koordynator programu Ogólnopolska Karta Seniora i Stowarzyszenia Manko, która powie o metodzie aktywizacji w obszarze ekonomii i nowych mediów.

Czytaj także: Zmiany w przepisach dotyczących placówek opiekuńczych>>>

Wśród tematów poruszanych podczas konferencji będą też zagadnienia związane z nowoczesnymi technologiami, stanowiącymi element wsparcia w opiece nad seniorami, z systemami e-dokumentacji i zarządzania domem pomocy społecznej, elektronicznej wymiany danych, e-usług, e-zdrowia, technologii cyfrowych, telemedycyny i sprzętu medycznego.

Prelegenci będą także mówili o dostępności opieki geriatrycznej w Polsce, roli instytucji ochrony zdrowia w opiece nad seniorami, form opieki nad osobami starszymi, pomocy społecznej dla seniora, profilaktyki i zachowań prozdrowotnych oraz rehabilitacji.

Konferencja przeznaczona jest dla przedstawiciele centrów aktywności seniora, urzędów miast i gmin, szpitali i przychodni, właścicieli i osób zarządzających domami opieki oraz firmami świadczącymi usługi opiekuńcze, a także dla personelu medycznego.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Natomiast dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji udział jest płatny.

Uczestnicy maja gwarantowane materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz możliwość konsultacji z ekspertami.

Organizatorem konferencji jest Polski Instytut Rozwoju Biznesu.

Rejestracja dostępna na stronie www.pirbinstytut.pl

Kontakt z organizatorem:
Daria Biernacka
mobile: +48/531 375 811
e-mail: daria.biernacka@pirbinstytut.pl

Przeczytaj teraz

Orpea Polska planuje otwarcie kilkunastu placówek

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.05.2019

Grupa Orpea Polska w ciągu kilku najbliższych lat otworzy w Polsce domy opieki (pod szyldem Orpea Rezydencje) i kliniki rehabilitacyjne (pod szyldem Clinea Kliniki) w największych polskich miastach, zwiększając tym samym swój potencjał z obecnego 1000 do 2000 miejsc.

Będzie to kilka placówek w Warszawie, dom opieki  w Krakowie, drugi dom opieki we Wrocławiu oraz kompleks senioralny w Poznaniu i Gdańsku.

– Planując inwestycje, wykorzystujemy naszą znajomość polskiego rynku opieki senioralnej oraz wiedzę Grupy Orpea w zakresie rozwiązań o podwyższonym standardzie. Chcemy bowiem by nasza oferta była optymalna pod względem jakości opieki, rozwiązań infrastrukturalnych oraz kosztów finansowych, zarówno dla seniorów, jak i dla nas jako inwestora. Zamierzamy też sukcesywnie podnosić standardy naszych ośrodków funkcjonujących dotychczas pod marką MEDI-system. Budujemy obiekty o wysokim standardzie wykończenia, bez barier architektonicznych, z nowoczesnymi rozwiązaniami zapewniającymi komfort życia i bezpieczeństwo seniorów. Nasze domy i kliniki będą powstawały w centrach największych polskich miast lub w ich pobliżu, by seniorzy mogli jak najdłużej pozostawać w centrum życia kulturalnego, społecznego i cieszyć się częstymi odwiedzinami najbliższych i przyjaciół – mówi Beata Leszczyńska prezes zarządu Orpea Polska.

29 maja 2019 oficjalnie otwarty został nowy dom opieki Grupy Orpea Polska – Rezydencja Dąbrówka, zlokalizowany w Warszawie przy ulicy Czeremchowej (Białołęka).

W placówce może mieszkać 130 osób. Obecnie przebywa tutaj 46 pensjonariuszy. Pierwsi pojawili się w Dąbrówce w marcu 2019.

Rezydencja Dąbrówka to miejsce stworzone z myślą o osobach, które ze względu na wiek lub stan zdrowia nie mogą mieszkać samodzielnie i potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Mieszkańcy są objęci profesjonalną opieką lekarza prowadzącego i zespołu pielęgniarsko-opiekuńczego w ramach całodobowych pobytów prywatnych lub w ramach kontraktu z NFZ.

– Największym atutem naszych domów jest podejście do opieki nad osobami starszymi, które idealnie wyraża motto całej Grupy Orpea – życie z nami trwa dalej. To obietnica, którą dajemy mieszkańcom i ich rodzinom. Obietnica, którą codziennie spełniamy. Animacje, ćwiczenia usprawniające, terapia zajęciowa dostosowana do indywidualnych potrzeb, tańce, wspólne śpiewanie, wyjścia do teatru  i wycieczki, również z pacjentami oddychającymi na stałe przy pomocy respiratora, to tylko niektóre aktywności, składające się na dobrze zaplanowany i wypełniony dzień mieszkańca – mówi Beata Leszczyńska.

Czytaj także: Orpea z nagrodą za innowacyjny projekt dla pacjentów wentylowanych mechanicznie>>>

Zespół Rezydencji Dąbrówka tworzą: lekarz geriatra, lekarz internista, zespół pielęgniarsko-opiekuńczy, psycholog, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi i kucharze.

Z myślą o spotkaniach z najbliższymi w Rezydencji przygotowane zostały przytulne przestrzenie wspólne (między innymi jadalnia, biblioteka, dwa ogrody), gdzie można spędzać czas w towarzystwie innych mieszkańców i rodziny. Kącik zabaw dla dzieci, duży parking, dostęp do internetu, organizacja spotkań okolicznościowych to rozwiązania sprzyjające częstym kontaktom z rodziną i odwiedzinom najbliższych.

