casino siteleri

10 procent ubezpieczonych to ubezpieczeni w KRUS

Autor:
Dodano: 26.10.2011

Według informacji NFZ 10 procent osób ubezpieczonych w ramach powszechnego ubezpieczenia społecznego stanowiły osoby ubezpieczone w KRUS. W roku 2010 koszty świadczeń osób ubezpieczonych w KRUS wyniosły 5 541 950 098 zł.

Natomiast przychody ze składek na ubezpieczenie zdrowotne z KRUS miały wartość 3 153 912 020 zł. Roczny koszt świadczeń przypadający na jednego ubezpieczonego w KRUS wyniósł w roku 2009 – 1375,16 zł, natomiast w roku 2010 – 1409,38 zł.  Średni miesięczny koszt świadczeń przypadający na jednego ubezpieczonego wyniósł w roku 2009 – 114,59 zł, natomiast w roku 2010 – 117,45 zł. Natomiast średni miesięczny przychód ze składek na jednego ubezpieczonego wynosił w roku 2009 – 81,25 zł, a w roku 2010 – 66,84 zł.

Wszystkich ubezpieczonych objętych powszechnym ubezpieczeniem społecznym było w roku 2010 – 37 386 534. Liczba ubezpieczonych w KRUS wyniosła 3 932 164. Koszty wszystkich świadczeń ogółem wyniosły 56 643 910 370 zł. Przychody ze składek na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły w roku 2010 miały wartość 55 237 574 670 zł. 

Przeczytaj teraz

Adam Rozwadowski laureatem Portretów Medycyny

Autor:
Dodano: 25.10.2011

Adam Rozwadowski, prezes Centrum Medycznego Enel-Med, został laureatem konkursu Portrety Polskiej Medycyny 2011, w kategorii Menedżer Rynku Zdrowia, placówki niepubliczne. Drugim laureatem w tej kategorii została Agnieszka Pachciarz, prezes Pleszewskiego Centrum Zdrowia, szpitala prowadzonego przez spółkę samorządową.

Zabierając głos podczas wręczania wyróżnień Adam Rozwadowski podkreślił konieczność współpracy prywatnych i publicznych podmiotów medycznych. Dodał też, że spółka, którą kieruje, chce brać udział w przekształcaniu i dokapitalizowaniu polskich szpitali.

W kategorii placówek publicznych wyróżnieni zostali: Marek Nowak, dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. W. Biegańskiego w Grudziądzu oraz dr Bogdan Koczy, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba w Piekarach Śląskich. W kategorii „lekarz Rynku Zdrowia” wyróżniona została prof. Alicja Chybicka, kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu, prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Za wydarzenie roku zostało uznane wprowadzenie do służby nowoczesnej floty śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Portret w tej kategorii odebrał dr Robert Gałązkowski, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który od początku towarzyszył narodzinom polskiej Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego. Liderem Rynku Zdrowia został natomiast prof. Wojciech Rowiński, konsultant krajowy w dziedzinie transplantologii klinicznej.

Wręczenie wyróżnień nastąpiło podczas Gali wieńczącej pierwszy dzień VII Forum Rynku Zdrowia, które odbyło się w Warszawie w dniach 24-25 października 2011. Organizatorem przedsięwzięcia było wydawnictwo PTWP, wydawca czasopisma Rynek Zdrowia oraz portalu Rynekzdrowia.pl.

 

Przeczytaj teraz

Ministerstwo Zdrowia i NFZ utrudniają działalność

Autor:
Dodano: 25.10.2011

45 proc. zgonów w Polsce jest spowodowanych chorobami sercowo-naczyniowymi, podczas gdy nowotwory powodują 30 proc. zgonów. Stąd ważna rola ośrodków kardiologii inwazyjnej, szczególnie tych prywatnych. Jednak ich działalności nie wspierają Ministerstwo Zdrowia i NFZ, stwierdził Paweł Buszman podczas VII Forum Rynku Zdrowia.

Paweł Buszman, prezes spółki American Heart of Poland, prowadzącej sieć ośrodków kardiologicznych, podkreślił, że wbrew obiegowym opiniom, do prywatnych ośrodków kardiologicznych trafiają nie tylko te proste, ale także cięższe przypadki schorzeń. Obserwowana jest także tendencja, że są to coraz starsi pacjenci, powyżej 70 czy 80 lat. Prezes AHP podał także dane, z których wynika, że spółka, którą kieruje, zainwestowała w ciągu ostatnich 10-ciu lat ponad 300 mln zł w utworzenie ośrodków kardiologii inwazyjnej. Jest to kwota porównywalna ze środkami, jakimi dysponuje Polkard.

Prywatne firmy oferujące usługi w zakresie kardiologii inwazyjnej działają przeważnie w ten sposób, że wydzierżawiają od szpitala pomieszczenia, które wyposażają we własny sprzęt i wykonują zabiegi w ramach szpitalnego (jako podwykonawca) lub własnego kontraktu z NFZ. Do niedawna pomieszczenia takie szpitale wynajmowały najwyżej na 10 lat. Zdarzało się, że po tych dziesięciu latach, wypowiadały umowy prywatnym firmom i same decydowały się na prowadzenie oddziałów kardiologicznych, stwierdzając, że mogą na tym zarobić. Robert Gil, kierownik Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie stwierdził, że być może ośrodków oferujących takie usługi jest na rynku za dużo i że gdyby było ich mniej, miałyby szansę pozyskać więcej fachowej kadry. O liczbie takich ośrodków, według Witolda Rużyłły powinni decydować konsultanci wojewódzcy.

Paweł Buszman, w odpowiedzi na ten zarzut podał dane, według których ośrodków kardiologii inwazyjnej jest w Polsce wystarczająca liczba, zgodna z normą określającą, że jedna taka placówka powinna służyć 300 tysiącom mieszkańców. – Natomiast można by się zastanowić, czy ich rozmieszczenie jest właściwe – dodał Paweł Buszman.  

Witold Rużyłło, dyrektor Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, stwierdził, że przyszłość kardiologii to telemedycyna.- Stał y kontakt lekarza z pacjentem to podstawa – stwierdził Witold Rużyłło, – Dlatego coraz ważniejszą rolę będzie odgrywała w kardiologii telemedycyna. Jest to perspektywa najbliższych 5-6 lat.

Dyrektor Rużyłło poruszył też temat zmniejszenia przez NFZ stawki finansowania zabiegów kardiologii inwazyjnej. Natomiast Tomasz Zdrojewski z Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zwrócił uwagę na brak wiarygodnych danych dotyczących liczby zgonów pacjentów, umierających z powodu niewydolności serca. Andrzej Włodarczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia podkreślił, że starzenie się społeczeństwa to tendencja zauważalna w całej Europie i że podjęto w Ministerstwie Zdrowia prace związane z zapewnieniem opieki długoterminowej najstarszej grupie pacjentów.

 

 

 

Przeczytaj teraz

Mid Europa Partners konsoliduje rynek diagnostyki

Autor:
Dodano: 24.10.2011

Spółka Diagnostyka przejęła 100 procent udziałów w spółce CM LIM Laboratoria, należącej do Grupy Lux Med. Znaczącym udziałowcem Diagnostyki jest fundusz Mid Europa Partners, który jest także właścicielem Grupy Lux Med. Przejęcie CM LIM Laboratoria jest kolejnym krokiem w celu konsolidacji rynku diagnostyki laboratoryjnej.

CM LIM Laboratoria Sp. z o.o. powstało w 2006 roku jako „firma-córka” Centrum Medycznego LIM, które 16 lat temu rozpoczęło jako jedna z pierwszych prywatnych placówek medycznych świadczenie usług dla klientów indywidualnych i korporacyjnych. Od września 2008 roku w wyniku działań konsolidacyjnych prowadzonych na polskim rynku przez Mid Europa Partnes, CM LIM Laboratoria Sp. z o.o. znalazło się w Grupie Lux Med., razem z firmami CM LIM, LUX MED,Medycyna Rodzinna i Promedis. Laboratorium świadczy usługi  dla placówek Grupy Lux Med w tym Szpitala LUX MED, a także dla Carolina Medical Central i Centrum Kardiologii w Józefowie.