Orpea Polska działa od 2001 roku. Oferuje 1000 miejsc w nowoczesnych domach opieki dla seniorów (pod marką MEDI-system oraz Orpea Rezydencje)  i klinikach, specjalizujących się w rehabilitacji neurologicznej, ogólnoustrojowej i kardiologicznej (pod marką MEDI-system oraz Clinea Kliniki). Domy i kliniki są zlokalizowane na Mazowszu, w Chorzowie  i we Wrocławiu, gdzie poza domem opieki funkcjonują Mieszkania dla Seniorów (formuła assisted living).

W domach mieszkają seniorzy, którzy ze względu na wiek i stan zdrowia wymagają codziennego wsparcia  i całodobowej opieki, oraz osoby, które zakończyły pobyt w szpitalu po przebytej chorobie lub operacji, ale nie są jeszcze gotowe, by funkcjonować samodzielnie. Wśród podopiecznych są także osoby dotknięte chorobami otępiennymi (demencja) w przebiegu głównie choroby Alzheimera i Parkinsona.

O zdrowie  i bezpieczeństwo mieszkańców i pacjentów dba ponad 750-osobowy zespół (pielęgniarki i opiekunki, fizjoterapeuci, lekarze, terapeuci zajęciowi, logopedzi i psycholodzy, personel pomocniczy  i administracyjny).

Orpea Polska oferuje opiekę na oddziałach rehabilitacyjnych oraz w ośrodkach opiekuńczo-leczniczych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia lub w formie komercyjnej.

Firma jest częścią największej w Europie sieci domów opieki i klinik rehabilitacyjnych Orpea, obecnej w branży od 1989 roku z potencjałem blisko 87 000 miejsc (ponad 850 placówek) w 11 krajach europejskich,  a także w Brazylii i Chinach.

 

Przeczytaj teraz

Orpea Polska: pod koniec maja uroczyste otwarcie nowego domu opieki

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.05.2019

Orpea Polska 29 maja 2019 roku organizuje uroczyste otwarcie Rezydencji Dąbrówka, nowej placówki opiekuńczej zlokalizowanej w Warszawie przy ulicy Czeremchowej 40F, w dzielnicy Białołęka. Rezydencja została otwarta dla mieszkańców w styczniu tego roku.

Dąbrówka to dziesiąty i najnowocześniejszy dom opieki Grupy Orpea w Warszawie. Oferuje opiekę dla 130 seniorów, zarówno na zasadach komercyjnych, jak i w ramach kontraktu z NFZ.

Dom położony jest na terenie dużej, ogrodzonej działki z wyjściem do lasu. Został zaprojektowany specjalnie dla seniorów, bez barier architektonicznych.

Oferuje usługi opiekuńcze seniorom, którzy nie mogą mieszkać sami, a rodzina nie może zapewnić im wsparcia całą dobę. Zapewnia stały nadzór lekarski i pielęgniarki, posiada zaplecze rehabilitacyjne i koncentruje się na usprawnianiu podopiecznych.

Placówka oferuje także pobyty czasowe oraz opiekę nad chorymi w stanie ciężkim, na przykład po urazach mózgu, wypadkach czy zatrzymaniu krążenia, które wymagają długotrwałej i intensywnej pielęgnacji i rehabilitacji neurologicznej.

Orpea Polska (wcześniej MEDI-system) działa od 2001 roku. Oferuje prawie 1000 miejsc w dziesięciu ośrodkach – domach opieki i klinikach rehabilitacyjnych, głównie na Mazowszu, a także w Chorzowie i we Wrocławiu, gdzie poza domem opieki funkcjonują Mieszkania dla Seniorów (formuła assisted living).

Ośrodki specjalizują się w usługach opiekuńczo-leczniczych oraz rehabilitacji neurologicznej, ogólnoustrojowej i kardiologicznej. Usługi Orpea Polska są kierowane do seniorów, którzy ze względu na wiek i stan zdrowia wymagają codziennego wsparcia i całodobowej opieki oraz osób, które zakończyły pobyt w szpitalu po przebytej chorobie lub operacji, ale nie są jeszcze gotowe, by funkcjonować samodzielnie.

Orpea Polska oferuje opiekę na oddziałach rehabilitacyjnych oraz w ośrodkach opiekuńczo-leczniczych (ZOL) w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia lub w formie komercyjnej.

Firma jest częścią największej w Europie sieci domów opieki i klinik rehabilitacyjnych Orpea, obecnej w branży od 1989 roku lat z potencjałem blisko 87 000 miejsc (ponad 850 placówek) w 10 krajach europejskich, a także w Brazylii i Chinach.

Czytaj: Orpea w lipcu 2019 rozpocznie inwestycję w Poznaniu>>>

Przeczytaj teraz

Dzienne domy opieki medycznej powinny trafić do koszyka świadczeń

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 20.02.2019

Wpisanie dziennych domów opieki medycznej do koszyka świadczeń gwarantowanych postulują specjaliści pracujący w Centrum Zdrowia Seniora w Wierzchosławicach. Zdaniem Iwony Kurowskiej – lekarza geriatry z tamtejszego DDOM ważnie jest, by zagwarantować trwałość świadczeń po zakończeniu programów, w ramach których utworzono placówki.

Centrum Zdrowia Seniora powołane zostało na trzy lata przez Centrum Zdrowia Tuchów. Wcześniej w wierzchosławickim ośrodku zdrowia przez ponad dwa lata działał dzienny dom opieki medycznej.

Obecnie poszerzono wsparcie dla podopiecznych. Pacjentom podczas dojazdu do DDOM towarzyszy opiekun, a potrzebujący sprzętu medycznego pozyskują go dzięki wypożyczalni,  działającej w Centrum Zdrowia Seniora.