Grupa Diagnostyka to ogólnopolska sieć laboratoriów medycznych działająca od 1998 roku. Firma posiada obecnie 10 oddziałów w całej Polsce, pięć spółek zależnych – razem blisko 200 placówek na terenie kraju. Rocznie Diagnostyka wykonuje ponad 18 mln testów i współpracuje z kilkoma tysiącami placówek ochrony zdrowia.

W sierpniu 2011 mniejszościowy pakiet udziałów w Spółce Diagnostyka przejął fundusz Mid Europa Partners. Mid Europa Partners jest właścicielem Grupy Lux Med, obejmującej także marki Centrum Medyczne LIM, Medycyna Rodzinna, Promedis, a także AVI Diagnostykę Obrazową i spółkę Fado, oferujące usługi w zakresie diagnostyki obrazowej. Grupa obsługuje w tej chwili około miliona pacjentów.

Przeczytaj teraz

EuroMedic Kliniki: nowy szpital w Katowicach

Autor:
Dodano: 23.10.2011

Spółka EuroMedic Kliniki Specjalistyczne zbudowała nowy szpital. Placówka powstała w Katowicach. Koszt inwestycji wyniósł 30 mln z.ł. Szpital zbudowano w ciągu 10-ciu miesięcy. Placówka została wyposażona w nowoczesny system informatyczny.

Zamiast okienek z rejestracją na pacjentów czekają – infokioski, zamiast historii choroby przy szpitalnych łóżkach – lekarze z Ipadami. Pacjenci dostaną też karty magnetyczne, umożliwiające identyfikację i otwierające elektroniczną kartotekę. Wszystkie dane pacjenta, wyniki badań, przyjmowane leki i medyczne zalecenia zapisane będą wyłącznie w pamięci komputerów a lekarze na obchodzie pojawią się z ipadami.

W programie działalności medycznej kliniki przewidziano poradnictwo specjalistyczne, leczenie operacyjne w wielospecjalistycznym oddziale chirurgii krótkoterminowej oraz w ramach pełnej hospitalizacji w oddziale kardiologii, kardiochirurgii, chirurgii naczyń i okulistyki. Zapleczem diagnostycznym są pracownie diagnostyki obrazowej: rentgenowska, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, arteriografii i ultrasonografii oraz pracownie endo- i kolonoskopii.

Ośrodek charakteryzuje się też spotykanym dotychczas wyłącznie w szpitalach akademickich kompleksowym leczeniem schorzeń kardiologicznych: od poradni kardiologii, poradni leczenia nadciśnienia, zaburzeń rytmu serca, poprzez oddział kardiologii inwazyjnej, chirurgii naczyniowej do kardiochirurgii. Jest to trzecie po Wojewódzkim Ośrodku Kardiologii w Zabrzu oraz Śląskim Ośrodku Kardiologii w Katowicach – Ochojcu takie miejsce w województwie śląskim. Kompleksowość dotyczy też chirurgii naczyniowej i okulistyki. 

W Klinice, w której zatrudnionych będzie 150 osób, będą obsługiwani pacjenci w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia oraz pacjenci komercyjni. Ostateczny podział na oddziały i poradnie zależeć będzie od kontraktu zawartego przez placówkę z Narodowym Funduszem Zdrowia na kolejne lata. Nowy szpital powstał przy ulicy Wita Stwosza  w Katowicach. Dotychczas spółka EuroMedic Kliniki Specjalistyczne prowadziła placówkę przy ulicy Rolnej. Dysponowała kontraktem z NFZ o wartości ponad 4,6 mln zł.

Spółka EuroMedic Kliniki Specjalistyczne powstała w 2002 roku. W grupie EuroMedic z Katowic jest także EuroMedic Poland, która koncentruje się na obsłudze pacjentów ze stwardnieniem rozsianym z występującym u nich zespołem CCSVI (Chronic Cerebro-Spinal Venous Insufficiency), zainteresowanych chirurgicznym zabiegiem udrożnienienia żył. Zabieg ten przeprowadzany jest w NZOZ Euromedic Kliniki Specjalistyczne w Katowicach. EuroMedic Poland  prowadzi także oddział diagnostyki przed i pozabiegowej zlokalizowany na terenie Stanów Zjednoczonych.

Przeczytaj teraz

Pracodawcy RP postulują przedłużenie umów z NFZ

Autor:
Dodano: 22.10.2011

Zdaniem Pracodawców RP z powodu częstych i niespójnych zmian legislacyjnych nie ma już możliwości prawidłowego przeprowadzenia procedury kontraktowania na 2012 rok.  W obecnej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest przedłużenie umów świadczeniodawcom o jeden kwartał.

Umożliwi to uporządkowanie sytuacji prawnej i przeprowadzenie prawidłowej procedury kontaktowania z zachowaniem wszystkich ustawowych terminów. Pracodawcy RP protestują także przeciwko przesyłaniu przez Ministra Zdrowia do konsultacji społecznych w okresie kontraktowania 10-ciu kolejnych projektów rozporządzeń, które w fundamentalny sposób zmieniają standardy, jakie muszą spełniać świadczeniodawcy. Takim przykładem jest zmiana rozporządzenia dotyczącego świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego.

Brak stabilności prawa wynikający z chaotycznie zmienianych w krótkim okresie tych samych rozporządzeń powoduje trudności w funkcjonowaniu przedsiębiorstw.

Wprowadzenie zmian zobowiązujących świadczeniodawców do przeprowadzenia dużych inwestycji musi wiązać się odpowiednio długim vacatio legis. W przeciwnym razie z rynku zostanie wyeliminowanych wiele dobrych i cenionych przez pacjentów podmiotów, a dostępność do świadczeń zostanie ograniczona. Pracodawcy RP podkreślają, że proponowane obecnie zmiany, po wejściu w życie, będą dotyczyć całego rynku, a nie tylko podmiotów ubiegających się o kontrakty w bieżącym roku.

Pracodawcy RP już w czerwcu 2011 wystąpili do Minister Ewy Kopacz z prośbą o podjęcie rozmów oraz działań w celu zmiany sposobu kontraktowania. Uważają też, że niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w listopadzie, kiedy konkurs powinien zbliżać się już do finałowych rozstrzygnięć. Jak podkreślają Pracodawcy RP takie działanie jest przede wszystkim szkodliwe dla pacjentów.

Pracodawcy RP apelują do Minister Zdrowia o wprowadzenie do obowiązującej w tym względzie Ustawy  takich zmian legislacyjnych, które umożliwią anektowanie umów ze wszystkimi świadczeniodawcami do końca pierwszego kwartału 2012 roku.

Przeczytaj teraz

Trzej oferenci na zakup Uzdrowiska Horyniec

Autor:
Dodano: 21.10.2011

Do Ministerstwa Skarbu Państw wpłynęły trzy wiążące propozycje warunków umowy zakupu pakietu 89,26 procent  udziałów spółki Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o. Oferty zostały złożone przez Europejskie Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne „Lotos” Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce Zdroju oraz dwie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Oferty te złożyli: Beat Bogusz – Dukacz, z Horyńca – Zdroju, prowadząca specjalistyczny gabinet reumatologiczny oraz Marek Thier ze Świątnik Górnych, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PP-H-U Thier. Cena za udziały wynosi około 7 mln zł.

Uzdrowisko Horyniec Spółka z o.o. obejmuje kilka obiektów sanatoryjnych: Dom Zdrojowy, posiadający część hotelową i zabiegową oraz sanatoria Modrzew i Jawor. Część usług oferowanych w obiektach jest finansowana przez NFZ, pozostałe to usługi komercyjne. W planach przewidywana jest rozbudowa zakładu przyrodoleczniczego oraz budowa 80-100 łóżkowego pawilonu sanatoryjnego o podwyższonym standardzie. Horyniec świadczy usługi lecznicze na bazie m.in. borowiny i wody siarczkowo – siarkowodorowej. Spółka uzyskuje bardzo dobre efekty w leczeniu chorób narządu ruchu i reumatycznych. Przedsiębiorstwo jest również producentem naturalnej wody źródlanej „Hetmańska”.

Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne „Lotos” Sp. z o.o. mieści się w Rabce Zdroju przy ulicy Kilińskiego 1. Prezesem spółki jest Beata Maria Stolarczyk.

Przeczytaj teraz

Advent International inwestuje w American Heart of Poland

Autor:
Dodano: 21.10.2011

Advent International, międzynarodowy fundusz private equity, podpisał umowę inwestycyjną z American Heart of Poland S.A. (AHP), spółką prowadzącą ośrodki kardiologiczne. Advent objął mniejszościowe udziały. Mogą one się zwiększyć, ale nie przekroczą 50procent.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca zostały założone w 2000 roku przez grupę lekarzy z Polski i Stanów Zjednoczonych w celu stworzenia sieci nowoczesnych oddziałów kardiologicznych i angiologicznych. Od momentu założenia Grupa American Heart of Poland zainwestowała ponad  300 milionów zł w rozwój infrastruktury i zakup najnowszej technologii medycznej. Obecnie grupa posiada 19 placówek, w tym oddział kardiochirurgii z unikalną salą hybrydową, spełniającą najwyższe światowe standardy. Oddziały PAKS mieszczą się w Ustroniu, Bielsku-Białej, Dąbrowie Górniczej, Kędzierzynie-Koźlu, Starachowicach, Mielcu, Polanicy Zdroju, Nysie, Tychach i Chrzanowie.

Sukcesem organizacyjnym Klinik było zorganizowanie sieci placówek daleko od ośrodków akademickich, tam gdzie były największe zaniedbania  zarówno w diagnostyce, jak i leczeniu chorób układu krążenia. Dzięki temu ratujący życie zabieg tzw. pierwotnej angioplastyki wieńcowej w zawale serca, na obszarze objętym działalnością American Heart of Poland, może rozpocząć się średnio w ciągu 3 godzin od wystąpienia bólu zawałowego. Dodatkowo opóźnienie wewnątrzszpitalne (tzw. door-to-balloon time) nie przekracza w AHP 30 min. Dla porównania w podobnych szpitalach w USA opóźnienie to w dalszym ciągu wynosi 120 min, co znacząco pogarsza wyniki leczenia. Dzięki działalności podmiotów takich jak American Heart of Poland w ciągu ostatniej dekady śmiertelność wewnątrzszpitalna w zawale serca w Polsce spadła z 30 do 3%.

AHP prowadzi także szeroką działalność naukowo-badawczą, zarówno  w zakresie badań klinicznych jak i eksperymentalnych. Kliniki Serca od 5 lat prowadzą własną pracownię doświadczalną oraz w oparciu o uzyskane z UE dotacje otwierają własne Centrum Badawczo-Rozwojowe.

Zaangażowanie Advent International pozwoli spółce na dalszy rozwój m.in. w niedoinwestowanych w naszym kraju kierunkach takich jak kardiochirurgia i chirurgia naczyniowa czy rehabilitacja kardiologiczna. Advent od lat inwestuje w sektor ochrony zdrowia – tylko w 2011 roku zrealizował dwie transakcje w tym obszarze. Od Royal Bank of Scotland odkupił sieć 66 placówek zajmujących się szeroko pojętym zdrowiem psychicznym – The Priory Group. Kupił również ukraińskie kliniki ­ ISIDA, specjalizujące się leczeniu niepłodności oraz ginekologii i pediatrii. Obecnie Advent International jest właścicielem lub współwłaścicielem kilku spółek działających w sektorze ochrony zdrowia, w tym oprócz wyżej wymienionych m.in. Centrul Medical Unirea oraz i Labormed (Rumunia), MEDIAN Kliniken (Niemcy), Craegmoor Healthcare (Wlk. Brytania).

http://www.klinikiserca.pl/img/arrow_01.gif 

Przeczytaj teraz

ArtMedik nowym właścicielem Szpitala Kieleckiego

Autor:
Dodano: 21.10.2011

ArtMedik będzie nowym właścicielem Szpitala Kieleckiego im. Św. Aleksandra. Spółka ta prowadzi od trzech lat szpital w Jędrzejowie. Drugim oferentem w Kielcach była spółka Arion-Med z Lublina.

Szpital w Kielcach został przekształcony w spółkę w roku 2006. Władze miast zdecydowały o sprzedaży udziałów placówki ze względów ekonomicznych. W czerwcu 2011 radni podjęli uchwałę zezwalającą władzom miasta na sprzedaż udziałów szpitala. W innej uchwale zgodzili się na możliwość przekazania udziałów – w formie darowizny – samorządowi województwa świętokrzyskiego. Według planów zarządu województwa, lecznica mogłaby stać się zapleczem klinicznym dla wydziału lekarskiego, który w przyszłości ma powstać na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Te plany jednak nie doszły do skutku i ostatecznie sprzedano udziały prywatnego inwestorowi.

Spółka ArtMedik przejmie prowadzenie szpitala od 1 stycznia 2012 roku. W planach jest modyfikacja profilu działalności, między innymi utworzenie zakładu opiekuńczo-leczniczego, na co NFZ deklaruje środki. Artmedik deklarowała także prowadzenie oddziału wewnętrznego, który niedawno został w tej placówce zamknięty. W sumie miasto oczekiwało deklaracji inwestycji o wartości około 20 mln zł.

NZOZ Św. Aleksandra posiada 151 łóżek oraz 35 łóżek noworodkowych. Rocznie leczy 12-13 tys. osób. Kontrakt placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2011 rok wynosi ponad 23 mln zł. Szpital prowadzi oddziały: położnictwa i ginekologii, neonatologii, chirurgii ogólnej, anestezjologii i intensywnej terapii, a także poradnie specjalistyczne.

ArtMedik sp. z o.o. wygrała przetarg na dzierżawę szpitala w Jędrzejowie w marcu 2008 roku.  Szpital prowadzi od lipca 2008.  Umowa została zawarta na 40 lat. Spółka płaci powiatowi 60 tys. zł czynszu miesięcznie. Spółka w Jedrzęjowie przeprowadziła inwestycje, m in rozbudowała szpitalny oddział ratunkowy. Ponad 99 proc. udziałów w spółce posiada Rafał Mariusz Chaiński.

 

 

Przeczytaj teraz

PCZ kupi Cefarm S.A.

Autor:
Dodano: 21.10.2011

Minister Skarbu Państwa podpisał z PCZ S.A. z siedzibą we Wrocławiu umowę sprzedaży pakietu 85 procent akcji Skarbu Państwa w spółce Centrala Farmaceutyczna „Cefarm” S.A. z siedzibą w Warszawie. Wartość transakcji wynosi 80 053 000 zł.

Umowa ma charakter warunkowy. Przeniesienie własności akcji nastąpi po uzyskaniu przez PCZ S.A. ostatecznej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji.

Cefarm S.A. jest jednym z największych dystrybutorów leków działających na polskim rynku. Udział firmy w rynku wynosi 5 proc.. Firma dostarcza zaopatrzenie do wszystkich podmiotów działających w branży farmaceutyczno-medycznej, m.in.: hurtowni, aptek, ZOZ-ów, gabinetów lekarskich, sklepów zielarsko-medycznych, itp.