– Nie wiedzieliśmy, co się dzieje z pacjentami po zakończeniu korzystania ze świadczeń. Teraz, pozostając w kontakcie z chorym i jego rodziną, pozyskujemy te informacje przez      co najmniej pół roku  – wyjaśnia Iwona Kurowska. Wśród podopiecznych Centrum znalazły się też osoby z głębszymi niepełnosprawnościami, które nie mogą dotrzeć do DDOM.          Ci chorzy uzyskują pomoc w ramach domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej. Sięgnięto też po rozwiązania z zakresu telemedycyny. Pacjenci noszą przypominające zegarki opaski – sprzęt monitorujący podstawowe parametry życiowe. Umożliwia on przekazanie informacji o sytuacjach zagrożenia.

Z punktu widzenia pacjentów prócz wsparcia medycznego bardzo istotna jest także pomoc psychologiczna.

– Pomimo, że sama jestem po operacjach kręgosłupa i przygotowuje się  do zabiegu kolana to opiekuję się jeszcze mężem, który niedawno przeszedł zawał, dlatego korzystam z porad psychologa – mówi pani Bernadetta z Wierzchosławic. Pani Maria z Łysej Góry cierpiąca na boreliozę podkreśla, że dla niej najistotniejsza jest rehabilitacja.

– Ponieważ grozi mi poruszanie się na wózku jedynie ciągłe ćwiczenia pomagają mi we wzmocnieniu mięśni – tłumaczy.

– Pyszne posiłki, miły personel, domowa atmosfera – każdemu życzę, by mógł skorzystać z takich świadczeń – dodaje pan Władysław z Sufczyna.

W Centrum udało się zgrupować interdyscyplinarny zespół specjalistów. W rezultacie wczesna diagnoza schorzeń daje możliwość uniknięcia powikłań. Dotyczyło to na przykład pacjenta, który nie wiedział, że cierpi na miażdżycę tętnic, a rozpoznanie i zabieg naczyniowy zmniejszyły zagrożenie amputacji nogi.

– Możemy też dokładnie przyjrzeć się problemowi, związanemu z powszechnym u seniorów, rzadko diagnozowanym niedoborem witaminy B12, wywołującym zaburzenia równowagi, zaburzenia poznawcze czy problemy depresyjne – tłumaczy Iwona Kurowska.

Według niej powstanie Centrum Zdrowia Seniora sprawiło, że nareszcie można spojrzeć na geriatrię w sposób optymistyczny i dostrzec, że starzenie nie musi polegać wyłącznie na degradacji.

Centrum Zdrowia Seniora powołano dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Centrum Zdrowia Tuchów, działające w gminie wiejsko-miejskiej Tuchów, w powiecie tarnowskim, prowadzi zespół poradni specjalistycznych oraz szpital z czterema oddziałami: ginekologii i położnictwa, neonatologii, chorób wewnętrznych oraz chirurgii jednego dnia a także dział rehabilitacji.

Centrum prowadzi także oddziały: neonatologiczny i położniczy oraz ZOL w szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Centrum jest prowadzone przez spółkę pracowniczą.

Przeczytaj teraz

Warszawa: nowy Dom Opieki Orpea Polska

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.12.2018

Orpea Polska otwiera nowy dom opieki – Rezydencja Dąbrówka. Placówka zlokalizowana jest w warszawskiej dzielnicy Białołęka przy ulicy Czeremchowej 40F. To dziesiąta placówka Orpea w Polsce.

Budynek został kupiony w ostatniej fazie inwestycji, został wyposażony według standardów Orpea – w odpowiednie umeblowanie i sprzęt wysokiej jakości. Może zapewnić opiekę 133 seniorom.

Dom położony jest na terenie dużej, ogrodzonej działki z wyjściem do lasu. Został zaprojektowany specjalnie dla seniorów, bez barier architektonicznych.

Oferuje usługi opiekuńcze seniorom, którzy nie mogą mieszkać sami, a rodzina nie może zapewnić im wsparcia całą dobę. Zapewnia stały nadzór lekarski i pielęgniarki, posiada zaplecze rehabilitacyjne i koncentruje się na usprawnianiu podopiecznych.

Placówka oferuje także pobyty czasowe oraz opiekę nad chorymi w stanie ciężkim, na przykład po urazach mózgu, wypadkach czy zatrzymaniu krążenia, które wymagają długotrwałej i intensywnej pielęgnacji i rehabilitacji neurologicznej.

Orpea Polska (wcześniej MEDI-system) działa od 2001 roku. Oferuje prawie 1000 miejsc w dziesięciu ośrodkach – domach opieki i klinikach rehabilitacyjnych, głównie na Mazowszu, a także w Chorzowie i we Wrocławiu, gdzie poza domem opieki funkcjonują Mieszkania dla Seniorów (formuła assisted living).

Czytaj: MEDI-system zmienia nazwę na Orpea Polska>>>

Ośrodki specjalizują się w usługach opiekuńczo-leczniczych oraz rehabilitacji neurologicznej, ogólnoustrojowej i kardiologicznej. Podopiecznymi domów opieki są także osoby dotknięte tzw. chorobami otępiennymi (demencja) w przebiegu głównie choroby Alzheimera i Parkinsona.

Usługi Orpea Polska są kierowane do seniorów, którzy ze względu na wiek i stan zdrowia wymagają codziennego wsparcia i całodobowej opieki oraz osób, które zakończyły pobyt w szpitalu po przebytej chorobie lub operacji, ale nie są jeszcze gotowe, by funkcjonować samodzielnie.

Orpea Polska oferuje opiekę na oddziałach rehabilitacyjnych oraz w ośrodkach opiekuńczo-leczniczych (ZOL) w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia lub w formie komercyjnej.
Firma jest częścią największej w Europie sieci domów opieki i klinik rehabilitacyjnych Orpea, obecnej w branży od 1989 roku lat z potencjałem blisko 87 000 miejsc (ponad 850 placówek) w 10 krajach europejskich, a także w Brazylii i Chinach.