Polski Holding Medyczny PCZ składa się z 11 podmiotów. Posiada w sektorze usług medycznych 5 NZOZ-ów, w tym 4 szpitale, 4 sanatoria, 6 przychodni, pogotowie ratunkowe, laboratorium diagnostyczne oraz świadczy usługi dla 350 000 pacjentów rocznie. Funkcję zarządczą i właścicielską pełni PCZ S.A., która promuje kilka marek handlowych: PCZ Polski Instytut Medyczny świadcząca usługi medyczne w szczególności w zakresie badań klinicznych i naukowych oraz diagnostyki laboratoryjnej, PCZ Polska Apteka prowadząca działalność w zakresie obrotu lekami, materiałami medycznymi oraz środkami pochodnymi, PCZ Polski Deweloper prowadząca działalność w zakresie tworzenia nowoczesnych rozwiązań urbanistycznych i deweloperskich oraz kompleksową realizację projektów w zakresie budownictwa ogólnego i medycznego, PCZ Polish Business Club prowadząca działalność w zakresie promocji zdrowia i sportu oraz wydawniczą i klubową, PCZ Polish Medical Solution świadcząca usługi outsourcingowe i cosourcingowe o charakterze paramedycznym, a także dystrybuująca dermokosmetyki, tekstylia specjalistyczne, środki pomocnicze i spożywcze dla pacjentów oraz meble do placówek medycznych i aptek.

Przeczytaj teraz

Konstancin – Zdrój i Iwonicz S.A.: wyłączność negocjacyjna

Autor:
Dodano: 21.10.2011

Ministerstwo Skarbu podjęło decyzję o udzieleniu wyłączności negocjacyjnej spółce Nałęczowskie Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w sprawie warunków umowy zakupu pakietu 95,25 proc. udziałów spółki Uzdrowisko Konstancin – Zdrój Sp. z o.o. oraz 90,86 proc. akcji spółki Uzdrowisko Iwonicz S.A.

Zakupem akcji Uzdrowiska Konstancin było zainteresowanych 9 podmiotów. Były to: spółki EMC S.A. z Wrocławia i STP Investment S.A. z Bochni oraz osoby prywatne: Hanna Luniak, Juliusz Straszyński, Dariusz Wojdyga oraz grupa osób, które złożyły wspólną ofertę: Marek Jakub Kyc, Marek Leszek Łęcki, Wiesław Piotr Staniszewski i Tadeusz Mieczysław Wróblewski.

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój oferuje diagnostykę, leczenie i rehabilitację chorób układu krążenia, układu nerwowego, układu oddechowego i narządu ruchu, a także szereg zabiegów leczniczych, m. in. kinezyterapię, magnetoterapię, kąpiele solankowe i perełkowe, a także krioterapię. Obiekty prowadzone przez spółkę to: tężnia solankowa, „Biały Dom”, sanatorium uzdrowiskowe „Przy Źródle”, szpital rehabilitacji kardiologicznej, szpital rehabilitacji neurologicznej, hotel i restauracja „Konstancja” oraz restauracja „Zdrojowa”.

 Uzdrowisko Iwonicz-Zdrój oferuje rehabilitację i leczenie chorób ortopedyczno-urazowych, układu nerwowego, reumatologicznych, układu trawienia, górnych dróg oddechowych, osteoporozy.

Nałęczowskie Towarzystwo Inwestycyjne S.A. ma siedzibę w Nałęczowie przy ulicy Małachowskiego 3. Prezesem Zarządu jest Wojciech Leszek Gucma, pełniący także funkcję dyrektora w Uzdrowisku Nałęczów S.A.

Przeczytaj teraz

Telemedycyna Polska: wzrost przychodów

Autor:
Dodano: 20.10.2011

Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A. opublikował wstępne informacje dotyczące wielkości miesięcznych przychodów. Za wrzesień 2011 roku wyniosły one 317,8 tys. zł, co oznacza wzrost o 52,8 proc. wobec września 2010 roku. Przychody dotyczą całej Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska.

Dynamika przychodów została wyliczona w oparciu o dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej za 2011 rok oraz dane jednostkowe spółki za 2010 rok.

Telemedycyna Polska specjalizuje się w całodobowej opiece kardiologicznej za pośrednictwem telefonu lub Internetu z dowolnego miejsca, zarówno w Polsce jak i zagranicą. Usługi realizowane są w ramach Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Kardiotele”, prowadzącego  profesjonalne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, wyposażone w nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną.

W sierpniu 2010 roku Telemedycyna Polska S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych na rynku NewConnect, stając się tym samy pierwszą w Polsce spółką publiczną z branży telemedycyny. Pod koniec 2010 roku przejęła drugą co do wielkości na rynku w Polsce spółkę z zakresu telemedycyny – Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przejęcie zostało sfinansowane za pomocą środków pozyskanych z emisji akcji serii B. Telemedycyna Polska S.A. w 2010 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 2 186 tys. zł, co oznacza przyrost 55% w stosunku do roku wcześniejszego. Założycielem i Prezesem Zarządu Telemedycyna Polska S.A. jest Ireneusz Plaza. Siedziba firmy znajduje się w Katowicach.

 

Przeczytaj teraz

Szpital Barska rozwija usługi specjalistyczne

Autor:
Dodano: 20.10.2011

Specjalistyczny Szpital Barska z Włocławka uruchamia kolejną poradnię specjalistyczną. Będzie w niej przyjmować specjalista chirurgii dziecięcej. Konsultacje będą wyłącznie komercyjne. Koszt wizyty wyniesie 100 zł.

Konsultacji lekarskich w nowej poradni będzie udzielała dr Marta Rozbicka pediatra, specjalista chirurgii dziecięcej. Godziny otwarcie poradni zostaną ustalone, gdy zgłosi się wystarczająca liczba pacjentów.

NZOZ Barska działa od 2006 roku. W 2009 roku dobudowano tutaj nowy pawilon. Powstała nowa sala operacyjna i zwiększyła się liczba łóżek dla pacjentów, która w tej chwili wynosi 19. NZOZ prowadzi leczenie szpitalne w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, gastroenterologii, ginekologii, laryngologii, neurochirurgii, ortopedii, okulistyki i urologii. Blok operacyjny ma dwie sale operacyjne, wyposażone w aparaturę medyczną do prowadzenia zabiegów metodą wideochirurgii, histeroskopii operacyjnej i diagnostycznej oraz artroskopii a także w aparaturę do wykonywania zabiegów okulistycznych. W szpitalu funkcjonują pracownie diagnostyczne.

Szpital świadczy swoje usługi w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz odpłatnie. Tegoroczny kontrakt placówki z NFZ wynosi ponad 5 mln zł, z tego 579 699,75 zł jest przeznaczone na rehabilitację leczniczą, a 4 559 768,70  zł na leczenie szpitalne, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną oraz leczenie stomatologiczne. Placówka prowadzi także poradnię podstawowej opieki zdrowotnej, oferuje zabiegi z zakresu medycyny estetycznej oraz konsultacje specjalistyczne w rzadkich dziedzinach, takich jak na przykład podologia (m.in. leczenie stopy cukrzycowej).

We Włocławku placówka mieści się przy ulicy Barskiej 13. NZOZ prowadzi także placówki zamiejscowe – w Lubieniu Kujawski oraz Boniewie, gdzie świadczone są usługi medyczne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Placówkę prowadzi firma Centrum Diagnostyczno-Lecznicze Barska sp. z o.o. Zarząd spółki tworzą: Tadeusz Zablewski (prezes), Zbigniew Pawlak, (wiceprezes), Waldemar Uszyński (członek zarządu).

Przeczytaj teraz

Diagnostyka: nierówny dostęp do kontraktu z NFZ

Autor:
Dodano: 20.10.2011

Dolnośląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia wyłączył sześć gmin z konkursu na mobilne badania diagnostyczne w ramach  Programu Profilaktyki Raka Piersi. W ten sposób uniemożliwił start w konkursie  na cały obszar województwa, podmiotom oferującym taką diagnostykę. Jest to sprzeczne z artykułem 134 ustawy o świadczeniach zdrowotnych udzielanych ze środków publicznych.

Konkurs dotyczący świadczenia usługi w zakresie profilaktyki raka piersi w województwie dolnośląskim został podzielony na dwa postępowania. Pierwszy konkurs dotyczy badań wykonywanych w jednostkach stacjonarnych i objął całe województwo w podziale  na cztery grupy powiatów. Drugi konkurs dotyczy badań świadczonych przy pomocy mammobusów. Objął on całe województwo, jednak z wyłączeniem sześciu gmin – Wrocławia, Legnicy, Jeleniej Góry, Kłodzka, Wałbrzycha i Polanicy. W gminach tych działają stacjonarne placówki wykonujące mammografię, w większych kilka, w mniejszych – po jednej. Wyłączenie tych gmin z konkursu na diagnostykę mobilną oznacza, że mammobusy nie będą tam miały prawa wjazdu, a  placówki stacjonarne uzyskają tam wyłączność na przeprowadzenie badań profilaktycznych.

– Zgodnie z artykułem 134 ustawy wszystkie podmioty powinny być traktowane równo, a uniemożliwienie  mobilnym  świadczeniodawcom  startu w konkursie na terenie kilku gmin przeczy zapisowi ustawy. Beneficjentki  Programu Profilaktyki Raka Piersi nie będą miały możliwości wyboru świadczeniodawcy ani uczestnictwa w skryningu w miejscu znanym z poprzednich badań – blisko miejsca zamieszkania.Sposób przeprowadzenia konkursu nie wpłynie więc pozytywnie na zwiększenie zgłaszalności pań na mammografię – mówi Anna Siondalska, dyrektor Centrum Diagnostycznego  Fado, działającego w ramach spółki Lux Med Diagnostyka. – Tymczasem  około 40 procent badań wykonywanych w ramach profilaktyki raka piersi  w Polsce jest wykonywanych właśnie przy pomocy sprzętu mobilnego. Planujemy złożenie protestu w sprawie ogłoszonych konkursów.

Fado, spółka należąca do Grupy Lux Med., oferująca mobilną diagnostykę, działa na terenie całej Polski, poza województwami – lubuskim i małopolskim. Posiada 15 mammobusów. W roku 2010 wykonano w nich  ponad 165 tysięcy badań, w roku 2011 przewidywane jest wykonanie ponad  200 tysięcy. Dla porównania  w każdym publicznym  centrum onkologii wykonuje się  około 10-12 tysięcy badań mammograficznych rocznie. Zdjęcia wykonywane w mammobusach opisywane są przez dziewięciu  najbardziej w Polsce doświadczonych lekarzy radiologów- skrynerów, wśród nich jest trzech audytorów klinicznych.

 

Przeczytaj teraz

Enel-Med otwiera drugi szpital w Warszawie

Autor:
Dodano: 19.10.2011

Centrum Medyczne Enel-Med uruchamia drugi szpital – Szpital Centrum, który będzie się mieścić przy al. Solidarności 128 w Warszawie. Szpital będzie miał charakter szpitala planowego, a nie jednego dnia, dzięki czemu spółka poszerzy możliwość kontraktowania usług z NFZ

Będzie to placówka podobnych rozmiarów jak prowadzony przez Enel-Med. Szpital Zacisze. W szpitalu będą dwie sale operacyjne i 30 łóżek. Placówka będzie się specjalizowała w ortopedii i neurochirurgii, czym odciąży Szpital Zacisze. W ramach Szpitala Centrum będzie funkcjonował wyodrębniony Oddział Diagnostyczny – kompleksowe centrum diagnostyki obrazowej (wyposażone w nowoczesne urządzenia MR i TK), realizujące usługi zarówno na potrzeby szpitala, jak i pacjentów spoza szpitala. Oddział ten będzie obejmował diagnostykę obrazową i kardiologiczną, a także będzie oferował konsultacje kardiologiczne, ortopedyczne i internistyczne w ramach Ambulatoryjnej Pomocy Doraźnej.

Dotychczasowe doświadczenie Centrum Enel-Med. we współpracy z Funduszem wskazuje regularny wzrost kwot płatności NFZ wobec spółki za poszczególne okresy. Na najbliższe lata Enel-Med spodziewa się wzrostu wysokości kontraktu na leczenie szpitalne, czego bezpośrednim beneficjentem powinna stać się nowa placówka. Nowy szpital zostanie otwarty w I połowie 2012 roku. Natomiast Odział Diagnostyczny rozpocznie działalność już grudniu 2011.

Centrum Medyczne Enel-Med dysponuje dziesięcioma przychodniami wieloprofilowymi, ośmioma pracowniami diagnostycznymi oraz jednym wieloprofilowym szpitalem. Spółka oferuje usługi medyczne w 58 specjalizacjach, usługi diagnostyczne, w tym diagnostyki obrazowej, stomatologiczne i rehabilitacyjne. Własne placówki Enel-Med działają w Warszawie (Atrium, Arkadia, Blue City, Domaniewska, Puławska, Zacisze), Łodzi (Manufaktura), Krakowie (Galeria Krakowska), Poznaniu (Kupiec Poznański) i Wrocławiu (Arkady Wrocławskie). Poza tym spółka prowadzi wielospecjalistyczny szpital na warszawskim Zaciszu oraz pracownie diagnostyczne, m.in. w Warszawie, Łomży, Wołominie, Lublinie, Mielcu, Poznaniu i Koninie. Enel-Med po pierwszym półroczu 2011 roku zanotował 81 mln zł przychodów. Od czerwca 2011 Enel-Med S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przeczytaj teraz

Warszawa: nowe usługi w Centrum Multi-Med

Autor:
Dodano: 19.10.2011

Centrum Diagnostyki Medycznej Multi-Med otworzyło nowy gabinet fizykoterapii w przychodni przy Alei Stanów Zjednoczonych 51 w Warszawie. Usługi świadczone przez tę jednostkę są wyłącznie komercyjne.

W ofercie gabinetu są miedzy innymi zabiegi przy użyciu lasera, lampy solux, prądów itd. Ceny zabiegów wynoszą od 16 do 20 zł.

Multi-Med prowadzi w Warszawie trzy przychodnie: przy ul. Okopowej, Waryńskiego i Grochowskiej oraz pracownię rezonansu magnetycznego przy Al. Stanów Zjednoczonych a także pracownie rezonansu w Płońsku i Tomaszowie Lubelskim. Kontrakt Centrum Diagnostyki Medycznej Multi-Med. z oddziałem mazowieckim NFZ  na 2011 rok wynosi 6 114 189,10  zł, z tego na badania rezonansu przeznaczono 3 479 319 zł. Poza tym kontrakt dotyczy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, programów profilaktycznych, rehabilitacji leczniczej.  Centrum oferuje także usługi w zakresie medycyny pracy, wykonuje badania laboratoryjne, badania w zakresie diagnostyki obrazowej, endoskopii, usługi stomatologiczne, wizyty domowe. Kontrakt placówki działającej w Tomaszowie Lubelskim, oferującej badania rezonansu magnetycznego, ma wartość 139 987,80 zł.

Centrum prowadzone jest przez spółkę jawną, którą tworzą: Hanna Brusikiewicz, Katarzyna Fiutkowska, Ewa Trypens. Multi-Med jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej funkcjonuje w Warszawie od 1992 roku.

Przeczytaj teraz

Multi-Medica: inwestycja w powiększenie placówki

Autor:
Dodano: 18.10.2011

Centrum Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej Multi-Medica z podwarszawskiej Zielonki planuje rozbudowę i powiększenie siedziby. W wyniku inwestycji placówka zajmie pomieszczenia o powierzchni prawie 6 tys. mkw.

Obecna powierzchnia Centrum to około 3 tys. mkw. W projekcie inwestycji przewidywane są m.in. nowe gabinety konsultacyjne, gabinety zabiegowe, cyfrowa pracownia RTG, centrum rehabilitacji oraz rozbudowa bloku operacyjnego i oddziałów pobytowych. Po zakończeniu inwestycji Multi- Medica dysponować będzie nowoczesnymi salami operacyjnymi oraz komfortowymi oddziałami pooperacyjnymi z 30 łóżkami. Obecnie Na czterech kondygnacjach budynku, wyposażonego w windę, znajduje się 16 gabinetów lekarskich, 2 sale zajęciowe, a także 2 profesjonalnie wyposażone, klimatyzowane sale operacyjne. Na oddziale zabiegowo-operacyjnym, mieszczą się również: jedna 4-osobowa oraz dwie 2-osobowe sale pobytowe, wszystkie o wysokim standardzie.