Przeczytaj teraz

Nowe świadczenie gwarantowane: dzienna długoterminowa opieka medyczna

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.12.2018

Do świadczeń gwarantowanych z zakresu usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej zostanie dodana dzienna długoterminowa opieka medyczna. Nowo zakwalifikowane świadczenie zawarte zostało w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia.

Dzienna długoterminowa opieka medyczna obejmie świadczenia z zakresu pielęgnacji, opieki medycznej połączonej z kontynuacją terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz usprawnianiem procesów poznawczych.

Planuje się, że w zakresie świadczenia dziennej długoterminowej opieki medycznej będą realizowane takie czynności i procedury jak świadczenia pielęgniarskie, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji, doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych, usprawnianie ruchowe, stymulacja procesów poznawczych, terapia zajęciowa a także przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne). W razie potrzeby zapewnione będą także niezbędne badania diagnostyczne oraz specjalistyczne konsultacje lekarskie.

Novum względem dotychczas realizowanych świadczeń jest wprowadzenie standardu oceny stanu zdrowia pacjenta oraz działań usprawniających jego funkcjonowanie w okresie po zakończeniu realizacji świadczenia. Działania te mają służyć podtrzymaniu efektów świadczenia i stymulowaniu pacjentów do samodzielności, usprawniania oraz monitorowania ich stanu po zakończeniu świadczenia. Działania te obejmą przeprowadzenie wizyt domowych przez fizjoterapeutę, przeprowadzenie rozmów telefonicznych z pacjentem lub opiekunem przez zespół dziennej długoterminowej opieki medycznej w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu realizacji świadczenia.

Ze świadczenia dziennej długoterminowej opieki medycznej będą mogli korzystać pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej.

Wsparcie będzie skierowane do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Czas realizacji takiego świadczenia będzie ustalany indywidualnie przez zespół dziennej długoterminowej opieki medycznej, jednak nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i nie dłuższy niż 120 dni roboczych.

Nowe świadczenie zostanie wprowadzone ze względu postępujące starzenie się społeczeństwa i występującą w związku z tym wielochorobowość oraz upośledzenie funkcjonowania.

Czytaj także: Nowe badania diagnostyczne zlecane przez lekarza POZ>>>

Rosnący udział osób w wieku powyżej 60 lat z wyraźną dominacją osób z chorobami przewlekłymi, w tym chorobami zwyrodnieniowymi i wieku podeszłego, powoduje wzrost popytu na opiekę medyczną dla osób starszych (zarówno opiekę szpitalną jak i długoterminową). Zgodnie z prognozą demograficzną opracowaną przez Główny Urząd Statystyczny, obejmującą okres do 2050 roku, liczba osób starszych zwiększy się o 5,4 miliona.

Może to skutkować udziałem osób starszych w populacji ogólnej na poziomie około 30 procent na obszarach wiejskich i około 35 procent w miastach.

Celem nowo kwalifikowanego świadczenia jest poprawa sprawności, skrócenie okresu rekonwalescencji oraz poprawa aktywności i samodzielnego funkcjonowania w wykonywaniu czynności życia pacjenta po okresie leczenia i hospitalizacji, a także wdrożenie elementów edukacji oraz promocji zdrowia, które przyczynią się do poszerzenia wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia adekwatnie do wieku i wydłużenie okresu wydolności psychofizycznej. Wymiernym efektem wdrażanych zmian ma być obniżenie liczby rehospitalizacji oraz odciążenie oddziałów szpitalnych w długotrwałej opiece, a także poprawa jakości życia, ograniczenie niepełnosprawności i zwiększenie dostępności do świadczeń z zakresu leczenia, opieki, pielęgnacji i fizjoterapii.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej zostało opublikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji 21 grudnia 2018 roku. Uwagi do projektu można przekazywać do 21 stycznia 2019 roku.

Przeczytaj teraz

Orpea Polska wyróżniona za Festiwal Piosenki Senioralnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.11.2018

Projekt Orpea Polska – Festiwal Piosenki Senioralnej zdobył wyróżnienie w międzynarodowym konkursie Grupy Orpea. Celem corocznego konkursu Excellence Awards jest wyłonienie najbardziej innowacyjnych rozwiązań w zakresie opieki, etyki i badań, które są inicjowane w domach opieki i klinikach na całym świecie.

Co roku jury przyznaje 3 nagrody główne w trzech kategoriach.

Do tegorocznej edycji Excellence Awards zgłoszono 45 projektów z 9 krajów (16 z Francji, 8 z Niemiec, 7 z Polski, 6 z Hiszpanii, 4 z Austrii i po jednym z Chin, Belgii, Włoch i Szwajcarii).

– Bardzo się cieszymy, że jury doceniło nasz projekt. Festiwal Piosenki Senioralnej pokazał, że taki konkurs jest świetną formą muzykoterapii. Nasi mieszkańcy i podopieczni zachwycili nas poziomem przygotowania i jakością występów. Co więcej, już przygotowują się do kolejnej edycji – powiedziała Beata Leszczyńska, prezes Orpea Polska.

Festiwal odbywał się w domach opieki i klinikach rehabilitacyjnych Orpea przez trzy dni. Imprezie towarzyszyła profesjonalna oprawa artystyczna i akompaniament muzykoterapeutów. W wydarzeniu brali udział prawie wszyscy mieszkańcy, rodziny i członkowie klubów seniora.