Multi-Medica oferuje zarówno usługi finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia (w tym podstawową opiekę zdrowotną) jak i komercyjne. Wartość kontraktu z NFZ na rok 2011 wynosi 5 350 391,90 zł. Kontrakt dotyczy leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz leczenia stomatologicznego. Multi-Medica działa od 2000 roku .Od roku 2002  prowadzi oddział zabiegowo-operacyjny, na którym wykonywane są zabiegi planowe z krótkotrwałym pobytem na oddziale.

Przeczytaj teraz

CMP: nowa przychodnia na Ursynowie

Autor:
Dodano: 18.10.2011

Sieć medyczna CMP Centrum Medyczne uruchomiła nową przychodnię na warszawskim Ursynowie – CMP Ursynów. To już piąta placówka w sieci. Pozostałe mieszczą się w Piasecznie, na warszawskiej Ochocie, Białołęce oraz w Śródmieściu na ulicy Chmielnej.

Nowa przychodnia mieści się w biurowcu galeria Ken Center przy ulicy Ciszewskiego 15 (niedaleko Leclerca). Przychodnia ma blisko 250 mkw. Działa tutaj 8 gabinetów. CMP Ursynów będzie oferowało opiekę ginekologa, urologa dermatologa, chirurga, pediatry, internisty, okulisty, neurologa, laryngologa, kardiologa, ortopedy, ortopedy dziecięcego, alergologa, lekarza medycyny pracy, endokrynologa, stomatologa, stomatologa dziecięcego, ortodonty. W CMP Ursynów będzie też można wykonać badania diagnostyczne: EKG, spirometrię, USG (przy pomocy nowoczesnego aparatu Siemensa), komplet badań laboratoryjnych, a także drobne zabiegi z zakresu chirurgii, ginekologii, dermatologii i dermatologii estetycznej.

W ramach współpracy z Centrum Medycznym Scanmed i utworzonej w wyniku tej współpracy spółki Akamedik CMP oferuje także opiekę medyczną dla studentów uczelni warszawskich.  CMP współpracuje z 200 przychodniami w całej Polsce oraz z dużymi sieciami medycznymi takimi jak Medicover, LIM, Centrum Damiana.. Z usług placówek współpracujących mogą korzystać pacjenci posiadający abonamenty CMP. Placówki CMP oferują podstawową opiekę zdrowotną, konsultacje specjalistyczne, medycynę pracy, rehabilitację, diagnostykę, a także szeroki zakres usług stomatologicznych. Prowadzą także szkołę rodzenia (www.cmp.med.pl).

Przeczytaj teraz

Likwidacja spółki Gromada Medica

Autor:
Dodano: 17.10.2011

Spółka Gromada Medica została postawiona w stan upadłości. Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada, do której należy spółka, nie przewiduje już prowadzenia działalności medycznej. Obecnie zbierane są oferty dotyczące zakupu wyposażenia placówki, zarówno sprzętu medycznego jak i biurowego.

– Określenie przyczyn upadłości spółki jest sprawą bardzo skomplikowaną i tak na prawdę do końca nie znaną. Generalnie podstawą upadłości jest brak płynności finansowej.  Powody takiego stanu są różne, chociażby zarządzanie finansami – inżynieria finansowa, kontroling, podejmowanie zobowiązań, odpłatność za świadczone usługi i wiele innych – mówi Tomasz Paczkowski, prezes zarządu spółki Gromada Medica w upadłości.

Wniosek o upadłość spółki Gromada Medica został złożony 29 lipca 2011 roku. 31 sierpnia 2011 sąd przyjął wniosek i ustanowił syndyka. Gromada Medica prowadziła działalność medyczną w budynku przy warszawskim hotelu przy Placu Powstańców Warszawy 2, oferując usługi lekarzy , specjalistów oraz diagnostykę. Oferowała firmom i zakładom pracy stałą opiekę profilaktyczno-leczniczą, podstawową i specjalistyczną według wybranego pakietu świadczeń. Zabezpieczała także  medycznie imprezy, zjazdy i konferencje. Oferowała tylko usługi komercyjne. Gromada Medica sp. z o.o. działała od 1999 roku. (www.medica.gromada.pl).

Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada prowadzi obecnie działalność medyczną w posiadanych przez siebie obiektach hotelowych. W sumie posiada kilkanaście hoteli w całej Polsce, a także hotel w Berlinie. Oferowane usługi medyczne to głównie usługi rehabilitacyjne, przeznaczone zarówno dla klientów z kraju jak i z zagranicy.

Przeczytaj teraz

Agnieszka Szpara na temat barier rozwoju rynku

Autor:
Dodano: 16.10.2011

Na temat barier rozwoju rynku usług dla osób starszych poddczas krakowskiej konferencji naukowej mówiła Agnieszka Szpara, prezes spółki Continuum Care. Wystąpienie dotyczyło barier społecznych, finansowych i regulacyjnych.

– To bardzo ważne zagadnienia, ponieważ rynek usług opiekuńczych oraz medycznych geriatrycznych wymaga solidnych reform – mówi Agnieszka Szpara.

Wystąpienie Agnieszki Szpary odbyło się podczas konferencji „Dylematy Medyczne XXI wieku”, poświęconej zjawisku starzenia się społeczeństwa oraz nowym technologiom medycznych w kontekście wyzwań przyszłości.

Program konferencji obejmował sesje inauguracyjna i cztery sesje tematyczne. W pierwszej zaprezentowane zostały referaty o strategiach rozwoju kraju, Europy oraz Małopolski i miejscu w nich ochrony zdrowia. Trzy pozostałe zorganizowane zostały w formie moderowanych debat panelowych z udziałem autorytetów międzynarodowych i krajowych w zakresie polityki, zdrowia publicznego, medycyny, oraz nauk społecznych. Podczas konferencji poruszone zostały między innymi zagadnienia związane z nierównością w dostępie do innowacyjnych terapii dla osób starszych, przeciwdziałaniu wykluczeniu, a także oczekiwanym rezultatom w zakresie medycyny, translacyjnej w geriatrii oraz możliwościom nowych technologii medycznych i inżynierii medycznej.

Omawiane i dyskutowane były także zagadnienia zdrowotnych wyzwań przyszłości, znaczenie zdrowia publicznego i nowych technologii medycznych oraz innych innowacji w ochronie zdrowia w przezwyciężaniu problemów związanych z przemianami demograficznymi, epidemiologicznymi, oraz społeczno-ekonomicznymi.

Konferencja odbyła się w dniach 14-15 października w Międzynarodowym Centrum Kultury, na Rynku Głównym w Krakowie. Organizatorem przedsięwzięcia było Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali  przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, European Association of Hospital Managers, Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medium oraz IMI.

 

 

Przeczytaj teraz

Akredytacja CMJ dla Szpitala Pro-Familia

Autor:
Dodano: 15.10.2011

Szpital Pro-Familia z Rzeszowa otrzymał akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Akredytacja została przyznana w oparciu o nowo wprowadzone normy.

Normy te dotyczą szczególnie takich dziedzin jak dział diagnostyki obrazowej a także praw pacjenta. Większe znaczenie ma monitorowanie działalności klinicznej i analiza zdarzeń niepożądanych takich jak zgony okołooperacyjne, reperacje czy przedłużona hospitalizacja.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) jest centralną jednostką resortu zdrowia. Powołane zostało przez Ministra Zdrowia w 1994 roku, w celu inspirowania oraz wspierania działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych świadczonych przez placówki polskiej opieki zdrowotnej. Program akredytacji szpitali funkcjonuje od 1998 roku i został opracowany na podstawie wzorów czołowych instytucji akredytujących na świecie. Program należy do European Accreditation Network (EAN), koordynowanej przez Europejskie Towarzystwo Jakości w Opiece Zdrowotnej (ESQH), zrzeszającej programy akredytacyjne w Europie.

Pro-Familia to niepubliczny szpital specjalistyczny o profilu neonatologiczno-położniczo-ginekologicznym. W skład szpitala wchodzą: oddział neonatologii, oddział położnictwa, zunifikowany oddział ginekologii, urologii i chirurgii oraz nowoczesna pracownia diagnostyki obrazowej. Integralną częścią szpitala jest także przychodnia, będąca kontynuatorką Centrum Medycznego Pro-Familia, działającego w Rzeszowie przy ul. Podpromie 8/1A. Placówka ta została częściowo przeniesiona i wcielona do nowego Szpitala Pro-Familia przy ul. Witolda 6B.
Szpital dysponuje 50 łóżkami, z czego połowa przeznaczona jest dla oddziału położniczego, a reszta dla oddziału zunifikowanego. Oprócz położnictwa i opieki nad noworodkiem, w Szpitalu wykonywane są operacje ginekologiczne, a w przyszłości – urologiczne i chirurgii jednego dnia. W przychodni są realizowane badania prenatalne. Częścią szpitala jest także poradnia stomatologiczna, która oferuje usługi w zakresie stomatologii estetycznej, zachowawczej oraz rodzinnej. Poza tym placówka posiada poradnie: ginekologiczno-położniczą, urologiczną, rehabilitacyjną, neonatologiczną, psychologiczną i anestezjologiczną. Oferuje także porady dietetyka, prowadzi pracownię USG, laboratorium, wykonuje badania prenatalne.

Szpital Pro-Famila znajduje się w Rzeszowie przy ulicy Witolda. Koszt budowy placówki wyniósł 40 mln zł. Większościowym udziałowcem Centrum Medycznego Pro-Familia jest Vispro Medical, spółka zależna firmy developerskiej Vispro Development. Vispro Development działa na rynku od 1998 r. Zajmuje się budową budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych.

 

 

Przeczytaj teraz

Pracodawcy RP w sprawie zarządzenia Prezesa NFZ

Autor:
Dodano: 14.10.2011

Pracodawcy RP przedstawili swoje uwagi do projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących leczenia szpitalnego na rok 2012 i lata następne.

Zgodnie z projektem zarządzenia (zał. Nr 3 pkt. 1.2.2) w przypadku braku Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w trybie hospitalizacji oraz hospitalizacji planowej, istnieje możliwość zawarcia kontraktu, jednak po warunkiem udokumentowania zapewnienia transportu sanitarnego w składzie odpowiadającym specjalistycznemu zespołowi ratownictwa medycznego oraz  udokumentowania zapewnienia co najmniej 1 stanowiska intensywnej terapii z wpisem  w rejestrze w dziale III, rubryce 9.

Zdaniem Pracodawców RP należy powrócić do rozwiązania dotychczas stosowanego i w pkt. 1.2.2.1 skreślić słowa – „wpis w rejestrze: dział III, rubryka 9″. Świadczeniodawcy potrzebują minimum 6 miesięcy, aby dostosować się do tej zmiany, gdyż wymaga ona wpisania zmiany do rejestru, poprzedzonej odpowiednimi procedurami administracyjnymi (np. kontrola Sanepidu). Warto zaznaczyć, że w związku w brakiem tego wymogu praktycznie żaden szpital, zarówno publiczny jak i niepubliczny nie rejestrowały łóżka intensywnej terapii. Ponadto, wymóg ten nie wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalnego. W związku z tym postulat dotyczy albo jego wykreślenia albo o pozostawienia odpowiednio długiego vacatio legis, niezbędnego na przystosowanie się do tego wymogu.

W załączniku nr 3 do projektu zarządzenia w warunkach ogólnych dla trybu jednodniowego (pkt. 1.2.1.2) umożliwiono udzielania usług tylko i wyłącznie podmiotom zarejestrowanym jako szpital (HP 1.1) oraz szpital jednospecjalistyczny (HP 1.3). W stosunku do obecnie obowiązujących regulacji brakuje możliwości udzielania świadczeń w trybie jednodniowym przez podmioty zarejestrowane jako zakłady udzielające świadczeń jednodniowych (HP 1.6.)

Pracodawcy RP postulują dopisanie w pkt. 1.2.1.2 w części dt. leczenia „jednego dnia” załącznika nr 3 do projektu zarządzenia Prezesa NFZ szpitali zarejestrowanych pod symbolem HP 1.6. Należy pamiętać, że pominięcie tego kodu oznacza, że większość podmiotów obecnie posiadających kontrakt z NFZ zostanie pominięta przy kolejnym kontraktowaniu, gdyż zgodnie z obowiązującym prawem były one rejestrowane pod tym symbolem. Jednocześnie oznacza to, że powstanie problem ze znalezieniem odpowiedniej ilości świadczeniodawców wykonujących świadczenia jednodniowe. Zdaniem Pracodawców RP zwiększenie dostępności do świadczeń dla pacjentów możliwe jest jedynie poprzez zwiększenie liczby kupowanych usług w trybie jednodniowym. W Europie niemal standardem jest, że ok. 50% usług jest udzielanych w takim trybie, gdyż pozwala to na ekonomiczne wykorzystanie ograniczonych zasobów finansowych. Eliminacja większości szpitali z kontraktowania poprzez pominięcie oznaczenia HP 1.6 jest bezzasadna i nie ma oparcia w aktach prawnych Ministerstwa Zdrowia. Pracodawcy RP zwracają uwagę, że wiele niepublicznych szpitali, które ma obecnie zawarte umowy z NFZ, także w województwach w których nie przeprowadza się w tym roku kontraktowania, jest zarejestrowane jako zakłady jednodniowe (symbol HP.1.6). Likwidacja możliwości świadczenia usług przez podmioty zarejestrowane jako HP 1.6. powinna wiązać się z odpowiednio długim vacatio legis, tak aby istniała możliwość dostosowania się do wymogów i przerejestrowania szpitali.

Zdaniem Pracodawców RP niezrozumiałe jest wpisanie jako warunek wymagany posiadanie apteki lub działu farmacji szpitalnej dla trybu hospitalizacja oraz hospitalizacja planowa. Warto podkreślić, że wymogi, co do posiadania apteki zgodnie ze znowelizowaną ustawą Prawo Farmaceutyczne, zostały złagodzone.  Tymczasem w wymagania przewidziane w projekcie zarządzenia zwiększono w stosunku do wymogów z 2009 r. kiedy to apteka była jedynie warunkiem dodatkowo ocenianym. Apteka lub dział farmacji szpitalnej w wielu szpitalach hospitalizacji planowej, mających po kilkanaście łóżek, jest niczym nie uzasadniona, zwiększy koszty funkcjonowania, będzie wymagać wygospodarowania dodatkowego pomieszczenia, a w żaden sposób nie poprawi bezpieczeństwa lub wygody pacjenta. Pracodawcy RP postulują wykreślenie tego wymogu, jako warunkującego możliwość zawarcia kontraktu.

Dostępność miejsca udzielania świadczeń określona jest na co najmniej  trzy razy w tygodniu po 5 godzin dziennie, w tym co najmniej raz w tygodniu w godzinach przedpołudniowych w przedziale czasowym  między godz. 8:00 a 15:00, oraz co najmniej raz w tygodniu w godzinach popołudniowych w przedziale czasowym między godz. 15:00 a 20:00, chyba że w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy strony przyjmą harmonogram pracy komórki organizacyjnej, odpowiadający ustalonej liczbie świadczeń. W swoich uwagach Pracodawcy RP akceptują taki zapis jedynie w sytuacji wykonywania świadczeń szpitalnych we własnej bazie. Apelują kolejny raz, aby był to warunek wykonawstwa usług medycznych. Protestują przeciwko tworzeniu szpitali prywatnych w zasobach szpitali publicznych.