Orpea Polska (wcześniej MEDI-system) działa od 2001 roku. Jest liderem stacjonarnej opieki długoterminowej. Oferuje blisko 1000 miejsc w dziewięciu ośrodkach – domach opieki i klinikach rehabilitacyjnych, głównie na Mazowszu, a także w Chorzowie i we Wrocławiu, gdzie poza domem opieki funkcjonują Mieszkania dla Seniorów (formuła assisted living).

Ośrodki specjalizują się w usługach opiekuńczo-leczniczych oraz rehabilitacji neurologicznej, ogólnoustrojowej i kardiologicznej. Podopiecznymi domów opieki są także osoby dotknięte tzw. chorobami otępiennymi (demencja) w przebiegu głównie choroby Alzheimera i Parkinsona.

Usługi Orpea Polska są kierowane do seniorów, którzy ze względu na wiek i stan zdrowia wymagają codziennego wsparcia i całodobowej opieki oraz osób, które zakończyły pobyt w szpitalu po przebytej chorobie lub operacji, ale nie są jeszcze gotowe, by funkcjonować samodzielnie.

O zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców i pacjentów dba ponad 750-osobowy zespół (pielęgniarki i opiekunki, fizjoterapeuci, lekarze, terapeuci zajęciowi, logopedzi i psycholodzy, personel pomocniczy i administracyjny).

Orpea Polska oferuje opiekę na oddziałach rehabilitacyjnych oraz w ośrodkach opiekuńczo-leczniczych (ZOL) w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia lub w formie komercyjnej.

Firma jest częścią największej w Europie sieci domów opieki i klinik rehabilitacyjnych Orpea, obecnej w branży od 1989 roku lat z potencjałem blisko 87 000 miejsc (ponad 850 placówek) w 10 krajach europejskich, a także w Brazylii i Chinach.

Przeczytaj teraz

Więcej pieniędzy na leki dla seniorów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.11.2018

Prezydent RP podpisał ustawę z 23 października 2018 roku, która dokonuje zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmienia ona limit środków na finansowanie leków dla seniorów.

Nowelizacja zwiększa o 50 mln zł w roku 2018 limit wydatków przeznaczonych na realizację programu leki 75+ , który będzie wynosił 693,3 mln zł, oraz limit dziesięcioletni wydatków przeznaczonych na realizację programu leki 75+, który będzie wynosił 8 324,6 mln zł.

Ustawa podwyższa także limit kwartalny z poziomu 25 procent do poziomu 35 procent, który powoduje uruchamianie mechanizmu korygującego przewidzianego w ustawie z dnia 18 marca 2016 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 652).

Do stosowania mechanizmu korygującego jest zobowiązany minister zdrowia w przypadku ryzyka przekroczenia limitów ustalonych na kolejne lata realizacji programu leki 75+.

Mechanizm korygujący polega na zmianie dotychczasowego wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego orz wyrobów medycznych, wydawanych bezpłatnie pacjentom po ukończeniu 75. roku życia.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od
1 września 2018 roku.

Przeczytaj teraz

CenterMed: pilotażowy program zintegrowanej opieki zdrowotnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.11.2018

CenterMed  z Tarnowa zaprezentował goszczącym w placówce przedstawicielom Ministerstwa Zdrowia, z ministrem Łukaszem Szumowskim i wiceminister Józefą Szczurek-Żelazko, pilotażowy projekt integracji opieki medycznej i społecznej dla seniorów.

Goście zwiedzili także przychodnię „e-zdrowia” Grupy CenterMed, placówka ta, otwarta w 2014 roku, jest  w pełni zinformatyzowana. Posiada elektroniczną dokumentację, wystawia e-recepty, e-zwolnienia oraz e-skierowania.

Delegacja Ministerstwa wybrała CenterMed, ponieważ firma już od kilku lat, z własnej inicjatywy, prowadzi elementy opieki koordynowanej. Lekarze rodzinni współpracują między innymi z diabetologami, alergologami, kardiologami dzięki czemu pacjenci szybko rozpoczynają leczenie.

– Od lat wspieramy z własnych środków profilaktykę osób starszych. W ramach profilaktyki i edukacji prozdrowotnej prowadzona jest na przykład bezpłatna Szkoła Leczenia Astmy i Innych Chorób Alergicznych, zainteresowaniem cieszą się warsztaty dla chorujących na cukrzycę i ich rodzin. Osoby, które ze względu na wiek, choroby lub niepełnosprawność wymagają opieki, powinny otrzymać szerokie wsparcie oparte na nowoczesnych technologiach które łączą różne podmioty medyczne. Powinno ono być kierowane głównie do osób samotnych, ale również tych, którymi – z różnych przyczyn – najbliższa rodzina nie jest w stanie się zaopiekować. Pomoc powinna być udzielana w domu, na osiedlu lub podczas dziennego pobytu w ośrodku wsparcia – mówił podczas spotkania prezes Grupy CenterMed lek. med. Andrzej Witek.

CenterMed w Katowicach i CenterMed w Kielcach biorą udział w programie pilotażowym opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu grantowego pn. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – Model POZ PLUS”.

Czytaj: Katowice: CenterMed w projekcie POZ Plus>>>

– Przychodnie Grupy objęte są też procesem akredytacji podstawowej opieki zdrowotnej prowadzonym przez Centrum Monitorowania Jakości Ministerstwa Zdrowia. Uzyskaliśmy już akredytację dla przychodni z Tarnowa – mówił prezes.

Ministrowie zapoznali się  z projektami prospołecznymi i prozdrowotnymi wspieranymi przez CenterMed. Sporo uwagi było poświęcone działalności Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej, których jednym z pomysłodawców był właśnie CenterMed. W 2018 roku w zajęciach i spotkaniach w czterech klubach MCAS bierze udział ponad 600 tarnowian w wieku powyżej 55 roku życia.

Grupa CenterMed to polska sieć przedsiębiorstw medycznych, które oferują szeroką opiekę medyczną: od badań diagnostycznych, poprzez medycynę pracy, konsultacje u lekarzy pierwszego kontaktu oraz lekarzy specjalistów, zabiegi ambulatoryjne, fizjoterapię, badania profilaktyczne i usługi stomatologiczne, aż po opiekę szpitalną. CenterMed prowadzi też działalność w zakresie profilaktyki, wczesnego wykrywania chorób i badań klinicznych. Wspiera różnorodne inicjatywy, dotyczące między innymi edukacji zdrowotnej. Pierwsza przychodnia CenterMed powstała w 1997 roku w Tarnowie, obecnie grupa liczy 19 placówek medycznych w największych miastach w Polsce.

 

 

 

Przeczytaj teraz

Już wkrótce konferencja dotycząca opieki nad seniorami

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.08.2018

27 września 2018 roku odbędzie się konferencja dotycząca nowoczesnych technologii, które pomagają w opiece nad seniorami. Prelegentami podczas konferencji będą specjaliści z tej dziedziny.

W programie konferencji znalazły się między innymi warsztaty dotyczące optymalizacji ucisku w profilaktyce i terapii odleżyn z użyciem ciśnieniowych materacy klinicznych połączone z praktyczną prezentacją zastosowania sprzętu do opieki nad chorym leżącym. Prowadzącym będzie mgr rehabilitacji ruchowej Rafał Krutul – Właściciel marki REVIT.

Andrzej Bochacz, Prezes Zarządu, NaszSenior.pl i ekspert Krajowego Instytutu Gosodarki Senioralnej powie o tym, jak sztuczna inteligencja zmienia oblicze opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz ile kosztuje teleopieka.

Szymon Jankowski, dyrektor operacyjny kliniki przyjaznej seniorom Mediraj, poruszy temat telekonsultacji przy użyciu urządzeń zdalnej diagnostyki jako środka usprawniającego opiekę nad seniorem i pacjentem.

Tomasz Pactwa, Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu miasta stołecznego Warszawy powie o stosowaniu nowoczesnych technologii w opiece nad seniorami w Warszawie, a Wojciech Kacprzak, Prezes Stowarzyszenia Kreatywni 50+, o włączaniu seniorów do społeczeństwa cyfrowego w Warszawie.

Lech Uliasz, Kierownik Działu Współpracy i Projektów Społecznych opowie jak powstało Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „NOWOLIPIE” w Warszawie.

Konferencja przeznaczona jest dla przedstawicieli centrów aktywności seniora, urzędów miast i gmin, szpitali i przychodni, właścicieli i osób zarządzających domami opieki, właścicieli i osób zarządzających firmami świadczącymi usługi opiekuńcze oraz dla personelu medycznego.

Udział w konferencji jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Uczestnicy mają zagwarantowane materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z ekspertami.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Polski Instytut Rozwoju Biznesu.

Rejestracja na stronie: www.pirbinstytut.pl>>>

Przeczytaj teraz

Tuchów: Centrum Zdrowia Seniorów w październiku 2018

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.08.2018

W Wierzchosławicach, w placówce prowadzonej przez Centrum Zdrowia Tuchów, w październiku 2018 roku rozpocznie działalność Centrum Zdrowia Seniorów. W sierpniu rozpoczynają się prace adaptacyjne w ośrodku zdrowia, zajmowanym przedtem przez Dzienny Dom Opieki Medycznej. Kwalifikacja pacjentów rozpocznie się we wrześniu.

Placówka zaoferuje pacjentom 20 miejsc pobytu dziennego. Celem jej działania będzie poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej podopiecznych – mieszkańców powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego, bocheńskiego oraz samego Tarnowa. Kryteria przyjęć wobec obowiązujących wcześniej w Dziennym Domu Opieki Medycznej zostały uproszczone.

– Oprócz przygotowana do życia z niepełnosprawnością i samoopieki placówka będzie także spełniała rolę profilaktyczną.  Oznacza to, że przyjmowani będą też pacjenci, zagrożeni hospitalizacją. Dla podopiecznych, którzy nie będę w stanie sami czy przy pomocy rodziny dojeżdżać do Centrum, zorganizowany zostanie dojazd. Pacjenci na czas pobytu w placówce będą mieć także zapewnione wyżywienie – informuje prezes Centrum Zdrowia Tuchów Krzysztof Jagiełło.

Założono, że w ciągu pierwszych trzech lat funkcjonowania Centrum Zdrowia Seniorów przyjmie 230 podopiecznych. W związku ze strukturą demograficzną nieco więcej pacjentów mają stanowić kobiety. Blisko 70 osób ma w tym czasie skorzystać ze sprzętu rehabilitacyjnego, który będzie wypożyczać Centrum Zdrowia Seniora. Dotyczy to balkoników czy chodzików, ale też łóżek rehabilitacyjnych ze sterowaniem elektrycznym.

W samym Centrum podopieczni będą mieć zapewnioną opiekę wielu specjalistów z lekarzem geriatrą na czele. Będą też korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych. Zestawy do teleopieki pomogą w całodobowo świadczonej  pomocy i nadzorze pielęgniarskim. Aby utrwalić efekty pracy placówki podopieczni będą mogli liczyć na porady fizjoterapeutów. Podczas wizyt domowych już po pobycie w Centrum specjaliści ci będą także pomagać w prawidłowym wykonywaniu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Przez pół roku po pobycie w Centrum prowadzony będzie ponadto telefoniczny monitoring rezultatów. Zaplanowano też wsparcie w postaci Domowej Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej.