Pracodawcy RP nie zgadzają się na znaczne obniżenie finansowania procedur wykonywanych w trybie jednodniowym przy jednoczesnym zachowaniu jego poziomu w szpitalach pełnoprofilowych. Dotychczas procedury wykonywane w trybie jednego dnia były finansowane o ok. 10-15% niżej niż w hospitalizacji, tymczasem obecnie w wielu przypadkach poziom ten spadł znacznie niżej.

– L29 (kod produktu 5.51.01.0011029, nazwa grupy – Choroby pęcherza moczowego i moczowodu) wartość w Hospitalizacji wynosi 20pkt, a w Leczeniu Jednego Dnia wynosi 5pkt, czyli jest o 70% niższa niż w Hospitalizacji,

– L85 (kod produktu 5.51.01.0011085, nazwa grupy – Kamica moczowa) wartość w Hospitalizacji wynosi 17pkt, a w Leczeniu Jednego Dnia wynosi 5pkt, czyli jest o 55% niższa niż w Hospitalizacji,

– L86 (kod produktu 5.51.01.0011029, nazwa grupy – Badania w zakresie dróg moczowych, wartość w Hospitalizacji wynosi 11pkt, a w Leczeniu Jednego Dnia wynosi 5pkt, czyli jest o 70% niższa niż w Hospitalizacji. Nawet badanie urodynamiczne w AOS jest wyżej wycenione.

– C57 (kod produktu 5.51.01.0003057) nazwa grupy – Inne choroby gardła, uszu i nosa, wartość w Hospitalizacji 22, w Hospotalizacji planowej 21, a w trybie jednego dnia 6 (było 20).

– H85 (5.51.01.0008085) nazwa grupy – pourazowe uszkodzenie poza uszkodzenie mózgu > 17 r.ż. – spadek w wyceny w trybie jednodniowym z 12 do 5 pkt, przy zachowaniu wyceny zarówno w hospitalizacji jak i hospitalizacji planowej.

Zdaniem Pracodawców RP tak drastyczne obniżenie wyceny spowoduje nieopłacalność w/w procedur i konieczność wycofania się z ich wykonywania. Będzie to skutkować nie tylko brakiem oszczędności po stronie Funduszu, ale także trudniejszym dostępem do usług dla pacjentów. Pracodawcy RP postulują pozostawienie wyceny na tym samym poziomie.

Wymóg posiadania w składzie personelu medycznego pielęgniarki ze specjalizacją pielęgniarstwa operacyjnego jest trudny do spełnienia, gdyż ten rodzaj specjalizacji jest bardzo rzadko spotykany, a proces doszkolenia posiadanych kadr długi. Proponowane jst więc albo zrezygnowanie z tego wymogu, albo zastosowanie odpowiednio długiego vacatio legis.

W paragrafie 9 ust 9 pojawił się zapis wyłączający „nie dopuszcza się kontraktowania zakresów w oddziałach szpitalnych oznaczonych resortowymi kodami identyfikacyjnymi 4106, 4222″  czyli Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego i Oddział udarowy. Oznacza to, że świadczenia które obecnie kontraktowano oddzielnie będą do rozliczenia w grupach dla oddziałów kardiologii i neurologii. Wydaje się, że takie działanie – szczególnie w przypadku udarów  – nie będzie służyło pacjentom. Świadczeniobiorca będzie „skierowany” do każdego oddziału neurologicznego w zakładzie, który posiada wpis komórki 4222, ale powstaje wątpliwość czy posiada doświadczenie i czy dostępna kadra zapewni bezpieczeństwo pacjentowi.

Zdaniem Pracodawców RP zapis  § 11 pkt. 8  mówiący, że „Świadczeniodawca udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w ramach hospitalizacji,/ hospitalizacji planowej lub „leczenia jednego dnia”, zobowiązany jest do zapewnienia produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz innych materiałów niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych a także świadczeń towarzyszących, o których mowa w art. 5 pkt. 38 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”, może uniemożliwić pacjentom dostęp do usług na życzenia  czyli nie wynikających ze wskazań  medycznych.

Zdaniem Pracodawców RP §11 ust.6 w związku ze znacznym rozszerzeniem zakresu zabiegowego w AOS (wprowadzenie JGP) może spowodować stopniową eliminację szpitalnych procedur jednodniowych. Kontroli NFZ podlegała bowiem będzie dokumentacja medyczna i wiele przypadków może zostać zakwestionowanych. Nie ma jasnych kryteriów kiedy zabieg może być wykonany w trybie ambulatoryjnym, a kiedy musi być wykonywany w warunkach bloku operacyjnego. Zdaniem Pracodawców RP takim kryterium powinien być wymóg znieczulenia ogólnego. Tylko wtedy zostanie pacjentowi zapewnione odpowiednie bezpieczeństwo przeprowadzanego zabiegu.

Przeczytaj teraz

Invicta: nowa poradnia specjalistyczna

Autor:
Dodano: 13.10.2011

Klinika Incvicta w swojej placówce działającej w Warszawie przy ulicy Złotej otworzyła nową poradnię urologiczną. Usługi poradni są wyłącznie komercyjne. Cena wizyty wynosi 130 zł.

Poradnia urologiczna świadczy kompleksowe usługi w zakresie diagnostyki i leczenia problemów z drogami moczowymi. Specjalistyczne badania i spotkania konsultacyjne pozwalają na skuteczne określenie przyczyn oraz dobór terapii wielu schorzeń układu moczowo-płciowego, poczynając od stanów zapalnych i kamicy dróg moczowych, na sprawach onkologicznych kończąc.

W ramach poradni urologicznej można skorzystać z porad i konsultacji z zakresu urologii, onkologii urologicznej, wykonać badania USG układu moczowego, badania uroflowmetryczne, badania RTG, TK, MRI. Można także wykonać badania analityczne i mikrobiologiczne realizowane we własnym laboratorium placówki. W ramach poradni wykonywane są także zabiegi: usuwanie stulejki, biopsja jądra, wodniak jądra, usunięcie jądra, wydłużenie wędzidełka. Poradnia urologiczna jest czynna raz w miesiącu, w sobotę.

Warszawska placówka Invicty została otwarta we wrześniu 2008 roku, oferuje usługi z zakresu leczenia niepłodności, ginekologii i położnictwa oraz diagnostyki. W części klinicznej leczenia niepłodności w placówce są m.in. przeprowadzane zabiegi zapłodnienia pozaustrojowego, mrożenie komórek jajowych i zarodków oraz diagnostyka preimplantacyjna.

 NZOZ Invicta posiada główną siedzibę w Sopocie. Działa od września 2000 roku. W Trójmieście dysponuje dwiema przychodniami, oddziałem jednego dnia, salą zabiegową z pełną diagnostyką laboratoryjną oraz dwiema salami pobytowymi. (www.invicta.pl).

 

 

Przeczytaj teraz

NFZ na temat kontraktowania świadczeń

Autor:
Dodano: 13.10.2011

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że w odniesieniu do leczenia stomatologicznego, proces zawierania umów oraz ustalania warunków (dla umów wieloletnich niewygasających 31 grudnia 2011 roku) od 1 stycznia 2012 roku, będzie przebiegał w oparciu o dotychczasowe przepisy.

Jest to spowodowane brakiem zmiany przepisów wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dotychczasowe przepisy, na podstawie których będą zawierane umowy to w szczególności: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U.2009.140.1144, zmienionym: 2010.211.1638, 2010.149.1003 oraz 2011.16.77), Zarządzenie Nr 55/2010/DSOZ z dnia 14 września 2010 roku  Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne, zmienione Zarządzeniem Nr 16/2011/DSOZ z dnia 4 kwietnia 2011 roku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ poinformował również, że bezzwłocznie zostanie wydane Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeń leczenia stomatologicznego, którego projekt  podlegał konsultacjom od dnia 16 września 2011 roku.

Przeczytaj teraz