Projekt utworzenia Centrum Zdrowia Seniorów uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie ponad 4 mln 817 zł.

Centrum Zdrowia Tuchów, działające w gminie wiejsko-miejskiej Tuchów, w powiecie tarnowskim, prowadzi zespół poradni specjalistycznych oraz szpital z czterema oddziałami: ginekologii i położnictwa, neonatologii, chorób wewnętrznych oraz chirurgii jednego dnia a także dział rehabilitacji.

Centrum prowadzi także oddziały: neonatologiczny i położniczy oraz ZOL w szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Centrum nie znalazło się na liście placówek zakwalifikowanych do sieci szpitali. Placówkę prowadzi spółka pracownicza.

 

Przeczytaj teraz

MEDI-system zmienia nazwę na Orpea Polska

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.08.2018

24 lipca 2018 roku MEDI-system sp. z o.o. zmieniła nazwę na Orpea Polska sp. z o.o. MEDI-system od 1 stycznia 2016 roku jest częścią największej  w Europie sieci domów opieki i klinik rehabilitacyjnych Orpea, obecnej w branży od 1989 roku,  z potencjałem blisko 87 000 miejsc (ponad 850 placówek) w 10 krajach europejskich, a także w Brazylii i Chinach..

Oprea Polska (wcześniej MEDI-system) działa od 2001 roku. Jest liderem stacjonarnej opieki długoterminowej. Oferuje blisko 1000 miejsc w dziewięciu nowoczesnych ośrodkach – domach opieki i klinikach rehabilitacyjnych, głównie na Mazowszu, a także w Chorzowie i we Wrocławiu, gdzie poza domem opieki funkcjonują Mieszkania dla Seniorów (formuła assisted living).

Ośrodki specjalizują się w usługach opiekuńczo-leczniczych oraz rehabilitacji neurologicznej, ogólnoustrojowej i kardiologicznej. Podopiecznymi domów opieki są także osoby dotknięte tzw. chorobami otępiennymi (demencja) w przebiegu głównie choroby Alzheimera i Parkinsona. Usługi Orpea Polska są kierowane do seniorów, którzy ze względu na wiek i stan zdrowia wymagają codziennego wsparcia i całodobowej opieki oraz osób, które zakończyły pobyt w szpitalu po przebytej chorobie lub operacji, ale nie są jeszcze gotowe, by funkcjonować samodzielnie. O zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców i pacjentów dba ponad 750-osobowy zespół (pielęgniarki i opiekunki, fizjoterapeuci, lekarze, terapeuci zajęciowi, logopedzi i psycholodzy, personel pomocniczy i administracyjny).

Orpea Polska oferuje opiekę na oddziałach rehabilitacyjnych oraz w ośrodkach opiekuńczo-leczniczych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (ZOL) lub w formie komercyjnej.

Jesienią 2018 roku rozpocznie się budowa pierwszej kliniki rehabilitacyjnej pod marką Clinea Kliniki sieci Orpea Polska. Na działce o powierzchni ponad 5 tys. m kw. przy ulicy Mrówczej 124 (tuż przy stacji kolejowej Warszawa Międzylesie) powstanie obiekt z nowoczesną bazą rehabilitacyjną do fizykoterapii i kinezyterapii, między innymi z basenem i kriokomorą.

W lipcu 2018 Orpea Polska (wcześniej MEDI-system) podpisała umowę z Konwentem Bonifratrów pw. Trójcy Przenajświętszej we Wrocławiu, która obejmuje użytkowanie przez okres 50 lat dwóch budynków w kompleksie na rogu ulic Pułaskiego i Traugutta we Wrocławiu. W historycznym kompleksie szpitalnym powstanie Dom Opieki Święta Jadwiga (inwestycja pod marką Orpea Rezydencje) oraz Centrum Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej spółki Bonifraterskie Centrum Zdrowia.

Orpea Polska dołączyła także do grona partnerów Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, który jest podmiotem integrującym uczestników branży usług senioralnych, operatorów, inwestorów, przedstawicieli władz centralnych i samorządowych, ośrodków badań społecznych oraz wspierających te inicjatywy organizacji senioralnych. Instytut diagnozuje obecne zasoby systemów i usług dedykowanych osobom starszym oraz przygotowuje takie rozwiązania, które uruchomią nową gałąź gospodarki. Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej przygotowuje niezbędne rozwiązania systemowe, rekomendacje zmian w prawie oraz wskazuje źródła finansowania zarówno dla inwestorów i usługodawców oraz dla samych seniorów.

Przeczytaj teraz

Rzeszów: nowy oddział dzienny w Centrum Medyk

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.07.2018

Centrum Medyczne Medyk z Rzeszowa otwiera dzienny oddział psychogeriatryczny, który zlokalizowany będzie w placówce przy ulicy Dąbrowskiego 33A. Rozpoczęły się już zapisy do nowego oddziału, który rozpocznie działalność od września 2018 roku.

Świadczenia oferowane na oddziale będą finansowane przez NFZ. Są przeznaczone dla pacjentów, którzy ukończyli 60. rok życia. Całodzienny pobyt w godzinach od 8.00 do 16.00 (od poniedziałku do piątku) będzie obejmował diagnostykę, leczenie oraz psychoterapię osób z zaburzeniami psychotycznymi, depresyjnymi i z organicznymi zaburzeniami psychicznymi (z wyjątkiem zaawansowanych otępień).

Pobyt na oddziale zalecany jest głównie osobom, które odczuwają dotkliwą samotność, zagubienie i bezradność, odczuwają wewnętrzny niepokój i smutek, utraciły sens życia lub mają kłopoty ze snem, koncentracją i podejmowaniem decyzji.

Pacjenci korzystający z usług oddziału muszą być sprawni ruchowo i umysłowo w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w zajęciach oraz samodzielne dostanie się do oddziału i powrót do domu. Pacjenci muszą posiadać skierowanie na oddział od lekarza POZ lub innego lekarza sprawującego opiekę. Pobyt na oddziale będzie trwał 3 miesiące.

Centrum Medyczne Medyk prowadzi w Rzeszowie 10 przychodni, które działają przy ulicach Powstańców Warszawy,  Łukasiewicza,  Siemiradzkiego, Hoffmanowej,  Piłsudskiego, Lisa Kuli, Leskiej, Dąbrowskiego, Szopena oraz Obrońców Poczty Gdańskiej.

Centrum prowadzi też przychodnię POZ w Boguchwale i Przychodnię Medycyny Pracy w Mielcu oraz Sędziszowie a także dwie stacje dializ – w Leżajsku oraz w Rzeszowie.

W styczniu 2018 roku rozpoczęła działalność nowa Przychodnia Medycyny Pracy i Lekarzy Rodzinnych w Jasionce, na północ od Rzeszowa, w pobliżu lotniska. Nowa przychodnia medycyny pracy powstanie także w Jaśle, przy ulicy Baczyńskiego 20a.

 

Przeczytaj teraz

Swissmed rozwija ofertę usług dla seniorów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.07.2018

Swissmed w najbliższym okresie planuje otwarcie wieloprofilowego oddziału szpitalnego, w którym jedną z wielu specjalizacji będzie geriatria z pełną diagnostyką chorób osób starszych. Poza tym będą tam dostępne świadczenia w zakresie chorób płuc, diabetologii, endokrynologii, gastroenterologii, kardiologii, psychiatrii oraz medycyny sportowej.

– Oferowanie tych usług to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na prywatne usługi lecznictwa szpitalnego – wyjaśnia Roman Walasiński, prezes zarządu spółki Swissmed Centrum Zdrowia w komunikacie dołączonym do sprawozdania rocznego.

Spółka przejęta także cesją kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na prowadzenie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni kardiologicznej i będzie także rozwijać działalność ambulatoryjną w gabinetach mieszczących się w budynku Szpitala Swissmed w Gdańsku, zlokalizowanym przy ulicy Wileńskiej 44.

W placówce otwarty został także oddział położniczo-neonatologiczny, który będzie kontynuował wcześniejsze tradycje Szpitala Swissmed, w którym przyszło na świat ponad cztery tysiące dzieci.

Czytaj: Swissmed wznowił działalność oddziału położniczo-neonatologicznego>>>

Planowane jest także zbudowanie od podstaw oferty usług lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Szpital chce także rozszerzać komercyjną ofertę zabiegową szpitala.

W ramach działań na rzecz seniorów Swissmed poprzez swoją fundację Promedicine aktywnie działa na polu aktywizacji osób starszych, a wraz z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego organizuje wykłady i ćwiczenia dla licealistów w ramach Pomorskiego College’u Medycznego.

Środki na realizację nowych inwestycji Swissmed pozyskał w wyniku sprzedaży większościowego pakietu akcji spółki Swissmed Prywatny Serwis Medyczny na rzecz spółki Lux Med.

Przeczytaj teraz

Nowoczesne technologie pomagają w opiece nad seniorami

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 10.07.2018

Nowoczesne technologie, które wspierają medycynę, mogą także pomagać w opiece nad seniorami. Na ten temat będą rozmawiać uczestnicy debaty, która odbędzie się 27 września 2018 roku w Warszawie.

Społeczeństwo na świecie, a tym samym również w Polsce coraz bardziej starzeje się. To niezwykle niepokojący trend, albowiem oznacza wiele rozmaitych wyzwań, z którymi nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia w aż tak dużej skali. Jak przewiduje Główny Urząd Statystyczny w 2035 roku osoby starsze będą stanowiły aż dwadzieścia procent Polaków.

Aby polepszyć system usług opiekuńczych nad osobami starszymi niezbędna jest nowoczesna technologia. Dzięki wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań poprawi się jakość życia osób korzystających z usług opiekuńczych.

Konferencja pod nazwą 


- Nowoczesne technologie jako element wsparcia w opiece nad seniorami będzie obejmowała zagadnienia dotyczące systemów e-dokumentacji i zarządzania domem pomocy społecznej, elektronicznej wymiana danych, e-usług i e-zdrowia, technologii cyfrowych, rozwoju świadczeń usług medycznych na odległość (telemedycyny). Do rozwiązań technologicznych ułatwiających opiekę nad osobami starszymi należą też opaski monitorujące funkcje życiowe, czujniki upadku i sprzęt medyczny.

Jeden z paneli tematycznych podczas konferencji będzie dotyczył opieki nad seniorami w Polsce, w tym między innymi dostępności opieki geriatrycznej, roli instytucji ochrony zdrowia w opiece nad seniorami, zagadnień finansowych i prawnych związanych z opieką nad seniorami, form takiej opieki, profilaktyki i zachowań prozdrowotnych, pomocy społecznej dla seniorów a także innowacyjnych sposobów na zdrowe starzenie się.

Konferencja przeznaczona jest dla przedstawicieli centrów aktywności seniora, urzędów miast i gmin, szpitali i przychodni, właścicieli i osób zarządzających domami opieki, właścicieli i osób zarządzających firmami świadczącymi usługi opiekuńcze oraz dla personelu medycznego.

Udział w konferencji jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób. 

Uczestnicy mają zagwarantowane materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z ekspertami.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Polski Instytut Rozwoju Biznesu.

Rejestracja na stronie: www.pirbinstytut.pl>>>

Przeczytaj teraz
Page 1 of 2
1 2